Sunteți pe pagina 1din 2

ACORD DE TRANSFER

ncheiat astzi ..........................


la ..............................................
I. PRILE ACORDULUI
1.1. Clubul .......................................... cu sediul n ....................................
str. ................................... nr. ............, sectorul/judeul .............................., nregistrat n
Registrul persoanelor juridice prin Sentina civil nr. ........................................
din ..................................... a .................................. reprezentat de ...................................
avnd funcia de ....................... n calitate de cedent, pe de o parte, i
1.2. Clubul ............................................. cu sediul n ..............................
str. ..................................... nr. ............., sectorul/judeul ............................, nregistrat n
Registrul persoanelor juridice prin Sentina civil nr. .........................................
din ..................................... a ................................ reprezentat de ........................................
avnd funcia de ................... n calitate de cesionar; n prezena juctorului care face
obiectul transferului,
au convenit s ncheie prezentul acord de transfer, cu respectarea urmtoarelor clauze:
II. OBIECTUL ACORDULUI
2.1. Obiectul prezentului acord de transfer l constituie transferarea
juctorului .......................................... fiul lui .............................. i al ....................................
nscut la data de ............................................. n localitatea ................................................
sectorul/judeul ..........................................., domiciliat n ..................................,
str. ................ nr. .........., bloc ............, scara .........., etaj .........., ap. ............,
sector/jude ......................................................................, posesorul buletinului/crii de
identitate seria ............................. nr. ......................................... eliberat()
de ..................................... la data de ....................................., posednd legitimaia de
juctor nr. .......................... din ......................... de la clubul .................................... la
clubul ..................................................................................... .
III. DURATA TRANSFERULUI
3.1. Transferul este definitiv, ncepnd cu data
de ..................................................................................
sau
3.1. Transferul este temporar*, pe perioada de la ............................ pn
la .........................................
IV. INDEMNIZAIA DE FORMARE/PROMOVARE
4.1. Odat cu semnarea prezentului acord de transfer, clubul cesionar i asum urmtoarele
obligaii:
a) s plteasc clubului cedent indemnizaia de formare/promovare n valoare de ................
lei, stabilit potrivit bazei de calcul anexe, care face parte integrant din prezenta
convenie;
b) s retrocedeze clubului cedent juctorul care face obiectul prezentului acord de transfer,
la termenul-limit prevzut de acesta, n cazul n care transferul este temporar;
c) s ncheie, ncepnd cu data transferului, contract individual de munc sau convenie
civil de prestri de servicii, cu respectarea legii.
V. ALTE CLAUZE
...................................................................................................................................................
...
...................................................................................................................................................
...
VI. CLAUZE FINALE
6.1. Prezentul acord de transfer, mpreun cu anexele sale care fac parte integrant din cuprinsul
lui, reprezint voina prilor i nltur orice alt nelegere verbal dintre acestea,
anterioar sau ulterioar ncheierii lui.

Prezentul acord de transfer a fost ncheiat n 3 (trei) exemplare, cte unul pentru fiecare
parte, i unul s-a depus i nregistrat la ....................................... .
CLUBUL CEDENT
CLUBUL CESIONAR
JUCTORUL
____________
*Durata transferului temporar nu poate depi termenul pentru care este ncheiat
contractul individual de munc cu clubul cedent.