Sunteți pe pagina 1din 17

ANDREI AGUNA Facultatea de Drept i tiine Administrative Anul II Specializarea Drept

Strm eanu !ucian

POLITOLOGIE Obiectul de studiu al Politologiei

"r#$es#r E%aminat#r Dr&'#i Nic#lae

Sesiunea Fe ruarie ())*

CUPRINS

I+ Obiectul de studiu al politologiei,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,+,+( -+D#meniul p#litic . # iectul de studiu al p#lit#l#'iei,,,,,,,,,,,,,,,,,( (+"#lit#l#'ia /n sistemul tiinel#r p#litice,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,++0

II. Sistemul politic,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,+* -+Sistemismul . paradi'm& a #r'aniz&ril#r c#mple%e,,,,,,,,,,,,,,,,,+* (+1#ninutul2 structura i $unci#nalitatea sistemului p#litic,,,,,,,,,,,,,+,++3 0+ Relaia sistem p#litic + Re'im p#litic,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,++,,+4 III. Puterea politic,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,+-) -+"uterea p#litic& i c#nceptele c#relative,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,+-) (+5nt#l#'ia puterii,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,+-(

IV. Statul . Pri cipala i stitu!ie a sistemului politic,,,,,,,,,,,,,,,,-6 -+1#nceptul de stat+ Apariia i ev#luia statului,,,,,,,,,,,,,,,,,,+++-6 (+Esena statului+ 7ip#l#'ie,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,++,,+-*

I. O"IECTUL #E STU#IU $L POLITOLOGIEI

"#lit#l#'ia reprezint& una din tiinele le'ate de a$irmarea p#liticului ca sistem i2 /nde#se i2 a statului+ 8ns&i denumirea de 9"#lit#l#'ie: pr#vine de la d#u& cuvinte 'receti; 9p#lis: care /nseamn& stat2 cetate i 9l#'#s: tiin&2 semni$icnd tiina despre stat2 despre cetate2 respectiv tiina p#litic&+ Su aceast& denumire de +tiina p#liticii+ s.a dezv#ltat de.a lun'ul timpului pn& /n deceniul al <I.lea al sec#lului ==2 cnd a c&p&tat denumirea de "#lit#l#'ie+ 7ermenul de 9p#lit#l#'ie: a $#st lansat /n peri#ada p#st elic& de c&tre 'ermanul Eu'en Fisc>er ?alin' i $rancezul Andr@ 7>erive i $#l#sit /n -4*6 de Gert v#n EAnern2 pentru a denumi tiina p#litic&+ %. #ome iul politic & obiectul de studiu al politologiei Definirea obiectului unei tiine /n 'eneral i2 /n m#d de#se it2 al unei tiine s#ciale este # pr# lem& c#mple%& care impune precizarea mai mult#r elemente2 precum; d#meniul distinct pe care /l studiaz& i din ce un'>i de vedereB cate'#riile2 pr#cesele s#ciale i le'ile speci$iceB l#cul tiinei respective /n sistemul tiinel#r s#ciale2 /n 'eneral2 i /n cadrul sistemului tiinel#r din d#meniul de activitate respectiv+ Obiectul de studiu al politologiei este politicul, ca subsistem al sistemului social global + "#liticul reprezint& acel d#meniu al vieii s#ciale /n care se des$&#ar& viaa c#ntient& a #amenil#r2 de re'ul& /n m#d #r'anizat2 pentru pr#m#varea anumit#r interese ce se mani$est& su # multitudine de $#rme2 precum; interese individuale2 'enerale2 de 'rup s#cial2 nai#nale2 internai#nale2 interese ec#n#mice2 spirituale2 p#litice etc+ Servirea i pr#m#varea diversit&ii de interese2 atunci cnd se realizeaz& /n m#d c#ntient2 prin activit&i #r'anizate i pr#'ramate2 se c#nstituie /n d#meniul p#litic+ D#meniul p#litic se prezint& su trei aspecte; sistem p#litic2 aciune p#litic& i 'ndire p#litic&2 /ntre acestea e%istnd # strns& interdependen&+ Ge#r'es ?urdeau2 c#ncepnd p#liticul c#relat cu ideea de structur&2 arat& c& acesta c#nstituie #satura necesar& s#ciet&ii+ 8n rap#rt cu val#rile p#litice2 p#liticul este # structur& neutr&2 ne$iind nici de stn'a2 nici de dreapta2 r&mnnd insensi il la $luctuaiile ist#riei+ "#litica este activitatea ce c#nst& /n de$inirea puterii i e%ercitarea prer#'ativel#r sale+ "#litica este # $uncie necesar&2 un pr#ces de creare a un#r n#rme i val#ri+ Raiunea de a $i ap#liticii este c#nstruirea p#liticului+ 1a structur& p#litic& a s#ciet&ii2 p#liticul este permanent c#rectat2 /m #'&it2 ampli$icat prin p#litic&+ !a Culien Freund2 p#liticul este att # cate'#rie $undamental&2 c#nstant& i indestructi il& a naturii i e%istenei umane2 ct i # realitate care r&mne identic& /n spaiu i timp2 /n ciuda

variaiil#r puterii i a re'imuril#r p#litice2 a aspiraiil#r c#n$uze i c#ntradict#rii ale #amenil#r+ "#litica este # activitate circumstanial&2 cauzal& i varia il& /n $#rmele sale2 /n #rientarea sa2 # activitate /n serviciul #r'aniz&rii practice i al c#eziunii s#ciet&ii+ C+ Freund e%amineaz& p#liticul /n rap#rt cu natura uman& i s#cietatea+ "#liticul tre uie e%plicat +prin el /nsui2 prin le'ile sale i presup#ziiile pr#prii2 prin aciunea sa speci$ic& i nu prin alte lucruri2 ca; ec#n#mia2 m#rala2 i#l#'ia2 psi>#l#'ia+2 c#nc>ide C+ Freund+ 8n c#ncepia acest#r p#lit#l#'i2 p#liticul este elementul c#nstitutiv al esenei s#ciale i umane2 identic cu sine i etern2 iar p#litica reprezint& # mani$estare ist#ricete varia il& a p#liticului2 # activitate necesar&2 dar cu un c#ninut c#ntin'ent+ Rap#rtul p#litic.p#litic& apare la aceti p#lit#l#'i i su $#rma relaiei dintre elementul invaria il i aspectele $en#men#l#'ice+ "#liticul este invariantul2 care r&mne acelai /n p#$ida tutur#r m#di$ic&ril#r ce se pr#duc de.a lun'ul timpului la nivelul p#liticiiB elementele invariante ale structurii p#liticului sunt cele care.i dau calitatea sa speci$ic&+ Distincia p#litic.p#litic& ne c#nduce i la distincia # iectiv.su iectiv+ "#liticul este c#nsiderat un $en#men # iectiv al realit&ii s#ciale2 iar p#litica # activitate su iectiv& de permanent& revizuire a structurii p#litice prin intermediul ideil#r2 credinel#r sau reprezentanil#r 'rupuril#r s#ciale+ 8n le'&tur& cu m#mentul apariiei d#meniului p#litic2 /n lumea p#lit#l#'il#r e%ist& c#ntr#verse+ Unii p#lit#l#'i susin c& p#liticul este c#nstitutiv pentru esena uman& i s#cial& i c&2 deci2 e%ist& de cnd e%ist& s#cietateaB alii c#nsider& p#liticul ca $iind un $en#men care a ap&rut /n anumite c#ndiii ist#rice+ Fiecare dintre aceste c#ncepii are di$erite variante+ Avnd ca # iect de studiu d#meniul p#litic2 p#lit#l#'ia studiaz& cate'#riile2 pr#cesele i le'ile speci$ice acestui d#meniu su aspectele sale cele mai 'enerale+ De aceea2 p#lit#l#'ia c#nstituie pentru d#meniul p#litic# tiin& de ma%im& 'eneralizare2 ea studiind le'ile cele mai 'enerale ale acestui d#meniu2 ct i cate'#riile i pr#cesele le'ate de ele+ '. Politologia ( sistemul )tii !elor politice "rin c#ninutul i sc#purile sale2 p#lit#l#'ia este # tiin& despre d#meniul p#litic+ D#meniul p#litic2 ca d#meniu al vieii s#ciale2 c#nstituie # iectul de studiu al mai mult#r discipline p#litice+ Al&turi de p#lit#l#'ie2 d#meniul p#litic e studiat de tiina dreptului2 tiina statului2 tiina partidel#r Dstasi#l#'iaE2 ist#rie2 $il#s#$ia p#litic&2 s#ci#l#'ia p#litic&2 'e#p#litic&2 te#ria relaiil#r internai#nale2 d#ctrinele p#litice2 antr#p#l#'ia p#litic&2 psi>#l#'ia p#litic&2 te#ria mana'ementului p#litic etc+ Fa& de t#ate acestea2 p#lit#l#'ia studiaz&2 dup& cum s.a meni#nat2 d#meniul p#litic su aspectele sale cele mai 'enerale i2 ca atare2 studiaz& le'ile 'enerale ale p#liticului2 care st& la aza tutur#r cel#rlalte tiine p#litice2 ele $iind2 /ntr.un $el2 tiine

particulare ale p#liticului2 /n sensul c& $iecare dintre acestea are /n studiu un anumit se'ment al p#liticului i nu ansam lul s&u+ Aceast& realitate a determinat pe muli p#lit#l#'i s& c#nsidere p#lit#l#'ia ca tiina $undamental& a p#liticului+ Se p#ate v#r i /ns& despre alt 'en de delimitare2 re$erit#r la aria de cuprindere a $en#menel#r i 'radul de 'eneralizare+ Din acest punct de vedere2 putem v#r i de tiin& ca # te#rie 'eneral& a d#meniului2 cum este p#lit#l#'ia pentru d#meniul p#litic2 i de tiine particulare2 cum sunt celelalte tiine p#litice+ Este adev&rat c& unii p#lit#l#'i2 v#r ind despre p#lit#l#'ie i alte tiine ale p#liticului2 pun de multe #ri semnul e'alit&ii /ntre ele+ Fultitudinea aspectel#r su care se prezint& p#liticul a creat # situaie special&2 /n sensul c& $iecare p#lit#l#' se #prete la # anumit& latur& a acestuia2 declarnd.# # iect al p#lit#l#'iei+ 1#nsider&m c& p#lit#l#'ia studiaz& p#liticul ca sistem /n multitudinea aspectel#r sale; relai#nale2 institui#nale2 aci#nale2 s#cial.psi>#l#'ice2 culturale+ "#liticul este analizat att din punct de vedere structural.$unci#nal2 prezentndu.se c#mpunerea sa interi#ar&2 ct i din punct de vedere ist#ric#.'enetic2 evideniindu.se ev#luia2 dezv#ltarea sa+ 1a te#rie 'eneral& despre d#meniul p#litic2 p#lit#l#'ia are anumite $uncii; . cognitiv De%plicativ&E2 de#se it de imp#rtant& pentru c& prin aceast& $uncie se realizeaz& cun#aterea i /nele'erea $en#menului p#litic2 interpretarea ct mai c#rect& a acestui $en#men c#nducnd la # atitudine i un c#mp#rtament c#respunz&t#r + vala ile pentru s#cietatea p#litic&2 dar i pentru s#cietatea civil&B . prospectiv2 care se re$er& la previziunea p#litic& pe aza un#r investi'aii de ampl#are2 menit& s& desci$reze tendinele $en#menului p#litic2 mutaiile ce survin /n cadrul rap#rturil#r s#ciale pe plan nai#nal i internai#nal i al n#il#r cerine de pr#'res ale s#ciet&iiB . . . axiologic Devaluativ&E + indicaiile de val#areB normativ . re'uli . nu sunt prescriptive ca /n drept2 etic& sau reli'ieB 9pra%i#l#'ic&:+ Momente importante n constituirea i dezvoltarea politologiei+ 8n 'eneral2 un demers p#lit#l#'ic c#nine dia'n#ze Dcaracteriz&ri ale situaiil#r p#litice sau s#ciale de interes2 enun&ri de pr# lemeE2 e%plicaii ale acest#r situaii2 eventual i previziuni Da ceea ce s.ar putea /ntmpla dac& nu se iau m&suri p#litic remediat#areE sau avertiz&ri2 ar'ument&ri D/n $av#area sau de$av#area un#r idei2 aranGamente p#litice2 strate'ii2 e%istente sau pr#puseE i2 /n s$rit2 s#luii la situaiile pr# lematice identi$icateDs#luiile sunt e%trem de

diverseB ele mer' de la simple pr#puneri le'islative sau pr#puneri de m#di$icare institui#nal& pn& la c>em&ri la rev#lt&2 rev#luie sau r&z #i2 pr#'rame de restructurare 'l# al& a s#ciet&ii etc+E+ Problema adevrului i a obiectivitii. 1a i /n alte d#menii ale cun#aterii2 /n s$era tiinel#r p#litice e%ist& aspiraia c&tre # prezentare # iectiv& a realit&ii i c&tre adev&r+ Dar2 la $el ca i /n alte d#menii2 nu e%ist& nici # 'aranie c& te#riile sau d#ctrinele ela #rate v#r atin'e2 la un m#ment dat2 # iectivitatea Dt#tal&E i adev&rul Dc#mpletE+ Resursele de cun#atere i p#si ilit&ile de veri$icare ale #mului sunt t#tdeauna limitateB /n ciuda inteniil#r sau e$#rturil#r $&cute2 er#area r&mne t#tdeauna p#si il&+ "e scurt2 cun#aterea nu este nici#dat& in$aili il&+ E%ist& /ns& particularit&i ale s$erei p#litice care c#mplic& pr# lema adev&rului i a # iectivit&iiB nu numai c#mparativ cu tiinele e%acte Dmatematica sau l#'icaE2 dar i c#mparativ cu alte discipline Dtiinele naturii sau cele te>niceE2 p#lit#l#'ia se c#n$runt& cu di$icult&i mai mari /n /ncercarea de a sta ili adev&rul+ Se impune deci # atent& /nre'istrare a tutur#r sursel#r de er#are sau de$#rmare ce p#t a$ecta rezultatele p#lit#l#'ice+

II. SISTE*UL POLITIC


.Sistemismul & paradigm a orga i+rilor comple,e. Sistem. 1uvntul ca atare este unul dintre cele mai vec>i2 i nu # creaie a sec#lului ==2 aa cum s.ar crede+ Etim#l#'ic2 pr#vine din 'recescul s!stema2 reuniunea mai mult#r lucruri /ntr.un t#t Dansam lu #r'anizatE+ Co ceptul de sistem are o dubl co di!io are- material )i spiritual-+ Un ansam lu de elemente2 # iecte2 st&ri2 pr#cese e%istente /n realitatea l#rB (+ 1#nstruct mental /n vederea cun#aterii acest#r realit&i+ E%ist& deci d#u& tipuri de sisteme; c#ncrete i a stracte+ 5rice sistem este un ansam lu de elemente a$late /n c#ne%iune2 alc&tuind # structur& inte'rat& D/ntre'E cu pr#priet&i i $uncii pr#prii2 distincte de pr#priet&ile p&ril#r c#mp#nente+ 5r'anizarea presupune e%istena un#r 'rade de mani$estare a interrelaiil#r stat#rnicite /ntre p&rile Dst&rileE di$eritel#r sisteme+ Dup& cum se tie2 s#cietatea2 privit& /ntr.# a #rdare sistemic&2 c#nstituie un sistem s#cial 'l# al2 adic& un ansam lu de relaii2 pr#cese i activit&i umane a$late /n interaciune dinamic&2

avnd ca $inalitate crearea unuril#r materiale i val#ril#r spirituale menite s& asi'ure e%istena i pr#'resul s#cial+ "istemul politic . component a sistemului social global. 8ntre sistemul p#litic i sistemul s#cial 'l# al e%ist& un rap#rt ca de la parte la /ntre'2 sistemul p#litic reprezentnd # parte a sistemului s#cial 'l# al2 i anume acea parte care se re$er& la elementele de #r'anizare i c#nducerea vieii s#ciale+ S#cietatea este un sistem s#cial 'l# al2 de#arece #mul ca element $undamental al s#ciet&ii este2 /n primul rnd2 # $iin& s#cial&2 care c#munic& i intr& /n relaii interumane cu semenii s&i+ 8n literatura de specialitate2 dei s#cietatea este privit& ca un sistem s#cial 'l# al2 muli # c#nsider& mai mult dect un sistem s#cial 'l# al2 sau un sistem s#cial 'l# al de un anumit $el2 i anume un sistem s#cial 'l# al care se re$lect& pe sine i /ntre' universul i care are p#si ilitatea de per$eci#nare c#ntinu&+ 1a #rice sistem2 i cel macr#s#cial reprezint& un ansam lu de elemente a$late /n c#ne%iune i interaciune recipr#c&2 alc&tuind un /ntre' cu $uncii i caracteristici pr#prii2 calitativ distincte+ 5rdinea l&untric& a #ric&rui sistem este dat& de natura i dinamica relaiil#r dintre p&ri i /ntre'2 ca rap#rturi dintre sistem i su sisteme+ 1#eziunea le'&turil#r interne ale unui sistem este mult mai puternic& dect aceea a le'&turil#r sistemului cu e%teri#rul+ 7#t#dat&2 #rice sistem este un su sistem al unui sistem mai cuprinz&t#r+ A #rdat& din di$erite un'>iuri de vedere2 s#cietatea2 ca sistem s#cial 'l# al2 este alc&tuit& din mai multe su sisteme care2 luate $iecare /n parte2 c#nstituie sisteme de sine st&t&t#are2 cu speci$ic2 relaii2 dinamic& i activit&i pr#prii+ 8n m#d cert2 s#cietatea #meneasc& privit& ca sistem s#cial 'l# al nu p#ate $i redus& la nici una din c#mp#nentele sale i nici nu reprezint& d#ar suma acest#ra+ Sistemul s#cietal2 ca sistem c#mple%2 este relativ desc>is2 capa il nu numai de aut#re'lare2 ci i de aut#per$eci#nare+ 1#relaia de interdependen& dintre sistemul s#cial 'l# al i sistemul p#litic este esenial& prin $aptul c& sistemul p#litic ca su sistem al unui sistem s#cial 'l# al2 mai ales prin c#mp#nenta sa /ntre'ii s#ciet&i+ Sistemul politic repre+i t. a)adar. u subsistem al sistemului social global care cupri de rela!iile politice. i stitu!iile politice )i cultura politic. sistemul care asigur orga i+area )i co ducerea de a samblu a societ!ii. /u c!io alitatea ei. puterea p#litic&2 c#nstituie liantul necesar al dinamismului tutur#r su sistemel#r care alc&tuiesc s#cietatea 'l# al&2 asi'urnd #r'anizarea i c#nducerea la nivelul

Su sistemul p#litic ca parte c#mp#nent& a sistemului s#cial 'l# al se a$l& /n strns& interaciune cu celelalte su sisteme2 pe care le in$lueneaz&2 $iind la rndul s&u2 in$luenat de acestea+ 1#nstituindu.se ca un sistem cu r#l de #r'anizare i c#nducere de ansam lu a s#ciet&ii2 sistemul p#litic sluGete i tre uie s& sluGeasc& att s#cietatea /n /ntre'ul ei2 ct i $iecare su sistem /n parte2 interesele 'enerale ale s#ciet&ii2 ct i cele individuale+ E%periena ist#ric& a d#vedit i d#vedete c& numai #r'anizarea c#munit&il#r umane /n sisteme p#litice puternice2 ine structurate2 le.a asi'urat acest#ra via ilitatea+ '.Co !i utul. structura )i /u c!io alitatea sistemului politic FaG#ritatea p#lit#l#'il#r lumii c#ntemp#rane /nele' prin sistem p#litic ansam lul relaiil#r p#litice2 al instituiil#r p#litice2 al c#ncepiil#r p#litice i al rap#rturil#r dintre acestea2 e%istente la un m#ment dat /ntr.# s#cietate+ Dup& cum apreciaz& mai muli p#lit#l#'i2 pentru de$inirea c#nceptului de sistem p#litic tre uie avute /n vedere att perspectiva structural&2 ct i cea $unci#nal&+ Din perspectiv& structural&2 sistemul p#litic reprezint& un su sistem parial al sistemului s#cial 'l# al2 $iind alc&tuit din relaiile p#litice2 instituiile p#litice2 c#ncepiile p#litice2 precum i din $#rme i miGl#ace ale aciunii p#litice2 cu n#rmele i val#rile p#litice c#respunz&t#are+ "rivit /ns& /n perspectiv& $unci#nal&2 sistemul p#litic asi'ur& #r'anizarea i c#nducerea s#ciet&ii2 a sistemului s#cial /n ansam lu+ 1a parte c#mp#nent& a sistemului s#cial 'l# al2 sistemul p#litic reprezint& ansam lul structural de relaii specializate2 de laturi care se c#ndii#neaz& recipr#c asi'urnd $unci#narea2 /n rap#rt cu e%i'enele ce decur' din relaiile sale cu sistemul 'l# al2 cu celelalte su sisteme2 ca i din pr#priul mecanism de aut#re'lare+ "entru a /nele'e speci$icul i $unci#nalitatea sistemului p#litic2 tre uie analizate structura i2 respectiv2 c#mp#nentele sale; relaiile p#litice2 instituiile p#litice i cultura p#litic&2 precum i interaciunea l#r+ #elaiile politice c#nstituie acea parte a relaiil#r s#ciale /n care indivizii2 'rupurile s#ciale i c#munit&ile umane aci#neaz& c#ntient pentru #r'anizarea i c#nducerea s#ciet&ii /n care se implic& prin rap#rturile ce se sta ilesc /n acest pr#ces+ Relaiile p#litice se de#se esc2 prin urmare2 de restul relaiil#r s#ciale2 prin anumite caracteristici; au un caracter pr#'ramatic2 /n sensul c& ele reprezint& numai acea parte a relaiil#r s#ciale /n care indivizii i cate'#riile s#ciale intr& /n m#d deli erat pentru realizarea sc#puril#r privind #r'anizarea i c#nducerea s#ciet&iiB au un caracter #r'anizat2 mani$estndu.se prin intermediul instituiil#r p#litice2 al un#r pr#'rame i plat$#rme p#litice privind #r'anizarea i c#nducerea s#ciet&ii+ "rin urmare2 relaiile p#litice

sunt acele relaii care se sta ilesc /n rap#rt cu puterea p#litic&2 ce se c#nstituie /n piv#tul principal /n c#nducerea s#ciet&ii+ Relaiile p#litice sunt /ntre partide2 /ntre di$erite instituii p#litice2 care e%prim& v#ina i interesele di$eritel#r 'rupuri de cet&eni privind #r'anizarea i c#nducerea s#ciet&iiB relaii /ntre cet&eni i puterea de statB relaii /ntre partide i stat2 care sunt de 'uvern&mnt sau de #p#ziieB relaii /ntre state etc+ $nstituiile politice c#nstituie # c#mp#nent& a sistemului p#litic2 indicnd 'radul de #r'anizare p#litic& a s#ciet&ii la un m#ment dat+ "rincipala i cea mai vec>e instituie p#litic& este statul cu /ntre' ansam lul c#mp#nentel#r sale2 e%istnd2 de asemenea2 partidele p#litice2 'rupurile de presiune etc+ 7re uie avut /n vedere c& nu #rice #r'anizaie din s#cietate este i #r'anizaie p#litic&2 ci numai #r'anizaiile care se implic& /n pr# lema puterii p#litice+ %ultura politic c#nstituie # alt& c#mp#nent& a sistemului p#litic i presupune re$lectarea /n viaa spiritual& a m#dului de #r'anizare i c#nducere p#litic& a s#ciet&ii+ Elementul esenial al culturii p#litice /l c#nstituie d#ctrinele p#litice+ 7#ate cele trei c#mp#nente ale sistemului p#litic se a$l& /ntr.# strns& le'&tur&2 asi'urnd2 /n parte i /mpreun&2 $unci#nalitatea sistemului p#litic /n calitatea sa de re'lat#r al vieii s#ciale2 al #r'aniz&rii i c#nducerii acesteia+ &unciile sistemului politic' . . /u c!iile de me !i ere )i adaptare ale sistemului 2 care vizeaz& crearea de n#i r#luri p#litice i /nl#cuirea cel#r vec>i2 /n rap#rt cu e%i'enele sistemuluiB /u c!iile de co 0ersie politic2 care vizeaz& trans$#rmarea cereril#r /n unuri de val#are ce v#r alimenta ap#i sistemul; rap#rtul dintre le'islativ2 e%ecutiv i Guridic /n cadrul separaiei puteril#rB . . . /u c!ia de e,trac!ie2 viznd capacitatea de a m# iliza2 /n pr#$itul sistemului p#litic2 resursele materiale i umane ale mediului s&u intern i internai#nalB /u c!iile de regleme tare2 care privesc activitatea des$&urat& de structurile specializate ale sistemului p#litic /n c#ntr#lul c#mp#rtamentului p#litic al indivizil#r i 'rupuril#rB /u c!ia de mobili+are a resurselor politice2 e%primnd capacitatea sistemului p#litic de a identi$ica aceste resurse2 de a.i da seama dac& ele sunt su$iciente sau s&race2 de a c#ntientiza 9c#sturile: i de a '&si miGl#acele cele mai adecvate de #rientare a acest#r resurse spre /ndeplinirea # iectivel#r urm&riteB . /u c!ia de determi are a scopurilor )i sarci ilor sociale /i '&sete e%presia /n acte n#rmative pr#'ramatice2 $#rmulate /n c#nc#rdan& att cu interesele cel#r care #cup& p#ziii.c>eie /n viaa p#litic&2 ct i cu interesele le'itime ale 'uvernanil#rB

$uncia de inte'rare a elementel#r s#ciet&ii /n structuri s#cial.p#litice i /nt&rirea c#eziunii l#r /n Gurul # iectivel#r 'enerale+ 8n le'&tur& cu $unciile sistemului p#litic2 se impun cteva preciz&ri;

aE 7#ate aceste $uncii sunt speci$ice #ric&rui sistem p#litic2 dar ele di$er&2 /n $iecare ar& i /n $iecare etap&2 prin c#ninutul l#r c#ncret2 . dat de sc#purile i sarcinile speci$ice . 2 prin $#rmele de mani$estare i mecanismele de realizareB E Ele depind de maturizarea un#r c#ndiii # iective i su iective necesare pentru a $ace p#si il& c##rd#narea sistemului s#cial 'l# al2 ca i de creterea resp#nsa ilit&ii $act#rului p#litic /n c#nducerea s#cial&B cE 1alitatea i capacitatea m#delat#are a acest#r $uncii depind nemiGl#cit de dinamica pr#priu.zis& a sistemului p#litic2 determinat& de un set de $act#ri ce pr#vin din mediul s#cial2 din /nsui sistemul p#litic i c#mp#nentele sale2 ca i din mediul internai#nalB dE Aceast& dinamic& este #rientat& /n direcia #ptimiz&rii $unciil#r sistemului p#litic2 /n sensul ma%imiz&rii p#si ilit&il#r de r&spuns adecvat la cerinele mediului intras#cietal i internai#nal i al minimiz&rii c#nstrn'eril#r care tind s& limiteze aria ale'eril#r p#si ile /n ela #rarea acest#r r&spunsuri+

1. Rela!ia sistem politic . Regim politic Re'imul p#litic c#nstituie una din cele mai imp#rtante pr# leme care au $&cut # iectul pre#cup&ril#r att ale cet&enil#r2 ct i ale #amenil#r p#litici i p#lit#l#'il#r+ "rin re'im p#litic se p#ate /nele'e m#dul c#ncret de #r'anizare i $unci#nare a sistemului p#litic2 de c#nstituire a #r'anel#r de c#nducere /n s#cietate /n rap#rt cu cet&enii+ Rezult& din de$iniie c& re'imul p#litic e%prim& un rap#rt direct /ntre #r'anele de c#nducere din s#cietate i cet&eni2 #r'anele de c#nducere ne$iind le'ate numai de stat2 ci i de /ntre'ul sistem p#litic+ Dac& #r'anele de c#nducere /n s#cietate se c#nstituie prin c#nsim&mntul cet&enil#r2 ca e%presie a v#inei i interesel#r l#r2 re'imurile sunt dem#cratice+ Dac& #r'anele de c#nducere ale s#ciet&ii se c#nstituie $&r& c#nsim&mntul cet&enil#r2 $&r& ca acetia s& $ie c#nsultai2 $&r& a li se e%prima v#ina i interesele2 re'imurile p#litice sunt dictat#riale+

III. PUTERE$ POLITIC2

-)

Dac& de la 'reci am m#tenit termenul de p#litic&2 de la r#mani am preluat un alt c#ncept $undamental; puterea+ Din Antic>itate i pn& /n prezent2 puterea a r&mas elementul central al p#liticii+ %.Puterea politic )i co ceptele corelati0e. 8n (eviat)anul lui J# es2 puterea este c#nceput& ca ansam lul miGl#acel#r de care dispune un #m pentru a # ine un un #arecare2 pe carenu.l p#sed& /nc&+ Faterializarea cea mai c#nsistent& a viziunii mecanice # /ntlnim la reprezentanii e>avi#rismului2 pentru care puterea c#nst& /ntr.# relaie de in$luenare a c#mp#rtamentului unui act#r s#cial de c&tre altul; 9E%ercitarea unei puteri este # relaie /n care un act#r A /ncearc& /n m#d vizi il i # serva il de a.l incita pe un act#r ? s& $ac& ceea ce vrea A2 lucru pe care ? nu l. ar $i $&cut /n alte circumstane:+ 7recnd din d#meniul puterii ca $en#men s#cial 'eneral /n d#meniul particular al p#liticului2 putem # serva c& puterea se mani$est& t#t ca # relaie de in$luenare2 de c#mand& i ascultare Dsau de d#minaie i supunereE2 numai c& miza acestei relaii # reprezint& miGl#acele de realizare a acest#ra+ Se p#ate spune2 aadar2 c& puterea p#litic& este +capacitatea de a.i # li'a pe act#rii unui sistem s#cial dat s&.i /ndeplineasc& # li'aiile pe care le impun # iectivele c#lective2 m# iliznd resursele s#ciet&ii /n vederea atin'erii # iectivel#r pr#pus++ "uterea p#litic& este2 /n acest caz2 miGl#cul prin care # s#cietate dureaz& sau c>iar miGl#cul prin care un n#u tip de s#cietate se instituie+ Indi$erent de m#dul de de$inire a puterii p#litice2 nu p#t $i evitate unele c#ncepte ca; in$luena2 aut#ritatea2 $#ra2 d#minaia2 supunerea2 le'itimitatea etc+ Iar /n mani$est&rile puterii p#litice avem de.a $ace2 /n esen&2 cu in$luenarea c#mp#rtamentel#r2 prin persuasiune sau prin $#r&2 $ie /n virtutea le'itimit&ii 'uvernanil#r2 $ie /n sc#pul c#ntest&rii acestei le'itimit&i+ De aceea2 #rice analiz& a $en#menului puterii p#litice are nev#ie de # e%plicitare preala il& a c#nceptel#r pe care le.am enumerat i a realit&il#r pe care ele le ac#per&+ 8n e%ercitarea r#lului s&u /n cadrul s#ciet&ii2 puterea p#litic& utilizeaz& # serie de miGl#ace ec#n#mice2 s#ciale2 p#litice2 ide#l#'ice2 $#l#sind $ie met#da c#nvin'erii2 $ie pe cea de c#nstrn'ere pentru a.i impune pr#pria v#in&+ %apacitatea puterii de a*i impune voina n societate printr*o diversitate de mi+loace, pentru a*i asigura stabilitatea i funcionalitatea, constituie autoritatea politic. Aut#ritatea p#litic& este # ip#staz& a puterii p#litice2 reprezentnd m#dalitatea c#ncret& de mani$estare a puterii+

--

F#ra puterii p#litice este cu att mai mare2 cu ct aut#ritatea p#litic& se realizeaz& mai ales prin c#nvin'ere2 prin adeziunea masel#r la activitatea puterii p#litice+ Aadar2 adev&rata aut#ritate p#litic& este aceea prin care puterea se impune prep#nderent prin c#nvin'ere+ 1ea mai simpl& de$iniie a aut#rit&ii p#litice ar putea $i capacitatea puterii de a # ine ascultare $&r& c#nstrn'ere+ Strns le'at& de putere i2 respectiv2 de aut#ritatea p#litic& e%ist& le'itimitatea p#litic&+ 1uvntul le'itimitate pr#vine2 de asemenea2 din latin& ;legitimus *. conform cu legea. !e'itimitatea p#litic& reprezint& un principiu c#n$#rm c&ruia un sistem de 'uvern&mnt2 puterea p#litic& se e%ercit& pe aza unui anumit drept c#n$erit2 de re'ul&2 de 'uvernani2 pe aza un#r /nele'eri le'i$erate+ 1#nstituind recun#aterea de c&tre cet&eni a unui drept de 'uvernare al puterii p#litice2 le'itimitatea p#litic& c#n$er& puterii aut#ritate p#litic&+ 1u ct # putere este mai le'itim&2 cu att aut#ritatea ei p#litic& este mai mare+ 1#nstituind # /nele'ere /ntre c#nduc&t#ri i c#ndui2 le'itimitatea p#litic&2 ca i puterea p#litic&2 are un caracter c#ncret ist#ric+ Din acest punct de vedere2 ist#ria /nre'istreaz& d#u& $#rme de mani$estare a le'itimit&ii; le'itimitatea divin& i le'itimitatea civil&+ F&r& /nd#ial&2 /n mani$estarea ei s#cial& puterea este 9# $#r& latent&:+ Alt$el spus2 $#ra este 9puterea /n aciune:+ 8ntruct 9puterea sim #lizeaz& $#ra: ce p#ate $i aplicat& /n #rice situaie s#cial&2 rezult& c& puterea nu este nici $#r& i nici aut#ritate2 dar ea c#ndii#neaz& e%istena am el#r $en#mene+ "rin urmare2 puterea este a ilitatea de a $#l#si $#ra2 nu $#l#sirea real& a acesteia+ Din aceast& perspectiv&2 se p#ate a$irma c& puterea este capacitatea de a intr#duce $#ra /ntr.# situaie s#cial&+ $nfluena politic reprezint un complex de aciuni politice, ntreprinse mai mult sau mai puin deliberat, pentru a forma sau sc)imba comportamentele politice ale unor indivizi, grupuri .a. 8n strns& le'&tur& cu puterea p#litic&2 aut#ritatea p#litic& i le'itimitatea p#litic& se a$l& i prestigiul politic+ Sinta'ma prestigiu politic desemneaz& # apreciere p#zitiv& de care se ucur& # pers#an&2 un #r'anism p#litic2 un 'rup /n virtutea val#ril#r i aciunil#r pr#m#vate+ Dup& de$inirea sumar& a principalel#r c#ncepte care apar /n discursul despre putere2 aGun'em la # de$iniie mai c#mple%& a puterii p#litice2 pe care # putem c#nsidera drept acea capacitate a unei instane s#ciale de a determina # iectivele c#munitare i de a le impune i realiza2 'raie $#rei de care dispune2 'raie le'itimit&ii i /ncrederii pe care #amenii # au /n caracterul s&u ine$&c&t#r+ '.O tologia puterii

-(

7ratat& /n #riz#ntul p#liticului2 puterea se prezint& invaria il ca # relaie /ntre act#ri s#ciali2 # relaie /n care unii c#nduc2 iar alii ascult& sau2 dup& caz2 unii d#min&2 iar ceilali se supun+ 1ele d#u& cadre 'enerale de $en#menalizare a su stanei puterii nu l&muresc2 /ns&2 m#tivul pentru care distri uia r#luril#r de c#nduc&t#r Dsau d#minantE i de c#ndus Dsau supusE este acceptat& i d&inuie /n diversele c#munit&i umane2 dup& cum nu e%plic& nici metam#r$#zele puterii i ale s#ciet&ii de la # ep#c& ist#ric& la alta+ !a t#ate speciile de animale2 d#minaia /n cadrul 'rupuril#r are mereu aceleai mecanisme i aceleai $#rme de mani$estare2 determinate /n principal de instincte+ F#ra $izic& se a$l& /ntr.un rap#rt nemiGl#cit cu capacitatea de d#minaie asupra cel#rlali mem ri ai turmei2 ai clanului sau asupra indivizil#r care #cup& un areal #arecare+ Specia uman& a 'enerat2 /ns&2 rap#rturi de putere care nu se azeaz& dect /n ultim& instan& pe m&surarea $#rei $izice+ Dac& e%ist& # esen& a puterii2 atunci aceasta tre uie s& dea seam& de#p#triv& de realitatea puterii /n lumea animal& i /n s#ciet&ile umane2 indi$erent de spaiul 'e#'ra$ic i de timpul ist#ric+ Se p#ate a$irma c& puterea are # du l& esen&; su iectiv& i # iectiv& sau individual& i s#cial&+ 8n #riz#nt su iectiv 9$ie c& se numete KKener'ieLL2 KKli id#LL /n sens psi>#l#'ist2 KKa'resivitateLL /n sens et#l#'ic2 KKtendin& de evaziuneLL sau KKde vi#len&LL /n sensul s#ci#l#'iei actuale etc+2 ea #cup& un l#c pe ct de imp#rtant2 pe att de i'n#rat de # icei /n ansam lul $acult&il#r umane:+ Din perspectiv& # iectiv&2 esena puterii c#nst& /ntr.un mecanism inte'rat#r i re'lat#r 'enerat de $iecare 9pseud#.specie: pe care # numim cultur& sau civilizaie uman&+ Dependena care caracterizeaz& relaia de putere nu tre uie privit& ca un $apt cu sens unic2 adic& drept un sistem de aciune care include # cauz& i un e$ect net separate ca secvene l#'ice i ca entit&i s#ciale+ Relaia de putere2 prezent& /n t#ate interaciunile s#ciale2 presupune ca pr#ta'#nitii s&i s& dispun& $iecare /n parte de # marG& de li ertate2 de p#si ilitatea de a ale'e /ntre a $ace sau a nu $ace un anumit lucru+ "uterea este2 desi'ur2 # relaie asimetric&+ "uterea reprezint&2 aadar2 # relaie s#cial& /n cadrul c&reia act#rii2 p#ses#ri ai un#r capacit&i $izice i intelectuale di$erite2 /i in$lueneaz& recipr#c c#mp#rtamentele i aciunile2 c>iar dac& aparent in$luena are sens unic2 de la act#rul mai puternic spre cel mai sla + Asemenea unui G#c2 /n care sp#rtivul mai a il c#nduce 9#stilit&ile: i /i impune partenerului maG#ritatea mut&ril#r2 dar nu p#ate $ace a stracie de mic&rile lui imprevizi ile2 curaG#ase sau c>iar a surde2 puterea . ca relaie s#cial& . implic& tranzacia2 c#mpetiia2 suprave'>erea i tat#narea recipr#c& a act#ril#r s#ciali+ 8n s$era puterii intr&;

-0

puterea suveran& a statului2 prin capacitatea sa de a #r'aniza i c#nduce s#cietatea /n interesul c#munit&ii umane respective i de a # reprezenta /n rap#rturile cu alte c#munit&i+ De aceea2 statul cu principalele sale structuriDle'islativ&2 e%ecutiv&2 Gudec&t#reasc&E reprezint& piv#tul puterii p#liticeB

partidele i alte #r'anizaii p#litice2 care2 prin ela #rarea un#r #piuni de #r'anizare i c#nducere a s#ciet&ii i dac& se ucur& de adeziunea masel#r2 p#t s& asi'ure e%ercitarea 'uvern&rii /n statB

miGl#acele de in$#rmare /n mas& care2 prin capacitatea l#r de in$luenare2 au un mare r#l /n ad#ptarea un#r atitudini i impunerea un#r p#ziii /n c#nducerea s#ciet&ii+ "entru /ndeplinirea r#lului s&u2 puterea are mai multe $uncii;

funcia programatic2 decizi#nal& c#nst& /n ela #rarea un#r pr#'rame2 a liniil#r direct#are /n care elementul esenial /l c#nstituie decizia2 /n c#n$#rmitate cu care tre uie s& se aci#nezeB

funcia organizatoric c#nst& /n capacitatea puterii de a sta ili $#rmele #r'anizat#rice cele mai adecvate i de a m# iliza 'rupurile s#ciale asupra c&r#ra /i e%ercit& puterea pentru a aci#na /n c#n$#rmitate cu pr#'ramul ad#ptatB

funcia ideologic rezid& /n educarea #amenil#r /n spiritul val#ril#r ce decur' din pr#'ramul sta ilit i prin care se /ncearc& # inerea adeziunii indivizil#r la decizia ad#ptat&B

funcia coercitiv2 de c#nstrn'ere prin di$erite miGl#ace2 $ie pentru a determina pe #ameni s& aci#neze /n c#n$#rmitate cu cele ad#ptate2 $ie de reprimare a /mp#trivirii cel#r ce se #punB

. .

funcia de control2 de urm&rire a m#dului /n care linia sta ilit& este respectat& i a m&suril#r ce se impun2 /n c#n$#rmitate cu le'eaB pregtirea de specialiti care s& se #cupe /n e%clusivitate de #r'anizarea vieii s#ciale /n c#n$#rmitate cu v#ina puterii p#litice2 /nde#se i /n e%ercitarea 'uvern&rii+ De#arece puterea se e%ercit& /ntr.un cadru #r'anizat2 prin intermediul un#r instituii2

#r'anizaii2 as#ciaii2 $unciile puterii sunt e%ercitate /ntr.un m#d speci$ic2 de $iecare #r'anism /n parte+

IV. ST$TUL . PRINCIP$L$ INSTITU3IE

-6

$ SISTE*ULUI POLITIC Statul reprezint& principala instituie a sistemului p#litic2 de#arece prin intermediul s&u se realizeaz& elementele eseniale ale #r'aniz&rii i c#nducerii s#ciet&ii+ %.Co ceptul de stat. $pari!ia )i e0olu!ia statului Problema de/i irii statului a c#nstituit # pre#cupare a p#lit#l#'il#r i a alt#r #ameni de tiin& /nc& din Antic>itate i care c#ntinu& i /n prezent+ E%ist& # mare diversitate de p&reri privind de$inirea statului2 avnd $iecare2 luat& /n parte2 elementele rai#nale care c#ntri uie la ela #rarea un#r de$iniii ct mai c#respunz&t#are ale c#nceptului de stat+ #i0ersitatea de preri privind c#nceptul de stat se e%plic& prin; nivelul de cun#atere pr#priu m#mentului ist#ric dat2 /mpreGur&rile ist#rice /n care s.a 'ndit2 diversitatea de criterii de la care s.a plecat etc+ Dintre teoriile care s.au $#rmulat /n le'&tur& cu 'eneza i c#ninutul statului i care au # lar'& circulaie2 meni#n&m urm&t#arele; teocratic2 /nlumina c&reia statul apare ca # creaie divin&2 respectul i supunerea $a& de aceasta $iind apreciate ca # /ndat#rire reli'i#as&+ Ast$el de te#rii /ntlnim /n peri#ada antic&2 /n $eudalism i c>iar /n c#ndiiile de ast&zi cnd2 /n unele c#nstituii2 se $#rmuleaz& ideea c& m#nar>ul d#mnete din mila lui DumnezeuB patriar)al2 care susine c& statul ar $i luat natere direct din $amilie2 iar puterea m#nar>ului din puterea p&rinteasc&+ Elemente ale acestei c#ncepii se /ntlnesc2 de asemenea2 /n Antic>itate2 la Arist#tel2 dar i /n ep#ca m#dern&2 de e%emplu la p#lit#l#'ul R# ert Filmer2 care D/ntr.# lucrare intitulat& Patriar)ul2 ap&rut& /n -4*0E dezv#lt& aceast& te#rie2 susinnd c& m#nar>ul deine puterea ca m#tenit#r al lui Adam2 care a primit prin un&v#ina lui Dumnezeu aceast& putere2 ca i puterea p&rinteasc& Dc#ncepie c#m &tut& de C#>n !#cMeEB contractual2 p#trivit c&reia statul a ap&rut pe aza unei /nele'eri /ntre putere i cet&eni2 ca # necesitate natural&2 te#rie susinut& din Antic>itate2 dar dezv#ltat& /n Ep#ca !uminil#r2 /n m#d de#se it de 1>+ F#ntesNuieu i C+C+ R#usseauB violenei2 p#trivit c&reia statul a ap&rut ca rezultat al st&ril#r c#n$lictuale dintre #ameni2 /n care tri ul /nvin'&t#r /i su #rd#na tri ul /nvins+ 1a reprezentani ai acestei te#rii p#t $i c#nsiderai Eu'en DO>rin'2 5ppen>eimer etc+ 8n cadrul acestei c#ncepii p#ate $i inserat& i te#ria marxist2 care susine c& statul este rezultatul luptei de clas&B organicist2 care transpune mecanic situaia din natur& /n s#cietate2 /n care statul ar reprezenta anumite celule specializate pentru a asi'ura $unci#nalitatea #r'anismului s#cialB rasist2 ca variant& a te#riei vi#lenei2 /n care # ras& tre uie s& d#mine alt& ras&B psi)ologist2 care e%plic& e%istena statului prin $act#ri de #rdin psi>#l#'ic i a$irm& c& /n s#cietate e%ist& d#u& cate'#rii de #ameni2 din punct de vedere

-*

psi>ic2 unii destinai s& c#nduc& i alii s& $ie c#nduiB +uridic2 p#trivit c&reia rap#rturile dintre #ameni nu p#t e%ista dect pe aza un#r re'lement&ri Guridice+ FaG#ritatea acest#r te#rii c#nin un anumit adev&r2 dar su$er& prin unilateralitatea l#r2 dat& att de c#nte%tul ist#ric al ela #r&rii2 ct i de m# ilurile ide#l#'ice+ F&r& a #pera # analiz& minui#as& a tutur#r acest#r te#rii2 v#m preciza c&2 din punct de vedere tiini$ic2 statul este c#nsiderat de c&tre mai muli analiti ca $#rm& de #r'anizare p#litic& a s#ciet&ii a$lat& pe di$erite trepte de dezv#ltare2 elementele cadru ce c#ndii#neaz& e%istena statului $iind; terit#riul2 p#pulaia i caracterul de #r'anizare p#litic&+ "tatul poate fi definit ca principala instituie prin care se exercit puterea politic n societate, n limitele unui anumit teritoriu, de ctre un grup organizat de oameni care i impun voina membrilor societii privind modul de organizare i conducere a acesteia. '.Ese !a statului. Tipologie Elucidarea tipului i $#rmei de stat c#nstituie2 de asemenea2 # pr# lem& de az& a te#riei statului2 ea l&murind2 pe de # parte2 esena statului /ntr.# anumit& peri#ad&2 iar pe de alt& parte2 $#rma lui c#ncret& de mani$estare+ "tatul, ca manifestare a voinei tutur#r cet&enil#r de a se #r'aniza p#litic pe az& de le'e2 a cun#scut dou tipuri; unul de esen dictatorial2 a s#lutist&2 care a ap&rut ca e%presie a un#r c#mandamente ist#rice2 dar prin nes#c#tirea v#inei cet&enil#r sau printr.# presupus& le'itimitate de #rdin divin2 i altul de tip democratic2 care2 indi$erent de $#rm&2 c#nstituie # e%presie a v#inei cet&enil#r materializat& prin c#nsim&mntul dat+ "entru a /nele'e pe deplin statul ca instituie p#litic&2 tre uie studiat& i cun#scut& pr# lema formelor de stat+ Esena statului2 adic& tipul de stat respectiv2 se mani$est& prin mai multe $#rme /n rap#rt de c#ndiiile c#ncrete ale ep#cii i &rii respective+ &orma de stat are /n vedere m#dul de #r'anizare a puterii de stat i2 /n special2 structura i $unci#narea #r'anel#r supreme de c#nducere+ Rezult& c& $#rma de stat2 indi$erent de esen&2 este dat& de trei elemente; $#rma de 'uvern&mnt2 structura statului i re'imul p#litic+ &orma de guvernm,nt este un rap#rt /ntre #r'anele de stat /n pr#cesul de c#nstituire i e%ercitare a puterii+ Dac& ne re$erim la statele e%istente ast&zi /n lume2 din punctul de vedere al $#rmei de 'uvern&mnt e%ist&; m#nar>ii c#nstitui#nale2 repu lici parlamentare i repu lici prezideniale+ "tructura statului reprezint& un rap#rt /ntre #r'anele centrale i l#cale ale statului+ Su acest aspect putem distin'e; state unitare2 state $ederative i c#n$ederaii statale+

-H

#egimul politic reprezint& pentru muli p#lit#l#'i un element al $#rmei de stat2 pentru alii2 un element al sistemului p#litic+ Avnd /n vedere c& statul reprezint& instituia central& a sistemului p#litic2 este ne/nd#ielnic $aptul c& re'imul p#litic este le'at2 /n primul rnd2 de stat2 c#nstituind un element al $#rmei de stat2 i anume elementul >#t&rt#r2 pentru c& el e%prim& un rap#rt /ntre #r'anele de stat i cet&eni+ Dac& #r'anele de stat se c#nstituie prin c#nsultarea cet&enil#r2 ca e%presie a v#inei acest#ra2 avem de.a $ace cu un re'im p#litic dem#cratic+ i invers2 dac& #r'anele de stat se c#nstituie $&r& c#nsim&mntul cet&enil#r2 i'n#rnd v#ina acest#ra2 re'imul p#litic pe care acestea /l pr#m#veaz& este unul de $actur& dictat#rial&+ De aceea2 /n analizele p#lit#l#'ice2 cnd se urm&rete elucidarea esenei statului2 se v#r ete despre re'imul p#litic+
Powered by http://www.referat.ro/ cel mai complet site cu referate

-3