Sunteți pe pagina 1din 69

CONŢINUT

PLAN AFACERI

programul pentru dezvoltarea abilităţilor


antreprenoriale în rândul tinerilor şi
facilitarea accesului acestora la finanţare
- START - 2012

Titlu proiect:
DEZVOLTAREA FIRMEI SC CLEANING ACES SRL PRIN ACCES LA FINANTARE
START

Beneficiar:
SC CLEANING ACES SRL

1
CUPRINS:
1 DATE GENERALE--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
2 VIZIUNE, STRATEGIE--------------------------------------------------------------------------------------------------------------5
3 ISTORIC, MANAGEMENT, RESURSE UMANE, ACTIVITATEA CURENTĂ-----------------------------------------10
3.1 Istoric------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
3.2 Management, Resurse umane-------------------------------------------------------------------------------------------------10
3.3 Activitatea curentă--------------------------------------------------------------------------------------------------------------14
3.3.1 Produsele/serviciile actuale--------------------------------------------------------------------------------------------------14
3.3.2 Principalii furnizori actuali de materii prime, materiale si servicii-----------------------------------------------------14
3.3.3 Descrierea procesului tehnologic actual-----------------------------------------------------------------------------------15
3.3.4 Echipamente existente--------------------------------------------------------------------------------------------------------15
3.3.5 Imobile existente--------------------------------------------------------------------------------------------------------------15
4 PREZENTAREA PROIECTULUI-------------------------------------------------------------------------------------------------16
4.1 Descrierea proiectului de investiţii-------------------------------------------------------------------------------------------16
4.2 Locatie proiect si modul de asigurare cu utilităţi-------------------------------------------------------------------------18
4.3 Modificările necesare pentru clădirile si /sau echipamentele existente-----------------------------------------------18
4.4 Dimensionare valoare de investiţie-------------------------------------------------------------------------------------------19
4.5 Plan de finanţare a proiectului------------------------------------------------------------------------------------------------20
4.6 Graficul de realizare a investiţiei---------------------------------------------------------------------------------------------21
4.7 Modificările necesare a fi operate în structura şi numărul personalului angajat:---------------------------------21
5 ANALIZA PIEŢEI--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22
5.1 Piaţa actuală----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22
5.1.1 Principalii clienţi--------------------------------------------------------------------------------------------------------------22
5.1.2 Principalii concurenţi---------------------------------------------------------------------------------------------------------22
5.1.3 Poziţia produselor/serviciilor societăţii pe piaţă comparativ cu cele ale concurenţei--------------------------------23
5.2 Piaţa şi promovarea noului produs/serviciu-------------------------------------------------------------------------------23
5.2.1 Produsul nou-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23
5.2.2 Segmentul de piaţă------------------------------------------------------------------------------------------------------------24
5.2.3 Riscuri majore-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------28
5.2.4 Clienţi potenţiali---------------------------------------------------------------------------------------------------------------31
5.2.5 Concurenţi potenţiali---------------------------------------------------------------------------------------------------------37
5.2.6 Principalele avantaje ale noilor produse/servicii oferite-----------------------------------------------------------------38
5.2.7 Reactia concurentei-----------------------------------------------------------------------------------------------------------39
5.2.8 Desfacerea produselor ---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------40
5.3. Strategia de comercializare------------------------------------------------------------------------------------------------- 40
5.3.1. Politica produsului ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------40
5.3.2. Politica de preţuri ----------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------40
5.3.3 Politica de distribuţie------------------------------------------------------------------------------------ -------------- 41
5.3.4. Modalităţi de vânzare ------------------------------------------------------ -------------------------------------------------- 42
5.3.5. Activităţi de promovare a vânzărilor--------------------------------------------------------- -------------------------- 42
6 ANALIZA OPERATIONALA - DUPĂ IMPLEMENTAREA PROIECTULUI--------------------------------------------43
6.1 Modul de funcţionare şi organizare a afacerii-----------------------------------------------------------------------------43
6.2 Organizarea fluxului de producţie-------------------------------------------------------------------------------------------44
6.3 Descrierea procesului tehnologic---------------------------------------------------------------------------------------------45
6.4 Regimul de lucru-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------46
6.5 Personal----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------46
6.6 Evoluţia gradului de încărcare a capacitaţii de producţie--------------------------------------------------------------46
6.7 Principalii furnizori de materii prime---------------------------------------------------------------------------------------46
6.8 Impactul asupra mediului-----------------------------------------------------------------------------------------------------47
7 PROIECŢII FINANCIARE---------------------------------------------------------------------------------------------------------47
7.1 Dimensionare venituri din vânzare produse/servicii---------------------------------------------------------------------47
7.2 Dimensionarea principalelor cheltuieli pe grupe de produse/servicii------------------------------------------------ 48
7.3 Proiecţia contului de profit si pierdere--------------------------------------------------------------------------------------51
7.4 Proiecţia fluxului de numerar-------------------------------------------------------------------------------------------------54
7.5 Proiecţia bilanţului--------------------------------------------------------------------------------------------------------------57
7.6 Determinarea principalului indicator al investiţiei - indicatorul RIR------------------------------------------------59
7.7 Riscuri ce influenţează prognoza---------------------------------------------------------------------------------------------61
8 GARANŢIILE PROPUSE PENTRU CREDITUL BANCAR-----------------------------------------------------------------62

2
1 DATE GENERALE
1. Numele firmei: S.C. CLEANING ACES S.R.L.
2. Codul unic de înregistrare: 30642770
3. Forma juridică de constituire: societate comerciala cu raspundere limitata
4. Data înfiinţării/Număr Registrul Comerţului: 12.09.2012
5. Data începerii efective a activităţii:
6. Activitatea principală a societăţii şi codul CAEN al activităţii principale: cod CAEN 8121 -
Activitati generale de curatenie a cladirilor.
codul CAEN al activităţii pentru care se solicită AFN/AFN şi credit bancar: cod CAEN
8121 - Activitati generale de curatenie a cladirilor.
7. Natura capitalului social:
Natura capitalului social (%) Privat
Român 100%
Străin 0%

8. Valoarea capitalului: 200 lei


9. Principalii indicatori ai activităţii curente (pentru întreprinderile cu activitate):
Indicator 2011 2012 2013 -Data ultimei balanţe de
verificare contabilă încheiate
Cifra de afaceri -
EBITDA=Rezultat din -
exploatare+amortizare
% in CA -
Profit brut -
% in CA -
Active totale, din care: -
- Active imobilizate -
- Active circulante -
Capitaluri proprii -
Credite bancare&leasing- -
uri
Credite asociaţi/firme din -
grup
Datorii furnizori -

(Bilanţurile contabile pe ultimii doi ani precum şi ultima balanţa de verificare contabilă
trebuie ataşate).

3
10. Adresa, telefon/fax, e-mail: sediu social: Sat Strejnicu, Comuna Targsoru Vechi, Str
Viilor, nr 13, Jud. Prahova, Telefon 0769829748, Fax 0344816784, E-mail
cleaningacesromania@gmail.com
11. Persoană de contact: NICOLESCU HORIA-RAZVAN - administrator
12. Conturi bancare deschise la: RO62BRDE426SV54004394260 deschis la banca BRD,
Sucursala Vatra Luminoasa
13. Asociaţi, acţionari principali (min.5% din capitalul social):
Numele şi prenumele/Denumire Domiciliu / sediul societăţii Pondere în Capital social
%
NICOLESCU HORIA- Bucuresti, Sector 6, Drumul 100%
RAZVAN Taberei, NR. 98, BLOC C2,
Scara B,

14. Prezentarea societăţilor din grup: Pentru fiecare societate din grup se vor prezenta tabelar
următoarele informaţii: denumire, CUI, legături cu societatea ce solicita credit/AFN, data
începerii activităţii, principalele activităţi generatoare de venituri operaţionale, CA, Rezultat
exploatare, Rezultat net, total active, Active imobilizate, total datorii, Datorii către bănci şi
societăţi de leasing, situaţia actuală a societăţii (în funcţiune, activitate suspendată, în
insolvenţă). – nu este cazul
15. Care au fost principalele modificări/schimbări/puncte de reper ale afacerii dvs de la
înfiinţare până în prezent (modificări ale structurii asociaţilor/acţionarilor; modificări ale
obiectului de activitate, introducerea unor servicii/produse noi, dezvoltarea afacerii prin
creare a unor puncte de lucru noi/ creşterea suprafeţei/ achiziţia de active noi/ identificarea de
clienţi noi)?
Firma a fost infiintata in luna septembrie a anului 2012 avand ca obiect principal de
activitate Activitati generale de curatenie a cladirilor - 8121, fiind constituita ca societate cu
raspundere limitata cu asociat unic.
Asociatul unic si-a propus sa dezvolte o firma de curatenie care sa activeze atat in
mediul rural cat si in mediul urban. Deoarece acesta nu poate suporta din fonduri proprii
aceasta investitie, respectiv nu isi poate permite sa investeasca in echipamente moderne de
curatenie, a cautat sa aduca bani in firma prin intermediul altor domenii de activitate. Astfel,
la finalul anului 2012 si-a autorizat urmatoarele coduri CAEN:
- 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si
echipamentelor sanitare

4
- 4674 Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii
sanitare si de incalzire
- 4752 Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor
pentru vopsit, in magazine specializate
- 4613 Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii
- 4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse
- 8121 Activitati generale de curatenie a cladirilor
- 8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
- 6312 Activitati ale portalurilor web

Intrucat asociatul intentioneaza sa-si dezvolte spiritul antreprenorial si sa creeze o


afacere prospera in domeniul curateniei, din lipsa de resurse financiare, a decis depunerea
unei cereri de finantare prin Programul START pentru a obtine finantare nerambursabila si
credit bancar cu garantie prin FNGCIMM pentru implementarea proiectului propus.

2 VIZIUNE, STRATEGIE
În acest capitol de început încercaţi să răspundeţi la următoarele întrebări:
A.
 Care este esenţa afacerii ? Ce anume va genera bani şi profit ?
 Produsul 1,2,3…
 Serviciile 1,2,3,…
 Activitatea 1,2,3…

Prin implementarea prezentului proiect SC CLEANING ACES SRL propune


dezvoltarea unei afaceri in domeniul serviciilor generale de curatenie a cladirilor.
Serviciile pe care le va oferi firma sunt:
Nr. Crt. Denumire servicii
1 Servicii aspirare mocheta
2 Servicii spalare mocheta
3 Servicii spalare+uscare gresie, granit, marmura
4 Servicii spalare+frecat+aspirat epoxidice

Aceste servicii vor putea fi oferite atat separat, dar mai ales la pachet (mixt de
servicii), in functie de optiunile clientilor.

B1.

5
 Cine vor fi clienţii tăi şi care este localizarea acestora (judet, regiune, ţară şi distanţa faţă
de locaţia proiectului)?
 Persoane fizice (inclusiv segment de vârstă şi venituri)
 Societăţi comerciale (inclusiv din ce domenii provin şi mărimea acestora)
 Instituţii bugetare (precizaţi tipul instituţiei)

Clientii vor fi localizati in regiunea Bucuresti-Ilfov si Prahova, astfel:


 Persoane fizice (inclusiv segment de vârstă şi venituri)
Nr.crt Locatie Segment varsta Venituri
1 com. Mogosoaia, jud Ilfov 28-75 ani Medii si peste medie
2 com. Targsoru Vechi, jud Prahova 30-75 ani Medii si peste medie
3 Zona urbana – Sector 1 25-85 ani Medii si peste medie
4 Alte sectoare din Mun. Bucuresti 25-85 ani Medii si peste medie
5 Alte comune din imediata apropiere a 28-70 ani Medii si peste medie
punctului de lucru si / sau sediului social

 Societăţi comerciale (inclusiv din ce domenii provin şi mărimea acestora)


Nr.crt Locatie Domenii Marime
1 Comert, hotelier, restaurant, IMM,
com. Mogosoaia, jud Ilfov
clinici, gradinite/scoli private Mari
2 Comert, hotelier, restaurant, IMM,
com. Targsoru Vechi, jud Prahova
clinici, Mari
3 Zona urbana – Sector 1 Comert, hotelier, restaurant, IMM,
clinici, gradinite/scoli private Mari
4 Alte sectoare din Mun. Bucuresti Comert, hotelier, restaurant, IMM,
clinici, gradinite/scoli private Mari
5 Alte comune din imediata apropiere a Comert, hotelier, restaurant, IMM,
punctului de lucru si / sau sediului social clinici, Mari

 Instituţii bugetare (precizaţi tipul instituţiei)


Nr.crt Locatie Tip institutie
1 Dispensar, Primarie, Posta, Gradinita/
com. Mogosoaia, jud Ilfov
Scoala
2 Dispensar, Primarie, Posta, Gradinita/
com. Targsoru Vechi, jud Prahova
Scoala
3 Zona urbana – Sector 1 Dispensar, Primarie, Posta, Gradinita/
Scoala, Administratie Financiara
4 Alte sectoare din Mun. Bucuresti Dispensar, Primarie, Posta, Gradinita/
Scoala, Administratie Financiara
5 Alte comune din imediata apropiere a Dispensar, Primarie, Posta, Gradinita/
punctului de lucru si / sau sediului social Scoala

Principalii beneficiari ai serviciilor oferite de catre SC CLEANING ACES SRL vor fi


societatile comerciale (IMM-uri, Intreprinderi Mari) cu activitate in domeniul comertului,
hotelier, restaurant, clinici, gradinite/scoli private, precum si institutii publice precum

6
dispensar, primarie, scoli/ gradinite publice. Alti potentiali beneficiari sunt persoanele fizice
si institutiile bugetare. Clientii vor avea posibilitatea de a alege servicii independente sau
combinate, formand pachete de servicii.

SC CLEANING ACES SRL intentioneaza sa ofere servicii in mare parte in zona


Ilfov, respectiv in judetul de implementare al proiectului si in zona Bucuresti; regiunea
Bucuresti-Ilfov fiind o zona cu potential ridicat, cererea pentru astfel de servicii fiind ridicata
datorita numarului mare de companii. In ceea ce priveste distanta fata de locatia proiectului,
data fiind natura regiunii si caile de acces, distanta nu va reprezenta un impediment, firma
apeland la servicii de transport.

Totodata SC CLEANING ACES SRL urmareste sa presteze servicii si la locatia


sediului social in cazul in care cererea va exista si se va mentine, distanta dintre Ilfov si
Prahova nefiind un mare impediment.

Clienţi/ 2012 2013 2014 2015 2016


grupe de LEI % LEI % LEI % LEI % LEI %
clienţi
Societati 2.500  100 97.628 80 105.512 80  112.900 80  118.844 80
comerciale
Institutii - - 12.203 10 13.189 10 14.113 10 14.856 10
bugetare
Persoane fizice -  - 12.203  10  13.189  10  14.113  10 14.856  10
Total cifră de 2.500  100 122.034  100  131.890  100  141.126  100   148.556  100
afaceri

B2.
 Unde vrei să ajungi într-un interval de 5 ani. Fixează-ţi obiective cuantificabile!
 La ce cifră de afaceri/profit?
 La ce număr de angajaţi?

Firma SC CLEANING ACES SRL isi propune sa se dezvolte durabil in domeniu de


activitate generala de curatenia a cladirilor.
Obiectivele specifice care vor contribui la realizarea obiectivului principal/ scopul
proiectului, sunt:
 detinerea a 19 echipamente moderne la finalizarea proiectului
 angajarea a 7 persoane in regim part-time in cadrul firmei pana la finalul
implementarii proiectului
 dezvoltarea capacitatii firmei de a presta servicii in domeniul curateniei dupa
finalizarea achizitiilor

7
 atragerea de clienti in vederea afirmarii abilitatilor antreprenoriale dobandite, la
finalizarea proiectului
 informarea a minimum 950 persoane cu privire la activitatea firmei

Obiective (Indicatori UM 2012 2013 2014 2015 2016


ţintă)
Cifra de afaceri, din care: LEI 141,12 148,55
2,500 122,034 131,890
6 6
- Export LEI - - - - -
Profit LEI 2 20,396 29,301 27,095 25,635
Număr de salariaţi Număr persoane 1 1 1 2 2

C.
 Care sunt „punctele tari” care te determină să crezi că vei avea succes? (ex: cunoştinţe
tehnologice, cunoştinţe de management şi marketing, cunoştinţe de piaţă, pregătire în
domeniu, experienţa în domeniu (ca angajat al unor firme din domeniu), locaţia
proiectului, capital, relaţii, capacitate de muncă, flexibilitate).În această secţiune faceţi
analiza swot a afacerii dumneavoatră.
Succesul unei afaceri nu poate fi garantat, insa tinand cont de urmatorii factori:
cunoştinţe tehnologice, cunoştinţe de management şi marketing, cunoştinţe de piaţă,
experienţa în domeniul negocierilor, gandirea capacitatii de munca, flexibilitatea
programului, locatia punctului de lucru, afacerea propusa este una profitabila.

Dupa analizarea pietei si a oportunitatilor existente pe piata, SC CLEANING ACES


SRL a luat decizia de a presta servicii generale de curatenie a cladirilor.

In ceea ce priveste analiza SWOT a afacerii, s-au constatat urmatoarele:

- puncte tari ale afacerii:

- Gama completa de servicii: se poate opta pentru pachete de servicii in functie de


necesitatile clientului

- Accesibilitate – locatia punctului de lucru permite deplasarea si prestarea de servicii


atat in judetul Ilfov cat si in sectorul 1, precum si in restul sectoarelor aferente
municipiului Bucuresti.

- Costuri reduse pentru clienti - serviciile oferite sunt la preturi rezonabile, permitand
clientului sa beneficieze de servicii moderne si profesionale la preturi reduse.

- Cunostinte tehnologice, de management si marketing – managementul firmei este


specializat/ instruit, ceea ce ii largeste orizontul de aplicabilitate al activitatii firmei

- Experienta in campul muncii si in domeniul negocierilor reprezinta un atuu pentru

8
firma, managerul fiin capabil spre negociere, adaptare, coordonare firma.

- Persoana care va coordona activitatea firmei este tanara, deschisa la nou, avand o
gandire inovatoare pentru dezvoltarea afacerilor.

- puncte slabe al afacerii:

- Lipsa resurselor materiale

- Lipsa resurselor umane si financiare

Pentru a remedia punctele slabe, managementul firmei propune implementarea prezentului


proiect prin care urmareste sa: achizitioneze cu fonduri nerambursabile echipamentele si
utilajele necesare, angajeze personal pentru prestarea de servicii (7 persoane vor fi angajate in
regim part-time pentru a dispune de flexibilitate).

- oportunitati:

- Datorita modificarilor de comportament si a stilului de viata, exista tendinta cresterii


cererii acestor tipuri de servicii si in cazul persoanelor fizice.

- Tot mai multe firme incep sa-si externalizeze activitatile de curatenie, cererile de
astfel de servicii fiind in crestere.

- Posibilitatea de a accesa finantari nerambursabile pentru dezvoltarea afacerii.

- amenintari / riscuri:

- Dezvoltarea altor firme in acest domeniu si cresterea concurentei. Pentru a raspunde


concurentei vom proceda continuu la monitorizarea concurentei, la imbunatatirea
permenanta a serviciilor si a angajatilor.

- Adancirea crizei economice. Daca va scade puterea de cumparare - cauzata de


scaderea veniturilor - va fi afectat fluxul cererii.

D1.
 Activităţi necesare implementarii proiectului (de ex. asigurarea spaţiului
productiv/comercial prin achiziţie/închiriere, elaborare proiecte tehnice necesare;
amenajare spaţiu; achiziţionarea de utilaje, echipament, mobilier; obţinere avize, acorduri,
autorizaţii necesare implementării proiectului; recrutare/selecţie/angajare personal
suplimentar necesar; instruire personal; acţiuni de promovare a produselor/serviciilor;
aprovizionare cu materii prime, materiale, produse finite, mărfuri, asigurarea condiţiilor
tehnico-economice, sanitare etc);

9
Pentru implementarea proiectului sunt necesare 3 luni, pe parcursul carora se vor
desfasura urmatoarele activitati:

Activitatea 1. Managementul proiectului.


Activitatea va fi realizata de catre administratorul societatii, acesta fiind asistat de
catre o firma de specialitate in domeniul consultantei de management de proiect. Astfel,
administratorul va achizitiona servicii de management – implementare proiect. Activitatea 1
va fi desfasurata pe parcursul celor trei luni de implementare a prezentului proiect si va
presupune planificarea, directionarea si controlul resurselor financiare si umane astfel incat
scopul proiectului sa fie atins.
Echipa de implementare va fi formata din:
- Administratorul companiei SC CLEANING ACES SRL – ca responsabil
financiar
- 2 persoane din cadrul firmei contractate – 1 manager de proiect si 1
responsabil achizitii
Administratorul va participa la procesul de achizitii, acesta fiind responsabil de
atribuirea contractelor, de contractele incheiate, derularea si plata acestora.
Managerul de proiect va gestiona resursele umane si materiale in vederea
implementarii cu succes a proiectului; va organiza activitatile si identifica riscurile si solutiile
de remediere a problemelor intervenite. Acesta impreuna cu administratorul si responsabilul
de achizitii vor derula procedurile de achizitii si documentatia de rambursare
Responsabilul de achizitii va planifica procedurile de achizitii si va realiza
documentatiile necesare impreuna cu administratorul. Responsabilul de achizitii va verifica
documentele incheiate intre administrator si furnizorii castigatori si le va ordona in vederea
decontarii, participand impreuna cu managerul de proiect si administratorul la intocmirea
documentatiilor de decontare.
Administratorul firmei SC CLEANING ACES SRL va monitoriza si verifica
activitatea firmei de consultanta, analizand si verificand datele trecute in documentatii de
catre acestia, isi va da acceptul asupra documentelor elaborate si va semna documentatiile de
decontare, contractele cu furnizorii, procesele verbale de receptie etc.

Activitatea 2. Achizitia de echipamente si utilaje tehnologice


Echipa de implementare formata din administrator, manager de proiect si responsabil achizitii
va realiza documentatia de achizitii, administratorul urmand a analiza ofertele primite alege

10
furnizorul castigator. Activitatea se va desfasura pe parcursul a trei luni dupa semnarea
contractului de finantare, presupunand: cererea de oferte, analiza acestora, semnarea
contractului si receptia echipamentelor si utilajelor. In primele 2 luni se va demara procedura
de achizitie, in luna 2 se va semna contractul de achizitii echipamente si utilaje tehnologice,
urmand ca in lunile 2 si 3 sa se livreze.

Activitatea 3. Achizitia de servicii pentru realizare website de promovare a firmei


Echipa de implementare va realiza documentatia de achizitii in prima luna a proiectului,
administratorul urmand sa desemneze furnizorul castigator si sa semneze la finalul lunii 1
contract de servicii. In aceasta achizitie va fi inclusa realizare website-ului, gazduirea pe 3 ani
si domeniul web; realizarea serviciilor avand loc in lunile 2 si 3.
Activitatea 3 se va desfasura pe parcursul a trei luni dupa semnarea contractului de finantare.

Activitatea 4. Achizitia de servicii de realizare materiale promotionale


Activitate se va realiza in lunile 2 si 3 de la semnarea contractului de finantare de catre
administratorul firmei CLEANING ACES SRL impreuna cu firma de consultanta contractata.
Activitatea si va presupune cererea de oferte, analiza acestora si semnarea contractului cu
furnizorul in luna 2 si prestarea serviciilor (editarea si tiparirea materialelor promotionale) in
lunile 2 si 3.

Activitatea 5. Angajare personal.


Activitate va fi realizata de catre administratorul societatii CLEANING ACES SRL in luna a
treia de la semnarea contractului de finantare. Activitatea va presupune indeplinirea
formalitatilor de angajare a 7 persoane in regim part-time, pe posturile de agent curatenie.

D2.
 Durata de implementare a proiectului calculată între data contractării AFN/AFN + credit
şi data estimativă de începere a activităţii. Este perioada dintre prima luna după semnarea
contractului de finanţare/AFN +credit şi luna în care se finalizează implementarea
ultimei activităţi din proiect.

Prezentul proiect va fi implementat pe parcursul a 3 luni de la semnarea


contractului de finantare (AFN+credit).

3 ISTORIC, MANAGEMENT, RESURSE UMANE, ACTIVITATEA CURENTĂ

3.1 Istoric
În această secţiune încercaţi să răspundeţi succint la întrebări de genul:

11
 Cum a apărut ideea Dvs. de afacere?
 Care au fost principalele etape de dezvoltare a proiectului până în prezent?/ Acţiuni
întreprinse până la solicitarea creditului şi a AFN (dacă este cazul).
 Ce activităţi generează astăzi profitul firmei şi sursele de dezvoltare?

Firma este nou infiintata (in toamna anului 2012) si a inceput efectiv activitatea in
ianuarie 2013, insa pe cod CAEN secundar, intentionand atragerea de resurse financiare in
vederea achizitionarii de echipamente si utilaje tehnologice pentru dotarea firmei in vederea
prestarii de servicii de curatenie. Practic, dupa implementarea proiectului firma va desfasura
activitati de curatenie.

Ideea afacerii de curatenie a aparut dupa analiza pietei si observarea tendintelor


acesteia, respectiv datorita tendintei generale a firmelor de externalizare a activitatilor de
curatenie de catre societ, cererile de astfel de servicii fiind in crestere, precum si modificarilor
de comportament si a stilului de viata al persoanelor fizice, lucru ce determina cresterea
cererii serviciilor de curatenie.

Principalele etape de dezvoltare a proiectului vizeaza:

- Atragerea de resurse financiare

- Achizitionarea de echipamente si utilaje tehnologice/ dotarea firmei

- Angajarea de personal

- Promovarea afacerii/ atragerea de clienti

Prin prezentul proiect firma va putea sa se dezvolte si sa presteze servicii de calitate,


la preturi rezonabile. Totodata va contribui la crearea de noi locuri de munca si dezvoltarea
comunitatii locale prin contributia de taxe si impozite.

In prezent, activitatile care aduc surse de dezvoltare sunt activitatile secundare de


comert si intermedieri cu material lemnos si materiale de constructii, precum si intermedieri
de activitati ale portalurilor web.
Directia de dezvoltare a firmei este insa in domeniul curateniei, drept pentru care,
pentru a putea achizitiona echipamentele specifice, asociatul unic solicita finantare prin
A.I.P.P.I.M.M.

12
3.2 Management, Resurse umane
Managementul firmei este asigura de catre asociatul unic care ocupa si functia de
administrator.

Nume şi prenume şi Funcţia în societate şi Experienţa în Studii/Specializări cu impact


vârsta principalele responsabilităţi domeniu asupra afacerii propuse
pe scurt
NICOLESCU Administrator, responsabil Experienta Studii:
Horia-Razvan cu managementul firmei, profesionala: 2007 – prezent
gestionarea resurselor •Resurse umane / Universitatea Hyperion,
financiare, umane si Psihologie - 5 ani BUCURESTI, Facultatea
materiale, organizarea •Vanzari - 2 ani de Marketing
activitatilor firmei, atragerea •Constructii - 2 ani
de clienti, gestionarea •Sofer – 1 an
contractelor, angajarea si
trasarea sarcinilor
angajatilor.
Ataşaţi un Curriculum Vitae pentru fiecare persoană din conducerea executivă şi orice altă
persoană relevantă.
De asemenea ataşaţi documente justificative care să ateste pregătirea în domeniu şi
experienţa.

Managementul unei organizaţii este determinant pentru evoluţia acesteia.


Încercaţi să evidenţiaţi felul în care cunoştinţele/specializările/experienţa fiecăruia dintre
manageri va influenţa în mod pozitiv evoluţia firmei.

Pentru a asigura dezvoltarea societatii, administratorul va manageria resursele cat mai


bine posibil. Atributiile acestuia se refera la: angajarea unei echipe tinere, apte de munca,
atente la detalii; se va ocupa de asemenea si de gestionarea resurselor financiare, umane si
materiale, organizarea activitatilor firmei, atragerea de clienti, gestionarea contractelor,
trasarea sarcinilor angajatilor.
Administratorul va urmari constant modul de prestare al serviciilor, evaluandu-si
angajatii. Acesta este constient de faptul ca ceea ce diferentiaza firmele in obtinerea de
performante diferite este calitatea managementului si capacitatea acestuia de a se adapta rapid
la modificarile si cerintele pietii. Din acest motiv va cauta sa se documenteze in permanenta
si sa monitorizeze cat mai bine activitatile angajatilor in ideea satisfacerii clientului si
prestarii de servicii de calitate. Studiile si experienta din domeniu sun un factor cheie ce va
ajuta dezvoltarea firmei SC CLEANING ACES SRL.

Personal. In prezent firma nu detine angajati, decat un administrator, care este aceeasi
persoana cu asociatul unic. Pe viitor, dupa dotarea firmei se intentioneaza angajarea de
personal apt de munca si atent la detalii.

13
Detaliere pe activităţi: in ceea ce priveste managementul si personalul se vor derula
urmatoarele activitati:
Activitatea Număr de salariaţi Pregătirea profesională
Activitatea 1 1 Administratorul societatii – STUDII:
MANAGEMENT Marketing.

Activitatea 2 7 Agenti curatenie – STUDII: liceale, angajati in


PRESTARE SERVICII regim part time.
CURATENIE
TOTAL 8 Din care vor fi 7 angajati part-time
(Organigrama poate fi ataşată, dacă e cazul)
Cine este angajatul „cheie’’, adică persoana care prin cunoştinţele pe care le deţine poate
influenţa noul mers al afacerii (dacă este cazul)?

Angajatul cheie este administratorul societatii, dl. NICOLESCU Horia-Razvan.


Acesta, prin experienta profesionala, cunoaste problemele cu care se confrunta IMM-urile in
situatiile aparute in piata, cunoaste tendintele economice, fiind in masura sa aprecieze corect
momentele cand vor fi necesare modificari in procesele firmei si sa indice directia optima de
dezvoltare. Datorita experientei sale acesta are capacitatea de a lua decizii si de a-si asuma
responsabilitati chiar si in conditii dificile.

Cum se realizează/se va realiza monitorizarea personalului (modalităţi de supraveghere a


personalului angajat)?

Monitorizarea personalului va fi realizata de catre administratorul firmei SC


CLEANING ACES SRL. Acesta va urmari sa asigure o buna evidenta a contractelor
individuale de munca, va gestiona dosarele personale ale angajatilor, va organiza si derula
operatiunile de evidenta a personalului si de salarizare in cadrul firmei, va monitoriza si va
evalua activitatea angajatilor.
Monitorizarea va consta in colectarea de informatii cu privire la activitatile
desfasurate determinand ponderea si timpul pe care angajatii il petrec desfasurand activitati
legate de munca. Vor fi intocmite condici de prezenta, angajatii vor intocmi rapoarte de
activitate periodice, astfel se vor intocmi periodic rapoarte de evaluare a angajatilor din
subordine. Toate aceste informatii vor fi centralizate de catre administratorul societatii. In
acest fel se va asigura evaluarea eficientei muncii angajatilor si a gradului de implicare a
acestora in desfasurarea activitatii. In functie de rezultate obtinute in activitatea de evaluare
se va proceda la motivarea pozitiva / negativa a angajatilor prin acordarea de satisfactii
materiale, profesionale si de sprijin in cariera, respectiv prin aplicarea de sanctiuni si
penalizari.

14
Care este/va fi modul de salarizare al personalului (descrieţi modul de salarizare/plată,
premiere, penalizare)?
Pentru munca prestata angajatii vor primi un salariu in bani. Salariu care va fi stabilit
in cadrul contractelor individuale de munca este cel minimum pe economie aferent activitatii
de lucru in regim part-time. La salariul de baza negociat se vor putea adauga adaosuri si
sporuri pentru realizarea sarcinilor stabilite, pentru ore suplimentare, daca va fi cazul. Din
salarii vor fi retinute si virate contributiile datorate la bugetele de stat.

Cum este asigurată securitatea muncii (metodele folosite pentru protecţia muncii)?
Administratorul societatii are pregatirea si experienta necesara pentru a manageria
activitatea firmei sale. Acesta se va asigura ca personalul firmei cunoaste si respecta normele
pentru securitatea si sanatatea in munca specifice activitatii firmei. In exercitarea acestei
functii va indeplini urmatoarele atributii:
 elaboreaza si actualizeaza planul de prevenire si protectie;
 elaboreaza instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de
securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor din firma;
 verifica cunoasterea si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul
de prevenire si protectie;
 elaboreaza tematica pentru toate fazele de instruire, stabileste periodicitatea adecvate
pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul
securitatii si sanatatii in munca si verifica cunoasterea si aplicarea de catre lucratori a
informatiilor primite;
 elaboreaza programul de instruire-testare la nivelul intreprinderii;
 tine evidenta echipamentelor de munca si urmareste ca verificarile periodice ale
echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente.

Număr de locuri de muncă ce urmează a fi create în urma implementării proiectului:


2013* 2014 2015 2016 2017
Total, din care: 7 7 7 7 10
- conducere - - - - -
- TESA - - - - -
- execuţie 7 7 7 7 10

Numarul de angajati in primii 4 ani va fi de 7 angajati in regim part-time, ajungand in al cincilea an


la 10 angajati in regim part-time.

15
* Se va face dovada angajării persoanelor cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată la
momentul depunerii documentaţiei de decont.

3.3 Activitatea curentă

3.3.1 Produsele/serviciile actuale


Descrieţi tipul de produse/servicii, caracteristicile acestora, procentul din cifra de afaceri,
nivelurile de preţuri, principalele avantaje competitive ale produselor, principalele
dezavantaje în raport cu concurenţa:

Firma a fost infiintata in septembrie 2012 si nu a inceput efectiv activitatea in ceea ce


priveste domeniul principal, insa a demarat contracte pe activitati secundare in speranta
obtinerii de profit pe care sa-l investeasca in achizitionarea de echipamente si utilaje necesare
prestarii de servicii.

Produs/Servicii Cantitatea vânduta la UM Valoare - RON Pondere în vânzările


ultima raportare totale
financiara
Comert material lemnos Buc
Servicii website 1 Buc 61.500,00
Produsul 3/Serviciul 3

Firma este momentan dezavantajata in raport cu competitorii intrucat nu detine


avantaj competitiv si nici mijloace fixe care sa o ajute in demararea de activitati, fiind nevoia
sa intermedieze si sa colaboreze cu alte societati din domeniul portalurilor web, comertului si
intermedierii cu material lemnos/ de constructii.
Fiind in primul sau an de activitate, firma nu a inregistrat venituri remarcabile, iar
nivelul preturilor a fost cel mediu sau usor peste mediu raportat la concurenta.

3.3.2 Principalii furnizori actuali de materii prime, materiale şi servicii

Principalii furnizori actuali sunt cei care asigura serviciile suport pentru infiintarea
firmei in conditiile legii si serviciile de consultanta pentru realizarea planului de afaceri in
vederea obtinerii finantarii necesare implementarii prezentului proiect, precum si furnizorii/
colaboratorii cu ajutorul carora societatea reuseste sa realizeze comert/ intermedieri/ activitati
ale portalurilor.

Furnizori Forma Cantitatea Valoarea Frecvenţa


juridică anuală şi % anuală a aprovizionării şi
şi în total achiziţiilor Termene de plată
localitate necesar (LEI)
a aprovizionar

16
e materie
prima
Materie BRD Bucuresti - - Lunar
prima/serviciu
SERVICII
BANCARE
Materie Rar
prima/serviciu
COMERT
MATERIAL
LEMNOS

Materie Rar
prima/serviciu
SERVICII
WEBSITE

Materie Exigia Bucuresti - - Data decontarii


prima/serviciu Project AFN+credit
SERVICII
CONSULTANT
A

Pondere materii prime importate (%) în total materii prime: -

3.3.3 Descrierea procesului tehnologic actual


Prezentaţi sumar fluxul tehnologic actual şi principalele utilaje şi echipamente utilizate în
procesul tehnologic (se vor prezenta principalele activităţi necesare de la aprovizionarea cu
materie primă până la vânzarea produselor şi echipamentele /utilajele aferente, inclusiv
gradul de automatizare al acestora, capacitatea de producţie şi gradul de încărcare existent).
Evidenţiaţi principalele probleme existente în fluxul tehnologic:

Firma nu si-a inceput efectiv activitatea in domeniul principal, respectiv in domeniul


de interes pentru care aplica la prezentul program. In prezent administratorul firmei incearca
sa atraga resurse financiare prin derularea de activitati de comert si intermedieri, activitati
care nu necesita angajati si echipamentele si utilaje.
Pentru a putea demara activitati conform specificului firmei este nevoie de dotarea
firmei si de angajarea de personal. Pentru a evita aceasta problema se propune aplicarea in
cadrul programului AIPPIMM in vederea dotarii corespunzatoare a firmei.

3.3.4 Echipamente existente


Date tehnice cu privire la principalele maşini, utilaje şi mijloace de transport (mijloacele fixe)
utilizate pentru realizarea cifrei de afaceri:
Firma nu detine echipamente. Echipamentele si utilajele tehnologice necesare
desfasurarii activitatii vor fi achizitionate prin prezentul proiect.
Mijloc fix Caracteristici tehnice (grad An Proprietate/ Valoare de
de automatizare/specializare, fabricaţie Inchiriat pe piaţă estimată

17
capacitate maximă de ** ani
producţie, grad de
utilizare/încărcare existent
Nu este cazul Nu este cazul Nu este Nu este Nu este cazul
cazul cazul

3.3.5 Imobile existente

Tip imobil Destinaţi An punere în Proprietate Închiriate/luate în folosinţă cu


e funcţiune, stare titlu gratuit(comodat)
fizică, ultima Valoare Ipoteci Valoare chirie Perioadă de
modernizare/rep contabilă închiriere/
araţie capitală, folosinţă
suprafaţa utilă gratuită
totală, suprafaţă
ocupată
Casa Punct de Camera cu - - Comodat 11 ani
lucru acces la
dependinte
Casa Sediu - - Comodat 10 ani
social

Prezentaţi locul unde firma îşi desfăşoară activitatea şi cum sunt asigurate utilităţile necesare
(energie electrică, apă, canal):

SC CLEANING ACES SRL are sediul in judetul Prahova, Sat Strejnicu, Comuna Targsoru
Vechi, Str Viilor, Nr 13 si punct de lucru in Judetul Ilfov, Comuna Mogosoaia, Sat Mogosoaia, Str
Helesteului, Nr 5.
La adresa punctului de lucru firma intentioneaza sa-si desfasoare activitatea principala.
Locatia este racordata la retelele publice de utilitati: curent electic, apa si are acces la drum.

4 PREZENTAREA PROIECTULUI

4.1 Descrierea proiectului de investiţii


Precizaţi în ce constă proiectul (înfiinţarea unei capacităţi de producţie/servicii; dezvoltarea
portofoliului de produse/servicii; modernizarea/retehnologizarea) şi care sunt principalele
activităţi necesare pentru realizarea acestuia (ex: achiziţie/modernizare/amenajare spaţiu,
asigurare utilităţi şi achiziţie echipamente specifice activităţii).

Prin implementarea prezentului proiect intitulat DEZVOLTAREA FIRMEI SC


CLEANING ACES SRL PRIN ACCES LA FINANTARE START, firma isi propune
dezvoltarea unei afaceri in domeniul curateniei. Astfel are nevoie de dotarea cu echipamente

18
moderne care sa permita prestarea de servicii de calitate, precum si de activitati de promovare
si atragere clienti (realizarea a 950 pliante si a unui web-site de prezentare).
In urma implementarii proiectului va exista oportunitatea crearii de noi locuri de
munca, promovarii serviciilor firmei, prestarii de servicii de calitate la preturi rezonabile.
Portofoliul de clienti reprezinta un instrument extrem de important, de aceea managementul
firmei opteaza si pentru activitati ce tin de marketing, astfel incat la finalizarea activitatilor sa
poata atrage clienti, sa creeze un portofoliu de clienti care sa apeleze la serviciile firmei.
Intrucat serviciile se vor presta la sediile/ domicilile clientilor, proiectul nu necesita
amenajari speciale/ modernizari/ modificari ale punctului de lucru al firmei SC CLEANING
ACES SRL.
In vederea derularii proiectului de investitii se urmareste indeplinirea urmatoarelor
activitati:

Activitatea 1. Managementul proiectului


Activitatea va fi realizata de catre administratorul societatii, acesta fiind asistat de
catre o firma de specialitate in domeniul consultantei de management de proiect. Astfel,
administratorul va achizitiona servicii de management – implementare proiect. Activitatea 1
va fi desfasurata pe parcursul celor trei luni de implementare a prezentului proiect si va
presupune planificarea, directionarea si controlul resurselor financiare si umane astfel incat
scopul proiectului sa fie atins.
Echipa de implementare va fi formata din:
- Administratorul companiei SC CLEANING ACES SRL – ca responsabil
financiar
- 2 persoane din cadrul firmei contractate – 1 manager de proiect si 1
responsabil achizitii
Administratorul va participa la procesul de achizitii, acesta fiind responsabil de
atribuirea contractelor, de contractele incheiate, derularea si plata acestora.
Managerul de proiect va gestiona resursele umane si materiale in vederea
implementarii cu succes a proiectului; va organiza activitatile si identifica riscurile si solutiile
de remediere a problemelor intervenite. Acesta impreuna cu administratorul si responsabilul
de achizitii vor derula procedurile de achizitii si documentatia de rambursare
Responsabilul de achizitii va planifica procedurile de achizitii si va realiza
documentatiile necesare impreuna cu administratorul. Responsabilul de achizitii va verifica
documentele incheiate intre administrator si furnizorii castigatori si le va ordona in vederea

19
decontarii, participand impreuna cu managerul de proiect si administratorul la intocmirea
documentatiilor de decontare.
Administratorul firmei SC CLEANING ACES SRL va monitoriza si verifica
activitatea firmei de consultanta, analizand si verificand datele trecute in documentatii de
catre acestia, isi va da acceptul asupra documentelor elaborate si va semna documentatiile de
decontare, contractele cu furnizorii, procesele verbale de receptie etc.

Activitatea 2. Achizitia de echipamente si utilaje tehnologice


Echipa de implementare formata din administrator, manager de proiect si responsabil achizitii
va realiza documentatia de achizitii, administratorul urmand a analiza ofertele primite alege
furnizorul castigator. Activitatea se va desfasura pe parcursul a trei luni dupa semnarea
contractului de finantare, presupunand: cererea de oferte, analiza acestora, semnarea
contractului si receptia echipamentelor si utilajelor. In primele 2 luni se va demara procedura
de achizitie, in luna 2 se va semna contractul de achizitii echipamente si utilaje tehnologice,
urmand ca in lunile 2 si 3 sa se livreze.

Activitatea 3. Achizitia de servicii pentru realizare web-site de promovare a firmei


Echipa de implementare va realiza documentatia de achizitii in prima luna a proiectului,
administratorul urmand sa desemneze furnizorul castigator si sa semneze la finalul lunii 1
contract de servicii. In aceasta achizitie va fi inclusa realizare website-ului, gazduirea pe 3 ani
si domeniul web; realizarea serviciilor avand loc in lunile 2 si 3.
Web-site-ul va cuprinde:
- informatii despre firma (buton despre noi),
- ce tipuri de servicii presteaza firma (buton servicii),
- ce preturi sunt practicate (buton oferte pret) – aceasta rubrica va fi actualizata ori de cate ori
este necesar,
- date de contact (buton contact) – cu posibilitatea trimiterii de e-mailuri de catre potentialii
clienti/ vizitatorii paginii.
Automat, la informatiile despre firma se va preciza ca firma a beneficiat de finantare
nerambursabila, fiind sprijinita in dezvoltarea firmei.
Activitatea 3 se va desfasura pe parcursul a trei luni dupa semnarea contractului de finantare.

Activitatea 4. Achizitia de servicii de realizare materiale promotionale

20
Activitatea se va realiza in lunile 2 si 3 de la semnarea contractului de finantare de catre
administratorul firmei CLEANING ACES SRL impreuna cu firma de consultanta contractata.
Activitatea si va presupune cererea de oferte, analiza acestora si semnarea contractului cu
furnizorul in luna 2 si prestarea serviciilor (editarea si tiparirea materialelor promotionale,
respectiv a 950 pliante format 297/3 mm x 210 mm, hartie lucioasa) in lunile 2 si 3.

Activitatea 5. Angajare personal


Activitate va fi realizata de catre administratorul societatii CLEANING ACES SRL in luna a
treia de la semnarea contractului de finantare. Activitatea va presupune indeplinirea
formalitatilor de angajare a 7 persoane in regim part-time, pe posturile de agent curatenie.

4.2 Locaţie proiect şi modul de asigurare cu utilităţi

Adresa la care va fi implementat proiectul: regiunea BUCURESTI-ILFOV, Comuna


Mogosoaia, Sat Mogosoaia, Str Helesteului, Nr 5, Judet Ilfov.

Acces la drumurile naţionale/judetene şi mijloacele de transport: Firma isi are punctul de


lucru situat in comuna Mogosoaia, judet Ilfov, in imediata apropiere a Municipiul, accesul
putandu-se face fie cu autoturisme, fie cu mijloace de transport in comun tip maxi-taxi.

Descriere locaţie din punct de vedere al vadului comercial: Deoarece activitatea firmei se va
desfasura in locatiile clientilor, vadul comercial nu este un element important in dezvoltarea
afacerii. Cu toate acestea pozitionarea punctului de lucru este una avantajoasa, din comuna
Mogosoaia ajungandu-se usor in locatii importante din Judetul Ilfov si Municipiul Bucuresti.

Asigurarea utilităţilor necesare (branşamentelor existente, branşamente necesare şi


estimarea costurilor aferente): Punctul de lucru este situat intr-un imobil care este racordat la
retelele publice de curent electric, apa, gaze nefiind necesare modificari ale bransamentelor.

În cazul în care activitatea aferentă proiectului se va derula într-un spaţiu închiriat precizaţi
principalii parametrii ai contractului de închiriere (proprietar, suprafaţă închiriată, perioadă
de închiriere, valoare chirie, etc).
Punctul de lucru in care se va desfasura activitatea firmei este proprietatea personala a
unei persoane fizice. Astfel, pentru locatia respectiva firma SC CLEANING ACES SRL a
incheiat un contract de comodat pe o durata de 11 ani, actul fiind inscris in extrasul de carte
funciara. Prin contract se pune la dispozitie o camera cu acces la dependintele din imobilul
situat in comuna Mogosoaia, Str Helesteului, Nr 5, Judet Ilfov, intabulat in CF 589, avand nr
cadastral provizoriu 823/8, compus din teren in suprafata de 458,74 mp si constructia P+M.

21
4.3 Modificările necesare pentru clădirile şi /sau echipamentele existente
Descrierea spaţiului în care se vor derula activităţile aferente proiectului de investiţii (an
punere în funcţiune, regim de înalţime, destinaţie actuală, suprafaţă totală, suprafaţă utilă,
stare fizică, etc.)
Prezentaţi modificările/adaptările necesare a fi aduse spaţiului în care se va derula activitatea
aferentă proiectului.

Prezentaţi modificările/adaptările necesare a fi aduse principalelor echipamente/utilaje


/mijloace de transport.
Nota: se poate ataşa o schiţă de amplasare a mijloacelor fixe achiziţionate)

Spatiul in care se vor derula activitatile aferente proiectului este spatiul punctului de
lucru: o camera cu acces la dependinte.
Pentru implementarea proiectului nu sunt necesare modificari in cadrul spatiului /
punctului de lucru. Echipamentele si utilajele tehnologice care se achizitioneaza prin
prezentul proiect vor fi depozitate la locatia de implementare pe durata pe care nu se
presteaza servicii, in rest, echipamentele vor fi transportate la adresa clientului unde se
presteaza serviciile. Locatia de prestare a serviciilor va fi la sediul clientului.

4.4 Dimensionare valoare de investiţie

Element de Furnizor Numă Valoarea Valoare Document de


Durata de
investiţie r totală eligibila fundamentare
amortizar
Bucăţ fara TVA valoare
e (ani)
i - lei
Aspirator Furnizor 4
pentru praf local/regiona 8,752.00 8,752.00 Oferta de pret 5
l
Aspirator Furnizor 4 Oferta de pret 5
pentru praf si local/regiona 6,896.00 6,896.00
lichide l
Aspirator Furnizor 3 Oferta de pret 5
industrial local/regiona 8,220.00 8,220.00
l
Aspirator cu Furnizor 1 Oferta de pret 5
injectie- local/regiona
extractie pentru l
curatat 5,250.00 5,250.00
mochete si
tapiterii
rezervor 14L
Monodisc Furnizor 1 Oferta de pret 5
pentru spalat- local/regiona 8,839.00 8,839.00
frecat l
Aspirator cu Furnizor 1 19,056.00 19,056.00 Oferta de pret 5
injectie- local/regiona
extractie pentru l

22
curatat
mochete si
tapiterii
rezervor 30L
Masina de Furnizor 1 Oferta de pret 5
spalat si aspirat local/regiona 27,329.00 27,329.00
suprafete dure l
Masina de Furnizor 2 Oferta de pret 5
spalat-frecat local/regiona 18,472.00 18,472.00
pardoseli l
Masina de Furnizor 2 Oferta de pret 5
maturat-aspirat local/regiona 6,232.00 6,232.00
manual l
Dezvoltare Furnizor
website de local/regiona
prezentare a l 1 21.500,00 21.500,00 Oferta de pret 3
serviciilor
oferite
Promovare – Furnizor
materiale local/regiona 1 2.250,00 2.250,00 Oferta de pret -
promotionale l
Furnizor
Consultanta local/regiona 1 10.000,00 10.000,00 Oferta de pret -
l
142.796,0 142.796,0
TOTAL
0 0
Nota: La dimensionarea valorii proiectului de investiţii se vor considera atât cheltuielile
eligibile cât şi toate cheltuielile neeligibile necesare a fi efectuate pentru realizarea unei
capacităţi de producţie funcţionale (achiziţiile din cadrul proiectului independente sau
împreună cu activele existente în cadrul societăţii trebuie să genereze venituri /profit
suplimentar).
Nota: se pot ataşa oferte ale elementelor de investiţii care se doresc a fi achiziţionate în cadrul
proiectului.

4.5 Plan de finanţare a proiectului


a) Structura de finanţare a proiectului de investiţii:
Sursa de finanţare Fara TVA
RON %
Credite bancare 42.838,80 30%
AFN 99.957,20 70%
Alte surse (aport propriu) - 0%
TOTAL valoare de investiţie 142.796,00 100%

b) Dimensionaţi cheltuielile pre-producţie (cheltuielile de natură operaţională ce se


efectuează până la începerea efectivă a activităţii şi generarea veniturilor – de exemplu
recrutare, selecţie, pregătire personal, cheltuieli cu promovarea iniţială, cheltuieli cu utilităţile
pe perioada implementării proiectului). Precizaţi şi fundamentaţi sursele de finanţare a
acestor cheltuieli.

Cheltuielile pre-operationale contin o parte din cheltuielile cu promovarea si


consultanta care sunt integrate in valoarea investitiei. Avand in vedere durata mica de

23
realizare a investitiei propuse, consideram ca pentru eficienta acestor cheltuieli, este oportun
a fi efectuate odata cu implementarea proiectului.
Pana la demararea efectiva a proiectului firma nu va avea niciun angajat,
administratorul va contracta servicii de consultanta, va derula activitati conform obiectelor
secundare de activitate ale firmei. Cheltuieli pre-opererationale (contabilitate si alte
cheltuieli) sunt si vor fi sustinute din activitati secundare. Se propune realizarea unui minim
de venituri pentru sustinerea cheltuielilor mici pre-operationale si pentru a nu influenta cash
flow-ul societatii.

c) Dimensionaţi necesarul de fond de rulment/creşterea necesarului de fond de rulment


aferent începerii activităţii/creşterii de capacitate (stocuri de materii prime şi materiale
iniţiale/suplimentare; stocuri de produse finite tampon, creşterea de creanţe, etc). Precizaţi şi
fundamentaţi sursele de finanţare.

Avand in vedere specificul proietului propus si faptul ca totalitatea cifrei de afaceri


prevazuta va fi obtinuta exclusiv din serviciile care vor fi prestate, va fi necesar un stoc de
materii prime/materiale pentru demararea activitatii de curatenie. Cheltuieli operationale care
vor aparea in prima luna, inainte de realizarea cifrei de afaceri, vor fi cele referitoare la salarii
abonamentul de internet si telefonie, utilitati, materii prime si materiale consumabile.

Cheltuieli opererationale referitoare la proiect (achizitia de echipamente, promovarea


si consultanta) vor fi sustinute din finantarea nerambursabila prevazuta si din creditul bancar
propus ca sursa de finantare complementara in cadrul acestui proiect. Se urmareste acoperirea
lor din obtinerea unor venituri din perioada de lansare a serviciilor oferite.

4.6 Graficul de realizare a investiţiei

a) Grafic de implementare fizic


Activitate necesară Durata de implementare
Luna 1 Luna 2 Luna 3
Activitatea 1. Managementul
proiectului.
Activitatea 2. Achizitia de
echipamente si utilaje
tehnologice
Activitatea 3. Achizitia de
servicii pentru realizare
website de promovare a firmei
Activitatea 4. Achizitia de
servicii de realizare materiale

24
promotionale
Activitatea 5. Angajare
personal

b) Grafic de implementare valoric – fără TVA


Activitate necesară/surse de Total fără Durata de implementare
finanţare TVA, din Luna 1 Luna 2 Luna 3
care
Activitatea 1. 10.000,00 5.000,00 5.000,00
Managementul
proiectului.
Activitatea 2. Achizitia de
109.046,0
echipamente si utilaje
0
tehnologice
Activitatea 3. Achizitia de
servicii pentru realizare
21.500,00
website de promovare a
firmei
Activitatea 4. Achizitia de
servicii de realizare 2.250,00
materiale promotionale
Activitatea 5. Angajare
0,00 0,00 0,00 0,00
personal
Total valoare 142.796,0 137.796,0
5.000,00 0,00
0 0
Mod de finanţare
Surse proprii 0,00 0,00 0,00 0,00
Credit 42.838,80 1.500,00 41.338,80
AFN 99.957,20 3.500,00 0,00 96.457,20
Total surse 142.796,0 137.796,0
5.000,00 0,00
0 0

4.7 Modificările necesare a fi operate în structura şi numărul personalului angajat:


(Prezentaţi numărul de posturi create, tipul postului, calificarea necesară, salariul lunar
propus)
(Noua organigramă poate fi ataşată, dacă e cazul)

In prezent firma nu are angajati. Administratorul firmei este cel care stabileste
strategia de dezvoltare a firmei si stabileste obiectivele pentru activitatea viitoare, respectiv
pentru derularea de activitati specifice codului CAEN principal.
Deoarece activitatea firmei va consta in prestarea de servicii generale de curatenie a
cladirilor, consideram ca trebuie sa acordam mare atentie serviciilor de relatii cu clientii. De
aceea administratorul se va ocupa de:
- Angajarea personalului
- Gestionarea resurselor umane, financiare

25
- Semnarea contractelor, efectuarea platilor
- Mentinerea relatiilor profesionale cu toti partenerii externi
- Preluarea comenzilor si sesizarilor din partea clientilor
- Monitorizarea rezolvarii la timp a solicitarilor clientilor
- Crearea si mentinerea bazei de date cu clienti
Pentru inceput salariul pe care vor fi incadrati agentii de curatenie va fi cel minim pe
economie, urmand sa creasca in functie de performantele profesionale.

5 ANALIZA PIEŢEI

5.1 Piaţa actuală

Firma inca nu si-a inceput activitatea in ceea ce priveste obiectul principal de


activitate, astfel ca nu se poate efectua o analiza a pietei actuale in ceea ce priveste
desfasurarea activitatilor conform codului CAEN principal, cod CAEN pentru care de altfel
se solicita finantare.
Pentru a putea acoperi cash-flow-ul cu cheltuielile pre-operationale si din dorinta de a
genera cat de cat profit pe care sa-l poate reinvesti, firma desfasoara conform codurilor
CAEN secundare activitati in ceea ce priveste comercializarea materialului lemnos si
realizarea de website-uri.
Vom prezenta mai jos clientii actuali ai firmei si de asemenea vom prezenta strategia
de marketing a firmei.

5.1.1 Principalii clienţi


Prezentaţi tipul clienţilor dumneavoastră (individuali, comercianţi, cu ridicata, cu amănuntul,
societăţi comerciale, agricultori etc) – dacă este cazul:
Vânzări pe (Grupe de) produse/servicii, LEI Total
(principalii) clienţi Produsul Produsul Produsul Produsul %
LEI 1 2 3 4
LEI
Material Servicii
lemnos Website
1Comercianti
Clienţi 2Autoritati publice 61500
interni locale
3 61500
Total piaţa internă
1
Clienţi 2
externi 3
Total export

26
Total intern + export
Tipul de clienti existenti este format din clienti de tipul comercianti pentru partea de
comert cu material lemnos si clienti de tipul autoritate publica locala pentru serviciile de
realizare website.

Volumul vânzărilor actual pe grupe de produse (cantitativ şi nu valoric)


Grupa de UM Cantitate către clienţi interni Cantitate către clienţi externi Total
produse/servicii
Produs1 Material Buc
lemnos
Produs 2 Servicii Buc 1 1
Website
Produs 3
….
Pana in prezent Cleaning Aces SRL a semnat un contract in vederea realizarii unui
website cu o autoritate publica locala din Constanta si a avut mici intermedieri de materiale
lemnoase.

Care este segmentul de piaţă actual din punct de vedere al locaţiei clienţilor, pe grupele de
clienţi mentionaţe mai sus? Precizaţi distanţele medii (de la punctul de lucru până la clienţi)
pe principalele grupe de clienţi.
Care sunt principalele bariere în creşterea numărului de clienţi/creşterea vânzărilor către
clienţi existenţi?

In prezent, in ceea ce priveste obiectele secundare de activitate, segmentul de piaţă


actual din punct de vedere al locaţiei clienţilor, pe grupele de clienţi mentionaţe mai sus este
unul foarte mic in comparatie cu ceea ce s-ar fi putut realiza daca firma opta sa demareze
activitati in sectoarele respective si daca se specializa pe aceste doua domenii.

In ceea ce priveste distanţele (de la punctul de lucru până la clienţi) pe principalele


grupe de clienţi acestea sunt medii spre mari, comerciantii de material lemnos fiind zonali/
regionali, iar clientul pentru website fiind client din alta regiune, respectiv din judetul
Constanta.

Principala bariera în creşterea numărului de clienţi/creşterea vânzărilor către clienţi


existenţi il reprezinta strategia de dezvoltare si ideea de afacere. Cleaning Aces SRL nu
intentioneaza sa ramana in aceste doua domenii de activitate, ci sa stranga resurse financiare
sau sa obtina finantare in vederea dezvoltarii segmentului de servicii de curatenie.

27
Alte bariere sunt legate de concurenta mare in domeniul serviciilor de realizare pagini
web, concurenta relativ mare in domeniul comertului cu material lemnos, precum si existenta
unor firme mari care acapareaza piata intermedierilor cu material lemnos.

5.1.2 Principalii concurenţi

Produs/servici Denumirea Anul înfiinţării, CA, Profit, Total active, total Ponderea
u oferit pieţei firmei/ salariaţi, tip clienţi, grad de tehnologizare, nivel pe piaţă
firmelor şi preţuri şi calitate, avantaje/dezavantaje, etc ( %)
localitatea
Produs 1 FARAG EL 2003/ 2.752.982/ 53.526/ 1.465.695/ 1/
ARABY
IMPEX
comercianti, individuali/ firma tehnologizata/
preturi si calitate medii spre mari/ avantaje:
tehnologizare, experienta, vechime /
dezavantaje: piata in scadere, criza
economica
MTCB 2005/ 104.583/ -29.106/ 55.272/ 0/
FOREST
GROUP SRL
individuali, comercianti/tehnologizare medie/
preturi si calitate medii/ avantaje: experienta,
vechime/ dezavantaje: piata in scadere, criza
economica

Produs 2

Produs 3

5.1.3 Poziţia produselor/serviciilor societăţii pe piaţă comparativ cu cele ale


concurenţei
Descrieţi principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor d-voastră in raport cu
cele oferite de concurenţă).

In prezent firma desfasoara activitati conform obiectelor secundare de activitate


intrucat nu detine resurse financiare sa investeasca in echipamente in vederea derularii
de activitati de curatenie conform codului CAEN principal, activitati pe care firma
intentioneaza sa le desfasoare.
Astfel, pana in prezent firma a cautat sa obtina un profit pe care sa-l reinvesteasca
in echipamente de curatenie. A derulat activitati secundare in domeniul comertului cu
material lemnos precum si in domeniul serviciilor de realizare pagini web.
In ceea ce priveste activitatile desfasurate, firma CLEANING ACES SRL nu
detine niciun avantaj comparativ cu furnizorii de astfel de servicii.

28
Dezavantajele firmei CLEANING ACES SRL in raport cu concurenta sunt
urmatoarele:
-lipsa tehnologiei
-lipsa personalului
-slabul interes in a demara activitati de web design sau comert cu materiale lemnoase
-lipsa experientei in domeniul de web design

5.2 Piaţa şi promovarea noului produs/serviciu

5.2.1 Produsul nou


Descrierea exactă a produsului/serviciilor:
- în cazul produselor finite prezentaţi pe scurt o descriere fizică, caracteristici tehnice,
performanţe, utilităţi, căror nevoi răspund, etc.
- în cazul serviciilor, descrieţi trăsăturile caracteristice ale acestora, în aşa fel încât să se
înţeleagă la ce servesc serviciile prestate de dvs.
- în cazul comerţului, precizaţi grupele de produse ce le veţi vinde şi aria de
valorificare, dacă vânzarea este cu amănuntul sau cu ridicata şi dacă veţi furniza
servicii specifice (post vânzare, transport, garanţie, reparaţii etc);
Parametrii economici ai produsului (cost unitar, preţ vânzare unitar, adaos comercial,
taxe, comisioane, marja importatorului etc) pe grupe de produse.

Prin implementarea prezentului proiect ne propunem crearea unei platforme de comert


electronic care sa permita parametrizarea rapida de magazine online individuale ale caror
produse sa poata fi accesate intr-un spatiu virtual comun – www.mytrade.ro.

Principalii beneficiari ai acestor servicii vor fi firmele mici si mijlocii / start-up-uri, fara
prezenta sau cu o prezenta online redusa. Clientii vor avea posibilitatea de a creea un magazin
online cu costuri minime, beneficiind de o paleta de functii specifice aplicatiilor de tip e-
commerce si de servicii suport pentru dezvoltarea afacerii comerciale.

Aplicatia dezvoltata va permite clientilor fimei sa isi creeze un cont, atribuindu-li-se automat
un subdomeniu pe site-ul www.mytrade.ro. In acest cont clientul – comerciant – va putea sa
gestioneze produsele si comenzile primite in cadrul propriului magazin online.
Toate produsele comercializate de magazinele gazduite pe platforma nou creata vor fi listate
pe site-ul umbrela al firmei. Acesta va fi un centru comercial virtual, de unde clientii vor
putea cumpara o gama variata de produse, de la alimente, la haine, materiale de construcie,
electrocasnice etc.

Aplicatia va crea automat un link catre magazinul individual – „subdomeniu.mytrade.ro” .


Aici vor fi listate produsele comercializate, se vor putea plasa comenzi, se vor stabili detaliile
de livrare. In acest fel, prin simpla completare a unui formular, nefiind necesare cunostinte
tehnice comerciantul va putea sa isi deschida magazinul online. Mytrade.ro permite lansarea
unui magazin online in doar 5 minute, cu o taxa lunara minima (20-50 eur, in functie de
spatiul virtual ocupat de magazin). Clientul va beneficia de toate facilitatile specifice unei
aplicatii de e-commerce (plasare comanda, shopping cart, gestiune produse, gestiune
comenzi, etc.)

29
Pentru a veni in sprijinul micilor comercianti, vom oferi in plus clientilor servicii suport
pentru dezvoltarea magazinului online si a afacerii lor:
- consultanta si training pentru gestionarea magazinului online, pentru promovarea
magazinului online
- analiza de business pentru a putea aprecia corect ativitatea pe site si pentru a lua
deciziile optime in vederea dezvoltarii afacerii
- servicii de promovare pe reteaua de site-uri partenere pe care o vom constitui
- servicii de dezvoltare web pentru clientii care, datorita cresterii activitatii, decid sa isi
dezvolte propriul site pentru magazinul online.

Aceste servicii se vor oferi atat la pachet cu inchirierea spatiului pe platforma de comert
electronic, cat si separat pentru fosti clienti care si-au dezvoltat site-uri proprii sau pentru
clienti noi.

Costurile implicate de functionarea platformei de comert electronic vor fi: costurile cu


abonamentul de mentenanta al platformei, costurile cu abonamentul de internet, costurile cu
un salariat care va indeplini atributii legate de relatia cu clientii, costurile cu promovarea si
costurile de regie necesare pentru desfasurarea activitatii firmei. Toate acestea vor fi luate in
considerare la stabilirea preturilor de vanzare. Dar vom tine cont de preturile practicate pe
piata, astfel incat adaosul comercial sa permita adresabilitatea ofertei noastre de servicii catre
firme mici si mijlocii, in special start-up-uri.

5.2.2 Segmentul de piaţă


Definiţi piaţa dumneavoastră (prezentaţi caracteristicile specifice ale segmentului
dumneavoastră de piaţă, căror nevoi se adresează: de ex. alimentaţie, vestimentaţie, electro-
casnice, birotică, turism etc.).

NORD HIRE CONSTRUCT SRL isi propune dezvoltarea pe piata comertului online prin
crearea unei platforme de comert electronic care sa permita parametrizarea rapida de
magazine online individuale ale caror produse sa poata fi accesate intr-un spatiu virtual
comun.

Comertul electronic este cea mai moderna forma de satisfacere a necesitatilor


consumatorului. Cum numarul consumatorilor familiarizati cu tehnica computerelor creste
zilnic, oportunitatile de afaceri se ivesc permanent, iar cei ce identifica o nevoie si o satisfac,
pot prospera. Complexele comerciale online permit consumatorului sa intre in magazine
virtuale, sa priveasca produsele, sa se informeze cu privire la caracteristicile acestora, sa
achizitioneze produse cu livrare imendiata cu ajutorul cartii de credit. Constienti fiind de
potentialul adus de posibilitatea de a transmite catre clienti cantitati imense de informatie
digitala, asigurandu-le un control interactiv asupra tranzactiei, ne-am indreptat eforturile spre
eliminarea imperfectiunilor de operare. De aceea ne-am propus realizarea unui marketplace –
un site umbrela - unde vor fi listate toate produsele din toate magazinele gazduite pe
platforma mytrade.ro. Acesta va avea o interfata prietenoasa si atractiva si urmatoarele
functionalitati:
i. Listare produse – categorii, filtre, cautare in site
ii. Abonare newsletter
iii. RSS feed
iv. Curs valutar
v. Produse recomandate / promovate

30
vi. Bannere
vii. Contact
viii. Termeni si conditii
ix. Informatii utile
Afacerile electronice prezinta numeroase avantaje pentru partile implicate: disparitia
barierelor teritoriale, optiuni multiple in privinta furnizorilor produselor sau serviciilor,
costuri reduse, flexibilitate marita, servicii imbunatatite si particularizate.
Conditia esentiala de competitivitate pe piata de comert electronic o reprezinta satisfacerea
exigentelor clientilor printr-o lista de produse completa, de o calitate ireprosabila, precum si
prin promptitudinea livrarilor. Sustinerea acestei activitati se bazeaza pe o relatie stransa intre
companie si furnizorii de produse care inchiriaza spatiu virtual pe platforma mytrade.ro,
astfel incat sa existe un control al preturilor si al nivelului de comenzi care poate fi satisfacut
in timp real.

Afacerea pe care ne propunem sa o dezvoltam este de tip Business–to–business (B2B),


participantii fiind companii mici si mijlocii din domeniul comertului. Mytrade.ro va permite
lansarea unui magazin online in doar 5 minute, prin simpla completare a unui formular. In
acest fel venim in intampinarea nevoilor micilor comercianti care debuteaza in domeniul
comertului online si care nu au pregatirea tehnica pentru a administra site-uri complexe.
Realizarea si gestionarea magazinului online va necesita doar cunostinte medii de online
browsing, utilizatorii beneficiind de o interfata prietenoasa si intuitiva. Pentru dezvoltarea
activitatii vom oferi clientilor servicii suport de asistenta, consultanta si training pentru a
optimiza activitatea comerciala a acestora, servicii de promovare si analize de business pentru
activitatea magazinului online.
In conditiile in care clientul va dori dezvoltarea afacerii in mod independent vom oferi
servicii de dezvoltare web pentru a crea site-ul propriu al acestuia, precum si serviciile suport
pentru dezvoltarea in continuare a afacerii online.

Tranzactionarea electronica a marfurilor si serviciilor constituie o extensie a comertului


actual. Se obtine astfel o eficienta sporita, in sensul reducerii costurilor si in ceea ce priveste
efectul marketingului, imbunatatindu-se relatia beneficiar-client. Comertul electronic
faciliteaza si cooperarea intre firme : reduce costurile de marketing si de livrare, sustine
strategia de marketing a firmei si ofera acces pe noi piete. In viitorul apropiat, comertul
electronic va avea un impact puternic asupra competitivitatii firmelor.

Localizarea pieţei dumneavoastră (se va preciza amplasarea pieţei – locală, regională,


naţională, internaţională etc – cu detalii, dacă sunteţi în posesia lor) şi mărimea acesteia (nr.
de clienţi potenţiali, mărime dpvd fizic şi valoric). Care este distanţa până la principalii
clienţi şi care este modalitatea de distribuţie a produselor/serviciilor ?

Platforma pe care o dezvoltam prin prezentul proiect se adreseaza oricarui comerciant care
dispune de un browser web si de o conexiune la internet, indiferent de localizarea
geografica. Prin completarea unui formular, acesta isi creeaza un magazin online cu costuri
minime, beneficiind de o paleta de functii specifice aplicatiilor de tip e-commerce.
Produsele comercializate in cadrul magazinului vor fi listate pe site-ul umbrela –
www.mytrade.ro – de unde cumparatorii online, din orice zona geografica, vor putea face
achizitii.

Distributia serviciilor firmei se va face prin intermediul Internetului. Contactarea clientilor


va fi realizata in principal prin e-mail si telefonic, in incercarea de a reduce timpul necesar

31
clientului pentru dezvoltarea afacerii online - unul dintre avantajele competitive ale afacerii
noastre pe care il vom promova in piata.

In prezent in piata de comert electronic din Romania exista peste 2.000 de magazine online
active conform statisticilor ePayment, insa comertul electronic este intr-o perioada de boom
de cativa ani, iar de curand a inceput sa se manifeste si in zona bunurilor de tip supermarket.
Tot mai multe persoane, mai ales din mediul urban, aleg sa isi faca cumparaturile online.
Conform statisticilor realizate pentru 2011, un procent de 28% dintre romanii din mediul
urban care folosesc Internetul fac cumparaturi online, cu o frecventa de cel putin o data pe
luna. Locuitorii din Bucuresti cu educatie superioara au facut cumparaturi online intr-o
proportie semnificativ mai mare, de 40%. Proportia dintre femei si barbati este aproximativ
egala.

Comertul electronic da posibilitatea firmelor sa devina mai eficiente si flexibile in modul


intern de functionare, sa conlucreze mai strans cu furnizorii si sa devina mai atente fata de
nevoile si asteptarile clientilor. Permite companiilor sa selecteze cei mai buni furnizori,
indiferent de localizarea lor geografica si sa vanda unei piete globale. Aceasta evolutie are
un impact major asupra economiei, in ceea ce priveste crearea de noi intreprinderi si
diversificarea celor existente.
Evolutia din ultimii cativa ani demonsteaza ca Internetul a devenit o importanta piata care
permite oamenilor de afaceri sa patrunda pe noi piete si sa-si prezinte paginile web
indiferent de marimea firmei proprii sau de amplasarea ei geografica. Conditiile create de
aceasta noua era a tehnologiei, permit intreprinderilor mici si mijlocii sa concureze acum
gigantii industriei.

Tendinţele actuale ale pieţei (care sunt tendinţele actuale ale pieţei
produsului/serviciului/comerţului dumneavoastră – declin, stagnare, progres lent,
expansiune rapidă).

Firma si-a propus realizarea investitiei in crearea unei platform complexe de e-commerce
dupa studierea tendintelor pietei de comert electronic.
Asociatia Romana a Magazinelor Online estimeaza ca pana in 2014 piata de cumparaturi
online va ajunge la 1 miliard de euro. Pentru realizarea acestei estimari au fost luate in
considerare avantajele realizarii cumparaturilor online:
 pretul produselor este mai redus decat al celor vandute in magazine traditionale,
deoarece costurile proprietarilor magazinelor sunt reduse, nemaifiind necesara plata
chiriei, amenajarea spatiului, angajarea de personal pentru supraveghere
 realizarea cumparaturilor necesita mai putin timp, nemaifiind nevoie sa pierzi timp in
trafic, sa cauti loc de parcare, sa te plimbi pe culoare lungi printre rafturi. In cazul
cumparaturilor online ajunge sa introduce cuvantul cheie pentru produsul dorit si obtii
toate informatiile de interes: daca este disponibil sau nu, cat costa, detalii tehnice
(unde este cazul) si, foarte important, afli pareri ale altor clienti ceareau achizitionat
acelasi produs, foarte utile cand trebuie sa alegi intre mai multe variante.
Comertul online este printre putinele domenii care au crescut in criza.
Numai electronicele, electrocasnicele si IT-ul insumeaza 250 de milioane de euro, iar intreaga
piata in care intra si facturi de telecomunicatii sau utilitati si bilete de calatorie platite pe
internet ajunge spre un miliard de euro. Iar asta in conditiile in care doar 4% dintre romani au
cumparat anul trecut produse si servicii de pe internet.
Marketingul si vanzarile nu mai sunt limitate la un areal sau o zona regionala. Cu ajutorul
solutiilor de e-commerce disponibile, intreaga lume este o piata viabila ce poate fi exploatata

32
pentru nevoile de afaceri. E-commerce asigura o vizibilitate completa si aprofundata a
produselor fara a fi nevoie sa platiti pentru costurile de instalare. Eficienta si economiile de
costuri sunt beneficiile evidente ale acestui concept.

Caracteristici ale cererii pentru produsul/serviciul dvs. (cerere zilnică, anuală, de sezon,
evoluţia în ultimii ani şi cea previzibilă).

In ceea ce priveste avantajele utilizarii comertului electronic, acestea pot fi analizate din trei
puncte de vedere: al companiei, al consumatorului si al societatii:

6 Avantajele companiei
- extinderea zonelor de activitate pentru pietele nationale si internationale - cu un
capital minim, o companie poate rapid si usor sa-si localizeze clientii, furnizorii
potriviti si cei mai buni parteneri de afaceri din lume;
- cresterea vitezei de comunicare;
- reducerea inventarului şi a managementului stocurilor;
- reducerea timpului dintre cheltuirea capitalului si primirea produselor/serviciilor;
- prin e-mail se reduc costuri privind mesageria, iar Electronic Data Interchange
determina reducerea stocurilor si costurilor legate de ciclul de cumparare;
- intarirea relatiilor cu furnizorii si clientii (site-ul Web contine informatii actualizate,
utile tuturor partilor, iar Electronic Data Interchange implica o stransa legatura a
partenerilor pentru stabilirea standardelor de comunicare);
- o cale rapidă şi modernă de furnizare a informaţiilor despre companie (prin paginile
de Web);
- canale alternative de vanzare (prin Web).

7 Avantajele cumparatorului
- efectuarea rapida de cumparaturi sau alte tranzactii la orice ora, in orice zi;
- cautare rapida de produse si servicii, cu posibilitati de comparare a preturilor si
calitatilor potrivite;
- comoditate sporita;
- facilitează competitia, avand ca rezultat reduceri substantiale.

 Avantajele comerciantului in urma introducerii comertului electronic sunt:


- atragerea de noi clienti prin intermediul unui nou canal de distributie;
- reducererea costurile de regie.

 Avantaje generale ale comertului electronic:


- Internet-ul, mediul prin care comertul electronic se realizeaza, este omniprezent,
accesibil si ieftin;
- accesul la resursele oferite de comertul electronic se poate face printr-o gama larga de
tehnologii (calculatoare, PDA-uri, telefoane mobile, televiziune digitala);
- este redus timpul dedicat cumparaturilor;
- pot fi adaptate schemele de plati bazate pe card, deja existente;
- nu există limitari geografice;
- stocurile pot fi minimizate sau chiar eliminate prin procese de productie „just-in-
time”.

33
Serviciile care vor contribui la realizarea cifrei de afaceri propuse sunt:

            2013 2014 2015 2016 2017


Valoare Valoare Valoare Valoare Valoare Valoare Valoare
Pret/UM
Venituri UM Buc lunara anuala anuala anuala anuala anuala anuala
(EURO) EURO EURO LEI LEI LEI LEI LEI
inchiriere
spatiu pe
portal pentru client 35 15 525 6,300 2,500 27,090 30,702 34,314 36,120
magazine
online
consultanta si
12 15 180 2,160 0 9,288 11,146 12,384 13,622
training ora
analiza de
20 15 300 3,600 0 15,480 17,544 19,608 21,672
business ora
web
45 8 360 4,320 0 18,576 20,898 23,220 25,542
development ora
servicii de
promovare pe
reteaua de campanie 1,000 1 1,000 12,000 0 51,600 51,600 51,600 51,600
site-uri
partenere
CIFRA DE
            122,034 131,890 141,126 148,556
AFACERI
*Cursul de schimb la care s-au facut estimarile financiare este de 4,3 Lei/Euro.

7.1.1 Riscuri majore


Riscuri majore identificate:
5.2.3.1. riscuri de piaţă
5.2.3.2. riscuri financiare
5.2.3.3. riscuri legislative
Prezentati modalităţile de minimizare a primelor trei riscuri majore

Riscuri si flexibilitate. Structura riscurilor


Riscurile se pot defini ca si probabilitati de producere a unor pierderi in proiect.
Pentru a proteja rezultatele proiectului de actiunea riscurilor, se impune parcurgerea
urmatoarelor trei etape:
*identificarea riscurilor pe baza surselor de risc
*estimarea si evaluarea riscurilor pe baza matricei impact/ probabilitate
*gestionarea riscului si imbunatatirea conceptului proiectului, pe baza Graficului de
management al riscului
Identificarea riscurilor se realizează prin:
*analiza planului de implementare
*brainstorming
*experienta specialistilor si a echipei de implementare
*metode analitice – analiză de sensibilitate (acolo unde este posibil)
Se identifica in structura proiectului doua mari surse de riscuri si anume:
*risc de realizare a proiectului cu efecte directe asupra implementarii proiectului
*risc privind beneficiile scontate cu efecte asupra duratei de viată a investitiei
Principalele surse de risc sunt considerate:
*riscurile de piata
*riscurile financiare

34
*riscurile legislative
In cadrul prezentului proiect, prin metodele mai sus mentionate, au fost identificate
următoarele riscuri:
1. Riscuri specifice fazei de realizare a proiectului:
1.1.Riscuri de piata
* modificări de natură tehnologică
1.2.Riscuri financiare
* cresterea pretului la energie
* modificarea ratelor de schimb
* reducerea capacitatii de plata a agentilor economici
* intarzieri in indeplinirea obligatiilor contractuale
* forta majora
* lipsa surselor interne/externe de finantare
* cresterea costurilor pentru investitia de baza
* majorarea impozitelor
* scaderea disponibilitătii de plata a agentilor economici
1.3.Riscuri legislative
* schimbarea legislatiei
*aparitia grupurilor de presiune
2. Riscuri specifice fazei de implementare a proiectului:
2.1.Riscuri de piata
*intarzieri ale procesului de achizitie
*subiectivitate in selectarea contractorului
*intarzieri in indeplinirea obligatiilor contractuale
*forta majora
2.2.Riscuri financiare
*depasirea costurilor alocate
*erori de estimare
*management de proiect neadecvat
*lipsa de resurse si de planificare
2.3.Riscuri legislative:
*incompatibilitate legislativa
*modificari legislative
In perioada de exploatare, principalul risc care poate sa apara este legat de capacitatea
beneficiarului proiectului de a gestiona (exploata) in mod corespunzator obiectivul de
investitie realizat. Ne referim aici la posibilitatea mentinerii nivelului de performanta si a
costurilor de exploatare in limitele planificate.
Pentru gestionarea corespunzatoare a riscurilor din exploatare se vor avea in vedere:
*instruirea corespunzatoare a personalului de exploatare
*cunoasterea si respectarea reglementarilor legislative in domeniu
*optimizarea legaturilor cu agentii economici
3. Estimarea si evaluarea riscurilor ofera solutii in ceea ce priveste masurile care
trebuiesc luate pentru gestionarea riscurilor.
Abordarea analizei riscurilor se bazeaza astfel pe:
*estimarea riscului – se determina impactul, marimea riscului
*evaluarea riscului – se determină probabilitatea producerii riscului

35
Abordarea riscurilor pe baza matricei Impact / Probabilitate
Impact
Scazut Mediu Mare
Probabilitate
Scazuta 1 2 3
Medie 2 3 4
Mare 3 4 5

Evaluarea riscurilor:
Risc Evaluare
modificări de natură tehnologică 2
Ca o cresterea pretului la energie 2
schimbarea ratelor de schimb 4
reducerea capacitatii de plata a agentilor economici 3
intârzieri in indeplinirea obligatiilor contractuale 4
forta majoră 3
lipsa surselor interne/externe de finantare 4
cresterea costurilor pentru investitia de bază 2
majorarea impozitelor 2
scăderea disponibilitătii de plată a agentilor economici 2
inselarea asteptărilor comunitătii 1
aparitia grupurilor de presiune 2
intârzieri ale procesului de achizitie 3
subiectivitate in selectarea contractului 2
intârzieri in indeplinirea obligatiilor contractuale 4
forta majoră 3
depăsirea costurilor alocate 1
intârzieri de finalizare 2
erori de estimare 2
management de proiect neadecvat 2
lipsa de resurse si de planificare 1
incompatibilitate legislativa 1
modificari legislative 2
concluzie generala a evaluarii riscurilor, se pot afirma urmatoarele:
*riscurile care pot aparea in derularea proiectului au in general un impact mare la producere, dar
o probabilitate redusa de aparitie si declansare
*riscurile majore care pot afecta proiectul sunt riscurile financiare si economice
*probabilitatea de aparitie a riscurilor tehnice a fost puternic contrata prin contractarea
serviciilor de consultanta cu o firma de specialitate
Analiza de risc
In functie de structura riscurilor se vor lua masurile necesare unei analize eficiente si
corecte a riscurilor. Analiza de risc se realizeaza pe baza a patru operatiuni distincte :
*planificarea (operatiune care intra in sarcina beneficiarului si a consultantului)
*monitorizare (operatiune care intra in sarcina beneficiarului)
*alocarea resurselor necesare prevenirii sau inlaturării efectelor riscurilor produse
(operatiune care intra in sarcina beneficiarului si alte institutii financiare a caror rol
este de sprijinire a proiectului)
*control (operatiune care intra in sarcina beneficiarului)
Pentru o mai bună evidentiere si urmarire a riscurilor la care proiectul este supus,
precum si pentru o corectă selectare a actiunilor de gestionare a riscurilor, se va folosi
Graficul de Management al Riscului:
Evaluare risc Management risc Probabilitate
(conform matrice cadru logic) (masuri de prevenire ) impact-rating
Inflatia este mai mare decât cea Aprovizionare ritmică cu M
pronosticată consumabile, contracte ferme cu

36
Evaluare risc Management risc Probabilitate
(conform matrice cadru logic) (masuri de prevenire ) impact-rating
furnizorii
Modificările legislative sunt Implicarea in dezbateri de legi si
M
altele decât cele pronosticate norme legislative, lobby, advocacy
Planul de finantare va fi
Căutarea unor surse alternative L
modificat
Previziunea asupra cererii de
Găsirea unor surse alternative H
servicii este mai mica
Cresterea transparentei activitătii.
Scăderea increderii in calitatea
Îmbunătătirea comunicării cu M
serviciilor
clientii
Managementul neperformant al Program de instruire adecvat
M
beneficiarului pentru top management
Legendă : H- RIDICAT, M- MEDIU, L – SCĂZUT

Din analiza mai sus mentionată, factorii critici care pot influenta durabilitatea si
viabilitatea beneficiilor proiectului sunt:
*suportabilitatea costurilor de către clienti (H)
*co-interesarea si implicarea factorilor locali (institutii, administratie, asociatii) (M)
*transparenta si comunicarea intre principalii factori implicati: beneficiar, clienti (L)

7.1.2 Clienţi potenţiali


Descrieţi ce strategie de marketing aţi gândit să aplicaţi, cum aţi identificat clienţii potenţiali, cum veţi
extinde piaţa sau identifica noi pieţe, etc.)

Strategiile de marketing si publicitate sunt absolut necesare pentru a obtine succesul pe


Internet. Prima conditie este publicarea adresei web pe toate materialele printate (carti de
vizita, foi cu antet, agende, postere), pe cadourile promotionale (pixuri, brichete) sau in mass
media. Al doilea pas este stabilirea mijloacelor de promovare pe Internet, astfel avem in
vedere:
1. Directoarele cu plata (directoare specializate, de obicei, pe un segment de piata, care
percep taxe pentru listarea site-urilor).
2. Campaniile de bannere (link-uri grafice plasate la inceputul paginilor care
inregistreaza traficul cel mai mare dintr-un site).
3. Inscrierile in motoare de cautare sunt o forma de publicitate gratuita.
4. Link-urile reciproce cu site-uri ale partenerilor.
5. Programe cu schimb de bannere cu rata de expunere 1:2 (expunerea unui banner intr-
un site din retea in schimbul 2 expuneri in propriul site).
6. Inelele web (web ring) se constituie din site-uri cu o tematica inrudita. Site-urile
participante se leaga unul de altul prin link-uri de text afisate, de obicei, la incheierea
unor pagini sub forma „vizitati site-ul precedent din inel” sau „vizitati site-ul urmator
din inel”.

Vom realiza parteneriate cu portaluri de business, cu forumuri pentru firme, astfel incat sa
devenim vizibili pe site-urile de business. Vom desfasura campanii online periodice. Vom
solicita firmei care va realiza site-ul mytrade.ro sa asigure optimizarea acestuia pentru
motoarele de cautare.

Toate aceste masuri vor asigura vizibilitatea noastra pe Internet.


Prin specificul afacerii pe care ne propunem sa o dezvoltam, atragerea clientilor nu presupune
contactul direct cu acestia. Odata ce afla despre existenta site-ului cu ocazia cautarilor pe
Internet, clientul poate completa formularul online si isi creeaza contul pentru magazinul

37
online. Din acest punct, rolul nostru este sa asiguram servicii de inalta calitate, sa oferim
servicii suport aditionale astfel incat sa pastram clientul.

Activitatea de promovare online va fi realizata continuu, mai agresiv la inceputul activitatii si


in momentele de regres ale pietei. Ne vom asigura ca in bugetele anuale sunt prevazute
costurile pentru promovarea online.

O alta forma de promovare va fi participarea la targurile pentru IMM-uri si distribuirea de


flyere in cadrul evenimentelor care vizeaza tineri antreprenori si/sau start-up-uri.

Care va fi tipul clienţilor dumneavoastră (individuali, comercianţi, cu ridicată, cu amănuntul, societăţi


comerciale, agricultori etc.), structura acestora (% pe fiecare grupa) si numarul pe fiecare grupa de
clienti

Serviciile firmei noastre se vor adresa comerciantilor. Principalii beneficiari ai acestor servicii vor fi
firmele mici si mijlocii / start-up-uri, fara prezenta sau cu o prezenta online redusa.

Anul curent (N) (2012)


Vânzări pe (Grupe de) produse/servicii, LEI Total
(principalii) clienţi Produs Produsul Produsul Produs Produs
LEI
LEI ul 1 2 3 ul 4 ul 5 %
1. Societati 2.500 0 0 0 0 2.500 100
Clienţi comerciale %
interni 2. PFA 0 0 0 0 0 0 0%
3. Persoane fizice 0 0 0 0 0 0 0%
Total piaţă 2.500 0 0 0 0 2.500 100
internă %
1. Societati 0 0 0 0 0 0 0%
Clienţi comerciale
externi 2. PFA 0 0 0 0 0 0 0%
3. Persoane fizice 0 0 0 0 0 0 0%
Total export 0 0 0 0 0 0 0%
Total intern + export 2.500 0 0 0 0 2.500 100
%

Anul N+1 (2013)


Vânzări pe (Grupe de) produse/servicii, LEI Total
(principalii) clienţi Produs Produsul Produsul Produs Produs
LEI
LEI ul 1 2 3 ul 4 ul 5 %
1. Societati
21,672 7,430 12,384 14,861 41,280 97,627 80%
Clienţi comerciale
interni 2. PFA 2,709 929 1,548 1,858 5,160 12,203 10%
3. Persoane fizice 2,709 929 1,548 1,858 5,160 12,203 10%
Total piaţă 122,03 100
internă 27,090 9,288 15,480 18,576 51,600 %
4
1. Societati 0 0 0 0 0 0 0%
Clienţi comerciale
externi 2. PFA 0 0 0 0 0 0 0%
3. Persoane fizice 0 0 0 0 0 0 0%
Total export 0 0 0 0 0 0 0%

38
Total intern + export 122,03 100
27,090 9,288 15,480 18,576 51,600 %
4

Anul N+2 (2014)


Vânzări pe (Grupe de) produse/servicii, LEI Total
(principalii) clienţi Produs Produsul Produsul Produs Produs
LEI
LEI ul 1 2 3 ul 4 ul 5 %
1. Societati
24,562 8,916 14,035 16,718 41,280 105,512 80%
Clienţi comerciale
interni 2. PFA 3,070 1,115 1,754 2,090 5,160 13,189 10%
3. Persoane fizice 3,070 1,115 1,754 2,090 5,160 13,189 10%
Total piaţă 131,89 100
internă 30,702 11,146 17,544 20,898 51,600 %
0
1. Societati 0 0 0 0 0 0 0%
Clienţi comerciale
externi 2. PFA 0 0 0 0 0 0 0%
3. Persoane fizice 0 0 0 0 0 0 0%
Total export 0 0 0 0 0 0 0%
Total intern + export 131,89 100
30,702 11,146 17,544 20,898 51,600
0 %

Anul N+3 (2015)


Vânzări pe (Grupe de) produse/servicii, LEI Total
(principalii) Produs Produsul Produsul Produs Produs
clienţi ul 1 2 3 ul 4 ul 5 LEI %
LEI
1. Societati 112,90
27,451 9,907 15,686 18,576 41,280 80%
Clienţi comerciale 1
interni 2. PFA 3,431 1,238 1,961 2,322 5,160 14,113 10%
3. Persoane fizice 3,431 1,238 1,961 2,322 5,160 14,113 10%
Total piaţă 141,1 100
internă 34,314 12,384 19,608 23,220 51,600 %
26
1. Societati 0 0 0 0 0 0 0%
Clienţi comerciale
externi 2. PFA 0 0 0 0 0 0 0%
3. Persoane fizice 0 0 0 0 0 0 0%
Total export 0 0 0 0 0 0 0%
Total intern + export 141,1 100
34,314 12,384 19,608 23,220 51,600
26 %

Anul N+4 (2016)


Vânzări pe (Grupe de) produse/servicii, LEI Total
(principalii) clienţi Produs Produsul Produsul Produs Produs
LEI
LEI ul 1 2 3 ul 4 ul 5 %
1. Societati 118,84
28,896 10,898 17,338 20,434 41,280 80%
Clienţi comerciale 5
interni 2. PFA 3,612 1,362 2,167 2,554 5,160 14,856 10%
3. Persoane fizice 3,612 1,362 2,167 2,554 5,160 14,856 10%
Total piaţă 148,55 100
internă 36,120 13,622 21,672 25,542 51,600
6 %
1. Societati 0 0 0 0 0 0 0%
Clienţi comerciale

39
externi 2. PFA 0 0 0 0 0 0 0%
3. Persoane fizice 0 0 0 0 0 0 0%
Total export 0 0 0 0 0 0 0%
Total intern + export 148,55 100
36,120 13,622 21,672 25,542 51,600
6 %

Anul N+5 (2017)


Vânzări pe (Grupe de) produse/servicii, LEI Total
(principalii) clienţi Produs Produsul Produsul Produs Produs
LEI
LEI ul 1 2 3 ul 4 ul 5 %
1. Societati 126,02
30,341 11,889 18,163 22,291 43,344 80%
Clienţi comerciale 8
interni 2. PFA 3,793 1,486 2,270 2,786 5,418 15,753 10%
3. Persoane fizice 3,793 1,486 2,270 2,786 5,418 15,753 10%
Total piaţă 157,53 100
internă 37,926 14,861 22,704 27,864 54,180
5 %
1. Societati 0 0 0 0 0 0 0%
Clienţi comerciale
externi 2. PFA 0 0 0 0 0 0 0%
3. Persoane fizice 0 0 0 0 0 0 0%
Total export 0 0 0 0 0 0 0%
Total intern + export 157,53 100
37,926 14,861 22,704 27,864 54,180 %
5

(se pot ataşa studii de cercetare de piaţă sau statistici la care se face referire, precum şi cereri de ofertă/pre-
contracte de la potenţialii clienţi)

Prezentaţi principalele ipoteze care au stat la baza dimensionării vânzărilor (cantităţi şi preţuri medii pe fiecare
grupă de produse).
2012 2013 2014 2015 2016
RON 2,500 27,090 30,702 34,314 36,120
Produs/Serviciu 1-
Cantitate -UM 17 180 204 228 240
intern
Pret mediu 147 151 151 151 151
RON 0 0 0 0 0
Produs/Serviciu 1- Cantitate-UM 0 0 0 0 0
extern
Pret mediu - - -
- -
RON 2,500 27,090 30,702 34,314 36,120
Total produs 1
cantitate 17 180 204 228 240
RON 0 9,288 11,146 12,384 13,622
Produs/Serviciu 2-
Cantitate -UM 0 180 216 240 264
intern
Pret mediu - 52 52 52 52
RON 0 0 0 0 0
Produs/Serviciu 2- Cantitate-UM 0 0 0 0 0
extern
Pret mediu - - -
- -
RON 0 9,288 11,146 12,384 13,622
Total produs 2
cantitate 0 180 216 240 264
RON 0 15,480 17,544 19,608 21,672
Produs/Serviciu 3-
Cantitate -UM 0 180 204 228 252
intern
Pret mediu - 86 86 86 86
Produs/Serviciu 3- RON 0 0 0 0 0

40
Cantitate-UM 0 0 0 0 0
extern
Pret mediu - - -
- -
RON 0 15,480 17,544 19,608 21,672
Total produs 3
cantitate 0 180 204 228 252
RON 0 18,576 20,898 23,220 25,542
Produs/Serviciu 4-
Cantitate -UM 0 96 108 120 132
intern
Pret mediu - 194 194 194 194
RON 0 0 0 0 0
Produs/Serviciu 4- Cantitate-UM 0 0 0 0 0
extern
Pret mediu - - -
- -
RON 0 18,576 20,898 23,220 25,542
Total produs 4
cantitate 0 96 108 120 132
RON 0 51,600 51,600 51,600 51,600
Produs/Serviciu 5-
Cantitate -UM 0 12 12 12 12
intern
Pret mediu - 4,300 4,300 4,300 4,300
RON 0 0 0 0 0
Produs/Serviciu 5- Cantitate-UM 0 0 0 0 0
extern
Pret mediu - - -
- -
RON 0 51,600 51,600 51,600 51,600
Total produs 5
cantitate 0 12 12 12 12
Total
cantitate 17 648 744 828 900
produse/Servicii
RON 2,500 122,034 131,890 141,126 148,556

Prezentaţi principalele ipoteze de lucru, argumente şi fundamentări ale creşterilor anuale de


vânzări pe fiecare grupă de produse.

Cresterea cifrei de afaceri se bazeaza pe cresterea numarului de ore de servicii prestate. S-a
mers pe ipoteza cresterii numarului de ore pe masura ce se va dezvolta afacerea.
Odata serviti profesionist, clientii contractati vor dori dezvoltarea serviciilor contractate; va fi
promovat un serviciu de fidelizare in acest sens.

Cuantificaţi eforturile necesare creşterii volumului de vânzări (ex:creşterea cheltuielilor cu


promovarea, creşterea cheltuielilor cu salariile forţei de vânzări, creşterea cheltuielilor directe
asociate depozitării, transportului şi desfacerii, etc).

Se va realiza o politica de promovare a serviciilor folosite in asa fel incat scopul final este de
a atrage clientii care vor fi contractati sa apeleze la cat mai multe servicii oferite.
Din anul al treilea va fi angajata o persoana suplimentara pe post de executie (atragere clienti
si mentenanta relatiei cu acestia), numarul de persoane angajate fiind doua.

Costurile de de operare si mentenanta sunt urmatoarele:

  2013 2014 2015 2016 2017

41
Valoare Valoare Valoare Valoare Valoare
Cheltuieli
anuala LEI anuala LEI anuala LEI anuala LEI anuala LEI

Angajati 23,220 23,917 36,234 48,312 48,795


costuri mententata platformei online 15,480 15,635 15,791 15,949 16,109
abonament internet 21,930 22,369 22,592 22,818 23,046
abonament telefonie 2,580 2,632 2,658 2,684 2,711
transport 5,160 5,263 5,316 5,369 5,423
utilitati sediu 15,309 15,616 15,772 15,929 16,089
promovare & publicitate 5,160 5,263 5,316 5,369 5,423
materiale consumabile 5,160 5,263 5,316 5,369 5,423
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE 93,999 95,957 108,994 121,800 123,018

Care este politica de încasare pe fiecare grupă de clienţi?

Politica de vanzari va fi axata pe principiul platii in avans pentru o perioada agreata de parti.

Care este stadiul negocierilor cu potenţialii clienţi? Ce credeţi că îi va determina pe


potenţialii clienţi să cumpere produsul/serviciul dumneavoastră şi nu al concurenţei?

Datorita dezvoltarii accelerate a comertului online in Romania si in lume, consideram ca


este suficient loc pe piata pentru magazine online si centre comerciale virtuale in care
acestea sa functioneze.
Preocuparile Uniunii Europene sunt catre dublarea volumului comertului online prin
dezvoltarea de programe de finantare care sa incurajeze investitiile in acest domeniu, multe
companii din domeniul platilor online investesc in dezvoltarea unor servicii inovatoare in
domeniu.
In practica, motivele pentru care o companie doreate sa se lanseze în comertul electronic pe
Internet sunt urmatoarele:
 posibilitatea de a-si largi clientela: pe Internet, orice companie poate avea o prezenta
globala, beneficiind de clienti din toată lumea. Oricine este conectat la Internet poate
vizita paginile Web ale unei companii, indiferent de localizarea geografica a
utilizatorului.
 reduceri drastice ale costurilor pentru distributie si servicii pentru clienti: utilizarea
Internet-ului duce la scaderea semnificativa costurilor. De exemplu, trimiterea prin
posta a unei brosuri de prezentare a produselor implica un cost cu mult mai mare
decat cel al trimiterii brosurii în format electronic prin e-mail sau cel al plasarii
acesteia pe un site Web. Un alt avantaj al costurilor mici de distribuţie este
posibilitatea de a distribui mult mai multa informatie si actualizarea rapida a acesteia.
Avantajele menţionate mai sus decurg in principal din caracteristicile tehnice si economice
ale Internetului (interoperabilitatea, caracterul global, WWW, costurile scazute de conectare
la Internet, usurinsa de utilizare a browser-elor Web).

O dovadă de maturitate a comertului electronic in Romania este prezenta in top 10 realizat


de www.trafic.ro a site-urilor price.ro şi shopmania.ro care ofera un sistem de comparare a
produselor oferite de diverse magazine online.

Toate aceste considerente ne indreptatesc sa luam in calcul un potential foarte mare al pietei
de comert electronic si sa consideram interesul comerciantilor pentru aceasta noua forma de
comert ca fiind foarte mare. Astfel ca, odata activata platforma mytrade.ro, oferta noastra de

42
servicii va intalni cererea comerciantilor in spatiul vast al Internetului. Pentru a atrage
atentia asupra noului produs lansat vom desfasura in perioada lansarii si in perioada imediat
urmatoare o campanie agresiva de promovare online, prin postarea de bannere pe portaluri
de business si pe forumuri pentru firme.

Desi pe piata exista deja doua firme puternice care presteaza servicii similare, consideram ca
numarul comerciantilor care se vor orienta catre sau si catre activitatea online este in
continua crestere astfe ca este suficient loc pe piata comertului electronic in cadrul unor
„mall-uri” virtuale. In cataloagele acestor site-uri concurente sunt deja inscrise numeroase
firme la fiecare categorie de produse. Pentru a beneficia de o pozitie premium in cautarile pe
site, clientul trebuie sa plateasca sume considerabile, trebuie sa incheie contracte pe termene
lungi. In aceste conditii, consideram ca interesul comerciantilor pentru o platforma noua
care sa ofere atat spatiu, cat si servicii suport la preturi competitive, va fi destul de mare.
Platforma mytrade.ro va avea o interfata prietenoasa si usor de utilizat, va oferi servicii
complete pentru dezvoltarea unui magazin online, toate acestea la preturi competitive.

7.1.3 Concurenţi potenţiali


Prezentati concurentii pe grupe de produse/servicii si caracteristicile pe care le cunoaşteţi ale
acestora (mărimea cantitativ-valoric, număr personal, caracteristicile produsului/serviciului
lor, reputaţia, modalităţi de valorificare, mărimea segmentului lor de piaţă etc):

Grupă Denumirea firmei/ Vechime pe piaţă, CA, Profit, Total active, total Ponderea pe
produse/servic firmelor şi salariaţi, tip şi număr clienţi, grad de piaţă
ii oferite pieţei localitatea tehnologizare, nivel preţuri şi calitate, ( %)
avantaje/dezavantaje, etc
Produs 1 SHOPMANIA.R Portal de cumparaturi care ofera 45%
O consumatorilor servicii de comparare a
preturilor, directionandu-i catre
magazinele online gazduite, ofera
clientilor listarea gratuita pentru
anumite categorii de produse. In luna
aprilie 2012 site-ul a avut, conform
statisticilor publicate pe www.trafic.ro,
peste 1.400.000 de utilizatori unici.
Inchiriere BIZOO.RO Platforma de comert electronic care 35%
spatiu ofera servicii gratuite pentru primele 5
virtual petru produse, permite si postarea cererilor de
magazine oferte, s-a dezvoltat si in alte domenii
online (ex.resurse umane). Sustin ca au
aproape 1.500.000 de vizitatori/luna si
peste 100.000 de companii in
portofoliu.
ESHOP- Platforma de comert electronic care 20%
RAPID.RO permite crearea de site-uri pentru
magazine online, fara a le integra intr-
un site umbrela.
Produs 2 SHOPMANIA.R Portal de cumparaturi care ofera 45%
O consumatorilor servicii de comparare a

43
preturilor, directionandu-i catre
magazinele online gazduite, ofera
clientilor servicii complete pentru
optimizarea afacerii online: optimizare
SEO, interfata de administrare, peste
100 de template-uri pentru design-ul
magazinului, servicii de marketing,
servicii de preluare comenzi si livrare.
Serviciile suport nu se comercializeaza
separat.
Servicii BIZOO.RO Platforma de comert electronic care 35%
suport ofera servicii suport clientilor care
platesc abonamentul pentru gazduirea
magazinului online.
ESHOP- Platforma de comert electronic care 20%
RAPID.RO permite crearea de site-uri pentru
magazine online, fara a le integra intr-
un site umbrela.

7.1.4 Principalele avantaje ale noilor produse/servicii oferite


1 Prezentaţi şi argumentaţi principalele avantaje ale noilor produse/servicii în raport cu
concurenţa (de ex. preţ, calitate, caracteristici noi, servicii post-vânzare):
2
 Accesibilitate: crearea magazinelor individuale presupune completarea unui formular
online, nefiind necesare cunostinte tehnice. Practic, clientul trebuie sa dispuna doar de un
browser web si de o conexiune la Internet.
 Costuri reduse: pretul realizarii unui magazin online variaza intre 1500 – 5000 EUR,
iar durata de dezvoltare poate ajunge pana la 40 zile lucratoare. Mytrade.ro permite
lansarea unui magazin online in doar 5 minute cu o taxa lunara minima. (ex: cu o taxa de
20 EUR/luna, costul unui magazin online de 2000 de EUR este atins in aproximativ 8
ani).
 Utilizare facila: realizarea si gestionarea unui magazin online presupune doar
cunostinte medii de online browsing, utilizatorii beneficiind de o interfata prietenoasa si
intuitive.
 Servicii aditionale/valoare adaugata: asistenta la crearea magazinului / adaugare
produse, asistenta / consultanta pe aspecte de promovare si vanzari online.
 Ideal pentru start-up-uri online (cu buget redus): costul initial de lansare este foarte
mic, practic inexistent in comparatie cu pretul dezvoltarii integrale a unui magazin online;
timpul de lansare constituie de asemenea un real avantaj: cateva minute fata de cateva
zeci de zile.
 Functionalitate: clientul va beneficia de toate facilitatile specifice unei aplicatii de e-
commerce (plasare comanda, shopping cart, gestiune produse, gestiune comenzi, etc.)

Alte avantaje:
Pentru posesor, un magazin virtual pe platforma mytrade.ro reprezinta:

 Metoda cea mai putin costisitoare de promovare. Se evită, astfel, cheltuielile legate de
chirie, intreţinere, depozitare si salarizare.
 Modalitatea cea mai avantajoasă de a afisa ofertele non-stop. Magazinele virtuale nu se

44
inchid niciodata. Acest serviciu este la dispozitia clientului 24 de ore din 24.
 Procedeul cel mai eficient de a penetra piete noi. Internetul nu tine cont de granite.
 Usurinta mare in mentinerea la zi a ofertei de produse. Aplicatia permite, fara a fi necesare
cunostinte speciale de administrare, sa introduci cu usurinta produsele/serviciile spre vanzare.
 Posibilitatea de a incasa banii tot electronic (prin card sau sms). Ofera o mai mare
siguranta posesorului magazinului.
 Mijlocul de a realiza statistici privind vanzarile, stocurile, numarul de vizitatori.
 Posibilitatea cea mai buna de a consolida imaginea firmei, a marcii, a produselor sau a
serviciilor pe piata.
 Avantajul de a genera venituri din publicitate în momentul in care site-ul are un trafic
ridicat şi reprezinta deja o platforma virtuala valoroasa. Pentru generarea unui trafic intens,
firma va realize parteneriate cu portaluri de business in vederea postarii de bannere si link-uri.

Analizaţi produsele/serviciile dvs în raport cu concurenţa - se va prezenta un tabel cu note de


la 1-5 în care pe coloane se pun concurenţii şi societatea iar pe linii caracteristicile (de ex.
preţ, calitate, caracteristici noi, servicii post-vânzare, locaţie, etc)

MYTRADE.RO SHOPMANIA.RO BIZOO.RO ESHOP-


RAPID.RO
Pret 5 4 3 5
Calitate 5 5 4 3
Caracteristici 4 4 5 3
noi
Servicii post- 5 5 5 5
vanzare

7.1.5 Reacţia concurenţei


Mentionaţi cum credeţi ca vor reacţiona concurenţii dvs. la apariţia pe piaţă a
produselor/serviciilor aferente proiectului

Comertul online este un canal de distributie mult mai ieftin decat altele si companiile
apeleaza la vanzarea online pentru ca le permite sa vanda in aceleasi conditii, si chiar mai
mult, dar mentinandu-si costurile de infrastructura si de oameni. Prognozele privind evolutia
pietei comertului online anunta dezvoltarea continua a acesteia, ceea ce va determina aparitia
concurentei tot mai mari intre magazinele online. Cei care cresc piata sunt, la un moment dat,
provocati de cei care se lanseaza cand se ajunge la un anumit nivel.
Reactia principalilor competitor, in cazul nostrum Bizoo.ro si Shopmania.ro, ar putea fi in
sensul reducerii preturilor, includerii de servicii suplimentare in pret, campanii de promovare
mai agresive.

7.1.6 Desfacerea produselor

Produse/grupe de produse Pondere în cifra de Forme de desfacere(%)


afaceri( % )
inchiriere spatiu pe portal
23% On-line
pentru magazine online
Vanzare
consultanta si training 8% On-line
directa

45
Vanzare
analiza de business 13% On-line
directa
Vanzare
web development 12% On-line
directa
servicii de promovare pe
Vanzare
reteaua de site-uri 44% On-line
directa
partenere
Total 100%

(La forme de desfacere precizaţi care sunt modalităţile dumneavoastră de vânzare a


produselor/serviciilor dumneavoastră: cu ridicata, cu amănuntul, prin magazine proprii, reţea
de magazine specializate, la domiciliul clientului, dacă veţi angaja vânzători sau veţi folosi
comercianţi independenţi, daca veţi face export, etc.).

7.2 Strategia de comercializare

5.3.1. Politica produsului


Descrieţi modul de prezentare a produsului/serviciului, forme de prezentare din punct de
vedere al greutăţii/dimensiunilor, ambalaje, tip de garanţii şi servicii prestate, dacă aveţi un
singur produs/serviciu sau mai multe tipuri de produse/servicii etc:

Volumul comertului electronic cu plata online a crescut in primul trimestru al anului 2012 cu
42% fata de aceeasi perioada a anului trecut, ajungand la valoarea de 51,9 milioane de euro,
informeaza procesatorii de plati online. Pe o piata cu un ritm atat de crescut de expansiune
consideram ca produsele pe care le oferim sunt suficiente pentru a atrage tot mai multi client.
Pentru aceasta vom investi mult in campanii online de promovarea si in distribuirea de
material promotionale pentru ca publicul tinta sa afle despre gama de servicii oferite. Vom
promova avantajele serviciului de baza pe care il oferim, dar si serviciile suport de care pot
beneficia clientii portalului de comert electronic.
Clientii portalului vor primi periodic informari despre serviciile suport de care pot beneficia.
Astfel, in primii doi ani de activitate ne propunem dezvoltarea pietei pe baza produselor
existente, intens promovate, pentru a ocupa unul din primele 3 locuri in randul portalurilor de
comert electronic.

Prin natura serviciilor pe care le oferim suntem nevoiti sa urmarim si sa ne aliniem la evolutia
tehnologica in domeniu, astfel ca pentru cresterea vanzarilor vom folosi ca strategii de produs
strategia innoirii produsului, lansand variante actualizate ale serviciilor oferite (modalitati de
promovare, metode de analiza de business), dar si diversificarea orizontala, oferind servicii
noi pentru acelasi segment de piata cu ajutorul tehnologiei noi.

5.3.2. Politica de preţuri


Precizaţi modul în care se va stabili preţul produsului/serviciului, dacă şi când veţi oferi
reduceri de preţuri, cum vă situaţi faţă de concurenţi, explicaţi de ce:

Consideram ca pe termen mediu si lung efectul unei strategii bazate pe „pretul cel mai
mic”este de autodistrugere. Acest lucru se intampla din caua marjelor mici de profit ce nu pot
sustine investitiile si dezvoltarea infrastructurii informatice si logistice, absolut necesare
satisfacerii cererii clientilor odata atrasi. Din acest motiv ne propunem o strategie de preturi
moderate.

46
Pentru a ne diferentia de concurenta vom oferi servicii suport suplimentare de tipul
trainingului pentru dezvoltarea afacerii online, analize de business pentru optimizarea
magazinului online, promovarea pe site-uri partenere. Acestea vor fi incluse in pachete alaturi
de inchirierea spatiului virtual in cadrul portalului.

De asemenea, pentru dezvoltarea afacerilor clientilor, vom oferi posibilitatea de a crea site-uri
personalizate pentru acestia, in functie de preferinte si de specificul activitatii comerciale.

Nota: Pentru fiecare grupă de produse/servicii se va prezenta un tabel cu nivelul preţurilor


practicate de societate în raport cu nivelul preţurilor principalilor concurenţi. Preţurile trebuie
să fie comparabile (atât preţurile societăţii, cât şi ale concurenţei, vor fi prezentate la raft/la
poarta fabricii/ la distribuitor/ etc –funcţie de tipul clienţilor).

MYTRADE.RO SHOPMANIA.RO BIZOO.RO ESHOP-


RAPID.RO
Inchiriere 150 lei Cost per click 49-129 euro 45-449 lei
spatiu virtual
Consultanta si 50 lei - - -
training
Analiza 85 lei - - -
business
Promovare 200 lei Inclusa in pretul Inclusa in pretul -
inchirierii inchiriereii
Dezvoltare 4300 lei - - -
web

5.3.3. Politica de distribuţie


Menţionaţi care sunt canalele dumneavoastră de distribuţie – vânzări directe, cu ridicata,
intermediari, prin agenţi, la comandă, etc. Se va prezenta structura pe tipuri de canale de
distribuţie şi se vor cuantifica costurile aferente:

Distributia serviciilor pe care le oferim se va face prin intermediul Internetului.


Pe Internet solutia la problemele traditionale legate de intermediari si canalele de distributie
nu consta in inlaturarea lor completa in favoarea unei distributii online directe. Consideram
ca producatorii/furnizorii de servicii si intermediarii ar trebui să colaboreze pentru crearea
unui canal de distributie care să maximize valoarea oferită clientului odata cu minimalizarea
costurilor. Astfel vom incheia parteneriate cu portaluri de business cu trafic intens pentru a ne
promova serviciile direct catre
Distributia serviciilor firmei implica:
- Fluxul tranzactiilor (acestea se vor incheia pe Internet, clientul completand un
formular online si facand plata serviciilor selectate din oferta disponibila pe site-ul
mytrade.ro)
- Fluxul informational (toate informatiile despre serviciile oferite, costul acestora,
conditiile de colaborare vor fi disponibile pe site-ul mytrade.ro, iar informatiile despre
client, plata pretului serviciilor se va face tot prin Internet)
- Fluxul promotional (promovarea serviciilor firmei se va face mai ales in mediul
online)

47
5.3.4. Modalităţi de vânzare
Precizaţi care sunt modalităţile dumneavoastră de vânzare a produselor/serviciilor: cu
ridicata, cu amănuntul, prin magazine proprii, reţea de magazine specializate, la domiciliul
clientului, dacă veţi angaja vânzători sau veţi folosi comercianţi independenţi, dacă veţi face
export etc):
Se vor prezenta detaliat elementele de logistică şi desfacere necesare pentru atingerea
vânzărilor previzionate (forţa de vânzare, mijloace de transport necesare şi modul de
asigurare al acestora, spaţii de depozitare necesare şi modul de asigurare a acestora, etc)
precum şi cuantificarea cheltuielilor aferente.

Serviciile firmei vor fi vandute on-site prin Internet clientilor care acceseaza site-ul
mytrade.ro. Acestia vor completa un formular online, vor selecta seviciile dorite, aplicatia va
calcula costul serviciilor si va emite factura. Pentru a atinge numarul de clienti previzionat nu
sunt necesare investitii in elemente de logistica, ci doar cheltuieli cu activitati de promovare.

5.3.5. Activităţi de promovare a vânzărilor


Prezentaţi metodele de promovare ce se vor utiliza (de ex.: publicitate, lansare oficială,
pliante, broşuri, plata în rate):

Principala modalitate de promovare a serviciilor firmei va fi in mediul online.


Mijloacelor de promovare pe care le avem in vedere sunt:
1. Directoarele cu plata/portaluri de business (directoare specializate, de obicei, pe un
segment de piata, care percep taxe pentru listarea site-urilor).
2. Campaniile de bannere (link-uri grafice plasate la inceputul paginilor care
inregistreaza traficul cel mai mare dintr-un site).
3. Inscrierile gratuite in motoare de cautare.
4. Link-urile reciproce cu site-uri ale partenerilor.
5. Programe cu schimb de bannere cu rata de expunere 1:2 ( expunerea unui banner intr-
un site din retea in schimbul 2 expuneri in propriul site).
6. Inelele web (web ring) se constituie din site-uri cu o tematica inrudita. Site-urile
participante se leaga unul de altul prin link-uri de text afisate, de obicei, la incheierea
unor pagini sub forma „vizitati site-ul precedent din inel” sau „vizitati site-ul urmator
din inel”.

Pentru promovarea serviciilor vom proceda, de asemenea, la realizarea de materiale


promotionale, de tipul flyer-elor si banner-elor pe care le vom distribui in cadrul unor targuri
si evenimente care se adreseaza tinerilor antreprenori, comerciantilor, IMM-urilor.

De asemenea, vom achizitiona servicii de optimizare pentru motoarele de cautare pentru site-
ul mytrade.ro in cadrul abonamentului de mentenanta pentru platforma de e-commerce.

Descrieţi care este strategia de promovare pentru lansarea produselor/serviciilor, estimaţi


costurile anuale de promovare şi prezentaţi ipotezele care au stat la baza estimărilor.

48
Campaniile de promovare vor fi mai intense in perioada de lansare a site-ului, estimata a se
intampla la sfarsitul celor 3 luni de implementare a prezentului proiect.
Obiectivele acestei etape de pionierat a firmei pe piata comertului electronic va viza
urmatoarele aspecte:
- sa familiarizeze consumatorul cu noul serviciu
- sa puna in evidenta necesitatea indeplinirii unei anumite nevoi pe care publicul nu a
constientizat-o pana la acest moment, si anume nevoia de a se dezvolta ca agent economic
prin intermediul comertului online;
- sa prezinte serviciile oferite de firma drept solutia ideala pentru satisfacerea acelei nevoi.

Cheltuieli pentru 2012 2013 2014 2015 2016


promovarea
produselor/serviciilor pe
categorii de cheltuieli (LEI)
materiale promotionale
2.061 8.246 0 0 0
(flyere, bannere)
campanii online 1.720 6.880 0 0 0
Total 3.781 15.126 0 0 0

8 ANALIZA OPERAŢIONALĂ - după implementarea proiectului

8.1 Modul de funcţionare şi organizare a afacerii


Descrieţi modul în care se asigură principalele funcţii ale societăţii (ex: asigurarea gestiunii
financiare, cum se asigură resursele umane; modul de asigurarea al promovării, aprovizionării
cu materii prime şi materiale, procesul de producţie - etapele de bază, depozitare produse
finite, transport, vânzare produse finite) menţionând pentru fiecare timpul şi resursele
necesare (activele necesare; personalul necesar).

Societatea va fi organizata in doua departamente:

- Departamentul management care va include departamentul financiar, de resurse


umane si de coordonare a intregii activitati, coordonat de catre administratorul
societatii. Pentru desfasurarea activitatilor specifice vor fi necesare: mobilier,
aparatura birotica, echipamente IT si consumabile. O parte dintre acestea fac obiectul
achizitiilor propuse prin prezentul proiect. Activitatea economico-financiara va fi
indeplinita de catre responsabilul financiar-contabil, colaborator al firmei, si
coordonata de catre asministratorul societatii.
- Departamentul tehnic. Acesta include departamentul de marketing si va fi coordonat
de catre responsabilul tehnic, colaborator al firmei si va avea pentru inceput un
angajat in domeniul relatiilor cu clientii. In masura in care activitatea firmei se va
intensifica, vom proceda la angajarea de personal suplimentar.

Departamentul tehnic va fi responsabil de buna functionare a platformei mytrade.ro.


Personalul din acest departament va tine legatura cu furnizorii de servicii IT, va prelua
informatiile de la clienti, va raspunde solicitarilor clientilor, va elabora politica de produs si
de pret, va elabora strategiile de promovare a serviciilor firmei si va identifica mediile optime
pentru plasarea mesajelor de promovare.

Cheltuielile pentru desfasurarea activitatii in cadrul departamentului sunt:


- abonamente telefonice si de Internet,
- un server,

49
- echipamente IT,
- abonamentul de mentenanta a platformei de e-commerce,
- salarii pentru angajati si contributiile aferente
- servicii publicitare.
8.2 Organizarea fluxului de producţie
Descrieţi pe scurt fluxul de producţie, pentru fiecare din etapele mari, menţionând cerinţele
procesului de producţie – personal necesar, suprafeţe productive/depozitare alocate,
echipamente/utilaje necesare din punct de vedere al gradului de specializare /automatizare şi
al capacităţii de producţie, mijloace de transport din punct de vedere al specializării şi
capacităţii de transport, etc.

Evidenţiaţi modificările/îmbunătăţirile aduse de implementarea proiectului în fluxul de


producţie.

Activitatea firmei se va desfasura in principal in mediul online. Promovarea serviciilor se va


face in special in mediul online, clientii vor comada serviciile firmei prin intermediul unui
formular online disponibil pe site-ul mytrade.ro, saptiul inchiriat pentru magazinele online si
serviciile suport vor fi asigurate prin intermediul platformei online.

Prin implementarea prezentului proiect vom crea o platforma de comert electronic care sa
permita parametrizarea rapida de magazine online individuale ale caror produse sa poata fi
accesate intr-un spatiu virtual comun.
Functionalitatile pe care le avem in vedere pentru aceasta platforma sunt:

A.Sectiunea Publica - partea site-ului accesibila vizitatorilor acestuia


a. Creare / gestiune cont – acces securizat (certificat SSL)
i. Creare cont – atribuire automata de subdomeniu
ii. Gestiune produse – adaugare /editare / stergere
iii. Administrare detalii firma / magazin
iv. Gestiune comenzi
b. Magazin online individual – va fi putea fi accesat direct printr-un link de
forma “subdomeniu.domeniu.ro”
i. Listare produse – categorii, filtre, cautare in site
ii. Cos de cumparaturi (Shooping cart) / Adauga / Editeaza / Sterge –
plasare comanda – alegere metoda de livrare
iii. Detalii firma /magazin
iv. Contact
c. Marketplace –site-ul umbrela unde vor fi listate toate produsele din toate
magazinele
i. Listare produse – categorii, filtre, cautare in site
ii. Abonare newsletter
iii. RSS feed
iv. Curs valutar
v. Produse recomandate / promovate
vi. Bannere
vii. Contact
viii. Termeni si conditii
ix. Informatii utile

50
B.Sectiunea de Administrare cu acces securizat (certificat SSL) – va permite gestionarea
continutului site-ului, a produselor, a magazinelor, etc. La aceasta sectiune vor avea acces
doar administratorii site-ului.
a. Administrare categorii produse + filtre
b. Administrare pagini continut
c. Adminisatrere conturi utilizatori – activare / inactivare

Prin natura serviciilor oferite, firma nu are nevoie de numeroase resurse logistice. Activitatile
se vor desfasura mai ales in mediul virtual, contactarea potentialilor clienti se va face online,
comunicarea cu clientii se va face prin intermediul Internetului.

Investiile propuse prin prezentul proiect vor asigura resursele materiale pentru desfasurarea
activitatii administrative a firmei si pentru realizarea campaniilor de promovare pentru
lansarea mytrade.ro.

Fara a avea un caracter inovator, platforma pe care ne propunem sa o dezvoltam va raspunde


nevoilor unei piete in plina expansiune – piata comertului online. Principalii beneficiari ai
acestor servicii vor fi firmele mici si mijlocii / start-up-uri, fara prezenta sau cu o prezenta
online redusa. Clientii vor avea posibilitatea de a creea un magazin online cu costuri minime,
beneficiind de o paleta de functii specifice aplicatiilor de tip e-commerce.

8.3 Descrierea procesului tehnologic


Descrieţi pe scurt procesul tehnologic (principalele activităţi necesare de la aprovizionarea cu
materie prima până la realizarea produselor finite şi detaliaţi îmbunătăţirile/efectele aduse
prin implementarea proiectul de investiţii, dacă e cazul).

Serviciile firmei vor fi prestate direct pe Internet.


Clientii vor completa formularul de inscriere a magazinului online, vor selecta serviciile
dorite (spatiu pentru magazinul online si servicii suport), aplicatia va calcula pretul serviciilor
si se va asigura posibilitatea platii online sau prin transfer bancar.
Din acest moment clientul isi va administra singur contul si magazinul online. Activitatea sa
va fi insa supusa unor termene si conditii in legatura cu corectitudine si exactitatea
informatiilor oferite in cadrul magazinului online, actualizarea periodica a acestor informatii,
respectarea legislatiei in vigoare.

Produsele din fiecare magazin vor fi listate pe site-ul umbrela www.mytrade.ro, fiind afisate
fotografii, preturi, caracteristici produse, conditii de livrare pentru fiecare dintre produse.
Cumparatorii online care vor accesa site-ul vor plasa comanda direct proprietarului
magazinului online.
Se va crea posibilitatea pentru clienti de a-si dezvolta site-uri proprii catre care cumparatorii
sa fie directionati din site-ul umbrela www.mytrade.ro.

Rolul departamentului tehnic va fi sa se asigure ca platforma functioneaza in bune conditii, ca


activitatatea online este sigura si respecta normele legale, ca furnizorul de servicii de
mentenanta pentru platforma raspunde in termene rezonabile solicitarilor.

Pentru a asigura asistenta si suportul necesar clientilor firmei, in cadrul departamentului


tehnic va fi angajat un specialist in relatii cu clientii care sa raspunsa intrebarilor si
solicitarilor primite de la clienti care prefera metode clasice de comunicare (telefon, adrese

51
scrise).

8.4 Regimul de lucru

Programul de lucru in cadrul firmei va fi normal, activitatea desfasurandu-se de luni pana


vineri, 8 ore/zi.

Se vor preciza cel puţin următoarele elemente:


- număr de zile lucratoare/ an: 250 zile lucratoare / an
- număr de schimburi/zi: 1 schimb/zi
- număr de ore/schimb: 8 ore/schimb

8.5 Personal
Se va prezenta structura de personal înainte şi după implementarea proiectului
Înainte de După 2013 2014 2015 2016
implementar implemantare
e 2012
Total din care: - 1 1 1 2 2
- conducere - - - - - -
- TESA - - - - - -
- execuţie - 1 1 1 2 2

8.6 Evoluţia gradului de încărcare a capacitaţii de producţie

Linie tehnologica Capacitate Perioada de previziune


maxima
linie
2012 2013 2014 2015 2016
Servicii suport 8 ore/zi Cantitate 2000 2000 2000 2000 2000
ore/an ore/an ore/an ore/an ore/an
Grad utilizare capacitate % 100 100 100 100 100

În cazul serviciilor se va prezenta evoluţia gradului de încărcare al personalului pe grupe de


servicii (pentru fiecare perioada de prognoza se va calcula raportul dintre numărul orelor
necesare pentru realizarea volumului fizic de servicii prognozat pe o categorie de servicii şi
numărul de ore disponibile a fi lucrate de personalul de execuţie aferent).
1
8.7 Principalii furnizori de materii prime

Furnizori Forma Cantitatea anuala şi Valoarea Frecvenţa


juridică % în total necesar anuala a aprovizionăr
şi aprovizionare achiziţiilor ii şi termene
localitate materie primă (LEI) de plată
MENTENTAT Furnizor Bucuresti 24% 15.500 lunar
A local
PLATFORMA
ONLINE
TELEFONIE Furnizor Bucuresti 16% 2.600 lunar

52
local
INTERNET Furnizor Bucuresti 27% 25.800 lunar
local
Descrieţi cum v-aţi propus să faceţi aprovizionarea, cine va asigura transportul, etc.
Puteţi anexa oferte de la furnizorii de materii prime principale.

8.8 Impactul asupra mediului


Descrieţi cum poate proiectul afecta mediul, şi ce soluţii aţi gândit pentru eliminarea acestor
efecte
Precizaţi avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare şi menţionaţi perioada de timp necesară
obţinerii acestora precum şi cheltuielile aferente obţinerii.

Politica de protectie a mediului este o componenta esentiala a dezvoltarii durabile a mediului


de afaceri. Prin natura serviciilor oferite, activitatea firmei nu are impact asupra mediului.
In activitatea curente vom urmari:
- reducerea consumului de energie electrica prin desfasurarea activitatii in timpul zilei
pentru a folosi lumina naturala,
- reciclarea deseurilor (hartie, plastic) prin selectarea acestora in recipiente diferite.
(Dacă a fost elaborat se poate ataşa un Studiu de Impact)

9 PROIECŢII FINANCIARE
Proiecţiile financiare se vor prezenta atât în format fizic cât şi electronic.

9.1 Dimensionare venituri din vânzare produse/servicii


Se va prezenta programul de vânzări atât fizic cât şi valoric, pe grupe de produse / servicii
atât existente cât şi noi (funcţie de natura activităţilor derulate de societate după
implementarea proiectului), pe întreaga perioada de creditare. Pentru primul an de previziune
acesta se va realiza lunar, iar pentru restul perioadei anual.

Iuli
Inainte de Iuni TOTA
Grupa de e .... Dec
implementar e L 2013 2014 2015 2016
produse 201 . 2012
e 2012 2012
2
Produsul/ Cantitate 0 0 0 0 17 17 180 204 228 240
Serviciul 1 Valoare 0 0 0 0 2.500 2.500 27,090 30,702 34,314 36,120
Produsul/ Cantitate 0 0 0 0 0 0 180 216 240 264
Serviciul 2 Valoare 0 0 0 0 0 0 9,288 11,146 12,384 13,622
Produsul/ Cantitate 0 0 0 0 0 0 180 204 228 252
Serviciul 3 Valoare 0 0 0 0 0 0 15,480 17,544 19,608 21,672
Produsul/ Cantitate 0 0 0 0 0 0 96 108 120 132
Serviciul 4 Valoare 0 0 0 0 0 0 18,576 20,898 23,220 25,542
Produsul/ Cantitate 0 0 0 0 0 0 12 12 12 12
Serviciul 5 Valoare 0 0 0 0 0 0 51,600 51,600 51,600 51,600
TOTAL
- 0 0 0 0 2.500 2.500 122,034 131,890 141,126 148,556
venituri

9.2 Dimensionarea principalelor cheltuieli pe grupe de produse/servicii

53
Se va prezenta modul de dimensionare al fiecărui element de cheltuială şi se vor fundamenta
ipotezele considerate.
Pentru fiecare grupă produs/serviciu/ punct de lucru existent şi nou se va prezenta separat
modul de calcul analitic a:

 Cheltuielilor cu materii prime, materiale şi produse consumabile pornind de la consumurile


specifice, costurile unitare şi programul de producţie previzionat;

Tip cheltuieli Luna1 Luna … Luna 2012 2013 2014 2015 2016
2 12
Mat prima 1 Consum fizic - - - - - - - - -
Valoare -RON - - - - - - - - -
Material Consum fizic
- - - - - - - - -
consumabil 1
Valoare -RON - - - 100 100 5,160 5,263 5,316 5,369
Material auxiliar 1 Consum fizic - - - - - - - - -
Valoare -RON - - - - - - - - -
Total mat prime, RON
materiale - - - 100 100 5.160 5.263 5.316 5.369
consumabile

Pentru fiecare tip de materie prima/materiale precizaţi consumurile specifice şi costurile unitare de
achiziţie fără TVA

Materialele consumabile bugetate sunt necesare in procesul de furnizare a serviciilor catre


clienti. Aceste materiale consumabile sunt: CD-uri, stick-uri, hartie, markere, etc. Se
setimeaza o cheltuiala cu materialele consumabile de 430 lei lunar in primul an.

 Cheltuielilor cu salariile pornind de la salariile medii lunare pe fiecare categorie de personal şi


numărul de personal din fiecare categorie;

2012 2013 2014 2015 2016


Execuţie Nr. salariaţi 1 1 1 2 2
Salarii medii brute/an/salariat 1.097 17.591 18.119 18.300 18.300
Valoare salarii brute/an 1.097 17.591 18.119 27.450 36.600
TESA Nr. salariaţi - - - - -
Salarii medii brute/salariat - - - - -
Valoare salarii brute - - - - -
Conducere Nr. salariaţi - - - - -
Salarii medii brute/salariat - - - - -
Valoare salarii brute - - - - -
Total salarii brute 1.097 17.591 18.119 27.450 36.600
Taxe şi impozite aferente
351 5.629 5.798 8.784 11.712
salariilor brute
Total ch. cu personalul 1.448 23.220 23.917 36.234 48.312

54
 Cheltuielilor cu utilităţile (pe tipuri de utilităţi) aferente echipamentelor si utilajelor
tehnologice pornind de la consumul fiecărui utilaj /echipament şi costul unitar pe fiecare
utilitate;

Tip cheltuieli Luna Luna … Luna 2012 2013 2014 2015 2016
1 2 12
Energie Consum fizic - - - - - - - - -
Valoare -RON - - - 250 250 15.309 15.616 15.772 15.929
Apă Consum fizic - - - - - - - - -
Valoare -RON - - - - - - - - -
Căldură Consum fizic - - - - - - - - -
Valoare -RON - - - - - - - - -
Alte utilităţi Consum fizic - - - - - - - - -
Valoare -RON - - - - - - - - -
Total utilităţi
aferente
- - - 250 250 15.309 15.616 15.772 15.929
procesului de
producţie

 Alte cheltuieli de functionare:

Luna Luna Luna


Tip cheltuieli … 2012 2013 2014 2015 2016
1 2 12
costuri mententata Consum fizic - - - - - - - - -
platformei online Valoare -RON - - - - - 15.480 15.635 15.791 15.949
abonament Consum fizic - - - - - - - - -
internet Valoare -RON - - - 600 600 21.930 22.369 22.592 22.818
abonament Consum fizic - - - - - - - - -
telefonie Valoare -RON - - - 100 100 2.580 2.632 2.658 2.684
Consum fizic - - - - - - - - -
transport
Valoare -RON - - - - - 5.160 5.263 5.316 5.369
Total Alte
cheltuieli aferente
- - - 700 700 45.150 45.898 46.357 46.821
procesului de
producţie

Precizaţi modul de dimensionare al consumurilor fizice şi costurile unitare pe fiecare utilitate:

 Cheltuielile cu utilităţile spaţiilor comune şi administrative (inclusiv cu prezentarea


ipotezelor considerate – consumuri pe fiecare utilitate şi cost specific);

Cheltuielile cu utilitatile au fost considerate la aproximativ 1.276 lei lunar incepand cu


primul an.

 Cheltuielile cu transportul materiilor prime şi produselor/ cheltuielile de transport


aferente serviciilor prestate având în vedere cheltuielile generate de transportul cu
mijloacele de transport proprii cât şi cheltuielile generate de transportul cu mijloacele
de transport asigurate de terţi;

55
Cheltuielile cu transportul au fost considerate la aproximativ 430 lei lunar incepand cu
primul an. Se vor utiliza mijloacele de transport in comun si la nevoie, autoturismul
administratorului firmei.

 Cheltuielile cu promovarea produselor (inclusiv prezentarea ipotezelor considerate la


dimensionare);

Cheltuieli pentru promovarea 2012 2013 2014 2015 2016


produselor/serviciilor pe
categorii de cheltuieli (LEI)
materiale promotionale
2.061 8.246 0 0 0
(flyere, bannere)
campanii online 1.720 6.880 0 0 0
Total 3.781 15.126 0 0 0

 Cheltuielile indirecte + alte cheltuieli (cu prezentarea modului de calcul şi ipotezele


considerate)
 Cheltuieli promovare produse
 Cheltuieli transport realizat de terţi
 Cheltuieli cu chiriile
 Cheltuieli cu reparaţii echipamente/clădiri
 Cheltuieli cu asigurarea imobilelor/echipamentelor şi mijloacelor de transport
 Cheltuieli cu comunicaţiile, taxe poştale
 Cheltuieli cu comisioane bancare
 Cheltuieli cu alţi terţi –a se specifica
 Impozite şi taxe locale

Cheltuielile cu comunicatiile au fost considerate la aproximativ 2.042 lei lunar incepand cu


primul an de exploatare a investitiei. A fost prevazut un abonament de internet de mare viteza
(1.827 lei) si un abonament de telefon mobil cu minute incluse (215 lei).

Se vor prezenta sintetic veniturile şi cheltuielile pe fiecare grupă de produs/serviciu

Produs/Se Produs/Se Produs/Ser Produs/Serv Produs/Ser


Elemente pentru 12 luni
rviciu/Pun rviciu/Pun viciu/Punct iciu/Punct viciu/Punct Total
activitate
ct lucru 1 ct lucru 2 lucru 3 lucru 4 lucru 5
Venituri din vânzări 27,090 9,288 15,480 18,576 51,600 122,034
Cheltuieli cu materii prime şi
0 0 0 0 0 0
materiale
Cheltuieli cu materiale
1,145 393 655 785 2,182 5,160
consumabile
Cheltuieli cu mărfurile 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli cu salariile 5,155 1,767 2,945 3,535 9,818 23,220
Cheltuieli cu utilităţile, din
care:
- aferente procesului
3,398 1,165 1,942 2,330 6,473 15,309
tehnologic
- aferente spaţiilor comune şi
administrative
Cheltuieli cu transportul 1,145 393 655 785 2,182 5,160
Cheltuieli cu promovarea 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli indirecte/ alte

56
Produs/Se Produs/Se Produs/Ser Produs/Serv Produs/Ser
Elemente pentru 12 luni
rviciu/Pun rviciu/Pun viciu/Punct iciu/Punct viciu/Punct Total
activitate ct lucru 1 ct lucru 2 lucru 3 lucru 4 lucru 5
cheltuieli, din care:
- chirii
- reparaţii
- asigurări
- comunicaţii, taxe poştale 5.656 1.939 3.232 2.909 10.774 24.510
- comisioane bancare
- impozite clădiri/utilaje,
mijloace de transport 3.572 1.225 2.041 1.837 6.804 15.480
- alte cheltuieli
Total cheltuieli operaţionale
20,867 7,154 11,924 14,309 39,746 93,999
înainte de amortizare
EBITDA = venituri din
vânzări-total ch. operaţionale 6,223 2,134 3,556 4,267 11,854 28,035
înainte de amortizare
EBITDA/venituri din vânzări
23% 23% 23% 23% 23% 23%
-%

Notă: In funcţie de scopul proiectului tabelul poate fi adaptat/ ajustat. De ex:


Dacă prin implementarea proiectului se vizează completarea portofoliului de produse/diversificarea prin
adăugarea de produse/ servicii noi sau puncte de lucru/noi capacităţi de producţie, tabelul poate fi ajustat prin
prezentarea elementelor de venituri şi cheltuieli pentru activitatea curentă într-o singură coloana, urmând ca
detalierea veniturilor şi cheltuielilor să se facă în celelalte coloane doar pentru produsele/serviciile/punctele de
lucru noi. În acest caz, profitabilitatea din exploatare a activităţii curente va fi menţinută la nivelul ultimului an
încheiat (orice alte creşteri de profitabilitate necesitând a fi fundamentate şi documentate analitic).
Dacă prin implementarea proiectului se vizează creşterea vânzărilor pentru o parte din
produsele/serviciile/punctele de lucru existente ca urmare a modernizării/retehnologizării unei părţi din activele
existente, detalierea veniturilor şi cheltuielilor se va face în coloane pentru fiecare tip de produs/serviciu /punct
de lucru existent şi nou.
Dacă prin implementarea proiectului se doreşte doar menţinerea pe piaţă/diminuarea unor cheltuieli directe de
producţie/creşterea vânzărilor produselor/serviciilor existente cu până la 10% / achiziţia unor spaţii productive
pentru care societatea plăteşte în prezent chirie, detalierea veniturilor şi cheltuielilor pe produse/servicii nu se va
mai face pe coloane separate pe fiecare produs/serviciu, însă efectele implementării proiectului (ex: diminuarea
unor tipuri de cheltuieli şi creşterea/apariţia altor tipuri de cheltuieli şi/sau creşterea de venituri) se vor prezenta
şi fundamenta analitic.

9.3 Proiecţia contului de profit si pierdere


Pe baza elementelor şi calculelor prezentate în capitolele anterioare, a graficelor de
rambursare a creditelor şi leasing-urilor existente şi noi, se va prezenta prognoza Contului
de profit şi pierdere în varianta cu proiect (consolidat pe toate activităţile/produsele) pe 5
ani de previziune începând cu anul următor obţinerii de ajutor financiar nerambursabil.

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

- lei -
Denumirea indicatorilor Nr. rd. Proiecţii
2012 N+1 N+2 N+3 N+4 N+5
A B
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06) 01 2,500 122,034 131,890 141,126 148,556 157,535
Producţia vândută 02 2,500 122,034 131,890 141,126 148,556 157,535
(ct. 701 + 702+ 703 + 704 + 705 + 706 + 708)

57
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile 05
radiate din Registrul general şi care mai au în
derulare contracte de leasing (ct. 766*)
Venituri din subvenţii de exploatare aferente 06
cifrei de afaceri nete (ct. 7411)
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de 07
execuţie
(ct. 711 + 712)
Sold C
Sold D 08
3. Producţia realizată de entitate pentru scopurile 09
sale proprii şi capitalizată (ct. 721 + 722)
4. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7417 + 10
0 31.912 31.912 31.912 2.592 334
7815)
- din care, venituri din fondul comercial negativ 11
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 12
2,500 153,946 163,802 173,038 151,148 157,869
(rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)
5 a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele 13
100 5.160 5.263 5.316 5.369 5.423
consumabile (ct. 601 + 602 - 7412)
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 14
608)
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 15
250 15.309 15.616 15.772 15.929 16.089
(ct. 605 - 7413)
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) 16
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 17
6 Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care: 18 1.448 23.220 23.917 36.234 48.312 48.795
a) Salarii şi indemnizaţii 19
1.097 17.591 18.119 27.450 36.600 36.966
(ct. 641 + 642 + 643 + 644 - 7414)
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia 20
socială 351 5.629 5.798 8.784 11.712 11.829
(ct. 645 - 7415)
7 a) Ajustări de valoare privind imobilizările 21
0 35.953 35.953 35.953 3.703 478
corporale şi necorporale (rd. 22 - 23)
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813) 22 0 35.953 35.953 35.953 3.703 478
a.2) Venituri (ct. 7813) 23
b) Ajustări de valoare privind activele circulante 24
(rd. 25 - 26)
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) 25
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814) 26
8 Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) 27 700 50,310 51,161 51,673 52,190 52,712
8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe 28
(ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 700 50,310 51,161 51,673 52,190 52,712
624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi 29
vărsăminte asimilate (ct. 635)
8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658) 30
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare 31
înregistrate de entităţile radiate din Registrul
general şi care mai au în derulare contracte de
leasing (ct. 666*)
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34) 32

58
- Cheltuieli (ct. 6812) 33
- Venituri (ct. 7812) 34
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL 35
2,498 129,952 131,910 144,947 125,502 123,495
(rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN
EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12 - 35) 36 2 23,994 31,892 28,091 25,646 34,374
- Pierdere (rd. 35 - 12) 37
9 Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 38
7613)
- din care, veniturile obţinute de la entităţile 39
afiliate
10 Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care 40
fac parte din activele imobilizate (ct. 763)

- din care, veniturile obţinute de la entităţile 41


afiliate
11 Venituri din dobânzi (ct. 766*) 42
- din care, veniturile obţinute de la entităţile 43
afiliate
Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 44
767 + 768)
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 45
+ 42 + 44)
12 Ajustări de valoare privind imobilizările 46
financiare şi investiţiile financiare deţinute ca
active circulante
(rd. 47 - 48)
- Cheltuieli (ct. 686) 47
- Venituri (ct. 786) 48
13 Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666* - 7418) 49 0 3,869 2,786 1,071 12 0
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile 50
afiliate
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 51
667 + 668)
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 52
0 3,869 2,786 1,071 12 0
49 + 51)
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
53
- Profit (rd. 45 - 52)
- Pierdere (rd. 52 - 45) 54 0 3,869 2,786 1,071 12 0
14 PROFITUL SAU PIERDEREA
CURENT(Ă):
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) 55 2 20,125 29,106 27,020 25,634 34,374
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) 56
15 Venituri extraordinare (ct. 771) 57
16 Cheltuieli extraordinare (ct. 671) 58
17 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN
ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:
- Profit (rd. 57 - 58) 59
- Pierdere (rd. 58 - 57) 60
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) 61 2,500 153,946 163,802 173,038 151,148 157,869

59
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) 62 2,498 133,821 134,695 146,018 125,514 123,495
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
63
- Profit (rd. 61 - 62) 2 20,125 29,106 27,020 25,634 34,374
- Pierdere (rd. 62 - 61) 64
18 Impozitul pe profit (ct. 691) 65 0 3,220 4,657 4,323 4,101 5,500
19 Alte impozite neprezentate la elementele de mai 66
sus
(ct. 698)
20 PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A
EXERCIŢIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 63 - 65 - 66) 67 2 16,905 24,449 22,696 21,533 28,874
- Pierdere 68
(rd. 64 + 65 + 66);
(rd. 65 + 66 - 63)

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

9.4 Proiecţia fluxului de numerar

60
  CASH-FLOW

PROIECTII
Nr. crt. Explicaţii / lună L7/2012 L8/2012 L9/2012 L10/2012 L11/2012 L12/2012 AN 2012 AN 2013 AN 2014 AN 2015 AN 2016 AN 2017
Sold iniţial disponibil
I (casă şi bancă) 200 200 200 200 200 71,629 200 202 8,052 22,256 34,708 56,161
Intrări de lichidităţi
A (1+2+3+4) 0 0 0 0 71,429 74,529 145,957 151,322 163,543 174,996 184,210 195,343
1 din vânzări 0 0 0 0 0 3,100 3,100 151,322 163,543 174,996 184,210 195,343
2 din credite primite 0 0 0 0 21,429 21,429 42,857 0 0 0 0 0
alte intrări de numerar
3 (aport propriu, etc.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alocaţie Financiară
4. nerambursabilă         50,000 50,000 100,000 0 0 0 0 0
  Total disponibil (I+A) 200 200 200 200 71,629 146,157 146,157 151,524 171,595 197,253 218,918 251,504
Utilizari numerar din
B exploatare 0 0 0 0 0 2,750 2,750 110,986 113,246 126,457 139,437 140,831
Cheltuieli cu materii prime
şi materiale consumabile
aferente activităţii
1 desfaşurate 0 0 0 0 0 124 124 6,398 6,526 6,592 6,658 6,724
Salarii (inclusiv cheltuielile
2 aferente) 0 0 0 0 0 1,448 1,448 23,220 23,917 36,234 48,312 48,795
3 Chirii                        
4 Utilităţi       0 0 310 310 18,984 19,363 19,557 19,753 19,950
5 Costuri funcţionare birou                        
6 Cheltuieli de marketing                        
7 Asigurări                        
8 Reparaţii/Întreţinere                        
9 Servicii cu terţii 0 0 0 0 0 868 868 62,384 63,440 64,075 64,715 65,362
Impozite, taxe şi
10 vărsăminte asimilate                        
11 Alte cheltuieli                        

61
Cheltuieli pentru
investiţii (Valoarea
C totală a proiectului)           142,857 142,857          
D Credite (1+2) 0 0 0 0 0 0 0 16,964 17,071 15,357 1,202 0
1 Creditul solicitat 0 0 0 0 0 0 0 16,964 17,071 15,357 1,202 0
rambursări rate de credit
  scadente             0 13,095 14,286 14,286 1,190 0
  dobânzi şi comisioane           0 0 3,869 2,786 1,071 12 0
Alte credite (inclusiv
2 leasing) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rambursări rate de credit
  scadente                        
  dobânzi şi comisioane                        
Plăţi/încasări pentru
E impozite şi taxe (1-2+3) 0 0 0 0 0 348 348 15,521 19,021 20,731 22,118 25,495
1 Plăţi TVA 0 0 0 0 0 348 348 12,301 14,364 16,408 18,016 19,995
2 Rambursări TVA                        
Impozit pe profit/cifră de
3 afaceri 0 0 0 0 0 0 0 3,220 4,657 4,323 4,101 5,500
F Dividende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total utilizări numerar
G (B+C+D+E+F) 0 0 0 0 0 145,955 145,955 143,472 149,339 162,545 162,757 166,326
Flux net de lichidităţi (A-
H G) 0 0 0 0 71,429 -71,427 2 7,850 14,204 12,452 21,453 29,017
Sold final disponibil
II (I+H) 200 200 200 200 71,629 202 202 8,052 22,256 34,708 56,161 85,178

62
9.5 Proiecţia bilanţului simplificat
Pe baza Proiecţiei contului de profit şi pierdere, a proiecţiei necesarului de fond de
rulment şi a graficelor de rambursare se va întocmi bilanţul previzionat conform tabelului
de mai jos:

Nr. rd. Actual Proiecţii

Denumirea elementului - N N N
N-2 N-1 N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5
N
A B
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 01
201 + 203 + 205 + 2071 + 208 + 233 +234
-280 - 290 - 2933)
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 02
211 + 212 + 213 + 214 + 223 + 224 + 231 +
232 - 281 - 291 - 2931)
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 03
(ct. 261 + 263 + 265 + 267* - 296*)
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04
01 la 03)
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 05
303 + 323 +/- 308 + 328 + 331 + 332 + 341
+ 345 + 346 +/- 348 + 351 + 354 + 356 +
357 + 358 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327
+/- 378 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 -
394 - 395 - 396 - 397 - 398 + 4091 - 4428)
II. CREANŢE 06 0 0 0 17,131 15,617 0 0 0
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 07
(ct. 501 + 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 -
591 - 595 - 596 - 598)
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 08
0 0 202 202 8,052 22,256 34,708 56,161
(ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 09
0 0 202 17,332 23,669 22,256 34,708 56,161
05 la 08)
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 10
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE 11
PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE
PÂNĂ LA UN AN
(ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 +
269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 +
421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 0 0 0 0 0 1,605 16,346 30,542
431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423
+ 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** +
4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** +
457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 +
519)
E. ACTIVE CIRCULANTE 12
NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 0 0 202 17,332 23,669 20,651 18,362 25,619
09 + 10 - 11 - 19)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII 13
0 0 202 17,332 23,669 20,651 18,362 25,619
CURENTE (rd. 04 + 12)
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE 14
PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI
63
MARE DE UN AN
(ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 +
269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 +
421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +
431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423
+ 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** +
4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** +
4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519)
H. PROVIZIOANE (ct. 151) 15
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 17+18+21), 16
din care:
Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) 17
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - 18
total (rd. 19 + 20), din care:
Sume de reluat într-o perioadă de până la un 19
an (ct. 472*)
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de 20
un an (ct. 472*)
Fondul comercial negativ (ct. 2075) 21
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL (rd. 23 la 25), din care: 22 0 0 200 200 200 200 200 200
- capital subscris vărsat (ct. 1012) 23 0 0 200 200 200 200 200 200
- capital subscris nevărsat (ct. 1011) 24
- patrimoniul regiei (ct. 1015) 25
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 26
III. REZERVE DIN REEVALUARE(ct. 27
105)
IV. REZERVE (ct. 106) 28
Acţiuni proprii (ct. 109) 29
Câştiguri legate de instrumentele de 30
capitaluri proprii (ct. 141)
Pierderi legate de instrumentele de 31
capitaluri proprii (ct. 149)
V. PROFITUL SAU SOL 32
PIERDEREA DC
REPORTAT(Ă) (ct. 117) SOL 33
DD
VI. PROFITUL SAU SOL 34
0 0 2 17,132 24,449 22,696 21,533 28,874
PIERDEREA EXERCIŢIULUI D C
FINANCIAR (ct. 121) SOL 35
DD
Repartizarea profitului (ct. 129) 36
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 37
22 + 26 + 27 + 28 - 29 + 30 - 31 + 32 - 33 + 0 0 202 17,332 24,649 22,896 21,733 29,074
34 - 35 - 36)
Patrimoniul public (ct. 1016) 38        
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37 + 38) 39 0 0 202 17,332 24,649 22,896 21,733 29,074

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.


**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

64
9.6 Determinarea principalului indicator al investiţiei - indicatorul RIR
Pentru evaluarea tehnico-economică a proiecţiilor financiare prezentate în Planul de
Afaceri, este necesară determinarea principalului indicator al investiţiei - indicatorul RIR
(rata internă de rentabilitate), care trebuie sa apară obligatoriu ca şi componentă a
planului de afaceri.

RIR se determina ca fiind acea valoarea a ratei de actualizare, pentru care VAN devine
egal cu zero.

Pentru calculul VAN se va utiliza urmatoarea relaţie de calcul:

unde:
r - rata de actualizare =5%
k - anul calendaristic ulterior anului în care se realizează investiţia (k poate fi 1, 2, 3, 4
sau 5, unde 1 reprezintă anul 2012, 2 reprezintă anul 2013, 3 reprezintă anul 2014, 4
reprezintă anul 2015, 5 reprezintă anul 2016);
I0 - valoarea investiţiei (fără TVA);
FNk - fluxul de numerar net neactualizat corespunzator anului k;
VR - valoarea reziduală la sfârşitul perioadei de 5 ani analizate;
VAN - valoarea actualizată netă.

ATENŢIE
Lipsa determinării principalilor indicatori ai investiţiei conduce la imposibilitatea
evaluării tehnico-economice şi conduce la respingerea planului.
In condiţiile în care, din motive obiective ( formulă greşită, metoda aplicată sau
interpretată greşit, etc.) indicatorul RIRF(C) nu va putea fi calculat de catre evaluatori,
punctajul acordat în Grila de Evaluare va fi 0.

IPOTEZE PENTRU CUANTIFICAREA COSTURILOR SI VENITURILOR

  AN 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017


Angajati 1,448 23,220 23,917 36,234 48,312 48,795
costuri mententata platformei online 0 15,480 15,635 15,791 15,949 16,109
Costuri exploatare

abonament internet 600 21,930 22,369 22,592 22,818 23,046


abonament telefonie 100 2,580 2,632 2,658 2,684 2,711
transport 0 5,160 5,263 5,316 5,369 5,423
utilitati sediu 250 15,309 15,616 15,772 15,929 16,089
promovare & publicitate 0 5,160 5,263 5,316 5,369 5,423
materiale consumabile 100 5,160 5,263 5,316 5,369 5,423
TOTAL CHELTUIELI ( fara TVA ) 2,498 93,999 95,957 108,994 121,800 123,018
             
 

inchiriere spatiu pe portal pentru magazine online 2,500 27,090 30,702 34,314 36,120 37,926
consultanta si training
0 9,288 11,146 12,384 13,622 14,861
 
analiza de business
0 15,480 17,544 19,608 21,672 22,704
 
65
web development 0 18,576 20,898 23,220 25,542 27,864
servicii de promovare pe reteaua de site-uri partenere 0 51,600 51,600 51,600 51,600 54,180
             
             
venituri din vanzari 2,500 122,034 131,890 141,126 148,556 157,535
             
             
  AN 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nota: estimarile au fost facute in RON Curs: 4.4300

TABELUL SUSTENABILITATII FINANCIARE

    TOTAL 2012 2013 2014 2015 2016 2017


Costuri investitii ( fara TVA) 142,857 142,857      
Angajati   1,448 23,220 23,917 36,234 48,312 48,795
costuri mententata platformei online   0 15,480 15,635 15,791 15,949 16,109
abonament internet   600 21,930 22,369 22,592 22,818 23,046
Costuri abonament telefonie   100 2,580 2,632 2,658 2,684 2,711
exploatare transport   0 5,160 5,263 5,316 5,369 5,423
utilitati sediu   250 15,309 15,616 15,772 15,929 16,089
promovare & publicitate   0 5,160 5,263 5,316 5,369 5,423
               
Total costuri operare (fara TVA) 0 2,398 88,839 90,694 103,678 116,431 117,595
                 
TOTAL CHELTUIELI ( fara TVA )   145,255 88,839 90,694 103,678 116,431 117,595
Total resurse financiare   142,857 -16,964 -17,071 -15,357 -1,202 0
Finantare nerambursabila   100,000          
Fonduri proprii   0          
Credit bancar   42,857 -13,095 -14,286 -14,286 -1,190 0
Plati dobanzi   0 -3,869 -2,786 -1,071 -12 0
                 
Venituri din vanzari   2,500 122,034 131,890 141,126 148,556 157,535
Valoarea reziduala a investitiei             42,857
Total venituri   2,500 95,070 114,818 125,769 147,354 200,392
Flux de numerar pentru calcul RIR si VAN   -142,755 6,230 24,125 22,090 30,923 82,797

Flux de numerar total cumulat   23,410

Resursele financiare nu au fost luate in calcul pentru calculul RIR/C.

DETERMINAREA RATEI INTERNE A RENTABILITATII FINANCIARE A INVESTITIEI

    2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL


RIR/C 3.94% 1.04 1.08 1.12 1.17 1.21 1.26  
COSTURI TOTALE 145,255 88,839 90,694 103,678 116,431 117,595 662,492

66
  ACTUALIZATE 139,753 82,236 80,772 88,839 95,986 93,274 580,859
VENITURI TOTALE 2,500 95,070 114,818 125,769 147,354 200,392 685,903
  ACTUALIZATE 2,405 88,003 102,258 107,767 121,480 158,946 580,859
TOTAL -142,755 6,230 24,125 22,090 30,923 82,797 23,410
FLUX DE NUMERAR ACTUALIZAT -137,347 5,767 21,485 18,929 25,493 65,673 0
                 
                 
RIR/C 2.0% 1.02 1.04 1.06 1.08 1.10 1.13 TOTAL
COSTURI TOTALE 145,255 88,839 90,694 103,678 116,431 117,595 662,492
  ACTUALIZATE 142,407 85,390 85,463 95,783 105,455 104,421 618,918
VENITURI TOTALE 2,500 95,070 114,818 125,769 147,354 200,392 685,903
  ACTUALIZATE 2,451 91,378 108,196 116,191 133,463 177,942 629,621
TOTAL -142,755 6,230 24,125 22,090 30,923 82,797 23,410
FLUX DE NUMERAR ACTUALIZAT -139,956 5,988 22,733 20,408 28,008 73,521 10,703
                 
                 
RIR/C 5.0% 1.05 1.10 1.16 1.22 1.28 1.34 TOTAL
COSTURI TOTALE 145,255 88,839 90,694 103,678 116,431 117,595 662,492
  ACTUALIZATE 138,338 80,580 78,345 85,296 91,227 87,751 561,537
VENITURI TOTALE 2,451 91,378 108,196 116,191 133,463 177,942 629,621
  ACTUALIZATE 2,334 82,883 93,464 95,591 104,572 132,783 511,626
TOTAL -139,956 5,988 22,733 20,408 28,008 73,521 10,703
FLUX DE NUMERAR ACTUALIZAT -133,291 5,432 19,638 16,790 21,945 54,863 -14,624

9.7 Riscuri ce influenţează prognoza


Precizaţi principalele riscuri ce pot influenţa previziunile (caracterul sezonier al
produselor, intensificarea gradului de concurenţă pe piaţa, scăderea puterii de cumpărare
pe piaţă):

Precizaţi acţiunile ce se vor realiza pentru diminuarea riscurilor:

 Dezvoltarea altor platforme online de e-commerce si cresterea concurentei. Pentru


a raspunde concurentei vom proceda continuu la largirea gamei de produse
comercializate pe platforma mytrade.ro prin atragerea de noi clienti, vom
monitoriza activitatea comerciantilor care folosesc platforma pentru a ne asigura
ca respecta conditiile contractuale privind calitatea serviciilor si produselor oferite
spre vanzare.
 Criza economica. Scaderea puterii de cumparare cauzata de scaderea veniturilor
va afecta ritmul de dezvoltare al activitatii comerciantilor. Pentru a veni in
sprijinul clientilor nostri in astfel de momente vom oferi servicii de analiza de
business si consiliere pentru dezvoltarea afacerii online asigurandu-ne ca iau cele
mai bune decizii pentru alegerea produselor pe care le promoveaza si a formei in
care isi vor promova ofertele.

10 GARANŢIILE PROPUSE PENTRU CREDITUL BANCAR

În cazul în care, pentru finantarea proiectului se are în vedere contractarea unui credit, se
vor prezenta pe scurt garanţiile propuse pentru creditul bancar:
 Terenuri (proprietar, locaţie, intravilan/extravilan, suprafaţă, existenţă
utilităţi, valoare achiziţie, valoare contabilă, valoare piaţă)
67
 Clădiri (proprietar, locaţie, industrial/comercial/rezidenţial; regim
înălţime; suprafaţă construită desfăşurată, suprafaţă utilă; an punere în
funcţiune, stare fizică)
 Mijloace fixe (tip utilaj, data fabricării, valoarea contabilă),
 Alte garanţii (FNGCIMM)
Pentru schema de finanţare cu credit bancar, necompletarea capitolului 8 atrage
respingerea la finanţare.

Pentru finantarea prezentului proiect ne-am propus obtinerea de finantare prin AFN si
credit bancar.
Pentru creditul bancar propus se propun ca si garantii:
- garantarea creditului prin FNGCIMM pentru 80%
- depozit colateral pentru diferenta de 20%.

ANEXAM prezentului plan de afaceri:


- CV-uri echipa de management si diplome de studiu
- Oferte pentru echipamente IT
- Oferte pentru servicii IT
- Oferte pentru consultanta

68
GRILĂ EVALUARE PLAN AFACERI *** Intreprinderi nou infiinţate * Intreprinderi cu activitate**
   

1.   Date Generale 15 15


1.1 Sediul social sau punct de lucru în mediul rural 5 5
1.2 Număr de locuri de muncă create la momentul decontului 5 5
1.3 Solicită credit 5 5
   

2. Viziune, strategie 5 2
   

3.   Istoric, management, resurse umane, activitate curentă 5 13


 

4.   Prezentarea proiectului 15 15


5.   Analiza pieţei 25 20
5.1.     Piaţa actuală 0 5
5.2. Piaţa şi promovarea noului produs/serviciu 13 8
5.3. Strategia de comercializare 12 7
   

6.   Analiza operaţională 10 10


 

7.   Proiecţii financiare 25 25


 
   

8. Garanţiile propuse pentru creditul bancar Pentru schema de finanţare cu credit bancar necompletarea
capitolului 8 atrage respingerea planului la finanţare.
TOTAL 100 100
Punctajul minim pentru aprobare este de 60 puncte.
*Întreprinderi nou infiinţate - sunt înfiinţate în anul depunerii cererii de finanţare sau nu au desfăşurat activitate până în momentul completării online a
formularului de preselecţie la etapa a II-a.
**Întreprindere cu activitate - înfiinţate până la 31.12.2011 şi au desfăşurat activitate până în momentul completării online a formularului de preselecţie la
etapa a II-a.
*** Punctajul maxim aferent capitolelor se obţine prin tratarea completă a tuturor subcapitolelor din planul de afaceri.

69

S-ar putea să vă placă și