Sunteți pe pagina 1din 80

An Implementare n 1.

Resurse Umane - an n de implementare


1.1 Cheltuieli salariale, din care: Cost lunar management de proiect Nr luni implementare anul n

Total cheltuieli management de proiect

Total cheltuieli experti ( echipa de implementare) 1.2. Cheltuielile cu transportul, cazarea i diurna (aferente personalului propriu), in masura in care nu sunt TRANSPORT, din care: transport personal propriu - cu tren/masina/avion, in/din localitatea.. transport personal propriu - cu tren/masina/avion, in/din localitatea.. etc. transport de materiale si echipamente Total cheltuieli cu transportul personalului propriu CAZARE, din care: cazare personal propriu in localitatea cazare personal propriu in localitatea etc. Total cheltuieli cu cazarea personalului propriu Nr. persoane care se cazeaza Cost unitar (cost estimativ pe noapte de cazare/persoana) Nr. persoane care se deplaseaza Cost unitar (cost estimativ pe calatorie)

DIURNA, din care: diurna pentru deplasarea in localitatea. diurna pentru deplasarea in localitatea. etc. Total cheltuieli cu diurna personalului propriu

Nr. persoane care primesc diurna

Cost unitar (cost estimativ pentru o zi de diurna)

Total cheltuieli resurse umane - an n 2.Participanti - an n de implementare


2.1 Cheltuielile cu transportul si cazarea (aferente participanilor), in masura in care nu sunt subcontractate, din care: TRANSPORT, din care: transport participanti - cu tren/masina/avion, in/din localitatea.. transport participanti - cu tren/masina/avion, in/din localitatea.. etc. Total cheltuieli cu transportul participantilor CAZARE, din care: cazare participanti in localitatea cazare participanti in localitatea etc. Total cheltuieli cu cazarea participantilor - activitatea 1 2.2 Subvenii (ajutoare, premii) subventii ajutoare premii burse Total cheltuieli cu subventii pentru participanti Nr. persoane care primesc subventii Cost unitar (valoarea estimata a subventiei/participant acordata lunar) Nr. persoane care se cazeaza Cost unitar (cost estimativ pe noapte de cazare) Nr. persoane care se deplaseaza Cost unitar (cost estimativ pe calatorie)

Total cheltuieli participanti - an n 3.Alte tipuri de costuri - an n de implementare


3.1. Cheltuieli pentru derularea proiectului, din care: ..

Total cheltuieli pentru derularea proiectului 3.2. Taxe, din care: . Total taxe 3.3.Cheltuieli de tip FEDR, din care: .. . . Total cheltuieli de tip FEDR 3.4 Valoare activitati subcontractate/externalizate, din care: partial echipa de management (partea subcontractata, dupa caz ) pachete continand cazare, masa, transport (partea subcontractata, dupa caz ) Total valoare activitati subcontractate/externalizate 3.4. Cheltuieli pt inchirieri si leasing, din care: .. Total cheltuieli pt inchirieri si leasing 3.5. Cheltuieli informare si publicitate, din care: .. .. Total cheltuieli informare si publicitate

Total cheltuieli participanti - an n 4. Rezerv de contingen - an n de implementare

5. Total costuri directe

6.Cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administraie ale proiectului - an n de implementare

6.1. Cheltuieli aferente personalului administrativ i personalului auxiliar, din care: .. TOTAL 6.1 6.2. Utilitati, din care: . . TOTAL 6.2 6.3 Servicii de administrare a cladirilor, din care: . .. TOTAL 6.3 6.4 Servicii de intretinere si reparare echipamente si mijloace de transport, din care: . TOTAL 6.4 6.5 Arhivare documente TOTAL 6.5 6.6 Amortizare active .. TOTAL 6.6 6.7 Cheltuieli financiare si juridice .. . TOTAL 6.7 6.8. Multiplicare, cu exceptia materialelor de informare si publicitate .. TOTAL 6.8 6.9 Conectare la retele informatice . TOTAL 6.9 6.10 Cheltuieli aferente procedurii de achizitie publica . TOTAL 6.10 6.11 Materiale consumabile TOTAL 6.11

Total cheltuieli generale de administraie ale proiectului - an n 7. Valoarea eligibila a proiectului


8. valoare activiti transnaionale 9. valoare TVA nedeductibila estimata

10. CONTRIBUIA SOLICITANTULUI 11. ASISTENA FINANCIAR NERAMBURSABIL SOLICITAT ( 7-10 ) Cheltuieli Solicitant Cheltuieli Partener 1 Cheltuieli Partener 2 Cheltuieli Partener n

n Implementare n
Activitatea 1 Activitatea 2

An Implementare n
Activitatea 3

Total - an n

0.00

0.00

Nr. calatorii

Total - an I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Nr. nopti de cazare

Total - an I 0.00 0.00 0.00 0.00

Nr. zile diurna

Total - an I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

mentare

Nr. calatorii

Total - an I 0.00 0.00 0.00 0.00

Nr. nopti de cazare

Total - an I 0.00 0.00 0.00 0.00

Nr. luni de acordare a subventiei

Total - an I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

mplementare
Total - an I

Total - an I

Total - an I

Total - an I

Total - an I

Total - an I

0.00

traie ale proiectului - an n de

Total - an I

Total - an I

Total - an I

Total - an I

Total - an I

Total - an I

Total - an I

Total - an I

Total - an I

Total - an I

Total - an I

i - an n

ICITAT ( 7-10 )

An Implementare n
Activitatea 4 Activitatea 5 Activitatea n Total - an n

ANEXA 2: Bugetul proiectului Denumire Aplicant: Cod Proiect: Titlu Proiect: CATEGORII DE CHELTUIELI (COSTURI) 1. Resurse umane 2. Participani 3. Alte tipuri de costuri, din care: 3.1. Cheltuieli de tip FEDR ( max. 10% TOTAL (cu TVA*) Lei -

%) 3.2 Valoare activitati subcontractate/externalizate (max. 49% din totala eligibila a proiectului )

4. Rezerv de contingen - maxim 5% din (1+2+3) - % 5. Total cheltuieli directe (1+2+3+4) 6. Total cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administraie maxim 10% din total cheltuieli directe 7. VALOAREA TOTALA ELIGIBIL A PROIECTULUI ( 5+6 ), din care: 8. valoare activiti transnaionale 9. valoare TVA nedeductibila estimata 10. CONTRIBUIA SOLICITANTULUI 11. ASISTENA FINANCIAR NERAMBURSABIL SOLICITAT ( 7-10 ) * Conform prevederilor H.G. nr. 759/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, din care reiese ca TVA

0.00

0.00

0.00

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0! 0.00