Sunteți pe pagina 1din 2

January 24, 2012

ESEU
PROFESOR TEO TRANDAFIR
STUDENT SEN VALENTIN

De a gri n limbile oamenilor i ale ngerilor, iar dragoste nu am, fcutu-m-am aram suntoare i chimval rsuntor. i de a avea darul proorociei i tainele toate le-a cunoate i orice tiin, i de a avea atta credin nct s mut i munii, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. i de a mpri toat avuia mea i de a da trupul meu ca s fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi folosete. Dragostea ndelung rabd; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pi muiete, nu se laud, nu se trufete. Dragostea nu se poart cu necuviin, nu caut ale sale, nu se aprinde de mnie, nu gndete rul. !u se bucur de nedreptate, ci se bucur de adevr. "oate le sufer, toate le crede, toate le nd#duiete, toate le rabd. Dragostea nu cade niciodat.$ Am ratac t t!t t m"u# "$ntru a %t &$ c$ 'ac a%ta( )*am u tat #a !am$n % am c t t & n $ "$ntru a "ut$a %cr $ n + ata m$a un r!%t( Am %tat &$"art$ &$ t!at$ "!+$%t #$ % na%c!c r #$ %cr t!r #!r, cautan& &!ar ra%"un%u# #a ntr$,ar #$ car$ t$ a"r!" $ &$ + ata( Int$#$"tu#$, t$*am urmat atata t m"((( %t u ' $car$ #$ct $ a ta, ' $car$ %#!+a((( ' $car$ "au-a, ' $car$ !'tat % ' $car$ "r + r$ "$ car$ ! r & c %"r$ c$r can& caut ra%"un%u# n n$.ura +r$m ( /$ m *a &at tu nu $%t$ t!t0 Nu $%t$ "a. na &$ cart$ %au +r$! "!+ata r!%t ta +r$&n ca &$ a a%cun&$ c$ nu "!at$ ' a%cun%((( P!at$ !ar$ m nt$a !m$n$a%ca, cu t!ata na#t m$a $ %a cu"r n&a c$ $%t$ &$ n$cu"r n%1 ) nt$a m$a2 cum % r & ca m$%t$ru# %cu#$#$ &$ 3!% % m$r.$ #a #ucru n -!r , a%a t$*am #uat $u "$ t n$, n -!r + $t m$#$((( % n #!c %a rama cu r!%tu# tau, a +rut %a ' m t!tuna(((&ar a- , a%ta- n$* am "r + t n !c4 % n$*am %t ut unu# "$ a#tu#( Rat un$2 tu ma n&rum can& %unt !m % !m nu "!t ' 'ara t n$(((( 'ara &$ m nt$ nu "!t %a & %t n. rau# &$ , n$((( a c 2 Dar ma %u% m *$%t "!+ara n #um$a c$a &a#,a, tu ca#au-!2 Nu*nt$#$. ca $%t !ar,a1 Im +! nc4 &$ !c4 "$ntru a +$&$a ma , n$, nu +! ma a%cu#ta t!cma ca %a au&, ar ac!#!, n ntun$r c +! .a% #um na2 /an& c$+a cr$%t$, a#tc$+a %ca&$0 can& un $# %$ r & ca, un a#t $# c!,!ara0 Un !m m!ar$, "$ntru ca un a#tu# %a %$ na%ca((( &$ a%ta a#$. %a raman "$ #!c( /$ "u n "#u% n r!ata + $t n "#u% %$ nt!arc$, ar c$ %c!t ((( %c!% t $%t$ ntr$ t( E%t$ %"$ctac!#u#u + $t , un&$ a#$ar.a na#uc "$ntru a .a% "ra' % a*# "un$ #a #!c &$ c n%t$, un&$ !r, c!n&uc "$ !r, % %c4 !" t$ n&ruma %a ' %c4 !"((( Un&$ a " $r t mu- ca &$ a#ta&ata1 Un&$ %unt cu#!r #$1 /a n %t$ c!" at #uat*! #a .!ana % at " $r&ut Iu, r$a a#$r.an& "r$cum c!r,u# &u"a c !,u# c$ %c# "$%t$ n %!ar$(

January 24, 2012

ESEU
PROFESOR TEO TRANDAFIR
STUDENT SEN VALENTIN

Iu, r$2 Am ma au- t &$ u, r$, t!t !am$n +!r,$%c &$%"r$ $a((( t *am au- t num$#$ &$ ! m $ &$ !r , % &$ ! m $ &$ !r cat$ ! m $ cr$& ca $%t c4$mata &u"a c$ a '!%t &$mu#t u tata( Or car$ & ntr$ $ +r$a %a t$ a ,a &!ar "$ntru $#, 'ara %a %t $ ca tu $%t 'acuta %a #$. ma mu#t$ + $t , nu &!ar una2 P!at$ ar tr$,u %a t %cr $ num$#$ cu &! &$ 5 5, ca #a I %u%2 /ac + %a &aru $%t t!tu# % nu a%t$"t n m c n %c4 m,((( V % $rt t!tu# ca % cum nu ar ' '!%t n m c ac!#!((( It c$r $rtar$, &ar $%t curata &$ !r c$ "acat((( T$ +a& cum %c# "$%t n !c4 c$#!r $ntu- a%t ((( can& t .a%$%t %a#a%u# n n ma unu !m, # "!t 'ac$ %a nu &!arma - #$ n % r((( F!rta ta %ta n %u"un$r$a % ncr$&$r$a 'ata &$ + ata n%a% ( T$ .a%$%c n atata "ut$r$, % t!tu% , tu nu +r$ n m c "$ntru t n$( )a a"r!" ((( T$ r & c cu .r 3a cu car$ ! mama % r & ca "runcu# n!u*na%cut % t$ "r +$%c cum, cu ma n #$ ta#$ m c , &!r$%t ! m,rat %ar$ "r n car$ %a !'$r t!tu#( T$ r!., a- ((( macar a- ((( rama cu m n$2