Sunteți pe pagina 1din 21

AUDITAREA SISTEMELOR INFORMATICE TRUE/FALSE A. 1. Auditarea sistemelor informati e de !

estiune onsta "n ontrolul a ti#itatilor e se desfasoara "n adrul sistemelor informati e de !estiune. A. $. Auditul re%re&inta o a ti#itate s%e ifi a de ontrol' #erifi are' re#i&uire a do umentelor de e#identa %ri#itoare la o%eratii ( onta)ile* are au a#ut lo anterior. F. +. Auditul sistemului informati anali&ea&a as%e te le!ate de on e%erea si reali&area sistemului informati ' si!uranta "n fun tionare' modul um se reali&ea&a "ntretinerea si de&#oltarea sistemului' ore titudinea o%eratiilor efe tuate de sistemul informati ' tim%ul de ras%uns' alitatea do umentatiei' res%e tarea onditiilor sta)ilite de or!anismul e onomi ' se uritatea sistemului informati et . A. ,. Sistemului informati de !estiune %relu rea&a automat datele de e#identa si ontrol #e-i ulate "n adrul ori arui ti% de or!anism e onomi . F. .. Sistemele informati e %relu rea&a datele introduse "n sistem (intrarile* onform unor al!oritmi %resta)iliti' determinati de re!ulile de !estiune %ro%rii fie arui or!anism e onomi ' fara a tine seama de re!lementarile si le!islatia "n #i!oare. A. /. 0entru a ontrola da a re&ultatele %relu rarilor efe tuate "n interiorul sistemului informati utili&at res%e ta onditiile %resta)ilite si iesirile furni&ate de a esta sunt ele soli itate de mana!eri' un or!anism e onomi ' indiferent de #olumul sau de a ti#itate' tre)uie sa foloseas a o forma de audit al sistemelor informati e. A. 1. Auditul ( ontrolul* a ti#itatilor e onomi e desfasurate de un or!anism e onomi urmareste2 3 e#identierea tuturor a ti#itatilor e onomi e desfasurate' %rin "nre!istrarea ore ta a a estora' %e do umente de e#identa si ontrol 3 su%ort de -4rtie sau format ele troni 5 3 efe tuarea %relu rarilor asu%ra datelor re&ultate din a ti#itatile e onomi e desfasurate' "n onformitate u re!ulile de !estiune interna ale a estuia' u normele' re!lementarile si le!islatia "n #i!oare5 3 !enerarea tuturor ra%oartelor si situatiilor ne esare fa torilor de ondu ere (mana!erilor* %entru a lua ele mai )une de i&ii5 3 determinarea #alorii ta6elor si im%o&itelor are tre)uie %latite' onform le!islatiei "n #i!oare5 3 "nto mirea ore ta a de laratiilor finan iare' "n onformitate u le!islatia "n #i!oare. A. 7. 8erifi area re&ultatelor %relu rarilor' la ni#el de o%erator sau utili&ator' im%li a te-ni i si me anisme s%e iale de audit' asistate sau nu de al ulator' inte!rate sau nu "n om%onentele sistemului de %relu rare automata a datelor utili&at. A. 9. :n a&ul "n are distri)uirea re&ultatelor %relu rarilor reali&ate "n interiorul unui sistem informati se fa e automat folosind sisteme de al ul' auditarea ( ontrolul* sistemului informati res%e ti# onsta "n efe tuarea ontrolului intern %entru #erifi area ore titudinii re&ultatelor %relu rarilor reali&ate "n interiorul sau si a distri)uirii a estora numai atre utili&atorii autori&ati. A. 1;. S -im)arile %roduse de utili&area unui sistem automat de %relu rare a datelor "n or!ani&area a ti#itatilor desfasurate de un or!anism e onomi tre)uie sa urmareas a at4t folosirea efi ienta a e -i%amentelor si %ro!ramelor om%onente ale sistemului informati ' 4t si asi!urarea unui ontrol intern %uterni "n adrul a estuia. A. 11. Cal ulatorul mentine automat un <urnal "n are sunt notate datele de identifi are a o%eratorului sau utili&atorului a estora si momentele de folosire (an' luna &i' ora' minut si se unda*. F. 1$. Do umentatia sistemului informati <oa a rol de ontrol !eneral "n auditarea sistemelor informati e.

A. 1+. Sistemul inte!rat de testare %oate fi im%lementat "n toate ti%urile de sisteme informati e' in lusi# "n sistemele informati e on3line' "n tim% real. A. 1,. 0e )a&a elor sta)ilite "n #ederea om%letarii auditului' auditorii %ot fa e or!anismului e onomi re omandari %entru "m)unatatirea stru turii de ontrol intern. F. 1.. E -i%amentele %eriferi e sunt om%use' la modul el mai !eneral' din2 3 unitatea de ontrol' are e6e uta instru tiunile %ro!ramului de mani%ulare a datelor5 3 unitatea de sto are' are memorea&a %ro!ramul si datele de mani%ulat5 3 unitatea aritmeti a si lo!i a' are e6e uta o%eratii aritmeti e si lo!i e asu%ra datelor. A. 1/. Soft=are3ul de sistem este un %a -et de %ro!rame utilitare are ontrolea&a si oordonea&a om%onentele -ard=are ale sistemului si ofera su%ort %entru elelalte ate!orii de soft=are5 sunt s rise de s%e ialisti "n domeniu 3 informati ieni.

F. 11. Lim)a<ul de %ro!ramare este un %a -et de %ro!rame utilitare are ontrolea&a si oordonea&a om%onentele -ard=are ale sistemului si ofera su%ort %entru elelalte ate!orii de soft=are5 sunt s rise de s%e ialisti "n domeniu 3 informati ieni5 e6em%lu2 Mi rosoft >indo=s. A. 17. Soft=are3ul %entru de&#oltare de a%li atii este un %a -et de %ro!rame folosite "n de&#oltarea de a%li atii s%e iali&ate %entru informati&area diferitelor ti%uri de a ti#itati. A. 19. Sistemele on3line "n tim% real sunt sisteme on3line "n are datele se %relu rea&a imediat e sunt introduse "n al ulator' dire t de la utili&atori' %rin intermediul terminalelor aflate la distanta. A. $;. A#anta<ele e onomi e si informationale oferite de utili&area sistemelor informati e "n desfasurarea a ti#itatilor lor sunt mult mai im%ortante %entru or!anismele e onomi e de 4t de&a#anta<ele utili&arii a estor sisteme' moti# %entru are %refera sa le foloseas a si sa ia toate masurile im%use de ne esitatea eliminarii' redu erii sau om%ensarii efe telor de&a#anta<elor res%e ti#e. A. $1. Sistemele de %ro esare %e loturi se ara teri&ea&a %rin fa%tul a datele de intrare sunt adunate si %ro esate %eriodi ' "n !ru%uri indi#iduale5 %re&inta de&a#anta<ul a nu ofera utili&atorilor informatii de ultima ora' la ori e moment de tim%. F. $$. Sistemele on3 line "n tim% real2 3 elimina redundanta de date' %rodusa de !estionarea se%arata a datelor ("n fisiere se%arate*5 3 are osturi de o%erare mai mi i' %entru a elimina osturile su%limentare determinate de redundanta datelor5 3 asi!ura onsistenta e#identelor' deoare e toate informatiile %ot fi a tuali&ate simultan5 3 ras%unde ra%id la ererile de informatii ale utili&atorilor' deoare e %ermite a esul dire t al utili&atorilor la datele sto ate "n sistem. A. $+. Sistemele de %relu rare distri)uita a datelor %ermit utili&atorilor sa %relu re&e datele la lo ul %rodu erii lor' "n #ederea o)tinerii de informatii s%e ifi e de%artamentului sau lo atiei res%e ti#e. A. $,. 0entru asi!urarea unui ontrol intern %uterni "ntr3un sistem de %relu rare si e#identa a datelor un an!a<at nu tre)uie sa ai)a sar ina si ras%underea om%leta %entru efe tuarea unei a ti#itati5 o%eratia e6e utata de o %ersoana tre)uie #erifi ata de o alta %ersoana' are "nde%lineste o alta sar ina' #i&a#i de a ti#itatea res%e ti#a.

F. $.. Se%ararea sar inilor "ntre an!a<ati diferiti nu asi!ura ore titudinea "nre!istrarilor de date (%e -4rtie sau su%ort ma!neti * si a ra%oartelor si nu %rote<ea&a or!anismul e onomi res%e ti# "m%otri#a %ierderilor de date determinate de fraude sau a ne!li<ente. F. $/. Da a fun tiile de "nre!istrare a %latilor si de #erifi are a e6traselor de ont' sunt efe tuate de un al ulator' ele de#in in om%ati)ile' deoare e al ulatorul' %ro!ramat ore t' nu as unde erorile' iar un %ro!ramator tre)uie sa "nde%lineas a si fun tia de "nre!istrare a %latilor %entru a %utea modifi a %ro!ramul astfel "n 4t sa nu fie "nre!istrata o %lata fara )a&a reala. F. $1. ?ru%ul de %ro!ramare (%ro!ramatorii* e6ista numai "n a&ul or!anismelor e onomi e u domeniu de a ti#itate s%e ifi ' indiferent de %uterea e onomi a a a estora. F. $7. Stru tura or!ani&atori a a unui or!anism e onomi ' are foloseste %entru e#identa si ontrolul a ti#itatilor sale un sistem informati ' %oate %ermite unui an!a<at de mare "n redere sa reali&e&e at4t sar ini de %ro!ramator 4t si de o%erator' fara a sla)i ontrolul intern' deoare e a est an!a<at %oate reali&a am)ele fun tii fara a fa e s -im)ari neautori&ate "n %ro!ramul sistemului informati ' %rodu 4nd fraude. F. $9. Da a stru tura or!ani&atori a a unui or!anism e onomi %ermite a esul %ersonalului de e6%loatare a sistemului informati la a ti#ele or!anismului e onomi res%e ti# nu se sla)este ontrolul intern' nefiind ne esara im%lementarea unor masuri de ontrol ( ontroale or!ani&ationale* om%ensatorii. F. +;. Controalele om%ensatorii %ot elimina' "n "ntre!ime' ris ul re&ultat din fa%tul a %ersonalul de e6%loatare a sistemului informati are a es' dire t sau indire t' la a ti#ele or!anismului e onomi . Din a est moti#' auditorii tre)uie sa stie a' a olo unde %ersonalul de e6%loatare a sistemului informati are a es la a ti#e' frauda are im%li a utili&area al ulatoarelor %oate fi mai mi a de 4t "n alte a&uri. A. +1. Fie are sistem informati tre)uie sa dis%una de ontroale %entru asi!urarea si!urantei2 3 e -i%amentelor om%onente (-ard=are*' %entru a nu fi de onfi!urate (a idental sau #oit*' des om%letate si/sau distruse5 3 %ro!ramelor si fisierelor de date' %entru a nu fi %ierdute' alterate' distruse sau a esate de %ersonal neautori&at5 a este e#enimente se %ot %rodu e a idental sau #oit. F. +$. Masurile de %rote tie la a idente sau sa)ota< (fo ' a%a' distru!ere' et .*' are %re#in distru!erea a identala sau deli)erata a sistemului informati ' "n "ntre!ul sau nu re%re&inta un ontrol de si!uranta %entru sistemele informati e. F. ++. Controlul iesirilor onsta "n te-ni i de #erifi are a datelor %rimite %entru %relu rare' la introdu erea a estora "n sistemul informati .

A. +,. 8alidarea intrarilor onsta "n a%li area unor te-ni i de #erifi are a ore titudinii si om%letitudinii datelor' %e masura introdu erii lor "n sistemul informati 5 F. +.. :ntr3un or!anism e onomi ' fun tia de auditor al sistemului informati nu tre)uie sa e6iste se%arat si distin t de fun tia de ontrol atri)uita %ersonalului autori&at sau !ru%ului de ontrol din De%artamentul de informati a' da a a esta este onstituit' deoare e auditorii efe tuea&a ontrolul &ilni al %relu rarilor si distri)uirilor automate de date si e#aluea&a efi ienta %relu rarilor efe tuate asu%ra datelor si a ontroalelor ores%un&atoare' "n ansam)lu. A. +/. Sistemul inte!rat de testare onsta "n inte!rarea unui set de %ro!rame' fisiere si date de test "n sistemul informati are se auditea&a' lu ru are %ermite a datele de test %e are le ontin fisiere de test sa fie %relu rate simultan u datele reale' fara a datele reale res%e ti#e si re&ultatul %relu rarii lor sa fie afe tate.

MULTI0LE C@OICE 1. Auditul ( ontrolul a ti#itatilor* sistemului informati ' utili&at de un or!anism e onomi "n desfasurarea a ti#itatilor sale e onomi e' urmareste2 1. e#identierea tuturor a ti#itatilor e onomi e desfasurate' %rin "nre!istrarea ore ta a a estora' %e do umente de e#identa si ontrol3 su%ort de -4rtie sau format ele troni 5 $. asi!urarea ore titudinii' om%letitudinii si %re i&iei datelor introduse "n sistem' deoare e afe tea&a re&ultatele %relu rarilor efe tuate de a esta5 +. efe tuarea %relu rarilor asu%ra datelor re&ultate din a ti#itatile e onomi e desfasurate' "n onformitate u re!ulile de !estiune interna ale a estuia' u normele' re!lementarile si le!islatia "n #i!oare5 ,. asi!urarea ore titudinii %relu rarilor efe tuate asu%ra datelor introduse "n sistem' "n sensul a re&ultatele a estora res%e ta re!ulile de !estiune s%e ifi e or!anismului e onomi res%e ti# si le!islatia "n #i!oare5 .. asi!urarea ore titudinii si inte!ritatii iesirilor sistemului' "n sensul a a estea sunt ele soli itate de mana!erii or!anismului e onomi res%e ti# si de or!anismele de ontrol finan iar5 /. asi!urarea ore titudinii %ro edurilor de ontrol ( ontroalelor* folosite %entru auditarea sistemului informati res%e ti#5 1. !enerarea tuturor ra%oartelor si situatiilor ne esare fa torilor de ondu ere (mana!erilor* %entru a lua ele mai )une de i&ii5 7. determinarea #alorii ta6elor si im%o&itelor are tre)uie %latite' onform le!islatiei "n #i!oare5 9. "nto mirea ore ta a de laratiilor finan iare' "n onformitate u le!islatia "n #i!oare. a. 1A+A1A7A9 b. 2+4+5+6 . 1A$A+A,A.A/A1A7A9 $. :n onditiile "n are or!anismele e onomi e foloses "n a ti#itatea lor sisteme informati e de al ul' e onomistii tre)uie 2 a. sa fie pregatiti sa lucreze ntr-un mediu aflat ntr-o continua schimbare, n care prelucrarile, evidentele si controlul se fac cu ajutorul sistemelor informatice simple, formate dintr-un singur sistem !", p#na la sisteme informatice comple$e, care includ retele de !"-uri si echipamente periferice interconectate intranet, internet, telecomunicatii etc.%& ). sa ai)a unostinte a%rofundate "n domeniul finan iar 3 onta)il5 . sa detina unostinte a%rofundate des%re sistemele informati e' la ni#el -ard=are si soft=are' de la sisteme informati e sim%le' formate dintr3un sin!ur sistem 0C ( al ulator %ersonal %e are sunt instalate %ro!ramele ne esare si im%rimanta*' %4na la sisteme informati e om%le6e' are in lud retele de 0C3uri si e -i%amente %eriferi e inter one tate (intranet' internet' tele omuni atii et .*.
+. A%aritia sistemelor informati e si utili&area a estora de atre or!anismele e onomi e au s -im)at modul "n are "si desfasoara a ti#itatea e onomistii' in lusi# auditorii' dar nu au im%us a estora unostinte su%limentare des%re2 a. structura si arhitectura calculatoarelor& sistemele de calcul utilizate n sistemele informatice& programele si aplicatiile soft'are% utilizate de sistemele informatice& ). %osi)ilitatile de al ul' e#identa si ontrol oferite de sistemele informati e utili&atorilor lor5 utili&area sistemelor de al ul "n a ti#itatile e onomi e si de audit5 . %roie tarea' reali&area si utili&area sistemelor informati e5 te-ni ile de audit asistate de al ulator5 te-ni ile de inte!rare a %ro edurilor de audit "n sistemele informati e et . d. auditul finan iar onta)il al or!anismelor e onomi e. ,. Auditul ( ontrolul a ti#itatilor* sistemului informati ' utili&at de un or!anism e onomi "n desfasurarea a ti#itatilor sale e onomi e' nu urmareste asi!urarea2 a. corectitudinii nregistrarilor si raportarilor financiar-contabile efectuate de organismul economic& ). ore titudinii' om%letitudinii si %re i&iei datelor introduse "n sistem' deoare e afe tea&a re&ultatele %relu rarilor efe tuate de a esta5

. ore titudinii %relu rarilor efe tuate asu%ra datelor introduse "n sistem' "n sensul a re&ultatele a estora res%e ta re!ulile de !estiune s%e ifi e or!anismului e onomi res%e ti# si le!islatia "n #i!oare5 d. ore titudinii si inte!ritatii iesirilor sistemului' "n sensul a a estea sunt ele soli itate de mana!erii or!anismului e onomi res%e ti# si de or!anismele de ontrol finan iar5 e. ore titudinii %ro edurilor de ontrol ( ontroalelor* folosite %entru auditarea sistemului informati res%e ti#. .. Auditul ( ontrolul* a ti#itatilor e onomi e desfasurate de un or!anism e onomi nu urmareste2 a. e#identierea tuturor a ti#itatilor e onomi e desfasurate' %rin "nre!istrarea ore ta a a estora' %e do umente de e#identa si ontrol3su%ort de -4rtie sau format ele troni 5 b. stabilirea corectitudinii procedurilor de control controalelor% folosite pentru auditarea sistemului informatic utilizat de organismul economic respectiv& . efe tuarea %relu rarilor asu%ra datelor re&ultate din a ti#itatile e onomi e desfasurate' "n onformitate u re!ulile de !estiune interna ale a estuia' u normele' re!lementarile si le!islatia "n #i!oare5 d. !enerarea tuturor ra%oartelor si situatiilor ne esare fa torilor de ondu ere (mana!erilor* %entru a lua ele mai )une de i&ii5 e. "nto mirea ore ta a de laratiilor finan iare' determinarea #alorii ta6elor si im%o&itelor are tre)uie %latite' onform le!islatiei "n #i!oare5 /. Auditul ( ontrolul* a ti#itatilor e onomi e desfasurate de un or!anism e onomi urmareste2 1. e#identierea tuturor a ti#itatilor e onomi e desfasurate' %rin "nre!istrarea ore ta a a estora' %e do umente de e#identa si ontrol3 su%ort de -4rtie sau format ele troni 5 $. asi!urarea ore titudinii' om%letitudinii si %re i&iei datelor introduse "n sistem' deoare e afe tea&a re&ultatele %relu rarilor efe tuate de a esta5 +. efe tuarea %relu rarilor asu%ra datelor re&ultate din a ti#itatile e onomi e desfasurate' "n onformitate u re!ulile de !estiune interna ale a estuia' u normele' re!lementarile si le!islatia "n #i!oare5 ,. asi!urarea ore titudinii %relu rarilor efe tuate asu%ra datelor introduse "n sistem' "n sensul a re&ultatele a estora res%e ta re!ulile de !estiune s%e ifi e or!anismului e onomi res%e ti# si le!islatia "n #i!oare5 .. asi!urarea ore titudinii si inte!ritatii iesirilor sistemului' "n sensul a a estea sunt ele soli itate de mana!erii or!anismului e onomi res%e ti# si de or!anismele de ontrol finan iar5 /. asi!urarea ore titudinii %ro edurilor de ontrol ( ontroalelor* folosite %entru auditarea sistemului informati res%e ti#5 1. !enerarea tuturor ra%oartelor si situatiilor ne esare fa torilor de ondu ere (mana!erilor* %entru a lua ele mai )une de i&ii5 7. determinarea #alorii ta6elor si im%o&itelor are tre)uie %latite' onform le!islatiei "n #i!oare5 9. "nto mirea ore ta a de laratiilor finan iare' "n onformitate u le!islatia "n #i!oare. a. (+)+*+++, ). 1A$A+A,A.A/A1A7A9 . $A,A.A/ 1. A%aritia sistemelor informati e si utili&area a estora de atre or!anismele e onomi e au s -im)at modul "n are "si desfasoara a ti#itatea e onomistii' in lusi# auditorii' si au im%us a estora unostinte minime des%re2 1. stru tura si ar-ite tura al ulatoarelor5 $. sistemele de al ul utili&ate "n sistemele informati e5 +. %ro!ramele si a%li atiile (soft=are* utili&ate de Sistemele Informati e5 ,. %osi)ilitatile de al ul' e#identa si ontrol oferite de Sistemele Informati e utili&atorilor lor5 .. utili&area sistemelor de al ul "n a ti#itatile e onomi e si de audit5 /. %roie tarea' reali&area si utili&area sistemelor informati e5 1. te-ni ile de audit asistate de al ulator5 7. te-ni ile de inte!rare a %ro edurilor de audit "n sistemele informati e' et . a. 1A$A+ . .A1A7 ). ,A/ d. (+2+)+4+5+6+*++ 7. 0ornind de la fun tia sa' sistemul informati are urmatoarea stru tura !enerala (model on e%tual*2 1. @ARD>ARE2 totalitatea sistemelor de al ul folosite %entru %relu rarea si/sau e#identa datelor5 $. SOFT>ARE2 totalitatea %ro!ramelor folosite %entru %relu rarea si/sau e#identa datelor5

+. INTRARI2 totalitatea datelor su%use %relu rarilor5 ,. 0RELUCRARI2 totalitatea o%eratiilor efe tuate asu%ra datelor %entru o)tinerea informatiilor are stau la )a&a de i&iilor5 .. SISTEM DE COMUNICATII2 intranet' internet' tele omuni atii et .5 /. IESIRI2 re&ultatele %relu rarilor efe tuate asu%ra datelor. a. 1A$A. c. )+4+6 ). 1A$ d. +A,A.A/ 9. Ca ar-ite tura (model onstru ti#*' sistemul informati este al atuit din2 1. @ARD>ARE2 totalitatea sistemelor de al ul folosite %entru %relu rarea si/sau e#identa datelor5 $. SOFT>ARE2 totalitatea %ro!ramelor folosite %entru %relu rarea si/sau e#identa datelor5 +. INTRARI2 totalitatea datelor su%use %relu rarilor5 ,. COLECTII OR?ANIBATE DE DATE2 Ca&e de Date D CD5 multimea datelor su%use %relu rarilor si/sau e#identei om%uteri&ate5 .. 0RELUCRARI2 totalitatea o%eratiilor efe tuate asu%ra datelor %entru o)tinerea informatiilor are stau la )a&a de i&iilor5 /. SISTEM DE COMUNICATII2 intranet' internet' tele omuni atii et .5 1. IESIRI2 re&ultatele %relu rarilor efe tuate asu%ra datelor5 7. RESURSE UMANE2 %ersonal te-ni ' %ersonal de e6%loatare' utili&atori et .5 9. CADRU OR?ANIBATORIC. a. 1A$A+A,A.A/A1A7A9 . +A.A1 b. (+2+4+6+++, d. 1A$A7A9 1;. Ca -ard=are' un sistem di!ital de al ul' numit al ulator' este format din2 1. unitatea entrala de %relu rare $. soft=are de sistem +. e -i%amentele %eriferi e de intrare si/sau iesire ,. lim)a<e de %ro!ramare .. retele de omuni atie a. 1A$A+ . 1A+A. ). 1A$A+A,A. d. (+) 11. Cal ulatoarele utili&ate de sistemele informati e foloses "n %relu rarea si e#identa datelor urmatoarele ti%uri de soft=are (%ro!rame*2 1. soft=are de sistem5 $. soft=are %entru de&#oltare de a%li atii5 +. soft=are inde%endent de a ti#itatea de )a&a a Or!anismului E onomi 5 ,. soft=are de a%li atie sau de utili&ator5 .. soft=are de%endent de a ti#itatea de )a&a a Or!anismului E onomi 5 /. lim)a<e de %ro!ramare. a. 1A$ . 1A$A+A,A.A/ b. (+2+4+6 d. +A. 1$. Soft=are3ul de a%li atie sau de utili&ator este un %a -et de %ro!rame u sar ini de %relu rare si e#identa s%e ifi e unui ti% de a ti#itate5 a esta %oate fi2 1. inde%endent de a ti#itatea de )a&a a unui Or!anism E onomi 5 $. de%endent de a ti#itatea de )a&a a unui Or!anism E onomi 5 a. 1 ). $ c. (+2 1+. E6em%le de soft=are de a%li atie inde%endent de a ti#itatea de )a&a a unui Or!anism E onomi 2 1. a%li atie de onta)ilitate (CIEL' MENTOR' et .*5

$. %ro esor de te6t (Mi rosoft>ord' Corel>ord%erfe t' et .*5 +. %ro esor de ta)ele (Mi rosoftE6 el' Lotus' et *5 ,. sistem de !estiune a )a&elor de date (A ess*5 a. 1 b. (+2+)+4 .+ d. , e. $A+ 1,. Soft=are3 ul de a%li atie sau de utili&ator de%endent de a ti#itatea de )a&a a or!anismului e onomi ' de re!ulile de e#identa si %relu rare s%e ifi e domeniului de a ti#itate %ro%riu a estuia sau im%use de mana!erii sai %oate fi s ris2 1. la omanda' de or!anisme e onomi e s%e iali&ate "n soft=are5 $. de s%e ialistii an!a<ati ai or!anismului e onomi res%e ti#' e onomisti sau/si informati ieni. a. 1 b. (+2 .$ 1.. 0rin i%alele a#anta<e oferite de utili&area sistemelor informati e' sunt2 1. "m)unatatirea %re i&iei re&ultatelor %relu rarilor5 $. resterea #ite&ei de %ro esare' %rin %relu rarea automata a datelor si eliminarea tim%ilor de %relu rare manuala a a estora5 +. eliminarea fortei de mun a im%li ate "n %relu rarea manuala a datelor' %rin %relu rarea automata a a estora' folosind al ulatorul5 ,. s%orirea #olumului de informatii oferite utili&atorilor "ntr3un inter#al dat de tim%' %rin resterea #olumului de date %relu rat %e unitatea de tim% determinata de %relu rarea automata a a estora5 .. s%orirea di#ersitatii si om%le6itatii informatiilor oferite utili&atorilor' %rin %relu rarea automata a datelor si folosirea ara teristi ilor !rafi e ale e -i%amentelor si %ro!ramelor dis%oni)ile. a. 1A+A, ). 1A$A. c. (+2+)+4+5 1/. 0rin i%alele de&a#anta<e re&ultate a urmare a utili&arii sistemelor informati e' sunt2 1. %osi)ilitatea a%aritiei unor defe te -ard=are' are %ot determina %ierderea datelor si' im%li it' im%osi)ilitatea de o)tinere' "n tim% util' a informatiilor )a&ate %e re&ultatele %relu rarii lor5 $. %osi)ilitatea a%aritiei unor erori soft=are' la ni#elul %ro!ramelor de a%li atie' are %ot ondu e la re&ultate in ore te' neo)ser#ate de atre utili&ator' deoare e a esta nu are ontrol dire t asu%ra %relu rarii datelor5 +. %osi)ilitatea #irusarii %ro!ramelor utili&ate (soft=are de sistem sau %entru de&#oltarea de a%li atii sau de utili&ator*' are %oate determina %ierderea sau alterarea datelor si/sau %ro!ramelor' ondu 4nd astfel la im%osi)ilitatea utili&arii lor5 ,. %osi)ilitatea a%aritiei unor erori de mani%ulare a datelor si/sau a %ro!ramelor' are %oate determina %ierderea si/sau alterarea a estora' "nsotita de %relu rari !resite' si' im%li it' re&ultate in ore te are %ot tre e neo)ser#ate at4t de atre o%erator' 4t si de atre utili&ator' deoare e a estia nu au un ontrol dire t asu%ra %relu rarilor efe tuate5 a. (+2+)+4 ). 1A$A, . $A+A, 11. Sistemele informati e' a sistemele de %relu rare automata a datelor' %ot fi2 1. Sistemele de %ro esare %e loturi $. Sistemele on3 line +. Sistemele ti% Ca&a de Date ,. Sistemele de %relu rare distri)uita a datelor

a. , ). $A+ .+ d. $A+A, e. (+2+)+4 17. Sistemului informati ' a %artea automati&ata a unui sistem informational' %ermite reali&area o%eratiilor de2 1. ule!ere5 $. %relu rare5 +. sto are5 ,. transmitere a datelor ne esare o)tinerii informatiilor "n #ederea fundamentarii de i&iilor "n %ro esul ondu erii. a. 1A$ ). $A+ . +A, d. (+2+)+4 e. 1A$A+

19. Controalele !enerale %ot fi de urmatoarele ti%uri2 1. ontroale or!ani&atori e $. do umentatie de sistem +. ontroale -ard=are ( ontroale de e -i%ament* ,. ontroale de si!uranta (e -i%amente si fisiere* .. ontroale de intrare /. ontroale de iesire. a. .A/ c. (+2+)+4 ). 1 d. 1A$A+A,A.A/ $;. 0rin i%alele ti%uri de ontroale de a%li atie sunt2 1. ontroale de intrare $. ontroale de )a&e de date5 +. ontroale de %relu rare5 ,. ontroale de si!uranta5 .. ontroale de iesire. a. 1A$A+A,A. . 1A$ b. (+)+5 d. +A, $1. Sistemele de %ro esare %e loturi %re&inta2 1. a#anta<ele date de introdu erea datelor dire t "n sistem' de atre utili&atori nes%e ialisti si efe tuarea %relu rarilor de atre un sin!ur s%e ialist5 $. de&a#anta<ul dat de nefurni&area informatiilor a tuali&ate "n ori e moment de tim% (tim% real*5 a. 1 b. 2 . 1A$ $$. Sistemele on3 line2 1. %ermit a esul dire t al utili&atorilor la date' %entru a tuali&area sau onsultarea lor din lo atii diferite' aflate la distanta de sistemul de al ul "n are sunt sto ate5 $. "n tim% real' %relu rea&a datele imediat e sunt introduse "n al ulator' dire t de utili&atori' %rin intermediul terminalelor aflate la distanta5

+. %re&inta a#anta<ele date de introdu erea datelor dire t "n sistem' de atre utili&atori nes%e ialisti si efe tuarea %relu rarilor de atre un sin!ur s%e ialist. a. 1A$ ). $A+ c. (+2+)
$+. 0entru folosirea efi ienta a fie arui al ulator din dotare' or!anismele e onomi e2 1. om)ina si on entrea&a fun tiile de %relu rare a datelor la ni#elul unui om%artiment s%e iali&at' numit de%artament de informati a sau entru de al ul sau entru de %relu rare automata a datelor5 $. reali&ea&a ontroale or!ani&atori e om%ensatoare la ni#elul %lanului de or!ani&are al de%artamentului informati ' da a fun tiile om)inate si/sau on entrate la ni#elul a estui de%artament sunt onsiderate in om%ati)ile din %un tul de #edere al unui ontrol intern %uterni ' deoare e "ntr3un sistem informati %ro!ramele si datele %ot fi s -im)ate' fara a se o)ser#a modifi area lor. a. 1 ). $ c. (+2 $,. 0lanul de or!ani&are al unui de%artament informati tre)uie astfel on e%ut "n 4t2 1. sa %re#ina inter#entia neautori&ata a fa torului uman "n %ro esul de %relu rare automata a datelor5 $. sa %re#ina a esul neautori&at al %ersonalului la e -i%amentele' %ro!ramele sau datele sistemului informati 5 +. sa limite&e a esul administratorului de retea la %ro!ramele sau datele sistemului informati 5 ,. sa limite&e a esul %ro!ramatorilor la %ro!ramele sistemului informati . a. 1A$A+A, b. (+2 . +A, $.. ?ru%ul de e6%loatare (o%eratorii* are urmatoarele sar ini2 1. folosirea a%li atiei soft=are' "n onformitate u instru tiunile s rise de %ro!ramatori5 $. sesi&area si ore tarea erorilor semnalate "n tim%ul rularii %ro!ramului5 +. modifi area %ro!ramelor "n #ederea ore tarii erorilor de o%erare5 ,. modifi area ni#elelor de a es "n sistemul informati . a. 1A$A+A, b. (+2 +A, $/. ?ru%ul de ontrol are urmatoarele sar ini2 1. #erifi a si testea&a toate %ro edurile de introdu ere a datelor5 $. %re!ateste si #erifi a datele introduse "n sistem' "n #ederea %relu rarii5 +. monitori&ea&a %relu rarea automata a datelor' folosind al ulatorul5 ,. #erifi a ra%oartele de erori "nre!istrate de sistemul informati si efe tuea&a teste de identifi are a au&elor de a%aritie a a estora5 .. #erifi a re&ultatele %relu rarilor si le distri)uie atre utili&atori5 /. reea&a si "ntretine ar-i#ele de %ro!rame si de date (de referinta* %entru a e#ita %ierderea' distru!erea' folosirea neautori&ata sau alterarea a estora5 1. #erifi a <urnalul inter#entiilor o%eratorilor' <urnalul utili&arii )i)liote ii de %ro!rame si ar-i#elor de date si %ro!rame. a. 1A+A,A1 b. (+)+4+5+* . 1A$A+A,A.A/A1 $1. 0lanul de or!ani&are al unui de%artament de informati a 2 1. tre)uie sa in luda $. nu tre)uie sa in luda un me anism de rotatie a sar inilor si #a ante o)li!atorii %entru an!a<atii sai.

a. (

). $

$7. 0rin i%alele riterii de sele tie a %ersonalului are are le!atura u sistemul informati sunt2 1. ni#elul de %re!atire %rofesionala do#edit %rin2 di%lome de studii' %re!atire teoreti a si "ndem4nare %ra ti a' e6%erienta do)4ndita "n tim% (#e -ime "n domeniu*' alifi ati#e o)tinute la lo urile de mun a anterioare' et . $. #e -imea "n mun a' do#edita u do umente5 +. moralitate si serio&itate demonstrate %rin2 a&ier <udi iar' "ns risurile din do umentele de an!a<are (fre #enta si moti#ele de s -im)are a lo urilor de mun a*' re omandari de la lo urile de mun a anterioare si/sau de la alti s%e ialisti "n domeniu (%rofesori' ole!i' unostinte* et .5 ,. !radul de a%ro%iere/rudenie u an!a<ati de "n redere ai or!anismului e onomi res%e ti#5 .. re omandari din %artea rudelor sau a%ro%iatilor mana!erilor or!anismului e onomi 5 /. fidelitatea fata de or!anismul e onomi la are lu rea&a. a. (+)+6 ). 1A$A+ . 1A$A+A,A.A/ $9. 0lanul de or!ani&are al unui or!anism e onomi ' u sau fara de%artament de informati a 1. tre)uie sa in luda $. nu tre)uie sa in luda un s%or de fidelitate %entru an!a<atii sai are lu rea&a "n domeniul informati %entru a e#ita fraudele om%uteri&ate' !reu de de%istat si foarte %eri uloase %entru e#olutia or!anismului e onomi res%e ti#. a. ( ). $ +;. Do umentatia sistemului informati <oa a rol de ontrol !eneral "n auditarea a estui sistem %entru a2 1. des rie' "n detaliu' sistemul informati si %ro edurile folosite de a esta %entru %relu rarea si e#identa datelor5 $. in lude a%ro)arile %entru reali&area sistemului informati initial si %entru toate modifi arile ulterioare ale a estuia5 +. demonstrea&a ore titudinea datelor sto ate "n sistemul res%e ti# si a re&ultatelor %relu rarilor efe tuate asu%ra a estor date. a. 1 c. (+2 ). $ d. 1A$A+ +1. Do umentatia om%leta a sistemului informati reea&a onditiile de asi!urare a unui ontrol intern efi ient' %rin fa%tul a2 1. %ermite utili&area sistemului informati de atre toate or!anismele e onomi e u a elasi domeniu de a ti#itate5 $. %une instru tiunile de o%erare la dis%o&itia tuturor utili&atorilor si o%eratorilor sistemului informati ' %entru eliminarea' %e 4t %osi)il' a erorilor de o%erare5 +. %ermite o%erarea sistemului informati de atre toate ate!oriile de utili&atori5 ,. %une %ro!ramele sursa la dis%o&itia %ro!ramatorilor' %entru a rea %osi)ilitatea de re#i&uire si ada%tare ulterioara a sistemului informati la ne#oile al ul si de ontrol intern ale or!anismului e onomi res%e ti#5 .. %une lo!i a de %ro!ramare a sistemului informati la dis%o&itia auditorilor' %entru a %ermite identifi area s -im)arilor efe tuate "n sistemul informati res%e ti# si a ontroalelor %re#a&ute %rin %ro!ram. a. 1A+ b. 2+4+5 . 1A$A+A,A. +$. Do umentatia sistemului informati nu tre)uie sa u%rinda2 1. des rierea om%leta si inteli!i)ila a sistemului de %relu rare a datelor' in lusi# a dia!ramelor de sistem5 $. ni#elul de %re!atire %rofesionala al utili&atorilor si o%eratorilor5 +. des rierea naturii intrarilor si iesirilor5 ,. des rierea o%eratiilor efe tuate asu%ra datelor5 .. res%onsa)ilitatile %entru introdu erea datelor' ore tarea si re%ro esarea datelor eronate' reali&area sar inilor de ontrol' et .

/. ti%ul de fun tii si re%artitia sar inilor %ersonalului de "ntretinere si e6%loatare %e fun tii a. 1 . +A, b. 2+6 d. .A/ ++. Do umentatia %ro!ramului tre)uie sa in luda2 1. %re&entarea' "n detaliu' a o)ie ti#elor fie arui %ro!ram5 $. dia!ramele lo!i e si %asii im%ortanti' %entru fie are %ro!ram5 +. lista si e6%li atia ontroalelor aso iate fie arui %ro!ram5 ,. instru tiuni de "ntretinere %ro!rame om%onente si date sto ate ("nre!istrate* "n interiorul sistemului5 .. des rierea modului de or!ani&are si de ar-i#are a datelor5 /. instru tiuni de %re!atire date %entru %relu rare si introdu ere "n sistem5 1. e6em%le de iesiri' in lusi# liste de erori5 7. listin!3uri de %ro!ram' "n lim)a<3sursa5 9. manualul u instru tiunile de folosire' %entru fie are %ro!ram5 1;. datele folosite %entru testarea si de%anarea fie arui %ro!ram5 11. onfi!urare si folosire terminale si e -i%amente %eriferi e . a. 1A$A+A,A/A7 ). 1A$A+A,A.A/A1A7A9A1;A11 c. (+2+)+5+*+++,+(+,. Do umentatia om%leta a sistemului informati este ne esara2 1 analistilor de sistem' in!ineri de sistem si %ro!ramatori analisti' %entru de%anare sau reali&area unor modifi ari5 $. o%eratorilor al ulatorului' %entru introdu erea datelor "n sistem si %entru %relu rarea a estora5 +. auditorilor de sisteme informati e' %entru determinarea lo!i ii de %relu rare folosita de sistemul informati auditat' "n #ederea identifi arii e#entualelor erori de %relu rare %roduse "n interiorul lui5 %entru determinarea s -im)arilor efe tuate "n sistemul informati auditat' du%a instalarea a estuia5 %entru identifi area ontroalelor inte!rate "n sistemul informati auditat5 %entru de&#oltarea de teste sau %ro!rame !enerali&ate de audit ne esare %entru testarea sistemelor de %relu rare automata a datelor utili&ate de lientii lor. a. 1A$ .1 b. (+) d. $ +.. Cele mai "nt4lnite ontroale -ard=are sunt2 1. e oul5 $. autodia!no&a5 +. #erifi area %aritatii5 ,. #erifi area %rin du%li are. a. (+2+)+4 . 1A$ ). 1A$A+ d. 1A$A, +/. 0rin i%alele ti%uri de ontroale de si!uranta utili&ate %entru %rote tia unui sistem informati sau a om%onentelor a estuia' -ard=are sau soft=are' sunt2 1. %ro!ramarea sistemului de o%erare al fie arui al ulator5 $. a esul utili&atorilor "n sistemul informati numai %e )a&a %e ni#ele de a es si %arola indi#iduala se reta5 +. autori&area introdu erii datelor "n sistemul informati 5 ,. #alidarea intrarilor5 .. rearea fun tiei de administrator al )a&ei de date5 /. %ro!ramarea fie arei om%onente a soft=are3ului de a%li atie utili&at de sistemul informati 5 1. rearea unor o%ii de si!uranta %entru toate om%onentele soft=are5 7. masuri de %rote tie la a idente sau sa)ota<5 9. <urnale de a ti#itate sau de %relu rare a. +A,A.A1A7 ). 1A$A+A,A.A/A1A7A9 c. (+2+5+6+*++

+1. Controalele de %ro!ram' inte!rate "n %ro!ramul de a%li atie' %ot fi2 1. ontroalele de intrare' im%lementate su) forma de ontroale de %ro esare2 teste de limite' teste de #aliditate' numere de auto ontrol' numar de "nre!istrari' totaluri si totaluri de ti% @AS@5 $. listele de erori' are se ti%ares "n a&uri e6 e%tionale' 4nd sistemul dete tea&a erori !ra#e si o%reste sau nu %relu rarea +. eti -etele e6terne2 identifi a "n mod uni fisierele de date folosite "n fie are ti% de %relu rari' %entru a %re#eni !reselile de utili&are a a estora5 ,. eti -etele interne are' "m%reuna u eti -ete e6terne' %re#in !reselile de utili&are a fisierelor de date "n %relu rari5 .. <urnalele de %relu rare' are se %un la dis%o&itia %ersonalului autori&at sau !ru%ului de ontrol din adrul or!anismului e onomi sau De%artamentului de informati a onstituit "n adrul a estuia' da a e6ista' %entru anali&a a ti#itatilor desfasurate de sistemul de %relu rare automata a datelor. a. . .$ b. (+)+4 d. +A, +7. Listele de erori sunt2 a. ontroale de intrare ). ontroale de a es . ontroale de #aliditate a datelor d. controale de procesare

+9. Eurnalele de a ti#itate sau de %relu rare sunt2 a. ontroale de autori&area introdu erii datelor "n sistemul informati b. controale ale procesarilor . ontroale de #aliditate a datelor d. ontroale ale iesirilor ,;. Controalele iesirilor nu %ot fi2 a. ontroale ale utili&atorului ). ontroale de %ro!ram c. controale de validitate d. ontroale ale !ru%ului de ontrol al sistemului informati

,1. Auditorii sistemelor informati e nu tre)uie sa %arti i%e la %roie tarea a estora %entru a se asi!ura a2 a. sistemul reea&a un <urnal ore t si om%let al %relu rarilor (<urnal de a ti#itate*5 b. se introduc n sistemul informatic numai datele care sunt autorizate, corecte si complete din punctul de vedere al evidentei si controlului activitatilor desfasurate n cadrul organismului economic sau compartimentului specializat al acestuia pentru care s-a proiectat sistemul respectiv& . se im%lementea&a ontroalele ne esare %entru asi!urarea unui ontrol intern' la ni#elul soli itat de utili&atori. ,$. Auditorii testea&a sistemul informati ' "n momentul "n are a esta de#ine o%erati#' "n sensul a2 1. #erifi a da a au fost im%lementate toate ontroalele interne %re#a&ute "n %roie t5 $. sta)iles da a toate ontroalele interne im%lementate "n sistem fun tionea&a asa um a fost %lanifi at5 +. iau masurile ne esare %entru ore tia erorilor de im%lementare si fun tionare a ontroalelor interne %re#a&ute "n %roie t5 ,. identifi a e#entualele s -im)ari neautori&ate efe tuate "n sistemul informati si iau masurile ne esare %entru eliminarea sau autori&area a estor s -im)ari5 a. 1 . +A, ). $ d. (+2+)+4 ,+. 0entru asi!urarea ontrolului intern definit %rin %roie t' auditorii "nde%lines urmatoarele sar ini2 1. #erifi a se%ararea' din %un t de #edere fun tional' a %ersonalului de %ro!ramare de %ersonalul de o%erare si im%une masurile or!ani&atori e ne esare %entru reali&area a estei se%arari5 $. #erifi a do umentatia initiala a sistemului informati si a tuali&area a esteia' "n a&ul "n are sunt autori&ate s -im)ari5 +. #erifi a "nde%linirea sar inilor are au fost atri)uite %ersonalului autori&at sau !ru%ului de ontrol al sistemului informati 5

,. urmares a%li area masurilor de si!uranta a sistemului informati 5 .. urmares fun tionarea efe ti#a a ontrolului' "n adrul or!anismului e onomi e#identa a ti#itatilor sale' un sistem informati . a. 1A$A+ b. (+2+)+4+5 . ,A.

are utili&ea&a' %entru

,,. Fun tia de auditor al sistemului informati utili&at de un or!anism e onomi %oate fi atri)uita2 a. unui an!a<at %ermanent ). unui ola)orator e6tern al a estuia c. unui angajat permanent sau unui colaborator e$tern al acestuia, dupa cum sarcinile pe care trebuie sa le ndeplineasca auditorul impun sau nu impun, prezenta permanenta a acestuia la locul de munca. ,.. Auditorii sistemelor informati e %ot fi2 a. interni or!anismului e onomi are utili&ea&a un sistem informati 5 ). e6terni or!anismului e onomi are utili&ea&a un sistem informati 5 c. interni sau e$terni organismului economic care utilizeaza un sistem informatic. ,/. Folosirea sistemelor inte!rate de testare2 a. %re&inta ris ul de mani%ulare eronata a datelor reale' %rin transferarea lor "n/sau din fisierele de test5 ). im%une masuri ri!uroase de %re#enire a a esului neautori&at la fisierele de test5 . ne esita atentie s%orita la %roie tare %entru a elimina ris ul a fisierele reale sa fie ontaminate "nt4m%lator u date din fisierele de test5 d. prezinta riscul de manipulare eronata a datelor reale, prin transferarea lor n.sau din fisierele de test& impune masuri riguroase de prevenire a accesului neautorizat la fisierele de test& necesita atentie sporita la proiectare pentru a elimina riscul ca fisierele reale sa fie contaminate nt#mplator cu date din fisierele de test. ,1. E6ista moti#e reale de inte!rare a unui sistem de audit' -iar si "n ele mai sofisti ate sisteme informati e determinate' "n %rin i%al' de2 1. ne esitatea de oordonare si ontrolare a a ti#itatilor desfasurate de un or!anism e onomi de atre fa torii a estuia de de i&ie (mana!erii sai*5 $. ne#oia de re onstru tie a fisierelor de date si de %ro!ram' distruse de e#entualele erori de %relu rare sau %osi)ilele defe te te-ni e5 +. desfasurarea a ti#itatii de ontrol (audit* de atre auditori inde%endenti sau a!entii !u#ernamentale. a. 1 ). $ .+ d. (+2+) ,7. :ntr3un sistem informati ' datele ne esare auditului %ot fi "nre!istrate2 a. %e do umente ti%arite din al ulator5 ). "n format ele troni ' iti)il numai %e al ulator5 c. n format electronic, citibil numai pe calculator si.sau pe documente tiparite din calculator. ,9. :n sistemele informati e datele nu se "nre!istrea&a2 a. "n format ele troni ' are %oate fi ti%arit' la erere' %e su%ort material de ti% -4rtie5 b. n format traditional, pe documente sursa scrise de m#na& . "n format ele troni ' are %oate fi urmarit dire t %e e ranul al ulatorului. .;. Indiferent de ti%ul sistemului de e#identa (!estiune* a a ti#itatilor e onomi e si de %relu rare a datelor (manual' me ani sau informati * folosit de or!anismele e onomi e' auditorii tre)uie sa efe tue&e un ontrol intern' %entru om%letarea aruia este ne esar2 a. sa e#alue&e ore t ris ul de ontrol (%osi)ilitatea de e6istenta a unor erori are nu %ot fi dete tate* ). sa sta)ileas a ti%ul si am%loarea a ti#itatilor de audit ne esare5 . sa determine natura a ti#itatilor desfasurate de or!anismul e onomi auditat5 d. sa a%re ie&e tim%ul ne esar %entru om%letarea auditului5

e. sa evalueze corect riscul de control& sa stabileasca tipul si amploarea activitatilor de audit necesare& sa determine natura activitatilor desfasurate de organismul economic auditat& sa aprecieze timpul necesar pentru completarea auditului. .1. Indiferent de ti%ul sistemului de !estiune si %relu rare a datelor folosit de un or!anism e onomi ' re omandarile %e are le fa auditorii u %ri#ire la ontrolul intern ores%und urmatoarelor ti%uri de a ti#itati2 1. %lanifi area auditului5 %entru a easta auditorii tre)uie sa "ntelea!a sufi ient de )ine rolul ontrolului intern' modalitatile de reali&are a a estuia si te-ni ile de inte!rare a ontroalelor "n sistemul de !estiune si %relu rare a datelor folosit de un or!anism e onomi 5 $. e#aluarea ris ului de ontrol si %roie tarea testelor aditionale %entru %ro edurile de ontrol ale sistemului informati 5 +. reali&area testelor aditionale %entru %ro edurile de ontrol ale sistemului informati 5 ,. ree#aluarea ris ului de ontrol al sistemului informati si modifi area ores%un&atoare a testelor de e#aluare. a. 1 . 1A+ ). $A, d. (+2+)+4

.$. 0entru %lanifi area auditului si %roie tarea de teste de audit efi iente' auditorii tre)uie sa ai)a unostinte des%re2 1. %ro edurile si te-ni ile de audit dis%oni)ile5 $. %roie tarea si reali&area ontroalelor interne5 tre)uie sa stie e se urmareste %rin auditul intern si um se %oate reali&a un audit om%let5 +. sistemele de !estiune si %relu rare a datelor utili&ate de or!anismele e onomi e5 ,. te-ni ile de inte!rare a ontroalelor interne "n sistemele de !estiune si %relu rare a datelor dis%oni)ile5 .. natura a ti#itatilor desfasurate de or!anismele e onomi e2 ara teristi ile si %arti ularitatile a estora' din %un tul de #edere al auditului5 /. le!islatia "n #i!oare. a. 1A$ ). 1A$A,A/ c. (+2+)+4+5+6 .+. Dia!ramele sistemului informati %ot fi2 a. dia!rame de sistem2 sunt folosite' "n mod urent' "n %ro esul de audit' a te-ni a de des riere a ontrolului intern5 ). dia!rame de %ro!ram2 %re&inta' "n detaliu' lo!i a unui anumit %ro!ram folosit de Sistemul Informati 5 c. diagrame de sistem - folosite, n mod curent, n procesul de audit, ca tehnica de descriere a controlului intern si diagrame de program - prezinta, n detaliu, logica unui anumit program folosit de /istemul informatic. .,. 0rin i%alele te-ni i de audit asistate de al ulator folosite %entru testarea ontroalelor aditionale de audit (%ro eduri de ontrol* sunt2 1. seturi de date de test2 %ot fi sta)ilite de auditori sau de %ro!ramatorii or!anismului e onomi are utili&ea&a sistemul informati de auditat5 $. du%li ate ale %ro!ramelor sistemului informati ' unos ute su) denumirea de %ro!rame ontrolate' aflate su) ontrolul auditorilor5 +. %ro!rame de anali&a' s%e ial ela)orate' %entru a !enera' folosind al ulatorul' dia!rame de anali&a5 ,. mar a<e (identifi atori* de urmarire a s -im)urilor de date' introduse "n sistemul informati 5 .. %ro!rame de audit !enerali&at (a%li atii soft=are %entru audit !enerali&at*' are %ot fi folosite de or!anismele e onomi e s%e iali&ate "n auditarea sistemelor informati e om%le6e5 a. 1A$A. ). 1A$A+A, c. (+2+)+4+5
... 0rin i%alele ti%uri de ontroale or!ani&atori e sunt2

1. definirea lara a fun tiilor' urmata de definirea si se%ararea lara a sar inilor an!a<atilor %entru fie are fun tie5 $. rotatia an!a<atilor %e fun tii si #a ante o)li!atorii5 +. sele tia an!a<atilor are au a es la e -i%amentele si %ro!ramele sistemului informati si a ordarea unui s%or de fidelitate5 ,. do umentatia de sistem5 .. ontrolul intrarilor. a. 1A$A+A, b. (+2+) . $A+A. d. $A+A, ./. Sele tia an!a<atilor' a ti% de ontrol or!ani&atori al unui sistem informati ' im%li a unele riterii %rin i%ale de sele tie are se refera la2 1. ni#elul de %re!atire %rofesionala5 $. moralitate si serio&itate5 +. a es dire t la a ti#e5 ,. fidelitate fata de or!anismul e onomi "n are lu rea&a5 .. utili&area unor ontroale om%ensatorii5 /. a es indire t la a ti#e. a. 1A$A+A/ b. (+2+4 . +A.A/ d. 1A+A/ .1. Definirea lara a fun tiilor' urmata de definirea si se%ararea lara a an!a<atilor %entru fie are fun tie' a ti% de ontrol or!ani&atori "ntr3un sistem informati ' %resu%une urmatoarea stru tura a de%artamentului de informati a2 1. dire torul de%artamentului de informati a (mana!erul*5 $. administratorul sistemului informati 5 +. !ru%ul de anali&a (%roie tantii*5 ,. !ru%ul de %ro!ramare (%ro!ramatorii*5 .. !ru%ul de e6%loatare (o%eratorii*5 /. !ru%ul de sele tie al an!a<atilor5 1. !ru%ul de ar-i#are %ro!rame si date5 7. !ru%ul de %re!atire a datelor5 9. !ru%ul de ontrol5 1;. me anism de rotatie a sar inilor si #a ante o)li!atorii %entru an!a<ati. a. 1A$A+A,A.A1A7A9 b. (+2+)+4+5+*+++, . 1A$A+A,A.A/A1A7A9 d. 1A$A+A,A.A/A1A7 .7. Rotatia %e fun tii a an!a<atilor si #a ante o)li!atorii' a ti% de ontrol or!ani&atori "ntr3un sistem informati ' al unui de%artament de informati a' tre)uie sa in luda2 1. ontroale om%ensatorii5 $. un me anism de rotatie a sar inilor si #a ante o)li!atorii5 +. un !ru% de ontrol5 ,. un !ru% de sele tie5 .. ontrol intern efi ient. a. 1A$A, b. 2 . +A,A. d. $A, .9. Do umentatia sistemului' a ti% de ontrol !eneral "ntr3un sistem informati ' tre)uie sa u%rinda2 1. a%ro)arile %entru reali&area sistemului informati initial si %entru toate modifi arile ulterioare ale a estuia5 $. do umentatia om%leta' are sa des rie' "n detaliu' sistemul informati si %ro edurile folosite de a esta %entru %relu rarea si e#identa datelor5 +. riteriile de sele tie a %ersonalului5 ,. me anismul de rotatie a sar inilor an!a<atilor5

.. definirea lara a fun tiilor. a. 1A$A+A,A. b. (+2 . +A,A. d. 1A$A. /;. Do umentatia om%leta a unui sistem informati este om%usa din2 1. manualul de o%erare sau de utili&are5 $. do umentatia %ro!ramului' are ontine o des riere om%leta a fie arui %ro!ram om%onent al sistemului informati 5 +. %ersonalul de "ntretinere si e6%loatare5 ,. %lanul de or!ani&are al de%artamentului de informati a5 .. des rierea ontroalelor !enerale. a. 1A$A. ). 1A$A, c. (+2 d. 1A$A+ /1. Do umentatia om%leta a unui sistem informati este utila auditorilor de sisteme informati e' %entru2 1. determinarea s -im)arilor (modifi arilor* efe tuate "n sistemul informati auditat' du%a instalarea a estuia5 $. sta)ilirea riteriilor de sele tie a %ersonalului5 +. identifi area ontroalelor inte!rate "n sistemul informati auditat. ,. determinarea lo!i ii de %relu rare folosite de sistemul informati auditat' "n #ederea identifi arii e#entualelor erori de %relu rare %roduse "n interiorul lui5 .. rotatia %e fun tii a an!a<atilor. a. 1A$A. ). $A. c. (+)+4 d. $A+A, /$. 0rin i%alele ti%uri de ontroale de si!uranta utili&ate %entru %rote tia unui sistem informati sau a om%onentelor a estuia' -ard=are sau soft=are' sunt2 1. %ro!ramarea sistemului de o%erare al fie arui al ulator5 $. a esul utili&atorilor "n sistemul informati %e )a&a %e ni#ele de a es si %arola indi#iduala se reta5 +. rearea fun tiei de administrator al )a&ei de date' %entru %rote<area a esteia la a esul neautori&at5 ,. %ro!ramarea fie arei om%onente a soft=are3ului de a%li atie utili&at de sistemul informati 5 .. rearea unor o%ii de si!uranta %entru toate om%onentele soft=are utili&ate de sistemul informati 5 /. e oul D a masura de %rote tie la defe tiuni te-ni e5 1. masuri de %rote tie la a idente sau sa)ota< (fo ' a%a' distru!ere et .*' are %re#in distru!erea a identala sau deli)erata a sistemului informati 5 7. autodia!no&a D a te-ni a %entru testarea %ro%riilor ir uite. a. (+2+)+4+5+* ). 1A$A+A,A.A/A7 . 1A$A+A,A/A7 d. $A+A,A/A1A7 /+. Controlul intrarilor' a ti% de ontrol de a%li atie "ntr3un sistem informati ' %resu%une2 1. autori&area introdu erii datelor "n sistemul informati %rin im%lementarea unor ontroale de a es s%e ifi e are dau dre%tul de autori&are numai %ersonalului de%artamentului si %ersonalului u ni#elul de a es ores%un&ator5 $. #alidarea intrarilor %rin a%li area unor te-ni i de #erifi are a ore titudinii si om%letitudinii datelor' %e masura introdu erii lor "n sistemul informati 5 +. ontrolul %ro esarii' are asi!ura fia)ilitatea si %re i&ia %relu rarilor efe tuate asu%ra datelor introduse "n sistemul informati 5 ,. liste de erori' are se ti%ares "n a&uri e6 e%tionale' 4nd sistemul dete tea&a erori !ra#e si o%reste sau nu %relu rarea5 .. ontroale de %ro!ram' are anali&ea&a si testea&a automat ore titudinea iesirilor sistemului informati "n ra%ort u erintele definite de utili&atori. a. +A,A. b. (+2 . 1A$A+ d. $A+A,A.

/,. Controlul %ro esarii' a ti% de ontrol de a%li atie "ntr3un sistem informati ' %resu%une folosirea urmatoarelor ti%uri de ontroale2 1. ontroale de %ro!ram' inte!rate "n %ro!ramul de a%li atie5 $. <urnale de a ti#itate sau de %relu rare %entru anali&a a ti#itatilor desfasurate de sistemul de %relu rare automata a datelor5 +. liste de erori' are se ti%ares "n a&uri e6 e%tionale' 4nd sistemul dete tea&a erori !ra#e si o%reste sau nu %relu rarea5 ,. ontroale ale utili&atorului ( om%ararea re&ultatelor sistemului u erintele definite de utili&ator5 anali&e si teste efe tuate de utili&atori s%e iali&ati*5 .. me anism de testare du)la (#erifi a ore titudinea unei date %rin introdu erea a esteia "n sistem de doua ori' "n mod inde%endent*. a. 1A$A,A. b. (+2+) . 1A$A+A. d. ,A. /.. 8alidarea intrarilor' a te-ni a de #erifi are a datelor %e masura introdu erii a estora "n sistemul informati ' %resu%une2 1. test de limita2 #erifi a ore titudinea datelor %rin #erifi area "n adrarii a estora "ntre limitele (inferioara si/sau su%erioara* %resta)ilite %entru fie are ti% de date' %e )a&a re!ulilor de !estiune %ro%rii or!anismului e onomi sau le!islatiei "n #i!oare5 $. test de #aliditate2 #erifi a autenti itatea datelor are se introdu "n sistem' %rin om%ararea lor u #alorile %redefinite %entru ti%ul res%e ti# de date' memorate "ntr3un ta)el numit ta)el master5 +. <urnale de a ti#itate sau de %relu rare' are se %un la dis%o&itia %ersonalului autori&at %entru anali&a a ti#itatilor desfasurate de sistemul de %relu rare automata a datelor5 ,. numar de auto ontrol2 #erifi a %re i&ia unui numar la introdu erea "n sistem sau du%a e a fost transmis de la un terminal la altul' %rin memorarea unei informatii redundante5 .. me anism de testare du)la2 #erifi a ore titudinea unei date %rin introdu erea a esteia "n sistem de doua ori' "n mod inde%endent5 a. (+2+4+5 ). 1A+A,A. . $A+A. d. +A,A. //. Controlul iesirilor' a ti% de ontrol de a%li atie al unui sistem informati ' %resu%une2 1. ontroale ale utili&atorului ( om%ararea re&ultatelor sistemului u erintele definite de utili&ator5 anali&e si teste efe tuate de utili&atori s%e iali&ati*5 $. ontroale de %ro!ram' are anali&ea&a si testea&a automat ore titudinea iesirilor sistemului informati "n ra%ort u erintele definite de utili&atori5 +. ontroale ale !ru%ului de ontrol al sistemului informati ' are urmares distri)utia re&ultatelor %relu rarilor sau e#identelor efe tuate' anali&a erorilor' identifi area au&elor de a%aritie a lor si #erifi area eliminarii a estora5 ,. rearea unor o%ii de si!uranta %entru toate om%onentele soft=are utili&ate de sistemul informati 5 .. %ro!ramarea fie arei om%onente a soft=are3ului de a%li atie utili&at de sistemul informati . a. $A,A. ). 1A+A,A. . $A+A. d. (+2+) /1. Sistemul informati 2 1. este %artea automati&ata a sistemului informational din adrul unui or!anism e onomi 5 $. are fun tia de %relu rare automata a datelor %entru o)tinerea informatiilor ne esare fundamentarii de i&iilor si %entru informare5 +. %relu rea&a datele introduse "n sistem (intrarile* onform unor al!oritmi %resta)iliti' determinati de re!ulile de !estiune %ro%rii fie arui or!anism e onomi si "n onformitate u re!lementarile si le!islatia "n #i!oare5 ,. are o stru tura !enerala (model on e%tual* om%usa din2 -ard' soft' sistem de omuni atii5 .. %entru %relu rarea automata a datelor foloseste sisteme ele troni e de al ul5 /. nu %ermite modifi area datelor introduse ("nre!istrate* "n sistem (%e su%ort ele troni *' fara ni i o urma #i&i)ila a s -im)arilor efe tuate.

a. ,A.A/ . $A+A.

). 1A+A,A. d. (+2+)+5

/7. Controlul intern "ntr3un sistem informati 2 1. se reali&ea&a u a<utorul unor masuri' metode si te-ni i de #erifi are a ore titudinii re&ultatelor %relu rarilor reali&ate "n interiorul sau' unos ute' "n literatura de s%e ialitate' su) denumirea de ontroale5 $. "n literatura de s%e ialitate' ontroalele sistemelor informati e sunt lasifi ate "n ontroale !enerale' s%e ifi e si ontroale de a%li atie5 a. ( ). 1A$ .$ /9. Sistemele on3 line2 1. %ermit a esul dire t al utili&atorilor la date' %entru a tuali&area sau onsultarea lor din lo atii diferite' aflate la distanta de sistemul de al ul "n are sunt sto ate5 $. "n tim% real %relu rea&a datele imediat e sunt introduse "n al ulator' dire t de utili&atori' %rin intermediul terminalelor aflate la distanta5 +. %ermit sto area (memorarea' "nre!istrarea* datelor o sin!ura data' "ntr3o )a&a de date omuna tuturor se tiunilor a%li atiei (un sin!ur fisier*' sto at %e un su%ort de memorie e6terna (unitate de dis ma!neti *' u a es dire t. a. 1A$A+ b. (+2 .+ d $A+ 1;. Controalele de a%li atie sunt te-ni i de ontrol s%e ifi e' inte!rate "n soft=are3ul de a%li atie (utili&ator* dintr3un sistem informati si se om%un din2 1. ontroale de intrare %entru asi!urarea ore titudinii intrarilor sistemului5 $. ontroale or!ani&atori e a masuri de %rote tie la defe tiunile te-ni e5 +. ontroale de %relu rare a masuri de asi!urare a ore titudinii %relu rarilor efe tuate "n interiorul sistemului5 ,. ontroale -ard=are a masuri or!ani&atori e folosite %entru %rote tia la fraude' neatentie si/sau ne!li<enta5 .. ontroale de iesire a masuri de asi!urare a ore titudinii iesirilor sistemului. a. $A, ). 1A$A. . $A+A. d (+)+5 11. Controalele de a%li atie2 1. sunt te-ni i de ontrol s%e ifi e' neinte!rate "n soft=are3ul de a%li atie (utili&ator* dintr3un sistem informati ' u s o%ul de a asi!ura ore titudinea si %rote tia datelor sto ate "n sistemul res%e ti# si a re&ultatelor %relu rarilor efe tuate asu%ra a estor date' are nu se %roie tea&a si nu se reali&ea&a odata u fie are sistem informati ' i numai atun i 4nd soli ita auditorii5 $. dau dre%tul de autori&are a introdu erii datelor "n sistemul informati numai %ersonalului de%artamentului la are s3a "nto mit do umentul de e#identa si ontrol sau numai %ersonalului u ni#elul de a es ores%un&ator %entru sistemele on3line "n are datele se introdu dire t' de la terminale aflate "n lo atii diferite' la distanta de sistemul de al ul "n are sunt sto ate si/sau %relu rate5 +. sunt te-ni i de ontrol s%e ifi e' inte!rate "n soft=are3ul de a%li atie (utili&ator* dintr3un sistem informati u s o%ul de a asi!ura ore titudinea si %rote tia datelor sto ate "n sistemul res%e ti# si a re&ultatelor %relu rarilor efe tuate asu%ra a estor date5 se %roie tea&a si se reali&ea&a o data u fie are sistem informati . a. 1A$ ). $ . $A+ d) 1$. Ma<oritatea erorilor identifi ate "n re&ultatele finale ale %relu rarilor efe tuate de sistemele informati e %ro#in din2 1. soft=are3ul de a%li atie (de utili&ator* folosit5 $. din introdu erea eronata a datelor5 +. a%a itatile de %relu rare si %re i&ia al ulatorului5 a. (+2 ). $A+

. $A+

d 1A+

1+. Auditorii de sisteme informati e2 1. tre)uie sa stie ontroalele -ard=are inte!rate de fa)ri anti "n e -i%amente5 $. sa unoas a masurile de "ntretinere %re#enti#a a ontroalele -ard=are inte!rate "n sistemul informati ' "m%reuna u modul de a%li are a a estora5 +. sa urmareas a' "n a din fa&a de %roie tare' inte!rarea "n sistem a unor te-ni i de audit' are asi!ura %astrarea (memorarea* datelor ne esare efe tuarii unui ontrol intern efi ient al sistemului res%e ti#5 ,. sa ai)a unostinte su%limentare de informati a' minimul ne esar are sa le %ermita sa "si desfasoare a ti#itatea de ontrol5 .. sa e#identie&e toate a ti#itatilor e onomi e desfasurate' %rin "nre!istrarea ore ta a a estora' %e do umente de e#identa si ontrol 3 su%ort de -4rtie sau format ele troni 5 a. 1A$A,A. ). $A+A,A. . 1A+A,A. d (+2+)+4 1,. Sistemele de %relu rare distri)uita a datelor2 1. %ermit utili&atorilor sa %relu re&e datele la lo ul %rodu erii lor' "n #ederea o)tinerii de informatii s%e ifi e5 $. sunt one tate la un al ulator entral' de %utere mai mare' numit ser#er' are %ermite utili&atorilor sa a ese&e %ro!ramele si datele "n omun5 +. ofera ondu erii a esul' "n tim% real' la "ntre! #olumul de date #e-i ulate "ntr3o %erioada de tim% de or!anismul e onomi res%e ti#' u %osi)ilitatea de a esare sele ti#a si %relu rare %ersonali&ata' folosind al ulatoare lo ali&ate "n de%artamentul de ondu ere5 ,. %ermit a esul dire t al utili&atorilor la date' %entru a tuali&area sau onsultarea lor din lo atii diferite' aflate la distanta de sistemul de al ul "n are sunt sto ate5 .. %ermit a es dire t la datele sto ate (memorate' "nre!istrate* o sin!ura data' "ntr3o )a&a de date omuna tuturor se tiunilor a%li atiei (un sin!ur fisier*' sto at %e un su%ort de memorie e6terna (unitate de dis ma!neti *. a. $A,A. ). 1A+A,A. . ,A. d (+2+) 1.. Sistemul inte!rat de testare "ntr3un sistem informati 2 1. %oate fi folosit de auditori %entru testarea si monitori&area ontroalelor interne im%lementate "ntr3un sistem informati 5 $. onsta "n inte!rarea unui set de fisiere de test' %ro!rame si date de test "n sistemul informati 5 +. fisierele de test %ermit a datele de test %e are le ontin sa fie %relu rate simultan u datele reale' fara a datele reale res%e ti#e si re&ultatul %relu rarii lor sa fie afe tate5 ,. datele de test' are u%rind toata !ama ima!ina)ila de date %osi)il a fi introduse "n sistemul informati afe tea&a numai fisierele de test si re&ultatele %relu rarilor a estora5 .. %oate fi im%lementat "n toate ti%urile de sisteme informati e' in lusi# "n sistemele informati e on3line' "n tim% real5 /. %oate fi folosit de auditori si %entru monitori&area %relu rarilor datelor de test "n #ederea studierii efe telor %roduse de %relu rarile efe tuate asu%ra fisierelor de test' listelor de erori si iesirilor sistemului informati . a. (+2+)+4+5+6 ). 1A+A,A. . $A,A.A/ d 1A$A+A.A/ 1/. 0re#enirea utili&arii neautori&ate a sistemelor informati e )a&ate %e mediul 0C ( al ulatoare %ersonale' statii de lu ru si terminale inteli!ente*' %resu%une2 1. limitarea a esului la ori!inalul si la o%iile de si!uranta ale a%li atiilor soft=are %rin utili&area arora %ersonalul neautori&at %oate intra "n sistem5 $. instalarea unui sistem de )lo are a 0C3ului "n afara orelor de %ro!ram5 +. efe tuarea' %eriodi ' a unor o%ii de si!uranta ()a F3u%* ale fisierelor de date si de %ro!ram' %e su%orti ma!neti i e6terni (dis -ete' CD3uri sau )en&i*' are tre)uie de%o&itati de%arte de sistem' "n lo atii si!ure5

,. limitarea a esului "n s%atiile de lu ru folosite de sistemele informati e )a&ate %e mediul 0C %rin %a&a sau sisteme de a es u artela. a. (+2+4 ). 1A+A, . $A+A, d 1A$A+ 11. Auditarea asistata de al ulator a unui sistem informati 2 1. ontri)uie la resterea %erformantelor testelor efe tuate sistemului informati ' %rin a%li area unor %ro eduri analiti e automati&ate a unor te-ni i de audit )a&ate %e te-nolo!ia informatiei5 $. %resu%une %ro eduri de testare a ontroalelor !enerale5 +. utili&ea&a unele %ro eduri de %relu rare si anali&a oferite de al ulator5 ,. ofera auditorilor %osi)ilitatea unor %relu rari aditionale a unor date de intrare' u a<utorul unor %ro!rame s%e iali&ate de audit asistate de al ulator' are sa ofere informatii su%limentare u %ri#ire la fun tionarea sistemului informati . a. 1A+A, ). 1A$A, . $A+A, d 1A$A+ 17. 0ro edurile de testare a ontroalelor %relu rarilor "n adrul auditarii unui sistem informati ' %resu%un2 1. e6aminarea %ro edurile de testare a sistemului informati auditat' efe tuate de atre !ru%ul de ontrol al or!anismului e onomi are "l utili&ea&a5 $. anali&a re&ultatelor testarilor ontroalelor %relu rarilor sistemului informati auditat' reali&ate de auditorii or!anismului e onomi are "l utili&ea&a5 +. e6aminarea ra%oartele de erori si <urnalelor de a ti#itati !enerate de al ulator5 deoare e ele ilustrea&a #iolarile ontroalelor de %ro!ram are a%ar "n tim%ul %relu rarilor' oferind astfel do#e&i ale fun tionarii' ore te sau eronate' a a estora5 ,. anali&a si testarea te-ni ilor' manuale sau asistate de al ulator' folosite %entru e6%li itarea si e6%li area in identelor a%arute "n tim%ul %relu rarilor si "nre!istrate "n ra%oartele de erori' deoare e efe ti#itatea ontroalelor de %ro!ram de%inde de a est lu ru. a. 1A+A, ). 1A$A, . $A+A, d (+2+)+4 19. Ra%ortul de audit "nto mit de auditor' la auditarea unui sistem informati ' de re!ula' tre)uie sa ontina2 1. dia!ramele sistemului informati ' are des riu a ti#itatile desfasurate de sistemul informati utili&at de or!anismul e onomi auditat5 $. -estionare' s%e ial %roie tate %entru a fi folosite "n %ro esul de ontrol al sistemului informati 5 +. dia!ramele sistemului informati ' are des riu a ti#itatile desfasurate de sistemul informati utili&at de or!anismul e onomi auditat si -estionare s%e ial %roie tate %entru a fi folosite "n %ro esul de ontrol al sistemului informati . a. 1 ). $ c. (+2 7;. 0entru a determina ni#elul ris ului de ontrol %lanifi at al sistemului informati auditat' auditorii tre)uie sa unoas a si sa "ntelea!a2 1. mediul de ontrol s%e ifi or!anismului e onomi are utili&ea&a sistemul informati auditat5 $. s -im)urile de date din adrul or!anismului e onomi are utili&ea&a sistemul informati auditat5 +. %ro edurile de ontrol intern im%lementate "n sistemul informati auditat. a. 1A+ ). $A+ . 1A$ d (+2+) 71. Da a ni#elul ris ului de ontrol %lanifi at %entru sistemul informati auditat a fost e#aluat a fiind mare2 1. este admisa %osi)ilitatea a%aritiei unor erori nedete ta)ile de ontrolul intern im%lementat "n sistemul res%e ti#5 $. nu sunt ne esare teste aditionale %entru #erifi area %ro edurilor de audit utili&ate5

+. este admisa %osi)ilitatea a%aritiei unor erori nedete ta)ile de ontrolul intern im%lementat "n sistemul res%e ti# si nu sunt ne esare teste aditionale %entru #erifi area %ro edurilor de audit utili&ate. a. 1 ). $ c. ) 7$. Da a ni#elul ris ului de ontrol %lanifi at %entru sistemul informati auditat a fost e#aluat a fiind s a&ut2 1. nu este admisa %osi)ilitatea a%aritiei unor erori nedete ta)ile de ontrolul intern im%lementat "n sistemul res%e ti#5 $. sunt ne esare teste aditionale %entru #erifi area %ro edurilor de audit utili&ate5 +. nu este admisa %osi)ilitatea a%aritiei unor erori nedete ta)ile de ontrolul intern im%lementat "n sistemul res%e ti# si sunt ne esare teste aditionale %entru #erifi area %ro edurilor de audit utili&ate. a. ) ). $ .1 7+. Auditorii sistemelor informati e %ot fi2 a. inde%endenti5 ). an!a<ati ai or!anismelor finan iare sau a!entiilor !u#ernamentale de ontrol5 c. independenti sau angajati ai organismelor financiare sau agentiilor guvernamentale de control.