Sunteți pe pagina 1din 8

Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie N.

Testemitanu Catedra pediatrie si neonatologie FEC MF

Recomandarea metodica la tema:


Autorii: Liudmila Cerempei, d.h.s.m., professor universitar, Ludmila Grico

Dereglarile funcionale gastrointestinale


medicilor cursanti cu aspecte actuale in etiopatogenie, diagnostic, tratament si supravegherea copiilor cu dereglarile funcionale gastrointestinale la copii.

Scopul: a face cunostinta

Obiectivele:
1.Definiia dereglrilor funcionale .!tiologia dereglrilor funcionale gastointestinale ".#atogene$a DG%. &. Diagnosticul DG% '. Clasificarea DG% 6.Cele mai frevente dereglri funcionale la copii I an de viata 7. Sindromul intestinului iritabil (SII) 8.Clasificarea SII. Sindromul intestinului iritabil/Criteriile oma III !."iagnosticul SII #$.%ratamentul SII ##. egim igieno&dietetic 'n SII #(. %ratamentul medicamentos 'n SII #). Sindromul infantil de ruminare* Criteriile oma III #+. uminatie #,. Colici intestinale infantile #6. "is-e.ia infantil

#7. "ereglrile defecaiei #8. Constipaii funcionale #!. Cau.ele constipaiilor funcionale la copiii I an de via ($. egim igieno&dietetic 'n constipaie (#. /erofagia ((. /erofagie* Criteriile de diagnostic oma III (). /erofagie* /ctiune informativa (+. Sindromul vomei ciclice (,. Sindromul vomei ciclice* 0tiologia. 1atogenia. 1erioadele bolii. Criteriile oma III. %ratament (6. "ispepsia functionala/definitie. Simptome clinice. Criteriile diagnostice oma III. 1rognostic. Cursantul trebuie s posed 1.Cunoa(terea definiiei dereglrilor funcionale .Cunoa(terea factorilor etiologici )n dereglrile funcionale gastointestinale ".#atogene$a DG%. &. *ta+ilirea diagnosticului DG% '. Clasificarea DG% 6.Cele mai frevente dereglri funcionale la copii I an de viata 7. Cunoa2terea definiiei Sindromul intestinului iritabil (SII). Clasificarea. "iagnosticul. %ratamentul 8. Cunoa2terea regimului igieno&dietetic 'n SII !. 0fectuarea tratamentulului medicamentos 'n SII #$. 3oiune de Sindromul infantil de ruminare* Criteriile oma III ##. Colici intestinale infantile #(. "is-e.ia infantil #). "ereglrile defecaiei #+. Constipaii funcionale #,. Cunoa2terea cau.elelor constipaiilor funcionale la copiii I an de via #6. egim igieno&dietetic 'n constipaie #7.3oiune de /erofagia. Criteriile de diagnostic oma III #8. Sindromul vomei ciclice* 0tiologia. 1atogenia. 1erioadele bolii. Criteriile oma III. %ratament #!. "ispepsia functionala/definitie. Simptome clinice. Criteriile diagnostice oma III. 1rognostic.

Motivarea
,ndice important a dereglrilor funcionale

*emnele se com+ina cu de$voltarea normal a copilului (i apar ca urmare adaptarii insuficiente la stimuli e-terni si interni. *e manifesta la ./0 de copii in virsta pina la 1 luni de via. Ruminare 2 regurgitare permanenta cu mincare anticidenta care copilul o ruguma si ingite de repetate ori si in acelasi timp lipsesc +oli organice. *imptomul acesta a fost descris cit la copii sanatosi atit si la 121/0 copii cu retard psihic. 3ai frecvent afectiunea apare la virsta de "24 luni. *indrom de ruminare poate provoca retentia cresterii, de$voltarii neuro2psihice si motorie mai ales in a doua 5umatatea vietei. !ero"agie: Aerofagie 2 sen$atie de plenetudine in epigastru, care apare ca re$ultatul ingetirei cantitetii mari de aer 6nu e o+ligator cu alimentatie7 si se micsorea$a dupa eructatie cu aer. Deseori copilul inghite aer cu neo+servare de adulti. La copii de virsta &214 ani incidenta eructarii cu aer s2a apreciat la 1,"0 copii 6Caplan et al., //'7, in populatia copiilor cu retard mental2 la 4,40 6Loening28auc9e, ///7. Sindromul vomei ciclice: ,n 140 ca$uri se determina factorii declansatori, cele mai frecvente sunt: ,nfectiile6&107, mai ales sinusita cronica. *tresuri psihologice 6"&07.#roduse alimentare, inclusiv cocolata, cascaval etc. ,stovire fi$ica sau insuficienta somnului61407. Reactiii atopice 61"07. 3enstruatiile 61"07 etc

#eg turile integrale


Catedra terapie a. &,' Catedra de medicina de familie a.",' Catedra de farmacologie a." Catedra de farmocologie clinica a.', re$identiat Catedra de fi$iologie 6a. 7, fi$iopatologie 6a. "7. Catedra de patomorfologie a. ". #iteratura pentru cuno$tin%ele de ba& . 1.8aranov A : ;Gastroenterologie pediatric<, 3oscova // . .8andurina =.: ;Lam+lio$a la copii<, //&, rev. 3edicului curant mr.&. ".Ciofu !, C. Ciofu : ;!senialul )n pedistrie<, 8ucure(ti //&. '.Ca$ac *., ;Gastroenterologia a copilului si al adolescentului<, >iev, //1 ?.;Conduita integra a maladiilor la copii<, @3*, AB,C!%, 3*R3, // . 4.Corovina B.: ;Constipaia la copii )n primii ani de via<, 3oscova //&. ..Demin C.: ;Lecii la pediatrie. gastroenterologia<, 3oscova //". 1/.>orovina B. : ;#rofila-ia (i tratamentul dis+acterio$ei intestinale la copii de vDrst fraged<. Recomandaii metodice, 3oscova //'.

11.;#rotocoale de diagnostic (i tratament. Ghid practic de pediatrie<. C.,.Chi(inu ///. 1 . 4inusc-in 5.6 7"ereglarile disfunctionale a tubului biliar86 4oscova6 ($$+. #).7 eflu9ul gastroesofagian : boala secolului ;;I86 ($$+ rev. 4edicului curant. Literatura recomandat 1.8aranov A : ;Gastroenterologie pediatric<, 3oscova // . .8andurina =.: ;Lam+lio$a la copii<, //&, rev. 3edicului curant mr.&. ".Ciofu !, C. Ciofu : ;!senialul )n pedistrie<, 8ucure(ti //&. &.Caganov 8. : ;Eepatita viral<. Furnal de pediatrie, nr.1, //1, pag.'/211. '.Ca$ac *., ;Gastroenterologia a copilului si al adolescentului<, >iev, //1 1.Concepii contemporane )n dis+acterio$a la copii. Furnal de medicin< // , nr. . ?.;Conduita integra a maladiilor la copii<, @3*, AB,C!%, 3*R3, // . 4.Corovina B.: ;Constipaia la copii )n primii ani de via<, 3oscova //&. ..%olosirea pro (i pre+ioticelor )n dis+acterio$a intestinal la copii, *an9t2 #eter+urg //& 1/.Demin C.: ;Lecii la pediatrie. gastroenterologia<, 3oscova //". 11.>orovina B. : ;#rofila-ia (i tratamentul dis+acterio$ei intestinale la coopii de vDrst fraged<. Recomandaii metodice, 3oscova //'. 1 .;#rotocoale de diagnostic (i tratament. Ghid practic de pediatrie<. C.,.Chi(inu ///. 1".#opescu C.: ;Algoritm diagnostic (i terapeutic )n pediatrie<, 8ucure(ti 1.... 1'.Rimarciuc G., ;Dereglarile florei intestinale la copii<, 3oscova, //.. 1?.Arsova B. : ;=ehnnologii contemporane, diagnosticul (i tratamentul dereglrilor disfuncionale a tractului +iliar la copii<, 3oscova //". 1..#amura A. ;Alergia alimentara la copii<, 3oscova, //? /Guideline =itle Diarrhoea and vomiting in children. Diarrhoea and vomiting caused +G gastroenteritis: diagnosis, assessment and management in children Gounger than ' Gears.8i+liographic *ource6s7 Bational Colla+orating Centre for HomenIs and ChildrenIs Eealth. Diarrhoea and vomiting in children. Diarrhoea and vomiting caused +G gastroenteritis: diagnosis, assessment and management in children Gounger than ' Gears. London 6A>7: Bational ,nstitute for Eealth and Clinical !-cellence 6B,C!7J //. Apr. "" p. 6B,C! clinical guidelineJ no. 4&7. . ;Doadenul )n norm (i patologie. *tarea actual a pro+lemei (i respectivei clinice< *olvaG, 3oscova //'. ". 4inusc-in 5.6 7"ereglarile disfunctionale a tubului biliar86 4oscova6 ($$+. (+.7 eflu9ul gastroesofagian : boala secolului ;;I86 ($$+ rev. 4edicului curant. '.#rotocol clinic national ,,Reflu-ul gastoesofagian la copiiKK /1/. ''p. 'ntreb ri pentru autocontrol

1.Dereglrilor funcionale. !tiologia. #atogene$a. Diagnosticul. Clasificarea . Cele mai frevente dereglri funcionale la copii I an de viata ". Sindromul intestinului iritabil (SII). Clasificarea. "iagnosticul. %ratamentul &. egim igieno&dietetic 'n SII '. Sindromul infantil de ruminare. 6. uminatie 7. Colici intestinale infantile 8. "is-e.ia infantil !. "ereglrile defecaiei #$. Constipaii funcionale ##. Cau.ele constipaiilor funcionale la copiii I an de via #(. egim igieno&dietetic 'n constipaie #) /erofagia. Criteriile de diagnostic oma III #+. Sindromul vomei ciclice. 0tiologia. 1atogenia. 1erioadele bolii. Criteriile oma III. %ratament #,. "ispepsia functionala/definitie. Simptome clinice. Criteriile diagnostice oma III. 1rognosticul bolilor gastrointestinal functionale.. 'ntreb ri pentru autopreg tire 1.Dereglrilor funcionale. !tiologia. #atogene$a. Diagnosticul. .Clasificarea DG% invirsta /2" ani ". Clasificarea DG% invirsta /2" ani +.Cele mai frevente dereglri funcionale la copii I an de viata '. Sindromul intestinului iritabil (SII). Clasificarea. "iagnosticul. %ratamentul 1. egim igieno&dietetic 'n SII 4. Sindromul infantil de ruminare. !. uminatie #$. Colici intestinale infantile ## "is-e.ia infantil #(. "ereglrile defecaiei #). Constipaii funcionale #+. Cau.ele constipaiilor funcionale la copiii I an de via #,. egim igieno&dietetic 'n constipaie #6 /erofagia. Criteriile de diagnostic oma III #7. Sindromul vomei ciclice. 0tiologia. 1atogenia. 1erioadele bolii. Criteriile oma III. %ratament #8. "ispepsia functionala/definitie. Simptome clinice. Criteriile diagnostice oma #!. "iagnostic diferential dispepsiei functionale cu gastrita si gastroduodenita cronica. III. 1rognostic. (roblema

).*ate generale a pacientului.#acient : 1/ ani. *a de$voltat conform virstei. *a vaccinat conform calendarului. Anamne$a eredocolateral ne agravat. Alergii, contact cu +olnavi infecio(i neag. 8oli suportate: ,RCA. 8ron(ita acut. +. Motivele internarii,adresaridurerile )n a+domen, greuri, vome repetate, pofta de mincare sc$ut, +alonarea a+domenului, cefalee, sl+iciuni generale. -..storicul bolii: *e consider +olnav de c)teva $ile, c)nd au aprut dureri )n a+domen, dup mas, +alonarea a+domenului . /.!ntecedente:Copilu face a treilea puseu acetonemic 6dupa greseli alimentare7. 0. *ata clinice:Obiectiv: *tarea general grav medieJ constituia normostenicJ tegumentele uscate, palide, curateJ esutul adipos de$voltat conform v)rstei. Aparatul respirator: %R , )n plm)ni auscultativ respiraia aspr,raluri a+sente. Aparatul cardiovascular: %CC. ,=LA1//L1/.Mgomotele cardiace ritmice,clare. *uflu sistolic la ape-. !paratul digestiv: Acu$ la dureri )n a+domen care se intensifif dup mas, greuri, vome repetate #ofta de m)ncare sc$ut, lim+a umed, sa+urat cu depo$it al+2gal+iu. La palpare a+domenul moale,sensi+il )n regiunea duodenal, $ona Nofar, *imptome clinice po$itive: De5ardena, 3eio2Ro+son, Cacea, Cera, ficatulO/,'cm de la re+ord costal. *caun 1L$i oformat. Aparatul urinar,endocrin fr modificri. *istemul nervos2 se afl la eviden la neurolog cu diagnosticul encefalopatia re$iduala. 1. *iagnostic pre&umptiv:22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3. Evaluarea biologica: 4emograma: E+1" J!r2&, JiLc/,.'JLeuc2&,'J nes1 J seg."&J Limf2&/J!o$21JC*E2'J 5ioc6imia s7ngelui: 8i total2.,&,J8i li+er2.,&J AL=21&,"JA*=2 1/,1Jamila$a2 .,/. Anti2E.pGlori ,gA po$itivi Urograma2fr modificri. Coprograma:steatoree,amiloree creatoree F8*S2gastroduodenita eritematoas de reflu-. US82Deformaia colecistului cu funcia colecistului. Reactia postprandiala a pancreaului pstrat. 9. *aignosticul di"erenciat: a. Alcer gastric si duodenal +. Dispepsia functionala gastrica c. 3alformatie congenitala a colecistului ):. Tratament initiat:

Rehidron, creon, omepra$ol )). Evolutia bolii: favora+ila. .ntrebari 1.Care este diagnosticul difinitiv. .Caracteristica re$ultatelor de la+orator si instrumentale. ". Descrieti caracteristica diagnosticului diferintial cu: a, +, c. &. %ormulati diagnosticul clinic. '. #lanul de tratament pe etape 6prespitalicesc, spital, inclusiv terapia de urgenta7. 1. #rognosticul. ?. *upravegherea. (roblema #acienta C. 1/ ani Acu$ele la internare: durerile )n a+domen, greuri, vome repetate, pofta de mincare sc$ut, fe+ra "4,'C, +alonarea a+domenului, tusa rar, cefalee, sl+iciuni generale. ,storicul +olii: *e consider +olnav de c)teva $ile, c)nd au aprut dureri )n a+domen, dup mas, +alonarea a+domenului, tusa rar. =ratament am+ulator nu a primit. *e internea$ )n secie gastrologie pentru investigaii,sta+ilirea diagnosticului (i tratament. ,storicul vieii: *a de$voltat conform virstei. *a vaccinat conform calendarului. Anamne$a eredocolateral ne agravat. Alergii, contact cu +olnavi infecio(i neag. 8oli suportate: ,RCA. 8ron(ita acut. ,nspecia general: *tarea general grav medieJ constituia normostenicJ tegumentele uscate, palide, curateJ esutul adipos de$voltat conform v)rstei. Aparatul respirator: %R , )n plm)ni auscultativ respiraia aspr,raluri a+sente. Aparatul cardiovascular: %CC. ,=LA1//L1/.Mgomotele cardiace ritmice,clare. *uflu sistolic la ape-. Aparatul digestiv: #ofta de m)ncare sc$ut, lim+a umed,sa+urat, Acu$ la dureri )n a+domen care se intensifif dup mas, greuri, vome repetate La palpare a+domenul moale,sensi+il )n regiunea duodenal,$ona Nofar, De5ardena, 3eio2Ro+son, Cacea, ficatulO/,'cm de la re+ord costal. Aparatul urinar,endocrin fr modificri. *istemul nervos2 se afl la eviden la neurolog. Re$ultatele investigaii: 4emograma: E+1" J!r2&, JiLc/,.'JLeuc2&,'J nes1 J seg."&J Limf2&/J!o$21JC*E2'J

5ioc6imia s7ngelui: 8i total2.,&,J8i li+er2.,&J AL=21&,"JA*=21/,1Jamila$a2 .,/. Urograma2fr modificri. F8*S2gastroduodenita eritematoas de reflu-. A*G2Deformaia colecistului cu funcia colecistului (i pancreaului pstrat. *eterminati 1.Care este diagnosticul difinitiv. .Caracteristica re$ultatelor de la+orator si instrumentale. ". Descrieti caracteristica diagnosticului diferintial &. %ormulati diagnosticul clinic. '. #lanul de tratament pe etape 6prespitalicesc, spital, inclusiv terapia de urgenta7. 1. #rognosticul. ?. *upravegherea