Sunteți pe pagina 1din 1

Propozitia subordonata predicativa (PR) Elemente definitorii PR se obtine prin extensia unui nume predicativ; Ea indeplineste functia de nume

predicativ pe langa un verb copulativ din regenta; Propozitia regenta are un predicat nominal incomplet; Prin contragere, se obtine un nume predicativ; 273 7!ob"#mce#l PR nu are element de relatie specializat$ Propozi%ia predicativ& nu r&spunde la 'ntreb&ri, 'ntocmai ca numele predicativ, ea reprezent'nd numai o parte a predicatului nominal$ Propozi%ia predicativ& se recunoa(te dup& con%inut (i locul ocupat de ea imediat dup& verbulcopulativ din regent&) Problema este * c& nu poate veni$ Ea va deveni * ce '(i dore(te