Sunteți pe pagina 1din 85

M I R C E A E L I A D E - SACRUL SI PROFANUL

Traducere de BRNDUSA PRELIPCEANU

Aceast lucrare a fost publicat prima dat ! Ro"o#lts Deutsc#e E!$%&lop'die( coordo!at de Er!esto )rassi( sub titlul Das *eili+e u!d das Profa!e , Ro"o#lt Tasc#e!buc# -erla+ )mb*( Rei!be&( ./01 , *uma!itas( .//0( pe!tru pre$e!ta 2ersiu!e rom3!easc Traducerea s4a fcut dup 2ersiu!ea fra!ce$ Le Sacr et le Profane publicat la 5ditio!s )allimard ! ./60

Cuvnt nainte la editia francez

Aceast lucrare a fost scris ! ./06( la su+estia profesorului Er!esto )rassi( pe!tru o colectie de crti de bu$u!ar pe care o i!itiase la editura Ro"o#lt7 Ro"o#lts Deutsc#e E!$%&lop'die8 A fost deci + !dit si scris pe!tru marele public( ca o i!troducere +e!eral ! studiul fe!ome!olo+ic si istoric al faptelor reli+ioase8 Ne4am #otr t s primim pro2ocarea( !cura9ati fii!d de e:emplul fericit al lui )eor+es Dum;$il8 Sa2a!tul fra!ce$ publicase ! ./</( sub titlul L=*;rita+e i!do4europ;e! > Rome ?)allimard@ re$ultatele cercetrilor sale pri2i!d ideolo+ia tripartit i!do4europea! si mitolo+ia roma!A cititorul a2ea astfel la dispo$itie( sub forma u!or lu!+i citate si a u!or re$umate( ese!tialul di! cele sapte 2olume publicate timp de opt a!i8 Succesul lui Dum;$il !e4a !dem!at s !cercm aceeasi e:perie!t8 Nu se pu!ea problema s facem u! re$umat al u!ora di!tre lucrrile !oastre a!terioare( !s !e4am !+duit s reproducem a!umite pa+i!i si mai ales s folosim e:emple citate si come!tate ! alte lucrri8 Ne4ar fi fost usor s dm e:emple !oi ! le+tur cu fiecare di!tre subiectele tratate ?Spatiu sacru( Timp sacru etc8@8 Am si fcut4o u!eori( !s am preferat ! +e!eral s ale+em aceste e:emple ! docume!tele folosite !ai!te( pe!tru a4i da cititorului posibilitatea de a se raporta la o docume!tatie mai ampl si ! acelasi timp mai ri+uroas si mai !ua!tat8 B aseme!ea !cercare pre$i!t a2a!ta9e( dar si riscuri( lucru de care !e4au co!2i!s di2ersele reactii la editiile acestei crti aprute ! stri!tate8 U!ii cititori au apreciat i!te!tia autorului de a4i i!troduce !tr4u! dome!iu ime!s fr a4i mpo2ra cu o docume!tatie e:cesi2 sau cu a!ali$e prea te#!ice8 Altii au prut s +uste mai puti! acest efort de simplificare7 ar fi preferat o docume!tatie mai bo+at( o e:e+e$ mai am!u!tit8 Acestia di! urm a2eau !tr4u! fel dreptate( dar pierdeau di! 2edere ambitia !oastr de a scrie o carte scurt( clar si simpl( care s poat tre$i i!teresul u!or cititori mai puti! familiari$ati cu problemele fe!ome!olo+iei si ale istoriei reli+iilor8 Tocmai pe!tru a pre2e!i criticile de acest fel( am !otat ! 9osul pa+i!ii lucrrile ! cupri!sul crora diferitele probleme tratate s !t discutate pe lar+8

Reciti!d acest te:t dup opt a!i( am !teles si mai bi!e c o astfel de !trepri!dere !aste !elmuriri8 !cercarea de a !ftisa( pe dou sute de pa+i!i( cu !tele+ere si simpatie( comportame!tul lui #omo reli+iosus( si mai ales situatia omului societtilor traditio!ale si orie!tale( !u este deloc usoar8 Atitudi!ea desc#is risc s fie luat drept e:presia u!ei !ostal+ii secrete pe!tru co!ditia trecut a lui #omo reli+iosus di! timpurile str2ec#i( ceea ce !u a stat !icidecum ! i!te!tia autorului8 Am dorit doar s4l a9utm pe cititor s perceap !u !umai sem!ificatia profu!d a u!ei e:iste!te reli+ioase de tip ar#aic si traditio!al( dar si s4i recu!oasc 2alabilitatea ca deci$ie uma!( s4i aprecie$e frumusetea si C!obleteaD8 Scopul !ostru !u era de a arta pur si simplu c u! australia! ori u! africa! !u erau bietele fpturi pe 9umtate slbatice ?i!capabile s !umere p ! la 0@ pe care !i le !ftisa folclorul a!tropolo+ic acum mai puti! de o 9umtate de secol8 Doream s artm ce2a mai mult7 lo+ica si mretia co!ceptiilor lor despre Lume( a comportame!telor( simbolurilor si sistemelor lor reli+ioase8 C !d trebuie s !tele+i u! comportame!t stra!iu sau u! sistem de 2alori e:otice( demistificarea !u este de !ici u! folos8 Este o copilrie s afirmi( ! le+tur cu credi!ta at tor Cprimiti2iD( c satul si casa lor !u se afl ! Ce!trul Lumii8 Numai ! msura ! care accepti aceast credi!t( ! msura ! care !tele+i simbolismul Ce!trului Lumii si rolul acestuia ! 2iata u!ei societti ar#aice( poti descoperi dime!siu!ile u!ei e:iste!te care se co!stituie ca atare tocmai pe!tru c se socoteste ase$at ! Ce!trul Lumii8 Er !doial( pe!tru a pu!e mai bi!e ! e2ide!t cate+oriile specifice ale u!ei e:iste!te reli+ioase de tip ar#aic si traditio!al ?presupu! !d cititorul !tr4u! fel familiari$at cu iudeo4cresti!ismul si islamul si c#iar cu #i!duismul si cu budismul@( !u am mai struit asupra u!or aspecte abera!te si crude( precum ca!ibalismul( 2 !toarea de capete( 9ertfele ome!esti( e:cesele or+iastice( pe care le4am a!ali$at de altfel ! alte scrieri8 Nu am 2orbit !ici despre procesul de de+radare si de de+e!erare de care !ici u! fe!ome! reli+ios !u a fost crutat8 ! sf rsit( pri! opo$itia di!tre CsacruD si Cprofa!D( am !teles s subli!iem mai ales srcirea adus de seculari$area u!ui comportame!t reli+iosA dac !4am 2orbit despre ceea ce omul a a2ut de c sti+at di! desacrali$area Lumii este pe!tru c am socotit c subiectul este mai mult sau mai puti! cu!oscut cititorilor8 E:ist o problem pe care !u am ati!s4o dec t pri! alu$ii7 ! ce msur Cprofa!ulD poate de2e!i ! si!e CsacruDA ! ce msur o e:iste!t radical seculari$at( fr Dum!e$eu si fr $ei( poate fi pu!ctul de plecare pe!tru u! !ou tip de Creli+ieDF Problema depseste compete!ta istoricului reli+iilor( cu at t mai mult cu c t procesul este !c ! stadiul i!itial8 Se cu2i!e !s s spu!em de la bu! !ceput c acest proces se poate desfsura pe mai multe pla!uri si poate a2ea scopuri diferite8 Este 2orba mai !t i de co!seci!tele 2irtuale a ceea ce s4ar putea !umi teolo+iile co!tempora!e ale Cmortii lui Dum!e$euD care( dup ce s4au strduit s demo!stre$e pri! !umeroase mi9loace c toate co!ceptele( simbolurile si ritualurile Bisericilor cresti!e s !t i!utile( par s spere c o co!stie!ti$are a caracterului radical profa! al Lumii si al e:iste!tei uma!e este totusi ! stare s !temeie$e( datorit u!ei misterioase si parado:ale coi!cide!tia oppositorum( u! !ou tip de Ce:perie!t reli+ioasD8

E:ist apoi e2olutiile posibile por!i!d de la co!ceptia dup care reli+io$itatea repre$i!t o structur ultim a co!stii!tei si !u depi!de de !e!umratele si efemerele ?istorice fii!d@ opo$itii di!tre CsacruD si Cprofa!D( asa cum le !t l!im de4a lu!+ul istoriei8 Cu alte cu2i!te( disparitia Creli+iilorD !u implic !icidecum disparitia Creli+io$ittiiDA seculari$area u!ei 2alori reli+ioase !u este dec t u! fe!ome! reli+ios care reflect de fapt le+ea tra!sformrii u!i2ersale a 2alorilor uma!eA caracterul Cprofa!D al u!ui comportame!t !ai!te CsacruD !u presupu!e o rupturA Cprofa!ulD !u este dec t o !ou ma!ifestare a aceleiasi structuri co!stituti2e a omului( care se ma!ifesta !ai!te pri! e:presii CsacreD8 ! sf rsit( mai e:ist si o a treia e2olutie posibil7 respi!+erea opo$itiei sacru4profa! ca trstur caracteristic a reli+iilor( cu preci$area c( !efii!d o Creli+ieD( cresti!ismul !u are !e2oie de o altfel de di#otomie a realului si cresti!ul !u mai trieste !tr4u! Cosmos( ci ! Istorie8 U!ele di!tre ideile pe care le4am ami!tit au fost formulate !ai!te( !tr4u! mod mai mult sau mai puti! sistematicA altele se pot deduce di! rece!tele luri de po$itie ale teolo+iilor milita!te8 Se poate les!e !tele+e de ce !u !e simtim obli+ati s le discutm7 !u arat dec t te!di!te si orie!tri care abia se co!turea$ si ale cror sa!se de supra2ietuire si de$2oltare !u pot fi e2aluate8 !c o dat( iubitul si eruditul !ostru priete!( doctorul Gea! )ouillard( si4a asumat sarci!a re2i$uirii te:tului fra!ce$A l ro+ s primeasc aici e:presia si!cerei mele recu!osti!te8 Univer itatea C!ica"#$ Oct#%&rie '()*

Intr#ducere Ecourile rsu!torului succes mo!dial al crtii lui Rudolf Btto Das *eili+e ?./.1@ !u s4au sti!s !c8 Succesul se datora fr !doial perspecti2ei !oi si ori+i!ale propuse de autor8 ! loc s se aplece asupra ideilor de Dum!e$eu si de reli+ie( Rudolf Btto a!ali$a modalittile e:perie!tei reli+ioase8 !$estrat cu o deosebit fi!ete psi#olo+ic( la care se adu+a dubla pre+tire H de teolo+ si de istoric al reli+iilor H( Btto i$butise s pu! ! lumi! co!ti!utul si trsturile caracteristice ale acestei e:perie!te( trec !d peste latura ratio!al si speculati2 a reli+iei si strui!d asupra laturii sale iratio!ale8 l citise pe Lut#er si !tele+ea ce !seam!( pe!tru u! credi!cios( CDum!e$eul 2iuD8 Nu Dum!e$eul filo$ofilor( Dum!e$eul u!ui Erasmus( !u o idee sau o !otiu!e abstract sau o simpl ale+orie moral( ci o putere teribil( ma!ifestat pri! Cm !iaD di2i!8 ! cartea sa( Rudolf Btto !cearc s desluseasc trsturile specifice ale acestei e:perie!te !spim !ttoare si iratio!ale8 El descoper se!time!tul de spaim ! fata sacrului( a acelui m%sterium treme!dum( a acelei ma9estas care ema! o putere coplesitoareA descoper de aseme!ea teama reli+ioas de u! m%sterium fasci!a!s( ! care !floreste fii!ta ! ple!itudi!ea ei des2 rsit8 Btto desem!ea$ toate aceste e:perie!te pri! terme!ul de !umi!oase ?di! lati!escul !ume!( C$euD@( pe!tru c s !t determi!ate de re2elatia u!ui aspect al puterii di2i!e8 Numi!osul este u! fel de +a!$ a!dere( ce2a cu totul deosebit( care !u are !imic ome!esc si !ici cosmic( si care4i d omului se!time!tul !imic!iciei sale( fc !du4l s simt c C!u este dec t o fpturD si( ca s folosim cu2i!tele lui A2raam c !d i se adresa Dom!ului( doar Cpulbere si ce!usD ?Eacerea( .I( J1@K8 Sacrul se ma!ifest !totdeau!a ca o realitate de u! ordi! complet diferit de realittile C!aturaleD8 Limba9ul !u poate reda dec t ! c#ip !ai2 !otiu!ile de treme!dum( ma9estas( m%sterium fasci!a!s( recur+ !d la terme!i preluati di! dome!iul !atural sau di! 2iata spiritual profa! a omului8 !s aceast termi!olo+ie a!alo+ic 2i!e tocmai di! i!capacitatea omului de a e:prima acel +a!$ a!dere7 limba9ul !u poate dec t s su+ere$e ceea ce depseste e:perie!ta !atural a omului( cu a9utorul u!or terme!i preluati di! aceast e:perie!t8 Dup patru$eci de a!i( a!ali$ele lui Rudolf Btto si pstrea$ pe depli! 2aloarea( iar cartea( pe l !+ o lectur util( ofer si u! prile9 de meditatie8 Perspecti2a pe care o propu! pa+i!ile care urmea$ este !s cu totul alta8 Am dorit s pre$e!tm fe!ome!ul sacrului ! toat comple:itatea sa( si !u !umai latura sa iratio!al8 Ceea ce !e i!teresea$ !u este relatia di!tre eleme!tele !eratio!ale si cele ratio!ale( ci sacrul ! totalitate8 Br( prima defi!itie care s4ar putea da sacrului este opusul profa!ului8 Pa+i!ile care urmea$ 2or !cerca s ilustre$e si s preci$e$e aceast opo$itie di!tre sacru si profa!8 Manifestarea sacrului Bmul si d seama de e:iste!ta sacrului pe!tru c acesta se ma!ifest( se !ftisea$ ca u! lucru cu totul diferit de profa!8 Pe!tru a reda actul acestei ma!ifestri a sacrului( am propus terme!ul de #ierofa!ie( care !e este la

!dem !( cu at t mai mult cu c t !u are !e2oie de lmuriri suplime!tare7 el !u e:prim dec t ceea ce este cupri!s ! co!ti!utul etimolo+ic( adic !i se arat ce2a sacru8 S4ar putea spu!e c istoria reli+iilor( de la cele mai primiti2e p ! la cele mai elaborate( este alctuit di!tr4o acumulare de #ierofa!ii( di! ma!ifestrile realittilor sacre8 De la #ierofa!ia cea mai eleme!tar( ca de pild( ma!ifestarea sacrului !tr4u! lucru oarecare( o piatr ori u! copac( p ! la #ierofa!ia suprem care este( pe!tru u! cresti!( !truparea lui Dum!e$eu ! Isus Cristos( !u e:ist ruptur8 Este mereu aceeasi tai!7 ma!ifestarea a ce2a care este CaltfelD( a u!ei realitti care !u aparti!e lumii !oastre( ! lucruri care fac parte i!te+ra!t di! lumea !oastr C!aturalD( Cprofa!D8 Bccide!talul moder! se simte oarecum st !9e!it ! fata a!umitor forme de ma!ifestare a sacrului( !eput !d crede c acesta s4ar putea ma!ifesta( pe!tru u!ele fii!te ome!esti( ! pietre ori ! arbori8 Br( asa cum 2om 2edea ! cele ce urmea$( !u este !icidecum 2orba de o 2e!erare a pietrei sau a copacului ! ele !sele8 Piatra sacr( arborele sacru !u s !t adorate ca atare( ci pe!tru c s !t !iste #ierofa!ii( pe!tru c CaratD ce2a care !u mai este piatr si !ici arbore( ci sacru( +a!$ a!dere8 S4a artat ! !umeroase r !duri si se cu2i!e subli!iat di! !ou faptul c orice #ierofa!ie( c#iar si cea mai eleme!tar( repre$i!t u! parado:8 La!ifest !d sacrul( u! obiect oarecare de2i!e altce2a( fr a !ceta !s s fie el !susi( deoarece co!ti!u s fac parte di! mediul su cosmic8 B piatr sacr este tot o piatrA ! apare!t ?sau mai bi!e $is di! pu!ct de 2edere profa!@( !imic !u o deosebeste de celelalte pietre8 Pe!tru cei crora o piatr li s4a artat sacr( realitatea sa imediat se presc#imb !s ! realitate supra!atural8 Cu alte cu2i!te( pe!tru cei care au o e:perie!t reli+ioas( !trea+a Natur se poate !ftisa ca sacralitate cosmic8 Cosmosul( ! totalitatea sa( poate de2e!i o #ierofa!ie8 Bmul societtilor ar#aice ti!de s triasc ! sacru sau ! prea9ma obiectelor co!sacrate c t mai mult timp8 Te!di!ta este les!e de !teles7 pe!tru Cprimiti2iD( ca si pe!tru omul tuturor societtilor premoder!e( sacrul !seam! putere si( ! cele di! urm( realitate8 Sacrul este saturat de fii!t8 Puterea sacr !seam! deopotri2 realitate( pere!itate si eficie!t8 Bpo$itia sacru4profa! este adesea !teleas ca opo$itie !tre real si ireal sau pseudoreal8 S !u !e asteptm s +sim ! limbile ar#aice termi!olo+ia proprie filo$ofilor( adic real4ireal si asa mai departeA dar ideea e:ist8 Dori!ta omului reli+ios de a fi( de a face parte di! realitate( de a se simti saturat de putere este( pri! urmare( c t se poate de fireasc8 Cum !cearc omul reli+ios s rm ! c t mai mult !tr4u! u!i2ers sacruA cum se !ftisea$ e:perie!ta sa total de 2iat ! raport cu e:perie!ta omului lipsit de se!time!t reli+ios( a omului care trieste sau care doreste s triasc !tr4o lume desacrali$at7 iat pri!cipala tem abordat ! pa+i!ile care urmea$8 Trebuie s artm !c de la !ceput c lumea profa! ! totalitate( Cosmosul total desacrali$at este o descoperire rece!t a mi!tii ome!esti8 Nu !e propu!em s artm pri! ce procese istorice si ! urma cror sc#imbri ale comportame!tului spiritual omul moder! si4a desacrali$at lumea si si4a asumat o e:iste!t profa!8 A9u!+e s co!statm c desacrali$area este proprie e:perie!tei totale a omului !ereli+ios al societtilor moder!e( cruia i

este pri! urmare di! ce ! ce mai +reu s re+seasc dime!siu!ile e:iste!tiale ale omului reli+ios al societtilor ar#aice8 Dou moduri de a fi n Lume -om 2edea c t de ad !c este prpastia care desparte cele dou modalitti de e:perie!t( sacr si profa!( citi!d capitolele pri2itoare la spatiul sacru si co!structia ritual a locui!tei ome!esti( 2arietatea e:perie!telor reli+ioase ale Timpului( raporturile omului reli+ios cu Natura si lumea u!eltelor( co!sacrarea 2ietii !sesi a omului si sacralitatea pe care o pot dob !di fu!ctiile sale 2itale ?#ra!( se:ualitate( mu!c etc8@8 -a fi suficie!t s !e ami!tim ce a!ume au de2e!it cetatea sau casa( Natura( u!eltele sau mu!ca pe!tru omul moder! si areli+ios ca s !e putem da seama de ceea ce l deosebeste de u! om aparti! !d societtilor ar#aice si c#iar de u! tra! di! Europa cresti!8 Pe!tru co!stii!ta moder!( u! act fi$iolo+ic H m !catul( se:ualitatea H !u este dec t u! proces or+a!ic( desi mpo2rat de o serie !trea+ de tabuuri ?re+uli de bu! cu2ii!t ! timpul meseiA limite impuse comportame!tului se:ual de Cbu!ele mora2uriD@8 Pe!tru Cprimiti2D !s( u! aseme!ea act !u este !iciodat pur si simplu fi$iolo+ic( ci este sau poate de2e!i o Ctai!D( o participare la sacru8 Cititorul !u 2a !t r$ia s4si dea seama c sacrul si profa!ul s !t dou modalitti de a fi ! lume( dou situatii e:iste!tiale asumate de ctre om de4a lu!+ul istoriei sale8 Aceste moduri de a fi ! Lume !u pre$i!t i!teres doar pe!tru istoria reli+iilor sau pe!tru sociolo+ie( !u fac doar obiectul u!or studii istorice( sociolo+ice( et!olo+ice8 De fapt( cele dou moduri de a fi( sacrul si profa!ul( s !t determi!ate de diferitele po$itii pe care omul le4a cucerit ! Cosmos( fii!d importa!te at t pe!tru filo$ofi( c t si pe!tru orice cercettor care doreste s cu!oasc dime!siu!ile posibile ale e:iste!tei uma!e8 Cu toate c este istoric al reli+iilor( autorul acestei crti de dime!siu!i modeste si propu!e s aborde$e subiectul !u doar di! perspecti2a discipli!ei sale8 Bmul societtilor traditio!ale este( desi+ur( u! #omo reli+iosus( dar comportame!tul su se !scrie ! comportame!tul +e!eral al omului( pre$e!t !d asadar i!teres pe!tru a!tropolo+ia filo$ofic( fe!ome!olo+ie( psi#olo+ie8 Spre a pu!e mai bi!e ! e2ide!t trsturile caracteristice ale e:iste!tei !tr4o lume care poate de2e!i sacr( 2om cita e:emple preluate di!tr4u! mare !umr de reli+ii( di! epoci si culturi diferite8 Nimic !u este mai folositor ca e:emplul( faptul co!cret8 Ar fi de4a dreptul i!util s abordm structura spatiului sacru fr a arta( pri! e:emple clare( cum a!ume se co!struieste u! aseme!ea spatiu si de ce de2i!e el calitati2 diferit de spatiul profa! !co!9urtor8 -om ale+e e:emple de la mesopotamie!i( i!die!i( c#i!e$i( tribul &"a&iutl si alte populatii Cprimiti2eD8 Di! perspecti2a istorico4cultural( o aseme!ea 9u:tapu!ere de fapte reli+ioase( preluate de la popoare situate la dista!te at t de mari ! timp si ! spatiu( !u este lipsit de riscuri8 Pe!tru c orici!e poate repeta +reselile fcute ! secolul al MIM4lea( cre$ !d( ca T%lor sau Era$er( c mi!tea ome!easc reactio!ea$ u!iform la fe!ome!ele !aturale8 Pro+resele fcute de et!olo+ia cultural si de istoria reli+iilor au

artat !s c lucrurile !u stau tocmai asa( c Creactiile omului ! fata NaturiiD s !t !deobste co!ditio!ate de cultur( deci de Istorie8 Scopul !ostru este !s s defi!im trsturile specifice ale e:perie!tei reli+ioase( si !u s !e oprim asupra !umeroaselor ei 2ariatii si difere!te determi!ate de Istorie8 Demersul !ostru seam! !truc t2a cu cel care( pe!tru a a9uta la !tele+erea fe!ome!ului poetic( ar recur+e la e:emple disparate( cit !d alturi de *omer( -ir+iliu si Da!te poeme #i!duse( c#i!e$e sau me:ica!e( adic pre$e!t !d poetici istoriceste solidare ?*omer( -ir+iliu( Da!te@( dar si creatii care ti! de alte estetici8 ! limitele istoriei literare( aseme!ea 9u:tapu!eri s !t destul de !doiel!ice( !s ele se do2edesc 2alabile dac se are ! 2edere descrierea fe!ome!ului poetic ca atare( dac scopul este de a arta deosebirea ese!tial di!tre limba9ul poetic si limba9ul obis!uit( de $i cu $i8 Sacrul si Istoria Primul !ostru scop este de a pre$e!ta dime!siu!ile specifice ale e:perie!tei reli+ioase si de a arta pri! ce a!ume se deosebeste aceasta de e:perie!ta profa! a Lumii8 Nu 2om strui asupra !e!umratelor sc#imbri pe care e:perie!ta reli+ioas a Lumii le4a suferit de4a lu!+ul timpului8 Este limpede c sistemele de simboluri si cultele le+ate de Pm !tul4Lam( de fecu!ditatea uma! si a+rar( de sacralitatea Eemeii si altele !u s4au putut de$2olta spre a alctui u! sistem reli+ios bo+at articulat dec t datorit descoperirii a+riculturiiA este tot asa de limpede c o societate prea+ricol( speciali$at ! 2 !toare( !u putea percepe ! acelasi mod si cu aceeasi i!te!sitate sacralitatea Pm !tului4Lam8 Deosebirea de e:perie!t este dat de difere!tele de eco!omie( de cultur si de or+a!i$are social( adic de Istorie8 Si totusi( e:ist !tre 2 !torii !oma$i si a+ricultorii sede!tari o asem!are de comportame!t care !i se pare cu mult mai importa!t dec t deosebirile7 si u!ii si altii triesc !tr4u! Cosmos sacrali$at( fac parte di!tr4o sacralitate cosmic( ma!ifestat at t ! lumea a!imal( c t si ! lumea 2e+etal8 A9u!+e s comparm situatiile lor e:iste!tiale cu aceea a u!ui om al societtilor moder!e( care trieste !tr4u! Cosmos desacrali$at( ca s !e dm seama c t de mare este deosebirea8 !tele+em ! acelasi timp temei!icia comparatiilor !tre fapte reli+ioase aparti! !d u!or culturi diferite( pe!tru c toate aceste fapte ti! de u!ul si acelasi comportame!t( cel al lui #omo reli+iosus8 Aceast carte poate slu9i drept i!troducere +e!eral ! istoria reli+iilor( pe!tru c descrie modalittile sacrului si situatia omului !tr4o lume !crcat de 2alori reli+ioase8 Ea !u este !s o istorie a reli+iilor ! ade2ratul !teles al cu2 !tului( pe!tru c autorul !u a +sit de cu2ii!t s !ftise$e( ! le+tur cu e:emplele citate( co!te:tele istorico4culturale8 Dac ar fi 2rut s4o fac( lucrarea ar fi !umrat mai multe 2olume8 Cititorul 2a +si toate lmuririle !ecesare ! lucrrile me!tio!ate ! biblio+rafie8 Sai!t4Cloud( aprilie ./068

CAPI+OLUL I S,atiul acru i acralizarea Lu%ii Omogenitate spatial si hierofanie Pe!trul omul reli+ios( spatiul !u este omo+e!( ci pre$i!t rupturi si sprturiA u!ele portiu!i de spatiu s !t calitati2 diferite de celelalte8 CNu te apropia aiciD( i spu!e Dom!ul lui Loise( Cci scoate4ti !cltmi!tea di! picioarele tale( c locul pe care calci este pm !t sf !tD ?Iesirea( N( 0@8 E:ist asadar u! spatiu sacru( deci Cputer!icD( sem!ificati2( si alte spatii( !eco!sacrate( lipsite pri! urmare de structur si de co!siste!t( cu alte cu2i!te amorfe8 Lai mult7 pe!tru omul reli+ios( lipsa de omo+e!itate spatial se reflect ! e:perie!ta u!ei opo$itii !tre spatiul sacru( si!+urul care este real( care e:ist cu ade2rat( si restul spatiului( adic !ti!derea i!form care4l !co!9oar8 Trebuie spus c e:perie!ta reli+ioas a spatiului !eomo+e! este primordial si poate fi omolo+at u!ei C !temeieri a LumiiD8 Nu este !icidecum 2orba de o speculatie teoretic( ci de o e:perie!t reli+ioas primar( a!terioar oricrei reflectii asupra Lumii8 Co!stituirea Lumii este posibil datorit rupturii produse ! spatiu( care de$2luie Cpu!ctul fi:D( a:ul ce!tral al oricrei orie!tri 2iitoare8 C !d sacrul se ma!ifest pri!tr4o #ierofa!ie oarecare( !u se produce doar o ruptur ! spatiul omo+e!( ci si re2elatia u!ei realitti absolute( care se opu!e !o!4realittii ime!sei !ti!deri !co!9urtoare8 La!ifestarea sacrului !temeia$ o!tolo+ic Lumea8 ! !ti!derea omo+e! si !emr+i!it( u!de !u e:ist !ici u! pu!ct de reper si !ici o posibilitate de orie!tare( #ierofa!ia de$2luie u! Cpu!ct fi:D absolut( u! CCe!truD8 Se poate asadar 2edea cum a!ume descoperirea( adic re2elatia spatiului sacru( are pe!tru omul reli+ios o 2aloare e:iste!tialA !imic !u poate !cepe( !imic !u se poate face fr o orie!tare prealabil( si orice orie!tare presupu!e dob !direa u!ui pu!ct fi:8 Iat de ce omul reli+ios s4a strduit s se ase$e ! CCe!trul LumiiD8 Ca s triesti ! Lume( trebuie mai !t i s4o !temeie$i( si !ici o lume !u se poate !aste ! C#aosulD spatiului profa!( care este omo+e! si relati28 Descoperirea sau proiectia u!ui pu!ct fi: H CCe!trulD H ec#i2alea$ cu Eacerea LumiiA e:emplele ce urmea$ 2or demo!stra c t se poate de limpede 2aloarea cosmo+o!ic a orie!trii rituale si a co!struirii spatiului sacru8 Pe!tru e:perie!ta profa!( spatiul este( dimpotri2( omo+e! si !eutruA !u e:ist !ici o ruptur care s determi!e deosebiri calitati2e !tre di2ersele prti ale masei sale8 Spatiul +eometric poate fi mprtit si delimitat ! orice directie( dar structura sa !u determi! !ici o difere!tiere calitati2 si !ici o orie!tare8 Co!ceptul de spatiu +eometric( omo+e! si !eutru !u trebuie !icidecum co!fu!dat cu e:perie!ta spatiului profa!( care se opu!e e:perie!tei spatiului sacru( si!+ura care !e i!teresea$ ! acest ca$8 Co!ceptul de spatiu omo+e! si istoria acestui co!cept ?cu!oscut ! + !direa filo$ofic si stii!tific !c di! A!tic#itate@ repre$i!t o alt tem( pe care !u !e propu!em s4o abordm8 Subiectul cercetrii !oastre este e:perie!ta spatiului( asa cum este ea trit de omul reli+ios( de omul care respi!+e sacralitatea Lumii( asum !d doar o e:iste!t Cprofa!D( purificat de orice presupo$itie reli+ioas8

Aceast e:iste!t profa! !u se !t l!este !iciodat ! stare pur8 Bricare ar fi +radul de desacrali$are a Lumii la care a a9u!s( omul care a optat pe!tru o 2iat profa! !u reuseste s aboleasc total comportame!tul reli+ios8 P ! si e:iste!ta cea mai desacrali$at pstrea$ !c urmele u!ei 2alori$ri reli+ioase a Lumii8 Ne 2om mr+i!i deocamdat s comparm cele dou e:perie!te7 cea a spatiului sacru si cea a spatiului profa!8 Implicatiile celei di!t i s !t( dup cum s4a 2$ut( de$2luirea u!ui spatiu sacru care permite dob !direa u!ui Cpu!ct fi:D( orie!tarea ! #aosul omo+e!( C !temeierea LumiiD si trirea real8 Dimpotri2( e:perie!ta profa! me!ti!e omo+e!itatea si deci relati2itatea spatiului8 Brie!tarea ade2rat dispare( deoarece Cpu!ctul fi:D !u mai are u! statut o!tolo+ic u!ic( apr !d si dispr !d ! fu!ctie de !e2oile $il!ice8 De fapt( !u mai e:ist !ici u! fel de CLumeD( ci doar !iste fra+me!te ale u!ui u!i2ers sfr mat( o mas amorf alctuit di!tr4u! !umr i!fi!it de ClocuriD mai mult sau mai puti! C!eutreD( ! care omul se misc( m !at de obli+atiile u!ei e:iste!te i!te+rate !tr4o societate i!dustrial8 Si totusi( ! aceast e:perie!t a spatiului profa! co!ti!u s i!ter2i! 2alori care ami!tesc mai mult sau mai puti! de lipsa de omo+e!itate care caracteri$ea$ e:perie!ta reli+ioas a spatiului8 Lai e:ist locuri pri2ile+iate( calitati2 deosebite de celelalte7 ti!utul !atal( locul primei iubiri( o strad ori u! colt di! primul oras stri! 2$ut ! ti!erete8 Toate aceste locuri pstrea$( c#iar pe!tru omul cel mai !ereli+ios( o calitate e:ceptio!al( Cu!icD( pe!tru c repre$i!t Clocuri sfi!teD ale U!i2ersului su pri2at( ca si cum aceast fii!t !ereli+ioas ar fi a2ut re2elatia u!ei alte realitti dec t aceea la care particip pri! e:iste!ta sa de $i cu $i8 Iat u! e:emplu dem! de reti!ut de comportare Ccriptoreli+ioasD a omului profa!8 -om mai !t l!i si alte do2e$i ale acestui mod de de+radare si de desacrali$are a 2alorilor si a comportame!telor reli+ioase( a cror sem!ificatie profu!d o 2om putea !tele+e mai t r$iu8 Teofanie si semne Pe!tru a e2ide!tia lipsa de omo+e!itate a spatiului( asa cum este ea trit de ctre omul reli+ios( putem recur+e la u! e:emplu c t se poate de ba!al( si a!ume o biseric di!tr4u! oras moder!8 Pe!tru credi!cios( biserica face parte di!tr4u! spatiu diferit de strada pe care se +seste8 Usa care se desc#ide spre i!teriorul bisericii marc#ea$ o ruptur8 Pra+ul care desparte cele dou spatii arat ! acelasi timp dista!ta di!tre cele dou moduri de e:iste!t( cel profa! si cel reli+ios8 Pra+ul este totodat +ra!ita care deosebeste si desparte dou lumi si locul parado:al de comu!icare di!tre ele( pu!ctul ! care se face trecerea de la lumea profa! la lumea sacr8 Pra+ul di! locui!tele ome!esti !depli!este aceeasi fu!ctie ritualA asa se e:plic si co!sideratia de care se bucur8 Trecerea pra+ului casei este !sotit de !umeroase rituri7 oame!ii se !c#i! ori !+e!u!c#ea$ di!ai!tea lui( l ati!+ smerit cu m !a si asa mai departe8 Pra+ul are Cpa$!iciD7 $ei si spirite care apr i!trarea at t de rutatea oame!ilor( c t si de puterile dia2olesti ori de boli8 Gertfele ctre Cpa$!iciD s !t fcute pe pra+( si tot aici se fceau si 9udectile( ! u!ele culturi paleo4orie!tale ?Babilo!( E+ipt( Israel@8

Pra+ul( usa arat ! c#ip !emi9locit si co!cret co!ti!uitatea spatiuluiA de aici decur+e marea lor importa!t reli+ioas( care se e:plic pri! faptul c repre$i!t simboluri si 2e#icule ale trecerii8 Putem !tele+e( asadar( de ce biserica face parte di!tr4u! spatiu deosebit de a+lomerrile uma!e care o !co!9oar8 ! i!teriorul i!ci!tei sacre( lumea profa! este depsit8 Aceast posibilitate de tra!sce!de!t este e:primat( la !i2elurile de cultur mai ar#aice( pri! diferitele ima+i!i ale u!ei desc#ideri7 aici( ! i!ci!ta sacr( comu!icarea cu $eii de2i!e posibilA ! co!seci!t( trebuie s e:iste o CpoartD ctre !alt( pe u!de $eii pot cobor pe Pm !t si pe u!de omul poate urca simbolic ! cer8 -om 2edea ! cele ce urmea$ c asa s4a !t mplat ! multe reli+ii7 templul este de fapt o Cdesc#idereD spre !alt si asi+ur comu!icarea cu lumea $eilor8 Brice spatiu sacru implic o #ierofa!ie( o i$buc!ire a sacrului( care duce la despri!derea u!ui teritoriu di! mediul cosmic !co!9urtor si la tra!sformarea lui calitati28 CIaco2 a 2isat( la *ara!( c era o scar( spri9i!it pe pm !t( iar cu 2 rful ati!+ea cerul( iar !+erii lui Dum!e$eu se suiau si se po+orau pe ea8 Apoi s4a artat Dom!ul ! capul scrii si i4a $is7 OEu s !t Dom!ul( Dum!e$eul lui A2raam( tatl tuP( s4a desteptat di! som! si( spim !t !du4se( a $is7 OC t de !fricostor este locul acestaQ Aceasta !u e alta fr !umai casa lui Dum!e$eu( aceasta e poarta ceruluiQP Si a luat piatra ce si4o pusese cpt i( a pus4o st lp si a tur!at pe 2 rful ei u!tdelem!8 Iaco2 a pus locului aceluia !umele Betel ?casa lui Dum!e$eu@D ?Eacerea( JI( .JR./@8 Simbolismul cupri!s ! e:presia CPoarta CerurilorD este deosebit de bo+at si de comple:7 teofa!ia co!sacr u! loc pri! simplul fapt c4l face Cdesc#isD ctre !alt( adic asi+ur comu!icarea lui cu Cerul( pu!ct parado:al de trecere de la u! mod de e:iste!t la altul8 -om !t l!i e:emple si mai clare ! acest se!s7 sa!ctuarele( care s !t CPorti ale CerurilorD( locuri de trecere !tre Cer si Pm !t8 Adesea !u este !ici mcar !e2oie de o teofa!ie sau de o #ierofa!ie propriu4$ise7 u! sem! oarecare poate arta sacralitatea u!ui loc8 CLe+e!da spu!e c 2r9itorul care a !temeiat El4*emel la sf rsitul 2eacului al M-I4lea s4a oprit s !!opte$e l !+ i$2or si a !fipt u! bt ! pm !t8 A doua $i a 2rut s4l ia si s4si urme$e calea( dar a 2$ut c btul pri!sese rdci!i si !mu+urise8 -$ !d ! aceasta 2oi!ta Dom!ului( a #otr t s se ase$e ! acel loc8D. Sem!ul purttor de sem!ificatie reli+ioas i!troduce( asadar( u! eleme!t absolut si pu!e capt relati2ittii si co!fu$iei8 Ce2a ce !u ti!e de aceast lume s4a ma!ifestat ! c#ip apodictic si a stabilit astfel o orie!tare ori o comportare8 C !d !u se arat !ici u! sem! ! mpre9urimi( acesta este pro2ocat8 Se practic( de pild( u! soi de e2ocatio cu a9utorul a!imalelor( care arat ! care loc a!ume se poate !lta u! sa!ctuar ori !temeia u! sat8 S !t e2ocate forte sau fi+uri sacre( ! scopul imediat al orie!trii ! spatiul omo+e!8 Este cerut u! sem! care s pu! capt !cordrii pro2ocate de relati2itate si !eli!istii create de de$orie!tare( pe!tru a se +si u! pu!ct de spri9i! absolut8 De e:emplu( este urmrit o fiar slbatic si( ! locul ! care aceasta este ucis( e ridicat sa!ctuarulA sau i se d drumul u!ui a!imal domestic H de pild u! taur H( apoi este cutat dup c te2a $ile si sacrificat ! locul u!de este +sit8 Aici 2a fi ridicat altarul( iar satul 2a fi co!struit de 9ur4 mpre9ur8 ! toate aceste

ca$uri( sacralitatea locului este artat de a!imale7 oame!ii !u au asadar libertatea de a ale+e locul sacruA ei !u fac dec t s4l caute si s4l descopere cu a9utorul u!or sem!e misterioase8 Aceste c te2a e:emple !ftisea$ diferitele mi9loace pri! care omul reli+ios are re2elatia u!ui loc sacru8 ! fiecare di! aceste ca$uri( #ierofa!iile au a!ulat omo+e!itatea spatiului( de$2lui!d acel Cpu!ct fi:D8 De 2reme ce omul reli+ios !u poate tri dec t !tr4o atmosfer ptru!s de sacru( este c t se poate de limpede c spatiul 2a fi co!sacrat pri!tr4o multime de te#!ici8 Sacrul !seam!( cum am 2$ut( realul pri! e:cele!t( adic puterea( eficie!ta( i$2orul 2ietii si al fecu!dittii8 Dori!ta omului reli+ios de a tri ! sacru !seam! de fapt dori!ta lui de a se situa ! realitatea obiecti2( de a !u se lsa parali$at de relati2itatea fr sf rsit a e:perie!telor pur subiecti2e( de a tri !tr4o lume real si eficie!t si !u !tr4o ilu$ie8 Acest comportame!t se 2erific pe toate pla!urile e:iste!tei sale( fii!d e2ide!t mai ales ! dori!ta omului reli+ios de a se misca !tr4o lume sa!ctificat( adic !tr4u! spatiu sacru8 Este ceea ce a dus la elaborarea te#!icilor de orie!tare( care !u s !t altce2a dec t te#!ici de co!struire a spatiului sacru8 Nu este !icidecum 2orba de o lucrare ome!easc( pe!tru c !u pri! strda!ia sa i$buteste omul s co!sacre u! spatiu8 Ritualul pri! care omul co!struieste u! spatiu sacru este de fapt eficie!t doar ! msura ! care reproduce lucrarea $eilor8 Spre a !tele+e mai bi!e !e2oia co!struirii rituale a spatiului sacru( trebuie s i!sistm puti! asupra co!ceptiei traditio!ale despre CLumeD7 !e 2om da seama imediat c orice ClumeD este pe!tru omul reli+ios o Clume sacrD8 Haos si Cosmos Societtile traditio!ale se caracteri$ea$ pri! opo$itia implicit !tre teritoriul locuit si spatiul !ecu!oscut si !edetermi!at care !co!9oar acest teritoriu7 primul este CLumeaD ?mai precis Clumea !oastrD@( CosmosulA cellalt !u mai este u! Cosmos( ci u! fel de Calt lumeD( u! spatiu stri!( #aotic( pli! de lar2e( demo!i( Cstri!iD ?asimilati de altfel du#urilor si fa!tomelor@8 Aceast ruptur ! spatiu s4ar datora( la prima 2edere( opo$itiei !tre u! teritoriu locuit si or+a!i$at( deci Ccosmici$atD( si spatiul !ecu!oscut care se !ti!de di!colo de +ra!itele sale7 pe de o parte e:ist u! CCosmosD( pe de alt parte u! C*aosD8 Dar( dac u! teritoriu locuit este u! CCosmosD( aceasta se !t mpl tocmai pe!tru c a fost ! prealabil co!sacrat( pe!tru c( !tr4u! fel sau altul( este o lucrare a $eilor sau poate s comu!ice cu lumea lor8 CLumeaD ?adic Clumea !oastrD@ este u! u!i2ers ! care sacrul s4a ma!ifestat si u!de ruptura de !i2el este asadar posibil si repetabil8 Toate acestea reies cu mare limpe$ime di! ritualul 2edic al lurii ! stp !ire a u!ui teritoriu7 stp !irea este le+itimat de ridicarea u!ui altar al focului !c#i!at lui A+!i8 CPoti spu!e c te4ai ase$at dup ce ai !ltat u! altar al focului ?+ar#a4pat%a@( si toti aceia care !alt altarul focului s !t ase$ati de dreptD ?atapat#a Bra#ma.a( -II( I( I( .4<@8 Pri! !ltarea u!ui altar al focului( A+!i de2i!e pre$e!t si astfel se asi+ur comu!icarea cu lumea $eilorA spatiul altarului de2i!e u! spatiu sacru8 Sem!ificatia ritualului este !s mult mai comple: si( dac ti!em seama de toate eleme!tele sale( !tele+em de ce a!ume co!sacrarea u!ui teritoriu ec#i2alea$ cu cosmici$area lui8 !tr4ade2r( !ltarea u!ui altar ! ci!stea lui A+!i !u este altce2a dec t reproducerea( la

scar microcosmic( a Creatiei8 Apa ! care se !moaie lutul este asimilat Apei primordialeA lutul di! care se face temelia altarului repre$i!t Pm !tulA peretii laterali repre$i!t Atmosfera si asa mai departe8 Co!structia este !sotit de rostirea u!or cu2i!te care arat limpede care a!ume di! re+iu!ile cosmice este creat ?S#atapat#a Bra#ma.a( I( IM( J( J/ etc8@8 Altfel spus( !ltarea u!ui altar al focului( care le+itimea$ luarea ! stp !ire a u!ui teritoriu( ec#i2alea$ cu o cosmo+o!ie8 U! teritoriu !ecu!oscut( stri!( !eocupat ?ceea ce !seam! adesea7 !eocupat de Cai !ostriD@ face parte !c di! modalitatea fluid si lar2ar a C*aosuluiD8 Bcup !du4l si( mai ales( ase$ !du4se pe acest teritoriu( omul l tra!sform simbolic ! Cosmos( pri!tr4o repetare ritual a cosmo+o!iei8 Ceea ce 2a de2e!i Clumea !oastrD trebuie mai !t i s fie CcreatD( si orice creatie are u! model e:emplar7 Crearea U!i2ersului de ctre $ei8 C !d s4au !stp !it ! Isla!da ?la!d4!ama@ si au defrisat4o( colo!istii sca!di!a2i !4au socotit c fac u! lucru !ou( !ici o mu!c ome!easc si profa!8 Ceea ce fceau !u era pe!tru ei altce2a dec t repetarea u!ui act primordial( si a!ume tra!sformarea *aosului ! Cosmos pri! actul di2i! al Creatiei8 Lu!ci!d pm !tul sterp( !u fceau dec t s repete actul $eilor care or+a!i$aser *aosul d !du4i o structur( forme si !orme8J Eie c este 2orba de defrisarea u!ui ti!ut slbatic( de cucerirea si de ocuparea u!ui teritoriu locuit de CalteD fii!te ome!esti( luarea ! stp !ire ritual trebuie oricum s repete cosmo+o!ia8 Di! perspecti2a societtilor ar#aice( tot ce !u este Clumea !oastrD !u este !c o ClumeD8 Nu te C !stp !estiD peste u! teritoriu dec t cre !du4l di! !ou( altfel spus co!sacr !du4l8 Acest comportame!t reli+ios fat de ti!uturile !ecu!oscute s4a prelu!+it( c#iar ! Bccide!t( p ! spre !ceputul timpurilor moder!e8 Co!c#istadorii spa!ioli si portu+#e$i luau ! stp !ire( ! !umele lui Cristos( teritorii pe care le descoperiser si le cuceriser8 !ltarea Crucii co!sacra ti!utul si !sem!a !tr4u! fel o C!ou !astereD7 pri! Cristos( Ccele 2ec#i au trecut( iat toate s4au fcut !oiD ?II( Cori!te!i( 0( .1@8 Sara abia descoperit era C !!oitD( Cre4creatD pri! Cruce8 Consacrarea unui loc repetarea Cosmogoniei Cosmici$area teritoriilor !ecu!oscute este !totdeau!a o co!sacrare7 or+a!i$area u!ui spatiu repet lucrarea e:emplar a $eilor8 Le+tura str !s di!tre cosmici$are si co!sacrare este do2edit la !i2elurile eleme!tare de cultur( de pild la !oma$ii australie!i( a cror eco!omie se afl !c ! stadiul culesului fructelor si al 2 !torii de a!imale mici8 Co!form traditiei u!ui trib aru!ta( !umit ac#ilpa( Eii!ta di2i! Numba&ula a Ccosmici$atD ! timpuri mitice ceea ce a2ea s de2i! teritoriul lui( l4a creat pe Strmos si a !temeiat i!stitutiile tribului8 Acelasi Numba&ula a fcut di! tru!c#iul u!ui arbore de cauciuc st lpul sacru ?&au"a4au"a@A dup ce l4a lipit cu s !+e( s4a urcat ! 2 rful lui si s4a fcut !e2$ut ! Cer8 St lpul !c#ipuie a:ul cosmic( pe!tru c teritoriul di! 9urul lui de2i!e locuibil si se tra!sform !tr4o ClumeD8 Rolul ritual al st lpului sacru este de mare !sem!tate7 cei di! tribul ac#ilpa l poart cu ei peste tot si4si ale+ drumul dup cum se !cli! st lpul( ceea ce le permite s se deplase$e !tru!a fr s ias di! Clumea lorD si fr s !trerup comu!icarea cu Cerul ! care a disprut Numba&ula8 Dac st lpul se fr !+e(

este o ade2rat !e!orocireA aceasta !seam! !tr4u! fel Csf rsitul LumiiD( !toarcerea ! *aos8 !tr4u! mit ami!tit de Spe!cer si )ille!( st lpul sacru s4a fr !t !tr4o $i si !tre+ul trib a fost cupri!s de spaimA membrii tribului au rtcit o 2reme( apoi s4au ase$at pe pm !t si s4au lsat s moar8N Iat u! e:emplu mi!u!at at t al fu!ctiei cosmolo+ice a st lpului ritual( c t si al rolului su soteriolo+ic7 pe de o parte( &au"a4au"a reproduce st lpul folosit de Numba&ula pe!tru cosmici$area Lumii( iar pe de alt parte( tribul ac#ilpa crede c st lpul i !les!este comu!icarea cu tr mul ceresc8 Br( e:iste!ta uma! !u este posibil dec t pri! aceast comu!icare perma!e!t cu Cerul8 CLumea celor di! tribul ac#ilpa !u de2i!e cu ade2rat a lor dec t ! msura ! care reproduce Cosmosul or+a!i$at si sa!ctificat de Numba&ula8 Nu se poate tri fr o Cdesc#idereD spre tra!sce!de!tA altfel spus( !u se poate tri ! C*aosD8 ! clipa ! care co!tactul cu tra!sce!de!tul s4a !trerupt( e:iste!ta ! lume !u mai este posibil si cei di! tribul ac#ilpa se las s moar8 Ase$area !tr4u! teritoriu !seam! de fapt co!sacrarea lui8 C !d ase$area !u mai este pro2i$orie( ca la !oma$i( ci perma!e!t( ca la sede!tari( ea implic o #otr re 2ital( care pri2este e:iste!ta !tre+ii comu!itti8 CAse$areaD !tr4u! loc a!ume( or+a!i$area( locuirea lui s !t actiu!i care presupu! o ale+ere e:iste!tial7 ale+erea u!ui U!i2ers care 2a fi asumat pri! CcreatieD8 Br( acest CU!i2ersD este !totdeau!a replica U!i2ersului e:emplar( creat si locuit de $ei7 el face asadar parte di! lucrarea sf !t a $eilor8 St lpul sacru al tribului ac#ilpa Csusti!eD lumea acestuia si i asi+ur comu!icarea cu Cerul8 Este prototipul u!ei ima+i!i cosmolo+ice care a cu!oscut o lar+ rsp !dire7 aceea a st lpilor cosmici pe care se spri9i! Cerul si care desc#id ! acelasi timp calea ctre lumea $eilor8 !ai!te de cresti!are( celtii si +erma!ii mai pstrau cultul acestor st lpi sacri8 C#ro!icum laurisse!se bre2e( scris pri! a!ul ITT( arat cum Carol cel Lare( ! timpul u!ui r$boi cu sa:o!ii ?11J@( a poru!cit s fie dr mat u! templu di! orasul Eresbur+( precum si lem!ul sacru al C2estitului Irme!sUlD8 Rudolf de Eulda ?pri! I6T@ preci$ea$ c 2estitul st lp este Ccoloa!a U!i2ersului( pe care se spri9i! aproape toate lucrrileD ?u!i2ersalis colum!a Vuasi susti!e!s om!ia@8 Aceeasi ima+i!e cosmolo+ic se re+seste la roma!i ?*oratiu( Bde( III( N@( ! I!dia a!tic( cu s&amb#a( St lpul cosmic ?Ri+ -eda( I( .T0A M( I/( < etc8@( dar si la locuitorii i!sulelor Ca!are si ! culturi foarte !deprtate( precum cea a populatiei &"a&iutl ?Columbia brita!ic@ ori !ad=a di! i!sula Elores ?I!do!e$ia@8 Dup credi!ta populatiei &"a&iutl( u! st lp de aram trece pri! cele trei !i2eluri cosmice ?lumea de 9os( Pm !tul( Cerul@A acolo u!de st lpul ptru!de ! Cer se afl CPoarta Lumii de susD8 Calea Lactee !u este altce2a dec t ima+i!ea( 2i$ibil pe Cer( a St lpului cosmic8 U!i2ersul( aceast lucrare a $eilor( este preluat !s si imitat de ctre oame!i( la scara si dup puterile lor8 A:is mu!di( care se 2ede pe Cer sub forma Cii Lactee( este pre$e!t ! casa de cult sub forma u!ui st lp sacru8 Acesta este u! tru!c#i de cedru( lu!+ de $ece4doispre$ece metri( di! care mai mult de 9umtate iese pri! acoperisul casei de cult8 St lpul are u! rol de cpete!ie ! ceremo!ii( pe!tru c el co!fer casei o structur cosmic8 ! c !tecele rituale( casa este !umit Clumea !oastrD( iar ca!didatii la i!itiere adpostiti ! aceast cas rostesc7 CS !t ! Ce!trul LumiiW S !t aproape de St lpul LumiiD etc8< Asimilarea St lpului cosmic cu st lpul sacru si a casei de cult cu U!i2ersul se !t l!este si la

populatia !ad=a di! i!sula Elores8 St lpul de sacrificiu este !umit CSt lpul CeruluiD si( co!form credi!tei( susti!e bolta cereasc80 !Centrul Lumii" Stri+tul !eofitului &"a&iutl7 CS !t ! Ce!trul LumiiQD !e de$2luie !c de la !ceput u!a di!tre sem!ificatiile cele mai profu!de ale spatiului sacru8 Acolo u!de s4a petrecut( pri!tr4o #ierofa!ie( o ruptur de !i2el a a2ut loc ! acelasi timp o Cdesc#idereD pe sus ?lumea di2i!@ sau pe 9os ?re+iu!ile i!ferioare( lumea mortilor@8 Cele trei !i2eluri cosmice H Pm !tul( Cerul( re+iu!ile i!ferioare H pot astfel comu!ica8 Aceast comu!icare este u!eori e:primat cu a9utorul ima+i!ii u!ei coloa!e u!i2ersale( A:is mu!di( care lea+ si susti!e ! acelasi timp Cerul si Pm !tul si care este !fipt ! lumea de 9os ?ceea ce este !umit !deobste CI!fer!D@8 B aseme!ea coloa! cosmic !u se poate afla dec t ! c#iar ce!trul U!i2ersului( pe!tru c !trea+a lume locuibil se !ti!de de 9ur mpre9ur8 Ne +sim( asadar( ! fata u!ei !l!tuiri de co!ceptii reli+ioase si de ima+i!i cosmolo+ice( le+ate !tre ele( alctui!d u! sistem care ar putea fi !umit Csistemul LumiiD societtilor traditio!ale7 a@ u! loc sacru este o ruptur ! omo+e!itatea spatiuluiA b@ aceast ruptur este repre$e!tat de o Cdesc#idereD care permite trecerea di!tr4o re+iu!e cosmic ! alta ?de la Cer la Pm !t si i!2ers7 de la Pm !t la lumea i!ferioar@A c@ comu!icarea cu Cerul este e:primat pri!tr4u! a!umit !umr de ima+i!i care pri2esc toate acel A:is mu!di7 st lp ?cf8 u!i2ersalis colum!a@( scar ?cf8 scara lui Iaco2@( mu!te( arbore( lia! etc8A d@ ! 9urul a:ului cosmic se !ti!de CLumeaD ?X Clumea !oastrD@( si deci a:ul se afl C ! mi9locD( ! Cburicul Pm !tuluiD( este Ce!trul Lumii8 Di! acest Csistem al LumiiD traditio!al s4a !scut u! mare !umr de credi!te( mituri si rituri( pe care !s !u !e propu!em s le ami!tim aici8 Ne 2om opri la c te2a e:emple doar( alese di! ci2ili$atii diferite( care !e pot a9uta s !tele+em rolul spatiului sacru ! 2iata societtilor traditio!ale( oricare ar fi aspectul sub care se pre$i!t acest spatiu sacru7 loc sf !t( cas de cult( cetate( CLumeD8 !t l!im pretuti!de!i simbolismul Ce!trului Lumii( care !e a9ut s !tele+em( ! ma9oritatea ca$urilor( comportame!tul traditio!al fat de Cspatiul de 2iatD8 S !cepem pri!tr4u! e:emplu care !e de$2luie !c de la !ceput coere!ta si comple:itatea acestui simbolism7 Lu!tele cosmic8 Am 2$ut mai !ai!te c mu!tele se !umr pri!tre ima+i!ile care reflect le+tura di!tre Cer si Pm !tA este asadar socotit ca fii!d ! Ce!trul Lumii8 !t l!im ! !umeroase culturi aseme!ea mu!ti( mitici sau reali( aflati ! Ce!trul Lumii7 Leru ! I!dia( *arabere$aiti ! Ira!( mu!tele mitic !umit CLu!tele SrilorD ! Lesopotamia( )eri$im( cruia i se spu!ea si CBuricul Pm !tului( ! Palesti!aD86 Eii!d u! A:is mu!di care lea+ Cerul de Pm !t( Lu!tele sacru ati!+e !tr4u! fel Cerul si repre$i!t pu!ctul cel mai !alt al LumiiA teritoriul care4l !co!9oar si care alctuieste Clumea !oastrD este deci co!siderat ti!utul cel mai !alt8 Este ceea ce se spu!e ! traditia israelit7 fii!d ti!utul cel mai !alt( Palesti!a !u a fost acoperit de apele Potopului81 Dup traditia islamic( locul cel mai !alt de pe Pm !t este Ya=ba( pe!tru c CSteaua Polar arat c acesta se +seste ! dreptul ce!trului CeruluiDI8 Cresti!ii socotesc c ! 2 rful Lu!telui cosmic se afl )ol+ota8 Toate aceste credi!te e:prim u!ul si acelasi

se!time!t( profu!d reli+ios7 Clumea !oastrD este u! pm !t sf !t( pe!tru c este locul cel mai apropiat de Cer( pe!tru c de aici( de la !oi( se poate a9u!+e la CerA lumea !oastr este asadar u! Cloc !altD8 ! limba9 cosmolo+ic( aceast co!ceptie reli+ioas !seam! proiectia teritoriului !ostru pri2ile+iat ! 2 rful Lu!telui cosmic8 Speculatiile de mai t r$iu au dus la tot felul de co!clu$ii( pri!tre care cea pe care tocmai am ami!tit4o( si a!ume c Pm !tul sf !t !4a fost !ecat de Potop8 Acelasi simbolism al Ce!trului st la ba$a altor serii de ima+i!i cosmolo+ice si de credi!te reli+ioase( di!tre care !u le putem reti!e dec t pe cele mai importa!te7 a@ orasele sfi!te si sa!ctuarele se afl ! Ce!trul LumiiA b@ templele s !t replici ale Lu!telui cosmic si deci repre$i!t Cle+turaD pri! e:cele!t di!tre Cer si Pm !tA c@ temeliile templelor coboar ad !c ! re+iu!ile i!ferioare8 C te2a e:emple 2or fi suficie!te8 -om !cerca apoi s i!te+rm toate aceste aspecte diferite ale aceluiasi sistem de simboluri si 2om 2edea mai limpede c t s !t de coere!te aceste co!ceptii traditio!ale despre Lume8 Capitala Su2era!ului c#i!e$ des2 rsit se afl ! Ce!trul Lumii7 ! $iua solstitiului de 2ar( la amia$( +!omo!ul !u trebuie s fac umbr8/ Acelasi simbolism se !t l!este la templul di! Ierusalim7 st !ca pe care fusese !ltat era Cburicul Pm !tuluiD8 Peleri!ul isla!de$ Nicolaus de T#er2a( care a cltorit la Ierusalim ! secolul al MIIRlea( scria de la Sf !tul Lorm !t7 CAici este mi9locul LumiiA aici( ! $iua solstitiului de 2ar( lumi!a Soarelui cade drept di! Cer8D.T Aceeasi co!ceptie o aflm ! Ira!7 tara Ira!ului ?Air%a!am -ae9a#@ este ce!trul si i!ima Lumii8 Tot asa cum i!ima se +seste ! ce!trul corpului( Ctara Ira!ului este mai pretioas dec t toate celelalte tri pe!tru c este ase$at ! mi9locul LumiiD..8 Despre S#i$( CIerusalimulD ira!ie!ilor ?pe!tru c se +sea ! Ce!trul Lumii@( se spu!ea c este locul de u!de i$2or se puterea re+ilor si de aseme!ea orasul u!de se !scuse Zarat#ustra8.J C t despre asimilarea templelor cu Lu!tii cosmici si fu!ctia acestora de Cle+turD !tre Pm !t si Cer( !umele !sesi ale tur!urilor si ale sa!ctuarelor babilo!ie!e stau mrturie ! acest se!s7 CLu!tele CaseiD( CCasa Lu!telui tuturor Pm !turilorD( CLu!tele Eurtu!ilorD( CLe+tura di!tre Cer si Pm !tD si asa mai departe8 Zi+uratRul era de fapt u! Lu!te cosmic7 cele sapte eta9e repre$e!tau cele sapte ceruri pla!etareA urc !duRle( preotul a9u!+ea ! 2 rful U!i2ersului8 U! simbolism asem!tor st la ba$a uriasei co!structii a templului di! Barabudur( ! Ga2a( care este cldit ca u! mu!te artificial8 Urcusul lui ec#i2alea$ cu o cltorie e:tatic ! Ce!trul LumiiA a9u!+ !d la terasa de sus( peleri!ul reali$ea$ o ruptur de !i2el( ptru!$ !d !trRo Cre+iu!e purD( care tra!sce!de lumea profa!8 DurRa!R&i( Cle+tura di!tre Cer si Pm !tD7 astfel erau !umite multe sa!ctuare babilo!ie!e ?ca de pild cele de la Nippur( Larsa( Sippar etc8@8 Babilo!ul a2ea si el o multime de !ume( precum CCasa de la Temelia Cerului si a Pm !tuluiD( CLe+tura di!tre Cer si Pm !tD8 Babilo!ul fcea !s le+tura di!tre Pm !t si re+iu!ile i!ferioare( pe!tru c orasul fusese !ltat pe b3bRapsU( CPoarta lui ApsUD( apsU fii!d !umele dat Apelor #aosului di!ai!tea Creatiei8 Aceeasi traditie se !t l!este la e2rei7 st !ca pe care se !alt templul di! Ierusalim cobora ad !c ! te#[m( ec#i2ale!tul ebraic pe!tru apsU8 Tot asa cum

Babilo!ul se !lta pe CPoarta lui ApsUD( st !ca templului di! Ierusalim era ase$at peste C+ura lui te#[mD8.N ApsU si te#[m repre$i!t ! acelasi timp C*aosulD ac2atic( modalitatea preformal a materiei cosmice si lumea Lortii( a tot ceea ce preced 2iata si 2i!e dup ea8 CPoarta lui ApsUD si st !ca ase$at peste C+ura lui te#[mD arat !u !umai pu!ctul de !tretiere( si deci de comu!icare( di!tre lumea i!ferioar si Pm !t( ci si deosebirea de re+im o!tolo+ic di!tre cele dou pla!uri cosmice8 E:ist o ruptur de !i2el !tre te#[m si st !ca Templului care se afl ase$at peste C+uraD lui( !c#i$ !d aceast trecere de la 2irtual la formal( de la moarte la 2iat8 *aosul ac2atic care a precedat Creatia simboli$ea$ ! acelasi timp !toarcerea ! amorf( care se face pri! moarte( re2e!irea la modalitatea lar2ar a e:iste!tei8 Di!trRu! a!umit pu!ct de 2edere( re+iu!ile i!ferioare pot fi omolo+ate cu re+iu!ile pustii si !ecu!oscute care !co!9oar teritoriul locuit7 lumea de 9os( deasupra creia se afl ase$at temei!ic CCosmosulD !ostru( corespu!de C*aosuluiD care se !ti!de di!colo de +ra!itele sale8 !Lumea noastr" se afl ntotdeauna n Centru Tot ce am afirmat p ! acum !e arat c Clumea ade2ratD se afl !totdeau!a ! Cmi9locD( ! CCe!truD( pe!tru c aici se produce ruptura de !i2el( comu!icarea di!tre cele trei $o!e cosmice8 Cosmosul este !totdeau!a des2 rsit( oricare iRar fi !ti!derea8 B tar !trea+ ?Palesti!a@( u! oras ?Ierusalimul@( u! sa!ctuar ?Templul di! Ierusalim@ !ftisea$ deopotri2 o ima+i!e a lumii( ima+o mu!di8 Ela2ius Gosep#us arta( cu pri2ire la simbolismul Templului( c CLareaD( adic re+iu!ile i!ferioare( era !c#ipuit de curte( sa!ctuarul repre$e!ta Pm !tul( iar Sf !tul Sfi!tilor( Cerul ?A!t8 Gud8 III( -II( 1@8 Co!statm asadar c ima+o mu!di( ca si CCe!trulD( se repet ! i!teriorul lumii locuite8 Palesti!a( Ierusalimul si Templul di! Ierusalim repre$i!t fiecare si toate laolalt ima+i!ea U!i2ersului si Ce!trul Lumii8 Aceast multime de CCe!treD si aceast repetare a ima+i!ii Lumii la scri di! ce ! ce mai modeste se !umr pri!tre trsturile specifice ale societtilor traditio!ale8 Se impu!e( dup prerea !oastr( urmtoarea co!clu$ie7 omul societtilor premoder!e doreste s se afle c t mai aproape de Ce!trul Lumii8 Stie c tara sa se +seste cu ade2rat ! mi9locul Pm !tului( c orasul su este buricul U!i2ersului( c Templul sau Palatul s !t ade2rate Ce!tre ale LumiiA mai doreste si ca propria cas s se afle ! Ce!tru si s fie o ima+o mu!di8 Dup cum 2om 2edea( locui!tele s !t socotite ca fii!d cu ade2rat ! Ce!trul Lumii si reproduc !d( la scar microcosmic( U!i2ersul8 Cu alte cu2i!te( omul societtilor traditio!ale !u putea tri dec t !trRu! spatiu Cdesc#isD ctre !alt( u!de ruptura de !i2el era simbolic asi+urat si u!de comu!icarea cu lumea cealalt( lumea Ctra!sce!de!talD( era posibil pri! mi9locirea ritualurilor8 Eireste( sa!ctuarul( CCe!trulD pri! e:cele!t( era acolo( la !dem !a sa( ! orasul su( si !u trebuia dec t s ptru!d ! Templu ca s comu!ice cu lumea $eilor8 !s #omo reli+iosus simtea !e2oia s triasc mereu ! Ce!tru( ca australie!ii ac#ilpa care duceau peste tot cu ei st lpul sacru( A:is mu!di( ca s !u se deprte$e de Ce!tru si s rm ! ! le+tur cu lumea supraterestr8 Pe scurt( oricare ar fi dime!siu!ile spatiului su familiar H tara(

orasul( satul( casa H( omul societtilor traditio!ale simte !e2oia de a e:ista mereu !trRo lume total si or+a!i$at( !trRu! Cosmos8 U! U!i2ers ia !astere !cep !d di! Ce!tru si se !ti!de por!i!d de la u! pu!ct ce!tral care poate fi asemuit cu u! CburicD8 Asa se !aste si se de$2olt U!i2ersul( dup Ri+ -eda ?M( .</@7 por!i!d de la u! !ucleu( de la u! pu!ct ce!tral8 Traditia e2reiasc este si mai e:plicit7 CCel Prea Sf !t a fcut lumea ca pe u! embrio!8 Tot asa cum embrio!ul creste por!i!d de la buric( Dum!e$eu a purces la Eacerea Lumii de la buric( si de aici sRa rsp !dit de 9ur mpre9ur8D Si pe!tru c Cburicul Pm !tuluiD( Ce!trul Lumii( este Sara sf !t( \oma spu!e7 CLumea a fost fcut por!i!d de la Sio!8D.< Rabbi be! )urio! spu!ea c st !ca Ierusalimului Cpoart !umele de Piatr de temelie a Pm !tului( pe!tru c de aici sRa desfsurat !tre+ Pm !tulD.08 Pe de alt parte( deoarece crearea omului este o replic a cosmo+o!iei( primul om a fost alctuit ! Cburicul Pm !tuluiD ?dup traditia mesopotamia!@( ! Ce!trul Lumii ?co!form traditiei ira!ie!e@( ! Paradisul aflat ! Cburicul Pm !tuluiD sau la Ierusalim ?dup traditiile iudeoRcresti!e@8 Nici !u putea fi altfel( pe!tru c acest Ce!tru este tocmai locul u!de se petrece o ruptur de !i2el( u!de spatiul de2i!e sacru( real pri! e:cele!t8 Brice creatie implic o supraabu!de!t a realittii( altfel spus o i$buc!ire a sacrului ! lume8 Re$ult asadar c orice co!structie sau fabricatie are ca model e:emplar cosmolo+ia8 Eacerea Lumii de2i!e ar#etipul oricrui +est creator al omului( oricare ar fi pla!ul su de referi!t8 Am 2$ut c ase$area !trRu! teritoriu repet cosmo+o!ia8 Dup ce am despri!s 2aloarea cosmo+o!ic a Ce!trului( !tele+em mai bi!e de ce orice ase$are uma! repet Eacerea Lumii por!i!d de la u! pu!ct ce!tral ?CburiculD@8 Tot asa cum U!i2ersul se desfsoar si se de$2olt por!i!d de la u! Ce!tru si se !ti!de spre cele patru pu!cte cardi!ale( satul se co!stituie por!i!d de la o rscruce8 ! i!sula Bali si ! u!ele re+iu!i di! Asia( c !d !cep pre+tirile pe!tru co!structia u!ui sat( este cutat mai !t i o rscruce !atural( u!de se !tretaie perpe!dicular dou drumuri8 Ptratul co!struit por!i!d de la pu!ctul ce!tral este o ima+o mu!di8 mprtirea satului ! patru sectoare( care presupu!e de altfel o mprtire paralel a comu!ittii( corespu!de mprtirii U!i2ersului ! cele patru $ri8 Adesea este lsat ! mi9locul satului u! loc +ol( u!de se 2a !lta mai t r$iu casa de cult( al crei acoperis !c#ipuie Cerul ? !ftisat adesea pri! 2 rful u!ui copac sau pri! ima+i!ea u!ui mu!te@8 Pe acelasi a: perpe!dicular( dar la cellalt capt( se afl lumea mortilor( repre$e!tat pri! a!umite a!imale ?sarpe( crocodil si altele@ sau pri! ideo+ramele te!ebrelor8.6 Simbolismul cosmic al satului este reluat ! structura sa!ctuarului ori a casei de cult8 La populatia "arope!( ! )ui!eea( Ccasa brbatilorD se afl ! mi9locul satului7 acoperisul ei repre$i!t bolta cereasc( cei patru pereti corespu!d celor patru directii di! spatiu8 ! i!sula Ceram( piatra sacr a satului repre$i!t Cerul( si cele patru coloa!e de piatr pe care se spri9i! simboli$ea$ cei patru st lpi care susti! Cerul8.1 Co!ceptii asem!toare se re+sesc la triburile al+o!&i! si siou:7 coliba sacr u!de au loc i!itierile !c#ipuie U!i2ersul8 Acoperisul colibei simboli$ea$ bolta cereasc( podeaua repre$i!t Pm !tul( cei patru pereti H cele patru directii ale spatiului cosmic8 Co!structia ritual a spatiului este subli!iat de u! triplu simbolism7 cele patru

usi( cele patru ferestre si cele patru culori trimit la cele patru pu!cte cardi!ale8 Co!structia colibei sacre repet asadar cosmo+o!ia8.I !t l!im( si !u este de mirare( o co!ceptie asem!toare ! Italia a!tic si la 2ec#ii +erma!i8 Este 2orba de fapt de o idee ar#aic si foarte rsp !dit7 cele patru $ri s !t proiectate( por!i!d de la u! Ce!tru( ! cele patru pu!cte cardi!ale8 Lu!dus era( la roma!i( o +roap circular mprtit ! patru( fii!d ! acelasi timp ima+i!e a Cosmosului si model e:emplar al locui!tei sau ase$rii ome!esti8 SRa su+erat( si pe bu! dreptate( c Roma Vuadrata ar trebui !teleas !u ca a2 !d forma u!ui ptrat( ci ca fii!d mprtit ! patru8./ Lu!dus era e2ide!t asimilat cu omp#alos( buricul pm !tului7 Brasul ?Urbs@ se +sea ! mi9locul u!ui orbis terrarum8 SRa artat c idei asem!toare e:plic structura satelor si a oraselor +erma!ice8JT ! co!te:te culturale e:trem de 2ariate( +sim mereu aceeasi sc#em cosmolo+ic si acelasi sce!ariu ritual7 ase$area !trRu! teritoriu ec#i2alea$ cu !temeierea u!ei lumi8 Cetate # Cosmos Dac este ade2rat c Clumea !oastrD este u! Cosmos( orice atac di! afar ar puteaRo preface di! !ou ! C*aosD8 Si dac Clumea !oastrD a fost !temeiat pri! imitarea lucrrii e:emplare a $eilor( cosmo+o!ia( ad2ersarii care o atac s !t asimilati cu dusma!ii $eilor( demo!ii( si mai cu seam ar#idemo!ului( Dra+o!ul primordial !2i!s de $ei la !ceputurile timpurilor8 Atacul asupra Clumii !oastreD este r$bu!area Dra+o!ului mitic( care se r$2rteste mpotri2a lucrrii $eilor( Cosmosul( si se strduieste sRo !imiceasc8 Dusma!ii se !umr pri!tre puterile *aosului8 Brice distru+ere a u!ei cetti !seam! o !toarcere ! *aos8 Brice i$b !d asupra atacatorului repet 2ictoria e:emplar a $eului asupra Dra+o!ului ?asupra C*aosuluiD@8 Di! acest moti2( Earao!ul era asimilat $eului R3( !2i!+torul dra+o!ului Apop#is( ! 2reme ce dusma!ii si erau ide!tificati cu Dra+o!ul mitic8 Darius se co!sidera u! !ou T#raetao!a( erou mitic ira!ia!( care ucisese u! Dra+o! cu trei capete8 ! traditia iudaic( re+ii p+ !i erau !ftisati cu trsturile Dra+o!ului( ca de pild Nabucodo!osor descris de Ieremia ?<.( N<@ sau Pompei di! Psalmii lui Solomo! ?/( J/@8 -om 2edea si ! cele ce urmea$ c Dra+o!ul este repre$e!tarea e:emplar a Lo!strului mari!( a Sarpelui primordial( simbol al Apelor cosmice( al Te!ebrelor( al Noptii si al Lortii( pe scurt al amorfului si al 2irtualului( a tot ceea ce !u are !c o CformD8 Zeul a trebuit s !2i!+ Dra+o!ul si s4l ciop rteasc astfel !c t s se poat !aste Cosmosul8 Lardu& a alctuit lumea di! trupul mo!strului mari! Tiamat8 Ia#2e a creat U!i2ersul dup ce lRa !2i!s pe mo!strul primordial Ra#ab8 Dar( dup cum 2om 2edea( aceast i$b !d a $eului asupra Dra+o!ului trebuie s se repete ! c#ip simbolic ! fiecare a!( pe!tru c lumea trebuie creat di! !ou ! fiecare a!8 La fel( i$b !da $eilor asupra puterilor Te!ebrelor( Lortii si *aosului se repet cu fiecare 2ictorie a cettii asupra cotropitorilor8 Sistemele de aprare ale ase$rilor si ale cettilor au fost probabil la !ceput ma+ice7 aceste sisteme( alctuite di! sa!turi( labiri!turi( 2aluri de aprare( erau co!cepute astfel !c t s poat mpiedica mai cur !d !2lirea demo!ilor

si a sufletelor mortilor dec t atacul fii!telor ome!esti8 ! !ordul I!diei( ! 2reme de epidemie( se dese!ea$ ! 9urul satului u! cerc a crui me!ire este s mpiedice demo!ii bolii s ptru!d di!colo de aceast mpre9muire8J. ! Bccide!tul medie2al( $idurile cettilor erau co!sacrate pri! ritualuri spre a slu9i de aprare mpotri2a Demo!ului( a Bolii si a Lortii8 De altfel( ! + !direa simbolic( dusma!ulRom este ! c#ip firesc asimilat cu Demo!ul si cu Loartea8 De fapt( re$ultatul atacurilor( fi ele demo!ice ori militare( este !totdeau!a acelasi7 distru+erea( !imicirea( moartea8 ! $ilele !oastre se folosesc aceleasi ima+i!i c !d se face referire la prime9diile care ame!i!t u! a!umit tip de ci2ili$atie7 se 2orbeste asadar de C#aosD( Cde$ordi!eD( de Cbe$!aD ! care se 2a cufu!da Clumea !oastrD8 Toate aceste e:presii !seam! abolirea u!ei ordi!i( a u!ui Cosmos( a u!ei structuri or+a!ice( si recderea !trRo stare fluid( amorf( adic #aotic8 Aceasta do2edeste( dup prerea !oastr( c ima+i!ile e:emplare se mai pstrea$ ! limba9ul si ! cliseele omului moder!8 Ce2a di! co!ceptia traditio!al despre Lume mai rm !e ! comportame!tul su( desi el !u este !totdeau!a co!stie!t de aceast moste!ire di! 2remuri str2ec#i8 $sumarea %acerii Lumii Trebuie s subli!iem de la bu! !ceput deosebirea radical di!tre cele dou comportame!te H Ctraditio!alD si Cmoder!D H fat de locui!ta ome!easc8 Nu are rost s mai struim asupra 2alorii si fu!ctiei locui!tei ! societtile i!dustriale( deoarece ele s !t !deobste cu!oscute8 Dup u! mare ar#itect co!tempora!( Le Corbusier( casa este Co masi! de locuitD8 Ea face parte( asadar( di! !e!umratele masi!i produse ! serie ! societtile i!dustriale8 ! lumea moder!( casa ideal trebuie s fie mai !t i de toate fu!ctio!al( adic s le permit oame!ilor s mu!ceasc si s se odi#!easc( pe!tru ca apoi s poat di! !ou mu!ci8 CLasi!a de locuitD poate fi sc#imbat tot at t de des ca si bicicleta( fri+iderul( automobilul8 De aseme!ea( omul poate pleca di! orasul sau di! ti!utul ! care sRa !scut( fr alt i!co!2e!ie!t dec t cel impus de adaptarea la alt clim8 Nu !e propu!em s scriem istoria desacrali$rii treptate a locui!tei ome!esti8 Acest proces face parte i!te+ra!t di! uriasa tra!sformare a Lumii( asumat de societtile i!dustriale si !les!it de desacrali$area Cosmosului( pri! actiu!ea + !dirii stii!tifice si mai ales a rsu!toarelor descoperiri ale fi$icii si c#imiei8 Ne 2om putea !treba mai t r$iu dac aceast seculari$are a Naturii este !trRade2r defi!iti2( dac omul moder! !u mai are !ici o posibilitate de a re+si dime!siu!ea sacr a e:iste!tei ! Lume8 Dup cum am 2$ut( si dup cum 2om putea 2edea si mai limpede ! cele ce urmea$( a!umite ima+i!i traditio!ale( a!umite urme ale comportame!tului omului premoder! se mai pstrea$ !c( mai Csupra2ietuiescD( c#iar ! societtile cele mai i!dustriali$ate8 Ceea ce !e i!teresea$ deocamdat este s aratm care este( ! stare pur( comportame!tul traditio!al fat de locui!t si s despri!dem acea ]elta!sc#auu!+ pe care o implic acest comportame!t8 Ase$area !trRu! teritoriu( co!struirea u!ei locui!te presupu!( spu!eam( o #otr re 2ital at t pe!tru !trea+a comu!itate( c t si pe!tru i!di2id8 Este 2orba de fapt de asumarea crerii ClumiiD ! care am ales s locuim8 Trebuie deci

imitat lucrarea $eilor( cosmo+o!ia8 Nu este lucru usor( pe!tru c e:ist si cosmo+o!ii tra+ice( s !+eroase7 iar pe!tru c imit +esturile di2i!e( omul trebuie s le repete8 Dac $eii au fost !e2oiti s doboare si s sf rtece u! Lo!stru mari! ori o Eii!t primordial ca s alctuiasc apoi lumea( omul trebuie( la r !dul su( sRi imite atu!ci c !d si cldeste o lume a lui( o cetate ori o cas8 Co!structiile cer asadar 9ertfe s !+eroase sau simbolice( despre care se cu2i! spuse c te2a cu2i!te8 Bricare ar fi structura u!ei societti traditio!ale H fie c este alctuit di! 2 !toriRpstori( di! a+ricultori sau a a9u!s ! stadiul ci2ili$atiei urba!e H( locui!ta este !totdeau!a sa!ctificat pe!tru c este o ima+o mu!di( iar lumea este o creatie di2i!8 E:ist !s mai multe feluri de omolo+are a locui!tei cu Cosmosul( tocmai pe!tru c e:ist mai multe tipuri de cosmo+o!ii8 Ne 2om mr+i!i( ! acest stadiu( s ami!tim doar dou mi9loace pri! care locui!ta ? !tele+ !d pri! aceasta at t teritoriul( c t si casa@ este tra!sformat ! Cosmos si capt astfel 2aloare de ima+o mu!di7 a@ asimilarea cu Cosmosul pri! proiectia celor patru $ri por!i!d de la u! pu!ct ce!tral( ! ca$ul u!ui sat( sau pri! ase$area simbolic a u!ui A:is mu!di( ! ca$ul locui!tei familialeA b@ pri! repetarea( !trRu! ritual de co!structie( a actului e:emplar al $eilor( ! urma cruia a luat !astere Lumea di! corpul u!ui Dra+o! mari! sau al u!ui Urias primordial8 Nu 2om i!sista asupra deosebirii radicale de ]elta!sc#auu!+ di!tre cele dou mi9loace de sa!ctificare a locui!tei( si !ici asupra a ceea ce presupu! ele di! pu!ct de 2edere istoric si cultural8 -om spu!e doar c primul mi9loc H Ccosmici$areaD u!ui spatiu pri! proiectia $rilor sau pri! ase$area u!ui A:is mu!di H este atestat !c di! stadiile cele mai ar#aice de cultur ?de pild st lpul &au"aRau"a al australie!ilor ac#ilpa@( ! 2reme ce cel deRal doilea pare s fi fost i!au+urat de culti2atorii ar#aici8 Ceea ce !e i!teresea$ ! cadrul acestei cercetri este faptul c( ! toate culturile traditio!ale( locui!ta comport u! aspect sacru si pri! aceasta este o reflectare a Lumii8 !trRade2r( locui!ta populatiilor primiti2e arctice( !ordRamerica!e si !ordR asiatice pre$i!t u! st lp ce!tral( asimilat cu A:is mu!di( cu St lpul cosmic sau cu Arborele Lumii( care fac le+tura( dup cum am 2$ut mai !ai!te( di!tre Pm !t si Cer8 Cu alte cu2i!te( simbolismul cosmic este cupri!s ! structura !ssi a locui!tei8 Cerul este co!ceput ca u! cort urias susti!ut de u! st lp ce!tral7 trusul cortului sau st lpul ce!tral al casei s !t asimilati cu St lpii Lumii si c#iar !umiti astfel8 Gertfele ! ci!stea Eii!tei ceresti supreme au loc c#iar la picioarele acestui st lp ce!tral( ceea ce arat c t de importa!t este fu!ctia sa ritual8 Acelasi simbolism sRa pstrat la pstorii cresctori de a!imale di! Asia Ce!tral( !s locui!ta cu acoperis co!ic spri9i!it pe u! st lp ce!tral fii!d aici !locuit de iurt( fu!ctia miticoRritual a st lpului este preluat de desc#i$tura di! partea de sus( pri! care iese fumul8 La fel ca st lpul ?A:is mu!di@( copacul cu cre!+ile tiate( al crui 2 rf iese pri! desc#i$tura di! acoperisul iurtei ?si care simboli$ea$ Arborele cosmic@ repre$i!t o scar care duce la Cer si pe care urc sama!ii ! cltoria lor ctre !alt( lu !duRsi $borul pri! acea desc#i$tur di! acoperis8JJ St lpul sacru( aflat ! mi9locul locui!tei( se mai !t l!este ! Africa( la populatiile de pstori #amiti si #amitoi$i8JN ! co!clu$ie( orice locui!t se afl ase$at l !+ A:is mu!di( pe!tru c omul reli+ios doreste s triasc ! CCe!trul LumiiD( cu alte cu2i!te ! real8

Cosmogonie si sacrificiu de constructie B co!ceptie asem!toare se !t l!este !trRo cultur foarte e2oluat( precum a I!diei( dar aici se poate remarca si cellalt mod de omolo+are a casei cu Cosmosul( pe care lRam ami!tit mai sus8 !ai!te ca $idarii s pu! prima piatr( astrolo+ul le i!dic pu!ctul di! temelie care se +seste deasupra Sarpelui ce susti!e lumea8 Lesterul $idar ciopleste u! trus siRl !fi+e ! pm !t( c#iar ! locul artat( spre a piro!i capul sarpelui8 Peste trus se pu!e apoi o piatr( Piatra de temelie se +seste astfel c#iar ! CCe!trul LumiiD8J< Pe de alt parte !s( actul pu!erii temeliei repet actul cosmo+o!ic7 !fi+ !d trusul ! capul Sarpelui spre aRl Cpiro!iD( omul imit +estul primordial al lui Soma ori al lui I!dra( care( spu!e Ri+ -eda( Ca lo2it Sarpele ! adpostul suD ?-I( M-II( /@ si CiRa rete$at capulD cu ful+erul ?I( LII( .T@8 Am spus mai !ai!te c Sarpele este simbolul *aosului( al amorfului( a ceea ce !u sRa ma!ifestat8 Decapitarea lui ec#i2alea$ cu u! act de creatie( cu trecerea de la 2irtual si amorf la formal8 Am 2$ut c $eul Lardu& a alctuit Lumea di! trupul u!ui mo!stru mari! primodial( Tiamat8 -ictoria era repetat ! c#ip simbolic( ! fiecare a!( pe!tru c Lumea se re !!oia ! fiecare a!8 !s actul e:emplar al 2ictoriei di2i!e era repetat si cu prile9ul oricrei co!structii( pe!tru c orice co!structie !ou reproducea Eacerea Lumii8 Acest al doilea tip de cosmo+o!ie este mult mai comple:( asa c !e 2om mr+i!i sRl sc#itm doar8 NuRl putem trece cu 2ederea( pe!tru c de o aseme!ea cosmo+o!ie s !t le+ate !e!umratele forme de sacrificiu de co!structie( care !u este de fapt dec t o imitatie( adesea simbolic( a 9ertfei primordiale care a dat !astere Lumii8 !trRade2r( !cep !d cu u! a!umit tip de cultur( mitul cosmo+o!ic pu!e la ba$a Creatiei uciderea u!ui Urias ?\mir ! mitolo+ia +erma!ic( Puru^a ! mitolo+ia i!dia!( P=a!R&u ! C#i!a@7 or+a!ele sale dau !astere diferitelor re+iu!i cosmice8 Dup alte +rupuri de mituri( !u !umai Cosmosul ia !astere ! urma uciderii u!ei Eii!te primordiale( di! substa!ta acesteia( ci si pla!tele alime!tare( rasele uma!e ori clasele sociale8 Sacrificiile de co!structie ti! de acest tip de mituri cosmo+o!ice8 Ca s dure$e( o co!structie ?cas( templu( lucrare te#!ic@ trebuie s fie !sufletit( s capete ! acelasi timp o 2iat si u! suflet8 CTra!sferulD sufletului !u se poate face altfel dec t pri!trRo 9ertf s !+eroas8 Istoria reli+iilor( et!olo+ia( folclorul cu!osc !e!umrate forme de sacrificii de co!structie( de 9ertfe s !+eroase ori simbolice spre bi!ele u!ei co!structii8J0 ! sudRestul Europei( aceste rituri si credi!te au dat !astere u!or mi!u!ate balade populare care !ftisea$ 9ertfa sotiei mesterului $idar( fr de care co!structia !u poate fi dus la bu! sf rsit ?cf8 baladele podului de la Arta( di! )recia( a m !stirii Ar+es di! Rom3!ia( a cettii Scutari di! Iu+osla2ia etc8@8 C#iar dac !u am struit prea mult asupra sem!ificatiei reli+ioase a locui!tei ome!esti( c te2a co!clu$ii se impu! de la si!e8 Ca si cetatea ori sa!ctuarul( casa este sa!ctificat( ! parte sau ! !tre+ime( pri!trRu! simbolism ori u! ritual cosmo+o!ic8 Ase$area !trRu! a!ume loc( co!structia u!ui sat sau doar a u!ei case implic asadar o #otr re de cea mai mare importa!t( pe!tru c aceasta pri2este e:iste!ta !ssi a omului7 este 2orba( de fapt( de crearea propriei ClumiD si de asumarea respo!sabilittii de a o pstra si de a o re !!oi8 Nime!i !uRsi sc#imb locui!ta fr o str !+ere de i!im( pe!tru c !u este usor sRti prsesti ClumeaD8 Locui!ta !u este u! obiect( o Cmasi! de locuitD(

ci U!i2ersul pe care omul siRl cldeste imit !d Creatia e:emplar a $eilor( cosmo+o!ia8 Brice co!structie si orice i!au+urare a u!ei locui!te !oi ec#i2alea$ !trRu! fel cu u! !ou !ceput( cu o !ou 2iat8 Si orice !ceput repet acel !ceput primordial c !d a luat !astere U!i2ersul8 C#iar ! societtile moder!e( at t de puter!ic desacrali$ate( serbrile si petrecerile care !sotesc mutarea !trRo locui!t !ou mai pstrea$ !c ami!tirea festi2ittilor $+omotoase care marcau odi!ioar acel i!cipit 2ita !o2a8 Deoarece locui!ta este o ima+o mu!di( ea se +seste ! c#ip simbolic ! CCe!trul LumiiD8 Lultimea( c#iar i!fi!itatea Ce!trelor Lumii !u mpo2rea$ cu !imic + !direa reli+ioas8 Pe!tru c !u este 2orba de u! spatiu +eometric( ci de u! spatiu e:iste!tial si sacru care pre$i!t o structur cu totul deosebit( ce permite o i!fi!itate de rupturi si deci de comu!icri cu tra!sce!de!tul8 Am 2$ut sem!ificatia cosmolo+ic si rolul ritual al desc#iderii di! acoperis ! diferitele tipuri de locui!te8 ! alte culturi( aceste sem!ificatii cosmolo+ice si aceste fu!ctii rituale s !t preluate de #or! ?+ur de fum@ si de partea di! acoperis care se +seste deasupra Cu!+#iului sacruD si care este !lturat sau c#iar spart ! ca$ de a+o!ie prelu!+it8 ! ceea ce pri2este omolo+area CosmosR CasRCorp ome!esc( 2om arta ! cele ce urmea$ profu!da sem!ificatie a Cacoperisului spartD8 S ami!tim deocamdat c sa!ctuarele cele mai 2ec#i erau #ipetre sau a2eau o desc#i$tur ! acoperis( Coc#iului domuluiD( simbol al rupturii de !i2el( al comu!icrii cu tra!sce!de!tul8 Ar#itectura sacr !u a fcut dec t s reia si s de$2olte simbolismul cosmolo+ic cupri!s cu mult !ai!te ! structura locui!telor primiti2e8 La r !dul su( locui!ta ome!easc fusese precedat( di! pu!ct de 2edere cro!olo+ic( de Clocul sf !tD pro2i$oriu( de spatiul co!sacrat si cosmici$at pro2i$oriu ?cf8 australie!ii ac#ilpa@8 Cu alte cu2i!te( toate simbolurile si toate ritualurile le+ate de temple( cetti( case decur+( de fapt( di! e:perie!ta primiti2 a spatiului sacru8 Templu& 'a(ilic& catedral ! marile ci2ili$atii orie!tale H !cep !d cu Lesopotamia si E+iptul si sf rsi!d cu C#i!a si I!dia H( Templul cu!oaste o !ou si importa!t 2alori$are7 !u mai este doar o ima+o mu!di( ci si o reproducere pm !teasc a u!ui model tra!sce!de!t8 Iudaismul a moste!it aceast co!ceptie paleoRorie!tal a Templului( co!siderat copia u!ui ar#etip ceresc8 Aceast idee este probabil u!a di!tre ultimele i!terpretri pe care omul reli+ios leRa dat e:perie!tei primare a spatiului sacru( ! opo$itie cu spatiul profa!8 Se cu2i!e s struim puti! asupra perspecti2elor desc#ise de aceast !ou co!ceptie reli+ioas8 S ami!tim mai !t i ese!ta problemei7 Templul este o ima+o mu!di pe!tru c Lumea( ca lucrare a $eilor( este sacr8 !s structura cosmolo+ic a Templului duce la o !ou 2alori$are reli+ioas7 loc sf !t pri! e:cele!t( cas a $eilor( Templul resa!ctific ! perma!e!t Lumea( pe!tru c o repre$i!t si ! acelasi timp o co!ti!e8 De fapt( Lumea este resa!cti4ficat ! !tre+ime datorit Templului8 Bricare ar fi +radul su de impuritate( Lumea este co!ti!uu purificat de sfi!te!ia sa!ctuarelor8 Aceast deosebire o!tolo+ic di! ce ! ce mai limpede di!tre Cosmos si ima+i!ea sa sa!ctificat( Templul( mai arat si c sfi!te!ia Templului este la

adpost de orice coruptie pm !teasc( pe!tru c pla!ul ar#itectural al Templului este lucrarea $eilor si se +seste asadar foarte aproape de $ei( ! Cer8 Lodelele tra!sce!de!te ale Templelor se bucur de o e:iste!t spiritual( i!coruptibil( cereasc8 Pri! mila $eilor( omul a9u!+e la 2i$iu!ea ful+ura!t a acestor modele( pe care se strduieste apoi s le reproduc pe Pm !t8 Re+ele Babilo!ului( )udea( a 2isat c $eita Nidaba i arta o plac pe care erau !scrise stelele bi!efctoare si c u! $eu iRa de$2luit pla!ul Templului8 Se!!ac#erib a ridicat Ni!i2e dup Cpla!ul stabilit di! timpuri str2ec#i ! co!fi+uratia CeruluiD8J6 Aceasta !u !seam! doar c primele co!structii au fost posibile datorit C+eometriei cerestiD( ci si c modelele ar#itecto!ice( aflate ! Cer( iau parte la sacralitatea ura!ia!8 Pe!tru poporul lui Israel( modelele taber!aclului( ale tuturor obiectelor sacre si ale Templului au fost create de Ia#2e di!totdeau!a( si tot Ia#2e leRa artat alesilor si pe!tru ca acestia s le reproduc pe Pm !t8 Ia#2e i 2orbeste lui Loise astfel7 CDi! acestea sRLi faci locas sf !t si 2oi locui ! mi9locul lor8 Cortul si toate 2asele si obiectele lui s le faci dup modelul ceRti 2oi arta EuA asa s le faciQD ?Iesirea( J0( IR/@8 C-e$i s faci toate acestea dup modelul ce ti sRa artat ! mu!teD ?Ibid8( J0( <T@8 C !d Da2id i d fiului su Solomo! pla!ul cldirilor Templului si al tuturor u!eltelor sale( l asi+ur c Ctoate acestea s !t ! scrisoarea !suflat de la Dom!ul ?W@ cum mRa lumi!at El pe!tru toate lucrrile $idiriiD ?I Cro!ici( JI( ./@8 El a 2$ut asadar modelul ceresc pe care Ia#2e l fcuse la !ceputul 2eacurilor8 Asa si spu!e de altfel Solomo!7 CTu miRai poru!cit s $idesc templul ! mu!tele Tu cel sf !t si u! 9ertfel!ic ! cetatea ! care locuiesti( dup c#ipul cortului celui sf !t( pe care lR ai pre+tit di!tru !ceputD ?!telepciu!ea( /( I@8 Ierusalimul ceresc a fost creat de Dum!e$eu o dat cu Paradisul( deci i! aeter!um8 Brasul Ierusalim !u era altce2a dec t copia apro:imati2 a modelului tra!sce!de!t7 el putea fi p !+rit de om( !s modelul !u( pe!tru c !u fcea parte di! Timp8 CCo!structia care se afl acum ! mi9locul 2ostru !u este aceea care mi sRa artat mie( aceea care era +ata de c !d mRam #otr t s fac Paradisul si pe care iRam artatRo lui Adam !ai!te ca el s cad ! pcatD ?Apocalipsa lui Baru#( II( I-( NR1@8 Ba$ilica cresti! si( mai t r$iu( catedrala preiau si prelu!+esc toate aceste sisteme de simboluri8 Pe de o parte( biserica este + !dit( !c di! A!tic#itatea cresti!( ca o copie a Ierusalimului cerescA pe de alt parte( ea reproduce Paradisul sau lumea cereasc8 !s structura cosmolo+ic a edificiului sacru se mai pstrea$ ! co!stii!ta cresti!ttii( fii!d e2ide!t( de pild( ! biserica bi$a!ti!8 CCele patru prti ale i!teriorului bisericii repre$i!t cele patru directii cardi!ale8 I!teriorul bisericii este U!i2ersul( Altarul este Paradisul( care se afl la rsrit8 Poarta mprteasc a sa!ctuarului propriuR $is mai purta !umele de CPoarta RaiuluiD8 ! Sptm !a Lare( aceast poart rm !e desc#is pe tot timpul slu9beiA se!sul acestui obicei este limpede e:plicat ! Ca!o!ul pascal7 Cristos sRa ridicat di! morm !t si !eRa desc#is portile Raiului8 Apusul este( dimpotri2( ti!utul !tu!ericului si al durerii( al mortii( al locui!telor 2es!ice ale mortilor( care asteapt !2ierea trupurilor si Gudecata de Apoi8 Li9locul cldirii este Pm !tul8 Dup Yosmas I!di&opleustes( Pm !tul este dreptu!+#iular si mr+i!it de patru $iduri( deasupra crora se afl o bolt8 Cele patru prti ale i!teriorului u!ei biserici

repre$i!t cele patru directii cardi!ale8J1 Ca ima+i!e a Cosmosului( biserica bi$a!ti! repre$i!t si totodat sfi!teste Lumea8 Cte)a conclu(ii NRam citat( di! miile de e:emple aflate la !dem !a istoricului reli+iilor( dec t u! !umr foarte restr !s( suficie!t !s pe!tru a !ftisa 2arietatea e:perie!tei reli+ioase a spatiului8 Am ales aceste e:emple di! culturi si epoci diferite( spre a pre$e!ta cel puti! e:presiile mitolo+ice si sce!ariile rituale cele mai importa!te care ti! de e:perie!ta spatiului sacru8 DeRa lu!+ul istoriei( omul reli+ios a 2alorificat ! c#ip diferit aceast e:perie!t fu!dame!tal8 Nu !e rm !e dec t s comparm co!ceptia despre spatiul sacru( si deci despre Cosmos( asa cum apare ea la australie!ii ac#ilpa( cu co!ceptiile asem!toare ale tribului &"a&iutl( ale altaicilor ori ale mesopotamie!ilor( ca s !e dm seama de difere!te8 Deoarece 2iata reli+ioas a ome!irii are loc ! Istorie( e:presiile sale s !t implicit co!ditio!ate de mome!tele istorice si de stilurile culturaleA iat u! truism asupra cruia !u are rost s struim8 Totusi( ceea ce !e i!teresea$ !u este 2arietatea i!fi!it a e:perie!telor reli+ioase ale spatiului( ci( dimpotri2( eleme!tele lor comu!e( de u!itate8 A9u!+e s co!fru!tm comportame!tul u!ui om !ereli+ios fat de spatiul ! care trieste cu comportame!tul omului reli+ios fat de spatiul sacru ca s !e dm seama imediat de deosebirea de structur di!tre ele8 Dac ar fi s pre$e!tm pe scurt re$ultatul a ceea ce am artat p ! acum( am spu!e c e:perie!ta spatiului sacru permite C !temeierea LumiiD7 acolo u!de sacrul se ma!ifest ! spatiu( se de$2luie realul( si Lumea !cepe s e:iste8 !s i2irea sacrului !u proiectea$ doar u! pu!ct fi: ! mi9locul fluidittii amorfe a spatiului profa!( u! CCe!truD ! C*aosD7 ea produce de aseme!ea o ruptur de !i2el( desc#ide comu!icarea !tre !i2elurile cosmice ?Pm !tul si Cerul@ si permite trecerea( de ordi! o!tolo+ic( de la u! mod de a fi la altul8 Aceast ruptur ! spatiul profa! etero+e! creea$ CCe!trulD( pri! care se poate comu!ica cu Ctra!sce!de!tulDA aceast ruptur !temeia$ deci CLumeaD( Ce!trul( fc !d posibil orie!tatio8 La!ifestarea sacrului ! spatiu are deci o 2ale!t cosmolo+ic7 orice #ierofa!ie spatial( orice co!sacrare a u!ui spatiu ec#i2alea$ cu o Ccosmo+o!ieD8 B prim co!clu$ie ar fi c Lumea poate fi perceput ca lume ori Cosmos ! msura ! care se !ftisea$ ca lume sacr8 Brice lume este lucrarea $eilor( pe!tru c a fost creat fie direct de ctre $ei( fie co!sacrat( deci Ccosmici$atD de ctre oame!ii care au actuali$at pri! mi9loace rituale actul e:emplar al Creatiei8 Altfel spus( omul reli+ios !u poate tri dec t !trRo lume sacr( pe!tru c doar o aseme!ea lume particip la fii!t( e:ist cu ade2rat8 Aceast !ecesitate reli+ioas o+li!deste o sete o!tolo+ic !epotolit8 Bmul reli+ios este !setat de fii!t8 Spaima di!ai!tea C*aosuluiD care !co!9oar lumea sa locuit corespu!de spaimei ! fata !ea!tului8 Spatiul !ecu!oscut care se !ti!de di!colo de ClumeaD sa( spatiul !ecosmici$at( adic !eco!sacrat( care !u este dec t o !ti!dere amorf ! care !Ra fost !c proiectat !ici o orie!tare si !u sRa co!turat !ici o structur( acest spatiu profa! repre$i!t pe!tru omul reli+ios !efii!ta absolut8 Dac se rtceste cum2a ! acest spatiu( omul se simte +olit de substa!ta sa Co!ticD( ca si cum sRar topi ! *aos( si sf rseste pri! a se sti!+e8

Aceast sete o!tolo+ic se ma!ifest ! !e!umrate feluri8 E:emplul cel mai i$bitor este( ! ca$ul special al spatiului sacru( 2oi!ta omului reli+ios de a se +si ! i!ima realului( ! Ce!trul Lumii( de u!de a !ceput s ia fii!t Cosmosul( spre a se !ti!de apoi ctre cele patru $ri( u!de e:ist o posibilitate de comu!icare cu $eiiA pe scurt( acolo u!de este cel mai aproape de $ei8 Am 2$ut c simbolismul Ce!trului Lumii !u pri2este doar trile( cettile( templele si palatele( ci si cea mai modest locui!t ome!easc( de la cortul 2 !torului !omad p ! la iurta pstorului si casa culti2atorului sede!tar8 Cu alte cu2i!te( u! om reli+ios se afl ! Ce!trul Lumii si totodat la i$2orul realittii absolute( aproape de Cdesc#idereaD careRi !les!este comu!icarea cu $eii8 Pe!tru c ase$area !trRu! loc( locuirea !trRu! spatiu !seam! repetarea cosmo+o!iei( si deci imitarea lucrrii $eilor( orice #otr re e:iste!tial a omului reli+ios de a se Case$aD ! spatiu este ! acelasi timp o #otr re Creli+ioasD8 Asum !duRsi respo!sabilitatea de a CcreaD Lumea ! care sRa #otr t s locuiasc( omul reli+ios Ccosmici$ea$D *aosul si totodat sa!ctific micul su U!i2ers( fc !duRl s seme!e cu lumea $eilor8 Bmul reli+ios doreste di! tot sufletul s locuiasc !trRo Clume di2i!D( s aib o cas asem!toare cu Ccasa $eilorD( asa cum a fost ea mai t r$iu !c#ipuit pri! temple si sa!ctuare8 Aceast !ostal+ie reli+ioas o+li!deste de fapt dori!ta de a tri !trRu! Cosmos pur si sf !t( asa cum era el la !ceputul !ceputurilor( c !d iesea di! m i!ile Creatorului8 E:perie!ta Timpului sacru i 2a permite omului reli+ios s re+seasc periodic Cosmosul asa cum era el i! pri!cipio( ! clipa mitic a Creatiei8

Ca,it#lul II +i%,ul acru i %iturile Durata profan si Timpul sacru Ca si spatiul( Timpul !u este !ici omo+e! si !ici co!ti!uu pe!tru omul reli+ios8 E:ist i!ter2ale de Timp sacru( ca de pild timpul srbtorilor ? ! cea mai mare parte periodice@ si( pe de alt parte( Timpul profa!( durata temporal obis!uit( ! care se !scriu actele lipsite de sem!ificatie reli+ioas8 !tre aceste dou feluri de timp e:ist( bi!e !teles( o rupturA dar( pri! mi9locirea riturilor( omul reli+ios poate CtreceD cu usuri!t de la durata temporal obis!uit la Timpul sacru8 Disti!+em !c de la !ceput o deosebire ese!tial !tre aceste dou calitti ale timpului7 pri! !atura sa( Timpul sacru este re2ersibil( ! se!sul c este de fapt u! Timp mitic primordial readus ! pre$e!t8 Brice srbtoare reli+ioas( orice Timp litur+ic !seam! reactuali$area u!ui e2e!ime!t sacru care a a2ut loc !trRu! trecut mitic( Cla !ceputul !ceputurilorD8 Participarea reli+ioas la o srbtoare implic iesirea di! durata temporal Cobis!uitD si rei!te+rarea ! Timpul mitic actuali$at de acea srbtoare8 Timpul sacru este deci mereu recuperabil si repetabil la !esf rsit8 SRar putea spu!e( di!trRu! a!umit pu!ct de 2edere( c acest timp !u Ccur+eD( c !u este o CduratD ire2ersibil8 Este u! Timp o!tolo+ic pri! e:cele!t( Cparme!idia!D7 mereu e+al cu el !susi( !u se sc#imb si !ici !u ia sf rsit8 Eiecare srbtoare periodic !seam! re+sirea aceluiasi Timp sacru care sRa ma!ifestat la srbtoarea di! a!ul precede!t sau cu u! secol ! urm7 este Timpul creat si sa!ctificat de $ei( cu prile9ul +estelor lor( care s !t reactuali$ate pri! srbtoare8 Cu alte cu2i!te( ! srbtoare se re+seste prima aparitie a Timpului sacru( asa cum sRa petrecut ea ab ori+i!e( i! illo tempore8 Pe!tru c Timpul sacru ! care se desfsoar srbtoarea !u e:ista !ai!te de +estele di2i!e comemorate de aceast srbtoare8 Cre !d diferitele realitti care alctuiesc ! $ilele !oastre Lumea( $eii !temeiau totodat si Timpul sacru( pe!tru c Timpul co!tempora! u!ei creatii era ! mod !ecesar sa!ctificat pri! pre$e!ta si acti2itatea di2i!8 Bmul reli+ios trieste astfel ! dou feluri de Timp( di!tre care cel mai importa!t( Timpul sacru( apare sub forma parado:al a u!ui Timp circular( re2ersibil si recuperabil( u! soi de pre$e!t mitic re+sit periodic cu a9utorul riturilor8 Acest comportame!t fat de Timp deosebeste omul reli+ios de cel !ereli+ios7 primul refu$ s triasc doar ! ceea ce se !umeste( ! terme!i moder!i( Cpre$e!tul istoricD( strdui!duRse s a9u!+ la u! Timp sacru care( ! u!ele pri2i!te( ar putea !sem!a C-es!iciaD8 Nu este usor de artat doar ! c te2a cu2i!te ce !seam! Timpul pe!tru omul !ereli+ios al societtilor moder!e8 Nu i!te!tio!m s abordm filo$ofiile moder!e ale Timpului si !ici u!ele co!cepte pe care stii!ta co!tempora! le foloseste pe!tru propriile sale cercetri8 Scopul !ostru !u este de a compara sisteme ori filo$ofii( ci comportame!te e:iste!tiale8 Br( ceea ce se poate obser2a la u! om !ereli+ios este c si el cu!oaste o a!umit disco!ti!uitate si etero+e!itate a Timpului8 Si pe!tru el e:ist( ! afar de timpul mai cur !d

mo!oto! al mu!cii( u! timp al petrecerilor si al spectacolelor( u! timp Cfesti2D8 Si el trieste dup ritmuri temporale 2ariate si cu!oaste timpuri cu i!te!sitate 2ariabil7 c !d ascult mu$ica preferat sau c !d( !dr+ostit( asteapt sau !t l!este persoa!a iubit( trieste( e2ide!t( !tr4u! alt ritm temporal dec t atu!ci c !d mu!ceste sau se plictiseste8 B deosebire ese!tial e:ist !s fat de omul reli+ios7 acesta cu!oaste i!ter2ale CsacreD( care !u iau parte la durata temporal ce le preced si le urmea$( care au o alt structur si o alt Cori+i!eD( pe!tru c este u! Timp primordial( sa!ctificat de $ei si put !d fi adus ! pre$e!t pri! srbtoare8 Pe!tru u! om !ereli+ios( Timpul !u poate repre$e!ta !ici ruptur( !ici CmisterD7 el alctuieste dime!siu!ea e:iste!tial cea mai profu!d a omului si este le+at de propria sa e:iste!t( a2 !d asadar u! !ceput si u! sf rsit( care este moartea( disparitia e:iste!tei8 Bric t de !umeroase ar fi ritmurile temporale pe care le urmea$ si oric t de deosebite ar fi i!te!sittile acestor ritmuri( omul !ereli+ios stie c este 2orba mereu de o e:perie!t uma! ! care !u poate i!ter2e!i !ici o pre$e!t di2i!8 Dimpotri2( pe!tru omul reli+ios( durata temporal profa! poate fi periodic CopritD pri! i!troducerea( cu a9utorul riturilor( a u!ui Timp sacru( !o!Ristoric ? ! se!sul c !u ti!e de pre$e!tul istoric@8 Tot asa cum o biseric !seam! o ruptur de !i2el ! spatiul profa! al u!ui oras moder!( slu9ba reli+ioas care are loc !u!trul ei !seam! o ruptur ! durata temporal profa!7 !u mai este pre$e!t Timpul istoric actual( timpul trit( de pild( pe str$ile si ! casele di! 9ur( ci Timpul ! care sRa desfsurat e:iste!ta istoric a lui Isus Cristos( Timpul sfi!tit pri! predicile( patimile( moartea si !2ierea lui Cristos8 Trebuie s spu!em totusi c acest e:emplu !u e2ide!tia$ !tru totul deosebirea di!tre Timpul profa! si Timpul sacruA ! comparatie cu celelalte reli+ii( cresti!ismul a re !!oit !trRade2r e:perie!ta si co!ceptul de Timp litur+ic( afirm !d istoricitatea persoa!ei lui Cristos8 Pe!tru u! credi!cios( litur+#ia se desfsoar !trRu! Timp istoric sfi!tit pri! !truparea Eiului lui Dum!e$eu8 Timpul sacru( periodic reactuali$at ! reli+iile precresti!e ?mai ales ! cele ar#aice@ este u! Timp mitic( u! Timp primordial( care !u poate fi ide!tificat cu trecutul istoric( u! Timp ori+i!ar( care sRa i2it Cdi!trRo datD( care !u era precedat de u! alt Timp( pe!tru c !ici u! Timp !u putea e:ista !ai!te de aparitia realittii !ftisate de mit8 Ceea ce !e i!teresea$ !ai!te de toate este aceast co!ceptie ar#aic a Timpului mitic8 -om 2edea ! cele ce urmea$ care s !t deosebirile fat de iudaism si cresti!ism8 Templum*tempus C te2a eleme!te !e 2or a9uta s !tele+em mai usor comportame!tul omului reli+ios fat de Timp8 Trebuie s ami!tim ! primul r !d c( ! mai multe limbi ale populatiilor abori+e!e di! America de Nord( terme!ul de CLumeD ?X Cosmos@ este folosit si cu se!sul de CA!D8 Ia&utii spu! Ca trecut lumeaD( !tele+ !d pri! aceasta c CsRa scurs u! a!D8 La populatia %u&i( CA!ulD este desem!at de cu2i!tele CPm !tD sau CLumeDA ca si ia&utii( %u&i spu!( la trecerea a!ului( c Ca trecut Pm !tulD8 Acesti terme!i arat le+tura de ordi! reli+ios di!tre Lume si Timpul cosmic8 Cosmosul este 2$ut ca o u!itate 2ie

care se !aste( se de$2olt si se sti!+e ! ultima $i a A!ului( ca apoi s re!asc o dat cu A!ul Nou8 -om 2edea c aceast re!astere este de fapt o !astere( Cosmosul re!sc !d ! fiecare A! pe!tru c Timpul !cepe( cu fiecare A! Nou( ab i!itio8 Le+tura cosmicoRtemporal este de ordi! reli+ios7 Cosmosul poate fi omolo+at cu Timpul cosmic ?CA!ulD@( pe!tru c este 2orba ! ambele ca$uri de realitti sacre( de creatii di2i!e8 La u!ele populatii !ordRamerica!e( aceast le+tur cosmicoRtemporal este artat de !ssi structura edificiilor sacre8 De 2reme ce Templul este ima+i!ea Lumii( el co!ti!e si u! simbolism temporal8 Este ceea ce se poate co!stata( de pild( la triburile al+o!&i! si siou:8 Coliba sacr repre$i!t ! acest ca$ U!i2ersul( dar si A!ul( pe!tru c A!ul este 2$ut ca u! fel de trecere pri! cele patru pu!cte cardi!ale( re4pre$e!tate de cele patru ferestre si de cele patru usi ale colibei8 I!die!ii da&ota obis!uiesc s spu! c CA!ul este u! cerc ! 9urul LumiiD( adic ! 9urul colibei sacre( care este o ima+o mu!di8. )sim ! I!dia u! e:emplu si mai clar8 Am 2$ut c ridicarea u!ui altar !seam! repetarea cosmo+o!iei8 Br( te:tele adau+ c CA!ul este altarul foculuiD( e:plic !d totodat si simbolismul lui temporal7 cele N6T de crmi$i de mpre9muire corespu!d celor N6T de !opti ale a!ului( iar cele N6T de crmi$i %a9usmati celor N6T de $ile ?Satapat#a Bra#ma_a( M( 0( I-( .T si asa mai departe@8 Cu alte cu2i!te( cu fiecare !ltare a u!ui altar al focului( !u !umai c se reface Lumea( ci Cse cldeste A!ulD7 Timpul este reRcreat( deci re+e!erat8 Pe de alt parte( A!ul este asimilat lui Pra9apati( $eul cosmicA cu fiecare !ou altar( Pra9apati este !2iat( adic sfi!te!ia Lumii este !trit8 Nu este 2orba de Timpul profa!( de simpla durat temporal( ci de sa!ctificarea Timpului cosmic8 !ltarea altarului focului are drept tel sa!ctificarea Lumii( adic i!te+rarea sa !trRu! Timp sacru8 )sim u! simbolism temporal a!alo+ i!te+rat ! simbolismul cosmolo+ic al Templului de la Ierusalim8 Dup Ela2ius Gosep#us ?A!t8 Gud8( III( -II( 1@( cele douspre$ece p i!i care se aflau pe mas re4pre$e!tau cele douspre$ece lu!i ale A!ului( iar ca!delabrul cu sapte$eci de brate repre$e!ta deca!ii ?adic mprtirea $odiacal a celor sapte pla!ete ! c te $ece prti@8 Templul era o ima+o mu!di7 +si!duRse ! CCe!trul LumiiD( la Ierusalim( el sa!ctifica !u !umai !tre+ Cosmosul( ci si C2iataD cosmic( adic Timpul8 Primul care a e:plicat !rudirea etimolo+ic di!tre templum si tempus este *erma!! Use!er( care a i!terpretat cei doi terme!i cu a9utorul !otiu!ii de i!tersectare ?CSc#!eidu!+( Yreu$u!+D@J8 Cercetrile ulterioare au adus preci$ri ! le+tur cu aceast descoperire7 CTemplum se refer la aspectul spatial( iar tempus la aspectul temporal al miscrii ori$o!tului ! spatiu si ! timp8DN Toate aceste lucruri par s aib o sem!ificatie profu!d( si a!ume c pe!tru omul reli+ios al culturilor ar#aice Lumea se re !!oieste ! fiecare a! sau( cu alte cu2i!te( si re+seste cu fiecare !ceput de a! Csfi!te!iaD ori+i!ar( cu care se !scuse di! m i!ile Creatorului8 Acest simbolism este 2dit ! structura ar#itecto!ic a sa!ctuarelor8 Templul fii!d locul sf !t pri! e:cele!t si totodat ima+i!ea Lumii( el sa!ctific !tre+ul Cosmos si ! acelasi timp 2iata

cosmic8 Br( aceast 2iat cosmic era !c#ipuit ca u! soi de traiectorie circular( ide!tific !duRse cu A!ul8 A!ul era ca u! cerc !c#is7 a2ea u! !ceput si u! sf rsit( dar si posibilitatea de a Cre!asteD ! c#ip de A! Nou8 Eiecare A! Nou aducea u! Timp C!ouD( CcuratD si Csf !tD( adic u! timp care !u fusese !c folosit si u$at8 Timpul !s re!stea( re !cepea( pe!tru c Lumea era creat di! !ou la !ceputul fiecrui A!8 Am 2$ut ! capitolele precede!te c t de importa!t este mitul cosmo+o!ic ca model e:emplar al oricrui tip de creatie sau de co!structie8 Cosmo+o!ia !seam! si creare a Timpului( ba mai mult7 cosmo+o!ia fii!d ar#etipul oricrei CcreatiiD( Timpul cosmic pe care cosmo+o!ia l face s t s!easc este modelul e:emplar al tuturor celorlalte feluri de timp( adic al Timpurilor proprii di2erselor cate+orii de fpturi care e:ist pe lume8 Altfel spus( pe!tru omul reli+ios al culturilor ar#aice( orice creatie( orice e:iste!t !cepe ! Timp7 !ai!te ca u! lucru s e:iste !u poate e:ista !ici timpul acestui lucru8 !ai!te s apar Cosmosul !u e:ista timp cosmic8 !ai!te de aparitia u!ei a!umite specii 2e+etale( timpul de care ea are !e2oie ast$i s creasc( s rodeasc si s moar !u e:ista8 Brice creatie este deci ima+i!at ca a2 !d loc la !ceputul Timpului( i! pri!cipio8 Timpul t s!este o dat cu prima aparitie a u!ei !oi cate+orii de realitti e:iste!te8 Litul 9oac( asadar( u! rol at t de importa!t pe!tru c arat cum a!ume siRa fcut aparitia o realitate8 +epetarea anual a cosmogoniei Litul cosmo+o!ic arat cum sRa i2it Cosmosul8 ! Babilo!( ! timpul ceremo!iei a& tu( care se desfsura ! ultimele $ile ale a!ului si ! primele $ile ale A!ului Nou( era recitat solem! CPoemul CreatieiD( E!uma elis#8 Aceast recitare ritual actuali$a lupta di!tre Lardu& si mo!strul mari! Tiamat( care a2usese loc ab ori+i!e si care pusese capt *aosului pri! 2ictoria fi!al a $eului8 Lardu& furise Cosmosul di! trupul ciop rtit al lui Tiamat( iar pe om di! s !+ele demo!ului Yi!+u( pri!cipalul aliat al lui Tiamat8 C aceast comemorare a Creatiei este !trRade2r o reactuali$are a actului cosmo+o!ic !eRo do2edesc at t ritualurile( c t si formulele rostite ! cursul ceremo!iei8 Lupta di!tre Tiamat si Lardu& era redat pri!trRo co!fru!tare !tre dou +rupuri de perso!a9eA re+sim acelasi ceremo!ial la #ititi( tot ! cadrul sce!ariului dramatic prile9uit de A!ul Nou( la e+ipte!i si ! ti!utul Ras S#amra8 Lupta di!tre cele dou +rupuri de perso!a9e repeta trecerea de la *aos la Cosmos( actuali$ !d cosmo+o!ia8 E2e!ime!tul mitic rede2e!ea pre$e!t8 CSRl !2i!+ mereu pe Tiamat si sRi +rbeasc sf rsitulQD( stri+a co!ductorul ceremo!ialului8 Lupta( 2ictoria si Creatia a2eau loc c#iar ! aceast clip( #ic et !u!c8 Deoarece A!ul Nou este o reactuali$are a cosmo+o!iei( el implic reluarea Timpului de la !ceputurile sale( adic refacerea Timpului primordial( a Timpului CpurD( cel care e:ista ! mome!tul Creatiei8 A!ul Nou era asadar u! prile9 pe!tru CcurtireaD de pcate si alu!+area demo!ilor sau mcar a u!ui tap ispsitor8 Nu este 2orba doar de sf rsitul efecti2 al u!ui a!umit i!ter2al de timp si de !ceputul u!ui alt i!ter2al ?cum si ima+i!ea$( de pild( u! om moder!@( ci si de abolirea a!ului trecut si a timpului scurs8 Acesta este de

altfel se!sul purificrilor rituale7 o ardere( o a!ulare a pcatelor si a +reselilor i!di2idului si ale comu!ittii ! a!samblu( si !u doar o simpl CpurificareD8 Naur[$ H A!ul Nou persa! H ami!teste de $iua ! care a a2ut loc Crearea Lumii si a omului8 ! $iua de Naur[$ a2ea loc C !!oirea CreatieiD( cum spu!ea istoricul arab Alb ru!i8 Re+ele rostea7 CIat o !ou $i( di!trRo !ou lu! a u!ui !ou a!7 trebuie s !!oim ceea ce timpul a !2ec#it8D Timpul !2ec#ise fii!ta ome!easc( societatea( Cosmosul( si acest Timp distru+tor era Timpul profa!( durata propriuR$is7 trebuia abolit( pe!tru a re2e!i la mome!tul mitic ! care lumea !cepuse s e:iste( scldat !trRu! Timp CpurD( Cputer!icD si sacru8 Timpul profa! scurs era abolit cu a9utorul riturilor care !c#ipuiau u! fel de Csf rsit al lumiiD8 Sti!+erea focurilor( !toarcerea sufletelor mortilor( co!fu$ia social de tipul Satur!aliilor( lice!ta erotic( or+iile si altele simboli$au !toarcerea Cosmosului ! *aos8 ! ultima $i a a!ului( U!i2ersul se topea ! Apele primordiale8 Lo!strul mari! Tiamat( simbol al !tu!ericului( al amorfului( al !o!Rma!ifestatului( !2ia si de2e!ea iarsi ame!i!ttor8 Lumea care e:istase deRa lu!+ul u!ui a! !tre+ disprea cu ade2rat8 Deoarece Tiamat era di! !ou acolo( Cosmosul era a!ulat( iar Lardu& era !e2oit sRl cree$e di! !ou( dup ceRl !2iase !c o dat pe Tiamat8< Iat care era sem!ificatia acestei !toarceri periodice a lumii !trRo modalitate #aotic7 toate CpcateleD de peste a!( tot ceea ce Timpul p !+rise si !2ec#ise( era !imicit ! se!sul fi$ic al terme!ului8 Particip !d ! c#ip simbolic la !imicirea si la reRcrearea Lumii( omul era si el creat di! !ou si re!stea( pe!tru c !cepea o e:iste!t !ou8 Cu fiecare A! Nou( omul se simtea mai liber si mai curat( pe!tru c scpase de po2ara +reselilor si pcatelor sale8 Se !torcea ! Timpul mitic al Creatiei( u! Timp sacru si Cputer!icD7 sacru pe!tru c era tra!sfi+urat de pre$e!ta $eilor( Cputer!icD pe!tru c era Timpul celei mai uriase creatii cu!oscute 2reodat( aceea a U!i2ersului8 Bmul era di! !ou( ! mod simbolic( co!tempora! cu cosmo+o!ia si lua parte la Eacerea Lumii8 ! Brie!tul Apropiat( participa c#iar( ! timpuri str2ec#i( la aceast creatie ?cf8 cele dou +rupuri a!ta+o!iste care i repre$i!t pe Zeu si pe Lo!strul mari!@8 Nu este +reu de !teles de ce omul reli+ios era urmrit de ami!tirea acestui Timp mitic( si de ce se strduia periodic s se !toarc la el7 i! illo tempore( $eii a9u!seser la apo+eul puterii8 Cosmo+o!ia este ma!ifestarea di2i! suprem( +estul e:emplar de putere( de !destulare( de creati2itate8 Bmul reli+ios este !setat de real si !cearc pri! toate mi9loacele care i stau la !dem ! s se ase$e la i$2orul realittii primordiale( c !d lumea era i! statu !asce!di8 +egenerarea prin ntoarcerea la Timpul originar Toate aceste lucruri sRar cu2e!i de$2oltate( dar !u putem deocamdat me!tio!a dec t dou eleme!te ese!tiale( si a!ume7 .T pri! repetarea a!ual a cosmo+o!iei( Timpul era re+e!erat( re !cepea ca Timp sacru( deoarece coi!cidea cu acel illud tempus c !d Lumea !cepuse s e:isteA JT particip !d ! mod ritual la Csf rsitul LumiiD si la CreRcreareaD ei( omul de2e!ea co!tempora! cu illud tempus( deci se !stea di! !ou( si relua e:iste!ta de la capt cu re$er2a de forte 2itale i!tact( asa cum era ea ! clipa c !d 2e!ise pe lume8

Cele dou eleme!te s !t importa!te pe!tru c !e de$2luie secretul comportame!tului omului reli+ios fat de Timp8 Timpul sacru si puter!ic fii!d Timpul ori+i!ii( clipa des2 rsit ! care sRa furit o realitate si ! care aceast realitate sRa ma!ifestat pe depli!( pe!tru prima oar( omul se 2a strdui periodic c a9u!+ di! !ou ! acest Timp ori+i!ar8 Pe aceast reactuali$are ritual a lui illud tempus al primei epifa!ii a u!ei realitti se ba$ea$ toate cale!darele sacre7 srbtoarea !u este CcomemorareaD u!ui e2e!ime!t mitic ?si deci reli+ios@( ci reactuali$area acestuia8 Timpul ori+i!ii este pri! e:cele!t Timpul cosmo+o!iei( clipa ! care a aprut realitatea cea mai cupri!$toare( adic Lumea8 Cum am putut 2edea ! capitolul precede!t( cosmo+o!ia slu9este asadar drept model e:emplar pe!tru orice CcreatieD( orice fel de CfacereD8 Di! acelasi moti2( Timpul cosmo+o!ic slu9este drept model tuturor Timpurilor sacreA pe!tru c( dac Timpul sacru este acela ! care sRau ma!ifestat si au creat $eii( este limpede c Eacerea Lumii este ma!ifestarea di2i! cea mai cupri!$toare si mai mreat8 Bmul reli+ios reactuali$ea$ deci cosmo+o!ia !u !umai de fiecare dat c !d CfuresteD ce2a ?Clumea lui proprieD H teritoriul locuit H sau o cetate( o cas etc8@( ci si atu!ci c !d 2rea s asi+ure o dom!ie fericit u!ui !ou Su2era! sau c !d trebuie s sal2e$e recoltele ame!i!tate( s poarte cu succes u! r$boi ori s fac o cltorie pe mare8 Recitarea ritual a mitului cosmo+o!ic 9oac u! rol importa!t mai ales ! 2i!decri( care au drept scop re+e!era4rea fii!tei ome!esti8 ! i!sulele Eid9i( ceremo!ialul i!stalrii u!ui !ou su2era! poart !umele de CEacerea LumiiD( iar acest ceremo!ial se repet si pe!tru sal2area recoltelor ame!i!tate8 Cea mai lar+ aplicatie ritual a mitului cosmo+o!ic se !t l!este probabil ! Poli!e$ia8 -orbele pe care Io le rostise i! illo tempore pe!tru a crea Lumea au de2e!it formule rituale8 Bame!ii le repet cu felurite prile9uri7 pe!tru fecu!darea u!ui p !tece sterp( pe!tru 2i!decarea bolilor( at t ale mi!tii( c t si ale trupului( la pre+tirile de r$boi( dar si ! ceasul mortii ori pe!tru stimularea i!spiratiei poetice80 Litul cosmo+o!ic este( asadar( pe!tru poli!e$ie!i modelul ar#etipal al tuturor CcreatiilorD( oricare ar fi pla!ul desfsurrii lor7 biolo+ic( psi#olo+ic( spiritual8 Deoarece recitarea ritual a mitului cosmo+o!ic implic reactuali$area acestui e2e!ime!t primordial( cel pe!tru care este recitat mitul este proiectat ! c#ip ma+ic la C !ceputurile LumiiD si de2i!e co!tempora! cu cosmo+o!ia8 Acesta se !toarce la Timpul ori+i!ii( ! scopul terapeutic de aRsi relua e:iste!ta de la capt( de a se !aste !c o dat8 Co!ceptia subiace!t acestor rituri de 2i!decare ar fi c -iata !u poate fi reparat( ci doar reRcreat pri! repetarea simbolic a cosmo+o!iei( deoarece cosmo+o!ia este modelul e:emplar al oricrei creatii8 Putem !tele+e si mai bi!e fu!ctia re+e!eratoare a !toarcerii la Timpul ori+i!ii dac cercetm mai ! am!u!t terapeutica ar#aic( ca de pild cea a populatiei tibetoRbirma!e !a&#i( di! sudR2estul C#i!ei ?pro2i!cia \u!!a!@8 Ritualul de 2i!decare co!st de fapt ! recitarea solem! a mitului Eacerii Lumii( urmat de miturile ori+i!ii bolilor ?pro2ocate de m !ia Serpilor@ si de aparitia primului sama!R2i!dector care le aduce oame!ilor leacurile trebui!cioase8 Aproape toate ritualurile se refer la !ceputuri( la Timpul mitic c !d Lumea !c !u e:ista7 CLa !ceput( pe c !d cerul( soarele( lu!a( stelele(

pla!etele si pm !tul !c !u se i2iser( pe c !d !u era !c !imic etc8D Urmea$ apoi cosmo+o!ia si aparitia serpilor7 C! 2remea c !d sRa i2it cerul( c !d sRau rsp !dit soarele( lu!a( stelele si pla!etele si pm !tulA c !d sRau !scut mu!tii( 2ile( copacii si st !cile( tot atu!ci sRau artat serpii !a+a si dra+o!ii etc8D Se 2orbeste apoi de aparitia primului 2i!dector si a leacurilor( cu preci$area7 CTrebuie artat de u!de 2i!e leacul( altfel !u se poate 2orbi despre el8D6 Se cu2i!e adu+at( ! le+tur cu aceste rostiri ma+ice cu scop medical( c mitul ori+i!ii leacurilor face !totdeau!a parte di! mitul cosmo+o!ic8 ! terapeuticile primiti2e si traditio!ale( u! leac !u este bu! dec t atu!ci c !d ori+i!ea lui este ami!tit ! fata bol!a2ului8 U! mare !umr de i!ca!tatii di! Brie!tul Apropiat si di! Europa cupri!d po2estea bolii ori a demo!ului care a pro2ocatRo si 2orbesc despre mome!tul mitic ! care o di2i!itate sau u! sf !t a i$butit s st rpeasc rul81 Eficacitatea terapeutic a i!ca!tatiei co!st ! faptul c aceasta( rostit ritual( reactuali$ea$ Timpul mitic al Cori+i!iiD( at t al ori+i!ii Lumii( c t si al ori+i!ii bolii si a tratame!tului8 Timpul !festi)" si structura sr'torilor Timpul ori+i!ii u!ei realitti( adic Timpul !temeiat de prima sa aparitie( are o 2aloare si o fu!ctie e:emplareA di! acest moti2( omul se strduieste sRl reactuali$e$e periodic( cu a9utorul u!or ritualuri adec2ate8 !s Cprima ma!ifestareD a u!ei realitti ec#i2alea$ cu crearea sa de ctre Eii!te di2i!e sau semiRdi2i!e7 re+sirea Timpului ori+i!ii implic asadar repetarea ritual a actului creator al $eilor8 Reactuali$area periodic a actelor creatoare !fptuite de ctre Eii!tele di2i!e i! illo tempore alctuieste cale!darul sacru( totalitatea srbtorilor8 B srbtoare se desfsoar !totdeau!a ! Timpul ori+i!ii8 Si tocmai re+sirea acestui Timp ori+i!ar( sacru( deosebeste comportame!tul uma! di! timpul srbtorii de cel de di!ai!te ori de dup srbtoare8 ! !umeroase ca$uri( ceea ce se petrece ! timpul srbtorilor !u se deosebeste cu !imic de ceea ce se !t mpl ! $ilele obis!uite( !s omul reli+ios este !credi!tat c trieste !trRu! alt Timp( c a i$butit s se !toarc ! acel illud tempus mitic8 Cu prile9ul ceremo!iilor totemice a!uale i!tic#iuma( australie!ii aru!ta reiau iti!erariul urmat de Strmosul mitic al tribului di! epoca altc#eri!+a ?C2remea 2isuluiD@8 Se opresc ! !e!umratele locuri u!de sRa oprit Strmosul si fac aceleasi +esturi pe care le fcuse acesta( i! illo tempore8 Pe durata !tre+ii ceremo!ii postesc( !u poart arme si se feresc de orice co!tact cu femeile sau cu membrii altor cla!uri8 S !t cu totul cufu!dati ! C2remea 2isuluiD8I Srbtorile care au loc la fiecare a! ! i!sula Ti&opia( di! ar#ipela+ul poli!e$ia!( reproduc Clucrrile $eilorD( actele pri! care $eii( ! Timpurile mitice( au alctuit Lumea asa cum este ea ! $ilele !oastre8/ Timpul Cfesti2D( ! care se trieste pe durata ceremo!iilor( se caracteri$ea$ pri! a!umite i!terdictii ?tabuuri@7 $+omotul( 9ocurile( da!surile s !t cu des2 rsire oprite8 Trecerea de la Timpul profa! la Timpul sacru este marcat ritual de ruperea u!ui bt ! dou8 Numeroasele ceremo!ii care alctuiesc srbtorile periodice si care !u fac dec t s repete +esturile e:emplare ale $eilor !u se deosebesc( ! apare!t( de acti2ittile firesti7 este 2orba de repararea ritual a brcilor( de

rituri le+ate de culti2area pla!telor comestibile ?%am( taro si altele@( de refacerea sa!ctuarelor8 ! realitate( toate aceste acti2itti ceremo!iale se deosebesc de aceleasi mu!ci fcute ! $ilele obis!uite pri! faptul c ele !u pri2esc dec t a!umite obiecte( care s !t !trRu! fel ar#etipurile cate+oriilor respecti2e( si pri! aceea c se desfsoar !trRo atmosfer impre+!at de sacru8 !trRade2r( i!di+e!ii s !t co!stie!ti c reproduc ! cele mai mici am!u!te actele e:emplare ale $eilor( asa cum acestia le !fptuiser i! illo tempore8 Astfel( omul reli+ios de2i!e periodic co!tempora! cu $eii( ! msura ! care reactuali$ea$ Timpul primordial ! care sRau !fptuit lucrrile di2i!e8 La !i2elul ci2ili$atiilor Cprimiti2eD( tot ceea ce face omul are u! model tra!suma!A c#iar si ! afara Timpului Cfesti2D( +esturile sale urmea$ modelele e:emplare #otr te de $ei si de Strmosii mitici8 Aceast imitatie poate !s de2e!i di! ce ! ce mai puti! corectA modelul risc s fie deformat sau c#iar uitat8 Reactuali$rile periodice ale +esturilor di2i!e( srbtorile reli+ioase au drept scop sRi !2ete pe oame!i modelele sacre8 Repararea ritual a brcilor sau culti2area ritual a pla!telor ?%am( de pild@ !u mai seam! cu aceleasi mu!ci desfsurate ! afara perioadelor sacre8 Ele s !t mai e:acte( mai apropiate de modelele di2i!e( si s !t ! acelasi timp rituale( fii!d clu$ite de o i!te!tie reli+ioas8 Ceremo!ialul reparrii u!ei brci !u are !ici o le+tur cu faptul c barca trebuie reparat( ci arat c( ! 2remurile mitice( $eii leRau artat oame!ilor cum a!ume se repar brcile8 Nu mai este 2orba de o operatie empiric( ci de u! act reli+ios( de o imitatio dei8 Lucrul care trebuie reparat !u este doar u!ul di!tre cele care alctuiesc !umeroasa cate+orie a CbrcilorD( ci u! ar#etip mitic7 barca de care $eii sRau folosit Ci! illo temporeD8 Timpul ! care are loc repararea ritual a brcilor ami!teste de Timpul primordial( adic Timpul ! care lucrau $eii8 E:emplul pe care lRam a!ali$at !u se poate aplica la toate tipurile de srbtori periodice8 Ceea ce !e i!teresea$ !u este morfolo+ia srbtorii( ci structura Timpului sacru actuali$at pri! srbtori8 Se poate spu!e c Timpul sacru este mereu acelasi( alctui!d Cu! sir de eter!ittiD ?*ubert si Lauss@8 Bric t de comple: ar fi o srbtoare reli+ioas( ea reproduce !totdeau!a u! e2e!ime!t sacru care a a2ut loc ab ori+i!e si care este readus ! pre$e!t ! c#ip ritual8 Participa!tii de2i! co!tempora!i cu e2e!ime!tul mitic sau( altfel spus( CiesD di! timpul lor istoric( adic di! Timpul alctuit di! totalitatea e2e!ime!telor profa!e( perso!ale si i!terperso!ale( pe!tru a a9u!+e la Timpul primordial( care este mereu acelasi si care aparti!e Eter!ittii8 Bmul reli+ios a9u!+e periodic ! Timpul mitic si sacru( la Timpul ori+i!ii( care C!u se scur+eD( pe!tru c !u ia parte la durata temporal profa!( fii!d alctuit di!trRu! pre$e!t eter!( recuperabil la !esf rsit8 Bmul reli+ios simte !e2oia s se cufu!de perio4dic ! acest Timp sacru si i!destructibil( fii!d !credi!tat c acesta determi! cellalt timp( obis!uit( durata profa! ! care se desfsoar orice e:iste!t ome!easc8 Pre$e!tul eter! al e2e!ime!tului mitic determi! durata profa! a e2e!ime!telor istorice8 Ca s dm u! si!+ur e:emplu( #iero+amia di2i!( care a a2ut loc i! illo tempore( a !+duit u!irea se:ual( ome!easc8 U!irea di!tre $eu si $eit se petrece !trRo clip atemporal( !trRu! pre$e!t 2es!icA u!irea se:ual di!tre oame!i( c !d !u este ritual( se desfsoar ! durat( ! Timpul profa!8

Timpul sacru( mitic( !temeia$ si Timpul e:iste!tial( istoric( slu9i!duRi acestuia drept model e:emplar8 Altfel spus( totul e:ist datorit fii!telor di2i!e ori semidi2i!e8 CBri+i!eaD realittilor si a -ietii !sesi este reli+ioas8 Pla!ta %am poate fi culti2at si co!sumat ! c#ip Cobis!uitD pe!tru c este culti2at si co!sumat periodic ! c#ip ritual8 Iar aceste ritualuri pot fi !depli!ite pe!tru c $eii leRau de$2luit i! illo tempore( cre !d omul si pla!ta %am si art !duRle oame!ilor cum a!ume aceast pla!t comestibil poate fi culti2at si co!sumat8 Dime!siu!ea sacr a -ietii se re+seste di! pli! ! srbtoare( c !d se e:perime!tea$ sfi!te!ia e:iste!tei ome!esti ca lucrare a $eilor8 ! restul timpului( omul poate oric !d uita ceea ce este fu!dame!tal( si a!ume c e:iste!ta !u este CdatD de ctre ceea ce moder!ii !umesc CNaturD( ci este o creatie a Celorlalti( adic $eii sau Eii!tele semidi2i!e8 ! sc#imb( srbtorile redau dime!siu!ea sacr a e:iste!tei( ami!ti!d cum a!ume $eii sau Strmosii mitici au fcut omul si iRau mprtsit comportame!tele sociale si mu!cile practice8 Di!trRu! a!umit pu!ct de 2edere( aceast CiesireD periodic di! Timpul istoric( si mai ales co!seci!tele ei pe!tru e:iste!ta +lobal a omului reli+ios( ar putea aduce cu o respi!+ere a liberttii creatoare8 Este 2orba de fapt de o 2es!ic !toarcere i! illo tempore( !trRu! trecut care este CmiticD si !u are !imic istoric8 SRar putea co!c#ide c aceast eter! repetare a +esturilor e:emplare de$2luite de $ei ab ori+i!e mpiedic orice pro+res uma! si para4li$ea$ orice ela! creator8 Co!clu$ia este 9ustificat( dar !umai ! parte( deoarece omul reli+ios( c#iar si cel mai Cprimiti2D( !u se mpotri2este pro+resului( ! pri!cipiu( ci l accept( atribui!duRi !s o ori+i!e si o dime!siu!e di2i!e8 Tot ceea ce( di! perspecti2a moder!( !i sRar prea aductor de Cpro+resD ?de orice fel H social( cultural( te#!ic si asa mai departe@ ! comparatie cu o situatie a!terioar( a fost asumat de ctre societtile primiti2e ! decursul lu!+ii lor istorii( ca u! sir de re2elatii di2i!e8 Deocamdat !u i!teresea$ acest aspect al problemei8 Importa!t este !tele+erea sem!ificatiei reli+ioase a repetrii +esturilor di2i!e8 Pare destul de limpede c( simti!d !e2oia s reproduc la !esf rsit aceleasi +esturi e:emplare( omul reli+ios doreste si !cearc s triasc ! prea9ma $eilor8 Omul , contemporan periodic cu (eii Capitolul precede!t( pri2itor la simbolismul cosmolo+ic al oraselor( templelor si caselor( !eRa artat c acesta se lea+ de ideea u!ui CCe!tru al LumiiD8 E:perie!ta reli+ioas cupri!s ! simbolismul Ce!trului ar putea fi urmtoarea7 omul doreste s se ase$e !trRu! spatiu Cdesc#is ctre !alt( aflat ! comu!icare cu lumea di2i!D8 Ase$area ! prea9ma u!ui CCe!tru al LumiiD !u !seam! altce2a dec t ase$area ! prea9ma $eilor8 Re+sim aceeasi dori!t de apropiere de $ei dac a!ali$m sem!ificatia srbtorilor reli+ioase8 Cel ce se cufu!d ! Timpul sacru de ori+i!e de2i!e Cco!tempora! cu $eiiD( deci trieste ! prea9ma lor( c#iar dac aceast pre$e!t este tai!ic( ! se!sul c !u este !totdeau!a 2i$ibil8 I!te!tio!alitatea descifrat ! e:perie!ta Spatiului si a Timpului sacru de$2luie dori!ta de !toarcere la o stare primordial( c !d $eii si Strmosii

mitici erau pre$e!ti( fii!d pe cale de a crea Lumea( ori de a o or !dui( ori de a le arta oame!ilor temeiurile ci2ili$atiei8 Aceast Cstare primordialD !u este de ordi! istoric si !u poate fi calculat cro!olo+icA este 2orba de o a!terioritate mitic( de Timpul Cori+i!iiD( de ceea ce sRa petrecut Cla !ceputuriD( i! pri!cipio8 Br( Cla !ceputuriD( Eii!tele di2i!e sau semidi2i!e si fceau lucrarea pe Pm !t8 Nostal+ia Cori+i!ilorD este asadar de !atur reli+ioas8 Bmul doreste s re+seasc pre$e!ta acti2 a $eilor( doreste s triasc ! Lumea proaspt( curat si Cputer!icD( asa cum a iesit ea di! m i!ile Creatorului8 Nostal+ia perfectiu!ii !ceputurilor e:plic ! mare parte !toarcerea periodic i! illo tempore8 SRar putea spu!e( ! terme!i cresti!i( c este 2orba de o C!ostal+ie a ParadisuluiD( cu toate c( la !i2elul culturilor primiti2e( co!te:tul reli+ios si ideolo+ic este cu totul altul dec t cel al iudeoRcresti!ismului8 !s Timpul mitic pe care omul se strduieste sRl reactuali$e$e periodic este u! Timp sa!ctificat de pre$e!ta di2i!( si putem spu!e c dori!ta lui de a se afla ! pre$e!ta $eilor si !trRo lume des2 rsit ?pe!tru c abia a luat !astere@ corespu!de !ostal+iei strii paradi$iace8 Aceast dori!t a omului reli+ios de a se !toarce periodic !apoi( strda!ia lui de a retri o situatie mitic( cea de la !ceputuri( ar putea prea !efiresti si umilitoare ! co!ceptia moder!8 Aceast !ostal+ie duce i!e2itabil la repetarea !e !cetat a u!ui !umr limitat de +esturi si de comportame!te8 Se poate spu!e c#iar( p ! la u! a!umit pu!ct( c omul reli+ios( mai ales cel di! societtile Cprimiti2eD( este pri! e:cele!t u! om parali$at de mitul eter!ei re !toarceri8 U! psi#olo+ di! $ilele !oastre ar !cerca s descifre$e !trRu! aseme!ea comportame!t spaima ! fata !oului( refu$ul de a asuma respo!sabilitatea u!ei e:iste!te aute!tice si istorice( !ostal+ia u!ei stri Cparadi$iaceD( tocmai pe!tru c era embrio!ar si !u se despri!sese cu totul de Natur8 Subiectul este mult prea comple: pe!tru a putea fi abordat aici si depseste de altfel sfera preocuprilor !oastre( pe!tru c pu!e problema opo$itiei di!tre omul moder! si cel premoder!8 Trebuie totusi s subli!iem c omul reli+ios al societtilor primiti2e !u refu$ !icidecum sRsi asume respo!sabilitatea u!ei e:iste!te aute!tice8 Dimpotri2( dup cum am 2$ut si cum 2om mai a2ea prile9ul s co!statm( el si asum cu mult cura9 respo!sabilitti e!orme( cum ar fi de pild participarea la crearea Cosmosului( la crearea propriei lumi( asi+urarea 2ietii pla!telor si a!imalelor si altele8 Este 2orba !s de u! alt fel de respo!sabilitate dec t cele pe care le socotim ca fii!d si!+urele aute!tice si 2alabile8 Este o respo!sabilitate pe pla! cosmic( spre deosebire de cele de ordi! moral( social sau istoric( si!+urele pe care le cu!osc ci2ili$atiile moder!e8 Di! perspecti2a e:iste!tei profa!e( omul !uRsi recu!oaste alt respo!sabilitate ! afar de aceea fat de si!e !susi si fat de societate8 Pe!tru el( U!i2ersul !u alctuieste de fapt u! Cosmos( o u!itate 2ie si articulat( ci este pur si simplu totalitatea re$er2elor materiale si a e!er+iilor fi$ice ale pla!etei( iar +ri9a de cpete!ie a omului moder! este de a !u epui$a cum2a resursele eco!omice ale +lobului8 Di! pu!ct de 2edere e:iste!tial !s( Cprimiti2ulD se situea$ !totdeau!a !trRu! co!te:t cosmic8 E:perie!ta lui perso!al !u este lipsit !ici de aute!ticitate( !ici de profu!$ime( !s ea pare pe!tru omul moder! lipsit de aute!ticitate sau copilreasc( pe!tru c este e:primat !trRu! limba9 cu care !u s !tem obis!uiti8

Ca s re2e!im la ceea ce spu!eam mai !ai!te( !u s !tem !drepttiti s 2edem ! !toarcerea periodic ! Timpul sacru al ori+i!ii o respi!+ere a lumii reale si o e2adare ! 2is si ima+i!ar8 Dimpotri2( si aici +sim obsesia o!tolo+ic( aceast trstur ese!tial a omului societtilor primiti2e si ar#aice8 Pe!tru c( de fapt( dori!ta de !toarcere la Timpul ori+i!ii !seam! deopotri2 dori!ta de a re+si pre$e!ta $eilor si Lumea puter!ic( proaspt si curat( asa cum era ea i! illo tempore8 Aceasta !seam! o sete de sacru si ! acelasi timp o !ostal+ie a Eii!tei8 Pe pla! e:iste!tial( e:perie!ta co!st ! certitudi!ea de a putea re !cepe 2iata( periodic( cu ma:imum de Csa!seD8 -i$iu!ea optimist asupra e:iste!tei este !sotit de o ade$iu!e total la Eii!t8 Pri! toate comportame!tele sale( omul reli+ios arat c !u crede dec t ! Eii!t( c participarea sa la Eii!t este asi+urat de re2elatia primordial( al crei pa$!ic este8 Liturile repre$i!t totalitatea acestor re2elatii primordiale8 Mit - Model e.emplar Litul relatea$ o !t mplare sacr( adic u! e2e!ime!t primordial care sRa petrecut la !ceputurile Timpului( ab i!itio8.T Relatarea u!ei !t mplri sacre ec#i2alea$ !s cu de$2luirea u!ui mister( pe!tru c perso!a9ele mitului !u s !t fii!te uma!e( ci $ei sau Eroi ci2ili$atori( asa c +estele lor s !t aseme!ea u!or tai!e( pe care omul !u leRar fi putut cu!oaste dac !u iRar fi fost de$2luite8 Litul este deci po2estea a ceea ce sRa petrecut i! illo tempore( relatarea a ceea ce $eii sau fii!tele di2i!e au fcut la !ceputurile TimpuluiA Ca po2estiD u! mit !seam! a spu!e ceea ce sRa petrecut ab ori+i!e8 B dat CspusD( adic Cde$2luitD( mitul de2i!e ade2r apodictic( temei al ade2rului absolut8 CAsa este pe!tru c se spu!e c asa esteD( afirm esc#imosii !etsili& pe!tru a do2edi temei!icia istoriei lor sacre si a traditiilor lor reli+ioase8 Litul co!sem!ea$ aparitia u!ei !oi CsituatiiD cosmice sau a u!ui e2e!ime!t primordial( fii!d asadar( !totdeau!a( relatarea u!ei CcreatiiD7 mitul spu!e cum a!ume sRa fcut u! lucru( cum a !ceput s fie8 Iat de ce mitul este le+at de o!tolo+ie( pe!tru c !u 2orbeste dec t de realitti( de ceea ce sRa petrecut cu ade2rat( de ceea ce sRa ma!ifestat di! pli!8 Este 2orba( fr !doial( de realitti sacre( pe!tru c sacrul este realul pri! e:cele!t8 Nimic di! ceea ce ti!e de sfera profa!ului !u ia parte la Eii!t( pe!tru c profa!ul !u a fost !temeiat o!tolo+ic de mit( !u are u! model e:emplar8 Cum 2om putea co!stata ! cele ce urmea$( mu!ca a+ricol este u! rit de$2luit de $ei sau de Eroii ci2ili$atori( fii!d asadar u! act real si totodat sem!ificati28 !trRo societate desacrali$at( mu!ca a+ricol este u! act profa!( 9ustificat doar de profitul eco!omic8 Pm !tul este lucrat pe!tru a da foloase( #ra! si c sti+8 )olit de simbolismul reli+ios( mu!ca a+ricol de2i!e CopacD si isto2itoare( !u are !ici o sem!ificatie si !u !+duie !ici o Cdesc#idereD ctre u!i2ersal( ctre lumea spiritual8 Nici u! $eu( !ici u! Erou ci2ili$ator !Ra de$2luit 2reodat u! act profa!8 Tot ceea ce au fcut $eii sau Strmosii( deci tot ceea ce istorisesc miturile despre acti2itatea lor creatoare( ti!e de sfera sacrului( deci ia parte la Eii!t8 ! sc#imb( ceea ce oame!ii fac di! proprie i!itiati2( fr a urma u! model mitic( ti!e de profa!( fii!d asadar u! lucru $adar!ic si ilu$oriu( pri! urmare ireal8 Cu c t omul este mai reli+ios( cu at t are la !dem ! mai multe modele e:emplare pe!tru comportame!tele si actiu!ile sale8 De aseme!ea( cu c t

omul este mai reli+ios( cu at t este mai i!te+rat ! real( risc !d mai puti! s se risipeasc ! fapte !ee:emplare( Csubiecti2eD H ! cele di! urm abera!te8 E:ist u! aspect al mitului care se cu2i!e subli!iat7 mitul !ftisea$ sacralitatea absolut( pe!tru c relatea$ acti2itatea creatoare a $eilor( de$2luie sacralitatea lucrrii lor8 Altfel spus( mitul !ftisea$ i$buc!irile di2erse si adesea dramatice ale sacrului ! lume8 Di! acest moti2( la multi primiti2i( miturile !u pot fi rostite oricum si oric !d( ci doar ! cursul a!otimpurilor mai bo+ate sub aspect ritual ?toam!( iar!@ sau !tre ceremo!iile reli+ioase( deci !trRu! r+a$ de timp sacru8 Lumea este !temeiat de fapt pri! i$buc!irea sacrului( istorisit de mit8 Eiecare mit arat cum a!ume o realitate a a9u!s s e:iste( fie c este 2orba de realitatea total( Cosmosul( ori de o parte a acesteia H o i!sul( o specie 2e+etal( o i!stitutie uma!8 C !d se arat cum a!ume au a9u!s lucrurile s e:iste( se ofer si o e:plicatie a acestei e:iste!te( precum si u! rspu!s( i!direct( la o alt !trebare7 de ce e:ist aceste lucruriF Acest Cde ceD este !totdeau!a le+at de CcumD( pe!tru c atu!ci c !d se arat cum a luat !astere u! lucru( se !ftisea$ si i$buc!irea ! Lume a sacrului( cau$ ultim a oricrei e:iste!te reale8 Pe de alt parte( fii!d o lucrare di2i!( deci o i$buc!ire a sacrului( orice creatie este ! acelasi timp o i$buc!ire de e!er+ie creatoare ! Lume8 Brice creatie este rodul u!ui preapli!8 Zeii creea$ di!trRu! e:ces de putere( di!trRo e!er+ie !est2lit8 Creatia este rodul u!ui prisos de substa!t o!tolo+ic8 Di! acest moti2( mitul care po2esteste aceast o!tofa!ie sacr( aceast ma!ifestare 2ictorioas a preapli!ului fii!tei( de2i!e modelul e:emplar al tuturor acti2ittilor ome!esti7 doar el poate de$2lui ceea ce este real( supraabu!de!t( eficie!t8 CTrebuie s facem ceea ce au fcut $eii la !ceputD( spu!e u! te:t i!dia! ?Satapat#a Bra#ma_a( -II( J( I( <@8 CAsa au fcut $eii( asa fac oame!iiD( adau+ Taittri%a Bra#ma_a ?I( 0( IM( <@8 Cea mai importa!t fu!ctie a mitului este deci de a Cfi:aD modelele e:emplare ale tuturor riturilor si ale tuturor acti2ittilor ome!esti sem!ificati2e7 #ra!( se:ualitate( mu!c( educatie etc8 Comport !duRse ca fii!t uma! pe depli! respo!sabil( omul imit +esturile e:emplare ale $eilor( le repet actiu!ile( fie c este 2orba de o simpl fu!ctie fi$iolo+ic( precum alime!tatia( ori de o acti2itate social( eco!omic( cultural( militar si asa mai departe8 Numeroase mituri di! Noua )ui!ee 2orbesc despre lu!+i cltorii pe mare( oferi!d astfel Cmodele pe!tru !a2i+atorii actualiD( dar si pe!tru orice alt acti2itate( Cfie c este 2orba de dra+oste( de r$boi( de pescuit( de aducere a ploii sau de orice altce2aW Po2estirea ofer precede!te pe!tru diferitele mome!te ale co!structiei u!ei corbii( pe!tru tabuurile se:uale pe care le implic si asa mai departeD8 Cpita!ul care por!este pe mare l !truc#ipea$ pe eroul mitic Aori8 CPoart mbrcmi!tea pe care o purta Aori( potri2it mituluiA ca si Aori( are c#ipul !!e+rit( iar ! plete( u! lo2e asem!tor cu acela pe care Aori lRa smuls de pe fru!tea lui I2iri8 D!tuieste la poalele mu!telui siRsi !ti!de bratele tot asa cum Aori si !ti!dea aripileW U! pescar miRa spus c( atu!ci c !d se pre+tea s pri!d pesti ?cu arcul@( se credea Yi2a2ia8 Nu cerea mila si a9utorul eroului mitic( ci se ide!tifica deRa dreptul cu acesta8D..

Acest simbolism al precede!telor mitice se re+seste si ! alte culturi primiti2e8 G8 P8 *arri!+to! scrie( cu pri2ire la tribul &aru& di! Califor!ia7 CTot ceea ce fcea i!dia!ul &aru& urma !tocmai pilda a ceea ce fcuser i&:are%a2ii ! timpurile mitice8 Acesti i&:are%a2i locuiau ! America !ai!tea sosirii i!die!ilor8 Nestii!d cum s redea acest cu2 !t( i!die!ii &aru& di! $ilele !oastre propu! terme!i ca Opri!tiP( Oco!ductoriP( O !+eriPW NRau rmas alturi de ei dec t at t c t a fost !e2oie ca sRi !2ete toate obiceiurile( spu! !duRle de fiecare dat celor di! tribul &aru&7 OIat cum ar face oame!ii8P Eaptele si 2orbele lor s !t si ast$i pome!ite ! formulele ma+ice ale i!die!ilor &aru&8D.J Aceast repetare fidel a modelelor di2i!e are u! dublu re$ultat7 pe de o parte( imit !duRi pe $ei( omul se me!ti!e ! sacru si( pri! urmare( ! realitateA pe de alt parte( datorit reactuali$rii !e !trerupte a +esturilor di2i!e e:emplare( lumea este sa!ctificat8 Comportarea reli+ioas a oame!ilor co!tribuie la me!ti!erea sfi!te!iei lumii8 +eactuali(area miturilor Se cu2i!e s ami!tim aici c omul reli+ios si asum o uma!itate al crei model este tra!suma!( tra!sce!de!t8 El !u se recu!oaste ca fii!d cu ade2rat om dec t ! msura ! care imit $eii( Eroii ci2ili$atori ori Strmosii mitici8 Altfel spus( omul reli+ios se doreste altfel dec t este pe pla!ul e:perie!tei sale profa!e8 Bmul reli+ios !u este dat( el se fureste pe si!e( apropii!duRse de modelele di2i!e( care s !t pstrate de mituri( de istoria +estelor di2i!e8 Pri! urmare( omul reli+ios se socoteste si el furit de Istorie aseme!ea omului profa!( cu deosebirea c si!+ura Istorie care l i!teresea$ este Istoria sacr de$2luit de mituri( adic Istoria $eilor( ! 2reme ce omul profa! se 2rea co!stituit doar de Istoria uma!( adic tocmai de totalitatea faptelor care !u pre$i!t pe!tru omul reli+ios !ici cel mai mic i!teres( pe!tru c este lipsit de modele di2i!e8 Trebuie spus c( !c de la !ceput( omul reli+ios si asa$ modelul pe u! pla! tra!suma!( cel de$2luit de mituri8 El !u de2i!e cu ade2rat om dec t dac se supu!e !2tturii miturilor( dacRi imit pe $ei8 B astfel de imitatio dei implic u!eori( pe!tru primiti2i( o mare respo!sabilitate8 Dup cum am 2$ut( u!ele sacrificii s !+eroase si +sesc 9ustificarea !trRu! act di2i! primordial7 i! illo tempore( $eul a ucis mo!strul mari! si lRa sf rtecat pe!tru a crea Cosmosul8 Bmul repet aceast 9ertf s !+eroas( c teodat ome!easc( atu!ci c !d trebuie s !temeie$e u! sat( u! templu ori o cas8 Co!seci!tele posibile ale u!ei imitatio dei reies destul de limpede di! mitolo+iile sau ritualurile a !umeroase popoare primiti2e8 De pild( dup miturile paleoculti2atorilor( omul a a9u!s ceea ce este ast$i H muritor( se:uali$at si silit s mu!ceasc H ! urma u!ui omor primordial7 !ai!te de epoca mitic( o Eii!t di2i!( u!eori o femeie ori o fat( alteori u! copil sau u! brbat( sRa lsat cupri!s de flcri pe!tru ca di! trupul su ars s creasc mai apoi tuberculi sau pomi fructiferi8 Acest prim omor a sc#imbat cu totul modul de a fi al e:iste!tei ome!esti8 Arderea Eii!tei di2i!e a i!au+urat at t !e2oia de #ra!( c t si fatalitatea mortii( precum si se:ualitatea( u!icul mi9loc de a asi+ura co!ti!uitatea 2ietii8 Trupul di2i!ittii arse a de2e!it #ra!( iar sufletul a cobor t pe Pm !t( u!de a !temeiat mprtia Lortilor8 Ad8 E8 Ge!se!( care a dedicat u! studiu importa!t acestor di2i!itti( !umite de el

dema( a artat foarte limpede c omul( #r!i!duRse sau muri!d( ia parte la e:iste!ta acestor dema8.N Pe!tru toate popoarele paleoculti2atoare( e2ocarea periodic a !t mplrii primordiale care a !temeiat actuala co!ditie uma! este de cea mai mare importa!t8 Toat 2iata lor reli+ioas este o comemorare( o rememorare8 Ami!tirea reactuali$at pri! rituri ?pri! repetarea omorului primordial@ deti!e u! rol #otr tor7 !u trebuie uitat ceea ce sRa petrecut i! illo tempore8 Ade2ratul pcat este uitarea7 fata care rm !e si!+ur 2reme de trei $ile !trR o colib !tu!ecoas( la primul ciclu me!strual( fr s poat sta de 2orb cu ci!e2a( se comport astfel pe!tru c fata mitic ucis si presc#imbat ! Lu! a rmas timp de trei $ile ! !tu!ericA dac t !ra catame!ial !calc re+ula tcerii si 2orbeste( se face 2i!o2at de uitarea u!ei !t mplri primordiale8 Lemoria perso!al !u i!tr ! 9oc7 u!icul lucru importa!t este rememorarea e2e!ime!tului mitic( si!+urul cu rol creator8 Doar mitul primordial poate pstra istoria ade2rat( istoria co!ditiei uma!e( si doar aici trebuie cutate si +site pri!cipiile si paradi+mele oricrui comportame!t8 ! acest stadiu de cultur se !t l!este ca!ibalismul ritual8 Prima +ri9 a ca!ibalului pare s fie de !atur metafi$ic( pe!tru c el !u trebuie s uite ceea ce sRa petrecut i! illo tempore8 -ol#ardt si Ge!se! au artat foarte bi!e acest lucru7 uciderea si de2orarea scroafelor cu prile9ul srbtorilor( co!sumarea primilor tuberculi di! recolt !seam!( de fapt( osptul di! trupul di2i!( acelasi cu osptul ca!ibalilor8 Gertfirea scroafelor( 2 !toarea de capete( ca!ibalismul se lea+ ! c#ip simbolic de str !+erea tuberculilor ori a !ucilor de cocos8 -ol#ardt.< a fost cel care a descoperit se!sul reli+ios al a!tropofa+iei si respo!sabilitatea uma! asumat de ctre ca!ibal8 Pla!ta comestibil !u este dat ! Natur( ci este rodul u!ui asasi!at( pe!tru c astfel a fost ea creat la !ceputurile Lumii8 - !toarea de capete( 9ertfele ome!esti( ca!ibalismul au fost acceptate de ctre om( care siRa asumat astfel 2iata pla!telor8 -ol#ardt a subli!iat acest lucru pe bu! dreptate7 ca!ibalul si asum respo!sabilitatea ! lume( ca!ibalismul !u este u! comportame!t C!aturalD al omului Cprimiti2D ?si !ici !u se re+seste de altfel la !i2elurile cele mai ar#aice de cultur@( ci u! comportame!t cultural( !temeiat pe o 2i$iu!e reli+ioas a 2ietii8 Pe!tru ca lumea 2e+etal s poat supra2ietui( omul trebuie s ucid si s fie ucisA el trebuie de aseme!ea sRsi asume se:ualitatea p ! la limita e:trem( adic or+ia8 Este ceea ce spu!e u! c !tec abisi!ia!7 CCea care !c !u a $mislit( s $misleascA cel care !c !u a ucis( s ucidQD Este u! fel de a arta c ambele se:e s !t co!dam!ate sRsi asume desti!ul8 !ai!te de a !cerca s 9udecm ca!ibalismul( trebuie s !e ami!tim c acesta se datorea$ Eii!telor supra!aturale( care lRau !temeiat !s pe!tru a le permite oame!ilor sRsi asume o respo!sabilitate ! Cosmos( pe!tru aRi obli+a s asi+ure co!ti!uitatea 2ietii 2e+etale8 Respo!sabilitatea este asadar de !atur reli+ioas8 Este ceea ce afirm ca!ibalii di! tribul uitoto7 CTraditiile !oastre s !t mereu 2ii( c#iar atu!ci c !d !u da!smA dar facem ceea ce facem !umai pe!tru a putea da!sa8D Da!surile co!stau ! repetarea tuturor e2e!ime!telor mitice( deci si a primului omor urmat de a!tropofa+ie8 Am ami!tit acest e:emplu pe!tru a arta c imi4tatio dei !u este co!ceput( la primiti2i si ! ci2ili$atiile paleoRorie!tale( ! c#ip idilicA dimpotri2( ea implic o

mare respo!sabilitate uma!8 C#iar atu!ci c !d co!siderm o societate CslbaticD( !u trebuie s uitm c faptele cele mai barbare si comportame!tele cele mai abera!te urmea$ modele tra!suma!e( di2i!e8 Aceasta este !s o alt problem( pe care !u o 2om aborda aici( pe!tru c !u !e propu!em s aflm cum a!ume( ! urma cror de+radri si !e !tele+eri( u!ele comportame!te reli+ioase a9u!+ s se deteriore$e si s de2i! abera!te8 Ceea ce trebuie subli!iat este c omul reli+ios dorea sRi imite pe $ei si credea c o face c#iar atu!ci c !d faptele sale a9u!+eau la !ebu!ie( 9os!icie si crim8 Istorie sacr& Istorie& istoricism Bmul reli+ios cu!oaste( asadar( dou feluri de Timp7 profa! si sacru8 B durat e2a!esce!t si u! Csir de 2es!iciiD periodic recuperabile ! timpul srbtorilor( care alctuiesc cale!darul sacru8 Timpul litur+ic al cale!darului se desfsoar ! cerc !c#is( fii!d Timpul cosmic al A!ului( sa!ctificat de Clucrrile $eilorD8 Si pe!tru c lucrarea di2i! cea mai mreat a fost Eacerea Lumii( comemorarea cosmo+o!iei 9oac u! rol !sem!at ! multe reli+ii8 A!ul Nou coi!cide cu $iua di!t i a Creatiei8 A!ul este dime!siu!ea temporal a Cosmosului8 La trecerea a!ului( se spu!e7 CA trecut Lumea8D Brice A! Nou !seam! repetarea cosmo+o!iei( reRcrearea Lumii si totodat CcreareaD Timpului( re+e!erarea lui pri!trRu! C!ou !ceputD8 Litul cosmo+o!ic slu9este deci drept model e:emplar pe!tru orice CcreatieD sau Cco!structieD si este c#iar folosit ca mi9loc ritual de 2i!decare8 De2e!i!d di! !ou( ! c#ip simbolic( co!tempora! cu Creatia( omul se !toarce la preapli!ul primordial8 Bol!a2ul se 2i!dec pe!tru c ia 2iata de la capt( cu o !crctur de e!er+ie i!tact8 Srbtoarea reli+ioas este reactuali$area u!ui e2e!ime!t primordial( a u!ei C !t mplri sacreD( ai crei actori s !t $eii sau Eii!tele semidi2i!e8 Br( C !t mplarea sacrD este po2estit ! mituri8 Pri! urmare( cei ce iau parte la srbtoare de2i! co!tempora!i cu $eii si cu Eii!tele semidi2i!e( tri!d ! Timpul primordial sa!ctificat de pre$e!ta si acti2itatea $eilor8 Cale!darul sacru re+e!erea$ periodic Timpul( fc !duRl s coi!cid cu Timpul ori+i!ii( adic Timpul Cputer!icD si CpurD8 E:perie!ta reli+ioas a srbtorii( adic participarea la sacru( le !+duie oame!ilor s triasc periodic ! prea9ma $eilor8 De aici decur+e importa!ta capital a miturilor ! toate reli+iile premo$aice( pe!tru c miturile po2estesc despre +estele $eilor( iar aceste +este slu9esc drept modele e:emplare tuturor acti2ittilor ome!esti8 ! msura ! care i imit pe $ei( omul reli+ios trieste ! Timpul ori+i!ii( adic Timpul mitic( Ciesi!dD di! durata profa! pe!tru a se !toarce !tr4u! Timp CimobilD( C2es!icD8 Deoarece miturile alctuiesc pe!tru el Cpo2estea sf !tD( omul reli+ios di! societtile primiti2e !u trebuie !icidecum s le uite7 reactuali$ !d miturile( el se apropie de $ei si ia parte la sfi!te!ie8 E:ist !s si C !t mplri di2i!e tra+iceD( iar omul( reactuali$ !duRle periodic( si asum o mare respo!sabilitate fat de si!e si fat de Natur8 Ca!ibalismul ritual( de pild( este urmarea u!ei co!ceptii reli+ioase tra+ice8

Asadar( reactuali$ !duRsi miturile( omul reli+ios se strduieste s se apropie de $ei si s ia parte la Eii!tA imitarea modelelor e:emplare di2i!e repre$i!t dori!ta lui de sfi!te!ie si ! acelasi timp !ostal+ia sa o!tolo+ic8 ! reli+iile primiti2e si ar#aice( eter!a repetare a +esturilor di2i!e se 9ustific drept imitatio dei8 Cale!darul sacru reia ! fiecare a! aceleasi srbtori( care comemorea$ aceleasi !t mplri mitice8 De fapt( cale!darul sacru !u este altce2a dec t acea Ceter! re !toarcereD a u!ui !umr limitat de +esturi di2i!e( iar acest lucru este 2alabil !u doar ! reli+iile primiti2e( ci ! toate celelalte reli+ii( deoarece cale!darul srbtorilor repre$i!t o !toarcere periodic a acelorasi stri primordiale( deci reactuali$area aceluiasi Timp sacru8 Reactuali$area acelorasi !t mplri mitice este spera!ta cea mai mare a omului reli+ios( careRsi re+seste cu fiecare reactuali$are sa!sa de aRsi sc#imba e:iste!ta( de a o face asem!toare modelului di2i!8 Eter!a repetare a +esturilor e:emplare si eter!a !t l!ire cu acelasi Timp mitic al ori+i!ii( sa!ctificat de $ei( !u implic pe!tru omul reli+ios di! societtile primiti2e si ar#aice o 2i$iu!e pesimist asupra 2ietiiA dimpotri2( datorit acestei Ceter!e re !toarceriD la i$2oarele sacrului si ale realului( e:iste!ta ome!easc i se pare a fi m !tuit de !imic!icie si de moarte8 Perspecti2a se sc#imb cu totul atu!ci c !d se!sul reli+io$ittii cosmice se !tu!ec( asa cum se !t mpl ! u!ele societti mai e2oluate( c !d elitele i!telectuale se despri!d treptat de tiparele reli+iei traditio!ale8 Sa!ctificarea periodic a Timpului cosmic se do2edeste ! acest ca$ i!util si !e !sem!at8 Zeii !u mai s !t accesibili pri! ritmurile cosmice8 Sem!ificatia reli+ioas a repetrii +esturilor e:emplare sRa pierdut8 Br( repetarea +olit de co!ti!utul su reli+ios duce ! c#ip !ecesar la o 2i$iu!e pesimist asupra e:iste!tei8 C !d !u mai este u! mi9loc de !toarcere la starea primordial si de re+sire a pre$e!tei tai!ice a $eilor( c !d este desacrali$at( Timpul ciclic de2i!e !spim !ttor( sem! !d cu u! cerc care se !2 rte fr oprire ! 9urul propriului ce!tru( repet !duRse la !esf rsit8 Este ceea ce sRa petrecut ! I!dia( u!de a luat !astere comple:a doctri! a ciclurilor cosmice ?%u+a@8 U! ciclu complet( !umit ma#a%u+a( durea$ .J TTT de a!i( sf rsi!duRse cu o CdisolutieD H prala%a H( care se repet ! c#ip mai radical la captul fiecrei mii de cicluri( de2e!i!d ma#aprala%a( adic CLarea DisolutieD8 Sc#ema e:emplar CcreatieRdistru+ereRcreatieD se repet la !esf rsit8 Cei .J TTT de a!i care alctuiesc u! ma#a%u+a s !t socotiti Ca!i di2i!iD( fiecare di!tre ei dur !d N6T de a!i( ceea ce !seam! ! total < NJT TTT a!i !trRu! si!+ur ciclu cosmic8 B mie de aseme!ea ma#a%u+a alctuiesc o CformD ?&alpa@( iar paispre$ece &alpa alctuiesc u! ma!2a!tara ?!umit astfel pe!tru c se presupu!e c fiecare ma!2a!tara este co!dus de ctre u! La!u( StrmosulRRe+e mitic@8 U! &alpa durea$ c t o $i di! 2iata lui Bra#maA u! alt &alpa( c t o !oapte8 B sut de aseme!ea Ca!iD ai lui Bra#ma( adic N.. TTT miliarde de a!i ome!esti( alctuiesc 2iata Zeului8 Aceast durat co!siderabil a 2ietii lui Bra#ma !u a9u!+e !s s epui$e$e Timpul( pe!tru c $eii !u s !t 2es!ici( iar creatiile si distru+erile cosmice co!ti!u ad i!fi!itum8.0 Iat( asadar( ce !seam! de fapt Ceter!a re !toarcereD( eter!a repetare a ritmului fu!dame!tal al Cosmosului7 distru+erea si re4crearea sa periodic( adic CA!ulRCosmosD ! co!ceptia primiti2( +olit !s de co!ti!utul reli+ios8

Doctri!a ciclurilor %u+a a fost elaborat de ctre elitele i!telectuale si( c#iar dac a de2e!it o doctri! pa!i!dia!( !u trebuie s !e ima+i!m c latura sa !spim !ttoare era cu!oscut de ctre toate populatiile di! I!dia8 Elitele reli+ioase si filo$ofice erau si!+urele care se simteau cupri!se de disperare ! fata Timpului ciclic( care se repeta la !esf rsit( pe!tru c aceast Ceter! re !toarcereD implica( ! + !direa i!dia!( eter!a re !toarcere la e:iste!t datorit le+ii cau$alittii u!i2ersale( &arma8 Pe de alt parte( Timpul era asimilat ilu$iei cosmice ?ma%a@( iar eter!a re !toarcere la e:iste!t !sem!a prelu!+irea la !esf rsit a suferi!tei si a scla2iei8 Si!+ura spera!t a elitelor reli+ioase si filo$ofice era !eR !toarcerea la e:iste!t( abolirea &armei sau( altfel spus( eliberarea defi!iti2 ?mo&^a@( implic !d tra!sce!de!ta Cosmosului8.6 Si )recia a cu!oscut mitul eter!ei re !toarceri( iar filo$ofii di! epoca t r$ie au mpi!s la limita e:trem co!ceptia Timpului circular8 Cum spu!e at t de frumos *8 C#8 Puec#( Cdup 2estita defi!itie plato!icia!( timpul( care determi! si msoar re2olutia sferelor ceresti( este ima+i!ea misctoare a 2es!iciei !emiscate( pe care o imit desfsur !duRse ! cerc8 Pri! urmare( !trea+a de2e!ire cosmic( precum si durata acestei lumi de creatie si de coruptie( care este lumea !oastr( se 2or de$2olta ! cerc sau dup o succesiu!e !esf rsit de cicluri ! decursul crora aceeasi realitate se face( se desface( se reface( co!form u!ei le+i si u!or alter!ati2e imuabile8 Nu !umai c aceeasi ca!titate de fii!t se pstrea$ fr ca !imic s se piard ori s se cree$e( ci mai mult( u!ii + !ditori de la sf rsitul A!tic#ittii H pita+oricie!i( stoici( plato!icie!i H a9u!+ s admit c ! i!teriorul fiecruia di!tre aceste cicluri de durat( aio!es sau ae2a( se reproduc aceleasi situatii care sRau produs ! ciclurile a!terioare si se 2or reproduce si ! ciclurile urmtoare H la !esf rsit8 Nici o !t mplare !u este u!ic si !u se produce o si!+ur dat ?de pild co!dam!area si moartea lui Socrate@( ci ea sRa mai produs si se 2a mai produce( fr !cetareA aceiasi i!di2i$i au aprut( apar si 2or reaprea la fiecare !toarcere a cercului asupra lui !susi8 Durata cosmic este repetare si a!a&u&lesis( eter! re !toarcereD8.1 Eat de reli+iile ar#aice si paleoRorie!tale( precum si fat de co!ceptiile miticoRfilo$ofice ale Eter!ei Re !toarceri( asa cum au luat ele !astere ! I!dia si ! )recia( iudaismul 2i!e cu o i!o2atie capital8 ! iudaism( Timpul are u! !ceput si 2a a2ea u! sf rsit8 Ideea de Timp ciclic este depsit8 Ia#2e !u se mai ma!ifest ! Timpul cosmic ?cum se !t mpl cu $eii altor reli+ii@( ci !trRu! Timp istoric( care este ire2ersibil8 Eiecare !ou ma!ifestare a lui Ia#2e ! Istorie !u mai este reductibil la o ma!ifestare a!terioar8 Cderea Ierusalimului !truc#ipea$ m !ia lui Ia#2e mpotri2a poporului su( !s este alt m !ie dec t aceea pe care Ia#2e o artase la cderea Samariei8 )esturile sale s !t i!ter2e!tii perso!ale ! Istorie si !uRsi de$2luie !telesul ad !c dec t pe!tru poporul su( poporul pe care Ia#2e lRa ales8 E2e!ime!tul istoric dob !deste de aceast dat o !ou dime!siu!e( de2e!i!d o teofa!ie8.I Cresti!ismul mer+e si mai departe ! 2alori$area Timpului istoric8 Pe!tru c Dum!e$eu sRa !trupat si siRa asumat o e:iste!t uma! istoriceste co!ditio!at( Istoria poate fi sa!ctificat8 Acel illud tempus de care 2orbesc E2a!+#eliile este u! Timp istoric bi!e preci$at H Timpul ! care Pilat di! Po!t era +u2er!atorul Iudeii H( care a fost !s sfi!tit de pre$e!ta lui Cristos8

Cresti!ul di! $ilele !oastre care particip la Timpul litur+ic se !toarce ! acel illud tempus ! care a trit( a suferit si a !2iat Isus( dar acesta !u mai este u! Timp mitic( ci Timpul ! care Pilat di! Po!t dom!ea peste Iudeea8 Si pe!tru cresti!( cale!darul sacru reia la !esf rsit aceleasi !t mplri di! 2iata lui Cristos( !s aceste !t mplri sRau petrecut ! IstorieA !u mai s !t fapte care sRau desfsurat la ori+i!ea Timpului( Cla !ceputuriD ?si trebuie adu+at c Timpul !cepe di! !ou( pe!tru cresti!( cu !asterea lui Cristos( pe!tru c !truparea !temeia$ o stare !ou a omului ! Cosmos@8 Asadar( Istoria se do2edeste a fi o !ou dime!siu!e a pre$e!tei Zeului ! lume8 Istoria rede2i!e Istoria sf !t( asa cum fusese + !dit( dar di!trRo perspecti2 mitic( ! reli+iile primiti2e si ar#aice8./ Cresti!ismul a9u!+e la o teolo+ie si !u la o filo$ofie a Istoriei( deoarece i!ter2e!tiile lui Dum!e$eu ! Istorie( si cu deosebire !truparea ! persoa!a istoric a lui Isus Cristos au u! scop tra!sistoric7 m !tuirea omului8 *e+el reia ideolo+ia iudeoRcresti! si o aplic la Istoria u!i2ersal luat ! a!samblu7 Spiritul u!i2ersal se ma!ifest co!ti!uu ! e2e!ime!tele istorice( si !u se ma!ifest dec t ! aceste e2e!ime!te8 Istoria de2i!e asadar( ! a!samblul su( o teofa!ie7 tot ceea ce sRa petrecut ! Istorie trebuie s se petreac astfel pe!tru c aceasta a fost 2oi!ta Spiritului u!i2ersal8 Se desc#ide astfel calea diferitelor forme de filo$ofie istoricist di! secolul al MMR lea8 I!2esti+atia !oastr se opreste aici( pe!tru c toate !oile 2alori$ri ale Timpului si ale Istoriei ti! de istoria filo$ofiei8 Trebuie totusi s adu+m c istoricismul apare ca u! produs al descompu!erii cresti!ismului( pe!tru c acord o importa!t #otr toare e2e!ime!tului istoric ?idee de ori+i!e iudeoR cresti!@( dar e2e!ime!tului istoric ca atare( !e+ !duRi orice posibilitate de a de$2lui o i!te!tie soteriolo+ic( tra!sistoric8JT ! ceea ce pri2este co!ceptiile Timpului asupra crora sRau aplecat u!ele filo$ofii istoriciste si e:iste!tialiste( sRar cu2e!i poate s mai adu+m ce2a7 cu toate c !u mai este + !dit ca u! CcercD( Timpul si redob !deste ! aceste filo$ofii moder!e latura !spim !ttoare pe care o a2ea ! co!ceptia +reac si ! cea i!dia! despre Eter!a Re !toarcere8 Timpul( desacrali$at pe!tru totdeau!a( se arat a fi o durat precar si e2a!esce!t( la captul creia se afl moartea8

CAPI+OLUL III SACRALI+A+EA NA+URII SI RELI-IA COSMIC. Natura !u este !iciodat pe!tru omul reli+ios e:clusi2 C!aturalD( ci !crcat cu o 2aloare reli+ioas8 Nu este u! lucru de mirare( de 2reme ce Cosmosul este o creatie di2i!7 Lumea( fii!d o lucrare a $eilor( rm !e mereu impre+!at de sacralitate8 Si !u este 2orba doar de o sacralitate dat de ctre $ei( ca de pild aceea a u!ui loc ori a u!ui obiect co!sacrat de o pre$e!t di2i!8 Zeii au fcut mult mai mult( pe!tru c au artat diferitele modalitti ale sacrului ! !ssi structura Lumii si a fe!ome!elor cosmice8 Lumea se !ftisea$ astfel !c t omul reli+ios( co!templ !dRo( descoper !umeroasele feluri de sacru( pri! urmare de Eii!t8 !ai!te de toate( Lumea e:ist( este aici( are o structur( !efii!d u! *aos( ci u! Cosmos( impu! !duR se asadar ca lucrare( creatie a $eilor8 Lucrarea di2i! si pstrea$ mereu tra!spare!ta( de$2lui!d ! c#ip spo!ta! !umeroasele aspecte ale sacrului8 Cerul !ftisea$ !emi9locit( ! c#ip C!aturalD( deprtarea i!fi!it( tra!sce!de!ta $eului8 Si Pm !tul este Ctra!spare!tD( !ftis !duRse ca mam si surs u!i2ersal de #ra!8 Ritmurile cosmice redau ordi!ea( armo!ia( perma!e!ta( fecu!ditatea8 ! !tre+ul su( Cosmosul este u! or+a!ism real( 2iu si sacru ! acelasi timp( de$2lui!d modalittile Eii!tei si ale sacralittii8 B!tofa!ia se suprapu!e #ierofa!iei8 -om !cerca s artm ! acest capitol cum a!ume se !ftisea$ Lumea pe!tru omul reli+ios( sau mai e:act cum se !ftisea$ sacralitatea pri! !sesi structurile Lumii8 Nu trebuie s uitm c( pe!tru omul reli+ios( Csupra!aturalulD este str !s le+at de C!aturalD( c Natura o+li!deste !totdeau!a ce2a care e:ist di!colo de ea( ce2a tra!sce!de!t8 Asa cum am mai artat( o piatr sacr este 2e!erat !u pe!tru c este piatr( ci pe!tru c este sacr7 ade2rata sa ese!t se de$2luie pri! sacralitatea ma!ifestat pri! modul de a fi al pietrei8 De aceea !u putem 2orbi de C!aturismD ori de Creli+ie !aturalD ! !telesul cptat de acesti terme!i ! secolul al MIMRlea( deoarece omul reli+ios i!tuieste Csupra!aturalulD cu a9utorul aspectelor C!aturaleD ale Lumii8 Sacrul ceresc si (eii uranieni B e:perie!t reli+ioas se poate !aste di! simpla co!templare a boltei ceresti8 Cerul se 2deste i!fi!it( tra!sce!de!t( fii!d pri! e:cele!t u! +a!$ a!dere fat de !imicul repre$e!tat de om si mediul su8 Tra!sce!de!ta se de$2luie pri! simpla co!stie!ti$are a !ltimii i!fi!ite8 CPrea !altulD de2i!e di!trRo dat u! atribut al di2i!ittii8 Re+iu!ile superioare( u!de omul !u poate a9u!+e( $o!ele siderale dob !desc presti+iul tra!sce!de!tului( al realittii absolute( al 2es!iciei8 Acolo locuiesc $eii si tot acolo se !alt( dup u!ele reli+ii( sufletele mortilor8 CPrea !altulD este o dime!siu!e i!accesibil omului ca atare( aparti! !d de drept puterilor si Eii!telor supraome!esti8 Cel ce se ridic urc !d treptele u!ui sa!ctuar ori scara ritual care duce la Cer !cetea$ s mai fie om7 !trRu! fel sau altul( el ia parte la o co!ditie supra!atural8 Bperatia !u este lo+ic si ratio!al8 Cate+oria tra!sce!de!tal a C !ltimiiD( a suprapm !tescului( a i!fi!itului se !ftisea$ omului ca tot( at t mi!tii( c t si sufletului su8 Este o co!stie!ti$are total pe!tru om( care descoper( pri2i!d

Cerul( !emr+i!irea di2i! si totodat propriul su statut ! Cosmos8 Pri! propriul su mod de a fi( Cerul de$2luie tra!sce!de!ta( puterea( 2es!icia8 El e:ist ! c#ip absolut( pe!tru c este !alt( i!fi!it( 2es!ic( puter!ic8 ! acest se!s trebuie s !tele+em ceea ce spu!eam mai !ai!te( si a!ume c $eii au !ftisat diferitele modalitti ale sacrului ! !ssi structura Lumii7 Cosmosul H lucrarea e:emplar a $eilor H este Cco!struitD ! asa fel !c t se!time!tul reli+ios al tra!sce!de!tei di2i!e este stimulat( tre$it de e:iste!ta !ssi a Cerului8 Iar pe!tru c acest Cer e:ist ! c#ip absolut( !umerosi $ei supremi capt( la populatiile primiti2e( !ume le+ate de !ltime( de bolta cereasc( de fe!ome!e meteorolo+ice( atu!ci c !d !u s !t !umiti pur si simplu CStp !i ai CeruluiD ori CLocuitori ai CeruluiD8 Di2i!itatea suprem a tribului maori se c#eam I#o7 i#o !seam! C !alt( susD8 Numele Zeului suprem al !e+rilor a&poso( U"olu"u( !seam! Cceea ce se afl sus( re+iu!ile superioareD8 La populatia sel&=!am di! Sara de Eoc( Zeul se !umeste CLocuitor al CeruluiD sau CCel care se afl ! CerD8 Pulu+a( Eii!ta suprem la populatia i!sulelor A!dama!( di! +olful Be!+al( locuieste ! CerA +lasul lui este tu!etul( iar rsuflarea( 2 !tulA m !ia siRo arat pri! ura+a!( si lo2este cu trs!etul pe toti aceia care !uRi ascult poru!cile8 Zeul Cerului la populatia %oruba de pe Coasta Scla2ilor poart !umele de Bloru!( care !seam! CStp ! al CeruluiD8 Samo%e$ii l ador pe Num( Zeul care locuieste ! Cerul cel mai !alt si al crui !ume !seam! c#iar CCerD8 Di2i!itatea suprem a populatiei &oria& se c#eam CCel de SusD( CStp !ul de SusD( CCel care e:istD8 Populatia ai!u( di! *o&&aido( l !umeste CStp !ul di2i! al CeruluiD( CZeul cerescD( CCreatorul di2i! al lumilorD( dar si Yamui( care !seam! CCerD8 Iar lista !u se opreste aici8. Situatia poate fi !t l!it si ! reli+iile u!or popoare mai ci2ili$ate( care au 9ucat u! rol de seam ! Istorie8 Numele mo!+ol al Zeului suprem este te!+ri( care !seam! CCerD8 La c#i!e$i( T=ie! !seam! ! acelasi timp CCerD si CZeu al CeruluiD8 Terme!ul sumeria! pe!tru di2i!itate( di!+ir( a2ea drept sem!ificatie primiti2 o epifa!ie cereasc7 Climpede( strlucitorD8 La babilo!ie!i( A!u !seam! de aseme!ea CCerD8 Zeul suprem i!doReuropea! poart !umele de Dieus( care desem!ea$ deopotri2 epifa!ia cereasc si sacrul ?cf8 s&r8 di28( Ca strluciD( C$iDA d%aus( CcerD( C$iD H D%aus( $eu al Cerului la i!die!i@8 Zeus( Gupiter mai pstrea$( ! !umele lor( ami!tirea sacralittii ceresti8 Celticul Tara!is ?de la tara!( Ctu!etD@( balticul Per&u!as ?Cful+erD@( protosla2ul Peru! ?cf8 pioru!( Cful+erD ! polo!e$@ o+li!desc mai ales tra!sformrile de mai t r$iu ale $eilor Cerului ! $ei ai Eurtu!ii8J Nu este 2orba !icidecum de C!aturismD8 Zeul ceresc !u este ide!tificat cu Cerul( deoarece Zeul !susi( creator al !tre+ului Cosmos( a fcut si Cerul( si de aceea se !umeste CCreatorD( CAtotputer!icD( CStp !D( CDom!D( CTatD si asa mai departe8 Zeul ceresc este o persoa!( !u o epifa!ie ura!ia!8 Doar c locuieste ! Cer si se !ftisea$ pri! fe!ome!e meteorolo+ice7 tu!et( trs!et( furtu!( meteoriti etc8 U!ele structuri pri2ile+iate ale Cosmosului H Cerul( atmosfera H alctuiesc asadar epifa!iile fa2orite ale Eii!tei supreme( careRsi de$2luie pre$e!ta pri! ceea ceRi este propriu7 mretia ?ma9estas@ ime!sittii ceresti( 2uietul !fricostor ?treme!dum@ al furtu!ii8

/eul de departe Istoria Eii!telor supreme de structur cereasc are o importa!t capital pe!tru ci!e doreste s !telea+ istoria reli+ioas a ome!irii8 Departe de !oi i!te!tia de a o relata aici( ! c te2a pa+i!i8N Trebuie totusi s ami!tim u! lucru care !i se pare ese!tial( si a!ume c Eii!tele supreme de structur cereasc ti!d s dispar di! cult( C !deprt !duRseD de oame!i si retr+ !duRse ! Cer( u!de de2i! dei otiosi8 Ca si cum $eii( dup ce au creat Cosmosul( 2iata si omul( sRar simti cupri!si de u! soi de CobosealD( ca si cum uriasa lucrare a Creatiei iRar fi 2l+uit8 Se retra+ deci ! Cer( ls !duRsi pe Pm !t fiul ori u! demiur+ ca s sf rseasc ori s des2 rseasc lucrarea8 Treptat( alte fi+uri di2i!e le iau locul7 Strmosii mitici( ZeiteleRLame( Zeii fecu!datori etc8 Zeul Eurtu!ii si mai pstrea$ !c structura cereasc( dar !u mai este o Eii!t suprem creatoare( ci doar u! Eecu!dator al Pm !tului si u!eori u! simplu a9utor al Pm !tuluiRLam8 Eii!ta suprem de structur cereasc !uRsi mai pstrea$ locul prepo!dere!t dec t la popoarele de pstori( cpt !d o situatie u!ic ! reli+iile cu te!di!t mo!oteist ?A#uraRLa$da@ sau mo!oteiste ?Ia#2e( Alla#@8 Ee!ome!ul C !deprtriiD Zeului suprem este atestat la !i2elurile ar#aice de cultur8 La populatia australia! &uli!( Eii!ta suprem Bu!d9il a creat U!i2ersul( a!imalele( copacii si c#iar pe omA !s( dup ce iRa dat fiului su puteri pe Pm !t( iar fiicei ! Cer( Bu!d9il sRa retras di! lume8 Locuieste ! !ori( ca u! Cstp !D( ti! !d o sabie ! m !8 Pulu+a( Eii!ta suprem la populatia di! i!sulele A!dama!( sRa retras dup ce a creat lumea si primul om8 Listerul C !deprtriiD este !sotit de lipsa aproape total de cult7 !ici o 9ertf( !ici o ru+ciu!e( !ici o cerere de iertare( ci doar c te2a obiceiuri reli+ioase ! care se mai pstrea$ ami!tirea lui Pulu+a( ca de pild Ctcerea sacrD a 2 !torilor care se !torc ! sat dup o 2 !toare !orocoas8 CLocuitorul CeruluiD sau CCel care se afl ! CerD la populatia sel&=!am este 2es!ic( atotstiutor( atotputer!ic( creator( !s Creatia a fost des2 rsit de Strmosii mitici( pe care tot Zeul suprem iRa creat !ai!te de a se retra+e mai sus de stele8 Zeul sRa i$olat acum de oame!i( !epstor la ceea ce se petrece ! lume8 Nu mai are !ici c#ipuri( !ici preotiRslu9itori8 Nu i se !alt ru+ciu!i dec t dac se i2este 2reo boal7 CTu( cel de sus( !uRmi lua copilulA este !c prea micQD< Nu i se mai fac ofra!de dec t ! timpul ploilor sau furtu!ilor8 La fel se !t mpl si la ma9oritatea populatiilor africa!e7 marele Zeu ceresc( Eii!ta suprem( creatoare si atotputer!ic( !u mai 9oac dec t u! rol !e !sem!at ! 2iata reli+ioas a tribului8 Este prea departe ori prea bu! pe!tru a a2ea !e2oie de u! cult propriuR$is( si este c#emat doar ! situatii +ra2e8 Astfel( Bloru! ?CStp !ul CeruluiD la populatia %oruba@( dup ce a !ceput s cree$e Lumea( iRa !credi!tatRo spre des2 rsire si dom!ie u!ui $eu mai mic( Bbatala8 SRa retras apoi de pe Pm !t si di!tre oame!i si !u mai e:ist !ici temple( !ici statui( !ici preotiRslu9itori ai acestui Zeu suprem8 Bloru! este totusi i!2ocat la mare !e2oie( ! ca$ de calamitate8 Retras ! cer( Nd%ambi( Zeul suprem al populatiei #erero( a lsat ome!irea ! +ri9a u!or di2i!itti i!ferioare8 CDe ce iRam mai aduce 9ertfeF e:plic u!

i!di+e!8 Nu !e mai temem de el deoarece( spre deosebire de spiritele mortilor !ostri( !u !e face !ici u! ruD80 Eii!ta suprem a populatiei tumbu&a este prea !sem!at Cpe!tru a se apleca asupra treburilor obis!uite ale oame!ilorD68 Acelasi lucru se !t mpl si la populatiile de limb ts#i di! Africa occide!tal( cu $eul N9a!&upo!( care !u are cult si cruia !u i se aduc oma+ii dec t foarte rar( c !d este mare foamete ori 2reo epidemie( sau dup o furtu! 2iole!tA oame!ii l !treab atu!ci cu ce a!ume lRau suprat8 D$i!+be ?CPri!tele u!i2ersalD@( Eii!ta suprem la populatia e"e( !u este i!2ocat dec t ! 2reme de secet7 CB( Cerule( ctre ti!e se !dreapt mereu recu!osti!ta !oastrA mare este secetaA f s plou( ca Pm !tul s se rcoreasc si o+oarele s rodeascQD1 !deprtarea si pasi2itatea Eii!tei supreme su!t mi!u!at redate !trRu! dicto! al populatiei +%riama di! Africa de est( care 2orbesc despre $eul lor astfel7 CLulu+u ?Zeul@ este sus( sufletele mortilor s !t 9os8DI Populatia ba!tu spu!e7 CZeul( dup ce lRa creat pe om( !uRi mai poart de +ri9D( iar !e+rii pi+mei afirm7 CZeul sRa !deprtat de !oiQD/ Populatiile fa!+ di! preeria Africii ecuatoriale si re$um filo$ofia reli+ioas ! c !tecul urmtor7 /eul 01(ame2 este sus& iar omul 3os4 /eul este /eu& omul este om4 %iecare st la el acas456 Nu este !e2oie s mai dm alte e:emple8 ! toate aceste reli+ii primiti2e( Eii!ta cereasc suprem pare sRsi fi pierdut actualitatea reli+ioas( deoarece lipseste di! cult( iar mitul !eRo !ftisea$ retr+ !duRse di! ce ! ce mai departe de oame!i( p ! ce de2i!e u! deus otiosus8 Cu toate acestea( !u este uitat( fii!d c#iar i!2ocat ! ultim i!sta!t( c !d tot ceea ce sRa fcut spre a cere a9utorul celorlalti $ei si $eite( al strmosilor si al demo!ilor sR a do2edit a fi $adar!ic8 B spu!e de altfel populatia orao!7 CAm !cercat totul( !u !eRai mai rmas dec t Tu s !e poti a9utaQD I se aduce drept 9ertf u! cocos alb( si oame!ii stri+7 CB( ZeuleQ Tu !eRai creatQ EieRti mil de !oiQD.. 7.perienta religioas a 8ietii C!deprtarea di2i!D o+li!deste de fapt i!teresul cresc !d al omului fat de propriile sale descoperiri reli+ioase( culturale sau eco!omice8 Pe msur ce se apleac asupra #ierofa!iilor -ietii( descoper sacrul si fecu!ditatea pm !teasc si se simte atras de e:perie!te reli+ioase mai Cco!creteD ?mai car!ale( c#iar or+iastice@( omul Cprimiti2D se !deprtea$ de Zeul ceresc si tra!sce!de!t8 Descoperirea a+riculturii duce la o sc#imbare radical !u !umai a eco!omiei omului primiti2( ci !ai!te de toate a eco!omiei sacrului8 I!tr ! 9oc alte forte reli+ioase7 se:ualitatea( fecu!ditatea( mitolo+ia femeii si a Pm !tului etc8( e:perie!ta reli+ioas de2i!e mai co!cret( mai str !s le+at de -iat8 Larile ZeiteRLame si Zeii puter!ici sau du#urile fecu!dittii s !t mult mai Cdi!amiciD si mai accesibili pe!tru oame!i dec t Zeul creator8 Dar( asa cum am 2$ut( ! ca$ de mare !e2oie( dup ce sRa !cercat totul ! $adar( si cu deosebire atu!ci c !d !e!orocirea 2i!e di! Cer H secet( furtu!( epidemie H( oame!ii se !torc spre Eii!ta suprem si o roa+8 Atitudi!ea aceasta !u se !t l!este doar la populatiile primiti2e8 De fiecare dat c !d 2ec#ii e2rei triau mai mult 2reme ! pace si !trRo oarecare !destulare( se

!deprtau de Ia#2e( apropii!duRse de di2i!ittile Baal si Astarte ale 2eci!ilor lor8 Numai catastrofele istorice i sileau s se !toarc di! !ou la Ia#2e8 CIar atu!ci au stri+at iarsi ctre Dom!ul si au $is7 OAm pctuit( cci am prsit pe Dom!ul si am slu9it Baalilor si AstarteelorA i$b2esteR!e acum di! m !a 2r9masilor !ostri( siRti 2om slu9iQPD ?I Samuel( MII( .T@8 E2reii se !torceau ctre Ia#2e atu!ci c !d asupra lor se abteau catastrofele istorice si c !d erau ame!i!tati de o pedeaps a Istoriei8 Primiti2ii si ami!teau de Eii!tele lor supreme ! ca$ul u!or catastrofe cosmice8 Se!sul !toarcerii ctre Zeul ceresc este !s acelasi7 !trRo situatie foarte critic( ! care este ! 9oc e:iste!ta !ssi a colecti2ittii( di2i!ittile care asi+ur si preamresc -iata ! timpuri obis!uite s !t prsite pe!tru Zeul suprem8 E:ist aici( dar !umai ! apare!t( u! mare parado:7 di2i!ittile care au !locuit( la popoarele primiti2e( $eii de structur cereasc erau( precum Baal si Astarte la e2rei( di2i!itti ale fecu!dittii( ale opule!tei( ale mpli!irii 2itale( adic di2i!itti care preamreau si mbo+teau -iata( at t cea cosmic H 2e+etatia( a+ricultura( a!imalele H c t si cea ome!easc8 Aceste di2i!itti erau ! apare!t puter!ice8 Actualitatea lor reli+ioas se e:plica tocmai pri! aceast putere( pri! re$er2ele lor 2itale !elimitate( pri! fecu!ditate8 Cu toate acestea( adoratorii lor( at t primiti2ii( c t si e2reii( a2eau se!time!tul c !ici Larile Zeite si !ici $eii a+rari !uRi puteau sal2a( !u le puteau asi+ura e:iste!ta ! mome!te cu ade2rat +rele8 Zeii si $eitele !u puteau dec t s reproduc -iata si sRo mbo+teascA mai mult !c( !u puteau !depli!i aeast fu!ctie dec t ! 2remuri C!ormaleDA desi stp !eau ! c#ip des2 rsit ritmurile cosmice( aceste di2i!itti se do2edeau !eputi!cioase ! a sal2a Cosmosul ori societatea ome!easc !trRu! mome!t de cri$ ?cri$ CistoricD la e2rei@8 Numeroasele di2i!itti care au !locuit Eii!tele supreme au acumulat puterile cele mai co!crete si mai strlucitoare( puterile -ietii8 Tocmai di! aceast prici! sRau Cspeciali$atD ! procreatie( dar au pierdut puterile mai CsubtileD( mai C!obileD( mai CspiritualeD ale Zeilor creatori8 Descoperi!d sacrali4tatea -ietii( omul sRa lsat purtat de propria sa descoperire( a fost coplesit de #ierofa!iile 2itale si sRa !deprtat de sacralitatea tra!sce!de!t a !e2oilor sale imediate si $il!ice8 Perenitatea sim'olurilor ceresti C#iar atu!ci c !d 2iata reli+ioas !u mai este domi!at de $eii ceresti( re+iu!ile siderale( simbolismul ura!ia!( miturile si riturile de !ltare etc8 pstrea$ u! loc prepo!dere!t ! eco!omia sacrului8 Ceea ce este CsusD( C !altulD co!ti!u s de$2luie tra!sce!de!tul ! orice a!samblu reli+ios8 !deprtat de cult si blocat ! mitolo+ii( Cerul rm !e pre$e!t ! 2iata reli+ioas pri! mi9locirea simbolismului8 Iar acest simbolism ceresc impre+!ea$ si susti!e la r !dul su u! mare !umr de rituri ?de !ltare( de urcare( de i!itiere( de re+alitate etc8@( de mituri ?Arborele cosmic( Lu!tele cosmic( la!tul de s+eti care lea+ Pm !tul de Cer etc8@( de le+e!de ?$borul ma+ic@8 Simbolismul CCe!trului LumiiD( care este dup cum am 2$ut foarte rsp !dit( arat si el !sem!tatea simbolismului ceresc7 comu!icarea cu

Cerul se face !trRu! CCe!truD( iar aceast comu!icare este ima+i!ea e:emplar a tra!sce!de!tei8 SRar putea spu!e c !ssi structura Cosmosului pstrea$ 2ie ami!tirea Eii!tei supreme ceresti( ca si cum $eii ar fi creat Lumea ! asa fel !c t s !u poat s !u le o+li!deasc e:iste!taA pe!tru c !ici o lume !u este posibil fr 2erticalitate( iar aceast dime!siu!e trimite la tra!sce!de!t8 Elimi!at di! 2iata reli+ioas propriuR$is( sacrul ceresc se me!ti!e acti2 pri! simbolism8 U! simbol reli+ios si tra!smite mesa9ul c#iar dac !u este perceput ! !tre+ime ! mod co!stie!t( deoarece simbolul se adresea$ fii!tei ome!esti i!te+rale( !u doar mi!tii ei8 Structura sim'olismului ac)atic !ai!te de a 2orbi despre Pm !t( se cu2i!e s abordm 2alori$rile reli+ioase ale Apelor.J( di! dou moti2e7 .T Apele e:istau !ai!te de a se i2i Pm !tul ?asa cum se arat ! Eacerea( C !tu!eric era deasupra ad !cului si Du#ul lui Dum!e$eu se purta pe deasupra ApelorD@A JT dac a!ali$m 2alorile reli+ioase ale Apelor( 2om putea !tele+e mai bi!e structura si fu!ctia simbolului8 Br( simbolismul are u! rol !sem!at ! 2iata reli+ioas a ome!iriiA datorit simbolurilor( Lumea de2i!e Ctra!spare!tD( put !duRsi CartaD tra!sce!de!ta8 Apele simboli$ea$ suma u!i2ersal a 2irtualittilor( fii!d deopotri2 fo!s et ori+o( i$2orul tuturor posibilittilor de e:iste!tA ele preced orice form si susti! orice creatie8 U!a di!tre ima+i!ile e:emplare ale Creatiei este I!sula( care CrsareD di!trRo dat di! mi9locul 2alurilor8 Pe de alt parte( imersiu!ea simboli$ea$ !toarcerea ! preformal( re2e!irea la modul !edifere!tiat al pree:iste!tei8 Emersiu!ea repet +estul cosmo+o!ic al ma!ifestrii formale( iar imersiu!ea ec#i2alea$ cu o di$ol2are a formelor8 Simbolismul Apelor implic asadar at t moartea( c t si re!asterea8 Co!tactul cu apa !seam! !totdeau!a o re+e!erare7 disolutia este urmat de Co !ou !astereD( iar imersiu!ea fertili$ea$ si sporeste pote!tialul de 2iat8 Cosmo+o!iei ac2atice i corespu!d( la !i2el a!tropolo+ic( #ilo+e!iile( credi!tele dup care +e!ul uma! sRa !scut di! Ape8 Potopului sau imersiu!ii periodice a co!ti!e!telor ?miturile de tip Atla!tida@ i corespu!de( la !i2el uma!( Ccea deRa doua moarteD a omului ?Cume$ealaD si leimo!Rul I!fer!ului etc8@ ori moartea i!itiatic pri! bote$8 !s( at t pe pla! cosmolo+ic( c t si pe pla! a!tropolo+ic( imersiu!ea ! Ape !u ec#i2alea$ cu o disparitie defi!iti2( ci cu o rei!te+rare 2remel!ic ! !edifere!tiat( urmat de o !ou creatie( de o alt 2iat sau de u! Com !ouD( dup cum este 2orba de u! mome!t cosmic( biolo+ic ori soteriolo+ic8 Di! pu!ct de 2edere al structurii( CpotopulD poate fi comparat cu Cbote$ulD( iar osptul fu!erar cu stropirea !oilor !scuti cu ap !e !ceput sau cu bile rituale de prim2ar( dttoare de s!tate si de fertilitate8 ! toate sistemele reli+ioase( Apele si pstrea$ fu!ctia7 pot de$i!te+ra( aboli formele( Cspla pcateleD( fii!d deopotri2 purificatoare si re+e!eratoare8 Apele preced Creatia si o absorb( !eput !duRsi depsi propriul mod de a fi( adic de a se ma!ifesta ! forme8 Apele !u pot tra!sce!de co!ditia 2irtualului( a +erme!ilor( a late!telor8 Tot ceea ce este form se ma!ifest di!colo de Ape( despri!$ !duRse de ele8

Trebuie s ami!tim aici u! lucru ese!tial( si a!ume c sacralitatea Apelor si structura cosmo+o!iilor si a apocalipselor ac2atice !u sRar putea de$2lui ! !tre+ime dec t pri! simbolismul ac2atic( si!+urul CsistemD capabil s articule$e toate !ftisrile deosebite ale !e!umratelor #ierofa!ii8.N Aceasta este de fapt le+ea oricrui simbolism7 a!samblul simbolic 2alori$ea$ diferitele sem!ificatii ale #ierofa!iilor8 CApele LortiiD( de pild( !uRsi de$2luie se!sul profu!d dec t ! msura ! care structura simbolismului ac2atic este cu!oscut8 Istoria e.emplar a 'ote(ului Pri!tii Bisericii !Rau pre+etat s foloseasc a!umite 2alori precresti!e si u!i2ersale ale simbolismului ac2atic( pe care leRau mbo+tit cu sem!ificatii !oi( le+ate de e:iste!ta istoric a lui Cristos8 Pe!tru Tertulia! ?De Baptismo( IIIR-@( apa a fost prima ! care CsRa aflat Du#ul Sf !t( care o socotea pe atu!ci mai presus de celelalte eleme!teW Di! aceast ap di!t i sRa !scut 2iul( asa c !u este de mirare c la bote$ apele dau !astere 2ietiiW Toate felurile de ap( datorit 2ec#ii !susiri pe care au a2utRo !c de la !ceput( iau asadar parte la tai!a sa!ctificrii !oastre( o dat ce !umele lui Dum!e$eu a fost rostit deasupra lor8 !dat ce acest !ume a fost rostit( Du#ul Sf !t coboar di! ceruri( se opreste deasupra apelor pe care le sfi!teste cu pre$e!ta sa( iar acestea( astfel sa!ctificate( capt la r !dul lor puterea de a sfi!tiW Ceea ce putea 2i!deca bolile trupului 2i!dec acum sufletulA ceea ce aducea m !tuirea pe!tru o 2reme aduce acum 2iata 2es!icWD CBmul 2ec#iD moare pri! imersiu!e ! ap( d !d !astere u!ei fii!te !oi( re+e!erate8 Acest simbolism este mi!u!at redat de Ioa! )ur4de4Aur ?*omil8 i!8 Go#8( MM-( J@( care scrie( cu pri2ire la multi2ale!ta simbolic a bote$ului7 CEl este moartea si morm !tul( 2iata si !2iereaW C !d !e cufu!dm capul ! ap( ca !trRu! morm !t( omul 2ec#i este !+ropat cu totulA c !d scoatem capul di! ap( se i2este omul cel !ou8D I!terpretrile date de Tertulia! si de Ioa! )ur4de4Aur se potri2esc perfect cu structura simbolismului ac2atic8 ! 2alori$area cresti! a Apelor i!ter2i! !s u!ele eleme!te !oi le+ate de o CistorieD( si a!ume Istoria sf !t8 Este 2orba ! primul r !d de 2alori$area bote$ului ! !telesul de cobor re ! ad !cul Apelor pe!tru lupta cu mo!strul mari!8 Aceast cobor re are u! model( cel al lui Cristos ! apele Iorda!ului( care !sem!a deopotri2 o cobor re ! Apele Lortii8 Asa cum scrie C#iril di! Ierusalim( Cbalaurul Be#emot( dup Io2( se afla ! Ape si primea Iorda!ul ! +ur8 Trebui!d s $drobeasc toate capetele balaurului( Isus( cobor !d ! Ape( lRa le+at pe cel mai puter!ic( ca !oi s dob !dim puterea de a clca pe scorpio!i si pe serpiD8.< Urmea$ apoi 2alori$area bote$ului ca repetare a Potopului8 Dup Iusti!( Cristos( ca u! alt Noe( iesit !2i!+tor di! mi9locul Apelor( a a9u!s co!ductorul u!ei rase8 Potopul !c#ipuie deopotri2 cobor rea ! ad !curile mrii si bote$ul8 CPotopul este asadar u! lucru mpli!it de bote$W Tot asa cum Noe !fru!tase Larea Lortii( care !imicise ome!irea pctoas( si scpase cu 2iat( cel bote$at coboar ! apa bote$ului ca s !fru!te Balaurul mrii !trRo lupt pe 2iat si pe moarte( di! care iese !2i!+tor8D.0

! le+tur cu acelasi rit baptismal( se face adesea o paralel !tre Cristos si Adam( care ocup u! loc !sem!at ! teolo+ia Sf !tului Pa2el8 CPri! bote$( scrie Tertulia!( omul si re+seste asem!area cu Dum!e$euD ?De Bapt8( -@8 Pe!tru C#iril( Cbote$ul !u !seam! doar splarea de pcate si bi!ecu2 !tarea pri! credi!t( ci si u! a!tit%pos al Patimilor lui CristosD8 )oliciu!ea la bote$ are si ea o sem!ificatie ritual si metafi$ic ! acelasi timp7 C2ec#iul 2esm !t de stricciu!e si pcat este !deprtat de cel bote$at( tot asa precum fcuse si Cristos( mbrc !duRl cu 2esm !tul lui pe Adam dup pcatD.6( iar cel bote$at se !toarce la !epri#!irea di!t i( la co!ditia lui Adam !ai!te de a fi alu!+at di! rai8 CB( mi!u!tieQ scrie C#iril8 Erati +oi sub pri2irile tuturor( si !u 2 era rusi!e8 Pe!tru c fiecare di!tre 2oi era aseme!ea primului Adam( care se afla +ol ! Rai( fr s se simt cupri!s de rusi!e8D.1 Aceste c te2a te:te !e arat care era se!sul i!o2atiilor cresti!e7 pe de o parte( Pri!tii !cercau s +seasc le+turi !tre cele dou testame!te( iar pe de alt parte( artau c Isus si ti!use cu ade2rat f+duielile fcute de Dum!e$eu poporului lui Israel8 Trebuie !s s obser2m c aceste !oi 2alori$ri ale simbolismului baptismal !u 2i! ! co!tradictie cu simbolismul ac2atic u!i2ersal rsp !dit8 Nimic !u lipseste7 Noe si Potopul au drept corespo!de!t( ! !umeroase traditii( cataclismul care a !imicit Come!ireaD ?CsocietateaD@( cu e:ceptia u!ui si!+ur om care 2a de2e!i Strmosul mitic al u!ei !oi ome!iri8 CApele LortiiD s !t u! laitmoti2 ! mitolo+iile paleoRorie!tale( asiatice si ocea!ie!e8 Apa CucideD pri! e:cele!t( di$ol2( aboleste orice form( si de aceea este bo+at ! C+erme!iD( crea4toare8 Simbolismul +oliciu!ii baptismale !u este !ici el pri2ile+iul traditiei iudeoRcresti!e8 )oliciu!ea ritual !seam! i!te+ritate si ple!itudi!e7 CParadisulD implic lipsa C2esmi!telorD( adic lipsa Cu$uriiD ?ima+i!e ar#etipal a Timpului@8 Brice +oliciu!e ritual implic u! model ! afara timpului( o ima+i!e paradi$iac8 Lo!strii ad !curilor se !t l!esc ! !umeroase traditii7 eroii( i!itiatii coboar ! ad !curi spre a !fru!ta mo!strii mari!i( !trRo !cercare i!itiatic tipic8 E:ist desi+ur o multime de 2aria!te ! istoria reli+iilor7 u!eori( dra+o!ii p$esc o CcomoarD( ima+i!e se!sibil a sacrului( a realittii absoluteA 2ictoria ritual ?i!itiatic@ asupra mo!struluiRpa$!ic ec#i2alea$ cu dob !direa !emuririi8.I Pe!tru cresti!( bote$ul este o ceremo!ie sacr( pe!tru c a fost i!stituit de Cristos( ceea ce !u !seam! c !u preia si ritualul i!itiatic al !cercrii ?lupta cu mo!strul@( al mortii si al !2ierii simbolice ?!asterea omului !ou@8 Nu putem afirma c iudaismul ori cresti!ismul au C mprumutatD aseme!ea mituri sau simboluri di! reli+iile popoarelor 2eci!e( pe!tru c !u era !e2oie7 iudaismul moste!ea o preistorie si o bo+at istorie reli+ioas( care cupri!deau toate aceste lucruri8 Iudaismul !u a2ea !e2oie !ici mcar s pstre$e C2iiD u!ele simboluri( ! !tre+ul lor8 A9u!+ea ca u! +rup de ima+i!i s supra2ietuiasc( c#iar si ! c#ip !elmurit( !c di! timpurile premo$aice8 Aseme!ea ima+i!i si simboluri puteau dob !di( ! orice mome!t( o mare actualitate reli+ioas8 9ni)ersalitatea sim'olurilor U!ii Pri!ti ai Bisericii primiti2e au !cercat s stabileasc ! ce msur simbolurile propuse de cresti!ism si +seau corespo!de!tul ! simbolurile care alctuiesc patrimo!iul comu! al ome!irii8 Adres !duRse celor care !u cred ! !2ierea mortilor( Teofil di! A!tio#ia aducea drept ar+ume!te sem!ele

?te#meria@ pe care Dum!e$eu le ase$ase la !dem !a lor ! marile ritmuri cosmice H a!otimpurile( $ilele si !optile7 CNu e:ist oare o !2iere si pe!tru semi!te si fructeFD Pe!tru Cleme!t di! Roma( C$iua si !oaptea !e arat !2iereaA se duce !oaptea( se arat $iuaA se sf rseste $iua( 2i!e !oapteaD8./ Simbolurile erau( pe!tru apolo+etii cresti!i( !crcate de mesa9eA ele artau sacrul cu a9utorul ritmurilor cosmice8 Re2elatia adus de credi!t !u ster+ea sem!ificatiile precresti!e ale simbolurilor( ci le adu+a o 2aloare !ou8 Pe!tru credi!ciosi( aceasta le eclipsa fr !doial pe celelalte7 era si!+ura care 2alori$a simbolul( fc !d di! el o re2elatie8 Importa!t era !2ierea lui Cristos( si !u Csem!eleD care se puteau citi ! 2iata cosmic8 Trebuie spus !s c !oua 2alori$are era !trRu! fel co!ditio!at de !ssi structura simbolismului( si sRar putea spu!e c#iar c simbolul ac2atic astepta mpli!irea se!sului su profu!d pri! !oile 2alori aduse de cresti!ism8 Credi!ta cresti! este le+at de o re2elatie istoric7 pe!tru cresti!( 2alabilitatea simbolurilor este asi+urat de !truparea lui Dum!e$eu ! Timpul istoric8 !s simbolismul ac2atic u!i2ersal !Ra fost !ici abolit( !ici de$articulat ca urmare a i!terpretrilor istorice ?iudeoRcresti!e@ ale simbolismului baptismal8 Cu alte cu2i!te( Istoria !u i$buteste s sc#imbe radical structura u!ui simbolism ar#aic( ci doar i asi+ur mereu sem!ificatii !oi( care !u distru+ !s structura simbolului8 Putem !tele+e mai bi!e toate acestea dac ti!em seama de faptul c( pe!tru omul reli+ios( Lumea are !totdeau!a o 2ale!t supra!atural si de$2luie o modalitate a sacrului8 Brice fra+me!t cosmic este Ctra!spare!tD( propriul su mod de e:iste!t pre$e!t !d o a!ume structur a Eii!tei si( pri! urmare( a sacrului8 Lai trebuie ami!tit c( pe!tru omul reli+ios( sacralitatea este o ma!ifestare depli! a Eii!tei8 Re2elatiile sacralittii cosmice s !t !trRu! fel !iste re2elatii primordiale( pe!tru c au loc ! trecutul reli+ios cel mai !deprtat al ome!irii( iar !!oirile aduse mai t r$iu de Istorie !Rau i$butit s le aboleasc8 Terra Mater U! profet i!dia!( Smo#alla( seful tribului "a!apum( !u 2oia s lucre$e pm !tul( co!sider !d c este u! pcat s r!esti( s tai( s sf rteci ori s $+ rii trupul Cmamei !oastre a tuturorD pri! mu!cile a+ricole8 Si adu+a7 Cmi cereti s ar o+orulF L pot eu duce s iau u! cutit si sRl mpl !t ! s !ul mamei meleF Dac fac asta( atu!ci c !d 2oi fi mort( !Rare s m mai primeasc ! p !tecele ei8 mi cereti s sap si s scot pietreleF Credeti c am sRi sf rtec car!ea p ! la osF Dac fac asta( !Ram s m mai pot !toarce ! trupul ei( ca dup aceea s m !asc di! !ou8 mi cereti s cosesc iarba si f !ul( ca s le 2 !d si s m mbo+tesc( asa cum fac albiiF Dar cum as putea !dr$!i sRi tai mamei mele prulFDJT Desi aceste cu2i!te au fost rostite acum mai puti! de o sut de a!i( ele s !t cu mult mai 2ec#i8 Emotia pe care o simtim ascult !duRle 2i!e di! faptul c ele !e de$2luie ce2a( cu o prospetime si o spo!ta!eitate fr perec#e( si a!ume ima+i!ea primordial a Pm !tuluiRLam8 Aceast ima+i!e se !t l!este peste tot( sub forme si ! 2aria!te !e!umrate8 Este bi!ecu!oscuta Terra Later sau Tellus Later di! reli+iile meditera!ee!e( care d !astere tuturor

fii!telor8 C-oi c !ta Pm !tul H se spu!e ! im!ul #omeric Pm !tului ?. si urm8@ H( mam u!i2ersal cu temelii trai!ice( strbu! care #r!este la s ! tot ceea ce e:istW Tu poti da 2iat muritorilor( si tot tu leRo poti luaWD ! C#oeforele ?.J1R.JI@( Esc#il sl2este la r !dul lui Pm !tul care C$misleste toate fii!tele( le #r!este si le primeste apoi di! !ou sm !ta roditoareD8 Profetul Smo#alla !u !e spu!e cum a!ume sRau !scut oame!ii di! Lama teluric8 U!ele mituri america!e !e arat !s cum sRau petrecut lucrurile la !ceput( i! illo tempore7 primii oame!i au trit o 2reme ! p !tecele Lamei lor( adic ! mru!taiele Pm !tului8 Aici( ! ad !curile telurice( duceau o 2iat pe 9umtate ome!easc( fii!d u! soi de embrio!i a cror form !c !u se des2 rsise8 Cel puti! asa spu! i!die!ii le!!i le!ape sau dela"are( care triau odi!ioar ! Pe!!s%l2a!ia8 Dup cum arat miturile lor( Creatorul( cu toate c le pre+tise di! 2reme( pe Pm !t( toate lucrurile pe care le au ast$i la !dem !( #otr se c oame!ii a2eau s mai rm ! o 2reme ascu!si ! p !tecele Lamei lor telurice( ca s se poat de$2olta si maturi$a mai bi!e8 ! alte mituri ameri!die!e se 2orbeste despre 2remurile de demult( c !d oame!ii rsreau di! Pm !tulRLam tot asa cum rsar ! $ilele !oastre arbustii si stuful8J. Credi!ta c Pm !tul !aste oame!i este u!i2ersal rsp !dit8JJ ! multe limbi( !umele dat omului !seam! C!scut di! Pm !tD8 Se crede c pru!cii C2i!D di! ad !curile Pm !tului( di! pesteri( +rote( prpstii( dar si di! mlasti!i( i$2oare ori r uri8 Credi!te asem!toare se mai pstrea$ !c ! Europa( sub form de le+e!de( superstitii sau doar metafore8 Eiecare ti!ut si aproape fiecare oras ori sat are o st !c sau u! i$2or care CaducD copiii7 Yi!derbru!!e!( Yi!derteic#e( Bube!Vuelle! etc8 C#iar la europe!ii di! $ilele !oastre se mai pstrea$ se!time!tul !elmurit al u!ei solidaritti mistice cu Pm !tul !atal8 Este 2orba de e:perie!ta reli+ioas a auto#to!iei( care !e face s !e simtim local!ici( iar acest se!time!t de sor+i!te cosmic depseste cu mult solidaritatea familial si a!cestral8 Dup moarte( dori!ta !oastr este s fim !+ropati ! ti!utul !atal( spre a !e !toarce ! Pm !tulRLam8 CT rsteRte spre mama ta( Pm !tulQD se spu!e ! Ri+ -eda ?M( :2iii( .T@8 CPe ti!e( care esti tr !( am s te pu! ! Pm !tD( st scris ! At#ar2a -eda ?M-III( I-( <I@8 CCar!ea si oasele s se !toarc di! !ou ! Pm !tD( se rosteste ! timpul ceremo!iilor fu!erare di! C#i!a8 Apoi( la roma!i( i!scriptiile de pe mormi!te do2edesc teama ca !u cum2a ce!usa s fie !+ropat ! alt parte si mai ales bucuria de a sti c aceast ce!us sRa !tors ! patrie7 #ic !atus #ic situs est ?CMLIM( -( 00/07 CAici sRa !scut( aici odi#!esteD@A #ic situs est patriae ?2iii( JII0@A #ic Vuo !atus fuerat opta!s erat illo re2erti ?-( .1TN7 CAici u!de sRa !scut( aici a dorit s se !toarcD@8 Humi positio punerea copilului n pmnt Lama uma! !u este altce2a dec t o repre$e!ta!t a Larii Lame telurice( si aceast e:perie!t fu!dame!tal a dat !astere la !e!umrate obiceiuri( di!tre care putem ami!ti ! primul r !d !asterea pe pm !t ?#umi positio@( ritual !t l!it cam peste tot ! lume( di! Australia si p ! ! C#i!a( di! Africa ! America de Sud8 Bbiceiul dispruse ! epoca istoric la +reci si la roma!i( dar !u este !ici o !doial c e:istase c !d2a( !trRu! trecut mai !deprtat7 u!ele

statui ale $eitelor !asterii ?Eileit#%a( Damia( Au:eia@ le repre$i!t ! +e!u!c#i( ! po$itia femeii care !aste pe pm !t8 ! te:tele demotice e+ipte!e( e:presia Ca se ase$a 9os( pe pm !tD !sem!a Ca !asteD sau C!astereD8JN Se!sul reli+ios al acestui obicei !u este +reu de deslusit7 $mislirea si !asterea s !t 2ersiu!ile microcosmice ale u!ui act e:emplar mpli!it de Pm !tA mama uma! !u face dec t s imite si s repete acest act primordial al aparitiei -ietii ! p !tecele Pm !tului8 Pri! urmare( ea trebuie s fie ! co!tact direct cu Larea )e!itri:( care sRo clu$easc ! mpli!irea acestei tai!e care este !asterea u!ei 2ieti( sRi dea puteri bi!efctoare si protectie mater!8 Bbiceiul de a pu!e !ouR!scutul pe pm !t este si mai rsp !dit( si se mai pstrea$ ! u!ele tri di! Europa7 dup ce este mbiat si !fsat( copilul este pus pe pm !tul +ol( apoi ridicat ! brate de ctre tat ?de terra tollere@( ! sem! de recu!osti!t8 ! 2ec#ea C#i!( Cmuribu!dul( ca si !ouR!scutul( s !t pusi pe pm !tW Pe!tru !astere sau pe!tru moarte( pe!tru i!trarea ! familia 2ie ori ! familia a!cestral ?si pe!tru iesirea di! u!a si di! cealalt@( e:ist u! pra+ comu!( Pm !tul !atalW C !d u! !ouR!scut ori u! muribu!d este pus pe Pm !t( acesta trebuie s #otrasc dac !asterea ori moartea este mpli!it( dac trebuie luate ca fapte recu!oscute si firestiW Ritul pu!erii pe Pm !t implic ideea u!ei ide!titti substa!tiale !tre Ras si Sr !8 Aceast idee d !astere se!time!tului de auto#to!ie( care este cel mai puter!ic di!tre toate pe care le putem co!stata la !ceputurile istoriei c#i!e$eA ideea u!ei le+turi str !se di!tre o tar si locuitorii si este o credi!t at t de ad !c !rdci!at !c t sRa pstrat ! i!stitutiile reli+ioase si ! dreptul publicD8J< Tot asa cum copilul este pus pe pm !t( !dat dup !astere( pe!tru ca ade2rata lui mam sRl recu!oasc si sRi asi+ure o protectie di2i!( copiii si oame!ii maturi( c !d s !t bol!a2i( s !t ase$ati pe pm !t si u!eori c#iar !+ropati8 Ritul ec#i2alea$ cu o !ou !astere8 !+roparea simbolic( partial sau total( are aceeasi 2aloare ma+icoRreli+ioas ca si cufu!darea ! ap( bote$ul8 Bol!a2ul este re+e!erat( se !aste !c o dat8 La fel se procedea$ pe!tru iertarea u!ui pcat sau pe!tru 2i!decarea u!ei boli a mi!tii ?aceasta di! urm pre$e!t !d pe!tru colecti2itate u! pericol la fel de mare ca si crima ori boala somatic@8 Pctosul este pus !trRu! butoi sau !trRo +roap spat ! pm !t( iar c !d iese( se spu!e c CsRa !scut a doua oar( di! p !tecele mamei saleD8 De aici 2i!e credi!ta sca!di!a2 c o 2r9itoare poate fi m !tuit de !eodi#!a 2es!ic dac este !+ropat de 2ie si se presar boabe pe pm !tul care o acoper( dup care se str !+e recolta astfel obti!ut8J0 I!itierea cupri!de o moarte si o !2iere ritual8 La !umeroase popoare primiti2e( !eofitul este asadar CucisD ! c#ip simbolic( b+at !trRo +roap si acoperit cu cre!+i si fru!$e8 C !d iese di! morm !t( este socotit a fi u! om !ou( pe!tru c a fost $mislit pe!tru a doua oar( c#iar de ctre Lama cosmic8 %emeia& Pmntul si fecunditatea Eemeia este asadar le+at ! c#ip mistic de Pm !tA $mislirea apare ca o 2aria!t( la scar uma!( a fertilittii telurice8 Toate e:perie!tele reli+ioase

le+ate de fecu!ditate si !astere au o structur cosmic8 Sacralitatea femeii depi!de de sa!ctitatea Pm !tului8 Eecu!ditatea femi!i! are u! model cosmicA Terra Later( u!i2ersala )e!itri:8 ! u!ele reli+ii( Pm !tulRLam este socotit a fi ! stare s $misleasc si!+ur( fr a9utorul u!ui parte!er8 Urmele acestor idei ar#aice se re+sesc ! miturile parte!o+e!e$ei $eitelor meditera!ee!e8 Dup *esiod( )a`a ?Pm !tul@ lRa $mislit pe Ura!us( Co fii!t aseme!ea ei( put !d sRo acopere ! !tre+imeD ?Teo+o!ia( .J6 si urm8@8 Si alte $eite di! mitolo+ia +reac au $mislit fr a9utorul $eilor8 A!to!omia si fecu!ditatea spo!ta! a Pm !tuluiR Lam dob !desc asadar o e:presie mitic8 Acestor co!ceptii mitice le corespu!d credi!tele le+ate de fecu!ditatea spo!ta! a femeii si de puterile ei ma+icoRreli+ioase oculte( a cror i!flue!t asupra 2ietii pla!telor este #otr toare8 Ee!ome!ul social si cultural cu!oscut sub !umele de Cmatriar#atD este le+at de descoperirea culturii pla!telor comestibile de ctre femeie8 Eemeia a fost prima care a culti2at pla!tele alime!tare( de2e!i!d asadar ! c#ip firesc stp !a o+oarelor si a recoltelor8 Puterile ma+icoRreli+ioase si( pri! urmare( predomi!a!ta social a femeii au u! model cosmic7 Pm !tulRLam8 ! alte reli+ii( creatia cosmic sau( cel puti!( des2 rsirea ei s !t re$ultatul u!ei #iero+amii !tre ZeulRCer si Pm !tulRLam8 Acest mit cosmo+o!ic este destul de rsp !dit( fii!d !t l!it cu precdere ! Bcea!ia( di! I!do!e$ia p ! ! Licro!e$ia( dar si ! Asia( ! Africa si ! cele dou Americi8J6 Dup cum am putut co!stata( mitul cosmo+o!ic este mitul e:emplar pri! e:cele!t( slu9i!d drept model pe!tru comportame!tele oame!ilor8 Cstoria di!tre oame!i este socotit asadar o imitatie a #iero+amiei cosmice8 CEu s !t Cerul( spu!e sotul ! Bri#adara.%a&a Upa!is#ad ?-I( II( JT@( iar tu esti Pm !tulQD ! At#ar2a -eda ?MI-( II( 1.@( sotul si sotia s !t asimilati Cerului si Pm !tului8 Cstoria Dido!ei cu E!ea are loc ! timpul u!ei puter!ice furtu!i ?E!eida( I-( .60 si urm8@A u!irea lor este aseme!ea u!irii eleme!telorA Cerul si mbrtisea$ sotia( trimit !d pe pm !t ploaia bi!efctoare si dttoare de rod8 ! )recia( riturile matrimo!iale urmau pilda lui Zeus care se u!ea ! tai! cu *era ?Pausa!ias( II( MMM-I( J@8 Cum este si firesc( mitul di2i! este modelul e:emplar al u!irii di!tre oame!i8 Trebuie s mai subli!iem structura cosmic a ritualului co!9u+al si a comportame!tului se:ual al oame!ilor8 Pe!tru omul !ereli+ios al societtilor moder!e( aceast dime!siu!e cosmic si ! acelasi timp sacr a u!irii co!9u+ale este +reu de perceput8 Nu trebuie !s s uitm c( pe!tru omul reli+ios al societtilor ar#aice( Lumea este !crcat de mesa9e( care par u!eori de !e !teles( !s pot fi descifrate cu a9utorul miturilor8 Dup cum 2om 2edea( e:perie!ta uma! ! totalitatea sa poate fi omolo+at -ietii cosmice( pri! urmare sa!ctificat( deoarece Cosmosul este creatia suprem a $eilor8 Br+ia ritual !c#i!at recoltelor are si ea u! model di2i!7 #iero+amia Zeului fecu!dator cu Pm !tulRLam8J1 Eertilitatea a+rar este stimulat cu a9utorul u!ei fre!e$ii +e!e$ice !e !fr !ate8 Di!trRu! a!umit pu!ct de 2edere( or+ia ami!teste de !edifere!tierea de di!ai!tea Creatiei8 Asa se e:plic de ce u!ele ceremo!iale prile9uite de A!ul Nou cupri!d ritualuri or+iastice7 CamesteculD social( liberti!a9ul si satur!aliile simboli$ea$ !toarcerea la starea amorf care a precedat Eacerea Lumii8 Atu!ci c !d este 2orba de o CcreatieD la !i2elul 2ietii 2e+etale( sce!ariul cosmolo+icoRritual se repet( pe!tru c !oua recolt

ec#i2alea$ cu o !ou CCreatieD8 Ideea de re !!oire H pe care am !t l!itRo ! ritualurile de A!ul Nou( u!de su+erea$ deopotri2 re !!oirea Timpului si re+e!erarea Lumii H se re+seste ! ritualurile or+iastice a+rare8 Si aici( or+ia este o !toarcere ! Noaptea cosmic( ! preformal( ! CApeD( cu scopul de a asi+ura re+e!erarea total a -ietii si( pri! urmare( fertilitatea Pm !tului si bo+tia recoltelor8 Sim'olismul $r'orelui cosmic si cultele )egetatiei Liturile si riturile le+ate de Pm !tulRLam e:prim deci( ! primul r !d( ideile de fecu!ditate si de bo+tie( care s !t de !atur reli+ioas( pe!tru c !umeroasele aspecte ale fertilittii u!i2ersale de$2luie de fapt tai!a $mislirii( a creatiei -ietii8 Iar aparitia -ietii este( pe!tru omul reli+ios( tai!a cea mai mare a Lumii8 -iata C2i!eD de u!de2a( si acest Cu!de2aD !u se afl ! aceast lume( apoi Cse duceD ! alt parte( di!colo de lume( si se prelu!4+este ! c#ip misterios !trRu! loc !ecu!oscut( u!de cei 2ii !u pot !deobste s a9u!+8 -iata ome!easc !u este simtit ca o scurt trecere pri! Timp( !tre dou C!ea!turiD( ci este precedat de o pree:iste!t si se prelu!+este !trRo poste:iste!t8 Se cu!osc destul de puti!e lucruri cu pri2ire la cele dou etape e:traterestre ale 2ietii omului( dar se stie cel puti! c ele e:ist8 Pe!tru omul reli+ios( moartea !u !seam! deci sf rsitul 2ietii( ci este doar o alt modalitate a e:iste!tei ome!esti8 Toate aceste lucruri s !t de altfel cupri!se ! ritmurile cosmice( si !e rm !e doar s descifrm ceea ce Cspu!eD Cosmosul pri! !umeroasele sale moduri de a fi ca s putem ptru!de tai!a -ietii8 Cosmosul este fr !doial u! or+a!ism 2iu( care se re !!oieste periodic( iar tai!a aparitiei -ietii este le+at de re !!oirea ritmic a Cosmosului8 Asa se e:plic de ce Cosmosul a fost !c#ipuit sub forma u!ui arbore urias7 modul de a fi al Cosmosului( si ! primul r !d capacitatea sa de a se re+e!era la !esf rsit( s !t redate simbolic de 2iata arborelui8 Trebuie spus totusi c !u este 2orba doar de o tra!spu!ere de ima+i!i de la scar microcosmic la scar macrocosmic8 Arborele( ca Cobiect !aturalD( !u putea su+era totalitatea -ietii cosmice7 la !i2elul e:perie!tei profa!e( modul su de a fi !u cupri!de modul de a fi al Cosmosului( ! toat comple:itatea sa8 La !i2elul e:perie!tei profa!e( 2iata 2e+etal !u cupri!de dec t u! sir de C!asteriD si de CmortiD8 Doar 2i$iu!ea reli+ioas asupra -ietii !e a9ut s CdescifrmD ! ritmurile 2e+etatiei alte sem!ificatii( ! primul r !d ideile de re+e!erare( de ti!erete 2es!ic( de s!tate si de !emurireA ideea reli+ioas a realittii absolute este e:primat simbolic pri!tre at tea alte ima+i!i( sub forma u!ui Cfruct miraculosD care i poate face pe oame!i !emuritori( atotstiutori si atotputer!ici( aseme!ea $eilor8 Arborele !u a fost ales doar pe!tru a simboli$a Cosmosul( ci si 2iata( ti!eretea( !emurirea( !telepciu!ea8 Pe l !+ Arborii cosmici( ca \++drasil di! mitolo+ia +erma!ic( istoria reli+iilor cupri!de Arbori ai -ietii ?de pild ! Lesopotamia@( ai Nemuririi ?Asia( -ec#iul Testame!t@( ai !telepciu!ii ?-ec#iul Testame!t@( ai Ti!eretii ?Lesopotamia( I!dia( Ira!@ etc8JI Cu alte cu2i!te( arborele poate e:prima tot ceea ce omul reli+ios socoteste real si sacru pri! e:cele!t( tot ceea ce stie el c $eilor leRa fost dat de la !ceput si ceea ce !u

le este dat dec t arareori fpturilor alese( eroi sau semi$ei8 Liturile pri2itoare la cutarea !emuririi ori a ti!eretii 2es!ice 2orbesc( asadar( despre u! arbore cu fructe de aur sau cu fru!$e fermecate( care creste C !trRu! ti!ut !deprtatD ? ! realitate( ! lumea de di!colo@ si care este p$it de mo!stri ?+rifo!i( balauri( serpi@8 Ca s poti cule+e fructele( trebuie s !fru!ti mo!strulRpa$!ic si sRl uci$i7 !2i!+torul trebuie s treac pri!trRo !cercare i!itiatic de tip eroic( c sti+ !d Cpri! 2iole!tD co!ditia supraome!easc( aproape di2i!( a ti!eretii fr btr !ete( a i!2i!cibilittii si a atotputer!iciei8 Arborele cosmic( Arborele !emuririi sau al Cu!oasterii simboli$ea$ cum !u se poate mai limpede 2ale!tele reli+ioase ale 2e+etatiei8 Cu alte cu2i!te( arborele sacru sau pla!tele sacre de$2luie o structur care !u este e2ide!t ! feluritele specii 2e+etale co!crete8 Asa cum am putut 2edea( structurile cele mai profu!de ale Lumii s !t de$2luite de sacralitate8 Cosmosul !u se !ftisea$ ca u! CcifruD dec t di!trRo perspecti2 reli+ioas8 Doar omul reli+ios descoper ! ritmurile 2e+etatiei tai!a -ietii si a Creatiei( cea a re !!oirii( a ti!eretii si a !emuririi8 SRar putea spu!e c toti arborii si toate pla!tele socotite sacre ?de pild arbustul as#2at#a( ! I!dia@ si datorea$ acest statut pri2ile+iat faptului c repre$i!t ar#etipul( ima+i!ea e:emplar a 2e+etatiei8 Pe de alt parte( faptul c o pla!t este !+ri9it si culti2at se datorea$ 2alorii sale reli+ioase8 Dup u!ii autori( toate pla!tele culti2ate ! $ilele !oastre au fost socotite la !ceput pla!te sacre8J/ Cultele 2e+etatiei !u depi!d de o e:perie!t profa!( C!aturistD( le+at de pild de prim2ar si de tre$irea 2e+etatiei8 Dimpotri2( e:perie!ta reli+ioas a re !!oirii ?a reRcreatiei( a reR !ceputului@ Lumii preced si 9ustific 2alori$area prim2erii ca re !2iere a Naturii8 Pe tai!a re+e!errii periodice a Cosmosului se !temeia$ importa!ta reli+ioas a prim2erii8 De altfel( ! cultele 2e+etatiei( sem!ul pre2estitor al tai!ei cosmice este mai importa!t dec t fe!ome!ul !atural al prim2erii si al aparitiei 2e+etatiei8 )rupuri de ti!eri mer+ pe la casele di! sat( ! cadrul u!ui ceremo!ial( ti! !d ! m ! o crea!+ !2er$it( u! buc#et de flori( o pasre8NT Este sem!ul imi!e!tei re !2ieri a 2ietii 2e+etale( care arat c tai!a sRa mpli!it si c prim2ara este aproape8 Aceste rituri au loc ! cea mai mare parte !ai!te de i2irea prim2erii( ca Cfe!ome! !aturalD8 Desacrali(area 1aturii Dup cum am artat( Natura !u este pe!tru omul reli+ios e:clusi2 C!aturalD8 E:perie!ta u!ei Naturi radical desacrali$ate este o descoperire rece!t( fii!d accesibil doar u!ei mi!oritti a societtilor moder!e( ! primul r !d oame!ilor de stii!t8 Pe!tru ceilalti( Natura mai are !c u! CfarmecD( u! CmisterD( o CmretieD ! care se pot re+si urmele 2ec#ilor 2alori reli+ioase8 Nici u! om moder!( oric t de !ereli+ios ar fi( !u rm !e !epstor la CfarmeculD Naturii( si !u este 2orba doar de 2alorile ei estetice( sporti2e sau i+ie!ice( ci si de u! se!time!t !elmurit si +reu de defi!it( ! care se re+sesc urmele u!ei e:perie!te reli+ioase de+radate8 U! e:emplu co!cret !e 2a a9uta s !tele+em modificrile si de+radarea 2alorilor reli+ioase ale Naturii8 NeRam oprit asupra u!ui e:emplu di! C#i!a( di! dou moti2e( mai !t i pe!tru c aici( ca si ! Bccide!t( deasacrali$area

Naturii este opera u!ei mi!oritti( aceea a !2tatilor( si apoi pe!tru c ! C#i!a( ca peste tot ! E:tremul Brie!t( procesul de desacrali$are !u este totusi !iciodat dus p ! la capt8 CCo!templarea esteticD a Naturii mai pstrea$( c#iar si pe!tru crturarii cei mai rafi!ati( u! presti+iu reli+ios8 Dup cum se stie( !cep !d di! secolul al M-IIRlea( ame!a9area +rdi!ilor ! ba$i!e a de2e!it o mod pe!tru !2tatii c#i!e$i8N. ! mi9locul ba$i!elor umplute cu ap( se pu!eau pietre( arbori pitici( flori si u!eori c#iar case( pa+ode( poduri si c#ipuri ome!esti( ! mi!iaturA pietrele erau !umite CLu!ti ! mi!iaturD( ! a!amit( sau CLu!ti artificialiD( ! si!oR a!amit8 C#iar aceste !ume trimit la o sem!ificatie cosmolo+ic7 Lu!tele( dup cum am 2$ut( este u! simbol al U!i2ersului8 )rdi!ile ! mi!iatur( de2e!ite obiecte de predilectie pe!tru esteti( a2eau o istorie foarte 2ec#e si c#iar o preistorie care o+li!deste u! profu!d se!time!t reli+ios al lumii8 E:istaser mai !ai!te ba$i!e cu ap parfumat( care !truc#ipau Larea( iar capacul !ltat su+era Lu!tele8 Structura cosmic a acestor lucruri este e2ide!t8 Eleme!tul mistic era si el pre$e!t( pe!tru c Lu!tele !ltat ! mi9locul Lrii simboli$a I!sulele Preafericitilor( u! fel de Paradis ! care triau Nemuritorii taoisti8 Era( deci( o lume aparte( o lume la scar redus( pe care o aduceai la ti!e ! cas ca s te poti mprtsi di! puterile ei mistice co!ce!trate si s restabilesti( pri! meditatie( armo!ia cu Lumea8 Lu!tele a2ea mai multe pesteri( iar folclorul pe aceast tem a pesterilor a 9ucat u! rol de seam ! co!struirea de +rdi!i ! mi!iatur8 Pesterile s !t adposturi tai!ice( lcasuri ale Nemuritorilor taoisti( loc de i!itiere8 Ele alctuiesc o lume paradi$iac si de aceea se ptru!de +reu !u!tru ?simbolismul Cportii str mteD( asupra cruia 2om re2e!i ! capitolul ce urmea$@8 Tot acest comple: H ap( arbore( mu!te( pester H( care 9ucase u! rol at t de !sem!at ! taoism( !u fcea dec t s co!ti!ue si s de$2olte o idee reli+ioas si mai 2ec#e( si a!ume aceea a locului des2 rsit( complet H care cupri!dea u! mu!te si o ap H si retras8 Loc des2 rsit( pe!tru c era deopotri2 o lume ! mi!iatur si u! Paradis( i$2or de fericire si loc de Nemurire8 Peisa9ul des2 rsit( cupri!$ !d u! mu!te si o ap( !u era altce2a dec t Clocul sf !tD di! timpuri str2ec#i( c !d bietii si fetele se !t l!eau ! C#i!a( prim2ara( ca s c !te c !tece rituale si s ia parte la serbri ale dra+ostei8 -alori$rile succesi2e ale acestui Cloc sf !tD primordial s !t les!e de +#icit8 ! timpuri str2ec#i( acest loc era u! spatiu pri2ile+iat( o lume !c#is( sa!ctificat( u!de bietii si fetele se !t l!eau periodic pe!tru a se mprtsi di! tai!ele -ietii si ale fecu!dittii cosmice8 Taoistii au preluat aceast sc#em cosmolo+ic ar#aic H mu!tele si apa H si au mbo+titRo ?mu!te( ap( pester( arbore@( dar au redusRo la scara cea mai mic( !c#ipui!d u! u!i2ers paradi$iac ! mi!iatur( !crcat de puteri mistice( pe!tru c era departe de lumea profa!( ! prea9ma cruia taoistii se retr+eau ca s medite$e8 Sa!ctitatea lumii !c#ise este redat si de ba$i!ele cu ap parfumat si capac( simboli$ !d Larea si I!sulele Preafericitilor8 Acest comple: mai slu9ea pe!tru meditatie( precum +rdi!ile ! mi!iatur( la !ceput( !ai!te ca !2tatii s fac di! ele o mod( ! secolul al M-IIRlea( si s le tra!sforme ! Cobiecte de artD8

Se cu2i!e s remarcm c lumea !u este !iciodat desacrali$at ! !tre+ime( deoarece( ! E:tremul Brie!t( ceea ce se c#eam Cemotie esteticD mai pstrea$( c#iar si pe!tru !2tati( o dime!siu!e reli+ioas8 E:emplul +rdi!ilor ! mi!iatur !e arat !s cum a!ume si pri! ce mi9loace are loc desacrali$area lumii8 Dac !e ima+i!m cum a e2oluat o aseme!ea emotie estetic !trRo societate moder!( putem !tele+e de ce e:perie!ta sfi!te!iei cosmice sRa diluat( sRa sc#imbat( de2e!i!d o emotie ome!easc si !imic mai mult( cum ar fi arta pe!tru art8 $lte hierofanii cosmice Di! moti2e de spatiu( !u am abordat dec t c te2a aspecte ale sacralittii Naturii( ls !d la o parte u! mare !umr de #ierofa!ii cosmice8 NRam pome!it( de pild( despre simbolurile si cultele solare sau lu!are( !ici despre sem!ificatia reli+ioas a pietrelor sau despre rolul reli+ios al a!imalelor8 Eiecare di!tre aceste cate+orii de #ierofa!ii cosmice de$2luie o structur aparte a sacralittii !aturii( sau mai bi!e $is o modalitate a sacrului e:primat pri!trRu! mod specific de e:iste!t ! Cosmos8 Este suficie!t s a!ali$m diferitele 2alori reli+ioase recu!oscute ale pietrelor ca s !tele+em ceea ce pietrele( ca #ierofa!ii( le pot arta oame!ilor( adic puterea( duritatea( perma!e!ta8 *ierofa!ia pietrei este pri! e:cele!t o o!tofa!ie7 !ai!te de orice( piatra e:ist( rm !e mereu ea !ssi( !u se sc#imb( impresio!ea$ omul pri! ceea ce are ea ireductibil si absolut( si astfel i de$2luie( pri! a!alo+ie( ireductibilitatea si absolutul Eii!tei8 Perceput pri! i!termediul u!ei e:perie!te reli+ioase( modul specific de e:iste!t a pietrei i de$2luie omului ce !seam! o e:iste!t absolut( di!colo de Timp( !eati!s de de2e!ire8NJ De aseme!ea( o scurt a!ali$ a !umeroaselor 2alori$ri reli+ioase ale Lu!ii !e arat ce au citit oame!ii ! ritmurile lu!are8 Datorit fa$elor Lu!ii( adic C!astereaD( CmoarteaD si Cre !2iereaD( oame!ii au co!stie!ti$at deopotri2 propriul lor mod de a fi ! Cosmos si sa!sele lor de a supra2ietui si de a re!aste8 Datorit simbolismului lu!ar( omul reli+ios a a9u!s s +seasc asem!ri !tre a!sambluri de fapte ! apare!t fr !ici o le+tur( cupri!$ !du4le p ! la urm !trRu! si!+ur CsistemD8 Primele mari si!te$e a!tropocosmice ale primiti2ilor sRar putea datora 2alori$rii reli+ioase a ritmurilor lu!are8 Simbolismul lu!ar a dus la pu!erea ! le+tur a u!or fapte etero+e!e( precum !asterea( de2e!irea( moartea( re !2iereaA Apele( pla!tele( femeia( fecu!ditatea( !emurireaA !tu!ericul cosmic( 2iata di!ai!tea !asterii si e:iste!ta di!colo de moarte( urmat de o re!astere de tip lu!ar ?Clumi!a i2it di! be$!D@A tesutul( simbolul Cfirului -ietiiD( desti!ul( temporalitatea( moartea etc8 ! +e!eral( ideile de ciclu( dualism( polaritate( opo$itie( co!flict( dar si de reco!ciliere a co!trariilor( de coi!cide!tia oppositorum( au fost fie descoperite( fie preci$ate cu a9utorul simbolismului lu!ar8 Se poate 2orbi de o Cmetafi$ic a Lu!iiD( ! se!sul u!ui sistem coere!t de Cade2ruriD pri2itoare la modul de a fi specific al celor 2ii( a tot ceea ce( ! Cosmos( particip la -iat( adic la de2e!ire( crestere si descrestere( la CmoarteD si la Cre !2iereD8 Nu trebuie uitat c Lu!a i arat omului reli+ios !u !umai c Loartea este str !s le+at de -iat( ci si c Loartea !u este defi!iti2( c ea este !totdeau!a urmat de o !ou !astere8NN

Lu!a 2alori$ea$ reli+ios de2e!irea cosmic si l mpac pe om cu Loartea8 Soarele( dimpotri2( de$2luie u! alt mod de e:iste!t7 el !u particip la de2e!ire si( fii!d tot timpul ! miscare( rm !e !esc#imbat( adic forma sa este mereu aceeasi8 *ierofa!iile solare e:prim 2alorile reli+ioase ale auto!omiei si ale puterii( ale su2era!ittii si i!teli+e!tei8 Asa se e:plic faptul c ! u!ele culturi e:ist u! ade2rat proces de solari$are a Eii!telor supreme8 Cum am 2$ut( $eii ceresti ti!d s dispar di! actualitatea reli+ioas( dar structura si presti+iul lor se mai pstrea$ u!eori la $eii solari( mai ales ! ci2ili$atiile cu +rad !alt de elaborare( care au 9ucat u! rol istoric importa!t ?E+ipt( Brie!tul ele!istic( Le:ic@8 Lulte mitolo+ii eroice au o structur solar8 Eroul este asimilat Soarelui7 ca si el( lupt cu !tu!ericul( coboar ! mprtia Lortii si iese !2i!+tor8 !tu!ericul !u mai este u!ul di! modurile de a fi ale di2i!ittii( ca ! mitolo+iile lu!are( ci simboli$ea$ tot ceea ce Zeul !u este( adic Ad2ersarul pri! e:cele!t8 !tu!ericul !u mai este 2alori$at ca o etap !ecesar a -ietii cosmiceA 2$ut pri! prisma reli+iei solare( el se opu!e -ietii( formelor si i!teli+e!tei8 Epifa!iile lumi!oase ale $eilor solari de2i! ! u!ele culturi sem!e ale i!teli+e!tei8 ! cele di! urm( Soarele 2a fi asimilat i!teli+e!tei !trRo aseme!ea msur !c t teolo+iile solare si si!cretiste de la sf rsitul A!tic#ittii de2i! filo$ofii ratio!aliste7 Soarele este proclamat i!teli+e!ta Lumii( iar Lacrob ide!tific ! Soare pe toti $eii lumii +recoRorie!tale( de la Apollo si Gupiter p ! la Bsiris( *orus si Ado!is ?Satur!alii( I( cap8 M-iiRMMiii@8 ! tratatul Despre Soarele Re+e( al mpratului Iulia!( precum si ! Im! Soarelui( al lui Proclus( #ierofa!iile solare s !t treptat !locuite de idei( iar reli+io$itatea dispare aproape cu totul ! urma acestui lu!+ proces de ratio!ali$are8N< Desacrali$area #ierofa!iilor solare se !umr pri!tre multe alte procese asem!toare( ! urma crora Cosmosul !tre+ este ! cele di! urm +olit de co!ti!utul su reli+ios8 Cum am mai artat !s( seculari$area defi!iti2 a Naturii !u este u! fapt mpli!it dec t pe!tru u! !umr restr !s de moder!i( si a!ume aceia care s !t lipsiti de orice se!time!t reli+ios8 Cresti!ismul a adus sc#imbri radicale si profu!de ! 2alori$area reli+ioas a Cosmosului si a -ietii( pe care !s !u leRa respi!s8 C 2iata cosmic( ! !tre+ul su( mai poate fi simtit ca tai! a di2i!ittii( o mrturiseste de pild u! scriitor cresti!( L;o! Blo%( care scrie pri!tre altele7 CEie c -iata se +seste ! oame!i( ! a!imale ori ! pla!te( este tot -iat( iar c !d soseste clipa( pu!ctul acela !e2$ut !umit moarte( Isus se !deprtea$ tot asa de bi!e di!trRu! copac c t si di!trRo fptur ome!easc8DN0

CAPI+OLUL I/ E0i tent u%an i viat anctificat 7.istenta !deschis" spre Lume Scopul ultim al istoricului reli+iilor este s !telea+ H si sRi a9ute si pe altii s !telea+ H comportame!tul omului reli+ios ?#omo reli+iosus@ si u!i2ersul su me!tal( ceea ce !u este deloc usor8 Pe!tru lumea moder!( reli+ia ca form de 2iat si ]elta!sc#auu!+ se co!fu!d cu cresti!ismul8 ! cel mai bu! ca$( u! i!telectual occide!tal a9u!+e s se familiari$e$e( cu oarecare efort( cu 2i$iu!ea reli+ioas a A!tic#ittii clasice si c#iar cu u!ele mari reli+ii orie!tale( cum ar fi #i!duismul( co!fucia!ismul ori budismul8 Desi ludabil( efortul de aR si lr+i ori$o!tul reli+ios !uRl poate duce prea departeA cu )recia( I!dia sau C#i!a( i!telectualul occide!tal !u poate depsi sfera reli+iilor comple:e si elaborate( care dispu! de o bo+at literatur sacr scris8 Cu!oasterea u!ei prti di! aceast literatur sacr( familiari$area cu u!ele mitolo+ii si teolo+ii orie!tale sau ale lumii clasice !u s !t suficie!te pe!tru a !+dui ptru!derea ! u!i2ersul me!tal al lui #omo reli+iosus8 Litolo+iile si teolo+iile poart pecetea !delu!+atei mu!ci a crturarilor care leRau !tors pe toate feteleA si c#iar dac !u repre$i!t Creli+ii ale CrtiiD ?ca iudaismul( $oroastrismul( cresti!ismul( islamismul@( au totusi crti sacre ?I!dia( C#i!a@ ori au fost cel puti! i!flue!tate de autori de presti+iu ?ca de pild *omer( ! )recia@8 B perspecti2 reli+ioas mai lar+ poate fi dob !dit pri! cu!oasterea folclorului popoarelor europe!eA credi!tele( obiceiurile( comportame!tele acestor popoare ! fata -ietii si a Lortii mai pstrea$ urme ale Cstrilor reli+ioaseD ar#aice8 Studierea societtilor rurale europe!e !e poate a9uta s !tele+em lumea reli+ioas a a+ricultorilor ! epoca !eolitic8 ! !umeroase ca$uri( obiceiurile si credi!tele tra!ilor europe!i o+li!desc u! !i2el de cultur mai 2ec#i dec t cel atestat de mitolo+ia )reciei clasice8. Este ade2rat c aceste populatii rurale di! Europa au fost ! cea mai mare parte cresti!ate acum mai bi!e de o mie de a!i8 Ele au reusit !s s i!te+re$e ! cresti!ism o mare parte di! moste!irea reli+ioas precresti!( dat !d di! cele mai 2ec#i timpuri8 Ceea ce !u !seam! !icidecum c tra!ii di! Europa !u s !t cresti!i8 Trebuie spus !s c reli+io$itatea lor !u se reduce la formele istorice ale cresti!ismului( ci pstrea$ o structur cosmic di! care lipseste aproape cu des2 rsire e:perie!ta cresti! a orse!ilor8 Se poate 2orbi de u! cresti!ism primordial( a!istoric7 cresti! !duRse( a+ricultorii europe!i au i!te+rat ! !oua lor credi!t reli+ia cosmic pstrat di! 2remuri preistorice8 Pe!tru u! istoric al reli+iilor care doreste s !telea+ si s fac !teleas totalitatea situatiilor e:iste!tiale ale lui #omo reli+iosus( problema este mai comple:8 Di!colo de +ra!itele o+oarelor se !ti!de o !trea+ lume( lumea cu ade2rat Cprimiti2D a pstorilor !oma$i( a 2 !torilor( a populatiilor aflate !c ! stadiul 2 !torii de a!imale mici si al culesului8 Ca s putem ptru!de ! u!i2ersul me!tal al lui #omo reli+iosus( trebuie s ti!em seama ! primul r !d de oame!ii care alctuiau aceste societti primiti2e al cror comportame!t reli+ios !i se pare ast$i e:ce!tric( dac !u deRa dreptul abera!t( dar oricum +reu de !teles8 U! u!i2ers me!tal stri! !u poate fi !s !teles dec t dac te situe$i !u!tru( ! ce!trul lui( ca s poti a9u!+e( de acolo( la toate 2alorile pe care le implic8

B dat ase$ati ! perspecti2a omului reli+ios aparti! !d societtilor ar#aice( putem co!stata c Lumea e:ist pe!tru c a fost creat de $ei( si c e:iste!ta !ssi a Lumii Cspu!eD ce2a( c Lumea !u este !ici mut( !ici opac( si !u este ce2a i!ert( fr se!s si fr scop8 Pe!tru omul reli+ios( Cosmosul CtriesteD si C2orbesteD( iar 2iata Cosmosului este o do2ad a sfi!te!iei sale( deoarece el a fost creat de $ei( iar $eii se !ftisea$ oame!ilor pri! i!termediul 2ietii cosmice8 !cep !d cu u! a!umit stadiu de cultur( omul se socoteste u! microcosmos( adic parte di! Creatia $eilor sau( cu alte cu2i!te( +seste ! el !susi Csfi!te!iaD pe care o recu!oaste ! Cosmos8 -iata sa este pri! urmare omolo+at 2ietii cosmice care( ca lucrare di2i!( de2i!e ima+i!ea e:emplar a e:iste!tei uma!e8 Dup cum am 2$ut( cstoria este 2alori$at ca o #iero+amie !tre Cer si Pm !t8 Bmolo+area Pm !tREemeie este !s mult mai comple: la a+ricultori8 Eemeia este asimilat +liei( semi!tele !seam! seme! 2irile( iar mu!cile c mpului( u!irea co!9u+al8 CEemeia aceasta a 2e!it precum u! o+or 2iuA sem!ati !trR !sa sm !ta( brbatiQD st scris ! At#ar2a -eda ?MI-( II( .<@8 CEemeile 2oastre su!t pe!tru 2oi precum o+oareleD ?Cora!( II( JJ0@8 B re+i! stearp se 9eluieste7 CS !t ca u! o+or pe care !u creste !imicQD !trRu! c !t di! secolul al MIIRlea( Eecioara Laria este sl2it !s ca terra !o! arabilis Vuae fructum parturiit8 S !cercm s !tele+em situatia e:iste!tial a celui pe!tru care toate omolo+rile s !t e:perie!te trite( !u doar idei8 Este limpede c 2iata lui are o dime!siu!e ! plus( !u este !umai ome!easc( ci si CcosmicD( pe!tru c are o structur tra!suma!8 Am puteaRo !umi Ce:iste!t desc#isD( pe!tru c !u este strict limitat la modul de a fi al omului ?stim( de altfel( c primiti2ul si pu!e propriul model de urmat pe u! pla! tra!suma! de$2luit de mituri@8 E:iste!ta lui #omo reli+iosus( mai ales a celui primiti2( este Cdesc#isD spre LumeA ! timpul 2ietii( omul reli+ios !u este !iciodat si!+ur( pe!tru c ! el trieste o parte a Lumii8 Nu se poate spu!e !s( cum afirma *e+el( c omul primiti2 este C !+ropat ! NaturD( c !c !u sRa re+sit ca fii!d deosebit de Natur( ca si!e8 *i!dusul careRsi mbrtisea$ sotia spu! !d c ea este Pm !tul( iar el Cerul( este ! acelasi timp pe depli! co!stie!t de uma!itatea sa si de cea a sotiei sale8 Sra!ul austroRasiatic care d acelasi !ume( la&( falusului si sapei( si asemuieste sm !ta cu seme! 2irile( ca at tia alti culti2atori( stie foarte bi!e c sapa este o u!ealt pe care siRa fcutRo si!+ur si c( lucr !d o+orul( face o mu!c a+ricol care presupu!e u! oarecare !umr de cu!osti!te te#!ice8 Cu alte cu2i!te( simbolismul cosmic adau+ o !ou 2aloare u!ui obiect sau u!ei actiu!i( fr ca pri! aceasta s le stirbeasc 2alorile proprii si !emi9locite8 B e:iste!t Cdesc#isD spre Lume !u este o e:iste!t i!co!stie!t( !+ropat ! Natur8 CDesc#idereaD spre Lume i !+duie omului reli+ios s se cu!oasc si( ! acelasi timp( s cu!oasc Lumea( iar aceast cu!oastere este pe!tru el !epretuit( pe!tru c este Creli+ioasD( pe!tru c se refer la Eii!t8 Sanctificarea 8ietii E:emplul de mai sus !e a9ut s !tele+em ! ce perspecti2 se asa$ omul societtilor ar#aice( pe!tru care 2iata poate fi ! !tre+ime sa!ctificat8 Li9loacele pri! care se poate a9u!+e la sa!ctificare s !t !umeroase( !s

re$ultatul este aproape !totdeau!a acelasi7 2iata este trit pe dou pla!uri( desfsur !duRse ca e:iste!t uma! si particip !d ! acelasi timp la o 2iat tra!suma!( cea a Cosmosului sau a $eilor8 Putem presupu!e c( !trRu! trecut foarte !deprtat( toate or+a!ele si toate e:perie!tele fi$iolo+ice ale omului( toate +esturile sale a2eau o sem!ificatie reli+ioas8 Acest lucru este de la si!e !teles( pe!tru c toate comportame!tele uma!e au fost i!au+urate de Zei sau de Eroii ci2ili$atori i! illo tempore7 acestia !u !umai c au !temeiat !umeroasele mu!ci si feluri de a se #r!i( de a face dra+oste( de a se e:prima( dar c#iar si +esturi ! apare!t !e !sem!ate8 ! miturile australie!ilor &arad9eri( cei doi Eroi ci2ili$atori sRau ase$at !trRo a!umit po$itie pe!tru a uri!a( iar populatia &arad9eri imit c#iar si ! $ilele !oastre acest +est e:emplar8J Nu trebuie s mai spu!em c( la !i2elul e:perie!tei profa!e a -ietii( !u +sim !imic asem!tor8 Pe!tru omul areli+ios( toate e:perie!tele 2itale( at t se:ualitatea( c t si alime!tatia( mu!ca si 9ocul au fost desacrali$ate8 Cu alte cu2i!te( toate aceste acte fi$iolo+ice s !t lipsite de sem!ificatie spiritual( deci de o dime!siu!e cu ade2rat uma!8 Di!colo de aceast sem!ificatie reli+ioas pe care o dob !desc actele fi$iolo+ice ca imitatie a modelelor di2i!e( or+a!ele si fu!ctiile lor au fost 2alori$ate reli+ios pri! asimilare cu u!ele re+iu!i sau fe!ome!e cosmice8 Am !t l!it e:emplul clasic al femeii asimilate +liei si Pm !tuluiRLam( cel al actului se:ual asimilat #iero+amiei CerRPm !t si sem!atului8 Bmolo+rile omRU!i2ers s !t !s mult mai !umeroase8 U!ele par usor de stabilit( ca de pild cea di!tre oc#i si Soare( sau !tre cei doi oc#i si Soare si Lu!( sau !tre calota cra!ia! si Lu!a pli!( sau di!tre respiratie si 2 !t( !tre oase si pietre( !tre pr si iarb etc8 Istoricul reli+iilor !t l!este !s si alte omolo+ri( care implic u! simbolism mai elaborat si u! !tre+ sistem de corespo!de!te microcosmice si macrocosmice( ca de pild asimilarea p !tecelui sau a uterului cu pestera( a i!testi!elor cu labiri!turile( a respiratiei cu tesutul p !$ei( a 2e!elor si arterelor cu Soarele si Lu!a( a coloa!ei 2ertebrale cu A:is mu!di etc8 Nu toate aceste omolo+ri !tre trupul ome!esc si macrocosmos s !t atestate la primiti2i8 U!ele sisteme de corespo!de!te omRU!i2ers !u au fost defi!iti2ate dec t ! culturile mari ?I!dia( C#i!a( Brie!tul Apropiat a!tic( America Ce!tral@8 Pu!ctul lor de plecare este totusi repre$e!tat de culturile ar#aice8 Se !t l!esc la primiti2i sisteme de omolo+ie a!tropocosmic de o comple:itate e:traordi!ar( care do2edesc o putere de speculatie i!epui$abil8 Este de pild ca$ul do+o!ilor di! 2ec#ea Afric Bccide!tal fra!ce$8N Aceste omolo+ri a!tropocosmice !e i!teresea$ ! msura ! care Cascu!dD di2erse situatii e:iste!tiale8 Spu!eam c omul reli+ios trieste !trRo lume Cdesc#isD si c( pe de alt parte( e:iste!ta sa este Cdesc#isD spre Lume8 Aceasta !seam! c omul reli+ios este accesibil u!ui sir !esf rsit de e:perie!te reli+ioase pe care leRam putea !umi CcosmiceD8 Aseme!ea e:perie!te s !t !totdeau!a reli+ioase( deoarece Lumea este sacr8 Ca s le putem !tele+e( trebuie s ti!em seama de faptul c pri!cipalele fu!ctii fi$iolo+ice pot de2e!i ceremo!ii8 Se m! !c dup ritualuri( iar #ra!a este 2alori$at ! fu!ctie de diferitele reli+ii sau culturi7 alime!tele s !t socotite fie sacre( fie u! dar al $eilor( fie o ofra!d adus $eilor trupului ?cum este ca$ul ! I!dia( de pild@8 -iata se:ual este si ea rituali$at si( pri! urmare( omolo+at

at t fe!ome!elor cosmice ?ploaie( sem!at@( c t si actelor di2i!e ?#iero+amie CerRPm !t@8 U!eori( cstoria este 2alori$at pe trei pla!uri7 i!di2idual( social si cosmic8 La i!die!ii oma#a( de pild( satul este mprtit ! dou 9umtti( !umite Cerul si Pm !tul8 Cstoriile !u se pot face dec t !tre cele dou 9umtti e:o+ame si fiecare cstorie repet acel #ieros +amos primordial( adic u!irea Cerului cu Pm !tul8< Aceste omolo+ri a!tropocosmice( mai ales sacrame!tali$area co!secuti2 a 2ietii fi$iolo+ice( siRau pstrat !trea+a 2italitate c#iar ! reli+iile foarte e2oluate8 Pe!tru a !e mr+i!i la u! si!+ur e:emplu7 u!irea se:ual ca ritual( care a a9u!s la u! !i2el de presti+iu co!siderabil ! ta!trismul i!dia!8 I!dia !e arat ! c#ip strlucit cum u! act fi$iolo+ic poate fi tra!sformat ! ritual si cum acelasi act( o dat depsit perioada ritualist( poate fi 2alori$at ca Cte#!ic misticD8 Stri+tul sotului di! Bri#adara.%a&a Upa!is#ad7 CS !t Cerul( iar tu esti Pm !tulD 2i!e dup presc#imbarea sotiei sale ! altar al 9ertfei 2edice ?-I( I-( N@8 Eemeia !truc#ipea$ ! cele di! urm( ! reli+ia ta!tric( Pra&riti ?Natura@ si Zeita Cosmic( S#a&ti( ! 2reme ce brbatul se ide!tific cu S#i2a( Spiritul pur( !emiscat si se!i!8 U!irea se:ual ?mait#u!a@ este !ai!te de toate o i!te+rare a celor dou pri!cipii( NaturaRE!er+ie cosmic si Spiritul8 Iat ce arat u! te:t ta!tric7 CAde2rata u!ire se:ual este aceea di!tre $eita suprem S#a&ti si Spirit ?atma!@A celelalte !u s !t dec t raporturi car!ale cu femeileD?YUlar!a2a Ta!tra( -( ...R..J@8 Nu mai este 2orba de u! act fi$iolo+ic( ci de u! rit mistic7 parte!erii !u mai s !t fii!te ome!esti( ci CdetasatiD si liberi precum $eii8 Te:tele ta!trice subli!ia$ mereu c este 2orba de o tra!sfi+urare a e:perie!tei car!ale8 CPri! aceleasi acte careRi trimit pe u!ii oame!i ! I!fer!( u!de s !t co!dam!ati s ard 2reme de milioa!e de a!i( %o+i!ul si dob !deste m !tuirea 2es!ic8D0 Bri#adara.%a&a Upa!is#ad ?-( MI-( I@ arta de9a7 CCel care stie acest lucru( oricare ar fi pcatele sale( este curat( !u 2a mbtr !i !iciodat si 2a fi !emuritor8D Altfel spus( Ccel care stieD are o e:perie!t cu totul diferit dec t aceea a u!ui profa!( ceea ce !seam! c orice e:perie!t uma! poate fi tra!sfi+urat si trit pe u! alt pla!( tra!suma!8 E:emplul i!dia! !e arat la ce rafi!ame!t CmisticD poate a9u!+e sacrame!tali$area or+a!elor si a 2ietii fi$iolo+ice( pe care o +sim atestat la toate !i2elurile ar#aice de cultur8 Trebuie adu+at !s c 2alori$area se:ualittii ca mi9loc de participare la sacru ?de dob !dire( ! ca$ul I!diei( a strii supraome!esti a liberttii absolute@ !u este lipsit de prime9dii8 Ta!trismul a prile9uit c#iar ! I!dia ceremo!ii abera!te si 9os!ice8 ! alte prti( ! lumea primiti2( se:ualitatea ritual a fost !sotit de or+ii8 E:emplul de mai sus si pstrea$ totusi o 2aloare su+esti2( pe!tru c !e de$2luie o e:perie!t care !u mai este accesibil !trRo societate desacrali$at7 e:perie!ta u!ei 2ieti se:uale sa!ctificate8 Corp* cas* Cosmos Am 2$ut c omul reli+ios trieste !trRu! Cosmos Cdesc#isD si c el !susi este Cdesc#isD spre Lume( ceea ce !seam!7 a@ c se afl ! comu!icare cu $eiiA b@ c particip la sfi!te!ia Lumii8 Am putut co!stata( a!ali$ !d structura spatiului sacru( c omul reli+ios !u poate tri dec t !trRo lume Cdesc#isD( pe!tru c doreste s se afle !trRu! CCe!truD( u!de i se d posibilitatea s

comu!ice cu $eii8 Locui!ta sa este u! microcosmos( cum este de altfel si corpul lui8 Bmolo+area casRcorpRCosmos apare destul de timpuriu8 Se cu2i!e s !e oprim asupra acestui e:emplu( care !e arat cum pot fi rei!terpretate 2alorile reli+io$ittii ar#aice ! reli+iile si c#iar filo$ofiile de mai t r$iu8 ) !direa reli+ioas i!dia! a folosit di! pli! omolo+area traditio!al casR CosmosRcorp ome!esc( si este usor de !teles de ce7 corpul( ca si Cosmosul( este ! ultim i!sta!t o CstareD( u! sistem de co!ditio!ri asumat8 Coloa!a 2ertebral este asimilat St lpului cosmic ?s&amb#a@ sau Lu!telui Leru( respiratia este asemuit 2 !tului( buricul sau i!ima CCe!trului LumiiD si asa mai departe8 Bmolo+area se face !s si !tre corpul ome!esc si ritualul luat ! a!samblu7 locul 9ertfei( uste!silele si +esturile sacrificiale s !t asimilate diferitelor or+a!e si fu!ctii fi$iolo+ice8 Corpul ome!esc( omolo+at di! pu!ct de 2edere ritual Cosmosului sau altarului 2edic ?care este o ima+o mu!di@( este asimilat si u!ei case8 U! te:t #at#a%o+a 2orbeste despre corp ca despre Co cas cu u! st lp si !ou usiD ?)ora&s#a S#ata&a( .<@8 Cu alte cu2i!te( asum !duRsi ! mod co!stie!t starea e:emplar creia i este !trRu! fel predesti!at( omul se Ccosmici$ea$D( adic reproduce la scar uma! sistemul de co!ditio!ri reciproce si de ritmuri ce caracteri$ea$ si alctuieste o ClumeD( proprie oricrui u!i2ers8 Bmolo+area se face si ! se!s i!2ers( pe!tru c templul sau casa s !t la r !dul lor asemuite u!ui corp ome!esc8 CBc#iulD domului este u! terme! frec2e!t ! !umeroase traditii ar#itecturale86 Trebuie s ami!tim !s c fiecare di!tre aceste ima+i!i ec#i2ale!te H Cosmos( cas( corp ome!esc H are sau poate dob !di o Cdesc#idereD superioar( pri! care se poate trece ! cealalt lume8 Desc#i$tura di! partea de sus a u!ui tur! i!dia! poart( pri!tre alte !ume( si pe cel de bra#mara!d#ra( terme! care desem!ea$ Cdesc#i$turaD di! crestetul capului si care 9oac u! rol capital ! te#!icile %o+#i!oRta!triceA tot pe aici si ia $borul sufletul ! clipa mortii8 S ami!tim si obiceiul de a spar+e cra!iul %o+#i!ilor morti pe!tru a !les!i plecarea sufletului81 Bbiceiului i!dia! i corespu!d credi!tele( foarte rsp !dite ! Europa si ! Asia( dup care sufletul mortului iese pri! #or! ?+ur de fum@ sau pri! acoperis( mai precis pri! acea parte a acoperisului care se afl deasupra Cu!+#iului sacruD8I ! ca$ de a+o!ie prelu!+it( u!a sau mai multe sc !duri di! acoperis s !t !deprtate sau c#iar sfr mate8 Sem!ificatia acestui obicei este limpede7 sufletul se 2a despri!de mai usor de trupul su dac aceast alt ima+i!e a corpuluiRCosmos care este casa e spart ! partea de sus8 Este de la si!e !teles c toate aceste e:perie!te s !t i!accesibile omului areli+ios( !u doar pe!tru c moartea a fost pe!tru el desacrali$at( ci si pe!tru c el !u mai trieste !trRu! Cosmos propriuR$is si !uRsi mai d seama c faptul de a a2ea u! CcorpD si de a se i!stala !trRo cas ec#i2alea$ cu asumarea u!ei stri e:iste!tiale ! Cosmos( asa cum 2om 2edea ! cele ce urmea$8 Se cu2i!e s subli!iem c omolo+area omRcas si cu deosebire asimilarea crestetului cu acoperisul sau cupola sRau pstrat ! 2ocabularul mistic i!dia!8 E:perie!ta mistic fu!dame!tal( adic depsirea co!ditiei uma!e( este redat pri! dou ima+i!i7 spar+erea acoperisului si $borul ! 2$du#8 Te:tele

budiste 2orbesc despre ar#ati care C si iau $borul ! 2$du# spr+ !d acoperisul palatuluiD( care( Cdori!d s $boare( spar+ acoperisul casei si se !alt ! 2$du#D etc8/ Aceste ima+i!i pot fi i!terpretate ! dou feluri7 pe pla!ul e:perie!tei mistice( este 2orba de u! Ce:ta$D( deci de $borul sufletului pri! bra#mara!d#raA pe pla! metafi$ic( este 2orba de abolirea lumii co!ditio!ate8 Cele dou sem!ificatii ale C$boruluiD ar#atilor e:prim !s ruptura de !i2el o!tolo+ic si trecerea de la u! mod de a fi la u! altul sau( mai e:act( trecerea de la e:iste!ta co!ditio!at la u! mod de a fi !eco!ditio!at( adic de depli! libertate8 ! cea mai mare parte a reli+iilor ar#aice( C$borulD !seam! accesul la u! mod de a fi suprauma! ?Zeu( ma+icia!( CspiritD@( adic( ! ultim i!sta!t( libertatea depli! de miscare( deci dob !direa co!ditiei de CspiritD8 ! + !direa i!dia!( ar#atul care Cspar+e acoperisul caseiD si si ia $borul ! 2$du# do2edeste( cu a9utorul acestei ima+i!i( c a trecut di!colo de Cosmos si a a9u!s la u! mod de a fi parado:al( cu !eputi!t de co!ceput( cel al liberttii absolute ?oricum sRar !umi7 !ir2a.a( asams&rta( samad#i( sa#a9a etc8@8 Pe pla! mitolo+ic( +estul e:emplar al trecerii di!colo de Lume este ilustrat de Budd#a( care afirm c a CspartD Bul cosmic( Ccoa9a !estii!teiD( si a dob !dit Cpreafericita( u!i2ersala dem!itate a lui Budd#aD8.T E:emplul acesta !e arat c t de importa!t este pere!itatea sistemelor de simboluri ar#aice le+ate de locui!ta ome!easc8 Aceste sisteme de simboluri redau stri reli+ioase primordiale( dar care si pot modifica 2alorile( mbo+ti!duRse cu sem!ificatii !oi si i!te+r !duRse ! sisteme de + !dire di! ce ! ce mai bi!e articulate8 CLocuiestiD !trRu! corp la fel cum locuiesti !trRo cas ori ! Cosmosul pe care ti lRai furit tu !suti ?2e$i capitolul I@8 Brice stare le+al si perma!e!t implic !cadrarea !trRu! Cosmos( !trRu! U!i2ers perfect or+a!i$at( deci imitat dup modelul e:emplar al Creatiei8 Eiecare teritoriu locuit H Templu( cas( corp H este u! Cosmos( si fiecare Cosmos( dup modul su de a fi( pstrea$ o Cdesc#idereD( oricum sRar !umi aceasta ! di2ersele culturi ?Coc#iD al Templului( #or!( +ur de fum( bra#mara!d#ra etc8@8 !trRu! fel sau altul( Cosmosul locuit H fie c este corp( cas( teritoriu tribal( lumea ! totalitate H comu!ic pri! partea de sus cu u! alt !i2el( tra!sce!de!t8 Se !t mpl ca !trRo reli+ie acosmic( ca de pild cea di! I!dia dup budism( desc#iderea spre !i2elul superior s !u mai !sem!e trecerea de la co!ditia uma! la cea suprauma!( ci tra!sce!de!ta( abolirea Cosmosului( libertatea absolut8 E:ist o difere!t e!orm !tre sem!ificatia filo$ofic a Coului spartD de Budd#a sau a CacoperisuluiD spart de ar#ati si simbolismul ar#aic al trecerii de la Pm !t la Cer deRa lu!+ul lui A:is mu!di sau pri! +ura de fum8 Eilo$ofia si mistica i!dia! au ales( di!tre simbolurile care puteau reda ruptura o!tolo+ic si tra!sce!de!ta( aceast ima+i!e primordial a acoperisului spart8 Depsirea co!ditiei uma!e se !ftisea$( ima+istic( pri! distru+erea CcaseiD( adic a Cosmosului perso!al ales drept locui!t8 Brice Clocui!t stabilD ! care teRai Ci!stalatD ec#i2alea$( ! pla! filo$ofic( cu o stare e:iste!tial pe care tiRai asumatRo8 Ima+i!ea acoperisului spart !seam! c ai abolit orice CstareD( c ai ales !u i!stalarea ! lume( ci libertatea absolut( care implic ! + !direa i!dia! distru+erea oricrei lumi co!ditio!ate8

Nu este !e2oie s i!sistm prea mult asupra 2alorilor acordate de ctre u!ul di!tre co!tempora!ii !ostri !ereli+iosi corpului su( casei sale si u!i2ersului su( pe!tru a !e putea da seama de dista!ta urias care l desparte de oame!ii aparti! !d culturilor primiti2e si orie!tale de care am 2orbit mai !ai!te8 Tot asa cum locui!ta omului moder! siRa pierdut 2alorile cosmolo+ice( corpul su este lipsit de orice sem!ificatie reli+ioas ori spiritual8 Am putea spu!e( pe scurt( c pe!tru oame!ii moder!i lipsiti de reli+io$itate Cosmosul a de2e!it opac( i!ert si mut7 !u mai tra!smite !ici u! mesa9 si !u mai cupri!de !ici u! CcifruD8 Se!time!tul sfi!te!iei Naturii se mai pstrea$ ! Europa $ilelor !oastre( mai ales la populatiile rurale( u!de mai e:ist u! cresti!ism trit ca litur+#ie cosmic8 C t despre cresti!ismul societtilor i!dustriale( si mai ales al i!telectualilor( el siRa pierdut de mult 2alorile cosmice pe care le mai a2ea ! E2ul Lediu8 Aceasta !u !seam! !eaprat c ! mediul urba! cresti!ismul este Cde+radatD ori Ci!feriorD( ci doar c se!sibilitatea reli+ioas a populatiilor urba!e este mult srcit8 Litur+#ia cosmic( tai!a participrii Naturii la drama cristolo+ic au de2e!it i!accesibile pe!tru cresti!ii care triesc !trRu! oras moder!8 E:perie!ta lor reli+ioas !u mai este Cdesc#isD spre Cosmos( fii!d u!a strict perso!alA m !tuirea este o problem !tre om si Dum!e$eul suA ! cel mai bu! ca$( omul se recu!oaste respo!sabil !u doar ! fata lui Dum!e$eu( ci si ! fata Istoriei8 Cosmosul !u mai are !s !ici u! loc ! relatia omRDum!e$euRIstorie( ceea ce !seam! c Lumea !u mai este simtit( !ici mcar de cresti!ul aute!tic( ca o lucrare a lui Dum!e$eu8 Trecerea prin Poarta strmt Ceea ce am spus p ! acum despre simbolismul corpRcas si despre omolo+rile a!tropocosmice le+ate de aceasta este departe de a epui$a bo+tia e:traordi!ar a subiectului7 am fost !e2oiti s !e oprim doar asupra c tor2a aspecte( di!tre cele foarte !umeroase8 CCasaD H deopotri2 ima+o mu!di si replic a corpului ome!esc H 9oac u! rol de seam ! ritualuri si mitolo+ii8 ! u!ele culturi ?C#i!a protoistoric( Etruria etc8@( ur!ele fu!erare au forma u!ei case( cu o desc#i$tur ! partea de sus( pe u!de sufletul mortului poate i!tra si iesi8.. Ur!aRcas de2i!e !trRu! fel !oul CcorpD al rposatului8 Tot di!trRo csut( ! form de +lu+( iese Strmosul mitic( si tot !trRo casR ur!R+lu+ se ascu!de Soarele ! timpul !optii( i2i!duRse di! !ou ! $ori8.J E:ist( asadar( o le+tur structural !tre diferitele moduri de trecere7 de la !tu!eric la lumi! ?Soarele@( de la pree:iste!ta u!ei rase uma!e la ma!ifestarea ei ?Strmosul mitic@( de la -iat la Loarte si la !oua e:iste!t post4mortem ?sufletul@8 Am afirmat ! mai multe r !duri c orice form de CCosmosD H U!i2ersul( Templul( casa( corpul ome!esc H este !$estrat cu o Cdesc#idereD ! partea de sus8 Acum putem !tele+e mai bi!e sem!ificatia acestui simbolism7 desc#iderea !+duie trecerea de la u! mod de a fi la altul( de la o stare e:iste!tial la alta8 Brice e:iste!t cosmic este predesti!at CtreceriiD7 omul trece de la pre2iat la 2iat si ! cele di! urm la moarte( tot asa cum Strmosul mitic a trecut de la pree:iste!t la e:iste!t( iar Soarele de la !tu!eric la lumi!8 Trebuie remarcat c acest fel de CtrecereD se !cadrea$ !trRu! sistem mai comple:( ale crui articulatii leRam abordat c !d am 2orbit

despre Lu! ca ar#etip al de2e!irii cosmice( despre 2e+etatie ca simbol al re !!oirii u!i2ersale si mai ales despre !umeroasele feluri de repetare ritual a cosmo+o!iei( adic trecerea e:emplar de la 2irtual la formal8 Se cu2i!e s preci$m c toate aceste ritualuri si simbolisme ale CtreceriiD o+li!desc o co!ceptie specific a e:iste!tei uma!e7 la !astere( omul !u este !c des2 rsitA el trebuie s se !asc pe!tru a doua oar si a9u!+e s se mpli!easc trec !d de la o stare imperfect( embrio!ar( la starea des2 rsit de adult8 Cu alte cu2i!te( putem spu!e c e:iste!ta uma! ati!+e mpli!irea ! urma u!ui sir de rituri de trecere( adic de i!itieri succesi2e8 Ne 2om ocupa mai t r$iu de se!sul si fu!ctia i!itierii8 Ne 2om opri acum asupra simbolismului CtreceriiD( asa cum o !tele+e omul reli+ios ! mediul su familiar si ! 2iata de $i cu $i7 ! cas( de pild( pe drumul pe care mer+e la lucru( pe podurile pe care trece8 Acest simbolism face parte di! !ssi structura locui!tei8 Desc#iderea di! partea de sus !seam! dori!ta de a urca spre cer( dori!ta de tra!sce!de!t8 Pra+ul arat at t +ra!ita di!tre C !u!truD si C ! afarD( c t si posibilitatea de trecere di!trRo parte ! cealalt ?de la profa! la sacru( de pildA 2e$i capitolul I@8 Ideea de trecere prime9dioas este !s cel mai bi!e su+erat de ima+i!ile pu!tii si ale portii str mteA asa se si e:plic abu!de!ta acestor ima+i!i ! ritualurile si mitolo+iile i!itiatice si fu!erare8 I!itierea( ca si moartea( ca si cu!oasterea absolut sau credi!ta( ! iudeoR cresti!ism( ec#i2alea$ cu trecerea de la u! mod de a fi la altul si reali$ea$ o ade2rat mutatie o!tolo+ic8 Pe!tru a su+era trecerea parado:al ?care implic !totdeau!a o ruptur si o tra!sce!de!t@( di2ersele traditii reli+ioase au folosit di! pli! simbolismul Pu!tii prime9dioase sau cel al Portii str mte8 ! mitolo+ia ira!ia!( Pu!tea Ci!2at este trecut de rposati ! cltoria lor post4mortem7 pe!tru cei drepti este lat de !ou lu!+imi de la!ce( dar pe!tru !ele+iuiti este !+ust Cprecum tisul u!ui cutitD ?D !&ard( IM( MM( N@8 Sub Pu!tea Ci!2at se afl prpastia fr fu!d a I!fer!ului ?-id 2dat( III( 1@8 Tot pe Pu!tea aceasta trec misticii ! cltoria lor e:tatic spre CerA pe aici a urcat( ! spirit( Arda -ira$8.N -i$iu!ea Sf !tului Pa2el !e 2orbeste despre o pu!te !+ust Caseme!ea u!ui fir de prD( care lea+ lumea !oastr cu Paradisul8 Aceeasi ima+i!e o !t l!im la scriitorii si la misticii arabi7 pu!tea este Cmai subtire dec t u! fir de prD si lea+ Pm !tul de sferele astrale si de Paradis8 La fel( ! traditiile cresti!e( pctosii care !u puteau trece pu!tea erau a$2 rliti ! Iad8 Le+e!dele medie2ale 2orbesc despre Co pu!te ascu!s sub apD si despre u! podR spad( pe care eroul ?La!celot@ trebuie sRl treac descult si cu m i!ile +oale7 pu!tea este Cmai tioas dec t o coasD( iar trecerea se face Ccu suferi!t si durereD8 ! traditia fi!la!de$( o pu!te acoperit cu ace( cuie( brice strbate I!fer!ul7 pe ea trec at t mortii( c t si sama!ii( ! cltoria lor spre lumea de di!colo8 Descrieri asem!toare se !t l!esc cam peste tot ! lume8.< Trebuie preci$at c aceeasi ima+istic sRa pstrat pe!tru a su+era dificultatea cu!oasterii metafi$ice si( ! cresti!ism( a credi!tei8 CA!e2oie se poate clca pe tisul u!ui brici( spu! poetii( pe!tru a arta c t de +reu este drumul ctre cu!oasterea supremD ?Yaa#a Upa!is#ad( III( .<@8 CStr mt este poarta si !+ust este calea care duce la -iat( si puti!i s !t cei care o aflD ?Latei( 1( .<@8

Cele c te2a e:emple pri2itoare la simbolismul i!itiatic( fu!erar si metafi$ic al pu!tii si al portii !eRau artat cum a!ume e:iste!ta $il!ic si Cmica lumeD pe care o presupu!e H casa cu u!eltele( 2iata si +esturile de fiecare $i H pot fi 2alori$ate pe pla! reli+ios si metafi$ic8 Aceast 2iat obis!uit( de toate $ilele( este tra!sfi+urat ! e:perie!ta u!ui om reli+ios( care descoper peste tot u! CcifruD8 P ! si +estul cel mai obis!uit poate trimite la u! act spiritual8 Drumul si mersul pot fi tra!sfi+urate ! 2alori reli+ioase( deoarece orice drum poate simboli$a Ccalea 2ietiiD si orice mers u! Cpeleri!a9D( o cltorie spre Ce!trul Lumii8.0 Dac faptul de a a2ea o CcasD !seam! asumarea u!ei stri stabile ! Lume( cei care au re!u!tat la casele lor( peleri!ii si ascetii( si arat pri! CmersD( pri! !e !cetata lor miscare dori!ta de a iesi di! Lume( respi!+erea oricrei stri ! Lume8 Casa este u! CcuibD si( asa cum spu!e Pa!ca2ims#a Bra#ma.a ?MI( M-( .@( CcuibulD !seam! turme( copii si u! cmi!( adic simboli$ea$ lumea familial( social( eco!omic8 Cei care au ales cutarea( calea spre CCe!truD( trebuie s re!u!te la orice situatie familial si social( la orice CcuibD( spre a se co!sacra cu totul CmersuluiD ctre ade2rul suprem care( ! societtile foarte e2oluate( se co!fu!d cu Dum!e$eul ascu!s( Deus absco!ditus8.6 +ituri de trecere Asa cum sRa obser2at de mult 2reme( riturile de trecere 9oac u! rol importa!t ! 2iata omului reli+ios8.1 Er !doial( ritul de trecere pri! e:cele!t este repre$e!tat de i!itierea de pubertate( de trecerea de la o cate+orie de 2 rst la alta ?de la copilrie sau adolesce!t la ti!erete@8 E:ist !s si rituri de trecere la !astere( la cstorie ori la moarte( si sRar putea spu!e c( ! fiecare di!tre aceste ca$uri( este 2orba tot de o i!itiere( pe!tru c se petrece !totdeau!a o sc#imbare radical de re+im o!tolo+ic si de statut social8 Atu!ci c !d se !aste( copilul !u are dec t o e:iste!t fi$ic( !efii!d !c recu!oscut de familie( !ici primit de societate8 Riturile !depli!ite !dat dup !astere s !t acelea care i dau !ouR!scutului statutul de C2iuD propriuR$isA datorit acestor rituri( copilul este i!te+rat ! comu!itatea celor 2ii8 Si cstoria este u! prile9 de trecere de la u! +rup socioRreli+ios la altul8 T !rul cstorit prseste +rupul celibatarilor pe!tru a lua parte de acum !ai!te la cel al capilor de familie8 Brice cstorie implic o te!siu!e si o prime9die( decla!sea$ o cri$A de aceea se face pri!trRu! rit de trecere8 )recii !umeau cstoria telos( co!sacrare( iar ritualul !uptial l ami!tea pe cel al misterelor8 ! ceea ce pri2este moartea( riturile s !t cu at t mai comple:e cu c t este 2orba !u doar de u! Cfe!ome! !aturalD ?2iata sau sufletul care prsesc trupul@( ci si de o sc#imbare de re+im deopotri2 o!tolo+ic si social7 rposatul trebuie s treac pri! a!umite !cercri de care depi!de propria lui soart di!colo de morm !t( dar trebuie ! acelasi timp s fie recu!oscut si acceptat de comu!itatea mortilor8 La u!ele popoare( doar !+roparea ritual co!firm moartea( cel care !u este !morm !tat dup obicei !efii!d socotit mort8 ! alte prti( moartea cui2a !u este recu!oscut ca fii!d ade2rat dec t dup !depli!irea ceremo!iilor fu!erare sau c !d sufletul rposatului a fost !sotit pri! ritualuri la !oua sa locui!t( ! lumea de di!colo( si a fost !t mpi!at acolo de comu!itatea mortilor8 Pe!tru omul areli+ios( !asterea( cstoria( moartea

s !t e2e!ime!te care !u pri2esc dec t i!di2idul si familia acestuia si doar arareori H ! ca$ul u!or sefi de stat ori al u!or politicie!i H repre$i!t e2e!ime!te cu implicatii politice8 Di!trRo perspecti2 areli+ioas a e:iste!tei( toate aceste CtreceriD siRau pierdut caracterul ritual7 ele !u mai !seam! !imic altce2a dec t ceea ce arat actul co!cret al u!ei !asteri( al u!ui deces ori al u!ei u!iri se:uale recu!oscute ! mod oficial8 S mai adu+m c o e:perie!t cu totul areli+ioas a 2ietii se !t l!este destul de rar ! stare pur( c#iar si ! societtile cele mai seculari$ate8 B aseme!ea e:perie!t cu totul areli+ioas ar putea de2e!i cure!t !trRu! 2iitor mai mult sau mai puti! !deprtat( dar deocamdat este destul de rar8 Ceea ce se !t l!este ! lumea profa! este o seculari$are radical a mortii( a cstoriei si a !asterii( dar( cum 2om 2edea ! cele ce urmea$( se mai pstrea$ !c urme si !ostal+ii ale comportame!telor reli+ioase abolite8 C t despre ritualurile i!itiatice propriuR$ise( se cu2i!e s facem deosebirea di!tre i!itierile de pubertate ?cate+orie de 2 rst@ si ceremo!iile de i!trare !trR o societate secret7 difere!ta cea mai importa!t co!st ! faptul c toti adolesce!tii trebuie s treac pri! i!itierea de 2 rst( ! 2reme ce societtile secrete !u s !t re$er2ate dec t u!ui !umr restr !s de adulti8 I!stituirea i!itierii de pubertate pare s fie mai 2ec#e dec t aceea a societtii secreteA este de altfel si mai rsp !dit( fii!d atestat la !i2elurile cele mai ar#aice de cultur( ca de pild la australie!i si la locuitorii Srii de Eoc8 Nu !eRam propus s descriem aici ceremo!iile i!itiatice ! toat comple:itatea lor8 Ceea ce !e i!teresea$ este faptul c( !c di! stadiile ar#aice de cultur( i!itierea 9oac u! rol capital ! pre+tirea reli+ioas a omului si co!st ! ese!t !trRo sc#imbare de re+im o!tolo+ic pe!tru !eofit8 Acest lucru !i se pare foarte importa!t pe!tru !tele+erea omului reli+ios( deoarece !e arat c omul societtilor primiti2e !u se socoteste C mpli!itD asa cum este el CdatD la !i2elul !atural al e:iste!tei7 ca s a9u!+ om propriuR$is( trebuie s prseasc pri! moarte aceast 2iat di!t i ?!atural@ si s re!asc la o alt 2iat( superioar( care este deopotri2 reli+ioas si cultural8 Cu alte cu2i!te( primiti2ul si asa$ idealul de uma!itate pe u! pla! supraome!esc8 Dup prerea lui( .T !u poti fi om mpli!it dec t dup ce ai depsit si ai abolit !trRu! fel uma!itatea C!aturalD( pe!tru c i!itierea se reduce ! cele di! urm la o e:perie!t parado:al( supra!atural( a mortii si a !2ierii( sau a u!ei a doua !asteriA JT riturile i!itiatice cupri!$ !d !cercri( moartea si !2ierea simbolic au fost !temeiate de ctre $ei( Eroii ci2ili$atori ori Strmosii miticiA aceste rituri au deci o ori+i!e supraome!easc si( mpli!i!duRle( !eofitul imit u! comportame!t supraome!esc( di2i!8 Se cu2i!e s reti!em acest lucru( care arat !c o dat c omul reli+ios se 2rea deosebit de ceea ce este la !i2el C!aturalD si se strduieste s se mpli!easc dup ima+i!ea ideal care iRa fost de$2luit pri! mituri8 Bmul primiti2 !cearc s ati!+ u! ideal reli+ios de uma!itate( si acest efort co!ti!e +erme!ii tuturor eticilor elaborate mai t r$iu ! societtile e2oluate8 Bi!e !teles( i!itierea ca act reli+ios !u mai e:ist ! societtile areli+ioase co!tempora!e8 Dar( dup cum 2om putea co!stata ! cele ce urmea$( patter!Rurile i!itierii se mai pstrea$ !c( desi puter!ic desacrali$ate( ! lumea moder!8 %enomenologia initierii

I!itierea cupri!de !deobste o tripl re2elatie7 a sacrului( a mortii si a se:ualittii8.I Copilul !u cu!oaste !imic di! aceste e:perie!teA i!itiatul le cu!oaste( si le asum si le i!te+rea$ ! !oua sa perso!alitate8 S mai adu+m c( dac !eofitul moare la 2 rsta copilriei( ! timpul 2ietii profa!e( !ere+e!erate( ca s re!asc la o e:iste!t !ou( sa!ctificat( re!aste si la u! mod de a fi care !+duie cu!oasterea( stii!ta8 I!itiatul !u este !umai u! C!ouR!scutD( ori u! C !2iat di! mortiD( ci este u! om care stie( care cu!oaste tai!ele( care a a2ut re2elatii de ordi! metafi$ic8 ! timpul uce!iciei sale di! pdure( !2at tai!ele sacre7 miturile le+ate de $ei si de ori+i!ea lumii( !umele ade2rate ale $eilor( rolul si ori+i!ea i!strume!telor rituale folosite ! timpul ceremo!iilor de i!itiere ?de pild acele bullRroarers( cutitele de sile: pe!tru circumci$ie etc8@8 I!itierea ec#i2alea$ cu maturi$area spiritual( si !t l!im aceast tem ! toat istoria reli+ioas a ome!irii7 i!itiatul( cel care a ptru!s tai!ele( este cel care stie8 Ceremo!ia !cepe !totdeau!a pri! desprtirea !eofitului de familie si retra+erea sa ! pdure8 E:ist de pe acum u! simbol al Lortii7 pdurea( 9u!+la( !tu!ericul repre$i!t lumea de di!colo( CI!fer!ulD8 ! u!ele locuri se crede c 2i!e u! ti+ru care i poart pe ca!didati ! spi!are p ! ! pdure7 fiara l !truc#ipea$ pe Strmosul mitic( Dasclul i!itierii( care i co!duce pe adolesce!ti ! I!fer!8 ! alte prti( se crede c !eofitul este !+#itit de u! mo!stru( ! p !tecele cruia dom!este Noaptea cosmic7 este lumea embrio!ar a e:iste!tei( at t pe pla! cosmic( c t si pe pla!ul 2ietii ome!esti8 ! !umeroase re+iu!i e:ist ! pdure o colib i!itiatic( u!de ti!erii ca!didati trec pri!trRo parte di! !cercri si !2at traditiile secrete ale tribului8 Br( coliba i!itiatic simboli$ea$ p !tecele mamei8./ Loartea !eofitului !seam! !toarcerea la starea embrio!ar( ceea ce !u trebuie !teles doar ! se!sul fi$iolo+iei ome!esti( ci si !trRo acceptie cosmolo+ic7 starea foetal ec#i2alea$ cu o !toarcere pro2i$orie la modul 2irtual( precosmic8 Alte ritualuri pu! ! lumi! simbolismul mortii i!itiatice8 La u!ele popoare( ca!didatii s !t !+ropati sau culcati ! !iste +ropi proaspt spate( sau s !t acoperiti cu cre!+i si trebuie s stea !emiscati precum mortii( ori s !t frecati pe tot trupul cu u! praf alb ca s seme!e cu spectrele8 Neofitii imit de altfel comportame!tul spectrelor( pe!tru c !u se slu9esc de m i!i si de de+ete ca s m! !ce( ci apuc #ra!a cu di!tii( cum se crede c fac sufletele mortilor8 ! sf rsit( c#i!urile pe care le sufer urmresc s arate( pri!tre altele( c !eofitul supus torturii si mutilrii trebuie s fie c#i!uit( sf siat( fiert ori fript de ctre demo!iiRdascli ai i!itierii( adic Strmosii mitici8 Suferi!tele fi$ice corespu!d strii celui care este Cm !catD de demo!ulRfiar( sf rtecat de coltii mo!strului i!itiatic( mistuit ! p !tecele acestuia8 Lutilrile ?scosul di!tilor( tierea de+etelor@ cupri!d si ele u! simbolism al mortii8 Lutilrile s !t le+ate ! cea mai mare parte de di2i!ittile lu!are8 Br( Lu!a dispare periodic( moare( re!sc !d dup trei !opti8 Simbolismul lu!ar arat c moartea este prima co!ditie a oricrei re+e!erri mistice8 ! afar de operatiile specifice( cum ar fi circumci$ia si subi!ci$ia( precum si de mutilrile i!itiatice( mai s !t si alte sem!e e:terioare care !ftisea$ moartea si !2ierea7 tatua9e( sacrificri8 C t despre simbolismul re!asterii mistice( acesta se pre$i!t sub !umeroase forme8 Ca!didatii primesc alte !ume( care 2or fi de acum !ai!te !umele lor ade2rate8 La u!ele triburi(

ti!erii i!itiati trebuie s uite tot ceea ce li sRa !t mplat ! 2iata a!terioar7 !dat dup i!itiere s !t #r!iti ca !iste copii mici( s !t dusi de m ! si s !t !2tati di! !ou cum s se comporte8 De obicei( ti!erii !2at ! pdure o limb !ou( sau cel puti! u! 2ocabular secret( accesibil doar i!itiatilor8 Dup cum se 2ede( o dat cu i!itierea totul !cepe di! !ou8 Simbolismul celei deRa doua !asteri se e:prim u!eori pri! +esturi co!crete8 La u!ele popoare ba!tu( !ai!te de a fi circumcis( biatul este supus u!ei ceremo!ii cu!oscute sub !umele de Ca doua !astereD8JT Tatl sacrific u! berbecA dup trei $ile( !2eleste copilul ! prapure si ! pielea a!imalului8 !ai!te de a fi !s !2elit( copilul trebuie s se urce ! pat si s tipe ca u! !ouR!scut8 Trebuie apoi s stea timp de trei $ile !2elit ! pielea de berbec8 La acelasi popor( mortii s !t !+ropati dup ce au fost !2eliti ! piei de berbec si ase$ati ! po$itia ftului8 Simbolismul re!asterii mitice pri! mbrcarea ritual !trRo piele de a!imal este atestat de altfel ! culturile foarte e2oluate ?I!dia( E+iptul a!tic@8 ! sce!ariile i!itiatice( simbolismul !asterii se altura aproape !totdeau!a simbolismului Lortii8 ! co!te:tele i!itiatice( moartea !seam! depsirea co!ditiei profa!e( !esa!ctificate( co!ditia Comului !aturalD( care !u cu!oaste sacrul si !u !tele+e spiritul8 Tai!a i!itierii i de$2luie treptat !eofitului ade2ratele dime!siu!i ale e:iste!tei7 i!troduc !duRl ! sacru( i!itierea l obli+ sRsi asume respo!sabilitatea de om8 Trebuie s reti!em de aici u! eleme!t importa!t( si a!ume c accesul la spiritualitate este redat( ! societtile ar#aice( pri!trRu! simbolism al Lortii si al u!ei !oi !asteri8 Confrerii ale 'r'atilor si societti secrete ale femeilor Riturile de i!trare ! societtile de brbati folosesc aceleasi !cercri si reiau aceleasi sce!arii i!itiatice8 !s( cum am mai spus( aparte!e!ta la co!freriile de brbati presupu!e o selectie7 !u toti cei care au trecut pri! i!itierea de pubertate 2or face parte di! societatea secret( desi toti doresc acest lucru8J. -om da u! si!+ur e:emplu7 la triburile africa!e ma!d9a si ba!da e:ist o societate secret cu!oscut sub !umele de N+a&ola8 Dup mitul po2estit !eofitilor ! timpul i!itierii( mo!strul N+a&ola a2ea puterea de aRi ucide pe oame!i( !+#iti!duRi( si de aRi scuipa apoi( re !!oiti8 Neofitul este b+at !trRo cusc repre$e!t !d corpul mo!strului8 Aude de acolo +lasul !spim !ttor al lui N+a&ola( este biciuit si torturatA i se spu!e c Ca a9u!s ! p !tecele lui N+a&olaD si este pe cale de a fi mistuit8 Dup ce trece si pri! alte !cercri( dasclul i!itiator 2esteste ! cele di! urm ca N+a&ola( care l i!itiase pe !eofit( lRa scuipat8JJ Re+sim aici simbolismul mortii pri! !+#itirea de ctre u! mo!stru( simbolism at t de importa!t ! i!itierile de pubertate8 S !u uitm c riturile de i!trare !trRo co!frerie secret corespu!d !tru totul i!itierilor de pubertate7 reclu$iu!e( torturi si !cercri i!itiatice( moarte si !2iere( impu!ere a u!ui !ou !ume( !2tare a u!ei limbi secrete etc8 E:ist si i!itieri femi!i!e8 Nu trebuie s !e asteptm s re+sim ! riturile i!itiatice si tai!ele re$er2ate femeilor acelasi simbolism sau( mai bi!e $is( e:presii simbolice ide!tice celor care fac parte di! i!itierile si co!freriile masculi!e8 E:ist totusi u! eleme!t comu!( si a!ume o e:perie!t reli+ioas profu!d pe care se !temeia$ toate aceste rituri si mistere8 Accesul la

sacralitate( asa cum se de$2luie ea pri! asumarea co!ditiei de femeie( este eleme!tul fu!dame!tal at t al riturilor i!itiatice de pubertate( c t si al celor de i!trare ! societtile secrete femi!i!e ?]eiberbb!de@8 I!itierea !cepe o dat cu prima me!struatie8 Acest simptom fi$iolo+ic determi! o ruptur( smul+erea fetei di! lumea ei obis!uit7 t !ra este imediat i$olat( desprtit de comu!itate si dus !trRo colib a!ume( ! pdure sau doar !trRu! colt !tu!ecos al locui!tei8 T !ra catame!ial trebuie s stea !trRo po$itie a!ume( destul de i!comod( si s se fereasc de ra$ele Soarelui si de ati!+erea celorlalti8 Poart u! 2esm !t a!ume sau u! sem!( o culoare care i este !trRu! fel re$er2at( si trebuie s se #r!easc doar cu alime!te crude8 I$olarea si reclu$iu!ea ! !tu!eric( !trRo colib lipsit de lumi!( ! pdure( !e trimit la simbolismul mortii i!itiatice a bietilor i$olati ! pdure( !c#isi ! colibe8 E:ist totusi o deosebire( si a!ume aceea c( la fete( i$olarea are loc !dat dup prima me!struatie( fii!d deci i!di2idual( ! 2reme ce la bieti este colecti28 Deosebirea se e:plic pri! aspectul fi$iolo+ic al sf rsitului copilriei( les!e de obser2at la fete8 Ti!erele alctuiesc ! cele di! urm u! +rup( iar ! acest ca$ i!itierea este colecti2 si !credi!tat u!or btr !e8 C t despre ]eiberbb!de( acestea s !t !totdeau!a le+ate de tai!a !asterii si a fertilittii8 Tai!a !asterii( adic descoperirea de ctre femeie a darului su de creatoare pe pla!ul 2ietii( este o e:perie!t reli+ioas care !u poate fi tra!spus ! terme!i de e:perie!t masculi!8 Se poate !tele+e de ce !asterea a stat la ba$a u!or ritualuri secrete femi!i!e care aduc u!eori cu !iste ade2rate mistere8 Urme ale acestor mistere sRau pstrat c#iar si ! Europa8JN Ca si ! ca$ul brbatilor( e:ist !umeroase forme de asociatii femi!i!e ! care secretul si misterul sporesc treptat8 La !ceput( este i!itierea +e!eral( pri! care trece orice fat si orice t !r cstorit( si care a9u!+e la i!stituirea acelor ]eiberbb!de8 E:ist apoi asociatiile femi!i!e de mistere( ca ! Africa sau ca +rupurile Le!adelor di! A!tic#itate8 Se stie c aceste co!frerii femi!i!e secrete au disprut foarte t r$iu8 Moarte si initiere Simbolismul si ritualul i!itiatic care cupri!d !+#itirea de ctre u! mo!stru au ocupat u! loc importa!t at t ! i!itieri( c t si ! miturile eroice si ! mitolo+iile Lortii8 Simbolismul !toarcerii ! p !tece are !totdeau!a o 2aloare cosmolo+ic8 ! c#ip simbolic( lumea !trea+ se !toarce( o dat cu !eofitul( ! Noaptea cosmic( pe!tru a putea fi apoi creat di! !ou( adic pe!tru a putea fi re+e!erat8 Dup cum am 2$ut ?capitolul II@( mitul cosmolo+ic este rostit ! scopuri terapeutice8 Pe!tru a putea fi 2i!decat( u! bol!a2 trebuie a9utat s se !asc di! !ou( iar modelul ar#etipal al !asterii este cosmo+o!ia8 Lucrarea Timpului trebuie abolit( spre a se putea a9u!+e di! !ou la clipa auroral di!ai!tea Creatiei( ceea ce !seam!( ! pla! uma!( !toarcerea la Cfila albD a e:iste!tei( la !ceputul absolut( c !d !imic !u era !c !ti!at( !imic !u era !c stricat8

Ptru!derea ! p !tecele mo!strului H sau C !+ropareaD simbolic( sau i$olarea ! caba!a i!itiatic H ec#i2alea$ cu o !toarcere ! !tu!ericul primordial( ! Noaptea cosmic8 Iesirea di! p !tece( ori di! caba!a !tu!ecoas( ori di! Cmorm !tulD i!itiatic ec#i2alea$ cu o cosmo+o!ie8 Loartea i!itiatic repet !toarcerea e:emplar ! *aos( pe!tru a permite repetarea cosmo+o!iei si pre+tirea !oii !asteri8 !toarcerea ! *aos se 2erific u!eori ! cele mai mici am!u!te7 este( de pild( ca$ul bolilor i!tiatice ale 2iitorilor sama!i( care au fost adesea socotite ade2rate !ebu!ii8 Asistm( !trRade2r( la o cri$ total( care duce u!eori la de$i!te+rarea perso!alittii8J< C*aosul psi#icD arat c omul profa! este pe cale de a se Cdi$ol2aD si c o !ou perso!alitate este pe pu!ctul de a se !aste8 !tele+em de ce aceeasi sc#em i!itiatic H suferi!te( moarte si !2iere ?reR !astere@ H se re+seste ! toate misterele( at t ! riturile de pubertate( c t si ! cele de i!trare !trRo societate secret( si de ce acelasi sce!ariu poate fi descifrat ! tulburtoarele e:perie!te i!time care preced 2ocatia mistic ?la primiti2i( Cbolile i!itiaticeD ale 2iitorilor sama!i@8 Bmul societtilor primiti2e sRa strduit s !2i!+ moartea( tra!sform !dRo ! rit de trecere8 Altfel spus( la primiti2i moartea !seam! prsirea a ce2a ce !u era ese!tial( de obicei 2iata profa!8 Asadar( moartea a9u!+e s fie socotit suprema i!itiere si !ceputul u!ei !oi e:iste!te spiritualeA mai mult !c( !asterea( moartea si re+e!erarea ?reR!asterea@ au fost !telese drept cele trei mome!te ale aceleiasi tai!e( si toat strda!ia spiritual a omului ar#aic a !cercat s arate c !u trebuie s e:iste !ici o ruptur !tre cele trei mome!te8 Nu te poti opri !trRu!ul di! aceste trei mome!te8 Liscarea( re+e!erarea co!ti!u la !esf rsit8 Repeti mereu cosmo+o!ia( ca s fii si+ur c faci bi!e u! a!ume lucru H u! copil( de pild( ori o cas H( sau ti mpli!esti o 2ocatie spiritual8 De aceea riturile de i!itiere au !totdeau!a o 2ale!t cosmo+o!ic8 !$ doua nastere" si (mislirea spiritual Sce!ariul i!itiatic( adic moartea di! co!ditia profa! urmat de reR!asterea !trRo lume sacr( ! lumea $eilor( 9oac u! rol importa!t ! reli+iile e2oluate8 U! e:emplu bi!ecu!oscut este cel al sacrificiului la i!die!i( cu scopul de a dob !di dup moarte Cerul( sederea alturi de $ei sau calitatea de $eu ?de2atma@8 Cu alte cu2i!te( se dob !deste pri! sacrificiu o co!ditie supraome!easc( iar re$ultatul poate fi omolo+at cu cel obti!ut pri! i!itierile ar#aice8 Cel ce face sacrificiul trebuie s fie !s mai !t i co!sacrat de ctre preoti( iar aceast co!sacrare ?di&s#a@ implic u! simbolism i!itiatic de sor+i!te obstetricA de fapt( di&s#a l tra!sform pri! ritual pe cel ce trebuie s fac sacrificiul ! ft( fc !duRl s se !asc pe!tru a doua oar8 Te:tele i!sist cu deosebire asupra sistemului de omolo+are pri! care cel care face sacrificiul este supus u!ui re+ressus ad uterum( urmat de o !ou !astere8J0 Iat( de pild( ce spu!e Aitare%a Bra#ma.a ?I( N@7 CPreotii presc#imb ! ft pe cel cruia i dau co!sacrarea ?di&s#a@8 l stropesc cu ap7 apa este sm !ta brbteascW l duc !trRo !cpere a!ume7 !cperea este p !tecele ! care se !toarce cel care face di&s#aA l !deam! asadar s i!tre ! p !tecele care l asteapt8 l acoper cu u! 2esm !tA 2esm !tul este am!io!ulW Pe deasupra se pu!e o piele de a!tilop !ea+rA corio!ul este( !trRade2r( deasupra am!io!uluiW Si!e pum!ii str !si pe!tru

c ftul are pum!ii str !si c !d st ! p !tece( copilul are pum!ii str !si c !d se !asteJ6W Desface pielea de a!tilop si o d 9os( ca s se poat mbiaA copiii 2i! pe lume fr corio!8 si pstrea$ 2esm !tul ca s i!tre( si de aceea copilul se !aste !2elit ! am!io!8D Cu!oasterea sacr si( pri! e:te!sie( !telepciu!ea s !t socotite ca fii!d rodul u!ei i!itieri( si se cu2i!e ami!tit ca u! fapt sem!ificati2 c simbolismul obstetric le+at de tre$irea co!stii!tei supreme se re+seste at t ! 2ec#ea I!die( c t si ! )recia8 Nu de+eaba se compara Socrate cu o moas( pe!tru c l a9uta pe om s se !asc la co!stii!ta de si!e( aducea pe lume Comul !ouD8 Acelasi simbolism se re+seste ! traditia budist7 clu+rul si prsea !umele de familie si de2e!ea Cfiul lui Budd#aD ?sa&%aRputto@( pe!tru c era C!scut pri!tre sfi!tiD ?ari%a@8 Asa cum spu!ea 2orbi!d despre si!e Yassapa7 CEiu !atural al Preafericitului( !scut di! +ura lui( di! d#amma ?Doctri!a@( slefuit de d#ammaD etc8 ?Sac%utta Ni&a%a( II( JJ.@8 Nasterea i!itiatic presupu!ea moartea di! e:iste!ta profa!8 Sc#ema sRa pstrat at t ! #i!duism( c t si ! budism8 \o+#i!ul Cmoare di! aceast 2iatD pe!tru a re!aste la u! alt mod de a fi( acela repre$e!tat de eliberare8 Budd#a arta calea si mi9loacele de a muri di! co!ditia uma! profa!( adic scla2ia si !estii!ta( pe!tru a re!aste ! libertate( fericire si !ir2a.a8 Termi!olo+ia i!dia! a re!asterii i!itiatice ami!teste u!eori simbolismul ar#aic al Ctrupului !ouD dob !dit de !eofit pri! i!itiere8 C#iar Budd#a o spu!e7 CLeRam artat !2tceilor mei mi9loacele pri! care pot crea( por!i!d de la acest corp ?alctuit di! cele patru eleme!te( supuse stricciu!ii@( u! alt corp de substa!t i!telectual ?rUpim ma!oma%am@( !tre+ si !$estrat cu !susiri tra!sce!de!tale ?ab#i!i!dri%am@8DJ1 Simbolismul celei deRa doua !asteri sau al $mislirii ca acces la spiritualitate a fost preluat si 2alori$at de ctre iudaismul ale:a!dri! si de ctre cresti!ism8 Eilo! foloseste di! pli! tema $mislirii ! le+tur cu !asterea 2ietii spirituale la o 2iat superioar ?cf8 de e:8 Abra#am( MM( //@8 La r !dul su( Sf !tul Pa2el 2orbeste de Cfiu spiritualD( de fiii pe care iRa !scut pri! credi!t8 CTit( ade2ratul meu fiu dup credi!ta cea de obsteD ?Epistol ctre Tit( .( <@8 CTe ro+ pe ti!e pe!tru fiul meu( pe care lRam !scut fii!d ! la!turi( B!isimD ?Epistol ctre Eilimo!( .T@8 Nu este ca$ul s !e oprim asupra deosebirilor di!tre CfiiiD pe care i C$misleaD C !tru credi!tD apostolul Pa2el si Cfiii lui Budd#aD( sau cei pe care i Caducea pe lumeD Socrate( ori C!ouR!scutiiD di! i!itierile primiti2e8 Deosebirile s !t e2ide!te8 Puterea !ssi a ritului era cea care CucideaD si C !2iaD !eofitul ! societtile ar#aice( tot asa cum puterea ritului l presc#imba ! ft pe cel ce urma s fac u! sacrificiu( la #i!dusi8 Dimpotri2( Budd#a C!steaD pri! C+urD( adic fc !duRsi cu!oscut doctri!a ?d#amma@A datorit cu!oasterii supreme de$2luite de d#amma( !2tcelul se !stea la o !oua 2iat( care l putea duce p ! ! pra+ul Nir2a!ei8 La r !dul su( Socrate spu!ea c face e:act ceea ce face o moas( adic a9uta la C2e!irea pe lumeD a omului ade2rat pe care fiecare l purta ! si!e8 Pe!tru Sf !tul Pa2el( situatia este diferit7 el C$misleaD fii spirituali pri! credi!t( adic pri!trRo tai! !temeiat de Cristos !susi8

De la o reli+ie la alta( de la o +!o$ sau de la o !telepciu!e la alta( tema str2ec#e a celei deRa doua !asteri capt 2alori !oi( care sc#imb u!eori cu totul co!ti!utul e:perie!tei8 Rm !e totusi u! eleme!t comu!( i!2ariabil( care ar putea fi defi!it astfel7 accesul la 2iata spiritual cupri!de !totdeau!a moartea di! co!ditia profa!( urmat de o !ou !astere8 Sacrul si profanul n lumea modern Desi am struit asupra i!itierii si a riturilor de trecere( subiectul este departe de a fi fost epui$at( asa c !u putem afirma dec t c am despri!s c te2a aspecte ese!tiale8 Pe!tru c am 2orbit ce2a mai mult despre i!itiere( am fost !e2oiti s trecem peste o serie !trea+ de situatii socioRreli+ioase de mare importa!t pe!tru !tele+erea lui #omo reli+iosus7 !u am ami!tit deci !imic despre Su2era!( despre sama!( despre preot( despre r$boi!ic etc8 Cu alte cu2i!te( lucrarea de fat este sumar si i!complet( si !u poate fi socotit dec t o scurt i!troducere !tr4u! subiect e:trem de bo+at8 Acest subiect e:trem de bo+at !u pre$i!t i!teres doar pe!tru istoricii reli+iilor( pe!tru et!olo+i si sociolo+i( ci si pe!tru istorici( psi#olo+i si filo$ofi8 Cu!oasterea strilor asumate de omul reli+ios( ptru!derea ! u!i2ersul su spiritual !seam!( ! ultim i!sta!t( o mai bu! cu!oastere +e!eral a omului8 Este ade2rat c strile asumate de omul reli+ios al societtilor primiti2e si al ci2ili$atiilor str2ec#i au fost demult depsite de Istorie( ceea ce !u !seam! c au si disprut fr s lase 2reo urmA datorit lor s !tem ceea ce s !tem( si putem spu!e asadar c ele fac parte di! propria !oastr istorie8 Asa cum am afirmat de at tea ori( omul reli+ios si asum u! mod de e:iste!t specific ! lume si( ! pofida !umrului apreciabil de forme istoricoRreli+ioase( acest mod specific poate fi !totdeau!a recu!oscut8 Bricare ar fi co!te:tul istoric ! care se !cadrea$( #omo reli+iosus crede !totdeau!a ! e:iste!ta u!ei realitti absolute( sacrul( care tra!sce!de aceast lume( u!de totusi se ma!ifest( sa!ctific !dRo si fc !dRo real8 *omo reli+iosus crede c ori+i!ea 2ietii este sacr si c e:iste!ta uma! si actuali$ea$ toate pote!tele ! msura ! care este reli+ioas( adic ! msura ! care particip la realitate8 Zeii au creat omul si Lumea( Eroii ci2ili$atori au des2 rsit Creatia( iar istoria tuturor acestor lucrri di2i!e si semidi2i!e sRa pstrat ! mituri8 Reactuali$ !d istoria sacr( imit !d comportame!tul di2i!( omul se i!stalea$ si rm !e ! prea9ma $eilor( adic ! real si ! sem!ificati28 Nu este +reu de 2$ut ce a!ume deosebeste modul de a fi ! lume de e:iste!ta u!ui om areli+ios8 Lai !t i de toate( omul areli+ios respi!+e tra!sce!de!ta( accept relati2itatea CrealittiiD si c#iar se !doieste u!eori de se!sul e:iste!tei8 Larile culturi ale trecutului au cu!oscut si ele oame!i areli+iosi( care au e:istat poate si la !i2elurile ar#aice de cultur( desi !u s !t !c atestati de !ici u! docume!t8 Abia societtile occide!tale moder!e fa2ori$ea$ ma!ifestarea ple!ar a omului areli+ios8 Bmul moder! areli+ios si asum o !ou stare e:iste!tial( recu!osc !duRse doar ca subiect si a+e!t al Istoriei si refu$ !d orice c#emare la tra!sce!de!t8 Cu alte cu2i!te( !u accept !ici u! model de uma!itate ! afar de co!ditia uma!( asa cum poate fi ea descifrat ! di2ersele situatii istorice8 Bmul se fureste pe si!e( si !u a9u!+e s se fureasc !tru totul dec t ! msura ! care se

desacrali$ea$ si desacrali$ea$ lumea8 Sacrul este pri! e:cele!t o piedic ! calea liberttii sale8 Bmul !u 2a de2e!i el !susi dec t ! clipa ! care 2a fi ! !tre+ime demistificat( si !u 2a fi cu ade2rat liber dec t dup ceRl 2a fi ucis pe ultimul $eu8 Nu !eRam propus s abordm aici aceast luare de po$itie filo$ofic8 Trebuie totusi s co!statm c( ! ultim i!sta!t( omul moder! areli+ios si asum o e:iste!t tra+ic si c ale+erea sa e:iste!tial !u este lipsit de mretie8 Acest om areli+ios desci!de !s di! #omo reli+iosus si este( fie c 2rea sau !u( opera acestuia( adic sRa co!stituit datorit u!or stri asumate de strmosii si( fii!d ! cele di! urm re$ultatul u!ui proces de desacrali$are8 Asa cum CNaturaD este u! produs al seculari$rii treptate a Cosmosului( lucrare a lui Dum!e$eu( omul profa! este re$ultatul u!ei desacrali$ri a e:iste!tei uma!e8 Aceasta !seam! !s c omul areli+ios sRa co!stituit( spre deosebire de predecesorul su( strdui!duRse s se C+oleascD de orice urm de reli+io$itate si de sem!ificatie tra!suma!8 El se recu!oaste pe si!e ! msura ! care Cse eliberea$D si Cse purificD de CsuperstitiileD strmosilor si8 Cu alte cu2i!te( omul profa!( fie c 2rea sau !u( mai pstrea$ !c urme ale comportame!tului omului reli+ios( !s +olite de orice sem!ificatie reli+ioas8 Brice ar face( poart o moste!ire si !uRsi poate aboli trecutul( fii!d el !susi produsul acestuia8 Bmul areli+ios este alctuit di!trRu! sir de !e+ri si de refu$uri( dar este obsedat ! co!ti!uare de realittile de care sRa lepdat8 Ca s aib o lume a lui( a desacrali$at lumea ! care triau strmosii( fii!d !e2oit s adopte u! comportame!t co!trar celui de di!ai!te( dar pe care l simte mereu( sub o form sau alta( +ata s i$buc!easc ! ad !cul fii!tei lui8 Asa cum am mai artat( omul areli+ios ! stare pur este u! fe!ome! mai de+rab rar( c#iar si ! cea mai desacrali$at di!tre societtile moder!e8 La9oritatea celor Cfr reli+ieD au !c u! comportame!t reli+ios( c#iar dac !uRsi dau seama8 Nu este 2orba doar de multimea CsuperstitiilorD sau a CtabuurilorD omului moder!( care au toate o structur si o ori+i!e ma+icoR reli+ioas8 Bmul moder!( care se simte si se preti!de areli+ios( dispu!e !c de o !trea+ mitolo+ie ascu!s si de !umeroase ritualisme de+radate8 Petrecerile care !sotesc A!ul Nou sau mutarea !trRo cas !ou pre$i!t( sub form laici$at( structura u!ui ritual de !!oire8 Acelasi fe!ome! se poate co!stata cu prile9ul serbrilor si petrecerilor care !sotesc cstoria sau !asterea u!ui copil( obti!erea u!ui loc !ou de mu!c( o promo2are social etc8 SRar putea scrie o !trea+ lucrare despre miturile omului moder!( despre mitolo+iile ascu!se ! spectacolele careRi fac plcere( ! crtile pe care le citeste8 Ci!emato+raful( ade2rat Cfabric de 2iseD( preia si foloseste !e!umrate moti2e mitice7 lupta di!tre Erou si Lo!stru( !fru!trile si !cercrile i!itiatice( fi+urile si ima+i!ile e:emplare ?CEataD( CEroulD( peisa9ul paradi$iac( CI!fer!ulD etc8@8 P ! si lectura are o fu!ctie mitolo+ic( !u !umai pe!tru c !locuieste rostirea miturilor ! societtile ar#aice si literatura oral( care se mai pstrea$ ! comu!ittile rurale di! Europa( ci mai ales pe!tru c lectura i permite omului moder! o Ciesire di! TimpD( asem!toare cu cea !les!it de mituri8 Eie cRsi ComoarD timpul cu u! roma! politist ori ptru!de ! u!i2ersul temporal stri! pe careRl repre$i!t orice roma!( omul moder!

este proiectat( pri! lectur( ! afara duratei sale perso!ale si i!te+rat altor ritmuri( tri!d !trRo alt CistorieD8 La9oritatea celor Cfr reli+ieD !u s !t de fapt eliberati de comportame!tele reli+ioase( de teolo+ii si mitolo+ii( fii!d u!eori pri!si !tr4u! ade2rat #tis ma+icoRreli+ios( de+radat p ! la caricatur si( pri! urmare( +reu de recu!oscut8 Procesul desacrali$rii e:iste!tei uma!e a dat !astere adesea la forme #ibride de ma+ie tri2ial si de reli+io$itate de fatad8 Nu !e + !dim !icidecum la !e!umratele Creli+ii miciD care au rsrit precum ciupercile ! orasele moder!e( la biserici( secte si scoli pseudoRoculte( !eospiritualiste sau asaR$is ermetice( pe!tru c aceste fe!ome!e ti! tot de sfera reli+io$ittii( desi repre$i!t( aproape fr e:ceptie( aspecte abera!te de pseudomorfo$8 Nu facem c tusi de puti! alu$ie la !umeroasele miscri politice si profetisme sociale( a cror structur mitolo+ic este usor de +#icit( ca s !u mai 2orbim de fa!atismul reli+ios8 A9u!+e s dm u! si!+ur e:emplu( ami!ti!d structura mitolo+ic a comu!ismului si se!sul su es#atolo+ic8 Lar: preia si prelu!+este u!ul di! marile mituri es#atolo+ice ale lumii asiaticoR meditera!ee!e( si a!ume rolul i$b2itor al celui Drept ?CalesulD( Cu!sulD( C!e !ti!atuld( CtrimisulDA ! $ilele !oastre( proletariatul@( ale crui suferi!te s !t c#emate s sc#imbe statutul o!tolo+ic al lumii8 Societatea fr clase despre care 2orbea Lar: si disparitia te!siu!ilor istorice si +sesc de fapt precede!tul ! mitul - rstei de Aur( cu care ar !cepe si sRar sf rsi Istoria( dup !umeroase traditii8 Lar: a mbo+tit acest mit str2ec#i cu o !trea+ ideolo+ie mesia!ic iudeoRcresti!7 pe de o parte( rolul profetic si fu!ctia soteriolo+ic pe care i le recu!oaste proletariatuluiA pe de alt parte( lupta fi!al di!tre Bi!e si Ru( care ar putea fi asemuit fr +reutate cu !fru!tarea apocaliptic di!tre Cristos si A!ticrist( urmat de i$b !da #otr toare a celui di!t i8 Nu este deloc lipsit de importa!t faptul c Lar: preia spera!ta es#atolo+ic iudeoRcresti! !trRu! sf rsit absolut al Istoriei( ceea ce l deosebeste de alti filo$ofi istoricisti ?de pild( Croce si Brte+a % )asset@( pe!tru care te!siu!ile Istoriei s !t co!substa!tiale co!ditiei uma!e si !u pot fi !iciodat abolite ! !tre+ime8 Comportame!tele reli+ioase camuflate sau de+e!erate !u se !t l!esc doar ! Creli+iile miciD sau ! misticile politice( ci si ! miscrile care se proclam laice si c#iar a!tireli+ioase8 Nudismul sau miscrile pe!tru libertatea se:ual absolut se ba$ea$ de pild pe ideolo+ii ! care se pot deslusi urmele C!ostal+iei ParadisuluiD( dori!ta de !toarcere la starea ede!ic de di!ai!tea cderii( c !d !u e:ista pcat si !ici ruptur !tre plcerile cr!ii si co!stii!t8 Este de aseme!ea i!teresa!t de obser2at c sce!ariile i!itiatice se pstrea$ ! !umeroase fapte si +esturi ale omului areli+ios di! $ilele !oastre8 Nu !e referim( desi+ur( la situatiile care cupri!d u! a!umit tip de i!itiere( fr !doial de+radatA de pild r$boiul( si ! primul r !d luptele i!di2iduale ?mai ales di!tre a2iatori@( care presupu! C !cercriD omolo+abile celor care fceau parte di! i!itierile militare traditio!ale( c#iar dac( ! $ilele !oastre( combata!tii !uRsi mai dau seama de sem!ificatia profu!d a C !cercrilorD si !u se mai folosesc de 2aloarea lor i!itiatic8 C#iar u!ele te#!ici specifice 2remurilor moder!e( cum este psi#a!ali$a( mai pstrea$ sc#ema i!itiatic8 Pacie!tului i se cere s coboare ! ad !cul fii!tei sale( sRsi retriasc trecutul( sRsi !fru!te di! !ou traumele( iar aceast operatie prime9dioas seam!( di! pu!ct de

2edere formal( cu cobor rea i!itiatic ! CI!fer!D( pri!tre lar2e( si cu luptele cu Cmo!striiD8 Asa cum i!itiatul trebuia s ias !2i!+tor di! !cercrile la care fusese supus( s CmoarD si s C !2ieD pe!tru a putea a9u!+e la o e:iste!t pe depli! respo!sabil si desc#is 2alorilor spirituale( pacie!tul supus psi#a!ali$ei ! $ilele !oastre trebuie sRsi !fru!te propriul Csubco!stie!tD( b !tuit de lar2e si mo!stri( spre aRsi recpta s!tatea psi#ic si a se i!te+ra ! lumea 2alorilor culturale8 I!itierea este at t de str !s le+at de modul de a fi al e:iste!tei uma!e !c t u! mare !umr de +esturi si fapte ale omului moder! repet sce!arii i!itiatice8 De multe ori( Clupta cu 2iataD( C !cercrileD si C+reuttileD aflate ! calea u!ei 2ocatii ori a u!ei cariere ami!tesc !trRu! fel de !cercrile i!itiatice7 ! urma Clo2iturilorD pe care le primeste( a Csuferi!teiD si a Cc#i!urilorD morale sau c#iar fi$ice la care este supus( u! t !r Cse !cearcD pe si!e( si cu!oaste posibilittile( de2i!e co!stie!t de puterile sale si a9u!+e ! cele di! urm el !susi( adult si creator di! pu!ct de 2edere spiritual ?este 2orba( desi+ur( de spiritualitate asa cum este ea !teleas ! lumea moder!@8 Brice e:iste!t uma! este alctuit di!trRu! sir de !cercri si cupri!de e:perie!ta repetat a CmortiiD si a C !2ieriiD8 Di! pespecti2 reli+ioas( e:iste!ta se !temeia$ deci pe i!itiere( si sRar putea spu!e c#iar c( ! msura ! care a9u!+e s se mpli!easc( e:iste!ta uma! este ea !ssi o i!itiere8 ! +e!eral( ma9oritatea celor Cfr reli+ieD mai mprtsesc pseudoreli+ii si mitolo+ii de+radate( ceea ce !u este de mirare( de 2reme ce omul profa! este urmasul lui #omo reli+iosus si !uRsi poate a!ula propria istorie( altfel spus comportame!tele strmosilor si reli+iosi( datorit crora este ceea ce este8 Cu at t mai mult cu c t o mare parte a e:iste!tei sale se #r!este di! pulsiu!i i$2or te di! ad !cul fii!tei( di! $o!a !umit i!co!stie!t8 U! om e:clusi2 ratio!al este o abstractiu!e( !u poate fi !t l!it ! realitate8 Brice fii!t ome!easc este alctuit deopotri2 di! acti2itate co!stie!t si e:perie!te iratio!ale8 Br( co!ti!utul si structurile i!co!stie!tului pre$i!t asem!ri i$bitoare cu ima+i!ile si fi+urile mitolo+ice8 Nu 2rem s se !telea+ c mitolo+iile s !t CprodusulD i!co!stie!tului( pe!tru c modul de a fi al mitului este tocmai faptul c el se de$2luie ca mit( arat c u! lucru sRa !t mplat ! c#ip e:emplar8 Litul este u! CprodusD al i!co!stie!tului ! aceeasi msur ! care se poate afirma c Doam!a Bo2ar% este CprodusulD u!ui adulter8 Co!ti!utul si structurile i!co!stie!tului s !t totusi re$ultatul u!or stri e:iste!tiale str2ec#i( mai ales al u!or stri criticeA de aceea i!co!stie!tul are o aur reli+ioas8 Brice cri$ e:iste!tial repu!e ! discutie at t realitatea Lumii( c t si pre$e!ta omului ! Lume7 cri$a e:iste!tial este de fapt Creli+ioasD( pe!tru c fii!ta se co!fu!d cu sacrul( la !i2elurile ar#aice de cultur8 Dup cum am 2$ut( Lumea se !temeia$ pe e:perie!ta sacrului( si cea mai eleme!tar di!tre reli+ii este !ai!te de toate o o!tolo+ie8 Cu alte cu2i!te( ! msura ! care este re$ultatul !e!umratelor e:perie!te e:iste!tiale( i!co!stie!tul !u poate s !u seme!e cu diferitele u!i2ersuri reli+ioase8 Cci reli+ia este solutia e:emplar a oricrei cri$e e:iste!tiale( !u !umai pe!tru c se poate repeta la !esf rsit( ci si pe!tru c este socotit de ori+i!e tra!sce!de!tal si( pri! urmare( 2alori$at ca re2elatie primit di!trRo alt lume( tra!suma!8 Solutia reli+ioas !u !umai c re$ol2 cri$a( dar ! acelasi timp Cdesc#ideD e:iste!ta ctre a!umite 2alori care !u mai s !t !ici

!t mpltoare( !ici particulare( permit !duRi astfel omului s depseasc situatiile perso!ale si s a9u!+ ! cele di! urm ! lumea spiritului8 Nu !e propu!em s de$2oltm aici toate co!seci!tele acestei le+turi di!tre co!ti!utul si structurile i!co!stie!tului( pe de o parte( si 2alorile reli+iei( pe de alt parte8 Am ami!tit acest lucru doar pe!tru a putea arta c omul( c#iar si cel mai areli+ios( mai pstrea$ !c ! ad !cul fii!tei sale u! comportame!t orie!tat reli+ios8 !s Cmitolo+iile pri2ateD ale omului moder!( 2isurile si fa!tasmele sale !u se pot ridica la re+imul o!tolo+ic al miturilor( pe!tru c !u au fost trite de omul total( si !u tra!sform o situatie particular ! situatie e:emplar8 De aseme!ea( !eli!istile si frm !trile omului moder!( e:perie!tele sale o!irice ori ima+i!are( desi Creli+ioaseD di! pu!ct de 2edere formal( !u se i!te+rea$( ca la #omo reli+iosus( !trRo ]elta!sc#auu!+ si !u !temeia$ u! comportame!t8 U! si!+ur e:emplu !e 2a a9uta s !tele+em mai bi!e deosebirile di!tre aceste dou cate+orii de e:perie!te8 Acti2itatea i!co!stie!t a omului moder! l co!fru!t mereu cu !e!umrate simboluri( fiecare di!tre acestea a2 !d u! mesa9 de tra!smis sau o misiu!e de !depli!it( pe!tru a asi+ura sau a restabili ec#ilibrul psi#ic8 Asa cum am 2$ut( simbolul !u !umai c Cdesc#ideD lumea( dar l si a9ut pe omul reli+ios s a9u!+ la u!i2ersal8 Datorit simbolurilor( omul iese di! starea sa particular si Cse desc#ideD spre +e!eral si u!i2ersal8 Simbolurile tre$esc e:perie!ta i!di2idual si o presc#imb ! act spiritual( ! stp !ire metafi$ic a Lumii8 Aflat ! fata u!ui copac oarecare( simbol al Arborelui Lumii si ima+i!e a -ietii cosmice( u! om al societtilor premoder!e poate a9u!+e la cea mai !alt spiritualitate7 !tele+ !d simbolul( el reuseste s triasc u!i2ersalul8 -i$iu!ea reli+ioas a Lumii si ideolo+ia care o o+li!deste i !+duie s foloseasc aceast e:perie!t i!di2idual( s o Cdesc#idD spre u!i2ersal8 Ima+i!ea Arborelui este !c destul de frec2e!t ! u!i2ersul ima+i!ar al omului moder! areli+ios( repre$e!t !d u! cifru al 2ietii sale profu!de( al dramei care se petrece ! i!co!stie!tul su si care pri2este i!te+ritatea 2ietii sale psi#ome!tale( asadar propria sa e:iste!t8 At ta 2reme !s c t simbolul Arborelui !u tre$este co!stii!ta total a omului Cdesc#i$ !dRoD ctre u!i2ersal( !u se poate spu!e c siRa !depli!it fu!ctia p ! la capt8 Bmul !u a fost dec t ! parte Ci$b2itD di! starea i!di2idual( ceea ce lRa fcut( de pild( s i!tre !trRo cri$ de profu!$ime si sRsi recapete ec#ilibrul psi#ic pe!tru mome!t ame!i!tat( dar !u s se !alte la spiritualitate si s aib re2elatia u!eia di!tre structurile realului8 Acest e:emplu poate arta( dup prerea !oastr( c omul areli+ios al societtilor moder!e este !c #r!it si a9utat de acti2itatea i!co!stie!tului su( fr s ati!+ !s o e:perie!t si o 2i$iu!e a lumii cu ade2rat reli+ioase8 I!co!stie!tul i ofer solutii la problemele propriei e:iste!te( !depli!i!d astfel rolul reli+iei( pe!tru c !ai!te de a de2e!i( pri! reli+ie( creatoare de 2alori( e:iste!ta i datorea$ reli+iei i!te+ritatea8 SRar putea spu!e c#iar c( !trRo a!umit msur( la oame!ii moder!i care se proclam areli+iosi reli+ia si mitolo+ia sRau CcuibritD u!de2a ! !oaptea i!co!stie!tului( ceea ce !seam! si c posibilittile de a a9u!+e la o e:perie!t reli+ioas a 2ietii $ac ascu!se u!de2a ! strfu!durile fii!tei lor8 Di!trRo perspecti2 iudeoRcresti!( sRar putea spu!e c#iar c !o!Rreli+ia ec#i2alea$ cu o !ou CcdereD a omului7 omul areli+ios pare sRsi fi pierdut capacitatea de a tri co!stie!t reli+ia( deci de a o !tele+e si de a siRo asumaA ! strfu!durile

fii!tei sale( urmele !s !u sRau sters cu totul( tot asa cum( dup prima CcdereD( desi orbit spiritual( strmosul lui( omul primordial( Adam( mai pstrase destul !telepciu!e ca s poat re+si urmele lui Dum!e$eu ! Lume8 Dup prima CcdereD( reli+io$itatea se prbusise la !i2elul co!stii!tei sf siateA dup cea deRa doua( sRa prbusit si mai 9os( ! strfu!durile i!co!stie!tului( si a fost CuitatD8 Aici se opresc co!sideratiile istoricului reli+iilorA de aici !cepe misiu!ea filo$ofului( a psi#olo+ului si c#iar a teolo+ului8

4Sf3rsit4

Eleme!te biblio+rafice Introducere CAILLBIS( R8( L=*omme et le sacr; ?Paris( ./N/A ed8 a doua( ./0N@8 CLELEN( C8( Die Reli+io!e! der Erde ?Lb!c#e!( ./J1@8 CBRCE( L8 si R8 LBRTIER( *istoire +;!;rale des reli+io!s( IR- ?Paris( ./<<R./0T@8 DURY*EIL( E8( Les Eormes ;l;me!taires de la 2ie reli+ieuse ?Paris( ./.J@8 ELIADE( L8( Trait; d=#istoire des reli+io!s ?Paris( ./</@8 YeNI)( E8( C#ristus u!d die Reli+io!e! der Erde( IRIII( ?Ereibur+ im Breis+au( ./0.@8 LEEU]( )8 2a! der( P#'!ome!olo+ie der Reli+io! ?Tbbi!+e!( ./NNA ed8 a doua( ./00@A id8( L=*omme primitif et la reli+io! ?Paris( ./<T@8 L5-\RBRU*L( L8( Le Sur!aturel et la Nature da!s la me!talit; primiti2e ?Paris( ./N.@A id8( La L%t#olo+ie primiti2e ?./N0@8 LB]IE( R8 *8( Primiti2e Reli+io! ?Ne" \or&( ./J<@8 LAUSS( L8( si *8 *UBERT( L;la!+es d=#istoire des reli+io!s ?Paris( ./T/@8 BTTB( R8( Das *eili+e ?Breslau( ./.1@A id8( Aufs't$e das Numi!ose betreffe!d ?)ot#a( ./JN@8 PINARD DE LA BBULLA\E( *8( L=5tude compar;e des reli+io!s( J 2ol8 ?Paris( ./JJA ed8 a IIIRa( re2$ut si adu+it( ./J/@8 Capitolul nti ALLCRBET( A8 *8( T#e Circle a!d t#e Cross( IRII( ?Lo!dra( ./J1R./NT@8 BB)BRAS( ]8( CIdeas of space a!d time i! t#e co!ceptio! of primiti2e reli+io!D ?America! A!t#ropolo+istA !r8 sp8 J1( ./.1( pp8 JT0RJ66@8 CBBLARAS]AL\( A8 Y8( CS%mbolism of t#e DomeD ?I!dia! *istorical fuarterl%( MI-( ./NI( pp8 .R06@8 CUILLANDRE( G8( La Droite et la )auc#e da!s les pogmes #om;riVues ?Paris( ./<.@8 DEEEBNTAINES( P8( );o+rap#ie et Reli+io!s ?Paris( ./<I@8 ELIADE( L8( Le L%t#e de l=5ter!el Retour ?Paris( ./</@( cap8 IRIIA id8( Ima+es et S%mboles ?Paris( ./0J@( pp8 NNR1J8 *ENTZE( C8( Bro!$e+er't( Yultbaute!( Reli+io! im 'lteste! C#i!a der S#a!+R Zeit ?A!2ers( ./0.@8

LUS( P8( Barabudur8 EsVuisse d=u!e #istoire du boudd#isme fo!d;e sur la critiVue arc#;olo+iVue des te:tes( IRII ?*a!oi( ./N0@8 SEDLLA\R( *8( Die E!tste#u!+ der Yat#edrale ?Zbric#( ./0T@8 ]ENSINCY( A8 G8( T#e Ideas of t#e ]ester! Semites co!cer!i!+ t#e Na2el of t#e Eart# ?Amsterdam( ./.6@8 Capitolul II De ,re +i%,ul acru1 CBBLARAS]AL\( A8( Time a!d Eter!it% ?Asco!a( ./<1@8 CBRBIN( *8( CLe Temps c%cliVue da!s le ma$d;isme et da!s l=isma;lismeD ?Era!osRGa#rbuc#( MM( ./0J( pp8 .</RJ.I@8 CULLANN( B8( C#ristus u!d die Zeit ?Basel( ./<6@8 ELIADE( L8( Le L%t#e de l=5ter!el Retour( cap8 IIRIIIA id8( CLe temps et l=;ter!it; da!s la pe!s;e i!die!!eD ?Era!osRGa#rbuc#( MM( ./0.( pp8 J./R J0JA Ima+es et S%mboles( Paris( ./0J( pp8 1NR../@8 LAUSS( L8( si *8 *UBERT( CLa repr;se!tatio! du temps da!s la reli+io! et la ma+ieD ?L;la!+es d=#istoire des reli+io!s( ./T/( pp8 ./TRJJ/@8 LUS( P8( CLa !otio! de temps r;2ersible da!s la m%t#olo+ie boudd#iVueD ?A!!uaire de l=5cole pratiVue des *autes 5tudes( Sectio! des Scie!ces reli+ieuses( Lelu!( ./N/@8 NILSSBN( L8 P8( Primiti2e Time Rec&o!i!+ ?Lu!d( ./JT@8 PUEC*( *8 C#8( CLa +!ose et le tempsD ?Era!osRGa#rbuc#( MM( ./0J( pp8 01R ..<@8 ]ENSINCY( A8 G8( CT#e Semitic Ne" \ear a!d t#e Bri+i! of Esc#atolo+%D ?Acta Brie!talia( I( ./JN( pp8 .0IR.//@8 De ,re %ituri1 BAULANN( *8( Sc#hpfu!+ u!d Ur$eit des Le!sc#e! im L%t#us der afri&a!isc#e! -hl&er ?Berli!( ./N6@8 CAILLBIS( R8( Le L%t#e et l=*omme ?Paris( ./NI@8 )USDBRE( )8( L%t#e et L;tap#%siVue ?Paris( ./0N@8 GENSEN( Ad8 E8( Das reli+ihse ]eltbild ei!er frb#e! Yultur ?Stutt+art( ./<I@A id8( L%t#os u!d Yult bei Natur2hl&er! ?]iesbade!( ./0.@8 YLUCY*B*N( C8( CL%t#s a!d Rituals( a )e!eral T#eor%D ?*ar2ard T#eolo+ical Re2ie"( N0( ./<J( pp8 <0R1/@8 L5-\RBRU*L( L8( La L%t#olo+ie primiti2e8 Le mo!de m%t#iVue des Australie!s et des Papous ?Paris( ./N6@8

LALINB]SYI( Br8( L%t# i! Primiti2e Ps%c#olo+% ?Lo!dra( ./J6@8 PREUSS( Y8 T#8( Die reli+ihse )estalt der L%t#e! ?Tbbi!+e!( ./NN@8 Capitolul III ALT*EIL( E8( Terra Later ?)iesse!( ./N.@8 DIETERIC*( A8( Lutter Erde ?ed8 a IIIRa( Leip$i+RBerli!( ./J0@8 ELIADE( L8( Trait; d=#istoire des reli+io!s ?Paris( ./</@( cap8 -IIIA id8( L%t#es( ri2es et m%stgres ?./01@8 ERAZER( Sir Games( T#e )olde! Bou+#( IRMII ?ed8 a IIIRa( Lo!dra( ./..R ./.I@A id8( T#e ]ors#ip of Nature( I ?Lo!dra( ./J6@8 *ENTZE( C8( L%t#es et s%mboles lu!aires ?A!2ers( ./NJ@8 N\BER)( B8( Yi!d u!d Erde ?*elsi!&i( ./N.@8 PETTAZZBNI( R8( L=o!!iscie!$a di Dio ?Tori!o( ./00@8 ]ENSINCY( A8 G8( Tree a!d Bird as Cosmolo+ical S%mbols i! ]ester! Asia ?Amsterdam( ./J.@8 Capitolul I8 DUL5ZIL( )8( Gupiter( Lars( fuiri!us ?Paris( ./<.@A id8( *orace et les Curiaces ?./<J@A id8( Les Dieu: I!doREurop;e!s ?./0J@8 ELIADE( L8( Naissa!ces m%stiVues ?Paris( ./01@8 *ENTZE( C8( Tod( Auferste#u!+( ]eltord!u!+8 Das m%t#isc#e Bild im 'lteste! C#i!a ?Zbric#( ./00@8 *eELER( B8( )e#eimbb!de der )erma!e!( I ?Era!&furt am Lai!( ./N<@8 GENSEN( Ad8 E8( Besc#!eidu!+ u!d Reife$eremo!ie! bei Natur2hl&er! ?Stutt+art( ./NJ@8 PEUCYERT( ]8E8( )e#eim&ulte ?*eidelber+( ./0.@8 SC*URTZ( *8( Alters&lasse! u!d L'!!erbb!de ?Berli!( ./TJ@8 ]EBSTER( *8( Primiti2e Secret Societ% ?Ne" \or&( ./TI@8 ]IDEN)REN( )8( *oc#+ott+laube im alte! Ira! ?Uppsala( ./NI@8 ]IYANDER( S8( Der arisc#e L'!!erbu!d ?Lu!d( ./NI@A id8( -a%u( I ?UppsalaR Leip$i+( ./<.@8 ]BLERAL( R8( Sc#"ertta!$ u!d L'!!erbu!d( IRIII ?Yassel( ./N6 si urm8@A id8( C]eiberbb!deD ?Zeitsc#rift fbr -ol&s&u!de( MLII( ./NJ( pp8 .<N si urm8@8