Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie N.

Testemitanu Catedra pediatrie si neonatologie FEC MF

Recomandarea metodica la tema:


Autorii: Liudmila Cerempei, d.h.s.m., professor universitar,

Hemoragiile gactrointestinale la copii


Scopul: a face cunostinta medicilor cursanti cu aspecte actuale in etiopatogenie, diagnostic, tratament si supravegherea copiilor cu hemoragiile gactrointestinale la copii. O iectivele: 1.Hemoragiile gactrointestinale la copii 2. Manifestarile hemoragiei gastrointestinal 3. tiologia hemoragiilor digestive !. "oli sistemice asociate cu hemoragiile gastrointestinal #. Hemoragiile din compartimentul superior a tu$ului digestive %. &emnele clinice a 'ocului hemoragic (n depeneden)* de gradul hemoragie +. valuarea pacientului cu hemoragie ,.Metode de tratament -.Resuscitarea cu lichide 1.. &upravegherea copiilor Cursantul tre uie s! posed! 1.Cunoa'terea defini)iei de hemoragie gactrointestinal* la copii

2. Manifestarile hemoragiei gastrointestinal 3. tiologia hemoragiilor digestive !./iferen)ierea hemoragiilor din compartimentul superior a tu$ului digestive si din compartimentul inferior a tu$ului digestiv #. &emnele clinice a 'ocului hemoragic (n depeneden)* de gradul hemoragie %. valuarea pacientului cu hemoragie. Acordarea primului a0utor +. Metode de tratament ,. Resuscitarea cu lichide -. &upravegherea copiilor Motivarea Hemoragiile din compartimentul superior a tu$ului digestiv: 1n hiperten2ia portala e3trahepatica 4 #%5, in +35 de ca2uri evolutia recidivanta 1n fi$ro2a congenitala hepatica 4 3.5, in ,.5 cu caracter recidivant 1n ciro2a hepatica 6+,!5 1 fa2a terminala a $olii

"eg!turile integrale
Catedra terapie a. !,# Catedra de medicina de familie a.3,# Catedra de farmacologie a.3 Catedra de farmocologie clinica a.#, re2identiat Catedra de fi2iologie 7a.28, fi2iopatologie 7a. 38. Catedra de patomorfologie a. 3. "iteratura pentru cuno#tin$ele de a%!. 1.9:rotocoale de diagnostic 'i tratament. ;hid practic de pediatrie<. =.1.Chi'in*u 2.... 2.A. "aranov, .>limanscaia, ;. Rimarciuc 4 9;astroenterologie pediatric*<, Moscova 2..2. 3. Ciofu , C. Ciofu 4 9 sen)ialul (n pedistrie<, "ucure'ti 2..!. !.Cerempei L., ?. &chi)co 4 9"oala ulceroas*<, Chi'in*u 1--,. #.@. Corovina 4 9Constipa)ia la copii (n primii ani de via)*<, Moscova 2..!. %.;uideline Aitle Management of acute loBer gastrointestinal 7;18 $leeding. CniversitD of :ennsDlvania Health &Dstem 7C:H&8. Management of acute loBer ;1 $leeding. :hiladelphia 7:A8: CniversitD of :ennsDlvania Health &Dstem 7C:H&8E 2..- Fan. % p. +.;uideline Aitle Care of the patient Bith aneurDsmal su$arachnoid hemorrhage. American Association of @euroscience @urses. Care of the

patient Bith aneurDsmal su$arachnoid hemorrhage. ;lenvieB 71L8: American Association of @euroscience @ursesE 2..+. 3. p. ,.;uideline Aitle Management of acute upper and loBer gastrointestinal $leeding. A national clinical guideline. &cottish 1ntercollegiate ;uidelines @etBorG 7&1;@8. Management of acute upper and loBer gastrointestinal $leeding. A national clinical guideline. din$urgh 7&cotland8: &cottish 1ntercollegiate ;uidelines @etBorG 7&1;@8E 2.., &ep. #+ p. 7&1;@ pu$licationE no. 1.#8. -.Ghidirim Gh., Cicala E., Gutu E. et al. Hemoragiile digestive superioare nonvariceale.Chisinau, 2009, p. 240-286. 0.!o"ert #. $rceci, #an %. Hann, &'en (. )mith. (ediatric Hematolog*. +hird Edition, 2006, 826. "iteratura recomandat! 1.9:rotocoale de diagnostic 'i tratament. ;hid practic de pediatrie<. =.1.Chi'in*u 2.... 2.A. "aranov, .>limanscaia, ;. Rimarciuc 4 9;astroenterologie pediatric*<, Moscova 2..2. 3. Ciofu , C. Ciofu 4 9 sen)ialul (n pedistrie<, "ucure'ti 2..!. !.Cerempei L., ?. &chi)co 4 9"oala ulceroas*<, Chi'in*u 1--,. #.@. Corovina 4 9Constipa)ia la copii (n primii ani de via)*<, Moscova 2..!. %.;uideline Aitle Management of acute loBer gastrointestinal 7;18
$leeding."i$liographic &ource7s8 CniversitD of :ennsDlvania Health &Dstem 7C:H&8. Management of acute loBer ;1 $leeding. :hiladelphia 7:A8: CniversitD of :ennsDlvania Health &Dstem 7C:H&8E 2..- Fan. % p.

&ntre !ri pentru autocontrol 1.Hemoragiile gactrointestinale la copii 2. Manifestarile clinice (n hemoragii gastrointestinale 3. tiologia hemoragiilor digestive !. Hemoragiile din compartimentul superior a tu$ului digestive #. Hemoragiile din compartimentul inferior a tu$ului digestiv %. &emnele clinice a 'ocului hemoragic (n depeneden)* de gradul hemoragie +. valuarea pacientului cu hemoragie ,.Metode de tratament -.Resuscitarea cu lichide 1.. &upravegherea copiilor &ntre !ri pentru autopreg!tire 1.Hemoragiile gactrointestinale la copii

2. Manifestarile clinice (n hemoragii gastrointestinale 3. tiologia hemoragiilor digestive !. Hemoragiile din compartimentul superior a tu$ului digestive. #.Hemoragiile din compartimentul inferior a tu$ului digestiv %. &emnele clinice a 'ocului hemoragic (n depeneden)* de gradul hemoragie +. valuarea pacientului cu hemoragie. Metode de tratament -. &upravegherea copiilor