Sunteți pe pagina 1din 2

LABORATOR DE MOLECULAR - CLDUR

DETERMINAREA VSCOZITII DINAMICE A LICHIDELOR CU VSCOZIMETRUL HOPPLER

1.Principiul lucrrii Fluidele vscoase, numite fluide ne toniene, !osed" #e$isten%" inte#n" F # !#o!o#%ional" cu va#ia%ia modulului vite$ei du!" no#mala la st#atul de fluid !" n &i cu a#ia ' a st#atului de fluid confo#m #ela%iei(
Fr =

unde este vsco$itatea dinamic", ca#e de!inde de natu#a fluidului &i de tem!e#atu#", Unitatea -n '. !ent#u vsco$itatea dinamic" este /,s,m -0, 1n !#e$enta luc#a#e se dete#min" vsco$itatea dinamic" a unui lic2id, studiind mi&ca#ea unei sfe#e cu diamet#ul a!#o!iat de cel al tu3ului, Lic2idul ade#" la sfe#" &i f#eca#ea se e4e#cit" -nt#e st#atul de lic2id ade#at &i cele imediat -nvecinate, Fie # 5 #a$a tu3ului ia# d 5 distan%a !e ca#e cade sfe#a confo#m fi6, *, 7om conside#a -n inte#io#ul inelului cilind#ic de fluid un cilind#u de #a$" n &i -n ca$ul mi&c"#ii unifo#me !utem sc#ie #ela%ia( unde 2 este densitatea mate#ialului din ca#e este confec%ionat" sfe#a, ia# fluidului, .nte6#nd ecua%ia #e$ult"( 2 ( 2 1 ) g r 3 dn dv = n 3 g
4 ( 2 1 ) gr 3 = dv 2 n d 3 dn

dv S dn

)*+

)0+

1 este densitatea

o3%inem vite$a sfe#ei vs ca#e !oate fi e4!#imat" &i -n func%ie de tim!ul de c"de#e
2 ( 2 1 ) g r 3 R d ln = 3 d r t -n aceast" e4!#esie e4!licit"m dinamic"( vs =

vsco$itatea )8+

2 ( 2 1) g r3 R = t ln = k ( 2 1 ) t 2 3 r d

unde 9 este constanta ca#e ca#acte#i$ea$" a!a#atul &i sfe#a folosit", #. Sc$i%& &p&r&'ului

A!a#atul, !#e$entat -n fi6,0 este fo#mat dint#-un tu3 de sticl" )*+ !#ev"$ut cu o c"ma&" de Fi6, * te#mostata#e )0+ sus%inut" de stativul )8+, Tu3ul vsco$imet#ului a#e o -nclina#e de 10o fa%" de ve#tical" ,El !oate fi fi4at -n !o$i%ia de luc#u cu a:uto#ul o!#ito#ului );+ &i #"stu#nat du!" de&u#u3a#ea acestuia, C"ma&a de te#mostata#e este !us" -n le6"tu#" !#in &tu%u#ile )<+ &i )=+ cu un te#mostat, >o#ni#ea te#mostatului se #eali$ea$" cu a:uto#ul 3utoanelo# )*?+ ) 3uton de !o#ni#e al -nc"l$ito#ului + &i )**+ ) 3uton de !o#ni#e al moto#ului+, C"ma&a de te#mostata#e este !#ev"$ut" cu te#momet#ul

LABORATOR DE MOLECULAR - CLDUR

)@+, ia# stativul )8+ !osed" o nivel" cu 3ul" de ae#, >e tu3ul vsco$imet#ului sunt t#asate t#ei ce#cu#i A, B, C distan%ate -nt#e ele cu < cm, (. M) ul * lucru 'e #e6lea$" ve#ticalitatea a!a#atului cu a:uto#ul &u#u3u#ilo# stativului !#ivind nivela cu 3ula de ae# )A+, 'e !o#ne&te te#mostatul !#in inte#mediul 3utoanelo# )*? &i **+ du!" ca#e se a&tea!t" ca tem!e#atu#a s" se sta3ileasc" la 0<? C, 'e de&u#u3ea$" a!oi o!#ito#ul );+ &i se #"stoa#n" tu3ul a!a#atului, c#onomet#nd tim!ul de c"de#e al sfe#ei -nt#e #e!e#ele A &i C, C#onomet#ul se declan&ea$" -n momentul cnd !#ivind #e!e#ul A dint#-o !o$i%ie -n ca#e inelul de !e cilind#u se vede ca o sin6u#" linie, !a#tea infe#ioa#" a sfe#ei atin6e #e!e#ul A &i se o!#e&te atunci cnd !a#tea infe#ioa#" a sfe#ei atin6e #e!e#ul C, Du!" ce sfe#a a:un6e !e fundul vasului se #eaduce tu3ul -n !o$i%ia ini%ial" &i se #e!et" o!e#a%ia de t#ei o#i, 'e #e6lea$" a!oi te#momet#ul !ent#u tem!e#atu#ile de 8? ?C, 8<?C, ;??C, ;<?C &i <??C, La fieca#e tem!e#atu#" se a&tea!t" cteva minute !ent#u a o3%ine e6ali$a#ea tem!e#atu#ii, 'e calculea$" vsco$itatea dinamic" a lic2idului cu a:uto#ul #ela%iei )8+, unde * B A<? 96Cm8, R B A,= mm, # B @,< mm, d B *?? mm, m B *8,D@ *?-8 96, &i se o3%ine 0,

'e #e!#e$int" 6#afic vsco$itatea -n func%ie de tem!e#atu#", +. T&,*l cu r*-ul'&'* /#, c#t, 'fe#a # )m+ * )96 m-8+ 0 )96 m-8+ E )m0s-0+ ) C+
?

t )s+

/sm-0