Sunteți pe pagina 1din 10

MULTIPLE CHOICE

1)

Precizati care sunt pilonii strategiei bancare ? 1 obiective strategice generale; 2 garantiile bancare; 3 contractele de imprumut.
ANS: 1

2)

Precizati care din elementele de mai jos se inregistreaza in activul bilantului bancii ? 1 rezerva minima obligatorie; 2 imprumuturi de la alte banci; 3 capitalul bancii.
ANS: 1

3)

Precizati care din elementele de mai jos se inregistreaza in pasivul bilantului bancii ? 1 credite pe termen scurt; 2 imobilizari corporale; 3 resurse atrase de la clientela nebancara.
ANS: 3

4)

Plasamentele pe piata interbancara se inregistreaza in : 1 activul bilantului bancii; 2 pasivul bilantului bancii; 3 in afara bilantului.
ANS: 1

5)

Diferenta dintre veniturile si cheltuielile bancii reprezinta : 1 profitul bancii; 2 pierderea bancii; 3 profitul sau pierderea bancii
ANS: 3

6)

Precizati care dintre indicatorii de mai jos sunt specifici pentru aprecierea eficientei bancii ?
1 2 3

numarul de sucursale si agentii; volumul creditelor acordate; rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE)

ANS: 3

7)

Precizati care dintre indicatorii de mai jos sunt cuprinsi in Planul de credite si resursele de acoperire ale acestora ?

1 2 3

creditele pe termen scurt; veniturile din dobanzi la credite; numarul de personal.

ANS: 1

8)

Precizati care dintre indicatorii de mai jos sunt cuprinsi in bugetul de venituri si cheltuieli al bancii bancii ?
1 2 3

creditele pe termen scurt; veniturile din dobanzi la credite; numarul de personal.

ANS: 2

9)

Profitul net reprezinta: 1 profitul - pierderea ; 2 profitul dupa impozitare. 3 profitul din exploatare + profitul financiar + profitul exceptional;
ANS: 2

10)

Precizati care dintre indicatorii de efecienta de mai jos este important pentru actionari? 1 profitul brut; 2 profitul net; 3 rentabilitatea capitalurilor proprii.
ANS: 3

11)

Veniturile din exploatare cuprind :


1 2 3

veniturile din dobanzi; veniturile din penalitati; subscrieri din partea actionarilor.

ANS: 1

12)

Cheltuielile cu provizioanele constituite de banca reprezinta : :


1 2 3

cheltuieli din exploatare; cheltuieli financiare; cheltuieli de personal.

ANS: 1

Management financiar bancar licenta iulie 2013 - grad mediu


MULTIPLE CHOICE

13)

BCR Banca pentru locuinte este o banca :


1 2 3

universala; mutuala; specializata.

ANS: 3

14)

Precizati care din organismele colective de conducere sunt obligatorii a exista intr-o societate bancara ? 1 Comitetul Oamenilor Muncii; 2 Asociatia Romana a Bancilor; 3 Comitetul de Risc.
ANS: 3

15)

Organizarea activitatii bancii poate fi privita din punct de vedere :


1 2 3

administrativ functional; ierarhic, functional si structural; teritorial

ANS: 2

16)

Precizati in ce pozitie ierarhica se afla Comitetul de Directie in cadrul structurii organizatorice a unei banci ?
1 2 3

subordonat Consiliului de Administratie; subordonat conducerii executive; subordonat Comitetului de Credite

ANS: 1

17)

Precizati care este organul suprem de conducere a unei societati bancare ? 1 Adunarea Generala a Actionarilor; 2 Comitetul de Administrare a Activelor si Pasivelor; 3 Adunarea Creditorilor
ANS: 1

18)

Retelele teritoriale ale societatilor bancare din Romania cuprind :


1

filiale si agentii;

2 3

sucursale si agentii; sucursale judetene si orasenesti.

ANS: 2

19)

Precizati care din documentele mentionate mai jos sunt utilizate in cadrul operatiunilor bancare cu numerar ? 1 foaie de varsamant cu chitanta; 2 cambia; 3 biletul la ordin.
ANS: 1

20)

Precizati care dintre instrumentele de plata mentionate mai jos se incadreaza in categoria instrumente de plata de credit?
1 2 3

cambia; cec-ul; ordinul de plata

ANS: 3

21)

Precizati care dintre instrumentele de plata mentionate mai jos se incadreaza in categoria instrumente de plata de debit?
1 2 3

cambia; ordinul de plata; ordinul de incasare.

ANS: 1

22)

Precizati care dintre instrumentele de plata mentionate mai jos sunt si efecte de comert?
1 2 3

ordinul de plata si cec-ul; ordinul de incasare si foaia de varsamant; cambia si biletul la ordin

ANS: 3

23)

Ce intelegeti prin decontare intrabancara ?


1 2 3

decontarea intre doua sucursale ale aceleiasi banci; decontarea intre o sucursala si o agentie; decontarea intre doua sucursale ale unor banci diferite.

ANS: 1

24)

Ce intelegeti prin decontare interbancara ?


1 2

decontarea intre o sucursala si o agentie ale aceleiasi banci; decontarea intre doua sucursale bancare din Romania;

decontarea intre doua unitati teritoriale ce apartin de societati bancare diferite.

ANS: 3

25)

Precizati ce se intelege prin gir ?


1 2 3

o modalitate de transfer a unui efect de comert; o modalitate de decontare; o modalitate de garantare.

ANS: 1

26)

Ce se intelege prin aval ?


1 2 3

o modalitate de plata; o modalitate de garantare; un efect de comert.

ANS: 2

27)

Contractele de tip forward pe cursul de schimb sunt menite sa protejeze impotriva riscurilor :
1 2 3

pe cumparator; pe vanzator; atat pe cumparator cat si pe vanzator.

ANS: 3

28)

Precizati care din operatiunile de mai jos se incadreaza in categoria instrumente financiare derivate?
1 2 3

contractul de imprumut; contractul swap pe rata dobanzii; acreditivul irevocabil.

ANS: 2

29)

Precizati ce relatie exista intre capitalul social si fondurile proprii ale unei societati bancare ?
1 2 3

capitalul social include fondurile proprii; fondurile proprii includ capitalul social; nu exista o relatie intre cele doua categorii.

ANS: 2

30)

Participatiile detinute de o societate bancara la alte societati financiare influienteaza fondurile proprii ale bancii , in sensul :
1

majorarii acestora

2 3

nu influenteaza in niciun fel; diminuarii fondurilor proprii

ANS: 3

31)

Ce se intelege prin grad de adecvareare a capitalului unei societati bancare, in conformitate cu acordurile de la Basel ?
1 2 3

un raport intre capitalul propriu si activele bilantiere; un raport intre capitalul propriu si activele bilantiere si extrabilantiere; un raport intre capitalul propriu si activele bilantiere si din afara bilantului ponderate la risc.

ANS: 3

32)

Sa se precizeze care este gradul de risc asociat creditelor acordate de banci persoanelor fizice (retail), conform Basel II ?
1 2 3

100 %; 75 %; 50 %.

ANS: 2

33)

Sa se precizeze care este gradul de risc asociat creditelor acordate de banci garantate cu proprietati imobiliare, conform BASEL II ?
1 2 3

35 %; 50 %; 75 %

ANS: 1

34)

Precizati care este formula de calcul a rezervelor minime obligatorii (Rmo) in functie de baza de calcul (Bro) si rata de constituire (Rro) a acestora :
1 2 3 Rmo = Bro * Rro / 100 Rmo = Bro - Rro Bro / Rro *100

ANS: 1

35)

Precizati care din benzile de lichiditate de mai jos se utilizeaza in analiza lichiditatii bancii ?
1 2 3

0 3 luni; 3 luni 6 luni; 6 luni 12 luni; 0 1 luna; 1 luna 3 luni; 3 luni 6 luni; 6 luni 12 luni; 0 1 luna ; 1 luna 3 luni; 3 luni 6 luni; 6 luni 12 luni; peste 12 luni

ANS: 3

36)

Precizati care este relatia intre indicatorii : rentabilitatea activelor (ROA), rentabilitatea capitalului propriu (ROE) si multiplicarea capitalului (efectul de levier L) ?
1 2 3

ROE este rezultatul ptrodusului (imultirii) intre ROA si L; ROE se obtine prin impartirea ROA la L; ROE se determina ca diferenta intre ROA si L.

ANS: 1

37)

Precizati care este relatia intre indicatorii : rata rentabilitatii economice (RRE); rata profitului net (RPN) si rata utilizarii activelor (RUA)? 1 RRE se determina ca diferenta intre RUA si RPN; 2 RRE se determina ca raport intre RUA si RPN; 3 RRE se determina prin imultirea RPN si RUA
ANS: 3

38)

Sa se precizeze cursul forword la 90 zile.intr-un contract la termen leu / eur, cunoscand cursul spot (la vedere) = 4,4562 lei/eur; rata dobanzii pentru eur/3 luni = 2,1510 %/ an si rata dobanzii pentru lei / 3 luni = 6,5125% / an.
1 2 3

4,5525 lei/eur; 4,4021 lei/eur; 4,5045 lei/eur

ANS: 3

39)

SC STAR SA s-a imprumutat la banca cu suma de 2.500.000 lei pe termen de 1 an, cu plata dobanzii semianuala in variantele : (1) dobanda fixa 14 %/an sau (2) dobanda variabila : plata I de 16 % /an; plata a II a 13 % /an. Se cere sa se stabileasca suma dobanzii de plata in varianta dobanzii fixe .
1 2 3

345.000 lei; 350.000 lei; 355.000 lei.

ANS: 2

40)

SC STAR SA s-a imprumutat la banca cu suma de 2.500.000 lei pe termen de 1 an, cu plata dobanzii semianual in variantele (1) dobanda fixa 14 %/an sau (2) dobanda variabila : plata I de 16 % /an; plata a II a 13 % /an. Se cere sa se stabileasca suma dobanzii de plata in varianta dobanzii variabile .
1 2 3

342.500 lei; 352.500 lei; 362.500 lei.

ANS: 3

41)

SC STAR SA s-a imprumutat la banca cu suma de 2.500.000 lei pe termen de 1 an, cu plata dobanzii semianual in variantele (1) dobanda fixa 14 %/an sau (2) dobanda variabila : plata I de 16 % /an; plata a II a 13 % /an. Se cere sa se stabileasca varianta de plata a dobanzii favorabila companiei :
1 2 3

dobanda fixa; dobanda variabila; ambele variante

ANS: 1

42)

BETA BANK SA, inregistrata in Romania , are un capital propriu de 150 milioane lei. Sa se precizeze care este volumul activelor bilantiere si extrabilantiere ponderate la risc pe care le poate angaja banca pentru a se incadra in standardele de adecvare a capitallui stabilite ?
1 2 3

1.850 milioane lei; 1.875 milioane lei; 1.900 milioane lei

ANS: 2

43)

ZAPRA BANK SA , inregistrata in Serbia, are un capital propriu de 60 milioane EUR. Sa se precizeze care este volumul activelor bilantiere si extrabilantiere ponderate la risc, pe care le poate angaja banca pentru a se incadra in standardele de adecvare a capitalului stabilite ?
1 2 3

450 milioane EUR; 475 milioane EUR; 500 milioane EUR.

ANS: 3

44)

BANK AMIRA SA din Grecia, inregistra la finele anului active (bilantiere si extrabilantiere ) ponderate la risc in suma de 3.500 milioane EUR si un capital propriu de 250 milioane EUR. Sa se stabileasca cu cat trebuie sa majoreze actionarii bancii capitalul pentru a se incadra in standardele de adecvare a capitalului stabilite.
1 2 3

cu 25 milioane EUR; cu 30 milioane EUR; cu 35 milioane EUR

ANS: 2

45)

Societatea bancara BETA BANK SA inregistra la finele anului precedent urmatoarea situatie a activelor si pasivelor pe benzi de lichiditate : - lei 0 1 luni 1-3 luni 3-6 luni 6-12 luni Peste 12 TOTAL luni Total active 5.000 4.000 6.000 10.000 3.000 28.000

Total pasive 4.000 5.000 6.000 12.000 2.000 29.000 Se cere sa se calculeze excedentul/deficitul de lichiditate pentru banda de lichiditate 6 12 luni.
1 2 3

excedent 2.000 lei; deficit 2.000 lei; deficit 1.000 lei

ANS: 2

46)

Societatea bancara BETA BANK SA inregistra la finele anului precedent urmatoarea situatie a activelor si pasivelor pe benzi de lichiditate : - lei 0 1 luni 1-3 luni 3-6 luni 6-12 luni Peste 12 TOTAL luni Total active 5.000 4.000 6.000 10.000 3.000 28.000 Total pasive 4.000 5.000 6.000 12.000 2.000 29.000 Se cere sa se calculeze indicatorul de lichiditate pentru banda de lichiditate 1 3 luni.
1 2 3

0,90; 0,85; 0,80.

ANS: 3

47)

Societatea bancara BETA BANK SA inregistra la finele anului precedent urmatoarea situatie a activelor si pasivelor pe benzi de lichiditate : - lei 0 1 luni 1-3 luni 3-6 luni 6-12 luni Peste 12 TOTAL luni Total active 5.000 4.000 6.000 10.000 3.000 28.000 Total pasive 4.000 5.000 6.000 12.000 2.000 29.000 Se cere sa se calculeze lichiditatea imediata (acida).
1 2 3

1,25; 1,15; 1,05

ANS: 1

48)

Societatea bancara BETA BANK SA inregistra la finele anului precedent urmatoarea situatie a activelor si pasivelor pe benzi de lichiditate : - lei 0 1 luni 1-3 luni 3-6 luni 6-12 luni Peste 12 TOTAL luni Total active 5.000 4.000 6.000 10.000 3.000 28.000 Total pasive 4.000 5.000 6.000 12.000 2.000 29.000 Se cere sa se calculeze GAP ul cumulat la12 luni.
1 2 3

1.000 lei; 1.000 lei; 2.000 lei.

ANS: 2

49)

Societatea bancara BETA BANK SA inregistra la finele anului precedent urmatoarea situatie a activelor si pasivelor pe benzi de lichiditate : - lei 0 1 luni 1-3 luni 3-6 luni 6-12 luni Peste 12 TOTAL luni Total active 5.000 4.000 6.000 10.000 3.000 28.000 Total pasive 4.000 5.000 6.000 12.000 2.000 29.000 Se cere sa se calculeze indicele GAP la 12 luni.
1 2 3

0 % + 3,57 %; -3,57 %.

ANS: 3

50)

BETA BANK SA inregistra la finele anului precedent un bilant total de 3.500 milioane lei, capitaluri proprii in suma de 300 milioane lei si o rentabilitate a capitalului propriu de 10 %. Se cere sa se determine contributia bancii la realizarea veniturilor bugetului de stat , din impozitul pe profit pe anul precedent.
1 2 3

4,85 milioane lei; 5,71 milioane lei; 6,25 milioane lei.

ANS: 2