Sunteți pe pagina 1din 5

METODOLOGIE

privind organizarea i desfurarea admiterii n ciclul de studii doctorale pentru anul universitar 2013 - 2014

I. PRINCIPII Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iai este Instituie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat, numit n continuare IOSUD UAIC. Studiile universitare de doctorat sunt organizate n colile doctorale care funcioneaz n cadrul IOSUD-UAIC. Admiterea la studii universitare de doctorat, n anul 2013, se face n conformitate cu urmatoarele acte normative: Legea educaiei naionale publicat n Monitorul Oficial nr. 18 din 10.01.2012, cu modificrile i completrile ulterioare; HG 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, publicat n Monitorul Oficial nr. 551 din 03.08.2011; Carta Universitii Alexandru Ioan Cuza din Iai adoptat la data de 28.07.2011; Regulamentul privind organizarea studiilor universitare de doctorat al IOSUD-UAIC. Prezenta metodologie poate fi modificat n funcie de legislaia referitoare la cadrul general de organizare i desfurare a admiterii n ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2013-2014. Procedura de admitere la studii universitare de doctorat este procesul de selecie a candidailor pentru pozi iile vacante de student-doctorand pe care conductorii de doctorat le propun spre ocupare. Admiterea la studii universitare de doctorat se face prin concurs, organizat n una sau dou sesiuni, n luna septembrie. Probele de concurs se susin n faa unei comisii de admitere propuse de consiliile colilor doctorale i aprobate de CSUD. Numrul locurilor pentru fiecare domeniu de doctorat, pentru anul universit ar 2013/2014, va fi repartizat n functie de metodologia si de numrul de locuri aprobate de Ministerului Educaiei Naionale. Consiliile colilor Doctorale stabilesc locurile disponibile pentru admiterea la doctorat n cazul fiecrui conductor de doctorat din coala respectiv, respectnd metodologia proprie a UAIC i propunerile conducatorilor de doctorat. La admiterea n ciclul de studii universitare de doctorat pot candida i cetenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apar innd Spaiului Economic European i ai Confederaiei Elveiene, n acelea i condi ii prevzute de lege pentru cetenii rom ni, inclusiv n ceea ce privete taxele de colarizare. Recunoasterea studiilor efectuate de ctre acetia n afara Romaniei se va realiza de ctre direcia de specialitate din cadrul Ministerului Educaiei Nationale nainte de nscrierea candidailor la concursul de admitere, fiecare candidat avnd obligaia de a prezenta, la nscrierea la concurs, atestatul de recunoatere a studiilor. Informatiile privind actele necesare si modalitatea de recunoastere a studiilor in vederea admiterii la studii universitare de doctorat se gasesc pe adresa www.cnred.edu.ro.
Bulevardul Carol I, nr. 11/ 700506 Iai, ROMNIA Tel. 40 232 201023 Fax. 40 232 201121/ 40 232 201201

Admiterea la studii universitare de doctorat si colarizarea cetenilor strini din state tere UE se face conform OM nr. 6000/15/10/2012, publicat n Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 722 din 24.10.2012. Cetenii strini de etnie romn vor fi admii n urma concursului de admitere organizat conform reglementrilor i metodologiei specifice aprobate de Ministerul Educatiei Nationale. La admiterea n ciclul de studii universitare de doctorat cu predare n limba romn, cetenii strini au obligaia s prezinte un certificat de competen lingvistic pentru limba romn eliberat de ctre instituii abilitate de Ministerul Educaiei Nationale. Orice prevedere transmis de Ministerul Educatiei Nationale sau aprobat de Senatul Universitii, cu privire la admiterea la doctorat, va fi adus la cunotina colilor Doctorale.

II. ORGANIZAREA ADMITERII LA DOCTORAT

II.1. Calendarul admiterii Calendarul admiterii la doctorat pentru anul universitar 2013- 2014: - nscrierea candidailor: 2 12 septembrie; - selecia candidailor : 16 - 18 septembrie; - afiarea rezultatelor: 19 septembrie - contestaii: 20 septembrie; II.2. Domeniile Domeniile n care IOSUD-UAIC organizeaz studii doctorale sunt urmtoarele: Matematic, Informatic, Fizic, Chimie, Biologie, Geologie, Geografie, tiina mediului, Istorie, Filosofie, tiine ale Comunicrii, Sociologie, tiine politice, Psihologie, tiine ale educaiei, Drept, Filologie, Contabilitate, Cibernetic i Statistic, Economie, Finane, Management, Marketing, Economie i afaceri internaionale, Infor matic Economic, Teologie. II.3. Forma de studii i locurile la doctorat Studiile universitare de doctorat se organizeaz n forma de nvmnt cu frecven, cu finanare de la bugetul de stat (subvenionate prin granturi de studii) sau n regim cu tax, valoarea acesteia fiind stabilit de Senatul UAIC, pe baza propunerilor CSD, cu aprobarea Biroului Executiv al Consiliului de Administraie. Studiile universitare de doctorat organizate la IOSUD UAIC sunt de tip tiinific. Dac n urma concursului de admitere la unele coli Doctorale nu se completeaz toate locurile finanate de la buget, conducerea IOSUD UAIC poate hotr redistribuirea locurilor rmase neocupate. n acest caz, la fiecare coal Doctoral unde s-au transferat locuri, candidaii respini, dar care ndeplinesc criteriul minimal de admitere, pot fi nmatriculai n ordinea descresctoare a mediei obinute la concurs, pn la epuizarea locurilor suplimentate , n limita poziiilor vacante aferente conductorilor de doctorat.
Bulevardul Carol I, nr. 11/ 700506 Iai, ROMNIA Tel. 40 232 201023 Fax. 40 232 201121/ 40 232 201201

n cazul n care, dup redistribuire rmn locuri finanate de la buget neocupate, conducerea IOSUD poate decide organizarea unei a doua sesiuni de admitere. II.4. Constituirea comisiilor de admitere Se constituie comisia de admitere pe IOSUD, care este format din Rectorul Universitii n calitate de preedinte, Directorul Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat, Prorectorul pentru programe de masterat i studii doctorale i Directorii colilor Doctorale. Se constituie de asemenea comisii de admitere la nivelul fiecrei coli Doctorale, alctuite din Directorul colii Doctorale n calitate de preedinte, conductori de doctorat din fiecare domeniu asociat colii Doctorale i un secretar. Pentru poziiile vacante scoase la concurs de c tre conducatorii de doctorat comisia de admitere va include conductorii de doctorat, pentru candidaii proprii. Odat cu desemnarea comisiei de admitere, la nivelul fiecrei coli Doctorale se numete i o comisie pentru rezolvarea contestaiilor. Comisia pentru rezolvarea contestaiilor este format din doi membri numii dintre conductorii de doctorat ai colii Doctorale care nu fac parte din comisia de admitere. Acolo unde nu se poate realiza aceast condiie, pot fi numii ali profesori din facultate. Comisiile sunt propuse de CSD i aprobate de CSUD. Comisiile de admitere pe faculti au urmtoarele atribuii: - organizeaz nscrierea candidailor; - instruiesc personalul antrenat n activitile de admitere; - organizeaz (dup caz) accesul candidailor n slile de concurs i supravegherea acestora n timpul probelor; - stabilesc rezultatele finale ale concursului de admitere (liste de rezultate, decizii de nmatriculare etc.); - rezolv contestaiile; - asigur materialele necesare desfurrii admiterii. III. NSCRIEREA CANDIDAILOR LA EXAMENUL DE ADMITERE I DESFURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE III.1. Condiii generale pentru candidai La concursul de admitere se pot nscrie absolveni cu diplom de masterat (sau echivalent) n domeniul de specialitate sau apropiat acestuia. Stabilirea corespondenei domeniilor este de competena Consiliilor colilor Doctorale. Dosarele candidailor care au licena sau/i masteratul n alte domenii dect domeniul ales pentru doctorat, sau prezint probleme speciale, vor fi avizate de ctre CSUD i aprobate de conducerea IOSUD. Fiecare candidat se nscrie la admitere pe o singura poziie vacant din cadrul unui domeniu asociat unei coli Doctorale. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanare de la buget o singur dat pentru studiile de doctorat.
Bulevardul Carol I, nr. 11/ 700506 Iai, ROMNIA Tel. 40 232 201023 Fax. 40 232 201121/ 40 232 201201

III.2. Coninutul dosarului de nscriere: fia de nscriere tip n care se vor meniona opiunile pentru conductorul de doctorat , cu avizul acestuia; curriculum vitae; lista lucrrilor tiinifice ale candidatului (dac este cazul) ; atestat de cunoatere a unei limbi strine, eliberat de ctre Facultatea de Litere a Universitii Alexandru Ioan Cuza din Iai, nainte de susinerea examenului de admitere, cu cel mult doi ani; excepie fac cei care au absolvit o specializare simpl sau dubl, n titulatura creia apare o limb strin, a unei faculti acreditate, au testul DALF, TOEFEL sau alte certificate internaionale recunoscute; copie legalizat a certificatului de natere; copie a actului de identitate; copie legalizat a certificatului de cstorie / de schimbare a numelui, dac este cazul; copie legalizat a diplomei de bacalaureat sau un act echivalent; copie legalizat a diplomei de licen i foaia matricol; diploma de masterat sau un act echivalent i foaia matricol, n original (pentru absolvenii de masterat din anul universitar curent, adeverina de absolvire i situaia colar, eliberat de secretariatele facultilor); alte acte specifice domeniilor (Drept, Teologie); chitana de achitare a taxei de nscriere. Datele doctoranzilor vor fi completate n programul E- sims al universitii, sistem de gestiune a scolarizrii n care se vor consemna, pe parcursul programelor din cadrul doctoratului, situaia colar a doctorandului, ntreruperi sau prelungiri ale activitii acestora. Cuantumul taxelor de nscriere la admitere este cuprins ntre 50 lei i 350 lei, la propunerea fiecrei coli Doctorale. Valoarea taxei va fi adus la cunotina candidailor, prin afiare sau postare pe paginile web ale colilor doctorale, mpreun cu condiiile de admitere. Taxa de nscriere nu se restituie. Potrivit legii, copiii personalului didactic aflat n activitate sunt scutii de plata taxelor de nscriere la concursurile de admitere n nvmntul superior. Declaraiile false sau uzul de fals al oricrui document din dosarul de admitere atrag eliminarea din concursul de admitere i aplicarea dispoziiilor prevzute n Codul Penal. III.3 Desfurarea concursului de admitere Probele de concurs, scris i/sau oral, precum i criteriile de evaluare, selecie si departajare, dar i modalitatea de soluionare a contestaiilor se stabilesc de ctre CSD printr-o hotrre care face parte integrant din prezenta. Tematica i bibliografia aferent probelor de concurs i subiectele pentru probele scrise, acolo unde este cazul, se propun de ctre conductorii de doctorat care au poziii vacante la admitere, cu avizul Consiliului colii Doctorale. La selecia candidailor pot fi luate n considerare mediile de la examenul de licen sau disertaie, dar nu pot fi luate n calcul mediile sau notele din anii de studii. Media minima de admitere este 8 (opt). colile doctorale asigur transparena procedurilor de evaluare si de selecie a candida ilor i garanteaz accesul la aceste informatii, inclusiv prin publicarea acestora pe Internet. Directorii colilor doctorale rspund pentru buna desfsurare a concursului de admitere, de respectare a normelor de calitate, de etic universitar i a legislaiei n vigoare.
Bulevardul Carol I, nr. 11/ 700506 Iai, ROMNIA Tel. 40 232 201023 Fax. 40 232 201121/ 40 232 201201

Informaiile despre admitere specifice fiecrei scoli doctorale se public pe Internet de ctre fiecare scoal doctoral si se afiseaz la avizierul scolii.

IV. REZULTATELE FINALE ALE ADMITERII I NMATRICULAREA DOCTORANZILOR Candidaii declarai admii n baza rezultatelor admiterii sunt nmatriculai, pentru anul universitar 2013/2014, prin Decizie a Rectorului UAIC. Listele candidailor admii pe domenii de studiu i listele candidailor respini vor fi afiate de ctre fiecare coal Doctoral. Dosarele candidailor respini sau ale acelora care renun la colarizare se restituie acestora, la cerere, gratuit, pe baza actelor de identitate, potrivit calendarului stabilit de fiecare facultate. Doctoratul se desfoar pe baza de contracte ncheiate ntre fiecare doctorand, conductor de doctorat, Director al colii Doctorale i Rectorul UAIC. Candidaii declarai admii la buget vor achita taxa de nmatriculare n valoare de 50,00 lei. Studiile doctorale se desfoar n limba romn sau, cu avizul Consiliului colii Doctorale i cu aprobarea conducerii IOSUD, ntr-o limb de circulaie internaional. Pentru doctoranzii ale cror teme de cercetare necesit ndrumarea de ctre mai muli conductori de doctorat din domenii diferite sau n cazul desfurrii proiectului de cercetare i n alt instituie, se organizeaz doctorat n cotutel. n acest caz, pentru un doctorand ndrumarea este asigurat, n afara conductorului din coala Doctoral unde este nmatriculat, de nc unul sau mai muli conductori de doctorat, n baza unui acord de cotutel ncheiat ntre pri. Prezenta metodologie pentru organizarea i desfurarea admiterii la studii doctorale a fost aprobat de Senatul Universitii Alexandru Ioan Cuza din Iai n edinta din data de 28.03.2013.

RECTOR, Prof. dr. VASILE IAN

Bulevardul Carol I, nr. 11/ 700506 Iai, ROMNIA Tel. 40 232 201023 Fax. 40 232 201121/ 40 232 201201

S-ar putea să vă placă și