Sunteți pe pagina 1din 1219

Seria

TEORIA ISTORIEI
coordonat de SORIN ANTOHI
Aceast carte a fost publicat cu
sprijinul
BNCII NAIONAL A RO!"NII
#i al $%N&AII SOROS
'NTR% O SOCITAT &SCHIS
A. J. Toynbee, istoric en(le)* s+a nscut ,n
1889 la Londra- A fcut studii de istorie la
Cole(iul Balliol de la Oxford, n perioada 1919-192
a fo!" profesor de istorie uni.ersal la
%ni.ersitatea din Londra* iar din 192# p,n
,n 19## a fo!" dire$"or de !"%dii la Royal In!"i"%"e of
In"erna"ional Affair!, ,n ti/pul celor dou
r)boaie /ondiale a lucrat pentru &orei'n
Office si a fost /e/bru al dele(a0iei
britanice la conferin0ele de pa$e de la (ari! din
1919 #i 19). S+a stins din .ia0 n 1975.
Alturi de /onu/en"ala l%$rare A Study of
History 1douspre)ece .olu/e* 19*-19)1+, A.
J. Toynbee a scris nu/eroase alte cr0i*
printre care /en0ion/2 Civilization on Trial
,198+, An Historian's Approach to eli!ion ,19#)+, "ast
to #est$ A %ourney ot&d the #orld ,19#8+, Hellenis&$ the
History of a Civilization ,19#9+.
-. .. SO/ER0E11 a fo!" profe!or la Tonbrid'e
S$2ool din An'lia.
AR3O1- J. TO43BEE
S"%di% a!%pra
i!"oriei
SINT3 A 4OL%!LOR I+4I
de -. ..
SO/ER0E11
Traducere din en(le)
de &AN A-
LA3RSC%
56/A3ITAS
B%C%R5TI
AR3O1- J.
TO43BEE A ST'()
*+ H,ST*)
- A.,(/"0"1T *+ 2*3'0"S ,42,
by -. .. So7er8ell
9 .opyri'2" 19) by Oxford 6ni8er!i"y (re!!: rene;ed
19< by Arnold J. Toynbee and -oro"2ea =ra$e So7er8ell
T2i! "ran!la"ion of A Study of History 0ol%7e! I-0I, ori'inally p%bli!2ed
in En'li!2 in 19), and a Study of History 0ol%7e! 0II->, ori'inally
p%bli!2ed in En'li!2 in 19#<, i! p%bli!2ed by arran'e7en" ;i"2 Oxford
6ni8er!i"y (re!!.
Traducerea lucrrii Studiu asupra istoriei- 8ol%7ele I?0I, publicat
ini0ial ,n en(le) ,n 19), #i cea a lucrrii Studiu asupra istoriei-
8ol%7ele 0II->, publicat ini0ial ,n en(le) ,n 19#<, apar $% a$ord%l
Oxford 6ni8er!i"y (re!!.
9 56/A3ITAS, 199<, pentru pre)enta .ersiune
ro/6neasc
ISB3 9<*-28-@)91-#
ISB3 9<*-28-@)92-*
.oper"a IOA3A
-RA=O/IRES.6 /AR-ARE
(o&nului !uvernator
al Bncii Naionale,
Mugur Isrescu-
cu toat gratitudinea
NOTA TRA&%CTOR%L%I
Sin"eAa 7on%7en"alei opere a l%i Arnold J. Toynbee, A Study of
History- redactat de &- C- So/er.ell* a fost ini0ial
publicat ,n dou .olu/e* cel din0ii ,19)+ pri.ind
pri/ele #ase .olu/e ale lucrrii ori'inale, $el de-al doilea
,19#<+ $elelal"e pa"r%, n 19)@ a fost tiprit o sinte) ,ntr+un
sin(ur .olu/* retiprit ,n 19)2. ,ntre ti/p a aprut un
al unspre)ecelea .olu/ al operei ori(inale*
cuprin),nd 7r0i #i un indice (eneral al lucrrii* iar ,n
anul 19)1 Arnold J. Toynbee ,nsu#i a socotit necesar s
publice* tot la O8ford 6ni8er!i"y (re!!, %n al doi!preAe$elea
8ol%7, in"i"%la" econsiderations- ,n care reali)ea) o ac0iune
unic ,n istorio(rafia /ondial* #i anu/e procedea)
la analiAa $" !e poate de obiecti. a /iilor de studii #i
articole critice publicate pe sea/a operei sale ? /ai
ales ,n $ran0a9 ? n"re anii 19*-19)@, accept,nd unele din
ele* discut,ndu+le pe altele #i respin+(,nd c,te.a- Nici
un alt /are istoric nu a a.ut at,ta abne(a0ie, a""a
obiecti.itate #i un ase/enea spirit de des.,r#it fair
play ca s aib rbdarea s cercete)e sutele de /ii de
pa(ini de critic a operei lui /onu/entale #i s
aprecie)e c,t /ai te/einic cu putin0 fiecare critic
adus operei l%i, sine ira et studio.
A$e!" al doi!preAe$elea 8ol%7 din A Study of History con0ine
:;<=> pa(ini* ,/pr0ite ,n nouspre)ece /ari
capitole* pe proble/e pri.ind istoria principalelor
ci.ili)a0ii* #i peste 2@@ de pa'ini de ane8e* printre care o
biblio(rafie a principalelor studii #i articole
consacrate operei lui To?nbee de diferi0i istorici an(lo+
sa8oni sau de alt na0ionalitate* #i un indice te/atic
#i de nu/e proprii pentru a$e!" al doi!preAe$elea 8ol%7.
In sf,r#it* ,n an%l 19<2 a aprut* sub auspiciile O8ford
6ni8er!i"y (re!! B T2a7e! and 5%d!on 1"d, la Londra* o nou
edi0ie spectaculoas de sinte) ,ntr+un sin(ur .olu/ a
lucrrii A Study of History- sinte) reali)at de data
aceasta de autor* cu concursul doa/nei Jane aplan. ste
.orba de o edi0ie for/at /are cuprin),nd unspre)ece
/6n capitole* #<) pa(ini #i@ #@< ilustra0ii* dintre care 9@
$olor, 2* nar0i
5A
docu/ente de ar7i.-
199<
-A3 A. LA3RSC%
ST6-I6 AS6(RA ISTORIEI
(oloris
Sopita& recreant volnera viva ani&a&.
1Rnile .ii tre)esc sufletul a/or0it
de durere-B
Anon.
'LAN%L CRII 1're)entul
.olu/ este o sinte) a 'r0ilor I+4B
I I3TRO-6.ERE II CN3A
CI4ILI3AIILOR
III &34OLTARA CI4ILI3AIILOR
I0&STR!ARA CI4ILI3AIILOR
4 &3INTCRARA CI4ILI3AIILOR
0I STATE1E 63I0ERSA1E 0II
BISERI.I1E 63I0ERSA1E 0III
E(O.I1E EROI.E
I> CONTACTL &INTR CI4ILI3AII DN S'AI%
: CONTACTL &INTR CI4ILI3AII DN TI!'
>I LCA 5I LIBRTATA DN ISTORI
:II 'RS'CTI4L CI4ILI3AII OCCI&NTAL
>III .O3.16CIE
'R$AA A%TOR%L%I
&o/nul &- C- So/er.ell e8plic ,n nota ur/toare*
care ser.e#te drept prefa0* /odul ,n care a ajuns s
redacte)e sinte)a pri/elor #ase .olu/e ale lucrrii
/ele- ',n s fi aflat de aceast sinte) /i se
aduseser la cuno#tin0 un nu/r de in.esti(a0ii
precu/pnitor din S"a"ele 6ni"e ? pe sea/a posibilit0ii
de a edita o prescurtare a acestor #ase .olu/e ,nainte
de a fi publicat #i restul lucrrii* a crei apari0ie a fost
ine.itabil a/,nat din pricina r)boiului- Ajunsese/
s fiu pe deplin con#tient de i/portan0a unei
ase/enea solicitri* dar nu reali)a/ ,n ce c7ip as fi
putut s .in ,n ,nt,/pinarea ei 1,n+"r%$" pe 8re7ea a$eea
era7 ex"re7 de o$%pa" $% acti.it0i le(ate de r)boiB* ,n cele
din ur/* c7estiunea a fost solu0ionat ,n cel /ai fe+
ricit /od* c,nd a/ pri/it o scrisoare ,n care dl
So/er.ell ,/i aducea la cuno#tin0 c reali)ase o
prescurtare a operei /ele-
.nd dl So7er8ell 7i-a "ri7i! 7an%!$ri!%l !in"eAei, !e !$%r!e!e-
r peste patru ani de la publicarea .olu/elor I0-0I ale
lucrrii /ele #i /ai bine de nou ani de la publicarea
.olu/elor I+III- 'resupun c pentru un scriitor actul
publicrii are ,ntotdeauna ca efect transfor7area n"r-%n
$orp !trin a lucrrii care* c,t .re/e se afla ,nc ,n
stadiul de elaborare* fcea parte din .ia0a lui- ,n acest
ca)* r)boiul din 19*9-19#, cu toate sc7i/brile pe care
le+a adus ,n .ia0a #i ,n preocuprile /ele* a a.ut darul
s se interpun si ,ntre lucrarea 7ea si /ine 1.olu/ele
I4+4I au fost publicate cu patru)eci #i una de zile ,nainte
de i)bucnirea r)boiuluiB- Re.i)uind /anuscrisul pe
care /i 1-a "ri7i! dl So7er8ell, a7 p%"%" ? n $i%da de!"oini$iei
$% $are !-a priceput s+/i pstre)e propriile cu.inte ? s
citesc sinte)a sa ca #i cu/ ar fi fost .orba de o lucrare
nou* scris de o alt /,n dec,t a /ea- !i+a/
re,nsu#it+o total dup ce /+a/ strduit s+/i
reconstitui stilul /odific,nd din loc ,n loc li/bajul 1cu
deplina ,ncu.iin0are a dl%i So7er8ell+ pe /sur ce
citea/ /anuscrisul- !+a/ ferit s co/par sinte)a cu
te8tul /eu ori(inal r,nd cu r,nd- Si /i+a/ i/pus ca
nor/ s nu reintroduc ,n te8tul sinte)ei nici un pasaj
lsat deoparte de ctre dl So/er.ell- ,ntr+ade.r* a/
socotit c autorul ,nsu#i
n
% poate s fie el judectorul
cel /ai obiecti. ,n pri.in0a te8telor $are i !e par !a% n%
indi!pen!abile e$ono7iei n"re'ii !ale opere.
12 'R$AA A%TOR%L%I
Arti)anul unei
sinte)e bine
fcute ,i aduce
autorului un
ser.iciu c,t se
poate de pre0ios*
s.,rsind o
/unc pe care
propria sa /,n
n+ar fi putut+o
reali)a ,n acelea#i
condi0ii- Si s,nt
si(ur c cititorii
acestui .olu/ de
sinte) care au
a.ut prilejul s
parcur( #i te8tul
/eu ori(inal .or
,/prt#i prerea
/ea ,n pri.in0a
deosebitei
/iestrii literare
cu care dl
So/er.ell /i+a
re)u/at opera- l
a reu#it s ps+
tre)e spiritul
lucrrii /ele* s+A
,nf0i#e)e
cititorului* ,n cea
/ai /are parte*
cu cu.intele /ele
ori(inale si* ,n
acela#i ti/p* s
prescurte)e #ase
.olu/e ,ntr+unul
sin(ur- &ac /i+
a# fi asu/at eu
sin(ur o ase+
/enea sarcin
/ ,ndoiesc c as
fi i)butit s+o duc
la bun sf,rsit ,n
acela#i c7ip ca dl
So/er.ell-
&e#i dl
So/er.ell /i+a
u#urat c,t se
poate de /ult
sarcina re.i)uirii
sinte)ei* au
trecut doi ani
p,n c,nd a/
,nceput s lucre)
la ea- Au fost
perioade de
spt
/,ni
si luni
,n #ir
c,nd
nu /+
a/
atins
de
/anu
scris-
Acest
e
pau)e
s+au
dator
at
acti.it
0ilor
le(ate
de
r)+
boiE
notele
pentr
u
restul
cr0ii
se
afl ,n
pstra
re la
Consil
iul
pentr
u
Rela0ii
Strin
e de
Ia
NeF
GorH
1le+
a/
tri/is
prin
po#t*
,n
spt
/,+na
confer
in0ei
de la
/Dn$2
en,
!e$re"ar
%l%i
exe$%"i
8 al .on!ili%l%i, dl
!allor?* care a
a.ut a/abilitatea
s le preiaB* #i
at,ta ti/p c,t e#ti
,n .ia0a* e8ist #i
speran0a c ai s+
0i ter/ini opera* ,i
s,nt ,nda"ora" dlui
So/er.ell si
pentru faptul c*
re.i)uind sinte)a
pe care a f+cut+o
.olu/elor deja
publicate* /+a
ajutat s /
(,ndesc la cele pe
care le /ai a/ de
scris-
S,nt fericit c
acest .olu/ .a fi
publicat* a#a cu/
s+a ,nt,/plat #i $%
8er!i%nea in"e'ral a
cr0ii* de O8ford
6ni8er!i"y (re!!.
A
$%N&AIA
*OM
E = A
3OTA E-ITOR616I SI3TECEI
1%$rarea do7n%l%i Toynbee, Studiu asupra istoriei- pre)int o
e8punere o/o(en pri.ind natura #i /odelul
e8perien0ei istorice a rasei u/ane* de la cea dint,i
apari0ie pe (lob a for/elor de societate denu/ite
ci.ili)a0ii- Aceast e8punere este ,nte/eiat #i ? dac
/aterialul istoric o ,n(duie ? Ido.editE, la fie$are
!"adi% al e8olu0iei* printr+o di.ersitate de e8e/ple
desprinse din ,ntrea(a istorie a o/enirii* ,n /sura ,n
care istoria o/enirii este cunoscut istoricilor din
)ilele noastre- %nele din aceste e8e/ple s,nt foarte
detalia"e. A$ea!"a fiind natura cr0ii* sarcina pe care
trebuie s #i+o asu/e editorul unei sinte)e de.ine ,n
esen0a ei c,t se poate de si/pl- Anu/e* aceast
sinte) trebuie s pstre)e nealterat e8plica0ia
istoric* dar s+o redea ,ntr+o for/ prescurtatE ,n
acela#i ti/p* editorul tre+bu@ie s reduc ,ntr+o
oarecare /sur nu/rul e8e/plificrilor #i* ,n /ult
/ai /are /sur* nu/rul detaliilor-
u consider c acest .olu/ constituie o pre)entare
corespun)toare a filo)ofiei istoriei* a#a cu/ o concepe
dl To?nbee #i a#a cu/ o e8pune ,n cele #ase .olu/e ale
operei sale ,nc ne,nc7eiate- &ac lucrurile n+ar fi stat
astfel* este li/pede c dl To.nbee n+ar fi ,n(+duit
publicarea sinte)ei- Nu/ai c /i+ar prea ru dac
sinte)a con+ceput de /ine ar ajun(e cu/.a s fie
socotit drep" %n !%b!"i"%" i pe deplin satisfctor al
operei ori(inale* ,n scopuri Ipur practiceJ* sinte)a ar
putea fi socotit un substitut corespun)tor* dar dac
ne referi/ la plcerea lecturii .aloarea ei scade* pentru
c far/ecul ori(inalului re)id toc/ai ,n preAen"area pe
lar' a pildelor i!"ori$e. Ne d/ sea/a c nu/ai lucrarea
ori(inal* /onu/ental* corespunde #i pe plan estetic
/re0iei subiectului tratat- A/ i)butit* cred* s folosesc
pe o scar at,t de lar( fra)ele #i para(rafele din
ori(inal* n$" n% 7 te/ c aceast sinte) ar putea fi
socotit plicticoas- &up cu/ s,nt la fel de ,ncredin0at
c opera ori(inal a autorului ,#i pstrea) ,ntre(ul
far/ec-
A/ redactat ini0ial aceast sinte) pentru propria
/ea plcere* fr #tirea dlui To?nbee #i c7iar fr s
/ (,ndesc .reodat la publicarea ei- !i se prea un
/od a(reabil de a+/i petrece ti/pul liber-
1 3OTA E-ITOR616I
Nu/ai dup ce
a/ ,nc7eiat
sinte)a i+a/
,/prt#it dlui
To?nbee
exi!"en"a ei !i i-a7
p%!-o la
dispo)i0ie dac
.reodat se .a
(,ndi s+o
foloseasc-
Acesta fiind
i/pulsul ,n
.irtutea cruia
/+a/ 7otr,t
s redacte)
aceast
sinte)* trebuie
s /rturisesc
c /i+a/
,n(duit s
in"erpoleA %nele
exe7ple $are n%
!n" n "ex"%l
ori'inal. 1a %r7a
ur/ei* un
pro.erb spune
c Inu se
cu.ine s+i pui
botni0 boului
care treier
(r,ul stp,nului
suJ- Aceste
adaosuri nu
s,nt prea /ari
ca ,ntindere*
iar i/portan0a
lor este cu
totul
secundar*
,ntruc,t ,ntre(ul
/eu /anuscris
a fost re.i)uit
cu /are aten0ie
de dl Toynbee si
deci
inter.en0iile
/ele ,n te8t au
pri/it
aprobarea
/aestrului* ,/+
preun cu
restul sinte)ei*
nu cred c este
ne.oie s indic
aceste in+
ter.e
n0ii
nici ,n
acest
cu.,nt
,naint
e* nici
prin
note
de
subso
l- A/
si/0it
totu#i
ne.oi
a s
atra(
aten0i
a aici
asupr
a lor*
pentr
u a
nu+A
face
pe
.reun
cititor
con#ti
incios
* care
si+ar
da
osten
eala
s
co/p
are
acest
.olu/
cu
ori(in
alul*
s /
,n.inu
iasc
de
faptul
c nu
a# fi
respe
ctat
re(ulil
e
stricte
de
presc
urtare
a unei lucrri-
8ist pasaje
%nde a% fo!"
in"erpola"e %nele
fraAe fie de dl
Toynbee, fie de
7ine, ,n
le(tur cu
anu/ite
e.eni/ente
istorice care au
a.ut loc de la
data la care a
fost publicat
lucrarea
ori(inal-
surprin)tor
,ns c,t de
pu0in a trebuit
s interpol/
pe sea/a
acestor noi
e8eni7en"e
istorice dac
0ine/ sea/a
de faptul c
pri/ele trei
.olu/e au ap+
r%" n 19*, iar
$elelal"e "rei n
19*9.
'entru
cititorii care ar
dori ,n /od
firesc s
co/pare
nu/rul
pa(inilor
sinte)ei cu cele
din .olu/ele
lucrrii
ori(inale* ,/i
,n(dui s dau
ur/torul
tabel2
(a'inile 1#-11)
repre)int
.olu/ul I
ori(inal-
1
1
<
-
2
2
#

2
II
III
I
0
V
2)-
**@
**1
-
8*
8
-
)#)
)#<
-
<2
D.C.S.
I
INTRODUCERE
i
UNITATEA STUDIULUI ISTORIC
Istoricii* ,ndeob#te* contribuie /ai de(rab la
e8e/plifi$area de$t la ,ndreptarea ideilor curente
ale colecti.it0ilor ,n s,nul crora ei .ie0uiesc si+si
desf#oar acti.itatea- &e).oltarea, n %l"i7ele
!e$ole !i 7ai ale! n $%r!%l %l"i7elor 'enera0ii* a tipului de
stat na0ional #i su.eran* socotit a fi capabil s+#i
re)ol.e toate proble/ele sin(ur* i+a ,nde/nat pe
istorici s considere na0iunile drept obiectul
firesc al studiului istoric- &ar nu e8ist ,n uropa
nici /car o sin(ur na0iune* si nici /car un
sin(ur stat na0ional* care s ne poat oferi o
istorie ce e8plic totul prin ea ,ns#i- &ac ar
e8ista un stat care s rspund la o ase/enea
cerin0* acela n+ar putea fi dec,t !area Britanic-
5i dac se constat c nici !area Britanic ? !a%
An(lia* pentru o epoc anterioar ? nu
constituie prin ea ,ns#i %n do7eni% in"eli'ibil pen"r%
!"%di%l i!"ori$, a"%n$i e li7pede c pute/ conc7ide*
fr e)itare* c nici un alt stat na0ional
european nu .a rspunde unei ase/enea
cerin0e-
Ar fi oare cu putin0 s fie ,n0eleas istoria
An(liei dac a/ li/ita cercetrile la ea ,ns#iK
A/ fi ,ndrept0i0i s de(aj/ istoria intern a
An(liei de orice le(tur cu lu/ea e8terioarK 5i
dac a/ ajun(e la acest lucru* a/ fi oare
,ndrept0i0i s consider/ rela0iile e8terne ale
An(liei drept re)iduale #i de i/portan0
secundarK Sau* p%nnd al"fel proble7aF dac a/
anali)a din nou aceste rela0ii e8terne* a/ fi
,ndrept0i0i s tra(e/ conclu)ia c influen0ele
strine asupra An(liei au fost /ult /ai pu0in
i/portante dec,t influen0ele pe care le+a
e8ercitat An(lia asupra altor pr0i ale lu/iiK
&ac la toate Aceste ,ntrebri s+ar putea (si
rspunsuri afir/ati.e* a/ fi ,ndrept0i0i s
tra(e/ conclu)ia c nu ne+ar fi cu putin0 s
,n0ele(e/ istoria altor 0ri fr s ne referi/ la
raporturile lor
1) I3TRO-6.ERE
c% An(lia*
dar c ar
fi cu
putin0*
/ai /ult
sau /ai
pu0in* s
,n0ele(e/
istoria
An(liei
fr a fi
ne.oie s+o
pune/ ,n
le(tur
cu istoria
altor pr0i
ale lu/ii-
Calea cea
/ai si(ur
pentru a
solu0iona
aceste
proble/e
este s
arunc7 o
pri8ire re"ro-
specti.
asupra
desf#ur
rii istoriei
An(liei si
s+i
anali)/
principalel
e capitole-
Aceste
capitole
ar fi* ,n
ordinea
in.ers a
desf#ur
rii lor*
ur/toare
le2
,a+ $on!"i"
%irea
!i!"e7%l%i
e$ono7i$
ind%!"rial
,n$epnd
$% %l"i7%l
!fer" al
!e$ol%l
%i al
>0III-
lea+:
,b+ $
on!"i"%
irea
re'i7%
l%i
parla7
en"ar
!i
re!pon
!abil
,n
$epnd
$%
%l"i7%
l !fer"
al
!e$ol%l
%i al
>0II-
lea+:
,$+ e
8pan
siune
a
peste
/ri
1,nce
p,nd
cu
cel
de+al
treile
a
sfert
al
secol
ului
al
:4I+
lea* o
dat
cu
pirat
eria*
#i
e.olu
nd
treptat
ctre un
siste/ de
rela0ii
co/ercial
e
/ondiale*
ctre
cucerirea
unor
0inuturi
dependen
te de
re(iunea
tropicelor
#i
ctre
constituire
a unor noi
co/unit0i
de li/b
en(le) ,n
0i
nuturile
cu cli/
te/perat
de peste
/riBE
,d+ Refor
7a
,n$epnd $%
al doilea
!fer" al
!e$ol%l%i al
>0I-lea+:
,e+ Rena
#terea*
,n0ele(,nd
u+se at,t
aspectele
ei politice
#i
e$ono7i$e,
$" !i $ele
ar"i!"i$e !i
in"ele$"%ale
,n$epnd $%
%l
"i7%l !fer" al
!e$ol%l%i al
>0-lea+:
,f+ $on!"i"
%irea
!i!"e7
%l%i
fe%dal
,n$ep
nd $%
!e$ol%
l al
>l-
lea+:
,'+ c
on.er
tirea
en(le
)ilor
la
cre#ti
nis/
ul
occid
ental
si re
nun0
area
lor la
credi
n0ele
asa+
nu/i
tei
epoci
eroic
e
1,nce
p,nd
$%
%l"i7ii
ani ai
!e$ol%l
%i al
0I-
lea+.
Ac
east
pri.ir
e
retro
spect
i.*
din
)ilele
noast
re* asupra
e.olu0iei
(enerale
a istoriei
An(liei ne
.a do.edi
c* pe c,t
/er(e/
,napoi ,n
trecut* pe
at,t apare
/ai
li/pede
c nu poa+
te fi .orba
nici de o
solu0ionar
e
unilateral
a
proble/el
or* nici de
o i)olare
istoric-
Cre#tinare
a an(lo+
sa8onilor*
care re+
pre)int**
e8iden",
Aorile i!"oriei
An'liei,
$on!"i"%ie
perfe$"a an"i-
te) a
unei
ase/enea
concep0ii
asupra
i)olrii
posibile-
Cre#"inarea
a n!e7na"
%n fap"
i!"ori$ $are a
d%! la
$on"opirea a
#ase
co/unit0
i i)olate
de barbari
,n cadrul
co/p
le8 al
unei
socie
t0i
occid
ental
e
incipi
ente-
In
ceea
ce
pri.e
#te
siste
/ul
feud
al*
4ino
(rad
off a
do.e
dit
,ntr+
un
c7ip
strl
ucit
c
s,/+
burel
e lui
,ncol0
ise
pe
solul
brita
nic
,nain
te de
cucer
irea
nor+
/an
d-
Cu
toate
acest
ea*
,ncol0
irea
a fost
prilejuit
tot de un
63ITATEA ST6-I616I ISTORI. 1<
factor e8tern* #i anu/e de n.lirile dane)eE
aceste n.liri au $on!"i"%i" %n $api"ol al perioadei de
25l6er7anderun!
1
!$andina.e* care a sti/ulat
conco/itent o ,ncol0ire si/ilar ,n $ran0a* iar
cucerirea nor/and a contrib%i" n 7od
nendoielni$ la accelerarea procesului de
/aturi)are- C,t despre Rena#tere* este ,ndeob#te
recunoscut c* at,t sub aspectul su cultural c,t
#i sub cel politic* ea a repre)entat un suflu de
.ia0 pornit din Italia de Nord- Si dac
u/anis/ul* absolutis/ul #i ec7ilibrul puterilor n+
ar fi ajuns s fie culti.ate ,n /iniatur* ,ntoc/ai
ca ni#te se/in0e crescute ,n ser* ,n Italia de
Nord* ,n cele dou .eacuri care cuprind
apro8i/ati. perioada dintre anii 12<# #i 1<#, ar fi
fo!" $% neputin0 s fie transplantate #i rsdite la
nord de Alpi ,ncep,nd de prin anul 1<#. Refor/a*
de ase/enea* n+a fost c,tu#i de pu0in un
feno/en specific en(le)esc* ci o strduin0 a
,ntre(ii urope de Nord+4est de a se e/ancipa
de sub influen0a uropei !eridionale* /ai ales a
0inuturilor !editeranei Occidentale* a cror
pri.ire era a0intit asupra unei lu/i de /ult
disprute* ,n feno/enul co/ple8 al Refor/ei*
nu An(lia a fost aceea care a luat ini0iati.a* dup
cu/ nu a luat+o nici ,n co/peti0ia dintre
na0i%nile e%ropene de pe 0r/ul Atlanticului
pentru cucerirea lu/ilor noi de dincolo de
ocean- An(lia a cptat stp,nirea acestor lu/i
destul de t,r)iu* ,ntr+o serie de conflicte cu
puterile care apucaser s ajun( ,naintea ei pe
acele /elea(uri-
Ne /ai r/,ne s consider/ ulti/ele dou
capitole2 na#terea siste/ului parla/entar #i
cea a siste/ului industrial* institu0ii care s,nt
pri.ite ,ndeob#te ca fiind create #i de).oltate pe
p/,ntul An(liei #i rsp,ndite ulterior din
An(lia !pre al"e re'i%nii ale lu/ii- &ar speciali#tii ,n
aceste proble/e istorice nu ,/prt#esc ,ntru
totul aceast prere curent- In le(tur cu
siste/ul parla/entar* Lordul Acton afir/2
IIstoria ,n ansa/blul ei depinde ,n /od firesc
de ac0iunea
1
Absolut to0i istoricii epocii /oderne au folosit sinta(/a
In.lirea barbarilorJ pentru a denu/i in.a)iile succesi.e ale
unor triburi ,nc barbare* fie de ob,r#ie indo+european
1(er/an* scandina.ic sau sla.B* fie de ob,r#ie /on(ol
sau turc* asupra 0inuturilor care constituiser c,nd.a
I/periul Ro/an* ,nc din secolul trecut* unii istorici (er/ani
au pretins* cu ade)iunea bine.oitoare a /ajorit0ii istoricilor
celorlalte popoare europene* ca ,n loc de for/ula brutal
In.lire a barbarilorJ s se foloseasc for/ula neutr I/i+
'rare a popoarelorE 825l6er7anderun!9. Toynbee re$%r'e la a7bele for7%le
8n. t.9.
INTRODUCERE
unor for0e care nu 0in de sfera na0ionalului* ci ,#i
afl ob,rsia ,n cau)alit0i /ai lar(i- &e).oltarea
/onar7iei /oderne ,n $ran0a constituie un
feno/en care+si (se#te corespondentul ,n
An(lia- At,t Bourbonii c,t #i Stuar0ii au dat
ascultare aceleia#i le(it0i* de#i re)ultatele
ob0inute de unii au fost diferite de cele ob0inute
de ceilal0i-J Cu alte cu.inte* siste/ul parla+
/entar* care a fost re)ultatul local al acestei
le(it0i ,n An(lia* a fost deter/inat de o for0
istoric pe care nu trebuie s+o consider/ ca
fiind specific An(liei* ci ca oper,nd si/ultan at,t
,n An(lia c,t si ,n $ran0a-
,n ceea ce pri.e#te ori(inile re.olu0iei
industriale ,n An(lia* nu poate fi in.ocat o
autoritate /ai ,nalt dec,t aceea a so0ilor
5a77ond, ,n prefa0a la lucrarea lor The ise of 0odern
,ndustry ei consider c factorul de cpetenie care
e8plic (ene)a re.olu0iei industriale ,n An(lia
/ai de(rab dec,t ,n alte 0ri este constituit de
po)i0ia (eneral a An(liei ,n confi(ura0ia lu/ii ,n
secolul al :4III+lea ? po)i0ia ei (eo(rafic ,n ra+
port cu Oceanul Atlantic #i po)i0ia ei politic ,n
conte8tul balan0ei de puteri ,n uropa- Se pare*
a#adar* c istoria na0ional a !arii Britanii n+a
ajuns niciodat s fie ? #i este aproape si(ur c
nu .a /ai fi niciodat ? Iun do/eniu inteli(ibil
pentru studiul istoricJ i)olat- Si dac acest lucru
este .alabil pentru !area Britanie* este si(ur c
a fortiori trebuie s fie .alabil pentru oricare alt
stat na0ional-
&ar pre)entarea su/ar a istoriei An(liei*
de#i conclu)ia pe care a/ tras+o a fost
ne(ati.* ne+a dat o c7eie pentru ,n0ele(erea
proble/ei- Capitolele asupra crora a/ struit
,n pri8irea noa!tr retrospecti. asupra istoriei
An(liei constituie capitole reale ale istoriei
anu/itor na0iuni* dar istoria aceasta a fost
istoria unei /ari societ0i din care !area Bri+
tanie nu constituia dec,t o parte* iar
e8perien0ele fcute de popor%l bri"ani$ a% fost
e8perien0e la care au participat #i alte na0iuni ,n
afara celei en(le)e- I&o/eniul inteli(ibil al isto+
rieiJ ni se ,nf0i#ea)* de fapt* sub for/a unei
societ0i .aste* cuprin),nd un nu/r de
co/unit0i de (enul pe care+A repre)int !area
Britanie- N% e 8orba n%7ai de /area Bri"anie, $i #i de
$ran0a* de Spania* de rile de Los* de 0rile
scandina.e si a#a /ai departe* iar afir/a0ia
Lordului Acton citat /ai sus nu face dec,t s
scoat ,n relief le(tura care une#te toate aceste
pr0i de ansa/blul care le $%prinde.
63ITATEA ST6-I616I ISTORI. 19
$or0ele ,n ac0iune nu s,nt for0e na0ionale* ci ,#i
afl ob,rsia ,n cau)alit0i /ai lar(i* care
ac0ionea) asupra fiecreia dintre pr0ile
co/ponente #i care nu pot fi ,n0elese ,n
opera0iile lor par0iale dac nu pute/ de(aja o
perspecti. de ansa/blu asupra /odului ,n
care aceste for0e influen0ea) ansa/blul
societ0ii considerate- 'r0ile co/ponente ale
acesteia s,nt afectate ,n /od diferit de o cau)
(eneral care este identic* n"r%$" fiecare din
aceste pr0i co/ponente rspunde #i contribuie
,ntr+un /od diferit la ac0iunea for0elor care s,nt
puse ,n /i#care de aceea#i cau)alitate- A/
putea spune c o anu/e societate este supus*
,n decursul e8isten0ei ei* ac0iunilor pro8o$a"e de o
!%$$e!i%ne de proble7e: dar fie$are din 7e7brii
co/ponen0i ai acelei societ0i este c7e/at s
re)ol.e aceste proble/e pentru sine ,n /odul
cel /ai reu#it ,n care poate ac0iona- $iecare
proble/ pus se ,nf0i#ea) sub for/a unei
pro.ocri* care supune societatea la o ,ncercare-
Lan0ul acestor ,ncercri succesi.e face ca
/e/brii unei societ0i s se diferen0ie)e treptat
unii de al0ii* ,ntr+un cu 8n", 8o7 !p%ne c este
peste putin0 s ptrunde/ se/nifica0ia
co/porta7en"%l%i !pe$ifi$ al %n%ia din 7e7brii !o$ie"0ii
care este supus unei anu/ite ,ncercri dac nu
0ine/ sea/a de co/porta/entul si/ilar sau
contrasti. al celorlal0i /e/bri #i dac nu
consider/ ,ncercrile succesi.e ca o serie de
e.eni/ente care au loc ,n .ia0a ,ntre(ii societ0i-
Aceast /etod de in"erpre"are a fap"elor i!"ori$e
poa"e fi /ai li/pede ,n0eleas dac recur(e/ la
un e8e/plu con$re", l p%"e7 l%a din i!"oria ora!elor-
!"a"e ale =re$iei an"i$e, n de$%r!%l $elor pa"r% 8ea$%ri $are
!-a% !$%r! n"re <2# #i *2# G..r.
Cur,nd dup ,nceputul acelei perioade*
societatea* alctuit din nu/eroase ora#e+
state* a a.ut de ,nfruntat /area ,ncercare a
presiunii cre#terii popula0iei asupra /ijloacelor
de sub)isten0* ,n .re/ea aceea* (recii ,#i
procurau aceste /ijloace aproape ,n ,ntre(i/e
prin culti.area pe teritoriile lor a unei lar(i
.ariet0i de produse a(ricole /enite s
,ndestule)e popula0ia local* ,n clipa ,n care s+a
de)ln0uit cri)a* diferitele state au cutat #i au
(sit o serie de solu0ii* fiecare ,n felul lui-
A!"fel, %nele $e"0i* cu/ au fost Corintul #i
C7alcis* #i+au folosit surplusul de popula0ie
pentru a cuceri #i a coloni)a 0inuturi de peste
/ri prielnice pentru de).oltarea a(ricultu+
2@ I3TRO-6.ERE
riiF n
Si$ilia, n
I"alia de
S%d, ,n
Tracia #i
pe alte
/elea(uri
- Coloniile
(rece#ti
,nte/eiat
e ,n
ase/ene
a condi0ii
n+au fcut
altce.a
dec,t s
lr(easc
aria
(eo(rafic
a
societ0ii
elene*
fr a+i
/odifica
specificul-
'e de alt
parte
,ns*
unele
cet0i au
(sit
solu0ii
care au
deter/ina
" o
7odifi$are a
!"il%l%i lor
de .ia0-
Sparta*
de pild*
a
,ndestulat
setea de
p/,nt a
cet0enilo
r ei prin
atacarea si
prin
cucerirea
0inuturilor
(rece#ti
,n.ec
i+
nate-
%r/a
rea a
fost
c
Spart
a nu
a
i)but
it s
dob,
ndea
sc
un
surpl
us
de
p/,
nt
a(ric
ol
dec,t
cu
pre0u
l
unor
r)b
oaie
,n+
.er#
unat
e #i
conti
nue
cu
popo
arele
,n.ec
inate
*
care
a.ea
u
ace+
ea#i
ob,rs
ie ca
ea-
'entr
u a
putea
face fa0
unei
ase/ene
a situa0ii*
brba0ii
de stat
spartani
au fost
constr,n#i
s /ilita+
ri)e)e
.ia0a
spartan
de sus
p,n jos-
i au
i)butit s
duc la
bun sf,r#it
aceasta
prin
reactuali)
area #i
adaptarea
anu/itor
institu0ii
sociale
pri/iti.e*
co/une
unui
nu/r de
co/uni+
t0i
(rece#tiE
dar
aceasta
s+a fcut
,ntr+un
/o/ent
,n care
aceste
institu0ii*
,n Sparta
ca #i
aiurea, era%
pe p%n$"%l
de a
disprea-
Atena
a ac0ionat
,n
probl
e/a
popu
la0iei
,ntr+
un
alt
c7ip-
a #i+
a
speci
ali)at
prod
uc0ia
a(ric
ol
pentr
u
e8po
rt* si+
a ,n+
j(7e
bat
/an
ufact
uri
tot ,n
.ede
rea
e8po
rtului
#i pe
ur/
si+a
de).
oltat
instit
u0iile
politi
ce ,n
a#a
fel
,nc,t
s
fac
parte
con+
.ena
bil
,n
cond
ucer
ea
statului
noilor
clase care
apruser
ca ur/are
a acestor
ino.a0ii
econo/ic
e- Cu alte
cu.inte*
brba0ii
de stat
atenieni
au
,/piedica
t o
re.olu0ie
social*
i)butind
s duc la
bun sf,r#it
o
ade.rat
re.olu0ie
,n acela#i
ti/p eco+
no/ic si
politic-
&escoperi
nd o
ase/enea
solu0ie a
unei pro+
ble/e
co/une*
,n /sura
,n care
aceast
proble/
,i pri.ea
pe ei* au
ajuns s
desc7id
incidental
o cale
nou de
pro(res
pentru
ansa/blu
l societ0ii
elene-
Acea
st
situa
0ie o
a.ea
,n
8edere
(eri$l
e
a"%n$i
$nd,
n
"i7p%l
$riAei
$are
p%nea
n Ho$
soart
a
cet0
ii lui*
el
nu/
ea
Aten
a
Iedu
cato
area
lad
eiJ-
-i
n
a$e!"
%n'2i
de
8eder
e, $are
ia n
$on!id
erare
n% n%-
/ai
Aten
a
sau
Spart
a*
Corin
tul
sau
C7al
cis* ci
ansa/blu
l societ0ii
elene*
a.e/
posibilitat
ea s
,n0ele(e/
at,t
se/nific
a0ia
istoriei
fiecrei
co/unit0
i elene ,n
perioada
<2#-*2#
..r., c,t #i
se/nifica0
ia
tran)i0iei
de la
aceast
perioad
la cea
care+i
ur/ea)-
Se
(se#te
astfel un
rspuns
unor
proble/e
care nu
#i+ar
putea
pri/i
de)le(are
a at,ta
.re/e c,t
a/
,ncerca
s
63ITATEA ST6-I616I ISTORI. 21
anali)/* ca un do/eniu inteli(ibil de studiu*
istoriile c7alci+dic* corintian* spartan sau
atenian pri.ite i)olat- &in acest un(7i de .edere
ar fi doar cu putin0 s ne d/ sea/a c istoria
c7alcidic sau corintian s+a desf#urat ,ntr+un
c7ip pe $are-1 p%"e7 $on!idera fire!$, n "i7p $e fir%l
i!"oriei Spar"ei sau Atenei s+a deprtat de nor/a
fireasc pe diferite direc0ii- 3% ar fi cu putin0 s
l/uri/ /odul ,n care a ,nceput aceast e.olu0ie
deosebit* iar istoricii n+ar putea dec,t s
su(ere)e c spartanii #i atenienii apucaser s se
diferen0ie)e de ceilal0i (reci ,ntruc,t ar fi posedat
anu/e ,nsu#iri specifice ,nnscute* nc din )orile
istoriei elene- Aceasta ar ,nse/na de fapt s
e8plic/ de).oltarea Spartei #i a Atenei printr+
un postulat* ,n sensul c nici nu poate fi .orba de
o de).oltare ,ntr+o anu/e direc0ie* aceste dou
popoare elene pre)ent,nd caractere "o" a"" de
specifice la ,nceputul istoriei lor pe c,t de
specifice r/seser la sf,r#itul acestei istorii-
&ar o ase/enea ipote) este ,n contra)icere cu
faptele a#a cu/ au fost stabilite* ,n ceea ce
pri.e#te Sparta* de e8e/plu* e8ca.a0iile
,ntreprinse de ctre 5coala Ar7eolo(ic Britanic
din Atena au dus la stabilirea unei e.iden0e2 p,n
la /ijlocul secolului al 4I+lea ,-Cr- stilul de .ia0
spartan nu era /ult diferit de acela al celorlalte
co/unit0i (rece#ti- Caracteristicile specifice ale
stilului de .ia0 atenian* pe care Atena le+a
,/prt#it ,ntre(ii lu/i elene* ,n a#a+nu/ita
epoc elenistic 1,n contrast cu Sparta* cci calea
specific pe care s+a an(ajat Sparta s+a do.edit a
fi o fundturB* au fost ele/ente dob,ndite* a
cror (ene) nu poate fi $on$ep%" dec,t dintr+o
perspecti. (eneral* de ansa/blu- Acela#i lucru
se poate spune despre diferen0ele dintre 4ene0ia*
!ilano* Ceno.a #i alte cet0i din Italia de Nord* ,n
a#a+nu+/itul . !ediu- Ca #i despre diferen0ele
dintre $ran0a* Spania* rile de Los* !area
Britanic #i alte state na0ionale din Occident ,n
ti/puri /ai recente- 'entru a ,n0ele(e istoria pr+
0ilor trebuie s ne concentr/ aten0ia asupra
ansa/blului* deoare$e a$e!" an!a7bl% $on!"i"%ie
do7eni%l de !"%di% $are este inteli(ibil prin el ,nsu#i-
-ar $e !n" a$e!"e Ian!a7bl%riE $are $on!"i"%ie do7eniile
inteli(ibile de studiuK 5i cu/ .o/ putea
descoperi li/itele lor ,n spa0iu #i ti/pK S ne
,ntoarce/ din nou la esen0a principalelor
capitole ale istoriei An(liei #i s .ede/ ce
ansa/blu
22 I3TRO-6.ERE
.ast poate fi (sit pentru a deter/ina
do/eniul inteli(ibil din $are fa$e par"e i!"oria An'liei.
&ac situ/ punctul de plecare al
in.esti(a0iei noastre la capitolul ulti/ selectat
de noi din istoria An(liei* adic la constituirea
siste/ului industrial* .o/ (si c li/itele (eo+
(rafice ale do/eniului inteli(ibil de studiu
i/plicat de acest capitol se confund cu
/ar(inile lu/ii- 'entru a putea e8plica re.olu0ia
industrial din An(lia s,nte/ obli(a0i s 0ine/
sea/a de condi0iile e$ono7i$e exi!"en"e n% n%7ai n
E%ropa Occidental* ci si ,n Africa Tropical* ,n
A/erica* ,n Rusia* ,n India #i ,n 8tre/ul Orient-
&ac ,ns a/ ajun(e la siste/ul parla/entar #i
a/ trece* astfel* de pe planul econo/ic pe pla+
nul politic* .o/ constata c ori)ontul nostru se
str,/tea)- $olosind for/ula Lordului Acton*
Ile(itatea creia i s+au supus Bourbonii #i
StuartiiJ nu ,nr,urea si pe Ro/ano .i ,n Ru!ia, pe
O!7anli n T%r$ia, pe Ti7%riAi n Ind%!"an, pe /an-$i%rieni
n .2ina !a% pe ToJ%'a%a n Japonia- Istoria politic a
tuturor acestor 0ri nu poate fi e8plicat ,n
ter/eni identici* ,n ca)ul acestor 0ri ne i)bi/ de
o frontier- Ac0iunea Ile(iiJ de care Iau fost sili0i
s asculte Bourbonii #i StuartiiJ s+a e8tins la
toate celelalte 0ri ale uropei Occidentale*
precu/ si la toate noile co/unit0i i/plantate
dincolo de /are de ctre coloni#tii .est+
europeniE dar i/plica0iile ei nu s+au e8tins din+
colo de frontierele occidentale ale Rusiei #i ale
Turciei- La rsritul acestei linii* s+au i/pus alte
le'i poli"i$e n 8re7ea aceea* cu alte consecin0e-
&ac ne cobor,/ ,n ti/p p,n la cele dint,i
capitole ale istoriei An(liei de pe lista noastr*
.o/ (si c e8pansiunea dincolo de /ri nu s+a
li/itat la uropa Occidental* ci a cuprins
aproape toate 0rile de pe 0r/urile
Atlanticului- Cer+cet,nd istoria Refor/ei #i a
Rena#terii* pute/ lsa la o parte fr nici o
pa(ub e.olu0ia reli(ioas si cultural ,n Rusia #i
Turcia- Siste/ul feudal al uropei Occidentale nu
a fost cone$"a" din p%n$" de 8edere $a%Aal $% feno7enele
fe%dale de (enul celor care se pot ,nt,lni ,n
co/unit0ile bi)antin #i isla/ic conte/porane
lui-
,n sf,r#it* con.ertirea en(le)ilor la cre#tinis/ul
occidental ne+a fcut s ptrunde/ ,ntr+o
anu/e societate cu pre0ul e8$l%derii noa!"re din
oricare alt societate ai crei /e/bri a/ fi
putut fi- ',n la sinodul de la M7itb?* ,n )),
en'leAii 7ai
63ITATEA STUDIULUI
ISTORIC
23
a.e
au
puti
n0a
s
se
con
.ert
eas
c
la
cre#
tinis
/ul
I8t
re/
ului
Orie
ntJ
sau
la
cel
pra
ctic
at
de
I7ot
arul
celti
cJ
al
Sco
0iei*
al
Irla
ndei
#i al
ri
i
Cali
lor-
&ac

/isi
une
a l%i
A%'
%!"in
ar fi
e#u
at
p,n la ur/*
en(le)ii s+ar fi
putut altura
(ale)ilor #i
irlande)ilor pentru
a pune te/elia
unei noi Biserici
cre#tine* ,n afara
co/unit0ii
ro/ane- Ar fi fost
un ade.rat alter
or:is- ,ntoc/ai ca #i
lu/ea nestorienilor
de la 7otarul
e8tre/+ori+ental al
cre#tinis/ului- !ai
t,r)iu* c,nd arabii
/usul/ani si+au
fcut apari0ia pe
0r/urile
Atlanticului* ace#ti
cre#tini ex"re7-
o$$iden"ali din In!ulele
Britanice ar fi putut
pierde co/plet
le(tura cu
coreli(ionarii lor de
pe continentul
european tot a#a
cu/ au pierdut+o
cre#tinii din
Abisinia sau din
Asia Central- Se
poate presupune ,n
/od lo(ic c s+ar fi
con.ertit la
isla/is/* a#a cu/
aul@cut cu
ade.rat /ul0i
/onofi)i0i #i
nestorieni atunci
c,nd Orientul
!ijlociu a ,ncput
sub c,r/uirea
arab- Toate aceste
alternati.e
conjecturale pot fi
respinse ca fiind
fantastice* dar
si/pla lor luare ,n
considera0ie ne
ajut s ne a/inti/
c*
,n
.re
/e
ce
con
.ert
irea
noa
str
din
#9<
ne+
a
fcu
t s
fi/
una
cu
cre#
tin
tate
a
occi
den
tal
* ea
nu
ne+
a
fcu
t s
fi/
una
cu
o/
enir
ea
,n
ans
a/
blul
ei-
&i/
potr
i.*
ace
ast
con
.ert
ire
a
tras o linie de
despr0ire ,ntre noi*
,n calitate de
cre#tini occidentali*
#i credincio#ii altor
co/unit0i
reli(ioase-
Aceast a doua
trecere ,n re.ist a
capitolelor
in.esti(ate de noi
din istoria An(liei
ne+a ,n(duit s
ob0ine/ sec0iuni
trans.ersale ale
societ0ii ,n care
este cuprins #i
!area Bri+tanie*
sec0iuni constituite
pentru diferite
epoci* ,n /sura ,n
care ne preocup
istoria !arii
Britanii* aceast
societate con!"i"%ie
pen"r% noi Ido7eni%l
in"eli'ibil al !"%di%l%i
i!"ori$E. 'ornind de la
aceste sec0iuni
trans.ersale* .a
trebui s face/
distinc0ia ,ntre
anu/ite planuri ale
.ie0ii sociale2 planul
econo/ic* cel
politic #i cel
cultural- Cci este
e.ident c
,ntinderea ,n spa0iu
a societ0ii
anali)ate .aria)
considerabil* dup
planul asupra
cruia ne
concentr/
aten0ia- Astfel*
pentru epoca
noastr* dac a.e/
,n .edere plan%l
e$ono7i$, !o$ie"a"ea n
care este cuprins
!area Britanic se
e8ti
nde*
ne,n
doie
lnic*
p,n
la
7ot
arel
e
supr
afe0
ei
locu
ibile
#i
na.i
(abi
le a
'/
,ntu
+lui-
&e
ase
/en
ea*
dac

a.e
/ ,n
.ed
ere
plan
ul
polit
ic*
cara
c+
teru
l
uni.
ersa
l al
ace
stei
soci
et0
i
este
*
ast
Ai,
"o" a"" de 8iAibil- &ac
,ns trece/ pe
planul cultural*
,ntinderea
(eo(rafic
24 I3TRO-6.ERE
actual a
societ0ii
creia ,i
apar0ine
!area
Britanie
pare a fi
/ult /ai
restr,ns-
&e fapt*
aceast
!o$ie"a"e
$%prinde din
punct de
.edere
cultural
0rile
locuite de
popoarele
catolice si
protestant
e ,n
uropa
Occidenta
l* ,n
A/erica si
,n !rile
Sudului*
,n ciuda
anu/itor
influen0e
e8otice
e8ercitate
asupra
acestei
societ0i
de
ase/enea
ele/ente
culturale
$aF li"e-
ratura
rus*
pictura
c7ine)
sau
reli(ia
indian* #i
,n ciuda
unor
influ
en0e
cultu
rale
/ult
/ai
puter
nice
e8erc
itate
de
pro+
pria
noas
tr
socie
tate
asup
ra
altor
socie
t0i*
cu/
ar fi
acele
a ale
cre#t
inilor
ortod
oc#i
sau
orien
tali*
/us
ul/a
nilor*
2ind%-
#ilor
#i
popo
arelo
r din
8tre
/ul+
Orien
t*
este
ne,n
doiel
nic
c
toate
aceste
culturi
r/,n ,n
afara
lu/ii
culturale
creia ,i
apar0ine/
-
&ac
oper/ si
alte
sec0iuni
trans.ers
ale pentru
date /ai
ti/purii*
descoperi
/ c* pe
toate cele
trei
planuri
po/eni"e,
li/itele
(eo(rafice
ale
societ0ii
pe care o
e8a/in/
se con+
tract ,n
/sura ,n
care
cobor,/
spre
trecut-
Astfel*
,ntr+o
sec0iune
efectuat
la ni.elul
anului
1)<#, n
8re7e $e
i7portan0a
contractr
ii pare a
nu fi prea
/are pe
plan
econ
o/ic
1cel
pu0in
,n
/su
ra ,n
care
ne
li/it
/ la
de).
oltar
ea
co/e
r0ului
#i nu
0ine
/
sea/
a de
.olu
/ul
#i de
con0i
nutul
luiB*
con+
stat
/ c
(rani
0ele
planu
lui
politi
c se
str,/
tea)
p,n
c,nd
ajun(
s
coinc
id
apro
8i/a
ti. cu
(rani
0ele
planu
lui
cultural
din )ilele
noastre-
Intr+o
sec0iune
operat la
ni.elul
anului
1<#,
0inuturile
de dincolo
de /ri
ale
sec0iunii
se fac
ne.)ute
pe toate
cele trei
planuri
deopotri.
* #i p,n
#i pe plan
econo/ic
(rani0ele
se
contract
p,n c,nd
ajun( #i
ele s
coincid
aproxi7a"i8
$% a$elea ale
plan%l%i
$%l"%ral, $are
a$%7 s,nt
restr,nse
la uropa
Occidental
#i la
uropa
Central
? ,n afara
unui lan0
de
a.anpost
uri pe
0r/urile
rsritene
ale
!editeran
ei* lan0
care
se .a
sfr,
/a
foart
e
cur,n
d- ,n
sf,r#it
* ,ntr+
o
sec0i
une
pri/i
ti.*
efect
uat
apro8
i/ati
. la
ni.el
ul
anu+
l%i
<<#,
(rani
0ele
se
str,/
tea)
si
/ai
/ult
pe
toate
cele
trei
pla+
nuri-
La
acea
dat*
aria
socie
t0ii
noast
re a
ajuns
s fie
redus

aproape
nu/ai la
0inuturile
stp,nite
de .arol
cel !are
#i la
I!"a"ele
!%$$e!oraleE
en'leAe ale
I7peri%l%i
Ro7an n
Bri"a-nia-
,n afara
acestor
li/ite*
aproape
,ntrea(a
'eninsul
Iberic
apar0inea
la acea
dat
stp,nirii
Califatului
Arab
!usul+
/an-
uropa de
Nord #i
3ord-E!" !e
afla n
7inile %nor
barbari
,nc
necon.ert
i0i la
cre#tinis/
E 7otarele
nord+
.estice
63ITATEA ST6-I616I ISTORI. 2#
ale Insulelor Britanice erau stp,nite de cre#tinii
Ie8tre/+oc+cidentaliJE iar Italia de Sud se afla
sub c,r/uirea bi)antinilor- S denu/i/ aceast
societate* ale crei li/ite ,n spa0iu le+a/
cercetat p,n acu/* cre#tintatea occidental-
5i* de ,ndat ce ni se .a fi ,ntiprit ,n /inte
i/a(inea acestei societ0i prin dese/narea ei
sub acest nu/e* i/a(inile #i denu/irile
corespun)toare ,n lu/ea conte/poran .or
ptrunde n c,/pul nostru /ental o dat cu
i/a(inea acestei societ0i* cu at,t /ai /ult cu
c,t ne .o/ ,ndrepta aten0ia ctre planul cul+
tural- 'e acest plan .o/ putea deslu#i* fr
putin0 de eroare* e8isten0a ,n lu/ea
conte/poran a cel pu0in patru alte societ0i
actuale fc,nd parte din aceea#i specie ca
societatea noastr2
,I+ o societate cre#tin ortodo8 ,n uropa de
S%d-E!" !i n
R%!ia:
,II+ o societate isla/ic* al crei centru se afl
,n )ona ari
d care taie ,n dia(onal Africa de Nord #i
Orien"%l /iHlo$i%
de la Atlantic #i p,n la por0iunea e8terioar a
!arelui 3id
$2ineAe!$:
,III+ o societate 7indus ,n subcontinentul
tropical al In
diei:
,I0+ o societate e8tre/+oriental ,n re(iunile
subtropicale
#i te/perate cuprinse ,ntre )ona arid #i
Oceanul 'acific-
O anali) /ai a/nun0it ne .a ,n(dui s
deslu#i/ de ase/enea dou ele/ente care par
a fi ni#te relic.e fosili)ate ale unor societ0i
si/ilare* stinse ast)i* #i anu/e2 un pri/ (rup
,n care se cuprind cre#tinii /onofi)i0i din
Ar/enia* /e!opo"a7ia, (ipt si Abisinia* apoi
cre#tinii nestorieni din K%rdi!"an #i fo#tii nestorieni
din /alabar #i ,n sf,r#it e.reii #i parsiiE #i un al
doilea (rup cuprin),ndu+i pe budi#tii /a7a+
?anieni la/ai#ti din Tibet #i din !on(olia* pe
budi#tii 7ina+?anieni din Ce?lon* Bir/ania* Sia/
#i Ca/bod(ia* precu/ #i Hainii din India.
ste interesant s obser./ c* atunci c,rid
ne ,ntoarce/ Lar#i la sec0iunea ni.elului anului
<<# d-Cr-* (si/ c nu/rul #i identitatea
societ0ilor de pe 7arta lu/ii era% $a7 acelea#i ca
,n )ilele noastre* ,n esen0* 7arta societ0ilor de
a$e!" 'en a r/as constant de pe .re/ea
apari0iei societ0ii noastre occidentale* ,n lupta
pentru e8isten0* Occidentul a ,/pins
societ0ile conte/porane lui ctre /ar(inea
)idului #i
2)
I3TRO-6.ERE
le+a
,n.luit ,n
/rejele
superiorit
0ii lui
econo/ic
e #i
politice*
dar nu le+
a silit s
renun0e la
culturile
lor
distincte-
Oric,t de
asuprite
ar fi*
aceste
societ0i
,#i pot
,nc
/en0ine
sufletul
in"a$".
,n
conclu)ia
te)ei
de).oltat
e p,n la
li/itele A+
a care a/
ajuns*
constat
/ c
s,nte/
sili0i s
face/ o
distinc0ie
net ,ntre
dou
feluri de
rela0ii-
Anu/e*
,ntre
rela0iile
de).oltat
e ,ntre
co/unit0
i care s,nt
,n(lobate
,ntr+o
acee
a#i
socie
tate*
!i
rela0i
ile
diferi
telor
socie
t0i
,ntre
ele-
5i
acu
/*
dup
ce
a/
ur/
rit
de).
oltar
ea
socie
t0ii
noas+
tre
occid
ental
e ,n
spa0i
u*
trebu
ie s
anali
)/
si
e.olu
0ia ei
,n
ti/p-
&e la
,ncep
ut
trebu
ie s
0ine
/
sea/
a de
faptu
l c nu
pute/ s+
i
cunoa#te
/ .iitorul-
ste o
li/it
care
restr,n(e
,n /are
/sur
f,#ia de
lu/in pe
care
cercetare
a acestei
societ0i
deosebite
? sau
cercetare
a oricrei
alteia
dintre
societ0ile
e8istente
? poa"e !-o
proie$"eAe
a!%pra
na"%rii
'en%l%i
creia ,i
apar0in
aceste
societ0i-
Trebuie s
ne
/r(ini/
prin
ur/are la
a cerceta
,nceputuri
le
societ0ii
noastre
occiden+
"ale.
Atunci
c,nd
0inuturile
stp,nite
de .arol $el
/are a%
aH%n!
s fie
,/p
r0ite
,ntre
cei
trei
nepo
0i ai
si*
,n
anul
8*
d..r.,
prin
"ra"a"%
l de la
0erd%
n,
1o"2ar
, cel
/ai
,n
.,rst
* #i+
a
afir+
/at
prete
n0ia
s ia
,n
stp,
nire
cele
dou
capit
ale
ale
bunic
ului
su*
Aix-
la-
.2ape
lle #i
Ro/
a-
'entr
u ca
stp,
nirea
lor s
poat fi
le(at de
o f,#ie
continu
de
0inuturi* i
s+a
atribuit lui
1o"2ar o
bucat
lun( de
p/,nt
care
/r(inea
Occidentu
l uropei
de la
(urile
Tibrului #i
$adului
p,n la
(urile
Rinului-
'artea
atribuit
lui 1o"2ar
este
considera
t de
obicei ca
una dintre
curio)it0i
le
(eo(rafiei
istorice-
Cu toate
acestea*
cei trei
fra0i
carolin(ie
ni a.eau
dreptate
s
considere
c aceas+
t parte
constituia
o )on de
o
i/portan0

deos
ebit
,n
lu/e
a
noas
tr
occid
ental
-
Orica
re ,i
.a fi
soart
a ,n
.iitor
*
acea
st
)on
a
a.ut
un
trecu
t
/re
0-
A"
"
1o"2ar
c,t si
buni
cul
lui
stp,
niser
de
la
Ai8+
la+
C7a+
pelle
p,n
la
Ro/
a cu
titlul
de
,/p
ra0i
ro/a
niE
linia care
pornea de
la Ro/a
de+a
lun(ul
Alpilor
p,n la
Aix-la-
.2apelle
1#i* ,n
prelun(ire
* de la Aix-
la-.2apelle
pe!"e /area
/ne$ii
p,n la
)idul lui
Adrian
spre
Sco0iaB
fusese
odinioar
una din
cele /ai
de sea/
linii de
aprare
ale
I/periului
Ro/an-
Ro/anii
constituis
er o linie
de
co/unica
0ii spre
nord+.est*
63ITATEA ST6-I616I ISTORI. 2<
care pornea de la Ro/a #i trecea peste Alpi- i
/ai stabiliser o frontier /ilitar pe /alul st,n(
al Rinului #i apraser flancul st,n( al (rani0ei
lor europene prin ane8area sudului Britanici-
'rin aceste opera0ii* ro/anii tiaser
e8tre/itatea occidental a uropei Transalpine
si o ane8aser unui i/periu* care* cu e8cep0ia
acestor teritorii* era ,n esen0 li/itat la Ba)inul
!editeranean- In felul acesta* linia de (rani0 ,n+
corporat ,n Lot7arin(ia ptrunsese ,n structura
(eo(rafic a I7peri%l%i Ro7an 7ai nain"e de 8re7ea
l%i 1o"2ar !i 8a face parte #i dup aceast epoc
din societatea occidental- Nu/ai c func0iunile
structurale ale acestei linii n+au fost acelea#i
pentru I/periul Ro/an #i pentru societatea
occidental care i+a ur/at* ,n cadrul I/periului
Ro/an* aceast linie jucase rolul de (rani0E ,n
cadrul societ0ii noastre occidentale* ea ur/a s
joace rolul unei linii de ba) ,n .ederea e8pansi+
unii pe a/bele laturi #i ,n toate direc0iile* ,n
ti/pul so/nului istoric ad,nc din inter.alul anilor
*<#-)<# d..r., $%prin! n"re prbu#irea I/periului
Ro/an #i de).oltarea pro(resi. a societ0ii
noastre occidentale nscute din 7aos* s+ar putea
spune c s+a luat o coast a .ec7ii societ0i
pentru a fi prefcut ,n #ira spinrii a unei noi
,nj(7ebri de acela#i (en-
ste li/pede acu/ c* dac ne cobor,/ ,n
trecut dincolo de an%l <<#, 8o7 de!$operi !o$ie"a"ea
noastr occidental ca ,nf0i#,ndu+se sub unele
trsturi ale unei alte societ0i- Anu/e* sub
c7ipul I/periului Ro/an #i al tipului de
societate cruia ,i apar0inea acest i/periu- Se
/ai poate de/onstra c orice ele/ente
apar0in,nd istoriei occidentale #i pe care a/
cuta s le ur/ri/ ,n cadrul unei istorii
anterioare pot ,ndeplini func0iuni cu totul
deosebite ,n aceste dou tipuri deosebite de
societ0i-
'artea 7r)it lui 1o"2ar a de.enit linia de
te/elie a societ0ii noastre occidentale pentru
c Biserica* e8tin),ndu+#i influen0a ctre li/itele
I/periului Ro/an* ,i ,nt,lnise ,n cale pe barbari*
care apsau la (rani0 dinspre 0inuturile ni/nui
din afar- Aceast ,/prejurare a dat na#tere
unei noi societ0i- Ca ur/are* istoricul societ0ii
occidentale* cut,nd s+i descopere rdcinile c,t
/ai ad,nc ,n trecut* .a trebui s+si concentre)e
aten0ia asupra istoriei Bisericii #i a barbarilor* ,i
.a fi astfel cu putin0 s ur/reasc
desf#urarea paralel a acestor istorii* /er(,nd
,napoi p,n la $ele 7ai 8e$2i "i7p%ri
28
INTRODUCERE
ale
re.olu0iilor
econo/ic
e* sociale
#i politice
din
ulti/ele
doua
secole
,nainte de
Cristos*
re.olu0ii ,n
care
societatea
(reco+ro+
/an a
fost
aruncat
ca o
consecin0
a
p%"erni$%l%i
!o$ pro-
.ocat de
r)boiul
cu
5annibal.
'entru
care
pricin #i+
a ,ntins
Ro/a un
bra0
puternic
ctre
nord+.est
#i a
,ncorporat
i/periului
ei col0ul
occidental
al uropei
Transalpin
eK 'entru
c fusese
,/pins ,n
direc0ia
aceea din
cau)a
r)boiului
pe .ia0 #i
pe
/oar
te pe
care+
A
purta
cu
Carta
(ina-
'entr
u
care
prici+
n*
dup
ce
strb
tus
e
Alpii*
s+a
oprit
pe
RinK
'entr
u ca
,n
epoc
a lui
Au(u
st
.itali
tatea
Ro/
ei
fuses
e
sleit
,n
ur/a
a
dou
.eac
uri
de
/ist
uitoa
re
r)b
oaie
si
re.ol
u0ii- &e ce
barbarii
au i)butit
,n cele din
ur/ s
sfar/e
(rani0ele
i/periu+
luiK
'entru c*
de c,te ori
o
frontier
care
desparte
dou so+
ciet0i*
una /ult
/ai
ci.ili)at
dec,t
cealalt*
,ncetea)
s se
/i#te
,nainte*
cu/pna
nu se
,ntoarce
la un
ec7ilibru
stabil* $i
!e
apleac*
prin
scur(erea
ti/pului*
,n
fa.oarea
societ0ii
/ai
,napoiate-
'entru
care
pricin*
atunci
c,nd
barbarii
au str+
btut
(rani0a
i/periului
#i au
sfr,
/at+
o* ei
au
,nt,lni
t
Biser
ica
de
ceala
lt
parte
K
Rsp
unsul
are
i/pli
ca0ii
/ate
riale
si
!piri"%
ale-
I/pli
ca0ii
/ate
riale*
fiindc

re.ol
u0iile
L$ono
7i$o-
!o$iale
care
au
fost
cons
ecin0
a
r)b
oiului
cu
5anni
bal si+
liser
Ro/
a s
aduc

(loat
e /ari de
scla.i din
lu/ea
Orientului
ca s
/unceasc
,n
re(iunile
pustiite
ale
Occidentu
lui-
Aceast
/i(rare
silit a
/,inii de
lucru
orientale
fusese ur+
/at de
ptrunder
ea
pa#nic a
reli(iilor
orientale
,n societa+
tea (reco+
ro/an-
I/plica0ii
spirituale*
pentru c
aceste
reli(ii*
aduc,nd
f(duial
a /,ntuirii
fiecruia
,ntr+o
Ialt
lu/eJ* au
(sit un
c,/p
prielnic ca
s
rodeasc
,n
sufletele
I/inori+
t0ii
do/inant
eJ care ,#i
ddea
sea/
a c
nu
i)but
ise*
I,n
lu+
/ea
acea
staJ*
s
/,nt
uiasc

socie
tatea
(rec
o+
ro/a
n-
'e
ntru
cel
care
cerc
etea
)
istori
a
(rec
o+
ro/a
n*
pe
de
alt
parte
* at,t
cre#t
inii
c,t si
barb
arii
se
,nf0i
#ea)
ca
ni#te
fiin0e
apar0
in,nd
unei
lu/i
strine*
inferioare*
pe care el
le+ar
putea
denu/i
proletaria
tul intern
#i
proletaria
tul
e8tern
1
din
$adrul
societ0ii
(reco+
ro/ane
1sau*
pentru a
folosi un
ter/en
/ai
adec.at*
eleneB ,n
aceast
fa) din
ur/ a ei.
I!"ori$%l 8a
1
Ter/enul
IproletariatJ
este folosit
aici* #i .a fi
folosit ,n
continuare*
cu sensul de
oricare
ele/ent sau
(rup social
care* ,ntr+un
anu/e /od*
se situea)
n cadrul unei
anu/e
societ0i* ,n
decursul
tuturor
perioadelor
istoriei ei*
dar nu face
parte
inte(rant
din ea-
63ITATEA ST6-I616I ISTORI. 29
atra(e aten0ia asupra faptului c /arii
e8ponen0i ai culturii elene* p,n la /ar$%! A%reli%!
inclusi.* aproape c nici nu si+au dat sea/a de
e8isten0a unor ase/enea factori- Si* dup
dia(nosticul unui ase/enea istoric* at,t Biserica
cre#tin* c,t si 7oardele r)boinicilor barbari ar
fi ni#te /anifestri /orbide* care n+au putut
aprea pe trupul societ0ii elene dec,t dup ce
or(anis/ul ei a fost )(uduit #i sleit de r)boiul
cu 5annibal.
Aceast cercetare ne+a ,n(duit s tra(e/ o
conclu)ie po)iti. ,n ceea ce pri.e#te
desf#urarea ,n trecut a societ0ii noastre
occidentale- &urata .ie0ii acestei societ0i* de#i
,ntru c,t.a /ai ,ndelun(at dec,t .ia0a oricrei
na0iuni indi.iduale din cadrul ei* nu s+a
desf#urat ,n li/ite at,t de lar(i ca li/itele ,n
care au .ie0uit (enurile de societ0i al cror tip ,l
constituie aceast societate occidental-
Cobor,nd ,n ti/p p,n la ori(inile ei #i cut,nd s+
i deslu#i/ istoricul, ne iAbi7 de %l"i/a fa) a unei
alte societ0i* ale crei ori(ini )ac ,n /od firesc
,ntr+un trecut #i /ai ,ndeprtat- Continuitatea
istoric* pentru a folosi o e8presie curent* nu
este o continuitate de felul celei care ar putea fi
e8e/plificat prin .ia0a unui sin(ur indi.id- ste
.orba /ai de(rab de o continuitate alctuit
din .ie0ile unor (enera0ii succesi.e- Si societatea
noastr occidental este astfel le(at de
societatea elen ,ntr+un c7ip care poate fi
ase/uit 1pentru a folosi o co/para0ie potri.it*
de#i nu ,ntru totul perfectB cu le(tura de
rudenie dintre un copil #i printele su-
&ac te)a de/onstrat ,n acest capitol este
acceptat* .a trebui s con.eni/ c unitatea
inteli(ibil a studiului istoric nu este nici statul
na0ional* #i nici 1la cellalt capt al scrii de
referin0eB o/enirea ca un tot* ci este o anu/it
alctuire a u/anit0ii* alctuire pe care a/
denu/it+o societate- A/ descoperit cinci
ase/enea societ0i e8istente ,n )ilele noastre*
,/preun cu anu/ite r/#i0e fosili)ate ale
unor societ0i /oarte #i disprute- 5i* pe c,nd
cerceta/ ,/prejurrile ,n care s+a nscut una
din aceste societ0i e8istente ast)i* #i anu/e
societatea ,n care tri/* ne+a/ ,/piedicat de
/or/,ntul unei alte societ0i deosebit de
i/portante* de care societatea noastr este
le(at printr+o /ldi0 sau* pentru a folosi un
ter/en co/pre7ensi.* creia societatea noastr
,i este IafiliatJ* ,n capitolul care ur/ea) .o/
,ncerca s alctui/ o list $o7-
30 I3TRO-6.ERE
plet a
societ0ilor
de acest
(en*
societ0i a
cror
e8isten0
este
cunoscut
pe planeta
noastr- Si
.o/
,ncerca s
,nf0i#/
le(turile
care
unesc
aceste
societ0i
unele de
altele
I
I
S
T
U
D
I
U
L
C
O
M
P
A
R
A
T
I
V
A
L
C
I
V
I
L
I
Z
A
T

A
/
l/ur
it
p,n
acu/
c
socie
tatea
noast
r
occid
ental

1sau
ci.ili)
a0ia
occid
ental
B
este
afiliat

socie
t0ii
cN a
pre+
cedat
+o-
!eto
da
cea
/ai
adec
.at
pentr
u a
$on"in
%a
$er$e"
area
noast
r
asupr
a
altor
societ0i
de acela#i
(en ni
separe a fi
$er$e"area
$elorlal"e
!pe$ii
e8istente2
cre#tin
ortodo8*
isla/ic*
7indus si
e8tre/+
oriental*
pentru a
.edea iac
.a fi cu
putin0 s
descoperi
/ si
pentru
acestea
le(turi
de rude+
nie- &ar*
/ai
,nainte de
a porni la
aceast
cercetare*t
rebuie s
a8e7
li7pede n
7in"e $eea
$e 8re7 s
descoperii
r Cu alte
cu.inte*
care ar fi
e.iden0ele
de
rudenie #i
de fili+
0iune pe
care le+a/
putea
accepta ca
,nte/eiate
K Ce
e.iden0ea
/
(sit
,n
aceas
t
ordin
e de
idei
atunc
i c,nd
a/
cerce
tat
afilier
ea
so+
ciet
0ii
noast
re la
socie
tatea
elen
K
Ce
l
din0ii
din"re
a$e!"e
feno7
ene a
fo!" %n
stai
univer
sal
1
1I/p
eriul
Ro/
anB
care
#i+a
,ncor
porat
ansa
/blul
socie
t0ii
elene
const
ituin
d o
sin(ur
co/unitat
e politic*
,nfarursul
%l"i7ei faAe
a i!"oriei
elene. A$e!"
feno7en e!"e
$b!ebi" de
i7por"an"
n"r%$"
$on!"i"%ie %n
$on"ra!"
p%"erni$ ai
7%l"i-
plicitatea
statelor
locale ,n
care
fusese
,/pr0it
societatea
elen /ai
,nainte de
apari0ia
I/periului
Ro/an*
sun con+
"ra!" la fel de
p%"erni$ $%
7%l"ipli$i"a"
ea !"a"elor
.o$ale n
care
fusese
,/pr0it
p,n
atunci
propria
noastr
societate
occidental
- Csi/*
/ai t,r)iu*
c
I/periul
Ro/an se
constituise
dup o
epoc de
tulburri,
care
cobo
ar ,n
trecu
Hdpu0
in
p,n
la
r)bo
iul cu
5anni
bal. In
acea
st
perio
ad 6
"%lb%-
rri*
socie
tatea
elen
a
,ncet
at s
/ai
fie
creat
oare
#iap
truns
,n
fa)a
ei de
decli
n-
&ecli
n pe
care
const
ituire
a
Iirper
iului
Ro/
an A+
a
oprit
pentr
u o
bucat
de
.re/e*
dar carts+
a do.edit
p,n la
ur/ a fi
si/pto/ul
unei
/aladii
incusbile*
ce
1
Ter/enii
#i fra)ele
tiprite aici
cu litere
cursi.e .or fi
folo!feJe-a$%7
nain"e n 7od
$on!"an" $a
"er7eni "e2ni$i
ai a$e!"%i
!"%di%.
ST%&I%L CO!'ARATI4 AL CI4ILI3AIILOR *1
.a sfr,/a societatea elen si I/periul Ro/an o
dat cu ea- &e ase/enea* prbu#irea I/periului
Ro/an a fost ur/at de un fel de interre!n care a
constituit o epoc de trecere de la de)a(re(area
societ0ii elene p,n la de).oltarea societ0ii
o$$iden"ale.
Acest interre(n este u/plut cu acti.itatea
desf#urat de dou institu0ii2 .iserica cre#tin*
care se constituise ,n cadrul I7peri%l%i Ro7an, dar
$are-i !%pra 8ie"%i!e: !i %n an%7i" n%/r de state
succesorale efe/ere constituite pe fostul terito+
ri% al i7peri%l%i $a %r7are a a!a-n%7i"ei perioade de 25l6er4
7anderun! a barbarilor* care se /i#cau dinspre
0ara ni/nui spre frontierele i/periale #i dincolo
de ele- A/ nu/it /ai sus aceste dou for0e ca
fiind proletariatul intern #i proletariatul e;tern ale
societ0ii elene- &e#i ,ntru totul deosebite ,ntre
ele* ele se ase/nau ,ntr+un sin(ur punct* #i
anu/e ,n ,nstrinarea lor de minoritatea dominant
a societ0ii elene* adic de ansa/blul claselor
conductoare ale .ec7ii societ0i* clase care+#i
rtciser calea si ,ncetaser s+#i e8ercite
func0ia de conducere- Realitatea a fost c
i/periul s+a prbu#it* ,n .re/e ce Biserica a
supra.ie0uit* toc/ai ca ur/are a faptului c
Biserica s+a priceput s e8ercite func0ia de
conducere #i s+#i cree)e o /as de credincio#i
leali* ,n .re/e ce i/periul nu /ai i)butea de
/ult s fac a#a ce.a- 5i astfel Biserica*
supra.ie0ui"oare a societ0ii ,n a(onie* a de.enit
/atricea ,n care se .a )/isli pe drept cu 8n"
societatea nou-
Ce rol a jucat ,n procesul de afiliere a societ0ii
noastre cellalt ele/ent al interre(nului*
feno/enul de 25l6er7anderun!- prin $are prole"aria"%l
ex"ern a n.lit ca o .ijelie din afara (rani0elor
.ec7ii societ0i2 (er/ani si sla.i din codrii
uropei de Nord* sar/a0i #i 7uni din Stepa
urasiatic* sara)ini din 'eninsula Arabic*
berberi din Atlas #i din Sa2ara, ale cror state
succesorale efe/ere au ,/pr0it cu Biserica
scena istoriei n "i7p%l a$e!"%i in"erre'n !a% al a$e!"ei epoci
eroice< .ontribu0ia lor a fost ne(ati. si
nese/nificati.* dac o co/par/ cu aceea a
Bisericii- Aproape toate aceste state au pierit
prin .iolen0 /ai ,nainte ca interre(nul s
ajun( la capt- 4andalii #i ostro(o0ii au fost
,nfr,n0i ,n ur/a unor contraatacuri .enite c7iar
din partea I/periului Ro/an- O ulti/ .,l.taie
con.ulsi. a flcrii ro/ane a fost de ajuns ca s
'refac ,n cenu# aceste sr/ane /olii. Al"e !"a"e
a% fo!" n-
32 INTRODUCERE
fr,nte ,n
ur/a unor
r)boaie
fratricide-
4i)i(o0ii*
de pild*
au pri/it
cea dint,i
lo.itur
din partea
francilor*
iar
lo.itura
de (ra0ie
din partea
arabilor-
'u0inii
supra.ie0
uitori ai
acestei
lupte
pentru
e8isten0
de tip
is/aelit
au
de(enerat
#i au .e+
(etat apoi
ca ni#te
tr,ntori*
p,n c,nd
au ajuns
s fie
ni/ici0i
de noile
for0e
politice
care
a.eau
(er/enul
indispens
abil al
puterii
creatoare-
Astfel*
dinastiile
/ero.in(i
an #i
lo/bard
au
fost
/tu
rate
deop
otri.
de
ctre
)idito
rii
I/pe
riului
lui
.arol
cel
!are-
Nu
e8ist

dec,t
dou
*
printr
e
toate
Istat
ele
!%$$e!
oraleE
ale
I7peri
%l%i
Ro7a
n,
de!pre
$are !e
poa"e
!p%ne
c au
cobo
r,tori
direc
0i
printr
e
state
le
na0io
nale
ale
u-
ropei
/oderne*
si anu/e
Austrasia
franc a
lui .arol
$el !are #i
Messe8+ul
lui Alfred.
A!"fel,
feno7en%l
de
25l6er7and
erun! #i
consecin0
ele lui
efe/ere
constituie
indicii*
,ntoc/ai
ca #i
Biserica #i
i/periul*
do.edind
afilierea
societ0ii
occidental
e la
societatea
elenE
dar* ca #i
i/periul
? nu ,ns
ca #i
Biserica ?
ele !n" doar
indi$ii,
ni7i$ 7ai
7%l". .nd
"re$e7 de la
$er$e"area
!i7p-
to/elor la
cercetare
a cau)elor
constat
/ c* ,n
.re/e ce
Biserica
apar0inea
at,t
.iitor
ului
c,t #i
"re$%"
%l%i,
!"a"ele
!%$$e-
soral
e
barb
are*
,ntoc
/ai
ca si
i/pe
riul*
apar0
inea
u
nu/
ai #i
n%7ai
"re$%"%
l%i.
A!$en
!i%nea
lor n%
a fo!"
de$"
re8er!
%l 7e-
daliei
prb
u#irii
i/pe
riului
*
prb
u#ire
care
i/pli
ca ,n
/od
ine8o
rabil
#i
propr
ia lor
prb
u#ire
-
Aceast

subapreci
ere a
contribu0i
ei
barbarilor
la edifica+
rea
societ0ii
noastre
occidental
e i+ar fi
nedu/erit
pe istoricii
no#tri
occidental
i din
ulti/a
(enera0ie
1ca
&ree7an, de
pildB* $are
$on!idera%
in!"i"%irea
re'i7%l%i
parla7en"ar
re!pon!abil
$a fiind
deA.oltare
a
anu/itor
institu0ii
de
auto(u.er
nare pe
care se
presupun
ea c
triburile
teutonice
le+ar fi
adus cu
ele din
0ara
ni/nui-
&ar
aceste
institu0ii
teutonice
pri/iti.e*
dac
.or fi
e8ist
at
aie.e
a* nu
pute
au fi
dec,t
instit
u0ii
rudi+
/ent
are*
carac
terist
i$e
pen"r%
oa7en
ii
pri7i"i
8i n
aproap
e
toate
locuri
le #i
epoci
le- 5i
apoi*
oricu
/ ar
fi
fost
acest
e
insti+
tu0ii*
ele
nici
/ca
r n+
au
putut
supra
.ie0ui
perio
adei
de
25l6e
r4
7anderun!.
Cpeteniil
e
7oardelor
r)boinice
barbare
erau a.en+
"%rieri
7ili"ari, iar
$on!"i"%irea
!"a"elor
!%$$e!orale
n% f%!e!e
dec,t
ac0iunea
despotis/
ului
te/perat
prin
re.olu0ii
a#a cu/
fusese* la
.re/ea
sa* #i
constituir
ea
I/periului
Ro/an-
Cel din
ur/
dintre
aceste
de!po"i!7e
barbare a
fo!" li$2ida"
$%
ST%&I%L CO!'ARATI4 AL CI4ILI3AIILOR **
/ulte secole /ai ,nainte de a ,ncepe cu ade.rat
noua e.olu0ie care a ajuns s dea na#tere
treptat la ceea ce noi nu/i/ institu0iile
parla/entare-
'rerea precu/pnitoare care supraaprecia)
contribu0ia barbarilor la .ia0a societ0ii noastre
occidentale poate de ase/enea s fie asociat*
,ntr+o oarecare /sur* cu credin0a c pro(resul
social trebuie e8plicat prin e8isten0a unor
anu/ite ,nsu#iri ,nnscute ale rasei- O fals
analo(ie cu feno/enele puse ,n lu/in de fi)ic
i+a ,nde/nat pe istoricii no#tri occidentali din
ulti/a (enera0ie s )u(r.easc rasele sub
aspectul unor Iele/enteJ c7i/ice* iar
,ncruci#rile lor s le pre)inte ca tot at,tea
Ireac0iiJ c7i/ice care de(ajea) ener(ii latente #i
pricinuiesc efer.escen0 #i /uta0ie ,ntr+un c,/p
stp,nit /ai ,nainte de i/obilitate #i sta(nare-
Istoricii s+au a/(it ei ,n#i#i atunci c,nd au
apreciat c Iinfu)ia unui s,n(e nouJ* cu/ au
descris ,n /od /etaforic consecin0ele rasiale ale
n.lirii barbarilor* putea juca %n rol i7por"an" n
an!a7bl%l /anifestrilor ,ndelun(ate care au
,nse/nat .ia0a #i cre#terea feno/enului pe care+
A denu/i/ istoria societ0ii occidentale- S+a
su(erat c ace#ti barbari ar fi fost Irase pureJ de
cuceritori* al cror s,n(e ar /ai a.ea ,nc
,nsu#irea s re.i(ore)e si s ,nnobile)e trupurile
presupu#ilor lor descenden0i-
In realitate* barbarii n+au fost autorii fiin0ei
noastre spirituale- i #i+au /anifestat trecerea
prin istorie prin aceea c au contribuit la
/oartea societ0ii elene* dar nu !e po" pre8ala nici
/car de faptul c i+ar fi dat acesteia lo.itura de
(ra0ie- La .re/ea la care barbarii #i+au fcut
apari0ia pe scena istoriei* societatea elen era ,n
a(onie* ca ur/are a unor rni pe care #i le
pricinuise ea sin(ur* ,n .re/ea tulburrilor ce
a.useser loc cu /ulte secole ,nainte- Barbarii
au jucat /ai de(rab rolul unor .ulturi care s+
au aruncat asupra unui le# sau rolul unor .ier/i
/istuind un cada.ru- poca lor eroic n%-i de$"
epilo'%l i!"oriei elene, ni$ide$%7 prel%di%l epo$ii noa!"re.
'rin ur/are* trei factori ,nsea/n tran)i0ia de
la societatea .ec7e la societatea nou2 urO stat
uni.ersal* ca stadiu final al .ec7ii societ0iE o
biseric de).oltat ,n s,nul .ec7ii societ0i #i
cresc,nd ,n continuare ,n s,nul societ0ii noiE ,n
sf,r#it* n.lirile 7aotice ale barbarilor*
constituind o epoc eroic-
34 I3TRO-6.ERE
&intre
ace#ti trei
factori* cel
/ai
se/nificat
i. este al
doilea* iar
cel /ai
pu0in
se/nifica
ti. este al
treilea-
nainte
de a trece
la
,ncercarea
de a
descoperi
alte
societ0i
,nrudite*
s not/
un
si/pto/
al
I,nrudirii
#i afilieriiJ
dintre
societatea
elen #i
societatea
occidental
- ste
.orba de
depla+
sarea
lea(nului
sau .etrei
noii
societ0i
de la
.atra
ori(inar
a
societ0ii
care a
precedat+
o- A/
descoperi
t c o
re(iu
ne
de
(rani
0 a
.ec7i
i
socie
t0i a
ajuns
s
fie*
,ntr+
un
cont
e8t
pe
care
A+a/
cerce
tat*
centr
ul
noii
socie
t0i-
Trebu
ie s
fi/
pre(
ti0i*
prin
ur/a
re*
s
const
at/
depl
asri
si/il
are
#i ,n
alte
ca)u
ri.
So
cietat
ea
creti
n
ortod
ox. O
$er$e"are a
ori'inilor
a$e!"ei
societ0i
n+ar
adu(a
ni/ic la
lista
speci/en
elor
(enului-
ste
li/pede
c
aceast
societate
nu este
dec,t o
/ldi0 a
societ0ii
elene*
(ea/n
cu
societatea
noastr
occidental
- Nu+i
altce.a
dec,t
deplasare
a ei
(eo(rafic
,nspre
nord-e!" n
lo$ s fie
ctre
nord+.est-
A.,nd
lea(nul
? sau
.atra
ori(inar
? n
Ana"olia
bi)antin*
st,njenit
.re/e de
/ulte
secole de
e8+
pansi
unea
ri.al
a
lu/ii
isla/
ice*
ea a
i)buti
t ,n
cele
din
ur/
s
reali)
e)e o
.ast
e8pa
nsiun
e
spre
nord
#i
spre
est*
prin
Rusia
#i
Siberi
a*
,n.l
uind
prin
flanc
lu/e
a
isla/
ic #i
ptru
n+
),nd
p,n
ctre
8tre
/ul
Orien
t-
&ifer
en0ie
rea
cre#ti
nt0ii
occidental
e #i
ortodo8e
,n dou
societ0i
separate
porne#te
de la
!$2i!7a
crisalidei
lor
co/une*
Biserica
catolic* ,n
dou tru+
puri2
Biserica
ro/ano+
catolic #i
Biserica
ortodo8-
Sc7is/a
nu a ajuns
s fie
total
dec,t dup
/ai bine
de trei
.eacuri-
a a
,nceput cu
contro.ers
a
iconoclast
din
secolul al
4III+lea #i
!-a nc7eiat
cu ruptura
final* pe
o
c7estiune
teolo(ic*
,n 1@#. ,n
.re/ea
aceea*
bisericile
celor dou
societ0i*
care
cuno
#teau
un
proce
s
rapid
de
difer
en0ie
re*
au
cpt
at un
carac
ter
politi
c
foart
e
contr
asti.-
Biseri
ca
catoli
c
occid
ental
a
fost
centr
ali+
)at
sub
autor
itate
a
indep
ende
nt a
papal
it0ii
/edi
e.ale
* ,n
.re/
e ce
Biseri
ca
ortod
o8
ajuns
ese o
ad/inistra
0ie
obedient
a statului
bi)antin-
Societ
ile iranian
si arab i
societatea
siriac.
%r/toare
a
societate
,nc ,n
.ia0 pe
care
ur/ea)
s+o
e8a/in/
este is+
la/ul-
C,nd
rscoli/
fundalul
societ0ii
isla/ice*
pute/
deslu#i
acolo un
stat
uni.ersal*
o biseric
uni.ersal
#i o
perioad
de
25l6er7and
erun!- trei
ele/ente
care nu
s,nt
identice
cu acelea
pe care le+
a/
deslu#it ,n
fundalul
co/un al
cre#tint
0ii
occid
ental
e #i
ortod
o8e*
dar
care
s,nt*
ne,n
doiel
nic*
analo
a(e
ST%&I%L CO!'ARATI4 AL CI4ILI3AIILOR *#
a$e!"ora. S"a"%l i!la7i$ %ni8er!al a fo!" .alif a "%l Abba!id din
Ba'dad
1
- Biserica uni.ersal a fost* e.ident*
isla/ul ,nsu#i. 'rbu#irea califatului a fost
pricinuit de perioada de 25l6er7anderun! a "%r$ilor !i
7on'olilor no7aAi din !"epa e%ra!ia-tic* a berberilor
no/a)i din Africa de Nord #i a arabilor no/a)i
din 'eninsula Arab- Interre(nul constituit de
aceast perioad de 25l6er7anderun! $%prinde n
an!a7bl% epo$a din"re 9<#-12<#, cea din ur/ dat
put,nd fi considerat ca /arc,nd ,nceputurile
societ0ii isla/ice a#a cu/ o ,nt,lni/ ,n )ilele
noastre-
',n acu/ totul pare li/pede* dar o
cercetare ulterioar se confrunt cu o serie de
co/plica0ii- Cea dint,i pro.ine din faptul c
predecesorul societ0ii isla/ice 1predecesor ,nc
neidentificatB se do.ede#te a fi printele nu al
unei sin(ure /ldi0e* ci al unor /ldi0e
,n(e/nate* ,n aceast pri.in0 se+/n,nd cu
descenden0a lsat de societatea elen-
Co/porta/entul celor dou perec7i de (e/eni
a fost* cu toate acestea* ui/itor de contrasti.*
,ntr+ade.r* ,n .re/e ce societatea occidental
#i cea ortodo8 au .ie0uit .re/e de peste o /ie
de ani una l,n( alta* ,n societatea isla/ic* una
din /ldi0ele societ0ii+/a/e pe care cut/
acu/ s+o identific/ a ,n(7i+0it+o pe cealalt #i
#i+a ,ncorporat+o- 4o/ nu/i aceste societ0i
(e/ene societatea iranian #i societatea arab-
&iferen0ierea celor dou /ldi0e ale societ0ii
,nc neidentificate nu a fost o proble/
reli(ioas* a#a cu/ a fost sc7is/a din s,nul
societ0ii elene- ste ade.rat c isla/is/ul s+a
bifurcat ,n sectele sunit #i #ut* ,ntoc/ai cu/
Biserica cre#tin s+a bifurcat ,n Bisericile catolic
#i ortodo8- &ar aceast sc7is/ reli(ioas
produs ,n s,nul isla/ului nu a coincis niciodat*
la nici un stadiu al de).oltrii ei* cu di.i)iunea
,ntre societatea iranian+isla/ic #i cea arab+
isla/ic* cu toate c sc7is/a a i)butit s disloce
societatea iraniano+isla/ic atunci c,nd secta
#ut a isla/ului a ajuns s predo/ine ,n (er!ia,
,n pri/ul sfert al secolului al :4I+lea al erei
cre#tine- 5iis/ul s+a instituit astfel c7iar ,n
centrul a8ei principale a so+
.alifa"%l Abba!id din .airo $are i-a %r7a" a fo!" o e8o$are a Ifan"o-
7
ei M Califatului din Ba(dad* adic un feno/en de acela#i fel
ca II/periul Po/an de RsritJ #i ISf,ntul I/periu Ro/anJ* ,n
toate trei ca)urile o societate afiliat a produs sau a pstrat
o Ifanto/J a statului uni.ersal al societ0ii ,nrudite cu ea-
*) I3TRO-6.ERE
ciet0ii
iraniano+
isla/ice
1care se
,ntinde
ctre est
#i ctre
.est* de la
Af(anista
n p,n ,n
Ana"olia+,
ls,nd
sionis/ul
s predo+
7ine n
cele dou
e8tre/it
0i ale
lu/ii
iraniene*
ca #i ,n
0inuturile
arabe
ctre sud
#i ctre
.est-
Atunci
c,nd
co/par
/
perec7ea
de
societ0i
isla/ice
cu
perec7ea
noastr
de
societ0i
cre#tine*
obser./
c o
societate
isla/ic*
aceea
care s+a
de).oltat
,n ceea $e
p%"e7 n%7i
)ona
perso
+
turc
sau
irani
an*
are o
oarec
are
ase/
nar
e cu
socie
tatea
noast
r
occid
ental
* ,n
.re/
e ce
socie
tatea
ceala
lt*
de).
oltat
,n
ceea
ce
pute
/
nu/i
)ona
arab
*
are
unele
ase+
/n
ri cu
cre#ti
ntat
ea
ortod
o8-
&e
pild*
instit
u0ia
fanto
/ a
Clifarului
din
Ba(dad*
pe care
au cutat
s+o ,n.ie
/a/e+
lucii la
Cairo ,n
.eacul al
:III+lea al
erei
cre#tine*
ne
a/inte#te
de
spectrul
I/periului
Ro/an pe
care a
,ncercat
s+A
e.oce
1eon I!a%r%l
la
.on!"an"inop
ol n !e$ol%l
al 0III-lea.
nH'2ebarea
politic a
/a/elucil
or a fost*
,ntoc/ai
ca aceea
a lui 1eon,
de
propor0ii
relati.
/odeste*
dar
eficient
#i
durabil*
n $on"ra!"
$% i7peri%l
l%i Ti7%r,
$on!"i"%i" n
Aona n8e$i-
nat a
Iranului*
i/pe
riu
care
n+a
fost
dec,t
o
,nj(7
ebare
.ast
*
.a(
#i
efe/
er*
care
a
apr
ut #i
a
disp
rut
,ntoc
/ai
ca
i7peri
%l l%i
.arol
cel
!are
,n
Occid
ent-
'e de
alt
parte
*
li/ba
clasic

ajuns

.e7ic
ol de
cultu
r ,n
)ona
arab
a
fost
,ns#
i li/ba
arab*
care
constituis
e li/ba
de cultur
a Cali+
fa"%l%i
Abba!id din
Ba'dad* ,n
)ona
iranian*
noua
cultur #i+
a (sit un
.e7icol
nou ,n
li/ba
persan*
li/b care
se de)+
.oltase
prin
altoirea ei
pe li/ba
arab*
,ntoc/ai
cu/
li/ba
latin se
de).oltas
e prin
altoirea ei
pe li/ba
(reac* ,n
cele din
ur/*
cucerirea
#i
absorbire
a
societ0ii
isla/ice
din )ona
arab de
ctre
societatea
isla/ic
din )ona
iranian*
feno/en
care
a
a.ut
loc ,n
.eac
ul al
:4I+
lea*
,#i
afl
paral
ela ,n
a(re+
siune
a
cre#ti
nt0
ii
occid
ental
e
,/po
tri.a
cre#ti
nt0
ii
orto+
doxe
n
8re7e
a
$r%$ia
delor.
A"%n$i
$nd
a$eas
t
din
ur/
a're!i
%ne a
a"in!
p%n$"%
l
$%l7in
an" n
an%l
12@
d..r.
prin
di.er
siunea
operat
de
cruciada a
I4+a
,/potri.a
Constan+
tinopolului
* se prea
pentru
c,t.a
.re/e c
cre#tinta
tea or+
todo8
ur/a s
fie
cucerit
pentru
totdeauna
#i
absorbit
de !ora ei*
soart pe
care a.ea
s+o aib
societatea
arab
peste trei
secole*
atunci
c,nd
puterea
/a/elucil
or a fost
rsturnat
#i c,nd
Califatul
Abbasid
din Cairo
a fost
ni/icit de
ctre pa+
di#a7ul
oto/an
Seli/ I ,n
anul 1#1<.
ST6-I61 .O/(ARATI0 AL CI4ILI3AIILOR *<
S re.eni/ asupra proble/ei de la care a/
pornit2 care s fie societatea neidentificat ,nc*
al crei stadiu final a fost Califatul Abbasid din
Ba(dad* a#a cu/ stadiul final al societ0ii elene
a fost I/periul Ro/anK &ac a/ cobor, pe aripile
i!"oriei din$olo de .alifa"%l Abba!id, a7 p%"ea de!$operi fe-
no/ene analoa(e epocii de tulburri pe care a/
deslu#it+o ca fiind stadiul penulti/ al societ0ii
eleneK
La aceast ,ntrebare nu pute/ rspunde-
&incolo de Califa"%l Abba!id din Ba(dad
descoperi/ Califatul O/eiad din &a/asc* #i
dincolo de acesta din ur/ descoperi/ o /ie de
ani de influen0 elen* ,ncep,nd cu epopeea lui
Ale8andru !acedon ,n a doua ju/tate a
secolului al I4+lea ,-Cr-* ur/at de /onar7ia
(reac seleucid din Siria, de $a7paniile l%i 'o/pei
si de cucerirea ro/an* #i ter/in,nd cu revana
oriental a r)boinicilor perioadei ti/purii a
isla/ului* ,n .ea$%l al 0TI-lea d..r. .%$eririle
$a"a$li!7i$e ale arabilor 7%!%l/ani din pri/a epoc
par s rspund* antistrofi$, pe ri"7%l i!"oriei,
$%$eririlor $a"a$li!7i$e ale l%i Alexandr%, n"o$7ai ca
acestea* ele au sc7i/bat fa0a lu/ii ,n nu/ai
sase ani- &ar* ,n loc s prefac lu/ea p,n ,ntr+
at,ta ,nc,t s ajun( de nere$%no!$%", &ore
&acedonico- ele n+au fcut altce.a de$" !-o fac s
se/ene iar#i cu ceea ce fusese /ai ,nainte*
,ntoc/ai cu/ cucerirea /acedonean* prin
distru(erea I/periului A7e+/enid 1adic a
I/periului 'ersan al lui .yr%! #i al ur/a#ilor
acestuiaB pre(tise terenul pentru s/,n0a
elenis/ului* tot a!tfel cucerirea arab a desc7is
calea pentru O/eia)i* #i* dup ace#tia* pentru
Abbasi)i* ca s reconstruiasc #i unii si al0ii %n !"a"
%ni8er!al $are n% era de$" e$2i8alen"%l I7peri%l%i
A7e/enid- &ac suprapune/ 7r0ile acestor
i/perii* .o/ fi i)bi0i de /area ase/nare a liniei
(rani0elor acestoraE #i .o/ ,n0ele(e c aceast
coresponden0 nu este o si/pl coinciden0
(eo(rafic* ci c s+a e8tins la /etodele de
ad/inistrare #i c7iar la feno/ene /ai ad,nci
pri.ind .ia0a social si spiritual- 'ute/ e8pri/a
astfel func0ia istoric a Clifarului Abbasid
consider,ndu+A ca nefiind altce.a dec,t
reinte(rarea #i reconstituirea I/periului
A7e/enid- O reinte(rare a unei structuri politice
care fusese sfr,/at prin n.lirea unor for0e
e8terne 5i o reconstituire a unei fa)e a .ie0ii
sociale care fusese ,ntrerupt de o n.lire
strin- Califatul Abbasid trebuie prin %rbare s
fie considerat ca reconstituirea statului
uni.ersal
38 INTRODUCERE
$are f%!e!e
$ea de pe
ur/ fa)
a
e8isten0ei
societ0ii
,nc
neidentifi
cate care
ne
preocup
#i pentru
descoperi
rea creia
s,nte/
ne.oi0i s
ne
cufund/
cu ,nc
un
/ileniu ,n
trecut-
Trebuie
s
cercet/
acu/
antecede
ntele
ne/ijlocit
e ale
I7peri%l%i
A2e7enid,
pen"r% a
n$er$a s
afl/
feno/enu
l pe care
nu a/
i)butit s+
A
deslu#i/
,n
antecede
ntele
Clifarului
Abbasid2
#i anu/e*
o epoc
de
tulburri
ase/nt
oare
cu
epoc
a din
istori
a
elen

nu/
aidec
,t
anter
ioar
cons
tituiri
i I/+
periu
lui
Ro/
an-
Nu
poat
e fi
nici o
,ndoi
al ,n
ceea
ce
pri.e
#te
si/ili
tudi+
nea
(ene
)ei
I/pe
riului
A7e
/eni
d #i a
I/pe
riului
Ro/
an-
'rinci
pala
deos
ebire
de
detal
iu
re)id
,n faptul
c statul
elen
%ni8er!al !-a
deA8ol"a"
din $2iar
!n%l
!"a"%l%i $are
f%!e!e
prin$ipal%l
a'en" de
di!"r%'ere n
epo$a de
"%lburri
ante+
rioar* ,n
ti/p ce*
,n (ene)a
I/periului
A7e/enid
* rolurile
distructi.
#i
constructi
. jucate
de Ro/a
au fost
jucate
atunci de
!"a"e
diferi"e.
Rol%l
di!"r%$"i8 a
fo!" H%$a" de
A!iria. -ar,
toc/ai ,n
clipa ,n
care
Asiria era
pe
punctul
de a+#i
des.,r#i
opera prin
crearea
unui stat
uni.ersal
,n
societate
a al crei
fla(el
fusese
p,n
atun
ci* ea
#i+a
atras
propr
ia
pieir
e
prin
e8+
$e!%l
7ili"ar
i!7%l%
i ei.
.2iar
n
$lipa
$nd
%r7a
7area
fina-
l*
prota
(onis
ta a
fost
dobo
r,t
,ntr+
un
c7ip
tra(i
c* ,n
anul
)1@
,-Cr-*
rolul
ei
fiind
dubl
at
,ntr+
un
c7ip
cu
totul
nea#t
eptat
de
un
actor
care p,n
atunci
jucase un
rol
ne,nse/n
at- A7e+
/eni)ii n+
au fcut
dec,t s
secere
ceea ce
se/nase
r asiri+
eniiE dar
aceast
substituir
e a unui
actor de
ctre altul
nu a
7odificat
c,tusi de
pu0in
desf#ura
rea intri(ii
dra/atice
-
Ajun(,n
d astfel s
deslu#i/
si s
locali)/
epoca de
tulburri
pe care o
cuta/*
a/ putea
n)ui s
identific
/* ,n
sf,r#it*
societatea
pe care o
cut/-
'ute/
rspunde*
ne(ati.*
c
aceast
societate
trebuie s
nu fi fost
aido
/a
tipul
ui de
socie
tate
crei
a ,i
apar0
ineau
asirie
nii-
Ace#t
ia din
ur/
* ,n+
toc/
ai ca
/ace
done
nii la
un
stadi
u
ulteri
or al
acest
ei
istorii
at,t
de
,nc,lc
ite*
n+au
fcut
dec,t
s
joace
rolul
unor
nepo
fti0i
care
.in #i
se
duc-
,n
socie
tatea
noast
r
,nc
neidentifi
cat
deslu#i/*
,n stadiul
,n care a
fost
unificat
sub
sceptrul
I/periului
A7e/enid
* procesul
de
respin(er
e pa#nic
a ele/en+
telor de
cultur
i/plantat
e de
Asiria*
prin
,nlocuirea
treptat a
li/bii
aHHadiene
#i a
scrierii
cuneifor/
e cu li/ba
ara/aic
#i cu
alfabetul
ara/aic-
ST%&I%L CO!'ARATI4 AL CI4ILI3AIILOR *9
Asirienii ,n#i#i* ,n ulti/ele lor )ile* foloseau
alfabetul ara+7ai$ pen"r% !$rierea pe per'a7en", $a %n
adao! paralel $% scrierea lor cuneifor/
tradi0ional pe tablete de ar(il sau pe piatr-
C,nd au ajuns s foloseasc alfabetul ara/aic*
pute/ presupune c foloseau si li/ba ara/aic-
,n orice ca)* dup distru(erea statului asirian si
aceea a .re/elnicului Re(at al Noului Babilon
1adic i/periul lui 3abopala!ar+ ? care i+a ur/at
pentru foarte scurt .re/e ?, li/ba ara/aic si
alfabetul ara/aic au c,#ti(at necontenit tot /ai
/ult teren* p,n c,nd* ,n ulti/ul secol ,-Cr-* li/ba
aHHadian #i scrierea cuneifor/ au ajuns s se
stin( ,n c7iar patria lor /e!opo-ta/ian-
O sc7i/bare corespun)toare poate fi
ur/rit ,n istoricul li/bii iraniene* care a rsrit
dintr+o dat din ,ntuneric ca li/ba I/e)ilor #i
per#ilorJ* popoarele c,r/uitoare din I/periul
A7e/enid- Sili0i s fac fa0 proble/ei fi8rii
a/intirilor ,ntr+un (rai 1iraniana* sau .ec7ea
persanB care nu ajunsese s+#i constituie
propriul siste/ de scriere* per#ii au adoptat
scrierea cuneifor/ pentru spturile lor ,n
piatr #i scrierea ara/aic pentru docu/ente
pe per(a/ent- &ar nu/ai scrierea ara/aic a
supra.ie0uit ca .e7icol al li/bii persane-
,n realitate* dou ele/ente de cultur* unul
pro.enind din Siria #i cellalt din Iran* s+au
afir/at ,n acela#i ti/p si au intrat ,n le(turi tot
/ai str,nse unul cu altul* ,ncep,nd cu ulti7ii ani ai
epocii de tulburri care a precedat constituirea
I/periului A7e/enid* pe c,nd ara/eii cuceri0i
,ncepuser s+i subju(e pe cuceritorii asirieni*
procesul a fost continuu- &ac n)ui/ s+A
deslu#i/ la o epoc anterioar* nu a.e/ dec,t
s cercet/ o(linda reli(iei #i s obser./ cu/
aceea#i epoc de tulburri a ,nsufle0it acela#i
a.,nt la 3arat7ustra* profetul Iranului* #i la
prorocii conte/porani ai Israelului #i ai Iudei- In
ansa/blu* ele/entul ara/aic sau sirian* /ai
de(rab dec,t $el iranian, "reb%ie pri8i" ca a.,nd o
influen0 /ai ad,nc- Si* dac arunc/ o pri.ire
dincolo de epoca de tulburri* /ai ad,nc ,n
trecut* ele/entul iranian piere #i ni se
,nf0i#ea) icoana unei societ0i din Siria ? n
epo$a re'el%i Solo7on #i a $on"e7poran%l%i a$e!"%ia, re'ele
5ira7 ? $are "o$7ai descoperise Oceanul Atlantic
si Oceanul Indian #i ,n acela#i ti/p nscocise
alfabetul- Abia aici* ,n cele din ur/* a/ ajuns sa
identific/ societatea creia ,i s,nt afiliate
societ0ile (e+
40 I3TRO-6.ERE
7enL ale
isla/ului
1,ncorpor
ate ,n
una
sin(ur
cu
.re/eaB-
O .o/
nu/i
societate
a siriac-
,n
lu/ina
acestei
identificri
finale* s
pri.i/ din
nou spre
isla/*
care
repre)int
biserica
uni.ersal
prin care
societatea
siriac a
ajuns ,n
cele din
ur/ s
se
,nrudeasc
#i cu
societatea
iranian #i
cu
societatea
arab-
'ute/
deslu#i
acu/ o
diferen0ier
e
interesant
,ntre
de).oltare
a
isla/ului
#i aceea a
N
cre#tinis/
ului-
A/
obser
.at
c
(er/
enele
puter
ii
creat
oare
a
cre#ti
nis/
ului
nu a
fost
elen*
ci de
o alt
ob,r#i
e- &e
fapt*
acest
(er/
ene a
fost
de
ori(in
e
siriac
*
a#a
cu/
,l
pute
/
identi
fica
acu/
- 'rin
contr
ast*
pute
/
obser
.a c
(er/
enele
creat
or al
isla/
ului nu a
fost strin
de
societatea
siriac* ci
a fost
odrasla
a$e!"eia,
n"e7eie"or%
l, /a2o7ed,
#i+a aflat
inspira0ia
/ai ,nt,i ,n
iudais/* o
reli(ie pur
siriac* #i
,n al
doilea
r,nd ,n
nestoriani
s/* o
for/ a
cre#tinis/
ului ,n
care
ele/entul
si+riac ,#i
recptas
e
preponder
en0a
asupra
ele/entul
ui elen-
.ident c
o institu0ie
at,t de
/are ca o
biseric
uni.ersal
nu este
niciodat
Iodrasla
purJ a
unei
sin(ure
societ0i*
,n cre#+
tinis/
trebuie s
0ine/
sea/a de
ele/
entel
e
elene
*
i).or,
te
din
reli(ii
le de
/iste
re ale
Creci
ei si
din
filo)o
fia
elen
- &e
ase/
enea*
dar
la o
scar
redus
*
pute
/
desc
operi
influe
n0e
elene
,n
isla/
* ,n
(ene
ral
.orbi
nd*
cre#ti
nis/
ul
este
o
biser
ic
uni.e
rsalE
(er/
enele
lui
trebuie
cutat
,ntr+un
ele/ent
strin de
societatea
,n care ,#i
juca rolul*
,n ti/p ce
isla/ul s+a
nscut
dintr+un
(er/ene
indi(en-
Ca
,nc7eiere*
pute/
/sura
(radele
respecti.
e de
deplasare
a .etrelos
societ0il
or afiliate*
iranian
#i arab*
de la .a+
tra
ori(inar
a
societ0ii
siriace
,nrudite
cu ele-
Linia de
ba) a
societ0ii
iraniano+
isla/ice*
din
Ana"olia
p,n ,n
India* ara+
t o
dislocare
i/portant
- 'e de
alt
parte*
lea(nul
societ0ii
arab
o+
isla
/ice
din
Siria
#i
din
(ipt
acop
er
aria
de
ansa
/blu
a
socie
t0ii
siria
ce* #i
depl
asar
ea
lui s+
a
fcut
pe o
dista
n0
relat
i.
redu
s-
S
ociet
atea
indic
.
Soci
etate
a
cont
e/p
oran
pe
care
%r7e
a)
s+o
cerc
et
/
acu/
este
aceea
7indus-
Aici
deslu#i/
iar#i* ca
fundal*
e.iden0a
noastr
con.en0io
nal
asupra
e8isten0ei
unei
societ0i
anterioar
e care se
profilea)
la ori)ont*
,n $aA%l
a$e!"a,
!"a"%l
%ni8er!al a
fo!"
I7peri%l
=%p"a
,aprox. *<#-
<# d-Cr-B-
Biserica
uni.ersal
a fost
aici
7induis/
ul* care a
ajuns s+
#i
e8ercite
supre/a0
ia ,n India
,n epoca
=%p"a, iA-
ST%&I%L CO!'ARATI4 AL CI4ILI3AIILOR 1
(onind #i ,nlocuind b%di!ir%%, dup ce budis/ul
fusese predo7inan" 8re7e de aproape #apte
secole pe tot subconti+nentul care jucase rolul
de lea(n co/un al a/belor reli(ii- &eno7en%l de
25l6er7anderun! care a destr/at I/periul =%p"a
pro.ine aici de la 7unii stepei eurasiatice* care
n.liser ,n acela#i ti/p #i asupra I/peri%l%i
Ro7an. In"erre'n%l ocupat de acti.it0ile 7unilor #i
de .ie0uirea statelor succesorale aie I7peri%l%i
=%p"a poa"e fi $%prin! aproxi7a"i8 n"re anii <#-<<# d-Cr-
&up aceasta ,ncepe s se de).olte societatea
7indus care este ,nc ,n .iat- SanHara*
printele filo)ofiei 7induse* si+a desf#urat
acti.itatea ,n jurul anului 8@@ d..r. Atunci c,nd
cobor,/ #i /ai /ult ,n trecut spre a deslu#i care
societate anterioar poate fi afiliat societ0ii
7induse* (si/* la o scar inferioar* acela#i
feno7en $are ne-a $o7plicat cercetrile atunci c,nd
cuta/ s descoperi/ societatea siriac* #i
anu/e influen0a elen- In India* influen0a elen
nu a ,nceput o dat cu ca/paniile lui Ale8andru
!acedon* care* sub pris/a influen0elor lor
probabile asupra cul"%rii indiene, n+au a.ut ur/ri
durabile- Ade.rata influen0 elen ,n India a
n$ep%" abia $% in8aAia l%i -e7e"rio!, re'ele 're$ al
Ba$"rianei, pe la 18*-182 ,-Cr-* #i s+a ,nc7eiat cu
ni/icirea ulti/ilor n.litori ,n parte eleni)a0i* ,n
*9@ d..r., an $are poa"e fi considerat ca dat
apro8i/ati. a ,nte/eierii I/periului =%p"a.
6r7rid liniile i!"ori$e $are ne-a% d%! pe %r7ele !o$iet0ii
siriace* trebuie s cut/ s deslu#i/ #i ,n
India* a#a cu/ a/ deslu#it p,n la ur/ #i ,n
Asia de Sud+4est* e8isten0a unui stat uni.ersal
pre+elen* stat a crui re,n.iere post+ele+n poate
fi considerat a fi fost I/periul =%p"a. 5i .o/ (si
a$e!" !"a" an"erior $a fiind I7peri%l /a%rya, n"e7eia" de
5andra(upta ,n anul *2* ..r., i7peri% il%!"ra" prin
do7nia ,/pratului AsoHa ,n .eacul ur/tor #i
ni/icit de ctre u)urpatorul 'u#ia/itra ,n anul
18# ..r. /ai nain"ea $on!"i"%irii acestui I/periu
!aur?a (si/ o epoc de tulburri* plin de
r)boaie ni/icitoare ,ntre statele locale* epoc
,n care a trit Sidd2ar"a =a%"a7a B%dd2a. 4ia0a lui
=a%"a7a !i a"i"%dinea lui fa0 de .ia0 constituie cea
/ai bun do.ad c societatea al crei /e/bru
era se (sea pe o cale (re#it ,n .re/ea luiE 5i
aceast e.iden0 este coroborat prin .ia0a #i
concep0iile $on"e7poran%l%i l%i B%dd2a, /a2a8ira,
n"e7eie"or%l Haini!-i* ca #i prin .ie0ile /ultor altora
apar0in,nd aceleia#i (e+
42 I3TRO-6.ERE
nera0ii ,n
India- To0i
ace#tia #i+
au ,ntors
pri.irile
de la
lu/ea ,n
care
.ie0uiau si
s+au
strduit
s afle
calea
ctre o
alt lu/e
prin
ascetis/*
,n
fundalul
cel /ai
,ndeprtat
al acestor
societ0i*
dincolo
de
aceast
epoc de
tulburri*
pute/
deslu#i o
epoc de
de).oltar
e care #i+a
lsat
a/intirea
,n 4ede-
5i astfel
a/ i)butit
s
identific
/
societatea
,nrudit
cu
societatea
7indusE
s+o
denu/i/
societatea
indic-
Lea(nul
ori(i
nar
al
socie
t0ii
indic
e se
afla
,n
.ile
Indul
ui #i
Can(
elui
supe
rior*
#i de
acolo
ea s+
a
rsp,
ndit
de+a
lun(
ul
,ntre
(ului
!%b$o
n"i-
nen".
'o)i0i
a ei
(eo(
rafic
a
coinc
is
prin
ur/a
re $%
a$eea
a
socie
t0ii
care
i+a
succ
edat-
So
cieta
tea
sinic
. Ne /ai
r/,ne s
cercet/
fundalul
ulti/ei
societ0i
care este
,nc ,n
.ia0 #i a
crei
.atr este
8"re7%l
Orien". Ai$i
!"a"%l
%ni8er!al a
fo!"
i7peri%l,
n"e7eia" n
an%l 221
,-Cr- #i la
c,r/a
cruia s+
au
perindat
dinastiile
Qin #i
Han-
Biserica
uni.ersal
a fost
/a7?n
a* o
.arietate
de
budis/
care #i+a
croit
dru/ul ,n
I/periul
Han si a
de.enit
astfel
crisalida
actualei
societ0i a
8tre/ulu
i Orient-
'erioada
de
25l6er7and
erun! $are a
%r7at
prb
u#irii
statu
lui
uni+
.ersa
l se
dator
e#te
no/
a)ilor
din
stepa
eura
siatic
-
Ace#t
ia au
n.l
it pe
terito
riul
I/pe
riului
Han
,n
jurul
anul
ui *@@
d-Cr-
&ar
I/pe
riul
Han
pro.
ocas
e el
,nsu#
i un
interr
e(n
ca/
cu o
sut
de
ani
/ai
,nain
te-
Atun
ci
c,nd
cut/ s
deslu#i/
antecede
ntele
I/periului
Han se
deta#ea)
clar o
epoc de
tulburri*
pe care
istoria
c7ine) o
cunoa#te
sub
nu/ele
de cian
6uo- adic
perioada
statelor
co/batan
te* care
acoper
cele dou
secole #i
ju/tate
care s+au
scurs de
la
/oartea
lui
.onf%$i%! n
an%l <9
,-Cr- Cele
dou
caracterist
ici ale
acestei
perioade ?
o politic
de
sinucidere
#i o
.italitate
intelectual
intens
a8at pe
filo)ofia
.ie0ii
practice
? ne
a7in"e!$ de
perio
ada
istori
ei
elene
cupri
ns
,ntre
epoc
a l%i
Cenon
, n"e-
7eie"
orul
stoici
s/ul
ui* #i
btli
a de
la
Actiu
/*
care
a pus
capt
epoci
i
elene
de
tulbu
rri*
,n
afar
de
acea
st
ase/
nar
e* ,n
a/b
ele
ca)ur
i
const
at/
c
acest
e
.eac
uri
din
ur/
ale epocii
de
tulburri
au
constituit
punctul
cul/inant
al unei
de)or(ani
)ri care
,ncepuse
cu pu0in
ti/p /ai
,nainte-
$lacra
/ilitaris/
ului care
s+a /istuit
ea sin(ur
,n epoca
de dup
7oar"ea l%i
.onf%$i%!
fusese
aprins
,nc /ai
,nainte ca
acest
filo)of s
,nr,ureasc

societatea
conte/po
ran lui-
,n0elep+
ciunea cu
totul
p/,ntea
n a
acestui
filo)of* ca
#i
Ruietis/ul
ST%&I%L CO!'ARATI4 AL CI4ILI3AIILOR *
conte/poranului su Lao )i* ale crui n)uin0e
se ,ndreptau ctre o lu/e de dincolo* constituie o
do.ad c a/,ndoi ace#ti filo)ofi erau con#tien0i*
deopotri.* de faptul c* ,n istoria societ0ii lor*
epoca de cre#tere apar0inea trecutului- &ar ce
nu/e trebuie s+i d/ acelei societ0i spre
trecutul creia .onf%$i%! pri.ea 0int* cu
s/erenie* ,n .re/e ce Lao )i ,i ,ntorcea spatele*
,ntoc/ai ca un cre#tin care fu(ea de cetatea
ni/iciriiK A/ putea s+i d/ nu/ele
con.en0ional de societate sinic-
!a7?na ? biserica prin inter/ediul creia
societatea sinic a ajuns s se ,nrudeasc
li/pede cu societatea de ast)i a 8tre/ului
Orient* sea/n cu Biserica cre#tin #i se deo+
sebe#te at,t de isla/ c,t #i de 7induis/ prin
aceea c (er/e+nele .ital care i+a dat na#tere nu
a aprut ,n societatea ,n care si+a jucat rolul* ci
pro.enea de afar- !a7?na pare a+si fi aflat
ob,r#ia ,n 0inuturile Indiei care fuseser supuse
re'ilor (reci ai Bactrianei #i apoi ur/a#ilor lor pe
ju/tate eleni)a0i* cu#anii* #i #i+a aflat rdcinile*
ne,ndoielnic* ,n pro.inciile cu+#ane din ba)inul
Tar,/ului* unde cu#anii erau ur/a#ii pri /ei
dinastii Han* /ai ,nainte ca aceste pro.incii s fi
fo!" recucerite si reane8ate de ctre a doua
dinastie Han- 'rin aceast poart a ptruns
!a7?na ,n lu/ea sinic #i a fost adaptat de
ctre proletariatul sinic la propriile lui ne.oi-
Lea(nul ori(inar al societ0ii sinice a fost
ba)inul $lu.iului Calben* de unde s+a rsp,ndit ,n
ba)inul Gan(t)e+ului- A/,ndou ba)inele erau
cuprinse ,n 0inutul de ba#tin al societ0ii
e8tre/+orientale* care s+a rsp,ndit ctre sud+
.est de+a lun(ul coastei c7ine)e #i* de
ase/enea* #i ctre nord-e!", !pre Coreea #i Laponia.
=+osilele> ,8eAi p. 2#+. &atele pe care le+a/
ob0inut p,n acu/ prin cercetarea ,nrudirilor
dintre societ0ile ,nc ,n .ia0 ne .or ,n(dui s
sort/ societ0ile IfosileJ #i s le pune/
7
le(tur cu societ0ile disprute crora le+au
apar0inut la obr#ie- .reii #i parsii s,nt fosile ale
societ0ii siriace* a#a cu/ se ,nf0i#a aceast
societate /ai ,nainte de i/i8tiunea elen- C+
restinii /onofi)i0i si nestorieni s,nt .esti(ii ale
reac0iei socie+
J-Xi^C * ' ' '
"a"% !7a$e /potri.a intru)iunii elene* ade.rate
proteste succesi.e #i alternati.e ,/potri.a
eleni)rii a ceea ce fusese la ob,r+ei reli(ia siriac-
Lainii din India si budi#tii 7ina?anieni din *
Bir/ania* Sia/ #i Ca/bod(ia s,nt fosile ale
societ0ii
44 INTRODUCERE
indice din
epoca
I/periului
!aur?a*
/ai
,nainte de
i/i8tiu+
nea elen
,n lu/ea
indic-
Budi#tii
/a7?ni
eni
la/ai#ti
din Tibet
si din
!on(olia
corespun
d
nestorieni
lor- i
repre)int
o reac0ie
nei)butit
fa0 de
/eta/orf
o)a
budis/ul
ui /a7+
?nian*
de la
for/a lui
indic
ori(inar
la for/a
ulterioar
?
influen0at
de
cultura
elen #i
siriac ?
,n care
ajunsese
s fie
adoptat
de
societate
a sinic-
Nici
una din
acest
e
fosile
nu
ne
d
c7eia
care
s ne
,n(+
duie
s
adu
(/
ce.a
la
lista
de
p,n
acu
/ a
socie
t0ilo
r* dar
/ijlo
acele
pe
care
le
a.e
/ la
dispo
)i0ie
nu s+
au
irosit
,nc-
'ute
/
/er(
e
/ai
depa
rte ,n
trecu
t
pentr
u a
(si
Irud
eJ
pen+
tru unele
din acele
societ0i
pe care
le+a/
identificat
p,n a$%7
$a "o" a""ea
r%de ale
unor
specii de
societ0i
e8istente-
Societa
tea
minoic.
,n fundalul
societ0ii
elene apar
li/pede
anu/ite
do.e)i ale
pree8iste
ntei unei
societ0i
anterioare
- Statul
uni.ersal
a fost aici
i/periul
/ariti/*
/en0inut
de pe o
ba) din
Creta #i
stp,nind
,ntrea'a
/are E'ee.
A$e!" i7-
periu a
lsat ,n
tradi0ia
(reac
nu/ele
su de
t7alasocr
a0ie a lui
!inos #i
#i+a spat
do.ada
e8isten0ei
pe p/,nt
,n
stra+
"%rile
$ele
7ai de
!%! ale
pala"el
or
re$en"
deA'ro
pa"e la
.no!-
sos #i
la
'7ae
stus-
'erio
ada
de
25l6er
7ande
run!
$are a
%r7a"
acest
ui
stat
uni.e
rsal
poat
e fi
deslu
#it*
de#i
/ult
presc
7i/+
bat
prin
alc7i
/ia
tradi0
iei
poeti
ce* ,n
cele
/ai
.ec7i
/on
u+
/ent
e ale
literaturii
(rece#ti*
,liada #i
*diseea. 5i
/ai
pute/
ar%n$a o
pri8ire
a!%pra
a$e!"%i
feno7en,
$are ne
d%$e, desi+
(ur* /ai
aproape
de
ade.rul
istoric* ,n
relatrile
oficiale
pro.enind
de la a
:4III+a* a
:l:+a #i a
::+a
dinastie
e(iptean-
Acea
25l6er7ande
run! pare a
fi ,nceput
cu o
n.lire a
barbarilor ?
a7eeni
sau al0ii
de acela#i
nea/ ?
pro.eni0i
din
2interland
ul
european
al (eei-
Ace#ti
barbari au
i)butit s+
si
constituie
o flot #i
astfel ,n
cele din
ur/
au
,nfr,n
t
t7ala
so+
crati
a
creta
n pe
propr
iul ei
ele/
ent-
Atest
area
ar7e
olo(i
c a
s.,r
#irilor
lor
este
const
ituit
de
ni/ic
irea
palat
elor
creta
ne la
!fr!i"%
l
epo$ii
pe
$are
ar2eol
o'ii o
n%7e!
$
I/ino
i$%l
"r-Ai%
IIE.
N.
lirile
au
atins
punc
tul
cul/i
nant sub
for/a
unei
a.alan#e
u/ane
prin care
popoarele
e(eene ?
bir%i"ori !i
birui0i
laolalt ?
a% ni7i$i"
I7peri%l
5i"i" din
Ana"olia #i
au n.lit
,n
IRe(atul
NouJ al
(iptului*
fr ,ns
a i)buti
s+A
ni/iceasc
si pe
acesta-
Sa.an0ii
au stabilit
data
distru(erii
ora#ului
Cnossos
pe la anul
1@@ ..r.
iar ar2i8ele
e'ip"ene
ST%&I%L CO!'ARATI4 AL CI4ILI3AIILOR #
ne ,n(duie s situ/ epoca Ia.alan#ei
u/aneJ ,ntre anii 12*@ #i 119@ ..r. (%"e7 $on!idera
de$i epo$a din"re anii 12#-112# ,-Cr- ca fiind epoca de
interre(n cutat-
Atunci c,nd ,ncerc/ s deslu#i/ istoria
acestei societ0i inai .ec7i s,nte/ st,njeni0i de
incapacitatea noastr de a descifra scrierea
cretan- &ar do.e)ile ar7eolo(ice su(erea) c
o ci.ili)a0ie /aterial de).oltat ,n Creta s+a
propa(at brusc peste !area (ee ctre Ar(olida*
,n secolul al :4II+lea ,-Cr- #i de acolo s+a rsp,ndit
treptat ctre alte 0inuturi ale Creciei continentale
,n decursul ur/toarelor dou .eacuri- !ai
e8ist do.e)i despre e8isten0a unei ci.ili)a0ii
cretane care coboar ,n trecut p,n ctre epoca
neolitic- Aceasta o pute/ denu/i societatea
/inoic-
-ar !n"e7 oare ,ndrept0i0i s consider/ c
societ0ile /inoic si elen au fost le(ate una
de alta ,n acela#i c7ip ,n care este societatea
elen le(at de cea occidental* sau toate
celelalte societ0i ,nrudite #i afiliate ,ntre ele pe
care le+a/ identificat p,n acu/K ,n toate
aceste ca)uri cercetate p,n acu/ le(tura
social dintre dou societ0i fusese o biseric
uni.ersal* care fusese constituit de
proletariatul intern al .ec7ii societ0i #i care
ulterior a ser.it de crisalid ,n s,nul creia a luat
for/ noua so$ie"a"e. -ar n% n"lni7 aie8ea ni$i un
ele/ent /inoic ,n principala e8presie a
panelenis/ului* #i anu/e ,n panteonul oli/pian-
Acest panteon ,#i afl for/a clasic ,n eposul
7o/eric* unde .ede/ )ei furi0i dup i/a(inea
barbarilor care s+au re.rsat asupra l%7ii 7inoi$e
n acea perioad de 25l6er7anderun! $are a ni7i$i"-o.
Ce%! e!"e o cpetenie r)boinic /inoicE el
c,r/uie#te de pe Oli/p ca un u)urpator care i+a
luat locul cu sila predecesorului su* .rono!, #i
care #i+a ,/pr0it cu fra0ii si prada uni8er!%l%i,
dnd apele l%i (o!eidon #i p/,ntul lui Hades* pentru
el ,nsu#i pstr,ndu+si cerul- 'anteonul este de
tip a7eean si cu totul post+/inoic- Nu pute/
surprinde nici /car o ra) rs+fr,nt de reli(ia
/inoic ,n di.init0ile .du.ite de puterea #i de
atribu0iile lor* fiindc at,t .rono! c,t #i titanii s,nt
de aceea#i structur u/an ca #i Ce%! #i 7oarda
lui de r)boinici biruitori- Ne .ine ,n /inte reli(ia
prsit de /ajoritatea barbarilor teutoni ,nc
/ai ,nainte s+#i ,nceap n.lirile ,n I/periul
Ro/an2 o reli(ie care fusese adaptat #i rafinat
de rudele lor din S$andina8ia, pentru a fi prsit #i
de ace#tia* la
) INTRODUCERE
rnd%l lor, n
$%r!%l
propriei lor
perioade de
25l6er7and
erun!
,raid%rile
Inordicilor
JB* cu
cinci sau
sase
.eacuri
/ai t,r)iu-
&ac .a fi
e8istat
ce.a de
natura
unei
biserici
uni.ersal
e ,n
societate
a
/inoic*
,n .re/ea
c,nd
a.alan#a
barbarilor
s+a
pr.lit
asupra ei*
aceast
biseric
trebuie s
fi
repre)ent
at ce.a
tot at,t de
deosebit
de cultul
di.init0il
or
oli/piene
pe c,t de
deosebit
a fost
cre#tinis/
ul de
cultul lui
Odin #i
T2or. &ar
.a fi
e8ist
at
a#a
ce.a
K
S,nt
anu
/ite
do.e
)i
slabe
,n
acest
sens*
pro.
enin
d de
la
cea
/ai
/are
autor
itate
,n
pri.i
n0a
acest
ui
subie
ct2
,n
/su
ra ,n
care
a fost
cu
putin0
s
se
citeas
c
ur/el
e
.ec7i
ului
cult
creta
n* se
pare
c
discer
ne/
nu
nu/ai o
esen0
spiritual
precu/pn
itoare* dar
#i* la
credincio#ii
ei* ce.a
ase/nto
r cu cre+
din0a care*
,n decursul
ulti/elor
dou
/ilenii* i+a
,nfiorat pe
aderen0ii
succesi.elo
r reli(ii
orientale2
cea
iranian*
cea
cre#tin #i
cea is+
la/ic-
Aceasta
presupune
un spirit
do(/atic
la
credincios*
spirit cu
totul
deprtat
de punctul
de .edere
elen---
Co/par,nd
reli(ia
/inoic ,n
(eneral cu
reli(ia
.ec7ilor
(reci* se
poate
spune c
pri/a era
de o
esen0
spiritual
/ult /ai
te/einic-
Sub un alt
aspect se
,nf0i#ea)
cu /ai
/ult
ori(in
alitat
e- 'e
Iinelu
l lui
3e!"or
E,
a$olo
unde
si/bo
lurile
re,n.i
erii
s,nt
,nf0i#
ate
deasu
pra
capul
ui
)ei0ei
sub
for/
de
crisali
de
sau
fluturi
* este
li/pe
de c
)ei0a
are
puter
ea s
dea
.ia0
credi
ncio#i
lor ei
dincol
o de
/or/
,nt-
a
este
foarte
apro
ape
de
credi
ncio#i
i ei---
4e(7
ea)
asupr
a
odrasl
elor lor
c7iar
dincolo de
(roap--- 5i
reli(ia
(reac ,#i
a.ea
/isterele
ei* dar )eii
#i )ei0ele
Creciei*
/ai /ult
sau /ai
pu0in
deopotri.*
nu se afl
sub nici un
cu.,nt ,n
le(turi
at,t de
str,nse a#a
cu/
re)ult din
do.e)ile
ar7eo+
lo(ice c
se aflau
)eit0ile
cultului
/inoic-
&e)binarea
)eit0ilor
Creciei
pro.enea
din
ri.alit0i de
fa/ilie #i
de clan #i
era tot at,t
de e.i+
dent pe
c,t era #i
/ultiplicita
tea
,nf0i#rilor
#i
atributelor
lor- In
contrast cu
aceasta*
pe tot
cuprinsul
lu/ii
/inoice se
,nf0i#ea)
necontenit
aceea#i
)ei0
supre
/---
Concl
u)ia
(ener
al
este
c
ne+
a/
afla
,n
pre)e
n0a
unui
cult
/ono
teistic
co/pl
e8* ,n
cadru
l
crui
a for+
/a
fe/in
in a
di.ini
t0ii
de0in
e
locul
de
frunte
-
1
A.
e/
#i ,n
tradi
0ia
elen

unel
e
/rt
urii
,n
le(t
ur
cu
acea
st
probl
e/-
Creci
i au
pstrat
le(enda
unui
ICe%!E din
Creta*
care nu
putea fi
una #i
aceea#i
)eitate ca
Ce%! din
Oli7p.
A$e!" Ce%!
cretan nu
/ai era
,nf0i#at
ca o
cpetenie
a unei
7oarde
r)boinic
e care
apare pe
scena
lu/ii la
.,rst
1
Sir Ar"2%r
E8an!, The
"arlier eli!ion
of /reece in the
3i!ht of Cretan
(iscoveries- pp.
*<-1.
ST%&I%L CO!'ARATI4 AL CI4ILI3AIILOR <
brbteasc #i ,nar/at p,n ,n din0i* ca s+#i
cucereasc ,/pr0ia cu sila- Ce%! din Creta apare
sub ,nf0i#area unui prunc nou+nscut- S+ar putea
s fie identic cu copilul ,nf0i#at ,n arta /inoic*
un copil pe care /a/a di.in ,l arat
adoratorilor lui- Si nu nu/ai c este nscut* dar #i
/oare9 S fi fost reluate te/ele na#terii #i /or0ii
lui ,n na#terea #i /oartea lui -iony!o!, )eitatea
trac cu care a ajuns s se identifice )eul /is+
"erelor de la Ele%!i!O Sau s fi fost /isterele ,n Crecia
clasic* ,ntoc/ai ca .rjitoria ,n uropa
/odern* o supra.ie0uire a reli(iei unei societ0i
dispruteK
&ac ar fi fost dobor,t cre#tinis/ul de .iHin(i
? aH%n'nd s le fie supus #i nereu#ind s+i /ai
con.erteasc la credin0a H
%
i ?
r
ne pute/ ,nc7ipui
sf,nta slujb celebrat ,n tain* .re/e de /ulte
.eacuri* ,n strfundurile unei noi societ0i ,n
care reli(ia do/inant ar fi fost cultul Asenilor-
5i ne pute/ ,nc7ipui aceast nou societate*
atunci $nd 8a fi aH%n! la deplina ei de).oltare*
ne/ul0u/it cu satisfac0iile pe care le putea
(si ,n reli(ia scandina.ilor barbari #i t,njind
dup p,i+nea .ie0ii spirituale pe c7iar p/,ntul pe
care ,#i (sise odi7na ,n sf,r#it noua societate* ,n
cadrul unei ase/enea ,nfo/etri spirituale*
r/#i0ele unei reli(ii /ai .ec7i* ,n loc s fie
lepdate* a#a cu/ societatea noastr occidental
a i)(onit .rjitoria c,nd aceasta a ajuns s atra(
aten0ia Bisericii* ar fi putut fi redescoperite*
ase/enea unei co/ori ascunse- Si cine #tie ce
(eniu reli(ios ar fi ajuns s rspund n)uin0elor
.eacului lui printr+o co/bina0ie e8otic a ritului
cre#tin ,necat cu or(iile barbare %l"erioare, 7pr%7%"a"e
de la fineAi !a% de la 7a'2iari.
&up aceast sc7e/ analo(ic a/ putea
reconstitui istoricul .eridic al reli(iei ,n lu/ea
elen2 rena#terea str.ec7ilor #i tradi0ionalelor
/istere de la Ele%!i! si nscocirea orfis+7%l%i ?
Ireli(ie speculati. creat de un (eniu reli(iosJ*
dup expre!ia l%i 3il!!on ? deri8nd din"r-%n !in$re"i!7
n"re or'iile l%i -iony!o! tracul si /isterele /inoice ,n
le(tur cu na#terea si /oartea lui Ce%! din
Creta- $r ,ndoial c
a
tit /isterele eleusine c,t
si biserica orfic au ,/pru/utat societ0ii elene
din perioada ei clasic o 7ran spiritual spre
$are
n)uia* dar pe care n+o putea afla ,n cultul
di.init0ilor ti/puluiE un du7 al lu/ii celeilalte
a#a cu/ trebuie s ne
a
5tept/ s descoperi/
,ntr+o epoc de tulburri* un du7 pe
8 I3TRO-6.ERE
care+A recunoa#te/ ca fiind caracteristic pentru
bisericile uni.ersale ,nj(7ebate de ctre
proletariatele interne ,n perioada de a/ur(-
'e ba)a acestor analo(ii nu este c7iar
nepotri.it s cut/ s deslu#i/* ,n /istere #i
,n orfi!7, !"afia %nei bi!eri$i uni.ersale /inoice- 5i
c7iar dac aceste in.esti(a0ii speculati.e ar
ajun(e s descopere ade.rul 1proble/a .a fi
anali)at ,ntr+un capitol ulterior al acestei
lucrri ,n care se .or e8a/ina ori(inile
orfis/uluiB
1
, a$ea!"a n% poa"e fi n"r% ni7i$ o c7e)#ie
ca s consider/ societatea elen ,nrudit #i
afiliat cu predecesoarea ei- $iindc pentru care
pricin ar /ai fi fost ne.oie ca biserica acesteia
s caute s ,n.ie din /or0i* dac n+ar fi fost
ucisK 5i cine i+ar fi putut fi uci(a#ii* dac nu
barbarii care /turaser lu/ea /inoicK
Adopt,nd panteonul acestor a7ei uci(a#i*
Ijefuitori de cet0iJ* ca panteonul ei propriu*
societatea elen ,i procla/a rudele ei prin
adop0iune- &ar ea nu s+ar fi putut afilia
societ0ii /inoice fr a lua asupra ei s,n(ele #i
.ino.0ia a7eilor* ajun(,nd astfel s se recu+
noasc ea sin(ur drept paricid-
&ac ne ,ntoarce/ acu/ la fundalul societ0ii
siriace* .o/ (si acela#i lucru pe care A+a/
(sit ,n fundalul societ0ii elene* adic un stat
uni.ersal #i o perioad de 25l6er7anderun! care se
do.edesc a fi acelea#i cu cele care apar ,n
ulti/ele capi"ole ale i!"oriei 7inoi$e. 6l"i7a A8r$olire a
perioadei de 25l6er7anderun! post+/inoice a fost o
a.alan# u/an alctuit din ni#te rtcitori
de)rdcina0i care+#i cutau sla#e noi si care
erau t,r,0i pe ur/a ulti/ului #i i/petuosului .al
de barbari din nord a#a+nu/i0ii dorieni-
Respin#i din (ipt* unii din ace#ti refu(ia0i s+au
a#e)at pe 0r/urile de nord-e!" ale I/periului
(iptean #i ne s,nt cunoscu0i sub nu/ele de
filisteni* po/eni0i astfel de 4ec7iul Testa/ent-
Aici filistenii refu(ia0i din lu/ea /inoic s+au
,nt,lnit cu e.reii no/a)i care* .enind din
0inuturile ni/nui din Arabia, !e ndrep"a% !pre
po!e!i%nile e'ip"ene din Siria. /ai depar"e, !pre nord,
#irul /untos al Libanului a constituit li/ita
infiltrrii si/ultane a ara/eenilor no/a)i #i a
repre)entat un refu(iu pentru fenicienii de pe
0r/ care i)butiser s supra.ie0uiasc n+
.lirii filistenilor- &in toate aceste ele/ente s+a
)/islit o so+
1
0eAi p. #11.
ST%&I%L CO!'ARATI4 AL CI4ILI3AIILOR 9
cietate nou* societatea siriac* ,n clipa ,n care
con.ulsiile aces"ei re'i%ni a% $on"eni".
&ac e .orba s (si/ o ,nrudire ,ntre
societatea siriac #i o societate anterioar de
acela#i (en* le(tura nu se poate face dec,t cu
societatea /inoic- Si aceasta din ur/ era le+
(at de societatea elen ,n aceea#i /sur ca
de societatea siriac- %na din /o#"enirile 7inoi$e
folo!i"e de !o$ie"a"ea !iriac a fost alfabetul 1de#i
lucrul nu este toc/ai si(urBE o alta s+ar putea s
fi fost atrac0ia pentru cltorii /ariti/e pe dis+
tan0e lun(i-
La pri/a .edere pare surprin)tor s se
afir/e c societatea siriac #i+ar putea tra(e
ob,r#ia din societatea /inoic- Ne+a/ fi putut
a#tepta /ai de(rab s descoperi/ statul uni+
.ersal care a constituit fundalul societ0ii siriace
ca fiind IRe'a"%l 3o%E e'ip"ean, n 8re7e $e
7ono"ei!7%l e8reilor n-ar fi de$" o ren8iere a
7ono"ei!7%l%i l%i IJ2na"on: dar do8eAile respin(
ase/enea supo)i0ii- &up cu/ nu e8ist nici o
do.ad pentru a putea su(era afilierea societ0ii
siriace la .reuna din societ0ile repre)entate
respecti. prin I/periul Hitit 1P7attiB ,n Ana"olia !a%
prin dinastia su/erian din %r #i ur/a#a ei*
dinastia a/orit din Babilon* societ0i pe care le
.o/ exa7ina n $on"in%are.
Societatea sumerian. .nd ne n"oar$e7 la f%ndal%l
!o$iet0ii indice* cel dint,i lucru de care ne i)bi/
este faptul c reli(ia 4edelor* ,ntoc/ai ca #i
cultul )eit0ilor oli/pice* do.ede#te a fi fost
,nj(7ebat printre barbari ,n plin perioad de
25l6er7anderun! #i nu poart nici unul din se/nele
caracteristice ale unei reli(ii care ar fi putut fi
creat ,n .re/ea unei epo$i de tulburri de ctre
proletariatul intern al unei societ0i ,n declin-
In ca)ul acesta* barbarii erau arienii care au
aprut ,n India de Nord+4est ,n )orile istoriei
indice* ,ntoc/ai cu/ ,n )orile istoriei elene #i+au
fcut apari0ia a7eii la !area (ee- 'e ba)a
analo(iei cu le(tura pe care a/ deslusit+o a fi
e8istat ,ntre societatea elen #i cea /inoic* ne
pute/ a#tepta s descoperi/ ,n fundalul
societ0ii indice .reun stat uni.ersal
$%
un 0inut
al ni/nui la (rani0* 0inut ,n s,nul cruia
str/o+5u arienilor .or fi .ie0uit ca proletariat
e8tern* p,n c,nd prbu#irea statului uni.ersal le
.a fi ,n(duit s treac (rani0a- ST fi oare cu
putin0 s identific/ acel stat uni.ersal #i s
50 I3TRO-6.ERE
locali)/
0inutul
ni/nui
de la
7otarele
acestuiaK
Ne .a fi
/ai u#or
s
rspunde
/ la
aceste
,ntrebri
cut,nd
/ai ,nt,i
s
solu0ion
/ alte
dou
proble/e2
'e unde
#i+au (sit
dru/ul
spre India
arieniiK
Si* nu
cu/.a
unii dintre
ei*
pornind
de la
acela#i
loc de
plecare*
a% aH%n! pe
al"e
7elea'%riO
Arienii
.orbeau o
li/b
indo+
european
-
&istribu0ia
istoric a
li/bilor
indo+
europene
? un (rup
,n uropa
si cellalt
,n
India
#i
Iran
?
do.e
de#te
c
arien
ii
trebu
ie s
fi p+
truns
,n
India
din
step
a
eura
siatic
*
de+a
lun(
ul
dr%7%
rilor
pe
care
au
apuc
at+o
at,0ia
dintr
e
ur/a
#ii
lor*
p,n
la
n.l
i"orii
"%r$i
/a27
%d din
C7a)
na ,n
secol
ul al
:I+
lea #i
Babu
r*
,nte/eiet
orul
I/periului
/o'%l ,n
secolul al
:4I+lea al
erei
noastre-
&ac
cercet/
acu/ aria
de
dispersiun
e a
turcilor* ,i
(si/ pe
unii din ei
lu,nd+o
spre !%d-
e!", ,n
India* iar
pe al0ii
apuc,nd+o
spre sud+
.est*
ctre
Ana"olia #i
Siria- &e
pild* ,n
.re/ea
lui /a27%d
din
C7a)na
au a.ut
loc #i
n.lirile
tur$ilor
!el'i%$iAi,
$are a%
pro8o$a"
.r%$iadele
$a %n
$on"raa"a$
din partea
societ0ii
occidental
e-
.iden0ele
docu/ent
are ale
(iptului
antic
ne
arat
li/pe
de c
,n
li/it
ele
perio
adei
cu+
prin!e
n"re
2@@@
#i
1#@@
,-Cr-
arien
ii*
ptru
n),nd
din
stepa
euras
iatic
prin
acela
#i
0inut
prin
care
a.ea
u s
n.l
easc
#i
turcii
cu
trei
/ii
de
ani
/ai
t,r)iu
* au
antici
pat
/od
ul de
dis+
persi
une
al turcilor-
Anu/e* ,n
.re/e ce
unii din ei*
a#a cu/
ne este
cunoscut
din
i).oarele
indiene*
au
ptruns ,n
India* al0ii
au n.lit
prin Iran*
prin IraH*
prin Siria
#i* ,n cele
din ur/*
au
ptruns ,n
(ipt*
unde s+au
a#e)at ,n
secolul al
:4II+lea
,-Cr-
i/pun,nd
acea
c,r/uire a
cpeteniil
or r)boi+
nice
barbare
creia ,n
istoria
(iptului i
se spune
perioada
7icso#ilor-
.e a
pri$in%i"
perioada de
25l6er7and
erun! a
arienilorO
'ute/
rspunde
la aceast
,ntrebare
cut,nd s
l/uri/
ce a
pri$in%
i"
perioa
da de
25l6er
7ande
run! a
turcil
orK
Rsp
unsul
la
acea
st
din
ur/
,ntre
bare
,l
pute
/
(si
,ntr+
un
e.eni
/ent
docu
/ent
at
istori
c2
0inta
lor a
fost
ni/ic
irea
Calif
atulu
i Ab+
basid
* #i
turcii
s+au
rsp,
ndit
,n
a/,n
dou
direc
0iile
ca
ur/are a
faptului c
le#ul
I/periului
Abbasid
le+a pus la
,nde/,n
0inuturi de
prad* at,t
,ntre
7otarele
0inuturilor
lor de
ba#tin*
c,t #i ,n
0inuturile
situate la
/ar(inile
7otarelor
lui* dar
at,r+n,nd
ini0ial de
el* #i
anu/e
.alea
Indului-
Ne poate
da o ase+
/enea
e8plica0ie
c7eia
rsp,ndirii
corespun)
toare a
arieni+
ST%&I%L CO!'ARATI4 AL CI4ILI3AIILOR #1
InrK &esi(ur- $iindc* dac pri.i/ 7arta politic a
Asiei de Sud+4est ctre anii 2@@@-19@@ -Cr-* o .o/
(si ,nc7e(at ,ntr+un stat uni.ersal* care*
,ntoc/ai ca #i Califatul din Ba(dad era c,r/uit
de la o capital situat ,n IraH* si ale crui
0inuturi se ,ntindeau ctre acelea#i direc0ii
pornind de la aceia#i centru-
A$e!" !"a" %ni8er!al a fo!" I7peri%l S%7ero-AJJadian,
,nte/eiat ctre anii 21* !a% 2@<9 ,-Cr- de ctre
su/erianul %r+n(ur* din %r* si restaurat ctre
anii 1<# !a% 1)9@ ,-Cr- de ctre a/oritul 5a77%rabi.
'rbu#irea i/periului dup /oartea lui 5a77%rabi
a de!$2i! perioada de 25l6er7anderun! a arienilor- Nu
a.e/ do.e)i directe c I/periul Su/ero+AJJadian
s+ar fi e8tins p,n ,n India* dar pute/
presupune acest l%$r% pe baAa re$en"ei de!$operiri n
8alea Ind%l%i a %nei $%lturi care datea)* judecind
dup cele dou e8ca.a0ii ini0ial e8plorate* dintr+o
epoc situat ,ntre anii 2#@@ #i 1#@@ ,-Cr-* ceea ce
o lea( foarte str,ns de epoca su/erienilor din
IraH-
Ne este oare cu putin0 s identific/
societatea ,n istoria creia I/periul Su/ero+
AJJadian a $on!"i"%i" !"a"%l %ni8er!alO .ercet,nd
antecedentele acestui i/periu* (si/ do.e)i
despre o epoc de tulburri ,n cursul crora un
/ilitarist aHHadian* Sar(on din A(ade* a fost o
fi(ur repre)entati.- Cobor,nd #i /ai departe
,n trecut .o/ descoperi o perioad de cre#tere
#i de putere creatoare* a#a cu/ a fost pus ,n
lu/in ,n ur/a recentelor e8ca.a0ii de la %r- C,t
de departe !pre 7ileni%l al I0-lea . .r
8
sau c7iar
dincolo de el* se .a fi ,ntins aceast epoc nu
#ti/ ,nc- &ar societatea identificat a!"fel o p%"e7
n%7i societatea su/erian-
Societile hitit si babilonic. &up ce a/
identificat societatea su/erian pute/ trece /ai
departe pentru a ,ncerca s identific/ alte
dou societ0i- &e data aceasta .o/ proceda*
,ns* nu cu/ a/ procedat p,n acu/* trec,nd de
la societatea /ai recent la cea anterioar ei* ci
,ntr+o ordine in.ers-
Ci.ili)a0ia su/erian s+a rsp,ndit ,n partea
rsritean a 'eninsulei Anatolice* ,n 0inutul
cunoscut /ai t,r)iu sub nu/ele de Cappadocia-
Tbli0ele de ar(il (site de ar7eolo(i in
.appadocia* care con0in docu/ente ,n le(tur
cu proble/e co/erciale* s,nt o do.ad a acestei
rsp,ndiri- Atunci c,nd* dup /oartea lui
5a77%rabi, statul uni.ersal su/erian s+a
'rbu#it* 0inuturile lui cappadociene au fost
cucerite de bar+
#2 I3TRO-6.ERE
bari
pro8enind
din nord-
8e!". (e la
an%l 1#9#
!a% 1#*1
..r.
$r7%i"or%l
$el%i 7ai
i7por"an"
!"a"
!%$$e!oral
de pe a$ele
/elea(uri
* re(ele
!ursilis I
al
I/periului
P7atti* a
n.lit
asupra
Babilonul
ui #i A+a
jefuit-
N.litorii
s+au
retras
,ncrca0i
de prad*
#i apoi al0i
barbari*
casi0ii din
Iran* #i+au
statornicit
,n IraH o
stp,nire
care a
durat
sase
.eacuri-
I/periul
P7atti a
ajuns
nucleul
unei
societ0i
7itite* pe
care o
cunoa#te
/
fra'7en"ar
7ai
ale!
pe
baAa
%nor
/rt
urii
e(ipt
ene*
,ntr+
a+
de.
r*
7iti0ii
au
fost
,ntr+
un
r)b
oi
per/
anen
t cu
(ipt
ul ,n
ur/a
e8tin
derii
stp,
nirii
e(ipt
ene
,n
Siria
de
ctre
Tut7
/o+
!i! al
Ill-lea
,18@-
1#@
,-Cr-B-
Sfr,
/are
a
I/pe
riului
Hitit
,n
ur/a
acele
ia#i
perioade
de
25l6er7and
erun! care
cople#ise
I7peri%l
.re"an a
fost
po/enit
/ai sus-
Hiti0ii par
a fi adop+
tat
siste/ul
reli(ios
su/erian*
dar a.eau
#i o reli(ie
a lor pro+
prie*
precu/ #i
o scriere
picto(rafi
c din
care
pute/
recon+
stitui cel
pu0in cinci
dialecte
7itite
diferite-
O alt
societate
,nrudit
cu cea
su/erian
ne este
,nf0i#at
,n lu/ina
i).oarelor
e(iptene
dat,nd din
secolul al
:I4+lea
..r.. E!"e
8orba de o
!o$ie"a"e
lo$%ind
$2iar pe
7elea'%rile
socie
t0ii
su/e
riene
* #i
anu
/e
,n
Babil
on*
unde
influ
enta
ca+
sit a
din
uit
p,n
,n
secol
ul al
:II+
lea
,-Cr-*
,n
Asiri
a #i
,n
la/
-
Instit
u0iile
acest
ei
socie
t0i
/ai
rece
nte
de).
oltat
e pe
solul
su/
erian
se
asea
/n
at,t
de
/ult*
sub
nu/eroas
e as+
pecte* cu
societatea
su/erian

precedent
* ,nc,t e
,ndoielnic
dac ar
/ai putea
fi pri.it
ca o
societate
distinct
sau ca un
!i7pl%
epilo' al
$elei
!%7eriene. Ii
8o7 a$orda
$% "oa"e
a$e!tea
beneficiul
,ndoielii #i
o .o/
nu/i
societatea
babilonic
* ,n cea
din ur/
fa) a ei*
,n secolul
al 4II+lea
,-Cr-*
aceast
!o$ie"a"e a
nd%ra"
neajunsuri
le unui
r)boi de
o sut de
ani
i)bucnit
pe
propriul ei
teritoriu
,ntre
Babilon #i
puterea
/ilitar a
asirienilor-
Socie
tatea
babil
onic
a
supr
a.ie0
uit cu
#apt
e)eci
de
ani
distr
u(eri
i
Asiri
ei #i
a
fost
,n(7i
0it
,n
cele
din
ur/
de
satul
uni.
ersal
$on!"i"
%i" de
I7peri
%l
A2e7
enid al
l%i
.yr%!.
Cei
#apt
e)eci
de
ani
cupri
nd
do/
nia
lui
Nabo
pa+
lasar
#i
Icapt
i.itatea
babilonic
J a
e.reilor*
crora
.yr%! li s+a
,nf0i#at
ca un
de)robitor
tri/is de
ceruri-
Societa
tea
egiptean
. Aceast
societate
foarte
i/portant
s+a
nscut ,n
.alea
inferioar
a Nilului*
,n ti/pul
celui de+
al
patrulea
/ileniu
,-Cr-* #i a
ajuns s
se stin(
,n secolul
al cincilea
al erei
noastre*
dup o
e8isten0*
de la
,nceput
p,n la
ST6-I61 .O/(ARATI0 AL CI4ILI3AIILOR #*
sf,rsit* cel pu0in de trei ori /ai ,ndelun(at dec,t
e8isten0a societ0ii noastre occidentale p,n
ast)i- Societatea e(iptean a fost fr prin0i si
fr /ldi0eE nici o societate e8istent nu noate
pretinde c s+ar cobor, din ea- Cu a"" 7ai bir%i"oare
!e ,nf0i#ea) astfel ne/urirea pe care a cutat+o
#i pe care a (+sit+o sp,nd ,n piatr- 'are
probabil c pira/idele* care di+nuiesc* ca
do.e)i fr de .ia0 ale e8isten0ei furitorilor lor*
de aproape cinci /ii de ani* .or /ai supra.ie0ui
,nc sute de /ii de ani de acu/ ,nainte- 5i nu
este de neconceput c s+ar putea s dinuiasc
/ai /ult dec,t o/ul ,nsu#i ,ntr+o lu/e ,n care nu
.a /ai fiin0a .reo /inte o/eneasc s le
citeasc solia* solie care .a r/,ne s
/rturiseasc trufa#2 I!ai ,nainte s fi fost
Abra2a7, a7 fo!" e% PE Aceste uria#e /or/inte pi+
ra/idale ne redau* sc7e/atic* istoria societ0ii
e(iptene* ,n /ai /ulte sensuri- Noi .orbi/ de
aceast societate ca si cu/ ar fi dinuit peste
patru /ii de ani* dar ,n cursul unei ju/t0i din
aceast perioad societatea e(iptean n+a /ai
fost* ,ntr+o /are /sur* un or(anis/ .iu* ci un
or(anis/ /ort dar ne,n(ropat- !ai /ult de
ju/tate din istoria (iptului n%-i de$" %n epilo'
'i'an"i$.
&ac ur/ri/ aceast istorie descoperi/ c
ce.a /ai /ult de un sfert din desf#urarea ei
constituie o perioad de cre#tere- lanul pe care
A+a de)ln0uit la ,nceput pentru stp,nirea %n%i
7edi% na"%ral $" !e poa"e de pri7eHdio! ? prin des0e+
lenirea* asanarea #i culti.area /la#tinilor care
se ,ntindeau de+a lun(ul .ii inferioare a Nilului
#i deltei acestuia* ,n(re+un,nd ptrunderea
o/ului ? i+a fost necesar #i pentru a ajun(e la
unificarea ti/purie a lu/ii e(iptene* la sf,r#itul
a#a+nu/itei epoci predinastice- 5i elanul creator
al societ0ii e(iptene a atins apo(eul ,n
reali)rile /ateriale ui/itoare ale dinastiei a
patra- Aceast dinastie a /arcat o cul/e ,n
reali)rile caracteristice ale societ0ii e(iptene2
coordonarea str+
J * t '
daniilor u/ane pentru ducerea la bun sf,rsit a
unor uria#e lucrri te7nice* de la fertili)area
/la#tinilor p,n la construc0ia pira/idelor- a a
/arcat totodat o cul/e ,n ad/inistra0ia politic
#i ,n art- ',n #i ,n do7eni%l reli'iei, a$olo %nde
,n0elepciunea este )/islit* dup ,n0elepciunea
pro.erbelor* din suferin0* a#a+nu/itele Ite8te
ale pira/idelorJ s,nt do.ada ca aceast epoc a
fost /artora na#terii* conflictului #i pri/ei ra)e a
,ntreptrunderii a dou /i#cri reli(ioase ?
$%l"%l
54 I3TRO-6.ERE
soarelui
#i cultul
lui O!iri!
? $are a%
aH%n! la
7a"%ri"a"e
dup ce
societate
a
e(iptean
a apucat+
o pe
panta
decaden0
ei-
&up
dep#irea
punctului
cul/inant
* s+a i.it
decaden0
a n
perioada
de
tran)i0ie
de la
dinastia a
cincea la
dinastia a
#asea*
ctre anul
2*#@ ,-Cr-
&e la
aceast
dat
,ncepe/
s des+
lu#i/
si/pto/e
le care ne
s,nt
cunoscute
#i care
caracteri)
ea)
decaden0
a unei
societ0i*
c7iar ,n
ordinea ,n
care ni s+
au
,nf0i
#at
,n
istori
a
altor
socie
t0i-
Sfr,
/are
a
re(at
ului
unita
r
e(ipt
ean
,ntr+
un
nu/
r de
sttu
le0e
,n
r)b
oi
per/
anen
t
une+
le cu
altel
e
poart

pece
tea
nede
)/in
0it a
unei
epoci
de
tul+
burr
i-
poc
a de
tulbu
rri a
(ipt
ului a
fost
ur/at
ctre anul
2@#2 ..r. de
$on!"i"%irea
%n%i !"a"
%ni8er!al,
n"e7eia" de
dinastia
local din
Teba #i
consolidat
de
dinastia a
douspre)
ecea
ctre anii
1991 p,n
la 1<8)
,-Cr-- &up
stin(erea
dinastiei a
douspre
)ecea*
statul
uni.ersal
s+a
prbu#it*
#i* ,n
ur/a
acestei
prbu#iri*
s+a i.it un
interre(n
care la
r,ndul su
a pro8o$a" o
25l6er7and
erun! care
a fost
n.lirea
7icso#ilor-
Cu
aceast
n.lire s+
ar prea
c
asist/ la
sf,r#itul
societ0ii
e(iptene-
&ac a/
fi ur/at
/etoda
noas
tr
obi#n
uit
de
cerc
etare
#i
dac
a7 fi
7er!
napoi
,
n$ep
nd din
!e$ol%
l al 4+
lea al
erei
cre#ti
ne*
pe
firul
istori
ei
(ipt
ului*
ne+
a/ fi
oprit
la
acest
punc
t #i
a/ fi
spus2
IA/
cobo
r,t pe
firul
istori
ei
(ip+
"%l%i,
pornin
d de la
%l"i7e
le
a7pre
n"e,
a"" de
!labe,
ale
pa#ilor ei*
,n secolul
al 4+lea
d-Cr-* #i
a/ tot
cobor,t
.re/e de
dou)eci
#i unu de
.eacuri*
p,n ne+
a/ i)bit
de o
25l6er7an4
derun!
ur/,nd
unui stat
uni.ersal-
Ne+a/
pus*
a#adar*
pe ur/ele
societ0ii
e(iptene
#i a/
ajuns la
i).oarele
ei #i a/
putut
astfel
deslu#i
ulti/a
etap a
unei
societ0i
anterioar
e* pe care
o .o/
nu/i
societate
a
NniloticU-
J
&ar nu
.o/
accepta
aceast
linie de
cercetare-
$iindc*
dac* de
la punctul
la care
a/
ajun
s*
porni
nd
din
a/b
ele
di+
rec0ii
* a/
luat+
o
iar#i
,n
sus
pe
firul
istori
ei*
nu
.o/
/ai
(!i
o
nou
socie
tate*
ci ne
.o/
i)bi
de
ce.a
cu
totul
deos
ebit-
Anu
/e*
Istat
ul
barb
ar
succ
esor
alJ a
fost
risipi
tE
7icso
#ii au
fost
i)(on
i0iE #i
statul
uni.ersal
cu
capitala la
Teba ,l
.o/ (si
restaurat*
,n /od
con#tient
si
deliberat-
Aceast
oper
de
restaura0i
e
constituie
* din
un(7iul
nos"r% de
8edere
a$"%al,
!in'%r%l
e8eni7en"
!e7nifi$a"i8
din istoria
(iptului
1dac nu
0ine/
sea/a de
re.olu0ia
nei)butit
a lui
IH7natonB*
,ntre
secolul al
:4I+lea
,-Cr- #i
secolul al
0-lea d..r.
-%ra"a
a$e!"%i !"a"
%ni8er!al,
de 7ai
7%l"e ori
ST%&I%L CO!'ARATI4 AL CI4ILI3AIILOR
##
fr,/at #i apoi restabilit* acoper ansa/blul
acestor dou /ilenii- Nu poate fi .orba de o
societate nou- &ac cercet/ istoria reli(ioas
a societ0ii e(iptene .o/ (si c #i ,n cadrul
acestei societ0i* dup perioada de interre(n* a
precu/pnit o reli(ie ,/pru/utat /inorit0ii
do/inante din epoca precedent ,n declin- &ar
aceast reli(ie nu a biruit fr lupt- !ai ,nt,i #i+
a ,ntrit po)i0iile ajun(,nd la ,n0ele(ere $% o bi!e-
ric uni.ersal care fusese creat ,n epoca
precedent* aceea a declinului* de ctre
proletariatul intern al (iptului* fiind inspirat
de reli(ia lui O!iri!.
Reli'ia l%i O!iri! pro8enea din -el"a 3il%l%i, iar n% din
(iptul de Sus* acolo unde se furise istoria
politic a societ0ii e(iptene- $irul conductor al
istoriei reli(ioase a (iptului poate fi deslu#it ,n
ri.alitatea dintre O!iri!, )eu a crui natur este
p/,ntean #i subp/,ntean ? spiritul
.e(eta0iei $are apare #i dispare alternati. pe
p/,nt #i ,n ad,ncurile p+7n"%l%i ? #i )eul
soarelui din cer- Acest conflict era ,n str,n+s
le(tur cu conflictul politic si social dintre dou
sec0iuni ale societ0ii ,n s,nul creia se
de).oltaser aceste dou cul"uri- 'ute/ c7iar s
consider/ ri.alitatea dintre O!iri! #i Ra ca
si/pla e8presie teolo(ic a conflictului dintre
cele dou sec0ii ale societ0ii e(iptene- Anu/e*
cultul lui Ra* )eul soarelui* era sub controlul
preo0i/ii din Heliopolis* iar Ra ,nsu#i era
conceput dup c7ipul #i ase/narea faraonului*
,n .re/e ce cultul lui O!iri! era o reli(ie
popular- A fost astfel .orba de un conflict ,ntre
o biseric de stat* de /ult constituit* #i o reli(ie
popular care fcea apel la credincio#ii
indi.iduali-
-iferen0a funda/ental dintre cele dou
reli(ii* a#a cu/ se ,nf0i#au ele ,n for/ele lor
ori(inare* consta ,n deosebirea dintre
perspecti.ele pe care fiecare le f(duia
credincio#ilor ei dup /oarte- Anu/e* O!iri!
c,r/uia /ul0i/ile de /or0i ,ntr+o ,/pr0ie de
u/bre subp/,ntene- Ra* ,n sc7i/bul unei
anu/ite presta0iuni sacre* ,#i /,ntuia
credincio#ii de /oarte #i+i ,nl0a spre ceruri de
.ii- &ar o ase/enea apoteo) nu era f(duit
dec,t acelora care+i puteau plti pre0ul* pre0 care
se %r$a ne$on"eni" pn c,nd ne/urirea de tip solar
a ajuns .irtual /onopolul faraonului #i al acelora
dintre /e/brii cur0ii sale la pre(tirea ne/uririi
crora se /ilosti.ea faraonul s contribuie-
!arile pira/ide s,nt /onu/ente ale acestei
strdanii de a se cpta ne/urirea personal
prin inter/ediul e8tra.a(an0ei ar7itecturale-
#) I3TRO-6.ERE
,n .re/ea aceea* reli(ia lui Osiris c,#ti(a
teren- Ne/urirea pe care o oferea credincio#ilor
si putea s fie un lucru de ni/ic ,n cu/pn cu
locuin0a sla#ului ceresc alturi de Ra- &ar era
totu#i o /,n(,iere* sin(ura la care puteau n)ui
/asele* sub cu/plita apsare care le )drobea ,n
.ia0a p/,ntea+n pentru a pre(ti .e#nica
fericire a stp,nilor lor- Societatea e(iptean se
scinda tot /ai /ult ,ntre o /inoritate do/inant
#i un proletariat intern- Con#tien0i de aceast
pri/ejdie* preo0ii din Heliopolis au ,ncercat s+A
neutrali)e)e pe Osiris 7biind%-1 $a Ae% a!o$ia". -ar,
n"r-%n a!e7enea "r', O!iri! a ajuns s capete /ai /ult
dec,t fusese silit s dea- &e ,ndat $e a fost
receptat ,n cultul solar al faraonului* el a pretins
s asi(ure ritualul solar al apoteo)ei pentru
,ntrea(a o/enire- !onu/entul acestui
sincretis/ reli(ios este a#a+nu/ita Carte a
morilor, Iclu)a oricui spre ne/urireJ* care a
stp,nit ,ntrea(a .ia0 reli(ioas a societ0ii
e(iptene de+a lun(ul celor dou /ilenii care+i
constituie epilo!ul. Ideea c Ra cerea cre+
dincio#ilor s se poarte dup dreptate /ai
de(rab dec,t s ,nal0e pira/ide a precu/pnit*
#i Osiris a fost ,nf0i#at ca un H%de$tor ,n
,/pr0ia lu/ii subp/,ntene* unde le 7otra
celor /or0i soarta pe care #i+o /eritaser pe
p/,nt prin c7ipul cu/ ,#i duseser .ia0a-
Aici* a#adar* sub statul uni.ersal al (iptului*
pute/ deslu#i linia/entele unei biserici create
de un proletaria" in"ern. Care ar fi fost soarta
acestui cult al lui Osiris dac statul e(ip"ean
%ni8er!al n-ar fi fo!" re!"a%ra"O Ar fi aH%n! $ri!alida %nei
societ0i noiK !ai ,nt,i de toate* ne+a/ putea
a#tepta c i+ar fi /o/it pe 7icso#i* tot astfel
cu/ i+a /o/it biserica cre#tin pe barbari- &ar
lucrurile nu s+au petrecut astfel- %ra ,/potri.a
7icso#ilor a ,nde/nat reli(ia lui Osiris s accepte
a/al(a/area ei* ,n cadrul unei uniri ,/potri.a
firii* cu reli(ia /oart a /inorit0ii do/inante* #i
,n cursul acestui proces reli(ia lui Osiris a ajuns
s se per.erteasc #i s se de(rade)e- Ne+
/urirea a fost iar#i pus la /e)at* cu toate c
acu/ pre0ul nu /ai era ridicarea unei pira/ide*
ci nu/ai c,te.a ,nse/nri pe un sul de papirus-
'ute/ presupune c ,n aceast $o7bina0ie* ca ,n
/ulte altele* produc0ia de /as a unui articol
ieftin* ,n(duind o /arj redus de beneficiu*
le+a adus celor care+A produceau cele /ai /ari
c,#ti(uri- Astfel* Irestaura0iaJ care a a.ut loc ,n
secolul al :4I+lea ,-Cr- a fost ce.a /ai 7%l" de$"
re!"abilirea !"a"%l%i %ni8er!al: ea a fo!" o a7al'a-
ST%&I%L CO!'ARATI4 AL CI4ILI3AIILOR #<
/are a 0esuturilor .ii ale bisericii lui O!iri! cu
0esuturile /oarte ale societ0ii e(iptene ,n
a(onie- S+a alctuit ,n felul acesta o sin(ur
/as, %n !oi de a!re!at social cruia ,i .or trebui
dou /ilenii ca s se desco/pun-
Cea /ai bun do.ad c societatea
e(iptean restaurat era .du.it de .ia0 o
constituie e#ecul total al sin(urei strdanii care
s+a fcut de a o ,n.ia din /or0i- &e data a$ea!"a %n
o/* anu/e faraonul IH7naton* a cutat s
reproduc prin+tr+un sin(ur (est actul de crea0ie
reli(ioas care fusese ,ndeplinit ,n )adar de
ctre biserica osirian a proletariatului intern* ,n
decursul .eacurilor epocii de tulburri* .eacuri
de /ul" apuse- 'rin (eniul su* IH7naton a furit
o nou concep0ie despre 3eu #i o/* despre
.ia0 #i despre natur* #i a ,ntruc7i+pat+o ,ntr+o
art #i o poetic nouE dar societ0ile rposate
nu /ai pot fi aduse la .ia0 ,n acest /od-
Nereu#ita lui constituie do.ada c a.e/
dreptate c,nd consider/ feno/enele sociale din
$adr%l i!"oriei E'ip"%l%i, n$epnd $% !e$ol%l al >0I-lea ,-Cr-*
/ai de(rab ca pe un epilo( dec,t ca pe istoria
de la lea(n #i p,n la /or/,nt a unei noi
societ0i-
Societile andin, ucatec, mexican i &aya-
nain"e de 8enirea conc7istadorilor spanioli*
A/erica a dat na#tere celor patru societ0i
/en0ionate ,n titlu- Societatea andin din 'eru
apucase s ajun( la stadiul unui stat
uni.ersal* I/periul Inca#* ,n /o/entul ,n care a
fost ni/icit de 'i)arro ,n 1#*@. Societatea
/e8ican se apropia de un stadiu si/ilar* statul
%ni8er!al n 'er7ene fiind I7peri%l AA"e$, n epo$a expedi-
0iei l%i .or"L! !"a"%l-$e"a"e Tla8cala r/sese ulti/a
putere independent /ai pre)ent6nd oarecare
i/portan0* ceea ce i+a deter/inat pe tla8calani
s+A sprijine pe .or"e!. So$ie"a"ea ?ucatec din
'eninsula 4%$a"an fusese ,n(7i0it de societatea
/e8ican cu .reo patru sute de ani ,nainte- At,t
societatea /e8ican c,t #i societatea ?ucatec
erau afiliate unei societ0i an"erioare, !o$ie"a"ea 7aya,
$are pare a fi realiAa" %n "ip de ci.ili)a0ie /ai ,nalt #i
/ai u/an dec,t succesoarele ei- So$ie"a"ea 7aya a
ajuns la un sf,r#it rapid #i /isterios ,n secolul al
4II+lea d-Cr-* ls,nd ca /rturii ale e8isten0ei
sale r%inele /arilor ei cet0i ,n pdurile
,n(ropate ,n p/,nt de ploi ,n 4%$a"an. So$ie"a"ea
7aya ex$ela!e n a!"rono7ie. -e!$operirile fcute ,n
acest do/eniu le pusese ,n practic ,ntr+un sis+
te/ de cronolo(ie ale cr%i $al$%le !-a% do8edi"
deo!ebi" de exa$"e. =roaAni$ele ri"%ri reli'ioa!e de!$operi"e
de .or"L! n
#8 I3TRO-6.ERE
/exi$ par a n% fi fo!" al"$e8a de$" o versiune
grosolan, plin de $r%Ai7e, a 8e$2ii reli'ii 7aya.
Cercetrile noastre ne+au ,nf0i#at astfel
nouspre)ece societ0i* /ajoritatea lor fiind
,nrudite* ca prin0i sau /ldi0e* cu una sau cu
/ai /ulte dintre ele- Aceste nouspre)ece so+
ciet0i s,nt2 societatea occidental* societatea
ortodo8* societatea iranian* societatea arab
1acestea dou din ur/ fiind ast)i unite ,n
societatea isla/icB* societatea 7indus* socie+
tatea e8tre/+oriental* societatea elen*
societatea siriac* societatea indic* societatea
sinic* societatea /inoic* societatea su/erian*
societatea 7itit* societatea babilonic* societatea
e(iptean* societatea andin* societatea
/e8ican* societatea ?ucatec #i societatea
7aya. Ne+a/ artat ,ndoiala ,n ceea ce pri.e#te
posibilitatea unei e8isten0e separate a societ0ii
babilonice fa0 de societatea su/erian* iar
c,te.a din celelalte perec7i de societ0i ar putea
e.entual s fie considerate ca societ0i unice
co/port,nd un Iepilo(J si/ilar celui ,nf0i#at de
ci.ili)a0ia e(iptean- &ar le .o/ respecta
structura indi.idual p,n c,nd nu .o/ (si o
,ndrept0ire pentru o alt concep0ie- Ar /ai fi
probabil de dorit s ,/pr0i/ societatea cre#tin
ortodo8 ,ntr+o societate ortodo8 bi)antin #i o
societate ortodo8 rus* dup cu/ ar fi posibil
s ,/pr0i/ societatea e8tre/+oriental ,ntr+o
societate c7ine) si %na $oreeano-Ha-pone)-
Ase/enea opera0ii ar spori nu/rul societ0ilor
cercetate la dou)eci #i una- 8plica0ii /ai pe
lar( #i o justificare /ai a/nun0it a /etodelor
de cercetare folosite de noi .or fi de).oltate ,n
capitolul ur/tor-
III POSIBILITATEA
COMPARRII SOCIETILOR
(1) Civilizaii i so!ie"i pri#i"ive
!ai ,nainte de a ,ncepe co/pararea
siste/atic a celor dou)eci #i una de societ0i
ale noastre* care constituie scopul acestei
lucrri* .a trebui s face/ fa0 a li&ine %nor po!ibile
obiec0ii- Cea dint,i obiec0ie* cea /ai si/pl*
,/potri.a /etodei de cercetare adoptat* s+ar
putea for/ula astfel2 IAceste societ0i nu au
alt trstur co/un dec,t faptul c toate
'OSIBILITATA CO!'ARRII SOCITILOR #9
$onstituie Ndo/enii inteli(ibile de studiuUE #i
aceast trstur este at,t de .a( si de
(eneral ,nc,t n+ar putea duce prin ea ,ns#i la
.reun re)ultat practic-J
Rspunsul este c societ0ile care constituie
Ido/enii inteli(ibile de studiuJ for/ea) un
(en ,n cadrul cruia cele dou)eci #i una de
societ0i repre)entati.e ale noastre nu s,nt dec,t
specii particulare- Societ0ile de acest (en s,nt
,n /od curent denu/ite ci.ili)a0ii* pentru a le
deosebi de societ0ile pri/iti.e care s,nt de
ase/enea Ido7enii in"eli'ibile de !"%diuJ* #i care
constituie alt specie ? de fap", cealalt !pe$ie ? ,n
cadrul (enului- Cele dou)eci si una de societ0i
ale noastre trebuie* prin ur/are* s aib .reo
trstur specific ,n co/un prin faptul c ele si
nu/ai ele s,n" an'aHa"e n pro$esul de ci.ili)a0ie-
O alt diferen0 ,ntre cele dou specii se
,nf0i#ea) de la sine- Nu/rul ci.ili)a0iilor
cunoscute este redus- Nu/rul societ0ilor
pri/iti.e cunoscute este cu /ult /ai /are- ,n
191#, "rei an"ropolo'i o$$iden"ali, 7otr,nd s
efectue)e un studiu co/parati. al societ0ilor
pri/iti.e si /r(inindu+se nu/ai la acelea
pentru care e8istau infor/a0ii .alabile* au ajuns
s constituie o list de )#@ ase/enea societ0i*
/ajoritatea lor .ie0uind #i ast)i- ste cu
neputin0 s ne furi/ o prere asupra
nu/rului societ0ilor pri/iti.e care trebuie s
se fi nscut #i s fi /urit din .re/urile c,nd
o/ul a ajuns pri/a oar o fiin0 o/eneasc*
poate acu/ .reo trei sute de /ii de ani- &ar
este li/pede c preponderen0a nu/eric a
societ0ilor pri/iti.e fa0 de ci.ili)a0ii este
cople#itoare-
Aproape la fel de cople#itoare este
preponderen0a ci.ili)a0iilor asupra societ0ilor
pri/iti.e din punctul de .edere al di/ensiunilor
fiecreia din ele ,n spa0iu #i ,n ti/p- Societ0ile
pri/iti.e* cu tot nu/rul lor uria#* au o durat
relati. scurt #i s,nt /r(inite ,n cadrul unor arii
(eo(rafice relati. stri/te* cuprin),nd un nu/r
relati. redus de fiin0e o/ene#ti- 'robabil c*
dac a/ putea s face/ un recens/,nt al
tuturor /e/brilor celor cinci ci.ili)a0ii ,nc
e8istente* pentru nu/rul redus de secole ,n
ti/pul crora au trit* a/ (si c fiecare din
ace#ti ade.ra0i le.iatani .a fi cuprins /ai
/ulte fiin0e dec,t
ar
putea str,n(e laolalt toate
societ0ile pri/iti.e luate ,/+pre%n ,nc de pe
.re/ea c,nd rasa o/eneasc a ,nceput s
rsar pe p/,nt- Cu toate acestea* noi nu
studie/ indi.i)ii*
)@ I3TRO-6.ERE
ci societ0ile- 5i faptul se/nificati. pentru
direc0ia cercetrilor noastre este c nu/rul
societ0ilor aflate n pro$e! de $i8iliAare ? societ0i
despre e8isten0a crora a.e/ do.e)i ? a fo!"
rela"i8 red%!.
,2+ Concep0ia eronat
asupra Iunit0ii
ci.ili)a0ieiJ
Cel de+al doilea ar(u/ent ,/potri.a
posibilit0ii de a co/para ,ntre ele cele dou)eci
#i una de ci.ili)a0ii ale noa!tre este de sens
contrar celui dint,i- Anu/e* c n+ar fi .orba de
dou)eci #i una de repre)entante ale unei
anu/e specii de societate* ci de o sin(ur
ci.ili)a0ie ? ci.ili)a0ia noastr-
Te)a unit0ii de ci.ili)a0ie este o concep0ie
(re#it spre care au fost ,ndru/a0i istoricii
occidentali conte/porani sub influen0a /ediului
lor social* ,/prejurarea care ,i induce ,n eroare
este faptul c* ,n epoca /odern* ci.ili)a0ia
noastr occidental si+a ,ntins plasa siste/ului
ei econo/ic de+a lun'%l n"re(ii lu/i- 5i aceast
unificare a lu/ii pe o sc7e/ occidental a fost
ur/at de o unificare politic pe acelea#i !$2e7e,
%nifi$are $e a 7er! aproape "o" a"" de depar"e $a
unificarea econo/ic- $iindc* de#i cuceririle
efectuate de ar/atele #i (u.ernele o$$iden"ale n-a%
fo!" ni$i a"" de p%"ernice #i nici at,t de co/plete
precu/ au fost cuceririle operate de industria#ii
#i de te7nicienii occidentali* r/,ne totu#i un
fapt c toate statele lu/ii conte/porane
constituie o parte din"r-%n !in'%r !i!"e7 politic de
ori(ine occidental-
S,nt fapte i)bitoare- &ar* dac .re/ s le
consider/ ca pe o e.iden0 a unit0ii de
ci.ili)a0ie* atunci ar ,nse/na s d/ do.ad de
superficialitate* ,n .re/e ce 7arta econo/ic #i
7arta politic ale lu/ii au ajuns s fie
o$$iden"aliAa"e, 2ar"a cultural a lu/ii a r/as ,n
esen0 ceea ce fusese /ai ,nainte ca societatea
noastr occidental s se an(aje)e pe calea cu+
ceririlor ei econo/ice #i politice- 'e plan cultural*
pentru acei care au oc7i s .ad* linia/entele
celor patru ci.ili)a0ii non-o$$iden"ale e8istente s,nt
,nc clare- &ar /ul0i nu au ase/enea oc7i- 5i
a/(irea lor este do.edit de folosirea ter/enu+
lui en(le) Ina"i8e!E ,Iindi'eniE ? n. t.9 !a% a
e$2i8alen"elor l%i n al"e li7bi o$$iden"ale.
'OSIBILITATA CO!'ARRII SOCITILOR )1
A"%n$i $nd o$$iden"alii n%7e!$ al"e popoare Iindi'eneE,
ei fac i/plicit o judecat de .aloare ,n sc7e/a
creia este cuprins* incon#tient* ideea c este
.orba de o alt cultur- Occidentalii pri.esc
ase/enea popoare ca pe ni#te fiare slbatice
/i#un,nd prin 0inutul ,n care se ,nt,/pl s+i
,nt,lneasc n $alea lor, $a pe o par"e a florei !i a fa%nei
lo$ale, iar n% $a pe ni#te oa/eni clu)i0i de
acelea#i n)uin0e ca #i ei- Si at,ta .re/e c,t ,i
nu/esc Iindi(eniJ li se pare firesc s+i e8ter/ine*
sau* a#a cu/ este /ai la /od ast)i* s+i
,/bl,n)easc* socotind astfel cu bun+credin0
1#i poate nu fac o prea /are eroare socotind
astfelB c se strduiesc s le a/eliore)e nea7%l.
3%7ai c occidentalii nu se prea strduiesc s
,nceap prin a ,n0ele(e sufletul Iindi(enilorJ-
&ar* ls,nd la o parte ilu)iile create de
succesul la di/ensiuni /ondiale al ci.ili)a0iei
occidentale ,n do/eniul /aterial* concep0ia
eronat asupra Iunit0ii istorieiE ? concep0ie ,n
care este i/plicat postulatul unei sin(ure
direc0ii posibile spre ci.ili)a0ie* si anu/e direc0ia
adoptat de ci.ili)a0ia occidental* toate
celelalte ci.ili)a0ii fiind sau tributare ci.ili)a0iei
occidentale sau pierdute pentru totdea%na n"r-%n
p%!"i% de ni!ip ? poate fi l/urit prin rdcinile
ei ,n nu/r de trei2 ilu)ia e(ocentric* ilu)ia unui
IRsrit ,n ne/i#careJ #i ilu)ia asupra
pro(resului conceput ca o /i#care rectilinie-
In ceea ce pri.e#te ilu)ia e(ocentric* ea este
destul de fireasc* #i tot ce trebuie adu(at este
c nu nu/ai occidentalii i+au c)ut prad- Si
e.reii sufereau de ilu)ia c ar fi nu F n popor, $i
Ipopor%l ale!E. (opoarele pe $are noi le n%7i7 Iindi'eneE, ei
le n%7ea% I'oi7iE, n 8re7e $e 're$ii le n%7ea%
<*barbareJ- &ar cea /ai (ritoare do.ad de
e(ocentris/ o constituie scrisoarea tri/is ,n
anul 1<9* d-Cr- de ctre ,/pratul filo)of al C7inei
Qianlon( unui /esa(er britanic* pentru a fi
,nf0i#at stp,nului acestuia* re(ele =eor'e al III-
leaF
T%, Re'e* .ie0uie#ti dincolo de 0r/urile /ultor
/riE cu toate acestea* ,nsufle0it de dorin0a ta u/il
de a ajun(e prta# la binefacerile ci.ili)a0iei noastre*
ne+ai tri/is o solie care ne+a adus respectuoasa ta
jalb--- i+a/ citit jalba cu /ult (rij- 5i "e7ei%rile pline
de i/bolduri ,n care ai scris+o /rturisesc o u/ilin0
plin de res+'ect din partea ta* u/ilin0 care .rednic
este de laud---
In ceea ce pri.e#te ru(/intea ta de+a pri/i pe
unul din supu#ii
ai
ca ,/puternicit la Curtea !ea
Cereasc* pen"r% a !%pra8e'2ea
)2 I3TRO-6.ERE
ne(o0ul 0rii tale cu C7ina* cererea este potri.nic
tuturor datinilor &inastiei /ele si nu e cu putin0 s fie
pri/it-.. &ac spui c .enera0ia pe care o por0i
Cere#tii Noastre &inastii te u/ple cu dorin0a de-a
ajun(e s te bucuri #i tu de ci.ili)a0ia noastr*
cere/oniile ei #i codi$ele no!"r% de le'i !e deo!ebe!$ a"" de $%
"o"%l de $ele ale 8oa!"re ,nc,t* c7iar dac solul tu s+ar
putea s fie ,n stare s deprind rosturile ci.ili)a0iei
noastre* nu 0i+ar fi cu putin0 s rsde#ti deprinderile
#i obiceiurile noastre pe p/,ntul .ostru strin- Astfel
,nc,t* ori+c,t de ptruns ar putea fi solul tu de du7ul
ci.ili)a0iei noastre* nici un c,#ti( n+ar putea i).or,
dintr+asta-
Stp,nind asupra ,ntre(ii lu/ii* nu a/ dec,t un
sin(ur 0el ,n /intea /ea- Anu/e* s asi(ur o
c,r/uire des.,r#it #i s ,ndeplinesc ,ndatoririle
statului- Lucrurile ciudate #i costisitoare nu / in+
teresea)- &ac a/ dat porunci ca darurile tri/ise de
tine* o* Re(e* sub for/ de tribut* s fie pri/ite*
aceasta a fost nu/ai si nu/ai fiindc a/ 0inut sea/a
de (,ndurile care te+au ,/pins s ni le tri/i0i de a#a
departe- 4irtutea /aiestuoas a &inastiei noastre a
ptruns ,n toate 0rile ce se afl sub bolta cereasc* si
re(ii tuturor nea7%rilor ne+au druit tributul lor c,t /ai
de pre0* tri/i0/du+ni+A pe /are sau pe uscat- A#a
dup cu/ ,#i poate da sea/a solul .ostru prin el
,nsu#i* noi a.e/- de toate- Nu a/ nici o pre0uire fa0
de obiectele ciudate sau /iestrit furite* #i n+a/ ni$i
o ne8oie de ori$e ar p%"ea produce /anufacturile din 0ara
ta-
1
,n decursul .eacului care a ur/at alctuirii
acestei scrisori* trufia concet0enilor lui
Qianlon( a suferit o ,n#iruire de de)a/(iri-
ste soarta pro.erbial a trufiei-
Ilu)ia IRsritului ,n ne/i#careJ este* fr
putin0 de t(ad* o ilu)ie popular* care nu se
,nte/eia) pe nici o cercetare serioas- Astfel
,nc,t nu pre)int /are interes #i nici i/portan0
s face/ o in.esti(a0ie asupra ele/entelor
care au pricinuit aceast ilu)ie- 'oate ea se
e8plic prin faptul c sub denu/irea de
IRsritJ s+a ,n0eles /ult .re/e orice 0ar
aflat ,ntre (ipt #i C7ina #i c /ulte din 0rile
cuprinse sub aceast denu/ire (eo(rafic au
fost c,nd.a /ult /ai de).ol"a"e de$" O$$iden"%l, n
.re/e ce ast)i par s se afle /ult ,n ur/a luiE
ba c7iar* ,n ti/p ce Occidentul ,naintea)*
IRsritulJ pare s stea pe loc- Trebuie s ne
a/inti/ /ai ales c pentru un occidental
obi#nuit sin(urul capitol cunoscut din istoria
antic a IRsrituluiJ pare a fi a$ela $are e $%prin! n
istorisirile din 4ec7iul Testa/ent- Atunci c,nd
cltorii occi+
1
Q2y"e, A.&., China and +orei!n ?o7ers- p. 1.
'OSIBILITATA CO!'ARRII SOCITILOR )*
dentali conte/porani au obser.at* cu ui/ire
a/estecat cu satisfac0ie* c .ia0a trit ast)i
pe (rani0a transiordanian a de#ertului arab se
potri.e#te* punct cu punct* cu descrierea .ie0ii
patriar7ilor din Cartea $acerii* a prut do.edit
caracterul i/uabil al IRsrituluiJ- &ar ceea ce
,nt,lniser acei cltori nu era IRsritul ,n
ne/i#careJ* ci nesc7i/bata step arab* ,n
step* /ediul fi)ic se do.ede#te un stp,n at,t
de aspru pentru fiin0ele o/ene#ti ,nc,t ,nsu#irea
lor de a se adapta e cuprins ,ntre li/ite foarte
stri/te- Stepa le+a i/pus tuturor fiin0elor
o/ene#ti* din orice .eac* care au a.ut curajul
s+i fie locuitori* un fel de trai ri(id #i in.ariabil-
Ca o do.ad a unui IRsrit ,n ne/i#careJ*
ar(u/entarea aceasta e copilreasc- Si ,n
lu/ea occidental s,nt* de pild* .i alpine care
n-a% aH%ns s fie tulburate de n.lirile /oderne
ale turi#tilor si ai cror locuitori triesc ,ntoc/ai
cu/ triau si ,nainta#ii lor n Ailele l%i Abra2a7. Ar fi
la fel de lo(ic s tra(e/ din aceast pild o
do.ad a e8isten0ei unui IOccident ,n ne+
/i#careJ-
Ilu)ia pro(resului* potri.it creia pro(resul ar
a.ea un aspect rectiliniu* este un e8e/plu
pentru tendin0a ctre si/plificare e8cesi. pe
care o desf#oar /intea o/eneasc ,n toate
acti.it0ile ei- ,n Iperiodi)rileJ lor* istoricii
no#tri ,#i ,n#iruie perioadele ,ntr+o sin(ur serie*
cap la cap* ca tulpina unui le/n de ba/bus ,ntre
noduri* sau ,ntoc/ai ca sec0iunile unei prjini
articulate la captul creia un co#ar ,n)estrat cu
tot utilajul la /od ,#i fi8ea) peria de cur0at
co#urile de f%nin'ine. (e coada periei pe care au
/o#tenit+o istoricii no#tri conte/porani se aflau
ini0ial nu/ai dou noduri* cel Ian"i$E !i $el
I7odernE: ele $ore!p%ndea% n linii 7ari ? $% /ulte
e8cep0ii ? $% 0e$2i%l !i 3o%l Te!"a7en", $a !i $% $on-
.en0ia /surrii datelor cronolo(ice ,nainte si
dup era cre#tin- &i7oto/ia ti/pului istoric
constituie o r/#i0 a concep0iei proletariatului
intern din s,nul societ0ii elene* care ,#i e8pri/a
prin ea senti/entul de alienare fa0 de
/inoritatea do/inant elen- S+a ajuns astfel la
o antite) absolut ,ntre cronolo(ia .ec7e a
elenilor si aceea a Bisericii cre#tine- 'rin f
ceasta* proletariatul intern al societ0ii elene a
c)ut prad %%Aiei e'o$en"ri$e ,$eea $e era 7%l" 7ai
!$%Aabil pe-a"%n$i, la ru.elul de cuno#tin0e de pe
.re/ea aceea* dec,t este scu)abil 'entru noiB de
a considera tran)i0ia de la o societate din cele
UI
) I3TRO-6.ERE R
dou)eci #i una de societ0i ale noastre ctre
alta din ele ca fiind p%n$"%l $r%$ial al n"re'ii i!"orii a
o7enirii.
1
'e /sur ce trecea ti/pul* istoricii no#tri au
(sit /ai ni/erit s desf#oare coada de
/tur telescopic #i /ai /ult #i au adu(at
astfel o a treia articula0ie* pe care au denu+/it+o
I/edie.alJ* fiindc o inseraser ,ntre cele
dou e8istente- &ar* ,n .re/e ce di.i)iunea ,n
IanticJ#i I/odernJ era /enit s ,nse/ne
ruptura dintre istoria elen #i cea occidental*
di.i)iunea ,n I/edie.alJ #i I/odernJ a ,nse/nat
nu/ai tran)i0ia de la unul din capitolele istoriei
occidentale c"re %n al" $api"ol. &or7%laF Ian"i$ S
7edie8al S 7odernE e!"e eronat- Ar fi trebuit s fie2
Ielen S o$$iden"al ,7edie8al S 7odernBJ- &ar nici
aceast din ur/ for/ul nu se potri.e#te-
$iindc* dac ,i face/ at,ta cinste istoriei
occidentale ,nc,t o ,/pr0i/ ,n dou IperioadeJ
distincte* de ce s refu)/ aceea#i cinste si
istoriei altor epociK Nu a.e/ nici o ,ndrept0ire
s pune/ /ai de(rab accentul pe o ,/pr0ire
cronolo(ic ,n func0ie de anul 1<#, de pild*
dec,t pe alta ,n jurul anului 1@<#. 5i a.e/ /ulte
pricini s presupune/ c a/ trecut la un nou
capitol de istorie* ale crui ,nceputuri ar putea fi
statorni$i"e n H%r%l an%l%i 18<#. Astfel ,nc,t a/ a.ea
ur/toarea periodiAareF
O$$iden"al I ,IE8%l /edi% "i7p%ri%E+ )<#-1@<# O$$iden"al II
,IE8%l /edi%E+ 1@<#-1<# Occidental III 1Ipoca
/odernJB 1<#-18<# O$$iden"al I0 1Ipoca post+
/odernJKB AV<W+K &ar ne+a/ ,ndeprtat de
punctul de plecare- A/ afir/at c elaborarea
unei ecua0ii ,n care istoria elen #i istoria occi+
dental ajun( s fie func0iuni ale istoriei
uni.ersale ,nse#i ? Iistoria antic #i istoria
/odernJ* dac prefera0i ? nu repre)int
altce.a dec,t o .i)iune /runt #i
pre)u/0ioas la ex$e!. Ar fi n"o$7ai $%7 ar p%bli$a %n
'eo'raf o $ar"e in"i"%lat ICeo(rafia lu/iiJ ,n
cuprinsul creia n+ar cerceta ni/ic altce.a dec,t
Ba)inul /editeranean #i uropa-
1
In acela#i c7ip ,nte/eietorii Republicii Re.olu0ionare
$rance)e* ,nc7i+puindu+si c repre)int punctul de plecare al
unei noi epoci ,n istorie #i c "o" $eea $e f%!e!e 7ai naintea ei n+
a fost dec,t o be)n sinistr* au pornit o nou cronolo(ie de
la data de 21 !ep"e7brie 1<92. Bunul+si/0 #i spiritul conser.ator
al lui Napoleon au pus capt calendarului re.olu0ionar
doispre)ece ani /ai t,r)iu* dar ace#ti doispre)ece ani de
calendar re.olu0ionar au fost suficien0i ca s+i ,ncurce #i
ast)i pe studen0i cu $ructidorul #i T7er/idorul lor-
'OSIBILITATA CO!'ARRII SOCITILOR )#
!ai e8ist #i o alt concep0ie a unit0ii istoriei*
cu totul deosebit de cea din0ii- Anu/e* una
care coincide cu ilu)iile populare #i tradi0ionale
discutate /ai sus #i care este ,n de)acord cu
te)a acestei cr0i* ,n aceast teorie nu /ai a.e/
de a face cu idolafori- ci cu un produs al teoriilor #i
/etodelor antropolo(ice recente- Ne referi/ la
teoria rsp,ndirii* a#a cu/ a fost for/ulat de C-
Ellio" S7i"2 n The Ancient "!yptians and the *ri!ins of
Civilization #i de Q. 5. (erry n The Children of the Sun$ a Study
in the "arly History of Civilization. Ace#ti !criitori credeau
,n conceptul de Iunitate a ci.ili)a0ieiJ ,n+tr+un
anu/e sens- i nu .edeau ,n aceast unitate un
fapt de ieri sau de /,ine* care s+ar ,ndeplini prin
rsp,ndirea la scara o/enirii doar a ci.ili)a0iei
occidentale* ci un e.eni/ent care a a8%" loc cu
/ii de ani ,nainte prin rsp,ndirea ci.ili)a0iei
e(iptene- Adic toc/ai a acelei ci.ili)a0ii care se
,nt,/pl s fie una din pu0inele ci.ili)a0ii apuse
creia nu i+a/ putut atribui nici o I/ldi0J de
ci.ili)a0ie- Cei doi autori credeau despre
ci.ili)a0ia e(iptean c ar fi fost sin(ura
ci.ili)a0ie care ar fi i)butit s se cree)e sin(ur*
fr nici un ajutor .enit din afar- Toate celelalte
/anifestri ale ci.ili)a0iei #i+ar afla ob,r#ia ,n
(ipt* inclusi. ci.ili)a0iile a/ericane* la care infl%-
en0ele e(iptene ar fi i)butit s ajun( prin
HaFaii sau Insula (a!"el%i.
ste ne,ndoielnic c aceast rsp,ndire
constituie o /etod datorit creia au fost
trans/ise de la o societate la alta nu/eroase
te7nici* perfec0ionri* institu0ii #i idei* ,n$epnd cu
alfabetul #i p,n la /a#inile de cusut Sin'er. A$e!"ei
pra$tici a rsp,ndirii ,i s,nt datorate ubicuitatea
ceaiului pro.enind din 8tre/ul Orient* a cafelei
pro.enind din Arabia, a pulberii de cacao
pro.enind din A/erica Central* a cauciucul%i
pro8enind din .7pia A7aAon%l%i, folo!irea "%"%n%l%i care
ne .ine tot din A/erica Central* procedeul
su/erian al !o$o"elii d%odL$i7ale ? cu/ o folosi/ #i
noi cu #ilin(ii no#"ri ?, a#a+nu/itele cifre arabe*
care pro.in /ai de(rab din Industan* #i a#a /ai
departe- &ar faptul c pu#ca a ajuns la o
rsp,ndire cu caracter de ubicuitate de la un
sin(ur centru unde a fost nscocit c,nd.a nu
,nsea/n o do.ad c #i arcul #i s(e0ile #i+au
atins ubicuitatea /ai ,naintea pu#tii ,n Acela#i
c7ip- 5i nici nu ur/ea) de aici c* de .re/e ce
r)boiul /ecanic de 0esut s+a rsp,ndit din
/an$2e!"er n l%7ea
)) I3TRO-6.ERE M
,ntrea(* #i te7nica /etalur(iei s+a rsp,ndit tot
de la un sin(ur punct de plecare* ,n acest din
ur/ ca) do.e)ile arat $on"rari%l.
&ar* oricu/ ar fi* ci.ili)a0iile nu s,nt
construite din /ateriale de acest soi* ,n ciuda
no0iunilor per.ertite ale /aterialis/ului /odern-
Ci.ili)a0iile nu s,nt cldite pe /a#ini de cusut
sau pe tutun sau pe pu#ti* #i nici /car pe
alfabete sa% pe cifre- Cel /ai lesne lucru cu
putin0 este s faci co/er0 /ondial e8port,nd o
nou te7nic descoperit ,n Occident- &ar este
cu /ult /ai ane.oie pentru un poet sau pentru
un sf,nt din Occident s ajun( s aprind ,ntr+
un suflet care nu este o$$idental aceea#i flacr
spiritual care le lu/inea) sufletul- A#a ,nc,t*
d,nd feno/enului rsp,ndirii ceea ce i se cu.ine*
este totu#i ne.oie s pune/ accentul pe partea
care a fost jucat ,n istoria o/enirii de ctre
crea0ia ori(inal- Si trebuie s ne a/inti/ c
(er/enele crea0iei ori(inale poate s ,nflo+
reasc ,n orice fel de /anifestare a .ie0ii* ,n
.irtutea principiului unifor/it0ii naturii- A/
putea cel /ult s ls/ onus pro:andi ,n sarcina
parti)anilor teoriei rsp,ndirii* ,n ca)urile n care
s+ar pune ,n discu0ie proble/a dac rsp,ndirea
este sau nu ,ndrept0it s pretind c ar fi
jucat un rol funda/ental ,n .reo anu/e /are
reali)are o/eneasc-
Nu poate fi dec,t pu0in ,ndoial ? !$ria &ree7an n
18<* ? asupra faptului c /ulte dintre cele /ai
i/portante in.en0ii ale .ie0ii ci.ili)ate au fost
in.entate din nou #i din nou* ,n re(iuni #i epoci
deprtate* pe /sur ce diferite na0iuni au ajuns s
atin( acele etape ale e.olu0iei sociale ,n cadrul
crora a fost pentru ,nt,ia dat ne.oie de acele
in.en0ii- &e pild* tiparul a fost in.entat si ,n C7ina si
,n uropa /edie.al* fr s #tie una de alta- 5i este
bine cunoscut c un procedeu care era ,n esen0
acela#i era ,n u) #i ,n Ro/a antic* dar ni/eni nu s+a
(,ndit s aplice pentru /ultipli$area cr0ilor acest
procedeu folosit ,n /od curent ,n tot felul de scopuri
de /ai /ic i/portan0- Ceea ce s+a ,nt,/plat cu
tiparul s+a ,nt,/+plat probabil #i cu scrierea- 5i /ai
pute/ (si un e8e/plu ,ntr+o te7nic de cu totul alt
(en- Anu/e* nu poate fi pus la ,ndoial* dac .o/
co/para ruinele celor /ai .ec7i construc0ii din (ipt*
din Crecia* din Italia* din Insulele Britanice si din
cet0ile A/ericii Centrale* faptul c /arile in.en0ii
pri.ind bolta #i do/ul au fost fcute /ai /ult dec,t o
dat ,n istoria ar7itecturii--- 5i nu ne pute/ ,ndoi /ai
pu0in de faptul c /ulte dintre cele /ai si/ple* dar
dintre cele /ai i/portante te7nici ale .ie0ii ci.ili)ate
? folo!irea 7orii, folo!irea
'OSIBILITATA CO!'ARRII SOCITILOR )<
ar$%l%i, 7blnAirea $al%l%i, !$obirea %nei piro'i ? n+ar fi fost
descoperite de nenu/rate ori* la epoci #i ,n 0inuturi
diferite-.. A#a stau lucrurile #i cu institu0iile politice-
Acelea#i institu0ii apar ,n /od constant la epoci
foarte ,ndeprtate unele de altele* nu/ai si nu/ai
pentru c ,/prejurrile care le fac necesare s+au i.it
la epoci #i ,n locuri foarte deprtate unele de altele-
1
%n antropolo( conte/poran e8pri/ aceea#i
idee2
Ase/nrile constatate ,n ideile !i n pra$"i$ile o7%l%i !e
da"orea) ,n pri/ul r,nd si/ilitudinii structurii
creierului o/enesc #i* ,n consecin0* structurii /in0ii
lui- Tot a#a cu/ or(anis/ul fi)ic este substan0ial
acela#i ,n constitu0ia lui #i ,n procesele lui ner.oase*
la toate stadiile cunoscute ale istoriei u/ane* tot a#a
#i /intea ,#i are unele caractere uni.ersale* anu/ite
capacit0i #i anu/ite /etode de ac0iune--- Aceast
si/ilitudine de acti.itate cerebral la o/ a putut fi
constatat* de pild* ,n intelectele a doi sa.an0i
conte/porani din !e$ol%l al >I>-lea, -ar;in #i R%!!ell
Qalla$e, $are, l%$rnd n a$eea#i .re/e* au ajuns si/ultan
la for/ularea teoriei e.olu0iei- 5i tot acestei
si/ilitudini de structur cerebral ,i pute/ atribui
preten0iile la priori"a"e $are apar ,n aceea#i epoc ,n
le(tur cu paternitatea unor descoperiri sau in.en0ii-
Opera0iile si/ilare efectuate de /intea ob#teasc a
rasei u/ane ? /ai fra(/entare ,n pri.in0a datelor
cu care se operea)* /ai rudi/entare ,n capacitatea
lor* /ai .a(i ,n reA%l"a"ele lor ? e8plic apari0ia unor
credin0e si institu0ii uni.ersale* cu/ ar fi tote/is/ul*
e8o(a/ia #i nu/eroasele ritualuri purificatorii pe care
le ,nt,lni/ la nenu/rate popoare #i ,n nu/eroase
0inuturi* dintre cele /ai ,ndeprtate unele de altele-
2
(3) Teza po"rivi" !reia
!ivilizaiile snt comparabile
ntre ele
A/ e8a/inat p,n acu/ dou obiec0ii
considerate inco/pa"ibile $% plan%l no!"r% de !"%di%
$o7para"i8F n pri7%l r,nd* c acele dou)eci si una
de societ0i selectate n+ar a.ea nici o alt
caracteristic ,n co/un dec,t si/plul fapt c s,nt
TTdo7enii in"eli'ibile pen"r% !"%di%l i!"ori$E: n al doilea rnd,
c Iunitatea de ci.ili)a0ieJ ar reduce
pluralitatea aparent a ci.ili)a0iilor la una- Cu
toate acestea criticii no#tri* c7iar dac accept
,nt,/pinrile noastre la obiec0iile lor* ar putea
ridica
&ree7an, E. A., Co&parative ?olitics- pp. *1-*2. /%rp2y, J.,
?ri&itive 0an- His "ssential @uest- pp. 8-9.
)8 I3TRO-6.ERE
o alta2 anu/e* s t(duiasc faptul c acele
dou)eci si una de ci.ili)a0ii ale noastre ar putea
fi co/parate ,ntre ele* pe /oti. c nu s,nt
conte/porane unele cu altele- 5apte din aceste
ci.ili)a0ii s,nt ,nc ,n .ia0E paispre)ece s+au stins*
#i din acestea din ur/ cel pu0in trei ? cea
e(iptean* cea su/erian #i cea /inoic ? se
cufund p,n ,n I)orii istorieiJ- Acestea trei #i
poate #i altele s,nt despr0ite cronolo(ic de
ci.ili)a0iile ,nc e8istente prin ,ntrea(a
desf#urare a Iti/pului istoricJ-
&e data aceasta rspunsul const ,n aceea c
no0iunea de ti&p e!te relati. #i c puntea* de
ce.a /ai pu0in de #ase /ii de ani* aruncat
peste inter.alul dintre epoca na#terii celei dint,i
ci.ili)a0ii cunoscute #i propria noastr epoc*
trebuie /surat* pentru necesit0ile studiului
nostru* ,n li/itele unei scri cronolo(ice
rele.ante* adic ,n func0ie de durata ,ns#i a
ci.ili)a0iilor respecti.e- Obser.,nd acu/ rela0iile
dintre ci.ili)a0ii ,n ti/p* a/inti/ c nu/rul cel
/ai /are de (enera0ii succesi.e de ci.ili)a0ii ,n
ti/p pe care A+a/ constatat este de trei* #i* ,n
fiecare ca)* aceste trei ci.ili)a0ii (enerate una
din+tr+alta ocup la un loc /ai bine de #ase /ii
de ani* ,ntruc,t ulti/a .eri( din fiecare lan0 al
unei ase/enea ci.ili)a0ii este una ,nc ,n .ia0-
$aptul c* ,n e8a/inarea ci.ili)a0iilor* n+a/
(sit n ni$i %n ca) un nu/r /ai /are de trei
pentru ci.ili)a0iile (enerate una dintr+alta
do.ede#te c aceast specie de ,nj(7ebare o/e+
neasc* anu/e civili!aia, este foarte t,nr ,n
func0ie de scara ti/pului- Oricu/ a/ socoti*
.,rsta ei total p,n ,n )ilele noa!tre este foarte
scurt dac a/ co/para+o cu speciile ,nrudi "o
apar0in,nd societ0ilor pri/iti.e* acestea din
ur/ a.,ndu+si ,n /od firesc punctul de plecare
o dat cu apari0ia o/ului pe p/,nt #i dur,nd
prin ur/are la un loc apro8i/ati. trei sute de
/ii de ani- Nu /ai e ne.oie s adu(/ c
unele ci.ili)a0ii coboar ,n trecut p,n la =zorii
istorieiJ pentru c noi nu/i/ IistorieJdoar
istoria o/ului ,ntr+o societate ci.ili)at- &ac
,ns a/ ,n0ele(e prin istorie ,ntrea(a perioad
de c,nd .ie0uie#te o/ul pe p/,nt* .o/ (si c
perioada ,n cursul creia s+au nscut ci.ili)a0iile*
departe de a /ai coincide cu durata .ie0ii
o/ului pe p/,nt* acoper nu/ai doi la sut
din aceast durat* ceea ce ,nsea/n a
cinci)ecea parte din ,ntrea(a .ia0 a o/enirii-
A#a ,nc,t pute/ u#or considera c societ0ile
ci.ili)ate s,nt conte/porane unele cu altele* ,n
perspecti.a cercetrii noastre-
'OSIBILITATA CO!'ARRII SOCITILOR )9
O dat /ai /ult- criticii no#tri* presupun,nd
c ar prsi ar(u/entul lor ,n le(tur cu
ti/pul* ar putea t(dui posibilitatea
co/para0iei ci.ili)a0iilor ,ntre ele* ,n .irtutea
deosebirii lor structurale ,n ceea ce pri.e#te
.alorile specifice- Nu s,nt oare /ulte din a#a+
nu/itele ci.ili)a0ii at,t de lipsite de 8alori, a"" de
Ine$i8iliAa"eE de fap", n$" !"abilirea de paralele ,ntre
e8perien0ele lor #i acelea fcute de ci.ili)a0iile
Iade.rateJ 1cu/ ar fi* desi(ur* a noastrB n+ar
fi ni/ic altce.a dec,t o risip de ener(ie
intelectualK ,n aceast proble/ ne ,n(dui/
s+i cere/ cititorului s+si re)er.e judecata p,n
c,nd .a fi ,n /sur s cunoasc ce re)ultate .a
ob0ine de pe ur/a eforturilor intelectuale pe
care i le solicit/- ',n atunci trebuie s+si
a/inteasc faptul c .aloarea* ca si ti/pul* este
un $on$ep" relati.E c toate cele dou)eci #i una de
societ0i* dac le co/par/ cu societ0ile
pri/iti.e* .or prea ,n)estrate cu /ulte ac7i)i0ii
culturaleE si c toate* de ase/enea* dac le+a/
/sura dup oricare criteriu ideal* ar fi (site*
di/potri.* la %n ni8el at,t de sc)ut* ,nc,t acu/
nici uneia dintre ele nu i+ar /ai fi ,n(duit s dea
cu pietre ,n celelalte-
'rin ur/are* r/,ne/ la prerea c acele
dou)eci #i una de societ0i ale noastre trebuie
considerate* ipotetic* ca fiind $on"e7porane n"re ele
!%b perspecti.a filo)ofic* #i ec7i.alen"e "o" din a$e!"
p%n$" de 8edere.
In cele din ur/ criticii no#tri* c7iar dac
presupune/ c au acceptat s ne ur/reasc
at,t de departe* pot adopta po)i0ia potri.it creia
istoriile ci.ili)a0iilor nu s,nt ni/ic altce.a dec,t
i0ele faptelor istoriceE c fiecare fapt istoric este
prin el ,nsu#i unicE #i c istoria nu se repet
niciodat-
Rspunsul este ur/torul2 c7iar dac oricare
fapt istoric* ,ntoc/ai ca #i oricare indi.id* are un
caracter unic #i prin ur7are e!"e in$o/parabil ,n
unele pri.in0e* ,n alte pri.in0e poate constitui un
ele/ent apar0in,nd unei clase* #i* ,n aceast
iposta)* poate fi co/parat cu al0i /e/bri ai
aceleia#i clase* at,ta .re/e c,t se respect
structura clasificatiei- Nu e8ist pe
l i '
lu/e dou fiin0e ,nsufle0ite* din re(nul ani/al
sau din cel .e(etal* care s fie ,ntru totul la felE
dar aceasta nu ,nsea/n c
n
u pute/ .orbi
despre fi)iolo(ie* biolo(ie* botanic* )oolo(ie sau
etnolo(ie- Inteli(en0ele o/ene#ti s,nt ,nc #i /ai
deosebite ,ntre ele, dar noi ad7i"e7 ndri"%irea
p!i2olo'iei de a exi!te #i de a se de).olta* oric,t de
/ult ne+a/ deosebi ,n ceea ce
<@ I3TRO-6.ERE
pri.e#te .aloarea real a re)ultatelor ob0inute
de ea p,n astXi* ,n aceea#i /sur ad/ite/
#i studiul co/para"i8 al !ociet0ilor pri/iti.e* sub
nu/ele de antropolo(ie- Ceea ce ne propune/
noi este s ,ncerc/ s face/ #i pentru
speciile %7ane I$i8iliAa"eE $eea $e fa$e an"ropolo'ia
pen"r% !pe$iile pri7i"i8e.
&ar po)i0ia noastr .a reie#i /ai li/pede
,ntr+o sec0iune final a acestui capitol-
,+ Istorie* #tiin0 #i fic0iune
8ist trei /etode deosebite pentru
e8a/inarea #i pre)entarea obiectelor (,ndirii
noastre* printre aceste obiecte fiind si
feno/enele .ie0ii o/ene#ti- Cea dint,i /etod
const ,n .erificarea #i conse/narea IfaptelorJ-
Cea de+a doua ,n elucidarea %nor Ile'iE 'enerale,
prin"r-%n !"%di% a!%pra fap"elor cercetate- A treia* ,n
sf,r#it* ,nsea/n re+crearea artistic a faptelor
,n for/a Ific0iuniiJ- Se consider ,n (eneral c
.erificarea #i conse/narea faptelor repre)int
te7nica istoriei- 5i c feno/enele care apar0in
sferei acestei te7nici s,nt feno/enele sociale ale
ci.ili)a0iilor- Se /ai crede c elucidarea #i for/u+
larea le(ilor (enerale constituie o te7nic a
#tiin0ei* c* ,n studi%l .ie0ii o/ene#ti* #tiin0a
respecti. ar fi antropolo(ia #i c feno/enele
care apar0in sferei te7nicii #tiin0ifice s,nt feno+
/enele sociale ale societ0ilor pri/iti.e* ,n
sf,r#it* se crede c fic0iunea ar constitui te7nica
specific dra/ei #i ro/anului* #i $ feno/enele
care fac parte din sfera acestor te7nici s,nt re+
la0iile personale ,ntre fiin0ele o/ene#ti- Toat
aceast sc7e/* ,n esen0a ei* poate fi (sit ,n
opera lui Aristotel-
Reparti0ia celor trei te7nici ,ntre cele trei
discipline de studi% e!"e, cu toate acestea* /ai
pu0in etan# dec,t s+ar putea presupune-
Istoria* de pild* nu se preocup de
conse/narea tuturor faptelor .ie0ii o/ene#ti-
a /ai las deoparte faptele .ie0ii sociale ,n
cadrul societ0ilor pri/iti.e* ale cror Ile(iJ le
elaborea) antropolo(iaE si+i cedea) bio(rafiei
faptele apar0in,nd .ie0ilor indi.iduale ? de#i
aproape orice .ia0 indi.idual care pre)int
suficient interes si i/portan0 ca s ajun( s
fie pstrat ,n a/intirea oa/enilor a fost trit
nu ,n societ0ile pri/iti.e* $i n"r-%na !a% n al"a din
a$ele !o$iet0i situate ,n desf#urarea unui proces
de ci.ili)a0ie* proces
'OSIBILITATA CO!'ARRII SOCITILOR <1
care ,n /od con.en0ional este considerat c
trebuie s repreAin"e 8in do7eni% al !"%di%l%i i!"ori$.
(rin %r7are e!"e preocupat de anu/ite fapte ale
.ie0ii o/ene#ti* dar nu de toate- Si* pe de alt
parte* ,n afara re/e/orrii faptelor* istoria /ai
recur(e frec.ent la fic0iuni #i folose#te #i le(i-
I!"oria, n"o$7ai ca dra/a sau ca ro/anul* ,#i
are ob,r#ia ,n /itolo(ie- Adic ,ntr+o for/
pri/iti. de ,n0ele(ere si de expri7are n $are ? ca
,n po.e#tile cu ),ne po.estite copiilor sau ,n
.isele .isate de adul0ii cu /intea tulburat ?
linia de de/arca0ie dintre fapt #i fic0iune nu este
tras te/einic- S+a spus* de pild* despre ,liada-
c oricine s+ar ,ncu/eta s+o citeasc socotind+o
istorie o .a (si plin de fic0iune* dar c* de
ase/enea* oricine s+ar ,ncu/eta s+o citeasc
socotind+o fic0iune o .a (si plin de istorie-
Orice istorie sea/n ,n aceast pri.in0 cu
,liada- anu/e* nu se poate lipsi ,n ,ntre(i/e de
ele/entul de fic0iune- $ie #i nu/ai selec0ia*
aranjarea #i ,nf0i#area faptelor constituie o
te7nic apar0in,nd sferei fic0iunii* #i opinia
curent are dreptate atunci c,nd afir/ insistent
c nici un istoric nu e I/areJ istoric dac nu e ,n
acela#i ti/p #i un /are artist- Si c =ibbon !i
/a$a%lay !n" i!"ori$i 7ai 7ari dec,t a#a+nu/i0ii
I&r?asdu#tiJ 1nu/e furit de Qal"er S$o"", el ,nsu#i
/ai /are istoric ,n unele din ro/anele sale dec,t
,n oricare dintre asa+)isele lui IistoriiJB care au
i)butit s e.ite nead.erten0ele co/ise de
confra0ii lor /ai inspira0i* ,n orice ca)* este
foarte (reu s scrii dou r6nduri consecuti.e
dintr+o po.estire istoric fr a in"rod%$e per!onaHe
fi$"i8e pre$%7 IAn(liaJ* I$ran0aJ* I'artidul
Conser.atorJ* IBisericaJ* I'resaJ sau Iopinia
publicJ- Tucidide
1
,#i dra/ati)ea) personajele
istorice pun,nd ,n (ura lor discursuri #i dialo(uri
ficti.e- &ar c,nd folose#te oratio recta n% folose#te
/ai /ult /aterial ficti. de$" a$ea oratio o:liAua
laborioas prin care istoricii /oderni obi#nuiesc s
ne ,nf0i#e)e cli#eele lor foto(rafice asupra opi+
niei publice- Sin(ura deosebire este c tablourile
istorice ale 9ui Tucidide s,nt /ai .ii-
Tucidide este considerat ,ndeob#te cel dint,i #i unul dintre
cei /ai
Nnportan0i dintre istoricii faptici 1po)iti.i#tiB* dar $- !- .ornford a
de7on-
ra", ,n al su Thucydides 0ythistoricus- c ansa/blul ,n care+si
,nf0i#ea)
Bateria tratat este c,r/uit de con.en0iile do/inante ale
tra(ediei (rece#ti
d
7 epo$a l%i. M )),
<2 I3TRO-6.ERE
'e de alt parte* istoria a luat ,n slujba ei un
nu/r de #tiin0e anciliare
1
care for/ulea) le(i
(enerale* nu ,n le(tur cu societ0ile pri/iti.e*
ci cu ci.ili)a0iile2 de e8e/plu* #tiin0a econo/ic*
#tiin0a politic si sociolo(ia-
&e#i nu este neaprat necesar pentru
ar(u/entarea noastr* a/ putea totu#i
de/onstra c* tot a#a cu/ istoria nu este lipsit
de .in atunci c,nd folose#te te7nicile asociate
ale #tiin0ei #i fic0iunii* tot astfel nici #tiin0a #i nici
fic0iunea nu se /r(inesc* c,tu#i de pu0in* s
r/,n ,n li/itele a ceea ce se consider a fi
te7nica lor specific- Toate #tiin0ele trec prin+tr+o
etap ,n care .erificarea #i ,nre'i!"rarea fap"elor
$on!"i"%ie sin(ura acti.itate care le este
,n(duit- Iar #tiin0a antropolo(ic toc/ai iese
din aceast fa)* sub oc7ii no#tri- 5i* ca s
,nc7eie/* dra/a #i ro/anul nu ,nf0i#ea)
nu/ai fic0iuni* fic0iuni curate* fic0iuni care s fie
,n le(tur e8clusi. cu .ia0a unui personaj
indi.idual- &ac ar face astfel* re)ultatul la care
ar ajun(e* ,n loc s ilustre)e te)a lui Aristotel
potri.it creia ar trebui astfel s fie I/ai
ade.rate #i /ai filo)ofice de+$" i!"oriaE, n-ar fa$e
de$t s produc fante)ii lipsite de sens #i de
ne,n(duit- Atunci c,nd nu/i/ o oper literar
Iun produs al fic0iuniiJ* aceasta nu ,nsea/n
/ai /ult dec,t c nu este cu putin0 s
identific/ personajele ca fiind copii ale unor
fiin0e care au trit .reodat* #i nici ,nt,/plrile
n+ar putea fi considerate ca ,nt,/plri reale
care au a.ut loc aie.ea- &e fapt* .re/ s
spune/ astfel c opera respecti. aduce pe
pri/ul plan un personaj ficti.- 5i* dac nu /ai
adu(/ c fundalul tabloului este co/pus din
fapte so$iale a%"en"i$e, n+o face/ fiindc acest
lucru este de la sine ,n0eles* ,ntr+ade+.r*
trebuie s recunoa#te/ c elo(iul cel /ai ,nalt
pe care A+a/ putea face unei opere de fic0iune
este s spune/ c este Iaido/a .ie0iiJ #i c
Iautorul a do.edit o ,n0ele(ere ad,nc a firii
o/ene#tiJ- Ca s fi/ #i /ai e8plici0i .o/ spune2
dac ro/anul tratea) despre o fa/ilie
i/a(inar de te8tili#ti din 4orJ!2ire, .a trebui s+
A lud/ pe autor spun,nd c el trebuie* fr
,ndoial* s cunoasc te/einic ora#ele
industriale din Qe!" Ridin'.
1
Loc de cu.inte ,ntre #tiin0e Iau8iliareJ #i IanciliareJ 1de la
ancilla 4 !l%(* ser.itoare* ,n sensul ,n care scolasticii spuneau
c #tiin0a trebuie s fie o IAn$illa T2eolo'iaeE 8n- t.9.
'OSIBILITATA CO!'ARRII SOCITI1OR <*
Cu toate acestea* deosebirea fcut de
Aristotel ,ntre te7nicile istoriei* #tiin0ei si fic0iunii
r/,ne .alabil ,ntr+un /od (eneral* #i ne .o/
putea da sea/a de ce e astfel dac .o/
e8a/ina din nou aceste te7nici- $iindc .o/
descoperi c se deo!ebesc unele de altele prin
tendin0a lor specific de a se ocupa de IdateJ ,n
cantit0i contrasti.e- Cercetarea #i con+
se/narea unor fapte particulare este tot ceea
ce este cu putin0 ,ntr+un do/eniu de studiu ,n
care se ,nt,/pl s fie date pu0ine- laborarea si
for/ularea de le(i este si posibil #i necesar
atunci c,nd datele s,nt ,n prea /are nu/r
pentru a fi conse/nate toate* dar totu#i prea
pu0in nu/eroase ca s fi/ ne.oi0i s a.e/
asupra lor o pri.ire (eneric* de ansa/blu-
$or/a unei crea0ii artistice #i a unui /od de
e8pri/are nu/it fic0iune constituie sin(ura
te7nic posibil* sau care tre:uie folosit* acolo
unde a.e/ la dispo)i0ie date nenu/ra"e. (rin
%r7are a8e7 ai$i, n"o$7ai $a !i n"re $ele "rei "e2nici* o
diferen0 intrinsec de ordin cantitati.- Te7nicile
se deosebesc ,ntre ele prin posibilitatea lor
diferit de a /,nui diferite cantit0i de date- Nu
pute/ deslu#i oare o diferen0 ase/ntoare ,n
ceea ce pri.e#te cantit0ile de date care se ,n+
f0i#ea) ,n realitate ,n do/eniile de !"%di%
re!pe$"i8e ale $elor "rei di!$iplineO
Ca s ,ncepe/ cu cercetarea rela0iilor de
natur personal* rela0ii constituind do/eniul
fic0iunii* pute/ s ne d/ sea/a de la ,nceput
c e8ist pu0ini indi.i)i ale cror rela0ii
personale pot fi at,t de in"ere!an"e !i a"" de i7por"an"e
n$" s fac din ei subiectele acelor conse/nri
de fapte particulare #i personale pe care le
nu/i/ bio(rafii- Cu aceste rare e8cep0ii*
cercettorii .ie0ii o/ene#ti ,n sfera rela0iilor
personale ,nt,lnesc ,n studiul lor nenu/rate
e8e/ple de e8perien0e cunoscute ,ndeob#te*
,ns#i ideea unei conse/nri e87austi.e a unor
ase/enea e8perien0e ob#te#ti constituie o
absurditate- Orice ,ncercare de for/ulare a
Ile(ilorJ lor de e8isten0 ar fi !a% de o pla"i"%dine
in"olerabil* sau fastidioas p,n la e8ces- In
ase/enea ,/prejurri* datele nu pot fi
e8pri/ate astfel ,nc,t s+#i capete se/nifica0ie
dec,t ,ntr+o nota0ie care ajun(e s redea intui0ia
infinitului ,n ter/eni fini0iE o ase/enea nota0ie
repre)int fic0iunea-
Acu/ c a/ (sit* ,n ter/eni cantitati.i* cel
pu0in o e8plica0ie par0ial a faptului c* ,n studiul
rela0iilor personale* te7+
< I3TRO-6.ERE
nica fic0iunii este folosit ,n /od firesc* s
.ede/ dac .o/ putea (si ,ndrept0iri
si/ilare pentru folosirea nor/al a te7nicii
elaborrii le(ilor sociale ,n studiul societ0ilor
pri/iti.e #i a te7nicii cercetrii faptelor #i a
se/nifica0iei lor ,n studiul ci.ili)a0iilor-
Cel dint,i punct pe care trebuie s+A obser./
este c a/bele aceste studii se refer la rela0iile
dintre oa/eni* dar nu la rela0ii de tipul fa/ilial*
personal* care pot fi sesi)ate de e8perien0a
ne/ijlocit a oricrui brbat* a oricrei fe/ei
sau a oricrui copil- Rela0iile sociale ale fiin0elor
o/ene#ti se e8tind dincolo de /ar(inea posibil
a contactelor personale #i ajun( s dea na#tere
unor rela0ii i/personale care se /en0in prin
inter/ediul unor /ecanis/e sociale nu/ite
institu0ii- $r institu0ii* societ0ile n+ar putea
e8ista* ,ntr+ade.r* societ0ile n!e#i nu s,nt dec,t
ni#te institu0ii de tipul cel /ai ,nalt- Studiul
societ0ilor #i studiul rela0iilor institu0ionale nu
s,nt dec,t unul #i acela#i lucru-
'ute/ b(a de sea/ nu/aidec,t c acu/
cantitatea de date pe care trebuie s le
cercete)e speciali#tii ,n rela0iile institu0ionale
dintre oa/eni este /ult /ai redus dec,t /asa
de date de care pot 0ine sea/a cercettorii
rela0iilor personale dintre oa/eni- 'ute/ deslu#i
/ai departe c #i nu/rul rela0iilor
institu0ionale conse/nate cu oca)ia studiului
societ0ilor pri/iti.e este /ult /ai /are dec,t
nu/rul acelor rela0ii deri.,nd din studiul
societ0ilor Ici.ili)ateJE fiindc nu/rul
societ0ilor pri/iti.e cunoscute se ridic la
peste )#@, ,n .re/e ce o pri.ire (eneral asupra
societ0ilor ,n proces de ci.ili)are ne+a ,n(duit
s nu identific/ /ai /ult dec,t dou)eci #i una-
Cele )#@ de exe7ple, depar"e de a !oli$ita folosirea
fic0iunii* s,nt suficiente totu#i pentru a+i ,n(dui
cercettorului s ,nceap s for/ule)e anu/ite
le(i- 'e de alt parte* cercettorul unui
feno/en din care se cunosc nu/ai )ece sau
dou)eci de ca)uri se si/te descurajat #i nu+#i
,n(duie dec,t s ,ntoc/easc o list de date-
&up cu/ a/ .)ut* de altfel* acesta este stadiul
,n cadrul cruia a r/as at,ta 8re7e Ii!"oriaE.
La pri/a .edere ar prea un parado8 s
afir// caracterul /ini/ al cantit0ii de date
pe care le au la dispo)i0ie cercettorii
ci.ili)a0iilor* ceea ce contrastea) cu situa0ia
istoricilor conte/porani* care se pl,n( c s,nt
cople#i0i de cantitatea
'OSIBILITATA CO!'ARRII SOCITILOR <#
i/ens de /ateriale pe care le au la dispo)i0ie-
&ar nu este /ai pu0in ade.rat c faptele de
pri/ ran(* a#a+nu/itele Ido7enii in"eli'ibile ale
i!"orieiE, unitile comparabile ale i!toriei* r/,n
suprtor de reduse ca nu/r pentru aplicarea
te7nicii #tiin0ifice* pentru elaborarea #i
for/ularea de le(i- &ar* ,nfrunt,nd toate
riscurile* ,ndr)ni/ s ne a.entur/ ,n /area
,ncercare* #i re)ultatele in.esti(a0iilor noastre
s,nt conse/nate ,n restul lucrrii.
II
$E%E&A CI'ILI&AIILOR
IV
C(M SE P(%E PROBLEMA )I
C(M %( TREB(IE SOL(IO%AT
(1) Expunerea problemei
&e ,ndat ce abord/ proble/a pri.ind de
ce #i cu/ au ajuns la e8isten0 societ0ile
an(ajate ,n procesul de ci.ili)are* ne d/
sea/a c lista celor dou)eci #i una de societ0i
de tipul acesta trebuie scindat* at,ta .re/e c,t
s,nte/ ,n cadrul unei ase/enea proble/atici* ,n
dou (rupe- Cincispre)ece din societ0ile
noastre s,nt afiliate unor predecesori din aceea#i
specie- 'rin"re a$e!"ea $"e8a !n" a"" de !"rn! afilia"e ,nc,t
proble/a indi.idualit0ii lor distincte poate da
na#tere la discu0ii- La cellalt capt al scrii s,nt
c,te.a societ0i ale cror le(turi de afiliere s,nt
at,t de .a(i ,nc,t ,ns#i se/nifica0ia /etaforic
i/plicat ,n ter/enul de afiliere s+ar prea c ar
a.ea darul s ne duc prea departe- &ar s
trece/ peste aceasta- Cele cincispre)ece
societ0i /ai /ult sau /ai pu0in afilia"e $on!"i"%ie
%n 'r%p deo!ebi" de $el al $elorlal"e !a!e, $are, pe $" ne
e!te cu putin0 s ne d/ sea/a* #i+au aflat
ob,rsia ne/ijlocit ,n .ia0a pri/iti.- Acu/ ne
.o/ ,ndrepta aten0ia ctre elucidarea (ene)ei
acestor #ase societ0i* care s,nt2 societatea
e(iptean* societatea su/erian* societatea
/ino+ic* societatea sinic* so$ie"a"ea 7aya #i
societatea andin-
Care este deosebirea esen0ial dintre
societ0ile pri/iti.e #i societ0ile e.oluateK
Aceast deosebire nu trebuie cutat ,n
pre)enta sau absen0a de institu0ii* fiindc
institu0iile s,nt .e7iculul unor rela0ii i/personale
,ntre indi.i)i* rela0ii ,n cadrul crora ,#i (sesc
e8isten0a orice societ0i* deoarece #i cea /ai
/ic dintre societ0ile pri/iti.e este construit
pe o ba) /ai lar( dec,t cercul stri/t al
le(turilor indi.iduale ne/ijlocite- Institu0iile
constituie a"rib%"ele !pe$ifi$e ale n"re'%l%i I(enJ de
societ0i #i repre)int de aceea caracteristica
a/belor specii de societ0i- Societ0ile pri/iti.e
,#i au institu0iile
.6/ SE (63E (ROB1E/A <<
lor2 cultul ciclului a(ricol anualE tote/is/ul #i
e8o(a/iaE tabuurile* ini0ierile #i di.i)area
claselor de .,rstE se(re(area se8elor* la
anu/ite perioade ale .ie0ii* ,n a#e)ri separate-
Si unele din aceste institu0ii s,nt* fr ,ndoial*
tot at,t de bine !"r%$"%ra"e !i poa"e "o" a"" de rafina"e $a
institu0iile care s,nt caracteristice ci.ili)a0iilor-
Ci.ili)a0iile nu se deosebesc de societ0ile
pri/iti.e nici prin di.i)iunea /uncii* fiindc
pute/ obser.a cel pu0in rudi/ente ale di.i)iunii
/uncii si ,n cadrul societ0ilor pri/iti.e- Re(ii*
.rjitorii* fierarii si c,ntre0ii s,nt* cu to0ii* ni#te
Ispeciali#tiJ- Cu toate acestea* faptul c
Hefaistos* fierarul din le(enda elen* era #c7iop*
pe c,nd 5o7er, poe"%l le'endei elene* era orb* ne
,ndea/n s crede/ c speciali)area ,n
societ0ile pri/iti.e constituia ce.a nefiresc*
/enit s fie /r(init la aceia crora le lipseau
,nsu#irile fi)ice necesare pentru a fi Ica toat
lu/eaJ si* ca atare* s fie Ibuni la toateJ-
O deosebire funda/ental ,ntre ci.ili)a0ii #i
societ0ile pri7i"i8e, aa cum le cunoate& noi
1sublinierea noastr* cu/ .o/ .edea* ,#i are
i/portanta eiB* este direc0ia luat de &i&esis- sau
de i/ita0ie- 0i&esis constituie o trstur
(eneric a oricrei .ie0i sociale- Ac0iunea ei
poate fi obser.at at,t ,n cadrul societ0ilor
pri/iti.e* c,t si ,n cadrul ci.ili)a0iilor* ,n orice fel
de acti.itate social* de la i/itarea stilului de joc
al .edetelor de cine/a de ctre ri.alele lor /ai
u/ile p,n la cel /ai ,nalt ni.el- Cu toate
acestea* &i&esis operea) ,n direc0ii diferi"e, n fie$are
din $ele dou specii de societate* ,n societ0ile
pri/iti.e* astfel cu/ ne s,nt nou cunoscute*
&i&esis e!"e ,ndreptat spre (enera0ia /ai ,n .,rst
#i spre str/o#ii rposa0i* care r/,n ne.)u0i*
dar nu fr s li se si/t pre)en0a* n !pa"ele $elor
7ai 8rstnici ,nc ,n .ia0* ,ntrindu+le pres"i'i%l,
n"r-o !o$ie"a"e n $are &i&esis este astfel ,ndreptat
ctre trecut* cutu/a do/ne#te si societatea
r/,ne static- 'e de alt parte* ,n societ0ile
an(ajate ,n procesul de ci.ili)are* &i&esis este
,ndreptat ctre personalit0ile creatoare* care
poruncesc s fie i/itate* ,ntruc,t s,nt pionieri* ,n
ase/enea societ0i* Icoaja tradi0ieiJ* a#a cu/ o
nu/e#te Qal"er Ba'e-
n
o" n ?hysics and ?olitics- este
sfr,/at* #i societatea se (+
!e
5te ,ntr+o /i#care
dina/ic co/port,nd o ade.rat curs
!
(re
!$2i7bare !i deA8ol"are.
<8 =E3ECA CI'ILI&AIILOR
&ar atunci c,nd ne pune/ ,ntrebarea dac o
ase/enea deosebire ,ntre societ0ile pri/iti.e #i
cele ,naintate constituie o caracteristic
per/anent #i funda/ental* trebuie s d/ un
rspuns ne(ati.- 'entru c* dac nu cunoa#te/
societ0ile pri/iti.e dec,t ,n condi0ia lor static*
aceasta se datoreste faptului c a/ ajuns s le
cunoa#te/ prin obser.a0ie direct abia ,n cele
de pe ur/ fa)e ale istoriei lor- Cu toate
acestea* de#i nu ne este ,n(duit obser.a0ia
direct #i la stadii anterioare* o serie de
ra0iona/ente ne fac s crede/ c trebuie s fi
e8istat ase/enea stadii anterioare ,n istoria
societ0ilor pri/iti.e* fa)e ,n care acestea se
/i#cau 7ai dina7i$ $2iar de$" !e 8a fi /i#cat .reodat
o societate Ici.ili)atJ- A/ spus c societ0ile
pri/iti.e s,nt tot at,t de .ec7i pe c,t de .ec7i
este #i nea/ul o/enesc* dar ar fi trebuit s
spune/ c* la drept .orbind* s,nt ,nc si /ai
.ec7i- 4ia0a social #i institu0ional ,ntr+un
anu/e fel poate fi (sit #i la unele /a/ifere
superioare* altele dec,t o/ul* #i este li/pede c
o/enirea n+ar fi putut de.eni u/an dec,t ,ntr+
un /ediu ,nconjurtor social- !uta0ia sub+
o/ului ,n o/* care a a.ut loc* ,n ,/prejurri
asupra crora nu a.e/ nici o do.ad* sub e(ida
societ0ilor pri/iti.e* a fost o sc7i/bare /ai
profund* un pas /ai /are pe dru/ul e.olu0iei
dec,t oricare pro(res pe care A+a reali)at o/ul
p,n acu/ sub e(ida ci.ili)a0iei-
Societ0ile pri/iti.e* a#a cu/ le pute/
cunoa#te prin obser.a0ie direct* pot fi
ase/nate cu ni#te oa/eni care )ac ne/i#ca0i*
toropi0i ,n so/n* pe po.,rni#ul unui /unte*
deasupra unei prpstiiE ci.ili)a0iile pot fi
ase/nate cu to.ar#ii acestor ador/i0i* care
toc/ai au apucat s se ridice ,n picioare si s se
ca0re pe st,ncile de /ai susE ,n .re/e ce noi ne
pute/ ase/ui cu ni#te obser.atori care a.e/
c,/pul .i)ual li/itat la panta pe care se afl to0i
#i care a/ aprut pe scen toc/ai ,n clipa ,n
care diferi0ii actori ai scenariului se ,nt,/pl s
fie toc/ai ,n po)i0iile /en0ionate /ai sus- La
pri/a .edere a/ fi ispiti0i s face/ o deosebire
funda/ental ,ntre cele dou (rupe2 s+i
prosl.i/ pe cei care au ,nceput s se ca0re ca
pe autentici atle0i #i s+i dispre0ui/ pe cei care
)ac tr,nti0i pe po.,r+ni# ca pe ni#te paraliticiE dar
dac ne .o/ (,ndi /ai bine .o/ (si c este
/ai cu/inte s ne ab0ine/ de la aprecieri-
La ur/a ur/ei* cei care ne par c )ac toropi0i
s+ar putea foarte bine s nici nu fie de fapt
paraliticiE cci e li/pede c
.6/ SE (63E (ROB1E/A <9
n+au putut s fie nscu0i pe po.,rni#ul acela #i
nici s fie adu#i de al0i oa/eniE nu/ai cu
propriii lor /u#c7i s+au putut c0ra p,n la
acea po)i0ie at,t de abrupt* deasupra prpas+
tiei- 'e de alt parte* to.ar#ii lor* care toc/ai au
apucat s se ridice #i s se ca0re* au prsit
acela#i po.,rnis #i au pornit s urce /ai sus- 5i*
de .re/e ce ur/torul po.,rnis nu este .i)ibil
pentru noi* nu pute/ #ti de pe+acu/ c,t de ,nalt
si c,t de (reu de suit se .a do.edi el ,n cele din
ur/- Noi #ti/ doar at,t2 c le .a fi cu neputin0
s se opreasc #i s+si tra( sufletul p,n ce nu
.or fi ajuns pe cul/ea ur/toare* oriunde ar fi
aceea- Astfel ,nc,t* c7iar dac a/ putea s
aprecie/ for0a* ,nde/,narea #i re)isten0a fi)ic
#i ner.oas a fiecruia dintre alpini#tii care urc
acu/* nu ne este cu putin0 s aprecie/ dac
unul /car dintre ei are .reo #ans s atin(
cul/ea de deasupra* care se arat a fi 0inta
sfor0rilor lor- 'ute/* cu toate acestea* s fi/
,ncredin0a0i c unii dintre ei nu .or ajun(e
niciodat pe cul/e- 5i pute/ b(a de sea/
c* pentru fiecare alpinist i)olat care se ca0r
ane.oie* s,nt doi 1anu/e* ci.ili)a0iile stinseB care
s+au pr.lit pe cul/ea inferioar* ,n+fr,n0i-
3% a7 iAb%"i" prin ur/are s descoperi/
obiecti.ul cutat prin cercetarea noastr* #i
anu/e un ele/ent per/anent #i funda/ental
de diferen0iere ,ntre societ0ile pri/iti.e #i
ci.ili)a0ii- &ar* ,n /od incidental* a/ aruncat
putin lu/in asupra celui din ur/ obie$"i8 al
!"%di%l%i no!"r% de a$%7, #i anu/e asupra naturii
(ene)ei ci.ili)a0iilor- 'ornind de la /uta0ia
societ0ilor pri/iti.e ,n ci.ili)a0ii* a/ (sit c
aceast /uta0ie consist ,n tran)i0ia de la o
condi0ie static la o acti.itate dina/ic- 5i .o/
(si c aceea#i for/ul este .alabil pentru
e8plicarea feno/enelor de (ene) a ci.ili)a0iilor
,n .irtutea unei secesiuni a proletariatelor
interne de /inorit0ile do/inante ale
ci.ili)a0iilor pree8istente care si+au pierdut
puterea creatoare- Ase/enea /inorit0i
do/inante s,nt* prin defini0ie* statice* ,ntr+
ade.r* a spune c /inoritatea creatoare a unei
ci.ili)a0ii ,n plin cre#tere a de(enerat sau s+a
atrofiat* ajun(,nd s nu fie altce.a dec,t
/inoritatea do/inant a unei ci.ili)a0ii ,n
proces de deAin"e'rare, n%-i de$" un alt c7ip de a
spune c societatea despre care este .orba a
fost de(radat de la o acti.itate dina/ic la o
condi0ie static* Tcesiunea proletariatului nu
constituie dec,t o reac0ie dina+
80 $E%E&A CI'ILI&AIILOR
7i$ fa0 de o ase/enea condi0ie static- 5i* ,n
lu/ina celor spuse* pute/ obser.a c* prin
secesiunea proletariatului de o /inoritate
do/inant* se (enerea) o nou ci.ili)a0ie ,n
.irtutea tran)i0iei unei societ0i de la o condi0ie
static la o acti8i"a"e dina/ic* ,ntoc/ai cu/ are
loc #i /uta0ia ,n .irtutea creia se de).olt o
ci.ili)a0ie din s,nul unei societ0i pri/iti.e-
Cene)a tuturor ci.ili)a0iilor ? a"" a $elor $are !n"
afiliate altora* c,t si a celor crora nu le+a/ putut
(si afilieri ? poate fi e8pri/at prin .estita
fra) a (eneralului S7%"!F IO/enirea s+a pus
iar#i ,n /i#care-J
Rit/ul acesta alternati. al staticului #i al
dina/icului* ,n seria /i#care - pau! 4 /i#care* a
fost considerat de /ul0i ob!er8a"ori, pen"r% 7%l"e
epo$i deo!ebi"e, $a fiind %n ele7en" f%nda7en"al al
!"r%$"%rii %ni8er!%l%i, n i7a'i!"i$a lor pre(nant*
,n0elep0ii din s,nul societ0ii sinice au descris
aceste alternan0e sub ter/enii de yin #i de yc&! ?
yin ,nf0i#,nd ele/entul static* iar yan! pe $el
dina7i$. .%ltura sinic a ,n$2ip%i" ele7en"%l yin sub
for/a unor nori ,ntuneca0i care u/bresc
soarele* ,n .re/e ce ele/entul yan! este
,nf0i#at prin discul solar neu/brit de nori #i
pu0ind s+#i re.erse ra)ele* ,n for/ula c7ine)*
/ai ,nt,i este po/enit ,n"o"dea%na yinB #i astfel*
re.enind la c,/pul nostru de .edere* pute/
constata c o/ul* dup ce a atins Icul/eaJ firii
u/ane pri/i"i8e a$%7 *@@ @@@ de ani* s+a odi7nit
pentru o durat de ti/p repre)ent,nd ca/
nou)eci #i opt la sut din durata acelei
perioade* /ai ,nainte de a ptrunde ,n
acti.itatea creatoare de ci.ili)a0ii denu/it de
c7ine)i yan!. %r/ea) acu/ s cut/ factorul
po)iti.* oricare ar fi acela* care ,n .irtutea
ener(iei lui a silit din nou .ia0a o/eneasc s
se pun ,n /i#care- &ar /ai ,nt,i .o/ e8plora
dou ci ce se .or do.edi ,n cele din ur/ c nu
s,nt dec,t ni#te fundturi-
(2) Rasa
'are un lucru e.ident c factorul po)iti. care*
,n cursul ulti/ilor #ase /ii de ani* a s/uls o
parte din o/enire din stadi%l de "ip yin al
societ0ilor pri7i"i8e !pre I$%l7eaE $e d%$ea la !"adi%l
de "ip yan! al ci.ili)a0iilor* trebuie cutat fie ,ntr+o
anu/e calitate deosebit a fiin0elor o/ene#ti
care au pro/o.at tran)i0ia* fie ,n .reo anu/e
caracteristic a /ediu+
.6/ SE (63E (ROB1E/A 81
lui ,nconjurtor ,n care a a.ut loc feno/enul de
tran)i0ie* fie ,n .reo interac0iune ,ntre cele dou
ele/ente de /ai sus- 4o/ lua /ai ,nt,i ,n
considera0ie posibilitatea ca unul sau cellalt din
cei doi factori* luat indi.idual* s ne fac s
afl/ ceea $e cut/- 'ute/ atribui (ene)a
ci.ili)a0iilor .irtu0ilor specifi$e ale an%7i"or ra!e !a%
ale %nei an%7i"e ra!e !pe$ifi$eO
Ra!a e!"e %n "er7en folo!i" pen"r% a deno"a po!edarea %nei
calit0i distincte #i trans/isibile de ctre un
anu/it (rup de fiin0e o/ene#ti- Atributele
presupuse ale rasei* care ne pri.esc acu/*
constituie calit0i psi7ice sau spirituale
presupuse a fi ,nnscute ,n anu/ite societ0i-
'si7olo(ia* ,ns* #i ,n /od deosebit psi7olo(ia
social* constituie o disciplin care se (se#te
,nc ,n fa)a de copilrie- Si toate discu0iile care
s+au purtat p,n ,n )ilele noastre asupra rasei*
atunci c,nd rasa a fost pus ,n relief ca fiind un
factor (enerator de ci.ili)a0ie* pornesc de la
presupunerea c e8ist o corela0ie ,ntre calit0ile
psi7ice detectabile #i anu/ite carac"eri!"i$i
7anife!"e din p%n$" de 8edere fiAi$.
Caracteristica fi)ic ,ndeob#te scoas ,n relief
de prota(oni#tii occidentali ai teoriilor rasiale este
culoarea pielii- .ident* se poate concepe ,n /od
firesc c superioritatea /ental si spiritual ar
constitui un feno/en ,n le(tur cu lipsa co/+
parati. a pi(/enta0iei pielii #i prin ur/are c
ar e8ista o corela0ie ,ntre aceste dou
feno/ene* de#i din punct de .edere biolo'i$ a$e!"
l%$r% pare a fi i7probabil. .% "oa"e a$e!"ea, $ea /ai
popular dintre teoriile rasiale referitoare la
ci.ili)a0ie este aceea care ,nal0 pe un piedestal
pe a#a+nu/itul ho&o leucoder&aticus
1
de .arietatea
8ant7otric* (laucopian #i doli7ocefal* adic
pe o/ul pe care unii ,l nu/esc o/ul nordi$, iar
3ie"A!$2e Ibestia blondJ- 5i este necesar s
cercet/ pu0in ele/entele de ba) ale
credin0ei ,n acest idol a crui pro.enien0
trebuie cutat pe pia0a ideilor teutonice-
O7%l nordi$ a fo!" ridi$a" 7ai n"i pe a$e!" piede!"al de
c"re %n ari!"o$ra" fran$eA, $on"ele de =obinea%, ,n pri/a
ju/tate a secolului al :I:+lea- $aptul c a fost
,nde/nat s idolatri)e)e Ibestia blondJ a fost
un incident st,rnit de con+
*XN+ar fi cu putin0 s pricepe/ ,ntr+o alt li/bKJ ,ntreab
5ora"io. Ba
aT
U
!"e
.orba de Iun o/ cu pielea alb* cu prul blond*
cu oc7ii alba#tri+ce+
n%
5ii* cu craniul prelun(J 8n. ea. en!l9.
82 =E3ECA CI'ILI&AIILOR
tro.ersele care s+au i.it ,n jurul interpretrii
Re.olu0iei france)e* ,n .re/e ce nobili/ea
france) era deposedat de propriet0i* e8ilat
sau (7ilotinat* pedan0ii apar0in,nd partidului
re.olu0ionar* care nu erau satisfcu0i dac nu
i)buteau s ,nf0i#e)e e.eni/entele din )ilele lor
,ntr+o /anier Iclasici)antJ* procla/aser c
(alii* dup paispre)ece .eacuri de aser.ire* au
i)butit ,n sf,r#it s+i respin( pe cuceritorii lor
franci ,n ,ntuneci/ile de dincolo de Rin de unde
.eniser ,n perioada de 25l6er7anderun! si"i
recptau astfel stp,nirea p/,ntului (alic*
care* ,n ciuda ,ndelun(atei u)urpri a barbarilor*
nu ,ncetase niciodat s fie al lor de drept-
1a a$e!" non!en!, =obinea% a rspuns cu un
nonsens #i /ai /are* furit de el- ,ntr+ade.r* el
le+a .orbit astfel2 IS,nt de acord cu identificarea
.oastr- S consider/ c ,ntr+ade.r poporul
$ran0ei coboar din (ali* pe c,nd aristocra0ia fran+
ce) se tra(e din franciE c rasele au fost #i au
r/as pureE #i c e8ist ,ntr+ade.r o corela0ie
specific si per/anent ,ntre caracteristicile
fi)ice #i cele psi7ice- &ar . ,nc7ipui0i oare* cu
ade.rat* c (alii repre)entau ci.ili)a0ia* ,n
.re/e ce francii repre)entau barbariaK &e unde
a .enit ci.ili)a0ia pe care au deprins+o (alii
.o#triK &e la Ro/a- 5i care a fost ele/entul care
a fcut ca Ro/a s fie /areK O infu)ie ini0ial din
acela#i !n'e nordi$ $are $%r'e n 8inele 7ele, de fran$. .ei
din"i ro7ani ? #i foarte cu putin0 #i cei dint,i
(reci* a7eenii lui 5o7er ? erau cuceritori cu
prul blond care se cobor,ser din nordul
dttor de .ia0 #i #i+au e8ercitat do/ina0ia
a!%pra indi(enilor /ai slabi din Ba)inul
/editeranean* al crui cli/at este /ole#itor- ,n
decursul ti/pului* ,ns* s,n(ele lor s+a diluat* iar
rasa a slbitE puterea #i (loria lor s+au stins- A
.enit .re/ea ca un nou .al* proaspt* de
cuceritori cu pr%l blond, s coboare dinspre nord
#i s fac pulsul ci.ili)a0iei s bat din nouE si
printre noii .eni0i erau #i francii-J
Astfel e8plic* at,t de a/u)ant* =obinea%, o
,n#iruire de fapte despre care ne+a/ ocupat #i
noi /ai sus ? din"r-%n %n'2i de 8edere foar"e deo!ebi"
? $nd a7 $er$e"a" ori'inile $i8ili)a0iei elene #i apoi
ale ci.ili)a0iei occidentale- Acel He% d'esprit cu
se/nifica0ie politic al l%i =obinea% a cptat
oarecare pla%Aibili"a"e n %r7a %nei de!$operiri din a$ea
8re7e, de!$operire pe $are =obinea% s+a (rbit s+o
foloseasc ,n sprijinul te)ei lui- S+a constatat c
aproape toate li/bile .ii ale uropei*
.6/ SE (63E (ROB1E/A 8*
precu/ #i li/ba (reac #i li/ba latin*
deopotri. cu li/bile .ii din (er!ia #i din India de
Nord* ca #i cu iraniana clasic #i sanscrita
clasic* erau ,nrudite unele cu altele* ca ra/uri
ale unei .aste fa/ilii lin(.istice- S+a tras pe
bun dreptate conclu)ia c trebuie s fi e8istat o
li/b ori(inar #i pri/iti. #arian$ !a% Iindo+
europeanJ* din care coborau toate ra/urile
cunoscute ale acestei fa/ilii- Apoi ,ns a fost
tras conclu)ia eronat c #i popoarele crora
le apar0ineau aceste li/bi ,nrudite ar fi fost
,nrudite ,ntre ele* ,n acela#i c7ip ,n care erau
,nrudite #i li/bile lor* #i c to0i ar cobor, dintr+o
ras pri/iti. #arian$ sau Iindo+europeanJ*
care s+a rsp,ndit* prin cuceriri continue* ctre
estul* .estul* nordul #i sudul lea(nului ei
ori(inar- O ras care ar fi nscut (eniul reli(ios al
lui 3arat7ustra ca #i al l%i B%dd2a, 'eni%l ar"i!"i$ al
=re$iei, 'eniul politic al Ro/ei #i ? cul/ea ctre
care se tindea de fapt ? ,nse#i nobilele noastre
fiin0e9 'rin ur/are* pe sea/a acestei rase s+ar
putea pune practic toate reali)rile ci.ili)a0iei
o/ene#ti9
Iep%rele pe $are fran$eA%l a$ela a'er la 7in"e 1-a !"rni" a
fost pe ur/ aler(at de filolo(i (er/ani /ai
(reoi la /ersE ace#tia au pretins s
,/bunt0easc ter/enul de indo+euro+pean*
furind ter/enul indo+(er/anic* si au locali)at
7abi"a"%l pri7i"i8 al acelei rase ,nc7ipuite ,n
0inuturile re(elui 'rusiei- 'u0in ,nainte de
i)bucnirea r)boiului din 191-1918, 5o%!"on S"e;ar"
.2a7berlain, un en(le) care se ,ndr(ostise de
Cer/ania* a scris o carte intitulat The +oundations of
the 1ineteenth Century- n care ,i adu(a pe -an"e !i pe
I!%! .ri!-"o! la li!"a indo-'er7anilor $elebri.
Si a/ericanii s+au folosit de Io/ul nordicJ-
Alar/a0i de cople#itoarea i/i(rare a europenilor
/eridionali ,n ti/pul !fer"%l%i de !e$ol de dinain"e de
191, !$rii"ori $a /adi!on =ran" !i 1o"2rop S"oddard a%
cerut introducerea de restric0ii ,n procesul de
i/i(rare ca fiind sin(urul /ijloc s sal.e)e nu
ni8el%l de "rai a7eri$an, $i p%ri"a"ea !n'el%i ra7%rii a7eri-
$ane a ra!ei nordi$e.
&octrina an(lo+israelit
1
constituie o teorie de
acela#i tip* nu/ai c folose#te o ter/inolo(ie
diferit si sprijin o istorie
7
c7ipuit cu o teolo(ie
subtil-
Teoria potri.it creia locuitorii !arii Britanii ar cobor, din
cele )ece triburi ale lui Israel* triburi care* dup te8t%l Bibliei, ar
fi fo!" Ipierd%"eE n"r-%n
7
Yd nel/urit 8n. t.9.
8 =E3ECA CI'ILI&AIILOR
curios de obser.at c* ,n .re/e ce
propa(andi#tii rasi#ti din s,nul propriei noastre
ci.ili)a0ii pun accentul pe pielea alb ca fiind
do.ada superiorit0ii spirituale #i+i a#a) pe eu+
ropeni 7ai pre!%! de "oa"e ra!ele, iar pe nordi$i 7ai pre!%!
de to0i ceilal0i europeni* japone)ii folosesc un test
fi)ic diferit- Se ,nt,/pl c japone)ii s,nt ,n
(eneral fr pr pe trup* ,n 8re7e ce au ca .ecini
pe insula lor nordic o co/unitate pri/iti. de
un tip cu totul diferit* anu/e* de un tip fi)ic
care nu este fr ase/nare cu tipul european
obi#nuit2 a#a+nu/i+0ii ainu pro#i- $oarte firesc*
de aceea* japone)ii asocia) lipsa de pr pe trup
cu superioritatea spiritual #i* de#i preten0ia
aceasta pare tot at,t de lipsit de funda/ent pe
c,t este #i pledoaria noastr pentru
superioritatea oa/enilor cu pielea alb* la un
e8a/en superficial pare c7iar /ai plau)ibilE
deoarece o/ul fr pr pe trup este fr
,ndoial* prin ,nsu#i faptul c nu are pr* cu
/ult /ai deprtat de .rul lui* /ai/u0a-
E"nolo'ii, $la!ifi$nd%-i pe albi n $onfor7i"a"e $% "ip%rile
lor fi)ice* dup fe0ele lor o.ale sau rotunde*
dup pielea lor /ai alb sau /ai ,ntunecat #i
dup alte ase/enea criterii* au ajuns s
deter/ine trei IraseJ albe principale* nu/ite de
ei2 nordic* alpin #i /editeranean- In /sura
,n care le+a/ putea accepta ca .alabile* s
socoti/ nu/rul ci.ili)a0iilor la $are fie$are din
a$e!"e "rei rase #i+a adus o contribu0ie po)iti.-
Astfel* nordicii@ar fi contribuit la patru ci.ili)a0ii*
poate c7iar la cinci2 indic* elen* occidental*
crestin+ortodo8 rus #i* posibil* 7i ti ta- Alpinii au
contribuit la #apte* #i poate c7iar la nou2
su/erian* 7itit* elen* occidental* crestin+
ortodo8 1at,t ,n for/a ei ini0ial /eridional* c,t
#i la /ldi0a ei ruseascB* iranian #i* poate*
e(iptean #i /inoic- !editeraneenii au
contribuit la )ece2 e(iptean* su/erian*
/inoic* siriac* elen* occidental* crestin+
ortodo8 1ra/ura principalB* iranian* arab #i
babilonic- C,t despre celelalte di.i)iuni ale rasei
o/ene#ti* rasa ar/ie 1cuprin),ndu+i ast)i pe
dra.idienii din India #i pe /alaie)ii din
Indone)iaB a contribuit la dou ci.ili)a0ii2 indic
#i 7indus- Rasa (alben a contribuit la trei2
sinic #i a/bele ci.ili)a0ii e8tre/+orientale*
anu/e* trunc7iul principal din C7ina #i ra/ura
japone)- Rasa ro#ie din A/erica a fost* fr
,ndoial* sin(ura care a contribuit la cele patru
ci.ili)a0ii a/eri$ane. -oar ra!ele ne-
.6/ SE (63E (ROB1E/A 8#
!rC n+au contribuit po)iti. la nici o ci.ili)a0ie* cel
pu0in p,n ast)i- Rasele albe au deci prioritate*
dar trebuie a/intit c s,nt /ulte popoare cu
pielea alb care s,nt tot at,t de ne.ino.ate ,n
ceea ce pri.e#te contribu0ia lor la .reo anu/e
ci.ili)a0ie pe c,t s,nt ne(rii ,n#i#i- &ac re)ult
.reun ele/ent po)iti. din clasificarea de /ai sus*
atunci este faptul c /ai /ult de ju/tate din
ci.ili)a0iile noastre se ,nte/eia) pe aporturi
pro.enind de la /ai /ulte rase- Astfel* ci.ili)a0ia
occidental #i cea elen au fiecare c,te trei rase
care au contribuit la edificarea lor- 5i* dac #i
rasele (alben* ar/ie #i ro#ie ar fi anali)ate #i
ele ,n I!%b-ra!eE $%7 au fost deosebite .ariet0ile
nordic* alpin #i /editeranean ale rasei albe*
a/ fi ,n stare probabil s (si/ o pluralitate de
contribu0ii la toate ci.ili)a0iile noastre- Care
poate fi .aloarea acestor subdi.i)iuni ? este o
alt proble/* dup cu/ alt proble/ este
dac ele a% aH%ns la .reo anu/e epoc s
repre)inte popoare distincte din punct de .edere
istoric si social* ,ntrea(a proble/atic este
e8cesi. de obscur-
&ar a/ spus destul pentru a ni se ,n(dui s
d/ la o parte teoria potri.t creia o ras
superioar ar fi fost cau)a !i autoarea tran)i0iei
de la yin la yan!- de la !"a"i$ la dina7i$, n-tr+o parte a
lu/ii dup alta* ,ntr+o perioad a trecutului care
se coboar p,n la apro8i/ati. cu #ase /ii de
ani ,n ur/-
(3) Me*iul +n!on,ur"or
Intelectualii occidentali conte/porani au fost
,/pin#i s accentue)e* #i s e8a(ere)e*
i/portan0a factorului rasial ,n istorie ca ur/are a
e8pansiunii societ0ii noastre occidentale ,n
,ntrea(a lu/e ,n cursul ulti/elor patru secole-
Aceast e8pan!i%ne a ad%! popoarele o$$iden"ale n
$on"a$" ? #i adesea 6Ei $on"a$" neprie"eno! ? $% popoare
deo!ebind%-!e de ele n% nu/ai ,n ceea ce pri.e#te
cultura* dar #i la fi)ic- &iferen0ierea tipurilor
biolo(ice ,n tipuri superioare #i inferioare era
toceai $eea $e !e putea a#tepta s re)ulte din
ase/enea contac"e: 7ai ale! n !e$ol%l al >I>-lea, $nd
in"ele$"%alii o$$iden"ali
a%
ajuns s fie con#tien0i de
i/portan0a proble/elor biolo(iceX prin lucrrile
lui C7arles -ar;in !i ale altor sa.an0i-
8) CN3A CI4ILI3AIILOR
5i (recii .ec7i au a.ut o e8pansiune
considerabil* prin inter/ediul co/er0ului #i al
coloni)rii* ,n lu/ea din jurul lor- Nu/ai c era
.orba de o lu/e /ult /ai stri/t* care
con0inea o lar( di.ersitate de culturi* dar nu #i o
lar( di8ersitate de tipuri fi)ice- (iptenii #i sci0ii
puteau s se deosebeasc foarte /ult unii de
al0ii* precu/ #i de obser.atorul lor (rec
1Herodot* de pildB ,n ceea ce pri.ea /odul lor
de .ia0* dar ei nu erau deosebi0i de Herodot ,n
/odul e8traordinar n care se deosebesc de
europeni ne(rii din Africa Occidental sau pieile
ro#ii din A/erica- ra prin ur/are firesc ca (recii
s (seasc un alt factor dec,t acela al
/o#tenirii biolo(ice a unor caracteristici fi)ice
1adic rasaB* pentru a+#i l/uri deosebirile de
cultur pe care le obser.au ,n jurul lor- i au
(sit o atare e8plica0ie ,n diferen0ierea
7abitatului (eo(rafic* a solului #i a cli/ei-
1
8ist un tratat intitulat %nr%uririle atmos&erei,
apei si ae!rii- care datea) din secolul al
cincilea ,-Cr- #i se pstrea) printre operele
colecti.e ale #colii de /edicin 7ipocratice- In
acest tratat (si/ )u(r.irea concep0iilor
(recilor asupra proble/aticii pe care o ur/ri/-
Aici citi/* de pild* c2
$i)iono/iile o/ene#ti pot fi clasificate ,n2 tipul
/untean de pdure deas #i cursuri abundente de
apE tipul de sol srac #i fr apE tipul de /la#tin #i
paji#te* tipul de .ale des0elenit #i bine udat...
Locuitorii 0inuturilor /untoase* st,ncoase* bine udate*
#i la /ari ,nl0i/i* acolo unde e8ist o lar( .aria0ie
cli/atic dup anoti/puri* .or a.ea ,ndeob#te trupuri
bine cioplite* potri.ite pentru a le da curaj #i a+i face
s ,ndure /ulte--- Locuitorii din .i nesntoase* pline
de /la#tini* care s,nt /ai e8pu#i la .,nturi calde dec,t
la 8n"%ri reci #i care beau ap nesntoas 1sttutB
.or a.ea trupul nu .oinic si s.elt* ci (ros si crnos*
prul le .a fi ne(ru* iar tenul /ai de(rab ,nc7is la
culoare dec,t alb- i .or fi /ai /ult irascibili dec,t
fle(/atici- Curajul #i re)isten0a nu .or fi ,nnscute
firilor lor cu/ erau firilor celorlal0i* dar ar putea fi ,n
stare s si le de).olte prin jocul eficient al
institu0iilor--- Locuitorii 0inuturilor a#e)ate la /ari
altitudini* bine udate #i btute de .,nturi* .or fi bine
croi0i #i neindi.iduali)a0i* cu un i) de la#itate #i de
slu(rnicie ,n firea lor-.. In 7a-
1
-l Bernard S2a; este ,n aceast pri.in0 de prerea
(recilor- Cititorii prefe0ei piesei lui %ohn .ull's *ther ,sland ,#i .or
a/inti c autorul respin(e cu dispre0 conceptul de Iras
celticJ #i c atribuie toate deosebirile dintre en(le)i #i
irlande)i diferen0ierii dintre cli/atele insulelor respecti.e-
.6/ SE (63E (ROB1E/A 8<
joritatea ca)urilor* .e0i (si c trupul #i caracterul
o/ului se deosebesc potri.it cu natura 0in%"%rilor.
1
&ar ilustrarea de predilec0ie a Iteoriei
/ediului ,nconjurtorJ la (reci era aceea
prilejuit de contrastul dintre ur/rile .ie0ii duse
,n .alea inferioar a Nilului asupra fi)icului* carac+
terului si institu0iilor e(iptenilor #i efectele .ie0ii
din stepa eurasiatic asupra fi)icului* caracterului
#i institu0iilor sci0ilor-
At,t teoria rasial c,t #i teoria /ediului
,nconjurtor ,ncearc s e8plice di.ersitatea
obser.at ,n co/porta/entul psi7ic 1intelectual
#i spiritualB #i ,n reali)rile ob0inute de diferitele
pr0i ale o/enirii* pornind de la presupunerea
c aceast di.ersitate de natur psi7ic ar fi
corelat ,n /od stabil #i per/anent* dup
sc7e/a cau) - efe$", $% an%7i"e ele/ente din
do/eniul non+psi7ic al naturii* ele/ente
obser.ate ,n di.ersitatea lor- Teoria rasial
(se#te cau)a diferen0ierilor ,n di.ersitatea
trupului o/enesc- Teoria /ediului ,nconjurtor o
(se#te ,n condi0iile deosebite din punct de
.edere cli/atic #i (eo(rafic ,n care triesc
diferitele societ0i- sen0a a/belor teorii
consist ,n corela0ia dintre dou (rupe de .a+
riabile2 anu/e* ,n pri/ul ca)* .ariabilele fiind
caracterul #i fi)icul* ,n al doilea ca)* caracterul #i
/ediul ,nconjurtor- &ar ar "reb%i s se
de/onstre)e c aceast corela0ie este stabil #i
per/anent* ,nainte de a se elabora teoriile
ba)ate pe ea- $+c,nd proba* a/ constatat deja c
teoria rasei a c)ut- S .ede/ acu/ dac teoria
/ediului ,nconjurtor* de#i /ai pu0in ira0ional*
nu .a a.ea aceea#i soart- Ceea ce a.e/ de
fcut este s pune/ la ,ncercare teoria elen
referitoare la e8e/plele ei fa.orite* stepa
eurasiatic #i .alea Nilului- S cut/ #i alte
0inuturi pe suprafa0a p/,ntului* 0inuturi care s
fie sub aspect (eo(rafic #i cli/atic
ase/ntoare cu aceste dou re(iuni- &ac
toate aceste 0inuturi ne .or arta popula0ii care
se asea/n* ,n caracterul #i ,n institu0iile lor* cu
sci0ii ,ntr+un ca)* cu e(iptenii ,n cellalt* atunci
teoria /ediului ,nconjurtor ,#i .a do8edi
ndrept0ireaE dac nu* se cu.ine s fie
abandonat-
S lu/ /ai ,nt,i stepa eurasiatic* acea /are
,ntindere de p/,nt din care (recilor le era
cunoscut nu/ai col0ul sud+.es+
5ipo$ra"e, In&luene ale atmos&erei, apelor si ae!rilor, $ap. 1* #i 2,
"rad%-de A. J. ToynbeeF /ree6 Historical Thou!ht fro& Ho&er to the Aye
ofHeradius- ((-1)<-1)8.
88 N CN3A CI4ILI3AIILOR
tic- 'ute/ s+o co/par/ cu stepa afroasiatic*
care cuprinde Arabia #i Africa de Nord-
Si/ilitudinea (eo(rafic dintre stepele
eurasiatic #i afroasiatic ,#i (se#te oare
paralela ,n .reo si/ilitudine corespun)toare a
co/porta/entului societ0ilor o/ene#ti care s+
au de).oltat ,n aceste dou ,ntinse re(iuniK
Rspunsul este afir/ati.- A/,ndou re(iunile
au (enerat acela#i tip de !o$ie"a"e, $el no7ad.
3o7adi!7%l a7belor re(iuni ,nf0i#ea) toc/ai
acele ase/nri #i deosebiri ? de pild*
deosebiri ,n ceea ce pri.e#te speciile de
ani/ale do7e!"i$i"e ? pe care ne+a/ fi putut
a#tepta s le ,nt,lni/ ca o consecin0 a
ase/nrilor si deosebirilor dintre cele dou re+
(iuni- &ar dac trece/ la alte in.esti(a0ii*
corela0ia se ,ntrerupe- $iindc (si/ c alte
0inuturi ale lu/ii care ,nf0i#ea) condi0ii fi)ice
prielnice pentru o societate no/ad ? de pild*
preriile din A/erica de 3ord, llano!%rile din 0eneA%ela,
pa7pa!%rile din Ar'en"ina, p%!"i%rile ierboa!e ale A%!"raliei
V n+au dat na#tere unor societ0i no/ade
proprii- 'oten0ia+
lit0ile lor nu intr ,n discu0ie* cci au fost puse
,n .aloare
nu/ai ,n epoca noastr* prin strdania societ0ii
occidentale-
5i a.enturierii occidentali* pionierii ? co7:oys n
A7eri$a de
3ord, !auchos ,n A/erica de Sud #i cattle&en n
A%!"ralia ?
care au cucerit #i au /en0inut aceste 0inuturi
pustii .re/e de
c,te.a (enera0ii* folosindu+se de plu( #i de
/oar* au capti.at
i/a(ina0ia o/enirii tot at,t de /ult pe c,t au
capti.at+o c,nd+
.a scitul* ttarul #i arabul- 'osibilit0ile oferite
de stepele
a/ericane #i australiene trebuie s fi fost /ari*
,ntr+ade.r*
de .re/e ce s+au do.edit destoinice s tran!for7e
n no7aAi
V fie #i nu/ai pentru o (enera0ie ? pe pionierii
%nei !o$ie
t0i lipsite de tradi0ie no/ad* ,ntruc,t trise din
a(ricultur
#i din /anufacturi c7iar de la apari0ia ei-
Aceasta este cu at,t
7ai re7ar$abil $% $" popoarele de $are !-a% iAbi" a$olo $ei
dint,i e8ploratori occidentali nu fuseser
niciodat sti/ulate
de /ediul lor ,nconjurtor ctre no/adis/ #i nu
(siser /ai
bun ,ntrebuin0are pentru aceste ade.rate
paradisuri ale
no7aAilor de$" a$eea de "eren%ri de .,ntoare-
&ac pune/ acu/ la ,ncercare teoria
/ediului printr+o cercetare a 0inuturilor care
pre)int ase/nri cu .alea Nilului* .o/ ajun(e
la acelea#i re)ultate-
4alea inferioar a Nilului este* ca s spune/
a#a* o ade.rat desftare ,n ,ntre(ul pei!aH al
!"epei afroa!ia"i$e. E'ip"%l
.6/ SE (63E PROBLEMA 89
are aceea#i cli/ uscat ca #i ,ntrea(a re(iune
care ,l ,nconjoar* dar are un a.antaj e8cep0ional
? beneficia) necontenit de ap #i de alu.iuni pe
care le capt de la uria#ul flu.iu ce+#i afl
i).oarele dincolo de /ar(inile stepei* ,ntr+un
0inut care cunoa#te ploi abundente-
,nte/eietorii ci.ili)a0iei e(iptene s+au folosit de
acest a.an"aH pen"r% a $on!"r%i o !o$ie"a"e n $on"ra!"
iAbi"or $% no7adi!7%l $are o n$onH%ra pe toate pr0ile-
Trebuie s consider/ c acest /ediu
,nconjurtor specific* do/inat de Nil* i+a ,n(duit
(iptului s dea na#tere ci.ili)a0iei e(ipteneK
Nilul a fost ele/entul ei po)iti.K 'entru a ajun(e
la deter/inarea ade.rului acestei te)e .a
trebui s art/ c ,n oricare alt re(iune
distinct* ,n care se ,nf0i#ea) un ele/ent de
/ediu ,nconjurtor a@se/ntor tipului nilotic* s+
a nscut ,n /od independent o ci.ili)a0ie
si/ilar-
Teoria poate fi testat ,ntr+o re(iune
,n.ecinat cu (ip"%l, n $are se ,nt,lnesc toate
condi0iile (eo(rafice cerute- ste .orba de .alea
inferioar a ufratului si a Ti(rului- 4o/ (si aici
deopotri. condi0ii fi)ice si/ilare si o societate
ase/ntoare- Anu/e* societatea su/erian- &ar
teoria nu se /ai poa"e H%!"ifi$a ,n .alea Iordanului*
ce+i drept /ai ,n(ust* dar ase/ntoare* #i
care n+a fost niciodat lea(nul unei ci.ili)a0ii- Si
probabil c nu se poate justifica nici ,n .alea
Indului* dac a.e/ dreptate atunci c,nd
sus0ine/ c ci.ili)a0ia indic a fost adus acolo
de+a (ata de coloni#ti su/erieni- 4alea inferioar
a Can(elui poate fi lsat la o parte ca fiind prea
u/ed #i tropical* iar .ile inferioare ale
Gan(t)e+ului #i !ississippi+ului ca fiind prea
u/ede #i te/perate- &ar nici $el 7ai plin de a$ribie
$ri"ic n+ar putea t(dui faptul c ele/entele de
/ediu ,nconjurtor prilejuite de (ipt #i de /e-
!opo"a7ia s,nt oferite de ase/enea de .ile
flu.iilor Rio =rande #i Colorado din Statele %nite*
,n /,inile colonistului e%ropean, e$2ipa" $% %nel"ele pe
$are le-a ad%! $% !ine de pe cellalt 0r/ al
Atlanticului* aceste /aluri a/ericane au prilejuit
/inunile pe care Nilul #i ufratul le+au ,n(duit
in(inerilor e(ipteni #i su/erieni- &ar aceast
iscusin0 fer/ecat n-a fo!t niciodat #optit de
.alurile flu.iilor Colorado sau Pio =rande
locuitorilor b#tina#i de pe /alurile lor- Locui+Yri
care nu puteau s priceap ce trebuiau s fac*
fiindc nu &useser pilda altora /ai ,n.0a0i-
9@ CN3A CI4ILI3AIILOR
-%p ce a/ fcut aceast do.ad* potri.it
creia factorul /ediului ,nconjurtor nu pare a fi
factorul po)iti. care s fac s se nasc
ci.ili)a0iile Iflu.ialeJ* .o/ (si c do.ada ne /ai
este confir/at #i prin e8e/plul unor /edii
,nconjur"oare $are n %nele re(iuni au creat
ci.ili)a0ii* iar ,n altele nu-
Ci.ili)a0ia andin a .enit pe lu/e ,ntr+un
podi# ,nalt* #i reali)rile ei se afl ,ntr+un
contrast caracteristic cu slbticia ascuns ,n
pdurile A/a)onului situate la poalele podi#ului-
S fi fost atunci podi#ul pricina pentru care
societatea andin a putut s+o ia /ult ,naintea
.ecinilor ei slbaticiK !ai ,nainte de a accepta
aceast idee* se cu.ine s arunc/ o pri.ire
asupra 0inuturilor din Africa situate la aceea#i
latitudine* acolo unde platourile ,nalte din Africa
Rsritean /r(inesc pdurile ba)inului
flu.iului Con(o- 4o/ (si c ,n Africa podi#ul nu
s+a do.edit /ai destoinic s dea na#tere unei
societ0i Ici.ili)ateJ dec,t s+au do.edit pdurile
tropicale ale .ii aces"%i 7are fl%8i%.
n 7od a!e/ntor* .o/ obser.a c
societatea /inoic s+a nscut ,ntr+un ciorc7ine
de insule a#e)ate ,n /ijlocul unei /ri interioare
#i beneficiind de cli/atul !editeraneiE dar un
/ediu ,nconjurtor si/ilar nu a i)butit s dea
na#tere unei ci.ili)a0ii de acela#i tip Iar7ipela(J
pe 0r/urile /rii interioare a Laponiei- Laponia*
,ntr+ade.r* nu a dat na#tere niciodat unei
ci.ili)a0ii ori(inale* ci a fost cuprins de o
/ldi0 a unei ci.ili)a0ii continentale care ,#i
a.ea ob,r#ia ,n interiorul .2inei.
Ci.ili)a0ia sinic este uneori ,nf0i#at ca fiind
un produs al $lu.iului Calben* fiindc s+a
,nt,/plat s se de).olte ,n .alea $lu.iului
Calben- &ar .alea &unrii* care ,ndepline#te
aproape ,ntru totul acelea#i condi0ii pri.ind
cli/a* solul* c,/pia #i 7%n"ele, n-a iAbutit s dea
na#tere unei ci.ili)a0ii si/ilare-
Ci.ili)a0ia 7aya s+a nscut ,n /ijlocul ploilor
tropicale #i al .e(eta0iei lu8uriante din
Cuate/ala #i Hondurasul Britanic de ast)iE dar
ci.ili)a0ii ase/ntoare ei nu s+au putut
desprinde din slbticie ,n condi0ii si/ilare de
/ediu pe /alurile A/a)onului #i ale Con(oului-
Ba)inele acestor doua /ari flu.ii s,nt* ce+i
drept* strbtute de linia ecuatorului* ,n .re/e
ce lea(nul ci.ili)a0iei 7aya !e afl cu
cincispre)ece (rade /ai la nord- &ac .o/
ur/ri paralela $in$i!preAe$e p,n ,n partea opus a
(lobului* ne .o/ i)bi de for/idabilele
'RO4OCAR 5I RS'%NS 91
r%ine ale "e7pl%l%i An'Jor 0a", !i"%a"e n 7iHlo$%l ploilor "ro-
picale si al .e(eta0iei Ca/bod(iei- $r ,ndoial c
pot fi co/parate cu cet0ile 7aya, ast)i ,n ruin*
din Copan #i I8Hun- &ar .esti(iile ar7eolo(ice ne
do.edesc c pentru ci.ili)a0ia pe care o
repre)int An'Jor 0a" nu poate fi .orba de o
ob,r#ie indi(en* ,ntruc,t ea nu a fost dec,t o
/ldi0 a ci.ili)a0iei 7induse care #i+a aflat ob,r#ia
,n India-
A/ putea continua cercetrile pe aceast
te/* dar probabil c a/ apucat s spune/
destul ca s+A con.in(e/ pe cititor c nici rasa*
nici /ediul ,nconjurtor* luate ca factori inde+
penden0i* nu pot constitui ele/ent%l poAi"i8 $are, n
de$%r!%l celor din ur/ #ase /ii de ani* au s/uls
o/enirea din odi7na ei static la ni.elul de
societate pri/iti. si au fcut+o s se pun ,n
/i#care ,n cutarea plin de pri/ejdii a ci.ili)a+
0iei* ,n orice ca)* nici rasa* nici /ediul
,nconjurtor* a#a cu/ le+a/ ,nf0i#at p,n acu/*
nu ne+au oferit* #i nici /car nu par a f i ,n stare
s ne ofere* .reo c7eie care s ne ,n(duie s
rspunde/ la proble/a noastr funda/ental-
Anu/e2 de ce aceast tran)i0ie funda/ental ,n
istoria o/enirii a a8%" loc nu nu/ai ,n anu/e
re(iuni specifice* ci #i la anu/ite date $ara$"eri!"i$eO
V PRO'OCARE SI
RSP(%S
(1) C-eia e.pli!a"iv #i"ologi!
,n cercetarea noastr de p,n acu/ pentru a
descoperi care poate fi factorul po)iti. ,n (ene)a
ci.ili)a0iilor a7 folo!i" 7etoda #colii clasice a
#tiin0elor fi)ice /oderne- A/ (,ndit proble/ele
,n ter/eni abstrac0i #i a/ e8peri/entat jocul
unor for0e ne,nsufle0ite2 rasa #i /ediul
,nconjurtor- Acu/* dup ce aceste in.esti(a0ii
au ajuns la un punct /ort* trebuie s ne opri/ o
clip ca s ne d/ sea/a dac nu cu/.a
re)ultatele ne(ati.e ale cercetrilor noastre nu
se datoresc unor erori de /etod- 'oate c* sub
,nr,urirea rufctoare a concep0iilor unei epoci
apuse* .o/ fi c)ut .icti/a unei ilu)ii pe care a/
'utea+o nu/i Iilu)ia apateticJ- ,ntr+ade.r*
RusHin ,#i pusese JT(ard cititorii ,/potri.a a
ceea ce nu/ise Ieroarea pateti+
a
' adic ilu)ia ,n
.irtutea creia s+ar ajun(e s se considere
92 CN3A CI4ILI3AIILOR
obiectele ne,nsufle0ite ca a.,nd o .ia0 a lor-
&ar pentru noi este tot at,t de necesar s ne
p)i/ de eroarea in.ers- roare care const ,n
a aplica ,n (,ndirea istoric ? disciplin care
cercetea) fiin0ele .ii ? o /etod #tiin0ific
/enit s cercete)e natura ne,nsufle0it* ,n
strdania noastr final de a de)le(a eni(/a e
bine s ur// sfatul l%i (la"on #i s ,ncerc/ #i
cealalt cale- S ne ,nc7ide/ deci oc7ii* pentru
o clip* la for/ulele #tiin0ei #i s ne desc7ide/
urec7ile #oaptelor /itolo(iei-
ste li/pede c dac (ene)a ci.ili)a0iilor nu
este ur/area unor factori biolo(ici sau a
/ediului ,nconjurtor* ac0ion,nd fiecare separat*
ea trebuie s fie re)ultatul unei anu/ite co/+
binri a ac0iunilor reciproce ale acestor doi
factori- Cu alte cu8in"e, fa$"or%l pe $are ne strdui/
s+A identific/ ar fi un feno/en nu si/plu* ci
/ultipluE nu o entitate* ci o rela0ie- A.e/ de
ales ,ntre a concepe aceast rela0ie fie ca o
interac0iune ,ntre dou for0e /ateriale* fie ca o
,nt,lnire ,ntre dou personificri suprao/ene#ti-
S ne de!$2ide7 7in"ea $elei de-a doua din aceste
concep0ii- 'oate ne+ar putea ajuta s ajun(e/ la
lu/in-
,nt,lnirea dintre dou personificri
suprao/ene#ti constituie te/a celor /ai
(randioase dra/e pe care le+a conceput
i/a(ina0ia oa/enilor- O ,nt,lnire ,ntre le7o.a #i
5arpe constituie te/a po.e#tii cu cderea
o/ului ,n pcat* ,n Cartea Cene)eiE o a doua
,nt,lnire ,ntre aceia#i anta(oni#ti* transfi(ura0i
prin ilu/inarea pro(resi. a sufletelor siriace*
constituie te/a 3o%l%i Te!"a7en", $are ne !p%ne
po8e!"ea 7n"%irii: o n"lnire ,ntre &u/ne)eu #i
Satana constituie te/a Cr0ii lui Io.E o ,nt,lnire
,ntre &u/ne)eu #i !efistofel constituie te/a
poe/ului &a%!" al l%i =oe"2e: o ,nt,lnire ,ntre )ei #i
de/oni constituie te/a din 2oluspa scandina.E
o ,nt,lnire n"re Ar"e7i! #i Afrodit constituie te/a
din Hipolit al l%i E%ripide.
O alt .ersiune a aceleia#i te/e o pute/ afla
,n /itul o/nipre)ent #i /ereu rensc,nd ? o
a#a+nu/it Ii/a(ine pri/ordialJ cu/ nu se
afl altele ? al ,nt,lnirii dintre $ecioar !i Tatl
Copilului ei- 'ersonajele acestui /it #i+au jucat
rolurile pe /ii de scene diferite* sub o infinit
.arietate de nu/e2 &a+nae #i ploaia de aurE
uropa #i taurulE Se/ele sub c7ipul p+/,ntului
,ndurerat #i Ce%! !%b ,nf0i#area cerului care
a).,r+le f%l'er%l: .re%!a #i Apollo n Ion al l%i E%ripide:
(!y$2L !i CupidonE Cretc7en #i &a%!". Te/a se
i.e#te din nou* transfi(u+
'RO4OCAR 5I RS'%NS 9*
rat* ,n Buna.estire- C7iar ,n )ilele noastre* ,n
Occident* acest /it proteic #i+a aflat e8pri/are
iar#i ,n ulti/ul cu.,nt al astrono/ilor no#tri
asupra (ene)ei siste/ului planetar- Ca do.ad*
crezul ur/tor2
.rede7... c acu/ aproape dou /iliarde de ani-.. o a
do%a !"ea, rtcind orbe#te prin spa0iu* a ajuns ,n sfera
de atrac0ie a soarelui* ,ntoc/ai cu/ soarele si luna
pro.oac pe p/,nt /aree* tot astfel aceast a doua
stea trebuie s fi pro.ocat /aree pe suprafa0a soare+
lui- &ar aceste /aree trebuie s fi fost foarte
deosebite de ne,nse/natele unde st,rnite de /asa
infi/ a lunii pe oceanele p/,ntului nostruE un .al
uria# sub for/ de /aree trebuie s fi strbtut ,n+
trea(a suprafa0 a soarelui* ajun(,nd ,n cele din ur/
s se ,n.olbure sub c7ipul unui /unte de o ,nl0i/e
nprasnic* care .a fi crescut tot /ai sus* pe /sur
ce pricina acestei tulburri se .a fi apropiat tot /ai
/ult- 5i* /ai ,nainte ca aceast a doua stea s fi ,n+
ceput s ias din sfera de atrac0ie a soarelui* cul/ea
atins de /areea solar a fost at,t de puternic ,nc,t
/untele ridicat de ea s+a sfr,/at ,n /ii de buc0i si a
,/pro#cat buc0i dintr+,nsul ,ntoc/ai ca spu/a pe
care o risipe#te .alul- &e+atunci* aceste /ici
fra(/ente din soare se ,n.,rtesc ,n jurul printelui lor-
Acestea s,nt planetele* cele /ari ca #i cele /ici* #i
p/,ntul nostru este una din"re ele.
1
Astfel pute/ ,nt,lni ,n cu.intele sa.antului
astrono/ #i 7a"e7a"i$ian, n %r7a d%$erD la bun
sf,r#it a tuturor calculelor lui co/ple8e* acela#i
/it asupra ,nt,lnirii dintre )ei0a soarelui si
rpitorul ei* te/ a unui bas/ at,t de rsp,ndit
printre copiii ne#tiutori ai firii-
're)en0a #i rolul acestei dualit0i ,n
pricinuirea ci.ili)a0iilor a cror ori(ine o
cercet/ acu/ este ad/is de ctre un
ar7eolo( occidental conte/poran* ale crui
studii ,ncep prin a !e $on$en"ra a!%pra 7edi%l%i
nconjurtor #i se ,nc7eie prin ,n.ederarea unei
intui0ii asupra tainelor .ie0ii2
!ediul ,nconjurtor--- nu constituie cau)a unic a
furirii unei culturi- l este* fr ,ndoial* factorul
indi.idual cel /ai pre(nant-.. par /ai e8ist un factor
cu neputin0 de de"er7ina", $are poa"e fi U!e7na" prin ;-
.alen0a necunoscut* dup toate probabilit0ile de
natur psi7olo(ic--- &ac ; n% e!"e fa$"or%l $el 7ai
pre'nan" n
a$
east pre)en0* el r/,ne fr ,ndoial
factorul cel /ai i/portant*
$are
(oa"e fi !o$o"i" $ este cel
/ai le(at de soarta culturii-
2
2 w 1ames 1eans, The 0ysterious 'niverse- pp. 1-2.
p
- A.
Means, Ancient Civilizations of the Andes- pp. 2#-2).
9 CN3A CI4ILI3AIILOR
,n studiul nostru asupra istoriei* aceast te/
insistent a n",lnirilor dintre fiin0ele
suprao/ene#ti a aprut #i ,n cele ce a/ spus
p,n acu/- La un stadiu ini0ial a/ obser.at c Io
societate ,nt,lne#te de+a lun(ul e8isten0ei ei o
succesiune de proble/eJ #i c Ifiecare din
aceste proble/e se ,nf0i#ea) ca o pro.ocare
tin),nd s sileasc societatea s treac printr+o
,n$er$areE .
S ,ncerc/ s anali)/ te/a acestei
le(ende sau a acestei dra/e* care se repet ,n
conte8te at,t de deosebite si ,n for7e a"" de 8aria"e.
(%"e7 n$epe prin analiAarea a do% trsturi
(enerale2 ,n pri/ul r,nd* ,nt,lnirea este
conceput sub for/a unei ,nt,/+plri rare*
uneori c7iar uniceE ,n al doilea r,nd* ea are
ur/ri .aste* pe c,t de .ast este i/pactul pe
care ,l are ,n desf#urarea obi#nuit a
feno/enelor naturii-
C7iar #i ,n lu/ea destul de u#or de ,n0eles a
/itolo(iei (rece#ti* acolo unde )eii b(au de
sea/ c,t de fru/oase erau fiicele oa/enilor #i+
si fceau dru/ ctre at,t de /ijite din ele n$" $%
8i$"i7ele lor !-ar p%"ea n"o$7i %n $a"alo' poe"i$ foar"e 'ros*
ase/enea ,nt6/plri nu au ,ncetat niciodat s
fie considerate ca e.eni/ente sen)a0ionaleE #i ,n
/od in.ariabil ele se ,nc7eiau cu na#terea unui
erou sau se/i)eu* ,n .ersiunile te/ei ,n care
cele dou pr0i care se ,nt,lnesc s,nt suprao/e+
ne#ti* caracterul de raritate #i de sen)a0ional al
e.eni/entului este scos #i /ai puternic ,n relief*
,n Cartea lui Io.* I)iua ,n care fiii lui &u/ne)eu
au ajuns s se ,nf0i#e)e ei ,n#i#i ,naintea
&o/nului* #i a .enit printre ei #i SatanaJ este*
e.ident* ,nf0i#at ca un prilej neobi#nuitE #i tot
astfel stau lucrurile #i cu ,nt,lnirea dintre
&u/ne)eu #i !efistofel* ,n I'rolo( ,n CerJ
1su(erat* bine,n0eles* de ,nceputul Cr0ii lui Io.B
cu care se desc7ide ac0iunea din &a%!" al l%i
=oe"2e, ,n a/,ndou aceste dra/e* ur/rile
,nt,lnirii cerului cu p/,ntul s,nt e8traordinare
pentru p/,nt- ,ncercrile prin care trec Io. #i
&a%!" repre)int* ,n li/bajul intuiti. al i/a(ina0iei*
,ncercrile /ultiple #i fr de sf,r#it prin care
trece o/enirea* ,n li/baj teolo(ic* acelea#i
ur/ri at,t de .aste s,nt ,nf0i#ate ca ur/are a
,nt,lnirilor supranaturale care ne s,nt ,nf0i#ate
,n Cartea Cene)ei #i ,n Noul Testa/ent-
I)(onirea l%i Ada7 #i a .ei din (rdina denului*
i)(onire care ur/ea) ,nt,lnirii dintre le7o+.a si
5arpe* nu ,nf0i#ea) ni/ic /ai pu0in dec,t
cderea o/u+
'RO4OCAR 5I RS'%NS 9#
lui ,n pcat- 'ati/ile lui Cristos ,n Noul Testa/ent
nu s,nt ni/ic altce.a dec,t /,ntuirea o/ului-
C7iar #i na#terea siste7%l%i no!"r% plane"ar $a %r7are
a n"lnirii a doi sori* a#a cu/ a fost )u(r.it de
astrono/ul a/intit /ai sus* este considerat de
acela#i sa.ant ca fiind Iun e.eni/ent de o
raritate aproape de nen$2ip%i"E.
,n fiecare ca) po.estea ,ncepe cu o stare
des.,r#it de yin. &a%!" e!"e des.,r#it ,n
,n.0turE Io. este des.,r#it ,n buntate #i ,n
prosperitateE Ada7 !i E8a s,nt des.,rsi0i ,n ne.i+
no.0ie #i ,n ti7nE fecioarele* Cretc7en* &anae
#i toate celelalte* s,nt des.,r#ite ,n puritate #i ,n
fru/use0e* ,n uni.ersul a!"rono7%l%i no!"r%, !oarele,
astrul des.,r#it* ,#i ur/ea) calea sub bolt*
fr pri7an #i ,ntre(- C,nd yin este at,t de de+
s.,r#it* e copt s treac la fa)a yan!. &ar ce
factor ,l ,ndea/n s treacK O sc7i/bare ,ntr+o
stare care* prin defini0ie* este des.,r#it dup
/odelul ei propriu* nu poate fi st,rnit spre
/i#care dec,t printr+un i/puls sau printr+o
cau)alitate care ,i s,nt e8terioare- &ac a/
concepe starea de ne/i#care perfect ca
repre)ent,nd un ec7ilibru fi)ic perfect* trebuie s
face/ s inter.in un alt soare- &ac o
concepe/ ca pe o stare de beatitudine psiL7ic*
de nirvana- trebuie s face/ s se urce pe scen
un alt actor- 5i anu/e2 un critic care s sileasc
intelectul s (,ndeasc din nou pornind de la
i/pulsul unor ,ndoieli su(erate de elE #i* ,n
acela#i ti/p* un ad.ersar* care s sileasc ini/a
s si/t iar#i* fc,nd+o s sufere de restri#te
sau de ne/ul0u/ire* de tea/ sau de ur-
Toc/ai acesta este rolul jucat de 5arpe ,n Cartea
Cene)ei* de Satana ,n Cartea lui Io.* de
!efistofel ,n +aust- de 1oJi n /itolo(ia scandina.*
de a/an0ii di.ini ,n /iturile cu fecioare din
/itolo(ia (reac-
,n li/baj #tiin0ific* pute/ spune c func0ia
factorului de inter.en0ie este s introduc*
acolo unde ac0ionea)* un sti/ulent at,t de bine
cu/pnit ,nc,t s poat i).or, din el .ari+a0iunile
creatoare cele /ai puternice* ,n li/baj /itolo(ic
sau teolo(ic* i/pulsul* sau /oti.ul* care face ca
de la o stare des.,r#it de tipul yin s se treac
la o acti.itate nou de tipul ynn!- se datore#te
ptrunderii &ia.olului ,n %ni8er!%l l%i -%7ne)eu-
Acest e.eni/ent poate fi )u(r.it /ai lesne ,n
i/a(ini /itolo(ice* deoarece /itolo(ia nu este
st,njenit de contradic0iile posibile care se i.esc
atunci c,nd faptele trebuie inserate ,ntr+o
for/ul lo(ic* ,ntr+ade.r* potri.it lo(icii* dac
9) CN3A CI4ILI3AIILOR
uni.ersul lui &u/ne)eu este des.,r#it* nici nu
poate e8ista %n -ia8ol n afara l%i.Ten"r% c, dac
&ia.olul e8ist* des.,r+sirea pe care el .ine s+o
p,n(reasc trebuie s nu fi fost c7iar
des.,r#it* prin ,nsu#i faptul e8isten0ei
&ia.olului- Aceast contradic0ie lo(ic* pe cale
lo(ic peste putin0 de solu0ionat* ajun(e s fie
dep#it intuiti.* transcendent* prin i/a(inile
poetului #i prorocului* care prosl.esc un
&u/ne)eu atotputernic* de#i s,nt ,ncredin0a0i c
l ,nsu#i este supus la dou li/itri
funda/entale-
Cea dint,i li/itare este c* ,n des.,r#irea pe
care s+a co/plcut p,n atunci s+o cree)e*
&u/ne)eu n+a putut lsa latent prilejul pentru o
acti.itate creatoare ulterioar- &ac &u/ne)eu
este conceput ca o entitate transcendent*
s.,rsirile crea0iei s,nt tot at,t de pline de sla.
pe c,t au fost totdeauna* dar nu s,nt destoinice
Is se prefac dintr+o sla. ,n alt sla.J- A
doua li/itare a puterii &o/nului se /anifest
atunci c,nd prilejul unei ac0iuni creatoare noi ,i
este ,/biat din afara sferei lui* #i el nu poate face
altce.a dec,t s+A accepte- C,nd &ia.olul ,l
pro.oac* el nu poate s nu accepte pro.ocarea-
&u/ne)eu este silit s accepte pro.ocarea
fiindc n+ar putea s+o re!pin( dec,t cu pre0ul
t(duirii propriei lui fiin0e- Si ,n acest ca) ar
,nceta s /ai fie &u/ne)eu-
&ac* prin ur/are* &u/ne)eu nu este
atotputernic ,n ter/eni lo(ici* este el oare totu#i
in.incibil pe plan /itolo(icK &ac e silit s
accepte pro.ocarea din par"ea -ia8ol%l%i, e!"e el silit
s c,#ti(e btlia care ur/ea)K In Hipolit al l%i
E%ripide, %nde rol%l l%i -%7neAe% e!"e H%$a" de Ar"e7i!, iar
rol%l -ia8ol%l%i de Afrodi"a, Ar"e7i! este nu nu/ai
incapabil s refu)e lupta* dar /ai este si
os,ndit dinainte s fie ,nfr,nt- Rela0iile dintre
oli/pieni s,nt anar7ice* #i* ,n epilo(ul piesei*
Ar"e7i! se poate /,n(,ia nu/ai la (,ndul c .a
ajun(e ,ntr+o bun )i s joace ea rolul &ia.olului*
,n dauna Afroditei- %r/area* aici* nu este crea0ia*
ci distru(erea. In 8er!i%nea !$andina. a te/ei*
distru(erea este* de ase/enea* finalul din a!4
nar56 ? atunci c,nd I3eii #i de/onii ucid si s,nt
uci#iJ ? de#i (eniul fr perec7e al autorului
2oluspei fa$e $a 8iAi%nea Si-bilei lui s strbat prin
ne(ur si s conte7ple l%7ina %nor noi )ori dincolo
de be)n- 'e de alt parte* ,n alte .ersiuni ale
aceleia#i te/e* duelul care are loc dup
acceptarea silit a pro.ocrii se ,nf0i#ea) nu
ca un si/plu sc7i/b de focuri ,n
'RO4OCAR 5I RS'%NS 9<
care &ia.olul tra(e cel dint,i #i astfel este
ine.itabil s+#i ucid potri.nicul* ci ca un
r/#a( pe care &ia.olul* ,n aparen0* ar fi silit
s+A piard- Operele clasice ,n care este
de).oltat acest &otiv al r/#a(ului s,nt Cartea
lui Io. #i poe/ul +aust al l%i =oe"2e.
Cel /ai li/pede este de).oltat #i ,nf0i#at
te/a ,n dra/a l%i =oe"2e. &up ce &o/nul a
pri/it r/#a(ul lui !e+fistofel ,n rai* condi0iile
r/#a(ului se ,nc7eie pe p/,nt* ,ntre
!efistofel #i &a%!", dup cu/ ur/ea)2
+aust ndestulat* de /+oi ,ntinde+n
tr,nd.ie 4reodat@* aceasta s /
coste capul- &e po0i s /+
a/(esti cu lin(u#ire &e /ine
,nsu/i /ul0u/it s fiu* &e po0i
cu .reo plcere s /+,n#eli* S
fie )iua ceea ? )iua /ea din
ur/ Asta+i prinsoarea ce 0i+o+
/biu-
0efistofel
S fie9
+aust & /ina #i lo.e#te9 Clipei de+i .oi )ice2
R/,i* c e#ti at,ta de fru/oas9 ? ,n(duit
,0i e atunci ,n lan0uri s / fereci- Atuncea
/oartea bat+n turn din acioaia
)(o/otoas* Atunci scpat de slujb e#ti*
cu/ se cu.ine- A"%n$ea ornicul s stea*
arttorul cad* Oprit s fie ti/pul pentru
/ine9
1
Inciden0a acestui pact /itic asupra proble/ei
(ene)ei ci.ili)a0iilor este li/pede* dac+A
identific/ pe &a%!", n $lipa ,n care pri/e#te
r/#a(ul* ca unul din acei Iador/i0iJ care s+au
tre)it #i s+au ridicat de pe po.,rni#ul pe care
)ceau pironi0i #i au pornit s se ca0re pe
po.,rni#ul de /ai sus- ,n ter/enii co/para0iei
noastre* &a%!" !p%neF I/i-a7 p%! n 'nd s prsesc
aceast pant si s / ca0r pe acel po.,rni# ca
s (sesc cul/ea lui- Strduindu+/ s
s.,r#esc aceasta* s,nt ,ncredin0at c las la o
parte orice (,nd de si(uran0- 5i totu#i* de dra(ul
posibilit0ilor care /i se desc7id ,n cale* ,/i .oi
a
su/a riscul cderii #i ni/icirii-J
1
+aust- II, 1)92-1<@) ,"r. 1%$ian Bla'a+.
98 CN3A CI4ILI3AIILOR
,n po.estea a#a cu/ ne+o spune =oe"2e,
cute)torul c0rtor* dup /ulte ,ncercri ,n
care trece prin pri/ejdii de /oarte #i sufer
potri.nicii cu/plite* i)bute#te ,n cele din ur/
s se urce* triu/ftor* pe .,rful st,ncii- Acela#i
final ,l (si/ ,n Noul Testa/ent* prin re.ela0ia
unei a doua ,nt,lniri ,ntre aceea#i perec7e de
anta(oni#ti #i printr+o nou lupt ,ntre le7o.a si
5arpeE lupt care* ,n .ersiunea ori(inal a Cene+
)ei* luase sf,r#it ,ntr+un c7ip foarte apropiat de
sf,r#itul luptei dintre Ar"e7i! !i Afrodi"a n Hipolit.
n .ar"ea l%i Io8, n +aust #i ,n Noul Testa/ent
deopotri. se su(erea) ? ba c7iar se spune pe
fa0 ? c r/#a(ul nu poate fi c,#ti(at de
&ia.olE c &ia.olul* a/estec,ndu+se ,n opera lui
&u/ne)eu* nu o poate co/pro/ite* ci poate
nu/ai sluji 0elurile &o/nului* care r/,ne stp,n
pe e.eni/ente de la ,nceput p,n la sf,r#it si ,n
final ,i d &ia.olului o fr,n(7ie ca s se sp,n)ure
sin(ur* ,nsea/n oare aceasta c &ia.olul a fost
pclitK C &u/ne)eu a pri/it un r/#a(
#tiind bine c n+ar putea s+A piardK Ar fi (reu
de acceptat aceasta- Cci dac judecata ar fi
ade.rat* ,ntrea(a ,ncercare n+ar fi dec,t un
si/ulacru de lupt- O ,nt,lnire care n+ar a.ea
caracter co/pe"i"i8 n-ar fi n !"are s pricinuiasc
toate ur/rile unei co/peti0ii* anu/e* .astele
consecin0e cos/ice ale trecerii de la starea de
yin la !"area de yan!. S+ar putea ca e8plica0ia s
constea ,n faptul c r/#a(ul pe care+A ,/bie
&ia.olul #i pe care &u/ne)eu ,l pri/e#"e ar pri8i
? #i astfel ar pri/ejdui cu ade.rat ? nu/ai o
parte din opera de crea0ie a &o/nului* nu opera
,n ,ntre(i/e- .ident* partea ,n cau) este pus
,n pri/ejdieE si* de#i aparent ansa/blul n+ar fi
a/estecat ,n r/#a(* totu#i soarta #i
sc7i/brile e.entuale la care este e8pus
partea pus ,n joc n+ar putea ,n /od lo(ic s
r/,n fr ,nr,urire asupra ansa/blului- Ca s
folosi/ li/bajul /itolo(iei* atunci c,nd una din
fpturile &o/nului este ispitit de &ia.ol*
&o/nului ,nsu#i i se ,/bie prilejul s cree)e lu+
/ea din nou- Inter.en0ia &ia.olului* fie c acesta
ar birui* fie c ar fi ,nfr,nt ,n ,ncercarea fcut
asupra unui ele/ent din opera de crea0ie ?
a/bele finaluri s,nt cu putin0 ? 8a fi de-a-juns s
duc la bun sf,r#it tran)i0ia de la yin la yan!-
tran)i0ie dup care t6njea &u/ne)eu-
C,t despre rolul pe care+A joac prota(onistul
u/an* nota precu/pnitoare pe care o face
au)it acesta ,n desf#urarea
'RO4OCAR 5I RS'%NS W 99
dra/ei este suferin0a* fie c a$"or%l rol%l%i e!"e I!%!
!a% Io8 !a% &a%!" !a% Ada7 !i E8a. 'ugrvirea l%i Ada7
!i a E8ei n (rdina raiului este o re/iniscen0 a
stadiului yin- la $are ajunsese o/ul pri/iti. ,n fa)a
econo/ic a culesului 7ranei* dup ce+#i
statornicise supre/a0ia asupra ,ntre(ii faune #i
flore a p/,ntului- Cderea ,n pcat* ca rspuns
la ispita de a /,nca din po/ul cunoa#terii Binelui
si Rului* si/boli)ea) acceptarea pro.ocrii de
a prsi o situa0ie c,sti(at #i des+.,r#it ca
atare si de a se ,ncu/eta ,n an(ajarea pe o cale
nou* deosebit* la captul creia s+ar putea i.i
sau nu o nou inte(rare ,n des.,r#ire- I)(onirea
din (rdina raiului ,ntr+o lu/e neprietenoas* ,n
care fe/eia .a fi silita s nasc prunci ,n durere*
,n .re/e ce brbatul .a trebui s /n,nce o
p,ine scldat ,n sudoarea frun0ii* este
,ncercarea i/plicat ,n acceptarea pro.ocrii
5arpelui- Rela0iile se8uale care .or ur/a ,ntre
Ada7 #i E8a 8or constitui un act tipic de crea0ie
social* care .a rodi prin na#terea a doi feciori*
fiecare din ei n"r%$2ipnd dou linii ale ci.ili)a0iei
)/islite2 Abel, pstorul de oi* #i .ain, truditorul
p/,ntului-
%nul din cei /ai distin#i si /ai ori(inali
sa.an0i ai (enera0iei noastre* speciali)at ,n
cercetarea /ediului ,nconjurtor fi)ic al .ie0ii
o/ene#ti* ne relatea) aceea#i po.este dup /o+
dul lui de ,n0ele(ere2
&e /ult de tot* o 7oard de slbatici (oi* fr
locuin0e #i fr foc* #i+au prsit lea(nul cald din
)ona torid si au /ers ctre !ia)noapte* de la
,nceputul pri/.erii p,n ctre sf,rsitul .erii. Ei n% #i+
au ,nc7ipuit defel c prsiser 0inutul cldurii
.e#nice* p,n c,nd* spre ,nceputul lui septe/brie* au
,nceput s si/t noaptea o rcoare care+i fcea s
tre/ure- &e la o )i la alta se fcea tot /ai fri(- Necu+
no!$nd pri$ina a$e!"%i feno7en, a% porni"-o pe o $ale !a% pe al"a $a
s scape de pacoste- %nii s+au ,ntors ctre !ia))i*
dar nu/ai o /,n de oa/eni s+au ,napoiat la
c/inurile lor- Acolo #i+au reluat .ia0a de /ai ,nainte*
si ur/a#ii lor au r/as slbatici needuca0i p,n ,n
)ilele noastre-
&intre aceia care au rtcit ctre alte /elea(uri*
to0i au pierit* cu e8cep0ia unei cete de oa/eni- Csind
c le este cu neputin0 s scape de fri(ul uci(tor*
/e/brii acestei cete au fost sili0i s foloseasc
,nsu#irea o/eneasc cea /ai ,nalt* #i anu/e darul
in.en0iei con#tiente- %nii au cutat adpost sp,nd ,n
p/,nt* al0ii au str,ns ra/uri 5i frun)e ca s+#i
,ntoc/easc paturi calde si colibe* al0ii s+au ,nf#urat
,n pieile fiarelor pe care le uciseser- Cur,nd* slbaticii
ace#tia au
1@@ =E3ECA CI'ILI&AIILOR
ajuns s fac pa#i foarte /ari ctre ci.ili)a0ie- Cei (oi au
ajuns s poarte straieE cei fr locuin0 si+au (sit un
adpostE cei p,n atunci nepre.)tori au ,n.0at s
usuce carnea #i s+o pun la o parte* ,/preun cu
nucile* pentru iarnE #i* p,n la ur/* a fost
descoperit #i /e#te#u(ul de a face foc ca /ijloc de a
face s le fie cald- 5i astfel au ajuns s r/,n ,n .ia0
acolo unde la ,nceput socoteau c erau os,n+di0i s
piar- Iar ,n procesul adaptrii lor la un /ediu
,nconjurtor potri.nic* ei au ajuns s fac pa#i foarte
/ari* ls,nd /ult ,n ur/a lor o/enirea care r/sese
,n pdurile tropicale-
1
%n /are sa.ant filolo( relatea) #i el
po.estea transpu+n,nd+o ,n ter/inolo(ia
#tiin0ific a epocii noastre2
Consider ca pe un parado8 al pro(resului faptul c*
dac ne.oia este /a/a in.en0iei* tatl ei este
perse.eren0a* 7otr,rea c .ei continua s .ie0uie#ti
c7iar ,n condi0ii potri.nice /ai de(rab dec,t s te
de)bari de tot ce+0i pri/ejduie#te e8isten0a duc,ndu+
te s trfe#ti acolo unde .ia0a e /ai u#oar- Nu a fost
o si/pl ,nt,/plare* a#adar* c ci.ili)a0ia* dup c,te
#ti/* #i+a aflat ob,r#ia ,n acel flu8 #i reflu8 al cli/ei* al
florei #i al faunei care caracteri)ea) a patra epoc
(laciar- 'ri/atele care n+au fcut altce.a dec,t s+#i
caute o cale de scpare atunci c,nd .e(eta0ia
arborescent a ,nceput s se .e#tejeasc au i)butit
s+#i /,ntuie e8isten0a* dar au renun0at s se
an(aje)e ,n cucerirea naturii- Nu/ai aceia au biruit* #i
au ajuns s se prefac ,n oa/eni* care au 0inut piept
cli/ei acolo unde nu se /ai .edeau copaci ,n
ra/urile crora s+#i fac sla#ulE care Is+au
/ul0u/itJ cu carne atunci c,nd fructele au ajuns s
nu se /ai coacE care #i+au fcut foc #i .e#/inte /ai
de(rab dec,t s /ear( dup lu/ina soareluiE care
#i+au ,ntrit .i)uinile #i #i+au educat odraslele #i au
fcut astfel do.ada ra0ionalit0ii unei lurni care prea
ini0ial s fie at,t de lipsit de ra0iune-
2
Cel din0ii stadiu* prin ur/are* al ,ncercrilor
prin $are "rebuie s treac prota(onistul u/an
const ,n tan)i0ia de la yin la yan! n 8ir"%"ea %n%i a$"
dina7i$ ? ,ndeplinit de fptura lui &u/ne)eu ,n
ur/a ispitirii ei de ctre potri.nicul &o/n%l%i ?
act care+i d lui &u/ne)eu ,nsu#i prilejul s+#i
reia acti.itatea lui creatoare- &ar orice pro(res
trebuie s fie pltitE #i nu &u/ne)eu* ci
slujitorul lui &u/ne)eu* se/ntorul o/enesc*
este cel care plte#te pre0ul pro(resului* ,n cele
din ur/* dup /ulte ,ncercri* pionierul* cu
toate suferin0ele n-
1
Ell!;or"2 5%r""in'"on, Civilization and Cli&ate- pp. @#-@).
2
J. 1. /yre!, #ho #ere the /ree6s<- pp. 2<<-2<8.
PROVOCARE 5I RS'%NS 1@1
durate* .a birui si .a fi pri.it ca un desc7i)tor
de dru/uri- 'rota(onistul u/an al dra/ei
di.ine nu+i sluje#te nu/ai lui &u/ne)eu*
prilejuindu+i s+#i re,nnoiasc opera de crea0ie* ci
,#i sluje#te #i aproapele* art,ndu+i calea ca s
/ear( pe ur7ele l%i.
(2) Aplicarea mitului la problema genezei
+actorul neprevizi:il
,n lu/ina /itolo(iei a/ cptat oarecare
l/uriri pri.ind natura pro.ocrilor si a
ripostelor- A/ ajuns s deslu#i/ c opera de
crea0ie este ur/area unei ,nt,lniri pole/ice* c
(ene)a este produsul unei interac0iuni- Acu/*
s re8eni7 la obiecti.ul cercetrii noastre
ne/ijlocite2 elucidarea factorului poAi"i8 $are a !7%l!
o par"e a o7enirii din Iin"e'rarea n $%tu/J #i a
,ndru/at+o pe calea Idiferen0ierii de ci.ili)a0ieJ
,n ulti/ii #ase /ii de ani- S reconsider/
ori(inile celor dou)eci #i una de ci.ili)a0ii
deslu#ite de noi* pentru a putea fi ,n /sur s
afir//* printr+un test e/piric* dac sc7e/ele
noastre conceptuale Ipro.ocare #i rspunsJ pot
fi* pentru factorul pe care .re/ s+A descoperi/*
solu0ii preferabile ipo"e)elor rasei #i /ediului
,nconjurtor* ipote)e pe care le+a/ c,ntrit ,n
balan0 #i le+a/ (sit neconcludente-
,n noua noastr in.esti(a0ie .o/ 0ine totu#i
sea/a de ras #i de /ediul ,nconjurtor* dar le
.o/ situa ,ntr+o lu/in nou- Anu/e* nu .o/
/ai cuta s descoperi/ o cau) unicE o cau)
care prin ea ,ns#i s e8plice (ene)a ci.ili)a0iilor
#i s poat fi do.edit ,ntotdeauna #i
pretutindeni ca produc,nd un efect identic-
&up cele ce #ti/ p,n acu/* nu .o/ /ai fi
surprin#i dac .o/ descoperi c* ,n (ene)a
ci.ili)a0iilor* aceea#i ras #i acela#i /ediu
,nconjurtor se .or arta ca fiind rodnice ,ntr+un
ca) #i sterile ,ntr+alt ca)- ,n realitate* nu .o/
/ai 0ine sea/a de postulatul #tiin0ific al
unifor/it0ii naturii*
a
#a cu/ a/ fost ,ndrept0i0i
s+o face7 a""a 8re7e $" ne 'n-dea/ la proble/a pe
care .re/ s+o elucid/ ,n ter/eni #ti+%,0ifici ca
la o func0iune a jocului unor for0e ne,nsufle0ite-
Acu/ !in"ern pre(ti0i s recunoa#te/ c* #i dac
a/ fi te/einic l/uri0i asupra tuturor datelor
pri.ind rasa* /ediul ,nconjurtor #i alte
ele/ente care s,nt susceptibile s fie for/ulate
,n
1@2 CN3A CI4ILI3AIILOR
ter/eni #tiin0ifici* tot nu a/ fi ,n stare s
pre.ede/ re)ultatul interac0iunii dintre for0ele
pe care le repre)int aceste dateE ntoc/ai dup
cu/ un e8pert /ilitar n+ar putea pre)ice re+
)ultatul unei btlii sau al unei ca/panii nu/ai
de pe ur/a Icunoa#terii luntriceJ a dispo)i0iilor
#i a /ijloacelor pe care le are fiecare dintre cele
dou state /ajoreE sau dup cu/ un exper" n
brid'e n-ar p%"ea pre8edea reA%l"a"%l %nei done nu/ai
printr+o cunoa#tere si/ilar a tuturor cr0ilor
din fiecare /,n-
,n a/,ndou aceste analo(ii* Icunoa#terea
luntricJ nu este suficient ca s+i ,n(duie
celui care dispune de ea s pre.ad re)ultatele
$% 8re%n 7ini7 de exa$"i"a"e !a% !i'%ran0* fiindc
ceea ce poate cunoa#te el nu este acela#i lucru
cu o cunoa#tere te/einic- 8ist un ele/ent
care trebuie s r/,n o cantitate necunoscut
#i pentru obser.atorul din afar cel /ai bine
infor/at* deoare$e e!"e 8orba de %n ele7en" care este
/ai presus de posibilitatea de cunoa#tere a
$o7batan0ilor sau a juctorilor ,n#i#i- 5i toc/ai
acesta este ter/enul cel /ai i/portant din
ecua0ie pe care trebuie s+A re)ol.e e.entualul
calculator- Aceast cantitate necunoscut este
reac0ia a$"orilor ? co/batan0i sau juctori ? la
pro8o$area n 8ir"%tea creia le .or fi puse la
,ncercare posibilit0ile- Anu/e* e 8orba de a$ele
7o7en"e p!i2olo'i$e $are !n", prin ele n!ele, cu
neputin0 de c,ntrit #i de /!%ra" ? prin
ur/are* cu neputin0 de calculat ,n /od
#tiin0ific dinainte- 5i aceste /o/ente
psi7olo(ice s,nt toc/ai for0ele care ,ntr+ade.r
7otrsc re)ultatul luptei atunci c,nd aceasta
,ncepe s se desf#oare- 'entru aceast pricin*
cele /ai necontes"a"e 'enii 7ili"are au ad/is c ,n
biruin0ele lor a e8istat un ele/ent incalculabil-
&ac a.eau sufletul reli(ios* ,#i atribuiau
.ictoriile lui &u/ne)eu* cu/ fcea .ro7;ell: dac
erau nu/ai supersti0io#i* le atribuiau
ascendentului IsteleiJ lor* cu/ fcea 3apoleon.
(ene!a civili!aiei egiptene
Atunci c,nd ne+a/ ocupat de /ediul
,nconjurtor* ,n capitolul precedent* a/ socotit*
a#a cu/ ,n /od firesc au presupus autorii eleni
ai teoriei /ediului ,nconjurtor* c acest 7edi% ar
fi %n fa$"or !"a"i$: n /od deosebit* a/ socotit c* ,n
li/itele ti/pului IistoricJ* condi0iile fi)ice
pre)entate de ste+
'RO4OCAR 5I RS'%NS 1@*
pa afroasiatic #i de .alea Nilului ar fi fost ,n
per/anen0 acelea#i* a#a cu/ s,nt ast)i #i cu/
erau #i acu/ dou)eci #i patru de .eacuri* pe
c,nd ,#i te#eau (recii teoriile asupra lor- &ar ,n
realitate #ti/ c lucrurile nu s+au petrecut a#a-
'e c,nd uropa de Nord era acoperit cu (7ea0
p,n la /un0ii 5arA, iar Alpii si 'irineii a.eau (7e0ari pe
crestele lor* puterni$a presiune at/osferic e8ercitat
de Oceanul Arctic a ,ndru/at spre sud* ctre Atlantic*
furtunile #i ploile- Ciclonii* care ,n )ilele noastre
strbat uropa Central* treceau pe+atunci pe
deasupra Ba)inului /editeranean #i a Sa7arei
septentrionale #i /er'ea% 7ai depar"e, peste /un0ii
Libanului* de+a lun(ul !esopota/iei #i Arabici p,n
ctre (er!ia #i India- Sa2ara uscat de ast)i se bucura
de ploi abundente* si /ai departe ctre rsrit
a.ersele nu nu/ai c erau /ai darnice dec,t s,nt
astAi, dar era% repar"iAa"e pe n"re' $%r!%l an%lui* ,n loc s
fie* ca ast)i* li/itate la anoti/pul iernii---
Ne pute/ astfel a#tepta s (si/ ,n Africa de Nord*
,n Arabia, n (er!ia !i ,n .alea Indului c,/pii /noase si
sa.ane* a#a cu/ ,nfloresc ,n )ilele noastre pe 0r/ul
de nord al !editeranei--- 5i pe c,nd /a/utul*
rinocerul pros #i renul p#teau ,n $ran0a si ,n sudul
An(liei* Africa de Nord cuno#tea o faun care ,n )ilele
noastre nu se /ai (se#te dec,t pe Ca7beAi, n
R2ode!ia...
.7piile fer"ile ale Africii de Nord #i ale Asiei de Sud
erau pe+a"%n$i, n 7od fire!$, "o" a"" de den! pop%la"e de
oa7eni pe $" era% #i stepele ,n(7e0ate ale uropeiE #i
a.e/ /oti.e s crede/ c* ,n acel /ediu ,nconjurtor
prielnic si cu ade.rat sti/ulator* i+ar fi fost 7ai u#or
o/ului s fac pro(rese dec,t ,n nordul prins de
(7e0uri-
1
&ar* dup ,nc7eierea epocii (laciare* aria
afroasiatic a ,nceput s cunoasc o ad,nc
sc7i/bare fi)ic ,n sensul uscciuniiE #i ,n
aceea#i perioad dou sau /ai /ulte ci.ili)a0ii
s+au nscut ,ntr+o arie care fusese p,n atunci*
ca de altfel tot restul lu/ii locuite* ocupat
nu/ai de societ0i pri/iti.e apar0in6nd
paleoliticului- Ar7eolo(ii ne ,ncurajea) s
consider/ uscarea cli/ei Anuasiei ca o
pro.ocare la care rspunsurile au fo!" 'ene)ele
acestor ci.ili)a0ii-
Acu/ a/ ajuns ,n pra(ul /arii re.olu0ii* #i ,n
cur,nd .o/ ,nt,l+ni oa/eni care s,nt stp,nii
,ndestulrii lor cu /erinde* datorit faptului c posed
ani/ale do/estice si datorit culturii cerealelor- Ni se
pare ine.itabil s pune/ ,n le(tur aceast re.olu0ie
cu cri)a pri+
0. =ordon .2ilde, The 0ost Ancient "ast- $ap. II.
1@ CN3A CI4ILI3AIILOR
cinuit prin topirea (7e0arilor septentrionali si
contractarea subsec.ent a 7arii pre!i%ni a"7o!feri$e
exer$i"a"e de O$ean%l Ar$"i$ a!%pra uropei #i prin de.ierea
norilor ,ncrca0i cu ploaie din )ona !editeranei
!eridionale ctre dru/ul lor de ast)i de+a lun(ul u+
ropei Centrale-
Acest e.eni/ent a trebuit ,n /od firesc s pun la
,ncercare iscusin0a locuitorilor unei )one /ai ,nainte
acoperit cu iarb-
,n fa0a uscrii treptate* ca ur/are a deplasrii
direc0iei cicloane+lor atlantice ctre nord* pe /sur
ce se topeau (7e0arii europeni* se desc7ideau trei
alternati.e ,n fa0a popula0iilor de .,ntori pe care le
a/enin0au aceste e.eni/ente- S+ar fi putut ,ndrepta
ctre nord sau ctre sud pe ur/ele pr)ii lor* ur/,nd
retra(erea cercului cli/atic cu care erau obi#nui0iE
puteau s r/,n pe loc* t,r,ndu+#i o e8isten0 /i)er
din ur/rirea rarului .,nat care ar /ai fi putut s
fac fa0 $a"a$li!7%l%i: !a% p%"ea% ? tot fr a+si prsi
c/inul ? s se elibere)e prin ei ,n#i#i de dependen"a.de
$apri$iile 7edi%l%i lor n$onjurtor* prin do/esticirea
ani/alelor #i deprinderea a(ricult%rii.
1
,n realitate* aceia care n+au .oit s+#i
/odifice nici 7abitatul #i nici felul lor de .ia0
au pltit pre0ul (reu* #i anu/e au disprut de
pe fa0a p/,ntului pentru .ina lor de nu se fi
priceput s rspund la pro.ocarea uscciunii-
Aceia care au refu)at s+#i sc7i/be 7abitatul*
dar #i+au sc7i/bat felul de .ia0 transfor/,ndu+
se din .,ntori ,n pstori* au de.enit no/a)ii
din stepa afroasiatic- Ne .o/ ocupa de
reali)rile #i de soarta lor ,ntr+o alt parte a
lucrrii noastre- Cei care au ales s+#i sc7i/be
7abitatul /ai de(rab dec,t s+#i sc7i/be felul
de .ia0* acele co/unit0i care au e.itat seceta
/er(,nd pe ur/ele ciclonului care se deplasa
ctre nord* au ajuns* fr s .rea* s se e8pun
unei noi pro.ocri- Anu/e* pro.ocarea fri'%l%i
!eAonier al nordului* care i+a silit s dea o nou
ripost creatoare pe aceia care nu au pierit din
cau)a fri(ului- Co/unit0ile care au .rut s e.ite
cataclis/ul prin retra(erea lor ctre sud* spre
)ona /usonului* au c)ut sub influen0a sopo+
rific pricinuit de /onotonia cli/atic a
tropicelor- A patra #i cea din ur/ solu0ie a fost
aceea adoptat de co/unit0ile care au
rspuns pro.ocrii uscciunii sc7i/b,ndu+#i
deopotri. #i 7abitatul #i felul de .ia0- 5i
aceast dubl reac0ie* at,t de rar* a constituit
a$"%l dina7i$ $are a d%! la $rearea $i8ili)a0iilor
e(iptean #i su/erian i).or,te din s,nul
societ0ilor
1
,:id.- $ap. III.
'RO4OCAR 5I RS'%NS 1@#
pri/iti.e locuind c,nd.a pe c,/piile /noase*
pentru totdeauna disprute* ale Afroasiei-
Sc7i/barea felului de .ia0 al acestor
co/unit0i pri/iti.e a constat ,n prefacerea
radical a unor cule(tori #i a unor .,ntori ,n
culti.atori ai p/,ntului- Sc7i/barea 7abitatului
lor a fost ne,nse/nat dac 0ine/ sea/a de
distan0e* dar .ast dac o /sur/ prin
deosebirea substan0ial dintre 0inuturile
/noase pe care au fost sili0i s le prseasc #i
noul lor /ediu ,nconjurtor ,n care #i+au
construit c/inul- Atunci c,nd c,/piile ierboase
care do/inau .alea inferioar a Nilului s+au
prefcut ,n de#ertul Libiei* ,n .re/e ce c,/piile
ierboase care do/inau cursul inferior al
ufratului #i al Ti(rului s+au prefcut ,n pustiul
R%b al+P7li #i &a#t+i+Lut* ace#ti pionieri eroici ?,
,nsufle0i0i de ,ndr)neala sau de de)ndejdea
lor* s+au cufundat ,n /la#tinile jun(lei din
fundurile .ilor* unde nu ptrunsese ,nc o/ul-
5i ener(ia lor eroic a.ea s prefac aceste .i
,n ara (iptului #i ,n ara 5inarului- 'entru
.ecinii lor* care au ales una din solu0iile
alternati.e de!$ri!e 7ai !%!, a8en"%ra lor "rebuie s fi
prut de)ndjduitE fiindc* ,n epoca ,n care
aceast arie* care ,ncepea acu/ s se prefac ,n
stepa afroasiatic* fusese paradisul pe p/,nt*
jun(lele /l#tinoase ale Nilului #i ale
!esopota/iei fuseser o slbticie ,n care nu se
a.enturase ,nc ni/eni #i care prea de
neptruns- A#a cu/ s+au desf#urat ,ns
lucrurile* a.entura a ajuns s reu#easc /ai
presus de cele /ai fierbin0i ndeHdi pe $are le-ar fi
p%"%" n%"ri pionierii. .apri$iile na"%rii au ajuns s fie
supuse /uncii o/uluiE jun(la /l#tinoas a
fcut loc unui siste/ de #an0uri* de canale* de
di(uri si de c,/piiE p/,nturile (iptului #i ale
5inarului au fost s/ulse strii de slbticie* si
societ0ile e(iptean #i su/erian #i+au n$ep%"
7arile lor a8en"%ri.
4alea inferioar a Nilului ,n care se cobor,ser
pionierii no#tri nu se deosebea foarte /ult de
.alea pe care o pute/ .edea ast)i* dup ce
#ai)eci de .eacuri de /unc in(enioas #i+au
pus pe ea peceteaE era aproape tot at,t de
diferit #i de cu/ ar arta aceast .ale ast)i
dac o/ul i+ar fi lsat naturii sarcina s+o
reprofile)e- C7iar ,ntr+o epoc relati. t,r)ie* cu/
ar
fi a$eea a Re'a"%l%i 0e$2i !a% /iHlo$i% ? $eea $e n!ea7-
n
c,te.a /ilenii dup .enirea pionierilor ? /ai
.ie0uiau ,n .alea inferioar a Nilului
7ipopota/ul* crocodilul #i o specie
1@) CN3A CI4ILI3AIILOR
de (inu# slbatic* dintre care ast)i nu se
/ai (se#te nici un e8e/plar dincoace de 'ri/a
Cataract- Acest lucru ne este te/einic do.edit
prin sculpturile #i picturile $are a% !%pra.ie0uit
acelei epoci- Si ceea ce este ade.rat pentru
psri #i pentru ani/ale este ade.rat si pentru
.e(eta0ie- &e#i ,ncepuse s se ,ntind
uscciunea* (iptul se bucura ,nc de preci+
pita0ii* iar &elta era o /la#tin /ustind de ap-
ste probabil c Nilul de jos* deasupra &eltei*
se/na ,n acea epoc foarte /ult cu 0inutul
Nilului superior* a#a+nu/itul Ba7r+al+&(ia+bal* ,n
pro.incia ecuatorial a SudanuluiE #i c &elta
,ns#i se/na cu re(iunea din jurul lacului No*
acolo unde Ba7r+al-&(iabal #i Ba7r+al+C7a)al ,#i
,/preun apele- Ceea ce ur/ea) constituie o
descriere a acestei re(iuni oropsite de soart*
a#a cu/ arat ea ,n pre)ent2
'ri.eli#tea oferit de Ba7r+al+&(iabal de+a lun(ul
cursului su prin"re "re!"ii ,S%dd+ e!"e nen$2ipuit de
/onoton- Nu .e)i nici un fel de 0r/uri* ,n afara
unor ostroa.e i)olate* #i nici un se/n c s+ar putea
afla pe unde.a cu/pna apelor- !la#tini acoperite
cu trestii se ,ntind pe nenu/ra0i Hilo/etri pe fiecare
/al- &esf#urarea lor este ,ntrerupt din c,nd ,n c,nd
de la(une descoperite- Suprafa0a lor se ridic nu/ai
cu c,0i.a centi/etri deasupra apei c,nd este ni.elul
cel /ai sc)ut #i un #u.oi de o ju/tate de /etru le
inund pe o distan0 uria#- !la#tinile acestea s,nt
acoperite cu o .e(eta0ie deas de buruieni ac.atice*
care se ,ntind ctre toate /ar(inile )rii---
&e+a lun(ul ,ntre(ii re(iuni* #i /ai ales ,ntre Bor #i
lacul No* e8tre/ de rar se .ede .reun se/n de .ia0
o/eneasc--- Toat re(iunea are o ,nf0i#are de
restri#te pe care nici o ,n#iruire de .orbe n+ar putea+o
descrie- Trebuie s .e)i ca s pricepi-
1
inutul este pustiu deoarece popula0ia care
locuie#te pe /elea(urile lui nu a fost silit* din
ti/p ,n ti/p* a#a cu/ au fost sili0i str/o#ii
ci.ili)a0iei e(iptene c,nd #i+au (sit sla#ul ,n
.alea inferioar a Nilului* ,n ur/ cu #ase /ii de
ani* s se supun (relei ale(eri de a se cufunda
,n 0inutul /l#tinos #i acoperit cu stuf al Sudd+
ului* pentru a nu fi sili0i s se a(ate de 7abitatul
lor str/o#esc care era pe cale s se prefa$
dintr+un paradis terestru ,ntr+un pustiu
neospitalier- &ac sa.an0ii no#tri au dreptate ,n
presupunerile lor* str/o#ii actualei popula0ii
de la (rani0a Sudd+ului sudane) locuiau* ,n
1
Sir Qillia7 =ar!"in, eport upon the .asin of the 'pper 1ile- 19@, pp. 98-99.
'RO4OCAR 5I RS'%NS 1@<
0inutul care este ast)i de#ertul Libiei* laolalt
cu ,nte/eietorii ci.ili)a0iei e(iptene* ,n .re/ea
c,nd ace#tia din ur/ au rspuns pro.ocrii
uscciunii printr+o ale(ere care se .a do.edi
pro.iden0ial- S+ar prea c ,n .re/ea aceea
str/o#ii actualilor dinHa #i #iluHi s+au despr0it
de eroicii lor .ecini #i au ur/at linia de /ini/
re)isten0 prin retra(erea lor ctre mia!!i, ,ntr+
un 0inut ,n care au continuat s triasc fr
s+#i sc7i/be felul de .ia0* ,ntr+un /ediu fi)ic
,nconjurtor ,n parte identic cu acela cu care
fuseser obi#nui0i- S+au sta"orni$i" n S%dan%l
"ropi$al, n Aona ploilor e$%a"oriale. Si acolo le+au
r/as to0i ur/a#ii p,n ,n )ilele noastre* trind
,ntoc/ai aceea#i .ia0 ca str/o#ii lor cei /ai
,ndeprta0i* ,n noul lor sla#* e/i(ran0ii ace#tia
ne.olnici #i lipsi0i de a/bi0ie au (sit tot ceea ce
le poftea sufletul-
'e Nilul superior locuie#te ast)i o popula0ie care
ar fi ,nrudit cu .ec7ii e(ipteni* ,n ceea ce pri.e#te
statura* ,nf0i#area* indicele cranian* li/ba si
.e#/intele- Triburile s,nt c,r/uite de .rjitori care #tiu
cu/ s fac s plou* sau de re(i de ob,rsie di.in
care p,n nu de /ult erau uci#i ,n /od ritualE ele s,nt
or(ani)ate ,n clanuri tote/ice--- S+ar prea ,ntr+
ade.r c la aceste triburi de pe Nilul de Sus*
de).oltarea social s+a oprit la un stadiu pe care
e(iptenii ,l strbtuser /ai ,nainte c7iar s ,nceap
istoria lor- A.e/ ,n aceste triburi un /u)eu .iu* ale
crui e8ponate co/pletea) #i dau .ia0 $aAierelor
preistorice din colec0iile noastre-
1
'aralela ,ntre condi0iile ti/purii presupuse
,ntr+o parte a ba)inului Nilului #i condi0iile
,nt,lnite ast)i ,ntr+o alt parte prilejuie#te
anu/ite specula0ii- S presupune/ c
pro.ocarea uscciunii nu s+ar fi e8ercitat
niciodat asupra locuitorilor ba)inului Nilului ,n
acele re(iuni care* ,n condi0iile de ast)i* se afl
dincoace de )ona ploilor ecuatoriale2 ,n aceast
e.entualitate* ar fi r/as oare &elta #i .alea
inferioar a Nilului ,n !"area ,n care le+a )/islit
naturaK ,nsea/n c nu s+ar /ai fi nscut
niciodat ci.ili)a0ia e(ipteanK S+ar /ai cuibri
#i ast)i triburile acelea pe .alea inferioar a
unui Nil asupra cursului cruia nu s+ar fi
e8ercitat nici o ac0iune din partea o/ului*
,ntoc/ai cu/ se cuibresc triburile #iluH #i dinHa
la 7otarul Ba7r+al+&(iabaLuluiK O alt direc0ie de
(,ndire ne ,ndreapt /intea* nu ctre trecut* ci
ctre .iitor- Ne pute/ a/inti u#or c* la scara
cronolo(ic a uni.ersului* sau a planetei
1
0. =ordon =2ilde, The 0ost Ancient "ast- pp. 1@-11.
1@8 CN3A CI4ILI3AIILOR
noastre* sau a .ie0ii pe p/,nt* sau c7iar a
.ie0ii (enului ho&o- o ,ntindere de ti/p de nu/ai
#ase /ii de ani constituie o perioad
ne,nse/nat- S presupune/ c o alt pro8o-
care* tot a#a de cu/plit ca si aceea care s+a i.it
ieri ,naintea locuitorilor .ii inferioare a Nilului*
ctre sf,r#itul erei (laciare* s+ar ,nf0i#a /,ine
locuitorilor de ast)i ai ba)inului Nilului superior2
a/ a.ea .reo pricin s presupune/ c ace#tia
ar fi neputincio#i s riposte)e prin .reun act
dina/ic care s+ar putea sa aib efecte creatoareK
Nici /car nu a.e/ ne.oie s consider/ c
aceast pro.ocare ipotetic* lansat triburilor
siluH #i dinHa* ar trebui s fie de aceea#i natur
ca aceea care s+a i.it ,n calea str/o#ilor
ci.ili)a0iei e(iptene- S ne ,nc7ipui/ c
pro.ocarea* de pild* n+ar .eni din /ediul
,nconjurtor fi)ic* ci din /ediul u/anE nu dintr+o
sc7i/bare a cli/ei* ci ca ur/are a n.lirii altei
ci.ili)a0ii- Nu e oare .orba c7iar de pro.ocarea
care se ,nf0i#ea) ast)i sub oc7ii no#tri
locuitorilor pri/iti.i ai Africii tropicale* sub for/a
ptrunderii ci.ili)a0iei occidentaleK O s+.,r#ire
o/eneasc juc,nd* ,n cursul (enera0iei noastre*
acela#i rol /itic pe care+A joac !efistofel fa0 de
oricare alt ci.ili)a0ie e8istent #i fa0 de oricare
societate pri/iti. care e8ist ,nc pe suprafa0a
p/,ntuluiK 'ro.ocarea este ,nc at,t de recent
,nc,t nici nu este cu putin0 s pre.ede/ care .a
fi rsp%n!%l pe $are n $ele din %r/ ,l .a da una sau
alta din societ0ile astfel pro.ocate- Tot ceea ce
pute/ spune este nu/ai c neputin0a prin0ilor
de a rspunde la o pro.ocare nu poate s+i
conda/ne #i pe copii s dea (re# ,n fa0a unei
alte pro.ocri* atunci c,nd le .a sosi ceasul s+i
rspund-
(ene!a civili!aiei sumeriene
Ne pute/ ocupa su/ar de aceast proble/*
,ntruc,t aici a.e/ de+a face cu o pro.ocare
identic aceleia care li s+a ,nf0i#at str/o#ilor
ci.ili)a0iei e(iptene #i cu un rspuns care a fost
de acela#i 'en. 6!$area Afroa!iei i-a $on!"rn!, de a!e7e-
nea* pe str/o#ii ci.ili)a0iei su/eriene s se
/soare cu jun(la /l#tinoas a .ilor inferioare
ale Ti(rului #i ufratului #i s+o prefac ,n 0ara
5inarului- Aspectele /ateriale ale a/belor (e+
ne)e aproape coin$id. -ar $ara$"eri!"i$ile !piri"%ale ale
$i8ili)a0iilor care au re)ultat* reli(ia lor* arta lor*
c7iar #i .ia0a lor social* ,n.ederea) /ult /ai
pu0ine si/ilitudini- Aceasta ne
'RO4OCAR 5I RS'%NS 1@9
d ,nc o indica0ie c* ,n c,/pul cercetrilor
noastre* cau)e identice nu pot fi socotite* a priori-
c .or produce #i efecte identice-
,ncercarea prin care au trecut str/o#ii
ci.ili)a0iei su/e+riene ,#i afl po/enirea ,n
le(enda su/erian- %ciderea balaurului Tia/at
de ctre )eul !arduH #i crearea lu/ii din
r/#i0ele st,r.ului lui se/nific ,nstp,nirea
o/ului pe /elea(urile la ,nceput slbatice si
a#e)area 0rii Sinar prin canali)area apelor #i
prin drenarea solului- 'o.estea potopului
a/inte#te re.olta naturii ,/potri.a n.odului
de #an0uri pe care ,ndr)neala o/ului ,l
a).,rlise asupra ei- 'rin .ersiunea biblic*
/o#tenire literar pe care au cptat+o e.reii
de pe .re/ea e8ilului lor ,n Babilon* IpotopulJ a
ajuns pentru noi o no0iune fa/iliar- Le /ai
r/,ne ar7eolo(ilor $on"e7porani s descopere
.ersiunea ori(inal a le(endei i, de a!e7enea* s
(seasc o do.ad direct a e8isten0ei unor ploi
dilu.iene* de o durat anor/al* ,ntr+un strat
sub0ire de lut depus de ape* strat aflat ,ntre cele
/ai .ec7i #i cele /ai noi straturi a#e)ate de
7abita0iunea o/eneasc ,n anu/ite lca#uri*
con!"i"%ind "o" a""ea $en"re i!"ori$e ale $%l"%rii !%7eriene.
Ba)inul Ti(rului #i ufratului* ,ntoc/ai ca
ba)inul Nilului* ,nf0i#ea) obser.a0iei noastre
un I/u)euJ ,n care a.e/ po!ibilitatea s
cercet/ aspectul firesc al naturii ne,nsufle0ite*
,n stare slbatic* dar pe care o/ul a
transfor/at+o- 5i ne /ai ,n(duie s cunoa#te/
#i .ia0a pe care au trit+o ,n /ijlocul acestor
slbticii cei dint,i pionieri su/erieni* ,n
/e!opo"a7ia, ns* /u)eul acesta nu poate fi (sit*
a#a cu/ A+a/ (sit n baAin%l 3il%l%i, !%ind%-ne n !%!
pe fl%8i%. /%Ae%l "reb%ie cutat acolo unde este* ,n
delta nou din capul Colfului 'er+sic* care s+a
for/at prin confluen0a celor dou flu.ii ,nfr0ite*
n"r-o epoc posterioar nu nu/ai (ene)ei
ci.ili)a0iei su/eriene* dar #i apusului ei si* de
ase/enea* #i apusului ci.ili)a0iei babiloniene*
care i+a ur/at celei su/eriene- !la#tinile acestea*
care au ajuns ,ncetul cu ,ncetul s ia na#tere ,n
cursul celor din ur/ dou sau trei /ii de ani*
au r/as ,n starea lor pri/iti. p,n ,n )ilele
noastre* nu/ai fiindc nu s+a i.it la ori)ont nici o
societate o/eneasc ,n)estrat cu destul
.oin0 ca s le ia ,n stp,nire- Oa/enii care
b,ntuie prin aceste /la#"ini a% deprin! s se
adapte)e la /ediul ,nconjurtor ,ntr+un c7ip
pasi.* a#a cu/ o denot #i nu/ele care li s+a
dat2 Ipicior de ra0J* de ctre osta#ii britanici
care i+au ,nt,lnit ,n cursul r)boiului din 191-1918.
&ar ei nu s+au ,ncu/etat niciodat
!!
!
11@ CN3A CI4ILI3AIILOR
s ur/e)e pilda pe care str/o#ii ci.ili)a0iei
su/eriene au dat+o* acu/ cinci sau #ase /ii de
ani* prin prefacerea /la#tinilor ,ntr+o re0ea de
canale #i de o(oare-
(ene!a civili!aiei sinice
&ac trece/ acu/ la cercetarea (ene)ei
ci.ili)a0iei sinice* ,n .alea inferioar a $lu.iului
Calben* .o/ (si o ripost o/eneasc dat la o
pro.ocare .enit din partea naturii fi)ice*
pro.ocare ce pare a fi fost ,nc #i /ai cu/plit
dec,t pro.ocarea celor dou flu.ii
/esopota/iene #i dec," pro8o$area Nilului* ,n
0inuturile pustii pe care o/ul a ajuns ,ntr+o
bun )i s le prefac ,n lea(nul ci.ili)a0iei
sinice* ,ncercarea prin care trebuia s treac
o/ul din partea /la#tinilor* a tufi#urilor #i a
potopului era dep#it de ,ncercarea la care era
!%p%! o/ul din partea unei te/peraturi care
.aria* dup anoti/puri* de la cu/plitul fri( al
iernii la ar#i0a insuportabil a .erii- Str/o#ii
ci.ili)a0iei sinice nu par a se fi deosebit ,n
pri.in0a rasei de popoarele care stp,neau
,ntinsele 0inuturi ctre sud #i sud+.est* de la
$lu.iul Calben p,n la Bra27ap%"ra #i de la 'odi#ul
Tibe"an p,n la !area C7inei- &ac unii /e/bri ai
acestei rase at,t de ,ntinse au creat o ci.ili)a0ie*
,n .re/e ce to0i ceilal0i /e/bri au r/as sterili
din punct de .edere cultural* e8plica0ia poate fi
aceea c o facultate creatoare* latent la to0i*
#i+a aflat un sti/ulent nu/ai ,n acei /e/bri
anu/e* #i nu/ai ,n ei* care au a.ut prilejul s
aib de ,nfruntat o pro.ocare* ,n ti/p ce to0i
ceilal0i nu au fost pu#i ,n !i"%a0ia s rspund la
ea- Natura e8act a pro.ocrii nu este cu
putin0 s+o deslu#i/ ,n stadiul actual al
cuno#tin0elor noastre- Ceea ce pute/ spune cu
certitudine este c str/o#ii ci.ili)a0iei sinice* ,n
sla#ul lor de pe 0r/urile $lu.iului Calben, n% !-
au bucurat de un /ediu ,nconjurtor /ai lesne
de suportat dec,t .ecinii lor- ,ntr+ade.r* nici
unul din popoarele ,nrudite cu ei* de pild cei de
pe .alea flu.iului 4an'"Ae, de %nde nu s"a nscut
ci.ili)a0ia sinic* n+a putut s afle condi0ii /ai
(rele ca s+#i c,#ti(e .ia0a-
(ene!a civili!aiilor &aya si andin
'ro.ocarea la care rspunsul a fost ci.ili)a0ia
7aya e!"e constituit de bel#u(ul de ne,nc7ipuit
al .e(eta0iei pdurii "ropi$ale.
'RO4OCAR SI RS'%NS 111
.%l"%ra 7aya a fost posibil prin cucerirea a(ricol a
bo(atelor 0inuturi joase* ,n care lu8urian0a naturii nu
poate fi 0inut ,n fr,u dec,t printr+un efort or(ani)at-
'e podi#uri punerea ,n .aloare a p+/,nturilor este
co/parati. u#oar* ca ur/are a unei ab%nden"e li-
/itate a .e(eta0iei si a posibilit0ii or(ani)rii
iri(a0iilor- 'e p/,n+turile joase* ,ns* a fost ne.oie s
fie dobor,0i copacii uria#i* s se des0eleneasc solul
prin s/ul(erea unor arbu#ti de o rodnicie ne/ai+
po/enit- &ar atunci c,nd firea ajun(e s fie cu
ade.rat do/esticit* ea ,l rsplte#te ,nsutit pe
plu(arul ,ndr)ne0- !ai /ult* s,nte/ ,ndrept0i0i s
crede/ c defri#area pdurilor care ,/brcau supra+
fe0e ,ntinse afectea) fa.orabil condi0iile de .ia0*
care s,nt ,ntr+ade+.r (rele sub un baldac7in de
frun)i#-
1
'ro.ocarea aceasta* care a c7e/at la .ia0
ci.ili)a0ia 7aya, la nordul Ist/ului 'ana/a* nu #i+a
aflat rspunsul pe cellalt /al al Ist/ului-
Ci.ili)a0iile care s+au de).oltat ,n A/erica de
Sud au rspuns la dou pro.ocri $o7ple" diferi"e,
%na 8enind de pe podi#ul Ari)ilor* cealalt de pe
coasta ,n.ecinat a 'acificului- 'e podi#*
str/o#ii ci.ili)a0iei andine au fost pro.oca0i de
un cli/at aspru #i de un sol neroditor- 'e 0r/* ei
au fost pro.oca0i de ar#i0a #i de aridi"a"ea %n%i
p%!"i% la ni8el%l /rii* care* de#i situat ,n re(iunea
ecuatorului* era aproape total lipsit de ploi-
Ni/ic nu putea ,nflori ,n ase/enea condi0ii fr
strdania ,ndrtnic a o/ului- 'ionierii
ci.ili)a0iei de pe 0r/ au fcut s ia na#tere
ade.rate oa)e din pustiu* prin iscusita folosire
a pu0inelor i).oare care #erpuiau pe .ersantul
occidental al podi#ului* ajun(,nd astfel s dea
.ia0 c,/piei iri(ate- 'ionierii de pe podi# #i+au
prefcut pantele /un0ilor ,n o(oare printr+o
judicioas folosire a solului srac ,n terase*
/en0inute printr+un siste/ per/anent de pere0i
de sus0inere* pere0i pe care i+au construit foarte
ane.oie-
(ene!a civili!aiei minoice
A/ l/urit p,n acu/* prin ripostele la
pro.ocrile din /ediul ,nconjurtor* (ene)ele a
cinci din cele #ase ci.ili)a0ii crora nu le (sise/
nici o le(tur de rudenie cu altele- Cea de+a
#asea ci.ili)a0ie a fost riposta la o pro.ocare a
/ediului
1
H. 1. Spinden, Ancient Civilizations of 0e;ico and Central A&erica- p. )#.
112 CN3A CI4ILI3AIILOR
fi)ic pe care ,nc nu a/ ,nt,lnit+o ,n cercetrile
de p,n acu/- Anu/e* pro.ocarea /rii-
&e unde au .enit pionierii It7alasocra0iei lui
!inosJK &in uropa* din Asia sau din AfricaK O
pri.ire aruncat pe 7art ne+ar ,n(dui s
crede/ c s+ar putea s fi .enit din uropa !a%
din A!ia, n"r%$" in!%lele !n" 7%l" 7ai aproape de a$e!te
dou /ari re(iuni dec,t de Africa de Nord-
Aceste insule s,nt* de fapt* piscurile unui #ir de
/un0i* care* dac nu s+ar fi $%f%nda" n "i7p%rile
prei!"orice #i n+ar fi fost acoperi0i de ape* #i+ar
desf#ura #i ast)i #ira(ul din Ana"olia p,n ,n
Crecia- &ar ,n aceast pri.in0 trebuie s 0ine/
sea/a de do.e)ile tulburtoare* dar de
necontestat* ale ar7eolo(ilor- Anu/e c
.esti(iile cele /ai .ec7i de a#e)ri o/ene#ti le
afl/ ,n Creta* o insul situat relati. departe
at,t de Crecia* c,t #i ae Ana"olia, dar totu#i /ai
aproape de aceste 0inuturi dec,t de Africa-
tnolo(ii presupun ,ns altce.a* un lucru
contestat de ar7eolo(i- Anu/e* pentru etnolo(ie
pare a fi do.edit c* printre cei dint,i locuitori
cunoscu0i ai celor dou continente din jurul !rii
(ee* erau deosebiri clare de tip fi)ic fa0 de
e(e+eni- Astfel* cei /ai .ec7i locuitori cunoscu0i
ai Anatoliei #i ai =re$iei era% bra2i$efali, n 8re7e $e $ei
7ai 8e$2i lo$%i"ori cunoscu0i din 0inuturile ierboase
ale Afroasiei erau doli7oce+fali. AnaliAa $elor 7ai
8e$2i reli$8e ale fiAi$%l%i o7ene!$ n Creta pare a indica
faptul c insula ar fi fost ocupat ,n ,n"re'i7e !a%
n $ea 7ai 7are par"e de doli2o$efali: n 8re7e ce
bra7icefalii* de#i au ajuns ,n cele din ur/ s
predo/ine* erau ini0ial fie absen0i din popula0ia
cretan* fie constituiau o /ic /inoritate ,n
cadrul ei- Aceast e.iden0 ar7eolo(ic duce la
conclu)ia c pri/ele fiin0e o/ene#ti care au
ajuns s pun piciorul pe .reun col0 al
Ar7ipela(ului e(eean au fost i/i(ran0i porni0i de
pe c,/piile ierboase ale Afroasiei ,n curs de
uscare-
'ute/* prin ur/are* s adu(/ o a #asea
ripost la cele cinci riposte la uscciune pe care
le+a/ cercetat p,n acu/ #i care cuprind
u/toarele cate(orii2 cei care au r/as pe loc
#i au pieritE cei care au r/as pe loc* dar au
de.enit no/a)iE cei care au pornit+o spre sud #i
#i+au reluat /odul de .ia0 pri/iti.* ,ntoc/ai ca
dinHa #i siluHiiE cei care s+au ,ndreptat spre nord
#i au ajuns a(ricultori neolitici pe continentul
europeanE cei care s+au cufundat ,n jun(la
/l#tinoas #i au dat
'RO4OCAR 5I RS'%NS 11*
na#tere ci.ili)a0iilor e(iptean si su/erian-
'ute/ acu/ adu'a ripo!"a a$elora $are, ndrept,ndu+
se ctre nord si i)bindu+se nu de trectorile
relati. u#or de strbtut pe care le ofereau
ist/urile supra.ie0uitoare sau str,/torile
e8istente* ci de .idul cutre/urtor al ,ntinderii
!editeranei* au pri/it #i aceast pro.ocare
supli/entar* au strbtut lar(ul /rii #i au
nscut ci.ili)a0ia /inoic-
&ac anali)a noastr e corect* ea ofer o
ilustrare nou a ade.rului c* ,n (ene)a
ci.ili)a0iilor* reciprocitatea dintre pro.ocri #i
riposte constituie factorul cu cea /ai /are (reu+
tate ,n co/para0ie cu ceilal0i* ,n spe0* aceast
reciprocitate a jucat un rol dep#ind factorul
(eo(rafic al pro8i/it0ii-
,ntr+ade.r* dac pro8i/itatea ar fi constituit
factorul de"er7inan" $are a d%! la o$%parea
Ar2ipela'%l%i, a"%n$i lo$%i"orii $on"inen"elor $elor 7ai
apropiate* uropa #i Asia* ar fi fost cei dint,i
ocupan0i ai insulelor din !area (ee- !ulte din
aceste insule se (sesc nu/ai Ila o arunctur
de b0J de aceste continente* ,n .re/e ce Creta
se afl la dou sute de /ile deprtare de cel /ai
apropiat pun$" de pe $oa!"a Afri$ii. 5i cu toate
acestea* insulele care se afl /ai aproape de
uropa #i de Asia #i care* dup toate
aparen0ele* nu au fost ocupate dec,t la o dat
/ult /ai t,r)ie dec,t data la care a fost ocupat
Creta par a fi fost ocupate ,n concuren0 de
doli7o+cefali #i de bra7icefaliE ceea ce su(erea)
c* dup ce afroasi+aticii au pus ba)ele
ci.ili)a0iei /inoice* al0ii au /ers pe ur/ele
dru/ului desc7is de ei* fie prin si/pla i/ita0ie a
unor pionieri* fie sub i/boldul unei anu/ite
pro.ocri* care i+a silit #i pe ei* la .re/ea lor* s
dea aceea#i ripost pe care o dduser /ai
,nainte ocupan0ii ori(inari din Afroasia* sub pre+
siunea unor condi0ii si /ai (rele* ,n ur/a crora
au ajuns s o$%pe .re"a.
(ene!a civili!aiilor a&iliate
A"%n$i $nd trece/ de la ci.ili)a0iile Ine,nruditeJ*
care s+au deA8ol"a" dire$" din !"area yin a societ0ii
pri/iti.e* la ci.ili)a0iile de /ai t,r)iu* care au
fost ,nrudite cu predecesoarele lor I$i8iliAa"eE n
diferi"e 7od%ri !i n diferi"e 'rade, e!"e li7-pede c* ,n
ca)ul acestora* de#i ar putea s fi e8istat .reun
(rad de pro.ocare fi)ic pentru a+i sti/ula* totu#i
pro.ocarea
11 CN3A CI4ILI3AIILOR
principal #i esen0ial a fost o pro.ocare
o/eneasc* nscut din le(turile lor cu
societatea cu care era% afilia"e. (ro8o$area aceasta
era i/plicit ,n c7iar le(tura dintre cele dou
societ0i* le(tur care ,ncepe cu o diferen0iere
#i cul/inea) cu o secesiune- &iferen0ierea ,#i
(se#te locul ,n cadrul ci.ili)a0iei antecedente* si
anu/e arunci c,nd aceast ci.ili)a0ie ,ncepe s+#i
piard puterea creatoare datorit creia* ,ntr+o
perioad de de).oltare* ajunsese ,ntr+o anu/e
epoc s inspire o acceptare de bun.oie a
principiilor ei din partea popula0iei aflate pe
teritoriul ei* sau dincolo de (rani0ele ei- Atunci
c,nd are loc acest feno/en de de.itali)are*
ci.ili)a0ia bolna. plte#te pedeapsa cu.enit
pentru de(radarea .italit0ii ei ,n .irtutea creia
ajun(e s se de)inte(re)e ,ntr+o /inoritate do/i+
nant* care stp,ne#te cu o capacitate de
asuprire sporit* dar nu /ai #tie s c,r/uiascE #i
un proletariat 1intern sau e8ternB care rspunde
la pro.ocarea din partea /inorit0ii de.itali)ate
prin faptul c* /ai ,nt,i* de.ine con#tient c are
un suflet al l%i propriu #i* ,n al doilea r,nd* prin
faptul c+#i pune ,n /inte s+#i /6ntuiasc acest
suflet propriu- 4oin0a /inorit0ii do/inante de a
repri/a (enerea) ,n proletariat .oin0a de
secesiuneE #i conflictul ,ntre aceste dou .oin0e
se desf#oar p,n $nd ci.ili)a0ia ,n declin se
,ndreapt spre prbu#ire #i* atunci c,nd ea
ajun(e pe patul /or0ii* proletariatul ,n cele din
ur/ se s/ul(e* liber* din ceea ce fusese* /ai
,nt,i* c/inul lui spiritual* dar care ajunsese
,ncetul cu ,ncetul o te/ni0 #i ,n cele din ur/
ora#ul pier)aniei* ,n conflictul acesta dintre
proletariat #i /inoritatea do/inant* a#a cu/
se desf#oar de la ,nceput p,n la sf,r#it* pute/
discerne una din acele confruntri dra/atice
care re,nnoiesc opera crea0iei prin s/ul(erea
.ie0ii uni.ersului din sta(narea toa/nei #i
,ndreptarea ei* prin c7inurile iernii* spre /u(urii
pri/.erii- Secesiunea proletariatului constituie
actul dina/ic prin care* ca rspuns la o
pro.ocare* se duce la bun sf,r#it trecerea de la
yin la yan!. 5i prin aceast despr0ire dina/ic se
na#te ci.ili)a0ia IafiliatJ- 'ute/ deslu#i .reo
pro.ocare fi)ic #i ,n (ene)a ci.ili)a0iilor afiliateK
A/ .)ut* ,n capitolul al doilea* c aceste ci.ili+
)a0ii afiliate erau ,nrudite ,n diferite (rade cu
societ0ile prede$e!oare ,n ceea ce pri.e#te
situarea lor (eo(rafic- La unul din capetele
scrii* ci.ili)a0ia babilonian s+a de).oltat ,n ,n+
tre(i/e ,n lea(nul societ0ii su/eriene
antecedente* ,n ca+
'RO4OCAR 5I RS'%NS 11#
A%l a$e!"a, o pro8o$are din par"ea 7edi%l%i fiAi$ n% pare a fi
putut inter.eni ,n (ene)a noii ci.ili)a0ii dec,t ,n
/sura ,n care* ,n decursul interre(nului dintre
cele dou ci.ili)a0ii* lea(nul co/un al acestora
nu .a fi c)ut din nou* ,ntr+un anu7i" 'rad* ,n
starea natural pri/iti.* ceea ce i+ar fi
pro.ocat pe str/o#ii ci.ili)a0iei noi s reia
strdania ini0ial a prede$e!orilor lor.
C,nd ,ns ci.ili)a0ia afiliat a ajuns s+#i
a/enaje)e un sol nou #i s+#i a#e)e sla#ul* ,n
parte sau ,n ,n"re'i7e, n afara ariei ci.ili)a0iei
precedente* atunci se poate .orbi de o pro.o+
care din partea noului /ediu ,nconjurtor fi)ic
,nc ne,/+bl,n)it- Astfel* de pild* ci.ili)a0ia
noastr occidental a fost e8pus ,nc de la
na#terea ei la o pro.ocare din partea pdurilor*
ploilor #i ,n(7e0urilor uropei transalpine*
,ncercare prin care nu fusese silit s treac
predecesoarea ei* ci.ili)a0ia elen- Ci.ili)a0ia
indic a fost e8pus* c7iar de la (ene)a ei* unei
pro.ocri din partea pdurilor tropicale u/ede
ale .ii Can(elui* ,ncercare la care nu a fost
supus predecesoarea ei* anu/e 0inutul*
apar0in,nd ci.ili)a0iei su/eriene* care constituie
li/ita rsritean a acestei ci.ili)a0ii* sau
ec7i.alen"%l l%i din 8alea Ind%l%i.
1
Ci.ili)a0ia 7itit a
fost supus ,nc de la na#terea ei pro.ocrii
.enite din partea 'odi#ului Ana"oli$, ,ncercare
prin care nu a trebuit s treac ci.ili)a0ia
su/erian precedent- 'ro.ocarea la care a fost
e8pus ci.ili)a0ia elen de la (ene)a ei ?
pro.ocarea /rii ? a fo!", e!"e ade.rat* aceea#i
,ncercare la care fusese e8pus ci.ili)a0ia
/inoic anterioar- &ar aceast pro.ocare
co/un era* cu toate acestea* co/plet nou
pentru proletariatul e8tern situat dincolo de
(rani0a terestr a It7alasocra0iei lui !inosJ. A$ei
barbari $ontinentali* a7eii #i al0ii ase/enea lor*
atunci c,nd au ajuns s se a.enture)e pe /are*
,n perioada de 25l6er7anderun! post+/inoic* au
fost sili0i s fac fa0 unei ,ncercri tot at,t de
(rele pe c,t fusese aceea prin care trecuser
pionierii ci.ili)a0iei /inoice* la .re/ea lor*
,ncercare din care #i ace#tia ie#iser biruitori-
1
A/ o/is discu0ia fcut /ai ,nainte de dl To?nbee
asupra c7estiunii dac aceast cultur a .ii Indului ar fi
constituit o ci.ili)a0ie deosebit sau o si/pl pro.incie a
culturii su/eriene- Autorul a lsat proble/a nere)ol.at-
&ar* ,n capitolul al II+lea* a considerat Icultura .ii InduluiJ
ca fc,nd parte din societatea su/erian 8n. ea. en!l.D.
11) CN3A CI4ILI3AIILOR
,n A/erica* ci.ili)a0ia ?ucatec a fost e8pus
de la na#terea ei pro.ocrii secetei* lipsei de
.e(eta0ie arborescent #i c7iar de .e(eta0ie
obi#nuit* care s,nt caracteristicile solului creta+
cic al 'eninsulei 4%$a"an. Ci.ili)a0ia /e8ican a
fost e8pus pro.ocrii 'odi#ului !e8ican- Nici
una din aceste dou pro.ocri nu se i.ise ,n
calea precedentei ci.ili)a0ii 7aya.
!ai r/,n ci.ili)a0iile 7indus* e8tre/+
oriental* cre#tin ortodo8* arab #i iranian-
Acestea toate nu par a fi fost e8puse .reunei
pro.ocri e.idente din par"ea 7edi%l%i fiAi$ n-
conjurtor- Cci lea(nele acestor ci.ili)a0ii* de#i
nu erau* a#a cu/ a fost lea(nul ci.ili)a0iei
babiloniene* identice cu lea(nul ci.ili)a0iilor
anterioare lor* fuseser totu#i supuse .oin0ei
o/ului de ctre acestea din ur/ sau de ctre
alte ci.ili)a0ii- A/ e8pus /ai sus pricinile
pentru care a/ ,/pr0it ci.ili)a0ia cre#tin
ortodo8 #i ci.ili)a0ia 8tre/ului Orient ,n c,te
dou ra/uri- Ra/ura ci.ili)a0iei cre#tine din
Rusia a fost e8pus unei pro.ocri din partea
pdurilor* ploilor #i ,n(7e0urilor ,nc /ai aspre
dec,t aceea creia a trebuit s+i fac fa0
ci.ili)a0ia occidental- Iar ra/ura ci.ili)a0iei
e8tre/+ori+entale din Coreea #i Laponia a fost
e8pus pro.ocrii .enind din partea /rii*
pro.ocare de o natur cu totul deosebit de
,ncercarea prin care au fost ne.oi0i s treac
pionierii ci.ili)a0iei sinice-
A/ artat prin ur/are c ci.ili)a0iile noastre
afiliate* de#i n "oa"e $aA%rilor exp%!e n 7od obli'a"ori%
la o pro8o$are din par"ea oa7enilor ,pro8o$are $are "reb%ie
(sit ,n procesul de de)inte(rare al
ci.ili)a0iilor antecedente din care au luat
na#tereB au fost de ase/enea* ,n unele ca)uri ?
nu #i ,n al"ele ?, e8puse #i unei pro.ocri i.ite
din /ediul fi)ic ,nconjurtorE pro.ocare ce se
asea/n cu pro.ocrile la care au fost e8puse
ci.ili)a0iile care nu #i+au aflat .reo afiliere
ulterioar- 'entru a co/pleta acest stadiu al
cercetrii noastre* se cu.ine s ne ,ntreb/
dac acele ci.ili)a0ii neafiliate* ,n afar de
,ncercrile prin care au trecut ,n ur/a pro.ocrii
/ediului fi)ic ,nconjurtor* au /ai fost e8puse #i
la pro.ocri din par"ea oa7enilor, pri$in%i"e $2iar de
pro$e!%l lor de diferen0iere de societ0ile pri/iti.e*
,n le(tur cu aceast proble/* pute/ spune
at,ta doar2 do.e)ile istorice lipsesc cu
des.,r#ire* a#a cu/ de altfel ne+a/ fi putut
a#tepta- foarte cu putin0 ca acele #ase
ci.ili)a0ii ne,nrudite cu altele s fi ,n+
4IRT%IL !&I%L%I 'OTRI4NIC 11<
"lni", n a$el "re$%" Iprei!"ori$E n $are !e a!$%nde 'eneAa lor,
pro.ocri din partea /ediului ,nconjurtor
o/enesc* de (enul pro.ocrilor pe care le+au
suferit societ0ile afiliate din partea tiraniei
/inorit0ilor do/inante ale societ0ilor pre/er+
(toare lor- &ar a ne e8tinde asupra acestui
subiect ,nsea/n a face specula0ii n 'ol.
0I 4IRT%IL
!&I%L%I POTRIVNIC
1
) cercetare mai amnunit
A/ ajuns s respin(e/ presupunerea nai.
potri.it creia ci.ili)a0iile #i+ar afla ob,r#ia ,n
/edii ,nconjurtoare care prilejuiesc condi0ii de
trai neobi#nuit de u#oareE #i a/ e8pus /oti.ul
care ne ,ndea/n s de).olt/ o concep0ie
dia/etral opus- 'rerea nai. porne#te de la
faptul c un cercettor /odern al unei ci.ili)a0ii
ca a (iptului de pild ? #i ,n aceast pri.in0
(recii .ec7i erau #i ei I/oderniJ a#a cu/ s,nte/
#i noi ? ia drept lucru e.ident solul a#a cu/ A+a
prefcut o/ul #i presupune c ar fi fost tot astfel
atunci c,nd pionierii au ajuns s+A /unceasc-
A/ ,ncercat s art/ c .alea inferioar a
Nilului era cu totul altfel atunci c,nd au ajuns la
ea pionierii #i a/ descris pentru aceasta unele
0inuturi ale .ii Nilului superior* a#a cu/ arat
ast)i- &ar aceast diferen0iere de a#e)are
(eo(rafic a ,/piedicat poate e8e/plificarea
noastr s fie pe de+a+ntre(ul con.in(toare-
Astfel c* ,n $api"ol%l a$e!"a, ne propune/ s relu/
cercetarea* cu e8e/ple din care s re)ulte cu/
s+a ,nt,/plat ca o ci.ili)a0ie s ,nceap prin a
i)buti #i apoi s dea (re#* ,ntr+un acela#i /ediu
(eo(raficE #i cu/ 0inutul* spre deosebire de ce s+
a petrecut cu E'ip"%l, !-a n"or! la !"area lui
anterioar-
*merica Central
@ pild plin de ,n.0/inte o constituie
starea de a)i a 0i
nutului care a fost lea(nul ci.ili)a0iei 7aya. Acolo
.o/ (si
1
A- To?nbee ,#i intitulea) acest capitol :a:era8 TX> Ka>Y,
$eea $e n
sea/n I$ru/osul este dificilJ sau IO ,nalt calitate
presupune o /unc
ane.oioasJ 8n. ea. en!l.9.
118 CN3A CI4ILI3AIILOR
ruinele unor cldiri publice uria#e #i /inunat
,/podobite* care se afl foarte departe de orice
locuin0 o/eneasc de a)i* ,n ad,ncul pdurii
tropicale- 'durea* ase/enea unui uria# boa
constrictor sil.estru* a ,n(7i0it literal/ente toate
aceste cldiri #i acu/ le /istuie ,n ti7n*
sfr,/,nd ,ncetul cu ,ncetul ,ntre flcile
rdcinilor si ale lianelor ei rsucite pietrele at,t
de fin cioplite #i ci)elate- Contrastul dintre
aspectul de a)i al 0inutului #i ,nf0i#area pe care
trebuie s+o fi a.ut atunci c,nd ci.ili)a0ia 7aya era
,nc ,n fiin0 este at,t de /are* ,nc,t dep#e#te
orice ,nc7ipuire- Trebuie s fi fost o .re/e c,nd
a$e!te uria#e cldiri publice se (seau ,n ini/a
unor ora#e ,ntinse #i cu /ul0i locuitori #i c,nd
aceste ora#e* la r,ndul lor* se aflau ,n /ijlocul
unor p/,nturi /noase #i bine culti.ate-
Caracterul trector al oricror ,nfptuiri ale
o/ului #i de#ertciunea n)uin0elor o/ene#ti
s,nt ,nf0i#ate ,ntr+un c7ip pilduitor ,n aceast
re,ntoarcere a pdurii* care ,n(7ite /ai ,nt,i
o(oarele* apoi casele* iar ,n cele din ur/
palatele* ba c7iar #i te/plele- 5i totu#i nu
aceasta este cea /ai pilduitoare ,n.0tur pe
care o pute/ tra(e de pe ur/a ,nf0i#rii de a)i
a cet0ilor de pe 8re7%ri $are !e n%7ea% .opan, !a% TiJal,
!a% (alenZ%e. Ruinele .orbesc cu #i /ai /ult
elodn0 despre lupta cu /ediul ,nconjurtor fi)ic
pe care trebuie s+o fi dus* ,n )ilele lor, creatorii
ci.ili)a0iei 7aya. In ade.rata ei r)bunare* prin
care ni se ,n.ederea) ,ntrea(a #i
,nspi/,nttoarea ei putere* natura tropical
face do.ada curajului #i puterii acelor oa7eni $are
? fie nu/ai #i pentru un anoti/p /car ? a%
i)butit s+o pun pe fu( #i s+o ,/piedice s se
,napoie)e-
Ceylonul
O biruin0 tot at,t de ane.oioas a fost
c,#ti(at asupra c,/piilor arse de secet ale
Ce?lonului* c,nd au fost prefcute ,n o(oare-
Stau /rturie di(urile #i etajrile acoperite
ast)i cu .erdea0 care au fost construite
c,nd.a pe panta u/ed a dealurilor* la o scar
uria#* de ctre discipolii sin(ale)i ai filo)ofiei
indice a H,na?nei-
Ca s ne d/ sea/a cu/ a fost cu putin0 s fie
construite ase/enea re)er.oare* este ne.oie s #ti/
c"e $e8a din i!"oria in!%lei 1anJa. Ideea care #edea la
te/elia siste/ului era si/pl* dar /rea0- Re(ii care
au construit aceste re)er.oare 7otr,ser c nici una
4IRT%IL !&I%L%I 'OTRI4NIC 119
din ploile care cdeau cu at6ta rodnicie pe /un0i nu .a
trebui s ajun( la /are fr s+si plteasc tributul
oa/enilor din calea ei-
,n /ijlocul pr0ii /eridionale a Ce?lonului se afl o
)on /untoas lar(* dar ctre rsrit #i
/ia)noapte c,/pii aride acoper /ii de /ile
ptrate* care #i ast)i s,nt foarte pu0in locuite* ,n
toiul /usonului* atunci c,nd o#ti de nori /turate de
.ijelie se npustesc ,n fiecare )i asupra dealurilor ca
s+#i do.edeasc puterea* ,nc /ai e8ist o linie
tras de natur #i pe care ploile nu s,nt ,n stare s+o
dep#easc--- S,nt locuri ,n care linia de de/arca0ie
dintre cele dou )one* cea arid #i cea ploioas* este
at,t de ,n(ust* ,nc,t pe o distan0 de nu/ai o le(7e 0i
se pare c p#e#ti ,ntr+un 0inut cu totul altul-.. Linia se
,ntinde de la un 0r/ la altul #i pare s fie stabil si
neinfluen0at de s.,r#irile o/ului* cu/ ar fi de pild
despduririle-
1
Cu toate acestea* /isionarii din Ce?lon*
fc,nd parte din ci.ili)a0ia indic* au i)butit s
duc la bun sf,r#it ade.ratul tur de for0 de a
sili podi#urile btute de /uson s dea ap si
.ia0 si bo(0ie c,/piilor pe care natura le
os,ndise s )ac aride !i deAola"e.
I).oarele de pe cul/i au fost captate #i apele lor
,ndru/ate ctre poalele re)er.oarelor uria#e* dintre
care unele se ,ntind pe c,te patru /ii de acriE #i* de la
aceste re)er.oare* se for/ea) canale ctre alte
re)er.oare* /ai departe pe cul/i* iar de la acestea
ctre altele* si /ai ,ndeprtate- 5i sub fiecare /are
re)er.or #i fiecare /are canal 7ai !n" !%"e de reAer8oare
7ai 7i$i, fie$are $on!"i"%ind n%$le%l %n%i satE #i toate satele*
,n ,ntre(ul 0inut* s,nt ali/entate de )ona u/ed a
7%n"el%i. A!"fel, "rep"a", 8e$2ii !in'aleAi a% $%$eri" "oa"e ? !a% aproa-
pe "oa"e ? c,/piile* acele c,/pii care ast)i s,nt at,t de
lipsite de pre)en0a o/ului-
2
." de 'rea a fo!" 7%n$a de $are a fo!" ne8oie pen"r% $a o
ci.ili)a0ie fcut de /,na o/ului s se /en0in
pe acele c,/pii $are n 7od fire!$ era% nerodi"oare ne
e!"e do8edi" de dou caracteristici ale peisajului
Ce?lonului de ast)i2 ,ntoarcerea unui 0inut
odinioar iri(at #i populat la ariditatea lui
pri/iti. si concentrarea plantatorilor de ceai*
de cafea #i de arbori de cauciuc ,n cealalt
ju/tate a insulei* acolo unde $ad ploi.
1
Jo2n S"ill, The %un!le Tide- pp. <-<#.
1
,:id.- pp. <)-<<.
E
,:id.. --. <)-<<.
120 $E%E&A CI'ILI&AIILOR
?ustiul Ara:ici de 1ord
O do.ad celebr* de.enit aproape banal* a
te/ei noastre o constituie starea actual a 'etrei
#i 'al/?rei ? !pe$"a$ol care a inspirat o ,ntrea(
!erie de e!e%ri de filoAofie a i!"oriei, n$epnd $% 3es uines de
0olney ,1<91+. Ast)i* aceste sla#e de pe .re/uri
ale ci.ili)a0iei siriace s,nt ,n aceea#i stare ,n
care se (sesc #i str.ec7ile sla#e ale ci.ili)a0iei
7aya, de#i ele/entul ostil care #i+a luat re.an#a #i
s+a r)bunat aici a fost stepa afroasiatic* ,n
locul pdurii tropicale- Ruinele ne po.estesc c
acele te/ple falnice #i acele portice #i acele
/or/inte trebuie s fi fost* pe c,nd erau intacte*
podoabele unor cet0i ,ntinseE #i aici 8e!"i'iile
ar2eolo'i$e, $are !n" pen"r% noi sin(urul /ijloc de a ne
putea repre)enta cu/ arta ci.ili)a0ia 7aya, !n"
,ntrite prin i).oarele scrise ale docu/entelor
istorice- 5ti/ c pionierii ci.ili)a0iei siriace* care au
fcut* prin .raja lor* s se ,nal0e din pustiu acele
cet0i au fost stp,nii for0elor fer7e$a"e pe $are
le'endele !iria$e i le a"rib%ie l%i /oi!e.
4rjitorii ace#tia #tiau cu/ s fac s
0,#neasc apa din st,nca uscat #i cu/ s+#i
(seasc dru/ul prin 0inuturi slba"i$e pe %nde n%
/ai clcase picior o/enesc- La ob,rsia lor* 'etra
#i (al7yra se ridicau ,n /ijlocul unor (rdini
iri(ate* ,ntoc/ai acelora care ,nconjoar ast)i
&a/ascul- Nu/ai c nici 'etra #i nici (al7yra nu
au trit pe+atunci ? dup cu/ nici &a/ascul nu
trie#te ast)i ? ex$l%!i8 !a% n 7od !%bstan0ial de
pe ur/a roadelor oa)elor lor at,t de stri/te
,ntre (rani0ele lor- Oa/enii lor bo(a0i nu erau
(rdinari de pia0* ci ne(u0tori* care puneau
oa)ele ,n le(tur cu oa)ele si continentele ,n
le(tur cu continentele* printr+un 7arnic ne(o0
cu cara.anele* de la un centru la altul* de+a
lun(ul f,#iilor ,ntinse ale stepei si ale pustiurilor-
Starea lor de ast)i ne ,n.ederea) nu nu/ai
biruin0a final a pustiului asupra o/ului* dar si
i/portan0a #i di/ensiunile biruin0ei ini0iale a
o/ului a!%pra p%!"i%l%i.
,nsula ?astelui
'e o scen deosebit* .o/ putea tra(e o
conclu)ie si/ilar ,n ceea ce pri.e#te ori(inile
ci.ili)a0iei poline)iene
1
, por-
1
Aceasta constituie una din acele Ici.ili)a0ii st.iliteJ
asupra crora discu0ia .a a.ea loc /ai t,r)iu- 4e)i pp. 22) #i
ur/-
4IRT%IL !&I%L%I 'OTRI4NIC 121
nind de la starea ,n care se afl ast)i Insula
'a#telui- ,n .re/ea c,nd a fost descoperit*
aceast insul lturalnic situat n (a$ifi$%l de
S%d-E!", era locuit de dou rase2 o ras de
carne #i oase #i o ras de piatrE o popula0ie*
pri/iti. probabil* cu trsturi fi)ice poline)ieneE
#i o popula0ie de statui cioplite dup principiile
unei arte e.oluate- Locuitorii care /ai erau ,nc
,n acea .re/e nu /ai cuno#teau nici
/e#te#u(ul cioplirii statuilor ase/ntoare
celor e8istente* nici #tiin0a de a na.i(a ,n lar(ul
/rii pe distan0a de o /ie de /ile care desparte
Insula 'a#telui de cea /ai apropiat insul sor
din ar7ipela(ul poline)ian- ,nainte de a fi
descoperit de na.i(atorii europeni* insula
r/sese i)olat de restul lu/ii o durat
necunoscut de ti/p- Si cu toate acestea
popula0ia ei dubl* de carne #i de piatr*
do.ede#te* tot at,t de li/pede pe c,t o do8ede!$
r%inele (al7yrei !a% ale Copanului* c a fost c,nd+.a
un trecut disprut ast)i* dar care trebuie s fi
fost cu totul #i cu totul deosebit de pre)ent-
$iin0ele acelea o/ene#ti trebuie s fi fost
)/islite* iar statuile acelea de piatr trebuie s
fi fost cioplite* de c"re na8i(atori poline)ieni
care+#i .or fi aflat odinioar dru/ul de+a lun(ul
.alurilor 'acificului ,n luntre desc7ise #i fira.e*
fr s aib .reo 7art sau .reo busol- 5i e (reu
de cre)ut c .a fi fost cltoria lor o a.entur
sin(uratic* ce s fi /,na" o !in(ur luntre
,ncrcat cu pionieri ctre Insula 'a#telui* printr+
o ,nt,/plare care nu s+ar /ai fi repetat-
'opula0ia de statui este at,t de nu/eroasa ,nc,t
a fost ne.oie de /ai /ulte (enera0ii ca s fie
construit- Toate ele/entele duc la o
conjunctur ,n cursul creia na.i(a0ia ,n lar( pe
o distan0 de o /ie de /ile trebuie s fi fost
obi#nuit pentru o lun( perioad de ti/p- ,n
cele din ur/* pentru o pricin necunoscut
nou* /area* strbtut c,nd.a de o/ul
biruitor* s+a ,nc7is ,n jurul Insulei 'a#telui*
,ntoc/ai cu/ s+a ,nc7is desertul ,n jurul 'al/?rei
#i pdurea ,n jurul Copanului- Oa/enii de piatr*
,ntoc/ai ca statuile din poe/ul lui Hous/an* au
r/as aceia#i* de piatr* cu/ fuseser la
,nceput- &ar oa/enii de carne #i oase au ajuns s
fie* de la o (enera0ie la alta* tot /ai (rosolani si
/ai ne,n+de7na"i$i.
&o.ada pe care o face Insula 'a#telui este*
e.ident* ,n contrast cu prerea nai. a
occidentalilor* care concep insulele din !area
Sudului ca pe un paradis pe p/,nt* iar pe
locuitorii
122 CN3A CI4ILI3AIILOR
lor ca pe odrasle ale firii* a#a cu/ ar fi fost #i
Ada7 #i E8a ,n rai /ai ,nainte de i)(onirea lor-
Aceast prere (re#it ,#i afl ob,r#ia ,n
presupunerea c o prticic a ar7ipela(ului
poline+Aian ar $on!"i"%i tot ansa/blul lui- !ediul
,nconjurtor fi)ic cuprinde ,ns #i ap tot a#a
cu/ cuprinde #i p/,nturi- Ap care repre)int
o pro.ocare cu/plit pentru orice fiin0e o/e+
ne#ti care ,ncearc s+o strbat fr s aib la
dispo)i0ie /ijloace /ai bune dec,t acelea pe
care le a.eau la dispo)i0ie poline)ienii- Nu/ai
rspun),nd cu ,ndr)neal si biruitor pro.ocrii
I/rii srate #i care ,nsin(urea)J* nu/ai i)+
butind acel tur de for0 repre)entat de o
na.i(a0ie /ariti/ re(ulat de la o insul la
alta* au reu#it pionierii s pun piciorul pe acele
f,sii de uscat risipite pe ,ntrea(a pustietate a
'acificului ca/ a#a cu/ s,nt rsp,ndite stelele pe
i/ensitatea boitei-
1oua An!lie
!ai ,nainte de a ,nc7eia aceast trecere ,n
re.ist a re.enirilor la starea pri/iti.* autorul
,#i poate ,n(dui s cite)e dou e8e/ple- %nul
.a fi oarecu/ ,n afara subiectului* iar al doilea
.a fi c,t se poate de li/pede- 5i a/,ndou
e8e/plele s,nt i).or,te din propria sa
obser.a0ie-
Cltorea/ odinioar
1
printr+o re(iune rural
din statul .onne$"i$%" din Noua An(lie* c,nd a/
ajuns s strbat un sat prsit- Nu este o
pri.eli#te neobi#nuit prin acele /elea(uri* dup
cu/ /i se spuseseE era totu#i o pri.eli#te care
pare ui/itoare si ciudat pentru un european-
4re/e de dou .eacuri* poa"e, To;n 5ill ? a#a se
nu/ea satul ? dinuise acolo* cu bisericu0a lui
de b,rne cldit ,n stil (eor(ian ,n /ijlocul par+
cului satului* cu csu0ele lui* cu li.e)ile lui #i cu
o(oarele lui- Biserica a /ai r/as* pstrat #i
,n(rijit ca /onu/ent istori$: dar csu0ele s+au
dr,/at* po/ii roditori s+au slbticit* iar
o(oarele nu le /ai culti. ni/eni-
,n decursul ulti/ilor o sut de ani* locuitorii
Noii An(lii se an(ajaser ,ntr+o lupt
dispropor0ionat* prin nu/rul lor redus* cu
natura slbatic- i au i)butit s+i s/ul(
,ntrea(a
1
E!"e 8orba de %n $i"a" per!onal al dl%i A. Toynbee: ori de $"e ori !e 8a
folosi persoana ,nt,i .a fi .orba de autorul #i nu de editorul
lucrrii 8n. ed. en!l9.
4IRT%IL !&I%L%I 'OTRI4NIC 12*
ntindere a continentului a/erican* de la
Atlantic la 'acific- 5i cu toate acestea ei au
,n(duit* pe alocuri* naturii s le s/ul( la
r,ndul ei ase/enea a#e)ri* ca satul acela ,n
ini/a lea(nului ci.ili)a0iei lor* acolo unde
str/o#ii lor au .ie0uit 8re7e de dou sute de
ani- Repe)iciunea* des.,r#irea* u#urin0a cu care
natura #i+a ,nstp,nit iar#i puterea asupra stu+
$%l%i To;n 5ill, de ,ndat ce o/ul si+a slbit
strdania* ne d* fr ,ndoial* /sura
eforturilor care i+au fost necesare o/ului ca s
,/bl,n)easc solul sterp- Nu/ai o ener(ie tot
at,t de struitoare pe c,t fusese necesar ca s
se pun te/eliile !a"%l%i To;n 5ill a putut fi
folosit ca s se ajun( la Icucerirea 4estuluiJ-
4atra satului prsit ne l/ure#te /iracolul
acelor ora#e+ciuper$i din O2io, din Illinoi!, din .olo-
rado #i din California-
Campagna roman
Efe$"%l pe $are 1-a prod%! a!%pra 7ea To;n 5ill a fo!"
produs #i asupra l%i Ti"%! 1i8i%! de ctre
Ca/pa(na ro/an* atunci c,nd se /inuna c o
/ul0i/e nenu/rat de osta#i pl%'ari au putut
s .ie0uiasc ,ntr+un 0inut care ,n )ilele lui ? $a
!i n Ailele noa!"re
1
? era o pustietate alctuit din
/la#tini .er)ui #i nesntoase* cu totul pustii-
Aceast pustietate t,r)ie nu fcea dec,t s
reproduc starea ini0ial a pei!aH%l%i, pe $nd nu
ajunsese ,nc s fie prefcut de pionierii latini si
.ol#ci ,ntr+un 0inut culti.at #i locuit- 5i ener(ia
de care a fost ne.oie ,n procesul de fertili)are a
acestei f,#ii de sol italian in(rat a fost aceea#i
ener(ie care /ai pe ur/ a ajuns s cucereasc
lu/ea* din (ipt #i p,n ,n Britania-
+er&ida Capu
&up ce a/ cercetat caracterul anu/itor
/edii ,nconjurtoare care au constituit efecti.
cadrul ,n care #i+au aflat (ene)a ci.ili)a0iile sau
alte reali)ri i/portante ale oa/enilor #i dup
ce a/ (sit c ele au creat o/ului condi0ii nu
prielnice* ci /ai de(rab potri.nice* s trece/ la
o cercetare supli/en+
1
Lucrurile nu /ai stau ast)i a#a* fiindc (u.ernul l%i
/%!!olini a lsat ,n ur/a lui un /onu/ent onorabil #i durabil*
ca re)ultat al strdaniilor l%i struitoare #i ,ncununate de
succes ca s redea o/ului acele 0inuturi-
12 CN3A CI4ILI3AIILOR
tar- S e8a/in/ unele /edii ,nconjurtoare
deosebite* ,n care condi0iile oferite o/ului au
fost /ai prielnice* #i s cercet/ ur/rile pe
care le+au a.ut aceste /edii ,nconjurtoare
asupra .ie0ii o/ene#ti- Abord,nd acest subiect*
trebuie s deosebi/ dou situa0ii diferite- Cea
din0ii este situa0ia unui popor care ptrunde
,ntr+un /ediu ,nconjurtor prielnic* dup ce
.ie0uise ,ntr+un /ediu neprielnic- " doua este
situa0ia unui popor care se bucur de un /ediu
,nconjurtor prielnic* #i care nu a ajuns niciodat
s fie supus influen0ei .reunui alt fel de /ediu*
din .re/ea c,nd str/o#ii lui pre+u/ani au de+
8eni" oa7eni. .% al"e $%8in"e* trebuie s deosebi/
efectele unui /ediu ,nconjurtor prielnic asupra
o/ului ,n proces de $i8iliAare de $ele a!%pra o7%l%i
pri7i"i8.
,n istoria Italiei clasice* Ro/a #i+a aflat
antite)a ,n Capua- Ca/pa(na capuan era tot
at,t de prielnic o/ului pe c,t de potri.nic
o/ului era Ca/pa(na ro/an- 5i* ,n .re/e ce
ro/anii au pornit din 0ara lor neprielnic s+#i
cucereasc .ecinii unul dup altul* capuanii au
r/as acas #i le+au ,n(duit .ecinilor lor s+i
cucereasc pe r,nd- &e cei din ur/ cuceri"ori ai
ei ? sa/ni0ii ? a fost eliberat Capua* la propria
ei cerere* prin inter.en0ia Ro/ei ,nse#i- 5i pe
ur/* ,n /o/entul cel /ai critic al celui /ai
critic dintre r)boaiele cunoscute de istoria
Ro/ei* a doua )i dup btlia de la .annae, Capua
#i+a do.edit recuno#tin0a fa0 de Ro/a
desc7i),ndu+#i por0ile lui 5annibal. At,t Ro/a c,t #i
5annibal erau de acord s considere !$2i7barea de
fron" a .ap%ei drep" $el 7ai i7por"an" re)ultat al
btliei #i probabil e.eni/entul 7otr,tor al
r)boiului- 5annibal #i+a stabilit cartierul (eneral
la Capua #i a iernat acolo- 5i pe ur/ a a.ut loc
ce.a care a de)a/(it a#teptrile tuturor- O
sin(ur iarn petrecut la Capua a i)butit s
de/orali)e)e ,n a#a 7al o#tirea lui 5annibal, ,nc,t
aceast o#"ire n-a 7ai aH%ns niciodat s fie
aceea#i unealt a .ictoriei pe c,t fusese /ai
,nainte-
Sfatul lui Arte&:ares
'o.este#te Herodot o istorioar care se
apropie foarte /ult de ceea ce a/ spus /ai sus-
%n anu/e Arte/bares s+a ,nf0i#at lui .yr%!,
,/preun cu c,0i.a prieteni de+ai lui* #i i+a dat
ur/toarea po.a02
4IRT%IL !&I%L%I 'OTRI4NIC 12#
Icu/ c Ce%! A+a dat jos de pe tron pe Astia(es #i a
,ncredin0at per#ilor ,nt,ietate ,n stp,nire* iar dintre
brba0i 0ie* !ria Ta* noi a.e/ p/,nt /ult prea pu0in*
#i acesta /rcinosE de aceea 7aide s plec/ de aici
si s ne face/ rost de p/,nt /ai bun- Se afl /ulte
plaiuri .ecine* /ulte si /ai ,ndeprtate* din care s
lu/ unul ,n Sstp,nire* si atunci .o/ fi cu /ult /ai
.rednici de pre0uireE se cu.ine ca brba0ii care s,nt
conductori de noroade s s.,rseasc ase/enea
fapte- C,nd ni se .a /ai i.i un prilej /ai ni/erit dec,t
acu/ c a/ ajuns s ne ,nstp,ni/ peste se/in0ii
nenu/rate din Asia ,ntrea(KJ .
.yr%!, $are ascultase ,nde/nurile lor* fr s fie prea
con.ins* ,i ,/bia s fac ,ntoc/ai precu/ ,l sftuiser*
dar /ai adu( si sfatul su2 anu/e* s se
pre(teasc suflete#te pentru .re/uri c,nd .or
ajun(e s nu /ai c,r/uiasc* ci .or fi c,r/ui0i ei ,n#i#i
de supu#ii lor de+acu/- 5i le+a adus la cuno#tin0 c
0inuturile cu cli/ blinda fa$ ,ntotdeauna s se nasc
brba0i /olatici-
1
*diseea si ";odul
&ac ne ,ntoarce/ acu/a la i).oarele literare
.ec7i* ,nc /ai celebre dec,t Istoria lui Herodot*
.o/ (si c Odiseus nu s+a aflat niciodat ,n /ai
/are pri/ejdie de pe ur/a Ciclopilor sau a altor
potri.nici fioro#i dec,t s+a aflat de pe ur/a far+
/ecelor care A+au ,/biat la o .iat de desftare-
Anu/e* atunci c,nd Circe le+a dat lui Odiseu #i
to.ar#ilor si ospitalitatea $are !-a n$2eia" prin
prefacerea lor ,n porciE c,nd au ajuns ,n 0ara
lotofa(ilor* ,n care* dup un i).or /ai recent* era
Io .e#nic pri/.arJE c,nd s+au ,nt,lnit cu
Sirenele* ,/potri.a (lasurilor fer/ectoare ale
crora Odiseu a fost ne.oit s ,nfunde cu cear
urec7ile corbiorilor siE si c,nd au ajuns la Calipso*
/ult /ai fru/oas dec,t 'enelopa dar inferioar
acesteia ,n u/anitate* o cu/plit pri/ejdie
pentru un /uritor-
Tot ase/enea ,n ceea ce+i pri.e#te pe israeli0i
,n .re/ea 8odului- Sfto#ii autori ai
'entateucului n% le-a% da" Sirene sau Circe ca s+i
clu)easc pe ci rtcite- Si cu toate acestea*
citi/ c ei jinduiau necontenit dup Ioalele cu
carne fiart din (iptJ- &ac ar fi fost dup
.oin0a lor* pute/ fi ,ncredin0a0i c n+ar /ai fi
ajuns ei s ne lase 4e$2i%l Te!"a7en".
1
5erodo", .ar"ea a I>-a, $ap. 122. ZA/ reprodus par0ial
traducerea din edi0ia indi(en ,Ed. 5tiin0ific* 19), 8oi. II, p.
21+, cu /odificri ,n func0ie at,t de e8actitatea te8tului
reprodus de To?nbee* c,t #i de necesitatea coordonrii !"il%l%i
"rad%$erii $% a$ela al preAen"ei "rad%$eri ? n. t.F
12) CN3A CI4ILI3AIILOR
&in fericire* !oise ,n.0ase #i el la aceea#i
s!oal *e g+n*ire
la care ,n.0ase #i .yr%!.
3atitudinarii
1
%n critic ar putea s spun c pildele pe care
le+a/ artat p,n acu/ n+ar fi prea
con.in(toare- $r ,ndoial* ar putea s spun
el* un popor care+#i sc7i/b 7abitatul de la o
condi0ie (rea la o condi0ie prielnic de trai s+ar
putea s fie I.t/atJ* ,ntoc/ai cu/ s+ar
,/boln.i un o7 7%rind de foa7e atunci c,nd s+ar
npusti asupra unei /ese ,/bel#u(ate- &ar a/
putea tot a#a de bine s ne a#tept/ ca aceia
care nu au a.ut dec,t condi0ii prielnice toat
.re/ea s le poat folosi astfel ,nc,t s tra(
ur/ri fa.orabile de pe ur/a lor- Treb%ie deci s
ne ,ntoarce/ la cea de+a doua dintre situa0iile
pe care le+a/ deosebit /ai sus2 anu/e* situa0ia
unui popor situat ,n+tr+un /ediu ,nconjurtor
prielnic #i care nu a apucat niciodat ? pe c,t se
#tie ? s fi .ie0uit ,ntr+un alt /ediu- Iat o
descriere autentic din N?asaland* a#a cu/ a
fost fcut de un obser.ator occidental acu/ o
ju/tate de .eac2
'itite ,n codrii fr de sf,r#it* ,ntoc/ai precu/
cuiburile de psri ,ntr+o pdurice* .ie0uiesc stule0ele
indi(enilor- Toate triesc cu tea7a ,n s,n unele de altele
#i laolalt cu teroarea pricinuit tuturor de .,ntorii de
scla.i- Aici* ,n si/plicitatea sa feciorelnic* .ie0uie#te
o/ul pri/iti.* fr .e#/inte* fr ci.ili)a0ie* fr
,n.0tur* fr reli(ieE autenticul copil al naturii* care
nu se (,nde#te la ni/ic* care nu poart (rij de ni/ic*
/ul0u/it cu /odul lui de trai- Cci o/ul pare s fie
acolo pe de+a ,ntre(ul fericitE nu are de fapt nici un fel-
de ne.oi--- Africanul este adesea 0inut de ru pentru
lenea lui* dar este la /ijloc o ne,n0ele(ere ,n ter/eni-
l nici nu are ne.oie s /unceasc- Cu o fire at,t de
darnic ,n jurul lui* ar fi lucru de prisos s /ai si
/unceasc- Astfel ,nc,t starea lui de indolen0? a#a
cu/ e nu/it ? fa$e par"e din firea lui luntric* tot
astfel cu/ face parte nasul lui turtit- 5i e tot at,t de
.rednic de critic pe c,t ar fi /ersul ,ncet la broasca
0estoas-
2
C7arles Pin(sle?* propo.duitorul din epoca
.ictorian al .ie0ii aspre* acti.e* cel care prefera
.,ntul de nord-e!" 8n-
1
n "ex"F The (oasyouli6es- pl%ral $o7p%! din expre!iaF do as you li6e ? f
cu/ ,0i placeE este la latitudinea ta 8n. f.+.
2
5. -r%77ond, Tropical Africa- pp. ##-#).
'RO4OCARA &IN 'ARTA !&I%L%I DNCONL%RTOR
12<
tului dinspre sud+.est* a scris o istorioar
intitulat I'o.estea !arii #i 4estitei Na0iuni a
Latitudinarilor* care au fu(it din 0ara /uncii
(rele fiindc n)uiau s c,nte din 7arpa lui
-a8id c,t e )iua de lun(J- Os,nda care le+a fost
dat a fost a$eea de a se preface iar#i ,n (orile-
ste a/u)ant s obser./ atitudinile diferite
fa0 de loto+fa'i n8edera"e de poe"%l 're$ !i de
7orali!"%l o$$iden"al conte/poran- 'entru poetul
elen* lotofa(ii #i 0ara lotofa(ilor se ,nf0i#au ca
ne/aipo/enit de ispititoare, $a %n fel de $apcan a
dia.olului i.it ,n calea (recului ci.ili)at- 'e de
alt parte* Pin(sle? ne )u(r.e#te atitudinea
en(le) conte/poran c,nd ,#i pri.e#te
Latitudinarii cu ase/enea dispre0 ,nc,t el ,nsu#i
este i/un fa0 de capacitatea lor de atrac0ie- l
consider c ar fi de datoria I/periului Britanic
s+i ane8e)e si pe ace#tia* fr ,ndoial nu
pentru binele en(le)ilor* ci pentru binele lor* #i
s le druiasc pantaloni #i c,te o Biblie-
N)uin0a noastr* cu toate acestea* nu este
nici aceea de a ,ncu.iin0a* nici aceea de a
de)aproba- a este aceea de a ,n0ele(e- Si
/orala poate fi (sit ,n cele dint,i capitole ale
cr0ii =eneAei. 3%7ai dup $e Ada7 #i E8a au fost
i)(oni0i din rai* care era pentru ei ca un fel de
0ar a lotofa(ilor* cobor,"orii lor au fost sili0i s
nscoceasc a(ricultura* /etalur(ia #i instru+
7en"ele 7%Ai$ale.
VII PROVOCAREA -I3 (ARTEA
/E-I616I /%CO%0(RTOR
(1) S"i#ulen"ul inu"urilor
neprielni!e
,ireciile de cercetare
Consider/ c a/ do.edit* p,n acu/*
ade.rul c "o" $e este lesne #i prielnic este
du#/anul ci.ili)a0iei- 'ute/ face acu/ un pas
/ai ,nainteK 'ute/ afir/a c ele/entul sti/u+
lator spre ci.ili)a0ie cre#te ,ntr+un c7ip po)iti. ,n
func0ie de /ediul ,nconjurtor* #i anu/e ,n
/sura ,n care acesta din ur/ se face /ai
aspruK S trece/ ,n re.ist i).oarele care ar
putea autori)a aceast afir/a0ie #i pe ur/
i).oarele care ar putea+o contra)ice- S .ede/
ce conclu)ie .a pre.ala- I).oarele care
,ndrept0esc prerea c potri.nicia /ediului
,ncon+
128 FX CN3A CI4ILI3AIILOR
jurtor si caracterul lui sti/ulator au tendin0a s
creasc pari passu nu s,nt (reu de (sit- !ai
de(rab s,nte/ stin(7eri0i de bo(0ia nespus a
e8e/plelor care ne .in ,n /inte- !ulte din
aceste e8e/ple se ,nf0i#ea) ele ,nsele !%b for7a
%nor $o7para0ii- S ,ncepe/ prin a sorta toate
e8e/plele ,n dou (rupe* ,n care ele/entele de
co/para0ie s,nt ,n le(tur cu /ediul
,nconjurtor fi)ic #i* respecti.* cu cel o/enesc- 5i
/ai ,nt,i s lu/ ,n considera0ie (rupul /ediului
fi)i$. A$e!"a !e 7parte la r,ndul lui ,n dou
cate(orii* dup cu/ face/ co/para0ia ,ntre
efectele sti/ulatorii ale /ediului ,nconjurtor
fi)ic ,n func0ie de (radele diferite de potri.nicie
fa0 de o/* sau ,ntre efectele sti/ulatorii ale
unor 0inuturi .ec7i #i noi* ls,nd la o parte natura
intrinsec a 7abitatului-
-luviul (alben i )an!tze
Ca pri/ e8e/plu* s consider/ diferitele
(rade de potri.nicie ,nf0i#ate de .ile inferioare
ale celor dou /ari flu.ii ale C7inei- Se pare c
/ai ,nt,i* c,nd oa/enii au ,nceput s se
strduiasc ,n /ediul de 7aos u/ed al $lu.iului
Calben ,5%an'2e+, fl%8i%l n% era na8i'abil n "oa"e
ano"i7p%rile: astfel* iarna* el se afla fie ,n(7e0at*
fie npdit de (7e0uri plutitoare- Si topirea
(7e0urilor pricinuia ,n fiecare pri/.ar
potopuri pustiitoare care ,n /od frec.ent
sc7i/bau cursul flu.iului* sp,nd noi albii #i
ls,nd .ec7ile albii s se prefac ,n /la#tini
acoperite cu jun(l- C7iar ,n )ilele noastre* dup
ce trei sau patru /ii de ani de strdanii ale
o/ului au secat /la#tinile #i au silit flu.iul s
cur( ,ntre 0r/urile lui ,ndi(uire* nu s+a ajuns
,nc s se ,ndeprte)e ac0iunea pustiitoare a
re.rsrilor* ,n 18#2 $2iar albia 5%an'2e-%l%i inferior a
fo!" sc7i/bat pe de+a ,ntre(ul* #i .rsarea lui ,n
/are s+a /utat de la /ar(inea nordic la cea
sudic a peninsulei 5antun(* pe o distan0 de
peste o sut de /ile-
'e de alt parte* 4an'"Ae trebuie s fi fost
,ntotdeauna na.i(abil* iar re.rsrile lui* de#i pot
,n unele ,/prejurri s capete propor0ii
pustiitoare* s,nt /ai pu0in frec.ente dec,t acelea
ale $lu.iului Calben- In .alea Gan(t)e+ului* pe de
alt parte* iernile nu s,nt at,t de aspre- Cu toate
acestea* ci.ili)a0ia sinic #i+a aflat ob,r#ia pe
.alea $lu.iului Calben* iar nu pe .alea 4an'"Ae-
%l%i.
'RO4OCARA &IN 'ARTA !&I%L%I DNCONL%RTOR
129
*tica si Beoia
Cltorul care ptrunde ,n Crecia sau o
prse#te nu pe /are* ci pe uscat* pe la
/ia)noapte* nu poate s nu fie i)bit de faptul
c lea(nul ci.ili)a0iei elene este /ai st,ncos*
/ai Io!o!E si /ai IdificilJ dec,t s,nt 0inuturile de la
/ia)noapte* care nu au ajuns niciodat s dea
na#tere unei ci.ili)a0ii proprii. .on"ra!"e !i7ilare ar
7ai p%"ea fi ob!er8a"e n $adr%l n"re'ii arii e'eene.
&e pild* dac strbate/ cu trenul ? care
une#te Atena, prin Salonic* cu uropa Central ?
n"rea'a re'i%ne de la nord de Atena* .o/ trece* ,n
pri/a parte a cltoriei* printr+un 0inut care ,i d
pasa(erului din uropa Occidental sau Central
ilu)ia c s+ar afla ,n 0inuturile lui de+acas- &up
$e "ren%l se .a fi c0rat cu ,ncetineal* ceasuri
,ntre(i* pe pantele rsri"ene ale 7%n"el%i (arna!, de-a
l%n'%l %n%i pei!aH !pe$ifi$ e(eean* cu bra)i pitici si
st,nci cretacice ascu0ite* cltorul .a fi ui/it s
se (seasc dintr+o dat cobor,t ,ntr+un 0inut de
o(oare u#or ondulate ,n lun(ul .ilor- &esi(ur*
acest peisaj nu !e 8a do8edi al"$e8a de$" %n in"er7eAAo.
3%-1 8a 7ai n"lni p,n c,nd nu .a fi lsat Nisul ,n
ur/a lui #i .a cobor, pe .alea !ora.ei spre
&unrea de /ijloc- Care s fi fost acel 0in%"
e8cep0ional si cu/ se .a fi nu/it el pe .re/ea
ci.ili)a0iei eleneK Se nu/ea Beo0ia- Si* ,n /intea
(recilor* ter/enul de Ibeo0ianJ a.ea o
se/nifica0ie distinct- ra pus ,n le(tur cu
i/a(inea unor oa/eni rustici* (reoi la /inte*
lipsi0i de i/a(ina0ie, br%"ali ? o i7a'ine $are n% !e
p%"ea ar7oniAa cu (eniul preponderent al culturii
elene- Neconcordan0a aceasta /ai era
accentuat de faptul c* ,n spatele #irului
/untos al Piteronului #i ,n jurul 'arnasului*
acolo unde #erpuie#te calea ferat ast)i* se afla
A"i$a, IElada EladeiEF 0inutul al crui etos constituia
c7intesen0a elenis/ului- 5i acest 0inut se afla
lipit de 0inutul al crui etos st,rnea neca)ul
sensibilit0ii fire#ti a elenilor* de parc ar fi
constituit o not discordant- Contrastul a fost
,ntruc7ipat ,n e8presii ,n0eptoare #i
caracteristice* ca Iporc beo0ianJ #i Isare aticJ-
Ceea ce interesea) cercetarea noastr acu/
este faptul c acest contrast ,ntre dou culturi*
care #i+a aflat ,ntiprirea at,t de .ie ,n con#tiin0a
elen* era un contra!" $are $oin$idea $% %n alt
contrast ,n ceea ce pri.e#te /ediul fi)ic
,nconjurtor- $iindc Atica era Ilada ladeiJ nu
nu/ai ,n sufletul ei* ci #i ,n
1*@ CN3A CI4ILI3AIILOR
/ediul ei fi)ic- ra a#e)at fa0 de celelalte
0in%"%ri ale E'eei ,n acela#i c7ip ,n care aceste
0inuturi se aflau situate fa0 de lu/ea e8terioar
lor- &ac te ,ndrep0i ctre Crecia .enind de la
apus #i dac ptrun)i pe calea Colfului Corint*
te+ai putea a/(i c 0i s+a obi#nuit oc7iul cu
peisajul Creciei ? fr%7o!, dar arid ? p,n c,nd nu+0i
.a ajun(e pri.irea s fie /r(init de /alurile
st,ncoase ale Canalului Corintic* tiat foarte ad,nc
,n roc- &ar c,nd .aporul ptrunde ,n Colful
Saronic te .a iAbi din no% aridi"a"ea pei!aH%l%i, la $are
n% "e 8a fi pre(tit pe deplin ce ai putut .edea pe
cellalt /al al Ist/ului- 5i ariditatea aceasta
atin(e punctul cul/inant c,nd ocole#ti pro+
/ontoriul Sala/ina si )re#ti Atica /tin),ndu+se
,naintea oc7ilor ti- ,n Atica* #i ca ur/are a
lu/inii nefiresc de pu"ernice a soarelui* #i din
cau)a solului pietros* procesul de de(radare a
solului* prin s/ul(erea 7u/usului de pe st,ncile
/un0ilor #i ,n(roparea lui ,n /are ?, proces de
care Beo0ia a fost ferit p,n ,n )ilele noastre ?
ajunsese s se ,nc7eie ,n 8re7ea l%i (la"on, dup
cu/ ne+o atest descrierea lui conse/nat ,n
Critias.
Ce+au fcut atenienii cu 0inutul lor at,t de
sracK 5ti/ c au ,nfptuit acele lucruri care au
fcut din Atena Ieducatoarea ladeiJ- Atunci
c,nd p#unile Aticei s+au .e#tejit #i c,nd o(oarele
ei au fost sleite* locuitorii Aticei au prsit
pstori+tul #i plu(ritul* care fuseser p,n
atunci ,ndeletnicirile de cpetenie ale Creciei
acelei epoci* pentru a se ,ndeletnici cu alte
lucruri* ,n care s+au speciali)at2 cultura
/slinului #i exploatarea subsolului- Cin(a#ul
copac al Atenei nu nu/ai c poate .ie0ui* dar ,i
prie#te c7iar pe solul st,ncos #i arid- &oar c nu
e cu putin0 s te 7rne#ti nu/ai #i nu/ai cu
untdele/n de /sline- 'entru a putea s+#i
a(oniseasc traiul de pe %r7a pdurilor ei de
/slini* Atena a fost silit s+#i sc7i/be
untdele/nul ei atic cu (r,nele din 0ara sci0ilor-
&ar pentru a ajun(e s+si .,nd untdele/nul pe
pia0a scit a fost ne.oie s+A toarne ,n ulcioare
#i s+A transporte peste /ri* acti.it0i care au
dat na#tere industriei olritului atic #i /arinei
co/erciale aticeE #i* de ase/enea* dat fiind c
pentru a face co/er0 e ne.oie de /oned* au
fost puse ,n .aloare #i /inele de ar'in" ale A"i$ei.
&ar toate aceste bo(0ii nu constituiau dec,t
ba)a econo7i$ pentru o cultur politic*
artistic #i intelectual care a
'RO4OCARA &IN 'ARTA !&I%L%I DNCONL%RTOR
1*1
fcut Atena s ajun( Ieducatoarea ladeiJ si
Isarea aticJ* adic antite)a dobitociei beo0iene-
'e plan politic* re)ultatul a fost I/periul atenian-
'e plan artistic* prosperitatea olritului a ,n(duit
pictorilor de oale din Atica s (seasc prilejul
de a da na#tere unui nou fel de fru/use0e* care*
cu dou /ii de ani 7ai "rAi%, 1-a fer7e$a" pe poe"%l
en'leA Kea"!. n "i7p $e dispari0ia pdurilor Aticei i+a
silit pe ar7itec0ii atenieni s+#i redea re)ultatele
planurilor lor prin piatr si nu prin le/n* ca
p,n atunci- Si astfel s+a putut ajun(e la crearea
'arteno+n%l%i.
Bi!anul i .alchedonul
-ila"area ariei l%7ii elene, dilatare a crei pricin
a/ e8+pus+o ,n cel dint,i capitol al acestei cr0i*
prilejuie#te o nou pild asupra te/ei ur/rite
de noi2 contrastul* anu/e* ,ntre cele dou
colonii (rece#ti* Halc7edonul #i Bi)an0ul* care au
fo!" $rea"e, $ea din"i pe $oa!"a a!ia"ic* iar cea de+a
doua pe coasta european a str,/torii prin care
se ptrunde spre Bosfor 8enind din /area de
/ar7ara.
Herodot ne po.este#te c* dup aproape un
secol de la ,nte/eierea celor dou cet0i*
(u.ernatorul persan !e(a+baA%!
... cu .orba ce ur/ea) a lsat o a/intire de
ne#ters printre 7ellespontini2 fiind la Bi)an0* afl c
locuitorii din Halc7edon ,nte+/eiaser cetatea lor cu
#aptespre)ece ani /ai de.re/e dec,t si+o ,n+
te/eiaser bi)antinii pe a lorE cu/ a aflat acest lucru*
a spus c* fr ,ndoial* 7alc7erlo/enii cat s fi fost
orbi pe .re/ea aceea- 4oia s spun anu/e c trebuie
s fi fost orbi ca s alea( locul cel /ai ru pentru
a#e)are* atunci c,nd le sttea la ,nde/,n un lo$ 7%l"
7ai prielni$.
1
&ar este u#or s fii ,n0elept dup s.,r#irea
lucrurilor* #i* pe .re/ea lui !e(aba)us 1,n epoca
in.a)iilor perse ,n CreciaB* soarta celor dou
cet0i se de).luise- Halc7edonul r/sese tot
ceea ce ur/rise s fie de la ,nceputurile ei, o
$olonie a'ricol obi#nuitE si* din punct de .edere
a(ricol* a#e)area ei era
1
5erodo", .ar"ea a I0-a, $ap. 1. Aceea#i obser.a0ie ca /ai
sus- Traducerea ro/6neasc este confu)- Halc7edonul a
fost ,nte/eiat ,n anul )<, iar Bi)an0ul ,n )#<, a7ndou de
dorieni 8n. t.9.
1*2 . CN3A CI4ILI3AIILOR
? #i este ,nc ? superioar a#e)rii Bi)an0ului-
Bi)antinii au sosit /ai t,r)iu #i au luat ce le /ai
r/sese* ,n calitate de colonie a(ricol* Bi)an0ul
a fost un e#ec* /ai ales* probabil, $a ur/are a
n.lirilor ne,ncetate ale barbarilor traci asupra
teritoriului lui- &ar ,n portul lor* Cornul de Aur* s+
a do.edit c bi)antinii dduser ,nt,/pltor
peste o ade.rat /in de aur- &eoarece
curentul care coboar de la Bosfor prilejuie#te
oricrei corbii* de oriunde ar .eni* un loc de
acostare ,n Cornul de A%r. (olybio!, !$riind n al doilea
8ea$ nain"e de .ri!"o!, aproape cinci sute de ani
dup ,nte/eierea coloniei (rece#ti ini0iale #i
ca/ cinci .eacuri ,nainte de ,nl0area ei la ran'%l
de capital ecu/enic* sub nu/ele de
Constantinopole* !p%neF
BiAan"inii lo$%ie!$, la 7are, pe lo$%l $el 7ai prielni$ din "oa"e lo-
calit0ile lu/ii elene* at,t ,n pri.in0a aprrii* c,t #i ,n
pri.in0a bel#u(uluiE ctre uscat ,ns* a#e)area lor este
cea /ai neprielnic din toate* ,n a/,ndou pri.in0ele-
&espre partea /rii* Bi)an0ul stp,+ne#te (ura !rii
Ne(re at,t de te/einic ,nc,t este peste putin0 .re+
unui ne(u0tor s ptrund ,n acea /are sau s ias
din ea fr ,ncu.iin0area bi)antinilor.
1
S+ar putea prea bine ca !e(aba)us s+#i fi
cptat* prin .orba ,n0eleapt spus* o reputa0ie
de discern/,nt pe care s n+o fi /eritat- Nu
poate fi nici o ,ndoial c* dac acei coloni#ti care
au pus stp,nire pe Bi)an0 ar fi .enit cu douAe$i
de ani 7ai ,nainte* ar fi ales ca loc de a#e)are pe
acela* pe+atunci slobod* unde se .a ,nl0a ,n
cur,nd Halc7edonul- 5i este foarte cu putin0* de
ase/enea* c* dac strdaniile lor pe tr,/ul
a(ricol n+ar fi fost at,t de /ult ,/piedicate de
n.lirile "ra$ilor, ar fi fost /ai pu0in ,nclina0i s
de).olte posibilit0ile co/erciale ale a#e)rii lor-
,sraeliin- fenicienii si filistenii
&ac ne ,ntoarce/ acu/ de la istoria elen la
cea siriac* .o/ (si c diferitele se/in0ii care
au ptruns ,n Siria si $are au ajuns s se /en0in
acolo* pe .re/ea /i(ra0iei 825l6er4
1
(olybio!, .ar"ea a I0-a, $ap. *8. A/ folosit* par0ial* traducerea
ro/6n fcut de 0ir'il .. (ope!$% ,Ed. 5tiin0ific* 19))+, cu unele
/odificri cerute de te8t #i stil 1n- t.9.
'RO4OCARA &IN 'ARTA !&I%L%I DNCONL%RTOR
1**
#anderun!9 post+/inoice* au ajuns s se distin(
destul de /ult unele de altele* /ai t,r)iu* ,n
str,ns le(tur cu (reut0ile pe care le+au
,nt,/pinat ,n /ediul ,nconjurtor fi)ic* ,n diferi"ele
0inuturi ,n care s+a ,nt,/plat s+#i (seasc
sla#ul- Conducerea de).oltrii ci.ili)a0iei siriace
nu a fost luat de ara/eenii de pe IAbana si
$arpar* r,urile &a/asculuiJ* #i nici de ceilal0i
ara/eeni care apucaser s se a#e)e pe
0r/urile Orontelui, acolo unde* /ult .re/e
/ai apoi* dinastia (reac a Seleuci+)ilor #i+a
a#e)at capitala la Antio7ia- Si nici de ctre
triburile Israelului care s+au oprit din dru/ul lor
la rsritul Iordanului* ca s+#i lase Itaurii lor din
Ba#anJ s pasc pe p#unile (rase ale
Calaadului- 5i* ceea ce este #i /ai de luat
a/inte* supre/a0ia ,n lu/ea siriac nu a fost
cptat de acei fu(ari apar0in,nd ci.ili)a0iei
e(eene care s+au a#e)at ,n Siria nu ca barbari*
ci ca /o#tenitori ai ci.ili)a0iei /inoice* #i au pus
st+pnire pe porturile si pe 0inuturile joase de la
poalele Car/e+lului* anu/e filistenii- Nu/ele
acestui popor a cptat o se/nifica0ie tot at,t de
peiorati. pe c,t a cptat+o aceea de beo0ian
printre (reci- 5i* c7iar dac a/ ad/ite c
beo0ienii #i filistenii s+ar putea s nu fi fost* nici
unii nici al0ii* at,t de ne(ri pe c,t au fost
)u(r.i0i* si c tot ceea ce #ti/ despre ei o
dator/ aproape ,n ,ntre(i/e du#/anilor lor* ce
do.ede#te astaK At,t2 c ace#ti du#/ani ai lor i+
au dep#it si au c,#ti(at ? n da%na lor ? aten0ia
respectuoas a posterit0ii-
Ci.ili)a0ia siriac are trei fapte la acti.ul ei- A
in.entat alfabetulE a descoperit AtlanticulE #i a
ajuns la acea concep0ie deosebit despre
&u/ne)eu care este co/un iudais/ului*
)oroastris/ului* cre#tinis/ului #i isla/ului* dar
care e strin at,t (,ndirii reli(ioase a (iptului*
c,t #i celei a Su/erului* a Indului #i a ladei-
Care au fost co/unit0ile siriace prin care s+a
ajuns la aceste /ari reali)riK
,n ceea ce pri.e#te alfabetul* ade.rul este
c nu #ti/ ni/ic- Cu toate c nscocirea lui este
atribuit de tradi0ie fenicienilor* s+ar putea s le
fi fost trans/is ,ntr+o for/ ele/entar de
ctre filisteni* din lu/ea /inoic- Astfel* ,n
stadiul actual al cuno#tin0elor istorice* atribuirea
nscocirii alfabetului nu a.e/ cui s+o face/- S
trece/ la celelalte dou reali)ri-
Cine au fost acei corbieri siriaci care s+au
,ncu/etat s pluteasc de+a lun(ul ,ntre(ii
!editerane* p,n la Coloanele
1* N CN3A CI4ILI3AIILOR
l%i 5er$%le #i 7%l" din$olo de eleO 3-a% fo!" fili!"enii, $%
toat ori(inea lor /inoic- Ace#tia au ,ntors
spatele /rii #i au ,nceput o lupt ? pe $are a%
pierd%"-o ? pentru c,/piile /noase din sdrelon
si 5efela7* ,/potri.a unor r)boinici 7ai Adra8eni
de$" ei, i!raeli0ii din 0inutul deluros al frai+/ului
#i al Iudeii- Cei care au descoperit Atlanticul au
fost fenicienii din Tir #i din Sidon-
$enicienii ace#tia erau o r/#i0 a
canaani0ilor* poporul care stp,nea 0inuturile
unde au .enit /ai pe ur/ filistenii #i e8reii.
1%$r%l a$e!"a e!"e expri7a" n $2ip 'enealo'i$, n $el din"i
$api"ol al =eneAei, a$olo %nde $i"i7 de!pre .anaan 1fiul
lui Ha/* fiul lui NoeB c A+ar fi )/islit pe Sidon*
cel dint,i al su nscut- $enicienii au putut
supra.ie0ui fiindc sla#ul lor* ,ntins de+a lun(ul
sec0iunii /edii a coastei siriene* nu era at,t de
roditor ca s+i ispiteasc pe n.litori- $enicia*
pe care filistenii au lsat+o ,n pace* se ,nf0i#ea)
,ntr+un contrast re/arcabil cu 0inutul 5efela7 ,n
care s+au a#e)at fenicienii- Nu se afl nici o
c,/pie roditoare pe aceast sec0iune a coastei-
Lan0ul /un0ilor Libanului se ,nal0* abrupt* c7iar
de pe 0r/* at,t de abrupt ,nc,t abia de este loc
pentru #osea* sau* ast)i* pentru calea ferat-
Cet0ile feniciene nu puteau co7%nica lesne
,ntre eleE puteau 0ine le(tura nu/ai pe /are-
Tirul* cea /ai .estit dintre toate* este c0rat*
,ntoc/ai ca un cuib de pescru#* pe o insul
st,ncoas- 5i astfel* ,n .re/e ce filistenii puteau
s se 7rneasc ,n .oie* ,ntoc/ai ca ni#te oi
ajunse ,n trifoi* fenicienii* al cror ori)ont
/ariti/ fusese p,n de cur,nd /r(init la traficul
de coast ,ntre Biblos #i (ipt* acu/ s+au
a.,ntat ,n lar(* dup pilda /inoienilor* #i au
,nte/eiat un al doilea lea(n pentru propria lor
.ersiune a ci.ili)a0iei siriace* de+a lun(ul
0r/urilor african #i spaniol ale !editeranei
occidentale- Carta(ina* cetatea i/perial a lu/ii
feniciene de dincolo de /ri* a i)butit s+i
dep#easc pe filisteni p,n #i ,n do/eniul ales
de ei* cel al luptelor pe uscat- R)boinicul $el 7ai
8e!"i" al fili!"enilor e!"e =olia" din CatE cu/ apare ,ns
Coliat ca r)boinic dac+A ase/ui/ cu feni$ian%l
5annibalP
&ar descoperirea (eo(rafic a Atlanticului
este ,ntrecut* ca o fapt do.edind ,ndr)neala
o/ului* de ctre descoperirea !piri"ual a
/onoteis/ului- 5i aceasta a fost opera acelei
co/unit0i siriace ,n(7esuite de 25l6er7anderun!
n"r-%n 7e-
'RO4OCARA &IN 'ARTA !&I%L%I DNCONL%RTOR
1*#
diu fi)ic ,nconjurtor ,nc #i /ai pu0in ispititor
dec,t fusese coasta fenician- Anu/e* 0inutul
deluros al frai/ului #i al Iudeii- &up toate
aparen0ele* aceast fr,ntur de 0inut* cu sol
srac #i acoperit de pduri* r/sese
neocupat p,n c,nd a ajuns s fie locuit de
e.reii no/a)i care se ,ndreptau ctre 2o"arele
Siriei pornind din !"epa Arabiei de 3ord, n !e$ol%l al :I4+
lea ,-Cr- #i /ai t,r)iu* pe .re/ea interre(nului
care a ur/at decaden0ei INoului I/periuJ ,n
(ipt* ,n acest 0inut* e.reii s+au transfor/at din
pstori ,n culti.atori sedentari ai %n%i !ol pietros-
5i aici* ,n ,ntuneric* au .ie0uit p,n c,nd ci.ili)a0ia
siriac a ajuns la apusul ei- ',n ,n secolul al
cincilea ,-Cr-* la o dat la care to0i /arii proroci
,#i spuseser ce a.useser de spus* p,n si
nu/ele de Israel era necunoscut lui 5erodotE iar
0ara Israelului era ,nc ascuns de 0ara filisteni+
lor ,n panora/a pe care o face Herodot despre
lu/ea siriac- l scrie despre Iara $ilistenilorJ
1
? !i &ila!"ina, !a% (ale!"ina* a r/as p,n ,n )ilele
noastre- O fabul siriac ne po.este#te cu/ a
pus odat la ,ncercare &u/ne)eul israeli0ilor pe
%n re'e al I!rael%l%i prin $ea 7ai 'rea n$er$are $% $are-1
poa"e i!pi"i %n Ae% pe %n 7%ri"orF
La C7ibeon ,ns S+a artat &o/nul lui Solo7on noap"ea
n 8i! !i a )is2 ICere+/i ce .rei s+0i dau-J 5i a Ai! Solo7onF
I---&ruie#te+i dar robului Tu /inte priceput-J 5i i+a
plcut &o/nului ca Solo7on a cerut aceasta- 5i a )is
&u/ne)eu2 I&eoarece tu ai cerut aceasta #i n+ai cerut
bo(0ie* n+ai cerut sufletele du#/anilor ti* ci ai cerut
,n0elepciune* ca s #tii s judeci* iat* u .oi face dup
cu.,ntul tuE iat* u ,0i dau /inte ,n0eleapt si
priceput* cu/ nici unul n+a fost ca tine ,naintea ta si
cu/ nici nu se .a /ai ridica dup tine- Ba ,0i .oi da #i
ceea ce tu n+ai cerut2 bo(0ie #i sla.* a#a ,nc,t nici
unul dintre re(i nu .a fi ase/enea 0ie* ,n toate )ilele
tale-J
2
(o8e!"ea $% dar%l $er%" -o7n%l%i de Solo7on este o
parabol ,n le(tur cu istoria poporului ales-
'rin tria puterii lor de ,n0ele(ere intelectual*
israelitii au ajuns s dep#easc si .itejiile
r)boinicilor filisteni* #i ispr.ile /ariti/e ale
fenicienilor- Nu au ur/rit s stp,neasc
lucrurile acelea pe care le jinduiau p(,nii* ci de
la ,nceput au jinduit dup ,/pr0ia &o/nuluiE
#i toate celelalte le+au .enit /ai pe ur/- C,t
despre .ie0ile .rj/a#ilor lor* filistenii au fost
prsi0i ,n /,ini+
1
5erodo", .ar"ea a II-a, $ap. 1@, #i Cartea a 4II+a* cap- 89.
2
III Re'i, $ap. *, #-1*.
1*) CN3A CI4ILI3AIILOR
le lui Israel* ,n ceea ce pri.e#te a.u0iile* e.reii
au /o#tenit #i Tirul #i Carta(ina* ajun(,nd s
,nc7eie ne(o0uri la o scar dep#ind toate
.isurile fenicienilor* #i pe continente dincolo de
cuno#tin0ele fenicienilor- C,t despre .ia0 lun(*
e.reii triesc #i ast)i ? acela#i popor anu/e* cu
secole #i secole dup ce at,t fenicienii c,t #i
filistenii #i+au pierdut identitatea etnic- 4ecinii
lor siriaci de pe .re/uri au c)ut ,n ca)anul ,n
care se a/estec nea/urile #i au fost btu0i
din nou* cu/ se bat din nou /onedele* dup ce
se topesc* ,n .re/e ce Israel s+a do.edit
re)istent #i acelei opera0iuni de alc7i/ie pe
care o s+.,r#e#te istoria prin /arile ,ncercri
ale statelor uni.ersale #i ale bisericilor
uni.ersale #i ale rtcirilor na0iunilor* toate
,ncercri crora noi* ne+e.reii* le cde/ jertf
rnd pe rnd.
.randen:ur!ul si enania
A trece de la Atica #i de la Israel la
Brandenbur( ar putea prea ce.a de
ne,nc7ipuit* #i cobor,rea s+ar putea ,nf0i#a ca
prea abrupt- Cu toate acestea* la propriul ei
ni.el* .o/ a.ea o nou pild a aceleia#i le(i-
C,nd cltore#ti de+a lun(ul 0inuturilor nu prea
pri/itoare care alctuiesc do/eniul de ba) al
lui &rederi$ $el /are, an%7e, prin Brandenb%r', prin
'o/erania #i prin 'rusia Oriental* cu planta0iile
lor de bra)i srcciosi* cu c,/piile lor
nisipoase* 0i s+ar prea c strba0i .reun col0
,ndeprtat al stepei eurasiatice- In orice direc0ie
.ei cltori ca s ie#i din aceste 0inuturi* fie prin
p#unile #i pd%rile de fa'i ale -ane7ar$ei, fie prin
$ernoAio7%l 1i"%aniei, fie prin pod'oriile Rin%l%i, 8ei
aH%n(e ,n 0inuturi /ai priel
F
ni$e #i /ai .esele- Si
cu toate acestea cobor,torii coloni#tilor
/edie.ali care au pus stp,nire pe aceste
Ip/,nturi releJ au jucat un rol e8cep0ional ,n
istoria societ0ii noastre occidentale- 5i aceasta
nu nu/ai pentru c ,n !e$ol%l al >I>-lea a% pus
stp,nire pe Cer/ania #i c ,n secolul al ::+lea
(er/anii au fcut o ,ncercare ,n.er#unat s+i
druiasc societ0ii noastre occidentale statul ei
uni.ersal- &ar #i pentru c prusienii #i+au
,n.0at .ecinii cu/ s ajun( s fac p/,ntul
nisipos s rodeasc #i cereale* ,/bo(0indu+A
cu ,n(r#/inte artificialeE cu/ s ridice o
,ntrea( popula0ie la un ni.el de eficien0
social fr precedent* printr+un siste/ de
constr,n(ere educati.E #i cu/ s atin( un
ni.el de securitate social fr precedent printr+
un siste/ de constr,n(ere ,n do/eniul s+
'RO4OCARA &IN 'ARTA !&I%L%I DNCONL%RTOR
1*<
nt0ii #i al asi(urrii ,/potri.a #o/ajului- S+ar
putea s nu (si/ un ase/enea siste/ pe
placul nostru- &ar nu pute/ t(dui c a/
a.ut /ulte de ,n.0at de la el* ca lec0ie i/por+
tant #i .aloroas-
Scoia si *nglia
Nu /ai este ne.oie s do.edi/ s Sco0ia este
o 0ar /ai srac dec,t An(lia* #i nici s /ai
insist/ asupra deosebirilor de te/pera/ent
dintre sco0ianul tradi0ional ? !ole7n, )(,rcit*
/eticulos* perse.erent* precaut* con#tiincios si
deprins cu ,n.0tura ? si en(le)ul tradi0ional ?
fri8ol, ex"ra8a'an", .a(* necu/pnit* i/prudent*
darnic* prietenos #i pu0in atras spre
,n.0/intele cr0ilor- n(le)ului* o a!e7enea
$o7para0ie poate s i se par /ai de(rab o
(lu/E de alt/interi* se #tie c /ulte lucruri li
se par c+s (lu/e- &ar sco0ienilor nu li se par
a#a- Lo7nson obi#nuia s+A ia peste picior pe
BosFell* pentru c acesta a.ea foarte des
obiceiul s spun c perspecti.a cea /ai
fru/oas care i se desc7ide .reodat unui
sco0ian este calea ctre An(lia- 5i /ai ,nainte
de Lo7nson a fost un o/ de du7 de pe .re/ea
re(inei Ana care spunea c* dac ar fi fost .ain
sco0ian* i s+ar fi dat o os,nd contrar o!ndei
care i s+a dat de faptE anu/e* ,n loc s fie
pedepsit s rtceasc pe toat fa0a
p/6ntului* ar fi fost os,ndit s r+/,n acas-
'rerea lar( rsp,ndit potri.it creia sco0ienii ar
fi jucat un rol dispropor0ionat cu nu/rul lor ,n
crearea I/periului Britanic #i ,n cptarea celor
/ai ,nalte de/nit0i ,n biseric #i stat este* fr
nici o ,ndoial* pe deplin ,nte/eiat- .onfli$"%l
parla7en"ar $la!i$ n 8re7ea An'liei 8i$"oriene a fost ,ntre
un brbat de stat de cel /ai curat s,n(e sco0ian
#i al"%l de $el /ai curat s,n(e e.reiesc- 5i* printre
ur/a#ii lui =lad!"one la pre#edin0ia Consiliului de
!ini#tri p,n ,n anul 19)@, aproape ju/tate au
fost de s,n(e sco0ian-
1
1
1ord%l Ro!ebery, lord%l Balfo%r, Sir 5enry .a7pbell-Banner7an, Ra7-
!ey /a$donald !i 5arold /a$7illan: li s+ar putea adu(a #i Bonar
1a;, $are se tr(ea dintr+o fa/ilie irlando+sco0ian #i se
nscuse ,n Canada* dar a crui /a/ fusese de curat ob,r#ie
sco0ian* si care+#i alesese do/iciliul la =la!'o;. Au fost deci cu
totul #ase* fa0 de al0i #apte care nu erau sco0ieni 8n. ed. en!l.9.
Ceilal0i #apte au fost2 Lordul Sali!b%ry, 5erber" A!Z%i"2, -a8id
1loyd =eor'e, S"anley Bald;in, 3e8ille .2a7berlain, Sir Qin!"on .2%r$2ill
#i lordul A""lee 8n. t.9.
1*8 CN3A CI4ILI3AII1OR M N
3upta pentru cucerirea A&ericii de 1ord
O ilustrare clasic a te/ei noastre de acu/* ,n
istoria noastr occidental* o constituie
re)ultatul co/peti0iei dintre #ase (rupe diferite
de coloniali#ti pentru a stp,ni A/erica de Nord-
Biruitorii acestei co/peti0ii au fost locuitorii din
Noua An(lie* ,n capitolul precedent a/ fcut
c,te.a /en0iuni asupra (reut0ilor neobi#nuite
pricinuite de /ediul ,nconjurtor local celor care
,n cele din ur/ au ajuns stp,nii continentului-
S face/ acu/ o co/para0ie ,ntre acest /ediu
,nconjurtor al Noii An(lii* pentru care situa0ia
fostului sat To;n 5ill $onstituie un speci/en
potri.it* cu /ediile ,nconjurtoare pri/iti.e ale
concuren0ilor fr succes ai locuitorilor Noii
An(lii2 anu/e* ale olande)ilor* france)ilor*
spaniolilor* #i acelea ale altor coloni#ti en(le)i
care se a#e)aser pe f,sia /eridional a $oa!"ei
A"lan"i$%l%i, n 0ir'inia #i ,n jurul ei-
(e la 7iHlo$%l !e$o%l%i al >0II-lea, $nd "oa"e a$e!"e 'r%pe
au ajuns s pun piciorul pe /ai /ulte f,#ii din
continentul a/erican* ar fi fost lesne s se
pre)ic .iitorul conflict dintre ele pentru
stp,nirea pr0ii luntrice a continentului- &ar
cel /ai inspirat obser.ator care ar fi trit pe+
atunci* prin 1)#@, n% ar fi fo!" ,n stare s (7iceasc
pe acela care ,n cele din ur/ .a c,#ti(a
co/peti0ia- 'oate c ar fi fost destul de lu/inat
la /inte s+i eli/ine pe spanioli* ,n ciuda a dou
puternice ar(u/ente ,n fa.oarea lor2 cucerirea
!e8icului* sin(ura re(iune ,ntins din A/erica
de Nord care apucase s dea na#tere unei
ci.ili)a0ii anterioare .enirii europenilorE si /area
reputa0ie care /ai struia ,n fa.oarea Spaniei
printre puterile europene* de#i era o reputa0ie
care nu i se /ai cu.enea- Obser.atorul ar fi
putut s nu 0in sea/a de !e8ic* a.,nd ,n
.edere po)i0ia lui e8centric* #i s nu 0in sea/
p,n la ur/ nici de pre!"i'i%l e%ropean al Spaniei,
l%nd n $on!iderare 7arile e#ecuri ale Spaniei ,n
R)boiul de trei)eci de ani* care toc/ai se
,nc7eiase- I$ran0aJ ? ar fi p%"%" !p%ne ob!er8a"or%l
? I.a i)buti s+i s/ul( Spaniei supre/a0ia
/ilitar ,n uropa* ,n .re/e ce Olanda #i An(lia
.or ajun(e s+i s/ul( supre/a0ia na.al #i
co/ercial pe /are- 'rin ur/are* co/peti0ia
pen"r% A7eri$a de 3ord 8a a8ea lo$ n"re Olanda* $ran0a
#i An(lia- La pri/a .edere* superficial* #ansele
Olandei s+ar putea s apar ca fiind cele /ai
pline de f(duin0- 'e /are este superioar
at,t An(liei c,t #i $ran0ei* iar ,n A/erica st+
(RO0O.AREA -I3 (ARTEA /E-I616I G3.O3J6RTOR 1*9
p,ne#te o /inunat cale flu.ial spre interior*
.alea Hudso+nului- &ar* la o pri.ire /ai atent*
s+ar prea c $ran0a .a fi /ai de(rab
biruitoare- Cci stp,ne#te o cale flu.ial ,nc
/ai prielnic* anu/e flu.iul Sf. Lauren0iuE #i /ai
are putin0a s+i epui)e)e #i s+i i/obili)e)e pe
olande)i* ,ndrept,nd ,/potri.a patriei lor
cople#itoarea ei putere /ilitar- C,t despre
celelalte dou (rupe* acelea ale en(le)ilorJ ? ar
fi putut ad%'a ob!er8a"or%l ? Ile+a/ putea eli/ina
pe bun dreptate- Ar fi la ur/a ur/elor cu
putin0 ca en(le)ii a#e)a0i ,n )ona /eridional*
cu solul lor #i cu cli/atul lor relati. prielnice* s
supra.ie0uiasc sub for/a unei encla.e* i)olat
de interiorul continentului de ctre france)i sau
de ctre olande)i ? adic de a$eia dintre ei care
.or fi i)butit s pun stp,nire pe .alea
!ississippi- Oricu/ ar fi* un lucru s+ar prea c e
si(ur2 anu/e* c /icul (rup de a#e)ri din
Noua An(lie* at,t de ,n(7e0at #i de pustie* e
sortit s piar* i)olat cu/ este de celelalte
a#e)/inte en(le)e* /ai la sud* de ctre
olande)i* ,n .re/e ce france)ii ,l tot ,/pin(
pornind din .alea flu.iului Sf- Lauren0iu-J
S presupune/ acu/ c obser.atorul nostru
i/a(inar ar /ai fi trit ,ndeajuns ca s apuce
sf,r#itul secolului ,n care se nscuse- 'e la an%l
1<@1, el se .a fi felicitat pentru c socotise
te/eiurile france)ilor /ai ,ndrept0ite dec,t cele
ale olande)ilor- $iindc ace#tia din ur/
predaser* de fric* Hudsonul* ri8alilor lor en'leAi, n
1)). n 8re7ea a$eea, fran$eAii naintaser pe Sf-
Lauren0iu ,n sus ctre !arile LacuriE #i apoi
ajunseser* strbt,nd cu brcile pe uscat* p,n
,n ba)inul !is+!i!!ippi-%l%i. 1a Salle cobor,ser cursul
flu.iului p,n la (ura luiE o nou a#e)are
france)* 1o%i!iana, luase fiin0 acoloE #i era li7pede
c portul noii a#e)ri* Noul OrlLan!, a8ea %n 7are
.iitor- In ceea ce pri.e#te co/peti0ia dintre
$ran0a #i An(lia* obser.atorul nostru nu ar fi
.)ut .reo pricin s+#i sc7i/be pronosticul
anterior- Locuitorii Noii An(lii fuseser* desi(ur*
sal.a0i de la pieire prin ac7i)i0ia portului NeF
GorHE dar nu/ai ca s li se /ai ,n(duie s
nutreasc acelea#i ndejdi li/itate pe c,t
nutreau #i rudele lor din sud- 4iitorul continentu+
lui prea s fie 7otr,t cu ade.rat2 c,#ti(torii
lui nu puteau fi de$" fran$eAii.
Ce+ar fi acu/ s+i drui/ obser.atorului
nostru o lon(e.itate suprao/eneasc* astfel
,nc,t s+i ,n(dui/ s+#i re.i)u+
1@ - CN3A CI4ILI3AIILOR
iasc din nou concep0iile* la ni.elul anului 18@*O
&ac a/ i)buti s+A 0ine/ ,n .ia0 p,n atunci*
de bun sea/ c .a fi silit s /rturiseasc
faptul c perspicacitatea nu+i fusese la
,nl0i/ea duratei e8cep0ionale a .ie0ii- La
sf,r#itul anului 18@*, drapelul $ran0ei se fcuse
ne.)ut de pe 7arta politic a A7eri$ii de 3ord. .%
pa"r%Ae$i de ani 7ai nain"e, .anada ajunsese s fie o
posesiune a Coroanei britanice* ,n .re/e ce
1o%i!iana, dup ce fusese cedat de ctre $ran0a
Spaniei si apoi retrocedat $ran0ei* toc/ai
ajunsese ,n 18@* s fie .,n+dut de Napoleon
S"a"elor 6ni"e, no%a 7are p%"ere $are !e $on!"i"%i!e din $ele
"rei!preAe$e $olonii bri"ani$e.
n a$e!" an 18@*, prin %r7are, S"a"ele 6ni"e a8ea% $on"i-
nentul ,n bu)unarul lor* #i c,/pul de .i)iune
spre .iitor se lu/inea) ,n /are /sur- !ai
r/,nea nu/ai s se pre.ad care re(iune
anu/e din cuprinsul Statelor %nite este /enit
s stp,neasc cea /ai /are f,#ie din acest uria#
0inut- 5i* nu r/,ne nici o ,ndoial* de data
aceasta eroarea nu /ai este cu putin0- ste
li/pede c statele din Sud s,nt stpnele de
necontestat ale %niunii- Nu+i ne.oie dec,t s
ur/re#ti c,t de deta#at conduc ,n co/peti0ia
intera/erican pentru cucerirea 4estului-
'durarii care au strbtut codrii 4ir(iniei au
n"e7eia" !"a"%l Ken"%$Jy, $el din"i !"a" no% $are 8a fi fo!" n-
te/eiat la apusul #irului de /un0i care at,ta
a/ar de .re/e pruse c uneltea alturi de
france)i ca s+i tin c,t /ai departe pe colonii
en(le)i de ptrunderea ,n interiorul conti+
nentului- 5i Ken"%$Jy !e n"inde de-a l%n'%l r%l%i O2io:
iar O2io duce spre !ississippi- 5i* ,n acela#i ti/p*
noile fabrici "ex"ile din 1an$a!2ire prilejuiesc
sudi#tilor o pia0 ,n de).oltare necontenit
pentru recolta de bu/bac pe care solul #i cli/a
lor le ,n(duie s+o reali)e)e-
I4rul nostru ?anHeulJ* obser.a sudist%l n 18@<,
I"o$7ai a nscocit un .as cu aburi* care ne .a
,n(dui s pluti/ pe !ississippi ,n susE #i a /ai
nscocit #i o /a#in de drcit si splat
baloturile noastre de bu/bac- A#a c nscocirile
N?an+HeeU ajun( s fie /ult /ai folositoare
pentru noi de$" !n" pentru oa/enii iscusi0i care
le+au in.entat-J
Nu/ai c prorocul nostru* btr,n #i norocos*
ar face o /are nesbuin0 s ia de bune
ludroseniile de+atunci #i de /ai t,r)iu ale
sudi#tilor- $iindc* ,n cea din ur/ etap a
co/peti0iei* sudistul e /enit s sufere o
,nfr,n(ere tot at,t de
'RO4OCARA &IN 'ARTA !&I%L%I DNCONL%RTOR
11
rapid si tot at,t de )drobitoare pe c,t au suferit
#i olande)ii #i fran$eAii.
n an%l 18)#, situa0ia s+a #i sc7i/bat radical*
astfel ,nc,t nici n+a/ /ai putea+o recunoa#te fa0
de ce era ,n 18@<. In $%cerirea 4estului* plantatorul
sudist a fost deflancat #i dep#it de ctre ri.alul
su din Nord- &up ce a i)butit s+#i desc7id
calea p,n ,n apropierea !arilor Lacuri* prin
statul Indiana* #i dup ce a i)butit s c,sti(e
co/peti0ia pentru statul /i!!o%ri, n 1821, a fost
,nfr,nt ,ntr+un c7ip 7otr,tor ,n Kan!a!, n"re 18#-
18)@, #i n+a /ai apucat .reodat s atin(
0r/ul 'acificului- 5i acu/ locuitorii Noii An(lii
erau stp,nii coas"ei (a$ificului pe toat
desc7iderea ei* de la Sea""le p,n la 1o! An'ele!.
Sudi#tii se bi)uiser pe .apoarele lor ca s atra+
( ,ntre(ul 4est ,ntr+un siste/ de rela0ii
econo/ice #i politice c,r/uit de interesele
sudiste- &ar Inscocirile ?anHeeJ nu conteniser
c,tu#i de pu0in- Loco/oti.a cu aburi ur/ase
.asului cu aburi #i+i s/ulsese Sudului /ult /ai
/ult dec,t ,i druise .aporulE pentru c uria#ele
laten0e ale .ii Hudsonului #i ale NeF GorHului*
ca principala poart de la Atlantic spre 4est* nu
ajunseser s fie .alorificate de fapt dec,t ,n
perioada de).oltrii cilor ferate- Traficul
fero.iar de la C7ica(o la NeF GorH ajunsese s
,ntreac traficul flu.ial de la S". 1o%i! la 3e; Orlean!:
iar liniile de co/unica0ie ctre interiorul conti+
nentului fuseser@rsucite de pe direc0ia
.ertical pe direc0ia ori)ontal- Re(iunea de
Nord+4est fusese deta#at de re(iunea de Sud #i
fusese alipit Nord+stului* at,t din punctul de
.edere al intereselor c,t #i din punctul de .edere
al senti/en"elor.
. $iindc o/ul din st* cel care odinioar ,i
druise Sudului .asul cu aburi flu.ial #i /a#ina
de drcit bu/bacul* i)butise acu/ s+i c,sti(e
ini/a o/ului din Nord+4est cu un dar ,ndoit2
anu/e* i se ,nf0i#ase cu o loco/oti. ,ntr+o
/,n #i cu o secertoare+le(toare ,n cealalt* #i
astfel ,i ,n(duise s (seasc solu0ia pentru
a/,ndou /arile lui proble/e2 transportul si
/unca a(ricol- 'rin aceste dou Inscociri
?anHeeJ loialitatea Nord+4estului a fost
asi(urat* astfel ,nc,t R)boi%l $i8il era de fap"
pierd%" pen"r% S%d ,nainte c7iar s ,nceap luptele-
Recur(,nd la ar/e cu ndejdea de a+#i r)buna
insuccesele econo/ice printr+un contraatac
/ilitar* Sudul n+a
12 N CN3A CI4ILI3AIILOR
fcut dec,t s ajun( la des.,r#irea unui
de)astru care #i altfel era cu neputin0 de
e.itat-
S+ar putea spune c toate (rupele deosebite
de coloni#ti din A/erica de Nord au a.ut de
,nt,/pinat pro.ocri aspre din partea diferitelor
/edii ,nconjurtoare* ,n Canada* france)ii au
fost ne.oi0i s 0in piept unor ierni c% %n 'er aproape
ar$"i$, iar n 1o%i!iana !-a% lo8i" de 7eandrele %n%i fl%8i%
aproape tot at,t de .iclean #i de pustiitor pe c,t
era #i $lu.iul Calben ,n C7ina* despre ale crui
ispr.i a/ po/enit ,n cea dint,i dintre
co/para0iile fi(ur,nd ,n aceast sec0iune a lucr+
rii noastre- Cu toate acestea* 0in,nd sea/a de
toate ele/entele2 de sol* de cli/* de
posibilit0i de transport e"$. ? e!"e cu neputin0
de t(duit c* dintre toate /ediile (eo(rafice*
cel /ai aspru s+a artat a fi lea(nul coloni#tilor
din No%a An(lie- 5i astfel istoria A/ericii de Nord
constituie o do.ad ,n fa.oarea ar(u/entrii
noastre2 cu c,t este /ai /are potri.+ni$ia 7edi%l%i,
$% $" 7ai p%"erni$ e!"e !"i7%len"%l.
(2) Stimulentul solului nou
A/ fcut nu/eroase co/para0ii pri.ind
caracterul sti/ulator al /ediilor ,nconjurtoare
fi)ice* care ofer (rade diferite de potri.nicie-
Acu/ s cercet/ aceea#i proble/ dintr+un
%n'2i de 8edere deo!ebi", $o7parnd efe$"ele !"i7%la"orii re!-
pecti.e ale unor p/,nturi des0elenite #i ale
altora ,nc ,n0e+lenite #i fc,nd abstrac0ie de
natura intrinsec a terenului-
'oate oare efectul des0elenirii s joace* prin el
,nsu#i* rolul unui sti/ulentK Rspunsul la
aceast ,ntrebare pare a fi afir/ati.* dac ne
(,ndi/ la /itul i)(onirii din rai #i la /itul
e8odului din (ipt* ,n trecerea lor de la (rdina
fer/ecat la lu/ea ,n care trebuiau s
/unceasc )i de )i* Ada7 #i E8a a% dep#it
(rani0ele econo/iei ,n stadiul culesului* co/un
o/ului pri/iti.* si au dat na#tere ,nte/eietorilor
ci.ili)a0iei pastorale #i a(ricole* ,n e8odul lor din
(ipt* copiii Israelului au dat na#tere unei
(enera0ii care a ajutat la punerea te/eliilor
ci.ili)a0iei siriace- C,nd ne ,ntoarce/ de la
/ituri la istoria reli(iilor* (si/ c intui0iile de
/ai sus se confir/- Csi/* de pild ? !pre 7area
$on!"ernare a $elor $are !e n"reba%F I cu putin0 oare
s ias ce.a bun din Na)aretKJ ? c !esia
e.reilor a .enit dintr+un stule0 necunoscut al
acelei I=alilei
'RO4OCARA &IN 'ARTA !&I%L%I DNCONL%RTOR
1*
a pa(inilorJ* 0inut lturalnic* p/,nt nou pentru
cultur* pe care ,l cuceriser !accabeii pentru
e.rei/e* cu /ai pu0in de+un .eac ,naintea
na#terii lui Isus- 5i atunci c,nd cre#terea
ine8orabil a acestui (runte de /u#tar a fcut
s se prefac de)a/(irea e.reilor ,ntr+o
ostilitate efecti.* si aceasta nu nu/ai ,n ludeea
,ns#i* ci ,n cadrul ,ntre(ii diaspora a e8reilor*
propo.duitorii noii credin0e si+au ,ntors
pri.irile ,n /od deliberat ctre p(,ni si au prins
s cucereasc lu/i noi pen"r% cre#tinis/ pe un
tr,/ care se ,ntindea cu /ult /ai departe de
(rani0ele re(atului !accabeilor- ,n istoria budis+
/ului ,nt,lni/ aceea#i po.esteE cci biruin0ele
7otr,toare ale acestei credin0e indice nu au fost
c,#ti(ate ,/potri.a str.ec7iului trunc7i al lu/ii
indice- H,na?na #i+a aflat /ai ,nt,i calea liber
,n Ce?lon* care era o ane8 colonial a ci.ili)a0iei
indice- 5i pe ur/ !a7a?na #i+a pornit lun(a #i
rtcitoarea ei cltorie ctre .iitoarea ei ba) ,n
8tre/ul Orient* pun,nd /ai ,nt,i stp,nire pe
pro.incia indic a 'unjabului* care suferise
influen0a siriac #i elen- 'e acest nou tr,/* al
unor lu/i strine* a ajuns cu ade.rat s+#i dea
roadele e8presia cea /ai ,nalt a a/belor (enii
reli(ioase* acela al Siriei #i acela al Indiei- Ca o
/rturie a ade.rului c Iun proroc nu+#i afl
pre0uirea ,n propria sa 0ar #i ,n propria sa
casJ-
O do.ad potri.it #i e/piric a acestei le(i
sociale ne este pus la ,nde/,n de acele
ci.ili)a0ii din specia Ici.ili)a0iilor ,nruditeJ care
si+au aflat ob,r!ia n par"e pe %n !ol $are /ai fusese
ocupat de ci.ili)a0ia anteceden0 respecti.* #i
parte pe un sol pe care noua ci.ili)a0ie ,nrudit
A+a folosit dup ce A+a luat ,n stp,nire pe sea/a
ei- 'ute/ pune la ,ncercare efectele sti/ulatorii
respecti.e ale solului .ec7i #i ale solului nou*
ur/rind desf#urarea oricreia dintre aceste
Ici.ili)a0ii ,nruditeJ #i 0in,nd sea/a de ele/entele
/ai i/portante ale unei ase/enea istorii* #i
anu/e de acelea ,n care reali)rile ei* pe oricare
linie* au fost /ai deosebite- 5i pe ur/ s
cercet/ dac solul pe care au aprut
ase/enea ele/ente i/portante apar0ine
solului .ec7i sau este .orba de un sol no%.
S ne ocup/ /ai ,nt,i de ci.ili)a0ia 7indus
si s obser./ i).oarele lo$ale ale noilor ele7en"e
$rea"i8e n $adr%l .ie0ii 7induse* /ai ales ,n reli(ie*
care a fost ,ntotdeauna acti.itatea central #i
supre/ a societ0ii 7induse- 4o/ (si
1 CN3A CI4ILI3AIILOR [
a$e!"e iA8oare n !%d. A$olo, n !%d, #i+au aflat
,ntruc7iparea cele trei caracteristici ale
7induis/ului- Anu/e2 cultul )eilor ,nf0i#a0i prin
obiecte sau prin i/a(ini /ateriale #i locali)at ,n
te/pleE rela0ia personal e/o0ional dintre
credincios #i )eul al crui cult personal #i A+a ales
credin$io!%l: !i !%bli7area /etafi)ic a adorrii
icoanei )eului si a e/o0iei reli(ioase ,ntr+o
teolo(ie de /are subtilitate intelectual-
1SanHara* ,nte/eietorul teolo(iei 7induse* s+a
nscut ctre anul <88 n /alabar.+ S fi fo!" !ol%l
Indiei 7eridionale %n !ol 8e$2i !a% nouK ra un sol
nou* care nu fusese ,ncorporat 0inuturilor so+
ciet0ii indice precedente dec,t ,n cel din ur/
stadiu al e8is+. tentei acestei societ0i* pe .re/ea
I/periului !aur?a* care i+a !l%Hi" de I!"at uni.ersalJ
1ctre anii *2*-18# ..r.+.
Societatea siriac a dat na#tere la dou
societ0i afiliate2 cea arab #i cea iranian-
&intre acestea* cea din ur/* a#a cu/ a/ .)ut*
s+a do.edit /ai te/einic #i a ajuns s+#i ab+
soarb IsoraJ- 5i pe ce arie a ,nflorit cu /ai
/ult strlucire ci.ili)a0ia iranianK Aproape
toate /arile ei reali)ri* ,n r)boi* ,n politic* ,n
ar7itectur si ,n literatur* au fost ob0inute la
una sau la alta din cele dou e8tre/it0i ale lu/ii
iraniene2 fie n 5ind%!"an, fie n Ana"olia: #i au
cul/inat ,n I/periul /o'%l #i ,n I/periul Oto/an-
Solul pe care s+au de).oltat aceste reali)ri era
un sol nou* dincolo de (rani0ele precedentei
ci.ili)a0ii siriace- Sol s/uls ,n cel dint,i ca)
societ0ii 2ind%!e, iar n cel de+al doilea societ0ii
cre#tine ortodo8e* ,n co/para0ie cu aceste
reali)ri* istoria ci.ili)a0iei iraniene ,n 0inuturile
ei centrale* ,n Iranul ,nsu#i* de pild* .ec7iul
0inut s/uls ci.ili)a0iei siriace* a fost aproape
ne,nse/nat-
,n care 0inuturi !-a 7anife!"a" $% $ea 7ai 7are 8i'oare
$i.ili)a0ia cre#tin ortodo8K O pri.ire asupra
istoriei ei ne arat c centrul ei de (ra.itate
social s+a deplasat spre diferite re(iuni dup
.re/uri- Astfel* ,n pri/a epoc a constituirii ei
dup interre(nul post+elenic* .ia0a cre#tint0ii
ortodo8e a fost /ai plin de .i(oare pe podi#ul
central #i ,n pr0ile de nord-e!" ale Anatoliei- 'e
ur/* de pe la /ijlocul .eacului al I:+lea ,nainte*
centrul de (ra.itate se deplasea) de pe
0r/urile a!ia"i$e ale S"r7"orilor pe 0r/urile lor
europene #i* at,ta .re/e c,t e .orba de trunc7iul
ini0ial al societ0ii cre#tine ortodo8e* a r/as de+
atunci ,ncolo ,n 'eninsula Balcanic- Cu toate
acestea* ,n epoca /odern* trunc7iul ori(inal al
cre#ti+
(RO0O.AREA -I3 'ARTA !&I%L%I DNCONL%RTOR 1#
nt0ii ortodo8e a fost co.,rsit ca i/portan0
istoric de puternica lui ra/ur din Rusia-
(o" fi "oa"e a$e!"e "rei arii $on!idera"e $a fiind %n !ol 8e$2iO
Sau un sol nouK ,n ceea ce pri.e#te Rusia*
,ntrebarea nici nu !olicit rspuns- C,t despre
Ana"olia central si nord+estic* a fost fr
,ndoial un sol nou* at,ta .re/e c,t e .orba de
societatea cre#tin ortodo8* de#i cu dou /ii
de ani /ai ,nainte aceste 0inuturi fuseser
lea(nul ci.ili)a0iei 7itite- leni)area acestei arii
fusese ,nt,r)iat #i nu ajunsese s fie des.,r#it-
Si cea dint,i* si poate sin(ura* de altfel*
contribu0ie la cultura elen fusese adus ,n cea
de pe ur/ fa) a firului .ie0ii societ0ii elene
prin prin0ii cappadocieni ai Bisericii* ,n .ea$%l al
I0-lea d..r.
Centrul de (reutate al societ0ii cre#tine
ortodo8e a r/as pe ur/ ,n interiorul
'eninsulei Balcanice* unde se poate .orbi de
ase/enea de un sol nou- $iindc poj(7i0a
sub0ire a ci.ili)a0iei elene diluate ,ntr+un /ediu
latin* pe care o n"insese I/periul Ro/an ca pe o
spoial superficial ,n epoca lui de stp,nire*
fusese ni/icit fr s /ai lase ur/e ,n .re/ea
in"erre'n%l%i $are a %r7a" ri!ipirii i7peri%l%i. Opera de di!-
tru(ere a fost /ai des.,r#it aici dec,t ,n oricare
alt pro.incie occidental a i/periului* cu
e8cep0ia Britaniei- 'ro.incialii ro/ani cre#tini nu
au fost nu/ai cuceri0i* ci au fost practic
e8ter/ina0i de ctre n.litorii barbari p(,ni- 5i
barbarii ace#tia au s/uls din rdcin toate
ele/entele de cultur local* p,n la unul* ,nc,t*
atunci c,nd ur/a#ii lor s+au cit de ce
bleste/0ie fcuser str/o#ii lor* a fost ne.oie
s capete s/,n0 nou din afar pentru a pune
din nou ,n /i#care cultura* cu trei .eacuri /ai
t,r)iu- 5i astfel solul a r/as ,n para(in* ,n
aceast re(iune* pe o perioad de ti/p de dou
ori /ai ,ndelun(at dec,t aceea ,n care
r/sese ,n0elenit solul Britaniei* p,n la data
/isiunii l%i A%'%!"in. A#adar* re(iunea ,n care
ci.ili)a0ia cre#tin ortodo8 #i+a a#e)at cel de+al
doilea $en"r% al ei de 'ra8i"a"e era %n !ol $are n%7ai de
cur,nd fusese des0elenit-
'rin ur/are* toate cele trei re(iuni ,n care
societatea cre#tin ortodo8 si+a dat /ai /ult
/sura constituiau soluri noi- 5i este ,nc /ai
re/arcabil s obser./ c Crecia ,ns#i* focarul
de la care iradiase ci.ili)a0ia precedent* n+a
jucat dec,t un rol la ur/a ur/ei ne,nse/nat ,n
istoria societ0ii eres+
1) CN3A CI4ILI3AIILOR
tine ortodo8e* p,n c,nd* ,n secolul al :4III+lea
d-Cr-* a ajuns iar#i !!azul prin care influen0a
occidental #i+a for0at intrarea ctre lu/ea
cre#tin ortodo8-
,ntorc,ndu+ne acu/ la istoria elen* s ne
pune/ aceea#i ,ntrebare* pri.ind de data
aceasta cele dou re(iuni care #i+au asu/at*
succesi.* pri/atul ,n istoria ti/purie a societ0ii
elene- Anu/e* 0r/ul asiatic al !rii (ee si
peninsula european a Creciei- A ,nflorit cultura
(reac pe un sol .ec7i* sau pe un sol nou* prin
referire la precedenta ci.ili)a0ie* cea /i+noicK
Nici aici nu poate fi .orba dec,t de un sol no%. ."
pri.e#te peninsula european a Creciei* ci.ili)a0ia
/inoic* c7iar ,n epoca ei de /a8i/ de).oltare*
nu a a#e)at /ai /ult dec,t un lan0 de po)i0ii
fortificate pe 0r/urile ei /eridionale #i r+
sritene- Iar pe 0r/ul Anatoliei* ar7eolo(ii
conte/porani n% au (sit ur/e care s ateste
pre)en0a sau /car influen0a ci.ili)a0iei /inoice-
Conclu)iile lor s,nt at,t de concordante* ,nc,t nu
/ai poate ,ncpea nici o ,ndoial- &ar acest
lucru pare a do.edi c* pentru anu/e pricini
necunoscute* aceast coast anatolic nu a
intrat ,n sfera de e8pansiune /inoic- &i/po+
tri.* insulele Ciclade* care constituiser unul
din centrele $%l"%rii 7inoi$e, a% H%$a" %n rol !e$%ndar n
i!"oria Eladei, $a ni#te slujitoare u/ile ale stp,nilor
succesi.i ai /rii- Rolul pe care A+a jucat ,n
istoria ladei Creta ,ns#i* care a constituit cel
dint,i #i cel /ai i/portant centru al culturii
/inoice* este ,nc si /ai surprin)tor-
S+ar fi putut concepe ca totu#i Creta s+si
pstre)e i/portan0a nu nu/ai din /oti.e
istorice* ca fiind sla#ul culturii 7inoi$e n p%n$"%l
ei cul/inant* dar de ase/enea din ra0iuni
(eo(rafice- Creta era cu /ult cea /ai /are
insul din Ar7ipela(ul (eean si era a#e)at de+
a cur/e)i#ul celor dou ci 7ari"i7e 7ai i7por"an"e
ale l%7ii elene. &ie$are $orabie $are plutea dinspre 'ireu
ctre Sicilia era silit s treac ,ntre captul
apusean al Cretei #i LaconiaE #i orice corabie
care pornea din 'ireu ctre (ipt trebuia s
treac ,ntre captul rsritean al Cretei #i insula
Rodos- Cu toate acestea* ,n .re7e ce Laconia #i
Rodos au jucat fiecare un rol conductor ,n istoria
ladei* Creta a r/as sin(uratic* obscur #i
ne,nse/nat* de la ,nceput p,n la sf,r#it- In ti/p
ce lada ,n ansa/blul ei ddea na#tere unor
/ari oa/eni de stat si unor /ari arti#ti si
filo)ofi* Creta nu a dat na#tere dec,t unor
/edici* ca #i unor
'RO4OCARA &IN 'ARTA !&I%L%I DNCONL%RTOR
1<
/ercenari #i pira0i- Si astfel cretanul din ulti/ele
.eacuri a ajuns s+#i dea nu/ele unui ter/en
din li/ba (reac* ,ntoc/ai ca beo0ianul-
Cretanul ,nsu#i a ajuns s se judece aspru ,ntr+
un 7e8a/etru care a fost receptat ,ntr+un canon
al Sfintei Scripturi* unde scrie2 IIar unul dintre
.oi* proroc c7iar* a (l+suit2 NCretanii s,nt
,ntotdeauna /incino#i* dobitoace rufc"oare si
p,ntece lene#e-UJ
1
Ca s ,nc7eie/* s aplic/ acela#i test
societ0ii e8tre/+orientale* care este afiliat
societ0ii sinice- ,n care pr0i ale 0inuturilor ei #i+a
artat societatea e8tre/+oriental .la(a ei cea
/ai ,nse/natK Lapone)ii si cantone)ii constituie
ast)i* incontestabil* cei /ai .i(uro#i
repre)entan0i ai acestei societ0i- Si a/,ndou
aceste popoare s+au de).oltat pe un sol care poa"e
fi $on!idera" $a %n 2abi"a" no% din p%n$"%l de 8edere al
istoriei 8tre/ului Orient- r/ul /ariti/ c7ineA
de !%d-e!" nu fusese ,ncorporat 0inuturilor
societ0ii sinice I,nruditeJ dec,t ,n fa)a final a
istoriei sinice- 5i c7iar atunci n+a fost ,n$orpora"
de$" pe plan%l !%perfi$ial al poli"i$ii, $a o pro8in$ie de
(rani0 a I/periului Han- Locuitorii lui
r/seser barbari- In ceea ce pri.e#te
Ar7ipela(ul japone)* ra/ura ci.ili)a0iei e8tre/+
orientale care a fost altoit aici prin inter/ediul
Coreii* ,n secolele al 4l+lea #i al 4II+lea d-Cr-* s+a
rsp,ndit acolo pe un sol care nu ,nf0i#a nici o
ur/ a unei $%l"%ri anterioare- Cre#terea .i(uroas
a acestei /ldi0e a ci.ili)a0iei e8"re7-orien"ale pe
!ol%l 8ir'in al Japoniei !e poa"e a!e7%i $% cre#terea
/ldi0ei ci.ili)a0iei cre#tine ortodo8e care fusese
transplantat de pe podi#%l Ana"oliei pe !ol%l 8ir'in al
R%!iei.
&ac este ade.rat* a#a cu/ ne arat
i).oarele* c un sol no% $on!"i"%ie pen"r% a$"i8i"a"e %n
fa$"or !"i7%la"or 7ai 8i(uros dec,t un sol .ec7i* ne+
a/ putea a#tepta s descoperi/ un ase/enea
ele/ent sti/ulator ,n /od e8iden" n $aA%rile ,n
care noul sol este despr0it de cel .ec7i printr+o
cltorie pe /are- Acest sti/ulent deosebit al
coloni)rii "ran!7arine se .de#te c,t se poate de
li/pede ,n istoria !editeranei* ,n ti/pul pri/ei
ju/t0i a celui din ur/ /ileniu ..r. ,1@@@-#@@+.
In acea epoc* ba)inul occidental al !editeranei a
fost coloni)at ,n /od co/petiti. de ctre
pionieri /ariti/i
M KpfH"e[ a$i, ye7en K..KO \rpia, ya$nLpe[ ]pyoi 1pistola ctre Ti"%!, I,
12+. Se spune c autorul .ersului ar fi pi/enides-
18 CN3A CI4ILI3AIILOR
pro.enind din trei ci.ili)a0ii deosebite din
Rsrit- 5i se .de#te* de pild* ,n /sura ,n
care cele /ai /ari din aceste funda0ii coloniale*
Carta(ina siriac #i Siracu)a elen* #i+au ,n"re$%"
7e"ropolele, Tir%l !i .orin"%l. .oloniile a2eene din =recia
!are 1Italia /eridional #i SiciliaB au ajuns centre
acti.e de co/er0 #i centre strlucite de cultur*
,n .re/e ce co/unit0ile ,nrudite cu ele* situate
pe coasta nordic a 'elopone+)ului* au r/as ,n
penu/br* p,n c,nd ci.ili)a0ia elen a trecut de
)enit- Tot a#a locrienii epi)efirieni din Italia i+au
dep#it cu /ult pe locrienii care r/seser ,n
Crecia-
.aA%l $el 7ai iAbi"or din"re "oa"e e!"e a$ela al e"r%!$ilor,
$el de-al "reilea ele7en" $are a in"ra" n co/peti0ie cu
fenicienii #i cu (recii ,n coloni)area !editeranei
apusene- truscii care s+au ,ndreptat ctre apus*
spre deosebire de (reci #i de fenicieni* nu s+au
/ul0u/it s r/,n aproape de 0r/ul /rii pe
care se a#e)aser- Au ptruns spre interiorul
0inutului* de pe coasta apusean a Italiei* de+a
lun(ul Apeninilor #i al $adului* p,n la poalele
Alpilor- truscii care au r/as acas au ajuns la
nadirul obscurit0ii* fiindc nu+i cunoa#te istoria
#i n+a /ai r/as nici o a/intire pri.ind a#e)area
e8act a sla#elor lor* de#i i).oarele e(iptene
po/enesc de etrusc de ba#tin care ar fi luat
parte cu a7eenii la /i(ra0iile post+/i+noice #i
care #i+ar fi a.ut ba)a de opera0iuni unde.a pe
0r7%l a!ia"i$ al 1e8an"%l%i.
Acest efect sti/ulator al strbaterii /rii este
probabil cel /ai i/portant ,ntr+o /i(ra0ie dincolo
de /are* care are loc ,n de$%r!%l %nei
25l6er7anderun!. Ase/enea ,nt,/plri par a fi
foarte pu0in frec.ente- Sin(urele e8e/ple pe
care scriitorul acestui studiu #i le poate (si ,n
/e/orie s,nt /i(ra0iile post+/inoice ale
teucrienilor* eoloenilor si dorienilor* de+a lun(ul
!rii (ee* ctre 0r/ul .estic al AnatolieiE #i
/i(ra0iile teucrienilor #i filistenilor pe coasta
Siriei- Apoi* /i(ra0iile an(lilor #i ju0ilor ctre
Britania* ,n perioada de 25l6er7anderun! post+elenE
/i(ra0ia* pricinuit de /i(ra0ia precedent* a
britanilor de+a lun(ul !rii !,necii ctre 0inutul
care din cau)a lor a ,nceput s se nu/easc
BretaniaE /i(ra0ia din aceea#i epoc a
sco0ienilor irlande)i ctre 0inutul Ar(?lE #i
/i(ra0ia 8iJin'ilor !$andina8i n a$ea 25l6er7anderun!
$are a %r7a" e.ocrii e#uate a stafiei I/periului
Ro/an de ctre carolin(i+eni2 #ase e8e/ple* prin
ur/are* cu toatele- &intre acestea* /i+
'RO4OCARA &IN 'ARTA !&I%L%I DNCONL%RTOR 19
(ra0ia filistean s+a do.edit a fi neroditoare*
co/parati.* ,n ,/prejurrile pe care le+a/ descris
/ai sus 1.e)i pp. 1*2-1*)+. Istoria ur/toare a
bretonilor din Bretania a fost suficient de
obscur- &ar celelalte patru /i(ra0ii dincolo de
/are pre)int anu/ite feno/ene i)bitoare care
nu pot fi obser.ate ,n ca)urile* cu /ult /ai
nu/eroase* ale /i(ra0iilor terestre-
Toate aceste /i(ra0ii peste /are au ,n co/un
un unic si si/plu fapt- Anu/e* ,n decursul
/i(ra0iei "ran!7arine, n"rea'a nj(7ebare social a
/i(ran0ilor trebuie s fie ,ncrcat la bord /ai
,nainte ca e8pedi0ia s prseasc 0r/ul
.ec7iului 0inutE #i pe ur/ s fie descrcat la
captul cltoriei- Toate ele/entele care
alctuiesc ,nj(7ebarea social2 fiin0e #i b%n%ri,
"e2nici si institu0ii si idei* toate s,nt supuse
acestei le(i- Orice nu poate ,nfrunta cltoria pe
/are trebuie s fie lsat acasE si /ulte din
lucrurile ? #i nu nu/ai din obiectele 7a"eriale ?
pe care /i(ran0ii le iau cu ei trebuie s fie des+
fcute ,n buc0i* #i poate /ulte nu /ai ajun(
niciodat s fie iar#i ,ntoc/ite ,n ,nf0i#area lor
ini0ial- &e ,ndat ce s,nt debarcate* se constat
c /ulte din ele au suferit Io sc7i/bare datorit
cltoriei pe /are* de pe ur/a creia par a se fi
prefcut ,n ce.a care este ,n acela#i ti/p /ai
pre0ios si /ai ciudatJ- C,nd o ase/enea /i(ra
0ie /ariti/ are loc ,ntr+o perioad de
25l6er7anderun!- o a!e7enea pro8o$are e!"e $% at,t /ai
for/idabil* si ac0iunea ei sti/ulatoare este cu
at,t /ai intens* cu c,t societatea care ur/ea)
s dea riposta nu se afl ,nc an(ajat pe calea
pro(resului ? a#a cu/ se (seau coloni#tii (reci
#i fenicieni despre care a/ .orbit /ai sus ?, ci
se afl ,nc ,ntr+o condi0ie static* adic ,n ulti/ul
stadiu al e.olu0iei o/ului pri/iti.- Starea de
tran)i0ie* ,n perioada de 25l6er7anderun!- de la
aceast stare de pasi.itate la un paro8is/
nea#teptat de ,n.olburare si furtun produce un
efect dina/ic asupra .ie0ii oricrei co/unit0iE
dar acest efect este n 7od fire!$ 7%l" 7ai in"en!
a"%n$i $nd /i(ran0ii pornesc cu corabia dec,t
atunci c,nd rtcesc pe p/,ntul statornic*
duc,nd cu ei o /are parte din acea ,nj(7ebare
social pe care cei care o pornesc pe /are
trebuie s+o lase acas-
Aceast sc7i/bare de perspecti.* ,n ur/a
cl"oriei din$olo de /are* d na#tere unei noi concep0ii
asupra )eilor #i asupra oa/enilor- &i.init0ile locale*
a cror putere se ,ntindea nu/ai p,n la !ar(inile
0inutului credincio#ilor lor* au ajuns s fie ,nlocuite
prin+
1#@ - =E3ECA .I4ILI3AIILOR
tr+un corp de )ei care c,r/uiesc lu/ea- Lca#ul sf,nt*
cu te/plul lui* care constituise centrul cultului
anterior* este proiectat spre bolt #i prefcut ,n tr+un
lca# ceresc- !iturile cinstite de .eacuri l/urind
faptele unor )eit0i independen"e %nele de al"ele a% fo!"
"opi"e n"r-o /itolo(ie poetic* ,ntr+o sa(a di.in* ,n
acela#i c7ip ,n care se petrecuser lucrurile cu un
nea/ /ai .ec7i de .iHin(i* anu/e cu (recii epocii
7o/erice- Aceast nou reli(ie a dat na#tere unui
nou )eu2 Odin, $r/uitorul oa/enilor* stp,nul
c,/purilor de lupt-
1
,ntr+un c7ip foarte ase/ntor* /i(ra0ia
peste /are a sco0ienilor din Irlanda ,n Britania
septentrional a pre(tit calea pentru
ptrunderea unei noi reli(ii- Nu este o si/pl
,nt,/+plare faptul c &alriada trans/arin a
ajuns lca#ul de rs+p,ndire al ac0iunii /isionare
a sf,ntului Colu/ban* cu focarul n lona.
%n feno/en caracteristic al /i(ra0iei
"ran!7arine ,l constituie a/estecul diferitelor spi0e
ale ne/urilor* ,ntruc,t cea dint,i institu0ie a
,nj(7ebrii sociale care a trebuit s fie prsit a
fost (ruparea (entilic pri/iti.- Nici o corabie*
,ntr+a+de.r* nu putea ,/barca /ai /ul0i cltori
dec,t putea transporta- 5i un nu/r de corbii
na.i(,nd ,/preun* pentru a fi /ai aprate* #i
conju(,ndu+#i sfor0rile pentru a debarca ,n
noua patrie* putea ,/barca /i(ran0i pro.enind
din diferite localit0i- Aceasta constituie un
contrast cu /odul cu/ se desf#oar lucrurile
,n /i(ra0ia pe uscat* ,n cadrul creia o ,ntrea(
co/unitate (entilic este destoinic s+#i ia cu
ea toate fe/eile #i to0i copiii #i toat (ospodria*
,n cru0e trase de boi* /i#c,ndu+se en &asse- $% pa!
de 7el$, pe terra fir&a.
%n alt feno/en caracteristic al /i(ra0iei
"ran!7arine ,l constituie atrofierea institu0iei
pri/iti.e* care repre)int* de bun sea/*
e8presia supre/ a .ie0ii sociale nediferen0iate*
/ai ,nainte ca aceast .ia0 s se refracte*
printr+un pro(res al con#tiin0ei sociale /ai
lu/inate* pe planurile separate ale e$ono7iei,
poli"i$ii, reli'iei !i artei- ste .orba de institu0ia
cunoscut de (reci sub nu/ele de ^06>6TO_
Soduco. #i de ,ntre(ul ei ciclu- &ac dori/ s
ur/ri/ ritualul acesta ,n toat splendoarea lui
,n lu/ea scandina.* trebuie s+i cercet/
de).oltarea printre scandina.ii care au r/as
acas- 'rin $on"ra!",
1
0. =r\nbe$2, The Culture of the Teutons- (ar"ea a do%a, pp. *@)-*@<.
'RO4OCARA &IN 'ARTA !&I%L%I DNCONL%RTOR
1#1
,n Islanda* jocul din )iua de /ai* cununia ritual #i
scena pe0i+tului par a fi supra.ie0uit foarte ane.oie
a#e)rii coloni#tilorE aceasta ,n /are /sur* fr
,ndoial* din pricin c ace#tia fceau parte ,n
/ajoritate dintr+o clas e8peri/entat #i lu/inatE #i
de ase/enea din pricin c acele ritualuri rurale
erau ,n le(tur cu a(ricul"ura* care nu putea fi o
ra/ur de acti.itate prea i/portant ,n Islanda.
1
&e atunci s+a de).oltat un fel de a(ricultur
,n Islanda* ceea ce ne obli( s consider/ cea
dint,i pricin e8plicati. ca fiind de fapt #i cea
esen0ial-
Te)a lucrrii pe care a/ citat+o /ai sus este
c poe/ele scandina.e* conse/nate ,n
co/pila0ia islande) cunoscut !%b n%7ele de "dda
cea &ai veche- deri. din cu.intele .orbite ale dra/ei
pri/iti.e scandina.e a fertilit0ii* sin(urul
ele/ent ritualic pe care e/i(ran0ii s+au do.edit
destoinici s+A s/ul( din rdcinile lui locale
at,t de puternic ,nfipte ,n (lie #i s+A ia cu ei la
bordul corbiilor- 'otri.it acestei teorii* de).olta+
rea ritualului pri/iti. spre dra/ a fost oprit
printre acei scandina.i care au /i(rat dincolo de
/are- 5i aceast teorie este ,nfrit prin
analo(ia pe care o ofer istoria elen- $iindc
este un fapt bine stabilit c* de#i ci.ili)a0ia elen
a ,nceput /ai ,nt,i s ,nfloreasc ,n Ionia
trans/arin* dra/a elen* ,nte/eiat pe ritualuri
pri/iti.e* a i).or,t de pe solul continental al
peninsulei (rece#ti- Corespun)tor* ,n lada*
sanctuar%l%i de la 6pp!ala, era "ea"r%l l%i -iony!o!, la
Atena- 'e de alt parte* ,n Ionia, n I!landa !i n
Bri"ania, a% aH%n! $ei $are a% 7i'ra" de pe!"e 7are ?
(recii* scandina.ii #i an(lo+sa+xonii ? s
alctuiasc poe)ia epic a poe/elor ho&erice- a
"ddei #i a lui .eo7ulf.
Sa(a #i eposul s+au nscut ca o ripost la o
nou ne.oie intelectual* la o nou ,n0ele(ere a
unor puternice personalit0i indi.iduale #i a unor
e.eni/ente de cea /ai /are ,nse/ntate- I!ai
/ult e prea/rit un c,nt* c,nd d urec7ii sunet
no%E, !p%ne 5o7er. Si, cu toate acestea* e8ist un
ele/ent ,n c,ntecul epic care este si /ai apreciat
dec,t noutatea lui2 anu/e* interesul ad,nc
o/enesc al po.e#tii- Acest interes actuali)at
predo/in at,ta .re/e c,t .ijelia si restri#tea
epocii eroice se desf#oar ,n .oie- &ar
paro8is/ul lor social este
1
B. S. (2illpo""!, The "ider "dda and Ancient Scandinavian (ra&a- p. 2@.
1#2 CN3A CI4ILI3AIILOR
trector- 5i* de ,ndat ce .ijelia se potole#te*
a/atorii de epos #i de sa(a ,ncep s si/t c
stilul de .ia0 al epocii lor a ,nceput s fie destul
de lini#tit- Ca o consecin0 a acestui fapt* ei ,ncep
s prefere c,ntecelor .ec7i c,ntece noi* #i astfel
rapso)ii din epoca /ai nou* rspun),nd
sc7i/brii de stil cerut de asculttorii lor* reiau
#i ,nfru/use0ea) po.e#tile din btr,ni- Atunci
atin(e arta ,n epos #i sa(a apo(eul ei li"erar. Si
"reb%ie s ne (,ndi/ c ase/enea opere
(randioase n+ar fi putut niciodat s se nasc
dac n+ar fi fost ini0ial factorul sti/ulator
repre)entat de o ,ncercare (rea2 /i(ra0ia peste
/are- 5i a!"fel aH%n'e7 la for7%laF I-ra7a... se
de).olt ,n 0inuturile de+acas- posul se
de).olt printre popoarele /i(ratoare-J
1
Cealalt oper de crea0ie po)iti. care ia
na#tere ca ur/are a ,ncercrii (rele
repre)entate de /i(ra0ia trans/arin ,n de$%r!%l
%nei 25l6er7anderun! e!"e %n feno7en poli"i$, iar n%
literar- Anu/e* noua ,nj(7ebare politic nu se
/ai ,nte/eia) pe le(turile de rudenie* ci pe
un contract-
.ele 7ai 8e!"i"e exe7ple, poa"e, ale a$e!"%i feno7en, le
constituie ora#ele+state ,nte/eiate de (recii
care au- /i(rat pe!"e 7are pe $oa!"ele Ana"oliei* ,n
0inuturile cunoscute ulterior !%b n%7ele de Eolida,
Ionia #i &orida- 'u0inele i).oare pe care le a.e/
la ,nde/,n asupra istoriei constitu0ionale elene
par s arate c principiul de or(ani)are pe ba)
de le(e ,n loc de cutu/ #i pe ba) de localitate
(eo(rafic ,n loc de rudenie (entilic s+a
de).oltat /ai ,nt,i ,n a#e)rile acestea (rece#ti
de dincolo de /are* #i nu/ai pe ur/ a ajuns s
fie i/itat #i ,n Crecia european* ,n statele
(rece#ti ,nte/eiate a!"fel din$olo de 7are, I$el%leleE
noii or'ani)ri politice .or fi nu ra/urile de
rudenie* ci ,nto.r#irile pentru e/i(ra0ia pe
corbii- Cooper,nd pe /are a#a cu/ s,nt sili0i s
coopere)e oa/enii atunci c,nd se (sesc Icu to0ii
pe aceea#i corabieJ* prin"re pri7eHdiile adn$%rilor, ei
8or $on"in%a s si/t #i s se poarte ,n acela#i c7ip
#i pe uscat* atunci c,nd .or fi sili0i s se /en0in
cu (reu pe o f,#ie de coast* ,/potri.a
a/enin0rii unui 7interland ostil- 'e 0r/* ca #i
pe /are* to.r#ia pre0uie#te /ai /ult dec,t
rudenia* #i poruncile date de o cpetenie aleas
si ,n care ceilal0i au toat ,ncrederea pot u#or s
,nfr,n+
1
B. S. (2illpo""!, The "ider "dda. p. 2@<.
'RO4OCARA &IN 'ARTA !&I%L%I DNCONL%RTOR
1#*
'a pre!"i'i%l $%"%7elor. -e fap", o ad%nare de e$2ipaHe ale
unor corbii* ec7ipaje care ,#i concentrea)
for0ele ca s+si cucereasc un nou c/in pentru
to0i* dincolo de /are* poate foarte u#or s se
prefac ,ntr+un oras+stat alctuit din ItriburiJ
localnice #i c,r/uit de un /a(istrat ales-
&ac ne ,ntoarce/ acu/ la perioada de
25l6er7anderun! scandina.* pute/ descoperi
rudi/entele unei de).oltri politice si/ilare-
&ac acea ci.ili)a0ie scandina. socotit de
noi@e#uat a ajuns totu#i s se nasc* ,n loc s
fie ,n(7i0it de la ,nceput de ctre ci.ili)a0ia
uropei Occidentale* este cu putin0 ca rolul jucat
de ora#ele+state din olia #i Ionia s fi fost jucat
de ctre cele cinci state ,nte/eiate de oa/enii
din Rsrit pe coasta Irlandei si de ctre cele
cinci bur(uri 1Lincoln* S"a7ford, 1ei$e!"er, -erby !i
3o""in'2a7+ pe $are le !"a"orniciser dane)ii ca s
apere frontiera terestr a cuceririlor lor ,n fostul
re(at al !erciei- &ar cea /ai des.,r#it ,nflorire
a or(ani)a0iei politice scandina.e dincolo de
/are a fost republica Islandei* ,nte/eiat pe
sol%l aparen" nerodi"or al %nei insule arctice* la cinci
sute de /ile deprtare de punctul de !priHin
!$andina8 $el 7ai apropia", !i"%a" pe In!%lele &aroe.
,n ceea ce pri.e#te consecin0ele politice ale
/i(ra0iilor "ran!7arine ale an(lilor #i ju0ilor ,n
Britania* trebuie s consider/ c a fost /ai
/ult dec,t o coinciden0 faptul c o insul care
fusese ocupat* ,n )orii istoriei Occidentului* de
ctre ni#te i/i(ran0i care se scuturaser*
strbt,nd /area* de toate piedicile rela0iilor de
rudenie ale co/unit0ii pri/iti.e* a ajuns s fie
toc/ai 0ara ,n care societatea noastr
occidental #i+a des.,r#it unele din tendin0ele ei
e.oluti.e cele /ai ,nse/nate ,n ceea ce pri.e#te
pro(resul politic- N.litorii dane)i #i nor/an)i
care au .enit pe ur/ele an(lilor !i $are 7-
prt#esc #i ei /eritele pentru reali)rile
politice ulterioare ale en(le)ilor au fcut aceea#i
e8perien0 eliberatoare- O ase/enea co/bina0ie
de popoare a prilejuit o ba) neobi#nuit de
fa.orabil pentru de).oltarea politic- Nu este
a#adar %n lucru surprin)tor c societatea noastr
occidental .a fi i)butit* ,n An(lia* /ai ,nt,i s
cree)e I'acea Re(eluiJ* #i apoi sa instituie
(u.ernul parla/entar* ,n .re/e ce pe continent
de).oltarea politic a Occidentului a fost
,nt,r)iat de supra.ie0uirea co/unit0ii (entilice
printre franci #i lo/bar)i* po+
1# N M CN3A CI4ILI3AIILOR
poare care nu fuseser /,ntuite de acest
de/on social de la ,nceput* prin strbaterea
eliberatoare a /rii-
(3) S"i#ulen"ul o!urilor
Acu/* dup ce a/ cercetat ac0iunea
sti/ulatoare a /ediului ,nconjurtor fi)ic* pute/
co/pleta aceast parte a studiului nostru prin
ur/rirea ,n acela#i c7ip a /ediului ,n+
conjurtor o/enesc- 'ute/* de la ,nceput* s
deosebi/ acele /edii ,nconjurtoare o/ene#ti
care s,nt e8terioare din punct de .edere
(eo(rafic societ0ilor asupra crora ,#i e8ercit
,n+r%rirea de a$ele 7edii $are din p%n$" de 8edere
'eo'rafi$ s,nt interioare acelor societ0i- Cea
dint,i cate(orie de /edii se .a ocupa de
,nr,urirea pe care o au societ0ile sau statele
asupra .ecinilor lor* atunci c,nd at,t societ0ile
sau statele c,t #i .ecinii lor se situea)* la
,nceputul rela0iilor dintre ei* pe arii
(eo(rafice#te distincte- &in punctul de plecare
al or(ani)a0iilor care joac rolul pasi. ,ntr+o
ase/enea rela0ie social* /ediul ,nconjurtor
de/o(rafic cu care ase/enea or(ani)a0ii au de+
a face este Ie8ternJ sau IstrinJ- Cea de+a doua
cate(orie se .a ocupa de ac0iunea unei IclaseJ
sociale asupra alteia* atunci c,nd a/,ndou
clasele ocup ,n co/un o aceea#i arie
teritorial- $olosi/ ter/enul de IclasJ ,n
,n0elesul lui cel /ai lar(- ,n acest ca)* rela0ia
este de ordine IinternJ sau IluntricJ- Ls,nd
la o parte deoca/dat /ediul ,nconjur"or
de7o'rafi$ in"ern, de!pre $are ne 8o7 o$%pa 7ai "rAi%,
pute/ ,ncepe prin a face o nou ,/pr0ire* ,ntre
socul e8tern* atunci c,nd ia aspectul unei lo.ituri
nprasnice* si inciden0a l%i !%b for7a %nei pre!i%ni
$on"in%e. A8e7 ai$i, prin %r7are, "rei do7enii de $er$e"areF
ocurile ex"erne, presiunile ex"erne !i penali!rile in"erne.
Care este efectul #ocurilor nprasniceK !ai
este .alabil afir/a0ia noastr* potri.it creia
Icu c,t este /ai puternic pro.ocarea* cu at,t
/ai puternic este ripostaJK Cel din"i $aA care ,n
/od firesc se ,nf0i#ea) /e/oriei este acela ,n
care o putere /ilitar a fost sti/ulat prin
r)boaie succesi.e cu .ecinii ei #i a ajuns dintr+o
dat s fie cople#it de ctre un ad.ersar cu
care p,n atunci nu+#i /surase niciodat
puterile. Ce se ,nt,/pl ,n /od obi#nuit atunci
c,nd ,nte/eietorii unui i/periu ,n curs de
de).oltare s,nt astfel rsturna0i la /ijlocul
'RO4OCARA &IN 'ARTA !&I%L%I DNCONL%RTOR
1##
strdaniilor lorK R/,n ei oare dobor,0i, $a Si!era,
pe lo$%l unde s+au prbu#itK Sau se ,nal0 din nou
din 0r,na+/a/* ,ntoc/ai ca uria#ul Anteu din
/itolo(ia elen* cu o putere ,ndoitK 8e/plele
istorice ne arat c ulti/a alternati. este cea
fireasc-
Care a fost* de pild* efectul /$el%l%i de la Allia
a!%pra soartei Ro/eiK Catastrofa a surprins+o
nu/ai la cinci ani dup .ictoria ei ,n /arele duel
cu cetatea etrusc 4eii* .ictorie care ,i ,n(duise
,n cele din ur/ s ajun( ,n situa0ia de a+#i i/+
p%ne 2e'e7onia a!%pra 1a"i%7%l%i. Cdrobirea ar7a"ei ro-
7ane la Allia #i ocuparea Ro/ei ,nse#i de ctre
barbari ar fi putut s sfr,/e dintr+o sin(ur
lo.itur toat puterea #i tot presti(iul pe care
Ro/a toc/ai le cptase- &ar nu s+a ,nt,/+plat
astfel- Ro/a s+a refcut ci e pe ur/a de)astrul%i
pri$in%it de (ali at,t de repede* ,nc,t* cu /ai pu0in
de o ju/tate de secol /ai t,r)iu* a fost ,n
/sur s se /soare ,n r)boaie si /ai lun(i #i
/ai (rele cu .ecinii ei italieni #i s+i biruie ,n cele
din ur/* ajun(,nd prin aceste biruin0e s+#i
e8tind stp,ni+rea a!%pra n"re'ii I"alii.
-e a!e7enea, $are a fo!" efe$"%l a!%pra !oar"ei o!7anlilor
a"%n$i $nd Ti7%r 1enJ ,Ta7erlan+ A+a prins pe sultanul
Baia+)id Ilderi/ pe c,/pul de lupt de la An'oraO
Aceast catastrof i+a surprins pe os/anl,i toc/ai
c,nd erau pe punctul de a+#i des.,r#i toate
cuceririle fcute asupra lea(nului cre#tinis+
/ului ortodo8 ,n 'eninsula Balcanic- Toc/ai ,n
acel /o/ent at,t de critic au ajuns s fie )drobi0i*
pe 0r/ul asiatic al Str,/+torilor* printr+un
trsnet porni" din Tran!oxania. 3e-a7 fi putut
a#tepta la o prbu#ire a i/periului lor care nu
fusese )idit ,nc ,n ,ntre(i/e- &ar nu a#a s+au
petrecut ,n cele din ur/ lucrurile- O ju/tate
de .eac /ai t,r)iu* /a2o7ed .%ceritorul a fost ,n
stare s ,ncunune)e edifi$i%l ridi$a" de Ba-ia)id
pun,nd stp,nire pe Constantinopol-
'o.estea ri.alilor fr succes ai Ro/ei ne
arat cu/ o ,n+fr,n(ere )drobitoare a0,0 o
colecti.itate o/eneasc s desf#oare o
acti.itate #i /ai spornic* c7iar dac ,nc o
,nfr,n(ere* dup o re)isten0 #i /ai ,ndrtnic
dec,t ,nainte* ar prea s do.edeasc )drnicia
oricrei ,/potri.iri* ,nfr6n(erea Car+ta(inei ,n
pri/ul r)boi punic A+a sti/ulat pe Ha/ilcar
Barca s+i cucereasc 0rii lui un i/periu ,n
Spania* care a ,ntrecut i7peri%l pe $are toc/ai ,l
pierduse ,n Sicilia- C7iar dup ,n+
1#) =E3ECA CI'ILI&AIILOR
frn'erea l%i 5annibal in al doilea r)boi punic*
carta(ine)ii au /ai ui/it lu/ea de dou ori ,n
ju/tatea de .eac care le+a r/as p,n la
distru(erea lor final- !ai ,nt,i* prin iu0eala cu
care au ajuns s plteasc ,n ,ntre(i/e
desp(ubirile de r)boi care le fuseser i/puse
#i iu0eala cu care au ajuns s+#i recapete
prosperitatea co/ercial de odinioar* ,n al
doilea r,nd* prin erois/ul cu care ,ntrea(a
popula0ie ? brba0i* fe/ei #i copii ? a luptat si
a /urit ,n btlia de pe ur/-
&e ase/enea* nu/ai dup ,nfr,n(erea sa
)drobitoare la PinosHep7alae a ,nceput s se
strduiasc $ilip al 4+lea al !acedoniei* p,n
atunci un /onar7 destul de pu0in preocupat de
proble/ele c,r/uirii* s+#i prefac 0ara ,ntr+un
stat at,t de puternic ,nc,t fiul su* (er!e%!, a fost ,n
stare s se /soare sin(ur cu Ro/a #i s fie c,t
pe ce s+o ,nfr,n(* pe c,nd ,n cele din ur/
re)isten0a lui ,n.er#unat a ajuns s fie )drobit
la 'idna-
%n alt e8e/plu de acela#i (en* de#i cu un
de)nod/,nt deosebit* ne este prilejuit de cele
patru inter.en0ii ale Austriei ,n r)boaiele din
ti/pul Re.olu0iei france)e #i cu Napoleon- Cele
dint,i trei inter.en0ii i+au adus Austriei nu nu/ai
nfr,n(eri* dar #i discreditare- Cu toate acestea*
dup Auster+lit)* Austria #i+a ,ncordat puterile-
&ac Austerlit) a fost pentru Austria o ,nfr,n(ere
ase/ntoare cu aceea de la PinosHep2alae,
Qa'ra7 a fost o ,nfr,n(ere ase/ntoare cu
,nfr,n(erea de la 'idna- Totu#i* /ai norocoas
dec,t !acedonia* Austria a fost ,n stare s /ai
inter.in ,nc o dat* cu ur/ri biruitoare* n 181*.
,nc /ai i)bitor este e8e/plul dat de 'rusia ,n
acela#i ciclu de r)boaie* ,n decursul celor
paispre)ece ani care au cul/inat cu catastrofa
de la lena #i cu capitulrile care au ur/at
acestei catastrofe /ilitare* 'rusia desf#urase o
politic ,n acela#i ti/p inutil #i infa/- A ur/at
,ns* cu toate acestea* ca/pania eroic de iarn
de la ?lau* si aspri/ea condi0iilor de pa$e di$"a"e la
Til!i" n+a fcut altce.a dec,t s ,ntreasc
factorul sti/ulati. pe care+A repre)entase
pri/ul #oc* acela de la lena- ner(ia pe care a
putut+o acu/ula 'rusia datorit acestui
sti/ulent a fost e8traordinar- a a i)butit s
re(enere)e nu nu/ai ar/ata prusiana* dar #i
ad/inistra0ia prusiana #i siste/ul de educa0ie
prusian- &e fapt* statul prusian a ajuns s se
prefac ,ntr+un potir ,n care s /usteasc .inul
'RO4OCARA &IN 'ARTA !&I%L%I DNCONL%RTOR
1#<
no% al na0ionalis/ului (er/an- Sti/ulentul
acesta a dus* prin S"ein #i Hardenber( #i 5%7bold",
la Bi!7ar$J.
.i$l%l !-a repe"a" $2iar n Ailele noa!"re n"r-%n $2ip 7%l"
prea jalnic pentru a /ai fi ne.oie s+A
co/ent/* ,nfr,n(erea Cer/aniei ,n r)boiul din
191-1918 #i e8acerbarea ,nfr,n+(erii ,n ur/a
ocuprii ba)inului Rinului de ctre $ran0a ,n anii
192*-192 a dat na#tere re.an#ei na)iste*
de/onice #i e#uate-
1
&ar e8e/plul clasic al efectului sti/ulator al
unui #oc este reac0ia ladei* ,n (eneral* #i a
Atenei* ,n special* fat de asal"%l I7peri%l%i (er!an
? statul uni.ersal al ci.ili)a0iei siriace
?n anii 8@-<9 ,-Cr- $or0a precu/pnitoare a
ripostei ate
niene a fost propor0ional cu aspri/ea
,ncercrilor prin care
trecuser atenienii- Cci* ,n .re/e ce /noa!ele
o'oare ale
Beo0iei fuseser /,ntuite ca ur/are a faptului
c stp,nitorii
lor trdaser cau)a elenis/ului* iar /noasele
o(oare ale La+
cede/onei fuseser /,ntuite prin .itejia flotei
ateniene* iinu+
tul at,t de srac al Aticei a fost de.astat ,n c7ip
!i!"e7a"i$ n
dou anoti/puri succesi.e* ,n .re/e ce Atena
,ns#i era ocu
pat #i te/plele ei distruse* ,ntrea(a popula0ie a
Aticei a fost
ne.oit s+#i prseasc patria si s+#i caute un
refu(iu din
colo de /are* ,n 'elopone)- 5i ,n ase/enea
,/prejurri s+a
luptat si a biruit flota atenian la Sala/ina- Nu e
de /irare c
lo.itura care a st,rnit aceast 7otr,re
nestr/utat a atenie+
nilor de a birui cu orice pre0 a putut constitui
preludiul unor
reali)ri unice ,n istoria o/enirii prin strlucirea*
di.ersitatea
#i /ultitudinea lor- Recldindu+#i te/plele* opera
care a con
stituit pentru atenieni cel /ai puiernic si/bol
luntric al re
,n.ierii patriei lor* Atena lui 'ericle a fcut
do.ada unei .ita
lit0i cu /ult /ai puternice dec,t aceea artat
dup 1918 de
$ran0a- Intr+ade.r* dup ce france)ii au refcut
sc7eletul ca
"edralei din Rei7!, ei au reali)at o restaurare
e.la.ioas -a
1
-l Toynbee a !$ri! a$e!" $api"ol n 8ara an%l%i 19*1 pe $nd -r. BrDnin'
/ai era cancelar al Reic7ului* dar dup ce /i#carea na)ist
i)butise s c,sti(e un nu/r /are de /andate ,n ale(erile
pentru Reic7sta( din septe/brie 19*@, c,nd repre)entan0ii
parla/entari ai partidului na)ist sporiser de la 12
?fa0 de un total de 91 lo$%ri ? la 1@< din #<<. -l Toynbee a !$ri!
a"%n$iF
X*ste li/pede c lo.iturile pe care le+a suferit Cer/ania de la
ar/isti0iul din
1918 au acela#i efect sti/ulator ca si lo.iturile pe care le+a
suferit 'rusia cu
%n !e$ol 7ai nain"e, n 18@)-18@<E 8n. ed. en!l.9.
1#8 =E3ECA CI'ILI&AIILOR
fiecrei pietre scrijelite #i a fiecrei statui
sfr,/ate- ,n .re/e ce atenienii* atunci c,nd si+au
(sit HeHato/pedonul ars p,n la te/elii* i+au
lsat s )ac acolo funda0iile si au pornit* pe un
alt tr,/* s )ideasc (ar"2enon%l.
1
Sti/ulentul #ocurilor ,#i (se#te ilustrarea cea
/ai e.ident ,n reac0iile fa0 de de)astre
/ilitare* dar e8e/plele pot fi cutate #i (site
aiurea- S ne /r(ini/ la un sin(ur ca) ca+
racteristic* acela ,nf0i#at ,n do/eniul reli(iei de
ctre &ap"ele Apo!"olilor. A$e!"e fap"e, a"" de dina7i$e, $are
a% iAb%"i" $% ade.rat s c,#ti(e ,ntrea(a lu/e
elen pentru cre#tinis/* au fost concepute c7iar
,n clipa ,n care Apostolii erau sf,sia0i suflete#te
prin brusca dispari0ie a pre)en0ei personale a
,n.0torului lor* cur,nd dup ce li se ,nf0i#ase
,n.iat din /or0i ,ntr+un c7ip at,t de /inunat- Cea
de+a doua dispari0ie a putut fi pentru Apostoli
,nc /ai a/ar dec,t fusese ,ns#i Rsti(nirea-
Si* cu toate acestea* c7iar (reutatea at,t de /are
a #o$%lui suferit a pricinuit ,n sufletele lor o reac0ie
psi7olo(ic propor0ional cu for0a #ocului- 5i
aceast reac0ie a fost transpus pe plan
/itolo(ic prin ,nf0i#area a doi oa/eni ,n
.e#/inte albe #i prin cobor,rea li/bilor de foc de
la Rusalii- Si/0ind n ei puterea Sf,ntului &u7* au
propo.duit caracterul du/ne)eiesc al
rsti(nitului #i disprutului Isus* nu nu/ai popu+
la0iei e.reie#ti* ci c7iar San7edrinului- 5i* dup
trei .eacuri* ,ns#i c,r/uirea ro/an a capitulat
,naintea unor biserici ale cror te/elii le
puseser Apostolii la ceasul c,nd du7urile lor
ajunseser s fie pe cea /ai ,nalt cul/e a
de)ndejdii-
(4) Stimulentul presiunilor
%r/ea) acu/ s cercet/ ca)uri ,n care
sti/ulentul ia diferi"ele for7e ale %nei pre!i%ni ex"erne
$on"in%e, n "er7eni folosi0i de (eo(rafia politic*
popoarele* statele sau cet0ile care !n" exp%!e la
a!e7enea pre!i%ni !n" $%prin!e, n $ea 7ai 7are parte* ,n
cate(oria (eneral a I/rcilorJ* sau a pro.inciilor
1
Londra* dup /arele incendiu din 1))) d..r., a a.ut
curajul s+si afir/e concep0iile noi ar7itecturale* #i
.2ri!"op2er Qren a $on!"r%i" $a"edrala Sf- 'aul* ,n loc s ,ncerce o
restaurare ,n stil (otic- Ce+ar fi fcut (enera0ia noastr de
londone)i dac Qe!"7in!"er Abbey !a% $a"edrala Sf. (a%l a l%i Qren ar
fi fo!" di!"r%!e de bo7bele 'er7aneO 8n. ed. en!l9.
'RO4OCARA &IN 'ARTA !&I%L%I DNCONL%RTOR
1#9
de frontier- 5i calea cea /ai ni/erit s
cercet/ ,n /od e/piric acest /od particular
de presiune este s arunc/ o pri.ire asupra
rolului jucat de ase/enea 0inuturi* e8puse
n.lirilor* ,n istoria co/unit0ilor crora le
apar0in* co/pa+r,nd acest rol cu acela al unor
0inuturi /ai adpostite situate ,nluntrul
teritoriilor acelora#i co/unit0i-
%n lumea egiptean
n istoria ci.ili)a0iei e(iptene* ,n nu /ai pu0in
de trei perioade* /ersul e.eni/entelor a fost
c,r/uit de for0e a.,ndu+#i obr!ia n !%d%l E'ip"%l%i
de S%!. n"e7eierea Re'a"%l%i %nit* ctre anul *2@@
,-Cr-* ,nte/eierea statului uni.ersal* ctre anul
2@<@ ,-Cr-* si restaurarea acestui stat* ctre anul
1#8@ ,-Cr-* au fost toate e.eni/ente duse la bun
sf,r#it pornin+du+se de la acel 0inut din sud foarte
precis deli/itat- &e fapt* acest lea(n al
i/periilor e(iptene constituia /arca sudic a
lu/ii e(iptene* /arc e8pus presiunilor din
partea triburilor din 3%bia. -ar n de$%r!%l i!"oriei
%l"erioare a E'ip"%l%i ? p,lp,irea care a durat
#aispre)ece .eacuri #i a fost cuprins ,ntre
declinul Re(atului Nou si stin(erea final a
societ0ii e'ip"ene, n !e$ol%l al 0-lea d..r. ? puterea
politic s+a concentrat ,n &elt* adic ,n /arca
e8pus at,t /i#crilor dinspre Africa de Nord c,t
#i celor dinspre Asia de Sud+4est- a a persistat
,n aceast /arc a#a cu/ a persistat #i ,n
/arca sudic* ,n ti/pul celor dou /ii de ani de
/ai ,nainte- Astfel* istoria politic a lu/ii
e(iptene* de la ,nceput p,n la sf,r#it* poate fi
,n0eleas ca o tensiune ,ntre doi poli de putere
politic* poli care ,n fiecare epoc erau situa0i
respecti. ,n /arca sudic #i apoi ,n /arca
nordic- Nu e8ist nici un e8e/plu de /ari
e.eni/ente politice a cror ob,rsie s se fi situat
,n .reun punct din interiorul trii-
ste cu putin0 s ne e8plic/ ,ntr+un c7ip de
ce influen0a /rcii sudice a predo/inat ,n pri/a
ju/tate a lun(ii i!"orii a (iptului* ,n .re/e ce
influen0a /rcii nordice a predo/inat ,n a doua
ju/tateK 'ricina pare a fi c* dup ce e(iptenii
i+au supus cu ar/ele pe nubieni #i s+a produs
asi/ilarea cultural a acestora* sub do/nia lui
Tut/es I 1apro8- 1#2#-19# ..r.+, presiunea asupra
/rcii de sud a sc)ut sau c7iar a disprut* ,n
.re/e ce ca/ la aceea#i epoc sau pu0in /ai
t,r)iu au
1)@ =E3ECA CI'ILI&AIILOR
,nceput s
creasc ,n /od
si/0itor
presiunile
e8ercitate asupra
-eltei de ctre
barbarii din Libia
#i de ctre
re(atele din Asia
de Sud+4est- ,n
conclu)ie se
poate spune c
influen0a
pro.inciilor de
frontier nu
nu/ai c
predo/in ,n
istoria politic
e(iptean fa0 de
influen0a
e8ercitat de
pro.inciile
centrale* dar #i c
/arca aflat ,n
cea /ai
a/enin0at
situa0ie la o
anu/it epoc se
bucur de
influen0
precu/pnitoare-
%n lumea
iranian
Acela#i
re)ultat* dar ,n
,/prejurri cu
totul diferite* ne
este ,nf0i#at de
istoria contrasti.
a dou popoare
turce2 os+7anlii !i
$ara7anlii, fie$are
din ele o$%pnd $"e o
par"e din Ana"olia,
bastionul cel /ai
a.ansat ctre
apus al lu/ii
iraniene n !e$ol%l al
>I0-lea d..r.
Ac
este
dou
co/u
nit0i
turce
erau*
a/,n
dou
*
Istat
e
suc+
cesor
aleJ
ale
sulta
natul
ui
sel(i
ucid
din
Ana"ol
ia, o
nH'2e
bare
politi
c #i
/ilita
r
turc
/usu
l/an

care
se
a#e)
ase
,n
Ana-
"olia n
de$%r!
%l
!e$ol%l
%i al
>I-lea,
$2iar
n
preaH7
a
n$epe
rii cruciadelor* ca
ur/are a
ispr.ilor unor
a.enturieri turci
sel+(iuci)i* dornici
s+si c,#ti(e
bunuri ,n lu/ea
aceasta #i ,n lu+
/ea de dincolo
prin lr(irea
7otarelor &ar+al+
Isla/ului ,n
dauna cre#tint0ii
ortodo8e* ,n
.eacul al :4III+lea
al erei cre#tine*
c,nd acest
sultanat se
destr/ase*
cara/anl,ii
preau a a.ea
cea /ai /are
#ans s biruiasc
#i s fie
/o#tenitorii sel+
(iuci)ilor* ,n
.re/e ce
os/anl,ii preau
c ar a.ea cea
/ai /ic #ans
s o fac- ,ntr+
ade.r*
cara/anl,ii
/o#teniser cen+
trul 0inuturilor
stp,nite ,nainte
de sel(iuci)i* cu
capitala lor*
Ponie7 1Iconiu/B*
,n .re/e ce
os/anl,ii n+au
cpta" de$" o f,#ie
de p/,nt fr
.aloare-
Realitatea este
c os/anl,ii
cptaser
prisosul statului
sel(iucid fiindc
fuseser cei din
ur/ .eni0i #i
sosis
er
,n
con+
di0ii
foart
e
u/ile
-
pon
i/ul
lor*
Os/
an*
era
fiul
unui
anu
/e
rto(
7rul*
cpe
tenia
unei
cete
de
refu(
ia0i
care
nici
/ca
r nu
a.ea
u
nu/
eE o
r/
#i0
fr
,nse
/nt
ate a
.l/
#a(
ului
de
nea
/uri
care
fuses
e
,n.olburat p,n la
cele /ai
,ndeprtate
/ar(ini ale &ar+
al+Isla/ului ca
ur/are a
cu/plitei
re.rsri a .alului
/on(ol* c,nd
acest .al s+a
npustit din ini/a
stepei eurasiene
asupra 0inuturilor
de la (rani0a
nord+estic a
societ0ii
iraniene- Cel din
ur/ dintre
sel(iuci)ii din
Ana"olia n-
'RO4OCARA &IN 'ARTA !&I%L%I DNCONL%RTOR
1)1
credin0ase acestor fu(ari* str/o#ii os/anl,ilor* o
f,#ie de teritoriu ctre .ersantul nord+.estic al
podi#ului Anatoliei* acolo unde 0inuturile de
/ar(ine ale sel(iuci)ilor se /r(ineau cu acelea
pe care le /ai stp,nea ,nc I/periul Bi)antin*
de+a lun(ul 0r/urilor asiatice ale !rii de
/ar7ara. Era o re(iune foarte e8pus* nu/it*
foarte plastic* Sultan GnH- adic linia de lupt a
sultanului- cu putin0 ca os/anl,ii ace#tia s+i
fi pi)/uit pe cara/anl,i pentru /arele lor noroc*
nu/ai c cer#etorii nu pot s+#i alea( ce .or-
Os/an a pri/it 0inutul druit #i a prins s+#i
lr(easc 7otarele ,n dauna .ecinilor si cre#tini
ortodoc#i- 'ri/ul su obiecti. a fost cetatea
bi)antin Brusa- I+au trebuit nou ani p,n s
ajun( s cucereasc Brusa 1,ntre 1*1< #i 1*2)
d..r.+. -ar o!7anlii a% a8%" dreptate s se nu/easc
astfel* dup nu/ele cpeteniei lorE cci* cu
ade.rat* Os/an a fost ,nte/eietorul I/periului
Oto/an-
&up trei)eci de ani de la cderea Brusei*
os/anl,ii au pus piciorul pe 0r/ul european al
&ardanelelor- 5i ,n uropa au ajuns s+#i afle
norocul- ',n la sf,r#itul aceluia#i secol au i)butit
s+i cucereasc pe cara/anl,i* ca #i alte
co/unit0i turce din Ana"olia, cu /,na st6n(* ,n
.re/e ce cu dreapta ,i supunea% pe !rbi, pe 're$i !i
pe b%l'ari.
Astfel a ac0ionat sti/ulentul unei frontiere
politice* ,ntr+a+de.r* cercet,nd istoria anterioar
a re(iunii respecti.e* constat/ c nu se
,nt,lneau alte ,nsu#iri care s poat )/isli un
erou ,n /ediul (eo(rafic constituind ba)a ini0ial
de opera0ii a o!7anlilor n Ana"olia, $% a"" 7ai 7%l" $% $"
!oar"a o!7anl,ilor contrastea) cu aceea a
cara/anl,ilor* lipsi0i de a.,nt si* pe bun
dreptate* uita0i de istorie- le/entul
deter/inant a fost deci po)i0ia de frontier
politic a 0inutului denu/it Sul"an `nD. Cci dac
ne ,ntoarce/ la o epoc anterioar n.lirii
turcilor sel(iuci)i* adic anterioar celui de+al
doilea sfert al .eacului al :I+lea al erei cre#tine*
pe .re/ea c,nd Ana"olia se (sea ,nc ,nluntrul
(rani0elor I/periului Ro/an de Rsrit*
constat/ c teritoriul care a ajuns ulterior s fie
ocupat de $ara7anli $oin$idea aproape $% di!"ri$"%l
an"erior al $orpului de ar/at anatolic* corp care ,n
cele dint,i .re/i ale istoriei cre#tint0ii ortodo8e
era pri.it ca fiind corpul cel /ai de elit din
,ntrea(a ar/at ro/an rsritean- Cu alte cu+
.inte* predecesorii ro/ani rsriteni ai
cara/anl,ilor ,n 0inutul Ponie7 ,#i pstraser
pree/inen0a ,n Ana"olia. Aceea#i
1)2 CN3A CI4ILI3AIILOR
pree/inen0 pe care au de0inut+o ,ntr+o epoc
/ai "rAie o!-/anl,ii a#e)a0i ,n 0inutul Sultan `nD.
5i pricina este li/pede- Intr+o epoc anterioar*
0inutul Ponie7 constituise o re(iune de frontier
,n I/periul Ro/an de Rsrit* ,n fa0a Califatului
Arab* ,n .re/e ce 0inutul care .a ajun(e /ai
t,r)iu s fie ocupat de os/anl,i era* pe .re/ea
aceea* fericit s beneficie)e de obscuritatea
ti7nit prilejuit de po)i0ia lui interioar-
%n cretintatea rus ortodox
5i aici* ca pe alte /elea(uri* (si/ c
.italitatea societ0ii a tins s se concentre)e*
r,nd pe r,nd* de la un 0inut de frontier la altul* ,n
/sura ,n care for0a relati. a diferitelor presiuni
e8terne asupra diferitelor 0inuturi de frontier ,#i
sc7i/ba intensitatea- Re(iunea rus ,n care a
prins /ai ,nt,i rdcini ci.ili)a0ia cre#tin
ortodo8* ,n .re/ea celei dint,i transplantri a ei
de la Constantinopol de+a lun(ul !rii Ne(re si
a !"epei e%ra!ia"i$e, a fo!" baAin%l !%perior al 3ipr%l%i. -e
ai$i a fost transferat ,n .eacul al :II+lea ctre
ba)inul superior al 4ol(i* prin oa/enii de
(rani0 care+#i lr(eau 7otarele ,n aceast
direc0ie* ,n dauna fine)ilor p(,ni pri/iti.i din
pdurile nord+estice- Cur,nd dup aceea* ,ns*
centrul .italit0ii s+a retras ctre Niprul inferior*
pentru a face fa0 unei presiuni Adrobi"oare din
par"ea no7a)ilor din stepa eurasiatic- Aceast
presiune i/pus ru#ilor ca ur/are a ca/paniei
/on(olului Btu Han ,n anul 12*< d-Cr- a fost
e8tre/ de puternic #i de lun( durat- 5i este
interesant s obser./ cu/* ,n acest ca) ca #i
,n altele* o pro.ocare de o aspri/e neobi#nuit
a prilejuit o ripost care a fost deosebit de
ori(inal #i de crea"oare.
Riposta n+a fost alta dec,t e.olu0ia ctre un
nou stil de .ia0 #i o nou or(ani)are social*
e.olu0ie care i+a ,n(duit unei societ0i
sedentare* pentru ,nt,ia oar ,n istorie* nu
nu/ai s+#i apere 0ara ,/potri.a no/a)ilor
eurasiatici* nu nu/ai s+i ,nspi/,nte prin
e8pedi0ii de pedeaps din ti/p ,n ti/p* dar c7iar
s reali)e)e cucerirea durabil a solului no/ad #i
s sc7i/be fa0a peisajului prin prefacerea
p#unilor pentru cire)ile de .ite ale no/a)ilor ,n
o(oare #i ,nlocuirea taberelor lor sc7i/btoare
cu sate te/einice- Ca)acii* care au reali)at aceas+
t ispra. fr precedent* erau oa/enii de
(rani0 ai cre#ti+
(RO0O.AREA -I3 (ARTEA /E-I616I GNCONL%RTOR 1)*
nt0ii ruse ortodo8e care fuseser cli0i ,n
cuptor #i furi0i pe nico.ala r)boaielor de
(rani0 ,/potri.a no/a)ilor eurasi+atici din
IHoarda de AurJ a lui Btu Han* ,n cele dou
.eacuri ur/toare- Ca)acii ,#i da"ora% n%7ele, pe
$are 1-a% fcut le(endar* du#/anilor lorE nu e
altce.a dec,t ter/enul "%r$ cazac- care ,nsea/n
un o/ ,n afara le(ii* care nu pri/e#te s
recunoasc stp,nirea celui care .rea s i se
i/pun ca Ile(iuitulJ lui stp,n-
1
Co/unit0ile
de ca)aci rsp,ndite pe o arie 7are ? p,n ,n
/o/entul ,n care au fost ni/icite ,n Re.olu0ia
co/unist rus din 191< ? !e n"indea%, n linie
dreapt* de la &on la %suri* de+a lun(ul Asiei- 5i
erau toate i).or,te dintr+o sin(ur co/unitate
de ba#tinF $aAa$ii de pe 3ipr%.
Ace#ti ca)aci de ba#tin constituiau o
confraternitate /ilitar se/i+/onastic*
pre)ent,nd puncte de ase/nare cu con+
fraternitatea elen a spartanilor sau cu ordinele
de ca.aleri ale crucia0ilor- 'rin /etodele lor de a
duce r)boiul fr ,ncetare ,/potri.a no/a)ilor*
ei ,#i dduser sea/a c* dac o ci.ili)a0ie
.oie#te s poarte r)boi cu succes ,/potri.a
no/a)ilor* ea trebuie s se lupte ,/potri.a lor
cu alte ar/e #i cu al"e 7iHloa$e de$" ale lor. n"o$7ai
$%7 $rea"orii 7oderni de i/perii occidentale si+au
cople#it potri.nicii pri/iti.i folo!ind $on"ra lor
re!%r!ele !%perioare ale ind%!"riali!7%l%i, "o" astfel
ca)acii si+au cople#it .rj/a#ii no/a)i ,ntrec,ndu+
i prin folosirea resurselor superioare ale
a(riculturii- 5i ,ntoc/ai dup cu/ statele+
/ajore occidentale /oderne au i)butit s+i
reduc pe no/a)i la neputin0 pe propriul lor
teren* co.,r+sindu+le /obilitatea prin astfel de
/ijloace de lupt cu/ au fost cile ferate*
tancurile #i a.ioanele* tot astfel ca)acii i+au
fcut pe no/a)i s fie neputincio#i pe c,/purile
de btaie dup propriul lor /od de lupt* lu,nd
,n stp,nire flu.iile* care erau sin(urul ele/ent
natural al stepei care nu ,ncpuse sub controlul
no/a)ilor #i care ac0iona /ai de(rab ,/potri.a
lor dec,t ,n sprijinul lor- 'entru clre0ii no/a)i*
cursurile
&e fapt* se/nifica0ia ter/enului turc de cazac pare a fi
aceea#i ca se/nifica0ia ter/enului irlande) tory. -ar, n !en!
li"eral, cazac pare s ,nse/ne sptor, adic un truditor tributar
pe 7otarul stepei* lucrtor al p/,ntului* dar ,n /od firesc
potri.nic stp,nirii no/a)ilor- Cu alte cu.inte* cazacul ar fi .ain
din po8e!"ea l%i .ain #i Abel ? o po.este care este relatat din
punctul de .edere al no/adului 1.e)i #i pp. 2*2-2**+.
1) F : N N M N CN3A CI4ILI3AIILOR
de ap erau cople#itoare ca obstacole #i fr folos
pentru transport* ,n .re/e ce 0ranii #i pdurarii
ru#i erau /e#teri ,n na.i(a0ia pe r,uri- 'rin
ur/are ca)acii* cut,nd pe de+o parte s
ri.ali)e)e cu .rj/a#ii lor ,n /e#te#u(ul ,/bl,n)irii
cailor* n+au uitat nici /e#te#u(ul corbierului- Cu
luntrea* #i nu clare* au i)butit ca)acii s ajun(
la stp,nirea urasiei- Au trecut de la Nipru pe
&on #i de pe &on pe 4ol(a- 'e ur/* ,n 1#8), a%
strbtut 0inutul pe unde trecea cu/pna
apelor dintre 4ol(a #i Obi, iar p,n ctre 1)*8
e8plorarea de ctre ca)aci a cilor de ap ale
Siberiei i+a dus p,n la 0r/urile 'acificului* la
!area O7o0c-
,n acela#i .eac ,n care ca)acii s+au fcut
.esti0i prin biruitoarea lor reac0ie fa0 de pre!i%nea
no7aAilor de la !%d-e!", o alt (rani0 a ajuns s fie
supus ,n pri/ul r,nd presiunii e8terne #i ca
ur/are s de.in focarul principal al .italit0ii
ruse#ti* ,n .eacul al :4II+lea al erei cre#tine* Rusia
a fost silit s fac fa0* pentru ,nt,ia oar ,n
istoria ei* unei presiuni for/idabile din partea
lu/ii occidentale- O o#tire polone) a ocupa"
/o!$o8a 8re7e de doi ani, n"re 1)1@-1)12. Cur,nd dup
aceea* Suedia re(elui =%!"a8-Adolf a ,/pins ,napoi
Rusia la !area Baltic ajun(,nd s se
,nstp,neasc sin(ur pe ,ntrea(a linie a 0r/ului
rsritean* din $inlanda p,n la (rani0a nordic a
'oloniei* (rani0 care ,n .re/ea aceea se
,ntindea p,n la c,0i.a Hilo/etri de Ri(a- &ar abia
se ,nc7eiase secolul c,nd (e"r% $el /are a ripo!"a"
pre!i%nii o$$iden"ale prin n"e7eierea (e"er!b%r'%l%i, n an%l
1<@*, pe %n "eri"ori% re$%$eri" de la suede)i #i prin
desf#urarea stindardului rusesc pe catar(ele
unei flote de r)boi ruse#ti* construit dup
/odelul oc$iden"al.
%n lumea occidental, %&potriva :ar:arilor continentali
&ac .o/ trece acu/ la istoria propriei
noastre ci.ili)a0ii occidentale* .o/ (si c /ai
,nt,i* #i nu ,nt,/pltor* presiunea e8tern cea /ai
(rea s+a e8ercitat asupra ei la 7otarul rsri"ean,
2o"ar "ere!"r%, ndrep"a" 7potri.a barbarilor din uro+
pa Central- Crani0a aceasta a fost nu nu/ai
aprat cu struin0 biruitoare* dar a fost
necontenit ,/pins ,nainte* p,n ce barbarii au
ajuns s se fac ne.)u0i* ,n ur/a acestei dispa+
ri0ii* ci.ili)a0ia noastr occidental nu s+a /ai
(sit ,n contact
PRO'OCAREA 1I% PARTEA ME1I(L(I /%CO%0(RTOR
165
pe (rani0ele ei rsritene cu barbari* ci cu
ci.ili)a0ii ri.ale- S,nte/ ,n /sur acu/ s
(si/ e8e/ple de efecte sti/ulatoare ale
presiunii la (rani0 nu/ai ,n pri7a par"e a a$e!"ei
perioade i!"ori$e.
,n cea dint,i fa) a istoriei Occidentului*
efectul sti/ulator al pre!i%nii barbarilor $on"inen"ali !-a
7anife!"a" !%b for7a de).oltrii unei noi structuri
sociale* si anu/e aceea a principa"%l%i !e7i-barbar
al francilor- Re(i/ul /ero.in(ian* for/a sub
care s+a ,ntruc7ipat /ai ,nt,i principatul franc* ,#i
,ndrepta fa0a ,nc spre trecutul ro/an- &ar
re(i/ul carolin(ian care i+a ur/at pri.ea ctre
.iitor- $iindc* de#i a ajuns incidental s e.oce
stafia I/periului Ro/an* aceast stafie a fost
e.ocat ? ca/ ,n spiritul stri(tului celebru
I-ebo%" le! 7or"!PE ? nu/ai pentru a+i ajuta pe cei
.ii s+#i duc la bun sf,rsit sarcina asu/at- 5i ,n
care din 0inuturile stp,nirii fran$e !-a pe"re$%"
nlo$%irea !ero.in(ienilor decaden0i si tr,n+da.i
cu Carolin(ienii practici si plini de .ia0K Nu
,nluntrul !"a"%l%i fran$, $i la 2o"ar. 3% n 3e%!"ria 1adic
0inuturile din $ran0a de Nord de a)iB al crei sol
fusese fertili)at de .ec7ea cultur ro/an #i
r/sese ferit de n.lirile barbare* ci ,n
Austrasia 1ara RinuluiB* teritoriu care se afla la
frontiera ro/an #i care fusese e8pus n.lirilor
neisto.ite ale sa8onilor din pdurile uropei
septentrionale #i ale a.arilor din stepa
eurasiatic- ,n ce /sur a ac0ionat ele/entul
sti/ulator al presiunii e8terne pute/ .edea
dup /arile ispr.i ale lui .arol $el /areF $ele
op"!preAe$e $a7panii !axone ale l%i, ni/icirea a.arilor*
#i /enaterea carolingian, $are a n!e7na" una
dintre cele dint,i /anifestri de ener(ie
cultural #i intelectual ,n lu/ea noastr
occidental-
Reac0ia austrasian la sti/ulentul presiunii a
fost ur/at de o sta(nare- &up aceasta
constat/ o reac0ie sa8on* care a atins punctul
cul/inant cu /ai pu0in de dou .eacuri /ai
"rAi%, prin do/nia (lorioas a lui Ot7on I-
Reali)rile* ob0inute cu at,ta trud* ale do/niei
lui .arol $el /are, a% $on!"a" ,n ,ncorporarea
0inuturilor sa8onilor barbari la cre#tintatea
occidentalE dar* prin aceast biruin0* el nu
fcuse dec,t s pre(teasc dru/ul pentru un
transfer al frontierei* #i o dat cu frontiera* #i al
sti/ulentului ei* din Austrasia lui biruitoare la
Sa8onia cucerit* ,n .re/ea lui Ot7on* acela#i
sti/ulent
a
pro.ocat ,n Sa8onia aceea#i reac0ie
care a.usese loc* ,n )i+
1)) CN3A CI4ILI3AIILOR :.
lele l%i .arol cel !are* ,n Austrasia- Ot7on i+a r)bit
pe .en)i tot a#a cu/ ,i r)bise #i .arol cel !are
pe sa8oni* #i* ca ur/are* 7otarele cre#tint0ii
occidentale au fost ,/pinse /ai departe* ctre
rsrit-
n !e$olele al :III+lea #i al :I4+lea* sarcina
occidentali)rii r/#i0elor barbarilor
continentali a fost dus la bun sf,rsit nu sub
c,r/uirea /onar7ilor ereditari* care* ,ntoc/ai
ca si .arol cel !are si Ot7on* ,#i decernaser titlul
i/perial ro/an* ci prin inter/ediul a dou
institu0ii noi2 ora#ul+stat #i ordinul /onastic
/ilitar- Ora#ele 7anseatice si ca.alerii teutoni
au ,/pins spre rsrit 7otarele ci.ili)a0iei
occidentale* de la 0r/urile Oderului la acelea
ale &.inei- Aceasta a ,nse/nat cel din ur/
episod al unui conflict secular- &eoarece* /ai
,nainte s se fi ,nc7eiat .eacul al :I4+lea* barbarii
continentali* care ,#i e8ercitaser apsarea pe
7otarele a trei ci.ili)a0ii succesi.e2 cea /inoic*
cea elen #i cea occidental* .re/e de trei 7ii de
ani* au fost /tura0i de pe fa0a p/,ntului-
Ctre anul 1@@ d-Cr-* cre#tintatea occidental si
cre#tintatea ortodo8* care fuseser c,nd.a cu
totul i)olate una de alta pe continent prin
interpunerea 7oardelor barbare* au ajuns s se
,n.ecine)e de+a lun(ul unui 7otar care se
,ntindea pe toat lr(i/ea continentului* de la
Adriatica p,n la Arctica-
interesant de obser.at* pe aceast (rani0
/i#ctoare dintre o ci.ili)a0ie care ,naintea) #i o
barbarie care d ,napoi* cu/ sc7i/barea
direc0iei de ,naintare* constant din .re/ea ,n
care Ot7on a reluat ac0iunea lui .arol $el /are, a
fo!" %r/at de un transfer pro(resi. al
sti/ulentului* pe /sur ce se desf#ura
contraofensi.a Occidentului- A#a* de pild* du+
catul Sa8oniei a suferit* ,n ur/a biruin0elor l%i
O"2on a!%pra .en)ilor* aceea#i eclips pe care o
suferise Austrasia* cu dou .eacuri /ai ,nainte*
ca ur/are a biruin0elor lui .arol $el /are asupra
sa8onilor- Sa8onia #i+a pierdut 7e(e/onia ,n
anul 1@2 d-Cr- #i s+a fr,/at ,n /ai /ulte
0inuturi cu #ai)eci de ani /ai t,r)iu- &ar dinastia
i/perial care a luat locul dinastiei sa8one nu
si+a aflat ob,rsia pe /elea(urile rsritene ale
7otarului /i#ctor* dup cu/ ,#i aflase ob,rsia
dinastia sa8on la rsrit de sla#ul dinastiei
carolin(iene- ,n loc s se petreac astfel
lucrurile* dinastia franconian #i toate dinastiile
ur/toare care au purtat titlul i/perial2
Ho7enstaufen* Lu8e/bur( #i 5ab!b%r', #i+au aflat
ob,rsia pe unul sau pe altul
'RO4OCARA &IN 'ARTA !&I%L%I DNCONL%RTOR 1)<
dintre afluen0ii Rinului- Hotarul rsritean era
at,t de ,ndeprtat acu/ ,nc,t nu+si /ai fcea
si/0it ac0iunea sti/ulatoare asupra acestor
dinastii i/periale succesorale- Si nu trebuie s
ne surprind faptul c* ,n ciuda pree/inen0ei
anu/itor reu#ite i/periale indi.iduale* cu/ a
fost aceea a lui &rederi$ Barbaro!!a, puterea
i/perial a dec)ut tot /ai /ult* ,nce+p,nd cu a
doua ju/tate a secolului al :I+lea-
Si totu#i i/periul re,n.iat de .arol cel !are a
supra.ie0uit $a o !"afie a %nei !"afii- INici sf,nt* nici
ro/an #i nici i/periuJE el a jucat totu#i un rol
.ital* din nou* ,n .ia0a politic a societ0ii
occidentale- l #i+a datorat re.itali)area faptului
c* la sf,r#itul .ului !ediu* o serie de
aranja/ente dinastice #i de ,nt,/plri
nepre.)ute au instalat ,n Austria casa renan
de 5ab!b%r'. Si ,n Austria aceast dinastie a a.ut
prilejul s fac fa0 unor responsabilit0i
pricinuite de o nou frontier #i s rspund la
un nou sti/ulent pricinuit de aceast nou
frontier- &ar trebuie s "re$e7 a$%7 la a$e!" no%
!%bie$".
%n lumea occidental &a cu Imperiul )toman
A/enin0area turcilor oto/ani asupra lu/ii
occidentale a ,nceput s+#i produc efectele
pri/ejdioase ,n decursul r)boiului de o sut de
ani dintre os/anl,i #i %n(aria* r)boi $are !-a
n$2eia" $% !"in'erea re'a"%l%i 7edie8al al 6n'ariei ,n
btlia de la !o7aci ,1#2)+. 6n'aria, !"nd n linia n"i
de lupt sub conducerea lui loan de Hunedoara #i
a fiului su* !atei Cor.in* fusese potri.nicul cel
/ai ,ndrtnic pe care+A n"lniser p,n atunci
os/anl,ii- &ar ine(alitatea dintre for0ele turcilor
#i respecti. ale celor doi co/batan0i* ,n ciuda ,n+
tririi %n(ariei prin unirea ei cu Boe/ia*
,ncep,nd cu anul 19@, era at,t de /are* ,nc,t
strdania s+a do.edit a fi /ai pre!%! de $erbicia
%n(ariei- Catastrofa final a fost btlia de la
!o7aci- 5i nu/ai un de)astru de ase/enea
di/ensiuni a fost ,n stare s pro.oace o reac0ie
psi7olo(ic de a#a natur* ,nc,t s ,nde/ne ceea
ce /ai r/sese din %n(aria s for/e)e cu
Boe/ia #i cu Austria o uniune str,ns #i trainic*
sub dinastia de 5ab!b%r', $are $r7%ia A%!"ria n$epnd
$% an%l 1@. Aceast uniune a durat aproape
patru sute de ani- 5i a ajuns s se destra/e ,n
acela#i an* 1918, care a .)ut destr/area
168 ' $E%E&A CI'ILI&AIILOR
final a I/periului Oto/an* care dduse
lo.itura teribil de la /o2a$i, $% pa"r% !e$ole nain"e.
,ntr+ade.r* c7iar din /o/entul ,nte/eierii
/onar7iei 7absbur(ice danubiene* soarta
acesteia a fost sincroni)at cu soarta puterii
potri.nice a crei presiune fcuse s se consti+
tuie aceast /onar7ie- poca eroic a /onar7iei
danubiene coincide cronolo(ic cu perioada ,n
care presiunea oto/an a fost /ai aspru si/0it
de lu/ea occidental- Aceast epoc eroic
poate fi considerat c ,ncepe cu asediul fr
re)ultat al 4ienei de ctre oto/ani ,n anul 1#29 #i
se ,nc7eie cu al doilea asediu fr re)ultat* acela
din 1)82-1)8*. n $%r!%l a$e!"or dou ,ncercri
supre/e* capitala austriac a jucat acela#i rol ,n
re)isten0a de)ndjduit a lu/ii occidentale ,n
fa0a asaltul%i o"o7an pe $afe A+a jucat 4erdunul ,n
cadrul re)isten0ei france)e fa0 de asaltul
(er/an din ti/pul r)boiului din 191-1918.
A7bele a!edii ale 0ienei a% fo!" e8eni7en"e-$2eie ,n istoria
/ilitar oto/an- #ecul celui dint,i asediu a
,nse/nat oprirea #u.oiului cuceririlor oto/ane*
#u.oi care de un secol se re.rsa tot /ai
puternic ,n .alea &unrii- 5i 7r0ile ne do.edesc
? fapt pe care /ul0i A+ar socoti (reu de cre)ut
fr s .erifice ? c 4iena este situat la
/ijlocul dru/ului dintre Constantinopol #i
str,/toarea &o.er* #i c7iar /ai departe de
Constantinopol dec,t de 0r/ul /rii- #ecul
celui de-al doilea a!edi% a fo!" %r7a" de %n refl%x $are a
$on"in%a", cu toate opririle .re/elnice #i c7iar cu
unele fluctua0ii* p,n c,nd frontiera turc a ajuns
s fie ,/pins de la suburbiile sud+estice ale
4ienei* unde r/sese a#e)at ,ntre 1#29 #i 1)8*,
p,n la /a7alalele nord+.estice ale
Adrianopolului-
.eea $e a pierd%" I7peri%l O"o7an n% a n!e7na", $% "oa-
te acestea* un c,#ti( corespun)tor pentru
/onar7ia 7absbur+(ic danubian- &eoarece
epoca eroic a /onar7iei danubiene n+a
supra.ie0uit declinului I/periului Oto/an-
'rbu#irea puterii oto/ane* care a lsat c,/pul
desc7is ,n uropa sud+es+tic* ispitind alte puteri
s+A ocupe* a rela8at /onar7ia danubian de
presiunea care jucase pentru ea p,n atunci rolul
de sti&ulent. !onar7ia danubian a ur/at #i ea
declinul puterii ale crei lo.ituri o c7e/aser la
e8isten0 ini0ial* #i ,n cele din ur/ a ajuns s
,/prt#easc soarta I/periului Oto/an-
&ac arunc/ p pri.ire asupra I/periului
Austriac ,n se$ol%l al >I>-lea, a"%n$i $nd o!7anli%l,
pe 8re7%ri a"" de
Uli\ I'AKltA I0l"lJl616l
a/enin0tor pentru to0i* ajunsese Io7%l bolna8 al
E%ropeiE, .o/ (si c I/periul Austriac suferea
acu/ de o dubl incapacitate- Nu nu/ai c
ajunsese atunci s nu /ai fie un stat+fron+tier*
dar or(ani)area lui !%prana"ionale, $are !e do8edi!e
destoinic s dea o ripost eficient pro.ocrii
o"o7ane n secolele al :4I+lea si al :4II+lea*
de.enise o piedic de care se i)beau toate
idealurile na0ionaliste care erau la /od ,n
secolul al :I:+lea- !onar7ia 7absbur(ic #i+a
irosit ulti/ul .eac al e8isten0ei ei ,n strdanii ?
toate os,ndite e#ecul%i ? de a ,nt,r)ia ine.itabila
re.i)uire a 7r0ii ei politice pe linii na0ionaliste-
Cu pre0ul renun0rii la 7e(e/onia asupra Cer+
7aniei !i la po!e!i%nile "eri"oriale din I"alia, 7onar2ia !-a
strduit s supra.ie0uiasc* alturi cu noul
I/periu Cer/an #i c% no%l Re'a" I"alian. (rin a$$ep"area
Aus!leich4ului a%!"ro-%n'ar din 18)< #i a corolarului
austro+polone) al Aus!leich4ului ,n Cali0ia* i/periul
a i)butit s+#i identifice interesele proprii cu
interesele na0ionale ale /a(7iarilor si ale po+
loneAilor, $a #i cu acelea ale ele/entelor (er/ane
de sub do/ina0ia lui- &ar* n+a i)butit* fie c n+a
.oit* fie c n+a putut* s ajun( la o ,n0ele(ere #i
cu supu#ii lui ro/6ni* ce7oslo.aci #i i%'o!la8i. Si
fo$%rile de re8ol8er de la SaraHe8o !-a% do8edi" a fi !e7nal%l
#ter(erii I/periului Austriac de pe 7arta uropei-
S /ai arunc/* ,n final* o pri.ire asupra
atitudinilor contrasti.e ale Austriei #i ale Turciei
,n decursul perioadei care a ur/at pri/ului
r)boi /ondial- &in acest r)boi* a/bele state
au ie#it sub for/ de republici #i a/,ndou au
ie#it a/putate de i/periile care odinioar
fcuser din ele .ecine #i potri.nice
,n.er#unate- &ar ase/narea se opre#te aici-
Austriecii au fost ,n acela#i ti/p poporul cel /ai
(reu atins #i cel /ai asculttor dintre cele cinci
popoare care se (siser* ,/preun* ,n tabra
care pierduse r)boiul- i au acceptat* pasi.*
noua ordine* cu o supre/ rese/nare* dar #i
cu un supre/ re(ret* ,n contrast cu aceast
atitudine* turcii au fost !in'%r%l din"re $ele $in$i
popoare n.inse care au luat iar#i ar/ele* la /ai
pu0in de un an dup ar/isti0iu* ,/potri.a pu+
terilor biruitoare #i au i)butit s i/pun o
re.i)uire substan0ial a tratatului de pace pe
care puterile biruitoare ur/riser s li+A
i/pun- 'roced,nd astfel* turcii #i+au
,/prosptat tinere0ea #i #i+au sc7i/bat soarta-
Cci ei nu se /ai luptau* sub Y dinastie oto/an
decadent* ca s pstre)e .reuna sau .reo
1<@ CN3A CI4ILI3AIILOR
alta din pro.inciile unui i/periu care se lsa ,n
.oia soartei- 'rsi0i de dinastia lor* ei au fost
iar#i pu#i ,n situa0ia s poarte un r)boi de
(rani0 #i s+A ur/e)e pe un conductor /ilitar
ales dup /eritele lui* ,ntoc/ai ca pri/ul lor
sultan Os/an- &ar* de data aceasta* luptau nu
pentru a+#i lr(i patria* ci pentru a o /,ntui-
C,/pul de lupt de la In `nD, pe care s+a dat
btlia 7otr,toare ,n cursul r)boiului 'rL$o-"%r$
din 1919-1922, se afl pe acel patri/oniu teritorial
pe care cel din ur/ dintre sel(iuci)i ,l 7r)ise
celui dint,i dintre os+/anl,i* cu #ase sute de ani
/ai ,nainte- Roata ajunsese s se ,ntoarc
iar#i de unde pornise-
%n lumea occidental pe &rontierele ei occidentale
,n cele dint,i .re/i ale ei* societatea noastr
occidental a suferit o presiune nu nu/ai de+a
lun(ul (rani0ei ei continentale rsritene* ci de
ase/enea pe trei fronturi occidentale- Anu/e*
presiunea pe a#a+nu/itul I7otar celticJ* ,n
Insulele Britanice #i ,n Bretania france)E
presiunea .iHin(ilor scandina.i ,n Insulele
Britanice #i de+a lun(ul 0r/urilor Atlanti$%l%i, n
uropa continentalE #i presiunea ci.ili)a0iei
siriace repre)entat de cei dint,i cuceritori
/usul/ani ai 'eninsulei Iberi$e. 3e 8o7 o$%pa 7ai
n"i de pre!i%nea pe I2o"ar%l $el"i$E.
Cu/ s+a ,nt,/plat c lupta pentru e8isten0
dintre principatele barbare pri/iti.e #i efe/ere
ale a#a+nu/itei ptar7ii a a.ut drept ur/are
constituirea a dou state ,naintate #i trainice
apar0in,nd corpului politic occidentalK &ac
arunc/ o pri.ire asupra procesului ,n .irtutea
cruia Re(atele An(liei #i Sco0iei au ajuns s ia
locul Iptar7ieiJ* .o/ (si c factorul
deter/inant* ,n fiecare etap* a fost un rspuns
la .reo pro.ocare datorat .reunei presiuni
e8terne- Na#terea Re(atului Sco0iei poate fi
pus ,n le(tur cu pro.ocarea e8ercitat asupra
prin$ipa"%l%i an'lo-!axon al Nort7u/briei de ctre
pic0ii #i sco0ii din nord- Actuala capital a Sco0iei
a fost ,nte/eiat de ctre re(ele Ed;in al
Nort7u/briei* al crui nu/e ,nc ,l poart2
Edinb%r'2. 5i anu/e a fost ,nte/eiat ca s
slujeasc de cetate de (rani0 a Nort7u/briei
,/potri.a pic0ilor de dincolo de &ir"2 of &or"2 #i
,/potri.a britanilor din Strat7+cl?de-
'ro.ocarea a aprut atunci c,nd pic0ii #i sco0ii
au cu+
'RO4OCARA &IN 'ARTA !&I%L%I DNCONL%RTOR
1<1
cent Edinb%r'2-%l n an%l 9# d-Cr-* #i ca ur/are au
silit Nort7u/bria s le cede)e ,ntre(ul 0inut
1o"2ian. Aceast cedare ridic ur/toarea
proble/ i/portant2 /ai putea oare acea
pro.incie pierdut a cre#tint0ii occidentale s+
#i pstre)e cultura occidental* ,n ciuda
sc7i/brii re(i/ului politicK Sau ur/a s cede)e
,naintea culturii strine* Ie8tre/+oc+$iden"aleE,
i7p%!e de $%$eri"orii ei $el"i$iO -epar"e de a $eda,
Lot7ianul a rspuns la pro.ocare capti.,ndu+#i ,n
cele din ur/ cuceritorii* ,ntoc/ai cu/ Crecia
cucerit cap"i8a!e odinioar Ro/a-
Cultura teritoriului cucerit a e8ercitat o
ase/enea atrac0ie asupra re(ilor sco0ieni ,nc,t ei
au fcut din Edinb%r'2 capitala lor #i au ajuns s
si/t #i s se poarte ,ntoc/ai ca si cu/
Lot7ianul ar fi fost 0inutul lor de ob,rsie* ,n .re/e
ce 0inuturile 7%n"oa!e ,5i'2land!+ n+ar /ai fi fost
dec,t un 0inut ,ndeprtat #i strin al stp,nirii lor-
Ca ur/are* tot 0r/ul rsritean al Sco0iei* p,n
la /oray &ir"2, a fo!" $oloniAa", iar 7ar'inea 0inuturilor
/untoase ,/pins spre nord* de ctre coloni#ti
de ori(ine en(le) pro.eni0i din 1o"2ian, din
nde7n%l %nor c,r/uitori cel0i #i ,n dauna popula0iei
celtice* care constituia nea/ul de ba#tin al
re(ilor sco0ieni- 'rintr+un transfer se/antic
consec.ent* dar nu /ai pu0in parado8al* Ili/ba
sco0ianJ a ajuns s ,nse/ne un dialect en(le)
.orbit ,n 1o"2ian, n lo$ s ,nse/ne dialectul (aelic
.orbit de sco0ii pri/iti.i-
Cea din ur/ consecin0 a cuceririi
Lot7ianului de ctre sco0i si pic0i nu a fost*
a#adar* co/pri/area frontierei nord+.estice a
cre#tint0ii occidentale* pornind de la $irt7 #i
p,n la T;eed, ci ,/pin(erea ei ,nainte p,n ce a
ajuns s cuprind ,ntrea(a insul nu/it !area
Britanic-
'rin ur/are* o fr,ntur de 0inut a unuia dintre
principatele Iptar7ieiJ a ajuns* fiind cucerit de
sco0i* nucleul actualului Re(at al Sco0iei- 5i
trebuie s se obser.e c 0inutul din Nort7u/bria
care a dus la bun sf,r#it aceast reali)are a fost
rnar$a din"re T;eed #i &or"2, #i nu 0inutul interior dintre
T;eed 5i Hu/ber- &ac .reun cltor lu/inat la
/inte .a fi cltorit prin Nort7u/bria ,n .eacul
al :+lea* ,n preaj/a cedrii 0inutului 1o"2ian pe
sea/a pic0ilor #i sco0ilor* el ar fi spus* fr
Tdoial* c /are .iitor nu se arta s aib
dinbur(7+ulE #i
.
5X dac .reunul dintre ora#ele
Nort7u/briei ar fi ur/at s
a
jun( capitala
per/anent a unui stat Ici.ili)atJ* acest ora#
1<2 CN3A CI4ILI3AIILOR
nu putea fi altul dec,t GorH- A#e)at ,n /ijlocul unei
c,/pii arabile ,ntinse* cea /ai ,ntins din nordul
Britanici* GorH apucase s fie centrul /ilitar al
unei pro.incii ro/ane #i sediul /etropolitan al
Bisericii- 5i de.enise* cu pu0in ti/p ,n ur/*
$api"ala 8re7elni$%l%i re'a" !$andina8 $%no!$%" !%b n%7ele
de I-anela;E. -ar a$e!" -anela; !e !%p%!e!e n 92@ d..r.
re(elui Messe8+uluiE ca ur/are* GorH a dec)ut
la ni.elul unui ora# de pro.incie en(le)- Iar
ast)i* ni/ic* ,n afara neobi#nuitei ,ntinderi a
co/itatului 4orJ!2ire fa0 de /edia suprafe0ei
celorlalte co/itate en(le)e* nu ne a/inte#te de
faptul c o soart /ult /ai strlucit prea s+i
fie 7r)it odinioar-
&intre principatele Iptar7ieiJ* .orbind acu/
de cele de la sud de Hu/ber* care prea /enit
s ia conducerea celorlalte #i s constituie
nucleul .iitorului Re(at al An(lieiK Trebuie s
obser./ c* ,n secolul al 4%I+lea al erei cre#tine*
co/petitorii /ai i/portan0i nu erau principatele
situate cel /ai aproape de continentul european*
ci !ercia #i Messe8+ul* adic acelea care
fuseser e8puse la sti/ulentul frontierei din
par"ea $el0ilor ,nc nesupu#i din ara Calilor #i din
CornFall- !ai obser./ c* ,n pri/a etap a
co/peti0iei* !ercia prea s fie ,n frunte- Re(ele
Of f a al !erciei a.ea sub poruncile lui p%"eri 7ai
n"in!e de$" ori$are din"re re'ii $on"e7porani l%i din
Messe8* deoarece presiunea e8ercitat asupra
!erciei de locuitorii din ara Calilor era /ai
puternic dec,t presiunea e8ercitat asupra
Messe8+ului de ctre CornFall- &e#i re)isten0a
I.el#ilor apuseniJ din CornFall a lsat un ecou
ne/uri"or n le'enda re'el%i Ar"2%r, aceast
re)isten0 a prut cu toate acestea a fi fost
cople#it de sa8onii apuseni cu oarecare
u#urin0- 'uternica presiune e8ercitat asupra
!erciei* pe de alt parte* este atestat filolo(ic
de ,nsu#i nu/ele de !ercia 1I!arcaJ* prin
e8celen0B- 5i /ai este atestat #i ar7eolo(ic
prin r/#i0ele /arelui .al de p/,nt* care se
,ntinde de la estuarul &eei p,n la estuarul
Se.ernului* .al care poart n%7ele de *ff a's (y6e
13(a)ul lui Off aB- La acea epoc s+ar fi prut c
.iitorul este al /er$iei, iar n% al Qe!!ex-%l%i. Si $% "oa"e
a$e!"ea, n 8ea$%l al I>-lea, a"%n$i $nd pro8o$area din
partea I7otarului celticJ a fost dep#it cu /ult
printr+o nou si cu/plit pro.ocare din partea
popoarelor Scandina.ici* a$e!"e pre!%p%neri !-a%
do8edi" fal!e. -e da"a a$ea!"a /er$ia
'RO4OCARA &IN 'ARTA !&I%L%I DNCONL%RTOR
1<*
nu a /ai putut s dea rspunsul* ,n .re/e ce
Messe8+ul* sub c,r/uirea l%i Alfred, a rspuns ,n
/od biruitor #i* ca ur/are* a de8eni" n%$le%l
Re'a"%l%i i!"ori$ al An'liei.
'resiunea scandina. asupra 0r/urilor
oceanice ale cre#tint0ii occidentale a pricinuit
nu nu/ai ,nc7e(area Re(atului An(liei sub casa
lui Cedric* din fr,/iturile Iptar7ieiJ* dar #i
,nc7e(area Re(atului $ran0ei* sub casa
capetian* din fr,/iturile r/ase ,n Occident
de pe ur/a i/periului lui .arol cel !are- ,n fa0a
acestei presiuni* An(lia a ajuns s+#i afle
capitala nu la Minc7ester* fosta capital a
Messe8+ului* e8pus .el#ilor apuseni* dar relati.
depar"e de pri7eHdia !$andina.* ci la Londra* care
suferise toat po.ara si pri/ejdia r)boiului #i
care pusese probabil capt acestuia prin biruin+
0a 7otr,toare din anul 89# d..r., re!pin'nd n$er$area
%nei ar/ade dane)e s ,nainte)e pe Ta7i!a. In
a$ela#i c7ip* $ran0a #i+a aflat capitala nu la Laon*
unde fusese cetatea de scaun a celor din ur/
Carolin(ieni* ci la 'aris* care sttuse ,n linia ,nt,i
a luptei* ,n .re/ea .ie0ii printelui celui dint,i
dintre re(ii capetieni* #i+i oprise pe .iHin(i ,n
,ncercarea a$e!"ora de a !%i pe Sena.
'rin ur/are* riposta ci.ili)a0iei occidentale la
pro.ocarea pe calea /rii din partea
Scandina.ici a dat na#tere noilor re(ate ale
An(liei #i $ran0ei- !ai t,r)iu* ,n strdania lor de
a+#i infrin'e .rj/a#ii #i de a-i do7ina, popor%l fran$eA
!i poporul en(le) #i+au furit acel puternic
instru/ent /ilitar #i !o$ial $%no!$%" !%b n%7ele de
!i!"e7%l fe%dal. Iar en'leAii s+au priceput s dea
e8presie artistic e8perien0ei e/o0ionale prin $are
a% "re$%" n 7area n$ercare* ,ntr+o nou e8plo)ie de
poe)ie epic* din care a supra.ie0uit nu/ai
fra(/entul $%no!$%" !%b n%7ele de The 3ay of the .attle
of 0aldon.
/ai trebuie s obser./ c $ran0a a repetat
,n Nor/an+dia ispra.a reali)at de en(le)i ,n
1o"2ian, i)butind s+#i c,#+ti(e cuceritorii
scandina.i ca recru0i ,n slujba ci.ili)a0iei po+
porului cucerit- !ai pu0in de un .eac dup ce Rollo
#i to.ar#ii si de lupt ,nc7eiaser cu
carolin(ianul .arol cel Si/plu acordul care le+a
druit o a#e)are statornic pe 0r/ul atlantic al
$ran0ei ,912 d-Cr-B* ur/a#ii lor se ,ndeletniceau s
lr(easc 7otarele cre#tint0ii occidentale ,n
!editerana* ,n dauna cre#tint0ii ortodo8e #i a
isla/ului- Si rsp,ndeau lu/ina deplin a
ci.ili)a0iei occidentale* a#a cu/ prinsese s
strlu+
1< CN3A CI4ILI3AIILOR
cea#c din nou ,n $ran0a* ,n re(atele insulare ale
An(liei #i Sco0iei* care p,n atunci )cuser
/ereu ,n penu/br- &in punct de .edere
fi)iolo(ic* cucerirea nor/and a An(liei poate fi
pri.it ca des.,r#irea a/bi0iilor* p,n atunci
nei)butite* ale barbarilor .iHin(i- &ar* din punct
de .edere cultural* o ase/enea interpretare
constituie pur #i si/plu un nonsens- Nor/an)ii
,#i repudiaser trecutul p(,n scandina. #i .e+
neau acu/a nu s distru( credin0a
cre#tint0ii o$$iden"ale ,n An(lia* ci s+o duc la
,/plinire- 'e c,/pul de lupt de la 5a!"in'!, a"%n$i
$nd 7ene!"rel%l Taillefer, 8i"eaA%l nor7and, /er(ea
clare ,n fruntea ca.alerilor nor/an)i #i c,nta* de
pe bu)ele lui nu rsuna o li/b scandina.ic* ci
(raiul fran$eA. 5i po.estea pe care o c,nta nu era
sa!a l%i Si'%rd, $i 3a Chanson de oland. 5i de .re/e ce
ci.ili)a0ia cre#tin occidental i)butise s+i atra(
astfel de partea ei pe n.litorii scandina.i de
pe 0inuturile ei* nu+i nici o /inune c ea a fost ,n
!"are s+#i pecetluiasc biruin0a reu#ind ,n cele din
ur/ s ia locul ci.ili)a0iei scandina.e ofilite ,n
/u(ur* pe c7iar tr,/ul S$andina8ieP. 3e .o/
,ntoarce la acest subiect atunci c,nd .o/
alctui* ,n .ederea unei cercetri co/parati.e* o
list a ci.ili)a0iilor I.e#tejiteJ-
A/ lsat /ai la ur/ discu0ia asupra
presiunii pe (rani0 care s+a i.it cea dint,i ,n )orii
istoriei* le+a dep#it pe toate celelalte ,n
intensitate #i a prut c .a fi atotcople#itoare
pentru puterea ,nc fra(ed a ci.ili)a0iei noastre
,n lea(n- =ibbon are dreptate c,nd consider c
o ase/enea presiune era c,t pe ce s a).,rle
societatea noastr occidental pe un loc de pe
lisia ci.ili)a0iilor .e#tejite ,n /u(ur-
1
AA8rlirea
arabilor asupra ci.ili)a0iei ,nc ,n lea(n a
Occiden"%l%i a fo!" %n in$ident repre)ent,nd reac0ia
final a ci.ili)a0iei siriace ,/potri.a ,ndelun(atei
ptrunderi a elenis/ului ,ntr+un 0inut siriac-
$iindc* atunci c,nd arabii s+au ,nsrcinat s
duc la bun sf,r+
1
IO bir%i"oare linie de nain"are a fo!" prelun(it pe o distan0
de peste o /ie de /ile* de la st,nca Cibraltarului p,n la
/alurile LoareiE dac s+ar fi prelun(it cu aceea#i distan0*
sarasinii ar fi ajuns p,n la 7otarele 'oloniei #i ,n 0inuturile
/untoase ale Sco0iei--- 5i poate interpretarea suretelor
Coranului s+ar ,n.0a ast)i ,n #colile de la O8ford* #i de la
catedrele acestora s+ar propo.dui unor studen0i circu/ci#i
ade.rul sf,nt al re.ela0iilor lui /a2o7edE ,=ibbon, The History of the
(ecline and +all of the o&an "&pire- $api"ol%l 1II+.
'RO4OCARA &IN 'ARTA !&I%L%I DNCONL%RTOR
1<#
#it stp,nirea isla/ului ,n lu/e* ei nu s+au
odi7nit p,n n+au recucerit pentru societatea
siriac toate 0inuturile ei anterioare* p,n la cele
/ai lar(i (rani0e la care ajunsese .reodat- &ar*
fr s se /ul0u/easc s reconstituie* sub
for/a unui i7peri% arab, !"a"%l %ni8er!al $are !e
n"r%$2ipa!e 7ai n"i !%b for7a i7peri%l%i per!an al
A2e7eniAilor, arabii a% 7er! /ai departe* s
recucereasc #i toate 0in%"%rile feni$iene ale
Carta(inei* ,n Africa #i ,n Spania* ,n aceast din
ur/ 0ar* arabii* /er(,nd pe ur/ele pa#ilor lui
Ha/ilcar #i ai lui 5annibal, n+au strbtut nu/ai
Cibraltarul* ci* ,n <1*, a% "re$%" !i 'irineii- 5i ,n cele
din ur/* de#i nu au /ai ajuns s se /soare
cu ispr.ile lui 5annibal, strbt,nd Ronul si Alpii*
ei au p#it totu#i pe /elea(uri pe care nu p#ise
5annibal, a"%n$i c,nd #i+au ,ntors ar/ele p,n la
Loara-
,nfr,n(erea arabilor de ctre franci* sub
co/anda bunicul%i l%i .arol cel !are* ,n btlia de
la To%r! ,<*2 d..r.+, a nse/nat* fr nici un fel de
,ndoial* unul dintre cele /ai /ari e.eni/ente
din istorie- 'entru c reac0ia occidental la pre+
siunea siriac* reac0ie care s+a afir/at atunci
pentru ,nt,ia oar* a sporit tot /ai /ult ,n for0
#i .i(oare pe linia frontului de aprare* p,n
c,nd* #apte sau opt .eacuri /ai t,r)iu* cerbicia
acestei reac0ii i+a ).,rlit pe portu(7e)i* afla0i ,n
a.an(arda cre#tint0ii occidentale* dincolo de
0r/urile 'eninsulei Iberice #i dincolo de /are*
,n jurul Africii* p,n la Coa* /ala$$a #i !acao- Iar
a.an(arda castilian a strbtut Atlanticul p,n
,n !e8ic si* de+a lun(ul 'acificului* p,n la !anila-
'ionierii ace#tia iberici au fcut un ser.iciu fr
de perec7e cre#tint0ii occidentale- i i+au lr(it
ne/surate )ri* #i* prin aceasta* i+au ,ntrit
structurile* ajun(,nd ,n cele din ur/ s+i
,n(duie s ,/br0i#e)e toate /elea(urile
locuite #i toate /rile na.i(abile ale (lobului-
Aceasta se datore#te /ai ,nt,i #i n"i ener(iei
iberice* pe sea/a creia cre#tintatea occiden+
tal a ajuns s se ,ntind* ,ntoc/ai ca (runtele
de /u#tar din parabol* p,n a ajuns s fie
I/area societateJ2 copacul ,n ale crui ra/uri
toate se/in0iile p/,ntului au .enit s+si afle
adpostul-
-e#teptarea ener(iilor cre#tint0ii iberice ,n
ur/a sti/ulentului repre)entat de presiunea
/aurilor este do.edit de faptul c aceast
ener(ie s+a sleit de ,ndat ce presiunea /aurilor
a luat sf,rsit- ,n .eacul al :4II+lea* portu(7e)ii #i
castili+
1<) CN3A CI4ILI3AIILOR
enii au fost ,nlocui0i ,n Lu/ea Nou ? pe care ei
o c7e/aser la .ia0 ? de nou+.eni0i* de
.enetici* ca olande)ii* en(le)ii #i france)ii* din
pr0ile transpirineene ale cre#tint0ii occi+
dentale- 5i aceast ,nfr,n(ere din$olo de o$ean
$oin$idea $% eradicarea sti/ulentului istoric acas*
,n 'eninsula Iberic* ca ur/are a e8tirprii* prin
/cel* e8pul)are sau con.ertire cu sila* a
nu/ero#ilor I/oriscosJ care /ai r/seser ,n
peninsul- Se pare* a#adar* c rela0ia dintre
/rcile iberice si /auri este aido/a rela0iei
dintre /onar7ia danubian a Habsbur(i+lor si
os/anl,i- ,n a/bele )one* 0inuturile de (rani0
au fost puternice at,ta .re/e c,t #i presiunea a
fost puternic- 5i pe ur/* de ,ndat ce
presiunea a prins s slbeasc* fiecare din
0inuturile de frontier ? Spania* 'ortu(alia #i
Austria ? a ,nceput s+#i piard din puteri #i s
lase conducerea altora din"re p%"erile $are !e l%p"a%
pen"r% n"ie"a"e n l%7ea noa!tr occidental-
(5) S"i#ulen"ul #arilor +n!er!ri
+ovestea cu &ierarii chiopi i cu poeii orbi
Atunci c,nd un or(anis/ .iu este supus unei
,ncercri /ult /ai (rele dec,t acelea la care s,nt
supu#i ceilal0i /e/bri ai aceleia#i spe0e* de
pild* prin pierderea unui anu/it or(an sau a
unei anu/ite facult0i, a$e!" or'ani!7 poa"e fi de!"oi-
nic s rspund la (reaua ,ncercare prin
speciali)area altui or(an sau facultate* p,n ce
.a fi i)butit s capete o ,n,ietate ,ntr+un al doilea
do/eniu de acti.itate* care s+i ,n(duie s
$o7pen!eAe inferiori"a"ea l%i n $el dint,i do/eniu-
Orbii* de pild* i)butesc s+#i de).olte si/0ul
pipitului /ai /ult dec,t ceilal0i oa/eni* care au
.ederea bun- Ce.a ase/ntor .o/ (si ,n
ca)ul ,n care* ,ntr+un /ediu social* un (rup sau o
clas* penali)ate din punct de .edere social ?
fie ,n ur/a unui accident* fie prin propria lor
fapt* sau prin .oin0a celorlal0i /e/bri ai
societ0ii ,n care triesc ? se do.edesc ,n stare
s rspund acestei (rele ,ncercri care+i e8pune
la o capitis di4&inutio- /er(,nd p,n la e8cluderea
din (rup sau p,n la inter)icerea acti.it0ii ,n
anu/ite do/enii prin concentrarea ener(iilor ,n
alte c,/puri de acti.itate* unde ajun( s
e8cele)e-
'RO4OCARA &IN 'ARTA !&I%L%I DNCONL%RTOR
1<<
S ,ncepe/ prin ca)ul cel /ai si/plu- Anu/e*
prin situa0ia ,n care anu/ite infir/it0i fi)ice ,i
,/piedic pe anu/i0i indi.i)i s ur/e)e
/eseriile obi#nuite din s,nul societ0ii ai crei
/e/bri s,nt- S ne a/inti/* de pild* de
po.estirile cu orbii sau cu #c7iopii care s+au
nscut astfel* sau au ajuns s fie astfel* ,n s,nul
unei societ0i barbare* acolo unde fiecare
/e/bru al societ0ii trebuie s fie* la ne.oie* un
r)boinic- Cu/ .a putea face fa0 un #c7iop la
ase/enea obli(a0ii socialeK C7iar dac picioarele
nu+A pot duce pe c,/pul de lupt* totu#i /,inile
lui s,nt destul de puternice s fureasc ar/e #i
plato#e pe care s le /,nuiasc #i pe care s le
poarte to.ar#ii lui- 5i #c7iopul ajun(e astfel at,t
de ,nde/,natic ,n /eseria lui ,nc,t to.ar#ii lui
depind acu/ de el tot at,t c,t depinde #i el de ei-
5i astfel se ,nt,/pl ca #c7iopul s de.in
prototipul curent al #c7iopului Hep7aistos
14ulcanB sau al lui Meland cel 5c7iop 1Ma?land
S7i"2, Qieland fierarulB din lu/ea /itolo(iei- &ar
cu/ reac0ionea) barbarul orbK Situa0ia lui este
/ai (rea- l nu poate s+#i foloseasc /,inile
bt,nd fierul- &ar le poate totu#i folosi ca s
atin( coardele unei 7arpe ,n+tr+un rit/ care s
se ar/oni)e)e cu (lasul lui- 5i+#i poate sili
/intea s poeti)e)e ispr.ile .iteje#ti pe care el
nu e capabil s le s.,r#eascE dar despre care
poate afla din po.estirile* fr /ult /e#te#u(
spuse* ale to.ar#ilor lui care au fost pe
c,/purile de lupt- Si .a ajun(e astfel s
,ndeplineasc rolul de purttor #i trans/i0tor al
ne/uritoarei sl.i* adic toc/ai ceea ce
jinduie#te s capete r)boinicul barbar2
roii+au fost* @nainte s fie A'a7e7non,
!ul0i/eE ,ns ni/eni de d,n#ii nu /ai
#tie* 5i ni/enea nu+i pl,n(eE cci le+a
lipsit* aie.ea* %n bard s le sl.easc
,nalta .itejie.
1
Sclavia
&intre /arile ,ncercri i/puse* nu printr+un
accident al naturii* ci de /,na o/ului* cea /ai
e.ident* cea /ai uni.ersal #i cea /ai aspr a
fost si r/,ne scla.ia- S ne (,ndi/* de pild* la
uria#a /as de i/i(ran0i adus ,n Italia sub
for/ de !$la8i, de pe "oa"e 7elea'%rile din H%r%l
/edi"eranei, n
1
Hora0iu* *de- I0, 9 1tr- &an A- L)rescuB-
1<8 CN3A CI4ILI3AIILOR
decursul celor dou .eacuri at,t de cu/plite
care se cuprind ,ntre r)boaiele cu 5annibal si
instaurarea p$ii a%'%!"ane. C,t de cu/plit era
soarta acestor i/i(ran0i adu#i ,n stare de robie*
c,nd au fost sili0i s ,nceap o .ia0 nou* ,ntrece
orice ,nc7ipuire- %nii dintre ei erau /o#tenitorii
patri/oniului cultural al ci.ili)a0iei elene- 5i
ace#tia #i+au .)ut ,ntre(ul uni.ers spiritual #i
/aterial prbu#indu+se o dat cu cet0ile lor
jefuite #i o dat cu /inarea lor ,n tur/e* ca s
fie .,ndu0i la t,r(urile de scla.i- Al0ii* pro.enind
din Iproletariatul internJ oriental al societ0ii
elene* ,#i pierduser de 7ai nain"e pa"ri/oniul
social* dar nu+#i pierduser ,nc posibilitatea de
suferin0 personal #i capacitatea de a si/0i
ad,nc u/ilin0a fr de /ar(ini a ,nrobirii- O
.ec7e )ical (reac spune c Idin )iua ,nrobirii*
un o/ ,#i pierde ju/tate din o/enieJ- 5i )icala
aceasta #i+a do.edit cu/plita ,ndrept0ire ,n
starea de (roa)nic ,njosire ,n care a fost /ult
.re/e 0inut proletariatul urban $obor"or din !$la8i, la
Ro7a. .a %r7are, a$e!" prole"aria" nu /ai putea tri
nu/ai cu p,ine* ci cu Ip,ine #i $ir$E 8pane& et
circenses9- ,ncep,nd cu al doilea .eac ,nainte de
Cristos #i p,n ,n .eacul al #aselea al erei
cre#tine- Adic* p,n c,nd au ajuns s sleiasc
7a/barele #i c,nd poporul a pierit de pe fa0a
p/,ntului- Aceast ,ndelun(at .ia0 /oart a
constituit penali)area pentru c nu s+a rspuns
cu/ ar fi trebuit la ,nrobire- 5i nu ,ncape ,ndoial
c pe aceast cale at,t de lar( a ni/icirii
personalit0ii au fost ,/pinse cele /ai /ulte
fiin0e o/ene#ti* de cele /ai deosebite ob,rsii #i
/entalit0i* ,nrobi"e ,n /as ,n cea /ai
,ntunecat epoc a istoriei elene- 5i* cu toate
acestea* unele dintre aceste fiin0e ,nrobite s+au
,ncu/etat s dea o ripost pro.ocrii ,nrobirii #i
au i)butit s dea rspunsul ni/erit* ,ntr+un c7ip
sau ,ntr+altul-
An%7e, %nii dintre scla.i s+au ridicat* ,n slujba
stp,nilor lor* p,n c,nd au ajuns s fie
ad/inistratorii rspun)tori ai unor /ari
do/enii- C7iar #i do/eniul ce)arilor* c,nd a
ajuns s creasc p,n a de.enit statul uni.ersal
al lu/ii elene* a fost 7ere% ad7ini!"ra" de liber0ii
ce)arilor- Al0i scla.i* pe care st+p,nii lor ,i
lsaser s se ,ndeletniceasc uneori cu /ici
ne(o0uri* #i+au cu/prat libertatea de pe ur/a
peculiului pe care stp,nii lor le+au ,n(duit s #i+
A ,ncropeasc- 5i au ajuns a!"fel la "rep"e nal"e #i la
/are influen0 ,n lu/ea de afaceri
'RO4OCARA &IN 'ARTA !&I%L%I DNCONL%RTOR
1<9
a Ro/ei- Al0ii au r/as scla.i pe lu/ea aceasta*
dar au ajuns re(i+filo)ofi sau ,nte/eietori de
biserici ,n cealalt lu/e- Iar ro/anul de ba#tin*
care putea* pe drept cu.,nt* s dispre0uiasc
autoritatea nele(iti/ a unui 3ar$i!!%! !a%
n'7farea de proaspt ,/bo(0it a unui Tri/alc7io*
nu pre(eta s se desfete cinstind ,n0elepciunea
senin a scla.ului #c7iop pictet- Si nu putea s
pri.easc* fr s se /inune)e* entu)ias/ul
unei /ul0i/i anoni/e de scla.i #i de liber0i* a
cror credin0 /uta si /un0ii din loc- ,n .re/ea
celor cinci .eacuri care s+au scurs ,ntre
r)boaiele cu 5annibal #i con.ertirea la cre#tinis/
a lui Constantin* autorit0ile ro7ane a% p%"%"
$on"e7pla cu/ se desf#ura* sub oc7ii lor*
/iracolul unei credin0e ser.ile- Credin0 care se
rsp,ndea* ,n ciuda tuturor strdaniilor pentru
oprirea ei prin for0 &i!ic, p,n au ajuns c7iar
ro/anii s+i cede)e- $iindc i/i(ran0ii ,nrobi0i*
care+#i pierduser c/inele si fa/iliile #i toate
bunurile* ,#i pstraser nu/ai credin0a
reli(ioas- Crecii au adus cu ei bacanalele*
anatolicii $%l"%l .ibelei ,I-iana efe!ienilorE, o )eitate
7itit care supra+.ie0uise /ult .re/e societ0ii
,n care fusese conceputBE e(ip"enii a% ad%! $% ei
$%l"%l l%i I!i!, babilonienii cultul stelelor lor*
iranienii cultul lui !it7ra* iar sirienii cre#tinis/ul-
IS+a re.rsat ,n Tibru Orontes sirianulJ .a scrie
lu.enal* ,n .eacul al doilea al erei cre#tine- Si*
din ,/preunarea apelor celor dou flu.ii* a luat
na#tere o@epoc nou a istoriei* ,n care a fost
,n(rdit supunerea scla.ului fa0 de stp,nul
su-
!area proble/ era dac o reli(ie i/i(rant
a proletariatului intern putea cople#i reli(iile
indi(ene ale /inorit0ii do/inante a societ0ii
elene- &e ,ndat ce apele ajunseser s+si
,/preune .alurile* era cu neputin0 ca ele s
nu se #i a/estece- 5i* de .re/e ce au ajuns s
se a/estece* nu /ai ,ncpea ,ndoial ,n ceea ce
pri.e#te curentul care ur/a s biruie* dac firea
lucrurilor nu era constr,ns s ia alt
,ntorstur prin for0 sau .iclenie- Cci )eii
tutelari ai lu/ii elene se ,ndeprtaser de /ult
de starea de .ie0uire inti/ co/un ,n care se
aflaser odinioar cu adoratorii lor* ,n .re/e ce
)eii proletariatului do.ediser c pot fi* pentru
credincio#ii lor* Iloc de adpost #i trie* si ajutor
de+a pururi aie.ea* ,n .re/uri de restri#teJ- $a0
de ase/enea perspecti.e autorit0ile ro/ane
au 5o.it* .re/e de patru .eacuri* ,ntre dou
preri- ra oare de
18@ CN3A CI4ILI3AIILOR
datoria lor s porneasc ofensi.a ,/potri.a
reli(iilor strineK Sau se cdea s le fac loc ,n
sufletul lorK $iecare dintre )eit0ile noi ,#i (sea
ecou ,n sufletul uneia din subdi.i)iunile cla!ei
$r7%i"oare ro7ane2 !it7ra era pe placul solda0ilorE
I!i!, pe placul fe/eilorE )eit0ile cere#ti* pe placul
intelectualilorE -iony!o!, pe placul filelenilorE iar
Cibele* pe placul adoratorilor de feti#uri- In anul
2@# ..r., n 8re7ea $riAei pri$in%i"e de r)boiul cu
5annibal, !ena"%l ro7an a an"i$ipa" a$$ep"area
cre#tinis/ului de ctre Constantin ? care .a a.ea
loc dup 7ai bine de $in$i !%"e de ani ? n"7pinnd, $%
onor%ri ofi$iale* piatra /a(ic 1sau /eteoritulB
picat din cer #i ,/podobit ulterior cu efi(ia
di.in a Cibelei* adus ca "ali!7an din cetatea
anatolian 'essinus- &ou)eci de ani /ai t,r)iu*
ro/anii au anticipat persecu0ia lui -io$le"ian
,/potri.a cre#tinilor atunci c,nd au inter)is
srbtoarea elen a bacanalelor- Lun(a
co/peti0ie dintre )eit0i nu a fost dec,t
proiectarea pe alt plan a co/peti0iei dintre
scla.ii i/i(ran0i #i stp,nii lor ro/aniE ,n aceast
lupt* scla.ii #i )eit0ile scla.ilor au biruit ,n cele
din ur/-
Sti/ulentul penali)rilor /ai este ilustrat #i
prin discri/inrile rasiale* a#a cu/ a.e/ ca
pild siste/ul castelor ,n societatea 7indus-
Csi/ ,n aceast societate rase sau caste $are
!n" ex$l%!e de la exer$i"area %nei 7e!erii !a% ndele"niciri
#i care ajun( totu#i s dea bune re)ultate ,n alte
/eserii !a% ndele"ni$iri. To" a#a* scla.ul ne(ru silit
s i/i(re)e ,n A/erica de Nord a fost supus la o
dubl penali)are2 aceea a discri/inrii rasiale #i
aceea a ser.itutii le(ale* iar ast)i* opt)eci de ani
dup ce aceast a doua penali)are a fost
abolit* cea dint,i apas tot at,t de 're% $a 7ai
nain"e a!%pra liber-0ilor de culoare- Nu /ai e ne.oie
s /ai insist/ aici asupra nele(iuirilor s.,r#ite
,/potri.a rasei ne(re de ctre ne(u0torii #i
proprietarii de scla.i ai lu/ii noastre
occidentale* fie e%ropeni, fie a7eri$ani. .e "rebuie s
obser./ ? si* dup ce a/ ,nceput prin
paralela cercetat ,n s,nul societ0ii elene* .o/
obser.a feno/enul fr /are surprindere ?
este c ne(rul a/erican* .),nd c pe lu/ea
aceasta talerul balan0ei ,n care a fost a#e)at
este necontenit cople#it de cellalt taler al
balan0ei* #i+a ,ndreptat sufletul ctre cealalt
lu/e* ca s+#i afle /car acolo /,n(,iere-
'RO4OCARA &IN 'ARTA !&I%L%I DNCONL%RTOR
181
Ne(rul ni se ,nf0i#ea) prin ur/are ca fiind
silit s dea riposta la cu/plita pro.ocare din
partea societ0ii albe prin+tr+un rspuns reli(ios*
care* atunci c,nd .a putea fi pri.it retrospecti.*
se .a do.edi co/parabil cu rspunsul .ec7ilor
orientali la pro.ocarea .enit din partea
stp,nilor lor ro/ani- Ne(rul nu #i+a adus cu el*
desi(ur* .reun cult ancestral propriu din Africa
lui* ca s poat cuceri cu el ini/ile concet0enilor
si albi din A/erica- !o#tenirea lui social pri/i+
ti. era at,t de pu0in ,nse/nat ,nc,t* ,n afara
unor cioburi pstrate* a fost risipit ,n cele patru
.,nturi ,n contact cu ci.ili)a0ia occidental- Astfel
,nc,t ne(rul a pus piciorul pe p+/,ntul A/ericii
despuiat* at,t trupe#te c,t #i suflete#te- 5i n+a
putut s+si afle /,ntuirea dec,t ,nf#ur,ndu+si
(oliciunea cu )dren0ele a).,rlite la (unoi de ctre
,nrobitorii lui- Ne(rul s+a adaptat astfel la noul
su /ediu ,nconjurtor social* redescoperind ,n
cre#tinis/ anu/ite ,n0elesuri #i .alori pri/iti.e*
pe care ci.ili)a0ia noastr occidental le+a uitat
de /ult .re/e- &esc7i),ndu+#i /intea si/plist
#i i/presionabil la ,n.0tura .an(7eliilor*
ne(rul a descoperit c Isus a fost un pro+roc care
a .enit pe lu/e nu ca s+i ,ntreasc pe jil0urile
lor pe cei puternici* ci pentru a+i ,nl0a pe cei
u/ili #i pe cei blajini- I7i'ran0ii sirieni ,nrobi0i
care au transplantat odinioar cre#tinis/ul ,n
Italia ro/an au i)butit s fac /inunea de a
,nj(7eba o reli(ie nou* una plin de .ia0* ,n
locul unei reli(ii .ec7i care de fapt ,#i dduse
du7ul- ste cu putin0 ca i/i(ran0ii ne(ri ,nrobi0i
care au (sit cre#tinis/ul ,n A/erica s fie ,n
stare s fac o /inune #i /ai /are #i s fac s
,n.ie /ortul- Cu intui0ia lor spiritual
ase/ntoare aceleia a copiilor #i cu
,nde/,narea lor de+a da e8presie estetic
spontan e8perien0ei reli(ioase e/o0ionale* s+ar
putea s fie destoinici s fac iar#i s p,lp,ie ,n
ini/ile lor tciunii reci si acoperi0i cu )(ur ai
cre#tinis/ului* pe care li i+a/ trans/is noi astfel-
5i s+ar putea ca* ,n sufletele lor proaspete* s
prind iar#i s plpie flacra di.in- Nu/ai
astfel* pare+se* ar putea cre#tinis/ul s fie
conceput iar#i ca o credin0 .ie* ,n s,nul unei
ci.ili)a0ii /uribunde* a#a cu/ a fost conceput
odat- 5i dac o ase/enea /inune ar ajun(e s
fie s.,r#it prin 7arul unei bi!eri$i a ne'rilor
a7eri$ani, a$ea!"a ar n!e7na $ea 7ai dina/ic ripost cu
putin0 fa0 de pro.ocarea penali)rii sociale- O
ripost cu/ nu s+a /ai dat .reodat de oa/eni-
182 CN3A CI4ILI3AIILOR
-anarioii, ca!anl%ii si levantinii
'enali)area social a /inorit0ilor reli(ioase
,n s,nul unei co/unit0i care* din alte puncte de
.edere* se ,nf0i#ea) ca fiind o/o(en*
constituie un e8e/plu at,t de obi#nuit ,nc,t abia
de /ai are ne.oie de e8e/ple- Oricine #tie ce
ripost ener(ic a fost dat unei ase/enea
pro.ocri de ctre puritanii en(le)i ,n secolul al
:4II+lea- Cu/ aceia care au r/as acas* /ai
,nt,i prin inter/ediul Ca/erei Co/unelor* apoi
prin 7iHlo$irea .oa!"elor-de-fier
1
ale l%i .ro7;ell, au
rsturnat interpretarea oficial a constitu0iei
en(le)e #i au deter/inat ,n cele din ur/
triu/ful re(i/ului parla/entar a#a cu/ ,l
cunoa#te/ #i noi- In .re/e ce aceia care au
trecut dincolo de ocean au pus te/eliile Statelor
%nite- ste /ai interesant s cercet/ unele
e8e/ple /ai pu0in cunoscute cititorilor no#tri-
8e/ple ,n cadrul crora ele/entele pri.ile(iate
si cele penali)ate fceau parte din dou
ci.ili)a0ii deosebite* de#i au ajuns s fie cuprinse
,ntr+un acela#i corp politic ca ur/are a for0ei
/ajore e8ercitate de ele/entul do/inator-
n I7peri%l Oto/an* corpul principal al
cre#tint0ii ortodo8e a fost ,n)estrat* ,n ur/a
n.lirii unor stp,nitori de alt credin0 #i de
alt cultur* cu un stat uni.ersal fr de care
societatea cre#tin ortodo8 nu /ai putea
e8ista* dar pe care se do.edise neputincioas
s+A ,nj(7ebe)e ea sin(ur- Astfel ,nc,t cre#tinii
ortodoc#i au fost ne.oi0i s plteasc scu/p
pentru incapacitatea lor social* prin aceea c
au ,ncetat s fie stp,ni ,n propria lor cas-
Cuceri"orii 7%!%l7ani care s+au a#e)at #i au
statornicit pa; otto&anica pe 7elea'%rile lu/ii cre#tine
ortodo8e au cerut s fie rsplti0i pentru aceas+
ta* pentru ser.iciul politic pe care+A aduseser
supu#ilor lor cre#tini* sub for/a unei discri/inri
reli(ioase- 5i aici* ca aiurea* cei care au fost
supu#i unei discri/inri penali)ante au ripostat*
ajun(,nd s stp,neasc do/eniile de acti.itate
,n care /ai puteau s se /anifeste ,n /od
eficient-
,n .ec7iul I/periu Oto/an nu putea ni/eni*
dac nu f$ea par"e dintre os/anl,i* s ia parte la
c,r/uire sau s poarte ar/e- 5i pe /ari
,ntinderi ale I/periului Oto/an* p,n #i
1
,ronsides 1coaste de fierB* denu/irea dat trupelor de
ca.alerie ale lui Oli8er .ro7;ell. Recruta0i dintre cei /ai )elo#i
puritani* clre0ii l%i .ro7;ell purtau plato#e de fier* de unde
pro.ine denu/irea lor 8n. t.9.
'RO4OCARA &IN 'ARTA !&I%L%I DNCONL%RTOR
18*
proprietatea #i cultura solului au trecut din
/,inile cre#tinilor supu#i ,n /,inile stp,nitorilor
lor /usul/ani. n a!e7enea ,/prejurri* diferitele
popoare cre#tine ortodo8e au ajuns ? pentru
,nt,ia #i cea de pe ur/ oar ,n istoria lor ? sa se
,n0elea( ,ntre ele* fr s #i+o /rturiseasc #i
poate #i fr s fie con#tiente pe deplin de
aceastaE dar* ,n orice ca)* s se ,n0elea( efecti.
,ntre ele- Cci nu se /ai puteau ,ndeletnici* ca
p,n a"%n$i, $% 7od%l lor predile$" de pe"re$ere a "i7p%l%i,
a$ela de a purta r)boaie ,ntre fra0i* nici s ocupe
profesiuni liberale- Au fost astfel sili0i s+#i
,/part ,ntre ele /eseriile #i ,ndeletnicirile cele
/ai u/ile- 5i* ca ne(u0tori* au ajuns ,ncetul cu
,ncetul s pun piciorul ,ntre )idurile capitalei
i/periale* de %nde i iA'oni!e $% 'loa"a /a2o7ed
Cuceritorul* con#tient de ce fcea astfel- 4la7ii
de pe podi#urile Ru/eliei s+au a#e)at astfel prin
ora#e* ca bcani- Crecii .orbind (rece#te din
ar7ipela(* ca si (recii .orbind turce#te din
Cara/ania ana+tolic ,nconjurat de uscat au
,nceput s fac ne(o0 pe o scar /ult /ai lar(E
albane)ii s+au fcut )idariE 7%n"ene'renii, pa)nici
#i #tafeteE p,n #i bul(arii bucolici si+au (sit un
/ijloc de trai* locuind prin /a7alale ca r,nda#i si
(rdinari-
'rintre cre#tinii ortodoc#i care s+au re,ntors la
Constanti+nopol era #i un (rup de (reci* a#a+
nu/i0ii fanario0i* care f%!eser sti/ula0i prin
pro.ocarea penali)rii ,ntr+un (rad at,t de ,nalt
,nc,t au ajuns ,ntr+ade.r s n)uiasc s fie
co/petitorii .irtuali si ,nlocuitorii poten0iali ai
os/anl,ilor ,n#i#i ,n ceea ce pri.e#te
ad/inistra0ia #i controlul I/periului- $anarul* de
unde ,#i tra(e nu/ele aceast clic de fa/ilii
(rece#ti nutrind ase/enea n)uin0e* era col0ul
de nord+.est al Sta/+bulului* col0 pe care
c,r/uirea oto/an ,l prsise pe /,inile
supu#ilor ei cre#tini re)iden0i ,n capital* ca un
fel de ec7i.alent al unui (7etou- Aici s+a a#e)at
patriar7ul ecu/enic* dup ce catedrala Sf,nta
Sofia a fost con.ertit ,n /osc7ee- 5i* ,n aceast
po)i0ie retras #i* ,n aparen0* fr perspecti.e*
patriar7ia a ajuns s fie centrul de raliere #i
unealta cre#tinilor ortodoc#i (reci care se
,/bo(0iser prin ne(o0- $anario0ii ace#tia
a
u
i)butit s ob0in dou /ari reali)ri- Anu/e* ca
ne(u0tori pe scar /are* ei au intrat ,n le(turi
de co/er0 cu lu/ea occidental si au reu#it s
capete cuno#tin0e te/einice pri.ind obiceiurile*
co/porta/entul #i li/bile lu/ii occidentale- Iar
ca ad/inistratori ai afacerilor 'atriar7iei* ei au
cap+
18 CN3A CI4ILI3AIILOR
"a" o lar( practic econo/ic #i o cunoa#tere
te/einic a ad/inistra0iei oto/ane- Aceasta
,ntruc", n $adr%l 8e$2i%l%i !i!"e7 ad7ini!"ra"i8 o"o7an,
pa"riar2%l era $on!idera" $a inter/ediarul politic oficial
,ntre stp,nirea oto/an #i to0i supu#ii ei cre#tini
ortodoc#i* ,n orice pro.incie s+ar fi aflat ei #i orice
li/b ar fi .orbit- Aceste dou reali)ri s+au
do.edit a fi nespus de prielnice fanario0ilor*
atunci c,nd* la captul conflictului secular dintre
I/periul Oto/an #i lu/ea occidental* soarta s+
a rostit ,n cele din ur/ ,/potri.a os/anl,ilor*
dup cel de+al doilea asediu nei)butit al 4ienei,
n anii 1)82-1)8*.
S$2i7barea !oar"ei ar7elor a prod%! for7idabile $o7pli-
ca0ii ,n proble/ele interne ale statului oto/an-
!ai ,nainte de ,nfr,n(erea din 1)8*, os/anl,ii se
bi)uiser ,ntotdeauna pe si/pla aplicare a for0ei
,n rela0iile lor cu puterile o$$identale- Slbirea lor
pe tr,/ul /ilitar i+a pus fa0 ,n fa0 cu dou noi
proble/e- rau sili0i acu/ s trate)e la o /as
de conferin0 cu puterile occidentale pe care nu
le putuser infrin'e pe c,/pul de luptE #i
trebuiau ,n sf,r#it s 0in sea/ de si/0/intele
supu#ilor lor cre#tini* pe care nu /ai puteau fi
/ult .re/e si(uri c+i /ai pot 0ine ,n fr,u- Cu
alte cu.inte* turcii nu se /ai puteau lipsi acu/
de diplo/a0i iscusi0i #i de ad/inistratori
destoinici- Si fondul de e8perien0 ne$e!ar, de $are
duceau lips os/anl,ii ,n#i#i* nu/ai fanario0ii*
printre to0i supu#ii lor* ,l posedau- Ca ur/are*
os/anl,ii au fost constr,nsi s nu+i /ai
dispre0uiasc pe fanario0i #i s+#i do/oleasc
principiile de c,r/uire de p,n atunci* conferind
fanario0ilor co/peten0i* de oportunitatea
ser.iciilor crora erau sili0i s 0in sea/* patru
/ari de/nit0i ,n stat* care constituiau po+)i0ii+
c7eie ,n noua situa0ie politic a I/periului
Oto/an- Astfel* ,n decursul secolului al :4III+lea
al erei cre#tine* puterea politic a fanario0ilor a
fost te/einic a#e)at- 5i prea c pre!i%nea din
par"ea O$$iden"%l%i a a8%" drep" reA%l"a" nAe!trarea
I/periului Oto/an cu o nou clas
conductoare* recrutat printre .icti/ele unei
lun(i penali)ri rasiale #i reli'ioa!e, $are d%ra de
7%l"e 8ea$%ri.
&ar p,n la ur/ fanario0ii nu au i)butit s+si
duc la bun sf,r#it I/enirea pe care prea c le+
o $ond%i!e !oar"aE, n"r-a-de.r* spre sf,r#itul
secolului al :4III+lea* presiunea occidental
asupra structurii sociale oto/ane ajunsese
p,n la un
'RO4OCARA &IN 'ARTA !&I%L%I DNCONL%RTOR
18#
ase/enea (rad de intensitate incit structura
social ,ns#i a suferit o prefacere brusc- Crecii*
fiind cei din0ii dintre supu#ii I/periului Oto/an
care au intrat ,n rela0ii str,nse cu Occidentul* au
fost si cei dint,i care au fost atin#i de noul .irus
occidental al na0ionalis/ului* efect secundar al
socului pro.ocat de Re.olu0ia france)* ,n ti/pul
care s+a scurs ,ntre i)bucnirea Re.olu0iei france)e
#i R)boiul (rec pentru independen0* (recii s+au
aflat sub .raja a dou n)uin0e inco/patibile-
Nu prsiser a/bi0ia fanario0ilor s cuprind
,ntrea(a /o#tenire a os/anl,ilor* pstr,nd
I/periul Oto/an ne#tirbit* ca o In"reprindere
prosperJ sub conducerea (recilor- &ar* ,n
acela#i ti/p* (recii ,ncepuser s nutreasc
a/bi0ia de a ,nj(7eba un stat na0ional
independent #i su.eran* nu/ai al lor2 anu/e* o
Crecie care s fie (receasc ,n aceea#i /sur ,n
care #i $ran0a era france)- Inco/patibilitatea
acestor dou n)uin0e a fost de/onstrat ,n /od
con.in(tor ,n anul 1821, $nd (recii au ,ncercat s
le reali)e)e pe a/,ndou si/ultan-
Atunci c,nd principele fanariot Ipsilanti a trecut
'rutul* de la ba)a lui de atac din Rusia* ca s se
fac stp,n pe I/periul Oto/an* #i c,nd
cpetenia /aniot 'etro Bei !a.ro/i7alis a
cobor,t din cetatea lui de /unte ,n !oreea s
,nj(7ebe)e o Crecie independent* re)ultatul
putea fi cunoscut dinainte- Recursul la ar/e a
pricinuit ruinarea n)uin0elor fanario0ilor- Trestia
de care se sprijineau os/anl,ii de /ai bine de o
sut de ani a ajuns s strpun( /ina care se
sprijinea de ea- 5i furia os/anl,ilor pentru
ase/enea trdare i+a ,/pins s sfar/e ,n buc0i
toia(ul care se do.edise .iclean #i* cu orice pre0*
s caute s stea pe picioarele lor proprii-
Os/anl,ii au rspuns la declara0ia de r)boi a
principelui Ipsilanti sfr,/,nd cu o sin(ur
lo.itur /odelul de centru politico+ad/inistrati.
pe care fanario0ii ,l ,nj(7ebaser ,n ti7n* pentru
ei ,n#i#i* ,n$e-pnd $% an%l 1)8*. 5i a fost cel dint,i
pas pe calea eradicrii oricror ele/ente care nu
erau turce din ceea ce /ai r/sese din
/o#tenirea oto/an- 'roces care a atins punctul
cul/inant ,n clipa i)(onirii /inorit0ii cre#tine
ortodo8e din Ana"olia, n an%l 1922. &e fapt* pri/a
i)bucnire a na0ionalis/ului (rec a fcut s
0,#neasc pri/a sc,nteie a na0ionalis/ului turc
corespun)tor-
'rin ur/are* fanario0ii nu au i)butit s+#i
capete acea participare la stp,nirea I/periului
Oto/an pentru e8erci0iul c+
18) CN3A CI4ILI3AIILOR
reia preau s fie /eni0i de soart- Cu toate
acestea* faptul c ei fuseser la un pas de
i)b,nd do.ede#te cu c,t de /ult ener(ie au
fost ei ,n stare s rspund la pro.ocarea
penali)rii- Astfel ,nc,t istoricul rela0iei lor cu
os/anl,ii constituie o ilustrare e8celent a Ile(iiJ
sociale a pro.ocrii #i ripostei- 5i antite)a dintre
turci #i (reci* antite) care a st,rnit at,ta interes
si a dus la at,tea interpretri pti/a#e* nu
poate fi e8plicat dec,t ,n a!e7enea "er7eni, iar n% n
"er7eni ra!iali !a% reli(io#i* a#a cu/ se obi#nuia din
partea a/belor tabere ,n cursul pole/icelor de
tip popular- 5i turcofilii #i (recofilii !n" de a$ord
$nd a"rib%ie deo!ebirile i!"ori$e de e"o! n"re cre#tinii
(reci #i /usul/anii turci unei calit0i
ine8tirpabile a ra!ei re!pe$"i8e !a% %nei a7pren"e
indelebile a reli'iei re!pe$"i8e. 3% !n" de a$ord n%7ai
a"%n$i $nd in"er8er"e!$ 8alorile !o$iale pe $are le a"rib%ie
a$e!"or ele7en"e $an"i"a"i8e ne$%no!$%"e n a7bele $aAuri-
Crecofilii postulea) astfel o .irtute inerent
s,n(elui (recesc si cre#tint0ii ortodo8e #i un
.iciu inerent s,n(elui turcesc #i isla/ului-
Turcofilul nu face dec,t s sc7i/be locul .iciului
#i .irtu0ii* ,n realitate* prerea co/un care st
la ba)a acestor dou concep0ii este contra)is
de ele/ente faptice de necontestat-
&e pild* este de net(duit* ,n pri.in0a
ele/entelor fi)ice care constituie rasa* c s,n(ele
r)boinicilor turci din Asia Central care A+au
ur/at pe rto(7rul* a#a cu/ a ajuns s fie s,n+
(ele care cur(e ,n .inele turcilor de ast)i* nu
/ai repre)int dec,t o supra.ie0uire
infinitesi/al- 'oporul turc oto/an s+a
de).oltat ,ntr+o na0iune prin asi/ilarea
popula0iei cre#tine ortodo8e ,n /ijlocul creia
au .ie0uit os/anlii n de$%r!%l ulti/elor #ase
.eacuri- &in punct de .edere rasial nu /ai pot
e8ista dec,t foarte pu0ine deosebiri ,ntre cele
dou popoare-
&ac aceast constatare ,nltur a priori
e8plica0ia pe ba) rasial a antite)ei (reco+turce*
tot a priori p%"e7 nltura si e8plica0ia pe ba)
reli(ioas* arunc,nd o pri.ire asupra unui alt
popor /a7o/edan care .ie0uie#te ? si a .ie0uit
/ult .re/e ? ,n ,/prejurri care s,nt foarte
ase/ntoare nu acelora ale turcilor oto/ani*
ci acelora ,n care au trit /ulta 8re7e !upu#ii
(reci ortodoc#i ai os/anl,ilor- 'e 4ol(a e8ist o
co/unitate turc /usul/an nu/it cazanli. Ei a%
fo!" !%pu#i .re/e de secole c,r/uirii cre#tine
ortodo8e a Rusiei #i au a.ut de suferit ,n /are
/sur aceea#i penali)are rasial
'RO4OCARA &IN 'ARTA !&I%L%I DNCONL%RTOR
18<
#i reli(ioas* sub o c,r/uire strin* pe care au
i/pus+o cre#tinilor ortodoc#i os/anl,ii- 5i ce fel
de oa/eni s,nt ace#ti ca+)anl,iK Citi/ c ei s,nt2
deosebi0i prin cu/ptarea* cinstea* priceperea #i
iscusin0a lor- ... ,ndeletnicirea de cpetenie a turcilor
ca)anl,i este ne(o0ul- ... !e#te#u(urile lor de
cpetenie s,nt facerea spunului* torsul #i 0esutul-..
Ca)anl,iul este ,ndeob#te un bun ci)/ar #i un bun
.i)itiu- ... ',n ctre sf6r#itul .eacului al :4I+lea nu era
,n(duit nici o /osc7ee ,n 0inutul Ca)anului* iar
ttarii erau sili0i s .ie0uiasc ,ntr+un cartier aparte-
Cu toate acestea au i)butit ,n cele din ur/ s+#i
/en0in reli(ia /usul/an-
1
,n esen0* aceast descriere a unor turci
penali)a0i de ru#i pe .re/ea 0arilor sea/n
aido/a cu descrierea cre#tinilor ortodoc#i
penali)a0i de turci ,n )ilele de sla. ale
,/pr0iei oto/ane- 8perien0a co/un a
penali)rii pe linie reli(ioas a constituit factorul
7otr,tor care a ,nr,urit de).oltarea a/belor
co/unit0i- 5i* ,n decursul .eacurilor* reac0ia lor
identic la aceast e8perien0 co/un a )/islit
,n s,nul a/belor co/unit0i o ase/nare ,ntre
ele care a ajuns aproape s #tear( deosebirea
dintre pecetea ini0ial a cre#tinis/ului or"odox !i
$ea a i!la7%l%i.
Aceast ase/nare* ca Ide fa/ilieJ* este
,/prt#it si de alte co/unit0i reli(ioase* care
au fost e8puse unor penali)ri din pricina
obedien0ei lor la o autoritate reli(ioas #i care
au rspuns ,n acela#i c7ip- Astfel s+a ,nt,/plat
cu Ile8an"iniiE ro7ano-$a"oli$i n $adr%l 8e$2i%l%i I7peri%
O"o7an. 1e8antinii* ,ntoc/ai ca #i fanario0ii* ar fi
putut s scape de orice penali)are dac si+ar fi
prsit reli(ia si ar fi adoptat+o pe aceea a
stp,nilor lor- Cu toate acestea* pu0ini dintre ei
au a$ceptat aceast solu0ie* ,ntoc/ai ca
fanario0ii* ei s+au priceput s e8ploate)e aria
restr,ns de posibilit0i care le fusese 7o+tr,t
,n /od arbitrar* sub for/a a nu/eroase
interdic0ii- 'ro+ced,nd a#a* ei au ajuns s+#i
de).olte acea ciudat #i respin(toare ,/binare
de d,r)enie a caracterului #i de slu(rnicie
a
purtrilor* caracteristic ,ndeob#te pentru
oricare (rup social care se afl ,n aceast
situa0ie deosebit- Nu are nici o i/portan0
dac ase/enea le.antini ,#i pot afla ob,r#ia ,n
T2e Bri"i!2 Ad7iral"y, 0anual on the Turanians and ?an4Turanianis&-
((-181-18.
188 CN3A CI4ILI3AIILOR
r
s,nul unora dintre cele /ai r)boinice* /ai
autoritare #i /ai cute)toare popoare din cadrul
cre#tint0ii occidentale* cu/ ar fi .ene0ienii #i
(eno.e)ii din .ul !ediu* sau france)ii*
olande)ii #i en(le)ii din )ilele noastre* ,n
at/osfera ,nbu#itoare a (7etoului oto/an* ei
trebuiau s dea acela#i rspuns ca to.ar#ii lor
de suferin0 de alte ob,r#ii la pro.ocarea
penali)rii reli'ioa!e, al"7in"eri pierea%.
,n cele dint,i .eacuri ale stp,nirii lor*
os/anl,ii* a.,nd prilejul s cunoasc popoarele
cre#tint0ii occidentale ? frn$ii, $%7 le !p%nea% ei
? n%7ai prin o'linda repreAentan0ilor lor le.antini* au
ajuns la prerea c E%ropa O$$idental ar fi ,n
,ntre(i/e locuit de ase/enea Ise/in0ii
becisnice necredincioaseJ- O e8perien0 /ai
lar( i+a ,nde/nat s+#i sc7i/be prereaE #i
os/anl,ii au ajuns s tra( o linie net de
distinc0ie ,ntre Ifr,ncii de ap proasptJ #i
o7oni7ii lor Ide ap sratJ- I$r,ncii de ap
proasptJ erau aceia care se nscuser #i
crescuser ,n Turcia* ,n at/osfera le.antin* #i
care dduser riposta prin de).oltarea
caracterului le.antin- I$r,ncii de ap sratJ erau
aceia care se nscuser #i crescuser acas la
ei* ,n uropa Occidental* #i care .eniser la
.,rst /atur ,n Turcia* cu caracterul for/at-
Turcii au fost nedu/eri0i c,nd au (sit c /area
prpastie psi7olo(ic care+i despr0ea pe turci
de Ifr,ncii de ap proasptJ trind ,n 7iHlocul
lor nu+#i /ai afla rostul atunci c,nd turcii a.eau
de+a face cu fr,nci .eni0i de peste /are- $r,ncii
care erau din punct de .edere (eo(rafic .ecinii
#i co/patrio0ii turcilor erau funda/ental
deosebi0i de ace#tia pe latura psi7olo(ic* ,n
.re/e ce fr,ncii care .eneau dintr+o 0ar
deprtat se ,nt,/pla s fie oa/eni cu reac0ii
pasionale ase/ntoare turcilor- &ar e8plica0ia
era* ,ntr+ade.r* c,t se poate de si/pl- Turcii #i
Ifr,ncii de ap sratJ puteau s se ,n0elea(
,ntre ei fiindc e8ist o /are ase/nare ,ntre
po)i0iile lor sociale- 5i unii* #i al0ii fuseser
crescu0i ,ntr+un /ediu ,n care se obi#nuiser s
fie st+p,ni ,n propria lor cas- 'e de alt parte* #i
turcii* #i Ifr,ncii de ap sratJ (seau c era
destul de ane.oie s se ,n0elea( cu Ifr,ncii de
ap proasptJ* sau s+i respecte- $iindc
ace#tia a.eau o po)i0ie social care nu se
ase/na cu aceea a turcilor #i a Ifr,ncilor de ap
sratJ- i nu erau copii ai casei- $i $opiii (7etoului-
5i aceast e8isten0 penali)at ajunsese s
)/is+
'RO4OCARA &IN 'ARTA !&I%L%I DNCONL%RTOR
189
leasc ,n ei un etos de care r/,neau strini*
at,t fr,ncii crescu0i ,n uropa Occidental* c,t si
turcii crescu0i ,n Turcia-
"vreii
A7 $on!"a"a" prin %r7are ? fr s /ai fie ne.oie
s prelun(i/ discu0ia ? care s,nt re)ultatele
discri/inrii pe linie reli(ioas ,n ca)ul ,n care
.icti/ele penali)rii apar0in aceleia#i societ0i
ca #i persecutoriiE puritanii en(le)i constituie
unul din nu/eroasele e8e/ple ,n aceast
situa0ie- 5i a/ discutat /ai pe lar(* ,n cadrul
istoriei I/periului Oto/an* ca)ul ,n care
.icti/ele unei discri/inri reli(ioase 0in de alt
ci.ili)a0ie dec,t aceea a persecutorilor lor- Ne /ai
r/,ne de cercetat ca)ul ,n care .icti/ele
discri/inrii reli(ioase repre)int o societate
stins* care supra.ie0uie#te sub for/
fosili)at- A7 da" 7ai !%! ,8eAi p. 2#+ o list a acestor
ci.ili)a0ii fosili)ate- $iecare dintre ele ne+ar putea
prilejui c,te o pild pentru ur/rile unor
ase/enea penali)ri- &ar cea /ai .rednic de
luat ,n sea/ este pilda dat de una din
r/#i0ele fosile ale societ0ii siriace- Anu/e*
e.reii- !ai ,nainte de a ,ncepe s trece/ ,n
re.ist aceast tra(edie care pare s nu aib
sf,r#it
1
, "rebuie s b(/ de sea/ c o alt
r/#i0 a ci.ili)a0iei siriace* anu/e parsii* au
jucat ,n s,nul societ0ii 7induse acela#i rol pe
care A+au jucat e.reii aiurea* de).olt,nd ,n /are
/sur aceea#i /iestrie ,n co/er0 si
,nj(7ebri financiare- 5i c o alt r/#i0 a
ci.ili)a0iei siriace* /onofi)i0ii ar/eni (re(o+rieni*
au jucat ,n /are /sur acela#i rol ,n lu/ea
isla/ului-
S,nt bine cunoscute calit0ile caracteristice
ale e.reilor supu#i penali)rii- Ce trebuie s
cercet/ acu/ este dac aceste calit0i s,nt
datorate* a#a cu/ se spune ,ndeob#"e, Ie8rei$i-
t0iiJ e.reilor* pri.i0i fie ca o ras* fie ca o sect
reli(ioas- Sau dac ele s,nt datorate pur #i
si/plu ,nr,uririi penali)rilor- Conclu)iile trase
p,n acu/ din alte e8e/ple ar prea s
,ndrept0easc prerea a doua- &ar se cu.ine
s ne eliber/ de orice prejudec0i atunci c,nd
anali)/ aceast proble/- Solu0ia o pute/
afla pe dou ci- 'ute/* astfel* s co/par/
To?nbee a scris acest capitol /ai ,nainte de de)ln0uirea
persecu0iei na)iste ,/potri.a e.reilor* persecu0ie care a
desc7is un nou #i cu/plit capitol ,n istoria lor- &ar acest
capitol nu+si (se#te locul ,n cele ce ur/ea) 8n. ea.
19@ CN3A CI4ILI3AIILOR
etosul de).oltat de e.rei atunci c,nd s,nt
penali)a0i din pricina reli(iei lor cu etosul
de).oltat de ei atun$i $nd penaliAarea este
,/bl,n)it sau c7iar sistat- Si /ai pute/
co/para etosul e.reilor care s,nt sau care au
fost penali)a0i cu etosul altor co/unit0i
e.reie#ti crora sti/ulentul penali)rilor nu le+a
fost niciodat i/pus-
,n .re/ea noastr* e.reii care pre)int cel
/ai pre(nant caracteristicile bine cunoscute ca
fiind Ie.reie#tiJ* caracteristici pe care ne+e.reii
le asocia) ,ndeob#te ,n /intea lor cu i/a(inea
e.reului* s,nt e.reii a#Hena)i din uropa
Rsritean- Ace#tia* ,n Ro/6nia #i ,n 0inuturile
n8e$ina"e $are n 7od obi#nuit erau cuprinse ,n a#a+
nu/ita Ire(iune e.reiascJ a I/periului Rus* au
fost 0inu0i ,ntr+un ade.rat (7etou /oral* dac
nu c7iar ,ntr+un (7etou juridic* ,n s,nul unor
na0iuni cre#tine ,napoiate printre care i+a fcut
soarta s .ie0uiasc- tosul e.reiesc este totu#i
/ai pu0in pre(nant la e.reii e/ancipa0i din
Olanda* !area Britanic* $ran0a #i Statele %nite-
Si* atunci c,nd 0ine/ sea/ de ti/pul foarte
scurt care s+a scurs de la da"a $nd a a8%" lo$
e7an$iparea e8reilor ,n aceste 0ri #i de faptul c
aceast e/ancipare /oral este departe de a fi
co/plet* c7iar ,n 0rile relati. lu/inate din
Occident* nu trebuie s sube.alu/ se/nifica0ia
/uta0iei de etos care a ajuns aici s fie .dit-
1
!ai trebuie s obser./ #i c* printre e.reii
e/ancipa0i din Occident* cei de ob,r#ie a#Hena)i
care pro.in din Ire(iunea e.reiascJ se
,nf0i#ea) ,n /od distinct ca a.,nd un etos I/ai
e.reiescJ dec,t pu0inii sefar)i din /ijlocul lor*
care au .enit la ob,r#ie din &ar+al+Isla/- 5i
pute/ a.ea e8plica0ia acestei deosebiri dac ne
a/inti/ de /arile deosebiri din istoria acestor
dou co/unit0i e.reie#ti-
A#Hena)ii se coboar din acei e.rei care au
folosit prilejul dat de ro/ani prin desc7iderea
por0ilor uropei #i care au ob0inut /ari a.u0ii
de pe ur/a ne(o0ului cu pro.inciile pe
ju/tate barbare de dincolo de Alpi- &up ce
I/periul Ro+
1
'e c,nd era/ profesor 1editorulB* a/ putut obser.a
adesea c #colarii e.rei care ,nt,/pltor erau atle0i buni si
i)buteau astfel s afle calea cea /ai si(ur de a ob0ine sti/a
cole(ilor lor do.edeau c au un etos /ult /ai pu0in e.reiesc
dec,t copiii e.rei /ai pu0in dota0i pentru sport- Copiii cre#tini
obi#nui0i nici nu+i socoteau ca e.rei* oric,t ar fi do.edit+o
fi)iono/ia sau nu/ele lor 8n. ed. en!i9.
'RO4OCARA &IN 'ARTA !&I%L%I DNCONL%RTOR
191
/6n s+a cre#tinat #i s+a prbu#it* ace#ti
a#Hena)i au a.ut de suferit at,t de pe ur/a
fanatis/ului Bisericii cre#tine* c,t si de pe %r7a %rii
barbarilor.
,ntr+ade.r* un barbar nu poate rbda s
.ad altfcri de el un strin duc,nd o .ia0
aparte si tr(,nd /ari foloase de pe ur/a unui
ne(o0 pentru care barbarii nu se do.edeau des+
toinici- Ac0ion,nd ,n .irtutea acestor senti/ente*
cre#tinii occidentali i+au penali)at pe e.rei at,ta
.re/e c,t ace#tia se do.ediser a le fi de /are
folos- 5i i+au i)(onit de ,ndat ce s+au si/0it ei
,n#i#i destoinici s ,ndeplineasc /eseriile
practicate p,n atunci de e.rei- Ca ur/are*
de).oltarea #i e8pansiunea cre#tint0ii
occidentale a fost ur/at de ,/pin(erea spre
rsrit a a#Hena)ilor* din .ec7ile /rci renane
ale I/periului Renan p,n spre /rcile /oderne
ale cre#tint0ii occidentale* ,n Ire(iunea
e.reiascJ- &e).oltarea intern a cre#tint0ii
occidentale a pricinuit i)(onirea e.reilor dintr+o
0ar ,n alta* pe /sur ce alte #i alte popoare
occidentale atin(eau un anu/it ni.el de
eficien0 econo/ic- Astfel s+a ,nt,/plat ,n
An(lia* unde e.reii au fost i)(oni0i de ctre
Ed%ard I ,12<2-1*@<+. 'e (rani0a continental* ace#ti
e.rei sur(7iuni0i din interiorul ci.ili)a0iei cre#tine
au fost pri/i0i #i c7iar pofti0i* ,ntr+o 0ar dup
alta* ,n perioada de ini0iere ,n occidenta+li)are*
,n calitate de pionieri ai ne(o0ului- &ar aceasta
nu/ai pentru a fi penali)a0i #i c7iar i)(oni0i din
nou* de ,ndat ce au ajuns s nu /ai fie
indispensabili .ie0ii econo/ice a locului lor
8re7elni$ de aAil.
,n Ire(iunea e.reiascJ* lun(ul #ira( de e.rei
a#Hena)i .eni0i din occident ctre rsrit au
ajuns s+#i afle sla#ul sta"orni$. Si a$olo 7ar"irajul
lor a atins punctul cul/inant- Cci aici* la
punctul de ,nt,lnire al cre#tint0ii occidentale cu
cre#tintatea ortodo8 rus* e.reii s+au
po/enit prin#i #i /cina0i ,ntre dou pietre de
/oar- Atunci c,nd au cutat s+#i reia /ersul
ctre Rsrit* I!fn"a R%!ieE li !-a p%! n $ale. A fost un
noroc* totu#i* pentru a#Hena)i* faptul c ,n
.re/ea aceea na0iunile conductoare ale
Occidentului* cele dint,i care a.eau s+i
i)(oneasc pe e.rei ,n .ul !ediu* se ,nl0aser
pe-a"%n$i la %n a!e7enea ni8el de eficien0 econo/ic
,nc,t
n
u le /ai era tea/ s sufere concuren0a
econo/ic a e.re+dor- Astfel s+au petrecut
lucrurile* de pild* cu en(le)ii ,n .re/ea
Republicii en(le)e* atunci c,nd e.reii au fost
pri/i0i
192 CN3A CI4ILI3AIILOR
din no% ,n An(lia de ctre .ro7;ell ,n"re 1)#* #i
1)#8+. E7an$iparea e8reilor n O$$iden" !-a pe"re$%" "o$7ai
la 8re/e ca s dea e.reilor din Ire(iunea
e.reiascJ un nou de+bu#e0\ spre Occident*
atunci c,nd pornirea lor spre Rsrit se i)bise de
)idul ,ndr"ni$ al 2o"ar%l%i ap%!ean al I!fin"ei RusiiJ*
,n ulti/ul .eac* flu8ul /i(ra0iei a#Hena)i s+a
,ntors de la Rsrit la Apus2 din Ire(iunea
e.reiascJ spre An(lia #i Statele %nite- Nu+i de
/irare deci* cu ase/enea antecedente* ca
a#Hena)ii pe care acest reflu8 i+a a#e)at iar#i
printre noi s ,n.edere)e etosul a#a+nu/it
e.reiesc /ai li/pede dec,t coreli(ionarii lor
sefar)i* care ,nt,/pltor au ajuns ,n 0inuturi /ai
prielni$e.
Caracteristicile Ie.reie#tiJ /ai pu0in
accentuate pe care le p%"e7 ob!er8a prin"re
i/i(ran0ii sefar)i din Spania #i din 'ortu(alia se
e8plic prin antecedentele sefar)ilor ,n s,nul
&ar+al+Isla/ului- Repre)entan0ii diasporei
e.reie#ti ,n (er!ia si ,n pro.inciile I/periului
Ro/an care ,n cele din ur/ au ajuns s cad
sub stp,nirea arabilor s+au aflat ,ntr+o situa0ie
co/parati. fa.orabil- Statutul lor social sub Calif
a tul Abba+sid nu era* fr ,ndoial* /ai pu0in
prielnic dec,t statutul e.reilor din acele 0ri
occidentale ,n care ast)i e.reii s,nt e/ancipa0i-
Catastrofa istoric a sefar)ilor a fost deter/inat
de transferarea treptat a 'eninsulei Iberice de
sub stp,nirea /aurilor sub stp,nirea cre#tinilor
occidentali- Cucerirea 'eninsulei Iberice de ctre
cre#tini a fost des.,r#it la sf,r+#itul secolului al
:4+lea- .reilor de acolo li s+au ,nf0i#at de ctre
cuceritorii cre#tini trei alternati.e2 ni/icirea*
i)(onirea sau con.ertirea- S obser./ statutul
ulterior al sefar)ilor din peninsul care si+au
/,ntuit .ia0a pe una sau pe cealalt cale cu
putin0 #i a cror posteritate trie#te #i ast)i-
Aceia care au preferat s plece ,n e8il au aflat
a)il printre du#/anii Spaniei catolice #i ai
'ortu(aliei catolice- Anu/e* ,n Olanda* n T%r$ia
!a% n To!$ana.
1
Aceia care s+au dus ,n Turcia au
fost ,ncuraja0i de protectorii lor os/anl,i s se
a#e)e la Con+!"an"inopol, la Saloni$ !a% n $en"re %rbane
7ai 7i$i din Ru/elia pentru a u/ple (olul r/as
prin i)(onirea sau ruinarea $la!ei %rbane 7iHlo$ii a
're$ilor de pe 8re7%ri, n a!e-
1
-i!raeli !e considera el ,nsu#i ? si probabil pe bun
dreptate* de#i relatarea lui despre istoricul fa/iliei sale este
,n /are /sur i/a(inar ? ca un cobor,tor al e.reilor
refu(ia0i ,n Toscana-
'RO4OCARA &IN 'ARTA !&I%L%I DNCONL%RTOR
19*
/enea ,/prejurri prielnice refu(ia0ii sefar)i au
fost ,n stare s se speciali)e)e #i s prospere ,n
I/periul Oto/an prin ne(o0* fr a plti pre0ul
cu.enit pentru de).oltarea etosului de tip
a#Hena)i-
,n ceea ce+i pri.e#te pe /arani* adic pe e.reii
iberici care* acu/ patru sau cinci secole* se
,n.oiser s se con.erteasc la reli(ia cre#tin*
caracteristicile lor psi7olo(ice e.reie#ti au fost
at,t de atenuate ,nc,t ele au ajuns s dispar-
A.e/ /oti.e s crede/ c ,n Spania si ,n
'ortu(alia de ast)i e8ist o puternic do) din
s,n(ele acestor con.erti0i e.rei ,n .inele iberice*
/ai ales ,n ceea ce pri.e#te clasele de sus #i
/ijlocii- 5i* cu toate acestea* nici cel /ai
ptrun)tor psi7analist n+ar i)buti s descopere
care din spanioli sau portu(7e)i ar a.ea str+
/o#i e.rei* dac i s+ar aduce probe an"ropolo'i$e din
7edi%l $la!elor de !%! !i 7iHlo$ii.
,n epoca /odern* printre e.reii e/ancipa0i
din Occident* s+a de).oltat un partid care a
cutat s des.,rseasc e/anciparea
co/unit0ii e.reie#ti prin ,n)estrarea ei cu un
stat na0ional de tip occidental /odern- elul
final al sioni#tilor este s elibere)e poporul
e.reu de co/pe8ul psi7olo(ic caracteri!"i$
pro8o$a" de !e$ole de penaliAare. Sioni!"ii !n" de a$ord cu
asi/ila0ionistii ,n n)uin0a lor de a+i lecui pe
e.rei de co/ple8ul de a fi un Ipopor deo!ebi"E. Se
deo!ebe!$ de ei, totu#i* atunci c,nd e .orba de
aprecierea prescrip0iilor preconi)ate de
asi/ila0ioni#ti* cci consider toate aceste
prescrip0ii ca fiind neadec.ate-
Idealul asi/ila0ioni#tilor este ca e.reul din
Olanda* din An'lia sau din A/erica s ajun( s
fie nu/ai olande)* en(le) sau a/erican Ide
reli(ie ebraicJ- i ar(u/entea) c nu e nici
un /oti. ca un cet0ean e.reu dintr+o 0ar
lu/inat s nu i)buteasc s ajun( s fie un
cet0ean pe deplin /ul0u/it #i asi/ilat al acelei
0ri* nu/ai fiindc se ,nt,/pl s se duc la
sina(o( s,/bta ,n loc s se duc la biseric
du/inica- La aceasta* sioni#tii dau dou
rspunsuri- !ai ,nt,i* ei atra( aten0ia asupra
faptului c* ,n c7iar ca)ul ,n care prescrip0iile
asi/ila0ioniste ar putea s duc la re)ultatul pe
care+A preconi)ea) sus0intorii lor* aceste
prescrip0ii nu s,nt aplicabile dec,t ,n acele 0ri
lu/inate ,n care locuiesc e.rei ferici0iE ei nu
Tpre)int ,ns dec,t o /ic frac0iune din
e.rei/ea /ondial- >I al doilea rnd, ei contest
faptul c* ,n cele /ai fa.orabile condi0ii c7iar*
proble/a e.reiasc s+ar putea solu0iona pe
19 :N M CN3A CI4ILI3AIILOR
aceast cale- ,ntruc,t a fi e.reu ,nsea/n totu#i
ce.a /ai /ult dec,t a f i o si/pl persoan Ide
reli(ie ebraicJ* ,n oc7ii sio+ni#tilor* un e.reu
care ,ncearc s de.in olande)* en(le) sau
a/erican nu face dec,t s+#i sc7ilodeasc
propria personalitate e.reiasc* fr a a.ea cea
/ai /ic perspecti. de a c,#+"i'a deplina
per!onali"a"e a %n%i olande) sau a oricrui alt
/e/bru al .reunei na0iuni cre#tine- &ac se .rea
ca e.reii s ajun( s fie I,ntoc/ai ca si celelalte
noroadeJ* atunci* consider sioni#tii* procesul de
asi/ilare trebuie s fie dirijat de pe o ba)
na0ional* iar nicidecu/ de pe o ba)
indi.idual- In locul .i)iunii unor e.rei fc,nd
eforturi indi.iduale* dar )adarnice* s se
asi/ile)e indi.idualit0ilor olande)e sau en(le)e*
poporul e.reiesc trebuie s se asi/ile)e (lobal
poporului en(le) sau olande)* i)butind s
cucereasc ? !au s recucereasc ? un c/in
na0ional* unde e.reul* ,ntoc/ai cu/ face en+
(le)ul ,n An(lia* s poat fi stp,n ,n propria lui
cas-
&e#i /i#carea sionist* ca ,ntreprindere
practic* nu datea) dec,t de o ju/tate de
secol* filo)ofia ei social a #i ajuns s se justifice
prin re)ultate- In a#e)rile a(ricole e.reie#ti din
(ale!"ina, $opiii '2e"o%l%i !-a% "ran!for7a", a!"fel n$" a%
ajuns s fie de nerecunoscut* ,ntr+o 0rni/e de
pionieri care ,n.ederea) /ulte din calit0ile
caracteristice ale tipului colonial cre#tin- Soarta
tra(ic a acestei e8perien0e const ,n e#ecul ei de
a+si concilia popula0ia arab pree8istent ,n acel
0inut-
Ne /ai r/,ne s a/inti/ e8isten0a unor /ici
#i pu0in cunoscute (rupe de e.rei care au i)butit
s scape de penali)are ,n decursul ,ntre(ii lor
istorii prin retra(erea lor ,n IbastioaneJ
,ndeprtate* unde au putut ,n.edera toate
caracteristicile 0ranului ,ndrtnic sau c7iar
acelea ale unui /untean slbatic- Astfel s,nt e.reii
din Ge/en* ,n col0ul sud+.estic al Ara+biei, falasii din
Abisinia* e.reii /unteni din Cauca) #i e.reii
cr,/leni din Cri/eea* care .orbesc li/ba turc-
VIII AUREA
MEDIOCRITAS
(1) ndeajuns si prea mult
A/ ajuns astfel la un punct ,n care trebuie s
duce/ ar(u/entarea noastr p,n la capt- A/
sus0inut c ci.ili)a0iile ,#i afl ob,r#ia ,n /edii
,nconjurtoare care s,nt ,ndeob#te nepri+
A6REA /E-IO.RITAS . 19#
elnice* si rareori prielnice- 5i aceasta ne+a
,ndru/at s cercet/ dac pute/ descoperi aici
justificarea .reunei le(i sociale $are !-ar p%"ea expri7a
prin for7%laF I$% $i" 7ai 'rea e!"e pro8o$area, $% a"" 7ai
p%"erni$ e!"e !"i7%len"%lE.
A/ trecut ,n re.ist rspunsurile care au fost
st,rnite de cinci tipuri de sti/ulente2 soluri
neprielnice* soluri ,n0elenite* #ocuri* presiuni #i
penali)ri- 5i* ,n toate aceste arii e8a/inate*
re)ultatul cercetrii noastre su(erea)
.alabilitatea le(ii enun0ate- !ai trebuie totu#i s
deter/in/ caracterul absolut al acestei le(i-
&ac .o/ spori aspri/ea pro.ocrii ad in4finitu&-
p%"e7 fi !i(uri prin aceasta c ar re)ulta o intensifi+
care tot infinit a sti/ulentului #i* prin ur/are* o
sporire fr de sf,r#it a ripostei* atunci c,nd
rspunsul la pro.ocare se desf#oar cu succesK
Sau a/ putea ajun(e la un punct dincolo de care
o sporire a aspri/ii pro.ocrii ar putea pricinui
scderea riposteiK 5i* dac a/ ajun(e s
dep#i/ totu#i #i aceast sporire a intensit0ii
pro.ocrii* nu s+ar putea ca aceasta s atin( un
ase/enea (rad ,nc,t c7iar posibilitatea unei
riposte biruitoare s disparK ,n acest ca)* le(ea
ar putea s se for/ule)e astfel2 Ipro.ocarea cea
/ai sti/ulatoare trebuie cutat ,ntr+o /edie
,ntre insuficien0a #i e8cesul pro.ocriiJ-
8ist oare ase/enea pro.ocri co.,r#itoareK
N+a/ aflat ,nc nici un e8e/plu de acest fel- &ar
s,nt ,nc nu/eroase ca)uri e8tre/e ale
opera0iilor de pro.ocare+#i+ripost pe care nu le+
a/ po/enit ,nc- N+a/ citat astfel* de pild*
ca)ul 4ene0iei ? o cetate cldit pe piloni ,nfip0i
,n /,lul unei la(une srate #i care a dep#it ,n
a.u0ie* ,n putere #i ,n sla. toate celelalte cet0i
construite pe terra fir&a- pe $7piile rodi"oare ale
$adului- N+a/ po/enit nici de Olanda* un 0inut
care a fost cu ade.rat s/uls din /are #i care
totu#i s+a distins ,n decursul istoriei /ult /ai
/ult dec,t oricare alt 0in%" de !%prafa0 e(al
situat ,n c,/pia uropei septentrionale- 5i n+a/
po/enit nici de l.e0ia* pe care apas* ,ntoc/ai
ca o #a* po.ara uria# a /un0ilor- S+ar prea c
aceste trei ,ntinderi de p/,nt* cele /ai pu0in
roditoare din ,ntrea(a urop occidental* i+au
sti/ulat pe locuitorii lor s ajun(* pe diferite ci*
la cel /ai ridicat ni.el de reali)are pe plan social
din c,te au fost atinse de popoarele cre#tint0ii
occidentale-
&ar /ai s,nt #i alte considera0iuni- Oric,t de
e8tre/e ,n in"en!i"a"ea lor ar fi aceste trei feluri
de pro.ocri* ele s,nt "o-
19) CN3A CI4ILI3AIILOR
tu#i li/itate la unul sin(ur din cele dou
do/enii care constituie /ediul ,nconjurtor al
oricrei societ0i- le s,nt toate pro.ocri din
partea unui sol arid* fr ,ndoial- &ar* ,n ceea
ce pri.e#te /ediul ,nconjurtor2 #ocuri* presiuni
#i penali)ri* aspri/ea /ediului ,nconjurtor fi)ic
s+a do.edit a fi nu o pro.ocare supli/entar* ci
o pa.)- Acest /ediu i+a scutit de ,ncercrile
din partea oa/enilor* ,ncercri la care au fost
e8pu#i to0i .ecinii acestor trei 0ri- 4ene0ia* pe
la(una ei de noroi* care o i)ola de continent* a
fost aprat de orice ocupa0ie /ilitar* .re/e de
aproape o /ie de ani* din 81@ p,n ,n 1<9<. Olanda,
de ase/enea* a i)butit de nenu/rate ori s+#i
sal.e)e centrele .itale prin in.ersarea
te/porar a /ecanis/ului care ,i asi(urase
asisten0a* adic* prin Idesc7iderea )(a)urilorJ-
Ce contrast cu istoricul Lo/bardiei ,n.ecinate*
sau al &landrei n8e$ina"e, a/,ndou constituind
c,/purile de btaie obi#nuite ale uropei-
ste u#or* desi(ur* s cit/ e8e/ple de
co/unit0i o/ene#ti care nu au i)butit s
riposte)e la anu/ite pro.ocri- Aceasta nu
do.ede#te totu#i ni/ic- 'entru c orice
pro.ocare care a putut da na#tere .reodat
unei riposte biruitoare se do.ede#te ,n cele din
ur/* dac cercet/ bine* c a i)butit s
ocoleasc sau s sfr,/e ener(ia celor care ,i
ddeau riposte- ',n c,nd* la cea de+a suta sau
de+a /ia pro.ocare* ajun(e s ,nc7eie #ira(ul
biruin0elor eroul de pe ur/- At,t de /are este*
,ntr+ade.r* Idrnicia naturiiJ- 5i o /ie de
e8e/ple i).orsc ,n /inte-
&e pild* pro.ocarea fi)ic a pdurii uropei
septentrionale A+a nedu/erit cu ade.rat pe
o/ul pri/iti.- Nea.,nd %nel"e $are s+i ,n(duie
s doboare arborii #i necunosc,nd /ijlocul de a
fertili)a solul at,t de bo(at* o/ul pri/iti. din
nordul uropei* c7iar dac ar fi fost ,n stare s
defri#e)e codrii* s+a /r(init s e.ite pdurea #i
s se aciuie)e pe dunele de nisip #i pe fale)ele
de calcar unde /ai pot fi (site ur/ele
pre)en0ei lui sub for/a dol/enelor* pe#terilor si
altor .esti(ii- O/ul pri/iti. european a cutat
astfel 0inuturi pe care ur/a#ii lui le .or dispre0ul
ca fiind I0inuturi sterpeJ* dup ce pdurea .a fi
,nceput s se lase dobor,t de securile lor- 'en+
tru o/ul pri/iti.* pro.ocarea pdurii de )on
te/perat era cu ade.rat /ai cu/plit dec,t
aceea ,nf0i#at de tundra ,n(7e0at- Iar ,n
A/erica de Nord* linia de /ini/ re)isten0
A6REA /E-IO.RITAS . 19<
A+a /inat pe o/ul pri/iti. ctre 'olul Nord*
dincolo de /ar(inile pdurilor septentrionale* ca
s+A fac s+#i afle destinul prin crearea culturii
esc7i/ose* ca rspuns la pro.ocarea .enit din
partea Cercului arctic- 5i* cu toate acestea*
e8perien0a o/ului pri/iti. nu do.ede#te c
pro.ocarea .enit din partea pdurii uropei
septentrionale ar fi fost co.,r#itoare p,n la a
ajun(e s fie peste putin0a o/eneasc s+i dea
o ripost efecti.- 'entru c barbarii care au
/ers pe ur/ele o/ului pri7i"i8 din uropa au fost
destoinici s ob0in c,te.a succese cu ajutorul
unor unelte #i unor te7nici cptate* poate* de
la ci.ili)a0iile cu care .eneau ,n contact- ',n ce*
atunci c,nd a .enit .re/ea* pionierii ci.ili)a0iei
occidentale #i ai celei or"odoxe r%!e Iau .enit #i au
.)ut #i au cuceritJ-
,n secolul al II+lea ,-Cr-* /ar(inea /eridional
a pdurii europene septentrionale a fost biruit*
,n .alea $adului* de ctre pionierii ro/ani* dup
ce* din ti/puri i/e/oriale* aceast pd-ure ,#i
btuse joc de prec%r!orii ro7anilor. I!"ori$%l (rec
'ol?bios* care a cltorit prin acest 0inut i/ediat
dup ce fusese desc7is a(riculturii* ne arat
contrastul i)bitor dintre .ia0a lipsit de eficien0
#i .e#nic a/enin0at de srcie a predecesorilor
(ali ai stp,nirii ro/ane #i .ia0a ro/anilor- %lti/ii
supra.ie0uitori ai acestor (ali ,#i /ai triau ,nc
.ia0a ,n pdurile de la poalele Alpilor* ,n .re/ea
,n care rodnicia #i abunden0a s+au rsp,ndit ,n
0inuturile din preaj/a lor ,ncpute pe /,inile
ener(ice ale Ro/ei- O descriere ase/ntoare a
fost fcut adesea ,n pri/ele decenii ale
secolului al :I:+lea* pentru a atra(e aten0ia
asupra contrastului dintre penibilul e#ec al
pieilor+ro#ii #i e8uberanta .italitate a pionierilor
an(lo+a/ericani* ,n pdurea .ir(in a statelor
Ken"%$Jy !a% O2io.
*
Atunci c,nd ne ,ntoarce/ de la /ediul
,nconjurtor fi)ic la cel u/an* .o/ (si acela#i
lucru- O pro.ocare care A+a biruit pe un potri.nic
al ei se do.ede#te ulterior* prin riposta
biruitoare a altui potri.nic* c nu era de ne,n8in!.
S cercet/* de pild* rela0iile dintre
societatea elen #i barbarii nord+europeni- Aici*
presiunea era reciproc* a fiecruia asupra
fiecruia- &ar s ne li/it/ aten0ia asupra
presiunii e8ercitate de societatea elen asupra
barbarilor- 'e /!%r ce ci.ili)a0ia (reac
ptrundea tot /ai ad,nc ,n interiorul
$
ontinentului* straturi dup straturi de barbari
erau silite s
198 CN3A CI4ILI3AIILOR
ia o 7otr,re pri.ind .ia0a sau /oartea- %r/au
oare s se lase ace#ti barbari cople#i0i de for0a
)drobitoare a acestor strini #i s rabde o
de)inte(rare a tipului lor de ,nj(7ebare social*
pentru a ajun(e s fie o si/pl /aterie pri/
asi/ilabil 0esuturilor structurii sociale eleneK
Sau se cu.enea s se ,/potri.easc asi/ilrii #i*
,n .irtutea acestei ,/potri.iri* s se ,nrole)e n
rnd%rile prole"aria"%l%i ex"ern re$al$i"ran" din afara !o$ie-
t0ii elene* pentru a ajun(e astfel* la ti/pul
potri.it* s+i dea lo.itura de /oarte #i s+i prade
st,r.ulK 'e scurt* ur/a s joace rolul de 7oit sau
rolul de .ulturK Aceast alternati. s+a ,nf0i#at*
r,nd pe r,nd* cel0ilor #i teutonilor- Cel0ii* dup o
lupt ,ndelun(at* au fost ,n(enunc7ea0i- &up
,n(enunc7erea lor* teutonii au dat riposta
biruitoare-
,n(enunc7erea cel0ilor a fost plin de
,n.0/inte* pentru c /ai ,nainte ei apucaser
pe dru/ul cel bun #i aceasta le ,n(duise* pare+
se* s lupte cu #anse de biruin0* ,ntr+ade.r* o
(re#eal de tactic din partea etruscilor le
desc7isese un prilej nea#teptat* truscii* 7iti0i
con.erti0i la cultura elen a ri.alilor lor (reci* cu
care se luptau pentru a+#i desc7ide cile
!editeranei* nu s+au /ul0u/it s+#i asi(ure
ba)a de opera0ii pe coasta apusean a Italiei-
'ionierii lor au strbtut cu i/pruden0 cul/ile
Apeninilor #i au ,nceput s e8ploate)e tot /ai
departe ba)inul flu.iului (ad. 'roced,nd a#a nu
fceau dec,t s+#i suprae.alue)e for0a #i s+i
,nde/ne astfel pe cel0i s+i ni/iceasc- %r/area
a fost de)ln0uirea unei furor celti4cus care s+a
/en0inut .re/e de aproape dou .eacuri !i a
/6nat a.alan#ele celtice nu nu/ai dincolo de
Apenini* ctre Ro7a, !pre 8i$"oria lor din an%l *9@ ..r.
8Clades Alliensis9- dar #i spre !acedonia 1,ntre anii
2<9-2<) ..r.+, !pre =re$ia #i* /ai la rsrit* spre
Ana"olia, unde #i+au lsat pecetea #i c7iar nu/ele
de I(ala0iJ- 5annibal i+a folosit pe cuceritorii cel0i
din ba)inul $adului ca alia0i- &ar ace#ti cel0i n+au
putut s+#i /en0in reputa0ia* #i furor celticus a H%$a"
rol%l de ele/ent sti/ulator pentru i/perialis/ul
ro/an* ,n spa0iul lor 8i"al o$$iden"al, $%prin! n"re
Ri7ini, Rin #i T?ne* ca #i ,n a.anposturile lor
rsritene de pe &unre #i de pe Hal?s* cel0ii
au ajuns cu ti/pul s fie de)inte(ra0i* ,n(7i0i0i #i
,n cele din ur/ /istui0i de ctre I/periul
Ro/an-
-eAin"e'rarea !"ra"%l%i $el" al barbariei e%ropene a exp%!
!"ra"%l "e%"oni$, !i"%a" n !pa"ele !"ra"%l%i $el", aceleia#i
pro+
A6REA /E-IO.RII AS 199
.ocrj- Ce perspecti.e puteau a.ea teutonii ,n
oc7ii unui istori$ al epo$ii l%i A%'%!"%!, care ,#i .a fi
a/intit de ni/icirea total a unei nei)butite
e8pedi0ii de furor teutonicus- pe 8re/ea lui !arius* si
care+A .a fi .)ut pe Ce)ar cu/ A+a ).,rlit afar
din Calia pe teutonul Ario.ist fr /ari eforturiK
Ar fi pre)is c teutonii .or /er(e pe calea
ur/at de cel0iE si c7iar c .or pricinui ,nc si
/ai pu0ine tulburri dec,t cel0ii ,n procesul lor de
de)inte(rareE dar el s+ar fi ,n#elat- $rontiera ro/a+
n a atins lba nu/ai pentru scurt ti/p* pentru
a se retra(e nu/aidec,t pe linia Rinului si a
&unrii #i a r/,ne acolo- 5i, atunci c,nd frontiera
care desparte ci.ili)a0ia de barbarie r/,ne
ne/i#cat* ti/pul lucrea) ,ntotdeauna ,n
fa.oarea barbarilor- Spre deosebire de cel0i*
teutonii s+au clit ,/potri.a asalturilor culturii
elene prin contactul lor frec.ent cu solda0ii*
ne(u0torii #i /isionarii acestei culturi- 5i ,n
secolul al 4+lea al erei cre#tine* atunci c,nd (o0ii
#i .andalii jefuiau 'e+lopone)ul #i sileau Ro/a s
le plteasc rscu/prare #i c,nd ei ocupau
Calia* Spania #i Africa* era ,ndeajuns de li/pede
c "e%tonii biruiser acolo unde e#uaser cel0ii- 5i
aceasta a constituit o do.ad c* la ur/a
ur/elor* presiunea ci.ili)a0iei elene nu fusese at,t
de puternic ,nc,t o ripost biruitoare s fie cu
neputin0-
&e ase/enea* ptrunderea elenis/ului ,n
lu/ea siriac* pe ur/ele e8pedi0iei lui Ale8andru
cel !are* a ,nse/nat o pro.ocare per/anent
pentru societatea siriac- I se punea acesteia
proble/a dac trebuia sau nu s se rscoale
,/potri.a ci.ili)a0iei .enetice #i s+o i)(oneasc*
,n fa0a pro.ocrii ei, !ocietatea siriac a fcut un
nu/r de ,ncercri de a da riposta* #i toate
aceste ,ncercri au a.ut o trstur co/un-
Anu/e* de fiecare dat* reac0ia antielen a luat
,nf0i#area unei /i#cri reli(ioase* care i+a slujit
de .e7icol- Cu toate acestea* a fost o deosebire
funda/ental ,ntre cele dint,i patru ase/enea
reac0ii si cea din ur/ din ele- Ripostele
)oroastric* e.reiasc* nestorian si /onofi)it s+
au do.edit a fi ,ncercri e#uate- Riposta isla/ic
s+a do.edit biruitoare-
Ripo!"ele da"e de )oroastris/ #i de iudais/ au
constituit Tcercri de a co/bate preponderen0a
elenis/ului cu ajutorul unor reli(ii care se
/aturi)aser ,n lu/ea siriac /ai ,nalte de
ptrunderea elenis/ului* ,n .irtutea for0ei
)oroastri+
$e
@ iranienii* ,n 0inuturile rsritene ale
ci.ili)a0iei siriace* s+au
2@@ CN3A CI4ILI3AIILOR
r).rtit ,/potri.a elenis/ului #i A+au i)(onit*
dup dou 8ea$%ri de la 7oar"ea l%i Alexandr% $el /are,
din n"rea'a re(iune de la rsrit de ufrat-
Reac0ia )oroastric !-a opri" ,ns ,n acest punct* #i
ce /ai r/sese din cuceririle !acedoneanului a
fost sal.at pentru elenis/ de ctre Ro/a- Nici
reac0ia e.reilor sub !accabei nu a i)butit* ,n
strdania lor cea /ai ,ndr)nea0 de+a elibera
lea(nul occidental al ci.ili)a0iei siriace* cu
fa0ada lui /editeranean* printr+o r).rtire din+
luntru- Biruin0a ti/purie asupra Seleuci)ilor a
fost r)bunat de Ro/a- ,n /arele r)boi
ro/ano+e.reiesc din anii ))-<@ d-Cr-* co/unitatea
iudaic din 'alestina a fost prefcut ,n praf #i
pulbere* si prpdul pustiirii* pe care !accabeii
i)butiser odinioar s+A ,ndeprte)e de Sf,nta
Sfintelor* s+a ,napoiat ca s nu /ai plece* atunci
c,nd Adrian a durat* pe loca#ul unde se ,nl0ase
c,nd.a Ierusali/ul* colonia ro/an Aelia
.api"olina.
C,t despre ripostele date de nestorieni #i de
/onofi)i0i* ele au constituit strdanii alternati.e
de a ,ntoarce ,/potri.a elenis/ului o ar/ pe
care elenis/ul ,nsu#i o furise pentru sine* prin
topirea la un loc a /etalului elen #i a /etalului
siri+a$. n sincretis/ul reli(ios al cre#tinilor
pri/iti.i* esen0a du7ului reli(ios al Siriei fusese
eleni)at ,n a#a (rad ,nc,t ajunsese s fie prielnic
sufletului elen* dar neprielnic celui siriac-
Ire)iileJ nestorian #i /onofi)it au fost*
a/,ndou* ,ncercri tin),nd s de+eleni)e)e
cre#tinis/ul- 5i a/,ndou au e#uat ,n strdania
lor de a se r).rti ,/potri.a ptrunderii
elenis/ului- Nestorianis/ul a fost alun(at* cu
ru#ine* dincolo de ufrat* spre rsrit-
!onofi)itis/ul a i)butit s+#i pstre)e sla#ul ,n
Siria* ,n (ipt #i ,n Ar/enia* cucerind sufletele
unei 0rni/i care ,nc nu fusese eleni)at- &ar
el nu a fost niciodat destoinic s s/ul(
ortodo8iei #i elenis/ului o /inoritate do/inant
,nluntrul )idurilor cet0ilor-
%n conte/poran (rec al ,/prat%l%i 5era$li%!,
$are ar fi fost /artor al biruin0ei finale a
I/periului Ro/an de Rsrit ,n cea de pe ur/
,ncercare de for0e cu Sasani)ii per#i #i ar fi
ur/rit si strdania biruitoare a ierar7iei
cre#tine ortodo8e* n %l"i7a ei n$er$are de for"e $%
ere"icii nestorieni #i /onofi)i0i* ar fi putut s fie
ispitit* ctre anul )*@ d-Cr-* s+i /ul0u/easc
&o/nului pentru c druise 7arul in.incibilit0ii
trinit0ii p/,nte#ti alctuite din Ro/a*
catolicis/ #i elenis/-
A6REA /E-IO.RITAS 2@1
5i, $% "oa"e a$e!"ea, $2iar n 8re7ea a$eea !e p%nea la $ale $ea
de+a cincea ripost siriac ,/potri.a elenis/ului-
Si ,nsu#i ,/pratul Heraclius .a fi os,ndit s nu
(uste lini#tea /or0ii /ai ,nainte de a+A fi .)ut
pe O7ar, ur/a#ul lui /a2o7ed 'rorocul*
ptrun),nd ,n ,/pr0ia lui ca s ni/iceasc* pe
de+a ,ntre(ul #i pentru .ecinicie* strdaniile
tuturor celor care eleni)aser 0inuturile siriace*
de la Ale8andru cel !are ,ncoace- 'entru c
isla/ul a biruit acolo unde predecesorii lui e#u+
aser- l a des.,r#it i)(onirea elenis/ului din
lu/ea siriac- 5i a reinte(rat* sub for/a
Clifarului Arab* statul siriac uni.ersal pe care
Ale8andru ,l dobor,se fr /il* /ai ,nainte s
apuce s+#i duc la bun sf,r#it /enirea* o dat
cu ni/icirea (er!iei A2e7eniAilor. ,n cele din ur/*
isla/ul a ,n)estrat societatea siriac cu o
biseric indi(en pe profil uni.ersal- 5i prin
aceasta i+a druit acestei societ0i* dup /ulte
.eacuri de ne/i#care* ndejdea c nu se .a
.e#teji fr a da /ldi0e din trunc7iul ei- Cci
reli(ia isla/ic a ajuns s fie crisalida din care
a.eau s+#i ia trup dou noi ci.ili)a0ii2 cea arab
#i cea iranian-
8e/plele de /ai sus do.edesc c n+a/
i)butit ,nc s afl/ cea /ai bun cale pentru
solu0ionarea proble/ei de care ne ocup/-
Anu/e* s descoperi7 %n exe7pl% nee$2i.oc de
pro.ocare care s se do.edeasc a fi fost
cople#itoare- Trebuie* a#adar* s abord/
proble/a pe alte ci-
(2) Co#paraii +n "rei "er#eni
O nou abordare a problemei
Ne .a fi cu putin0 oare s afl/ o /etod
alternati. de cercetare* care s ne f(duiasc
re)ultate /ai buneK S e8peri/ent/ procedeul
in.ersrii direc0iei de cercetare #i s ,ncepe/
in.esti(a0ia de la cellalt capt- ',n acu/ a/
pornit de la o pro.ocare care A+a co.,r#it pe cel
care n)uia s i se 7potri.easc- S porni/
acu/ de la ca)uri ,n care o pro.ocare a prilejuit
un sti/ulent efecti. #i a pricinuit o ripost
biruitoare* ,n diferitele sec0iuni ale capitolului
precedent* a/ trecut ,n re.ist /ulte ase/enea
e8e/ple #i a/ co/parat ca)ul unui rspuns
biruitor cu ca)uri paralele ,n care acela#i 'r%p
o7ene!$ !a% 'r%pe $are po" fi $o7parabile a% ripo!"a"
2@2 CN3A CI4ILI3AIILOR
cu /ai pu0in succes aceleia#i pro.ocri sau unei
pro.ocri $o7parabile $a in"en!i"a"e, a"%n$i $nd o
a!e7enea pro8o$are se .a fi do.edit /ai pu0in
puternic- S trece/ iar#i ,n re.ist unele din
aceste co/para0ii ,ntre doi ter/eni #i s
.ede/ dac ne .a fi cu putin0 s spori/
ter/enii de co/para0ie de la doi la "rei.
,n fiecare ca) .o/ cuta astfel s descoperi/
o situa0ie istoric de un al treilea (en- Anu/e*
aceea ,n care pro.ocarea nu s+a do.edit /ai
pu0in puternic* ci /ai puternic si dec,t ,n
ca)ul pe care A+a/ anali)at p,n acu/- &ac
.o/ reu#i s de!$operi7 %n al "reilea "er7en de a$e!"
'en, atunci situa0ia de la $are a7 ple$a" ? a$eea a %nei
ripo!"e bir%i"oare ? 8a de.eni un ter/en /ediu
situat ,ntre dou e8tre/e- $a0 de aceste dou
e8tre/e* .i(oarea pro.ocrii ur/ea) s fie* res+
pecti.* /ai slab #i /ai puternic dec,t ,n ceea
ce pri.e#te ter7en%l de 7iHlo$. .%7 8a fi a"%n$i $ara$"er%l
ripo!"eiO In !i"%a0ia ,n care pro.ocarea a fost /ai
slab* a/ .)ut /ai sus c #i riposta a fost /ai
slab- &ar ce .o/ descoperi ,n aceast a treia
situa0ie* pe care o introduce/ ,n discu0ie pentru
,nt,ia oarK ,n aceast situa0ie* atunci c,nd
.i(oarea pro.ocrii .a fi cea /ai puternic* .o/
descoperi oare c riposta .a trebui s ob0in o
biruin0 tot at,t de puternicK S presupune/ c
.o/ descoperi* di/potri.* c o cre#tere a
aspri/ii pro.ocrii* din$olo de un ter/en /ijlociu*
nu .a fi ,nso0it de .reo sporire a riposteiE #i c*
di/potri.* riposta ,#i .a pierde din .i(oare-
&ac lucrurile se .or do.edi a fi astfel* .o/ fi
descoperit c interac0iunea pro.ocare+ripost
este supus Ile(ii randa/en"%l%i de!$re!$ndE.
1
Si
.o/ putea tra(e conclu)ia c e8ist o linie
/edie de aspri/e a pro.ocrii* fa0 de care
sti/ulentul ,#i atin(e punctul cul/inant- 4o/
nu/i acest (rad+li/it opti&u&- !pre deo!ebire de
&a;i&u&.
1orve!ia- ,slanda si /roenlanda
A7 de!$operi" pn acu/ c ,n Islanda* #i nu ,n
Nor.e(ia* Suedia sau &ane/arca* a i)butit
ci.ili)a0ia scandina. .e#tejit s ajun( la cele
/ai /ari biruin0e* at,t ,n do/eniul lite+
1
Le(ea randa/entului descresc,nd a fost for/ulat de
corifeii #colii econo7i$e liberale, n pri7ele de$enii ale !e$ol%l%i al >I>-
lea, 7ai ale! de -a8id Ri$ardo. 'otri.it acestei le(i* randa/entul
,n a(ricultur nu cre#te propor0ional cu .olu/ul .aloric al
in.esti0iilor a(ricole* ci ,n /od re(resi. 8n. t.9.
A6REA /E-IO.RITAS 2@*
raturii c,t #i ,n do/eniul or(ani)rii politice-
Aceast biruin0 a fost rspunsul la un ,ndoit
ele/ent sti/ulator2 sti/ulentul /i(rrii dincolo
de /ri #i sti/ulentul unui 0inut neroditor si
neospitalier* ,n t r+un (rad /ult /ai /are dec,t
era 0inutul pe care corbierii scandina.i ,l lsaser
,n ur/a lor- S presupune/ acu/ c aceea#i
pro.ocare se .a fi repetat cu o aspri/e ,ndoit-
Anu/e* s presupune/ c oa/enii Nordului .or
fi cltorit ,nc cinci sute de /ile si se .or fi
a#e)at ,ntr+un 0inut pe at,t de /ai pu0in ospitalier
ca Islanda pe c,t de /ai pu0in ospitalier se
do.edise Islanda ,ns#i fa0 de Nor.e(ia- Ar ur/a
oare ca aceast Tule dincolo de Tule s fi dat
na#tere unei co/unit0i scandina.e de dou ori
at,t de strlucite ,n literatur #i ,n ,nj(7ebarea
politic pe c,t a fost co/unitatea+is+lande)K
Aceast ,ntrebare nu este ipotetic* pentru c ,ntr+
ade+.r condi0iile postulate de noi au fost
,ndeplinite de ,ndat ce corbierii scandina.i au
ajuns ,n Croenlanda- Si rspunsul la ,ntrebarea
noastr este ne,ndoielnic- A#e)area din Croenlan+
da s+a do.edt a fi un e#ec- In /ai pu0in de o
ju/tate de /ileniu* (roenlande)ii au fost ,ncetul
cu ,ncetul co.,r#i0i ,n lupta lor de)ndjduit cu
/ediul natural* care s+a do.edit a fi fo!" prea a!pr%
$2iar pentru ase/enea oa/eni at,t de cli0i- ,
(i;ie
1
40assachusetts40aine
A/ co/parat /ai sus aspri/ea pro.ocrii
fi)ice ,nf0i#at de cli/a aspr #i solul pietros al
Noii An(lii cu pro.ocarea /ai pu0in aspr cu care
au fost confrunta0i colonii an(lo+a/e+ri$ani n
0ir'inia !i ,n cele dou .aroline. 5i a/ artat cu/*
n l%p"a pen"r% $on"rol%l a!%pra $on"inen"%l%i a7eri$an, lo-
cuitorii din Noua An(lie au i)butit ,n cele din
ur/ s+#i dep#easc to0i ri.alii-
.ident c linia !ason+&i8on
2
$ore!p%nde n
'eneral $% li/ita sudic a re(iunii de pro.ocare
/a8i/- Trebuie acu/ s
1
(i;ie ? denu/ire dat re(iunii sudice a Statelor %nite*
unde era ,n se$ol%l "re$%" $en"r%l !$la8iei ne'rilor. 3%7ele a fo!" rel%a"
de par"id%l di;o4
cr
at- de orien"are $on!er8a"oare 8n. t.9.
Linie con.en0ional trasat* ,ntre 1<)2-1<)<, n $oloniile en'leAe
din A7erica de Nord* pentru a despr0i do/eniile
/o#tenitorilor lui (enn ,de %nde n%7ele !"a"%l%i (enn!yl8ania+ #i ale
/o#tenitorilor lordului Bal"i7ore ,de unde nu/ele /arelui ora#
a/ericanB- Nu/ele .ine de la C7arles !ason #i Jere7ia2 -ixon
$are a% "ra!a"-o, de-a l%n'%l paralelei *9a*M2)E, aAi 2o"ar n"re /aryland #i
(enn!yl8ania 8n. t.9.
2@ =E3ECA CI'ILI&AIILOR
ne ,ntreb/ dac aceast re(iune co/port,nd
un sti/ulent ridicat pro.ocat de cli/ are .reo
alt li/it pe latura ei nordic- 5i* de ,ndat ce
a/ pus aceast ,ntrebare* a/ fost con.in#i c
rspunsul este* desi(ur* afir/ati.-
Li/ita septentrional a re(iunii de cli/
opti/ strbate cu ade.rat Noua An(lie- Cci*
atunci c,nd .orbi/ de Noua An(lie si de rolul pe
care aceast re(iune A+a jucat ,n istoria S"a"elor
6ni"e, ne 'ndi7 de fap" la n%7ai "rei din"re $ele !a!e 7i$i
!"a"e ale ei ? /a!!a$2%!e""!, .onne$"i$%" !i R2ode I!land,
iar nicidecu/ #i la 3e; 5a7p!2ire, 0er7on" !a% /aine.
S"a"%l /a!!a$2%!e""! a fost ,ntotdeauna una dintre
co/unit0ile de li/b en(le) de frunte de pe
continentul nord+a/eri+can- In secolul al :4III+lea*
aceast co/unitate a luat o parte 7otr,toare la
re)istenta fa0 de re(i/ul colonial britanic si* cu
toat de).oltarea uria# a Statelor %nite ,n
ulti/ii dou !%"e de ani, /a!!a$2%!e""! si+a pstrat
po)i0ia ,n sfera intelectual #i* p,n la un anu/e
(rad* #i ,n sfera industrial #i co/ercial- 'e de
alt parte* statul !6ine* de#i a constituit de fapt
o par"e din /a!!a$2%!e""! p,n la constituirea lui ca
stat independen" n 182@, a fost ,ntotdeauna lipsit
de i/portan0* si supra.ie0uie#te ,n )ilele
noastre ca un fel de pies de /u)eu2 o relic. a
Noii An(lii din secolul al :4II+lea* locuit de p+
durari* de pescari #i de .,ntori- Aceste odrasle
ale unui 0inut neospitalier ,#i c,sti( o e8isten0
searbd slujind de clu)e turi#tilor care .in din
/arile ora#e a/ericane s+#i petreac $on$ediile n
a$e!" !"a" ar$adian, toc/ai pentru c /aine a r/as #i
ast)i ceea ce fusese pe .re/uri* pe+atunci c,nd
cele /ai /ulte din acele ora#e nici nu
,ncepuser s fie ,nj(7ebate ,n pustiet0ile pe
unde s+au ridicat /ai t,r)iu- !6ine* ast)i* este* ,n
acela#i ti/p* unul din 0inuturile %niunii
a/ericane care au fost /ai din .ec7i/e
coloni)ate* #i unul din 0inuturile cele /ai pu0in
urbani)ate #i /ai pu0in rafinate- Cu/ se poate
e8plica acest contrast dintre !6ine #i
/a!!a$2%!e""!O S+ar prea ca a!pri7ea 7edi%l%i
,nconjurtor al Noii An(lii* aspri/e care #i+a
atins punctul opti& n /a!!a$2%!e""!, a !pori" n /Yine
p,n la un ni.el la care a ajuns s pro.oace o
descre#tere a capacit0ii o/ene#ti de a riposta-
Si* dac ne lr(i/ c,/pul .i)ual ctre nord*
presupunerea noastr se confir/- Noul Bruns+
FicH* No.a Sco0ia #i Insula 'rin0ului Ed;ard !n"
pro8in$iile cele /ai pu0in prospere #i cele /ai pu0in
de).oltate ale &orni+
A6REA /E-IO.RITAS 2@#
nionului Canadei- Iar /ai departe* ctre nord,
Terra 3o8a a fost silit ,n ulti/ii ani s se lase
biruit ,n lupta ei de)ndjduit de a sta pe
propriile ei picioare #i a acceptat o for/ u#or
.oalat de c,r/uire ca o colonie a Coroanei
britanice ,n sc7i/b%l aH%"or%l%i pri7i" din par"ea /arii
Britanii- Si ,nc /ai departe* spre nord* ,n
Labrador* ,nt,lni/ condi0ii ase/ntoare acelora
pe care le+au ,nt,/pinat oa/enii Nordului
a#e)a0i ,n Croenlanda2 o pro.ocare /a8i/ care*
departe de a+si atin(e li/ita opti/* poate fi
descris ca fiind un Ipe!!i7%7E.
.razilia- 3a ?lata- ?ata!onia
r/ul atlantic al A/ericii de Sud ,nf0i#ea)
li/pede feno/ene paralele cu cele descrise /ai
sus- ,n Bra)ilia* de pild* cea /ai /are parte a
a.u0iei na0ionale* a in.esti0iilor* popula0iei #i
surselor de ener(ie este concentrat ,ntr+o
por0iune /ic a uria#ului teritoriu al 0rii* situat
la sud de paralela 2@a latitudine sudic- !ai /ult*
Bra)ilia /eridional ,ns#i nu este inferioar ,n
pri.in0a ci.ili)a0iei unor re(iuni si /ai /eridionale*
aflate pe a/bele /aluri ale estuarului La 'lata*
#i an%7e rep%bli$a 6r%'%ay #i statul ar(entinean
B%eno! Aire!. ste prin ur/are li/pede c* de+a
lun(ul 0r/ului atlantic al A/ericii de Sud*
sectorul ecuatorial nu ac0ionea) ca un sti+
/ulent* ci joac un rol ne(ati.- &ar re)ult de
ase/enea c un $li7a" "e7pera", $%7 e!"e a$ela din
e!"%ar%l Rio de 1a (la"a, $on!"i"%ie %n opti&u& care joac
rolul de sti/ulent &a;i&. Cci* dac ur//
0r/ul /ai departe spre sud* .o/ (si din nou
c .a cre#te ele/entul de IpresiuneJ* dar* ,n
acela#i ti/p* c #i riposta scade* cu/ este
li/pede dac .o/ tra.ersa podi#ul neospitalier
al 'ata(oniei- Si dac /er(e/ si /ai departe
spre sud .o/ (si o situa0ie #i /ai rea* pentru c
ne .o/ afla F /ijlocul unor slbatici ,nfo/eta0i #i
i/becili)ri* care abia 95i pot tra(e sufletul
printre (7e0urile si )pe)ile rii de $oc-
/allo7ay- 'lster- Appalachia
S trece/ acu/ la anali)a unui e8e/plu ,n
care pro.ocarea nu a fost e8clusi. de natur
&i!ic, dar a fo!" n par"e de natur fi)ic* ,n parte de
natur o/eneasc-
2@) CN3A CI4ILI3AIILOR
,n )ilele noastre e8ist un contrast e.ident
,ntre 6l!"er #i restul Irlandei* ,n .re/e ce Irlanda
de Sud este un 0inut cu o a(ricultur /ai
de(rab ,napoiat* %lsterul constituie unul din
$en"rele e$ono7i$e $ele 7ai pro!pere ale l%7ii o$$iden"ale
7oderne. Belfa!" ri.ali)ea) cu =la!'o;, e% 3e;$a!"le,
$% 5a7b%r' #i cu -e"roi", iar %l!"erian%l $on"e7poran are
o /are reputa0ie de ,nde/,nare* tot at,t de
/are pe c,t este si reputa0ia l%i de a n% fi !o$iabil.
Ca rspuns la ce pro.ocare a ajuns
ulsterianul s fie ceea ce este el ast)iK l a
rspuns la dubla pro.ocare a /i(ra0iei dincolo
de /are* pornind din Sco0ia* #i a rfuielii* dup
debar$area l%i n 6l!"er, cu b#tina#ii irlande)i* pe
care i+a (sit ,n stp,nirea 0inutului #i pe care i+a
silit s+i cede)e o(oarele- Aceast ,ndoit
,ncercare a a.ut un efect sti/ulator* care se
poate /sura* dac .o/ co/para puterea si
a.u0ia la care a ajuns %lsterul ,n )ilele noastre*
cu situa0ia destul de /odest ,n care se afl
0inuturile de pe partea sco0ian a (rani0ei care
desparte a)i Sco0ia de An(lia si de pe /ar(inea
joas a liniei inuturilor ,nalte ,5i'2land!+, de
unde colonii b#tina#i dn Sco0ia au fost recruta0i
pentru a trece ,n 6l!"er, ctre ,ncepu"%l !e$ol%l%i al
>0II-lea.
1
Totu#i* ulsterienii conte/porani nu s,nt
sin(urii repre)entan0i ai celor care au trecut
dincolo de /are- 'ionierii sco0ieni care au
e/i(rat au )/islit cobor,tori Iirlando+sco0ieniJ*
care au /i(rat la r,ndul lor n !e$ol%l al >0III-lea din
6l!"er spre A/erica de Nord #i care
supra.ie0uiesc #i ast)i acolo* ,n re(iunea
/un0ilor Apala#i* o )on la /are altitudine care
strbate #ase state ale %niunii A/ericane* din
(enn!yl8ania p,n ,n =eor'ia. .are a fo!" efe$"%l a$e!"ei
d%ble "ran!plantriK ,n secolul al :4II+lea* supu#ii
re(elui lacob au trecut str,/toarea Sf- C7eor(7e
#i au ,nceput s se r)boiasc cu irlande)ii
slbatici* ,n loc s se lupte cu /untenii slbatici
ai Sco0iei* ,n secolul al :4III+lea* strnepo0ii lor
au strbtut Atlanticul ca s ajun( s se lupte
cu indienii ,n pdurile ,ndeprtate ale A/ericii-
ste li/pede c aceast pro.ocare pe tr,/
a/erican a fost /ult /ai aspr dec,t
pro.ocarea irlande)a* ,n a/bele ei aspecte2 #i
fi)ic* #i u/an- A pricinuit oare
1
4o/ .edea c ter/enul de I=allo;ayE pe $are 1-a7 folo!i" n
"i"l%l .in--P-,F- p*+ -i+rjf nu este cu totul adec.at s descrie
0inutul care a constituit
A6REA /E-IO.RITAS 2@<
sporirea pro.ocrii o sporire a riposteiK &ac a/
co/para pe ulsterieni #i pe apala#ieni ast)i* la
dou .eacuri dup ce s+au despr0it* .o/ (si c
rspunsul la ,ntrebare este ,nc o dat un
rspuns ne(ati.- Apala#ianul de ast)i nu
nu/ai c nu s+a do.edit a fi ,/bunt0it situa0ia
sa de pe c,nd era ulste+rian* dar nu a i)butit nici
/car s se /en0in la ni.elul anterior* #i a
cobor,t pe panta ci.ili)a0iei ,ntr+un /od de
ne,nc7ipuit- I'oporul /unteanJ al apala#ilor de
ast)i a ajuns de fapt s nu fie altce.a dec,t un
popor barbar. S-a% napoia" la in$%ltur #i la practici
.rjitore#ti- Sufer de pe ur/a srciei* a
/urdriei si a .rjitorieiE si joac* ,n A/erica*
acela#i rol pe care+A joac ,n Lu/ea 4ec7e cei de
pe ur/ barbari albi2 rifa+nii* albane)ii* Hur)ii*
p0anii #i aino pro#i- &ar* ,n .re/e ce to0i ace#tia
din ur/ nu s,nt dec,t ni#te supra.ie0uitori
,nt,r)ia0i ai barbariei pri/iti.e* apalasii ne
,nf0i#ea) spectacolul (enerator de considera0ii
/elancolice al unor oa/eni care i)butiser s
cucereasc ci.ili)a0ia #i p,n la ur/ au pierdut+o-
/eacii &a de pustiirile pricinuite de r!boaie
,n ca)ul co/parati. al ulsterienilor #i al
apala#ilor* pro.ocarea s+a ,nt,/plat s fie ,n
acela#i ti/p fi)ic #i u/an- &ar jocul Ile(ii
randa/entului descresc,ndJ se ,nf0i#ea) tot
at,t de li/pede ,n alte ca)uri* ,n care pro.ocarea
se e8ercit e8clusi. ,n sfera u/anului- S
e8a/in/* de pild* ur/rile pro.ocrii
repre)entate de pustiirile r)boiului- A/ a/intit
/ai sus dou ca)uri ,n care pro.ocri aspre de
acest (en a% n"l-nit riposte biruitoare2 astfel*
Atena a rspuns la pustiirile pricinuite de
n.lirea per#ilor* ajun(,nd s fie Ieducatoarea
la+deiJ* iar 'rusia a rspuns la pustiirile
n.lirilor napoleoniene ajun(,nd s fie Cer/ania
lui Bi!7ar$J. A7 putea (!i o pro.ocare de acest
(en care s se do.edeasc a fi fost prea asprK O
pustiire ale crei rni ar fi ajuns s supure)e #i*
p,n la ur/* s se do.edeasc /ortaleK
Crede/ c da-
'ustiirea Italiei de ctre 5annibal nu s+a do.edit
a fi* a#a $%/ au fost alte n.liri /ai pu0in aspre*
o ade.rat binecu+.intare- O(oarele pustiite
din Italia /eridional au fost prefcute ,n parte
,n p#uni #i ,n parte ,n .ii si ,n li.e)i de /s+
iln
i-
Astfel ,nc,t o nou econo/ie rural* ,n acela#i
ti/p a8at (
e
a(ricultur #i pe cre#terea .itelor*
a ajuns s aib o /,n
2@8 CN3A CI4ILI3AIILOR
de lucru ser.il ,n locul 0rni/ii libere care
odinioar /uncise o(oarele* /ai ,nainte ca
solda0ii lui 5annibal s fi dat foc colibei 0ranului #i
/ai ,nainte ca buruienile #i ierburile s fi
npdit o(oarele pustiite- Aceast sc7i/bare
re.olu0ionar* de la a(ricultura de sub)isten0 la
a(ricultura pentru pia0* #i de la (ospodria
indi.idual la folosirea unei /,ini de lucru
ser.ile* a fcut* ,n /od ne,ndoielnic* s
sporeasc* .re/elnic* .aloarea /onetar a
produselor solului- &ar acest spor a fost /ai
/ult dec,t co/pensat prin ur/rile sociale
nefa.orabile pricinuite2 depopularea 0inuturilor
rurale #i acu/ularea unui proletariat srac*
alctuit din fo#tii 0rani* ,n ora#e* ,ncercarea pe
cale le(islati. de a se pune capt acestor
consecin0e nefaste* ,ncercare fcut de fra0ii
=ra$$2i n 8re7ea $elei de-a treia (enera0ii dup
retra(erea ar/atei lui 5annibal din Italia* n+a
fcut dec,t s a(ra.e)e de)ec7ilibr%l !"a"%l%i ro7an
prin de)ln0uirea unei re.olu0ii politice* dar fr
a putea st,n+jeni re.olu0ia econo/ic- Lupta pe
plan politic a de(enerat cur,nd ,ntr+un r)boi
ci.il- 5i* dup o sut de ani de la tribu+natul lui
Tiberi%! =ra$$2%!, ro7anii a% fo!" sili0i s accepte
dictatura per/anent a lui A%'%!"%! ca pe un
re/ediu drastic pentru o situa0ie de)ndjduit
,n trebile statului- Astfel ,nc,t pustiirea Italiei de
ctre 5annibal, depar"e de a a8ea a!%pra popor%l%i ro7an
rol%l !"i7%la"or pe $are 1-a H%$a" p%!tiirea Aticei de
ctre >erxe! a!%pra a"enienilor, i-a pri$in%i", di/potri.*
un #oc de pe ur/a cruia n+a putut s+#i re.in
niciodat- 'enali)area pustiirii* care se do.edise
sti/ulatoare atunci c,nd fusese pus ,n practic
de cerbicia persan* s+a do.edit /ortal arunci
c,nd a fost e8ercitat de intensitatea punic
i/placabil-
/iposte chine!eti la provocarea emigrrii
A/ co/parat p,n acu/ efectele (radelor
deosebite de pro8o$are din par"ea 7edi%l%i fiAi$ a!%pra
%nor 'r%pe deosebite de e/i(ran0i britanici- S
cercet/ acu/ reac0ia e/i(ran0ilor c7ine)i la
diferitele ni.ele de pro.ocare din partea
oa/enilor- Atunci c,nd un culi c7ine) e/i(rea)
,n /alaya britanic sau ,n Indiile orientale
olande)e* el caut s pri/easc rsplata
,ndr)nelii sale. nfr%n"nd 'rea%a n$er$are social
care const ,n prsirea c/inului fa/ilial #i ,n
pa+
A6REA /E-IO.RITAS 2@9
trunderea ,ntr+un /ediu ,nconjurtor social
strin* el sc7i/b un /ediu econo/ic ,n s,nul
cruia a ajuns s fie descu/pnit ca ur/are a
unor tradi0ii sociale de /ulte secole* cu un
/ediu nou ,n care este sti/ulat s pro(rese)eE
#i* nu de pu0ine ori* ajun(e s fac a.ere- S
presupune/ totu#i c se intensific ,ncercarea
de natur social care este pre0ul pltit pentru
(sirea unui prilej de pro(res econo/ic- S
presupune/ astfel c* ,n loc s+A tri/ite/ ,n
/alaya !a% n IndoneAia, ,l .o/ tri/ite ,n Australia
sau ,n California* ,n aceste I0inuturi ale o/ului
albJ* ,ntreprin)torul nostru culi* c7iar dac
ajun(e s fie pri/it* .a trebui s treac printr+o
,ncercare de o aspri/e /ult /ai /are- Anu/e*
,n loc s se si/t ca un strin ,ntr+o 0ar
strin* el .a trebui s ,nfrunte o penali)are
inten0ionat* le(ea ,ns#i introduc,nd ele/ente
discri/inatorii ,/potri.a lui* ,n loc s+A apere* a#a
cu/ se petreceau lucrurile n /alaya, unde o
ad/inistra0ie bine.oitoare nu/e#te un
func0ionar care poart titlul de I'rotector al
c7ine)ilorJ- Aceast aspr ,ncercare de ordin
social pro.oac oare o ripost de natur
econo/ic propor0ionat ca for0K Se pare c
nu* dac .o/ co/para ni.elul de prosperitate
pe care ,l atin(e de fapt c7ine)ul ,n /alaya #i ,n
Indone)ia cu ni.elele atinse de i/i(ran0i
apar0in,nd aceleia#i rase at,t de ,n)estrate ,n
Australia #i ,n California-
Slavii, aheii, teutonii, celii
S e8a/in/ acu/ pro.ocarea pe care o
,nf0i#ea) barbariei o ci.ili)a0ie- Anu/e*
pro.ocarea pe care a e8ercitat+o ,n uropa
asupra succesi.elor straturi de barbari* ,n epoci
succesi.e* iradierea diferitelor ci.ili)a0ii ctre
interiorul acestui continent odinioar at,t de
,ntunecat-
Atunci c,nd cercet/ aceast dra/* aten0ia
ne este de#teptat de un ca) ,n care pro.ocarea
a st,rnit o ripost de o strlucire e8traordinar-
Ci.ili)a0ia elen este probabil cea /ai
des.,r#it floare dintr+o specie care a ajuns
.reodat s ,nfloreasc- 5i aceast ci.ili)a0ie #i+a
aflat ob,r#ia ,n rspunsul dat pro.ocrii .enite
din partea ci.ili)a0iei /inoice de ctre barbarii
europeni- Atunci c,nd ci.ili)a0ia /ariti/
/inoic a 'truns ,n 'eninsula (reac* barbarii
a7eeni din 7interland
n
E
a
u ajuns s fie nici
e8ter/ina0i* nici ,nrobi0i* nici asi/ila0i-
21@ CN3A CI4ILI3AIILOR
&i/potri.* ei au i)butit s+#i pstre)e
identitatea* ,n calitate de prole"aria" ex"ern al
"2ala!o$ra0iei /inoice* #i nu s+au dat ,n lturi s
,n.e0e /e#te#u(urile ci.ili)a0iei pe care o
0ineau n !a2. 1a .re/ea ni/erit* ei s+au a.,ntat
pe .alurile /rii* au i)butit s+i cople#easc pe
t7alasocra0i pe c7iar ele/entul lor #i au ajuns
astfel s fie ade.ra0ii str/o#i ai ci.ili)a0iei
elene- 'reten0ia a7eilor de a fi str/o#ii
elenis/ului este ,ntrit* a#a cu/ a/ .)ut /ai
sus* printr+o do.ad de ordin reli(ios- $iindc
)eit0ile 'anteonului oli/pic ,#i do.edesc
li/pede ob,r#ia lor ,n barbaria a7eean* ,n
.re/e ce pu0inele r/#i0e ale unui cult elen
deri.at din lu/ea /inoic ar putea fi (site cel
/ult ,n paraclisele lturalnice si ,n criptele
"e7plelor reli'iei elene, an%7e n an%7i"e $%l"e lo$ale, n
7i!"erele !%b"erane !i n $reA%ri eAo"eri$e.
!sura sti/ulentului ,n acest ca) ne este
dat prin strlucirea elenis/ului- &ar /ai
pute/ s+A /sur/ #i pe alt cale* dac .o/
co/para soarta acestui strat a7eean de bar+
barie cu soarta altui strat* care s+a ,nt,/plat s
fie at,t de deprtat #i de bine adpostit* ,nc,t a
ajuns s r/,n .irtual+/ente i/un la iradierea
oricrei ci.ili)a0ii .re/e de dou /ii de ani dup
ce a7eii acceptaser pro.ocarea /inoic si d+
duser strlucitul lor rspuns- Acest strat a fost
cel al sla.ilor* care se aciuaser ,n /la#tinile
(ripe"%l%i a"%n$i $nd noroi%l continentului european
a fost silit s+i ,n(duie o/ului s+A calce* o
dat cu retra(erea calotei (laciare- Aici au dus+o
ei* trind .ia0a pri/iti. a barbarilor europeni*
.eac dup .eac- 5i* atunci c,nd /i(ra0ia
teutonic a pus capt lun(ii dra/e elene pe
care o ,ncepuser a7eii prin /i(ra0ia lor* sla.ii
tot ,n sla#ul lor au r/as-
La acea or t,r)ie a epocii barbare ,n uropa*
sla.ii au fost ne.oi0i ,n cele din ur/ s se
urneasc din fortrea0a lor ca ur/are a n.lirii
a.arilor no/a)i* care fuseser ispiti0i s
n)uiasc dincolo de 7otarele stepei lor
eurasiatice de ba#tin* ca s ia #i ei parte la
/arele joc teutonic al jefuirii #i prdrii
I/periului Ro/an- Ajun#i ,ntr+un /ediu
,nconjurtor a(ricol care li se prea tare ciudat*
ace#ti copii pierdu0i ai stepei #i+au dat osteneal
s+#i adapte)e str.ec7iul lor /od de a fi cu
noile ,/prejurri ,n care se aflau* ,n step* a.arii
,#i c,#ti(aser traiul ca pstori ai tur/elor de
.ite- ,n 0inuturile
A6REA /E-IO.RITAS 211
a(ricole ,n care ace#ti pstori se aflau acu/a* ei
#i+au dat sea/a c tur/ele cu care ,#i pot c,#ti(a
traiul nu /ai erau de .ite* ci de 0rani- Si astfel
au ,nceput s se poarte suficient de ra0ional
pentru a ajun(e pstori ai unor fiin0e o/ene#ti*
,ntoc/ai cu/ se obi#nuiser /ai ,nainte s se
npusteasc asupra tur/elor .ecinilor lor*
no/a)i ca #i ei* pentru a le cuceri si a face s
rodeasc .reun nou 0inut de p#uni* tot astfel*
acu/* ei au ,nceput s caute ,n jurul lor* s afle
unde ar putea (si .reo cireada de oa/eni ca
s repopule)e pro.inciile pustiite ale I/periului
Ro/an care le c)user ,n /,ini- 5i au (sit ce
cutau la sla.i- I+au /,nat ca pe ni#te tur/e #i i+
au oprit ,ntr+o .ast re(iune circular* ,n jurul
pustei /a(7iare unde+si a#e)aser tabra #i
sla#ul- Astfel pare a fi fost procesul ,n .irtutea
cruia a.an(arda occidental a oastei sla.e*
str/o#ii ce7ilor* slo.acilor #i iu(osla.ilor de
ast)i* #i+a fcut t,r)iul si u/ilul debut ,n istorie-
.on"ra!"%l din"re a2ei #i sla.i ne arat c* pentru
o societate pri/iti.* deplina i/unitate la
pro.ocarea pricinuit de ,nt,lnirea cu o ci.ili)a0ie
constituie un serios neajuns- 5i /ai arat c o
ase/enea pro.ocare are un efect sti/ulator
atunci c,nd aspri/ea ei nu dep#e#te un anu/it
ni.el- &ar s presupune/ c ni.elul pro.ocrii
cre#te- S presupune/ c spori/ ni.elul de
ener(ie iradiat de societatea /inoic p,n la o
intensitate /ult /ai /are- Ar trebui oare s ne
a#tept/ la o ripost /ai strlucit dec,t aceea
creia i+au dat na#tere str/o#ii a7eeni ai
elenis/uluiK Sau .a intra iar#i ,n joc Ile(ea
randa/entului descresc,ndJK Ajun#i la acest
punct al cercetrii noastre* nu .o/ specula ,n
.id- 'entru c* ,ntre a7ei #i sla.i* au /ai r/as
c,te.a straturi de barbari e8pu#i iradierii unor
diferite ci.ili)a0ii* la diferite (rade- Ce s+a
,nt,/plat $% eiO
%n ca) ,n care barbarii europeni au fost
ni/ici0i* ca ur/are a unor iradieri de o
intensitate )drobitoare* a fost /en0ionat de noi
/ai sus- A/ .)ut cu/ au ajuns cel0ii s fie
e8ter/i+
na
0i* supu#i sau asi/ila0i* dup o
.re/elnic e8plo)ie de ener+'
H
e* datorit
sti/ulentului pri/it de cel0i ,n ur/a pro.ocrii
e
truscilor- A/ pus ,n contrast e#ecul final al
cel0ilor cu succesul relati. al teutonilor* care au
i)butit s+#i /,ntuiasc fiin0a
7
lupt cu
ele/entele ci.ili)a0iei elene- Si a/ .)ut c
stra+
212 CN3A CI4ILI3AIILOR
"%l "e%"oni$ al barbariei e%ropene, n $on"ra!" $% !"ra"%l $el"i$,
a putut re)ista ac0iunii de)inte(ratoare a
elenis/ului p,n la un ase/enea (rad ,nc,t
teutonii au fost destoinici s+#i ia locul ,n s,nul
proletariatului e8tern al lu/ii elene #i s pun
capt a(oniei societ0ii elene* d,ndu+i lo.itura de
(ra0ie* ,n co/para0ie cu catastrofa cel0ilor*
aceast reac0ie a teutonilor s+a do.edit a fi
biruitoare- &ar* de ,ndat ce .o/ co/para calita+
tea biruin0ei teutonilor cu calitatea biruin0ei
a7eilor* .o/ constata c teutonii n+au fcut dec,t
s c,#ti(e o biruin0 J la ?yrrhus. ,ntr+ade.r* ei au
ptruns pe scen ,n clipa ,n care socie"a"ea elen
era /uribund* nu/ai pentru a pri/i propria lor
lo.itur de (ra0ie din partea ri.alilor lor*
/o#tenitorii proletari ai rposatei societ0i* ,n
c,/pul nou de lupt* biruin0a nu a fost a
7oardelor r)boinice ale teutonilor* ci a Bisericii
ro/ano-$a-tolice* institu0ia ,n care se ,ntrupase
proletariatul intern al societ0ii elene* ,nainte de
a se ,nc7eia .eacul al 4II+lea al erei cre#tine*
fiecare dintre cetele r)boinice* ariene sau
p(,ne* ale teutonilor care se su/e0iser s
n.leasc pe p/n" ro7an, fusese fie con.ertit
la catolicis/* fie #tears de pe fa0a p/,n+tului-
Noua ci.ili)a0ie* afiliat celei elene* era ,nrudit
cu prede$e!oarea ei prin prole"aria"%l in"ern al a$e!"eia, n%
prin $el e8tern- Cre#tintatea occidental a fost ,n
esen0 crea0ia Bisericii catolice ? ,n contrast cu
elenis/ul* care a fost ,n esen0 crea0ia
barbarilor a7eeni-
S or,ndui/ acu/ actuala serie de pro.ocri
,n ordinea ascendent a ni.elului aspri/ii lor-
Sla.ii au fost /ult .re/e i/uni la orice
pro.ocare* #i e li/pede c au ajuns s fie cei
/ai becisnici* ca ur/are a lipsei sti/ulentului-
A7eii au pri/it o pro.ocare pe care* dac este
s+o judec/ dup riposta lor* trebuie s+o
consider/ ca fiind pro.ocarea opti/- Teutonii
au i)butit s+#i p!"reAe iden"i"a"ea 7po"ri8a pro8ocrii
ci.ili)a0iei elene* dar au fost )drobi0i /ai t,r)iu ca
ur/are a pro.ocrii cre#tinis/ului- Cel0ii*
,nt,/pin,nd societatea elen ,n perioada ei de
,nflorire ? n $on"ra!" $% "e%"onii, $are !-a% iAbi" de ea pe
$nd ap%$a!e pe pan"a de$lin%l%i ?, a% fo!" cople#i0i de
ea- Sla.ii #i cel0ii au fcut e8perien0a e8tre/elor2
o i/unitate insipid pe de o parte* o prbu#ire
catastrofal* pe de alta- A7eii #i teutonii ocup o
po)i0ie de I/ijlocJ ,ntr+o co/para0ie care* de
data aceasta* con0ine patru ter/eni ,n loc
AUREA MEDIOCRITAS 213
*e "rei2 1ar poziia *e #i,lo! +n sensul
e.perienei op"i#e a 3os" a!eea o!upa" *e
a-ei2
(3) 1ou !ivilizaii ves"e,i"e
#*riergarda$ migraiei teutonice
S fie oare cu putin0 s deter/in/ /ai str,ns
punctul la care le(ea randa/entului
nepropor0ional ajun(e s intre ,n joc ,n seria de
pro.ocri e8ercitate de iradia0iile ci.ili)a0iilor
asupra barbarilor europeniK Crede/ c da-
'entru c /ai s,nt ,nc dou e8e/ple pe care nu
le+a/ luat ,n considera0ie p,n acu/- ste .orba
despre conflictul dintre Biserica ro/an* ca
/a/ a ci.ili)a0iei noastre occidentale* si
cre#tintatea e8+tre/+occidental de pe I7otarul
celticJ* ci.ili)a0ie care s+a .e#"eHi". Apoi, de $onfli$"%l
din"re !o$ie"atea noastr occidental* n deA8ol"area ei
"i7p%rie, !i !o$ie"a"ea ex"re7-!ep"en"rio-nal* sau
scandina.* a .iHin(ilor* ,n aceste dou conflicte*
anta(onis/ul constituia o Iarier(ardJ barbar*
care r/se!e n"o"dea%na n afara 2o"arelor le'ii ro7ane
!i se 0inuse ,n re)er. ,n .re/ea c,nd a.an(arda
teutonic ,#i ,nfi(ea spada ,n trupul /uribund al
societ0ii elene* ca s+o ni/iceasc #i* prin
reciprocitate* ca s fie ni/icit la r,ndul ei- !ai
/ult* a/,ndou aceste arier(r)i au ajuns s
capete o biruin0 $are, de#i nu se poate /sura cu
aceea a a7eilor* a dep#it ,n /are /sur aceea
ob0inut de teutoni* adic de cei care .in nu+
/aidec,t pe ur/ele a7eilor ,n co/para0ia
noastr cu patru ter/eni e.iden0iat /ai sus-
A7eii au i)butit s dea na#tere %nei 7ari ci.ili)a0ii*
care a luat locul ci.ili)a0iei /inoice ,/potri.a
creia s+au ridicat- A.an(arda teutonic a i)butit
s ob0in un IsuccesJ .re/elnic* ,n noianul unei
ade.rate or(ii a distru(eriiE dar ,n afar de
aceasta n+a /ai i)butit ni/ic* sau aproape
ni/ic* cu .aloare po)iti.- Cre#tinii e8tre/+occi+
dentali #i .iHin(ii e8tre/+septentrionali* de pe
alt parte* au i)butit s /ear(* si unii #i ceilal0i*
at,t de departe ,nc,t s dea na#tere unei ci.ili)a0ii-
&ar* ,n a/bele ca)uri* aceste e/brioa-
n
e de
ci.ili)a0ie au fost ni/icite ca ur/are a unei
pro.ocri care
S
-a do8edi" a fi 7%l" prea p%"erni$e pen"r%
ele. 3e-a7 referit p,n acu/* incidental* de /ai
/ulte ori la e8isten0a unor 0ii .e#tejite* ci.ili)a0ii
pe care nu le+a/ cuprins ,n lista
21 CN3A CI4ILI3AIILOR
noastr ori(inal* ,ntruc,t esen0a unei ci.ili)a0ii
poate fi (sit ,n reali)rile ob0inute ,n perioada
ei de /aturitate* ,n .re/e ce aceste dou
ci.ili)a0ii de care ne ocup/ au fost .icti/ele
I/ortalit0ii infantileJ- &esf#urarea cercetrii
noastre a aH%n! la %n p%n$" prielni$ pen"r% exa7inarea
lor.
1
Civili!aia extrem"occidental veste0it
inuturile celtice de frontier au ripostat
pro.ocrii cre#"ini!7%l%i ntr+un /od cu totul
ori(inal- Spre deosebire de (o0i* care se
con.ertiser la arianis/* sau de an(lo+sa8oni*
care se con.ertiser la catolicis/* cel0ii ace#tia
nu au receptat noua reli(ie a#a cu/ s+a ,nt,/plat
s+o (seasc* ,n loc s+i ,n(duie acesteia s le
sfar/e tradi0ia ori(inar* ei au /odelat+o ,n a#a
fel ,nc,t s+o poat adapta /o#tenirii lor sociale
barbare- INici o alt ras ? !p%ne Renan ? n+a
,n.ederat ase/enea ori(inalitate ,n c7ipul ,n care
a receptat cre#tinis/ulX
<
ste cu putin0 s ne
d/ sea/a de acest lucru c7iar dup reac0iile
cel0ilor cre#tina0i din Britania sub c,r/uirea
ro/an- Cunoa#te/ foarte pu0ine din ase/enea
reac0ii* dar #ti/ totu#i c ele au dat na#"ere, n
per!oana l%i (ela'i%, %n%i ereAiar2 $are a pri$in%i" o /are
.,l. ,n ,ntrea(a lu/e cre#tin pe .re/ea lui- 5i
,nc /ai te/einic* prin durata ei* dec,t
pela(ianis/ul* a fost opera lui (a"ri$J,
concet0eanul #i conte/poranul lui 'ela(ius*
care a fcut s ptrund cre#tinis/ul dincolo de
7otarele lu/ii ro7ane, n Irlanda.
N.lirile an(lo+sa8onilor ,n Britania 1adic
acea 25l6er7anderun! en(le) peste /riB au dat
cel0ilor britanici o lo.itur )drobitoare* dar ,n
sc7i/b au pricinuit un /are succes cel0ilor
irlande)i- %r/area acestor n.liri a fost
despr0irea Irlandei, $7iar ,n epoca i/ediat
ur/toare se/nrii (run0elor cre#tine ,n
insul* de acele foste pro.incii ro/ane ale
uropei Occidentale ,n care o nou ci.ili)a0ie
cre#tin* orientat ctre Ro/a* ,ncepuse s se
de).olte- Aceast despr0ire* ,n $2iar epo$a de
$onstituire a cre#tinis/ului ini0ial* a fcut cu
putin0 constituirea unui e/brion al unei
Isociet0i cre#tine
1
,n capitolul ur/tor .o/ cerceta un alt (rup* co/plet
diferit2 Ici.ili)aJ 0iile st.iliteJ- Acestea nu .or fi .icti/ele
I/ortalit0ii infan"ileE, $i ale Ip
a
b rali)iei infantileJ- le s,nt
ci.ili)a0ii care s+au nscut* dar* ca unii copii din bas/e ,(e"er
(an, de e8e/pluB* nu au reu#it s creasc-
A6REA /E-IO.RITAS 21#
e8tre/+occidentaleJ* distincte #i separate* cu
nucleul n Irlanda* care s+a de).oltat si/ultan cu
cre#tintatea occidental continental-
Ori(inalitatea acestei cre#tint0i e8tre/+occi+
dentale re)ult li/pede at,t din structura
or(ani)rii ei ecle)iastice* din ritualul si
7a(io(rafia ei* c,t #i din literatura #i ar"a ei.
&up o sut de ani de la /isiunea Sf- (a"ri$J
,7i!i%ne $are a a8%" lo$ n"re anii *2-)1 d-Cr-B* biserica
irlande) nu nu/ai c i)butise s+si de).olte
caracteristicile ei distincte* dar ,n /ulte pri.in0e
ajunsese s se a#e)e ,n fr%n"ea $a"oli$i!/ului
continental- Acest lucru este do.edit de cldura
cu care erau pri/i0i* dup ce a luat sf,r#it
perioada de separa0ie* /isionarii si crturarii
irlande)i ,n Britania si pe continent* si de r,.na
cu care ,n.0ceii britanici si europeni $on"inen"ali
cutau s ajun( ,n #colile irlande)e- 'erioada
de supre/a0ie cultural irlande) este cuprins
,ntre data ,nte/eierii uni.ersit0ii /onastice de
la Clon/acnois ,n Irlanda ,#8+ #i data ,nte/eierii
/,nstirii irlande)e de la Ratisbona* $% 2ra7%l
Sf. la$ob, n an%l 1@9@. &ar rsp,ndirea culturii nu a
constituit sin(ura ur/are cultural a re,nnoirii
contactului ,ntre cre#tintatea insular #i cea
continental- O alt consecin0 a fost aceea a
co/peti0iei pentru putere- ra ,n joc soarta
ci.ili)a0iei uropei Occidentale- Se punea anu/e
,ntrebarea dac aceast ci.ili)a0ie* ,n e.olu0ia ei
ulterioar* ur/a s se de).olte din+tr+un
e/brion irlande) sau dintr+unul ro/an- 5i* ,n
aceast co/peti0ie* irlande)ii au fost ,nfr,n0i cu
/ul" nain"e de a-!i pierde a!$enden"%l $%l"%ral.
Co/peti0ia a atins punctul cul/inant ,n
secolul al 4H+lea* prin !fada din"re di!$ipolii Sf. A%'%!"in
din .an"erb%ry #i aceia ai Sf-. .ol%7ba din lona, pen"r%
$on8er"irea an'lilor din 3or"2%7bria. A a8%" lo$ o ,nt,lnire
dra/atic ,ntre repre)entan0ii celor dou
biserici* ,n sinodul de la M7itb? ,))+, iar
7otr,rea re(elui Nort7u/briei a fost ,n fa.oarea
Sf. Qilfrid, aprtorul Ro/ei- 4ictoria Ro/ei a fost
des.,r#it aproape nurnaidec,t prin sosirea lui
Teodor din Tar!, de pe $on"inen", $a ar2iepi!$op de
.an"erb%ry, $% 7i!i%nea de a or'aniAa biserica din
An(lia dup siste/ul dioce)an ro/an* cu
scaune
e
pi!$opale la .an"erb%ry #i la GorH- ,n cursul
ju/t0ii de se$ol $are a ur/at* toate co/unit0ile
de la I2o"ar%l $el"i$EF pi$-(
1
X olande)ii* .el#ii #i
bretonii* #i* p,n la ur/* lona ,ns#i*
21) CN3A CI4ILI3AIILOR
au acceptat tonsura ro/an #i siste/ul ro/an
de a calcula data srbtorii 'a#telui* adic
solu0iile ro/ane asupra celor dou p%n$"e
$on"ro8er!a"e n !inod%l de la Q2i"by. -ar a% /ai fost #i
alte deosebiri* care nu .or disprea p,n ,n
secolul al >5-lea.
,ncep,nd cu sinodul de la M7itb?* ci.ili)a0ia
e8tre/+oc+cidental s+a aflat i)olat #i os,ndit
pieirii- a a a.ut /ult de !%ferit de pe ur/a
pustiirilor Irlandei de ctre .iHin(i* ,n secolul al
I:+lea al erei cre#tine* c,nd nici /car una din
/,ns+tirile irlande)e n+a scpat de jefuire- &up
c,te se #tie* nici o sin(ur lucrare n+a /ai fost
scris ,n li/ba latin ,n Irlanda n decursul
secolului al I:+lea- 5i cu toate acestea* ,n acela#i
secol* erudi0ia refu(ia0ilor irlande)i pe continent
a ajuns la apo(eu- 'ro.ocarea scandina.* care
a dat efecti. na#tere An(liei #i $ran0ei* ,ntruc,t a
sti/ulat ,n cel /ai ,nalt (rad popoarele en(le) #i
france)* s+a ,nf0i#at Irlandei* ,n i)olarea ei
per/anent* ,ntr+un c7ip p,n ,ntr+at,t de aspru*
,nc,t riposta irlande) n+a putut dob,ndi dec,t o
.ictorie J la ?yrrhus- $%7 a fost ,nfr,n(erea
n.litorilor la Clontarf de ctre Brian Bor%.
1o8itura din ur/ a fost ,nceperea cuceririi
Irlandei de ctre re'a"%l an'lo-nor7and, $% re'ele
an'e8in 5enri$ al II-lea, a.,nd binecu.,ntarea papal*
pe la /ijlocul secolului al :II+lea- ,n loc s ajun(
la ,nte/eierea unei noi ci.ili)a0ii* ori(inale*
pionierii spirituali ai I7otarului celticJ au a.ut o
alt soart2 aceea* anu/e* de a fi pu#i la
contribu0ie de c7iar potri.nicii lor an'lo-nor7anAi,
$are i de!p%ia% de le'i"i7i"a"ea operei lor
independente de crea0ie- rudi0ia irlande) a
fost pus la $ontribu0ie #i ,n cadrul pro(resului
ci.ili)a0iei occidentale continentale* dup ce
crturarii irlande)i* fu(ind din Irlanda din calea
n.lirilor scandina.e* au fost pri/i0i ,n slujba
Rena#terii carolin(iene- 5i* ,n cadrul acestei
Rena#teri* Jo2anne! S$o"%! ri(ena* elenistul*
filo)oful #i teolo(ul irlande) a fost* fr ,ndoial*
cea /ai strlucit fi(ur-
Civili!aia scandinav veste0it
Se .a .edea c* ,n co/peti0ia dintre Ro/a #i
Irlanda pen"r% dobndirea pri8ile'i%l%i de a de8eni
$rea"oarea $i8iliAa0iei occidentale noi* Ro/a abia a
reu#it s c,#ti(e pri/a etapa- 5i* ,n .re/ea ,n
care cre#tintatea occidental se (sea ,nc ,n
A6REA /E-IO.RITAS 21<
lea(n* ea a trebuit s se ,ncle#te)e* dup ce
abia a a.ut r(a)ul s+si tra( sufletul* ,ntr+o a
doua lupt pentru acela#i pre/iu- &e data
aceasta* co/peti0ia a a.ut loc cu arier(arda teu+
ton a barbarilor din nordul uropei* care se
0inuser p,n atunci ,n re)er. ,n S$andina8ia,
,/prejurrile se do.edeau acu/ a fi #i /ai
(rele* ,ncle#"area a8ea lo$ !i pe plan 7ili"ar, #i pe plan
cultural- Cele dou pr0i ,n lupt erau ,n acela#i
ti/p #i /ai puternice* si /ai deosebite ,ntre ele
dec,t fuseser /atricele ri.ale* cea irlande) #i
cea ro/an* ale .iitoarei cre#tint0i occidentale*
cu dou .eacuri /ai ,nainte-
Istoria scandina.ilor #i istoria irlande)ilor*
,nainte de a ,ncepe ,ncle#trile lor succesi.e cu
cre#tintatea occidental* s+au desf#urat ,ntr+
un paralelis/* ,n sensul c a/,ndou au
cunoscut /ai ,nt,i o perioad de i)olare fa0 de
.iitorul lor anta(onist- Cre#tinii irlande)i
fuseser i)ola0i prin n.lirea pa(inilor an(lo+
sa8oni ,n An(lia- Scandina.ii fuseser i)ola0i de
cre#tintatea ro/an* ctre sf,r#itul .eacului al 4I+
lea al erei cre#tine* prin interpunerea sla.ilor
p(,ni* $are a% 7pnAi" 0r/urile /eridionale ale
!rii Baltice* de la linia Nie/enu+lui p,n la linia
lbei* ptrun),nd ,n .idul r/as ,n ur/a e/i+
(rrii barbarilor teutoni care e.acuaser
,ntre(ul 0inut* fiind i/plica0i ,n /i(ra0ia post+
elen* ,n .re/e ce scandina.ii r/seser
acas- 5i astfel* irlande)ii s+au aflat i)ola0i de
cre#tini* fra0ii lor* iar scandina.ii s+au aflat
i)ola0i de teutoni* fra0ii lor* prin interpunerea
unor intru#i ,nc #i /ai barbari ca ei- Intre cele
dou ca)uri e8ist totu#i o deosebire f%nda7en-
tal- Anu/e* ,n .re/e ce ra)ele culturii
I/periului Ro/an ptrunseser printre irlande)i
#i aprinseser* /ai ,nainte de n.lirile an(lo+
sa8onilor* o sc,nteie de cre#tinis/ care a prins s
ard cu flacr /are ,n toat perioad i)olrii
Irlandei* scandina.ii r/seser p(,ni-
!i(ra0ia scandina.* ,ntoc/ai ca #i alte
/i(ra0ii* fusese o reac0ie a unei societ0i
barbare la pro.ocarea unei ci.ili)a0ii- In spe0* o
ci.ili)a0ie ,ntruc7ipat de I/periul Carolin(ian-
I7peri%l a$e!"a !-a do8edi" n $ele din ur/ a fi fost un
e#ec* pentru c fusese ,n acela#i ti/p (randios
#i pre/atur- l a constat ,ntr+o suprastructur
politic a/bi0ioas sprijinit ,ntr+un /od
nec7ib)uit pe te/elii sociale #i econo/ice
rudi/entare- 5i do.ada cea /ai pre(nant a
lipsei l%i de "e7elii !olide s+a do.edit a fi toc/ai
turul de for0 al cuceririi Sa8oniei
218 CN3A CI4ILI3AIILOR
de ctre .arol $el /are. A"%n$i $nd .arol a porni", n <<2,
s aduc Sa8onia ,n s,nul cre#tint0ii ro/ane
pe calea cuceririi /ilitare* el a s.,r#it astfel o
ruptur plin de pri/ejdii cu politica de
ptrundere pa#nic dus de /isionarii irlande)i
#i an(lo+sa8oni .re/e de un secol- Atare politic
pa#nic i)butise p,n atunci s lr(easc
7otarele cre#tint0ii* prin con8er"irea
ba.are)ilor* turin(ienilor* 7esienilor #i fri)onilor-
!area ,ncercare a R)boiului de trei)eci de ani
dintre franci #i sa8oni a co.,r#it 0esuturile ,nc
prea fira.e ale societ0ii occidentale abia
nscute #i a de#teptat ,n sufletele scandina.ilor
acela#i furor :ar:aricus care se de#teptase
odinioar ,n sufletele cel0ilor* atunci c,nd
e8pansiunea a/bi0ioas a etrus+cilor ajunsese
s fie oprit la poalele Alpilor-
8pansiunea scandina. dintre secolele al
4III+lea #i al >I-lea d..r. a n"re$%" expan!i%nea celt
dintre secolele al 4+lea #i al Ill-lea ,-Cr- at,t prin
lr(i/ea ariei cucerite* c,t #i prin intensitatea
asalturilor* ,ncercarea )adarnic a cel0ilor de a
cople#i lu/ea elen* ,/presur,nd+o cu flancul
drept ,n ini/a Spaniei #i cu flancul st,n( ,n ini7a
A!iei /i$i, a fo!" $% /ult ,ntrecut de opera0iile
.iHin(ilor* care au pus ,n pri/ejdie at,t
cre#tintatea ortodo8* c,t #i cea occidental*
prin e8tinderea flancului lor st,n( ,n Rusia #i a
flancului lor drept ,n A/erica de Nord- &in nou s+
au aflat cele dou ra/uri ale ci.ili)a0iei cre#tine
,n /are pri/ejdie* atunci c,nd .iHin(ii se
strduiau s+#i taie dru/ de+a lun(ul Ta/isei* al
Senei #i al Bosforului* dincolo de Londra* de 'aris
#i de Constantinopol- /ai 7are pri/ejdie dec,t
atunci c,nd cel0ii ajunseser s fie stp,ni pentru
scurt .re/e la Ro/a #i asupra !acedoniei #i
puneau ,n pri/ejdie ci.ili)a0ia elen- 'e de alt
parte* ci.ili)a0ia nedus la bun sf,rsit a
scandina.ilor* care a prins s se deA8ol"e n
Islanda /ai ,nainte ca fru/use0ea ei de )pad
s ajun( s se topeasc #i s se /istuie la
suflarea cald a cre#tinis/ului* a ajuns totu#i s
,ntreac* at,t prin reali)rile ei* c,t si prin ceea
ce ,n.edera ,n .iitor* cultura celt rudi/entar*
astfel cu/ o pute/ reconstitui dup .esti(iile ei*
descoperi"e de ar2eolo'ii $on"e7porani.
1
ste specific /etodei pe care o desf#ur/ ,n
studiul acesta s descoperi/ repetarea
acelora#i ,/prejurri istorice ,n
1
.%l"%ra I1a TcneE, nu/it astfel dup localitatea de pe
7al%rile la$%l%i 3e%$2Y"el %nde a% fo!" de!$operi"e pri7ele 8e!"i'ii
i7por"an"e ale ei.
A6REA /E-IO.RITAS 219
diferite conte8te- A/ descris* p,n acu/*
pro.ocarea i/pus de n.lirile scandina.e
popoarelor An(liei #i $ran0ei #i a/ artat c
aceste popoare s+au ridicat* biruitoare* s
,nfrunte ase/enea pro.ocare* i)butind s+#i
reali)e)e unitatea- Ba c7iar /ai /ult* i)butind s+
i con.erteasc pe scandina.ii care se a#e)aser
pe o(oarele lor si s+i ,ncorpore)e ,n propria lor
ci.ili)a0ie ,8eAi p. 1<*+. ,ntoc/ai cu/* dup ce
fusese os,ndit pieirii cultura cre#tin celt*
odraslele ei au contribuit la ,/bo(0irea
cre#tint0ii ro/ane* tot astfel si nor/an)ii au
ajuns s fie .,rful de lance al a(resiunii latine cu
dou .eacuri /ai "rAi%. ,ntr+ade.r* un istoric a
descris cruciada ,nt,i* ,ntr+o i/a(ine .ie* ca o
e8pedi0ie a unor .iHin(i cre#tina0i- A/ .)ut /ai
sus ,nse/ntatea Irlandei ,n e8isten0a ci.ili)a0iei
scandina.e .e#tejite #i a/ speculat #i asupra
ciudatelor ur/ri care ar fi a.ut loc dac p(,nii
scandina.i ar fi i)butit s fie la ,nl0i/ea
reali)rilor a7eilor #i dac* dobor,nd
cre#tinis/ul* ar fi rsp,ndit de+a lun(ul ,ntre(ii
urope Occidentale propria lor cultur p(,n* ca
unica #i sin(ura succesoare a ci.ili)a0iei elene ,n
aceast re(iune- Se cu.ine acu/ s cercet/
/odul ,n care s+a desf#urat cucerirea ci.ili)a0iei
scandina.e #i cu/ s+a ajuns la stin(erea ei
,nluntrul re(iunii care i+a slujit de lea(n-
Cucerirea a fost i)butit printr+o ,ntoarcere la
tactica pe $are o prsise .arol cel !are- Ac0iunea
de aprare a cre#tint0ii occidentale se
desfsurase* ,n /od fatal* pe linie /ilitar- &ar*
de ,ndat ce defensi.a /ilitar occidental a silit
ofensi.a /ilitar scandina. s se opreasc*
occidentalii s+au n"or! la "actica ptrunderii
pa#nice- &up ce au i)butit s+i con.erteasc ?
#i astfel i+au s/uls ,ndatoririlor de credin0 fa0
de p(,nitatea scandina. ? pe n.litorii care
se a#e)aser pe p/,nturile cre#tint0ii
occidentale* aceea#i tactic a fost aplicat #i
fa0 de scandina.ii care r/seser acas-
Ajun#i aici* s+a ,nt,/plat ca una din .irtu0ile de
cpetenie ale scandina.ilor s contribuie la
propria lor ,nfr,n(ere- Anu/e* re/arcabila lor
recepti.itate* o ,nsu#ire caracteristic pe care un
crturar occidental cre#tin o obser.ase #i o
e8pri/ase ,n+fr-%n di!"i2 de 2exa7e"ri, de al"fel de!"%l de
!"n'a$i.
1
/orib%! e" lin'%a, Z%o!$%7Z%e 8enire 8ideban",
Infor7an" propria, 'en! effi$ia"%r %" %na.
22@ CN3A CI4ILI3AIILOR
E %n l%$r% $i%da", de pild* s descoperi/ c*
,nainte c7iar de a se con.erti la cre#tinis/*
cpeteniile scandina.e au fcut din .arol cel !are
un erou si au luat obiceiul de a+#i nu/i fe$iorii
Karl%! !a% /a'n%!. &ac* ,n decursul aceleia#i
(enera0ii* nu/e ca !u7a/ad sau ca O7ar ar fi
ajuns s fie nu/ele fa.orite de bote) date de
cpeteniile cre#tint0ii occidentale* a/ fi tras
fr ,ndoial conclu)ia c acest obicei nou
pre.estea lucruri rele pentru cre#tintatea
occidental ,ncle#tat ,n lupt cu isla/ul-
n re'a"ele !$andina8e din Rusia* &ane/arca #i
Nor.e(ia 7otr,rea for/al de con.ertire la
cre#tinis/ a fost i/pus ,n /as norodului prin
7otr,rea arbitrar a trei principi scandina.i
care au do/nit ,n acela#i ti/p* ctre sf,r#itul
.eacului al >-lea. n 3or8e'ia a fo!" la nceput o
re)isten0 d,r)* dar ,n &ane/arca #i ,n Rusia
con.ertirea a fost acceptat cu o aparent
pasi.itate- Astfel s+a ajuns ca societatea
scandina. s fie nu nu/ai cucerit* dar #i
,/pr0it- &eoarece cre#tintatea ortodo8* care
,#i a.usese partea ei de suferin0 de pe ur/a
n.lirilor .iHin(ilor* a a.ut #i partea ei de
contraofensi. reli(ioas #i cultural care a
ur/at-
Solii sau ne(u0torii din Zprincipatul scandina.
din] Rusia au putut co/para idolatria pdurilor cu
supersti0ia ele(ant a Con+stantinopolului- i au
pri.it cu ad/ira0ie ,n catedrala Sf- Sofia )u(r.irea
at,tor sfin0i #i /ucenici* bo(0ia altarelor* /arele
nu/r al preo0ilor #i .e#t/intele lor* fastul #i
or,nduiala cere/onialuluiE s+au desftat cu
succesiunea alternati. a lini#tei pline de e.la.ie #i a
c,n+trilor pline de ar/onieE #i nu a fost ane.oie s fie
,ncredin0a0i c un cor de ,n(eri se cobora ,n fiecare )i
din ceruri ca s se uneasc ,n sla. cu s/erenia
cre#tinilor-
1
Con.ertirea Islandei ,nse#i a %r7a" aproape
n%7aide$", n an%l 1@@@, #i aceasta a ,nse/nat #i
,nceputul sf,r#itului culturii islande)e- ste
ade.rat c nu/ai pe ur/ crturarii islandeAi a%
p%! n !lo8e poe7ele lor 8sa!a9- a% $%le! poe7ele eddice
#i au alctuit cr0ile de /itolo(ie scandina.* de
(enea+
1Au luat de la .enetici #i li/b* #i
/ora.uri* 5i au ajuns ,ntr+astfel un
sin(ur nea/ s fie-B
=%'liel7%! din Ap%liaF (e /estis 1or&anoru&- n /%ra"ori, Scriptores
eru& ,talicaru&.
1
Ed;ard =ibbon, The History of the (ecline and +all of the o&an "&pire-
$ap. 10.
A6REA /E-IO.RII AS 221
lo(ie #i de drept- 5i c ace#ti crturari erau
,n)estra0i cu o /o#tenire cultural ,n acela#i
ti/p cre#tin #i nordic- Opera lor a fost
alctuit ca/ o sut cinci)eci sau dou sute
cinci)eci de ani dup con.ertirea scandina.ilor-
&ar aceast cultur ,ntoars ctre trecut a
constituit cea de pe ur/ p,lp,ire a 'eni%l%i
i!landeA. O p%"e7 p%ne n $on"ra!" $% rol%l pe $are A+au
jucat poe/ele 7o/erice ,n istoria elen- 5i acolo
se poa"e 8orbi de o Iorien"are erudit ctre trecutJ* ,n
sensul c aceste poe/e nu #i+au cptat for/a
literar de la I5o7erE dec,t dup ce se stinsese
epoca eroic prin care ajunseser s fie
,nsufle0ite- &ar (eniul elen* dup ce dduse .ia0
acestor poe/e epice* a p#it la reali)ri de
aceea#i /re0ie ,n alte do/enii ale culturii* ,n
.re/e ce reali)rile islande)e s+au sleit dup ce
i)butiser s se ,nal0e ctre piscul lor I7o/ericJ*
,n"re anii 11#@-12#@.
(4) In3luena isla#ului asupra
!re"in"ii
Ca s ,nc7eie/ aceast parte a cercetrii
noastre* s anali)/ acu/ dac studiul
influen0elor e8ercitate de isla/ asupra
crestint0ilor ne+ar putea ,n(dui s afl/ o
alt Ico/para0ie ,n trei ter/eniJ* cu care cititorul
a ajuns s se fa/iliari)e)e- A/ .)ut /ai sus*
,n"r-%n al" $on"ex", $%7 o pro8o$are a isla/ului a
deter/inat o ripost opti/- Anu/e* pro.ocarea
suferit de franci ,n .eacul al 4III+lea al erei
cre#tine a pricinuit o contraofensi. care s+a
desf#urat de+a lun(ul /ultor 8ea$%ri !i $are a iAb%"i"
n% n%7ai s+i i)(oneasc pe credincio#ii isla/ului
din 'eninsula Iberic* dar #i* ac0ion,nd dincolo de
obiecti.ul ei ini0ial* i+a /,nat pe spanioli #i pe
portu(7e)i peste /ri* pe toate continentele
lu/ii* ,n ca)ul acesta pute/ s e8a/in/
acela#i feno/en pe $are 1-a7 ob!er8a" atunci c,nd
a/ cercetat ,nfr6n(erea ci.ili)a0iei e8tre/+occi+
dentale #i a celei scandina.e- Anu/e* /ai
,nainte de a ajun(e s fie cu totul de)rdcinat
si ni/icit* cultura /usul/an iberic a fost
e8ploatat ,n folosul ad.ersarului ei bir%i"or.
Crturarii Spaniei /usul/ane au contribuit* fr
s+o fac ,n+tr+adins* la edificiul filo)ofic pe care A+
au ,nl0at crturarii cre#tint0ii occidentale
/edie.ale- 5i unele din operele filo)ofului (rec
Aristotel au ajuns /ai ,nt,i ,n lu/ea cre#tin oc+
cidental prin tl/ciri arabe- ste de
ase/enea ade.rat c
222 CN3A CI4ILI3AIILOR
/ulte influente IorientaleJ* suferite de cultura
occidental #i atribuite infiltrrii prin
principatele cruciate din Siria* au .enit ,ntr+
ade.r din Iberia /usul/an-
Atacul /usul/an asupra cre#tint0ii
occidentale prin Ibe+ria #i peste 'irinei nu s+a
artat cu ade.rat at,t de ,nspi/,n+ttor cu/
prea- Aceasta ca ur/are a lun(i/ii liniilor de
co/unica0ie dintre frontul de atac #i iA8oarele
prin$ipale ale ener(iei /usul/ane* i).oare situate
,n Asia de Sud+4est- Nu este (reu s (si/ un
sector ,n care liniile de co/unica0ie au fost /ai
scurte #i unde atacul /usul/an s+a do.edit ,n
consecin0 /ai puternic- O ase/enea re(iune a
fost Ana"olia, $are ,n .re/ea aceea constituia
bastionul de aprare al ci.ili)a0iei cre#tine
ortodo8e* ,n pri/a fa) a atacului lor* a(resorii
arabi au cre)ut c pot scoate din lupt IRu/J+
ul* cu/ ,i spuneau Ro/ei* #i c pot cople#i
cre#tintatea ortodo8 deopotri.* tind drept
prin Ana"olia ctre cetatea i/perial- Con+
stantinopolul a fost asediat fr succes de ctre
/usul/ani ,n anii )<*-)<< #i din nou ,n <1<-<18.
C7iar dup nei)butirea celui de+al doilea
asediu* atunci c,nd (rani0a ,ntre cele dou p%"eri
a fost statornicit de+a lun(ul liniei /un0ilor
Ta%r%!, ceea ce /ai r/sese cre#tint0ii
ortodo8e ,n Ana"olia era atacat periodic de
/usul/ani* de obicei de dou ori pe an-
Cre#tinii ortodoc#i au rspuns la aceast
presiune printr+un expedien" poli"i$- 5i acest
rspuns a fost ,ncununat de succes* la pri/a
.edere* prin aceea c le+a ,n(duit s+i 0in ,n
#a7 pe arabi- Consider,nd lucrurile /ai ,n
ad,nci/e* pe de alt parte* solu0ia s+a do.edit a
fi nefericit* ca ur/are a efectelor ei
.t/toare asupra .ie0ii luntrice #i a
de).oltrii societ0ii cre#tine ortodo8e-
8pedientul a constat ,n e.ocarea unei Ifan+
to/eJ a I/periului Ro/an ,n s,nul lu/ii
cre#tine ortodo8e* de ctre 1eon I!a%r%l, ca/ cu
dou (enera0ii /ai ,nainte ca aceea#i ,ncercare
s fie fcut* fr succes ? #i prin ur/are /ai
/ult sau /ai pu0in fr consecin0e
.t/toare ? de ctre .arol cel !are ,n
Occident- Cea /ai de)astruoas ur/are a
/surii luate de 1eon Sirian%l a fo!" deA8ol"area !"a"%l%i
bi)antin* ,n dauna bisericii ortodo8e* #i R)boiul
de o sut de ani care a ur/at ,ntre I/periul
Ro/an de Rsrit #i 'atriar7atul lui pe de+o
parte #i I/periul Bul(ar #i 'atriar7atul lui pe de
alta- Aceast .t/are pe care #i+a c#unat+o
sin(ur a pricinuit /oartea societ0ii cre#tine
ortodo8e* n for7a ei de
A6REA /E-IO.RITAS 22*
ba#tin #i ,n lea(nul ei de ba#tin- Aceste
,nt,/plri ajun( s ne arate c pro.ocarea
,nf0i#at de a/enin0area isla/ic asupra
cre#tint0ii ortodo8e a fost afar din cale de
aspr* spre deosebire de pro.ocarea isla/ului
asupra cre#tint0ii occiden"ale.
'ute/ descoperi o ,/prejurare ,n care
a/enin0area isla/ic n+a i)butit s capete
func0iune sti/ulatoare* prin faptul c n+a ajuns
s fie destul de asprK &a- Re)ultatele pot fi ur+
/rite p,n ast)i ,n Abisinia- Co/unitatea
cre#tin /onofi)it* care supra.ie0uise ,n
fortrea0a ei african* a ajuns s ,nf0i#e)e una
din curio)it0ile sociale ale lu/ii- !ai ,nt,i* prin
c7iar faptul supra.ie0uirii ei* ,ntr+un conte8t de
i)olare aproape "otal de toate celelalte
co/unit0i cre#tine* de pe .re/ea c,nd arabii
/usul/ani au cucerit (iptul* adic acu/ trei+
!preAe$e 8ea$%ri, n al doilea rnd, prin ni8el%l ei $%l"%ral
foarte sc)ut- &e#i Abisinia cre#tin a fost
pri/it* cu oarecare e)itare* ca /e/br a Li(ii
Na0iunilor* ea nu era dec,t un 0inut plin de
de)ordine #i de barbarie- &e)ordinea era pricinu+
it de anar7ia feudal #i tribal- Barbaria* de
co/er0ul cu scla.i- &e fapt* pri.eli#tea ,nf0i#at
de sin(urul stat african* ,n afar de 1iberia* care
i)butise s+#i pstre)e neat,rnarea co/plet* a
,nse/nat probabil cea /ai bun ,ndrept0ire care
s+ar fi putut (si pentru ,/pr0irea restului Africii
,ntre puterile europene.
&ac .o/ sta s cu(et/* caracteristicile
prilejuite de Abi!inia ? supra.ie0uirea neat,rnrii
ei #i sta(narea ei cultural ? ,#i au a/,ndou
ob,r#ia ,n aceea#i pricin2 in.ulnerabilitatea
.irtual a fortre0ei /untoase ,n care a ajuns s
se ,ntreasc aceast fosil- 4alul isla/ului #i
.alul #i /ai puternic al ci.ili)a0iei noastre
occidentale conte/porane au scldat poalele
acestei fortre0e #i* din c,nd ,n c,nd* s+au
sfr,/at de cre#tetul ei* fr s+i acopere
.reodat ,n /od trainic .,rfurile-
,/prejurrile ,n care aceste .aluri .rj/a#e
au ajuns s+i /ture .,rfurile au fost de scurt
durat #i rareori s+au petrecut ase/enea
asalturi- Abisinia a fost ,n pri/ejdie s fie cucerit
de /usul/ani ,n cea dint,i ju/tate a .eacului al
:4I+lea* atunci c,nd locuitorii /usul/ani ai
c,/piilor de pe 0r/ul !rii Ro#ii au luat+o
,naintea abisinienilor ,n cu/prarea
ar
/elor de
foc- &ar ar/ele de foc nou furite* pe care
so/a+ui le cu/praser de la os/anl,i* au ajuns*
datorit portu(7e+
22 CN3A CI4ILI3AIILOR
)ilor* ,n /,inile abisinienilor* toc/ai la ti/p ca s+i
7n"%ie de ni7i$ire. /ai "rAi%, a"%n$i $nd por"%'2eAii a%
aH%n! la rnd%l lor s fie pri/ejdio#i* ,ncerc,nd s+i
con.erteasc pe abisini+eni de la /onofi)itis/ la
catolicis/* aceast .ersiune occidental a
cre#tinis/ului a fost inter)is #i to0i cltorii
.eni0i din Occident au fost i)(oni0i din 0ar ,ntre
anii 1)*@-1)@, an%/e* la aceea#i .re/e ,n care o
politic ase/ntoare era pus ,n practic de
Laponia-
8pedi0ia britanic ,/potri.a Abisiniei* ,n 18)8,
s+a do.edit a f i o biruin0 des.,r#it* dar a fost
fr ur/ri ulterioare ? spre deosebire de
Idesc7iderea LaponieiJ de ctre flota de r)boi
a/erican* care a.usese loc cu cincispre)ece
ani ,nainte- Cu toate acestea* pe .re/ea c,nd
a.ea loc I,/pr0irea Afri$iiE, n %l"i7ii ani ai !e$ol%l%i
al :L:+lea* se prea c una sau alta dintre
puterile europene a.ea s cucereasc p,n la
ur/ Abisinia* #i italienii au fost cei care au fcut
aceast ,n$er$are. -ar, de da"a a$ea!"a, rol%l H%$a" de
por"%'2eAi $% dou .eacuri #i ju/tate /ai ,nainte
a fost H%$a" de fran$eAi, care A+au apro.i)ionat pe
,/pratul !enelic cu pu#ti cu repeti0ie*
,n(duindu+i astfel s le pricinuiasc o
,nfr6n(ere rsuntoare in.adatorilor italieni la
Adua* ,n anul 189). A"%n$i $nd i"alienii ? care au
si/0it ne.oia s+#i pre(teasc o justificare* prin
culti.area unui fel de neobarbarie ,n ei ,n#i#i*
n"r-%n 7od diaboli$ ? #i+au ,ncercat iar#i puterile*
cu 7ot+r,re sporit* ,n 19*#, s+a prut pe
/o/ent c ar fi i)butit s pun ,n cele din ur/
capt in.ulnerabilit0ii de pe 8re7%ri a Abisiniei*
c,t #i recentei securit0i colecti.e at,t de pline de
f(duieli pentru un Occident e8tre/ de
fr/,ntat- &ar* la /ai pu0in de patru ani de la
procla/area I/periului Italian al tiopiei*
inter.en0ia lui /%!!olini ,n r)boiul /ondial din
19*9-19# i-a !ili" pe en'leAi ? care se ab0inuser s
aler(e ,n aH%"or%l Abi!iniei n 19*#-19*) pen"r% a 7n"%i
ideal%l pa$ific ,n jurul cruia se ,nj(7ebase Li(a
Na0iunilor ? s+#i apere propria lor e8isten0 ,n
anii 191-192, fc,nd astfel Abi!iniei, la ur/a
ur/elor* acela#i ser.iciu ,ndatoritor pe care
france)ii #i portu(7e)ii i+A fcuser ,n ,/prejurri
dra/atice anterioare-
Aceste patru atacuri strine au fost sin(urele
crora Abisinia a trebuit s le fac fa0 de+a
lun(ul celor #aispre)ece .eacuri de c,nd pri/ise
bote)ul cre#tinis/ului- 5i cele din0ii trei atacuri*
la ur/a ur/elor* fuseser respinse prea repede
ca
A6REA /E-IO.RITAS 22#
s+#i poat juca rolul sti/ulator- Alt/interi*
e8perien0a Abi+siniei a fost ca o foaie de 7,rtie
nescris #i ar putea sluji pentru do.edirea
ne,nte/eierii )icalei c popoarele fericite s,nt $ele
$are n% a% i!"orie. .roni$ile Abi!iniei $%prind n%7ai a7intirea
unei .iolen0e de ni.el sc)ut* /onotone #i fr
,nse/+nfate* pe un fundal de apatie* cu.,nt
care* ,n se/nifica0ia lui (receasc ori(inal
1
*
,nsea/n in.ulnerabilitatea la neca)urile
e8perien0ei- Sau* cu alte cu.inte*
i/per/eabilitatea la orice !"i7%len". In 19), ,n
ciuda ,ndr)ne0elor strdanii de refor7are care
fuseser s.,rsite de ctre ,/pratul Haile Sela!!ie
#i ceata lui de sfetnici cu /intea desc7is ideilor
liberale* r+/,ne de .)ut dac cel de+al
patrulea atac strin ,/potri.a Abi!iniei !e 8a do8edi
a a8ea %n efe$" 7ai !"i7%la"or de$" a"a$%rile pre$eden"e.
Asupra i*ealurilor 3ilozo3i!e *e invulnera4ili"a"e i
nepsare vezi #ai
Jo!, p. #8 K
&
III
&34OLTARA CI4ILI3AIILOR
IX CI'ILI&AIILE
ST'ILITE
(1) Polinezienii, es!-i#oii si
no#azii
n capitolele de /ai sus ale studiului nostru
ne+a/ strduit s abord/ proble/a ,nc,lcit a
/odului ,n care ajun( s se nasc ci.ili)a0iile-
'roble/a care ni se pune acu/ poate fi socotit
/ult /ai pu0in ,nc,lcit* ba c7iar at,t de si/pl
,n+c,t se poate crede c nici nu ar fi ca)ul s
)bo.i/ asupra ei- Anu/e* de ,ndat ce o
ci.ili)a0ie a luat na#tere* #i nu se ,n+t,/pl s fie
.e#tejit ,n /u(ur ? a#a cu/ a fost soarta ace+
lor ci.ili)a0ii pe care le+a/ nu/it ci.ili)a0ii
e#uate ? s,nte/ oare ,ndrept0i0i s consider/
de).oltarea acestei ci.ili)a0ii ca o proble/
funda/entalK Cel /ai bun /ijloc de a (si un
rspuns la aceast proble/ este s cut/
rspunsul la alta- Anu/e2 pute/ considera* ca
un fapt istoric* po)iti.* c toate ci.ili)a0iile care
au i)butit s ,nfrunte biruitoare pri/ejdiile
succesi.e ale na#terii lor si ale copilriei lor
ajun( totdeauna s se de).olte p,n la fa)a lor
de Ibrb0ieJK Cu alte cu.inte* i)butesc ele
,ntotdeauna* dup o anu/it scur(ere de ti/p*
s ajun( s fie stp,ne pe /ediul lor
,nconjurtor #i pe stilul lor de .ia0* astfel ,nc,t s
fi/ ,ndrept0i0i s le include/ ,n lista ,ntoc/it
,n capitolul al doilea al acestei cr0iK Rspunsul
la aceast ,ntrebare este c unele ci.ili)a0ii nu
ajun( la un ase/enea stadiu- 5i astfel* alturi
de cele dou feluri de ci.ili)a0ii de care ne+a/
ocupat /ai sus2 ci.ili)a0iile de).oltate si
ci.ili)a0iile e#uate* /ai e8ist #i o a treia
.arietate2 aceea a a#a+nu/itelor ci.ili)a0ii
st.ilite- 5i toc/ai e8isten0a unor a!e7enea
$i8iliAa0ii* care r/,n ,n .ia0* dar nu i)butesc s
se de).olte* ne sile#te s abord/ proble/a
de).oltrii ci.ili)a0iilor2 #i pri/ul nostru pas ,n
continuare .a fi s adun/ #i s studie/
speci/enele autentice apar0in,nd acestei
cate(orii de ci.ili)a0ii-
31/VV1L11E,
Ne .a fi foarte u#or s descoperi/ o ju/tate
de du)in de ase/enea speci/ene- 'rintre
ci.ili)a0iile care s+au nscut ca rspuns la o
pro.ocare a /ediului fi)ic fi(urea) #i ci.ili)a0iile
poline)ienilor* esc7i/o#ilor #i no7aAilor: iar prin"re
ci.ili)a0iile care s+au de).oltat ca rspuns la
pro.ocrile din partea /ediului u/an fi(urea)
c,te.a co/unit0i distincte* cu/ ar fi aceea a
os/anl,ilor ,n lu/ea cre#tin ortodo8 sau aceea
a spartanilor ,n lu/ea elen* a/,ndou dator,ndu+
#i e8isten0a accenturii pe plan local a unor
pro.ocri .enite /ai ales din partea /ediului
u/an* #i ajunse* ca ur/are a unor ,/prejurri
specifice* la un (rad neobi#nuit de aspri/e-
Toate acestea constituie e8e/ple de ci.ili)a0ii
st8ili"e. Si ne 8o7 da nu/aidec,t sea/a c ele se
,nf0i#ea) cu trsturi pe care le pute/ reduce
la o caracteristic (eneral-
Toate aceste ci.ili)a0ii st.ilite au fost
i/obili)ate ca ur/are toc/ai a turului de for0 pe
care au fost silite s+A reali)e)e. le s,nt
rspunsuri la pro.ocri at,t de aspre ,nc,t le
pute/ situa pe linia de (rani0 care desparte
tensiunea sti/ulatoare pentru o de).oltare
ulterioar de tensiunea care nu poate i)+bndi !i
d%$e a!"fel la nfrn'ere. n i7a'inea pe $are a7 fo-lo!i"-o
/ai sus cu c0rtorii pe cul/i 1.e)i pp. <8-<9+,
a$e!"e ci.ili)a0ii pot fi ase/uite cu ni#te c0rtori
care au fost sili0i pe nea#teptate s se opreasc
#i nu /ai pot /er(e nici ,nainte* nici ,napoi-
'o)i0ia la care au ajuns este o po)i0ie de i/o+
bilitate pri/ejdioas la ,nalt tensiuneE #i trebuie
s adu(/ c patru din cele cinci ci.ili)a0ii
/en0ionate /ai sus au fost ,n cele din ur/ silite
s se recunoasc ,nfr,nte- Nu/ai una dintre ele*
#i anu/e cultura esc7i/os* a ajuns s se
/en0in p,n n Ailele noa!"re.
'oline)ienii* de pild* au cute)at s
,ntreprind turul de for0 al cltoriei pline de
pri/ejdii pe .alurile oceanului- !area lor dibcie
a constat ,n ducerea la bun sf,r#it a unor ase+
/enea cltorii ui/itoare ,n fira.ele lor piro(i-
'enaliAarea lor a ,nse/nat r/,nerea lor ,ntr+o
stare de ec7ilibru cu 'acificul* pentru o perioad
de ti/p necunoscut* dar* fr ,ndoial* -foarte
,ndelun(at- i s+au do.edit destoinici s
cutreiere uria#ele spa0ii pustii ale oceanului* dar
nu au fost niciodat ,n stare s strbat oceanul
dispun,nd de .reo /arj apreciabil de
securitate sau de u#urin0- 5i aceasta a durat
p,n c,nd o ase/enea tensiune intolerabil #i+a
aflat leacul ,n nepsare-
228 1E&'OLTAREA CI'ILI&AIILOR
5i* prin aceasta* corbierii aceia care odinioar
erau ase/enea cu /inoienii #i cu .iHin(ii ,n
curaj #i ,nde/,nare* au ajuns ni#te becisnice
,ntruc7ipri de /,nctori de lotu#i #i de fie ce4o fi.
5i+au pierdut astfel stp,nirea asupra oceanului
#i s+au re!e/nat s 7u)ureasc* fiecare ,n
paradisul lui insular* p,n c,nd s+au abtut
asupra lor corbierii occidentali- Nu /ai e
ne.oie s )bo.i/ aici* po/enind soarta care i+
a a#teptat ,n cele din ur/ pe poline)ieni* ,ntruc,t
a/ po/enit+o atunci c,nd a7 8orbi" de!pre In!%la
(a!"el%i ,8eAi p. 121+.
,n ceea ce+i pri.e#te pe esc7i/o#i* cultura lor
a ,nse/nat de).oltarea stilului de .ia0 al
indienilor nord+a/ericani* adaptat ,n /od
specific condi0iilor de .ia0 e8istente pe $oa!"ele
din H%r%l O$ean%l%i Arctic- Turul de for0 s.,r#it de
esc7i/o#i a fost s i)buteasc s locuiasc pe
(7ea0 ,n ti/pul iernii #i s .,ne)e foci- Oricare
.a fi fost i/boldul istoric* este li/pede c* la o
anu/it perioad a ci.ili)a0iei lor* str/o#ii
esc7i/o#ilor au ,nfruntat* plini de ,ndr)neal*
/ediul ,nconjurtor arctic #i #i+au adaptat* cu
/ult ,nde/,nare* stilul de .ia0 la cerin0ele
acestui /ediu- ste suficient* pentru a do.edi
juste0ea acestei afir/a0ii* s trece/ ,n re.ist
toate uneltele pe care esc7i/o#ii le+au construit
sau nscocit2 caiacul* u/iacul 1a/barca0ie
pentru fe/eiB* 7arponul* s(e0ile perfec0ionate
pentru .,natul psrilor* suli0a cu trei .,rfuri
pentru .,natul so/onului* arcul co/ple8 ,ntrit
cu un /,ner din tendoane de pe#te* sania tras
de c,ini* ,ncl0/intea (roas pentru )pad*
locuin0e de iarn sau colibe de )pad lu/inate
cu l/pi ar),nd cu (rsi/e de balen* pontinul*
cortul de .ar #i* ,n sf,r#it* .e#/intele din piei de
ani/ale-
1
Acestea s,nt tot at,tea do.e)i /ateriale #i
li/pe)i ale unei ui/itoare ener(ii /entale #i
.olitionaleE #i cu toate acestea*
,n anu/ite direc0ii* de pild ,n ceea ce pri.e#te
or(ani)area social* esc7i/osul s+a de).oltat ,ntr+un
rit/ /ai pu0in sus0inut- 'roble/a este dac
diferen0ierea inferioar pe plan social se datore#te
caracterului pri/iti. al societ0ii esc7i/ose* sau dac
nu e /ai de(rab re)ultatul condi0iilor naturale ,n
/ijlocul crora a .ie0uit esc7i/osul din ti/puri
i/e/oriale- Nu+i ne.oie de o cunoa#tere aprofundat
a culturii esc7i/ose pentru a ne da sea/a c e
.orba de o
1
5. (. S"een!by, An Anthropolo!ical Study of the *ri!in of the "s6i&o Cul4
ture- p. *.
CI4ILI3AIIL ST4ILIT 22SR
ci.ili)a0ie care a fost silit s foloseasc o parte
neobi#nuit de 7are din ener(ia ei nu/ai #i nu/ai
pentru a+#i de).olta /ijloacele absolut indispensabile
pentru a+si putea c,#ti(a e8isten0a-
1
're0ul pe care esc7i/o#ii au fost ne.oi0i s+A
plteasc pentru ,ndr)neala lor de a se ,nstp,ni
,n 7edi%l ar$"i$ a fo!" obli(a0ia lor de a+#i confor/a
.ia0a ciclului anual al cli/atului arctic- To0i
indi.i)ii care au sarcina (sirii 7ranei pentru ,n+
tre(ul trib s,nt ,ndeob#te sili0i s aib felurite
,ndeletniciri ,n diferi"e ano"i7p%ri ale an%l%i. Tirania
$li7ei ar$"i$e le i7p%ne .,ntorilor esc7i/o#i s+#i
fac un pro(ra/ foarte ri(uros de acti.itate* a#a
cu/ se ,nt,/pl #i cu /uncitorii din fabrici ca
ur/are a tiraniei o/ene#ti le(ate de
Iconducerea #tiin0ific a econo/ieiJ- Astfel ,nc,t
a/ putea fi ,nde/na0i s ne ,ntreb/ dac
esc7i/o#ii s,nt stp,nii naturii arctice sau scla.ii
ei- 4o/ ,nt,lni o proble/ si/ilar* #i ne .o/
(si la fel de st,njeni0i ,n a+i (si rspunsul*
atunci c,nd .o/ ajun(e s e8a/in/ .ia0a
spartanilor sau a os/anl,ilor- &ar !e $%8ine s
e8a/in/ /ai ,nt,i soarta unei alte ase/enea
ci.ili)a0ii st.ilite* care a ,nt,/pinat* ,ntoc/ai ca
aceea a esc7i/o#ilor* o pro.ocare din partea
/ediului ,nconjurtor-
'e c,nd esc7i/o#ii se confruntau cu (7ea0a*
iar poline)i+enii $% o$ean%l, no/adul* care era silit
s dea o ripost pro.ocrii stepei* a cute)at s
se ,ncle#te)e ,n lupt cu un ele/ent deopotri.
de recalcitrant- Si* ,ntr+ade.r* ,n rela0iile ei cu
o/ul* stepa* suprafa0a ei de ierburi #i de
nisipuri* aduce 7%l" 7ai 7%l" $% I7area
nebr)dat de plu(J cu/ o nu/e#te adesea
5o7er, de$" $% terra fir&a care poate fi fcut
roditoare cu ajutorul 7,rle0ului #i al plu(ului*
,ntinderea stepei #i ,ntinderea /rilor au o
caracteristic ,n co/un- A/,n+dou s,nt
accesibile o/ului nu/ai dac acesta se
,nf0i#ea) ,n iposta)a de pelerin sau de oaspe
trector- Nici stepa* nici /area nu prilejuiesc
o/ului o suprafa0 neted ? n afara in!%lelor !a%
oaAelor ?, un loc unde s+#i poat ,ncropi o
e8isten0 sedentar- 5i stepa* #i /area
prilejuiesc /ai /ari ,nlesniri pentru ne(o0 #i
pentru cru#ie dec,t acele 0inuturi de pe
suprafa0a p/,ntului ,n care co/unit0ile
o/ene#ti au obiceiul s+#i ,nte/eie)e c/inele
trainice- &ar a/,ndou %np%n, $a %n fel de penali"a"e
pen"ru c ,n(duie o/ului s
1
,:id.- p. 2.
2*@ &34OLTARA CI4ILI3AIILOR
le strbat* obli(a0ia ca acesta s se /i#te
necontenit de+a lun(ul lor* sau* alt/interi* ,l
silesc s treac de 7otarele lor* pe 0r/urile pe
care se ,ntinde acea terra fir&a care le ,nconjoar-
5i astfel se constat o si/ilitudine real ,ntre
7oarda no/ad* care* an de an* se /i#c pe
aceea#i orbit a ciclului pastoral ,ntre .ar si
iarn* #i flotilele de pescuit* care plutesc de la
banc la banc* dup anoti/pE ,ntre con.oaiele
de ne(u0tori* care fac sc7i/b de produse
pro.enind de pe 0r/urile aflate de+o parte #i
de alta a /rii* #i cara.anele de c/ile* prin
care 2o"arele op%!e ale %nei !"epe !n" le'a"e %nele $% al"ele:
n"re pira0ii /rilor #i n.litorii din de#ertE n"re
a$ele exploAii de/o(rafice care i+au silit pe
/inoieni #i pe nor/an)i s se ,/barce pe
corbii #i s se npusteasc* ,ntoc/ai ca
.alurile flu8ului* pe coastele uropei sau ale
Le.antului* #i celelalte /ari /i#cri de
popula0ie care i+au silit pe arabii no7aAi, pe sci0i*
pe turci sau pe /on(oli s se s/ul( din ciclul
lor anual #i s se npusteasc* tot at,t de
nprasnic #i de .iolent* asupra 0inuturilor
culti.ate ale (iptului sau IraHului* ale Rusiei*
ale Indiei !a% ale .2inei.
4o/ .edea c no/a)ii* ,ntoc/ai ca
poline)ienii #i ca esc7i/o#ii* au rspuns la
pro.ocarea naturii ,nconjurtoare prin+tr+un
ade.rat tur de &or. Nu/ai c ,n ca)ul lor* spre
deosebire de celelalte dou ca)uri* i/boldul
istoric care i+a /,nat nu /ai este o c7estiune
ipotetic- S,nte/ ,ndrept0i0i s consider/ c
no/adis/ul a fost confruntat cu aceea#i
pro.ocare cu care s+au confruntat #i ci.ili)a0iile
e(iptean* su/erian #i /inoic #i care i+a
/,nat pe str/o#ii triburilor dinHa #i #iluH ctre
0inuturile ecuatoriale- Adic* uscciunea- 8pli+
ca0ia cea /ai li/pede pe care o a.e/ p,n
acu/ despre ori(inile no/adis/ului ne+a fost
prilejuit de cercetrile e8pedi0iei 'u/pell? ,n
oa)a de dincolo de !area Caspic-
Aici ne (si/ ,n fa0a pro.ocrii din partea
uscciunii* ,n $ea dint,i dintre inciden0ele ei-
%scciunea a ,/boldit anu/ite co/unit0i* care
p,n atunci triser din .,nat* s+#i asi(ure
traiul de toate )ilele ,n condi0ii /ai pu0in
fa.orabile* #i anu/e ,ncep,nd s practice o
for/ rudi/entar de a(ricultur- !rturiile
ar7eolo(ice do.edesc c aceast fa) a(ricol a
pre$eda" !"area de no7adi!7.
A(ricultura a /ai a.ut un alt efect asupra
e.olu0iei sociale a acestor fo#ti .,ntori-
Anu/e* un efect indirect* dar nu
/ai pu0in i7por"an". 1e-a da" prileH%l ! stabileasc
rela0ii de cu totul alt ordin cu ani/alele
slbatice- $iindc arta do/esticirii ani/alelor
slbatice* art pe care .,ntorii* prin ,ns#i na"%ra
ndele"ni$irilor lor, n% !n" n !"are !-o pra$"i$e de$" n"re
an%7i"e li7i"e, foar"e red%!e, $apt cu /ult /ai
.aste posibilit0i c,nd e .orba de a(ricultori-
4,ntorii ar putea e.entual s ,/bl,n)easc lupul
sau #acalul* cu care s ajun( s+si ,/part
prada* prefc,nd o fiar slbatic ,ntr+un to.ar#
de .,ntoare- &ar este aproape de neconceput
s ajun( s do/esticeasc .,natul obi#nuit*
care le constituie prada de toate )ilele- Nu
.,ntorul cu 7aita lui de c,ini* ci a(ricultorul cu
c,i+nele lui de pa) este cel care are ,n puterea
lui s deter/ine a doua etap a transfor/rii*
prin care se aH%n'e la !"adi%l de pstor* ajutat de
c,inele de st,n- A(ricultorul este acela care
dispune de o 7ran la care pot r,.ni
ru/e(toarele* cu/ ar fi bo%l !a% oaia, pe $are n% le
a"ra'e $arnea fiarelor $%7 i a"ra'e pe $ini.
!rturiile ar7eolo(ice de la Anau ne arat c
acest pas ur/tor ,n do/eniul e.olu0iei sociale
a fost ,ndeplinit ,n 0inuturile de dincolo de !area
Caspic ,n epoca ,n care natura a pricinuit un al
doilea stadiu* #i /ai se.er* de uscciune- Reu+
#ind s ,/bl,n)easc ru/e(toarele* o/ul
eura!ia"i$ a iAb%"i" s+si re(seasc /obilitatea*
pierdut la stadiul /eta/orfo)ei sale
precedente* aceea din .,ntor ,n culti.ator- Ca
rspuns la aceast a doua fa)* #i /ai aspr* a
.ec7ii pro.ocri* el a i)butit s se foloseasc de
noua /obilitate re(sit pe dou ci deosebite-
Anu/e* unii dintre culti.atorii oa)elor de
dincolo de !area Caspic au folosit capacitatea
lor de depla!are pen"r% a 7i'ra n 7od pro're!i8,
depla!nd%-!e "o" /ai departe pe /sur ce cli/a
ajun(ea s fie tot /ai uscat* a!"fel ,nc,t s se
/en0in ,n per/anen0 ,ntr+un /ediu natural ,n
care s aib putin0a s+#i duc /ai departe felul
lor de .ia0- 5i+au sc7i/bat astfel 7abitatul
pentru a nu+#i sc7i/ba deprinderile- &ar al0i
culti.atori s+au despr0it de pri/ii* pentru a
rspunde la aceea#i pro.ocare ,ntr+un c7ip /ai
,ndr)ne0- Aceast a doua cate(orie de
eurasiatici #i+au prsit* ca #i pri/a cate(orie*
oa)ele ,n care nu /ai era cu putin0 s
locuiasc* #i s+au npustit* cu fa/iliile* tur/ele #i
cire)ile lor* a!%pra ntinderii neospitaliere a stepei-
Ace#ti eurasiatici ,ns
n
u erau ni#te fu(ari care
cutau tr,/uri /ai ,ndeprtate- i
232 1E&'OLTAREA CI'ILI&AIILOR
#i+au prsit ,ndeletnicirea a(ricol anterioar*
,ntoc/ai precu/ str/o#ii lor ,#i prsiser
,ndeletnicirea ,nc #i /ai .ec7e a .,ntorii* #i #i+
au pus toat ndejdea a(onisirii traiului ,n cel de
pe ur/ /e#te#u( pe care ajunseser s+A
deprind* acela al cre#terii .itelor- Au npdit
astfel asupra stepei* nu ca s+#i afle /,ntuirea
dincolo de /ar(inile ei* ci pentru a face din
step sla#ul lor- 5i astfel au ajuns no/a)i-
Atunci c,nd co/par/ ci.ili)a0ia no/adului*
care a prsit a(ricultura #i #i+a a#e)at sla#ul ,n
step* cu ci.ili)a0iile fra0ilor lui care r/seser
credincio#i a(riculturii /o#tenite de la str/o#i*
prin sc7i/barea 7abitatului ini0ial* .o/ b(a de
sea/ c no/adis/ul se ,nf0i#ea) ,n /ai
/ulte pri.in0e ca fiind superior a(riculturii- !ai
,nt,i* do/esticirea ani/alelor repre)int un
/e#te#u( /ai co/plicat* lucrul este $" !e poa"e de
li7pede, de$" a$li7a"iAarea plan"elor. A$ea!"a pen"r% ca
pstoritul ,nf0i#ea) biruin0a inteli(en0ei #i
.oin0ei o/ene#ti asupra unor .ie0uitoare /ai
(reu de /,nuit- 'storul este un /e#ter /ai
/are dec,t plu(arul* #i ade.rul acesta a fost
,nf0i#at ,ntr+un pasaj celebru din /itolo(ia
siriac-
&up aceea a cunoscut Ada7 pe E8a, fe/eia sa* #i ea*
)/islind* a nscut pe .ain... Apoi a /ai nscut pe
Abel, fra"ele l%i .ain. Abel a fost pstor de oi* iar .ain
lucrtor de p/,nt- &ar dup un ti/p .ain a adus
jertf lui &u/ne)eu din roadele p/,ntului- 5i a adus
!i Abel din cele ,nt,i+nscute ale oilor sale #i din
(rsi/ea lor- 5i a cutat &o/nul spre Abel #i spre
darurile lui* iar spre .ain #i spre darurile lui n+a
cutat-
1
4ia0a no/adului este* ,ntr+ade.r* biruin0a
,nde/,nrii o/ene#ti- No/adul i)bute#tK s se
7rneasc din ierburi care pentru el nu s,nt
co/estibile* prefc,ndu+le ,n laptele si ,n carnea
ani/alelor do/esticite- 5i pentru a (si 7ran
pentru 8i"ele l%i, n ori$e anoti/p* ,n /ijlocul stepei
cu .e(eta0ia ei arid #i )(,rcit* no/adul a fost
silit s+#i adapte)e .ia0a #i toate /i#crile cu o
iscusin0 c,t se poate de ,n0eleapt* ajun+(,nd s
deslu#easc fiecare /i#care i/pus de
scur(erea ti/pului- Turul de for0 pe $are 1-a
iAb%"i" no7ad%l $ere %n ni.el foarte ridicat de
ener(ie* caracter #i inteli(en0- &ar penali)area
pe care i+au i/pus+o no/adului aceste condi0ii
sea/n ,n esen0 cu penali)area suferit de
esc7i/os- $or/i+
+acerea- ,1-#.
.I0I1ICAIIL ST4ILIT 2**
dabilul /ediu ,nconjurtor pe care a i)butit ,n
cele din ur/ s+A stp,neasc a ajuns pe
nesi/0ite s+A #i ,nrobeasc* ,ntoc/ai ca #i
esc7i/o#ii* no/a)ii au ajuns robii unui ciclu
anual cli/atic #i de .e(eta0ie- I)butind s
capete ini0iati.a /i#crilor de+a lun(ul stepei* ei
si+au pus ,n pri/ejdie posibilitatea unor alte
ini0iati.e ,n lu/ea /are- $r ,ndoial* no/a)ii
nu au strbtut /area scen pe care se juca
istoria ci.ili)a0iilor fr s+#i lase pe ea
a/prenta- &in .re7e n 8re7e, ei a% irupt din
sla#ele lor ctre 0inuturile ,n.ecinate* cu
ci.ili)a0ii sedentare* ,n anu/ite ,/prejurri au
ajuns s /ture totul ,naintea lor- &ar ase/enea
irup0ii n+au a.ut niciodat caracterul
spontaneit0ii- Ori de c,te ori no/adul #i+a
prsit stepa #i s+a npustit asupra (rdinilor
plu(arului* el a fcut aceasta fr a fi ,nde/nat
de o inten0ie deliberat de a e.ada din ciclul cli+
/atic #i .e(etati. cu care era obi#nuitE el a
fcut+o doar pentru a da un rspuns* /ecanic*
ac0iunii unor for0e care erau /ai presus de
putin0a lui de a le controla-
S,nt /ai ales dou ase/enea for0e crora li
se supune no/adul2 o for0 care+A sile#te s
prseasc un loc #i alt for0 care ac0ionea)
ca ele/ent de atrac0ie spre alt loc- %neori* no+
7ad%l este silit s plece din stepa lui ca ur/are a
cre#terii uscciunii* feno/en cruia nu+i /ai
poate face fa0- Alteori (se#te prilejul s+#i
prseasc 7abitatul de step* ca ur/are a
atrac0iei /ecanice pricinuite de un .id social care
se .a fi prod%! n 0inuturile .reunei societ0i
sedentare ,n.ecinate* ,n .irtutea unui proces
istoric cu/ ar fi destr/area unei ci.ili)a0ii
sedentare #i feno/enul de 25l6er7anderun! pri$in%i"
de aceast destr/are- &ar aceste feno/ene*
de#i s,nt pricinile irup0iei no/a)ilor din step*
s,nt cu totul strine de propriile e8perien0e ale
acestora- &ac trece/ ,n re.ist toate /arile
inter.en0ii ale no/a)ilor ,n istoria societ0ilor
sedentare* ne .o/ da sea/a c aceste
inter.en0ii se pot toate reduce la o e8plica0ie ,n
care rolul 7otr,tor este ,ntruc7ipat de una sau
de cealalt din cele dou for0e /en0ionate /ai
sus-
1
'rin ur/are* ,n ciuda oricror incursiuni
oca)ionale ,n c,/pul e.eni/entelor istorice*
no/adis/ul ,nf0i#ea) ,n esen0 o societate
lipsit de istorie- &e ,ndat ce a apucat s se
,ncadre)e ,n ciclul ei anual* 7oarda no/ad se
/i#c ne+
1
Aici dl To?nbee de).olt o lun( e8plica0ie ,n le(tur cu
aceast teo+, n"r-%n apendi$e la a$e!" $api"ol, pe $are n%-1 p%"e7
reprod%$e 8n. ed. en!l.9.
2* -EC0O1TARA CI4ILI3AIILOR
contenit ,n cadrul acestui ciclu #i s+ar roti
necontenit ,ntre str.ec7ile lui coordonate dac
nu s+ar produce la un /o/ent dat inter.en0ia
unei for0e e8terne* fa0 de care no/adis/ul
este lipsit de aprare #i care ajun(e ,n cele din
ur/ s+i st.ileasc /i(rrile ciclice #i s pun
capt .ie0ii no/ade- Aceast for0 este
repre)entat de presiunea e8ercitat de ci.ili)a+
0iile sedentare ,nconjurtoare- $iindc* oric,t de
/ult ar 0ine !ea7a -%7neAe% de Abel #i de jertfele
ad%!e de Abel #i oric,t de pu0in ar 0ine sea/a de
.ain #i de jertfele acestuia* nu e8ist putere care
s+A poat ,/piedica pe .ain s+A ucid pe Abel.
Cercetri recente de natur /eteorolo(ic
do.edesc e8isten0a unei alternan0e rit/ice* foarte
probabil la ni.elul ,ntre(ului p/,nt* ,ntre perioadele
de uscciune relati. #i perioadele de u/iditate-
Aceast alternan0 pricinuie#te irup0ii alternati.e ale
0ranilor #i ale no/a)ilor* unii ,n sferele altora- Atunci
c,nd uscciunea ajun(e la %n a!e7enea 'rad, n$,t stepa
nu /ai poate asi(ura p#uni pentru nu/rul foarte
/are de .ite pe care le cresc no/a)ii* pstorii s,nt
sili0i s se deprte)e de cile u/blate ,n cursul
/i(ra0iunilor lor anuale obi#nuite #i npdesc
0inuturile culti.ate ,nconjurtoare* ,n cu"are de 7ran
pentru .itele lor #i pentru ei ,n#i#i- 'e de alt parte*
atunci c,nd pendularea cli/atic re.ine la punctul ei
de plecare #i c,nd ur/toarea fa) de u/iditate atin(e
un ni.el la care stepa ajun(e iar#i s prilejuiasc
culti.area unui /are nu/r de plante co/estibile
pentru o/* 0ranul operea) la r,ndul lui o
contraofensi. asupra p#unilor no/adului- !etodele
lor de a(resiune s,nt c,t se poate de deosebite* ,n
.re/e ce n.lirea no/adului este nprasnic*
,ntoc/ai ca o #arj de ca.alerie* a(resiunea 0ranului
are caracterul ,naintrii /etodice a infanteriei- La
fiecare pas fcut ,nainte* 0ranul sap un #an0 de
aprare* cu 7,rle0ul sau cu bra)da plu(ului* #i are (rij
s+#i asi(ure liniile de co/unica0ii* construind dru/uri
#i ci ferate- 8e/plele cele /ai i)bitoare ,n le(tur
cu n.lirile no/a)ilor s,nt incursiunile turcilor #i ale
/on(olilor* care au a.ut loc ,n ceea ce a fost probabil
penulti/a perioad de uscciune- %n e8e/plu notoriu
de contraofensi. a 0ranilor este acela al
e8pansiunii care a ur/at n.lirii no/a)ilor din Asia*
#i anu/e e8pansiunea Rusiei ctre rsrit- $iecare din
aceste dou tipuri de e8pansiune constituie un
feno/en anor/al* #i fiecare este e8tre/ de neplcut
pentru cei ,n dauna crora a a.ut loc- Ceea ce le face
s se ase/ene este si/plul fapt c a/,ndou s,nt
datorate unei sin(ure cau)e* de natur fi)ic #i
i/posibil de ,/piedicat-
'resiunea necontenit a culti.atorilor se
do.ede#te* probabil* /ai cu/plit* ,n ti/p* pentru cei
care+i cad jertf* dec,t incursi%nile slbatice ale
no/a)ilor- N.lirile /on(ole au contenit dup dou
CI4ILI3AIIL ST4ILIT 2*#
sau trei (enera0ii- &ar coloni)area stepei de ctre ru#i*
coloni)are despre care se poate spune c a a.ut un
caracter de represalii* dinuie#te /ai bine de patru
sute de ani- a s+a desf#urat /ai ,nt,i la adpostul
so/iilor de ca)aci* care au ,ncercuit #i au str,/torat
necontenit 0inuturile de p#uni* pe la /ia)noapte*
apoi* la adpostul cii ferate transcaspiene* care ,#i
ra/ifica tentaculele de-a l%n'%l 2o"ar%l%i !%di$ al !"epei. -in
p%n$"%l de 8edere al no7aAilor, o p%"ere 0rneasc* astfel
cu/ era Rusia* se ,nf0i#a aido/a acelor /a#ini cu
uria#e ro0i co/presoare ,n interiorul crora industriile
occidentale la/inea) fierul ,nro#it dup cu/ le este
pe plac- Sub presiunea necontenit a /i(ra0iilor
0rne#ti spre step* no/adul ajun(e s fie )drobit #i
eli/inat de pe lu/e sau ,n(7esuit ,ntr+un tipar de
ci.ili)a0ie sedentar- 5i* de altfel* procesul de
penetra0ie nu are ,ntotdeauna un caracter pa#nic-
Traseul cii ferate transcaspiene a fost statornicit prin
/celrirea turc/enilor de la =oJ"epL. Nu/ai c stri(tul
de /oarte al no/a)ilor arareori ajun(e s fie au)it- In
.re/ea pri/ului r)boi /ondial* pe c,nd /ult lu/e*
,n An(lia* se trudea s deslu#easc ,n ori(inile
no/ade ale turcilor oto/ani trsturi psi7olo(ice care
s poat e8plica /celrirea a )@@ @@@ de ar7eni, #@@ @@@
de localnici de li/b turc* no/a)i fc,nd parte din
confedera0ia Hir(7i)+ca)ac* situat ,n Asia Central*
au fost deopotri. e8ter/ina0i ? #i tot ,n .irtutea unor
porunci de sus ? de ctre acel Icel /ai drept o/ de
pe p/,ntJ care este /ujicul rus-
1
3o7adi!7%l a fo!" o!ndi" la pieire n E%ra!ia din $lipa n
care* ,n secolul al :4II+lea* dou i7perii !eden"are, $el
7o!co.it #i cel /anciurian* au ,nceput s+#i
desf#oare tentaculele de+a lun(ul stepei
eurasiene* pornind de pe ba)e opuse- Ast)i*
ci.ili)a0ia noastr occidental* care #i+a rsp,ndit
tentaculele pe ,ntrea(a suprafa0 a p/,ntul%i,
d%$e la b%n !fr-#it ac0iunea de e8tirpare a
no/adis/ului din toate celelalte 0inuturi ,n
care pre.ala p,n de cur,nd- ,n Pen?a* 0inuturile
de p#une ale /asailor au fost ,/buct0ite
pentru a desc7ide $alea fer7ierilor e%ropeni, n Sa2ara,
"%are'ii i7o#a(i #i+au .)ut fortrea0a* socotit
at,t a/ar de .re/e de neptruns* a de#ertului*
npdit de a.ioane #i a%"o!enile. ',n #i ,n Arabia,
,n patria clasic a no/adis/ului afroasiatic*
beduinii s,nt pe cale s fie prefcu0i cu for0a ,n
fela7i- 5i aceasta !e pe"re$e nu sub presiunea
.reunei puteri strine* ci ca ur/are a politicii
deliberate practicate de ctre un Iarab printre
arabiJ* anu+rne de Abd+al+A)i) Al+Saud* re(ele
Hedja)ului #i Najdului si
A. J. Toynbee, The #estern @uestion in /reece and Tur6ey- pp. **9-*2.
2*) &34OLTARA CI4ILI3AIILOR
cpetenia lu/easc a
co/unit0ii .a7abite
constituit de )e+lo0ii
puritani /usul/ani- 5i
atunci c,nd un
potentat .a7abit din
ini/a Arabici ,#i
consolidea) puterea
prin folosirea carelor
de lupt #i+#i re)ol.
proble/ele econo/ice
prin concesionarea
pu0urilor de petrol
societ0ilor a/ericane*
este li/pede c a
sunat ceasul de pe
ur/ al
no/adis/ului-
5i astfel a ajuns Abel
s fie o/or,t de .ain, #i
ne r/,ne s afl/
dac bleste/ul lui .ain
a c)ut pe bun
dreptate asupra
uci(a#ului-
5i acu/ e#ti
bleste/at de p/,ntul
care #i+a desc7is (ura sa*
ca s pri/easc s,n(ele
fratelui tu din /,na taE
c,nd .ei lucra p/,ntul*
acesta nu+si .a /ai da
roadele sale 0ieE
)buciu/at si fu(ar .ei fi
tu pe p/,nt-
1
Cea dint,i os,nd a
bleste/ului lui .ain !-a
do8edi", l%U crul este
li/pede* lipsit de
eficacitate- $iindc*
de#i culti.atorul din
oa)e s+a do.edit p,n
la ur/ incapabil s
capete recolte din
p/,ntul aridi)at al
stepelor* /i(ra0iile A+
au fcut s ptrund
,n 0inuturi unde
condi0iile cli/atice i+
au fost prielnice- 5i de
acolo a fost ,nde/nat
s se ,ntoarc* /,nat
de
uria#
a
for0
a
indus
trialis
/ului
* ca
s
re.e
ndice
p#u
nile
lui
Abel
ca
fiind
cu.e
nite
lui si
nu/
ai lui-
R/,
ne de
.)ut
dac
.a fi
fost
.ain
stp,
nul
socie
t0ilo
r
indus
triale
* pe
care
el le+
a
furit
* sau
nu/a
i
.icti
/a
lor- ,n
anul
19**,
atunc
i c,nd
prp
dul #i destr/area
a/enin0 noua ordine
econo/ic a o7enirii*
nu /ai prea peste
putin0 de (,ndit c
p,n la ur/ .a putea
s fie r)bunat Abel. Si
c ho&o no&as- in articula
&ortis
E
- ar putea
supra.ie0ui totu#i
destul .re/e pentru
a+#i .edea uci(a#ul* pe
ho&o fa:er
L
- pr.lindu+
se* ,nnebunit* ,n =2eena.

(2) Osmanlii
Astfel s+au petrecut
lucrurile cu ci.ili)a0iile
care au ajuns s fie
st.ilite ,n cre#terea
lor* ca ur/are a unei
penali)ri pricinuite
de turul de for0
i/pus lor de
necesitatea ripostei
1
+acerea ,11-12.
2
O7%l no7ad, pe pa"%l de
7oar"e ,la".+ 8n. t.9.
L
O7%l $rea"or de %nel"e ,la".+
8n. t.9.
M
&ac dl To?nbee ar fi
scris aceste lucruri ,n anul
19#, a#a cu/ a fcut
editorul su* ar fi si/0it
probabil ne.oia s fac
nu/ai c,te.a /odificri su
perfi$iale ale a$e!"%i pa!aH 8n. ed.
en!l.9.
CI4ILI3AIIL ST4ILIT 2*<
la o pro8o$are din par"ea 7edi%l%i fiAi$. Tre$e7 a$%7 la $a-
)uri ,n care pro.ocarea e8cesi. a .enit nu din
partea /ediul%i fiAi$, $i din par"ea 7edi%l%i o7ene!$.
'ro.ocarea e8cesi. creia siste/ul oto/an a
fost ne.oit s+i dea rspunsul a fost transferul
(eo(rafic al unei co/unit0i no/ade din /ediul
ei ,nconjurtor pri/iti.* acela al stepei* la un
nou /ediu ,nconjurtor* ,n cadrul cruia i s+a
pus proble/a nou a e8ercitrii stp,nirii asupra
unor co/unit0i deosebite de fiin0e o/ene#ti-
A/ .)ut /ai sus
1
$%7 a8arii no/a)i* atunci c,nd
au fost sili0i s se e8patrie)e din slasu+rile
p#unilor lor din step #i au ajuns in parti:us
a!ricolaru&- au cutat s se poarte cu popula0ia
sedentar pe care o cuceriser ca #i cu/ ar fi
fost o tur/ de oa/eni #i au ,ncercat s se
prefac ei ,n#i#i din pstori de oi ,n pstori de
oa/eni* ,n loc s .ie0uiasc pe /elea(urile
slbatice ale stepei de pe ur7a prod%!elor
ani/alelor pe care le do/esticiser* a.arii ?
n"o$7ai $a al"e 2oarde no7ade $are !-a% p%r"a" la fel ? !-a%
(,ndit s+#i asi(ure e8isten0a nu de pe ur/a
roadelor p/,n+tului prefcute prin di(estia
ani/alelor* ci de pe ur/a recol"elor efe$"%a"e de
7%n$a popula0iei ,nrobite- Analo(ia a.arilor cu
turcii este ispititoare ca e8plica0ie* si anali)a
arat c este .alabil p,n la un anu/e punct-
&ar o anali) pra(/atic ajun(e s descopere
,ntr+o ase/enea sc7e/ analo(ic o deosebire
funda/ental-
(e 7elea'%rile stepei* societatea co/po)it
alctuit din no/a)i #i din cire)ile lor de .ite ?
n% de oa7eni ? !-a do.edit a fi /ijlocul cel /ai
prielnic care putea fi folosit ,n cadrul unui
ase/enea /ediu fi)ic ,nconjurtor- &e astfel*
stricto senso- no7ad%l n% !e nf0i#ea) ca un para)it
pe spinarea partenerilor si care nu au ,nf0i#are
o/eneasc- l ob0ine de fapt un sc7i/b
ra0ional* co/utati.* de foloase2 anu/e* dac
tur/ele trebuie s+i dea no/adului nu nu/ai
lapte* ci #i carne* #i no/adul* despre partea lui*
a prileH%i" ani7alelor din tur/ 7rana #i pa)a de
care a.eau ne.oie- Nici no/a)ii* nici ani/alele
din tur/ n+ar putea supra.ie0ui ,n nu/r prea
/are ,n step dac nu s+ar ajuta reciproc- 'e
de alt parte /s* ,ntr+un /ediu de o(oare si de
ora#e* o societate $o7poAit de no/a)i e8patria0i
si de Itur/e o/ene#tiJ indi(ene este
M0eAi 7ai !%! p. 211.
2*8 &34OLTARA CI4ILI3AIILOR
ne.iabil din punct de .edere econo/ic ? de#i
nu se do.ede#te ,ntotdeauna ne.iabil #i din
punct de .edere politic ? ,ntruc,t Ipstorii de
oa/eniJ s,nt ,ntotdeauna neco/peten0i #i prin
ur/are au un caracter de para)i0i ,n do/eniul
econo/ic* ,ntr+ade.r* din punct de .edere
econo/ic* ei au ,ncetat s /ai fie pstori #i s+#i
supra.e(7e)e tur/ele* prefc,n+du+se ,n tr,ntori
care e8ploatea) /unca albinelor+lucrtoare- i
au ajuns astfel s fie o clas conductoare
neproducti.* care nu se poate /en0ine dec,t
prin /unca popula0iei producti.e- 5i e li/pede c
aceast popula0ie producti. ar fi atins un ni8el
e$ono7i$ 7%l" /ai ridicat dac n+ar fi fost tr,ntorii-
-in pri$ina a$ea!"a, i7periile n"e7eia"e de $%$eri"orii no-
/a)i au cunoscut ,ndeob#te o decaden0 rapid
#i o ni/icire pre/atur- !arele istoric /a(rebin
Ibn K2aldDn ,1**2-1@) d..r.+ H%de$a n "er7eni $are !e
p%"ea% apli$a %nor i7perii no/ade atunci c,nd
socotea c durata /ijlocie a ,/pr0iilor nu
dep#ea ,ndeob#te .ia0a a trei (enera0ii* ceea ce
,nse/na o sut dou)eci de ani- &e ,ndat ce
cucerirea este des.,r#it* $%$eri"or%l no7ad n$epe
s de(enere)e ,ntruc,t a fost silit s+#i
prseasc ele/entul lui natal #i a ajuns s fie
inutil din punct de .edere econo/ic* ,n .re/e
ce tur/a o/eneasc pe care a ajuns s+o
stp,neasc se ,ntre#te* fiindc a r/as pe
solul ei natal #i n+a ,ncetat niciodat s fie
producti. din punct de .edere econo/ic- 5i
Itur/a o/eneascJ ,#i recapt caracterul
o/enesc prin alun(area sau prin asi/ilarea ps+
torilor care o stp,neau ini0ial- Stp,nirea a.arilor
asupra sla.ilor a dinuit probabil /ai pu0in de
cinci)e$i de ani !i !-a ,nc7eiat cu ,ntrirea sla.ilor #i
cu de)a(re(area a.arilor* ,/pr0ia 7unilor
occidentali n+a durat /ai /ult dec,t firul .ie0ii
unui sin(ur o/* Atila- ,/pr0ia /on(olilor
ilHani din Iran #i din IraH a dinuit /ai pu0in de
opt)eci de ani, iar 7pr0ia /arilor 7ani din
C7ina de Sud tot at,ta- Hicso#ii 8re!ii pstori1 au
fcut s le dinuiasc ,/pr0ia ,n (ipt p,n la
un .eac* nu /ai /ult- 'erioada de /ai /ult de
dou .eacuri ,n cursul creia /on(olii #i
predecesorii lor locali ne/ijloci0i* dina!"ia Kin, au
stp,nit necontenit asupra C7inei de Nord ,n"re
112 #i 1*)8 d-Cr-B #i perioada /ai lun(* de peste
trei .eacuri si ju/tate* ,n cursul creia pr0ii au
fost stp,ni asupra Iranului #i a IraHului 1ca/ ,ntre
1@ ,-Cr- #i 22)-2*2 d..r.+ constituie ca)uri cu totul
e8cep0ionale-
CI4ILI3AIIL ST4ILIT 2*9
&up acest tablou de referin0e co/parati.e*
durata stp,+nirii I/periului Oto/an asupra
lu/ii cre#tine ortodo8e constituie un ca) unic-
&ac stabili/ data ei ini0ial ,n anul 1*<2, c,nd a
fost cucerit !acedonia* iar data ,nceputului
destr/rii ei ,n anul 1<<, $nd a fo!" n$2eia" "ra"a"%l
r%!o-"%r$ de la PuciuH+Painar(i* ,i .o/ atribui astfel
o perioad de patru .eacuri* fr a /ai 0ine
sea/a de .re/ea ,nceputurilor ei si a
decaden0ei ei- Care s fie e8plica0ia duratei ei
relati. ,ndelun(ateK O e8plica0ie par0ial o
pute/ (si* fr ,ndoial* ,n faptul c os/anl,ii*
de#i a.eau un caracter para)itar pe plan eco+
no/ic* erau* fr s+#i dea sea/a* ,n slujba
unui 0el poli"i$ po)iti.* asi(ur,nd lu/ii cre#tine
ortodo8e statutul uni.ersal pe care ea se
do.edise nedestoinic s+A reali)e)e prin ea ,n+
s#i- &ar se cu.ine s duce/ /ai departe
anali)a noastr e8plicati.-
A/ .)ut c a.arii* #i to0i cei ase/enea lor*
atun$i $nd a% prsit pustiul ca s ajun( ,n
lu/ea o(oarelor* au n)uit ? #i au dat (re# ,n
,ncercarea lor ? s fac fa0 noii situa0ii
transfor/,ndu+se ,n Ipstori de oa/eniJ-
Nereu#ita lor ne .a surprinde /ai pu0in atunci
c,nd .o/ c7ib)ui c ace#ti no7aAi care n+au
i)butit s ,nte/eie)e o ,/pr0ie in parti:us
a!ricolaru& nici nu s+au strduit /car s+#i
descopere ec7i.alentul o/enesc sedentar al
unuia din partenerii lor esen0iali de e8isten0*
pe c,nd constituiau societatea co/po)it din
step* ,ntr+ade.r* pe l,n( ani/alele pe care le
cresc ca s le foloseasc produsele pentru trai*
no/a)ii /ai cresc #i alte ani/ale* #i anu/e
c,inele* c/ila #i calul* a cror /enire este s+i
ajute ,n /unca lor- Aceste ani/ale au8iliare
consti"%ie $apodopera $i8iliAa0iei no/a)ilor #i c7eia
reu#itei lor- Oile !i 8i"ele "reb%ie n%7ai do7e!"i$i"e,
ori$" de 'rea ar fi aceast /unc de do/esticire*
pentru a fi puse ,n slujba o/ului* ,n .re/e ce
c,inele* c/ila #i calul nu+si pot ,ndeplini ,n+
da"oririle $e8a 7ai $o7pli$a"e dac nu ar ajun(e s
fie nu nu/ai do/estici0i* dar #i dresa0i- &resajul
acestor ani/ale au8iliare constituie
,ncununarea strdaniilor no/a)ilor- Si toc/ai
adaptarea acestui /e#te#u( superior al
no/a)ilor la condi0iile .ie0ii sedentare
deosebe#te I/periul O"o7an de
T M M l
,/pr0ia A.arilor #i e8plic durata lui /ult
/ai ,ndelun(at- 'adi#a7ii oto/ani #i+au
/en0inut i/periul prin dresajul
2@ &34OLTARA CI4ILI3AIILOR
scla.ilor* prefcu0i ,n unelte o/ene#ti destoinice
s+i ajute ,n /en0inerea ordinei prin"re I"%r7ele lor de
oa7eniE.
Institu0ia at,t de re/arcabil const,nd ,n
recrutarea osta#ilor #i a ad/inistratorilor din
scla.i ? - idee $are e!"e a"" de specific (eniului
no/ad #i at,t de deosebit de ideile noastre ?
nu a fost o nscocire oto/an- O (si/ #i la
alte i/perii no/ade statornicite asupra unor
popula0ii sedentare ? #i an%7e "o$7ai la a$ele
i7perii $are !-a% b%$%ra" de $ea 7ai lun( durat-
A/ putut ,ntre)ri o sc7i0 a scla.iei /ilitare
,n I/periul (ar". A!"fel, %na din o#tirile care A+au
silit pe /ar$%! An"o-nius s renun0e la n)uin0a
lui de a ri.ali)a cu Ale8andru cel !are* con0inea
? dup cu/ se spune ? n%7ai @@ de oa7eni liberi,
la %n efe$"i8 "o"al de #@ @@@ de oa/eni* ,n acela#i c7ip
#i pe acela#i plan* o /ie de ani 7ai "rAi%, $alifii
abba!iAi #i+au /en0inut stp,nirea cu/pr,nd
scla.i turci din step #i instruindu+i ca s fie
osta#i #i func0ionari- Calini o/eia)i din .ordoba
au or(ani)at o (ard din scla.i recruta0i printre
.e$inii lor fran$i. &ran$ii apro8iAiona% "r'%l de !$la8i din
.ordoba prin efectuarea de e8pedi0ii r)boinice
de+a lun(ul frontierelor situate la cealalt
e8re/itate a 0inuturilor stp,nite de franci-
Barbarii astfel captura0i s+a ,nt,/plat s fie
scla.i- &e ai$i, ori'inea $%8n"%l%i slave n li/ba
en(le)-
1
%n e8e/plu #i /ai cunoscut ,n le(tur cu
acest feno/en a fost acela ,nf0i#at de re(i/ul
/a/elucilor din (ipt- Cu.,n+"%l &a&eluc
,nsea/n ,n li/ba arab orice lucru care este ,n
posesia sau ,n proprietatea cui.a* #i /a/elucii
au fost ini0ial r)boinicii ,n stare de scla.ie
folosi0i de dinastia Aiubi)ilor ,nte/eiat de
Saladin- ,n anul 12#@ d-Cr- ace#ti scla.i au i)butit
totu#i s scape de stp,nii lor #i au continuat s
aplice* pe sea/a lor* siste/ul aiubid de
r)boinici ,n stare de scla.ie- i ,ns #i+au
recrutat corpul lor de r)boinici nu prin pro+
creare* ci prin cu/prarea de loturi de scla.i
din alte 0inuturi- La adpostul fa0adei unui
$alifa" /arionet* aceast ,nj(7ebare
scla.a(ist* care era stp,n pe propria ei
soart* a $r/uit (iptul #i Siria #i i+a 0inut la
respect pe cu/pli0ii /on'oli pe linia E%fra"%l%i, din
an%l 12#@ p,n ,n anul 1#1< $nd
1
,n li/ba en(le)* slave ,nsea/n rob* scla.* ,n .re/e ce
Slav ,nsea/n sla.- Aceea#i apropiere se poate ur/ri #i ,n
alte li/biF esclave- S6lave- sch74vo- esdavo 8n. t.9.
CI4ILI3AIIL ST4ILIT 21
au ajuns s+#i (seasc stp,nii ,n institu0ia
ase/ntoare a o#tirii de scla.i a os/anl,ilor-
&ar nici atunci ei n+au pierit din (ipt* fiindc*
sub stp,nirea oto/an* li s+a ,n(duit s se
perpetue)e ca /ai ,nainte* prin acelea#i /etode
de antrena/ent /ilitar #i folosind acela#i siste/
de recrutare- 'e /sur ce puterea oto/an a
slbit* puterea /a/elucilor s+a ,ntrit* astfel ,nc,t
,n secolul al :4III+lea pasa nu/i" de o"o7ani s
c,r/uiasc (iptul ajunsese s fie .irtual/ente
un pri)onier de stat al /a/elucilor* a#a cu/
fuseser califii abbasi)i din Cairo ,nainte de
cucerirea turc- La sf,r#itul secolului al :4III+lea
si ,nceputul secolului al :I:+lea prea c se de!$2i-
de proble/a dac /o#tenirea oto/an ,n (ipt
.a re.eni /a/elucilor sau .a fi preluat de una
din puterile europene* ,n spe0 de $ran0a
napoleonean sau de An(lia- A/bele alter+
nati.e au fost ,ns ,nlturate de (eniul unui
a.enturier albaneA 7%!%l7an, /e27e" Ali. -ar a$e!"a a
a8%" 7%l" 7ai 7%l" de furc ,n rela0iile lui cu
/a/elucii dec,t ,n re)isten0a lui fa0 de
preten0iile france)ilor #i en(le)ilor- A a.ut ne.oie
de toat iscusin0a lui ne/iloas ca s ajun( ,n
cele din ur/ s e8ter/ine acest corp de scla.i
care se perpetuau prin ei ,n#i#i pe !ol%l E'ip"%l%i, de
pe!"e $in$i 8ea$%ri, prin ne$on"eni"e i7porturi de for0e
o/ene#ti aduse din urasia sau din Cau+$aAia.
In ceea ce pri.e#te disciplina #i or(ani)area*
corpul de straj al /a/elucilor a fost cu /ult
dep#it de institu0ia /ilitar scla.a(ist /ai
nou* creat de dinastia oto/an ,n .ederea
cuceririi #i /en0inerii stp,nirii asupra lu/ii
cre#tine ortodo8e- A+#i asi(ura stp,nirea
asupra ,ntre(ului corp social al unei ci.ili)a0ii de
cu totul alt ob,r#ie a constituit* e.ident* sarcina
cea /ai (rea pe care #i+o putea propune un cu+
ceritor no/ad- 5i aceast ,ndr)nea0 ,ncercare
a ,n.ederat* de la Os/an #i p,n la Soli7an
/a'nifi$%l ,1#2@-1#))+, $ea /ai ,nalt desf#urare a
/arilor ,nsu#iri sociale ale unor no7aAi.
Caracterul (eneral al institu0iei /ilitare
oto/ane este ,n+
Y
R#at ,n pasajul ur/tor e8tras
dintr+un studiu strlucit da"ora" %n%i !a8an"
a7eri$an
1
F
XK , ENN 5. 1ybyer, The /overn&ent of the *tto&an "&pire in the Ti&e of Sulei&an
0a!nificent- pp. *), #-), #<-#8.
22 &34OLTARA CI4ILI3AIILOR
C,r/uirea oto/an cuprindea pe sultan #i fa/ilia
lui* curtenii* func0ionarii care a.eau ,n sarcin
ad/inistra0ia* o#tirea per/anent de ca.alerie #i
infanterie #i un corp nu/eros de tineri care erau cres+
cu0i pentru a sluji ,n r,ndurile o#tirii per/anente* ale
cur0ii #i ale ad/inistra0iei- To0i ace#tia /,nuiau
deopotri. sabia* pana #i sceptrul- i e8ercitau toate
func0iile c,r/uirii* ,n afar de func0ia judiciar*
dreptatea fiind ,/pr0it ,n nu/ele le(ii sfinte* #i de
unele func0ii /inore care erau lsate ,n sarcina unor
,nj(7ebri strine de supu#i ne+/usul/ani-
Caracteristicile funda/entale ale acestui siste/ de
$r7%ire era% %r7toarele2 personalul de conducere #i
ad/inistra0ie se recruta* cu pu0ine e8cep0ii* din
oa/eni nscu0i din prin0i cre#tini sau din fiii unor
ase/enea oa/eniE ,n al doilea r,nd* aproape fiecare
ins fc,nd parte dintr+o institu0ie /ilitar sau
ad/inistrati. n$epuse prin a fi scla. al sultanului* #i
r/,nea scla. al sultanului toat .ia0a ? oric,t de sus
putea ajun(e pe treptele a.u0iei* ale puterii #i ale
/re0iei---
$a/ilia sultanului--- putea de ase/enea s fie
socotit ca fiind de pro.enien0 ser.il* fiindc
/a/ele tuturor copiilor sultanului erau scla.e* iar
sultanul ,nsu#i era feciorul unei scla.e--- Cu /ult
nain"ea epo$ii l%i Soli7an, sultanii ,ncetaser ,n /od
practic fie s pe0easc lo(odnice de ran( re(esc* fie
s dea titlul de so0ii /a/elor $opiilor lor... Si!"e7%l
pra$"i$a" de o"o7ani l%a a!"fel n 7od delibera" !$la8i pen"r% a fa$e
din ei de7ni"ari ai !"a"%l%i. 1%a $opii de la coarnele plu(ului #i
de la st,ne #i fcea din ei curteni ,n cadrul celui 7ai
p%"erni$ din "oa"e !"a"ele 7a2o7edane #i fcea din ei osta#i
#i (enerali ai ar/atelor nebiruite* pentru care nu
putea fi /ai /are fericire dec,t s doboare crucea #i
s ,nal0e se/iluna-.. Ne0in,nd c,tu#i de pu0in sea/a de
corpul te/einic al obiceiurilor funda/entale* corp
$%no!$%" !%b n%7ele de Ifirea o/eneascJ* ne0in,nd
sea/a nici de prejudec0ile reli(ioase #i sociale despre
care se crede c ar fi tot at,t de ad,nci ca ,ns#i .ia0a*
siste/ul /usul/an i+a s/uls pe copii prin0ilor lor*
pentru totdeauna* fc,nd astfel inutile (rijile pe care
prin0ii le purtau acestora* din fra(ed tinere0e- Iar
ace#ti copii* s/ul#i de la s,nul prin0ilor lor /ai
,nainte de a fi cptat toat educa0ia $are li !e $%8enea,
n% !e b%$%ra% de 8re%n drep" !i'%r de proprietate #i nu a.eau
nici un fel de c7e)#ie c fiii #i fiicele lor .or profita de
pe ur/a jertfelor #i ispr.ilor lor- Sultanii ,i ,nl0au sau
,i coborau fr a 0ine sea/a de str/o#ii lor sau de
faptele s.,r#ite /ai ,nainte #i+i fceau s deprind
principii de drept* de /oral #i de reli'ie $" se poate
de ciudate* 0in,nd necontenit deasupra capetelor lor o
sabie at,rnat* care putea s pun ,n fiece clip capt
unei cariere strlucite ce+A dusese pe .reun
ase/enea slujitor al sultanului pe calea fr de
perec7e a (loriei u/ane-
.I4ILI3AIIL b l A0I1I 1 b
8cluderea aristocra0iei oto/ane de ob,r#ie
liber de la de/nit0ile statului* siste/ care
nou ni se pare a fi cel /ai ciudat siste/ politic
cu putin0* s+a do.edit ,ndrept0it prin
ur/rile ei- Anu/e* de ,ndat ce /usul/anii
liberi au i)butit ,n cele din ur/ s ptrund ,n
siste/ul ad/inistrati. al sultanilor* ,n cei din
ur/ ani ai do/niei l%i Soli7an, n"re' siste/ul a
,nceput s se destra/e #i I/periul Oto/an a
intrat ,n fa)a lui de decaden0-
C,t .re/e siste/ul ini0ial r/sese ,n
picioare* recrutarea o#tilor oto/ane se fcea
prin folosirea din plin a popula0iei ne+
/usul/ane- Anu/e* dincolo de (rani0ele
i/periului* prin capturi ,n r)boaie* prin
cu/prri de scla.i la t,r(urile de !$la8i !a% prin
,nrolri de .oluntariE ,nluntrul (rani0elor i/+
periului* prin conscrip0ia periodic ,n r,ndurile
tineretului cre#tin- Recru0ii erau supu#i unei
instruc0ii bine c7ib)uite* co/+port,nd selec0ia #i
speciali)area la fiecare ni.el- &isciplina era foarte
strict* iar pedepsele erau slbatice- &ar* pe de
alt parte* se fcea un necontenit si deliberat
apel la st,rnirea a/bi0iei #i e/ula0iei recru0ilor-
$iecare flcu care ptrundea ,n curtea de scla.i
a padisa7ului oto/an era con#tient de faptul c
putea ajun(e la ran(ul de !are 4i)ir #i c
,nl0area lui ,n ran( at,rna de .itejia pe care o .a
arta ,n perioada de instruc0ie #i dup aceea-
Ne+a r/as o descriere .ie #i detaliat a
acestui siste/ edu$a"i8, n Ailele l%i de 'lorie, din par"ea
%n%i 7ar"or o$%lar, #i anu/e de la crturarul #i
diplo/atul fla/and O(ier C7iselin de BusbecR*
care a fost tri/is ca sol al Cur0ii 7absbur(ice la
Soli7an /a'nifi$%l. .on$l%Aiile la $are aH%n'e el !n" "o" a""
de /(ulitoare pentru os/anl,i pe c,t s,nt de
potri.nice /etodelor educati.e ale cre#tint0ii
occidentale din acea .re/e-
I-a7 in8idia" pe "%r$i ? !$rie el ? pen"r% a$e!" !i!"e7 de ed%-
ca0ie- Turcii obi#nuiesc ,ntotdeauna* ori de c,te ori
ajun( s fie sluji0i de un o/ deosebit de ,n)estrat* s
se bucure si s fie $" !e poa"e de ferici0i* ca #i cu/ ar fi
ajuns s pun /,na pe un /r(ritar de cel /ai /are
pre0- 5i* fc,nd s ias ,n relief tot ceea ce este de
pre0 ,n fiin0a unui ase/enea o/* ei nu precupe0esc
ni/ic din ceea ce poate prilejui /unca #i (,ndirea*
/ai ales atunci c,nd ajun( s recunoasc
7
ari
aptitudini /ilitare din partea lui- Calea ur/at de
apuseni este cu totul deosebit9 ,n Apus* dac
ajun(e/ s cpt/ un c,ine destoinic* sau un #oi/*
sau un cal* ne bucur/ nespus* #i nu precupe+
2 &34OLTARA CI4ILI3AIILOR
0i/ nici o strdanie ca s face/ acea fiin0 s ajun(
la cea /ai deplin des.,r#ire de care este destoinic
o ase/enea fiin0* ,n ceea ce+i pri.e#te pe oa/eni
,ns* dac se ,nt,/pl s ajun(e/ s descoperi/ un
brbat ,n)estrat cu cele /ai alese ,nsu#iri* nu ne d/
c,+tu#i de pu0in aceea#i osteneal pe care ne+a/ dat+
o cu celelalte fiin0e* #i nici nu socoti/ c a/ a.ea
ce.a de+a face cu educa0ia lui- 5i astfel ajun( apusenii
s capete /ult desftare #i /ulte slujbe din partea
unor ar/sari* c,ini sau #oi/i c,t se poate de bine
struni0i* ,n ti/p ce turcii capt din partea unui o/ a
crui fire a fo!" bine !"r%nit prin siste/ul lor de
educa0ie nespus de /ulte lucruri bune* cu/ e firesc
s se petreac lucrurile* dac st/ #i cu/pni/ c,t
de /are este superioritatea #i pree/inen0a firii
o/ene#ti fa0 de toate celelalte fpturi din ,/pr0ia
dobitoacelor-
1
,n cele din ur/ siste/ul a pierit fiindc toat
lu/ea s+a ,n(7esuit s+i ,/prt#easc /arile
a.antaje- Ctre sf,r#itul !ecolului al :4I+lea al erei
cre#tine ,nrolarea ,n corpul ienicerilor a fost
,n(duit tuturor /usul/anilor de ob,rsie
liber* cu e8cep0ia ne(rilor- Nu/rul osta#ilor a
fost sporit* disciplina si eficien0a corpului au
,nceput s lase de dorit- C"re 7iHlocul secolului al
:4II+lea* ace#ti c,ini de pa) cu c7ip de o/ se
,napoiaser la starea lor fireasc* prefc,ndu+se
,ntr+un fel de lupi care nu fceau altce.a dec,t s
7r0uiasc cire)ile o/ene#ti ale padi#a7ului* ,n
loc s aib (rij de ele #i s pri+.e(7e)e ca s fie
totul ,n ordine- 'opula0ia cre#tin ortodo8
supus a fost astfel lipsit de toate binefacerile
acelei pa; otto4&anica pe care o pri/ise #i care+o
fcuse s suporte neajunsurile celelalte ale
ju(ului oto/an- In cursul /arelui r)boi din 1)82-
1)99 dintre I/periul Oto/an #i 'uterile apartin,nd
cre#tint0ii apusene ? un r)boi care s+a ,nc7eiat
cu cele d in"ri pierderi "eri"oriale o"o7ane !i a de!$2i!
a!"fel poar"a al"or pierderi care s+au 0inut lan0* p,n
,n anul 1922 ? !%perioritatea ,n /aterie de
disciplin #i eficien0 /ilitar a trecut* definiti.*
din tabra oto/an ,n tabra occidental-
Consecin0ele acestei decadente a siste/ului
scla.a(ist oto/an au fcut s ias la lu/in
neajunsul esen0ial al ,ntre(ului siste/* #i anu/e
caracterul lui ri(id- &e ,ndat ce siste/ul a
ajuns s fie pus ,n practic* n+a /ai fost cu
putin0 nici s fie ,ndreptat* nici s fie re7odelY".
Si!"e7%l a aH%n! la %n
1
O. =. B%!be$Z, 2xclamaia, sive de /e Militari contra 3urcam
instituenda Consiliu&- 1eyden, 1)**, p. *9.
I
CI'ILI&AIILE ST4ILIT 2#
stadiu de para)itis/* #i c,r/uitorii turci din
ulti/a epoc au fost constr,nsi s i/ite
/etodele ina/icilor lor din Occident* o politic
nou* /ult .re/e dus ,/potri.a .oin0ei lor #i
ineficient* p,n c,nd a ajuns ,n )ilele noastre s
fie dus la bun sf,r#it cu o struin0* care nu s+a
dat ,n lturi de la nici o /sur* c,t de aspr* de
ctre /%!"afa Ke7al. Aceast ulti/ /eta/orfo)
constituie prin ea ,ns#i un tur de for0* tot at,t
de ui/itor* ,n (enul ei* pe c,t de ui/itoare a fost
si constituirea siste/ului scla.a(ist institu0ional
de ctre cei dint,i oa/eni de stat oto/ani-
Totu#i* o co/para0ie ,ntre re)ultatele la care au
ajuns cele dou siste/e ,n.ederea) relati.a
nen!e7nata te a celui de+al doilea* ,nte/eietorii
siste/ului institu0ional scla.a(ist oto/an au
furit un instru/ent care a prilejuit unei 7oarde
pu0in nu/eroase de no/a)i* sili0i s+#i
prseasc stepele natale* nu nu/ai s ajun(
s se /en0in ,n 7iHlo$%l unei lu/i cu care nu
a.eau ni/ic ,n co/un* dar* ,n plus* s i/pun
un re(i/ de pace #i de ordine unei /ari
societ0i cre#tine care ajunsese la stadiul
de)inte(rrii #i s pun ,n pri/ejdie e8isten0a
unei societ0i cre#tine #i /ai puternice* o so$ie"a"e
$are de-a"%n$i !i-a proie$"a" %7bra a!%pra n"re'ii o7eniri-
Oa/enii de stat ai Turciei conte/porane n+au
fcut altce.a dec,t s u/ple o parte din .idul
r/as ,n Orientul !ijlociu ca ur/are a dispari0iei
structurii fr de perec7e a I7peri%l%i Oto/an*
,nl0,nd ,ntr+un 0inut pu0in roditor un fel de
edificiu de carton* dup /odelul occidental*
edificiu pe care A+au nu/it statul na0ional turc-
,n capitala lor nou* ur/a#ii ci.ili)a0iei oto/ane
st,njenite ,n de).oltarea ei s,nt /ul0u/i0i* ,n
)ilele noa!"re ? ,ntoc/ai ca /o#tenitorii sionist9 ai
ci.ili)a0iei siriace fosili)ate* l,n( ei* si ca
/o#tenitorii irlande)i ai ci.ili)a0iei e#uate a
8tre/ului Occident* afla0i 7ai depar"e ? s+#i
duc .ia0a de acu/ ,nainte ,ntr+un stil de-o
banali"a"e $onfor"abil* ca o /,ntuire pro.iden0ial
de la o situa0ie care ajunsese s nu /ai poat fi
rbdat2 anu/e* !"a"%"%l %n%i Ipopor apar"eE.
C,t despre siste/ul institu0ional scla.a(ist* el
a fost ni/icit fr /il ? cu/ e soarta tuturor
c,inilor de pa) care au aHuns s nu se poarte
cu/ trebuie #i s 7r0uiasc fr pricin
O1
te din
tur/ ? prin /celrirea ienicerilor de ctre
sultani /a27%d al Il-lea, n an%l 182), ,n /ijlocul
r)bo
iului
(re+
$
o+
turc*
#i
cinci
spre)
ece
ani
dup
ce
instit
u0ia
analo
( a
/+
2) &34OLTARA CI4ILI3AIILOR
/elucilor fusese ni/icit de ctre un supus
no/inal al lui /a27%d, un supus care a.ea s+i
fie c,nd aliat* c,nd ri.al* #i anu/e !e7/ed Aii*
stp,nul (iptului-
(3) Spartanii
Institu0ia oto/an !e apropie 7ai 7%l" de$" ori$e
!e poate ,nc7ipui pe lu/e de idealul sus0inut de
(la"on n epu:lica sa- &ar e ne,ndoios c (la"on
,nsu#i* atunci c,nd #i+a conceput utopia* a.ea ,n
/inte institu0iile de pe+atunci ale Spartei- 5i* ,n
ciuda diferen0ei de scar di/ensional ,ntre
e.olu0ia Spartei #i e.olu0ia I/periului Oto/an*
e8ist o foarte str,ns ase/nare ,ntre
Iinstitu0iile specificeJ cu care s+au ,n)estrat
a/bele popoare pentru a i)buti s reali)e)e
turul de for0 de $are a8ea% ne8oie pen"r% a p%"ea
supra.ie0ui-
A#a cu/ a/ /en0ionat ,nc din pri/ul
e8e/plu folosit ,n a$e!" !"%di% ,8eAi p. 2@+, spartanii
au dat un rspuns specific pro.ocrii co/une cu
care se confruntaser toate statele elene ,n
secolul al 4III+lea ,-Cr-* atunci c,nd popula0ia
ladei ajunsese s co.,r#easc /ijloacele de
sub)isten0- Solu0ia fireasc (sit pentru a face
fa0 acestei proble/e co/une a fost
coloni)area2 e8tinderea 0inuturilor stp,nite de
(reci prin descoperirea de noi p/,nturi dincolo
de /are #i prin cucerirea #i $oloniAarea lor n da%na
IbarbarilorE lo$alni$i. Aceast solu0ie s+a do.edit c,t
se poate de u#oar* datorit capacit0ii sc)ute
de re)isten0 din partea barbarilor- Nu/ai
spartanii* aproape sin(urii printre toate
co/unit0ile (rece#ti de oare$are i7portan0* nu
locuiau ,ntr+un 0inut cu desc7idere la /are- 5i*
ca ur/are* au preferat s+i cucereasc pe .ecinii
lor de nea/ elen* pe /esenieni- Aceast 7otr,re
i+a silit s fac fa0 unei pro.ocri de o
se.eritate e8tre/- Cel dint,i dintre r)boaiele
sparto+/eseniene 1ctre anii <*)-<2@ ..r.+ n+a fost
dec,t un joc de copii fa0 de cel de+al doilea 1ctre
anii )#@-)2@ ,-Cr-B* ,n cursul cruia /esenienii
supu#i* cli0i ,n ur7a a!%pririi !%feri"e, !-a% ridi$a" $%
ar7ele n 7ini 7po"ri.a stp,nilor lor- &e#i nu s+au
do.edit destoinici s+#i recapete neat,rnarea*
/esenienii au i)butit un lucru* #i anu/e s
de.ie)e ,ntre(ul curs al e.olu0iei istorice a
Spartei- Rscoala /esenienilor a constituit o
e8perien0 at,t de cu/plit ,nc,t a lsat pe ur/a
ei societatea spartan Iputernic prins ,n sr+
CI4ILI3AIIL ST4ILIT 2<
cia #i ,n lan0urile eiJ- &e+atunci ,ncolo* spartanii
n+au /ai fost niciodat ,n stare s+#i recapete
suflul* s+si re.in de pe ur/a socului pro.ocat
de r)boi- Biruin0a ob0inut i+a /en0inut
cuceritori ,n stare de robie* ,n /are /sur ,n
acela#i /od ,n care esc7i/o#ii au ajuns s fie
,nrobi0i ca ur/are a c7iar biruin0ei lor* ob0inute
ini0ial ,n dauna /ediului ,nconjurtor arctic*
,ntoc/ai cu/ esc7i/o#ii au fost ,nln0ui0i de
aspri/ea ciclului anual al e8isten0ei lor* tot
astfel si spartanii au fost ,nln0ui0i de /area
sarcin pe care #i+au i/pus+o* si anu/e aceea
de a+i 0ine ,n stare de supu#enie pe ilo0ii lor /e+
!enieni.
Spartanii s+au or(ani)at* pentru a fi
destoinici s+si duc la bun sf,r#it turul de for0*
prin aceea#i /etod pe care o .or folosi
os/anl,ii* si anu/e prin adaptarea institu0iilor
e8istente ,n .ederea solu0ionrii unor proble/e
noi- &ar* ,n .re/e ce os/anl,ii .or putea folosi
din plin bo(ata /o#tenire social a
no/adis/ului* institu0iile spartane n+au putut fi
dec,t adap"area !i!"e7%l%i !o$ial $" !e poa"e de pri7i"i8 al
barbarilor dorieni care au n.lit ,n Crecia ,n
perioada de 25l6er7anderun! post+/inoic- Tradi0ia
elen atribuie reali)area acestei adaptri lui
Licur(- &ar Licur( nu era un o/* ci un )eu-
Ade.ra0ii autori ai adaptrii au fost* probabil*
o serie de oa/eni de stat spartani care s+au
succedat p,n ,n secolul al 0I-lea ..r.
,n siste/ul spartan* ,ntoc/ai ca #i ,n cel
oto/an* ele/entul deter/inant* care e8plic at,t
eficien0a lui ini0ial* c,t #i ri(iditatea lui fatal*
care a dus ,n cele din ur/ la destr/area lui* a
fost constituit de un dispre0 ne/r(init pentru
fiin0a o/eneasc- Institu0ia spartan cunoscut
sub nu/ele de a!o!e nu a ajuns* este ade.rat*
at,t de departe ca siste/ul scla.a(is/ului
politic practicat de oto/ani ,n ceea ce pri.e#te
neres+pectarea drepturilor cptate prin na#tere
sau ereditate- 'roprietarii spartani de p/,nt* cu
statut de cet0eni liberi* se afla% iritr+o situa0ie
cu totul diferit de aceea ,n care se .or afla oa+
/enii liberi de reli(ie /usul/an care .or
de0ine propriet0i
a
(rare ,n I/periul Oto/an* ,n
/od .irtual* ,ntrea(a sarcin
a
/en0inerii
stp,nirii spartane asupra !eseniei apsa
asupra lYr- In acela#i ti/p* ,nluntrul
colecti.it0ii cet0ene#ti spartane* principiul
e(alit0ii a fost ,ntrit p,n la ri(iditate- $iecare
cet0ean spartan pri/ea din partea statului o
bucat de pa+
N 28 &34OLTARA CI4ILI3AIILOR
7nt de suprafa0 e(al sau de producti.itate
e(alE si fiecare din aceste loturi* culti.at de
#erbii /esenieni 1ilo0iiB* era socotit ,ndeajuns
pentru a asi(ura traiul spartanului si al fa/iliei
lui* ceea ce ,i ,n(duia s+#i 7r)easc toate
puterile nu/ai si nu/ai /e#te#u(ului r)boiului-
$iecare copil spartan* dac nu cu/.a se nscuse
slbno( si fusese* ca atare* lsat s /oar de
foa/e* fiind e8pus ,ntr+un loc pustiu* era $on!"r%i!,
de la .,rsta@ de #apte ani* s intre ,n cadrul
siste/ului spartan de educa0ie /ilitar- Ni/eni
nu era scutit de o ase/enea educa0ie* iar fetele
pri/eau aceea#i educa0ie atletic pe care o pri+
/eau #i bie0ii- le se ,nf0i#au* ca #i bie0ii* fr
nici un .e#+/,nt ,n cadrul co/peti0iilor sporti.e*
ceea ce ,nsea/n c !par"anii i)butiser s
ajun(* ,n /aterie se8ual* la o ase/enea
stp,nire de sine sau la o ase/enea indiferen0
cu/ /ai au ast)i nu/ai japone)ii- 'rocrearea
era controlat la Sparta ,n confor/itate cu o serie
de concep0ii eu(enice c,t se poate de dra!"i$e.
Astfel* un so0 lipsit de .i(oare era ,nde/nat s+#i
caute un reproductor /ai destoinic pentru a
)/isli odraslele dir nea/ul lui- A#a cu/ ne
spune 'lutar72
Spartanii nu .edeau ni/ic altce.a dec,t .ul(aritate
#i .anitate ,n con.en0iile se8uale ale celorlal0i oa/eni*
care ,#i dau osteneala s+#i ,/preune c0elele #i iepele
cu cei /ai buni c,ini si ar/sari pe care+i pot (si prin
,/pru/ut sau ,nc7iriere* ,n .re/e ce so0iile si le 0in
sub c7eie si le p)esc cu str#nicie* ca s fie astfel
,ncredin0a0i c nu .or )/isli odrasle dec,t cu so0ii lor-
Ca si cu/ acesta ar fi .reun drept sacru al so0ilor*
c7iar dac s+ar ,nt,/pla ca ei s fie sraci cu du7ul
sau senili sau cu /ulte bete#u(uri-
1
Cititorul este ru(at s note)e ciudata paralel
,ntre obser.a0iile fcute de 'lutar7 ,n le(tur cu
siste/ul spartan #i co/entariile* citate /ai sus*
ale lui BusbecR* ,n ceea ce pri.e#te siste/ul
politic #i /ilitar scla.a(ist al os/anl,ilor-
Trsturile do/inante ale siste/ului spartan
au fost deci acelea#i ca #i ,n siste/ul oto/an* #i
anu/e2 supra.e(7ere* selec0ie* speciali)are #i
spirit co/petiti.E #i* ,n a/bele cazuri- aceste
caracteristici nu se li/itau la perioada educati.
a tinere0ii- Spartanul slujea @sub stea( cinci)eci
#i trei de ani- In unele pri.in0e* ,ndatoririle lui
erau #i /ai (rele dec,t acelea i/puse ienicerilor-
Ienicerii* ,7tr+ade.r* erau ,nde/na0i s
1
(l%"ar2, 3icur!- $ap. >0.
CI4ILI3AIIL ST4ILIT 29
nu se cstoreasc- &ar dac apucau s se
,nsoare* li se ,n(duia s locuiasc alturi de
so0iile lor* ,n tabere destinate osta#ilor
cstori0i- Spartanul* de#i era silit s se
cstoreasc* nu a.ea ,n(duin0a s duc o
.ia0 de fa/ilie- C7iar dup cstorie el ur/a
/ai departe s ia /asa si s doar/ ,n ca)ar+
/- %r/area acestui siste/ a fost crearea unei
stri de spirit de necre)ut* care* ,n cele din
ur/* s+a do.edit cople#itoare- O stare de spirit
ce li se pare en(le)ilor ane.oie de rbdat si
respin(toare c7iar sub constr,n(erea
r)boiului* dar absolut intolerabil ,n .re/e de
pace- Ase/enea deprinderi au a.ut darul s
confere* p,n ,n )ilele noastre* o dubl
se/nifica0ie ter/enului de spartan- A.ea* /ai
,nt,i* ilustrarea po)iti. a acestei stri de spirit
prin po.estea celor trei sute de la T2er7opile,
sau* la alt (rad* p0ania biatului spartan cu
.ulpea ,n s,n- 'e de alt parte ,ns* trebuie s
ne a/inti/ c ulti/ii doi ani consacra0i
educa0iei bie0ilor la Sparta se petreceau de
obi$ei n $adr%l Ser8i$i%l%i Se$re", $are n% era al"$e8a
dec,t o band oficial de uci(a#i* ce patrulau
noaptea prin 0inut cu scopul de a+i ni/ici pe to0i
ilo0ii care ar fi cute)at s dea se/ne de
nesupunere sau care ar fi do.edit c s,nt ,n
stare de anu/ite ini0iati.e pe care stp,nii lor
nu le puteau ,n(dui-
=eni%l !i!"e7%l%i !par"an, de "ip Icu o sin(ur
trac0iuneJ* sare nu/aidec,t ,n oc7i celor care
.i)itea) ast)i !u)eul Spartan- Acest /u)eu
este cu totul deosebit de orice alt colec0ie de
opere de art elene* ,n cadrul unor ase/enea
colec0ii* oc7iul .i)itatorului caut* (se#te si
ad/ir $apodoperele epo$ii $la!i$e, $oin$iAnd aproxi7a"i8
$% !e$olele al 0-lea #i al I4+lea ,-Cr- ,n !u)eul
Spartan* di/potri.* arta clasic strluce#te prin
absen0- 'rodusele artei preclasice s,nt re/ar+
cabile prin calit0ile pe care par a le f(dui* dar
cine caut s afle ce le+a ur/at .a cuta
)adarnic- Seria este brusc ,ntrerupt* #i tot ceea
ce ur/ea) nu constituie dec,t o aduntur de
produse standardi)ate #i lipsite de inspira0ie*
pro.enind din epoca elenistic sau din epoca
ro/an- &ata la care arta !partan pri/iti.
contene#te s /ai produc este apro8i/ati.
da"a $r7%irii l%i 5ilon, pe la 7iHlo$%l !e$ol%l%i al 0I-lea ..r.
&in aceast pricin* acest o/ de stat spartan
este adesea con!idera" a fi %n%l din"re a%"orii !i!"e7%l%i.
Ren$eperea, aproa-(
e
brusc* a produc0iei artistice*
,n perioada decaden0ei* este
2#@ &34OLTARA CI4ILI3AIILOR
posterioar anilor 189-188 ..r., $nd !i!"e7%l a fo!"
li$2ida" cu for0a din porunca unui cuceritor strin-
5i este o do.ad ciudat de ri(iditate a
siste/ului faptul c a /ai dinuit dou secole
dup ce dispruse ra0iunea lui de a fi* adic
dup ce !esenia a ajuns s fie ire.ocabil
pierdut- &ar ,nc ,nainte de aceast dat*
epitaful Spartei fusese scris de Aristotel sub for+
7a %nei Hudec0i cu caracter (eneral2
'opoarele n+ar trebui s se lase t,r,te pe f(a#ul
r)boiului #i s+#i 0in oc7ii a0inti0i asupra .ecinilor lor
subju(a0i #i care nu s+ar cu.eni s fie subju(a0i Zceea
ce ,nsea/n c e .orba de supu#i (reci* de
co/patrio0i, iar n% de Inea7%ri de rnd, $are n% $%no!$ le'ileE,
pe $are 're$ii i n%7e!$ barbarid. .. -elul cel /ai ,nalt al
oricrui siste/ social s+ar cu.eni s fie st.ilirea
,nj(7ebrilor r)boinice* ca #i a tuturor celorlalte
,nj(7ebri* 0in,ndu+se sea/a de toate ,/prejurrile
care se i.esc ,n .re/uri de pace* c,nd osta#ii nu /ai
s,nt supu#i ,nda"oririlor 7ili"are.
1
,+ .ara$"eri!"i$i 'enerale
&ou caracteristici se ,n.ederea) ,n /od
li/pede din cercetarea tuturor acestor ci.ili)a0ii
st.ilite ,n de).oltarea lor2 siste/ul de cast #i
speciali)area- 5i a/,ndou aceste feno/ene pot
fi cuprinse ,ntr+o sin(ur for/ul2 fiin0ele indi.i+
duale care .ie0uiesc ,nluntrul fiecreia din
aceste societ0i nu constituie un sin(ur tip* ci se
,/part ,n dou sau trei cate(orii specific
diferen0iate- Astfel* ,n cadrul societ0ii esc7i/o+
se* a.e/ de+a face cu dou caste2 oa/enii
.,ntori #i c,inii* ajutoarele lor- ,n societatea
no/ad e .orba de trei cate(orii2 oa/enii
pstori* ani/alele de care se ser.esc pentru
pa) #i "%r/ele de .ite #i oi- ,n societatea
oto/an .o/ (si ec7i.alentul celor trei caste
e8istente ,n societatea no/ad dac .o/
substitui anu/ite cate(orii de fiin0e o/ene#ti
ani/alelor- Astfel* ,n .re/e ce corpul social
poli/orf al unei societ0i no/ade este alctuit
din str,n(erea la un loc* ,n cadrul unei sin(ure
societ0i* a unor fiin0e o/ene#ti #i a unor
ani/ale* fiecare din aceste fiin0e diferite
neput,nd supra.ie0ui ,n step fr ceilal0i
to.ar#i ai lor* corpul social poli/orf al
oto/anilor este alctui" n 8ir"%"ea %n%i pro$e!
deo!ebi", $on!"nd n di-
1
Ari!"o"el, ?olitica- 1***b-1**a.
CI4ILI3AIIL ST4ILIT 2#1
feren0ierea unei societ0i o/ene#ti o/o(ene din
punct de .edere biolo(ic ,n diferite caste
o/ene#ti* care s,nt tratate ca #i cu/ ar constitui
tot at,tea specii de ani/ale- 'entru 0elurile de
acu/ ale cercetrii noastre* natura procesului
de diferen0iere poate fi i(norat- C,inele
esc7i/osului sau calul si c/ila no/adului ajun(
s fie pe ju/tate u/ani)a0i prin ,ndel%n'a lor
.ie0uire ,n to.r#ia o/ului* ,n .re/e ce
popula0ia supus oto/anilor* raiaua 1nu/e care
,nsea/n turm1, ca #i ilo0ii laconieni au ajuns s
fie pe ju/tate de)u/ani)a0i* ca ur/are a
faptului c au fost trata0i ca ni#te .ite- ,n
ase/enea asocia0ii s+a /ai ajuns la speciali)area
,n func0ia de montri a unor parteneri cu c7ip de
o/- Astfel* spartanul des.,r#it trebuia s fie de
tipul marian, ienicerul des.,r#it de tipul clugr,
no/adul des.,r#it de tipul centaur- esc7i/osul
des.,r#it de tipul siren. Ade.rata pricin care
deosebe#te Atena de .rj/a#a ei ? dup cu/
spunea 'ericle ,n .estita lui ora0ie funebr ?
const ,n aceea c atenianul este o fiin0 o/e+
neasc* fcut dup ase/narea lui &u/ne)eu*
,n .re/e ce spartanul nu este dec,t o unealt
pentru r)boi* ,n ceea ce+i pri.e#te pe esc7i/o#i
#i pe no/a)i* toate descrierile fcute de cei care
i+au obser.at s,nt de acord s afir/e c ace#ti
speciali#ti au ,/pins ,nde/,narea #i dibcia lor
at,t de departe* ,nc,t au reali)at o ade.rat
unitate or(anic2 ,ntre o/ #i barc ,n pri/ul ca)
#i ,ntre o/ #i cal ,n cel de+al doilea-
,n felul acesta* esc7i/o#ii* no/a)ii* os/anl,ii
si spartanii au i)butit s reali)e)e ceea ce au
reali)at ,nltur,nd c,t /ai /ult cu putin0
nesf,r#ita .arietate a firii o/ene#ti #i pro/o+8nd
n lo$%l ei $ara$"eri!"i$ile ri'ide !i inflexibile ale firii ani-
/alice- 'roced,nd astfel* ei n+au fcut dec,t s se
an(aje)e pe o cale retro(rad- &up cu/ ne
,n.a0 biolo(ii* speciile de ani/ale care au
i)butit s se adapte)e cu prea /ult u#urin0 la
/edii ,nconjurtoare c,t se poate de specifice se
an(ajea) prin aceasta pe o cale fr ie#ire #i nu
/ai au nici o #ans s /ear( ,nainte* ,n .irtutea
unui proces e.oluti.- Toc/ai aceasta este #i
soarta ci.ili)a0iilor astfel st.ilite-
S$2e/e paralele cu ase/enea tendin0e pute/
(si at,t la acele societ0i o/ene#ti i/a(inare
nu/ite utopii* c,t #i la societ0ile alctuite de
anu/ite insecte dotate cu tendin0e sociale- &ac
a.e/ ne.oie de o co/para0ie* o .o/ (si ,n
/u#uroaiele de furnici #i ,n stupurile de albine-
Ca #i ,n epu:lica
2#2 &34OLTARA CI4ILI3AIILOR
l%i (la"on !a% n ro7an%l l%i Aldo%! 5%xley .rave 1e7 #orld.
Ne .or ,nt,/pina aici acelea#i trsturi specifice
pe care le+a/ obser.at la toate societ0ile
st.ilite #i penali)ate2 e8isten0a castei #i
speciali)area-
Insectele ,n)estrate cu si/0 social au ajuns la
ni.elul social la care #i+au dat osteneala s
ajun(* dar n+au /ai fcut nici %n pa! nain"e de-
a"%n$i n$olo. A$ea!"a !-a n"7pla" $% 7%l"e 7ilioane de ani
7ai nain"e $a ho&o sapiens s ,nceap s se ridice /ai
sus de ni.elul obi#nuit al ,ncren(turii .ertebra+
telor* ,n ceea ce pri.e#te utopiile* ele s,nt* prin
,ns#i ipote)a de ob,rsie* de ordine static- Cci
ase/enea lucrri de pur fic0iune nu s,nt
altce.a dec,t pro(ra/e de ac0iune /ascate sub
faldurile unei sociolo(ii descripti.e i/a(inare- 5i
ac0iunea pe care ele inten0ionea) s o
pro/o.e)e este* aproape ,rttotdea+una* tendin0a
de a dina/i)a* la un anu/it ni.el* o anu/e so+
cietate e8istent* care a p#it pe panta
decaden0ei #i pe care o a#teapt o prbu#ire
ine8orabil* dac nu se i.e#te posibilitatea
st.ilirii pe cale artificial a /i#crii de
decaden0- Cele /ai /ulte utopii nici nu
n)uiesc spre altce.a dec,t s st.ileasc o
ase/enea societate ajuns pe panta prbu#irii-
Cci foarte arareori ajun(e s se scrie o utopie
,n .reo societate /ai ,nainte ca /e/brii acelei
societ0i s fi ajuns s+#i piard ndejdea ,ntr+un
pro(res ulterior* pe cale fireasc* al societ0ii
respecti.e- &e aici re)ult faptul c orice fel de
utopie ? $% e8cep0ia re/arcabil a acelei opere*
datorate (eniului en(le)* care #i+a dat nu/ele
acestui ,ntre( (en de literatur
1
? propune o
stare de ec7ilibru static drept 0el cruia s+i fie
subordonate toate celelalte n)uin0e sociale* #i
c7iar* la ne.oie* cruia toate aceste tendin0e s
ajun( s+i fie sacrificate-
A$e!" l%$r% e!"e 8alabil pen"r% %"opiile elene, $are a% fo!"
,nc7ipuite la Atena* ,n #colile de filo)ofie care s+
au constituit ,n epoca nu/aidec,t ur/toare
catastrofei pricinuite de r)boiul peloponesiac-
Inspira0ia ne(ati. a "%"%ror a$e!"or opere o
constituia o ad,nc du#/nie fa0 de
de/ocra0ia atenian- Aceasta pentru c* dup
/oartea lui 'ericle* de/ocra0ia ajunsese s
rup toate le("%rile de prie"enie an"erioare $% cultura
atenian #i contribuise la de).oltarea unui
/ilitaris/ stupid* care a adus prpdul asupra
lu/ii ,n care ,nflorise piJ
1
E!"e 8orba de $elebra $ar"e a l%i T2o7a! /or%! ,1<8-1#*#+ 'topia ,eN MN+M
.I0ILI3AIIL ST4ILIT 2#*
na atunci cultura atenianE #i #i+a ,ncununat
neputin0a de a c,#ti(a r)boiul prin asasinarea
pe cale judiciar a lui Socrate-
Cea dint,i preocupare a filo)ofilor atenieni de
dup r)boi a fost s repudie)e tot ceea ce
contribuise* ,n ulti/ele dou .eacuri* la
,nte/eierea /re0iei politice a Atenei- lada*
spuneau ei* nu /ai putea fi /,ntuit dec,t
printr+o alian0 ,ntre filo)ofia atenian si
siste/ul social spartan- Adapt,nd siste/ul
spartan propriilor lor idei* ei cutau s+i aduc
dou ,/bunt0iri2 ,n pri/ul r,nd* fc,ndu+A s+#i
atin( toate consecin0ele e8tre/e cuprinse ,n el
#i* ,n al doilea r,nd* prin instituirea obli'a"orie a %nei
$a!"e in"ele$"%ale !%8erane 4Str0erii l%i (la"on+, dup
ase/narea filo)ofilor atenieni ,n#i#i* care ar fi
ur/at s do/ine casta /ilitar spartan*
aceasta fiind astfel /enit s joace rolul de
.ioara a doua ,n orc7estra societ0ii %"opi$e.
'rin instituirea unui re(i/ de caste* prin
preferin0a lor ctre speciali)are si prin n)uin0a
lor ctre $rearea %n%i e$2ilibru cu orice pre0* filo)ofii
atenieni din secolul al I4+lea ,-Cr- n-aD fcut dec,t
s se arate ca ,n.0cei silitori si asculttori ai
oa/enilor de stat spartani din secolul al 4I+lea
,-Cr- ,n ceea ce pri.e#te casta* concep0iile l%i
(la"on #i ale lui Aristotel s,nt ,/bibate de ideile
rasiste care au ajuns s fie pcatele cele /ai
,ndrtnice ale propriei noastre societ0i
occidentale ,n ulti/ul ti/p- Conceptul de
I/inciun nobilJ al l%i (la"on n% e!"e al"$e8a de$" o
i7a'ine 'in'a# ca s su(ere)e c ,ntre o fiin0
o/eneasc si alta pot fi deosebiri at,t de ad,nci
,nc,t s constituie ,ntre ele o barier* ,ntoc/ai ca
bariera e8istent ,ntre o anu/it specie de
ani/ale #i alta- 'ledoaria lui Ari!"o"el pen"r% !$la8ie
fa$e par"e din acelea#i sc7e/e intelectuale- Cci el
sus0ine* ,ntr+ade.r* c anu/i0i oa/eni s,nt
/eni0i c7iar de natur s fie scla.i* de#i ad/ite
c ,n .ia0a de toate )ilele /ul0i oa/eni care s+ar
cu.eni s fie liberi s,nt redu#i ,n stare de scla.ie*
,n .re/e ce /ul0i oa/eni care s+ar cu.eni s fie
scla.i s,nt liberi-
In %"opiile l%i (la"on #i ale lui Aristotel 1anu/e* ,n
epu:lica #i ,n 3e!ile l%i (la"on, ca #i ,n ulti/ele dou
cr0i din 'o+M)@ca lui AristotelB* 0elul ur/rit nu
este fericirea indi.idului*
@1
Tabilitatea
co/unit0ii- (la"on le inter)ice poe0ilor s p+
trund ,n repu:lica l%i, n"r-%n $2ip $are !-ar po"ri8i de
7in%-
e
unui efort spartanE #i se roste#te ,n
fa.oarea unei cen)uri
2# &34OLTARA CI4ILI3AIILOR
$t se poate de drastice fa0 de tot ceea ce este
socotit a constitui I(,nduri pri/ejdioaseJ*
procedeu care+#i (se#te un paralelis/ ,n
re(le/entrile conte/porane din Cer/ania
na0io+nal+socialist* din Italia fascist #i din
Laponia #intoist-
(ro'ra7%l %topic s+a do.edit a fi fost o
speran0 )adarnic pentru /,ntuirea ladei* iar
lipsa lui de eficien0 a fost de/onstrat pe cale
e8peri/ental* /ai ,nainte ca istoria elen s
ajun( s+#i ,nc7eie ciclul prin produc0ia de
/as a societ0ilor constituite pe cale
artificial* ,n care au ajuns s fie traduse ,n
.ia0 cele /ai i/portante dintre preceptele
utopice- Sin(ura societate utopic ,nc7ipuit
,ntr+un 0inut /ai ,ntins* anu/e aceea a Cretei*
care este postulat de (la"on n 3e!ile l%i, a aH%n! n"r-
ade.r s fie sporit de nenu/rate ori ca
,ntindere #i ca popula0ie ,n statele+cet0i
,nte/eiate de Ale8andru cel !are #i de seleuci)i
in parti:us *rientaliu&- #i de ro/ani in parti:us
.ar:aroru&- ,n decursul ur/toarelor pa"r% 8ea$%ri,
n a$e!"e I%"opii traduse ,n .ia0J* cetele restr,n+se
de (reci sau de italieni care a.useser destul
noroc s fie ,nrola0i pentru coloni)are au fost
destina0i s ,ndeplineasc rolul cultural de a
face s strluceasc lu/inile elenis/ului n
n"%neri$%l n$onH%rnd l%7ea elen* iar /uncile
isto.itoare au fost lsate ,n sea/a b#tina#ilor*
folosi0i ca for0 de /unc- O colonie ro/an ,n
Calia putea ajun(e astfel s fie ,n)estrat cu
,ntre( teritoriul #i cu toat popula0ia unui trib
de barbari.
n !e$ol%l al Il-lea d..r., c,nd lu/ea elen se
bucura de o .ar t,r)ie* ,ntr+o epoc pe care at,t
conte/poranii ei c,t #i posteritatea au
considerat+o /ult .re/e ,n /od cu totul
(re#it ca o epoc de aur* se prea c ndejdile
cele /ai cute)toare ale l%i (la"on ajunseser s
fie ,ndeplinite #i c7iar dep#ite* ,ntre anii 9) #i 18@
d..r., o !erie de re'i-filoAofi a% !"a" pe tronul care
stp,nea ,ntrea(a lu/e elen* si o /ie de sta+
te+cet0i .ie0uiau alturi ,n pace #i ,n0ele(ere
deplin* sub aceast e(id i/perial+filo)ofic- 5i
cu "oa"e a$e!"ea n$e"area neaH%n!%rilor an"erioare n% n!e7na
ni7i$ al"$e8a de$" o pa%)* fiindc nu /er(eau toate
lucrurile bine sub poj(7i0a superficial a ordinii
ro/ane- %n soi de cen)ur (reu de sesi)at*
inspirat de at/osfera /ediului social
,nconjurtor /ai eficient dec,t ar fi putut fi
.reodat i/pus de .oin0a i/perial* era pe
cale s eli/ine orice .italitate intelectual #i
artis+
CI4ILI3AIIL ST4ILIT 2##
tic* ,ntr+un spirit de r)bunare care A+ar fi lsat
nedu/erit pe (la"on dac s+ar fi ,nt,/plat s se
,ntoarc aie.ea #i s+#i .ad nstru#nicele
precepte at,t de te/einic traduse ,n .ia0- C,t de+
spre prosperitatea i/presionant e8istent ,n
secolul al II+lea* ea a fost ur/at de cu/plita si
7aotica /i)erie din secolul al III+lea* atunci c,nd
fela7ii s+au ,napoiat #i #i+au sf,#iat stp,nii- Apoi* ,n
secolul al I4+lea* soarta s+a sc7i/bat cu totul- Cci
clasa pri.ile(iat* care odinioar c,r/uise
/unicipalit0ile ro7ane, a aH%n! a$%7 ? ,n /sura
,n care !%pra.ie0uise ? s fie pretutindeni ,n
lan0uri* ,nln0ui0i ,n .i)uinile lor si sili0i s stea cu
coada ,ntre picioare* ad/inistratorii de
odinioar ai /unicipalit0ilor I/periului Ro/an
in e;tre&is ane8oie 7ai puteau fi recunoscu0i ca fiind
cobor,torii ideolo(ici ai strl%ci0ilor Iduli pa)nici
de oa/eniJ pe care+i ridicase ,n sla.a $er%rilor
(la"on.
&ac .o/ arunca o pri.ire* ,n conclu)ie* asupra
c,tor.a din nu/eroasele utopii conte/porane*
.o/ (si acelea#i caracteri!"i$i pla"oni$iene. .ar"ea l%i
Aldo%! 5%xley .rave 1e7 #orld scris cu inten0ie
satiric* o carte /ai de(rab repulsi. dec,t
atracti.* porne#te de la presupunerea c
societatea industrial conte/poran nu poate fi
fcut de suportat dec,t prin+tr+o se(re(are
ri(id ,n caste InaturaleJ- La acest lu$r% !e
ajun(e ca ur/are a de).oltrii e8traordinare a
#tiin0ei biolo(ice* ajutat #i de te7nicile
psi7olo(ice- Re)ultatul trebuie s fie o societate
stratificat ,n indi.i)i de tipul alfa* beta* (a/a*
delta si ipsilon* ceea ce nu+i altce.a dec,t pur #i
si7pl% n$2ip%irea l%i (la"on sau reali)rile
os/anl,ilor duse p,n la consecin0ele lor
e8tre/e- Cu deosebirea c aceste caste
alfabetice n$2ip%i"e de 5%xley !n" astfel
condi0ionate ,nc,t s se presc7i/be cu ade.rat
,n at," de deo!ebi"e !pe$ii de ani7ale, cu/ ar fi o/ul*
c,inele sau ierbi.orele* care cooperea) ,nl+
untrul societ0ii no/ade- $iin0ele de tipul ipsilon*
care se ,ndeletnicesc cu /uncile de r,nd* 0in
efecti. la /eseria lor #i nu doresc s ajun(
altce.a- Au fost dresa0i s fie astfel ,n laboratorul
procrea0ional- H- C- Mells* ,n The +irst 0en in the
0oon- )u(r.e#te o societate ,n care Ifiecare
cet0ean ,#i cunoa#te locul- S+a nscut pentru
acel loc* #i o disciplin destoinic s+A
pre(teasc #i s+A educe* ca #i opera0ia
c7irur(ical creia ,i este supus ajun( s+A fac
at,t de apt pentru func0ia care ,i este 7r)it*
,nc,t ,n cele din ur/ nu /ai are nici idei*
2#) &34OLTARA CI4ILI3AIILOR
nici or(ane pentru ,ndeplinirea .reunei alte
func0ii* ,n afar de aceea pe care o practic-J
Interesant #i tipic ,ndestul* dintr+un punct de
.edere pu0in diferit* este ro/anul lui Sa7%el B%"ler
"re7hon. .% pa"r% sute de ani ,nainte de .i)itarea
lor de ctre po.estitor* ereF+7onienii #i+au dat
sea/a c erau pe cale s fie ,nrobi0i de ctre
in.en0iile lor /ecanice- Co/bina0ia o/+/a#in
era pe cale s de.in o entitate sub+o/eneasc*
,ntoc/ai ca o/ul+barc al esc7i/o#ilor sau ca
o/ul+cal al no/a)ilor- Astfel ,nc,t #i+au sfr,/at
/a#inile #i #i+au aliniat so$ie"a"ea la ni8el%l pe $are l
a"in!e!e nain"e de n$ep%"%l epo$ii ind%!"riale.
N)35. Marea si stepa ca medii prielnice rsp%ndirii
limbilor
La ,nceputul anali)ei fcute de noi societ0ii
no/ade* a/ notat c stepa* ca si I/area nebr)dat
de plu(J* ,n "i7p $e n% $on!"i"%ie un loc prielnic pentru
a#e)area societ0ilor sedentare* prilejuie#te /ai /ari
,nlesniri pentru cltorie #i transport dec,t re(iunile
culti.ate- Ase/narea ,ntre /are si step este
ilustrat #i prin func0ia lor de ele7en"e fa8orabile
rsp,ndirii li/bilor- ste bine cunoscut c un popor de
corbieri este destoinic s+#i rsp,ndeasc li/ba ,n
jurul coastelor oricrei /ri sau oricrui ocean pe
care #i+a aflat sla#ul- Corbierii (reci de pe .re/uri
au fcut ca li/ba (reac s circule pretutindeni de+a
lun(ul 0r/urilor !editeranei- !arile ispr.i ale
corbierilor /alaie)i au propa(at fa/ilia lin(.istic
/alaie) p,n ,n !ada(ascar pe de+o parte #i p,n ,n
$ilipine pe de alta- ,n Oceanul 'acific* li/ba
poline)ian este ,nc .orbit* ,n $adr%l %nei %i7itoare
unifor/it0i* de la Insulele &iHi p,n la Insula 'a#telui*
#i din Noua 3eeland p,n ,n HaFaii* de#i /ulte
(enera0ii s+au scurs din .re/urile ,n care uria#ele
spa0ii care despr0eau aceste insule una de alta erau
br)date ,n /od re(ulat de canoele poline)iene- 5i tot
astfel faptului c IBritania stp,ne#te .alurileJ ,#i
datore#te li/ba en(le) pri.ile(iul de a fi ajuns ,n
.re/ea din ur/ o li/b de circula0ie uni.ersal-
O rsp,ndire corespun)toare a (raiurilor ,n jurul
0inuturilor culti.ate care /r(inesc )onele de step*
ca o consecin0 a cru#iei practicate de corbierii
no/a)i ai stepei* este atestat de structura
distribuirii (eo(rafice a patru li/bi ,nc .ii* sau (rupe
de li/bi2 berbera* araba* turca #i indo+europeana-
=raiurile berbere s,nt .orbite #i ast)i de no/a)ii
din Sa2ara, $a #i de popoarele sedentare din 0inuturile
de la nordul #i de la sudul Sa7arei- ste firesc s
tra(e/ conclu)ia c ra/urile nordic #i sudic ale
acestei fa/ilii de (raiuri au fost rsp,ndite , n
do7eni%l
n
NAT%RA &34OLTRII CI4ILI3AIILOR 2#<
$are !n" 8orbi"e i ast)i de ctre no/a)ii de li/b
berber* care au strbtut* ,n ti/purile trecute*
desertul* ctre 0inuturile ,n care se putea practica
a(ricultura* at,t spre nord c,t #i !pre !%d.
Tot astfel si araba este .orbit ,n )ilele noastre nu
nu/ai pe 0r/urile nordice ale stepei arabe* ,n Siria si
,n IraH* dar si pe 0r/urile ei 7eridionale, n 5adra7a%" i ,n
Ge/en* ca #i pe coastele ei .estice* #i anu/e ,n 4alea
Nilului- A /ai fost rsp,ndit ,nc /ult /ai departe
spre apus* p,n pe coastele africane ale Atlanticului
#i pe 7al%rile de nord ale la$%l%i .iad.
Li/ba turc a fost rsp,ndit pe diferitele coaste
ale stepei eur+asiene si este .orbit #i ast)i* sub
for/a unui dialect sau a altuia* de+a lun(ul unui bloc
co/pact cuprin),nd 0inuturile din Asia Central care
se ,ntind de la coasta rsritean a !rii Caspice p,n
la Lob Nor #i de la .ile nordice ale 'odi#ului Iranian
p,n la fa0ada apusean a !un0ilor Al"ai.
A$"%ala distribuire a fa/iliei de li/bi turce ne d
c7eia actualei distribuiri a fa/iliei indo+europene*
care* a#a cu/ o arat #i nu/ele ei* a ajuns s fie
despr0it ,n dou pr0i (eo(rafice i)olate* una ,n
uropa* cealalt ,n Iran #i ,n India* ,ntr+un /od alt/interi
a"" de $i%dat- Harta lin(.istic indo+european de.ine
inteli(ibil dac presupune/ c (raiurile fc,nd parte
din aceast fa/ilie lin(.istic au .fo!" la ori'ine propa'a"e
de no7aAi, $are $%"reiera% !"epa e%ra!ian] /ai ,nainte ca s+#i
afle acolo sla#ul propa(atorii (raiurilor turce- At,t
uropa c,t #i Iranul au fa0ade ctre stepa eurasiatic*
#i acest uria# ocean fr .aluri constituie /ediul
firesc de co/unica0ii ,ntre ele- Sin(ura deosebire care
e8ist ,ntre acest din ur/ ca) #i cele trei $aA%ri
/en0ionate /ai ,nainte este c* ,n ca)ul din ur/*
(rupul lin(.istic si+a pierdut stp,nirea asupra
re(iunii stepei despr0itoare* step de+a lun(ul
creia era rsp,ndit pe .re/uri (rupul lin(.istic indo-
e%ropean.
: NAT%RA
&34OLTRII CI4ILI3AIILOR
,1+ &ou linii (re#ite de cercetare
Cercetarea ne+a artat p,n acu/ c
pro.ocarea cu cel /ai puternic caracter
sti/ulator este una situat la un ni.el /e+
dl
u
,ntre un e8ces de aspri/e #i lipsa total a
aspri/ei* ,n+fruc,t lipsa de pro.ocare poate s
nu aib ni$i %n fel de efe$" sti/ulator* ,n .re/e ce o
pro.ocare e8cesi. poate co.,r#i
eri
er(ule celor
asupra crora se e8ercit- &ar ce se ,nt,/pl
%
pro.ocrile cu care societ0ile ajun( s se
/soare la li/i+
2#8 &34OLTARA CI4ILI3AIILOR
"a !%perioar a ener(iei i/puse de ase/enea
pro.ocriK O pri.ire superficial ne+ar putea face
s aprecie/ c e .orba de cele /ai sti/ulatorii
pro.ocri cu putin0E #i* ,n pildele concrete ale
poline)ienilor* esc7i/o#ilor* no/a)ilor*
os/anl,ilor #i spartanilor* a/ obser.at c toc/ai
ase/enea pro.ocri s,nt apte s (enere)e tururi
de for0- &ar a/ /ai obser.at* ,n ur/toarea
fa) a cercetrii noastre* c ase/enea tururi de
for0 au darul s atra( asupra acelora care le+
au ,ndeplinit o penalitate fatal* /anifestat sub
for/a unei st.iliri a de).oltrii lor ulterioare-
A#a ,nc,t* aprofund,nd proble/a* trebuie s ne
d/ sea/a c cea /ai drastic dintre riposte
nu constituie criteriul opti/ pentru aprecierea
naturii pro.ocrii, n"r%$" ripo!"a "reb%ie considerat
,n toate caracteristicile ei #i* /ai ales* pe toat
durata ei- Astfel ,nc,t pro.ocarea opti/ .a fi
aceea care nu nu/ai c sti/ulea) o anu/it
societate s dea un rspuns biruitor unic* ci o si
,/bolde#te s acu/ule)e suficient ener(ie ca
s fac ,nc un pas ,nainte- Anu/e* s p#easc
de la o pri/ biruin0 la o lupt nou* cu for0e
proaspete #i ,ncercate ,n acela#i ti/p* de la
solu0ionarea unei anu/ite proble/e la
solu0ionarea alteia* de la yin la yan! din nou-
Si/pla /i#care deter/inat de e8isten0a unei
de)ec7ilibru #i tin),nd la restabilirea ec7ilibrului
nu este suficient dac 0ine/ sea/a de faptul c
orice (ene) trebuie s fie ur/at de o
de).oltare ulterioar- 'entru a face ca /i#carea
solicitat s capete un rit/ repetiti.* recurent*
trebuie s se deA8ol"e %n elan vital ,pen"r% a folo!i expre!ia
l%i Ber'!on+, $are sile#te societatea pro.ocat s
treac de la starea de ec7ilibru la o stare nou
de de)ec7ilibru* stare care o e8pune la o pro+
.ocare nou #i o sti/ulea) astfel s dea o
ripost proaspt* n 8ederea re!"abilirii 7o7en"ane a
%n%i no% e$2ilibr% $are ia sf,r#it printr+o nou for/
de de)ec7ilibru* #i a#a /ai departe* ,n cadrul
unei pro(resii care are* poten0ial* un aspect
infini".
"lanul a$e!"a, 7anife!"nd%-!e n $adr%l %n%i $i$l% de e$2i-
librri #i de de)ec7ilibrri* poate fi ur/rit ,n
e.olu0ia ci.ili)a0iei elene* de la ob,r#ia ei #i p,n
la )enitul atins ,n secolul al0-lea..r.
Cea dint,i pro.ocare ,nf0i#at ci.ili)a0iei
elene de+abia nscute a fost pro.ocarea
7aosului #i a be)nei din .re/uri .ec7i-
&e)inte(rarea societ0ii /inoice ,nrudite lsase
nenu+
NAT%RA &34OLTRII CI4ILI3AIILOR 2#9
/rate r/#i0e sociale* ca /inoieni rtcitori
si ele/ente /ar(inale de a7ei #i de dorieni-
%r/a oare ca sedi7en"ele unei .ec7i ci.ili)a0ii s
fie ,n(ropate sub straturile aduse de noile
#u.oaie de barbarieK Se cu.enea oare ca
pu0inele f,sii de p/,nt culti.at r/ase ,n
peisajul a7eean s fie do/inate de slbticia
podi#urilor care le ,nconjurauK %r/au oare pa#+
nicii culti.atori ai c,/piilor s fie la bunul plac al
pstorilor #i al t6l7arilor din /un0iK
La aceast pri/ pro.ocare s+a dat un
rspuns biruitor- Soarta a 7otr,t ca lada s fie
o lu/e a ora#elor si nu a satelor* a a(riculturii #i
nu a p!"ori"%l%i, a ordinii !i n% a anar7iei- 5i totu#i*
toc/ai reu#ita ripostei date pri/ei pro.ocri i+a
silit pe biruitori s fac fa0 unei a doua
pro.ocri- 5i aceasta pentru c biruin0a care a
,n(duit elenilor s+#i .ad /ai departe ,n pace
de a(ricultur* ,n 0inuturile de #es* a sporit rit+
/ul cre#terii popula0iei* iar acest rit/ n+a putut
conteni atunci c,nd popula0ia a ajuns s+#i atin(
densitatea /a8i/ creia putea s+i fac fa0
a(ricultura ,n patria de ob,rsie a elenilor- 'rin
ur/are* c7iar reu#ita ripostei date pri/ei
pro.ocri a e8pus societatea elen* aflat ,nc ,n
stadiul copilriei* unei a doua pro.ocri- 5i
riposta dat pro.ocrii de tip /alt7usian a fost
tot at,t de biruitoare pe c,t a fost riposta dat
pro.ocrii 2ao!%l%i.
Rspunsul dat de societatea elen pro.ocrii
din partea feno/enului suprapopula0iei a luat
for/a unor e8peri/ente alternati.e- !ai ,nt,i a
fost e8peri/entat solu0ia cea /ai u#oar #i
cea /ai fireasc #i a fost practicat p,n c,nd a
ajuns s pricinuiasc ur/ri care au silit
societatea elen s dea ,napoi- &in acea clip a
fost adoptat o solu0ie /ai dificil si /ai pu0in
fireasc* #i aceast solu0ie a fost aplicat ,n
locul celei di/ii* p,n c,nd s+a do.edit a fi solu0ia
ideal a proble7ei p%!e.
Cea dint,i /etod a constat ,n folosirea
te7nicilor #i a institu0iilor create de locuitorii
0inuturilor de #es ale ladei* ,n procesul
i/punerii .oin0ei lor asupra .ecinilor din /un0i*
pentru a cuceri noi do/enii pentru elenis/
peste /ri- $olosind unealta /ilitar constituit
de falan(a de 7opli0i si unealta politic a
ora#ului+stat* un roi de pionieri eleni au creat o
TSrecie !are* la e8tre/itatea sudic a ci)/ei
italiene* ,n dau+
n
a italio0ilor #i c7onia0ilor barbariE
un nou 'elopones ,n Sici+
260 1E&'OLTAREA CI'ILI&AIILOR
lia, ,n dauna siculilor barbari* #i o .2al$idi$f pe
$oa!"a !eptentrional a !rii (ee* pe sea/a
tracilor barbari- Cu toate acestea* o dat /ai
/ult* ,nsu#i succesul ob0inut de acest (en de
ripost a atras o nou pro.ocare asupra
bir%i"orilor. &iindc ceea ce i)butiser s reali)e)e
,nse/na ,n acela#i ti/p o pro.ocare ,ndreptat
,/potri.a celorlalte popoare ale !e+diteranei- 5i
prin aceasta popoarele care nu erau de li/b
elen au fost la r,ndul lor sti/ulate s pun
capt e8pan!i%nii elene, fie 7po"ri8ind%-!e a're!i%nii
elene prin folo!irea $2iar a /e#te#u(ului r)boinic si
a ar/elor elene* fie prin coordonarea capacit0ii
lor de ,/potri.ire la o scar superioar aceleia la
care puteau s se ,nal0e (recii ,n#i#i- 5i astfel
expan!iunea elen* ,nceput ,n secolul al 4III+lea
,-Cr-* #i+a atins punctul final ,n decursul secolului
al 4I+lea ,-Cr- &ar la acea epoc societatea elen
era ,nc a/enin0at de pro.ocarea
suprapopula0iei.
'entru a face fa0 noii cri)e i.ite ,n istoria
ladei* descoperirea necesar a fost fcut de
Atena* care a ajuns astfel s fie Ieducatoarea
ladeiJ prin faptul c a ,n.0at* #i apoi a pro+
po.duit* cu/ s se presc7i/be e8pansiunea
societ0ii elene din"r-%n pro$e! .ex"en!i8 n"r-%n%l
in"en!i8 ? /uta0ie !e7nificati.* asupra creia .a
trebui s strui/ /ai departe ,n acest capitol-
Riposta dat de Atena a fost e.ocat /ai sus
,8eAi p. 2@+ #i nu e ca)ul s repet/ ce+a/ /ai
spus-
Natura acestui rit/ de cre#tere a fost intuit
de Malt Q2i"7an, a"%n$i $nd a afir/at2 Iste scris
,n esen0a lucrurilor c orice biruin0 rodnic*
oricare+ar fi natura ei* d na#tere unor
consecin0e care fac necesar o strdanie #i /ai
(rea-J ,ntr+un c7ip /ai pesi/ist* conte/poranul
su .ictorian* Qillia7 /orri!, a expri7a" $a/ acela#i
lucru atunci c,nd a scris2 IStau ,n cu/pn s
pricep cu/ ajun( oa/enii s dea btlii #i s le
piard* si ,n ciuda ,nfr,n(erilor lor ,#i capt
rsplata* care ,ns nu este c,tu#i de pu0in aceea
la care se a#teptau eiE #i al0i oa/eni s,nt sili0i la
r,ndul lor s dea lupta pentru acelea#i 0eluri pe
care le ur/reau #i cei dint,i* dar d,n+d%-le al"
n%7e.E
S+ar prea deci c ci.ili)a0iile se de).olt ,n
.irtutea unui elan care le duce de la o
pro.ocare* printr+o ripost* la o pro.ocare
ulterioar* #i acest rit/ de cre#tere are aspecte
e8terioare #i aspecte luntrice* ,n cadrul
/acrocos/ului* cre#terea
NAT%RA &34OLTRII CI4ILI3AIILOR 2)1
se ,nf0i#ea) ca o ,nstp,nire pro(resi. asupra
/ediului ,nconjurtorE ,n cadrul /icrocos/ului*
ca o sporire a capacit0ii de a%"ode"er7inare !a% de
a%"oar"i$%lare. In fie$are din a$e!te /anifestri ne este
cu putin0 s deslu#i/ criteriul pro(resului
e8istent ,n ,ns#i structura elanului- S+i
anali)/ deci /anifestrile* r,nd pe r,nd*
pornind de la a$e!" !"adi% de $er$e"are.
&ac .o/ e8a/ina* ,n pri/ul r,nd* cucerirea
pro(resi. a /ediului ,nconjurtor* .o/ ,ncepe*
pentru si/plificare* prin a !%bdi8ide acest /ediu
,ntr+un /ediu ,nconjurtor u/an* /ediu care*
pentru orice societate const din an!a7bl%l $e-
lorlalte societ0i o/ene#ti cu care aceasta se afl
,n contact* #i un /ediu ,nconjurtor fi)ic*
constituit de natur- Cucerirea pro(resi. a
/ediului ,nconjurtor o/enesc se .a reali)a ,n
7od nor7al !%b for7a %nei ex"en!i%ni 'eo'rafi$e a
societ0ii de care e .orba* ,n .re/e ce cucerirea
pro(resi. a /ediului ,nconjurtor natural se .a
e8pri/a ,n /od firesc sub for/a unor a/eliorri
,n do/eniul te7nicii- S ,ncepe/ cu pri/ul /od
de e.olu0ie* #i anu/e cu e8pansiunea
(eo(rafic* pen"r% a %r7ri p,n la ce punct
/erit o ase/enea e8pansiune (eo(rafic s
fie considerat ca un criteriu adec.at pentru
aprecierea de).oltrii reale a unei ci.ili)a0ii-
Cititorii nu ne .or 0ine de ru dac .o/
afir/a de la ,nceput* fr /ult )ar. #i fr a
ne /ai da osteneala s anali)/ ca)urile
nenu/rate care se ,nf0i#ea)* c e8pansiunea
(eo(rafic* de (enul I,nse/nrii locurilor pe
7art cu ro#uJ* n% ni !e pare a fi %n $ri"eri% 8alabil pen"r%
apre$ierea deA8oltrii reale a unei ci.ili)a0ii- 4o/
(si* ,n unele ca)uri* c o perioad de
e8pansiune (eo(rafic coincide* cronolo(ic* cu
un pro(res de natur calitati. #i este ,n parte
#i /odul de /anifestare a acestui pro(res-
Astfel a fost* de pild* ca)ul e8pan!i%nii elene
"i7p%rii, de!pre $are a fo!" 8orba 7ai !%!. &ar de cele
/ai /ulte ori e8pansiunea (eo(rafic este
conco/itent cu un ade.rat re(res al
ci.ili)a0iei respecti.e si coincide cu o Iepoc de
tulburriJ sau cu constituirea unui stat %ni8er!al
? a/,ndou /anifestri ale stadiului de declin
#i de de)a(re(are- 'ricina acestor lucruri nu este
(reu de (sit- pocile de tulburri dau na#tere
/ilitaris/ului* care ,nsea/n per.ersiunea
spiritului o/enesc #i an(ajarea lui pe f(a+5J
1
distru(erii- Si* ca o le(e (eneral* cpetenia
/ilitar care ob0ine cele /ai /ari biruin0e
ajun(e s ,nte/eie)e un stat
2)2 &34OLTARA CI4ILI3AIILOR
uni.ersal- 8pansiunea (eo(rafic repre)int
un subprodus al acestui /ilitaris/* care se
desf#oar ,n decursul epocilor de lini#te
luntric* anu/e atunci $nd oa7enii 8i"eHi ai %nei
societ0i ,#i ,ntorc ar/ele cu care p,n atunci au
dat lupte ,/potri.a ri.alilor din propria lor
societate si de)ln0uie atacuri ,/potri.a
societ0ilor ,n.ecinate-
!ilitaris/ul* a#a cu/ .o/ .edea ,ntr+un alt
capitol al acestui studiu* a constituit cau)a cea
/ai frec.ent a prbu#irii ci.ili)a0iilor ,n
decursul ulti/elor patru sau cinci /ilenii care au
fost /artore ale destr/rii ci.ili)a0iilor despre
care a.e/ do.e)i docu/entare- !ilitaris/ul
duce la prbu#irea unei $i8iliAa0ii prin aceea c
,/pin(e la conflict statele ,n care se
,ntruc7ipea) societ0ile #i le sile#te s+#i
iroseasc puterile ,n lupte fratricide* ,n acest
ade.rat proces de sinucidere* ,ntrea(a
,nj(7ebare a unei societ0i ajun(e s fie aruncat
,n foc pen"ru a 7rni flacra /istuitoare care
arde ,n p,ntecele de ara/ al lui !olo7- Se
ajun(e astfel ca nu/ai #i nu/ai arta r)boiului
s fac pro(rese* pe sea/a osebitelor arte ale
pcii- 5i p,n c,nd ritualul lui uci(tor nu #i+a dus
la bun sf,rsit sarcina de a+#i ni/ici to0i adep0ii*
ace#tia din ur/ pot cpta o at,t de /are
,nde/,nare ,n /,nuirea uneltelor lor de /cel
,nc,t* dac se ,nt,/pl s capete un r(a) ,n
or(ia lor de distru(ere reciproc #i s+#i poat
astfel ,ntoarce ar/ele* pentru o anu/e
perioad* ,/potri.a strinilor* s,nt ,n stare s
/ture totul ,n calea lor-
O cercetare a istoriei elene ar putea totu#i s
ne duc la o conclu)ie absolut opus fa0 de
aceea e.iden0iat /ai sus- A/ /en0ionat deja
c* la un anu/e stadiu al istoriei ei, !o$ietatea
elen a fcut fa0 pro.ocrii suprapopula0iei
prin e8pansiune (eo(rafic #i c* dup
apro8i/ati. dou .eacuri ,aprox. <#@-##@ ,-Cr-B*
aceast e8pansiune a fost silit s se opreasc
de ctre puterile ,nconjurtoare neelene- &up
,n$2eierea acestei fa)e* societatea elen s+a
aflat ,n defensi.* fiind atacat de per#i* de la
rsrit* c7iar ,n patria ei* #i de carta(ine)i de la
apus* ,n 0inuturile ei cele /ai de cur,nd cuce+
rite* ,n aceast perioad* a#a cu/ a .)ut bine
Tucidide* Ila+da a fost constr,ns /ult .re/e*
din toate pr0ile* s nu fac .reo fapt
deosebitJ
1
* #i* cu/ a .)ut Herodot* Iasupra
la+
T%$idide, $ar"ea I, $ap. 1< ,Ed. 5tiin0ific* 19)), p. 1#)+.
NAT%RA &34OLTRII CI4ILI3AIILOR 2)*
dei s+au abtut /ai /ulte rele dec,t ,n alte
dou)eci de (enera0ii la un locJ-
1
.i"i"or%l
$on"e7poran 8a p%"ea ane8oie intui c ,n aceste fra)e
at,t de /elancolice cei doi istorici (reci de
cpetenie si+au descris epoca ? acea epoc pe
care* din perspecti.a noastr* o pri.i/ ca pe
cul/ea ci.ili)a0iei eleneE epoca ,n care (eniul
elen a s.,r#it acele /ari acte de crea0ie* ,n
toate do/eniile .ie0ii sociale* care au fcut ca
elenis/ul s ajun( ne/uritor- Herodot #i
Tucidide au si/0it tensiunea epocii lor creatoare
a#a $%7 ne-a% de!$ri!-o 7ai !%!, pen"r% c* toc/ai ,n
acea epoc* ,n contrast cu epoca precedent* e8+
pansiunea (eo(rafic a ladei ajunsese s fie
st.ilit- 5i* cu toate acestea* nu ,ncape ,ndoial
c* ,n decursul acelui secol* elanul de cre#tere al
ci.ili)a0iei elene a fost /ai puternic dec,t fusese
.reodat p,n atunci #i dec,t .a /ai fi de atunci
,ncolo- &ac ace#ti istorici ar fi fost ,n)estra0i cu
o lon(e.itate suprao/eneasc #i ar fi putut s
.ad ceea ce a ur/at* ar fi fost ui/i0i s
obser.e c de)astrul pricinuit de r)boiul pelo+
ponesiac a fost ur/at de un nou elan de
e8pansiune (eo(rafic ? expan!i%nea eleni!7%l%i
din$olo de li7i"ele l%i de p,n atunci* ,nceput de
Ale8andru ? care .a dep#i cu /ult* pe scar
/aterial* e8pansiunea /ariti/ ti/purie a
Eladei. In decursul celor dou .eacuri care s+au
scurs de la trecerea Helespontului de ctre
Ale8andru* elenis/ul s+a rsp,ndit ,n Asia #i pe
.alea Nilului* pe sea/a tuturor celorlalte
ci.ili)a0ii ,nt,lnite ,n cale2 cea siriac* cea
e(iptean* cea babilonic #i cea indic- Si ,nc
dou secole dup aceasta a continuat s se
rsp,ndeasc* sub e(ida Ro/ei* ,n 0inuturile
/r(ina#e barbare ale uropei #i ale Afpcii de
Nord+4est- 5i totu#i* secolele acelea constituie o
epoc ,n care ci.ili)a0ia elen se afla n-tr+un
proces .i)ibil de destr/are-
Istoria aproape a oricrei ci.ili)a0ii ,nf0i#ea)
e8e/ple de expan!i%ne pe plan 'eo'rafi$ $are $oin$ide
$% de"eriorarea calit0ii acelei ci.ili)a0ii- 4o/ selecta
nu/ai dou e8e/ple-
Cultura /inoic si+a atins stadiul $el 7ai nal" de
iradiere n faAa pe $are ar2eolo'ii $on"e7porani a% den%7i"-
o I/i-noicul t,r)iu IIIJ- Aceast fa) n+a ,nceput
dec,t dup jefuirea Cnososului* ctre anul 12#
,-Cr- Adic* n+a ,nceput dec,t dup producerea
catastrofei ,n decursul creia !"a"%l %ni8er-
1
5erodo", $ar"ea a 0l-a, $ap. >.0III ,Ed. 5tiin0ific* 19), 8oi. II, p. 1#+.
2) &34OLTARA CI4ILI3AIILOR
sal /inoic* It7alasocra0ia lui !inosJ* s+a sfr,/at
#i a fcut loc unui interre(n ,n decursul cruia
societatea /inoic a intrat ,n desco/punere-
&o.ada indiscutabil a decaden0ei este ,n+
tiprit pe orice .esti(iu /aterial apar0in,nd
culturii /inoice din acea epoc* ,ncadrat
cronolo(ic ,n a treia fa) a epocii 7inoi$e "rAii,
ori$" de e8iden" e!"e* pe de alt parte* faptul c* ,n
epoca respecti.* produsele culturii /inoice au
ajuns s capete o rsp,ndire (eo(rafic
necunoscut ,n perioadele anterioare- Lucrurile
par a se fi petrecut astfel ca #i cu/ o de"eriorare a
calit0ii /e#te#u(urilor a fost pre0ul pe care
cultura /inoic a fost silit s+A plteasc
pentru a ob0ine lar(a dif%Aare a prod%!elor ei.
,n istoria societ0ii !inJe, $are a pre$eda" a$"%ala
!o$ie"a"e e8tre/+oriental* lucrurile s+au petrecut
,n /are /sur la fel. n perioada de de).oltare*
teritoriul ci.ili)a0iei sinice nu !-a n"in! din$olo de
baAin%l &l%8i%l%i =alben. Abia n decursul epocii de
tulburri din cadrul ci.ili)a0iei sinice ? Iperioada
statelor r)boiniceJ* cu/ o nu/esc c7ine)ii ? a
ajuns lu/ea sinic s+#i ,ncorpore)e ba)inul
flu.iului 4an'"Ae !pre sud #i c,/piile de dincolo de
'ei+7o la e8tre/itatea opus- Qin S7i Huan(di*
,nte/eietorul statului uni.ersal sinic* #i+a ,/pins
frontierele politice p,n la linia ,nc strjuit de
!arele Cid $2ineAe!$. -inastia Han* care a dus /ai
departe strdaniile ,/pratului Qin* a pro(resat
,nc #i /ai /ult ctre sud- 5i astfel* ,n istoria
sinic* perioadele de e8pansiune (eo(rafic #i
de destr/are social s,nt conte/porane-
,n sf,rsit* dac ne ,ndrept/ pri.irile ctre
istoria* ,nc ne,nc7eiat* a ci.ili)a0iei noastre
occidentale* #i dac 0ine/ sea/a de
e8pansiunea ei ti/purie pe sea/a ci.ili)a0iilor
e#uate* si anu/e aceea a 8tre/ului+Occident
#i aceea scandina.E dac 0ine/ sea/a de
e8pansiunea ci.ili)a0iei occidentale de la Rin
p,n la 4istula* pe sea/a barbariei nord+
europene* #i de la Alpi p,n la Carpa0i* pe sea/a
un(urilor* considera0i ca fiind a.an(arda
no/adis/ului eurasian #i dac /ai 0ine/
sea/a #i de e8pansiunea /ariti/ a ci.ili)a0iei
occidentale* n fie$are %n'2i al baAin%l%i /edi"eranei,
de la !"r7"oarea =ibral"ar #i p,n la (urile Nilului #i
ale &onului* e8pansiune care a a.ut loc ,n ti/pul
acelei epoci de cuceriri #i de co/er0* at,t de
,ntins* dar #i at,t de efe/er* #i pentru care
titlul cel /ai potri.it #i cel /ai cuprin)tor ,n
acela#i ti/p r/,ne ace+
NAT%RA &34OLTRII CI4ILI3AIILOR 2)#
la de ICruciadeJ* .a trebui s fi/ de acord c
toate acestea* ,ntoc/ai ca #i e8pansiunea
/ariti/ ti/purie a ladei* constituie e8e/ple
spe$ifi$e de !porire a %n%i 7edi% 'eo'rafi$, sporire care
nu a fost nici ,nto.r#it* nici ur/at de .reo
perioad de oprire a cre#terii ade.rate a
ci.ili)a0iei dina/ice ,n e8pansiune- &ar* dac ne
.o/ ,ntoarce pri.irile ctre e8pansiunea la scar
/ondial din ulti/ele secole* nu pute/ dec,t s
ridic/ o serie de se/ne ue ,ntrebare- 'roble/a
care ne preocup aici ,ndeaproape constituie o
proble/ creia* ,n decursul (enera0iei noastre*
nu i se poate da un rspuns te/einic de ctre
un o/ prudent-
S trece/ acu/ la partea a doua a
subiectului nostru #i s ur/ri/ dac #i
cucerirea treptat a /ediului ,nconjurtor fi)ic*
ca ur/are a unor perfec0ionri te7nice* ne+ar
putea ,n(dui s ob0ine/ un criteriu adec.at
pentru a aprecia de).oltarea real a unei
ci.ili)a0ii- ste cu putin0 s descoperi/ o
corela0ie eficient ,ntre perfec0ionrile ,n
do/eniul te7nicii #i pro(resul pe plan socialK
O ase/enea corela0ie este postulat de
ar7eolo(ii conte/porani ,n c7iar clasificarea
in.entat de ei- 'otri.it acesteia, o serie
presupus de stadii ,n perfec0ionarea te7nicii
/ateriale este considerat ca fiind re.elatorie
pentru o succesiune corespun)toare de stadii
,n pro(resul unei ci.ili)a0ii- 'otri.it a$e!"ei !$2e7e
!pe$ifi$e de 'ndire, pro're!%l o7ene!$ e!"e nf0i#at ca o
serie de IepociJ* diferen0iate dup criterii te7+
nolo'i$eF paleoli"i$%l, neoli"i$%l, $2al$oli"i$%l, epo$a ara7ei,
epoca bron)ului* epoca fierului* la care a/
putea adu(a epoca /asinis/ului ,n care
a.e/ pri.ile(iul s .ie0ui/- In $i%da lar'ii
rsp,ndiri de care se bucur aceast clasificare*
e bine s cercet/ cu un oc7i critic preten0ia ei
de a repre)enta tot at,tea stadii ,n pro(resul
unei ci.ili)a0ii* pentru c* fr do.e)ile re)ultate
pe cale e/piric* pute/ de pe+acu/ s deslu#i/
o serie de ele/ente pe care le pune/ la ,ndoial
a priori.
ste suspect aceast concep0ie* ,n pri/ul
r,nd* ,n .irtutea ,ns#i popularit0ii ei* fiindc ea
face apel la ideile preconcepute ale unei
societ0i fascinate de biruin0ele ei te7nice re+
cente- 'opularitatea acestei concep0ii nu este
dec,t ilustrarea rap"%l%i de ne$on"e!"a" ? #i pe care
A+a/ luat ca punct de plecare ,nc din cel dint,i
capitol al acestui studiu ? potri.it cruia fiecare
(enera0ie este ,nde/nat s+#i ,nf0i#e)e istoria
2)) &34OLTARA CI4ILI3AIILOR
trecutului ,n confor/itate cu propria ei sc7e/
de (,ndire* sc7e/* e.ident* efe/er-
%n al doilea /oti. pe care+A a.e/ ca s
pri.i/ cu suspiciune .alabilitatea clasificrii dup
criterii te7nolo(ice a pro(resului social este c o
ase/enea clasificare constituie o pild e.ident a
tendin0ei sa.an0ilor de a de.eni robii
/aterialelor specifice de studiu pe care norocul
le+a adus ,n /,inile lor- &in punct de .edere
#tiin0ific* este o si/pl ,nt,/plare faptul $
uneltele /ateriale pe care o/ul preistoric le+a
furit pentru folosul lui au putut supra.ie0ui* ,n
.re/e ce toate ,nj(7ebrile lui psi7ice*
institu0iile lui* ideile lui au pierit cu totul- &e fapt*
at,ta .re/e c,t este folosit acest aprata] /ental*
el Hoac un rol infinit /ai i/portant dec,t orice fel
de aparataj /aterial ,n .ia0a oa/enilor- 5i cu
toate acestea* pentru c ne+au r/as nu/ai
r/#i0ele aparatajului /aterial #i pentru c ,n+
deletnicirea ar7eolo(ului este s se ocupe cu
aceste r/#i0e o/ene#ti* ,n ndejdea de a
cpta* prin cercetarea lor* o perspecti. asupra
istoriei o/enirii* el tinde s ni+A ,nf0i#e)e pe
ho&o sapiens n%7ai !%b a!pe$"%l rol%l%i l%i inferior de ho&o
fa:er. C,nd ,ncepe/ s cercet/ do.e)ile
/ateriale* .o/ (si c e8ist ca)uri de
perfec0ionri te7nice ,n epoci ,n care ci.ili)a0iile
r/,n statice* sau apuc pe panta declinului* ca
si ca)uri in.erse* ,n care te7nicile r/,n statice*
,n .re/e ce ci.ili)a0iile s,nt ,n plin /i#care ? fie
,nainte* fie ,napoi* dup $%7 !e pre)int ca)urile-
&e pild* fiecare din ci.ili)a0iile st.ilite a
de).oltat o te7nic superioar- 'oline)ienii au
e8celat ca na.i(atori* esc7i/o#ii ca pescari*
spartanii ca solda0i* no/a)ii ca ,/bl,n)itori de $ai,
o!7anlii $a 7blnAi"ori de oa7eni. Toa"e a$e!"ea !n" ca)uri
,n care ci.ili)a0iile au r/as statice* ,n .re/e ce
te7ni$ile a% pro're!a".
%n e8e/plu de perfec0ionare a te7nicii
coinci),nd cu decaden0a unei ci.ili)a0ii ni se
,nf0i#ea) prin contrastul dintre paleoliticul
superior #i neoli"i$%l inferior n E%ropa, a$e!"a din
ur/ fiind succesorul ne/ijlocit al celui dint,i ,n
serie te7nolo(ic- Societatea paleoliticului
superior s+a /ul0u/it $% %nel"e $iopli"e 'ro!olan, dar a
deA8ol"a" %n !en! ar"i!"i$ rafinat #i nu s+a dat ,n lturi
s descopere /ijloace si/ple pentru a reda
e8presii picturale estetice- Siluetele de ani/ale
sc7i0ate printr+o trstur de crbune* u#oar #i
plin de .ia+
NAT%RA &34OLTRII CI4ILI3AIILOR 2)<
0a* care supra.ie0uiesc pe pere0ii pe#terilor
lo$%i"e de o7%l paleolitic* st,rnesc #i ast)i
ad/ira0ia noastr- Societatea neoliticului inferior
s+a strduit cit se poate de /ult s se dote)e cu
unelte bine cioplite #i se prea poate s se fi
folosit de aceste unelte ,n lupta pentru e8isten0
pe care a d%!-o 7po"ri8a o/ului paleolitic* lupt ,n
care ho&o pictor s+a dat la o parte #i A+a lsat pe
ho&o fa:er stp,n al c,/pului de lupt- Oricu/ ar fi,
!-a prod%! o !$2i7bare $are a ina%'%ra" %n pro're! e!en0ial
din punct de .edere te7nic* dar care a ,n!e7na" %n
re're! dac+A aprecie/ ,n ter/eni de ci.ili)a0ie-
$iindc arta o/ului paleolitic superior a pierit o
dat cu el-
Tot astfel* ci.ili)a0ia 7aya n+a i)butit niciodat
s e.olue)e dincolo de epoca de piatr* din
punct de .edere te7nolo'i$, n 8re7e ce
ci.ili)a0iile /e8ican #i ?ucatec* ,nrudite cu ea*
au fcut pro(rese re/arcabile ,n arta prelucrrii
diferitelor /etale* ,n perioada de cinci sute de
ani care a precedat cucerirea spaniol- 5i cu
toate acestea nu poate fi pus la ,ndoial faptul
c !o$ie"a"ea 7aya a i)butit s de).olte o ci.ili)a0ie
/ult /ai rafinat dec,t ci.ili)a0iile la care au
ajuns cele dou societ0i de /,na a doua care
erau ,nrudite cu ea-
'rocopius din Ce)areea* cel de pe ur/ din
seria /arilor istorici (reci* ,n prefa0a istoriei sale
,n care po.este#te despre r)boaiele ,/pratului
lustinian ? r)boaie care au sunat cu ade.rat
pro7odul ci.ili)a0iei elene ? n$epe prin a pre"inde c
subiectul abordat de el ar fi de un interes /ult
/ai /are de$" !%bie$"ele ale!e de i!"ori$ii care A+au
precedat* pentru c te7nica /ilitar a
conte/poranilor lui era superioar te7nicii
folosite ,n r)boaiele precedente- Ade.rul este
c* dac a/ i)ola istoria te7nicii r)boinice de
toate celelalte caracteristici ale istoriei elene* a/
(si un pro're! nen"rer%p", de la n$ep%" p,n la sf,rsit*
at,t ,n perioada de cre#tere a acestei ci.ili)a0ii*
c,t si ,n perioada de declin- 5i a/ /ai (si c
fiecare pas ,nainte fcut ,n te7nica /ilitar a fost
sti/ulat de e.eni/ente care s+au do.edit a fi
ni/icitoare pentru ci.ili)a0ia elen-
S ,ncepe/ cu nscocirea falan(ei spartane*
care constituie cea dint,i perfec0ionare elen
i/portant #i care a fost prilejuit de cel de+al
doilea r)boi spartano+/esenian* r)boi $are a !ili"
ci.ili)a0ia elen ,n statul spartan s+#i afle
punctul pre/atur de st.ilire- A doua
perfec0ionare i/portant a constat ,n
diferen0ierea infanteri#tilor eleni ,n dou tipuri
e8+
2)8 &34OLTARA CI4ILI3AIILOR
tre/e2 falan(istul /acedonean #i pel"a!"%l a"enian.
&alan'a /acedonean* dotat cu suli0e lun(i*
care trebuiau s fie /,+nuite cu a/,ndou
/,inile* suli0e care au luat locul lncilor scurte
/,nuite cu o sin(ur /,n* s+a do.edit a f i o
for/a0ie de lupt /ai pri/ejdioas dec,t
falan(a spartan anterioar* dar ,n acela#i ti/p
s+a do.edit a fi /ai (reu de 7in%i" !i 7ai
.ulnerabil de ,ndat ce solda0ii erau sili0i s+#i
prseasc for/a0ia- a nu putea fi an(ajat ,n
ac0iune dac nu+si afla flancurile protejate prin
pelta#ti* un nou tip de infanterie u#oar* care
erau sco#i din r,nduri #i antrena0i pentru lupta
de 7r0uial- Aceast a doua perfec0ionare a
fost ur/area unui .eac de r)boaie uci(toare*
care au ,nceput o dat cu i)bucnirea r)boiului
peloponesiac #i au durat p,n la .ictoria /a+
cedonenilor asupra tebanilor #i atenienilor la
C7aeroneea* adic ,ntre anii *1-**8 ,-Cr-* c,nd
ci.ili)a0ia (
r
[ac a cunoscut pri/a ei epoc de
destr/are- A doua perfec0ionare i/portant au
fcut+o ro/anii* c,nd au i)butit s co/bine a8an-
tajele #i s e.ite neajunsurile peltastului #i ale
falan(itului prin tactica nou si ec7ipa/entul
le(ionarului- Le(ionarul era ,nar/at cu o
perec7e de lnci de ).,rlit #i o spad scurt si
intra ,n ac0iune ,n for/a0ie desc7is* pe dou
.aluri* ,n .re/e ce al treilea .al* ,nar/at #i
or,nduit dup .ec7iul stil al falan(ei* r/,nea ,n
re)er.- Aceast a treia perfec0ionare a fost
re)ultatul unei perioade noi de r)boaie
pustiitoare* care ,ncep cu r)boiul cu 5annibal, n
an%l 22@ ,-Cr- #i durea) p,n la ,nc7eierea celui
de+al treilea r)boi ro/ano+/acedo+nean ,n anul
1)8 ,-Cr- A patra perfec0ionare ? #i cea de pe
ur/ ? a constat ,n perfec0ionarea le(iunii*
proces ,nceput de !arius #i dus la bun sf,r#it de
Ce)ar* care a fost prilejuit de /arile fr/,ntri
pricinuite de un .eac de re.olu0ii #i de r)boaie
ci.ile la Ro/a* toate ,nc7eiate cu constituirea
I/periului Ro/an ,nf0i#,nd statul uni.ersal al
ci.ili)a0iei elene- Ca.aleria catafractar a lui
lustinian ? clre0ul ,/plto#at clare pe un cal
,/plto#at* adic ele/entul ,nf0i#at de 'ro+
copius cititorilor si ca fiind capodopera "e2ni$ii 7ili"are
elene ? nu repre)int un stadiu perfec0ionat al
acestei linii de de).oltare de ob,r#ie elen-
Catafractarul nu era dec,t o adaptare* de ctre
cele de pe ur/ (enera0ii decadente ale socie+
t0ii elene* a instru/entului /ilitar folosit de
conte/poranii
NAT%RA &34OLTRII CI4ILI3AIILOR 2)9
lor iranieni* .ecinii #i ad.ersarii lor* care le
artaser ro/anilor 8i"eHia lor 7ai n"i prin nfrn'erea
l%i .ra!!%! la .arr2ae n an%l ## ..r.
Arta r)boiului nu constituie sin(ura te7nic
apt s reali)e)e pro(rese ,n propor0ie in.ers
cu pro(resul (eneral al corpului social- S
anali)/ acu/ o te7nic situat pe o latur
opusa celei dint,i- ste .orba de te7nica a(ricol*
care este socotit uneori prin e8celen0 arta
su.eran a pcii- &ac ne ,ntoarce/ la istoria
elen* .o/ (si c o perfec0ionare a te7nicii
a(ricole a coincis cu decaden0a ci.ili)a0iei-
,n pri/a perioad s+ar prea c a.e/ de+a fa$e
$% o po.este de cu totul alt (en- ,n .re/e ce
pri/a perfec0ionare a artei r)boiului la eleni a
fost reali)at cu pre0ul st.ilirii cre#terii
co/unit0ii care o in.entase* cea dint,i
perfec0ionare si/ilar a a(riculturii elene a a.ut
consecin0e /ai feri$i"e. Atunci c,nd Atica* din
ini0iati.a lui Solon, a de!$2i! $alea "recerii de la un
re(i/ de culturi /i8te ctre un re(i/ al specia+
li)rii a(riculturii ,n .ederea expo, "nl%i, a8an!%l "e2ni$
a fo!" ur/at de o re.rsare de ener(ie #i de o
de).oltare sub!"an0ial ,n toate sferele .ie0ii etice-
&ar capitolul ur/tor al acestei po.e#ti a luat o
,ntorstur deosebit* sinistr c7iar- Stadiul
ur/tor al pro(resului te7nic a constat ,n
cre#terea .olu/ului opera0iilor* prin or(ani)area
unei produc0ii de /as ba)ate pe /unca
scla.ilor- Acest pas ,nainte pare a fi fost fcut ,n
cadrul co/unit0ilor coloniale elene din Sicilia*
probabil 7ai n"i la A'ri'en"%7, n"r%$" 're$ii din Si$ilia
a% nH'2ebat o pia0 ,n plin de).oltare pentru
.inul si untdele/nul lor* desfcut pe sea/a
barbarilor ,nconjurtori- &e data aceasta*
pro(resul te7nic #i+a aflat re.ersul ,ntr+un (ra.
re(res so$ial, n"r%$" !$la8a'i!7%l pe noile do7enii
a'ri$ole !-a do.edit a f i o racil social /ai (ra.
dec,t str.ec7ea scla.ie do7e!"ic- %n ru /ai
/are* at,t din punct de .edere /oral* cit si
statistic- A.ea un caracter i/personal #i
neo/enos #i se desf#ura pe scar /are- S+a
rsp,ndit* ,ntr+ade.r* de la co/unit0ile (rece#ti
din Sicilia* ,n spa0iile lar(i ale Italiei /eridionale,
care fuseser p,rjolite #i jefuite ,n cursul
r)boiului $% 5annibal. Oriunde s+a de).oltat acest
siste/* el a ajuns s sporeasc producti.itatea ,n
/od substan0ial* ca #i beneficii H capitali#tilor*
dar a fcut ca 0inuturile s fie lo.ite de steriliiB
!o$ial- Cci planta0iile /uncite cu scla.i* ,n orice
re(iune
2<@ &34OLTARA CI4ILI3AIILOR
ajun(eau s se rsp,ndeasc* a.eau drept
ur/are deplasarea #i pauperi)area 0ranilor*
culti.atori liberi p,n atunci* ,ntr+un c7ip la fel de
ine8orabil ca acela ,n care /oneda proast o i)+
(one#te de pe pia0 pe cea bun- Consecin0a
social a fost de+popularea satelor #i constituirea
unui proletariat urban para)itar* la ora#e* dar
/ai ales la Ro/a- Nu toate strdaniile unor
(enera0ii !%$$e!i8e de refor7a"ori ro7ani, n$epnd $%
=ra$$2i, au i)butit s descotoroseasc lu/ea
ro/an de aceast pacoste social pricinuit de
cea de pe ur/ perfec0ionare a te7nicii a(ricole-
Siste/ul do/eniului culti.at cu scla.i a dinuit
p,n c,nd a ajuns s se destra/e ,n /od
spontan* ca o consecin0 a prbu#irii econo/iei
/onetare de care acest siste/ at,rna ,n .irtutea
profiturilor ob0inute prin ea- 'rbu#irea
financiar a fost o consecin0 a catastrofei sociale
(enerale care a a.ut loc ,n al Ill-lea .eac al erei
cre#tine- Aceast catas+@rof are* fr ,ndoial*
consecin0a par0ial a racilei a(rare care
/istuise necontenit 0esuturile corpului social
ro/an ,n decursul ulti/elor patru .eacuri- 5i
astfel acest cancer social a ajuns efecti. s se
/istuie sin(ur* pricinuind ,ns /oartea societ0ii
de care se le(ase-
&e).oltarea a(riculturii scla.a(iste ,n statele
productoare de bu/bac ale %niunii A/ericane*
ca o consecin0 a perfec0ionrilor introduse ,n
te7nica /anufacturilor te8tile din An(lia*
constituie un alt e8e/plu* bine cunoscut* de
aceea#i factur- R)boiul ci.il a/erican a tiat
din rdcin acest cancer* supri/,nd scla.ia* dar
consecin0ele ei sociale n+au fost eradicate o dat
cu ea* #i se ,n.ederea) ,nc ,n coe8isten0a %nor
oa/eni liberi de ob,r#ie african ,n /ijlocul unei
societ0i de ori(ine european-
Lipsa de corela0ie ,ntre pro(resul te7nic #i
pro(resul ,n do/eniul ci.ili)a0iei este .i)ibil ,n
toate aceste ca)uri ,n care te7nicile au ajuns s
pro(rese)e* ,n .re/e ce ci.ili)a0iile au r/as
sta0ionare sau c7iar au suferit re(rese- Acela#i
lucru este e.ident ,n ca)urile* pe care ur/ea) s
le anali)/ acu/* ,n care te7nicile au r/as
sta0ionare* ,n .re/e ce ci.ili)a0iile a% e8ol%a" fie
nain"e, fie napoi.
&e pild* un pas uria# ,nainte pe f(a#ul
pro(resului o/enesc a fost fcut ,n uropa ,n
perioada cuprins ,ntre paleoliticul inferior #i
paleoliticul superior-
NAT%RA &34OLTRII CI4ILI3AIILOR 2<1
Cultura paleoliticului superior este asociat cu
,nc7eierea celei de+a patra perioade (laciare* ,n locul
r/#i0elor o/ului din 3eander"2al, (si/ acu/
r/#i0e pro.enind de la tipuri diferite* #i nici unul nu
pre)int .reo afinitate cu o/ul din 3eander"2al. -i7po-
tri.* toate aceste tipuri se apropie /ai /ult sau /ai
pu0in de tipul o/ului de ast)i- S+ar prea c a/
trecut dintr+odat ,n perioada /odern ,n ceea ce
pri.e#te ,nf0i#area* atunci c,nd lu/ ,n sea/
fosilele r/ase din acea epoc ,n uropa-
1
Aceast transfi(urare a tipului o/enesc* la
/ijloc%l epo$ii .paleoli"i$e, $on!"i"%ie probabil e8eni7en"%l
$el 7ai i7portant care a a.ut .reodat loc ,n
decursul istoriei o/eniriiE cci din clipa aceea
infra-o7%l a i)butit s se prefac ,n o/* pe c,nd
o/ul* ,n ,ntrea(a perioad de ti/p care s+a
scurs de $,nd strdaniile infra+o/ului au fcut ca
fiin0a u/an s ajun( o/* n+a i)butit ,nc
niciodat s atin( un ni.el suprao/enesc-
Aceast co/para0ie ne ,n(duie s aprecie/
/sura pro(resului psi7ic care s+a reali)at atunci
c,nd ho&o neander4thalensis a fost dep#it #i #i+a fcut
apari0ia ho&o sapiens. -ar aceast uria# re.olu0ie
psi7ic n+a fost ,nso0it de .reo re.olu0ie
corespun)toare ,n te7nicE astfel ,nc,t* dac a/
ad/ite clasificarea dup criterii te7nolo(ice*
arti#tii ,n)estra0i cu sensibilitate* care au )u(r.it
picturile pe care le ad/ir/ si ast)i ,n
slasurile lor din pe#terile paleoliticului superior*
ar trebui s fie a#e)a0i ,n cadrul a ceea ce
ar7eolo(ii nu/esc I.eri(a lipsJ* ,n .re/e ce ,n
realitate ? /sur,nd deopotri. criteriile de
,n0elepciune #i de statur* #i orice alte ele/ente
caracteristice u/anit0ii ? a$e!" ho&o paleolithicus
superior se deosebe#te de ho&o paleolithicus inferior
printr+o prpastie tot at,t de lar( pe c,t se
deosebe#te #i de ho&o &echanicus din Ailele noa!"re.
%n ase/enea e8e/plu* care ne ,nf0i#ea) o
te7nic r/as sta0ionar ,n cadrul unei
societ0i care pro(resea)* ,#i (se#te re.ersul
,n ca)urile ,n care societ0ile re(resea) ,n
.re/e ce te7nicile r/,n sta0ionare- &e pild*
te7nica prelucrrii fierului* care #i+a fcut
apari0ia ,n lu/ea e(eean ,ntr+o perioad de
/are re(res social* c,nd societatea /inoic era
,n plin destr/are* a r/as sta0ionar ? fr
a pro(resa* dar #i fr a re(resa ? si ,n
perioada ur/torului /are re(res
1
A. /. .arr-Sa%nder!, The ?opulation ?ro:le&- pp. 11)-11<.
2<2 &34OLTARA CI4ILI3AIILOR
social* adic atunci c,nd ci.ili)a0ia elen a
pornit #i ea pe calea decaden0ei pe care o
precedase ci.ili)a0ia /inoic- Lu/ea noastr
occidental a /o#tenit te7nica prelucrrii fieru+
lui de la lu/ea ro/an* fr .reo sc7i/bare* ca
#i te7nica alfabetului latin #i aceea a
/ate/aticilor (rece#ti- 'e plan social s+a
petrecut un ade.rat cataclis/- Ci.ili)a0ia elen
s+a sfr,/at ,n buc0i #i a ur/at un interre(n* din
care a ajuns s+#i ia a.,ntul ci.ili)a0ia noastr
occidental- &ar aceste e.eni/ente n+au dus la
o ,ntrerupere corespun)toare ,n linia de con+
tinuitate a celor trei te7nici /en0ionate /ai sus-
,2+ Tendin0ele ctre autodeter/inare
Istoricul de).oltrii te7nicii* ,ntoc/ai ca
istoricul e8pansiunii (eo(rafice* nu a i)butit s
scoat la i.eal un criteriu #tiin0ific ,n .irtutea
cruia s pute/ /sura e.olu0ia ci.ili)a0iilor-
&ar a de(ajat un alt principiu* #i anu/e acela
care arat $ pro(resul te7nic este c,r/uit de
le(ea si/plificrii pro(resi.e- Ca)anul cu aburi
(reoi #i .olu/inos an(ajat pe calea ferat ri(id
a fost ,nlocuit prin /otorul cu co/bustie inter+
n* curat #i u#or de condus* care poate aler(a
pe #osele cu .i"eAa %n%i tren #i pstrea) ,n
acela#i ti/p aproape ,ntrea(a libertate de
ac0iune a unui pieton- Tele(raful pe s,r/ este
,nlocuit prin telefonie fr fir- Siste/ul de
scriere at,t de co/plicat al societ0ilor sinic #i
e(iptean a fost ,nlocuit prin alfabe"%l la"in* at,t de
si/plu #i de u#or de folosit- Li/bajul ,nsu#i
,n.ederea) aceea#i tendin0 spre si/plificare*
prin prsirea infle8iunilor #i ,nlocuirea lor cu
particule au8iliare* a#a cu/ ne arat o pri.ire
co/parati. asupra istoriei li/bilor apar0in,nd
fa/iliei indo+europene- Sanscrita* cea /ai
.ec7e li/b supra.ie0uitoare din cadrul acestei
fa/ilii lin(.istice* pre)int o e8traordinar
bo(0ie de infle8iuni* alturi de o surprin)toare
penurie de particule- In cellalt capt al scrii
lin(.istice e.oluti.e* en(le)a conte/poran s+a
de)brat de aproape toate infle8iunile ei* dar s+a
,/bo(0it prin de).oltarea posibilit0ilor
prepo)i0iilor #i ale .erbelor au8iliare- Creaca
clasic repre)int o po)i0ie inter/ediar ,ntre
aceste dou e8tre/e* ,n lu/ea occidental
conte/poran* ,/brc/intea a fost* ,n acela#i
c7ip* si/plificat* de la corn+
NAT%RA &34OLTRII CI4ILI3AIILOR 2<*
plexi"a"ea $% a!pe$" a"" de barbar a $o!"%7%l%i eli!abe"an
p,n la /odelele at," de !i7ple din Ailele noa!"re.
A!"rono/ia copernician* care a ,nlocuit siste/ul
ptole/eic* pre)int* ,ntr+o sinte) de ter/eni
(eo/etrici /ult /ai si/pli* o e8plica0ie la fel de
coerent a unui ansa/blu de /i#cri infinit /ai
.aste ale corpurilor cere#ti-
S+ar putea ca ter/enul de si/plificare s nu
fie ter/enul cel /ai potri.it* sau c7iar s nu fie
potri.it c,tu#i de pu0in* pentru a e8pri/a aceste
presc7i/bri- Si/plificarea este un ter/en
ne(ati.* care su(erea) ideile de o/isiune si de
eli7inare. Iar tot ceea ce a a.ut loc* ,n fiecare din
ca)urile ,nf0i#ate /ai sus* nu se poate e8pri/a
prin ideea de di/inuare* ci* di/potri.* prin
ideea de sporire a eficacit0ii practice* de
satisfac0ie estetic* de intelectualizare !a% de
raionali!are. ReA%l"a"ul nu este o pierdere ci un
c,#ti(- 5i acest c,sti( este consecin0a unui proces
de si/plificare* pentru c acest proces
eliberea) ni#te laten0e care fuseser ,nln0uite
,ntr+un /ediu ,n /are /sur de aspect
/aterial #i le ,n(duie astfel s ac0ione)e cu
/ai /ult eficacitate ,ntr+un /ediu cu intelectu+
alitate sporit- 'rocesul presupune nu nu/ai o
si/plificare a siste/ului* ci #i un transfer de
ener(ie corespun)tor* o deplasare a ponderei
dintr+o sfer de ni.el inferior ca structur sau
capacitate ener(etic spre o sfer de ni.el
superior- A/ putea descrie acest proces printr+o
e8presie /ai l/uritoare dac A+a/ nu/i nu
si&plificare- $i su:li&are- intelectualizare.
l
,n do/eniul controlrii de ctre o/ a naturii
fi)ice* acest proces a fost descris cu /ult
pre(nan0 /etaforic de ctre %n an"ropolo'
7odern a!"felF
A/ prsit p/,ntul* ne+a/ ,nl0at dincolo de orice
putin0 de a /ai fi st.ili0i* ur/ele noastre se #ter(-
Sile8ul durea) o .e#nicie* ara/a 0ine c,t 0ine o
ci.ili)a0ie* fierul 0ine cit triesc /ai /ulte (enera0ii*
o0elul* doar o .ia0 de o/- &ar cine .a fi .reodat ,n
stare s trase)e pe 7art ruta a.ionului care face
cursa obi#nuit ,ntre Londra #i 'eHin* dup ce epoca
micrii .a lua sf,r#itK Cine poate spune ast)i care
s,nt cile pe care s,nt trans/ise si receptate prin eter
#tirile noastreK ,n .re/e ce fruntariile ne,nse/natului
#i de /ult destr+
8presia folosit de To?nbee este etherialization- !%b!"an"i8
for7a" de la 8erb%l fo etherialize- care i/plic ideea e.adrii din
lu/ea /aterial* spre spirituali)are sau spre o alt lu/e* a
esen0elor* ,n ro/6ne#te* ter/enul i/plic a7bele !en!%ri n $are
1-a7 reda" 8n. t.9.
2< &34OLTARA CI4ILI3AIILOR
/atului re(at al icenilor ,nc /ai s,nt ,n!e7na"e pe
7art* ca o po)i0ie defensi. pe coasta sudic a
An(liei de st
1
* acolo unde pe .re/uri se ,ntindeau
/la#tini ast)i secate* care fr/6ntau pdurile de
/ult .re/e dobor,te-
2
8e/plele noastre su(erea) ideea c s+ar
cu.eni s cut/ criteriul de e.olu0ie* pe care n+
a/ i)butit s+A descoperi/ ,n strdaniile ,n
.ederea stp,nirii /ediului ,nconjurtor* at,t cel
fi)ic c,t #i cel u/an* /ai cur,nd ,ntr+o /odificare
pro(resi. a un(7iurilor de .edere #i de ac0iune*
,ntr+o deplasare a tensiunilor ci.ili)atoare dintr+
un c,/p de acti.itate ,ntr+altul* si anu/e ,ntr+
unul ,n care sc7e/a pro.ocare+rspuns ,#i poate
(si arena adec.at ,n care s+#i ,n.edere)e c,t
/ai bine consecin0ele fa.orabile* ,n acest c,/p
nou de acti.itate* i/bold%rile nu se /anifest din
e8terior* ci .in dinluntru- 5i ripostele biruitoare
nu se ,nf0i#ea) ca strdanii pentru a face fa0
unor sta.ile din afar* sau pentru a infrin'e %n ad-
.ersar e8tern* ci se /anifest sub for/a unei
tensiuni luntri$e, n !en!%l %nei /ai fericite
autoarticulri sau autodeter/i+nri- C,nd
ur/ri/ acti.itatea unei fiin0e o/ene#ti
indi.iduale sau a unei societ0i deter/inate #i
obser./ ripostele succesi.e pe care le dau
unei succesiuni de pro.ocri #i c,nd ne pune/
,ntrebarea dac ,ntrea(a serie de riposte trebuie
s fie considerat drept o /anifestare de
cre#tere or(anic* pute/ ajun(e s d/ un
rspuns la ,ntrebarea noastr ur/rind dac* ,n
desf#urarea ac0iunilor considerate ca riposte* o
anu/e ac0iune tinde sau nu s se deplase)e din
arena n"i n arena a doua* dup sc7e/a artat
/ai sus-
Acest ade.r re)ult c,t se poate de li/pede
atunci c,nd trece/ ,n re.ist acele pre)entri ale
istoriei ,n care accentul este pus pe descrierea
proceselor de cre#tere or(anic e8clu!i8 n arena
e8terioar* de la ,nceput p,n la sf,r#it- S lu/
ca e8e/ple dou descrieri se/nificati.e de
acest (en* datorate* a/,ndou* c,te unui o/ de
(eniu- Anu/e* l%i Ed7ond -e7olin! ? n l%$rarea l%i
Co&&ent la route crCe le type social ? #i l%i 5. =. Qell!, n
l%$rarea l%i The *utline of History.
1
"ast An!lia ? stat ,nte/eiat de an(li pe coasta rsritean
a An'liei, la
nord-e!" de Londra* ,n e8tre/itatea nordic a acestui re(at
dinuia ,nc tri
b%l $el"i$ a+ icenilor- care si+au dat nu/ele unei for/a0ii statale
efe/ere 8n. t.94
E
=erald 5eard, The Ascent of Hu&anity- pp. 2<<-2<8.
3AT6RA 1E&'OLTRII CI'ILI&AIILOR 2<#
Te)a /ediului ,nconjurtor este e8pus de
Ed7ond -e7olin! ,n prefa0a lucrrii lui cu o
conci)ie intransi(ent2
8ist pe suprafa0a (lobului o infinit .arietate de
popoareE care este cau)a care a pricinuit aceast
/are .arietateK--- Cea dint,i pricin a di.ersificrii
raselor este dru/ul pe care A+au ur/at felurite
popoare. -r%/ul este acela care d na#tere at,t rasei*
c,t #i ti/pului !o$ial.
C,nd aceast afir/a0ie li/inar at,t de
cate(oric ,#i ,ndepline#te scopul #i ne
sti/ulea) s citi/ ,ntrea(a lucrare ,n care se
desf#oar te)a autorului* .o/ (si c acesta
se descurc destul de bine at,ta .re/e c,t ,#i
e8tra(e e8e/plificrile din .ia0a societ0ilor
pri/iti.e* ,n ase/enea cazuri- !"r%$"%ra unei
societ0i poate fi e8plicat aproape pe de+a
,ntre(ul ,n ter/eni de riposte la pro.ocri
i).or,te e8clusi. din s,nul 7edi%l%i nconjurtor
e8terior- &ar* e.ident* aceasta nu constituie o
e8plica0ie a creterii unei ase/enea societ0i*
,ntruc,t aceste societ0i s,nt ast)i statice-
Ed7ond -e7olin! i)bute#te totodat s
l/ureasc stadiul de sta(nare al societ0ilor
st.ilite ,n cre#terea lor- &ar atunci c,nd autorul
aplica for/ula la co/unit0ile ste#ti
patriar7ale* cititorul ,ncepe s fie nelini#tit* ,n
capitolele consacrate Carta(inei #i 4ene0iei* pu+
te/ fi si(uri c autorul a lsat unele ele/ente ,n
a&ar, &r s fi/ totu#i ,n stare s spune/ ce
anu/e a o/is- Iar c,nd se strduie#te s e8plice
filo)ofia pita(oreic prin referire la co/er0ul de
cabotaj ,n jurul e8tre/it0ii ci)/ei italiene* ne
.ine s sur,de/- &ar capitolul intitulat 3a route des
plateau;?les types al:anais et hellNnes ne fa$e /intea s !e
opreasc ,n loc- A pune pe acela#i plan barbaria
albane) #i ci.ili)a0ia elen* nu/ai pentru c
e8ponen0ii lor respecti.i au ajuns deopotri. la
stadiul ctre care ,i /,na po)i0ia lor (eo(rafic*
an(aj,n+du+se pe aceea#i cale9 A reduce /area
a.entur u/an pe care o cunoa#te/ sub
nu/ele de elenis/ la un soi de subprodus
epifeno/enal al podi#urilor balcanice9 ,n acest
capitol at,t de nefericit al lucrrii* te)a (eneral
a cr0ii se contra)ice ea ,ns#i printr+un fel de
reductio ad a:surdu&. A"%n$i c,nd o ci.ili)a0ie se
,nal0 at,t de sus pe c,t s+a ,nl0at ci.ili)a+pa
elen* orice ,ncercare de a+i e8plica e.olu0ia ,n
ter/eni de riposte la pro.ocri pricinuite de
/ediul ,nconjurtor ajun(e s fie absolut
ridicol-
2<) &34OLTARA CI4ILI3AIILOR
5i H- C- Mells pare a+#i pierde si(uran0a cu
care+#i tratea) subiectul ales atunci c,nd se
ocup de societ0ile ajunse ,n stadiul /aturit0ii*
#i nu nu/ai de cele pri/iti.e- Se (se#te ,n
ele/entul lui c,nd ,#i folose#te darurile
i/a(ina0iei pentru a reconstitui cutare episod
dra/atic ,n .reo perioad ,ndeprtat a
ti/purilor (eolo(ice- C,nd ne po.este#te cu/
Iacele /icu0e t7erio/orp7e* str/o#ii
/a/iferelorJ* au ajuns s supra.ie0uiasc* ,n
.re/e ce reptilele uria#e au pierit* se apropie* ca
.i(oare stilistic* de po.estea biblic despre
-a8id !i Coliat- 5i atunci c,nd /icu0ele
t7erio/orp7e se prefac ,n .,+ntorii paleolitici
sau ,n no/a)i eurasieni* H- C- Mells* ,ntoc7ai $a
Ed7ond -e7olin!, ajun(e s dep#easc toate
a#teptrile noastre- &ar el d (re# atunci c,nd
abordea) analele societ0ii noastre occidentale
#i se strduie#te s ia /sura a$elei "2erio7orp2e
a"" de $i%da" de !%bli7a"e $are !e n%/e#te Qillia7 E ;ar"
=lad!"one. #ecul lui Mells se datore#te incapacit0ii
lui de a+#i deplasa co/oara darurilor intelectu+
ale* pe /sur ce parcur(e subiectul .ast ales*
de la /acrocos/ la /icrocos/- 5i e#ecul lui
de).luie li/itele acelei reu#ite intelectuale at,t
de /inunate care r/ne The *utline of History.
#ecul lui Mells ,#i poate afla /sura ,n
succesul ob0inut de S2aJe!peare ,n re)ol.area
acelora#i proble/e- &ac .o/ ornd%i per!onaHele
$ele 7ai $ara$"eri!"i$e ale 7arii 'alerii de portrete
s7aHespeariene ,n ordinea cresc,nd a subli/rii
lor #i dac .o/ strui asupra faptului c te7nica
autorului dra/atic este s ne de).luie anu/ite
caractere prin punerea ,n ac0iune a personajelor*
.o/ obser.a c S2aJe!peare ,#i face personajele s
e.olue)e de la ni.elul cel /ai de jos la ni.elul cel
/ai ,nalt pe scara caracterelor o/ene#ti- 'e
aceast linie* S2aJe!peare deplasea) treptat
c,/pul dra/atic ,n arena cruia ,#i face eroii
fiecrei dra/e s ac0ione)e* dilat,nd necontenit
pe scen /icrocos/ul #i tin),nd s ,nlture
/acrocos7%l pe $are-1 7pin'e pe plan%l al doilea. (%"e7
8erifi$a a$e!" ade.r dac ur/ri/ seria care
,ncepe cu Henric al 4+lea #i aH%n'e, prin /a$be"2, la
5a7le". .ara$"er%l n fond de!"%l de pri7i"i8 al l%i 5enri$ al
0-lea este de).luit aproape pe deplin prin
ripostele pe care le d unor pro.ocri i).or,te din
/ediul ,nconjurtor o/enesc* anu/e ,n cadrul
rela0iilor sale cu .eselii to.ar#i de petrecere #i
cu tatl su* ori prin /odul
NAT%RA &34OLTRII CI4ILI3AIILOR 2<<
,n care se pricepe s le insufle to.ar#ilor de
lupt curajul su e8traordinar ,n di/inea0a
btliei de la A)incourt* sau prin pe0irea at,t de
,nsufle0it a principesei Caterina a $ran0ei-
Tre$nd la /a$be"2, 8o7 (si c se /odific #i $adr%l
dra/atic- Cci rela0iile lui /a$be"2 $% /al$ol7, !a% $%
/a$d%ff, !a% $2iar $% 1ady /a$be"2, au aceea#i
i/portan0 ca #i rela0iile eroului cu el ,nsu#i-
Ajun(,nd* ,n cele din ur/* la 5a7-le", .o/ .edea
c S2aJe!peare fa$e /acrocos/ul s piar aproape
,n ,ntre(i/e* astfel ,nc,t rela0iile eroului cu
uci(a#ii printelui su* cu Ofelia* pentru care
odinioar ardea curat flacra dra(ostei lui* sau
c7iar cu 5ora"io, 7en"or%l l%i de pe .re/uri* acu/
dep#it* ajun(* toate* s se topeasc ,n .,l.ta+ia
Abuciu/ului luntric care se desf#oar ,n
sufletul eroului* n Ha&let- c,/pul ac0iunii a fost
transferat din /acrocos/ ,n /icrocos/ aproape
,n ,ntre(i/e- Si ,n aceast capodoper a ar"ei l%i
S2aJe!peare, n"o$7ai $a n ?ro&eteu al l%i E!$2il, !a% $a n
7onolo'%rile dra7a"i$e ale l%i Rober" Bro;nin', un
sin(ur personaj ajun(e ,n /od .irtual s
/onopoli)e)e scena* nu/ai #i nu/ai pentru a
ajun(e la reali)area 0elului supre/ al artei
dra/atice2 acela de a de)ln0ui for0ele spirituale
care se fr/,nt ,nluntrul unui sin(ur personaj
#i a le face s se /anifeste ,n e8terior pentru a le
putea ,n0ele(e for0a dra/atic #i se/nifica0ia-
Acest transfer al c,/pului ac0iunii* pe care+A
deslu#i/ ,n teatrul s7aHespearian atunci c,nd ,i
pre)ent/ eroii ,n ordinea a!cendent a cre#terii
spirituale* poate fi ur/rit #l ,n istoria
ci.ili)a0iilor- 5i aici* pe /sur ce se acu/ulea)*
pentru a constitui o perioad de cre#tere* o
serie de riposte date unor pro.ocri* .o/
deslu#i* pe /sur ce procesul de cre#tere se
de).olt* c ,n acela#i ti/p c,/pul ac0iunii se
deplaT sea) necontenit* #i anu/e dinspre
/ediul ,nconjurtor e8terior spre /ediul luntric
al corpului social al unei societ0i-
&e pild* a#a cu/ a/ po/enit /ai sus*
atunci c,nd str/o#ii no#tri din uropa
occidental au i)butit s respin( a"a$%rile
!$andina8e, %n%l din 7iHloa$ele prin $are a% dobn-dit
biruin0a asupra /ediului ,nconjurtor o/enesc a
fost furirea acelui instru/ent /ilitar si social
at,t de puternic care a
f ' 3
ro!" !i!"e7%l fe%dal. -ar n fa)a ur/toare a istoriei
uropei occidentale* diferen0ierea claselor pe
plan social* econo/ic #i politic* pricinuit de
feudalis/* a creat anu/ite tensiuni #i
2<8 &34OLTARA CI4ILI3AIILOR
curente care* la r,ndul lor* au deter/inat o
nou pro8o$are creia a trebuit s+i fac fa0
societatea ,n plin de).oltare- Cre#tintatea
occidental abia ajunsese s+#i tra( sufletul de
pe ur/a /arilor eforturi pe care le fcuse
pentru a+i respin(e pe .iHin(i ,n 0inuturile de
unde ace#tia porniser* c !-a afla" ,n fa0a unei
noi sarcini* #i anu/e aceea de a ,nlocui siste/ul
feudal de rela0ii ,ntre clase printr+un nou siste/
de rela0ii ,ntre statele su.erane #i cet0enii
indi.iduali* ,n acest e8e/plu de dou pro.ocri
care au ur/at una alteia* deplasarea arenei de
lupt de la e8terior spre interior este c,t se
poate de li7pede.
!ai pute/ obser.a aceea#i tendin0 ,n alte
capitole ale is"oriei pe $are le-a7 exa7ina" deHa n diferi"e
$on"ex"e. -e pild* ,n istoria elen* a/ .)ut c
pri/ele pro.ocri e7ana%, toate* de la /ediul
,nconjurtor e8teriorE pro.ocarea barbariei din
/un0i asupra ladei ,nse#i* apoi pro.ocarea
/alt7u+sian* creia i s+a dat riposta
e8pansiunii dincolo de /are si care a pricinuit*
la r,ndul ei* pro.ocri din partea barbarilor #i din
partea unor ci.ili)a0ii ri.ale* pro.ocrile acestora
din ur/ cul/in,nd prin contraatacurile
si/ultane ale Carta(inei #i ale 'ersiei* ,n cel
dint,i sfert al secolului al 4+lea ,-Cr- 'e ur/ ,ns*
aceast for/idabil pro.ocare .enit din partea
/ediului ,nconjurtor u/an a fost ,nfr,nt ,n
decursul celor patru .eacuri care ,ncep cu
trecerea Hellespontului de ctre Ale8andru #i
continu cu .ictoriile Ro/ei- &atorit acestor
triu/furi* societatea elen s+a bucurat de un
r(a) de cinci sau #ase secole* ,n decursul
crora nu a /ai fost confruntat cu nici un fel de
pro.ocare din partea /ediului ,nconjurtor
e8tern- &ar aceasta nu a ,nse/nat c* ,n
decursul acestor secole* societatea elen a fost
scutit de orice fel de pro.ocare- &i/potri.*
a#a cu/ a/ .)ut /ai sus* aceste secole au ,n+
se/nat o perioad de declin- Adic* o perioad ,n
care elenis/ul a ,nt,/pinat pro.ocri crora nu
a i)butit s le rspund cu succes- A/ .)ut
care au fost aceste pro.ocri #i* dac le 8o7
exa7ina din no%, 8o7 ob!er8a $ au fost* toate* pro.o+
cri luntrice* re)ultate c7iar de pe ur/a
ripostelor biruitoare date pro.ocrilor e8terne
anterioare* ,ntoc/ai dup cu/ pro.ocarea
fcut societ0ii noastre occidentale de ctre
feudalis/ a re)ultat de pe ur/a e.olu0iei
anterioare a fe%dali!-
NAT%RA &34OLTRII CI4ILI3AIILOR 2<9
rn%l%i, $a %n 7iHlo$ de a ripo!"a "en!i%nii ex"erne 8eni"e din
par"ea 8iJin'ilor.
Astfel* de pild* presiunea /ilitar e8ercitat
de per#i #i de carta(ine)i a sti/ulat societatea
elen #i a de"er7ina"-o, printr+un refle8 de
autoaprare* s+#i fureasc dou puternice
instru/ente sociale #i /ilitare2 flota de r)boi
atenian si tirania siracu)an- Aceste dou
institu0ii au prilejuit* ,n (enera0ia ur/toare*
tensiuni interne #i presiuni a!%pra $orp%lui social
elen* care au a.ut drept re)ultat r)boiul
pelopone+siac #i reac0ia ,/potri.a Siracu)ei a
supu#ilor ei barbari* ca #i a alia0ilor ei (reci- 5i
toate aceste con.ulsiuni au pricinuit pri/a epoc
de destr/are a societ0ii elene-
n decursul capitolelor ur/toare ale istoriei
elene* ar/atele au fost ,ndreptate spre e8terior
si au dus la cuceririle lui Ale8andru #i ale
Scipionilor- Apoi au fost iar#i ,ndreptate pe plan
luntric* ,n r)boaiele ci.ile aje diadoc7ilor
/acedoneni ri.ali #i dictatorilor ro/ani ri.ali*
,ntr+un /od si/ilar* ri.alitatea econo/ic dintre
societatea elen #i cea siriac pentru do/inarea
!editeranei occidentale a reaprut ,n s,nul
societ0ii elene* dup ,nfr,n(erea co/petitorului
siriac* prin ,ncle#"area nc /ai pustiitoare dintre
scla.ii de ob,rsie oriental de pe /arile do/enii
#i stp,nii lor sicilieni sau ro/ani- Conflictul
cultural dintre ci.ili)a0iile elen #i oriental
1siriac* e(iptean* babilonic #i indicB #i+a
fcut apari0ia ,n acela#i $2ip n s,nul societ0ii
elene* sub ,nf0i#area unei cri)e interne a
sufletelor elene sau eleni)ate- Aceast cri) s+a
/anifestat prin na#terea cultului lui I!i!, a
astrolo(iei* a /itrais/ului #i a cre#tinis/ului* ca
#i a unui /are nu/r de alte reli(ii sin+$re"i!"i$e.
Apusul* rsritul s+au ,nfruntat
/ereu 'e treptele (,ndirii #i
sufletului /eu-
1
C7iar ,n cadrul istoriei noastre occidentale*
p,n la perioada la care a/ ajuns ast)i* pute/
deslu#i o tensiune corespun)toare* ,n perioadele
7ai "i7p%rii, $ele 7ai pri7eHdioase pro.ocri crora
Occidentul a trebuit s le fac fa0 au fost
pricinuite de /ediul ,nconjurtor u/an*
,ncep,nd cu pro.ocrile din partea arabilor ,n
Spania #i din partea scandina.i+
A. E. 5o%!7an ,18#9-19*)+, poe" en'leA. 0er!%rile pro8in din $%le'e-
rea

A
Shropshire 3ad- >>0III 8n. t.9.
28@ &34OLTARA CI4ILI3AIILOR
lor #i ,nc7eind cu pro.ocrile .enite din partea
os/anl,ilor- &up asta* e8pansiunea
occidental /odern a luat un aspect
literal/ente uni.ersal- 5i* deoca/dat /car*
aceast expan!i%ne ne-a feri" aproape n n"re'i7e de
8e$2ile noa!"re preocupri ,ndreptate spre riposta
la pro.ocri .enite din partea unor societ0i
o/ene#ti strine-
1
Sin(ura aparen0 de pro.ocare e8tern
efecti. fa0 de societatea noastr* dup cel de+
al doilea e#ec al os/ard,ilor de a cuceri 4iena* a
fost pro.ocarea din partea bol#e.is/ului* care a
confruntat societatea noastr de la data la care
1enin #i to.ar#ii lui au ajuns stp,nii I/periului
Rus* ,n anul 191< d..r. Cu toate acestea*
bol#e.is/ul n+a a/enin0at pree/inen0a ci+
.ili)a0iei noastre occidentale prea departe
dincolo de frontierele %niunii So.ietice- 5i c7iar
dac se .a ajun(e ,ntr+o bun )i ca e.olu0ia
co/unis/ului s ,ndeplineasc toate speran+
0ele co/uni#tilor ru#i* rsp,ndindu+A pe toat
suprafa0a plane"ei, %n "ri%7f pe plan %ni8er!al al
$o7%ni!7%l%i a!%pra capitalis/ului n+ar ,nse/na ,n
acela#i ti/p #i triu/ful unei culturi strine*
deoarece co/unis/ul* spre deosebire de i!la7, ,#i
tra(e ob,r#ia el ,nsu#i dintr+un i).or occidental*
el nsc,n+du+se ca o reac0ie #i ca un siste/ de
critic fa0 de capitalis7%l o$$iden"al pe $are l
$o7ba"e. Adop"area a$e!"ei do$"rine occidentale e8otice
drept cre) re.olu0ionar al Ru!iei din !e$olul al ::+
lea* departe de a se/nifica faptul c ar fi pri/ej+
duit cultura occidental* arat ,n realitate c,t de
co.6r#itoare i+a ajuns influen0a-
8ist o ad,nc a/bi(uitate ,n natura
bol#e.is/ului* care se #i /anifest ,n cariera lui
1enin. A 8eni" oare 1enin ca s reali)e)e sau ca s
distru( opera lui 'etru cel !areK 'rin
transferarea din nou a capitalei Rusiei de la
po)i0ia fortificat e8centric unde o a#e)ase
'etru cel !are ,ntr+o po)i0ie central ,n interiorul
0rii* 1enin pare a !e fi pro$la7a" pe el nsu#i ca ur/a#
al ar7i/andritului A.acu/ al drept+credincio+
#ilor de rit .ec7i #i al sla.ofililor- 'ute/ considera
c este un profet al Sfintei Rusii* ,ntruc7ip,nd
reac0ia sufletului rusesc fa0 de ci.ili)a0ia
occidental- 5i, $% "oa"e a$e!"ea, $nd 1enin are ne.oie
de un cre)* el ,l ,/pru/ut de la un e.reu
(er/an
1
'oate* dac dl To?nbee ar fi scris c,0i.a ani /ai t,r)iu* ar
fi fcut* la acest pasaj* o e8cep0ie* /en0ion,nd pro.ocarea
suferit din partea Laponiei 8n. ed. en!l.9.
NAT%RA &34OLTRII CI4ILI3AIILOR 281
o$$iden"aliAa", Karl /arx. .reA%l 7arxi!", $e-i drep", !e apro-
pie cel /ai /ult de o total repudiere a ordinii
sociale occidentale dec,t oricare alt cre) de
ob,r#ie occidental pe care 1-ar fi p%"%" adop"a %n
profe" din R%!ia !e$ol%l%i al >>-lea. Ele7en"ele ne'a"i8e ale
$reA%l%i 7arxi!", iar n% $ele poAi"i8e, A+au fcut at,t de
prielnic ,nc,t s ajun( s fie adoptat de (,ndirea
re.olu0ionar rusE #i aceasta e8plic de ce* ,n
191<, 7e$anis/ul ,nc e8otic al capitalis/ului
occidental ,n Rusia a putut fi sfr,/at de ctre o
doctrin anticapitalist occidental la fel de
e8otic- O ase/enea e8plica0ie este ,ntrit de
/eta/orfo)a pe care filo)ofia /ar8ist pare a o
fi suferit ,n a"7o!fera ruseasc* unde .ede/ cu/
/ar8is/ul a fost con.ertit ,ntr+un succedaneu
e/o0ional #i spiritual al cre#tint0ii ortodo8e* ,n
care /arx a l%a" lo$%l l%i /oi!e, iar 1enin lo$%l l%i /e!ia,
operele lor !$ri!e de8enind !$rip"%ra noii bi!eri$i a"ei!"e
7ili"an"e. -ar a!e7enea feno7ene ia% %n a!pe$" cu totul
diferit atunci c,nd ne ,ntoarce/ pri.irile de la
credin0 la reali)ri si c,nd cercet/ ceea ce au
s.,r#it cu ade.rat pentru poporul rus 1enin #i
succesorii lui-
Atunci c,nd ne ,ntreb/ care poate fi
se/nifica0ia planul%i $in$inal elabora" de S"alin,
pute/ rspunde nu/ai c era ne.oie de un efort
pentru /ecani)area a(riculturii* ca #i a industriei
#i a siste/ului de transporturi* pentru a putea
astfel s se sc7i/be un popor de 0rani n"r-%n
popor de 7e$ani$i, si pentru transfor/area .ec7ii
Rusii ,ntr+o nou A/eric- Cu alte cu.inte* a fost
o ,ncercare recent de occidentali)are* dar cu un
caracter at,t de a/bi0ios* de radical si de
ne/ilos* ,nc,t a aruncat ,n u/br ,ntrea(a oper
a lui 'etru cel !are- Actualii c,r/uitori ai Rusiei
se strduiesc* cu o ener(ie de/onic* s asi(ure
triu/ful ,n Rusia^al ,nse#i ci.ili)a0iei pe care o de+
nun0 ,n fa0a lu/ii ,ntre(i- Nu+i nici o ,ndoial c
.isul lor este s cree)e o nou societate* care s
fie a/erican ,n pri.in0a te7nolo(iei* dar s+si
pstre)e sufletul rus- &ar c,t de ciudat ne apare
un ase/enea .is* pe care ,l .isea) oa/eni de
stat pentru care interpretarea /aterialist a
istoriei constituie o ade.rat do(/9 'otri.it
principiilor /arxi!"e, "reb%ie s ne a#tept/ ca un
0ran rus care este ,n.0at acu/ s triasc ,n
stilul unui /ecanic a/erican s ,n.e0e ,n acela#i
ti/p s (,ndeasc ,ntoc/ai cu/ (,nde#te un
/ecanic a/erican* s si/t ceea ce si/te acela
si s r,.neasc la ceea ce r,8-
282 &34OLTARA CI4ILI3AIILOR
ne#te acela* ,n aceast confruntare la care
s,nte/ /artori ,n Rusia ,ntre idealurile lui 1enin
#i /etodele lui $ord* a/ putea pre.edea c ar
ur/a s se confir/e* ,ntr+un /od parado8al*
pree/inen0a ci.ili)a0iei occidentale asupra
ci.ili)a0iei ruse#ti-
Aceea#i a/bi(uitate este re.elat ,n cariera
lui =and2i, care pare a fi a8at* ,ntr+un /od
in.oluntar* pe desf#urarea aceluia#i proces
(eneral de occidentali)are* ceea ce confer
acestei cariere un aspect #i /ai ironic- 'rorocul
ind