Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 1 la OMECI 5203/23.09.

2009, privind aprobarea calendarului şi a metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de


bacalaureat -2010

CALENDARUL
examenului de bacalaureat – 2010

Prima sesiune de examen 2010

14 – 18 decembrie 2009 Înscrierea candidaŃilor la prima sesiune de examen


11-13 ianuarie 2010 Evaluarea competenŃelor lingvistice de comunicare
orală în limba română – proba A
13-15 ianuarie 2010 Evaluarea competenŃelor lingvistice de comunicare
orală în limba maternă – proba B
18 – 29 ianuarie 2010 Evaluarea competenŃelor digitale – proba D
19 – 22 aprilie 2010 Evaluarea competenŃelor lingvistice într-o limbă
modernă – proba C
11 iunie 2010 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a
28 iunie 2010 Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă
29 iunie 2010 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – proba
scrisă
30 iunie 2010 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – proba
scrisă
1 iulie 2010 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba
E)d) – proba scrisă
3 iulie 2010 Afişarea rezultatelor (până la orele 16:00) şi depunerea
contestaŃiilor (orele 16:00 – 20:00)
5-6 iulie 2010 Rezolvarea contestaŃiilor

7 iulie 2010 Afişarea rezultatelor finale

A doua sesiune de examen 2010

05 – 09 iulie 2010 Înscrierea candidaŃilor la a doua sesiune de examen


23-24 august 2010 Evaluarea competenŃelor lingvistice de comunicare
orală în limba română – proba A
23-24 august 2010 Evaluarea competenŃelor lingvistice de comunicare
orală în limba maternă – proba B
24 -25 august 2010 Evaluarea competenŃelor lingvistice într-o limbă
modernă – proba C
26 - 27 august 2010 Evaluarea competenŃelor digitale – proba D
30 august 2010 Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă
31 august 2010 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – proba
scrisă
1 septembrie 2010 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – proba
scrisă
2 septembrie 2010 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba
E)d) – proba scrisă
4 septembrie 2010 Afişarea rezultatelor (până la orele 16:00) şi depunerea
contestaŃiilor (orele 16:00 – 20:00)
6-7 septembrie 2010 Rezolvarea contestaŃiilor
8 septembrie 2010 Afişarea rezultatelor finale

_________________________________________________________________________________________________________________
Calendarul examenului de bacalaureat – 2010