Sunteți pe pagina 1din 15

Denumire instituie public local Denumire compartiment de audit intern Nr. nreg. .

din

Raport privind activitatea de audit public intern


desfurat la nivelul Judeului/Municipiului/Oraului/Comunei.......1 i a entitilor publice subordonate, aflate n coordonare sau sub autoritate, pe anul 2 !" CAPIT !"! 1 INFORMAII GENERALE 1.1. Introducere # se va reali$a o caracteri$are %eneral a instituiei publice i se va pre$enta locul ocupat de auditul intern n cadrul acestei instituii, evideniind& rolul i scopul acestuia, nivelul de implementare al funciei de audit intern la nivelul entitilor subordonate, aflate n coordonare sau sub autoritate, principalele re$ultate nre%istrate de auditul intern n anul 2 !". 1.#. $copul raportului % se va pre$enta scopul n raport cu destinatarii acestuia. 1.&. Date de identi'icare a instituiei publice % se vor pre$enta informaii privind& denumirea, bu%etul, numrul de salariai, numrul de entiti subordonate, numrul de entiti aflate n coordonare, numrul de entiti aflate sub autoritate, numrul de compartimente de audit intern constituite 'at(t la nivelul instituiei, c(t i la nivelul fiecrei cate%orii de entiti subordonate, aflate n coordonare sau sub autoritate), conform datelor centrali$ate n Ane(a nr. 1. 1.). Perioada de raportare # se va meniona perioada pentru care se elaborea$ raportul privind activitatea de audit intern. 1.*. Persoanele care au ntocmit raportul +i calitatea acestora 1.,. Documentele anali-ate sau evaluate % se vor pre$enta documentele care au stat la ba$a elaborrii raportului de activitate pe anul 2 !". structurate pe principalele capitole ale raportului& * documente referitoare la or%ani$area funciei de audit intern+ * documente referitoare la planificarea activitii de audit intern+ * documente referitoare la evaluarea activitii de audit intern+ * documente referitoare la reali$area misiunilor de audit intern+ * documente referitoare la reali$area misiunilor de consiliere+ * documente referitoare la reali$area altor aciuni. 1./. 0a-a legal de elaborare a raportului # se vor meniona actele normative, metodolo%ice, procedurale avute n vedere la elaborarea raportului de activitate.
1

,e va preci$a denumirea entiti publice locale

1.1. Transmiterea raportului # data transmiterii, modalitatea de transmitere i destinatarii acestui raport. CAPIT !"! # ORGANIZAREA I FUNCIONAREA COMPARTIMENTELOR DE AUDIT PUBLIC INTERN 2 #.1. rgani-area compartimentului de audit public intern 2.1.1. Structura orga !"ator!c# # se vor pre$enta informaii despre modul de or%ani$are actual a compartimentului de audit public intern, evideniind& tipul de structur 'ierar-ic* funcional, funcional, teritorial .a.), forma de or%ani$are i subdivi$iunile or%ani$atorice create, numrul de posturi de auditori interni create sau prev$ute 'e.ecuie i conducere), tipul funciilor de conducere e.istente, precum i informaii despre modificrile survenite n structura or%ani$atoric a compartimentului n cursul anului de raportare, din punctul de vedere al formei i numrului de posturi. /n le%tur cu organizarea i exercitarea activitii de audit intern la entitile subordonate, aflate n coordonarea sau sub autoritatea instituiei publice locale se va reali$a o anali$ structural i cau$al, pe ba$a datelor cuprinse n Ane(ele nr. 1. # +i & i se vor pre$enta re$ultatele acestei anali$e, evideniind& numrul i tipul entitilor care au or%ani$at i e.ercitat activitatea de audit intern n anul de raportare, numrul i formele de or%ani$are a compartimentelor de audit public intern, cau$ele neor%ani$rii, cau$ele nee.ercitrii, numrul i tipul entitilor care nu au or%ani$at/e.ercitat, modalitatea de asi%urare a activitii de audit, msurile ntreprinse pentru soluionarea acestor probleme. 0e asemenea, se vor pre$enta informaii despre modificrile survenite n or%ani$area i e.ercitarea activitii de audit intern la entitile subordonate, aflate n coordonarea sau sub autoritatea instituiei publice locale n cursul anului de raportare, din punctul de vedere al modalitii de or%ani$are 'compartiment propriu sau centrali$at la entitatea ierar-ic superioar), formei de or%ani$are i numrului de posturi, precum i al asi%urrii respectrii prevederilor art. !!, lit. f) din 1e%ea nr. 232/2 2 privind auditul public intern, republicat &. 2.1.2. A$%c&ar%a 'or(%! $% orga !"ar% )! $!(% *!u !! co(+art!(% tu,u! $% au$!t ! t%r ,a %c%*!t#-!,% % t!t#-!! +u.,!c% # se pre$int re$ultatele anali$ei privind %radul de adecvare a formei de or%ani$are actual a compartimentului de audit intern n raport cu dimensiunea i comple.itatea sferei auditabile, evideniind problemele, cau$ele i aciunile ntreprinse pentru soluionarea acestora, precum i re$ultatele anali$ei %radului de adecvare a dimensiunii i structurii auditorilor interni n raport cu prevederile cadrului normativ de audit intern. #.#. $tatutul +i independena auditului intern 2.2.1. I $%+% $% -a orga !"ator!c# a co(+art!(% tu,u! $% au$!t +u.,!c ! t%r - se va meniona po$iia compartimentului de audit intern n or%ani%rama instituiei, modul de comunicare a responsabilului auditului intern cu conducerea instituiei i, dac a fost ca$ul, aplicarea i respectarea procedurii de numire/destituire a conductorului compartimentului de audit intern n cursul anului 2 !". 2.2.2. I $%+% $% -a 'u c-!o a,# a co(+art!(% tu,u! $% au$!t +u.,!c ! t%r - se va meniona po$iia n realitate a compartimentului, iar acolo unde nu corespunde cu cea din or%ani%ram, se va pre$enta nivelul de subordonare, actul normativ n ba$a cruia s*a
2

Compartimentele de audit intern de la nivelul ordonatorilor principali de credite ai bu%etelor locale vor cuprinde n cadrul raportului at(t informaii privind propria activitate, c(t i informaiile primite de la structurile de audit de la nivelul entitilor subordonate, aflate n coordonare sau sub autoritate 3 4nformaiile din acest para%raf se vor completa numai de compartimentele de audit intern de la nivelul ordonatorilor principali de credite

efectuat dele%area atribuiilor conductorului instituiei, atribuiile dele%ate, asi%urarea independenei n ceea ce privete planificarea, reali$area i raportarea misiunilor de audit intern care vi$ea$ activitile structurilor or%ani$atorice aflate n coordonarea direct a conductorului cruia i s*au dele%at atribuiile. 2.2./. I $%+% $% -a )! o.!%ct!&!tat%a au$!tor!,or ! t%r ! # se vor pre$enta informaii cu privire la aplicarea i respectarea procedurii de numire/revocare a auditorilor interni, a procedurii de asi%urare a independenei i competenei auditorilor, problemele survenite n cursul anului 2 !" i modul de soluionare a acestora. #.&. Asigurarea +i adecvarea cadrului metodologic +i procedural 2./.1. E,a.orar%a )! actua,!"ar%a or(%,or +ro+r!! +r!&! $ %0%rc!tar%a au$!tu,u! ! t%r # se vor pre$enta informaii cu privire la& aplicarea i respectarea procedurii privind activitatea de elaborare, actuali$are i aprobare a normelor metodolo%ice proprii privind e.ercitarea auditului intern, iar acolo unde nu e.ist o procedur se va meniona cum se asi%ur adecvarea i conformitatea normelor proprii+ re$ultatele evalurii periodice 'din anul 2 !") a %radului n care re%ulile, principiile i procedurile definite n cadrul normelor metodolo%ice proprii permit compartimentului de audit intern s i reali$e$e obiectivele n condiii de le%alitate, re%ularitate i eficacitate, evideniind problemele identificate i modul de soluionare a acestora+ %radul de reali$are a activitilor planificate n anul 2 !" cu privire la elaborarea i actuali$area normelor proprii privind e.ercitarea auditului intern. 2./.2. E,a.orar%a1 actua,!"ar%a )! co(u !car%a Cart%! au$!tu,u! ! t%r # se vor pre$enta informaii cu privire la& aplicarea i respectarea procedurii de comunicare a Cartei auditului intern ctre structurile auditate, iar acolo unde nu e.ist o procedur se va meniona cum se asi%ur adecvarea i conformitatea Cartei proprii+ re$ultatele evalurii periodice 'din anul 2 !") a %radului n care misiunea, competenele i responsabilitile definite n Carta auditului intern permit compartimentului de audit s i atin% obiectivele, evideniind problemele identificate i modul de soluionare a acestora+ %radul de reali$are a activitilor planificate n anul 2 !" cu privire la elaborarea, actuali$area i comunicarea Cartei auditului intern. 2././. A+,!car%a Co$u,u! +r!&! $ co $u!ta %t!c# a au$!toru,u! ! t%r # se vor pre$enta informaii cu privire la sistemul de monitori$are a respectrii normelor de conduit etic a auditorului intern implementat la nivelul compartimentului+ re$ultatele evalurii periodice '2 !") a %radului de respectare a re%ulilor i principiilor de conduit etic de ctre auditorii interni, problemele survenite n anul de raportare i modul de soluionare a acestora+ %radul de reali$are a activitilor planificate n anul 2 !" cu privire la aplicarea Codului privind conduita etic a auditorului intern. 2./.2. D%"&o,tar%a )! a+,!car%a ! *tru(% t%,or $% ,ucru +ro+r!! # se vor pre$enta informaii cu privire la& aplicarea i respectarea procedurii privind activitatea de elaborare i actuali$are de instrumente n domeniul auditului public intern '%-iduri practice, c-estionare de audit, ndrumare metodolo%ice .a.), iar acolo unde nu e.ist o procedur, ce strate%ie se aplic n cadrul misiunilor de audit intern pentru a asi%ura o abordare unitar i coerent+ instrumentele de lucru nou create n cursul anului de raportare 'nominali$are i caracteri$are pe scurt)+ modul de comunicare a instrumentelor de lucru nou create+ sistemul de monitori$are a %radului de utili$are n activitatea practic a tuturor instrumentelor proprii de lucru create de compartimentul de audit intern i pre$entarea re$ultatelor monitori$rii din anul 2 !"+ %radul de reali$are a activitilor planificate n 2 !" cu privire la de$voltarea i aplicarea instrumentelor de lucru proprii. 3

2./.3. E,a.orar%a )! actua,!"ar%a +roc%$ur!,or o+%ra-!o a,% 2 # se vor pre$enta informaii cu privire la& stadiul de implementare a standardului !3 Proceduri, evideniind numrul de proceduri reali$ate i %radul de acoperire a activitilor cu proceduri+ nominali$area activitilor derulate de compartimentul de audit pentru care nu s*au elaborat proceduri, cau$ele pentru care nu s*au elaborat proceduri, metodele sau procedurile aplicate n ca$ul activitii neprocedurate, dac conducerea instituiei cunoate aceste metode sau proceduri 'dac sunt aprobate sau avi$ate)+ sistemul de monitori$are a %radului de aplicare i respectare a procedurilor operaionale la nivelul compartimentului+ %radul de reali$are a activitilor planificate n 2 !" cu privire la elaborarea i actuali$area procedurilor operaionale. 2./.4. D!'!cu,t#-! )! o+ortu !t#-! # se vor pre$enta problemele identificate i nere$olvate n cursul anului 2 !" cu privire la elaborarea i aplicarea cadrului metodolo%ic i procedural propriu activitii de audit intern, cau$ele acestor probleme i, dup ca$, oportunitile, ca un avanta5 al aciunii unor factori e.terni 'care nu in de aciunea compartimentului de audit public intern), care au permis compartimentului de audit intern s i reali$e$e obiectivele n cursul anului. #.). Asigurarea +i mbuntirea calitii activitii de audit intern #.).1. 2laborarea +i actuali-area Programului de asigurare +i mbuntire a calitii activitii de audit intern % se vor pre$enta informaii cu privire la& metodolo%ia utili$at pentru elaborarea pro%ramului, ori$ontul de timp pentru care se elaborea$, instrumentele utili$ate pentru implementarea acestuia, sistemul de monitori$are i raportare, criteriile care stau la ba$a actuali$rii. ,e vor evidenia distinct urmtoarele elemente componente ale 6ro%ramului de asi%urare i mbuntire a calitii activitii de audit intern pentru anul 2 !"& a. Obiectivele Programului de asigurare i mbuntire a calitii; b. ndicatorii de rezultat!performan i intele stabilite pentru msurarea performanelor; c. "radul de realizare a obiectivelor Programului de asigurare i mbuntire a calitii n anul #$%&. 2.2.2. E&a,uar%a +rogra(u,u! $% a*!gurar% )! 5(.u #t#-!r% a ca,!t#-!! 2.2.2.1. R%a,!"ar%a %&a,u#r!! ! t%r % 6 se vor meniona re$ultatele evalurii interne din anul 2 !", prin evidenierea aspectelor po$itive i a problemelor identificate, modul de valorificare a acestor re$ultate i msurile stabilite pentru soluionarea problemelor identificate, pe urmtoarele cate%orii& a. E&a,u#r! r%a,!"at% $% )%'u, co(+art!(% tu,u! $% au$!t ! t%r # aceste evaluri se refer la& 'upervizare, (valuarea performanelor auditorilor interni la finalul misiunilor de audit intern, )onitorizarea realizrii sarcinilor!lucrrilor repartizate auditorilor interni pe parcursul anului, (valuarea anual a performanelor profesionale individuale ale auditorilor interni .a. .. E&a,u#r! r%a,!"at% $% (a ag%(% tu, % t!t#-!! # aceste evaluri se refer la& (valuarea anual a performanelor profesionale individuale ale personalului de conducere; )onitorizarea realizrii obiectivelor specifice compartimentului de audit intern * etap n cadrul 6ro%ramului de de$voltare a sistemului de control mana%erial al entitii publice .a. c. A,t% %&a,u#r! ! t%r % * aceste evaluri se refer la& (valuri realizate de structurile auditate, *utoevaluarea cu privire la implementarea standardelor de control intern!managerial .a. $. A.at%r! )! *a c-!u ! # pentru auditorii interni.
4

,e refer la procedurile operaionale elaborate n conformitate cu prevederile OM76 nr. 892/2 intern/mana%erial

: pentru aprobarea Codului controlul

2.2.2.2. R%a,!"ar%a %&a,u#r!! %0t%r % 6 se vor meniona re$ultatele evalurii e.terne a activitii de audit intern din anul 2 !", prin evidenierea principalelor aspecte po$itive i a problemelor constatate, modul de valorificare a acestor re$ultate i msurile stabilite pentru soluionarea problemelor identificate, pe urmtoarele cate%orii de evaluri& a. E&a,u#r! r%a,!"at% $% Curt%a $% Co tur! .. E&a,u#r! r%a,!"at% $% UCAAPI c. E&a,u#r! r%a,!"at% $% a,t% orga !*(% #.*. Asigurarea +i adecvarea resurselor umane alocate compartimentului de audit intern 2.3.1. S%,%c-!a )! r%crutar%a au$!tor!,or ! t%r ! # se vor pre$enta informaii cu privire la& procedura de an%a5are a auditorilor interni, reali$(nd o descriere a tuturor activitilor ntreprinse de compartimentul de audit intern pentru a asi%ura recrutarea de personal adecvat+ modul de aplicare i respectare a procedurii de an%a5are n anul 2 !", evideniind re$ultatele acestei activiti 'de e.emplu& s*a or%ani$at concursul i s*a declarat admis candidatul n urma unui proces de selecie, un sin%ur candidat participant la concurs, s*a or%ani$at concursul i nu s*a pre$entat nici un concurent .a.)+ problemele nt(lnite, cau$ele identificate, modul de soluionare a problemelor identificate. 2.3.2. Structura )! $! a(!ca au$!tor!,or ! t%r ! $u+# cat%gor!a $% 5 ca$rar% # se va reali$a o anali$ n dinamic a structurii auditorilor interni dup aceast cate%orie, pe ba$a datelor pre$entate n Ane(a nr. ). Sco+u, acestei analize este de a obine informaii despre raporturile +optim i discrepane, existente ntre diferitele categorii de personal- ntre numrul personalului de specialitate, personalul administrativ i personalul cu funcii de conducere; ntre ponderea auditorilor pe grade profesionale i nivelul de complexitate al sarcinilor de audit. ,e vor pre$enta informaii cu privire la& re$ultatele acestei anali$e prin utili$area unor te-nici adecvate de interpretare a datelor 'te.t, %rafic .a.), evideniind aspectele po$itive i eventualele probleme, riscurile i cau$ele acestora, modul de soluionare a problemelor identificate.

2.3./.

Structura )! $! a(!ca au$!tor!,or ! t%r ! $u+# gra$u, $% ocu+ar% # se va reali$a o anali$ n dinamic a structurii auditorilor interni dup aceast cate%orie, pe ba$a datelor pre$entate n Ane(a nr. *. Sco+u, acestei analize este de a obine informaii despre raportul ntre posturile prevzute i posturile ocupate, cauzele neocuprii i consecinele asupra activitii de audit intern. ,e vor pre$enta informaii cu privire la& re$ultatele acestei anali$e prin utili$area unor te-nici adecvate de interpretare a datelor 'te.t, %rafic .a.) , evideniind aspectele po$itive i eventualele probleme, riscurile i cau$ele acestora, modul de soluionare a problemelor identificate. 2.3.2. Structura )! $! a(!ca au$!tor!,or ! t%r ! $u+# *tu$!!,% $% *+%c!a,!tat% 7 se va reali$a o anali$ n dinamic a structurii auditorilor interni dup aceast cate%orie, pe ba$a datelor pre$entate n Ane(a nr. ,. Sco+u, acestei analize este de a obine informaii cu privire la competenele deinute n mod colectiv +la nivelul compartimentului de audit intern,, raportul +optim i discrepane, existent ntre competenele deinute i competenele necesare n vederea exercitrii tuturor responsabilitilor de audit intern. ,e vor pre$enta informaii cu privire la& re$ultatele acestei anali$e prin utili$area unor te-nici adecvate de interpretare a datelor 'te.t, %rafic .a.) , evideniind aspectele po$itive i 5

eventualele probleme, riscurile i cau$ele acestora, modul de soluionare a problemelor identificate. 2.3.3. Structura )! $! a(!ca au$!tor!,or ! t%r ! $u+# +%r'%c-!o #r!,% 5 $o(% !!,% $% co(+%t% -# - se va reali$a o anali$ n dinamic a structurii auditorilor interni dup aceast cate%orie, pe ba$a datelor pre$entate n Ane(a nr. /. Sco+u, acestei analize ofer informaii cu privire la gradul de specializare al auditorilor interni n vederea asigurrii adecvrii competenelor necesare obinerii atestatului, precum i a excedentului de competene necesare la nivelul compartimentului n vederea promovrii auditorilor interni. ,e vor pre$enta informaii cu privire la& re$ultatele acestei anali$e prin utili$area unor te-nici adecvate de interpretare a datelor 'te.t, %rafic .a.) , evideniind aspectele po$itive i eventualele probleme, riscurile i cau$ele acestora, modul de soluionare a problemelor identificate. 2.3.4. E&o,u-!a *tructur!! )! $! a(!c!! au$!tor!,or ! t%r ! $u+# &%c8!(%a 5 (u ca $% au$!t ! t%r % se va reali$a o anali$ n dinamic a structurii auditorilor interni dup aceast cate%orie, pe ba$a datelor pre$entate n Ane(a nr. 1. Sco+u, acestei analize este de a obine informaii cu privire la strategia utilizat n domeniul recrutrii!anga.rii, dar i a celei privind stabilitatea auditorilor interni. ,e vor pre$enta informaii cu privire la& re$ultatele acestei anali$e prin utili$area unor te-nici adecvate de interpretare a datelor 'te.t, %rafic .a.) , evideniind aspectele po$itive i eventualele probleme, riscurile i cau$ele acestora, modul de soluionare a problemelor identificate. 2.3.9. E&o,u-!a *tructur!! )! $! a(!c!! au$!tor!,or ! t%r ! $u+# &:r*t# * se va reali$a o anali$ n dinamic a structurii auditorilor interni dup aceast cate%orie, pe ba$a datelor pre$entate n Ane(a nr. 3. Sco+u, acestei analize este de a obine informaii despre existena unui ec/ilibru la nivelul compartimentului +n cazul unei repartizri uniforme a personalului ntre diferitele categorii de v0rste, sau, dimpotriv, a unui dezec/ilibru n structura pe v0rste, precum i despre asigurarea continuitii n cazul ieirilor auditorilor interni din motive obiective +pensie,. ,e vor pre$enta informaii cu privire la& re$ultatele acestei anali$e prin utili$area unor te-nici adecvate de interpretare a datelor 'te.t, %rafic .a.) , evideniind aspectele po$itive i eventualele probleme, riscurile i cau$ele acestora, modul de soluionare a problemelor identificate i aciunile ntreprinse n anul de raportare. #.*.1. Anali-a mobilitii auditorilor interni # se va reali$a o anali$ a intrrilor i ieirilor auditorilor interni, pe ba$a datelor pre$entate n Ane(a nr. 14. /n aprecierea mobilitii se va acorda o atenie deosebit ieirilor, n special cau$elor care nu sunt obiective i a celor din motive personale, deoarece au consecine nefavorabile asupra performanelor i ima%inii compartimentului de audit intern. ,e vor pre$enta informaii cu privire la& re$ultatele acestei anali$e prin utili$area unor te-nici adecvate de interpretare a datelor 'te.t, %rafic .a.) , evideniind aspectele po$itive i eventualele probleme, riscurile i cau$ele acestora, modul de soluionare a problemelor identificate. #.,. Asigurarea per'ecionrii pro'esionale continue a auditorilor interni #.,.1. Plani'icarea pregtirii pro'esionale a auditorilor interni 5 se vor pre$enta informaii cu privire la& metodolo%ia utili$at pentru elaborarea planului de pre%tire profesional, ori$ontul de timp pentru care se elaborea$, instrumentele utili$ate pentru elaborarea i aprobarea acestuia, sistemul de monitori$are i raportare, criteriile care stau la ba$a 6

actuali$rii. ,e vor evidenia distinct urmtoarele elemente componente ale Planului de pregtire profesional a auditorilor interni pentru anul 2 !"& a. I$% t!'!car%a %&o!,or $% ! *tru!r% # se va preci$a& modalitatea de identificare a nevoilor individuale i dac acestea au fost identificate pentru toi auditorii interni+ dac nevoile identificate sunt n corelaie cu obiectivele de audit i cu planul de audit i/sau cu punctele slabe ale auditorilor interni+ .. Sta.!,!r%a t%(%,or $% ! *tru!r% 1 se va preci$a& modalitatea de stabilire a temelor de instruire i dac aceste teme acoper toate nevoile de instruire identificate+ c. Sta.!,!r%a 'or(%,or $% ! *tru!r% # se va preci$a& dac au fost fcute propuneri concrete pentru forma de pre%tire 'studiu individual, or%ani$ri i participri la %rupuri de de$batere, participri la cursuri or%ani$ate n cadrul entitii n domeniile auditabile, participri la cursuri de perfecionare e.terne .a.) i dac acestea au fost fe$abile n raport cu limitrile e.istente la nivelul anului 2 !" 'de e.emplu& s*a propus efectuarea de cursuri n condiiile n care nu s*au alocat resurse pentru pre%tirea profesional la nivelul instituiei)+ $. I$% t!'!car%a )! *%,%ctar%a 'or(ator!,or $% +r%g#t!r% +ro'%*!o a,# # se va meniona& dac pentru fiecare tem de instruire definit au fost identificai formatori+ dac formatorii de pre%tire profesional au fost selectai n corelaie cu formele stabilite de instruire+ %. Fu $a(% tar%a +ro+u %r!,or $% t%(% $% ! *tru!r% 1 se va meniona& dac se formali$ea$ n cadrul unui instrument distinct i dac acesta nsoete 6lanul atunci c(nd se aprob+ dac se fundamentea$ fiecare tem de instruire inclus n plan sau se pre$int %lobal+ #.,.#. Reali-area pregtirii pro'esionale a auditorilor interni % se vor pre$enta modalitile concrete de reali$are a pre%tirii profesionale n anul 2 !", prin evidenierea& formelor de pre%tire profesional urmate, modului de valorificare a re$ultatelor pre%tirii profesionale, duratei n om*$ile a pre%tirii, %radului de asi%urare a numrului minim de $ile de pre%tire profesional stabilit de cadrul de re%lementare. a. Part!c!+ar%a ,a cur*ur! $% ! *tru!r% # se va reali$a o anali$ a numrului auditorilor interni care au participat la aceast form de instruire, pe ba$a datelor pre$entate n Ane(a nr. 11. ,e vor pre$enta informaii cu privire la re$ultatele acestei anali$e prin utili$area unor te-nici adecvate de interpretare a datelor 'te.t, %rafic .a.) , evideniind& domeniile i temele cursurilor la care au participat auditorii interni+ cate%oria i procentul instituiilor or%ani$atoare 'propriile entiti, societi private, or%anisme profesionale, ;<76, =76> .a)+ numrul mediu de $ile de cursuri de pre%tire pentru fiecare auditor intern, %radul de participare al auditorilor la cursuri 'procentul de auditori care au participat la cursuri de instruire). .. Stu$!u, ! $!&!$ua, % se va pre$enta modul de reali$are i sistemul de monitori$are implementat la nivelul compartimentului de audit intern, numrul de om*$ile de studiu individual reali$at n cursul anului, domenii/teme abordate n cadrul studiului individual, %radul de utilitate al acestei forme de pre%tire n activitatea practic. c. A,t% 'or(% $% +r%g#t!r% r%a,!"at% % se vor meniona aceste forme i se va descrie modalitatea de reali$are, durata n om*$ile, domenii/teme abordate. $. D!*%(! ar%a cu o)t! -%,or $o.: $!t% 5 +roc%*u, $% +r%g#t!r% +ro'%*!o a,# # se va descrie modalitatea de reali$are i se va preci$a cum a contribuit la de$voltarea sau mbuntirea activitilor compartimentului de audit intern.

2.4./. Durata (%$!% $% r%a,!"ar% a +r%g#t!r!! +ro'%*!o a,% a au$!tor!,or ! t%r ! 6 se va reali$a o anali$, conform tabelului de mai 5os, i se vor pre$enta re$ultatele acestei anali$e.
Nr. crt. !. !.!. !.2. !.". 2. 2.!. 2.2. 2.". ". Indicatori <umrul de auditori care au efectuat pre%tire profesional, din care& Cursuri de instruire ,tudiu individual ;lte forme <umrul de $ile total de pre%tire profesional, din care& Cursuri de instruire ,tudiu individual ;lte forme 0urata medie de reali$are a pre%tirii profesionale * n $ile/om '" ? 2/!) #41# #41&

2.4.2. D!'!cu,t#! ! o+ortu !t#! 6 se vor pre$enta problemele nt(mpinate n cursul anului 2 !" cu privire la reali$area cerinelor minime de pre%tire prev$ute de cadrul de re%lementare '!: $ile obli%atoriu per auditor intern) i cau$ele acestor probleme i, dup ca$, oportunitile, ca un avanta5 al aciunii unor factori e.terni, care au permis compartimentului de audit intern s asi%ure pre%tirea profesional a auditorilor interni 'de e.. participarea la cursuri n cadrul unor proiecte finanate din fonduri nerambursabile, participarea la %rupuri de de$batere pe teme din domeniile specifice entitii publice .a.). CAPIT !"! & E;ALUAREA ACTI;IT<II DE AUDIT A COMPARTIMENTELOR DE AUDIT INTERN CARE SUNT ORGANIZATE I FUNCIONEAZ< =N CADRUL ENTIT<ILOR PUBLICE SUBORDONATE1 AFLATE =N COORDONARE SAU SUB AUTORITATE &.1. Plani'icarea misiunilor de evaluare a activitii de audit intern # se vor pre$enta informaii privind& tipul de planificare 'strate%ic i anual) i descrierea relaiilor dintre planuri+ criteriile de selecie utili$ate pentru planificarea misiunilor de evaluare i cum se reali$ea$ prioriti$area n planul anual+ %radul de respectare a periodicitii n evaluare 'o dat la : ani), evideniind numrul i cate%oriile 'subordonate/aflate n coordonare/sub autoritate) entitilor care nu au fost evaluate n ultimii : ani, cau$ele, data estimat pentru evaluare+ bu%etarea activitii de evaluare 'durata medie de reali$are a unei misiuni, numr mediu de auditori per misiune)+ obiectivele stabilite. &.#. Reali-area misiunilor de evaluare a activitii de audit intern /.2.1. Dat% g% %ra,% +r!&! $ (!*!u !,% $% %&a,uar% r%a,!"at% # se vor pre$enta informaii privind& numrul misiunilor de evaluare reali$ate, compartimentele de audit intern supuse evalurii i obiectivele misiunilor de evaluare, data ultimei evaluri. /.2.2. R%"u,tat%,% (!*!u !,or $% %&a,uar% 6 se vor pre$enta principalele constatri, cau$e, consecine i recomandri structurate pe urmtoarele obiective& a. organizarea compartimentului de audit public intern; b. planificarea activitii de audit intern; c. respectarea metodologiei de realizare a misiunilor de audit intern; d. raportarea activitii de audit intern; e. urmrirea recomandrilor.

Co *tat#r!,%1 cau"%,%1 co *%c! -%,% )! r%co(a $#r!,% +r%"% tat% *% &or *ta.!,! 5 ur(a u u! +roc%* a$%c&at $% a a,!"# )! *! t%"#1 a*!gur: $ r%*+%ctar%a +r! c!+!!,or r%,%&a -%! )! *%( !'!ca-!%!1 co%r% -a )! cor%*+o $% -a ac%*tora. /.2./. A+r%c!%r% g% %ra,# # se va pre$enta opinia evaluatorilor cu privire la or%ani$area i funcionarea activitii compartimentelor de audit intern evaluate. Pr%c!"#r!> *cest capitol se va completa numai de instituiile publice ierar/ic superioare pentru alte entiti, av0nd n vedere urmtoarele precizri* n cazul n care instituia public nu are entiti subordonate, aflate n coordonare sau sub autoritate acest capitol se va elimina din structura raportului i se va asigura renumerotarea capitolelor rmase; * n cazul n care instituia public are entiti subordonate, aflate n coordonare sau sub autoritate, dar nu a realizat misiuni de evaluare a activitii de audit a compartimentelor de audit din cadrul acestor entiti se va menine capitolul i se vor prezenta cauzele!motivele pentru care nu s-a planificat i realizat nicio misiune de evaluare n anul #$%&,.

CAPIT !"! ) PLANIFICAREA I DERULAREA MISIUNILOR DE AUDIT INTERN3 ).1. Plani'icarea activitii de audit intern 2.1.1. P,a !'!car%a (u,t!a ua,# 6 se vor pre$enta informaii cu privire la metodolo%ia utili$at pentru elaborarea planului multianual i se va reali$a o descriere a procesului de planificare strate%ic, care s asi%ure urmtoarele informaii& a. structura planului multianual - se vor pre$enta elementele componente, abordarea n vederea cuprinderii n auditare a tuturor activitilor 'pe funcii, pe structuri, pe domenii/activiti, pe teme/subiecte, pe pro%rame/proiecte, mi.t .a.), %radul de acoperire a auditrii activitilor obli%atorii 'o dat la " ani) i, dup ca$, a evalurii activitii compartimentelor din cadrul entitilor subordonate, aflate n coordonare sau sub autoritate 'o dat la : ani)+ b. tipul i natura misiunilor planificate # se va preci$a caracterul misiunilor incluse n plan, respectiv& misiuni de asi%urare 're%ularitate, performan, sistem), misiuni de consiliere formali$ate i misiuni de evaluare, evideniind ponderea fiecrei cate%orii n totalul misiunilor planificate+ c. fundamentarea misiunilor incluse n planul multianual - se va meniona modalitatea de fundamentare a misiunilor planificate, evideniind& elementele care au stat la ba$a selectrii misiunilor, descrierea procedurii de anali$ a riscurilor, modul de determinare a fondului de timp, cum se reali$ea$ prioriti$area+ d. comunicarea i aprobarea planului multianual # se va preci$a data elaborrii i transmiterii spre aprobare conducerii entitii. 2.1.2. P,a !'!car%a a ua,# 6 se vor pre$enta informaii cu privire la metodolo%ia utili$at pentru elaborarea planului anual i se va reali$a o descriere a procesului de planificare anual, care s asi%ure urmtoarele informaii&
5

Compartimentele de audit intern de la nivelul ordonatorilor principali de credite ai bu%etelor locale vor cuprinde n cadrul raportului at(t informaii privind propria activitate, c(t i informaiile primite de la structurile de audit de la nivelul entitilor subordonate, aflate n coordonare sau sub autoritate

a. structura planului anual * se vor pre$enta elementele componente, evideniind& cum se stabilesc/definesc obiectivele aciunii de auditare, modul de stabilire a duratei aciunii de auditare i a perioadei auditate, criteriile de stabilire i alocare a auditorilor interni i dac utili$ea$ resurse umane e.terne+ b. tipul i natura misiunilor planificate - se va preci$a caracterul misiunilor incluse n plan, respectiv& misiuni de asi%urare 're%ularitate, performan, sistem), misiuni de consiliere formali$ate i misiuni de evaluare, evideniind ponderea fiecrei cate%orii n totalul misiunilor planificate+ c. fundamentarea misiunilor incluse n planul anual - se va meniona modalitatea de fundamentare a misiunilor, evideniind& elementele care au stat la ba$a selectrii i prioriti$rii acestora, corelaia misiunilor stabilite n planul multianual, descrierea procedurii de anali$ a riscurilor, alte elemente relevante+ d. comunicarea i aprobarea planului anual # se va preci$a data elaborrii i transmiterii spre aprobare conducerii entitii+ e. domeniile misiunilor planificate # ponderea misiunilor de audit planificate pe funciile suport i cele specifice, evideniind domeniile/activitile planificate 'resurse umane, 4@, contabilitate ... activiti specifice .a)+ f. fond de timp alocat misiunilor de audit 1 ponderea timpului alocat reali$rii misiunilor de audit planificate din fondul de timp disponibil calendaristic, dac raportul este subunitar se va preci$a modul de alocare a timpului rmas disponibil+ %. gradul de realizare a planului * %radul de ndeplinire al activitilor planificate, fundamentarea nereali$rilor, preci$area activitilor reali$ate n afara planului+ -. actualizarea planului anual - dac s*a reali$at i n ce perioad a anului, factorii care au determinat actuali$area planului, modul de fundamentare, obinerea aprobrii asupra acestor modificri. i. calitatea planificrii * ponderea misiunilor ad*-oc i motivele e.cepionale care au determinat reali$area acestora, dac a fost alocat timp pentru aceste situaii i dac acesta a fost suficient+ ponderea misiunilor incluse/e.cluse din planul iniial i anali$a cau$al a factorilor care au determinat aceste modificri pentru a stabili dac acestea se datorea$ unei planificri deficitare sau nu+ se va reali$a o anali$ %eneral asupra relevanei activitilor planificate i se vor pre$enta re$ultatele acestei anali$e. ).#. Reali-area misiunilor de audit intern % se va reali$a o anali$ %eneral a structurii i numrului misiunilor de audit intern reali$ate n anul 2 !", evideniind, prin utili$area unor te-nici adecvate de interpretare a datelor i informaiilor& numrul total de misiuni de audit intern, ponderea misiunilor de audit dup tipul 'conformitate, sistem i performan) i natura 'asi%urare i consiliere) acestora i domeniul auditabil 'proces bu%etar, activitatea financiar* contabil, ac-i$iii publice, resurse umane, sistem 4@, activitatea 5uridic, fonduri comunitare, funcii specifice). 2.2.1. M!*!u ! $% au$!t +r!&! $ +roc%*u, .ug%tar 2.2.2. M!*!u ! $% au$!t +r!&! $ act!&!t#-!,% '! a c!ar7co ta.!,% 2.2./. M!*!u ! $% au$!t +r!&! $ ac8!"!-!!,% +u.,!c% 2.2.2. M!*!u ! $% au$!t ! t%r +r!&! $ r%*ur*%,% u(a % 2.2.3. M!*!u ! $% au$!t +r!&! $ g%*t!o ar%a )! ut!,!"ar%a 'o $ur!,or co(u !tar% 2.2.4. M!*!u ! $% au$!t +r!&! $ *!*t%(u, IT 2.2.9. M!*!u ! $% au$!t +r!&! $ act!&!tat%a ?ur!$!c# 10

2.2.@. M!*!u ! $% au$!t +r!&! $ 'u c-!!,% *+%c!'!c% % t!t#-!! Pentru fiecare categorie menionat mai sus se vor preciza urmtoarelea. numrul misiunilor de audit realizate b. principalele obiective ale misiunii de audit c. riscurile inerente semnificative identificate d. principalele constatri efectuate e. cauzele principale i consecinele aferente disfunciilor constatate f. principalele recomandri formulate Pr%c!"#r!> O.!%ct!&%,%1 r!*cur!,%1 co *tat#r!,%1 cau"%,%1 co *%c! -%,% )! r%co(a $#r!,% +r%"% tat% *% &or *ta.!,! 5 ur(a u u! +roc%* a$%c&at $% a a,!"# )! *! t%"#1 a*!gur: $ r%*+%ctar%a +r! c!+!!,or r%,%&a -%! )! *%( !'!ca-!%!1 co%r% -a )! cor%*+o $% -a ac%*tora. Co *tat#r!,% efectuate n cadrul misiunilor sunt reprezentate de aspectele pozitive i aspectele negative;
co *tat#r!,% cu caract%r +o"!t!& se vor defini la nivel de +u ct 'ort% cu privire la

conformitatea i funcionalitatea unui dispozitiv de control intern, av0nd n vedere urmtoarele criteriio s aib semnificaie din punctul de vedere al contribuiei la realizarea obiectivelor structurii auditate!evaluate i, implicit asupra instituiei; o s fie constatate la mai multe entiti sau n cadrul mai multor structuri auditate!evaluate; o s se menioneze sursa +entitile la care s-a constatat acest punct forte,. co *tat#r!,% cu caract%r %gat!& se vor defini la nivel de problem n urma unui proces adecvat de selecie i prelucrare, av0nd n vedere urmtoarele criteriio s aib semnificaie din punctul de vedere al materialitii; o s fie constatate la mai multe entiti sau n cadrul mai multor structuri auditate!evaluate; o s se menioneze sursa +entitile la care s-a constatat aceast problem,. ).&. "rmrirea recomandrilor 1 se vor pre$enta informaii cu privire la modalitatea de reali$are a urmririi implementrii recomandrilor formulate n cadrul misiunilor de audit intern, evideniind& procedurile i instrumentele utili$ate+ sistemul de monitori$are i comunicare a stadiului implementrii recomandrilor+ re$ultatele monitori$rii efectuate n anul 2 !". 0e asemenea, se va reali$a o anali$, conform tabelului de mai 5os, i se va aprecia %radul de implementare a recomandrilor la finele anului 2 !"+ cau$ele neimplementrii+ msurile dispuse.

Indicatori <umrul total de recomandri formulate n cadrul misiunilor de audit intern reali$ate n anul 2 !", din care&

I16

PI!)

NI!)

bservaii#6

11

Misiuni de audit privind procesul bu%etar Misiuni de audit privind activitile financiar*contabile Misiuni de audit privind ac-i$iiile publice Misiuni de audit intern privind resursele umane Misiuni de audit privind %estionarea i utili$area fondurilor comunitare Misiuni de audit privind sistemul 4@ Misiuni de audit privind activitatea 5uridic Misiuni de audit privind funciile specifice entitii !) 4 * implementate, 64 # parial implementate, <4 # neimplementate 2) ,e va meniona care este numrul recomandrilor neimplementate, dar care se afl n termen

).). Raportarea iregularitilor sau posibilelor pre7udicii % se vor pre$enta informaii cu privire la& aplicarea i respectarea procedurii privind raportarea ire%ularitilor sau posibilelor pre5udicii constatate n cadrul misiunilor de audit intern+ cele mai semnificative 'cu impact financiar mare) ire%ulariti sau posibile pre5udicii constatate n cadrul misiunilor de audit intern reali$ate n anul 2 !", modalitatea de raportare, msurile dispuse de conducerea entiti i deci$iile auditorului cu privire la tratarea ire%ularitii n raportul de audit. 0e asemenea, se va reali$a o anali$, conform tabelului de mai 5os, i se vor pre$enta re$ultatele acestei anali$e&
Indicatori Numr 8aloare pre7udiciu

Impact calitativ 16

bservaii#6

<umrul i valoarea total a ire%ularitilor identificate n cadrul misiunilor de audit intern reali$ate n anul 2 !", din care& Misiuni de audit privind procesul bu%etar Misiuni de audit privind activitile financiar* contabile Misiuni de audit privind ac-i$iiile publice Misiuni de audit intern privind resursele umane Misiuni de audit privind %estionarea i utili$area fondurilor comunitare Misiuni de audit privind sistemul 4@ Misiuni de audit privind activitatea 5uridic Misiuni de audit privind funciile specifice entitii !) ,e va meniona tipul de impact potenial al acestor ire%ulariti identificate 2) ,e va meniona dac aceste ire%ulariti s*au confirmat n cursul anului 2 !"

).*. Raportarea recomandrilor nensu+ite # se vor pre$enta informaii cu privire la& aplicarea i respectarea procedurii privind raportarea recomandrilor nensuite de ctre conductorul entitii publice auditate+ recomandrile formulate i nensuite de conducerea entitii publice auditate i consecinele neimplementrii acestora+ deci$iile auditorului luate n acest sens.

CAPIT !"! * 12

P!ANI9ICAR2A :I D2R"!AR2A A!T R ACTI8IT;<I D2 C;TR2 C =PARTI=2NT2!2 D2 A"DIT INT2RN4 *.1. Plani'icarea altor activiti * se va reali$a o descriere a metodolo%iei de planificare a acestor activiti, evideniind pentru fiecare tip de activitate pre$entat& numrul de activiti, caracteri$area pe scurt a activitii, fondul de timp alocat, beneficiarii re$ultatelor acestei activiti, ponderea fondului de timp alocat n total fond de timp disponibil. *.#. Reali-area misiunilor de consiliere * pentru fiecare misiune de consiliere se vor preci$a urmtoarele& a. tipul i forma misiunii de consiliere 1 tipul se refer la& consultan, facilitarea nele%erii i formarea i perfecionarea profesional, iar forma se refer la& misiuni de consiliere formali$ate, misiuni de consiliere cu caracter informal i misiuni de consiliere pentru situaii e.cepionale. b. principalele obiective urmrite c. principalele constatri efectuate d. cauzele principale i consecinele aferente disfunciilor constatate e. principalele recomandri f. gradul n care rezultatele misiunii de consiliere rspund solicitrilor formulate de conducerea entitii O.!%ct!&%,%1 co *tat#r!,%1 cau"%,%1 co *%c! -%,% )! r%co(a $#r!,% +r%"% tat% *% &or *ta.!,! 5 ur(a u u! +roc%* a$%c&at $% a a,!"# )! *! t%"#1 a*!gur: $ r%*+%ctar%a +r! c!+!!,or r%,%&a -%! )! *%( !'!ca-!%!1 co%r% -a )! cor%*+o $% -a ac%*tora. *.&. Reali-area altor aciuni * pentru fiecare aciune reali$at se vor preci$a urmtoarele& a. caracterul aciunii realizate b. motivul pentru care a fost realizat c. rezultatele obinute CAPIT !"! , C NC!">II ,.1. Contribuia auditului la adugarea de valoare n cadrul entitilor publice # se va reali$a o anali$ %eneral cu privire la impactul re$ultatelor misiunilor de audit asupra entitii i modul cum au contribuit acestea la mbuntirea activitilor, respectiv valoarea adu%at de auditul intern i recunoscut de mana%ementul entitii publice. ,.1.1. Contribuia auditului intern la procesul de management al riscurilor # se reali$ea$ pe ba$a re$ultatelor consemnate n rapoartele misiunilor de audit intern derulate n anul 2 !" 'asi%urare, consiliere i evaluare), care au avut ca obiectiv de audit evaluarea procesului de management al riscurilor implementat la nivelul structurilor auditate. 0ac evaluarea procesului de mana%ement al riscurilor nu face obiectul fiecrei misiuni de audit intern reali$ate, atunci se va pre$enta care este rolul compartimentului de audit intern n cadrul acestui proces i n ce a constat contribuia auditului intern la mbuntirea procesului de mana%ement al riscurilor n anul 2 !".
6

Compartimentele de audit intern de la nivelul ordonatorilor principali de credite ai bu%etelor locale vor cuprinde n cadrul raportului at(t informaii privind propria activitate, c(t i informaiile primite de la structurile de audit de la nivelul entitilor subordonate, aflate n coordonare sau sub autoritate

13

,.1.#. Contribuia auditului intern la mbuntirea controlului intern # se reali$ea$ pe ba$a re$ultatelor consemnate n rapoartele misiunilor de audit intern derulate n anul 2 !" 'asi%urare, consiliere i evaluare), evideniind contribuia pe cele ase dispo$itive de control intern& obiective, mi5loacele, or%ani$area, sistemele de informare, procedurile i supervi$area. ,.1.&. Contribuia auditului la procesul de guvernan sau de conducere 5 se reali$ea$ pe ba$a re$ultatelor consemnate n rapoartele misiunilor de audit intern derulate n anul 2 !" 'asi%urare, consiliere i evaluare), care au avut ca obiectiv de audit evaluarea procesului prin care se definesc i se comunic valorile i obiectivele, se urmrete realizarea obiectivelor, se raporteaz i se pstreaz valorile. 0ac evaluarea procesului de %uvernan nu a fcut obiectul misiunilor de audit intern reali$ate, atunci se va pre$enta care este rolul compartimentului de audit intern n cadrul acestui proces i n ce const contribuia sa la mbuntirea procesului de %uvernan. ,.#. Con+tienti-area managementului privind necesitatea consolidrii auditului intern * aprecierea nivelului de contienti$are %eneral a mana%ementului cu privire la rolul auditului intern i cu privire la valoarea adus or%ani$aiei de auditul intern, se va pre$enta inclusiv calitatea comunicrii cu mana%ementul i aciunile ntreprinse de auditul intern pentru a*i face cunoscut rolul i importana n cadrul entitii. CAPIT !"! / PROPUNERI PENTRU =MBUN<T<IREA ACTI;IT<II DE AUDIT INTERN 9 - se vor formula n corelaie cu problemele identificate n cadrul activitii de audit intern, evideniind distinct direciile de aciune pe problematicile cu privire la& or%ani$area activitii de audit intern, asi%urarea independenei, asi%urarea i mbuntirea calitii, cadrul metodolo%ic i procedural, asi%urarea i adecvarea resurselor umane, pre%tirea profesional, planificarea activitii de audit intern, reali$area misiunilor de audit intern .a. 6entru fiecare direcie de aciune se vor defini msurile sau aciunile care trebuie ntreprinse pentru reali$area acestora, asi%ur(nd delimitarea lor n funcie de termenul de implementare 'scurt, mediu sau lun%). /.1. Propuneri privind mbuntirea activitii de audit intern des'+urat la nivelul instituiei publice ;. 2irecia de aciune %. ..... a. aciunea %. ..... 3. 2irecia de aciune #. ...... /.#. Propuneri privind mbuntirea activitii de audit intern des'+urat la nivelul entitilor subordonate. a'late n coordonare sau sub autoritate 1 ;. 2irecia de aciune %. ..... a. aciunea %...... ...... 3. 2irecia de aciune #. ...... I *truc-!u ! $% %,a.orar%> ?16 Raportul va 'i avi-at de +e'ul compartimentului de audit intern +i aprobat de conductorul entitii@ ?#6 Raportul va 'i nsoit de situaiile pre-entate n ane(e@
7

Compartimentele de audit intern de la nivelul ordonatorilor principali de credite ai bu%etelor locale vor cuprinde n cadrul raportului at(t informaii privind propria activitate c(t i informaiile primite de la structurile de audit de la nivelul entitilor subordonate, aflate n coordonare sau sub autoritate 8 Se va completa numai de compartimentele de audit intern de la nivelul ordonatorilor principali de credite ai bu%etelor locale

14

?&6 Raportul repre-int o structur minimal de raportare obligatorie. care poate 'i completat cu orice in'ormaie pe care structura de audit intern o consider necesar +i relevant pentru organi-area. des'+urarea +i raportarea activitii de audit intern din cadrul entitii@ ?)6 Raportul va 'i elaborat de toate compartimentele de audit intern din entitile publice locale +i din cadrul structurilor subordonate. a'late n coordonarea sau sub autoritatea entitii publice locale. prin respectarea structurii minimale +i a cerinelor stabilite pentru completare de "CAAPI@ ?*6 Compartimentele de audit intern din cadrul entitilor subordonate. a'late n coordonarea sau sub autoritatea entitii publice locale vor transmite Raportul ctre compartimentele de audit intern de la nivelurile ierarAic superioare@ ?,6 Compartimentele de audit intern din cadrul entitilor publice locale vor cuprinde n Raport in'ormaiile primite de la entitile subordonate. a'late n coordonarea sau sub autoritatea entitii publice. la 'iecare capitol +i subcapitol. asigurBnd prelucrarea datelor +i in'ormaiilor +i pre-entarea lor ntr5o 'orm sintetic +i pe dou niveluriC ?16 compartimentul de audit intern al entitii publice locale +i ?#6 compartimentele de audit intern ale entitilor subordonate. a'late n coordonare sau sub autoritate. Toate in'ormaiile pre-entate n raport vor 'i re-ultate n urma unui proces adecvat de anali-. interpretare +i sinteti-are +i nu se vor copia te(te din rapoartele primite. ?/6 Ane(ele la Raportul de activitate vor conine numai rBndurile care sunt speci'ice compartimentului de audit intern +i statutului entitii publice ?aparat central sau entitate subordonat. a'lat n coordonare sau sub autoritate6. Notele e(plicative care pre-int regulile de completare ale Raportului +i ane(elor ?menionate ca note de subsol sau de tabel6 vor 'i eliminate dup elaborarea +i completarea acestor documente.

15