Sunteți pe pagina 1din 1

06 Jun 2013

Codul de Procedur Fiscal modificri i completri aduse de OUG 50/2013


Dupa cum stiti, din articolul nostru de ieri, n Mo itorul Oficial! Partea "! r# 320/3#0$#2013, a fost publicat Ordo a %a de Ur&e % a Gu'er ului r# 50/2013 text integral privind reglementarea unor msuri fiscale, iar in cele ce urmea a, pre entm !in sinte a oficiala" modificrile #i completrile aduse $odului de %rocedur& 'in(nd cont de prioritatea obiectivului de cre#tere a performan)ei colectrii veniturilor bugetare n cadrul cruia un rol important revine #i msurilor de constr(ngere pentru neconformarea la plat a obliga)iilor fiscale #i pentru crearea premiselor relansrii economice prin reducerea poverii fiscale din sarcina contribuabilului, ( cep) d cu 1 iulie 2013 i'elul pe alit%ilor de ( t)r*iere 'a fi de 0!02+ pe tru fiecare *i de ( t)r*iere! pe tru o,li&a%iile de plat scade te dup 1 iulie 2013& Penalitile de ntrziere reprezint sanciunea pentru nendeplinirea obligaiilor de plat la scaden i se calculeaz pentru fiecare zi de ntrziere, ncepnd cu ziua imediat urmtoare termenului de scaden i pn la data stingerii sumei datorate inclusiv. Pe alitatea de ( t)r*iere u ( ltur o,li&a%ia de plat a do,) *ilor! care rm) aplica,ile ( propor%ie de 0!0-+ pe tru fiecare *i de ( t)r*iere# Dob(n ile repre int ec*ivalentul pre+udiciului creat titularului crean)ei fiscale ca urmare a neac*itrii de ctre debitor a obliga)iilor de plat la scaden) #i se calculea* pe tru fiecare *i de ( t)r*iere, ncep(nd cu iua imediat urmtoare termenului de scaden) #i p(n la data stingerii sumei datorate inclusiv& %entru o,li&a%iile de plat cu scade %a p) la 1 iulie 2013 care se sti & dup aceast dat, se aplic nivelul de penalitate de ntrziere potrivit legislaiei n vigoare pn la aceast dat, respectiv 5% din obligaiile fiscale principale stinse dac stingerea se realizeaz n urmtoarele 6 de zile, iar dup (mpli irea terme ului de $0 de *ile nivelul penalit)ii de nt(r iere este de 1,- din obliga)iile fiscale principale rmase nestinse& $rean)ele fiscale administrate de .inisterul /inan)elor %ublice, prin 0gen)ia 1a)ional de 0dministrare /iscal, cu excep)ia celor cu re)inere la surs #i a accesoriilor aferente acestora, precum #i crean)ele bugetelor locale pot fi sti se! la cererea de,itorului! oric) d! cu acordul creditorului fiscal, prin trecerea n proprietatea public a statului sau, dup ca , a unit)ii administrativ2teritoriale a bunurilor imobile, inclusiv a celor supuse executrii silite& Pot deveni debitori i persoanele care i asum obligaia de plat a debitorului, printr!un anga"ament de plat sau printr!un alt act nc#eiat n form autentic, cu asigurarea unei garanii reale la nivelul obligaiei de plat. $n acest caz, bunurile imobile oferite n vederea stingerii prin dare n plat trebuie s nu fie supuse e%ecutrii silite i s nu fie grevate de alte sarcini. 3unurile imobile trecute n proprietatea public sunt date n administrare n condi)iile legii, cu condi)ia men)inerii, pe o perioad de , ani, a u ului #i a interesului public& %(n la intrarea n vigoare a actului prin care s2a dispus darea n administrare, imobilul se afl n custodia institu)iei care a solicitat preluarea n administrare& 4nstitu)ia care are bunul n custodie are obliga)ia inventarierii acestuia, potrivit legii& 5ursa !cu multumiri pentru posibilitatea preluarii" 666&finantevalcea&ro