Sunteți pe pagina 1din 7

Dezvoltarea unor noi produse si servicii in cadrul unei intreprinderi

Dezvoltarea unui nou produs si/sau a unui nou serviciu reuneste un ansamblu de activitati corelate si interdependente, desfasurate pe baza unui plan calendaristic prestabilit. Acestea au ca obiective: conceperea si asimilarea in fabricatie si/sau in executie a unor noi produse si/sau servicii, modernizarea celor aflate deja in fabricatie si/sau in executie, introducerea unor noi tehnologii, precum si a celor mai avansate metode de organizare a proceselor de productie si de prestari de servicii. Dezvoltarea unor noi produse si servicii vizeaza urmatoarele aspecte: asigurarea executiei noilor produse si servicii, precum si modernizarea celor aflate in nomenclatorul de fabricatie al intreprinderii, crearea conditiilor tehnice si material-organizatorice, precum si introducerea unor noi tehnologii moderne de fabricatie, reducerea duratei activitatii de dezvoltare a noilor produse si servicii, diminuarea costurilor aferente acestei activitati. Dezvoltarea unui nou produs cuprinde doua etape: pregatirea tehnica (proiectarea produselor pregatirea tehnologica executarea, incercarea si omologarea prototipului si a seriei zero!. pregatirea material organizatorica. "roiectarea produselor constituie prima etapa a pregatirii tehnice a productiei si vizeaza determinarea formei, a dimensiunilor si a caracteristicilor calitative ale produselor ce urmeaza a fi assimilate in fabricatie. "roiectarea produselor cuprinde trei etape si anume: #. $. %. elaborarea temei de proiectare si a studiului tehnico economic elaborarea proiectului ethnic elaborarea desenelor de executie.

&laborarea proiectului tehnic reprezinta a doua etapa a proiectarii produselor. Acesta presupune: efectuarea calculelor necesare dimensionarii noului produs si stabilirea formelor geometrice ale reperelor, pieselor si subansamblurilor alegerea materialului din care va fi fabricat noul produs intocmirea calculelor care sa justifice, din punct de vedere ethnic si economic, optiunea pentru o anumita solutie constructive. 'ea de-a treia etapa o constituie elaborarea desenelor de executie, care prezinta elementele de ordin constructiv pentru fiecare piesa, semifabricat si subansamblu al noului produs. "arcurgerea celor trei etape ale proiectarii produselor este absolute necesara in situatia in care intreprinderea are ca obiectiv fabricatia in serie a noului produs. Daca intreprinderea opteaza pentru fabricarea unui produs unicat, proiectarea produselor presupune doar elaborarea temei de proiectare si a desenelor de executie. "regatirea tehnologica a productiei are ca obiectiv elaborarea tehnologiei de fabricatie a noilor produse. (ehnologia de fabricatie reuneste ansamblul operatiilor de prelucrare a materiilor prime si a materialelor in vederea obtinerii produselor. "rincipalele obiective ale activitatii de pregatire tehnologica a productiei sunt: cresterea gradului de mecanizare si de automatizare al proceselor tehnologice din cadrul intreprinderii rationalizarea consumurilor de materii prime, materiale, combustibil, energie utilizarea eficienta a capacitatilor de productie existente in intreprindere executarea unor produse competitive din punc de vedere al parametrilor de calitate reducerea costurilor de productie cresterea productivitatii muncii. )n practica, pentru executarea unui produs se pot utilize mai multe procedee tehnologice. *e alege varianta de proces tehnologic care are cele mai multe avantaje din punct de vedere economic in comparatie cu celelalte. )n urma unei analize economice pe baza unui sistem de indicatori se realizeaza varianta tehnica optima. 'ostul tehnologic reuneste ansamblul cheltuielilor care depind o anumita varianta tehnologica. 'ostul tehnologic se calculeaza ca diferenta intre costul unitar al produsului(toate cheltuielile de productie! si cheltuielile care nu sunt influentate de felul procesului tehnologic.

'ostul tehnologic cuprinde: #. 'heltuieli variabile - sunt acele cheltuieli care variaza direct proportional cu cantitatea de productie fabricate(sunt incluse cheltuielile cu salariile directe, cheltuieli cu materii prime si materiale, cheltuielile de exploatare a utilajelor, cheltuieli cu combustibil si energie etc.! $. 'heltuieli conventional-constante - sunt acele cheltuieli care raman neschimbate in conditiile in care volumul productiei variaza si cuprind cheltuielile cu salariile personalului administrative si cheltuielile pentru iluminatul si incalzirea sectiilor de productie. &xecutarea, incercarea si omologarea prototipului si a seriei zero are ca obiectiv verificarea concordantei dintre parametrii constructive si functionali ai noului produs si prevederile cuprinse in documentatia elaborata in vederea asimilarii in fabricatie. "rototipul reprezinta unul sau mai multe exemple din produsul ce urmeaza a fi asimilat in fabricatie, care este executat pentru a fi supus unor probe si incercari. *copul acestor probe este daca noul produs respecta parametrii tehnico-constructivi si functionali din documentatia tehnica. 'onfirmarea faptului ca noul produs coresunde cu cel proiectat se realizeaza in cadrul activitatii de omologare, care cuprinde doua etape: - omologarea preliminara (de prototip! *e verifica daca produsul respecta standardele de calitate si daca decizia de alegere a materialelor din reteta de fabricatie este fundamentata din punct de vedere tehnicoeconomic - omologarea finala (de serie zero!. +erificarea mentinerii produsului in parametrii de performanta prevazuti si obtinerea unor informatii cu privire la anduranta si fiabilitatea produsului. De asemenea se mai verifica daca operatiile procesului tehnologic au fost efectuate pe locurile de munca unde urmeaza sa se desfasoare productia de serie si daca tehnologia de fabricatie cuprinde operatiile de control tehnic de calitate. "regatirea material organizatorica reprezinta cea de-a doua etapa a dezvoltarii unui produs si consta in asigurarea conditiilor de ordin material si organizatoric in vederea trecerii la productia de serie.

,biectivele principale ale pregatirii material-organizatorice sunt: #. determinarea necesarului de materii prime, materiale, combustibil, energie, si organizarea activitatilor de aprovizionare tehnico-materiala $. achizitionarea utilajelor, echipamentelor tehnologice si modernizarea celor existente %. organizarea unor cursuri de specializare a personalului implicat in executarea noilor produse -. restructurarea fluxurilor tehnologice la termenele stabilite .. elaborarea unui nou sistem de planificare economica si operativ-calendaristica specific noilor conditii de fabricatie. /odelul de dezvoltare a unui nou produs sau serviciu utilizat frecvent in firmele cu economie dezvoltata si recomandat intreprinderilor romanesti, este structurat in sase etape: Analiza pietei este realizata de catre compartimentul de mar0eting al intreprinderii si consta in intocmirea unui dosar de 'erere de "rogram care cuprinde date privind oportunitateafabricarii noului produs,piata potentiala, nivelul de calitate,costul estimat al produsului, termenele de executie, constrangerile existentesub raportul brevetelor, metodele de management etc. "entru intocmirea acestui dosar se utilizeaza trei categorii de date: comerciale, tehnice, financiare. *tudiul de fezabilitate este realizat de catre un sef de program, desemnat de managementul intreprinderii. Acesta impreuna cu o echipa de lucru, elaboreaza un 'aiet de sarcini functional in care sunt evidentiate o serie de elemente: confirmarea nevoii noului produs, functiunile principale ale produsului, eficacitatea tehnica, variantele posibile pentru produs. 'onceptia produsului are in vedere urmatoarele: #. $. %. -. elaborarea specificatiilor tehnice privind noul produs identificarea si analiza solutiilor posibile si a fezabilitatii lor estimarea costurilor aferente noului produs si a termenelor de executie crearea centrelor de activitati si a centrelor auxiliare

Definirea produsului este realizata de catre 1iroul de *tudii pe baza datelor cuprinse in 'aietul de *arcini si in fisele tehnologice elaborate anterior. *e realizeaza simulari privind comportamentul produsului, se realizeaza machete, prototipuri si se face incercarea acestora etc.

&tapa de calificare si omologare consta in aprobarea finala a produsului. Danone este cea mai mare companie producatoare de iaurturi din lume, fiind, de asemenea, un important producator de biscuiti si cereale. 'ompania a fost fondata in anul #233 sub numele de 1*4. Danone este prezent in #$5 de tari si este numarul # mondial in productia de iaurturi si numarul $ mondial in producta de apa imbuteliata . 4umar de angajati in $556: 63.5-'ifra de afaceri in $556: #$,6 miliarde &uro +enit net: $556: #,#7. miliarde &uro $553: #,2 miliarde &uro /isiune Danone isi propune sa aduca, in fiecare zi, cat mai multor oameni din intreaga lume, sanatate, prin alimente echilibrate nutritional si gustoase. 89na dintre principalele idei directoare ale :rupului Danone este aceea ca alimentele joaca un rol important in promovarea sanatatii si a starii de bine a fiecarei persoane. De aceea, suntem convinsi ca trebuie permanent sa imbunatatim calitatea nutritionala a produselor noastre, sa investim in cercetare si noi programe de dezvoltare si informare ce au drept scop principal, promovarea activitatii fizice si a unei diete variate, sanatoase si echilibrate.8 (;ranc0 <iboud, "resedintele :rupului Danone!. +alori =a Danone, 9manismul, Deschiderea, "roximitatea si &ntuziamul asigura fundamentul pentru o cultura organizationala unica si sustin identitatea Danone in toate tarile unde compania este prezenta. /odelul Danone este bazat pe ideea ca dezvoltarea umana si performanta economica se potenteaza reciproc. 9manism Atentia acordata individului, fie ca acesta este consumator, colaborator sau simplu cetatean, este in centru deciziilor noastre.9manismul, pentru Danone, este responsabilitate, respect si generozitate. <esponsabilitate: Danone se preocupa de siguranta oamenilor si a produselor, de comunitatea in care isi desfasoara activitatea si de mediul inconjurator.

<espect: Danone respecta diferentele culturale, precum si pe partenerii sai sociali si comerciali si contribuie la dezvoltarea acestora. :enerozitate: 'uprinde notiunile de transparenta, dialog si lucru in echipa.

UNIVERSITATEA AUREL VLAICU ARAD FACULTATEA DE STIINTE ECONO ICE S!ECIALI"AREA ANA#E ENT$ AN III$ "I

Re%erat la disciplina ana&e'entul productiei

'oordonator: =ect. 9niv Dr. 1alan =eonard

*tudent: Adam *imona-/ihaela

A<AD, $5#%