Sunteți pe pagina 1din 1

Contabilitate Financiara Contabilitatea financiara a firmei are in atentie inregistrarea si prelucrarea, conform reglementarilor legale in vigoare, a documentelor si a datelor

financiar-contabile, elaborarea balantelor contabile sintetice si analitice, intocmirea si prezentarea situatiilor financiare de sinteza: contul de profit si pierderi, bilantul financiar, fluxurile de numerar. Contabilitatea financiara reflecta performantele realizate ale firmei si ofera repere pentru deciziile viitoare legate de activitatea firmei. Odata cu acest serviciu veti beneficia de... Intocmirea evidentei contabile, pe baza documentelor primare primite de la dvs. Inregistrarea si administrarea mijloacelor fixe Inregistrarea salariilor si calcularea impozitelor si contributiilor aferente Asistenta in efectuarea operatiunilor de import-export si intracomunitare Intocmirea registrelor obligatorii de contabilitate: Registrul de vanzari, Registrul de cumparari, Cartea mare, Registrul jurnal, Registrul de evidenta fiscala Intocmirea balantei lunare Calculul taxelor datorate bugetului consolidat al statului (impozit pe veniturile microintreprinderilor, impozitul pe profit, TVA, impozitul pe dividende) Elaborarea si depunerea declaratiilor lunare / trimestriale privind decontarile cu bugetul statului (declaratiile 100, 102, 300 etc) Elaborarea si depunerea declaratiilor aferente impozitelor si taxelor locale (daca este cazul) Intocmirea ordinelor de plata pentru plata impozitelor, taxelor si contributiilor Elaborarea si depunerea declaratiilor aferente taxei de mediu (daca este cazul) Intocmirea, certificarea si depunerea situatiilor financiare semestriale si anuale Oferim solutii contabile personalizate, extrem de avantajoase, care vor ajuta companiile mici si mijlocii sa economiseasca timp si resurse financiare, concentrandu-se in primul rand asupra obiectivelor de afaceri.

Completati formularul de mai jos si veti primi Consultanta Gratuita despre cum puteti face economii de cel putin 30% cu serviciile contabile.