Sunteți pe pagina 1din 1

Audit financiar

Curs 1

07.10.2013

Bibliografie: Manual de reglementari internationale de control al calitatii, audit, revizuire, alte servicii de asigurare si servicii conexe de CAFR ambele volume( OPTIONAL) Audit, o abordare integrata de Ares si Logrec, editura Arc Audit financiar, misiuni de asigurare si servicii conexe edit Economica 2012, de Aurelia Geta si Eugeniu Turlea Audit financiar edit ASE, de Flavia Stoian si de Ana Morariu, 2010 Aparitia si dezvoltarea auditului financiar: din punct de vedere etimologic se considera ca termenul de audit provine din cuvantul latinesc AUTIUS care inseamna auzire, termenul AUDIRE care inseamna a asculta, cuvinte ce deriva din termenul AUDITU ce simbolizeaza ascultare. In trecut auditul era utilizat ca tehnica de ascultare a inregistrarilor efectuate si citite de catre un contabil in vederea verificarii acestora. Tinand cont de elementele enuntate anterior, s-ar putea afirma ca prin audit financiar de intelege acea operatiune ce are ca scop auditarea situatiilor financiare si care vizeaza oferirea unor elemente de asigurare a acestora. Potrivit standardelor de audit, acesta este un raport ce se axeaza pe analizarea se verificarea inregistrarilor contabile ale unei entitati, precum si pe inspectia fizica a activelor sale. Standardele internationale de audit, prin intermediul standardului 200, evidentiaza faptul ca scopul unui audit este acela de a permite auditorului sa0si exprime o opinie asupra modalitatii in care situatiile financiare sunt intocmite din toate punctele de vedere, in concordanta cu standardele de raportare recunoscute sau cu alte criterii existente. Evolutia auditului financiar la nivel international: La nivelul UE cadrul de reglementare a profesiei de audit se realiseaza prin colaborarea comisiei europene cu parlamentul european, cu consiliul UE, respectiv cu organisme, abilitate pentru coordonarea,functionarii abilitatii de audit financiar. In acest sens, comisia europeana este cea care elaboreaza propuneri in timp ce parlamentul este organismul care le aproba. Actul normativ prin care se realizeaza reglementarea activitatii de audit statutar este directiva 2006/43/CE a parlamentului si comisiei UE din mai 2006.

Evolutia auditului la nivel national: Pentru armonizarea legislatiei nationale cu cea la nivel europea, guvernul Romaniei a enis ordonanta de urgenta 75/1999, privind activitatea de audit precum si hotararea 591.200, referitoare la regulamentul cadru de ... prin intermediul acestor acte CAFR a devenit organismul abilitat sa coordoneze profesia de audit. Ulterior a fost promulgata legea nr 133/2002 privind activitatea de audit financiar. Armonizarea legislatiei cu cea europeana s-a realizat in 2008 cand Romania a transpus prevederile directivei 2006/43/CE prin odonanta 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale