Sunteți pe pagina 1din 5

Acte necesare dpdv SSM Nr.

1 2 3 4 5 " # % ( 1) 11 12 13 14 15 1" 1# 1% 1( 2) 21 22 23 24 25 2" 2# 2% 2( 3) 31 32 33 34 Denumire Certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului cu anexele aferente Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii Decizii interne Documentele Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca valuarea riscurilor de accidentare si im!olnavire profesionala la locurile de munca Dosarul medical individual $isa de aptitudini &nscrierea in fisa de instructa' Apt pentru lucru la inaltime $oaia de parcurs Raport de sedinta siguranta circulatiei *ota de comanda reparatii +rograme de instruire, testare pe meserii sau activitati Masuri te-nico organizatorice de prevenire alarmare, interventie, evacuare si prim a'utor .ematici de instruire Diploma de a!solvire a cursurilor de protectia muncii /erificarea testelor utilizate pentru evaluarea cunostintelor in procesul de instruire $isele individuale de instructa' de protectia muncii +rocese ver!ale care sa ateste modul de efectuare a instructa'ului periodic $oaie de prezenta *ormativul intern de acordare a ec-ipamentelor individuale de protectie Certificate de conformitate pentru &+ $ise de magazie pentru dotarea cu &+ Documentele care sa ateste ca . utilizate in cadrul unitatii sunt certificate de organismele competente, potrivit legii Registre de supraveg-ere a parametrilor te-nologici a instalatiilor in functiune Contractul colectiv de munca intocmit la nivelul unitatii Regulamentul de 0rganizare si $unctionare si Regulamentul &ntern Masuri te-nice organizatorice luate pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa si indirecta Masuri te-nice organizatorice luate pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa si indirecta 1uletine de verificari +RAM Determinarile de noxe, in cazul unitatilor cu te-nologii care dega'a noxe c-imice Determinarea limitelor de zgomot la locurile de munca Autorizarea din punct de vedere al protectiei muncii pentru salariatii care exercita meserii ce tre!uie autorizate videnta locurilor de munca cu conditii deose!ite2 vatamatoare, grele si periculoase Certificate medicale cu diagnostic &mplementare noilor prescriptii minime pentru semnalizarea de securitate sanatate in munca Cod

35 3" 3# 3% 3( 4) 41 42 43 44 45 4" 4# 4% 4( 5) 51 52 53 54 55 5" 5# 5% 5( ") "1 "2 "3 "4 "5 "" "# "% "( #) #1 #2

Documentul privind protectia la explozie si evaluarea riscurilor de explozie 1uletine de verificare metrologicale a AMC3urilor din dotare /erificarile &SC&R $isa postului +ermisul de lucru cu foc +ermis gass free, in situatiile de lucrari in spatii inc-ise unde exista pericol de explozie Documentul privind protectia la explozie Autorizatie de lucru in zone x +roiect de zonare x si clasificarea ariilor periculoase +lan te-nic de exploatare Registrul de evidenta a elementelor pentru legare a sarcinilor, dupa caz Registrul cu orele de functionare a ec-ipamentelor te-nice +rogramul de revizii si reparatii a . din dotare +lan de evacuare in caz de urgenta Registre de evidenta a accidentatilor in munca Registre de evidenta a accidentelor usoare Registre de evidenta a incidentelor periculoase Registre de evidenta a im!olnavirilor profesionale Raportare semestriala a accidentelor de munca Registrul de serviciu la !ordul navelor Registrul pentru su!stante toxice Registrul de evidenta a materialelor explozive $ormular comanda si indeplinirea comenzii pentru utilizarea materialelor explozive Cartea te-nica a utila'ului &nstructiuni de lucru +roces ver!al de punere in functiune a sc-elei Conventiile de lucru +roiectele de executie a constructorilor . Masurile preventive si metodele de lucru sta!ilite de anga'ator +roces ver!al de control propriu din punct de vedere al protectiei muncii Materiale necesare informarii si educarii anga'atilor $isele te-nice de securitate pentru su!stante toxice Contractele de lucrari Modul de acorare a materialelor igienico sanitare $isa de expunere la riscuri profesionale videnta nominale a anga'atilor cu -andicap si a celor cu varsta su! 1% ani Dosare de cercetare a accidentelor cu &.M Registrul unic de control

14 Certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului cu anexele aferente

24 Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii 34 Decizii interne pentru2

personalul cu atri!utii in domeniul SSM5 componenta serviciului de SSM conducatorii locurilor de munca5 personalul cu responsa!ilitati conform *SSM6 ex, manipulare depozitare recipiente cu oxigen5 deservire instalatii aer comprimat7

44 Documentele Comitetului de Securitate si Sanatate 8n Munca 6CSSM72


decizia de infiintare5 raportul anual al conducatorului unitatii in CSSM cu privire la situatia securitatii si sanatatii in munca5 raportul medicului care asigura supraveg-erea starii de sanatate a salariatilor5 planul anual de masuri in domaniul SSM si fondul de c-eltuieli necesar5 programul de activitate al serviciului de SSM

54 valuarea riscurile de accidentare si 8m!olnavire profesionala la locurile de munca "4 Dosarul medical individual #4 $isa de aptitudini %4 &nscrierea in fisa de instructa' 9Apt pentru lucru la inaltime9 (4 $oaia de parcurs 1)4 Raport de sedinta siguranta circulatiei 114 *ota de comanda reparatii 124 +rograme de instruire, testare pe meserii sau activitati 134 Masuri te-nico oarganizatorice de prevenire alarmare, intreventie, evacuare si prim a'utor 144 .ematici de instruire 154 Diploma de a!solvire a cursurilor de protectia muncii 1"4 /erificarea testelor utilizate pentru evaluarea cunostintelor in procesul de instruire 1#4 $isele individuale de instructa' de protectia muncii 1%4 +rocese ver!ale care sa ateste modul de efectuare a instructa'ului periodic 1(4 $oaie de prezenta 2)4 *ormativul intern de acordare a ec-ipamentelor individuale de protectie 6 &+7 si de lucru 6 &:7, corespunzator riscurilor activitatii 214 Certificate de conformitate pentru &+ si &: 224 $ise de magazie pentru dotarea cu &+ 234 Documentele care sa ateste ca . utilizate 8n cadrul unitatii sunt certificate de organismele competente, potrivit legii 244 Registre de supraveg-ere a parametrilor te-nologici a instalatiilor in functiune 254 Contractul colectiv de munca 8ntocmit la nivelul unitatii6clauzele referitoare la protectia muncii, la timpul de munca, regimul pauzelor, munca 8n sc-im!uri si intensitatea acesteia7 2"4 Regulamentul de 0rganizare si $unctionare si Regulamentul &ntern 2#4 Masuri te-nice si;sau organizatorice luate pentru protectia 8mpotriva electrocutarii prin atingere directa si indirecta 2%4 1uletine de verificari +RAM 2(4 Determinarile de noxe, in cazul unitatilor cu te-nologii care dega'a noxe c-imice 6 8n vederea sta!ilirii masurilor specifice de protectie a muncii7 3)4 Determinarea limitelor de zgomot la locurile de munca6 daca sunt su! cele maxim admise pentru protectia neuropsi-ica si psi-osenzoriala a executantilor7 314 Reguli proprii pentru aplicarea normelor de protectia muncii corespunzator conditiilor 8n care se desfasoara activitatea la locurile de munca 324 Autorizarea din punct de vedere al protectiei muncii pentru salariatii care exercita meserii ce tre!uie autorizate 334 videnta locurilor de munca cu conditii deose!ite2 vatamatoare, grele si periculoase

344 Certificate medicale cu diagnostic 9accident9 &mplementare noilor prescriptii minime pentru semnalizarea de securitate si;sau sanatate in munca 354 Documentul privind protectia la explozie si evaluarea riscurilor de explozie 3"4 1uletine de verificare metrological a AMC3urilor din dotare 3#4 /erificarile &SC&R 3%4 $isa postului 3(4 +ermisul de lucru cu foc 4)4 +ermis gass free, in situatiile de lucrari in spatii inc-ise unde exista pericol de explozie 414 Documentul privind protectia la explozie 424 Autorizatie de lucru in zone x 434 +roiect de zonare x si clasificarea ariilor periculoase 444 +lan te-nic de exploatare 454 Registrul de evidenta a elementelor pentru legare a sarcinilor, dupa caz 4"4 Registrul cu orele de functionare a ec-ipamentelor te-nice 6 .7 6ex4compresoare7 4#4 +rogramul de revizii si reparatii a . din dotare 4%4 +lan de evacuare in caz de urgenta 4(4 Registre de evidenta a accidentatilor in munca 5)4 Registre de evidenta a accidentelor usoare 514 Registre de evidenta a incidentelor periculoase 524 Registre de evidenta a im!olnavirilor profesionale 534 Raportare semestriala a accidentelor de munca 544 Registrul de serviciu la !ordul navelor 554 Registrul pentru su!stante toxice 5"4 Registrul de evidenta a materialelor explozive 5#4 $ormular comanda si indeplinirea comenzii pentru utilizarea materialelor explozive 5%4 Cartea te-nica a utila'ului 5(4 &nstructiuni de lucru ")4 +roces ver!al de punere in functiune a sc-elei "14 Conventiile de lucru "24 +roiectele de executie a constructurilor, . "34 Masurile preventive si metodele de lucru sta!ilite de anga'ator "44 +roces ver!al de control propriu din punct de vedere al protectiei muncii "54 Materiale necesare informarii si educarii anga'atilor ""4 $isele te-nice de securitate pentru su!stante toxice "#4 Contractele de lucrari "%4 Modul de acorare a materialelor igienico sanitare "(4 $isa de expunere la riscuri profesionale #)4 videnta nominale a anga'atilor cu -andicap si a celor cu varsta su! 1% ani #14 Dosare de cercetare a accidentelor cu &.M #24 Registrul unic de control Acte necesare pe linie +S& 14 24 34 44 54 "4 #4 %4 Decizie de numire cadru te-nic Decizie de numire a ec-ipei de interventie si spri'in Decizie privind instruirea personalului +lan de instruire testare .ematici pentru toate tipurile de instructa' $ise de instruire completate la zi in urma instructa'elor Registru de consemnare efectuare instructa'e cu semnaturile participantilor &nstruire o!ligatorie a personalului de executie lunara6personal de executie a interventiei in caz de incendiu 4+entru celelalte categorii de personal se sta!ileste prin procedura de instruire durata la care are loc instruirea7 (4 .est instructa' introductiv general 1)4 .estare o!ligatorie anuala lucratori

114 .estari periodice 124 $isa o!iectivului trimisa inspectoratului 'udetean 134 Semnalizare cu panouri avertizoare,de interdictie sau de informare conform legii 144 Marcare cai de acces si evacuare 154 +lan controale interne 1"4 Registru de rapoarte de consemnare a controalelor 1#4 &nstructiuni specifice pentru situatii de urgenta pentru meserii,spatii,utila'e dupa caz 1%4 Reglementare fumat 1(4 Reglementare temperaturi extreme 2)4 Reglementare cai de acces si evacuare 214 Reglementare su!stante inflama!ile 224 Reglementare lucru cu foc desc-is 234 +ermise de lucru cu foc ar-ivate 244 Registru de consemnare a permiselor de lucru cu foc 254 +lan de actiune in caz de incendiu 2"4 Decizii sta!ilire responsa!ilitati in caz de incendiu 2#4 Dovada instruire plan de actiune in caz de incendiu 2%4 0rganizarea apararii impotriva incendiilor pe locul de munca ela!orate si afisate la locul de munca 2(4 +lan de evacuare acelasi cu cel de la SSM 3)4 :ista mi'loace de stingere a incendiilor 314 Registru de control alsistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare,alertare ,limitare stingere a incendiilor 324 /erificarea anuala a instinctoarelor 334 Scenariu siguranta la foc6copie7 344 +rocedura tratare deseuri 354 Documente si materiale de instruire vezi ru!rica :egislatie de pe site

S-ar putea să vă placă și