Sunteți pe pagina 1din 75

S.C. OMV PETROM S.A.

SITUA IILE FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 ntocmite n conformitate cu Ordinul Ministrului Finan elor Publice nr. 1286/2012, pentru aprobarea Reglement rilor contabile conforme cu Standardele Interna ionale de Raportare Financiar I RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

CUPRINS

PAGINA

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT SITUA IA POZI IEI FINANCIARE SITUA IA VENITURILOR I CHELTUIELILOR SITUA IA REZULTATULUI GLOBAL SITUA IA MODIFIC RILOR CAPITALURILOR PROPRII SITUA IA FLUXURILOR DE TREZORERIE NOTE LA SITUA IILE FINANCIARE

1-2 3-4 5 6 7-8 9 10 - 73

S.C. OMV PETROM S.A. SITUAIA POZIIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)

Note ACTIVE

31 decembrie 2012

31 decembrie 2011

1 ianuarie 2011

Imobilizri necorporale Imobilizri corporale Investiii Alte active financiare Alte active Creane privind impozitul pe profit amnat Active imobilizate

5 6 7 8 9 17

896,33 24.881,75 1.914,13 4.109,61 11,73 905,50 32.719,05

1.045,18 22.368,28 1.954,66 4.296,78 25,80 822,15 30.512,85

1.126,30 19.867,59 2.078,54 4.668,57 25,34 733,79 28.500,13

Stocuri Creane comerciale Alte active financiare Alte active Numerar i echivalente de numerar Active deinute pentru vnzare Active circulante Total active

10 9 8 9 11

1.725,31 1.711,71 511,46 113,51 557,25 72,57 4.691,81 37.410,86

1.707,86 1.930,26 748,81 81,56 567,01 76,44 5.111,94 35.624,79

1.841,86 1.594,58 158,96 348,88 1.415,93 77,29 5.437,50 33.937,63

CAPITALURI PROPRII I DATORII

Capital social Ajustri aferente capitalului social Capital social ajustat Rezerve Capitaluri proprii

12 12

5.664,41 13.318,96 18.983,37 3.928,08 22.911,45

5.664,41 13.318,96 18.983,37 1.713,76 20.697,13

5.664,41 13.318,96 18.983,37 (893,75) 18.089,62

Provizioane pentru beneficii de pensionare i alte obligaii similare 13 mprumuturi purttoare de dobnzi 14 Provizioane privind obligaiile cu dezafectarea i restaurarea 13 Alte provizioane 13 Alte datorii financiare 15 Datorii pe termen lung

232,86 1.717,05 5.751,91 628,11 129,02 8.458,95

185,39 2.173,30 5.779,37 848,12 57,97 9.044,15

280,26 3.465,51 5.702,80 811,96 21,93 10.282,46

Notele de la pagina 10 la 73 sunt parte integrant a acestor situaii financiare.

S.C. OMV PETROM S.A. SITUAIA POZIIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)

Note

31 decembrie 2012

31 decembrie 2011

1 ianuarie 2011

Furnizori i alte datorii asimilate mprumuturi purttoare de dobnzi Datorii cu impozitul pe profit curent Alte provizioane i obligaii cu dezafectarea Alte datorii financiare Alte datorii Datorii curente Total capitaluri proprii i datorii

15 14

2.268,52 1.493,88 237,38 1.192,64 329,64 518,40 6.040,46 37.410,86

2.323,99 1.295,51 250,51 1.153,22 431,08 429,20 5.883,51 35.624,79

2.852,56 1.222,47 177,84 715,08 282,32 315,28 5.565,55 33.937,63

13 15 16

Aceste situaii financiare au fost aprobate astzi, 21 martie 2013.

Dna. Mariana Gheorghe Director General Executiv

Dl. Andreas Matje Director Financiar

Dl. Johann Pleininger Membru Directorat, E&P

Dl. Cristian Secoan Membru Directorat, Gaze naturale, Energie & Produse chimice

Dl. Neil Morgan Membru Directorat, Rafinare & Marketing

Dna. Alina Popa Director Departament Financiar

Dl. Eduard Petrescu ef Departament Raportare Financiar

Notele de la pagina 10 la 73 sunt parte integrant a acestor situaii financiare.

S.C. OMV PETROM S.A. SITUAIA VENITURILOR I CHELTUIELILOR PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) 31 decembrie 2012 19.122,51 (21,56) (12.653,50) 6.447,45 18 144,07 (318,02) (112,79) (329,53) (763,36) 5.067,82 31 decembrie 2011 16.183,68 (13,28) (10.012,60) 6.157,80 374,70 (304,72) (107,15) (308,49) (1.152,32) 4.659,82

Note Venituri din vnzri Cheltuieli directe de distribuie Costul vnzrilor Marja brut Alte venituri de exploatare Cheltuieli de distribuie Cheltuieli administrative Cheltuieli de explorare Alte cheltuieli de exploatare Profit nainte de dobnzi i impozitare (EBIT) Venituri aferente investiiilor Cheltuieli nete cu dobnzile Alte venituri i cheltuieli financiare Rezultat financiar net Profit din activitatea curent Cheltuieli cu impozitul pe profit Profit net 24 21 22 23

19

287,11 (674,35) (97,11) (484,35) 4.583,47 (732,86) 3.850,61

303,22 (278,05) (218,64) (193,47) 4.466,35 (736,57) 3.729,78

Notele de la pagina 10 la 73 sunt parte integrant a acestor situaii financiare.

S.C. OMV PETROM S.A. SITUAIA REZULTATULUI GLOBAL PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) 31 decembrie 2012 Profit net 3.850,61 31 decembrie 2011 3.729,78

Ctiguri/ (pierderi) nerealizate din instrumentele de acoperire mpotriva riscurilor (Ctiguri)/ pierderi din instrumentele de acoperire mpotriva riscurilor, realizate n situaia veniturilor i cheltuielilor Impozit pe profit aferent elementelor rezultatului global Situaia rezultatului global, net de impozitul pe profit Rezultatul global total

(250,62)

(544,00)

393,08 (22,79)

401,54 22,79

119,67 3.970,28

(119,67) 3.610,11

Aceste situaii financiare au fost aprobate astzi, 21 martie 2013.

Dna. Mariana Gheorghe Director General Executiv

Dl. Andreas Matje Director Financiar

Dl. Johann Pleininger Membru Directorat, E&P

Dl. Cristian Secoan Membru Directorat, Gaze naturale, Energie & Produse chimice

Dl. Neil Morgan Membru Directorat, Rafinare & Marketing

Dna. Alina Popa Director Departament Financiar

Dl. Eduard Petrescu ef Departament Raportare Financiar

Notele de la pagina 10 la 73 sunt parte integrant a acestor situaii financiare.

S.C. OMV PETROM S.A. SITUAIA MODIFICRILOR CAPITALURILOR PROPRII PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) Rezerva aferent contractelor de acoperire a riscurilor de trezorerie

Capital social Sold la 1 ianuarie 2012 Profitul net al anului Situaia rezultatului global al anului Rezultatul global total al anului Dividende distribuite *) Constituirea rezervei legale Sold la 31 decembrie 2012

Ajustri aferente capitalului social

Capital social ajustat

Rezultatul reportat

Rezerve

Aciuni proprii

Capitaluri proprii

5.664,41 -

13.318,96 -

18.983,37 -

(4.264,09) 3.850,61

6.097,54 -

(119,67) -

(0,02) -

20.697,13 3.850,61

119,67

119,67

3.850,61 (1.755,96)

119,67 -

3.970,28 (1.755,96)

(213,55)

213,55

5.664,41

13.318,96

18.983,37

(2.382,99)

6.311,09

(0,02)

22.911,45

Note: Pentru detalii privind rezervele, a se vedea nota 12. *) Alocarea dividendelor pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2011 s-a efectuat pe baza situaiilor financiare ntocmite n conformitate cu OMF 3055/2009. A se vedea nota 2 pentru reconcilierea valorii capitalurilor proprii determinate conform OMF 3055/2009 cu valoarea capitalurilor proprii determinate conform IFRS (OMF 1286/2012).

Notele de la pagina 10 la 73 sunt parte integrant a acestor situaii financiare. 7

S.C. OMV PETROM S.A. SITUAIA MODIFICRILOR CAPITALURILOR PROPRII PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2011 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) Rezerva aferent contractelor de acoperire a riscurilor de trezorerie

Capital social Sold la 1 ianuarie 2011 Profitul net al anului Situaia rezultatului global al anului Rezultatul global total al anului Dividende distribuite *) Constituirea rezervei legale Sold la 31 decembrie 2011

Ajustri aferente capitalului social

Capital social ajustat

Rezultatul reportat ` (6.781,87) 3.729,78

Rezerve

Aciuni proprii

Capitaluri proprii

5.664,41 -

13.318,96 -

18.983,37 -

5.888,14 -

(0,02) --

18.089,62 3.729,78

(119,67)

(119,67)

3.729,78 (1.002,60)

(119,67) -

3.610,11 (1.002,60)

(209,40)

209,40

5.664,41

13.318,96

18.983,37

(4.264,09)

6.097,54

(119,67)

(0,02)

20.697,13

Note: Pentru detalii privind rezervele, a se vedea nota 12. *) Alocarea dividendelor pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2010 s-a efectuat pe baza situaiilor financiare ntocmite n conformitate cu OMF 3055/2009. A se vedea nota 2 pentru reconcilierea valorii capitalurilor proprii determinate conform OMF 3055/2009 cu valoarea capitalurilor proprii determinate conform IFRS (OMF 1286/2012).

Notele de la pagina 10 la 73 sunt parte integrant a acestor situaii financiare.

S.C. OMV PETROM S.A. SITUAIA FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) 31 decembrie 2012 31 decembrie 2011

Note Flux de trezorerie din activitatea de exploatare Profit nainte de impozitare Ajustri pentru: Cheltuieli cu dobnzile i alte cheltuieli financiare Venituri din dobnzi Venituri din dividende Micarea net a provizioanelor pentru: - Active financiare - Stocuri - Creane - Pensii i alte datorii similare - Provizioane pentru dezafectare i restaurare - Alte provizioane pentru riscuri i cheltuieli Efectul din actualizare/ Pierderi din creane i alte elemente similare Efectul nemonetar de acoperire mpotriva riscurilor de trezorerie (Ctigul)/ Pierderea din cedarea activelor imobilizate (Ctigul)/ Pierderea din cedarea activelor financiare Amortizare i ajustri de depreciere a activelor imobilizate Alte elemente fr impact asupra fluxurilor de trezorerie Trezoreria generat de activitatea de exploatare nainte de modificri ale capitalului circulant (Creterea)/ Scderea stocurilor (Creterea)/ Scderea creanelor i a altor active Creterea/ (Scderea) furnizorilor Dobnzi primite Dobnzi pltite Dividende primite Impozit pe profit pltit Trezoreria net generat de activitatea de exploatare Flux de trezorerie din activitatea de investiii Achiziii de imobilizri corporale i necorporale ncasri din vnzarea de mijloace fixe ncasri din vnzarea de active financiare Investiii n filiale mprumuturi rambursate de ctre filiale Trezoreria net utilizat n activitatea de investiii Flux de trezorerie din activitatea de finanare ncasri / (Rambursri) aferente mprumuturilor luate de la filiale ncasri nete / (Rambursri nete) aferente altor mprumuturi Dividende pltite Trezoreria net utilizat n activitatea de finanare Efectul modificrii cursurilor de schimb asupra numerarului i echivalentelor de numerar Total fluxuri de trezorerie

4.583,47 22, 23 22 21 400,90 (161,77) (287,11) (81,30) 28,27 86,13 47,47 111,47 (510,10) 215,69 83,94 63,91 141,87 2.304,29 (6,19) 7.020,94 (86,43) 207,94 86,39 158,33 (146,96) 277,90 (853,16) 6.664,95

4.466,35 161,60 (140,52) (303,22) 214,54 57,87 (10,26) (94,87) 2,22 148,47 87,97 95,49 (14,18) 7,20 2.231,14 (95,91) 6.813,89 50,11 (298,56) (170,64) 146,61 (177,88) 302,23 (729,65) 5.936,11

18, 19 5, 6, 20

28

(4.791,28) 59,10 9,92 (29,00) 155,80 (4.595,46)

(4.658,64) 107,84 52,06 (180,03) 81,66 (4.597,11)

28

134,95 (475,01) (1.741,38) (2.081,44)

(2,76) (1.200,11) (993,24) (2.196,11)

2,19 (9,76)

8,19 (848,92)

Numerar i echivalente de numerar la nceputul anului Numerar i echivalente de numerar la sfritul anului

567,01 557,25

1.415,93 567,01

Notele de la pagina 10 la 73 sunt parte integrant a acestor situaii financiare.

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) 1. PRINCIPII, POLITICI I METODE CONTABILE OMV Petrom S.A. (Strada Coralilor, nr. 22, cod potal 013329, Bucureti, Romnia), desfoar activiti n urmtoarele segmente: Explorare i Producie (E&P), Gaze naturale i Energie (G&E), Rafinare i Marketing (R&M). Compania este listat la Bursa de Valori Bucureti sub codul SNP. Structura acionariatului la 31 decembrie 2012 se prezenta dup cum urmeaz: OMV Aktiengesellschaft Ministerul Economiei Fondul Proprietatea S.A. Banca European pentru Reconstrucie i Dezvoltare Persoane juridice i fizice Total Procent 51,01% 20,64% 20,11% 1,62% 6,62% 100,00%

La data de 28 noiembrie 2012, Banca European pentru Reconstrucie i Dezvoltare (BERD) a vndut 229.554.012 aciuni n OMV Petrom S.A. (Societatea) pe Bursa de Valori Bucureti. Pachetul de aciuni vndut a reprezentat 0,41% din capitalul social al OMV Petrom S.A. Astfel, participaia BERD n OMV Petrom S.A. s-a diminuat de la 2,03% la sfritul anului 2011, la 1,62% la sfritul anului 2012, n timp ce participaia persoanelor fizice i juridice a crescut la 6,62%. Declaraie de conformitate Situaiile financiare individuale ale Societii au fost ntocmite n conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanelor Publice nr. 1286/2012, pentru aprobarea Reglementrilor contabile conforme cu Standardele Internaionale de Raportare Financiar, aplicabile societilor comerciale ale cror valori mobiliare sunt admise la tranzacionare pe o pia reglementat, cu modificrile i clarificrile ulterioare. Aceste prevederi corespund cerinelor Standardelor Internaionale de Raportare Financiar (IFRS-uri), adoptate de ctre Uniunea European (UE), cu excepia IAS 21 Efectele modificrii cursurilor de schimb valutar, n privina monedei funcionale. n scopul ntocmirii acestor situaii financiare n conformitate cu cerinele legislative din Romnia, moneda funcional a Societii este considerat a fi RON (leu romnesc). Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2011 i pentru toate exerciiile financiare precedente, OMV Petrom S.A. a ntocmit situaiile financiare individuale n conformitate cu reglementrile contabile romneti (principiile contabile locale) reprezentate de OMF 3055/2009 pentru anii 2011 i 2010. Acesta este primul set de situaii financiare individuale ntocmit conform IFRS adoptate de ctre UE. A se vedea nota 2 pentru informaii privind modalitatea de adoptare a IFRS de ctre Societate. Societatea ntocmete i situaii financiare consolidate conform IFRS adoptate de ctre UE, care sunt disponibile pe website-ul societii www.petrom.com/portal/01/petromcom/petromcom/Petrom/ Relatia_cu_investitorii. Bazele de ntocmire Situaiile financiare ale OMV Petrom S.A. sunt prezentate n RON (leu romnesc), utiliznd principiul de continuitate a activitii. Toate sumele sunt prezentate n milioane, rotunjite la cele mai apropiate 2 zecimale. Situaiile financiare au fost ntocmite pe baza costului istoric, exceptnd reevaluarea anumitor active imobilizate i instrumente financiare.

10

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) 1. PRINCIPII, POLITICI I METODE CONTABILE (continuare) Standarde i interpretri emise de IASB fr a fi aplicate nc n prezentele situaii financiare i fr s fi fost nc adoptate n avans La data aprobrii acestor situaii financiare, urmtoarele standarde, revizuiri i interpretri erau emise de IASB, fr a fi aplicate nc n prezentele situaii financiare i fr a fi fost adoptate mai devreme de ctre Societate:

IAS 1 Prezentarea situaiilor financiare (modificat) - prezentarea altor elemente ale rezultatului global Amendamentul este aplicabil pentru exerciiile financiare ncepnd la sau dup 1 iulie 2012. Amendamentele aduse IAS 1 modific gruparea elementelor prezentate n rezultatul global. Elementele care pot fi reclasificate (sau "transferate) n contul de profit i pierdere la un moment viitor (de exemplu, ctigul net din acoperirea mpotriva riscurilor a unei investiii nete, diferene de curs valutar la conversia operaiunilor din strintate, micri nete n operaiunile de acoperire mpotriva riscurilor aferente fluxurilor de trezorerie, sau pierderea sau ctigul net privind imobilizrile financiare disponibile n vederea vnzrii) vor fi prezentate separat de elementele care nu vor fi reclasificate niciodat (de exemplu, ctiguri i pierderi actuariale privind planurile de beneficii determinate i reevaluarea terenurilor i cldirilor). IAS 19 Beneficiile angajailor (modificat) Amendamentul este aplicabil pentru exerciiile financiare ncepnd cu sau dup 1 ianuarie 2013. IASB a emis numeroase amendamente la IAS 19. Acestea cuprind att schimbri fundamentale cum ar fi renunarea la mecanismul coridorului i la conceptul de randament preconizat al activelor planurilor de beneficii, ct i simple clarificri i reformulri. IAS 27 Situaii financiare individuale (modificat) Standardul este aplicabil pentru exerciiile financiare ncepnd cu sau dup 1 ianuarie 2013. Pentru societile care aplic standardele IFRS adoptate de UE, data intrrii n vigoare este 1 ianuarie 2014. Ca urmare a noilor IFRS 10 i IFRS 12, prevederile rmase din IAS 27 se limiteaz la contabilitatea pentru filiale, entiti controlate n comun i entiti asociate n situaiile financiare individuale. Aplicarea mai devreme este permis. IAS 28 Investiii n entitile asociate i asocierile n participaie (modificat) Standardul este aplicabil pentru exerciiile financiare ncepnd cu sau dup 1 ianuarie 2013. Pentru societile care aplic standardele IFRS adoptate de UE, data intrrii n vigoare este 1 ianuarie 2014. Ca urmare a noilor IFRS 11 Asocieri n participaie i IFRS 12 Prezentarea de informaii privind interesele n alte entiti, IAS 28 Investiii n entitile asociate a fost redenumit IAS 28 Investiii n entitile asociate i n asocierile n participaie, i descrie aplicarea metodei punerii n echivalen pentru investiiile n asocierile n participaie, suplimentar fa de investiiile n entitile asociate. IAS 32 Instrumente financiare: Prezentare (modificat) compensarea activelor financiare i a datoriilor financiare Amendamentul este aplicabil pentru exerciiile financiare ncepnd cu sau dup 1 ianuarie 2014. Aceste amendamente clarific semnificaia expresiei are n prezent un drept de compensare executoriu din punct de vedere legal i, de asemenea, clarific aplicarea criteriului de compensare din IAS 32 la sistemele de decontare (precum sistemele caselor centrale de compensaie) care aplic mecanisme de decontare brut, nesimultane.

11

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) 1. PRINCIPII, POLITICI I METODE CONTABILE (continuare) IFRS 7 Instrumente financiare: Informaii de furnizat (modificat) compensarea activelor financiare i a datoriilor financiare Amendamentul este aplicabil pentru exerciiile financiare ncepnd cu sau dup 1 ianuarie 2013. Aceste amendamente prevd ca o entitate s prezinte informaii despre drepturile de compensare i angajamentele aferente acestora (ex.: contracte de garanie). Aceste informaii vor furniza utilizatorilor informaii care sunt utile pentru evaluarea efectului acordurilor de compensare asupra poziiei financiare a unei entiti. Noile informaii de prezentat sunt prevzute pentru toate instrumentele financiare recunoscute i care sunt compensate n conformitate cu cerinele IAS 32 Instrumente financiare: prezentare. Informaiile prezentate se aplic i pentru instrumentele financiare recunoscute care sunt compensate n baza unui acord-cadru de compensare executoriu sau a unui contract similar, indiferent dac sunt sau nu compensate n conformitate cu cerinele IAS 32. IFRS 9 Instrumente financiare clasificare i evaluare Noul standard este aplicabil pentru exerciiile financiare ncepnd cu sau dup 1 ianuarie 2015. IFRS 9, aa cum a fost emis, reflect prima etap a activitii IASB privind nlocuirea IAS 39 i se aplic clasificrii i evalurii activelor financiare i a datoriilor financiare definite n IAS 39. Standardul a intrat iniial n vigoare pentru exerciiile financiare ncepnd la sau dup 1 ianuarie 2013, ns modificrile aduse standardului IFRS 9 data obligatorie de intrare n vigoare a IFRS 9 i prezentarea de informaii privind tranziia, emise n decembrie 2011, au amnat data obligatorie de intrare n vigoare a standardului IFRS 9 pentru 1 ianuarie 2015. n etapele ulterioare, IASB va aborda contabilitatea instrumentelor de acoperire a riscurilor i deprecierea activelor financiare. Adoptarea primei etape a IFRS 9 va avea efect asupra clasificrii i evalurii activelor financiare, dar nu va avea nici un efect asupra clasificrii i evalurii datoriilor financiare. Societatea va cuantifica efectul n corelaie cu celelalte etape, n momentul emiterii standardului n forma final, incluznd toate etapele. Aplicarea mai devreme este permis. Acest standard a fost aprobat de UE. IFRS 10 Situaii financiare consolidate Noul standard este aplicabil pentru exerciiile financiare ncepnd cu sau dup 1 ianuarie 2013. Pentru societile care aplic standardele IFRS adoptate de UE, data intrrii n vigoare este 1 ianuarie 2014. IFRS 10 nlocuiete poriunea din IAS 27 Situaii financiare consolidate i individuale care abordeaza contabilitatea pentru situaiile financiare consolidate. De asemenea, adreseaza aspectele incluse n SIC-12 Consolidare Entiti cu scop special. IFRS 10 stabilete un model unic de control care se aplic tuturor entitilor, inclusiv celor cu scop special. Modificrile introduse de IFRS 10 vor solicita managementului s exercite raionamente semnificative pentru a determina care entiti sunt controlate i, prin urmare, trebuie s fie consolidate de societatea-mam, comparativ cu cerinele din IAS 27. IFRS 11 Asocieri n participaie Noul standard este aplicabil pentru exerciiile financiare ncepnd cu sau dup 1 ianuarie 2013. Pentru societile care aplic standardele IFRS adoptate de UE, data intrrii n vigoare este 1 ianuarie 2014. IFRS 11 nlocuiete IAS 31 Interese n asocierile n participaie i SIC-13 Entiti controlate n comun Contribuii nemonetare ale asociailor. IFRS 11 elimin opiunea de a contabiliza entitile controlate n comun (ECC) folosind metoda consolidrii proporionale. n schimb, ECC care ndeplinesc definiia unei asocieri n participaie trebuie contabilizate conform metodei punerii n echivalen. IFRS 12 Prezentarea de informaii privind interesele n alte entiti Noul standard este aplicabil pentru exerciiile financiare ncepnd cu sau dup 1 ianuarie 2013. Pentru societile care aplic standardele IFRS adoptate de UE, data intrrii n vigoare este 1 ianuarie 2014. IFRS 12 include toate cerinele de informaii de furnizat care erau cuprinse anterior n IAS 27, referitoare la situaiile financiare consolidate, precum i toate cerinele de informaii de furnizat incluse anterior n IAS 31 i IAS 28. Aceste informaii se refer la interesele unei entiti n filiale, asocieri n participaie, entiti asociate i entiti structurate. De asemenea, sunt prevzute noi informaii de furnizat.

12

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) 1. PRINCIPII, POLITICI I METODE CONTABILE (continuare) IFRS 13 Evaluarea la valoarea just Noul standard este aplicabil pentru exerciiile financiare ncepnd cu sau dup 1 ianuarie 2013. IFRS 13 stabilete o singur surs de referin n IFRS pentru toate metodele de evaluare la valoarea just. IFRS 13 nu modific situaiile n care o entitate trebuie s aplice valoarea just, ci ofer ndrumri asupra modului n care trebuie evaluat valoarea just conform IFRS atunci cnd valoarea just este necesar sau permis. Acest standard trebuie sa fie aplicat prospectiv i este permis aplicarea n avans. Interpretarea IFRIC 20 Costurile de decopertare n faza de producie ale unei mine de suprafa Interpretarea este aplicabil pentru exerciiile financiare ncepnd cu sau dup 1 ianuarie 2013. Aceast interpretare se aplic pentru costurile de eliminare a deeurilor (costuri de decopertare) efectuate n cadrul activitii de minerit de suprafa din timpul fazei de producie a minei. Interpretarea se refer la modul de contabilizare a beneficiilor obinute din activitatea de decopertare. mbuntiri anuale ale standardelor IFRS aplicabile pentru exerciiile financiare ncepnd cu sau dup 1 ianuarie 2013 i care nu au fost nc adoptate de UE. Aplicarea mai devreme este permis n toate situaiile, cu condiia ca acest lucru s fie prezentat. Acest set de modificri, publicat ca parte a procesului anual de mbuntiri aduse standardelor IFRS, conine modificri specifice aduse standardelor IAS 1, IAS 16, IAS 32 i IAS 34. ndrumare privind trecerea la IFRS (modificri aduse standardelor IFRS 10, IFRS 11 i IFRS 12) ndrumarea este aplicabil pentru exerciiile financiare ncepnd cu sau dup 1 ianuarie 2013. IASB a emis modificri ale standardelor IFRS 10 Situaii financiare consolidate, IFRS 11 Asocieri n participaie si IFRS 12 Prezentarea de informaii privind interesele n alte entiti. Modificrile schimb ndrumrile privind trecerea la IFRS pentru a furniza scutiri suplimentare de la aplicarea retroactiv complet. Data aplicrii iniiale este definit n IFRS 10 ca fiind nceputul perioadei anuale de raportare n care IFRS 10 este aplicat pentru prima dat. Evaluarea existenei controlului se efectueaz la data aplicrii iniiale i nu la nceputul perioadei comparative. n cazul n care evaluarea controlului are rezultate diferite conform IFRS 10 i IAS 27/SIC-12, trebuie determinate ajustri retroactive. Totui, dac evaluarea controlului are aceleai rezultate, nu mai este necesar aplicarea retroactiv. Dac se prezint mai mult de o perioad comparativ, se acord scutiri suplimentare, prevznd retratarea unei singure perioade. Din aceleai motive, IASB a modificat, de asemenea, standardele IFRS 11 Asocieri n participaie i IFRS 12 Prezentarea relaiilor cu alte entiti, pentru a include prevederi privind scutiri la trecerea la aplicarea IFRS. Aceast ndrumare nu a fost nc adoptat de UE. Entiti de investiii (modificri aduse standardelor IFRS 10, IFRS 12 i IAS 27) Interpretarea este aplicabil pentru exerciiile financiare ncepnd cu sau dup 1 ianuarie 2014. Modificarea se aplic pentru un anumit tip de activitate care se calific drept entiti de investiii. IASB utilizeaz termenul de entitate de investiii pentru a se referi la o entitate al crei obiect de activitate este de a efectua investiii cu scopul exclusiv de a obine randament din aprecierea capitalului, venituri din investiii sau ambele situaii. De asemenea, o entitate de investiii trebuie s evalueze performana investiiilor sale pe baza valorii juste. Astfel de entiti ar putea s includ organizaii cu capital privat, organizaii cu capital de risc, fonduri de pensii, fonduri suverane de investiii i alte fonduri de investiii. Conform cerinelor IFRS 10 Situaii financiare consolidate, entitile raportoare trebuiau s-i consolideze toate entitile n care au investit i pe care le controleaz (respectiv toate filialele). Modificarea referitoare la entitile de investiii prevede o excepie de la cerinele de consolidare prevzute n IFRS 10 i solicit entitilor de investiii s evalueze anumite filiale la valoare just prin contul de profit i pierdere n loc s le consolideze. Modificarea prevede i cerinele de prezentare a informaiilor pentru entitile de investiii. Acest amendament nu a fost nc adoptat de UE.

Societatea nu anticipeaz aplicarea n avans a acestor standarde i interpretri. Managementul este n curs de a evalua efectele poteniale ale aplicrii pentru prima data a acestor standarde n anii respectivi.

13

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) 1. PRINCIPII, POLITICI I METODE CONTABILE (continuare) Aspecte importante i utilizarea estimrilor de ctre management n vederea ntocmirii situaiilor financiare, managementul companiei trebuie s utilizeze o serie de estimri i ipoteze care influeneaz valoarea raportat a activelor, datoriilor i datoriilor contingente recunoscute la sfritul perioadei de raportare i valoarea veniturilor i cheltuielilor recunoscute n cursul perioadei de raportare, precum i valoarea sumelor raportate n notele la situaiile financiare. Estimrile i ipotezele sunt evaluate continuu i se bazeaz pe experiena managementului i pe ali factori, printre care ateptrile privind evenimente viitoare care sunt considerate rezonabile n circumstanele respective. Cu toate acestea, incertitudinea aferent acestor ipoteze i estimri poate genera rezultate diferite de estimrile iniiale i poate duce la ajustri semnificative ale valorii contabile a activelor sau datoriilor n perioadele viitoare. Managementul companiei consider c orice deviaie de la aceste estimri nu va avea o influen semnificativ asupra situaiilor financiare n viitorul apropiat. Estimrile i ipotezele sunt utilizate n special pentru urmtoarele elemente: a) Rezervele minerale (rezervele de iei i gaze) sunt estimate de ctre inginerii Societii. Estimrile sunt auditate de ctre auditori externi odat la doi ani. Rezervele comerciale sunt determinate utiliznd estimri ale hidrocarburilor existente, factorii de recuperare i preurile viitoare ale ieiului i gazelor. Activele de dezvoltare i producie de iei i gaze sunt amortizate pe baza metodei unitilor de producie la o rat calculat prin referin fie la rezervele dovedite totale, fie la rezervele dovedite dezvoltate (a se vedea mai jos politica contabil de amortizare i depreciere), determinate aa cum s-a prezentat mai sus. Valoarea contabil net a activelor de dezvoltare i de producie de iei i gaze la 31 decembrie 2012 este prezentat n nota 6. Nivelul rezervelor comerciale estimate este de asemenea un factor important n evaluarea deprecierii valorii contabile a oricrui activ de dezvoltare i producie al societii. b) Costurile de dezafectare vor fi suportate de Societate la sfritul perioadei de operare a unor faciliti i active ale Societii. Estimrile costurilor viitoare de restaurare sunt bazate pe contractele n vigoare ncheiate cu furnizorii, pe rapoartele inginerilor Societii, precum i pe experiena anterioar. Pentru determinarea provizioanelor pentru costurile de restaurare este necesar estimarea ratelor de actualizare i de inflaie. Aceste estimri au un impact semnificativ asupra valorii provizioanelor (a se vedea nota 13). Costurile finale de dezafectare i restaurare sunt incerte i estimrile de costuri pot varia ca rspuns la numeroi factori, printre care modificri ale legislaiei relevante, dezvoltarea unor tehnici noi de restaurare sau experiena altor zone de producie. Alocarea n timp i suma cheltuielilor pot s se modifice i, de exemplu, ca urmare a schimbrilor rezervelor sau ale legilor si reglementrilor sau ale interpretrii acestora. Prin urmare, pot exista ajustri semnificative asupra provizioanelor nregistrate, care pot afecta rezultatele viitoare. c) n conformitate cu IAS 36, att imobilizrile necorporale ct i cele corporale sunt analizate la data bilanului pentru a se identifica dac exist indicii de depreciere. Dac exist indicii c s-ar fi produs o pierdere din depreciere, Societatea estimeaz valoarea recuperabil a unitii generatoare de numerar sau a activului. Valoarea recuperabil este maximul dintre valoarea de utilizare i valoarea de vnzare, mai puin costurile aferente vnzrii. n majoritatea cazurilor Societatea estimeaz valoarea de utilizare. Calculul valorii de utilizare este bazat pe bugete i previziuni i necesit o serie ampl de estimri i ipoteze, cum sunt preurile viitoare ale produselor i/sau marjele brute, ratele de cretere, indicii de inflaie, cursurile de schimb, ratele de actualizare etc. Pentru calcul valorii de utilizare la 31 decembrie 2012, ratele de actualizare dup impozitare utilizate (care reflect estimrile actuale de pia ale valorii timp a banilor i riscurile specifice activului/ unitii generatoare de numerar) sunt specifice n funcie de segment, dup cum urmeaz: 7,3% pentru E&P (2011: 7,4%), 6,0% pentru G&E (2011: 5,9%) si 6,2% pentru R&M (2011: 6,2%).

14

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) 1. PRINCIPII, POLITICI I METODE CONTABILE (continuare) n plus, managementul companiei utilizeaz estimri pentru stabilirea nivelului adecvat de grupare a activelor din E&P n uniti generatoare de numerar, n special cu privire la activele din E&P care au n comun o infrastructur semnificativ i prin urmare sunt grupate n aceeai unitate generatoare de numerar. d) Aplicarea politicii contabile a Societii pentru cheltuielile de explorare i evaluare necesit estimri pentru a determina dac beneficiile economice viitoare sunt probabile fie din operarea sau vnzarea viitoare, fie n cazul n care activitile nu au atins un stadiu care permite o evaluare rezonabil a existenei rezervelor. Determinarea rezervelor i resurselor este n sine un proces care presupune grade diferite de incertitudine, n funcie de sub-clasificri, i aceste estimri afecteaz n mod direct momentul de recunoatere a cheltuielilor de explorare i evaluare. Politica de recunoatere prevede ca managementul companiei s utilizeze o serie de estimri i ipoteze referitoare la evenimentele i circumstanele viitoare, n special dac se poate stabili o operaiune de extracie viabil din punct de vedere economic. Oricare dintre aceste estimri i ipoteze se poate schimba pe msur ce noi informaii devin disponibile. Dac dup capitalizarea cheltuielilor se obin informaii care sugereaz c recuperarea cheltuielilor este improbabil, suma capitalizat relevant este anulat prin contul de profit i pierdere al perioadei n care noile informaii au fost disponibile. e) Prin natura lor, contingenele vor fi clarificate doar atunci cnd unul sau mai multe evenimente viitoare se vor petrece sau nu. Evaluarea contingenelor implic n mod inerent utilizarea de ipoteze i estimri semnificative ale rezultatului unor evenimente viitoare.

2.

RECONCILIEREA NTRE IFRS I PRINCIPIILE CONTABILE LOCALE APLICABILE EXERCIIILOR FINANCIARE PRECEDENTE

Aceste situaii financiare, pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2012, reprezint primele situaii financiare individuale pe care Societatea le-a ntocmit conform IFRS adoptate de ctre UE, aa cum cere OMF 1286/2012. Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2011 i pentru toate exerciiile financiare precedente, Societatea a ntocmit situaiile financiare individuale n conformitate cu reglementrile contabile romneti (principiile contabile locale, reprezentate de OMF nr. 3055/2009 pentru anii 2011 i 2010). n consecin, Societatea a ntocmit situaii financiare n conformitate cu IFRS adoptate de ctre UE aplicabile pentru exerciiile financiare care se ncheie la 31 decembrie 2012 sau dup aceast dat, precum i datele comparative la data de i pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2011. n vederea ntocmirii acestor situaii financiare, Societatea a ntocmit situaia de deschidere a poziiei financiare la data de 1 ianuarie 2011 (data tranziiei). Aceast not explic reconcilierea dintre valoarea capitalurilor proprii raportat n conformitate cu principiile contabile locale aplicabile exerciiilor financiare precedente i valoarea capitalurilor proprii raportat n conformitate cu IFRS, att la data tranziiei la IFRS (1 ianuarie 2011) ct i la data aferent ultimului exerciiu financiar prezentat n cele mai recente situaii financiare anuale ale Societii ntocmite n conformitate cu principiile contabile anterioare (31 decembrie 2011), precum i reconcilierea cu rezultatul global total ntocmit conform IFRS pentru ultimul exerciiu financiar prezentat n cele mai recente situaii financiare anuale ale Societii (anul 2011).

15

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)

2.

RECONCILIEREA NTRE IFRS I PRINCIPIILE CONTABILE LOCALE APLICABILE EXERCIIILOR FINANCIARE PRECEDENTE (continuare)

Capitaluri proprii la 31 decembrie 2011


Capitaluri proprii la 1 ianuarie 2011 OMF 3055/2009 Active imobilizate (A) Investiii (B) Stocuri (C) Impozitul pe profit amnat (D) Capital social (E) Rezerve (F) Instrumente de acoperire a riscului de trezorerie (G) Alte elemente OMF 1286/2012 16.195,07 1.158,67 28,96 13,18 Rezultatul reportat (inclusiv profitul net) 7.130,72 1.167,04 0,05 12,06 Rezerva aferent contractelor de acoperire a riscurilor de trezorerie Capitaluri proprii la 31 decembrie 2011 18.890,89 1.167,04 0,05 12,06 Profitul net al anului 2011 3.685,61 8,25 (28,91) (1,12) Situaia rezultatului global al anului 2011 -

Capital social 5.664,41 -

Rezerve 6.095,78 -

Aciuni proprii (0,02) -

734,17 (40,86)

13.318,96 -

799,92 (13.318,96) (53,79)

22,79 -

822,71 (53,79)

65,75 -

22,79 -

0,43 18.089,62

18.983,37

(0,17) (0,96) (4.264,09)

1,76 6.097,54

(142,46) (119,67)

(0,02)

(142,63) 0,80 20.697,13

(0,17) 0,37 3.729,78

(142,46) (119,67)

16

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) 2. RECONCILIEREA NTRE IFRS I PRINCIPIILE CONTABILE LOCALE APLICABILE EXERCIIILOR FINANCIARE PRECEDENTE (continuare) A. La data primei aplicri a IFRS n situaiile financiare consolidate (data tranziiei fiind 1 ianuarie 2005), Societatea a adoptat valoarea just a imobilizrilor corporale i necorporale ca i cost al acestor imobilizri. Conform paragrafului D17 al Anexei D din IFRS 1, dac o societate-mam aplic pentru prima oar IFRS n situaiile financiare individuale la o dat ulterioar aplicrii pentru prima oar a IFRS n situaiile financiare consolidate, ea trebuie s evalueze activele i datoriile la aceleai sume n ambele situaii financiare, cu excepia ajustrilor constituite n vederea consolidrii. Conform principiilor contabile locale, avansurile n moned strin pltite pentru achiziia de imobilizri corporale i necorporale trebuia s fie reevaluate la sfritul exerciiului financiar. n conformitate cu IAS 21 Efectele modificrii cursurilor de schimb valutar, elementele nemonetare evaluate la cost istoric n moned strin se translateaz utiliznd cursul de schimb valabil la data tranzaciei; n consecin, o ajustare de reversare/stornare a reevalurii avansurilor a fost nregistrat n contrapartid cu rezultatul reportat. n exerciiile financiare precedente, Societatea a utilizat instrumente de acoperire a riscurilor de trezorerie n vederea achiziionrii de imobilizri corporale. Conform principiilor contabile locale, contabilitatea de acoperire a riscurilor nu era permis; conform IAS 39, s-a nregistrat o ajustare de cretere a valorii imobilizrilor corporale n contrapartid cu rezultatul reportat. n conformitate cu principiile contabile locale, elementele trecute pe cheltuieli se vor derecunoate din registrele contabile. Aa cum se prezint n politicile contabile, conform practicii industriei i IFRS, n cadrul metodei contabile de recunoatere pe baz de succes, activele individuale asociate activitilor de producie iei i gaze i alte active sunt alocate unor centre de cost (cmpuri, blocuri, regiuni) care stau la baza amortizrii i a testelor de depreciere. n cazul n care sonde separate sau alte active, aparinnd aceleiai zone cu rezerve dovedite sunt abandonate sau cedate prin alte metode, amortizarea cumulat a unui activ individual este posibil s nu poat fi identificat specific. n general, chiar dac valorile contabile ale activelor abandonate pot fi identificate, pierderea din abandonarea parial a unui activ dintro zon nu este recunoscut, att timp ct grupul rmas de active continu s produc iei i gaze. Se consider faptul c activul abandonat sau cedat este amortizat integral. Costurile capitalizate aferente activului abandonat sau cedat sunt nregistrate n contrapartid cu amortizarea cumulat a zonei creia i aparine activul. Astfel, s-a nregistrat o ajustare de cretere a valorii activelor care au fost derecunoscute conform cerinelor politicilor contabile locale, n contrapartid cu rezultatul reportat. B. Conform politicilor contabile locale, investiiile pe termen lung (aciuni i alte investiii financiare) sunt evaluate la cost istoric minus ajustri de depreciere (dac este cazul). ntruct Romnia a avut economie hiperinflaionist pn la data de 1 ianuarie 2004, s-a aplicat IAS 29 Raportarea financiar n cadrul economiilor hiperinflaioniste pentru investiiile achiziionate nainte de 31 decembrie 2003. n conformitate cu IAS 29, activele i datoriile nemonetare sunt restatate, iar costul restatat pentru fiecare element, sau costul minus ajustri de depreciere, se determin prin aplicarea asupra costului istoric i asupra deprecierii a variaiei indicelui general de pre dintre data achiziionrii i data raportrii. S-a nregistrat o ajustare de cretere a valorii investiiilor n contrapartid cu rezultatul reportat. C. Costul de producie al stocurilor include costurile directe cu amortizarea. Datorit faptului c valoarea contabil a activelor productive conform IFRS era diferit de valoarea acestora conform politicilor contabile locale, rezult c i costurile directe cu amortizarea cuprinse n valoarea stocurilor erau diferite. n consecin, s-a nregistrat o ajustare de restatare a costului de producie. D. Conform politicilor contabile locale, conceptul de impozit pe profit amnat nu era recunoscut. Conform IAS 12 Impozitul pe profit, diferenele temporare impozabile, respectiv diferenele temporare care vor genera sume impozabile la calculul profitului impozabil (pierderii fiscale) aferent(e) exerciiilor financiare viitoare, cnd valoarea contabil a activului sau datoriei este recuperat sau decontat, i diferenele temporare deductibile, respectiv diferenele temporare care vor genera sume deductibile la calculul profitului impozabil (pierderii fiscale) aferent(e) exerciiilor financiare viitoare, cnd valoarea contabil a activului sau datoriei este recuperat sau decontat, genereaz datorii sau creane privind impozitul pe profit amnat. S-a nregistrat o ajustare de recunoatere a creanei privind impozitul pe profit amnat n contrapartid cu rezultatul reportat.

17

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)

2.

RECONCILIEREA NTRE IFRS I PRINCIPIILE CONTABILE LOCALE APLICABILE EXERCIIILOR FINANCIARE PRECEDENTE (continuare) E. Conform politicilor contabile locale, capitalul social este evaluat la cost istoric. ntruct Romnia a avut economie hiperinflaionist pn n data de 1 ianuarie 2004, s-a aplicat IAS 29 Raportarea financiar n cadrul economiilor hiperinflaioniste pentru recunoaterea capitalului social la 31 decembrie 2003. n conformitate cu IAS 29, valoarea restatat a fost determinat prin aplicarea variaiei indicelui general de pre. S-a nregistrat o ajustare de cretere a valorii capitalului social n contrapartid cu rezultatul reportat. F. O reclasificare din rezerve n alte datorii financiare a fost efectuat n legtur cu valoarea terenurilor obinute de ctre Societate de la statul romn, care vor fi folosite la creterea capitalului social. Conform politicilor contabile locale, aceste terenuri obinute de la stat au fost nregistrate n rezerve; conform IFRS, aceast tranzacie ndeplinete criteriile de recunoatere ca i datorie. G. Societatea a contractat diverse instrumente pentru protecia fluxurilor de numerar din vnzarea produselor mpotriva riscurilor de scdere a preurilor. n conformitate cu principiile contabile locale, contabilitatea de acoperire a riscurilor nu era permis i rezultatele din utilizarea instrumentelor de acoperire a riscurilor erau recunoscute n momentul realizrii acestora, n rezultatul financiar. Conform IAS 39, partea eficient a modificrii valorii juste a contractelor de acoperire mpotriva riscurilor de trezorerie este recunoscut iniial direct n capitalurile proprii, fiind transferat n profitul sau pierderea perioadei sau perioadelor cnd fluxurile de numerar previzionate, acoperite mpotriva riscurilor, se reflect n contul de profit i pierdere. Partea ineficient a contractelor de acoperire mpotriva riscurilor de trezorerie este recunoscut imediat n situaia veniturilor i cheltuielilor.

18

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) 3. PRINCIPII CONTABILE I DE EVALUARE a) Costuri anterioare achiziiei licenelor de explorare Costurile anterioare achiziiei licenelor de explorare sunt recunoscute direct ca i cheltuieli n perioada n care sunt efectuate. b) Costuri de achiziie a licenelor i proprietilor Costurile cu achiziia licenelor de explorare i a proprietilor sunt recunoscute n categoria imobilizrilor necorporale. Costurile cu licenele aferente drepturilor de explorare ntr-o zon de explorare sunt capitalizate i amortizate pe durata permisului de explorare. Costurile capitalizate provenite din achiziia licenelor i a proprietilor sunt analizate la fiecare dat de raportare pentru a identifica dac sunt indicii conform crora valoarea lor contabil net depete valoarea recuperabil. Aceast analiz include confirmarea faptului c forajul de explorare este nc n desfurare sau este ferm planificat, a faptului c s-a demonstrat c, sau este n curs de a se demonstra c descoperirea este viabil din punct de vedere economic, pe baza unor considerente de ordin tehnic i comercial, i c a avut loc un progres suficient n definirea planurilor de dezvoltare. n cazul n care nicio activitate viitoare nu este planificat sau n cazurile n care s-a renunat la licen sau licena a expirat, valoarea contabil a costurilor cu achiziia licenei i a proprietilor este recunoscut n contul de profit i pierdere. La momentul stabilirii rezervelor dovedite i a aprobrii deciziei interne pentru dezvoltare, costurile relevante sunt transferate n categoria activelor aferente activitilor de producie iei i gaze. c) Costuri de explorare i de evaluare Costurile de explorare i evaluare sunt contabilizate utiliznd metoda contabil de recunoatere pe baz de succes al acestor operaiuni. Costurile aferente activitilor geologice i geofizice sunt recunoscute direct ca i cheltuieli atunci cnd sunt efectuate. Costurile asociate activitilor de explorare i evaluare sunt recunoscute iniial n categoria activelor aferente rezervelor nedovedite pn la determinarea viabilitii din punct de vedere comercial a prospeciunilor de petrol i gaze aferente. Dac prospeciunile sunt finalizate fr succes, costurile asociate sunt incluse in contul de profit i pierdere al anului. Dac prospeciunile sunt considerate viabile din punct de vedere comercial, astfel de costuri vor fi transferate n categoria imobilizrilor corporale de petrol i gaze, la nceperea produciei. Stadiul acestor prospeciuni i al costurilor aferente este revizuit n mod regulat de ctre conducerea tehnic, comercial i executiv, incluznd revizuirea de depreciere cel puin o dat pe an, pentru a confirma intenia continu de a dezvolta sau de a beneficia n alt fel de descoperirea respectiv. Cnd nu mai exist aceast intenie, costurile sunt recunoscute n contul de profit i pierdere. d) Costuri de dezvoltare i producie Costurile de dezvoltare, inclusiv costurile efectuate pentru a permite accesul la rezerve dovedite i pentru a pregti amplasamentul sondelor pentru foraj, costurile efectuate cu forajul i cu echiparea sondelor de dezvoltare precum i cele efectuate pentru construcia i instalarea facilitilor de producie, sunt capitalizate ca i active minerale aferente rezervelor dovedite. Costurile de producie, inclusiv costurile nregistrate pentru desfurarea activitii i ntreinerea sondelor i a echipamentelor i facilitilor aferente (inclusiv costurile privind deprecierea i amortizarea, dup cum este descris mai jos) i alte costuri privind operarea sondelor, echipamentelor i facilitilor aferente sunt nregistrate drept cheltuieli pe msur ce apar.

19

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) 3. PRINCIPII CONTABILE I DE EVALUARE (continuare) e) Imobilizri necorporale i imobilizri corporale Imobilizrile necorporale achiziionate de Societate sunt evaluate la cost minus amortizarea cumulat i pierderea din depreciere cumulat. Imobilizrile corporale sunt recunoscute la costul de achiziie sau de construcie i sunt prezentate net de amortizarea cumulat i pierderea din depreciere cumulat. Costul imobilizrilor corporale cumprate este reprezentat de valoarea contraprestaiilor efectuate pentru achiziionarea activelor respective precum i valoarea altor costuri direct atribuibile aducerii activelor la locaia i condiia necesare pentru ca acestea s poat opera n modul dorit. Costul activelor construite n regie proprie include costurile salariale, materiale, costuri indirecte de producie si alte costuri direct atribuibile aducerii activelor la locaia i condiia curente. Activitile de explorare i evaluare capitalizate nu sunt n general amortizate ct timp sunt aferente unor rezerve nedovedite, dar sunt testate pentru depreciere. Odat ce rezervele sunt dovedite i viabile din punct de vedere comercial, activele aferente sunt reclasificate n imobilizri corporale i sunt amortizate din momentul n care ncepe producia. Costurile de explorare i dezvoltare capitalizate i echipamentele aferente sunt n general amortizate pe baza rezervelor dovedite i dezvoltate/ rezervelor dovedite totale, aplicnd metoda unitilor de producie; doar drepturile de explorare capitalizate i rezervele achiziionate sunt amortizate pe baza rezervelor dovedite totale. n conformitate cu IAS 36, att imobilizrile necorporale ct i cele corporale sunt analizate la data bilanului pentru a identifica dac exist indicii de depreciere. Pentru imobilizrile necorporale cu durata de via nedeterminat, testele de depreciere sunt efectuate anual, chiar dac nu exist indicii de depreciere. Dac valoarea contabil net a unui activ sau a unei uniti generatoare de numerar este mai mare dect valoarea recuperabil, o pierdere din depreciere este recunoscut pentru a reduce valoarea net contabil a activului respectiv la nivelul valorii recuperabile. Dac motivele recunoaterii pierderii din depreciere dispar n perioadele ulterioare, valoarea contabil net a activului este majorat pn la nivelul valorii contabile nete. Diferena este prezentat drept alte venituri din exploatare. Amortizarea calculat pe baza metodei liniare are la baz urmtoarele principale durate de via: Imobilizri necorporale Software Concesiuni, licene i alte active necorporale Imobilizri corporale specifice activitii din fiecare segment E&P Active productive aferente activitilor de producie iei i gaze G&E Conducte de gaze G&E Centrala electric n ciclu combinat R&M Rezervoare pentru depozitare i instalaii i echipamente pentru rafinare R&M Sisteme de conducte Alte imobilizri corporale Cldiri utilizate pentru producie sau activiti administrative Alte imobilizri corporale Active i echipamente accesorii metoda unitilor de producie 20 - 30 8 - 30 25 - 40 20 Durata (ani) 3-5 5-20, sau durata contractului

20 - 50 10 - 20 5 - 10

n vederea aplicrii metodei contabile de amortizare pe baza unitilor de producie, Societatea a mprit zonele n care opereaz n 13 regiuni. Rata de amortizare este calculat pentru fiecare regiune, pe baza cantitilor extrase i a rezervelor dovedite sau a rezervelor dovedite dezvoltate, dup caz.

20

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) 3. PRINCIPII CONTABILE I DE EVALUARE (continuare) Amortizarea imobilizrilor necorporale este inclus n situaia veniturilor i cheltuielilor n conformitate cu funcia lor (n principal n cadrul poziiei Costul vnzrilor). Un element al imobilizrilor corporale i orice parte semnificativ recunoscut iniial sunt derecunoscute n momentul cedrii sau atunci cnd nu se mai ateapt beneficii economice viitoare din utilizarea sau vnzarea lui. Orice ctig sau pierdere din derecunoaterea activului (calculat() ca diferen ntre ncasrile nete din vnzare i valoarea contabil net a activului) este inclus() n situaia veniturilor i cheltuielilor la momentul derecunoaterii. n cadrul metodei contabile de recunoatere pe baz de succes, activele individuale aferente activitilor de producie iei i gaze i alte active sunt alocate unor centre de cost (cmpuri, blocuri, regiuni), care stau la baza amortizrii i a testelor de depreciere. n cazul n care sonde separate sau alte active, aparinnd aceleiai zone cu rezerve dovedite, sunt abandonate sau cedate prin alt metode, amortizarea cumulat a unui activ individual este posibil s nu poat fi identificat specific. n general, chiar dac valorile contabile ale activelor abandonate pot fi identificate, pierderea din abandonarea parial a unui activ dintr-o zon nu este recunoscut, att timp ct grupul rmas de active continu s produc iei i gaze. Se consider faptul c activul abandonat sau cedat este amortizat integral. Costurile capitalizate aferente activului abandonat sau cedat sunt nregistrate n contrapartid cu amortizarea cumulat a zonei creia i aparine activul. Activele clasificate drept deinute pentru vnzare sunt prezentate la valoarea cea mai mic dintre valoarea contabil net i valoarea just minus costurile de vnzare. Activele imobilizate (sau grupurile de active imobilizate) sunt catalogate drept deinute pentru vnzare dac valoarea lor contabil va fi recuperat n principal printr-o operaiune de vnzare, i nu prin continuarea utilizrii lor. O astfel de clasificare are la baz ipotezele c vnzarea activelor respective are o probabilitate ridicat i c activele sunt disponibile pentru vnzarea imediat i n forma n care se prezint la momentul respectiv. Managementul trebuie s i exprime angajamentul fa de vnzarea activelor, care se ateapt s se califice pentru recunoatere ca vnzare ncheiat, complet, n termen de un an de la data clasificrii lor. Imobilizrile corporale i necorporale nceteaz a mai fi amortizate odat ce au fost clasificate ca active deinute pentru vnzare. Avansurile pentru achiziia imobilizrilor corporale i necorporale sunt elemente nemonetare prezentate n cadrul imobilizrilor corporale, respectiv necorporale. f) ntreinere i reparaii majore Costurile capitalizate cu activitile de inspecii i reparaii capitale reprezint componente separate ale activelor corespunztoare sau ale grupurilor corespunztoare de active. Costurile capitalizate cu inspeciile i reparaiile capitale sunt amortizate utiliznd metoda liniar, sau pe baza numrului de ore de funcionare, pe baza cantitii produse sau pe baza altor metode similare, dac acestea reflect mai bine intervalul de timp la care se efectueaz inspeciile (pn la urmtoarea inspecie). Cheltuielile cu activitile majore de inspecii i reparaii cuprind costul nlocuirii activelor sau a unor pri din active, costurile de inspecie i costurile de reparaii capitale. Aceste cheltuieli sunt capitalizate dac un activ sau o parte a unui activ care a fost amortizat() separat este nlocuit() i este probabil c va aduce beneficii economice viitoare. Dac o parte a activului nlocuit nu a fost considerat o component separat i, prin urmare, nu a fost amortizat separat, se utilizeaz valoarea de nlocuire pentru a estima valoarea contabil net a activului(elor) nlocuit(e) care este/(sunt) casat(e) imediat. Costurile de inspecie asociate cu programele majore de ntreinere sunt capitalizate i amortizate pe perioada pn la urmtoarea inspecie. Toate celelalte costuri cu reparaiile curente i ntreinerea uzual sunt recunoscute direct n cheltuieli. Costurile activitilor de reparaii capitale pentru sonde sunt de asemenea capitalizate i sunt amortizate utiliznd metoda unitilor de producie. Toate celelalte costuri cu reparaiile i ntreinerea minore sunt recunoscute direct n cheltuieli.

21

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) 3. PRINCIPII CONTABILE I DE EVALUARE (continuare) g) Leasing Imobilizrile corporale includ i activele deinute n baza unor contracte de leasing financiar. ntruct Societatea i asum riscurile i beneficiaz de avantajele asociate dreptului de proprietate, activele trebuie capitalizate la valoarea cea mai mic dintre valoarea actualizat a plilor minime de leasing i valoarea lor just, iar ulterior amortizate pe durata de via util sau pe durata contractului de leasing, n cazul n care aceasta este mai mic dect durata de via util. Concomitent se recunoate o datorie echivalent cu suma capitalizat i plile viitoare de leasing sunt mprite n cheltuieli de finanare a leasingului i n principal. Toate contractele de leasing care nu sunt clasificate drept leasing financiar sunt tratate drept leasing operaional i plile aferente sunt incluse n cheltuielile operaionale din situaia veniturilor i cheltuielilor, pe baza metodei liniare, pe durata leasingului. h) Instrumente financiare Cumprrile sau vnzrile de active financiare care necesit livrarea activelor ntr-un interval de timp stabilit n general n pia prin regulamente sau convenii sunt recunoscute la data decontrii, respectiv la data la care contractul este executat prin livrarea activelor care fac obiectul contractului. Derivativele sunt recunoscute pe baza datei de tranzacionare, respectiv data la care Societatea i asum obligaia de a cumpra sau de a vinde activul. Clasificarea instrumentelor financiare la data recunoaterii iniiale depinde de scopul pentru care au fost achiziionate i de caracteristicile lor. Toate instrumentele financiare sunt msurate iniial la valoarea lor just plus, n cazul activelor i datoriilor financiare nerecunoscute la valoarea just prin contul de profit i pierdere, orice costuri marginale direct atribuibile achiziiei sau emisiunii. Activele financiare ale Societii cuprind creane comerciale i alte creane, numerar i echivalente de numerar i investiii disponibile pentru vnzare. Dup evaluarea iniial, creanele comerciale i celelalte creane sunt evaluate ulterior la costul amortizat, utiliznd metoda ratei efective de dobnd, mai puin ajustrile pentru depreciere. Dup evaluarea iniial, activele financiare disponibile pentru vnzare sunt recunoscute la valoarea just. Modificrile valorii lor juste nu sunt ns recunoscute ca venituri sau cheltuieli, ci sunt incluse direct n rezultatul global. Pierderile generate de deprecierea acestor investiii sunt recunoscute n contul de profit i pierdere i eliminate din rezerva aferent activelor financiare disponibile pentru vnzare. Activele financiare disponibile pentru vnzare care nu sunt listate i a cror valoare just nu poate fi stabilit n mod credibil sunt nregistrate la costul de achiziie minus pierderile din depreciere i sunt testate anual pentru depreciere. Datoriile financiare ale Societii cuprind furnizorii i alte datorii, mprumuturi i instrumente financiare derivate. Datoriile care nu sunt derivative sunt nregistrate la costul amortizat utiliznd metoda ratei efective de dobnd. Dac bunurile livrate i serviciile prestate n legtur cu activitile operaionale nu au fost nc facturate dar att datele ct i valorile referitoare la livrare/ prestare sunt cunoscute, obligaiile sunt prezentate ca datorii i nu ca provizioane. Instrumentele derivate sunt utilizate pentru acoperirea mpotriva riscurilor din modificrile ratelor dobnzii, ale cursurilor de schimb i ale preurilor mrfurilor i sunt ulterior evaluate la valoarea just. Valoarea just a instrumentelor financiare derivate reflect sumele estimate pe care Societatea le-ar plti sau primi dac poziiile ar fi nchise la data de raportare (sfritul anului), respectiv ctigurile i pierderile nerealizate aferente poziiilor deschise. Cotaiile primite de la bnci sau modele de evaluare adecvate au fost utilizate pentru a estima valoarea just a instrumentelor financiare la sfritul anului.

22

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) 3. PRINCIPII CONTABILE I DE EVALUARE (continuare) Ctigurile i pierderile nerealizate sunt recunoscute ca venituri sau cheltuieli, cu excepia cazurilor n care sunt ndeplinite condiiile pentru aplicarea contabilitii de acoperire mpotriva riscurilor. Pentru a putea aplica contabilitatea de acoperire mpotriva riscurilor, trebuie s existe o documentare a relaiilor dintre riscuri i instrumentele de acoperire mpotriva acestora, iar eficiena contractelor de acoperire mpotriva riscurilor trebuie s fie n intervalul 80%-125%. n cazul contractelor de acoperire mpotriva riscurilor de valoare just, modificrile valorii juste rezultate din riscul acoperit, att pentru elementul a crui valoare este supus riscului ct i pentru instrumentul de acoperire mpotriva riscurilor, sunt recunoscute ca venituri sau cheltuieli. Pentru contractele de acoperire mpotriva riscurilor de trezorerie, partea eficient a modificrilor valorii juste este recunoscut direct n rezultatul global, n timp ce partea ineficient este recunoscut imediat n situaia veniturilor i cheltuielilor. Sumele nregistrate n rezultatul global sunt transferate n profitul sau pierderea perioadelor cnd elementul care este supus riscului este recunoscut n contul de profit i pierdere. Totui, atunci cnd tranzacia previzionat care este acoperit mpotriva riscurilor rezult n recunoaterea unui activ nefinanciar sau a unei datorii nefinanciare, ctigurile i pierderile nregistrate anterior n rezultatul global sunt transferate din rezultatul global i incluse n valoarea iniial a activului sau datoriei respective. Contabilitatea de acoperire mpotriva riscurilor nu se mai aplic din momentul n care instrumentul de acoperire mpotriva riscurilor expir sau este vndut, a ajuns la maturitate sau a fost exercitat, sau nu se mai calific pentru contabilitatea de acoperire mpotriva riscurilor. Atunci cnd o tranzacie planificat nu mai este ateptat a se produce, ctigurile sau pierderile acumulate n rezultatul global pn la acea dat sunt imediat transferate n contul de profit i pierdere. Derivativele incluse n alte instrumente financiare sau contracte-gazd sunt tratate ca instrumente independente dac riscurile i caracteristicile lor nu sunt strns asociate cu instrumentele-gazd, iar instrumentele-gazd nu au fost recunoscute la valoarea just, astfel nct ctigurile i pierderile nerealizate aferente sunt recunoscute ca venituri sau cheltuieli. Societatea analizeaz la fiecare dat de raportare dac exist dovezi obiective c un activ financiar sau un grup de active financiare este depreciat. Un activ financiar sau un grup de active financiare este considerat depreciat dac i numai dac exist dovezi obiective de depreciere ca rezultat al unuia sau mai multor evenimente care s-au petrecut dup recunoaterea iniial a activului, iar evenimentul care genereaz pierderi are impact asupra fluxurilor de trezorerie viitoare estimate ale activului financiar sau ale grupului de active financiare, care pot fi estimate credibil. Dovezile de depreciere cuprind indicii c un debitor sau un grup de debitori ntmpin dificulti financiare semnificative, imposibilitate de plat sau nerespectarea datoriilor de plat, probabilitatea c acetia vor intra n faliment sau alt proces de reorganizare financiar i cnd datele observabile indic faptul c exist o descretere msurabil n fluxurile de trezorerie viitoare estimate cum ar fi schimbrile n ntrzierile de plat sau n condiiile economice corelate cu imposibilitile de plat. Un activ financiar (sau, dup caz, o parte a unui activ financiar sau o parte a unui grup de active financiare similare) este derecunoscut cnd: Drepturile de a ncasa sume generate de acel activ au expirat; Societatea a transferat drepturile sale de a primi sume generate de acel activ sau i-a asumat o obligaie de a plti sumele ncasate n totalitate, fr ntrzieri semnificative, ctre un ter, conform unui acord de transfer, i fie (a) Societatea a transferat semnificativ toate riscurile i beneficiile activului, fie (b) Societatea nici nu a transferat, nici nu a reinut semnificativ toate riscurile i beneficiile activului, ci a transferat controlul asupra activului. O datorie financiar este derecunoscut cnd obligaia aferent este pltit, anulat sau expir.

23

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) 3. PRINCIPII CONTABILE I DE EVALUARE (continuare) Managementul companiei consider c valoarea contabil a activelor i datoriilor financiare evaluate la costul amortizat aproximeaz semnificativ valoarea lor just, ntruct majoritatea activelor menionate sunt fie pe termen scurt, fie sunt purttoare de dobnzi cu rata variabil, fie sunt reevaluate regulat utiliznd ratele curente de dobnd de pia. Activele financiare i datoriile financiare sunt compensate i n situaia poziiei financiare este prezentat valoarea net numai dac: Exist un drept de compensare executoriu din punct de vedere legal a sumelor recunoscute; i Exist intenia de decontare net, sau de a realiza activele i de a plti datoriile simultan. i) Costurile ndatorrii Costurile ndatorrii care sunt direct atribuibile achiziiei, construciei sau produciei unui activ cu ciclu lung de producie se capitalizeaz pn n momentul n care activul este pregtit n vederea utilizrii prestabilite sau vnzrii. Costurile ndatorrii cuprind dobnzile aferente mprumuturilor bancare pe termen scurt i lung, amortizarea costurilor auxiliare efectuate n legtur cu contractarea mprumuturilor i diferenele de curs valutar generate de mprumuturile n valut, n msura n care acestea sunt privite ca o ajustare la cheltuielile cu dobnda. Toate celelalte costuri aferente mprumuturilor sunt recunoscute drept cheltuieli n contul de profit i pierdere al perioadei n care apar. j) Stocuri Stocurile sunt prezentate la valoarea cea mai mic dintre cost i valoarea realizabil net. Valoarea realizabil net este estimat pe baza preului de vnzare aferent activitii normale mai puin costurile estimate pentru finalizare i pentru vnzare. Costul de producie al ieiului, gazelor naturale i al produselor petroliere din rafinare este calculat pe baza mediei ponderate i cuprinde toate costurile efectuate n cursul normal al activitii, pentru aducerea fiecrui produs la locaia i condiia prezente, inclusiv proporia adecvat de amortizare i depreciere i costurile fixe bazate pe capacitatea normal de producie. Pentru stocurile deteriorate sau cu micare lent se constituie ajustri de depreciere pe baza estimrilor managementului. k) Provizioane Provizioanele se constituie pentru obligaiile curente (legale sau implicite) fa de teri, generate de evenimente anterioare, atunci cnd este probabil ca o ieire de resurse care ncorporeaz beneficii economice s fie necesar pentru a onora obligaiile respective, iar suma necesar pentru stingerea obligaiilor poate fi estimat n mod credibil. Provizioanele pentru obligaii individuale sunt constituite la o valoare egal cu cea mai bun estimare a sumelor necesare pentru stingerea obligaiilor. Acolo unde efectul valorii-timp a banilor este semnificativ, provizioanele se actualizeaz utiliznd o rat de actualizare pre-impozitare care reflect, dup caz, riscurile specifice datoriei. n cazul n care se efectueaz actualizarea provizioanelor, creterea valorii provizioanelor datorat trecerii timpului este recunoscut drept cost de finanare. Dezafectarea activelor aferente activitilor de producie de petrol i gaze const n: sigilarea i abandonarea sondelor; curarea batalelor; demontarea echipamentului de subsol i a facilitilor de producie; recondiionarea zonelor de producie n conformitate cu cerinele licenelor i ale legislaiei n vigoare.

24

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) 3. PRINCIPII CONTABILE I DE EVALUARE (continuare) Activitile de baz ale Societii genereaz obligaii cu privire la demontarea i mutarea activelor, precum i obligaii cu privire la remedierea solului. Aceste obligaii prezint valori semnificative pentru segmentul E&P (ex. sonde de petrol i gaz, echipamente de suprafa). De aceea, aceste obligaii sunt prezentate ca un element distinct. La momentul apariiei obligaiei de dezafectare, aceasta se provizioneaz integral prin recunoaterea unei datorii egal cu valoarea actualizat a cheltuielilor viitoare de dezafectare i restaurare. Concomitent, pentru activul la care se refer provizionul de dezafectare se capitalizeaz o sum echivalent. Valoarea obligaiei se calculeaz pe baza celei mai bune estimri. Suma capitalizat se amortizeaz pe baza metodei unitilor de producie n cazul activitilor de extracie i producie i liniar pentru activele aferente activitilor de distribuie. Efectele modificrilor aprute/ survenite n estimrile care stau la baza costurilor de dezafectare sunt recunoscute prospectiv prin nregistrarea unei ajustri a provizionului de dezafectare, ct i printr-o ajustare corespondent a valorii activului la care se refer provizionul de dezafectare (pentru costurile de dezafectare suportate de Petrom) sau printr-o ajustare a valorii creanei asupra statului romn (pentru costurile de dezafectare suportate de statul romn). Efectul din actualizarea n timp a provizionului de dezafectare este prezentat n contul de profit i pierdere drept cost de finanare. Datoriile aferente costurilor de mediu sunt recunoscute atunci cnd o aciune de decontaminare este probabil i costurile aferente ei pot fi estimate n mod credibil. n general, provizioanele pentru costuri de mediu sunt recunoscute odat cu angajamentul pentru un plan formal de aciuni. Valoarea recunoscut reflect cea mai bun estimare a sumelor necesare pentru stingerea obligaiei. n cazul n care datoria va fi stins peste un anumit numr de ani, provizionul pentru costuri de mediu este recunoscut la valoarea actualizat a costurilor viitoare de mediu estimate. n conformitate cu contractul de privatizare al Societii, o parte din costurile de dezafectare i decontaminare a solului vor fi suportate de statul romn. Aceast parte a costurilor ce urmeaz s fie rambursat de ctre stat este prezentat n creane i a fost reanalizat astfel nct s reflecte cea mai bun estimare a valorii prezente a costurilor de dezafectare i decontaminare, utiliznd aceeai rat de actualizare ca cea folosit pentru provizioanele respective. Efectul din actualizarea n timp a creanei asupra statului romn referitoare la costurile de dezafectare i de mediu (incluznd efectul modificrii perioadei estimate pentru recuperarea acestora) este inclus n rezultatul financiar. Provizioanele pentru pensii i pli compensatorii sunt calculate folosind metoda unitii de credit proiectat, care mparte costul estimat al beneficiilor la care sunt ndreptii angajaii pe ntreaga durat a angajrii i ia n considerare viitoare creteri salariale. Ctigurile sau pierderile actuariale sunt recunoscute n ntregime n contul de profit i pierdere. Provizionul de restructurare (pentru ncheierea voluntar i involuntar a contractelor de munc) este recunoscut dac planul detaliat al restructurrii a fost aprobat de management nainte de sfritul anului, indicnd existena unui angajament irevocabil. Adeziunile voluntare cu privire la pachetele de remunerare ale angajailor sunt recunoscute dac angajaii respectivi au acceptat oferta companiei. Provizioanele pentru obligaiile privind nelegerile individuale de ncetare a relaiilor contractuale sunt recunoscute la valoarea actualizat a obligaiei, atunci cnd suma i datele plilor sunt fixe i cunoscute. Certificatele de emisii de gaze primite gratuit de la autoritile guvernamentale (Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de ser) reduc obligaiile aferente emisiilor de CO2 i provizioanele sunt recunoscute numai pentru deficitul dintre emisiile efective si numrul de certificate deinute. Provizioanele pentru deficitul dintre emisiile efective si numrul de certificate deinute sunt msurate iniial la o valoare egal cu cea mai bun estimare a sumelor necesare pentru stingerea obligaiilor, i anume preul de pia al certificatelor de emisii la data de raportare. Cheltuielile corespunztoare sunt recunoscute ca i costuri privind emisiile, parte a costului vnzrilor. Dac ulterior recunoaterii unui provizion sunt achiziionate certificate de emisii, un activ este recunoscut doar pentru certificatele care depesc emisiile reale de CO2. Orice diferen de pre ntre provizion i certificatele care acoper emisiile de CO2 este trecut pe cheltuieli sub form de costuri privind emisiile.

25

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) 3. PRINCIPII CONTABILE I DE EVALUARE (continuare) l) Impozitul pe profit, inclusiv impozitul amnat Impozitul pe profit curent Taxa curent de plat se bazeaz pe profitul impozabil al anului. Profitul fiscal este diferit de profitul raportat n contul de profit i pierdere deoarece exclude elemente de venit sau cheltuial care sunt impozabile sau deductibile n viitor i mai exclude elemente care nu vor deveni niciodat impozabile sau deductibile. Datoria Societii aferent impozitului pe profit curent este calculat utiliznd procente de taxare care au fost prevzute de lege sau ntr-un proiect de lege la sfritul anului, n rile n care Societatea desfoar operaiuni care genereaz venituri impozabile. Creanele i datoriile aferente impozitului pe profit pentru perioada curent i perioadele anterioare sunt recunoscute la o valoare egal cu suma estimat de recuperat de la, respectiv de pltit ctre autoritile fiscale. Managementul analizeaz periodic poziiile luate n declaraiile de impozit pe profit referitoare la situaiile n care reglementrile fiscale sunt interpretabile i constituie provizioane dac este cazul. Impozitul amnat Impozitul amnat se calculeaz utiliznd metoda datoriilor bilaniere pentru diferenele temporare ntre valorile fiscale la data raportrii i valorile nete contabile ale activelor i datoriilor n scopul raportrii financiare. O datorie privind impozitul pe profit amnat se recunoate pentru toate diferenele temporare impozabile, cu excepia cazului n care datoria privind impozitul pe profit amnat rezult din: - recunoaterea iniial a fondului comercial sau a unui activ sau a unei datorii ntr-o tranzacie care nu este o combinare de ntreprinderi i, n momentul realizrii tranzaciei, aceasta nu afecteaz nici profitul contabil, nici profitul impozabil / pierderea fiscal; i - diferenele temporare impozabile asociate investiiilor n filiale, ntreprinderi asociate, precum i intereselor n asocierile n participare, atunci cnd societatea-mam, investitorul sau asociatul este capabil s controleze momentul relurii diferenei temporare i exist posibilitatea ca diferena temporar s nu fie reluat n viitorul apropiat. O crean privind impozitul pe profit amnat se recunoate pentru toate diferenele temporare deductibile, creditele fiscale neutilizate sau pierderile fiscale neutilizate n msura n care este probabil s existe profit impozabil viitor pe seama cruia pot fi utilizate diferenele temporare deductibile, creditele fiscale neutilizate sau pierderile fiscale neutilizate, cu excepia cazului n care creana privind impozitul pe profit amnat rezult din: - recunoaterea iniial a unui activ sau a unei datorii ntr-o tranzacie care nu este o combinare de ntreprinderi i, n momentul realizrii tranzaciei, aceasta nu afecteaz nici profitul contabil, nici profitul impozabil (pierderea fiscal);i - diferenele temporare deductibile asociate investiiilor n filiale, ntreprinderi asociate, precum i intereselor n asocierile n participare, atunci cnd este probabil c diferenele temporare vor fi reversate n viitorul previzibil/ apropiat i va exista profit impozabil viitor pe seama cruia pot fi utilizate diferenele temporare deductibile. Valoarea contabil a creanelor cu impozitul pe profit amnat este revizuit la data de raportare i diminuat n msura n care nu mai este probabil disponibilitatea unui profit impozabil suficient pentru a permite utilizarea integral sau pariala a acestor active. Creanele cu impozitul pe profit amnat sunt analizate la data de raportare i sunt recunoscute n msura n care este probabil c va exista un profit impozabil suficient pentru a permite utilizarea acestor creane. Creanele i datoriile privind impozitul amnat sunt evaluate la ratele de impozitare ce se ateapt a se aplica pentru perioada n care activul este realizat sau datoria este decontat, pe baza ratelor de impozitare (i a legilor fiscale) care au fost reglementate sau aproape reglementate pn la data de raportare.

26

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) 3. PRINCIPII CONTABILE I DE EVALUARE (continuare) Impozitul amnat aferent unor elemente nregistrate direct in capitalurile proprii este recunoscut direct in capitalurile proprii i nu n contul de profit i pierdere. Creanele i datoriile privind impozitul pe profit amnat trebuiesc compensate dac exist dreptul legal de a compensa creanele privind impozitul curent cu datoriile privind impozitul curent i creanele si datoriile privind impozitul amnat sunt aferente impozitelor pe profit percepute de aceeai autoritate fiscal aceleiai entiti impozabile. Taxe asupra produciei Redevenele petroliere sunt calculate pe baza valorii produciei de petrol i gaze i sunt incluse n contul de profit i pierdere n costul vnzrilor. m) Recunoaterea veniturilor Veniturile sunt evaluate la valoarea just a contraprestaiei primite sau de primit. Veniturile sunt reduse corespunztor cu valoarea estimat a bunurilor napoiate de clieni, rabaturi i alte elemente similare. Vnzarea de bunuri Veniturile din vnzarea de bunuri sunt recunoscute atunci cnd toate condiiile de mai jos sunt ndeplinite: Societatea a transferat cumprtorilor riscurile i avantajele semnificative ce decurg din proprietatea asupra bunurilor; Societatea nu mai gestioneaz bunurile vndute la nivelul la care ar fi fcut-o n cazul deinerii n proprietate a acestora i nici nu mai deine controlul efectiv asupra lor; valoarea veniturilor poate fi evaluat n mod credibil; este probabil ca beneficiile economice asociate tranzaciei s fie generate ctre Societate; i costurile tranzaciei pot fi evaluate n mod credibil. Prestarea de servicii Veniturile aferente unui contract ce implic prestarea de servicii sunt recunoscute pe msura execuiei contractului. Stadiul de execuie a contractului se determin dup cum urmeaz: taxele de instalare sunt recunoscute la venituri n funcie de faza de execuie a instalrii, determinat ca raportul dintre timpul utilizat la data bilanului i total timp necesar estimat pentru execuia lucrrii; onorariul aferent serviciilor incluse n preul produselor vndute este nregistrat la venituri n funcie de proporia costurilor aferente prestrii serviciilor respective, lund n considerare experiena trecut cu privire la serviciile efectiv prestate pentru bunurile vndute n trecut; i veniturile aferente unor contracte de durat i valoare semnificative sunt recunoscute conform prevederilor contractuale, pe msur ce numrul de ore de munc sunt prestate i cheltuielile directe sunt efectuate. Dividende i dobnzi Veniturile din dividende sunt recunoscute atunci cnd este stabilit dreptul acionarului de a primi plata. Veniturile din dobnzi sunt recunoscute pe baza contabilitii de angajamente, prin referin la principalul nerambursat i rata efectiv a dobnzii, acea rat care actualizeaz exact fluxurile viitoare preconizate ale sumelor primite pe durata de via ateptat a instrumentului financiar, la valoarea contabil net a activului financiar. n) Numerar i echivalente de numerar Din punct de vedere al Situaiei fluxurilor de trezorerie, se consider c numerarul este numerarul din casierie i din conturile bancare curente. Echivalentele de numerar reprezint depozite i investiii cu un grad de lichiditate ridicat, cu scadene mai mici de trei luni.

27

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) 3. PRINCIPII CONTABILE I DE EVALUARE (continuare) o) Interese n asocieri in participaie Conform IFRS, controlul comun reprezint un acord contractual privind divizarea controlului asupra unei entiti economice i exist doar atunci cnd deciziile strategice financiare i operaionale aferente entitii respective sunt luate de comun acord de ctre prile care exercit controlul (asociai n participaie). Societatea exercit control comun asupra activelor. Un activ controlat n comun (ACC) presupune de cele mai multe ori c att societatea ct i asociaii dein proprietatea asupra activului cu care s-a contribuit sau care a fost achiziionat pentru nfiinarea asociaiei n participaie, fr ca aceasta s constituie o corporaie, un parteneriat sau o alt form juridic. n cazul n care Societatea desfoar activiti prin intermediul ACC-urilor, aceasta recunoate n situaiile financiare partea sa din activele controlate n comun i din datoriile pe care le are n comun, partea sa din datoriile constituite mpreun cu ceilali asociai n legtur cu asociaia n participaie, veniturile din vnzarea sau utilizarea prii sale din rezultatul asociaiei n participaie, mpreun cu partea sa din cheltuielile efectuate de asociaia n participaie i orice cheltuial efectuat n legtura cu interesul su n asociaia n participaie i o parte din producia generat de activele controlate n comun. Societatea combin, element cu element, partea sa din activele controlate n comun i datoriile recunoscute n comun, precum i partea sa din veniturile i cheltuielile generate de ACC cu elemente similare din propriile situaii financiare. p) Investiii n filiale i entiti asociate Investiiile n filiale i entiti asociate sunt contabilizate la cost minus pierderile din depreciere.

4.

TRANZACII N VALUT Tranzaciile n valut sunt evaluate utiliznd cursul de schimb n vigoare la data tranzaciilor. Activele i datoriile monetare exprimate n valut sunt transformate n RON utiliznd cursul de nchidere, comunicat de Banca Naional a Romniei: 31 decembrie 2012 4,4287 3,3575 31 decembrie 2011 4,3197 3,3393 31 decembrie 2010 4,2848 3,2045

Cursurile de schimb Euro (EUR) Dolar american (USD)

Diferenele care rezult n urma decontrii sumelor n valut sunt recunoscute n contul de profit i pierdere al perioadei n care apar. Ctigurile i pierderile nerealizate din diferene de curs aferente elementelor monetare sunt recunoscute n contul de profit i pierdere al anului. Moneda funcional a Societii, determinat conform IAS 21, este RON.

28

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) 5. IMOBILIZRI NECORPORALE Concesiuni, licene, i alte imobilizri necorporale COST Sold la 1 ianuarie 2012 Adiii Transferuri la imobilizri corporale (nota 6) Ieiri *) Sold la 31 decembrie 2012 1.689,57 27,24 (6,76) (2,31) 1.707,74 760,34 251,10 (189,16) (26,58) 795,70 2.449,91 278,34 (195,92) (28,89) 2.503,44

Active aferente rezervelor nedovedite

Total

AMORTIZARE CUMULAT I DEPRECIERE CUMULAT Sold la 1 ianuarie 2012 Amortizare Depreciere Ieiri Reluri de depreciere Sold la 31 decembrie 2012 1.055,72 178,73 1,36 (2,31) (0,65) 1.232,85 349,01 51,38 (26,10) (0,03) 374,26 1.404,73 178,73 52,74 (28,41) (0,68) 1.607,11

VALOARE CONTABIL NET La 1 ianuarie 2012 La 31 decembrie 2012 633,85 474,89 411,33 421,44 1.045,18 896,33

_______________________________________________________________________________________________________ *) Include suma de 0,48 milioane RON reprezentnd diminuare din revizuirea activului de dezafectare aferent sondelor de explorare (inclus n categoria Active aferente rezervelor nedovedite).

29

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)

5.

IMOBILIZRI NECORPORALE (continuare)

Concesiuni, licene, i alte imobilizri necorporale COST Sold la 1 ianuarie 2011 Adiii *) Transferuri la imobilizri corporale (nota 6) Ieiri Sold la 31 decembrie 2011 1.671,59 22,28 1,62 (5,92) 1.689,57

Active aferente rezervelor nedovedite

Total

714,91 386,97 (5,81) (335,73) 760,34

2.386,50 409,25 (4,19) (341,65) 2.449,91

AMORTIZARE CUMULAT I DEPRECIERE CUMULAT Sold la 1 ianuarie 2011 Amortizare Depreciere Ieiri Reluri de depreciere Sold la 31 decembrie 2011 778,05 236,50 46,02 (4,85) 1.055,72 482,15 202,89 (335,72) (0,31) 349,01 1.260,20 236,50 248,91 (340,57) (0,31) 1.404,73

VALOARE CONTABIL NET La 1 ianuarie 2011 La 31 decembrie 2011 893,54 633,85 232,76 411,33 1.126,30 1.045,18

_______________________________________________________________________________________________________ *) Include suma de 0,44 milioane RON reprezentnd cretere din revizuirea activului de dezafectare aferent sondelor de explorare (inclus n categoria Active aferente rezervelor nedovedite).

30

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) 6. IMOBILIZRI CORPORALE
Terenuri, drepturi referitoare la terenuri i cldiri, inclusiv cldiri pe terenurile terilor COST Sold la 1 ianuarie 2012 Intrri **) Transferuri *) Ieiri 2.166,08 47,61 189,09 (91,58) 21.063,35 3.030,26 142,53 (106,12) 3.315,83 873,86 2.785,49 (44,67) 368,24 3,29 33,94 (56,72) 1.886,41 503,20 (1.139,53) (100,11) 1.815,60 55,47 (1.815,60) 30.615,51 4.513,69 195,92 (399,20)

Active aferente activitilor de producie iei i gaze

Instalaii tehnice i maini

Alte instalaii, utilaje i mobilier

Investiii n curs

Avansuri

Total

Sold la 31 decembrie 2012

2.311,20

24.130,02

6.930,51

348,75

1.149,97

55,47

34.925,92

AMORTIZARE CUMULAT I DEPRECIERE CUMULAT Sold la 1 ianuarie 2012 Amortizare Depreciere Transferuri Ieiri Reluri de depreciere Sold la 31 decembrie 2012 VALOARE CONTABIL NET La 1 ianuarie 2012 La 31 decembrie 2012 1.687,08 1.755,12 15.358,84 17.081,30 1.567,75 4.807,83 166,48 159,83 1.772,62 1.022,29 1.815,51 55,38 22.368,28 24.881,75 479,00 124,96 10,30 (17,43) (40,75) 556,08 5.704,51 1.378,21 9,44 2,76 (46,16) (0,04) 7.048,72 1.748,08 400,66 2,12 12,24 (40,42) 2.122,68 201,76 32,00 1,36 2,91 (49,11) 188,92 113,79 117,04 (0,48) (100,12) (2,55) 127,68 0,09 0,09 8.247,23 1.935,83 140,26 (276,56) (2,59) 10.044,17

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ *) Suma net reprezint transferuri din imobilizri necorporale (nota 5). **) Include intrri n leasing financiar n sum de 74,49 milioane RON, titluri de proprietate asupra terenurilor n sum de 16,53 milioane RON i 1,47 milioane RON cretere din revizuirea activului de dezafectare (inclus n categoria Active aferente activitilor de producie iei i gaze).

31

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) 6. IMOBILIZRI CORPORALE (continuare)
Terenuri, drepturi referitoare la terenuri i cldiri, inclusiv cldiri pe terenurile terilor COST Sold la 1 ianuarie 2011 Intrri *) Transferuri Active deinute pentru vnzare Ieiri Sold la 31 decembrie 2011 1.927,85 64,49 231,29 0,10 (57,65) 18.795,55 2.645,26 (355,35) (22,11) 2.476,53 185,41 694,39 (40,50) 426,73 17,73 45,26 (121,48) 1.352,67 1.108,03 (552,79) (21,50) 1.560,84 313,37 (58,61) 26.540,17 4.334,29 4,19 0,10 (263,24)

Active aferente activitilor de producie iei i gaze

Instalaii tehnice i maini

Alte instalaii, utilaje i mobilier

Investiii n curs

Avansuri

Total

2.166,08

21.063,35

3.315,83

368,24

1.886,41

1.815,60

30.615,51

AMORTIZARE CUMULAT I DEPRECIERE CUMULAT Sold la 1 ianuarie 2011 Amortizare Depreciere Transferuri Ieiri Reluri de depreciere Sold la 31 decembrie 2011 VALOARE CONTABIL NET La 1 ianuarie 2011 La 31 decembrie 2011 1.540,50 1.687,08 14.260,65 15.358,84 1.020,22 1.567,75 191,22 166,48 1.294,42 1.772,62 1.560,58 1.815,51 19.867,59 22.368,28 387,35 109,19 10,76 1,20 (29,40) (0,10) 479,00 4.534,90 1.256,49 (76,39) (10,49) 5.704,51 1.456,31 258,50 7,89 62,86 (37,41) (0,07) 1.748,08 235,51 35,35 1,85 5,72 (76,61) (0,06) 201,76 58,25 66,57 6,61 (17,48) (0,16) 113,79 0,26 (0,17) 0,09 6.672,58 1.659,53 87,07 (171,39) (0,56) 8.247,23

____________________________________________________________________________________________________________________
*) Include intrri n leasing financiar n sum de 46,32 milioane RON, titluri de proprietate asupra terenurilor n sum de 12,93 milioane RON i 155,16 milioane RON cretere din revizuirea activului de dezafectare (inclus n categoria Active aferente activitilor de producie iei i gaze).

32

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)

6.

IMOBILIZRI CORPORALE (continuare) Imobilizrile corporale includ mijloace fixe achiziionate prin leasing financiar cu o valoare contabil net de 123,44 milioane RON la 31 decembrie 2012 (2011: 59,21 milioane RON; 2010: 15,89 milioane RON). n cursul anului 2012, Societatea a capitalizat n valoarea imobilizrilor corporale i necorporale costul mprumuturilor aferente perioadei curente n sum de 81,27 milioane RON (2011: 141,86 milioane RON). Adiional, cheltuielile capitalizate n timpul construciei activelor corporale i necorporale includ, de asemenea, suma de 487,81 milioane RON (2011: 475,56 milioane RON). Pentru detalii privind ajustrile de depreciere, a se vedea nota 20.

33

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) 7. INVESTIII Societatea deinea urmtoarele titluri de participare la 31 decembrie 2012:
Valoare contabil net

Numele societii Filiale OMV Petrom Marketing SRL ICS Petrom Moldova SA Tasbulat Oil Corporation LLP* OMV Petrom Gas SRL Petrom Distributie Gaze SRL Petrom Aviation SA OMV Petrom Wind Power SRL Petrom LPG SA Petromed Solutions SRL OMV Bulgaria OOD OMV Srbija DOO Petrom Nadlac SRL Kom Munai LLP Petrochemicals Arges SRL Trans Gas LPG Services SRL Petrom Exploration & Production Limited Entiti asociate Franciza Petrom 2001 SA Brazi Oil & Anghelescu Prod Com SRL Fontegas Peco Mehedinti SA Congaz SA Asociatia Romana pentru Relatia cu Investitorii Alte investiii Bursa de Marfuri Oltenia Craiova Telescaun Tihuta SA Agribac SA Benz Oil SA Credit Bank Forte Asigurari Reasigurari SA Total

Domeniul de activitate

Procentajul de interes

Cost

Ajustri de valoare

Distribuie de combustibil Distribuie de combustibil Explorare i foraj de iei n Kazahstan Distribuie de gaze Distribuie de gaze Servicii aeroportuare Producie de energie eolian Distribuie GPL Servicii medicale Distribuie de combustibil Distribuie de combustibil Distribuie de combustibil Explorare i foraj de iei n Kazahstan Producia petrochimiei n Rafinrie Servicii de transport GPL Servicii de explorare i producie

100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,90% 99,90% 98,51% 95,00% 95,00% 80,00% 50,00%

1.389,86 103,22 215,87 8,65 92,30 54,14 119,93 122,31 3,00 138,02 5,59 8,23 36,82 0,00 4,20 0,00

93,08 134,51 63,30 16,71 50,24 3,62 36,82 0,00 3,89 -

1.389,86 10,14 81,36 8,65 29,00 37,43 119,93 72,07 3,00 138,02 5,59 4,61 0,31 0,00

Distribuie de produse petroliere Distribuie de produse petroliere Distribuie de combustibil Distribuie de gaze naturale Servicii de informare i reprezentan

40,00% 37,70% 37,40% 28,59% 20,00%

0,20 1,82 3,76 14,16 0,00

0,20 1,82 3,76 0,00

14,16 -

Alte servicii financiare Transport pe cablu Creterea animalelor Distribuie de combustibil Alte servicii financiare Servicii de asigurri 2,63% 1,68% 0,79% 0,48% 0,22% 0,09% 0,00 0,01 0,11 0,22 0,32 0,02 2.322,76 0,00 0,01 0,11 0,22 0,32 0,02 408,63 1.914,13

*) Deinut prin Tasbulat Oil Corporation BVI ca i companie mam. Not: Sumele egale cu zero sunt prezentate dup cum urmeaz: -. Sumele mai mici de 0,01 milioane RON sunt prezentate dup cum urmeaz: 0,00.

34

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) 7. INVESTIII (continuare) Societatea deinea urmtoarele titluri de participare la 31 decembrie 2011:
Numele societii Filiale OMV Petrom Marketing SRL ICS Petrom Moldova SA Tasbulat Oil Corporation LLP * Korned LLP OMV Petrom Gas SRL Petrom Distributie Gaze SRL Petrom Aviation SA OMV Petrom Wind Power SRL Petrom LPG SA Petromed Solutions SRL OMV Bulgaria OOD OMV Srbija DOO Petrom Nadlac SRL Kom Munai LLP Petrochemicals Arges SRL Trans Gas LPG Services SRL Petrom Exploration & Production Limited Entiti asociate Franciza Petrom 2001 SA Brazi Oil & Anghelescu Prod Com SRL Fontegas Peco Mehedinti SA Congaz SA Asociatia Romana pentru Relatia cu Investitorii Alte investiii Bursa De Marfuri Oltenia Craiova Telescaun Tihuta SA Agribac SA Benz Oil SA Credit Bank Forte Asigurari Reasigurari SA MD India Total Domeniul de activitate Procentajul de interes Cost Ajustri de valoare Valoare contabil net

Distribuie de combustibil Distribuie de combustibil Explorare i foraj de iei n Kazahstan Explorare i foraj de iei n Kazahstan Distribuie de gaze Distribuie de gaze Servicii aeroportuare Producie de energie eolian Distribuie GPL Servicii medicale Distribuie de combustibil Distribuie de combustibil Distribuie de combustibil Explorare i foraj de iei n Kazahstan Producia petrochimiei n Rafinrie Servicii de transport GPL Servicii de explorare i producie

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,90% 99,90% 98,51% 95,00% 95,00% 80,00% 50,00%

1.389,86 103,22 215,87 38,19 8,65 63,30 54,14 119,93 122,31 3,00 138,02 5,59 8,23 36,82 0,00 4,20 0,00

42,66 149,53 38,19 63,30 13,85 18,97 3,62 36,82 0,00 3,89 -

1.389,86 60,56 66,34 8,65 40,29 119,93 103,34 3,00 138,02 5,59 4,61 0,31 0,00

Distribuie de produse petroliere Distribuie de produse petroliere Distribuie de combustibil Distribuie de gaze naturale Servicii de informare i reprezentan

40,00% 37,70% 37,40% 28,59% 20,00%

0,20 1,82 3,76 14,16 0,00

0,20 1,82 3,76 0,00

14,16 -

Alte servicii financiare Transport pe cablu Creterea animalelor Distribuie de combustibil Alte servicii financiare Servicii de asigurri Explorare i producie 2,63% 1,68% 0,79% 0,48% 0,22% 0,09% 0,01% 0,00 0,01 0,11 0,22 0,32 0,02 0,15 2.332,10 0,00 0,01 0,11 0,22 0,32 0,02 0,15 377,44 1.954,66

*) Deinut prin Tasbulat Oil Corporation BVI ca i companie mam. Not: Sumele egale cu zero sunt prezentate dup cum urmeaz: -. Sumele mai mici de 0,01 milioane RON sunt prezentate dup cum urmeaz: 0,00.

35

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) 7. INVESTIII (continuare) Societatea deinea urmtoarele titluri de participare la 1 ianuarie 2011:
Procentajul de interes Ajustri de valoare Valoare contabil net

Numele societii Filiale OMV Petrom Marketing SRL ICS Petrom Moldova SA Tasbulat Oil Corporation LLP* Korned LLP OMV Petrom Gas SRL Petrom Distributie Gaze SRL Petrom Aviation SA OMV Petrom Wind Power SRL Petrom LPG SA Petromed Solutions SRL OMV Bulgaria OOD OMV Srbija DOO Petrom Nadlac SRL Kom Munai LLP Petrochemicals Arges SRL Trans Gas LPG Services SRL Petrom Exploration & Production Limited Entiti asociate Franciza Petrom 2001 SA Brazi Oil & Anghelescu Prod Com SRL Fontegas Peco Mehedinti SA Congaz SA Asociatia Romana pentru Relatia cu Investitorii Alte investiii Bursa de Marfuri Oltenia Craiova Air Total Romania SA Telescaun Tihuta SA Agribac SA Benz Oil SA Credit Bank Forte Asigurari Reasigurari SA Oficiul Patronal Judetean Mures MD India Total

Domeniul de activitate

Cost

Distribuie de combustibil Distribuie de combustibil Explorare i foraj de iei n Kazahstan Explorare i foraj de iei n Kazahstan Distribuie de gaze Distribuie de gaze Servicii aeroportuare Producie de energie eolian Distribuie GPL Servicii medicale Distribuie de combustibil Distribuie de combustibil Distribuie de combustibil Explorare i foraj de iei n Kazahstan Producia petrochimiei n Rafinrie Servicii de transport GPL Servicii de explorare i producie

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,90% 99,90% 98,51% 95,00% 95,00% 80,00% 50,00%

1.389,86 103,22 35,84 38,19 8,65 63,30 54,14 119,93 122,31 3,00 138,02 5,59 8,23 36,82 4,20 0,00

63,30 3,62 -

1.389,86 103,22 35,84 38,19 8,65 54,14 119,93 122,31 3,00 138,02 5,59 4,61 36,82 4,20 0,00

Distribuie de produse petroliere Distribuie de produse petroliere Distribuie de combustibil Distribuie de gaze naturale Servicii de informare i reprezentan

40,00% 37,70% 37,40% 28,59% 20,00%

0,20 1,82 3,76 14,16 0,00

0,20 1,82 3,76 0,00

14,16 -

Alte servicii financiare Distribuie de kerosen Transport pe cablu Creterea animalelor Distribuie de combustibil Alte servicii financiare Servicii de asigurri Activiti de dezvoltare economic i de sindicat Explorare i producie 2,63% 1,83% 1,68% 0,79% 0,48% 0,22% 0,16% 0,01% 0,01% 0,00 11,53 0,01 0,11 0,22 0,32 0,02 0,00 0,15 2.163,60 0,00 11,53 0,01 0,11 0,22 0,32 0,02 0,00 0,15 85,06 2.078,54

*) Deinut prin Tasbulat Oil Corporation BVI ca i companie mam. Not: Sumele egale cu zero sunt prezentate dup cum urmeaz: -. Sumele mai mici de 0,01 milioane RON sunt prezentate dup cum urmeaz: 0,00.

36

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) 8. ALTE ACTIVE FINANCIARE Termen de lichiditate 31 decembrie 2012 mprumuturi acordate filialelor (nota 27) Sume recuperabile de la statul romn Alte active financiare Total 2.196,15 2.288,33 136,59 4.621,07 sub 1 an 419,36 92,10 511,46 peste 1 an 1.776,79 2.288,33 44,49 4.109.61

Termen de lichiditate 31 decembrie 2011 mprumuturi acordate filialelor (nota 27) Sume recuperabile de la statul romn Alte active financiare Total 2.296,19 2.633,70 115,70 5.045,59 sub 1 an 649,17 99,64 748,81 peste 1 an 1.647,02 2.633,70 16,06 4.296,78

Termen de lichiditate 1 ianuarie 2011 mprumuturi acordate filialelor (nota 27) Sume recuperabile de la statul romn Alte active financiare Total 2.221,58 2.458,95 147,00 4.827,53 sub 1 an 26,61 132,35 158,96 peste 1 an 2.194,97 2.458,95 14,65 4.668,57

Sume recuperabile de la statul romn Conform contractului de privatizare, Societatea are obligaia de a nchide sondele care sunt abandonate i care urmeaz s fie scoase din funciune. Aceste cheltuieli vor fi recuperate de la statul romn, ntruct se refer la activiti de explorare i producie (E&P) efectuate naintea procesului de privatizare a Societii, n 2004. Ca urmare, OMV Petrom S.A. a nregistrat datorii estimate cu dezafectarea i respectiv creane de la statul romn avnd o valoare prezent net de 1.956,22 milioane RON la 31 decembrie 2012 (2011: 2.163,08 milioane RON; 2010: 1.992,84 milioane RON). De asemenea, Societatea a nregistrat creane de la statul romn referitoare la obligaiile de mediu n E&P, R&M i Doljchim avnd o valoare prezent net de 332,11 milioane RON (2011: 470,62 milioane RON; 2010: 466,11 milioane RON) ntruct existau naintea procesului de privatizare a OMV Petrom S.A. La 31 decembrie 2012, OMV Petrom S.A. a naintat notificri prin care solicit rambursarea costurilor de decontaminare a mediului, n sum de 95,94 milioane RON. Pn la data prezentelor situaii financiare, statul romn nu a pltit sumele solicitate.

37

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) 8. ALTE ACTIVE FINANCIARE (continuare) Evoluia ajustrilor de depreciere pentru mprumuturile acordate filialelor se prezint astfel: Anul 2012 1 ianuarie Creteri/ (reluri) Ieiri Reluri de depreciere 31 decembrie 680,12 1,18 (114,26) (10,26) 556,78 Anul 2011 769,48 114,26 (203,62) 680,12

Vechimea altor active financiare care i-au depit termenul, dar nu au fost ajustate pentru depreciere, se prezint astfel: 31 decembrie 2012 Pn la 60 de zile restante ntre 61 - 120 de zile restante Mai mult de 120 de zile restante Total 0,21 0,21 31 decembrie 2011 1 ianuarie 2011 3,67 3,67

9.

CREANE I ALTE ACTIVE a) Creanele comerciale sunt n sum de 1.711,71 milioane RON la 31 decembrie 2012 (2011: 1.930,26 milioane RON; 2010: 1.594,58 milioane RON). Sumele sunt prezentate nete de ajustrile de depreciere, care sunt detaliate la punctul 9 c) de mai jos. b) Alte active (nete de ajustri de depreciere) Termen de lichiditate 31 decembrie 2012 Alte cheltuieli n avans Cheltuieli n avans pentru chirii Alte creane Total 51,18 24,14 49,92 125,24 sub 1 an 39,45 24,14 49,92 113,51 peste 1 an 11,73 11,73

Termen de lichiditate 31 decembrie 2011 Alte cheltuieli n avans Cheltuieli n avans pentru chirii Alte creane Total 64,34 20,77 22,25 107,36 sub 1 an 38,54 20,77 22,25 81,56 peste 1 an 25,80 25,80

38

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) 9. CREANE I ALTE ACTIVE (continuare) Termen de lichiditate 1 ianuarie 2011 Alte cheltuieli n avans Cheltuieli n avans pentru chirii Alte creane Total 54,02 20,19 300,01 374,22 sub 1 an 28,68 20,19 300,01 348,88 peste 1 an 25,34 25,34

c) Ajustri de depreciere pentru creane comerciale i alte creane Evoluia ajustrilor pentru deprecierea creanelor comerciale i a altor creane se prezint astfel: Creane comerciale 1 ianuarie 2012 Creteri/ (reluri) Utilizri 31 decembrie 2012 105,22 (16,20) (0,19) 88,83 Alte creane 331,58 105,99 (3,47) 434,10 Total 436,80 89,79 (3,66) 522,93

Creane comerciale 1 ianuarie 2011 Creteri/ (reluri) Utilizri 31 decembrie 2011 117,11 (11,69) (0,20) 105,22

Alte creane 329,94 1,64 331,58

Total 447,05 (10,05) (0,20) 436,80

Valoarea brut a creanelor depreciate la 31 decembrie 2012 este de 89,05 milioane RON pentru creane comerciale (2011: 107,24 milioane RON; 2010: 118,76 milioane RON) i 473,68 milioane RON pentru alte creane (2011: 336,48 milioane RON; 2010: 333,63 milioane RON). d) Vechimea creanelor comerciale care i-au depit termenul, dar nu au fost ajustate pentru depreciere, se prezint astfel: 31 decembrie 2012 Pn la 60 de zile restante ntre 61 - 120 de zile restante Mai mult de 120 de zile restante Total 27,87 27,87 31 decembrie 2011 70,81 0,82 71,63 1 ianuarie 2011 43,63 43,63

39

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) 10. STOCURI 31 decembrie 2012 iei Gaze naturale Alte materii prime Producia n curs de execuie Produse finite Avansuri pentru cumprri de stocuri Total 355,49 92,93 349,82 135,58 791,08 0,41 1.725,31 31 decembrie 2011 356,38 76,21 387,26 115,31 769,64 3,06 1.707,86 1 ianuarie 2011 395,47 57,12 458,89 127,35 746,61 56,42 1.841,86

11.

ACTIVE DEINUTE PENTRU VNZARE 31 decembrie 2012 Terenuri si construcii Instalaii tehnice i maini Creane privind impozitul pe profit amnat (nota 17) Total 70,85 0,13 1,59 72,57 31 decembrie 2011 75,77 0,11 0,56 76,44 1 ianuarie 2011 76,79 0,12 0,38 77,29

Activele deinute pentru vnzare se refer n principal la parcele de teren situate n Struleti, Bucureti, pentru care s-a ncheiat un contract ntre OMV Petrom S.A. i Raiffeisen Evolution. Aceste parcele au un cost de 69,52 milioane RON la 31 decembrie 2012 (2011: 74,04 milioane RON; 2010: 74,06 milioane RON) i sunt prezentate n segmentul Corporativ & altele.

12.

CAPITALURI PROPRII Capitalul social Capitalul social al OMV Petrom S.A. const n 56.644.108.335 de aciuni pltite integral la 31 decembrie 2012 (acelai numr la 31 decembrie 2011 i 2010) avnd o valoare nominal total de 5.664,41 milioane RON. Diferena pn la 18.983,37 milioane RON reprezint ajustarea la inflaie generat de faptul c Romnia a avut economie hiperinflaionist pn n ianuarie 2004. Rezerva aferent contractelor de acoperire a riscurilor de trezorerie Pentru a proteja fluxurile de trezorerie ale companiei n 2012, OMV Petrom S.A. a angajat n septembrie 2011 instrumente de acoperire a riscului de pre al ieiului de tip swap, fixnd astfel preul ieiului Brent la aproximativ 101 USD/ baril pentru un volum de 30.000 barili/ zi. Aceste instrumente au fost nregistrate n conformitate cu metoda contabil de acoperire mpotriva riscurilor de trezorerie. Datoria rezultat din aceste contracte de acoperire a riscurilor a fost nregistrat la valoarea de pia de la 31 decembrie 2011 (n sum de 142,63 milioane RON) (nota 32). Partea eficient din variaia valorii juste a fost nregistrat n rezultatul global, fiind n sum de (119,67) milioane RON, net de creana aferent impozitului amnat, iar partea ineficient este nregistrat n situaia veniturilor i cheltuielilor n sum de (0,17) milioane RON pentru exerciiul financiar ncheiat la 31 decembrie 2011 (a se vedea notele 15 i 32). n cursul anului 2012 instrumentele de acoperire a riscului privind preul ieiului au fost realizate, genernd o cheltuial de 394,08 milioane RON. La 31 decembrie 2012, n capitalurile proprii nu mai exist solduri aferente acestor contracte de acoperire a riscurilor.

40

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) 12. CAPITALURI PROPRII (continuare) Rezerve Rezervele cuprind rezultatul reportat, precum i alte rezerve nedistribuibile (rezerva legal, rezerva aferent facilitii privind cota geologic i alte rezerve din faciliti fiscale). Rezerva aferent facilitii privind cota geologic inclus n rezerve este n sum de 5.062,84 milioane RON (2011 si 2010: aceeai sum). Pn la 31 decembrie 2006 OMV Petrom S.A. a beneficiat de o facilitate fiscal privind cota geologic de pn la 35% din valoarea de pia a cantitii de petrol i gaze extrase n cursul anului. Aceast facilitate a fost recunoscut direct n rezerve. Aceasta cota a fost limitat n scop investiional i nu este distribuibil, fiind scutit de la impozitare. Rezerva legal inclus n rezerve este n sum de 1.039,65 milioane RON (2011: 826,10 milioane RON, 2010: 616,70 milioane RON). OMV Petrom S.A. stabilete rezerva legal n conformitate cu prevederile Legii societilor comerciale din Romnia, care impune ca 5% din profitul contabil anual nainte de impozitare s fie transferat la rezerve legale, pn cnd soldul acestei rezerve atinge 20% din capitalul social al companiei. Alte rezerve nedistribuibile din faciliti fiscale sunt n sum de 208,60 milioane RON (2011 si 2010: aceeai sum).

13.

PROVIZIOANE Beneficii de pensionare i alte obligaii similare 1 ianuarie 2012 Utilizri Constituiri/ (reversri) 31 decembrie 2012 din care termen scurt din care termen lung 185,39 (14,90) 62,37 232,86 232,86 Beneficii de pensionare i alte obligaii similare 1 ianuarie 2011 din care termen scurt din care termen lung Utilizri Constituiri/ (reversri) 31 decembrie 2011 din care termen scurt din care termen lung 280,26 280,26 (13,73) (81,14) 185,39 185,39

Dezafectare i restaurare 6.102,32 (162,58) 170,01 6.109,75 357,84 5.751,91

Alte provizioane 1.678,39 (648,86) 433,38 1.462,91 834,80 628,11

Total 7.966,10 (826,34) 665,76 7.805,52 1.192,64 6.612,88

Dezafectare i restaurare 5.702,80 5.702,80 (230,11) 629,63 6.102,32 322,95 5.779,37

Alte provizioane 1.527,04 715,08 811,96 (378,66) 530,01 1.678,39 830,27 848,12

Total 7.510,10 715,08 6.795,02 (622,50) 1.078,50 7.966,10 1.153,22 6.812,88

41

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) 13. PROVIZIOANE (continuare) Provizioane pentru pensionare i alte obligaii similare Angajaii companiei sunt ndreptii s primeasc pli compensatorii la terminarea contractului de angajare sau la mplinirea vrstei de pensionare. Valoarea acestor drepturi depinde de numrul de ani de serviciu i de nivelul de salarizare de la finalul perioadei de angajare. Nivelul obligaiilor de plat a fost determinat pe baza calculelor efectuate de actuari independeni utiliznd urmtorii parametrii: o rat de actualizare de 6,48% (2011: 7,35%; 2010: 4,75%), o rat a inflaiei de 3,15% (2011: 3,52%; 2010: 3,00%) i o cretere salarial medie de 6,00% (2011: 6,02%; 2010: 7,00%). Provizioane privind dezafectarea i restaurarea Modificrile provizionului de dezafectare i restaurare sunt prezentate n tabelul de mai jos. n cazul modificrilor ulterioare n costurile estimate de restaurare, doar efectul modificrii asupra valorii actualizate este nregistrat n perioada respectiv. Dac valoarea estimat a costurilor de dezafectare crete, surplusul este amortizat pe durata de via util rmas, iar dac scade, valoarea capitalizat anterior este redus corespunztor. Provizionul de dezafectare i restaurare pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2012 a fost calculat utiliznd un interval de timp de 35 de ani cu o rat de actualizare de 6,48% (2011: 7,35%, 2010: 6,25%) i o rat a inflaiei de 3,15% (2011: 3,52%, 2010: 2,73%). Revizuirea estimrilor pentru provizioanele de dezafectare i restaurare sunt determinate de revizuirea anual a costurilor de restaurare, a numrului de sonde i a altor elemente relevante, precum i a orizontului de timp estimat pentru efectuarea lucrrilor de dezafectare i restaurare. Societatea a nregistrat o crean asupra statului romn referitoare la obligaiile de dezafectare si de restaurare, prezentat n nota 8. Evoluia provizionului de dezafectare i restaurare se prezint astfel: 31 decembrie 2012 Sold la 1 ianuarie Efectul revizuirii estimrilor Efectul actualizrii Decontri n cursul anului Sold la 31 decembrie 6.102,32 (257,25) 427,26 (162,58) 6.109,75 31 decembrie 2011 5.702,80 261,69 367,94 (230,11) 6.102,32

Efectul actualizrii este inclus n Situaia veniturilor i cheltuielilor n categoria Cheltuieli nete cu dobnzile. Revizuirea estimrilor are impact fie asupra activelor de dezafectare (cum este prezentat n notele 5 i 6), fie asupra creanei asupra statului. Alte provizioane se prezint dup cum urmeaz: 31 decembrie 2012 Provizioane de mediu Alte provizioane legate de personal Provizioane pentru litigii Alte provizioane Total Total 232,12 132,40 492,87 605,52 1.462,91 sub 1 an 117,47 132,40 95,26 489,67 834,80 peste 1 an 114,65 397,61 115,85 628,11

42

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) 13. PROVIZIOANE (continuare) 31 decembrie 2011 Provizioane de mediu Alte provizioane legate de personal Provizioane pentru litigii Alte provizioane Total Total 486,10 131,97 558,37 501,95 1.678,39 sub 1 an 200,44 131,97 116,08 381,78 830,27 peste 1 an 285,66 442,29 120,17 848,12

1 ianuarie 2011 Provizioane de mediu Alte provizioane legate de personal Provizioane pentru litigii Alte provizioane Total

Total 637,12 211,59 672,61 5,72 1.527,04

sub 1 an 281,66 211,59 216,11 5,72 715,08

peste 1 an 355,46 456,50 811,96

Provizioane de mediu Provizioanele de mediu sunt estimate de ctre management pe baza proiectelor de mediu pe care OMV Petrom S.A. are obligaia s le ndeplineasc. Experii n probleme de mediu ai Societii au fcut cele mai bune estimri n vederea determinrii provizioanelor necesare de nregistrat la 31 decembrie 2012. Ratele de actualizare i de inflaie utilizate pentru calcularea provizionului de dezafectare i restaurare sunt utilizate i pentru calcularea provizioanelor de mediu. Societatea a nregistrat creane asupra statului romn referitoare la obligaiile de mediu din E&P, R&M i Doljchim, ntruct aceste obligaii existau naintea procesului de privatizare. Alte provizioane legate de personal n alte provizioane legate de personal este inclus n principal provizionul de restructurare nregistrat de Societate n urma aprobrii planului de restructurare i comunicrii acestuia prilor vizate. Provizioane pentru litigii Societatea monitorizeaz toate litigiile existente mpotriva sa i estimeaz probabilitatea pierderilor i a costurilor aferente colabornd cu avocai interni i externi. Societatea a estimat datoriile poteniale referitoare la cazurile n desfurare i a nregistrat cea mai bun estimare a plilor probabile. Alte provizioane La 31 decembrie 2012, principalele provizioane pe termen scurt incluse n aceast categorie sunt reprezentate de provizioanele pentru taxe de plat ctre statul romn, n sum de 235,71 milioane RON, i provizioanele pentru dobnzi de ntrziere pretinse n urma primirii rezultatelor preliminare ale controlului fiscal de fond pentru OMV Petrom S.A. aferent anilor 2009 i 2010, n sum de 209,03 milioane RON (a se vedea nota 22). La 31 decembrie 2011, principalul provizion pe termen scurt inclus aici l reprezint provizionul pentru amenda impus de ctre Consiliul Concurenei ca urmare a investigaiei antitrust, n sum de 366,53 milioane RON. Provizionul a fost utilizat n ntregime n anul 2012, ca urmare a achitrii amenzilor de ctre Societate. n cadrul provizioanelor pe termen lung este inclus suma de 115,85 milioane RON (2011: 120,17 milioane RON) reprezentnd costul estimat cu nchiderea definitiv a rafinriei Arpechim anunat n martie 2011.

43

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) 13. PROVIZIOANE (continuare) Certificate de emisii Directiva 2003/87/EC a Parlamentului European i a Consiliului European a stabilit o schem de comercializare a certificatelor privind emisiile de gaze cu efect de ser, solicitnd statelor membre s redacteze planuri naionale de alocare a certificatelor de emisii. Romnia a fost admis n aceast schem n ianuarie 2007, cnd s-a alturat UE. n cadrul acestei scheme OMV Petrom S.A. a primit un total de 4.287.525 certificate de emisii gratuite pentru anul 2012 (2011: 4.444.349, 2010: 4.650.862). n cursul anului 2012 Societatea nu a nregistrat vnzri de certificate de emisii (2011: vnzri de 1.165.000 certificate de emisii, 2010: vnzri de 2.650.000 certificate de emisii). La 31 decembrie 2012, Societatea nu are deficit de certificate de emisie alocate, raportat la nivelul emisiilor de gaze cu efect de ser generate de instalaiile incluse n Schema european de comercializare.

14.

MPRUMUTURI PURTTOARE DE DOBNZI La 31 decembrie 2012, 31 decembrie 2011 i 1 ianuarie 2011, OMV Petrom S.A. avea urmtoarele mprumuturi: mprumuturi purttoare de dobnzi pe termen scurt Creditor Banca Europeana pentru Reconstrucie i Dezvoltare (a) Banca pentru Comer i Dezvoltare a Mrii Negre (b) Banca European pentru Investiii (c) Raiffeisen Bank SA (d) Cash pooling (e) Dobnda de plat Cheltuieli n avans aferente mprumuturilor Total mprumuturi purttoare de dobnzi pe termen scurt mprumuturi purttoare de dobnzi pe termen lung Creditor Banca European pentru Reconstrucie i Dezvoltare (a) Banca pentru Comer i Dezvoltare a Mrii Negre (b) Banca European de Investiii (c) Consoriu de bnci (agent: UniCredit Bank Austria AG) (f) Consoriu de bnci (agent: UniCredit Bank Austria AG) (g) Cheltuieli n avans aferente mprumuturilor Total mprumuturi purttoare de dobnzi pe termen lung Total mprumuturi purttoare de dobnzi 31 decembrie 2012 916,74 44,29 773,97 (17,95) 1.717,05 3.210,93 31 decembrie 2011 1.295,26 64,79 837,20 (23,95) 2.173,30 3.468,81 1 ianuarie 2011 1.398,71 85,70 557,02 1.074,08 350,00 3.465,51 4.687,98 31 decembrie 2012 411,20 22,14 84,36 0,02 964,90 17,45 (6,19) 1.493,88 31 decembrie 2011 401,19 21,60 26,74 0,01 828,43 23,75 (6,21) 1.295,51 1 ianuarie 2011 336,64 21,42 828,28 36,13 1.222,47

44

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) 14. MPRUMUTURI PURTTOARE DE DOBNZI (continuare) (a) n 2009, OMV Petrom S.A. a semnat dou contracte de mprumut cu Banca European pentru Reconstrucie i Dezvoltare: (i) Un mprumut fr constituire de garanii cu o limit de 200,00 milioane EUR, pentru construirea centralei electrice de la Brazi. Contractul a fost semnat la data de 8 mai 2009 i scadena final este 10 noiembrie 2020. La 31 decembrie 2012 suma datorat este de 744,90 milioane RON (echivalentul a 168,20 milioane EUR) (2011: 818,15 milioane RON, echivalentul a 189,40 milioane EUR; 2010: 557,03 milioane RON, echivalentul a 130,00 milioane EUR). (ii) Un mprumut fr constituire de garanii cu o limit de 275,00 milioane EUR, pentru finanarea unui program de proiecte de mediu n cadrul unor activiti diverse (explorare i producie, rafinare, distribuie), semnat la 31 martie 2009, cu scadena la 16 noiembrie 2015 (pentru suma maxim de 150,00 milioane EUR) i la 15 noiembrie 2013 (pentru restul sumei de 125,00 milioane EUR). La 31 decembrie 2012 suma datorat este de 583,04 milioane RON (echivalentul a 131,65 milioane EUR) (2011: 878,30 milioane RON, echivalentul a 203,33 milioane EUR; 2010: 1.178,32 milioane RON, echivalentul a 275,00 milioane EUR). (b) Pentru finanarea programului de mediu, OMV Petrom S.A. a semnat un contract de mprumut paralel cu Banca pentru Comer i Dezvoltare a Mrii Negre, cu o limit de 25,00 milioane EUR. Contractul a fost semnat la 27 aprilie 2009 i scadena final este 15 noiembrie 2015. La 31 decembrie 2012 suma datorat este de 66,43 milioane RON (echivalentul a 15,00 milioane EUR) (2011: 86,39 milioane RON, echivalentul a 20,00 milioane EUR; 2010: 107,12 milioane RON, echivalentul a 25,00 milioane EUR). (c) Pentru construirea centralei electrice de la Brazi, OMV Petrom S.A. a semnat i un contract de mprumut fr constituire de garanii, cu limita de 200,00 milioane EUR, cu Banca European de Investiii. Contractul a fost semnat la 8 mai 2009 i scadena final este 15 iunie 2023. La 31 decembrie 2012 suma datorat este de 858,33 milioane RON (echivalentul a 193,81 milioane EUR) (2011: 863,94 milioane RON, echivalentul a 200,00 milioane EUR; 2010: 557,02 milioane RON, echivalentul a 130,00 milioane EUR). (d) Facilitatea de credit cu o limit de 95,00 milioane EUR contractat de la Raiffeisen Bank, a fost prelungit pn la 31 decembrie 2013. Pentru aceast facilitate nu au fost constituite garanii. Aceast facilitate poate fi folosit ca i overdraft i pentru emiterea de scrisori de garanie i acreditive n mai multe valute. ncepnd cu 29 septembrie 2010, facilitatea poate fi folosit n aceeai limit i de OMV Petrom Marketing S.R.L., dar numai pentru emiterea de scrisori de garanie i acreditive. (e) Contracte de cash pooling cu maturitate la 26 aprilie 2013, rennoibile anual, au fost semnate ntre OMV Petrom S.A. i urmtoarele entiti afiliate: (i) OMV Petrom Marketing S.R.L. pentru sume de pn la 1.500,00 milioane RON. Soldul la 31 decembrie 2012 este n sum de 777,33 milioane RON (2011: 542,88 milioane RON; 2010: 496,05 milioane RON). (ii) OMV Petrom Gas S.R.L. pentru sume de pn la 350,00 milioane RON. Soldul la 31 decembrie 2012 este n sum de 133,92 milioane RON (2011: 200,66 milioane RON; 2010: 168,95 milioane RON). (iii) OMV Petrom Wind Power S.R.L. pentru sume de pn la 100,00 milioane RON. Soldul la 31 decembrie 2012 este n sum de 6,08 milioane RON (2011: 5,66 milioane RON; 2010: 64,16 milioane RON). (iv) Petromed Solutions S.R.L. pentru sume de pn la 15,00 milioane RON. Soldul la 31 decembrie 2012 este n sum de 4,84 milioane RON (2011: 8,13 milioane RON; 2010: 3,62 milioane RON).

45

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) 14. MPRUMUTURI PURTTOARE DE DOBNZI (continuare) (v) Petrom Aviation S.A. pentru sume de pn la 15,00 milioane RON. Soldul la 31 decembrie 2012 este n sum de 4,24 milioane RON (2011: 3,34 milioane RON; nu exista sold la 31 decembrie 2010 ntruct contractual a fost semnat pe 29 aprilie 2011). (vi) Petrom Distributie Gaze S.R.L. pentru sume de pn la 10,00 milioane RON. La 31 decembrie 2012 si 2011, OMV Petrom S.A. a nregistrat creane aferente contractelor de cash pooling n relaie cu Petrom Distributie Gaze S.R.L.: 4,56 milioane RON, respectiv 3,05 milioane RON, prezentate n categoria Alte active financiare (a se vedea nota 8). Contractul a fost ncheiat n data de 28 aprilie 2011. (vii) La 31 decembrie 2012, exista un contract de cash pooling ncheiat cu Petrom LPG S.A., pentru sume de pn la 150,00 milioane RON, suma tras la acea dat fiind de 38,49 milioane RON (2011: 67,76 milioane RON; 2010: 90,22 milioane RON). Contractul de cash pooling in relaie cu Petrom LPG S.A. s-a finalizat la 13 ianuarie 2013 ca urmare a vnzrii participaiei de 99,99% n aceast filial ctre Crimbo Gas International. (viii) La 1 ianuarie 2011 exista un contract de cash pooling ncheiat cu Aviation Petroleum S.R.L., pentru sume de pn la 10,00 milioane RON, suma tras la acea dat fiind de 5,28 milioane RON. n cursul anului 2011 Aviation Petroleum S.R.L. a fuzionat cu Petrom Aviation S.A. Rata dobnzii aferent contractelor de cash pooling este calculat ca fiind minimul dintre rata de referin a Bncii Naionale a Romniei i rata dobnzii ROBOR la o lun, valabil n prima zi a fiecrei luni. (f) n data de 14 octombrie 2008 OMV Petrom S.A. a semnat o facilitate fr constituire de garanii de tip revolving pentru o sum maxim de 375,00 milioane EUR, cu un consoriu de bnci din care fac parte BRD Groupe Socit Gnrale S.A., Crdit Agricole Luxembourg S.A., Emporiki Bank-Romania S.A., Erste Group Bank AG, Raiffeisen Zentralbank sterreich AG, Socit Gnrale Bank & Trust S.A. i UniCredit Bank Austria AG. n 2009 data scadent a fost prelungit pn la 14 octombrie 2012, iar n noiembrie 2011 contractul a fost anulat i a fost semnat o alt facilitate cu un consoriu de bnci diferit (vezi nota (h)). Sumele datorate la 1 ianuarie 2011, de 964,08 milioane RON (echivalentul a 225,00 milioane EUR) i 110,00 milioane RON, au fost rambursate integral n cursul anului 2011. (g) n data de 21 decembrie 2009 OMV Petrom S.A. a semnat un al doilea contract de mprumut de tip revolving, cu o limit de 500,00 milioane EUR, fr constituire de garanii, cu un consoriu de bnci din care fac parte: Banca Romneasc S.A., BAWAG P.S.K. Bank, Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, Erste Group Bank AG, Banca Comercial Romn S.A., Eurobank EFG Private Bank Luxembourg AG, ING Bank N.V., Marfin Egnatia Bank S.A., Raiffeisen Bank S.A., Raiffeisen Zentralbank sterreich AG i UniCredit Tiriac Bank S.A.. Scadena final era 21 decembrie 2012, dar contractul a fost reziliat n noiembrie 2011 cnd a fost contractat o alt facilitate (vezi nota (h)). Suma de 350,00 milioane RON, datorat la 1 ianuarie 2011, a fost rambursat integral n cursul anului 2011. (h) n data de 22 noiembrie 2011 OMV Petrom S.A. a nlocuit contractele de mprumut n sum de 875,00 milioane EUR semnate n 2008 i 2009 cu un consoriu de bnci cu o nou facilitate de tip revolving, fr constituire de garanii, n sum de 930,00 milioane EUR, cu un nou consoriu de bnci, cu o maturitate de 3 ani i posibilitatea de extensie pentru nc 2 ani. Consoriul de bnci include Banca Comerciala Romn S.A., Banca Transilvania S.A., Barclays Bank PLC, BRD Groupe Socit Gnrale S.A., CaixaBank SA (Barcelona) sucursala din Romnia, Citibank Europe plc, Fortis Bank SA/NV Bruxelles sucursala Bucureti, ING Bank N.V. Amsterdam sucursala Bucureti, J.P. Morgan Europe Limited, OTP Bank Romnia S.A., Raiffeisen Bank International AG, Raiffeisenlandesbank Niederosterreich Wien AG, Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG, Raiffeisen Bank S.A., Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ (Holland) N.V., Unicredit Bank Austria AG, Unicredit Tiriac Bank S.A. Scadena final a fost prelungit pn la data de 22 noiembrie 2015 cu posibilitatea de prelungire pentru nc un an. La 31 decembrie 2012 i 31 decembrie 2011 nu existau trageri din aceast facilitate.

46

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) 14. MPRUMUTURI PURTTOARE DE DOBNZI (continuare) (i) Un contract de mprumut n sum de 500,00 milioane EUR a fost semnat de OMV Petrom S.A. cu OMV AG pentru finanarea unor proiecte generale. Contractul a fost semnat la data de 15 ianuarie 2009 i scadena final este 15 ianuarie 2014. La 31 decembrie 2012, 31 decembrie 2011 si 1 ianuarie 2011 aceast facilitate nu a fost utilizat. Pentru aceast facilitate nu au fost constituite garanii. Societatea are mai multe faciliti de credit semnate la data de 31 decembrie 2012, dup cum urmeaz: (j) O facilitate de credit neangajant de 85,00 milioane RON de la Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romnia S.A., pentru finanarea unor proiecte generale, cu scadena 22 aprilie 2013. La data de 31 decembrie 2012, 31 decembrie 2011 i 1 ianuarie 2011 nu existau sume trase din aceast facilitate. Pentru aceast facilitate nu au fost constituite garanii. (k) O facilitate de credit neangajant i fr constituire de garanii contractat de ctre OMV Petrom S.A. de la ING Bank N.V., care poate fi folosit n USD, RON sau EUR, n valoare total de 70,00 milioane EUR (echivalentul a 310,01 milioane RON), acordat n scopul acoperirii de datorii contingente i pentru finanarea capitalului de lucru. Partea aferent datoriilor contingente este de 40,00 milioane EUR (echivalentul a 177,15 milioane RON) i are scadena la 22 noiembrie 2014. Partea aferent descoperirii de cont este de 30,00 milioane EUR (echivalentul a 132,86 milioane RON) i are scadena la 22 noiembrie 2013. La data de 31 decembrie 2012, respectiv 31 decembrie 2011, aceast facilitate nu a fost utilizat. Contractul a fost semnat la data de 24 ianuarie 2011. (l) O facilitate de credit angajant contractat de la BRD Groupe Socit Gnrale S.A., care poate fi utilizat n RON, cu limita de 53,00 milioane EUR (echivalentul a 234,72 milioane RON) i cu data scadenei 30 aprilie 2013. Contractul a fost semnat la data de 19 mai 2011. Creditul este destinat finanrii activitii curente. La data de 31 decembrie 2012, respectiv 31 decembrie 2011, aceast facilitate nu a fost utilizat. Pentru aceast facilitate nu au fost constituite garanii.

OMV Petrom S.A. a semnat, de asemenea, faciliti de credit cu diverse bnci pentru emiterea de scrisori de garanie, dup cum urmeaz: (m) O facilitate de credit a fost semnat cu Fortis Bank sucursala Bucureti cu limita de 30,00 milioane EUR (echivalentul a 132,86 milioane RON) exclusiv pentru emiterea de scrisori de garanie, cu scadena la 31 mai 2013 i cu posibilitatea de rennoire automat anual, dar nu mai trziu de 31 mai 2017. Pentru aceast facilitate nu au fost constituite garanii. (n) O facilitate de credit cu limita de 71,76 milioane EUR (echivalentul a 317,80 milioane RON) a fost contractat de OMV Petrom S.A. de la BRD Groupe Socit Gnrale S.A., exclusiv pentru emiterea de scrisori de garanie n favoarea autoritilor fiscale. Perioada de valabilitate este pn la 30 aprilie 2013. Pentru aceast facilitate nu au fost constituite garanii. (o) O facilitate de credit contractat de OMV Petrom S.A. de la Bancpost S.A., cu limita de 25,00 milioane EUR (echivalentul a 110,72 milioane RON), exclusiv pentru emiterea de scrisori de garanie, cu scadena la 31 ianuarie 2014. Pentru aceast facilitate nu au fost constituite garanii. (p) O facilitate de credit cu limita de 3,00 milioane USD (echivalentul a 10,07 milioane RON) a fost contractat de la RBS Bank Romnia S.A., exclusiv pentru emiterea de scrisori de garanie, avnd acordul de prelungire pn la 28 octombrie 2013, dar cu posibilitatea de utilizare cu acordul tacit al prilor. Pentru aceast facilitate nu au fost constituite garanii. La data de 31 decembrie 2012, Grupul Petrom a ndeplinit condiiile financiare prevzute n contractele de credit. A se vedea nota 32 pentru detalii privind riscul ratei de dobnd aferent contractelor de mprumut.

47

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) 15. ALTE DATORII FINANCIARE 31 decembrie 2012 Datorii privind leasingul financiar Alte datorii financiare Total 122,79 335,87 458,66

sub 1 an 16,52 313,12 329,64

peste1 an 106,27 22,75 129,02

31 decembrie 2011 Datorii din contractele de acoperire a riscurilor Datorii privind leasingul financiar Alte datorii financiare Total 142,63 56,72 289,70 489,05

sub 1 an 142,63 9,86 278,59 431,08

peste1 an 46,86 11,11 57,97

1 ianuarie 2011 Datorii privind leasingul financiar Alte datorii financiare Total 15,19 289,06 304,25

sub 1 an 4,27 278,05 282,32

peste1 an 10,92 11,01 21,93

Datorii aferente contractelor de acoperire a riscurilor Pentru a proteja fluxurile de numerar ale Societii n anul 2012, OMV Petrom S.A. a semnat contracte privind instrumente financiare derivate pentru un volum de 30.000 barili/zi. La 31 decembrie 2012, instrumentele de acoperire a riscului au fost realizate i n consecin valoarea lor de pia este zero (31 decembrie 2011: 142,63 milioane RON). A se vedea i notele 12 i 32. Datoria privind leasingul financiar Societatea a achiziionat prin leasing financiar n principal echipamente pentru producia de electricitate i faciliti de recondiionare a materialului tubular n E&P. Pentru facilitile de recondiionare, perioada contractului de leasing este de 15 ani, iar totalul plilor minime de leasing viitoare este n sum de 62,70 milioane RON la 31 decembrie 2012.

48

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) 15. ALTE DATORII FINANCIARE (continuare) O detaliere a valorii actualizate a datoriei privind leasingul financiar este prezentat mai jos. 31 decembrie 2012 Datorii privind leasingul financiar Sume datorate sub 1 an Sume datorate ntre 1 an i 5 ani Sume datorate peste 5 ani Total datorii privind leasingul financiar Minus cheltuieli financiare viitoare aferente leasingului financiar Valoarea actualizat a datoriilor privind leasingul financiar Analizat dup cum urmeaz: Scadent sub 1 an Scadent ntre 1 an i 5 ani Scadent peste 5 ani Total valoare actualizat a datoriilor privind leasingul financiar 31 decembrie 2011 1 ianuarie 2011

23,51 88,75 50,93 163,19

12,73 51,25 6,29 70,27

5,10 10,79 6,40 22,29

(40,40)

(13,55)

(7,10)

122,79

56,72

15,19

16,52 69,94 36,33 122,79

9,86 44,81 2,05 56,72

4,27 8,87 2,05 15,19

n plus fa de cele menionate mai sus, Societatea are un angajament pentru achiziionarea n leasing financiar n cadrul rafinriei Petrobrazi a unei instalaii de producie de hidrogen i abur de presiune medie, care va fi construit n cursul anului 2013 i va ncepe operarea n 2014, astfel nct dreptul de utilizare va fi transferat ctre OMV Petrom S.A. ncepnd cu 2014. Prin urmare, contractul de leasing financiar nu a fost recunoscut n situaia poziiei financiare. Valoarea actualizat minim a angajamentelor viitoare de leasing pentru instalaie este n sum de 173,51 milioane RON la 31 decembrie 2012 (2011: zero). Scadena datoriilor financiare Tabelul de mai jos prezint scadena datoriilor financiare ale Societii pe baza fluxurilor de trezorerie contractuale, neactualizate:

31 decembrie 2012 mprumuturi purttoare de dobnzi Datorii comerciale Alte datorii financiare Total

< 1 an 1.547,62 2.268,52 336,63 4.152,77

1-5 ani 1.148,05 110,63 1.258,68

> 5 ani 749,27 51,80 801,07

Total 3.444,94 2.268,52 499,06 6.212,52

31 decembrie 2011 mprumuturi purttoare de dobnzi Datorii comerciale Alte datorii financiare Total

< 1 an 1.387,85 2.323,99 433,95 4.145,79

1-5 ani 1.563,04 59,92 1.622,96

> 5 ani 956,28 8,73 965,01

Total 3.907,17 2.323,99 502,60 6.733,76

49

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) 15. ALTE DATORII FINANCIARE (continuare)

1 ianuarie 2011

< 1 an

1-5 ani

> 5 ani

Total

mprumuturi purttoare de dobnzi Datorii comerciale Alte datorii financiare Total

1.402,13 2.852,56 283,15 4.537,84

3.136,20 20,86 3.157,06

749,34 7,34 756,68

5.287,67 2.852,56 311,35 8.451,58

16.

ALTE DATORII 31 decembrie 2012 Venituri nregistrate n avans Datorii fiscale Contribuia la asigurrile sociale Alte datorii Total 33,53 373,04 18,71 93,12 518,40

sub 1 an 33,53 373,04 18,71 93,12 518,40

peste 1 an -

31 decembrie 2011 Venituri nregistrate n avans Datorii fiscale Contribuia la asigurrile sociale Alte datorii Total 32,82 318,79 26,15 51,44 429,20

sub 1 an 32,82 318,79 26,15 51,44 429,20

peste 1 an -

1 ianuarie 2011 Venituri nregistrate n avans Datorii fiscale Contribuia la asigurrile sociale Alte datorii Total 33,05 192,65 29,16 60,42 315,28

sub 1 an 33,05 192,65 29,16 60,42 315,28

peste 1 an -

50

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) 17. IMPOZITUL PE PROFIT AMNAT Creane privind impozitul amnat, brut Creane privind impozitul amnat, net Datorii privind impozitul amnat

31 decembrie 2012

Reduceri

Imobilizri corporale i necorporale Imobilizri financiare Stocuri Creane i alte active Rezerve neimpozitate Provizioane pentru pensii i pli compensatorii Alte provizioane Datorii Total Compensare (pentru aceeai jurisdicie fiscal/ ar) Impozit pe profit amnat, net Impozit pe profit amnat pentru activele deinute pentru vnzare (nota 11) Total impozit pe profit amnat

157,63 245,13 42,92 68,62 37,26 752,61 0,48 1.304,65

41,43 41,43

157,63 245,13 42,92 27,19 37,26 752,61 0,48 1.263,22

340,12 2,88 14,72 357,72

(357,72) 905,50

(357,72) -

1,59

1,59 907,09

31 decembrie 2011

Creane privind impozitul amnat, brut

Reduceri

Creane privind impozitul amnat, net

Datorii privind impozitul amnat

Imobilizri corporale i necorporale Imobilizri financiare Stocuri Creane i alte active Rezerve neimpozitate Provizioane pentru pensii i pli compensatorii Alte provizioane Datorii Total Compensare (pentru aceeai jurisdicie fiscal/ ar) Impozit pe profit amnat, net Impozit pe profit amnat pentru activele deinute pentru vnzare (nota 11) Total impozit pe profit amnat

129,22 212,59 36,53 70,07 29,66 745,07 23,33 1.246,47

41,64 10,03 51,67

129,22 212,59 36,53 28,43 29,66 735,04 23,33 1.194,80

353,42 4,59 14,64 372,65

(372,65) 822,15

(372,65) -

0,56

0,56 822,71

51

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) 17. IMPOZITUL PE PROFIT AMNAT (continuare) Creane privind impozitul amnat, brut Creane privind impozitul amnat, net Datorii privind impozitul amnat

1 ianuarie 2011

Reduceri

Imobilizri corporale i necorporale Imobilizri financiare Stocuri Creane i alte active Rezerve neimpozitate Provizioane pentru pensii i pli compensatorii Alte provizioane Datorii Total Compensare (pentru aceeai jurisdicie fiscal/ ar) Impozit pe profit amnat, net Impozit pe profit amnat pentru activele deinute pentru vnzare (nota 11) Total impozit pe profit amnat

77,39 182,10 27,29 65,13 44,84 729,37 0,62 1.126,74

4,11 38,56 42,67

77,39 177,99 27,29 26,57 44,84 729,37 0,62 1.084,07

331,61 4,59 14,08 350,28

(350,28) 733,79

(350,28) -

0,38

0,38 734,17

18.

ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 31 decembrie 2012 Ctiguri din diferene de curs aferente activitii de exploatare Ctiguri din cedarea de mijloace fixe Reversri de ajustri de depreciere aferente imobilizrilor corporale i necorporale Alte venituri din exploatare Total 71,85 36,54 3,27 32,41 144,07 31 decembrie 2011 91,04 34,12 0,87 248,67 374,70

n anul 2011, n Alte venituri din exploatare a fost inclus revizuirea provizionului de pensionare n sum de 95,13 milioane RON ca urmare a modificrii parametrilor, aa cum este descris n nota 13, i vnzarea de certificate de emisie de gaze cu efect de ser n sum de 67,69 milioane RON, n timp ce n anul 2012 revizuirea provizionului de pensionare a rezultat ntr-o cheltuial (a se vedea nota 19) iar venitul din certificatele de emisie de gaze cu efect de ser a fost semnificativ mai mic.

52

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) 19. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 31 decembrie 2012 Pierderi din diferene de curs aferente activitii de exploatare Pierderi din cedarea de mijloace fixe Cretere/ (Reducere) net a provizioanelor pentru litigii Alte cheltuieli de exploatare Total 84,79 100,45 (39,52) 617,64 763,36 31 decembrie 2011 96,60 19,94 12,12 1.023,66 1.152,32

Poziia Alte cheltuieli de exploatare include suma de 67,22 milioane RON (2011: 8,03 milioane RON) reprezentnd cheltuieli de restructurare i suma de 46,08 milioane RON reprezentnd revizuirea provizionului de pensionare (2011: a se vedea nota 18), precum i suma de 110,25 milioane RON reprezentnd ajustri de depreciere aferente creanelor nencasate. n 2011, poziia Alte cheltuieli de exploatare cuprinde suma de 366,53 milioane RON reprezentnd provizionul pentru amenda primit de la Consiliul Concurenei din Romnia i suma de 120,17 milioane RON reprezentnd costuri estimate aferente nchiderii permanente a rafinriei Arpechim.

20.

PREZENTAREA CHELTUIELILOR UTILIZND CLASIFICAREA N FUNCIE DE NATUR Pentru exerciiile financiare ncheiate la 31 decembrie 2012 i 31 decembrie 2011, situaia veniturilor i cheltuielilor include urmtoarele cheltuieli cu personalul: 31 decembrie 2012 31 decembrie 2011

Cheltuieli cu salariile Alte cheltuieli cu personalul Total cheltuieli cu personalul

1.808,33 229,50 2.037,83

1.591,28 98,99 1.690,27

Cheltuielile cu personalul de mai sus includ i suma de 293,88 milioane RON reprezentnd contribuia Societii la fondul de pensii de stat pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2012 (2011: 292,66 milioane RON). Amortizarea i ajustrile pentru deprecierea imobilizrilor corporale i necorporale se prezint astfel: 31 decembrie 2012 Amortizare Ajustri pentru deprecierea activelor corporale i necorporale Total amortizare i depreciere 2.114,56 189,73 2.304,29 31 decembrie 2011 1.896,03 335,11 2.231,14

Pierderile nete din ajustrile de depreciere a imobilizrilor corporale i necorporale nregistrate n anul 2012 se mpart astfel: segmentul E&P - 145,45 milioane RON (incluznd ajustrile de depreciere a sondelor de explorare fr succes i a altor proiecte), segmentul R&M - 42,54 milioane RON i alte segmente - 1,74 milioane RON.

53

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) 20. PREZENTAREA (continuare) CHELTUIELILOR UTILIZND CLASIFICAREA N FUNCIE DE NATUR

Pierderile nete din ajustrile de depreciere a imobilizrilor corporale i necorporale nregistrate n anul 2011 se mpart astfel: segmentul E&P - 303,38 milioane RON (include n principal ajustarea de depreciere a sondelor de explorare fr succes), segmentul R&M - 28,76 milioane RON i alte segmente - 2,97 milioane RON. n situaia veniturilor i cheltuielilor, pierderile din ajustrile de depreciere sunt incluse n principal n categoria cheltuielilor de explorare, n sum de 51,37 milioane RON (2011: 202,88 milioane RON), n costul vnzrilor, n sum de 135,66 milioane RON (2011: 122,35 milioane RON) i n cadrul cheltuielilor de distribuie, n sum de 5,76 milioane RON (2011: 10,45 milioane RON). Pierderile din ajustrile de depreciere de mai sus sunt prezentate nete de relurile de depreciere n sum de 3,27 milioane RON (2011: 0,87 milioane RON), incluse n alte venituri din exploatare. Cheltuielile cu chiriile incluse n situaia veniturilor i cheltuielilor pentru exerciiul financiar ncheiat la 31 decembrie 2012 sunt n sum de 170,01 milioane RON (2011: 157,97 milioane RON). VENITURI AFERENTE INVESTIIILOR 31 decembrie 2012 Dividende de la filiale Dividende de la entitile asociate Total 283,46 3,65 287,11 31 decembrie 2011 300,36 2,86 303,22

21.

54

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) 22. CHELTUIELI NETE CU DOBNZILE 31 decembrie 2012 Venituri din dobnzi Venituri din dobnzi aferente mprumuturilor acordate filialelor Venituri din dobnzi aferente creanelor i altor elemente Venituri din dobnzi aferente depozitelor pe termen scurt la bnci Efect din actualizarea altor active financiare Total venituri din dobnzi Cheltuieli cu dobnzile Cheltuieli cu dobnzile Efect din actualizarea provizionului pentru beneficii de pensionare Efect din actualizarea provizionului de dezafectare Efecte din actualizarea altor elemente Total cheltuieli cu dobnzile Cheltuieli nete cu dobnzile (353,21) (13,63) (276,20) (214,08) (857,12) (674,35) (94,66) (13,31) (234,28) (80,23) (422,48) (278,05) 130,70 13,95 17,12 21,00 182,77 105,27 20,99 14,26 3,91 144,43 31 decembrie 2011

n categoria cheltuielilor cu dobnzile sunt incluse elemente speciale de natura cheltuielilor n valoare de 209,03 milioane RON, reprezentnd dobnzi de ntrziere pretinse de ctre autoritile fiscale conform rezultatelor preliminare ale controlului fiscal de fond aferent anilor 2009 i 2010.

23.

ALTE VENITURI I CHELTUIELI FINANCIARE 31 decembrie 2012 Venituri financiare Ctiguri din diferene de curs aferente activitilor financiare Venituri din cedarea investiiilor i a activelor financiare Total venituri financiare Cheltuieli financiare Pierderi din diferene de curs aferente activitilor financiare Pierderi din active financiare Alte cheltuieli financiare Total cheltuieli financiare Alte venituri i cheltuieli financiare (91,33) (85,73) (47,69) (224,75) (97,11) (83,18) (423,38) (66,94) (573,50) (218,64) 102,07 25,57 127,64 158,44 196,42 354,86 31 decembrie 2011

55

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) 24. IMPOZITUL PE PROFIT 31 decembrie 2012 Impozit pe profit anul curent Impozit pe profit amnat Total impozit pe profit Reconcilierea impozitului amnat se prezint astfel: 31 decembrie 2012 Impozit amnat la 1 ianuarie Impozit amnat la 31 decembrie Variaia impozitelor amnate Impozit amnat aferent reevalurii instrumentelor de acoperire mpotriva riscurilor, nregistrate n capitalurile proprii Impozit pe profit amnat n contul de profit i pierdere 822,71 907,09 84,38 31 decembrie 2011 734,17 822,71 88,54 840,03 (107,17) 732,86 31 decembrie 2011 802,32 (65,75) 736,57

(22,79) 107,17

22,79 65,75

Reconciliere Profit nainte de impozitare Procentul de taxare aplicabil Impozitul pe profit bazat pe procentul de taxare Credit fiscal Modificri ale ajustrilor de valoare Impact fiscal aferent diferenelor permanente Cheltuiala cu impozitul pe profit Impact fiscal aferent altor diferene temporare Cheltuiala cu impozitul pe profit 4.583,47 16,00% 733,36 (59,19) (10,23) 68,92 732,86 107,17 840,03 4.466,35 16,00% 714,62 (11,92) (1,03) 34,90 736,57 65,75 802,32

n 2012, diferenele permanente au fost generate, n principal, de cheltuieli nedeductibile aferente rezultatelor preliminare ale controlului fiscal de fond. n 2011, diferenele permanente au fost generate, n principal, de amenda impus de ctre Consiliul Concurenei din Romnia (a se vedea nota 19).

56

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)

25.

INFORMAII PE SEGMENTE OMV Petrom S.A. este mprit n patru segmente de operare: Explorare i Producie (E&P), Gaze i Energie, Rafinare i Marketing, n timp ce managementul, activitile de finanare i anumite funcii administrative sunt evideniate n segmentul Corporativ & Altele. Activitatea Societii n industria de iei i gaze implic expunerea la o serie de riscuri inerente. Printre acestea se numr stabilitatea politic, condiiile economice, modificri ale legislaiei sau ale normelor fiscale precum i alte riscuri operaionale inerente cum ar fi volatilitatea ridicat a preului ieiului i a dolarului american. O varietate de msuri sunt luate pentru a gestiona aceste riscuri. n afar de integrarea activitilor de explorare i producie cu cele de distribuie ale Societii i a politicii de a menine un portofoliu echilibrat de active n segmentul E&P, principalele instrumente utilizate sunt de natur operaional. La nivelul Societii funcioneaz un sistem de raportare al riscurilor de mediu, conceput s identifice obligaiile curente i poteniale i s faciliteze luarea de msuri n timp util. Asigurrile i taxarea sunt de asemenea gestionate la nivelul Societii. n cadrul OMV Petrom S.A. se desfoar cu regularitate aciuni de identificare i monitorizare a litigiilor i proceselor n curs. Deciziile eseniale de afaceri sunt luate de ctre Directoratul OMV Petrom S.A.. Segmentele de operare sunt administrate n mod independent, ntruct fiecare din ele reprezint o unitate strategic avnd produse i piee diferite. Activitile segmentului E&P sunt concentrate n principal n Romnia i Kazahstan. Produsele E&P sunt ieiul i gazele naturale. Divizia de Gaze are drept obiectiv principal vnzarea gazelor naturale i fructificarea optim a potenialului ce rezult din liberalizarea pieei. Divizia de Energie a fost nfiinat cu scopul diversificrii activitilor OMV Petrom S.A. n sectorul energetic romnesc. Centrala electric de la Brazi a nceput operarea comercial n august 2012. R&M produce i livreaz benzin, motorin i alte produse petroliere clienilor si. Divizia de Rafinare include dou rafinrii din Romnia, Arpechim i Petrobrazi. n martie 2011 OMV Petrom S.A. a anunat nchiderea permanent a rafinriei Arpechim. Divizia de Marketing livreaz produse clienilor n sistem en-detail, ct i en-gros.

57

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) 25. INFORMAII PE SEGMENTE (continuare) Raportarea pe segmente de operare
31 decembrie 2012 Vnzri ntre segmente Vnzri ctre teri Total vnzri Profit nainte de dobnzi si impozitare (EBIT) Total active *) Investiii n imobilizri corporale i necorporale Amortizare Ajustri de depreciere E&P 11.646,86 112,54 11.759,40 Gaze & Energie 412,63 2.583,47 2.996,10 Rafinare & Marketing 468,55 16.276,42 16.744,97 Corporativ & Altele 448,02 150,08 598,10 Total 12.976,06 19.122,51 32.098,57 Consolidat (12.976,06) (12.976,06) Total 19.122,51 19.122,51

5.388,07 19.096,48 3.656,08 1.624,11 145,45

68,29 2.789,40 278,39 69,37 -

(64,53) 3.202,78 804,73 331,23 42,54 Rafinare & Marketing 477,87 13.630,26 14.108,13

(116,44) 689,42 52,83 89,85 1,74 Corporativ & Altele 459,55 155,26 614,81

5.275,39 25.778,08 4.792,03 2.114,56 189,73

(207,57) -

5.067,82 25.778,08 4.792,03 2.114,56 189,73

31 decembrie 2011 Vnzri ntre segmente Vnzri ctre teri Total vnzri Profit nainte de dobnzi si impozitare (EBIT) Total active *) Investiii n imobilizri corporale i necorporale Amortizare Ajustri de depreciere

E&P 10.737,18 108,16 10.845,34

Gaze & Energie 403,58 2.290,00 2.693,58

Total 12.078,18 16.183,68 28.261,86

Consolidat (12.078,18) (12.078,18)

Total 16.183,68 16.183,68

5.214,71 17.341,89 3.419,62 1.529,07 303,38

4,75 2.563,93 397,32 8,55 -

(337,34) 2.779,46 875,65 254,03 28,76

(79,26) 728,18 50,95 104,38 2,97

4.802,86 23.413,46 4.743,54 1.896,03 335,11

(143,04) -

4.659,82 23.413,46 4.743,54 1.896,03 335,11

Cel mai important indicator de performan al OMV Petrom S.A. este profitul nainte de dobnzi i impozitare (EBIT). Managementul consider c preurile de transfer ale bunurilor i serviciilor transferate ntre segmente corespund cu preurile pieei.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ *) Active imobilizate necorporale i active imobilizate corporale

58

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) 25. INFORMAII PE SEGMENTE (continuare) Raportarea pe zone geografice Pentru raportarea pe zone geografice, vnzrile sunt alocate pe ri/regiuni n funcie de locaia n care riscurile i beneficiile sunt transferate ctre client. Conform acestui principiu, vnzrile sunt efectuate n principal n Romnia. De asemenea, majoritatea activelor imobilizate ale OMV Petrom S.A. sunt localizate n ara de domiciliu.

26. NUM RUL MEDIU DE ANGAJAI Numrul angajailor calculat ca medie a personalului pentru 12 luni este de 20.508 pentru anul 2012 i 22.037 pentru anul 2011.

27. PRI AFILIATE

Scadena sumelor de ncasat/ de plat n relaia cu prile afiliate este n general de la 10 la 60 de zile. Sumele nu sunt garantate i vor fi ncasate/ achitate n numerar. Soldurile cu prile afiliate cuprind i creane i datorii aferente mprumuturilor acordate i primite, incluse n situaia poziiei financiare n categoria Alte active financiare (a se vedea i nota 8) i respectiv n mprumuturi purttoare de dobnzi (a se vedea nota 14 (e)). Dividendele de ncasat nu sunt incluse n soldurile i nici n veniturile prezentate mai jos. A se vedea nota 30 pentru detalii privind garaniile primite de la prile afiliate sau acordate acestora.

59

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)

27.

PRI AFILIATE (continuare) n cursul anului 2012, Societatea a desfurat urmtoarele tranzacii cu prile afiliate (i a nregistrat urmtoarele datorii i creane la 31 decembrie 2012): Natura tranzaciei Filiale OMV Petrom S.A. OMV Petrom Gas S.R.L. OMV Petrom Marketing S.R.L. Petrom Exploration & Production Limited OMV Petrom Wind Power SRL Petromed Solutions S.R.L. Petrom Aviation S.A. OMV Bulgaria OOD I.C.S. Petrom Moldova S.A. Petrom Distributie Gaze S.R.L. Petrom LPG S.A. Total filiale OMV Petrom S.A. Alte pri afiliate OMV Supply & Trading AG OMV Refining & Marketing GmbH OMV Trading GmbH OMV Exploration & Production GmbH OMV Solutions GmbH OMV Aktiengesellschaft OMV Hungria svnyolaj Korltolt Felelssg Trsasg OMV Power International GmbH OMV Gas & Power GmbH Gas Connect Austria GmbH OMV Austria Exploration & Production GmbH Congaz SA OMV - International Services Ges.m.b.H. Total alte pri afiliate Total Achiziii Datorii

Achiziie gaze i altele Achiziie produse petroliere Delegare personal Achiziie electricitate i certificate verzi Servicii medicale Servicii aeroportuare Delegare personal i altele Servicii diverse Servicii diverse Servicii diverse

110,83 95,14 74,74 60,55 23,19 19,04 13,83 2,77 0,21 0,11 400,41

10,66 31,23 14,91 1,93 2,02 2,65 0,05 0,02 0,21 63,68

Achiziie produse petroliere Achiziie produse petroliere Achiziie electricitate i altele Delegare personal i altele Delegare personal i altele Delegare personal i altele Achiziie bitum Delegare personal i altele Delegare personal i altele Delegare personal i altele Servicii diverse Servicii diverse Servicii financiare

957,61 505,53 87,68 69,35 29,41 29,85 18,78 4,00 1,41 0,07 0,07 0,02 0,01 1.703,79 2.104,20

0,16 38,08 24,68 26,05 12,59 7,00 3,95 0,01 0,06 112,58 176,26

60

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)

27.

PRI AFILIATE (continuare) Natura tranzaciei Filiale OMV Petrom S.A. OMV Petrom Marketing S.R.L. OMV Petrom Gas S.R.L. OMV Bulgaria OOD Petrom LPG S.A. I.C.S. Petrom Moldova S.A. OMV Srbjia DOO Kom Munai LLP Tasbulat Oil Corporation Petrom Distributie Gaze S.R.L. Petromed Solutions S.R.L. OMV Petrom Wind Power SRL Petrom Aviation S.A. Petrom Exploration & Production Limited Total filiale OMV Petrom S.A. Alte pri afiliate OMV Supply & Trading AG OMV Deutschland GmbH OMV Solutions GmbH OMV Trading GmbH OMV Exploration & Production GmbH OMV Aktiengesellschaft OMV Refining & Marketing GmbH OMV Gas & Power GmbH OMV Abu Dhabi E&P GmbH Total alte pri afiliate Total Venituri Creane

Vnzri produse petroliere Vnzri gaze Vnzri produse petroliere Vnzri produse petroliere Vnzri produse petroliere Vnzri produse petroliere Delegare personal i altele Delegare personal i altele Vnzri gaze i altele Servicii financiare, de IT i altele Delegare personal i altele Servicii de IT i altele Plat n avans pentru delegare personal

9.779,62 1.996,69 384,67 363,08 158,61 115,25 8,40 5,45 5,39 3,93 2,22 0,66 12.823,97

759,14 279,33 95,65 15,91 39,34 22,12 23,75 6,33 1,80 0,91 1,45 0,07 0,40 1.246,20

Vnzri produse petroliere Vnzri propilen Servicii financiare, de IT i altele Vnzri electricitate i altele Delegare personal i altele Delegare personal i altele Delegare personal i altele Delegare personal i altele Servicii diverse

1.491,69 232,57 44,74 28,00 6,75 3,76 2,43 0,20 0,06 1.810,20 14.634,17

20,37 34,83 8,64 4,59 1,62 4,24 0,62 0,06 74,97 1.321,17

61

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) 27. PRI AFILIATE (continuare) n cursul anului 2011, Societatea a desfurat urmtoarele tranzacii cu prile afiliate (i a nregistrat urmtoarele datorii i creane la 31 decembrie 2011): Natura tranzaciei Filiale OMV Petrom S.A. OMV Petrom Marketing S.R.L. OMV Petrom Gas S.R.L. Petrom Exploration & Production Limited Petromed Solutions S.R.L. OMV Petrom Wind Power SRL Petrom Aviation S.A. OMV Bulgaria OOD Petrom Distributie Gaze S.R.L. ICS Petrom Moldova S.A. Petrom LPG S.A. Aviation Petroleum S.R.L. Total filiale OMV Petrom S.A. Alte pri afiliate OMV Supply & Trading AG OMV Refining & Marketing GmbH OMV Trading GmbH OMV Hungria svnyolaj Korltolt Felelssg Trsasg OMV Exploration & Production GmbH OMV Aktiengesellschaft OMV Solutions GmbH OMV Austria Exploration & Production GmbH OMV Deutschland GmbH Gas Connect Austria GmbH OMV Gas & Power GmbH OMV Power International GmbH Trans Gas LPG Services S.R.L. Congaz S.A. Total alte pri afiliate Total Achiziii Datorii

Achiziie produse petroliere Achiziie gaze i altele Delegare personal Servicii medicale Achiziie electricitate i certificate verzi Servicii aeroportuare Delegare personal i altele Servicii diverse Servicii diverse Servicii diverse Servicii aeroportuare

95,52 71,77 63,81 22,16 13,41 13,39 1,37 0,44 0,15 0,07 3,99 286,08

44,49 35,22 0,40 10,33 1,75 0,35 0,02 0,02 0,32 92,90

Achiziie produse petroliere Achiziie produse petroliere Achiziie electricitate i altele Achiziie bitum Delegare personal i altele Delegare personal i altele Delegare personal i altele Servicii diverse Servicii diverse Delegare personal i altele Delegare personal i altele Delegare personal i altele Servicii diverse Servicii diverse

862,52 177,06 53,74 36,34 28,93 18,79 17,53 2,48 2,45 0,61 0,98 0,19 0,01 0,03 1.201,66 1.487,74

12,11 14,22 16,97 0,69 7,02 13,31 9,65 0,03 0,19 0,01 74,20 167,10

62

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) 27. PRI AFILIATE (continuare)

Natura tranzaciei Filiale OMV Petrom S.A. OMV Petrom Marketing S.R.L. OMV Petrom Gas S.R.L. OMV Bulgaria OOD Petrom LPG S.A. I.C.S. Petrom Moldova S.A. OMV Srbjia D.O.O. Kom Munai LLP Tasbulat Oil Corporation Petrom Distributie Gaze S.R.L. Petromed Solutions S.R.L. OMV Petrom Wind Power SRL Korned LLP Petrom Aviation S.A. Petrom Exploration & Production Limited Aviation Petroleum S.R.L. Total filiale OMV Petrom S.A. Alte pri afiliate OMV Supply & Trading AG OMV Deutschland GmbH OMV Solutions GmbH OMV Aktiengesellschaft OMV Trading GmbH OMV Exploration & Production GmbH OMV Refining & Marketing GmbH Petrol Ofisi A.. OMV Finance Limited OMV Power International GmbH OMV Gas & Power GmbH OMV Southeast Caspian Upstream GmbH Total alte pri afiliate Total

Venituri

Creane

Vnzri produse petroliere Vnzri gaze Vnzri produse petroliere Vnzri produse petroliere Vnzri produse petroliere Vnzri produse petroliere Delegare personal i altele Delegare personal i altele Vnzri gaze i altele Servicii financiare, de IT i altele Delegare personal i altele Delegare personal i altele Servicii de IT i altele Plat n avans pentru delegare personal Servicii de IT i altele

8.140,62 2.113,28 456,47 344,88 216,10 144,87 17,84 6,43 6,05 3,82 2,08 0,58 0,58 1,40 0,13 11.455,13

670,98 612,85 80,63 11,89 43,66 17,23 42,84 1,10 4,28 3,27 0,68 3,42 0,16 1,40 1.494,39

Vnzri produse petroliere Vnzri propilen Servicii financiare, de IT i altele Delegare personal i altele Vnzri electricitate i altele Delegare personal i altele Delegare personal i altele Vnzri produse petroliere Servicii financiare, de IT i altele Delegare personal i altele Delegare personal i altele Servicii diverse

1.096,10 276,30 34,59 12,82 12,62 7,23 1,45 0,18 0,07 0,04 0,08 0,02 1.441,50 12.896,63

2,74 32,10 15,30 6,55 2,73 1,17 0,25 0,01 0,08 60,93 1.555,32

63

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) 27. PRI AFILIATE (continuare) La 1 ianuarie 2011, Societatea a nregistrat urmtoarele datorii i creane n relaia cu prile afiliate:

Natura tranzaciei Filiale OMV Petrom S.A. OMV Petrom Marketing SRL Aviation Petroleum S.R.L. OMV Bulgaria OOD Petromed Solutions S.R.L. Petrom Distributie Gaze S.R.L. Petrom Aviation S.A. OMV Petrom Gas S.R.L. Petrom LPG S.A. Total filiale OMV Petrom S.A. Alte pri afiliate OMV Gas GmbH OMV Gas & Power GmbH OMV Hungria svnyolaj Korltolt Felelssg Trsasg OMV Aktiengesellschaft OMV Exploration & Production GmbH OMV Refining & Marketing GmbH OMV Power International GmbH OMV Supply & Trading AG OMV Solutions GmbH Trans Gas LPG Services S.R.L. Total alte pri afiliate Total

Datorii

Achiziie produse petroliere Servicii aeroportuare Delegare personal i altele Servicii medicale Servicii diverse Servicii aeroportuare Achiziie gaze i altele Servicii diverse

33,04 1,53 1,91 1,93 0,02 0,88 0,20 0,14 39,65

Delegare personal i altele Delegare personal i altele Achiziie bitum Delegare personal i altele Delegare personal i altele Achiziie produse petroliere Delegare personal i altele Achiziie produse petroliere Delegare personal i altele Servicii diverse

0,04 0,03 0,71 0,65 14,06 24,59 0,19 99,84 1,31 0,18 141,60 181,25

64

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)

27.

PRI AFILIATE (continuare)

Natura tranzaciei Filiale OMV Petrom S.A. OMV Petrom Marketing S.R.L. OMV Petrom Gas S.R.L. OMV Bulgaria OOD I.C.S. Petrom Moldova S.A. Petrom LPG S.A. Kom Munai LLP Tasbulat Oil Corporation OMV Srbjia D.O.O. Petrom Distributie Gaze S.R.L. Petrom Aviation S.A. Petromed Solutions S.R.L. OMV Petrom Wind Power S.R.L. Korned LLP Petrom Exploration & Production Limited Aviation Petroleum S.R.L. Total filiale OMV Petrom S.A. Alte pri afiliate OMV Supply & Trading AG OMV Deutschland GmbH OMV Solutions GmbH OMV Finance Limited Air Total Romania SA Total alte pri afiliate Total

Creane

Vnzri produse petroliere Vnzri gaze Vnzri produse petroliere Vnzri produse petroliere Vnzri produse petroliere Delegare personal i altele Delegare personal i altele Vnzri produse petroliere Vnzri gaze i altele Servicii de IT i altele Servicii financiare, de IT i altele Delegare personal i altele Delegare personal i altele Plat n avans pentru delegare personal Servicii de IT i altele

619,34 400,01 79,34 22,16 41,37 42,89 20,52 14,47 0,32 2,86 0,33 1,49 0,53 0,82 0,02 1.246,47

Vnzri produse petroliere Vnzri propilen Servicii financiare, de IT i altele Servicii financiare, de IT i altele Vnzri produse petroliere

62,22 31,76 4,49 0,14 6,61 105,22 1.351,69

65

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) 27. PRI AFILIATE (continuare) La 31 decembrie 2012, Societatea acordase mprumuturi urmtoarelor filiale: a) Kom Munai LLP: patru mprumuturi cu limita de 796,00 milioane USD, data ultimei scadene fiind 31 decembrie 2016 i rata dobnzii calculat pe baza formulei 6 luni LIBOR + 3,50% p.a. b) Tasbulat Oil Corporation LLP: trei mprumuturi cu limita de 319,00 milioane USD, data ultimei scadene fiind 31 decembrie 2016 i rata dobnzii calculat pe baza formulei 6 luni LIBOR + 3,50% p.a. c) OMV Bulgaria OOD: patru mprumuturi cu limita de 82,50 milioane EUR, data ultimei scadene fiind 15 martie 2017 i rata dobnzii calculat pe baza formulei 6 luni EURIBOR + 2,40% p.a. d) OMV Srbjia DOO: patru mprumuturi cu limita de 72,50 milioane EUR, data ultimei scadene fiind 31 decembrie 2014 i rata dobnzii calculat pe baza formulei 6 luni EURIBOR + 2,40% p.a. e) ICS Petrom Moldova S.A: un mprumut cu limita de 8,50 milioane EUR, data scadenei 7 august 2014 i rata dobnzii calculat pe baza formulei 6 luni EURIBOR + 2,40% p.a. f) OMV Petrom Wind Power SRL: un mprumut cu limita de 60,00 milioane EUR, data scadenei 22 aprilie 2015 i rata dobnzii calculat pe baza formulei 6 luni EURIBOR + 2,40% p.a.

g) Petrom Aviation S.A.: un mprumut cu limita de 25,00 milioane RON, data scadenei 31 mai 2016 i rata dobnzii calculat pe baza formulei 6 luni ROBOR + 2,50% p.a. La 31 decembrie 2012, 31 decembrie 2011 i 1 ianuarie 2011, creanele de ncasat aferente acestor mprumuturi se prezint dup cum urmeaz:
Sold la31 decembrie 2012 Ajustri de valoare la 31 decembrie 2012 Sold net la 31 decembrie 2012 Sold net la 31 decembrie 2011 Sold net la 1 ianuarie 2011

Kom Munai LLP Tasbulat Oil Corporation LLP OMV Bulgaria OOD OMV Srbjia DOO ICS Petrom Moldova SA OMV Petrom Wind Power SRL Petrom Distributie Gaze SRL * Korned LLP Total

1.342,37 495,83 365,37 321,08 37,69 186,01 4,58 2.752,93

556,78 556,78

785,59 495,83 365,37 321,08 37,69 186,01 4,58 2.196,15

887,75 566,53 313,17 287,26 23,37 215,04 3,07 2.296,19

794,76 599,99 289,21 344,93 21,02 66,38 105,29 2.221,58

*) Creana de ncasat de la Petrom Distributie Gaze SRL este aferent contractelor de cash pooling. Pentru detalii i prezentarea datoriilor de ncasat aferente contractelor de cash pooling, a se vedea nota 14 (e). Remuneraia conducerii Fiecare membru al Consiliului de Supraveghere este ndreptit s primeasc o sum net de 20.000 EUR pe an ca i remuneraie pentru serviciile aferente anului ncheiat la 31 decembrie 2012 (2011: aceeai sum). La 31 decembrie 2012 sau 2011 nu sunt nregistrate mprumuturi sau avansuri acordate de Societate ctre membrii Consiliului de Supraveghere. La 31 decembrie 2012 sau 2011, Societatea nu avea nicio datorie privind plata pensiilor ctre fotii membri ai Consiliului de Supraveghere.

66

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) 28. INFORMAII PRIVIND FLUXUL DE TREZORERIE a) mprumuturi trase i rambursate n cursul anului 2012, OMV Petrom S.A. a rambursat mprumuturi i obligaii din leasing financiar n sum de 1.229,60 milioane RON (2011: 2.633,85 milioane RON) i a tras mprumuturi n sum de 754,59 milioane RON (2011: 1.433,74 milioane RON). b) ncasri din vnzarea de titluri de participare n 2012 Societatea a primit un avans n sum de 9,82 milioane RON pentru vnzarea participaiei n filiala Petrom LPG S.A. ctre Crimbo Gas International (a se vedea nota 33) i o sum de 0,10 milioane RON n legtur cu vnzarea filialei Korned LLP. n cursul anului 2011 Societatea a primit suma de 59,25 milioane RON n relaie cu Ring Oil Holding & Trading Ltd (preul aferent vnzrii n sum de 49,02 milioane RON i mprumutul n sum de 10,23 milioane RON rambursat de ctre fosta filial). Aceast sum este ajustat de scderea de pre aferent aciunilor deinute n Aviation Petroleum S.R.L. vndute ctre Petrom Aviation S.A. n cursul anului 2011. c) Flux de numerar aferent activitii de explorare Fluxul de numerar utilizat de OMV Petrom S.A. n activitatea de explorare pentru exerciiul financiar ncheiat la 31 decembrie 2012 este n sum de 374,51 milioane RON (2011: 492,87 milioane RON), din care suma de 172,26 milioane RON este aferent activitilor de exploatare (2011: 105,90 milioane RON) i suma de 202,25 milioane RON reprezint numerar utilizat n activiti de explorare-investiii (2011: 386,97 milioane RON).

29.

VALOAREA JUST A ACTIVELOR I A DATORIILOR FINANCIARE Estimrile valorii juste la data bilanului, discutate n cele ce urmeaz, se bazeaz n mod normal pe informaiile de pia disponibile. Valoarea just a altor active financiare, titluri i investiii este calculat n principal pornind de la preurile de pia cotate. Atunci cnd asemenea cotaii sau preuri nu sunt disponibile i nici valoarea actualizat nu poate fi stabilit, determinarea valorii juste nu este fezabil. Valoarea contabil a creanelor, numerarului, cecurilor i sumelor din conturile bancare reprezint o evaluare rezonabil valorii lor juste, avnd n vedere c activele respective au scadena mai mic dect un an. Valoarea just a datoriilor financiare pentru care nu sunt disponibile preuri de pia, a fost determinat prin actualizarea fluxurilor viitoare de numerar folosind rata dobnzii pentru datorii cu scadene similare n vigoare la data bilanului. Valoarea contabil a provizioanelor pentru taxe i a altor provizioane pe termen scurt este valoarea lor just. Valoarea just a provizioanelor pe termen lung se consider c nu difer n mod semnificativ de valoarea lor contabil. Valoarea contabil a altor datorii este aceeai cu valoarea lor just, ntruct au scadena n special pe termen scurt. Valoarea just a instrumentelor financiare derivate corespunde valorii lor de pia. Urmtorul sumar evideniaz instrumentele financiare (active i datorii) recunoscute la valoarea just. n conformitate cu IFRS 7, nivelurile individuale sunt definite dup cum urmeaz: Nivelul 1: Utiliznd preurile cotate de pe pia pentru aceleai active sau datorii. Nivelul 2: Utiliznd informaii despre activ sau datorie, altele dect preurile cotate, identificabile fie direct (ca preuri) fie indirect (derivate din preuri). Nivelul 3: Utiliznd informaii despre activ sau datorie care nu provin din date de pe pia identificabile, cum sunt preurile, dar provin din modele interne sau alte metode de evaluare. La 31 decembrie 2012 sau 1 ianuarie 2011 nu existau solduri aferente instrumentelor financiare derivate.

67

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) 29. VALOAREA JUST A ACTIVELOR I A DATORIILOR FINANCIARE (continuare) Ierarhia valorii juste la 31 decembrie 2011 Instrumente financiare nregistrate la datorii Instrumente financiare derivate sub form de instrumente financiare de acoperire mpotriva riscurilor Alte instrumente financiare derivate Total Nivelul 1 Nivelul 2 Nivelul 3 Total

142,63 142,63

142,63 142,63

30.

ANGAJAMENTE I CONTINGENE

Angajamente La 31 decembrie 2012 angajamentele totale contractate de ctre Societate pentru investiii au fost n sum de 878,05 milioane RON (2011: 1.309,28 milioane RON), din care 847,29 milioane RON sunt aferente imobilizrilor corporale (2011: 1.235,87 milioane RON) i 30,76 milioane RON sunt aferente imobilizrilor necorporale (2011: 73,41 milioane RON). Aceste angajamente nu includ angajamentul pentru achiziia n leasing financiar a instalaiei de hidrogen prezentat n nota 15. Alte contingene Numerarul i conturile bancare la 31 decembrie 2012 includ suma de 62,71 milioane RON reprezentnd numerar restricionat, n principal referitor la garanii sub form de depozite de numerar (2011: 101,20 milioane RON; 2010: 140,37 milioane RON). Litigii Politica Societii este de a constitui provizioane pentru litigiile care probabil vor genera obligaii. Managementul consider c litigiile neacoperite de asigurri sau provizioane nu vor avea un impact semnificativ asupra poziiei financiare a Societii. Facilitile de producie i proprietile Societii sunt subiectul unei varieti de legi i reglementri cu privire la protecia mediului; provizioanele sunt constituite pentru obligaiile probabile ce rezult din aplicarea msurilor de protecie a mediului. Managementul consider c respectarea reglementrilor curente, precum i a unor reglementri viitoare mai stricte, nu va avea un impact negativ semnificativ asupra rezultatelor. Datorii contingente OMV Petrom S.A. are datorii contingente reprezentnd garanii de bun execuie n sum de 13,42 milioane RON la 31 decembrie 2012 (31 decembrie 2011: 12,59 milioane RON) i o garanie emis n calitate de societate-mam n numele ICS Petrom Moldova S.A., n vederea acoperirii riscului de neachitare a datoriei ctre furnizorul de produse petroliere Proton Energy Group, cu limita de 23,50 milioane RON la 31 decembrie 2012 (echivalentul a 7,00 milioane USD; 31 decembrie 2011: 23,38 milioane RON, echivalentul a 7,00 milioane USD).

68

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) 31. INTERESE N ASOCIERI N PARTICIPAIE OMV Petrom S.A. a ncheiat un contract cu ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited n scopul de a explora i dezvolta blocul de mare adncime Neptun din Marea Neagr i are un interes de participare de 50%. ncepnd cu august 2011, ExxonMobil a fost desemnat operator (nainte OMV Petrom S.A. a fost operator). OMV Petrom S.A. a ncheiat un contract cu Hunt Oil Company of Romania SRL n scopul de a explora i dezvolta blocurile de pe uscat Adjud i Urziceni Est i are un interes de participare de 50%. OMV Petrom S.A. a fost desemnat operator. Activitile n participaie menionate mai sus sunt clasificate ca i active controlate n comun n conformitate cu IAS 31. Angajamentele OMV Petrom S.A. aferente celor dou asocieri n participaie sunt n sum de 504,62 milioane RON la 31 decembrie 2012 (2011: 39,00 milioane RON), n principal referitoare la activitile de foraj marin la mare adncime.

32.

GESTIONAREA RISCURILOR Gestionarea riscului de capital OMV Petrom S.A. gestioneaz n mod constant capitalul astfel nct s se asigure c Societatea va fi optimal valorificat n contrapartid cu expunerea la riscuri pentru a maximiza ctigul acionarilor. Structura capitalului n cadrul OMV Petrom S.A. este format din capitaluri proprii (incluznd capitalul social ajustat, rezultatul reportat (inclusiv profitul net al anului) i alte rezerve conform prezentrii din Situaia modificrii capitalurilor proprii) i din datorii (care includ mprumuturile pe termen scurt i lung prezentate n nota 14). Gestionarea riscului de capital este parte integrant din administrarea afacerii n cadrul OMV Petrom S.A. i se raporteaz la revizuirea continu a gradului de ndatorare a Societii. Gradul de ndatorare al OMV Petrom S.A., calculat ca i datoria net/(capitaluri proprii)*100, a fost 12% la 31 decembrie 2012 (2011: 14%; 2010: 18%) artnd o expunere n scdere la riscul de ndatorare. Datoria net este calculat ca i mprumuturi purttoare de dobnd, incluznd datoria privind leasingul financiar, minus numerar i echivalente de numerar. Managementul Societii revizuiete cu regularitate structura capitalului precum i rapoartele legate de riscurile aferente Societii. Revizuirea acoper inclusiv costul capitalului i riscurile asociate cu fiecare categorie de capital. Politici contabile semnificative Detaliile aferente politicilor contabile semnificative adoptate, inclusiv criteriile de recunoatere, bazele de msurare i bazele pe care veniturile i cheltuielile sunt recunoscute pentru fiecare clas de active i datorii financiare i instrumente de capital sunt prezentate n nota 3 la situaiile financiare. Obiectivele i politicile gestionrii riscului financiar Obiectivul Sistemului de Management al Riscului din cadrul OMV Petrom S.A. este de a asigura capacitatea Societii de a oferi valoare economic adugat pozitiv pe un orizont de timp mediu, prin gestionarea riscurilor la care este expus Societatea i potenialul impact al acestora asupra fluxului de numerar n limitele apetitului pentru risc. Riscurile operaionale de tip eveniment cu potenial ridicat sunt identificate i gestionate specific. Societatea nu particip la tranzacionarea instrumentelor financiare n scopuri speculative. Comitetul de risc raporteaz de dou ori pe an ctre Directoratul Petrom i ctre Comitetul de Audit al Consiliului de Supraveghere, care monitorizeaz riscurile i politicile implementate pentru a limita expunerile la risc.

69

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) 32. GESTIONAREA RISCURILOR (continuare) Expunerile la risc i aciunile ntreprinse Prin funcia sa, Comitetul de risc al OMV Petrom S.A. este implicat n mod activ n procesul de identificare, analiz, evaluare i gestionare a tuturor riscurilor (de pia i financiare, operaionale i strategice) cu scopul de a reduce impactul acestora asupra fluxului de trezorerie al companiei pn la un nivel acceptabil definit ca i toleran la risc. Prin funcia sa, Comitetul de risc al OMV Petrom S.A. monitorizeaz i gestioneaz toate riscurile din cadrul Societii, folosind un proces integrat n conformitate cu ISO 31000, prin rapoarte interne de risc i evaluri curente care analizeaz gradele de expunere i impactul acestora asupra fluxului de trezorerie n comparaie cu nivelul de toleran la risc. Dincolo de gradul de expunere operaional i strategic, categoria riscul de pia i financiar are o pondere semnificativ n portofoliu de riscuri al Societii, fiind gestionat cu diligen urmtoarele riscuri fiind incluse n categoria riscului de pia i financiar: riscul valutar, riscul de rat a dobnzii, riscul de credit, riscul de pia i riscul de lichiditate. Orice risc care atinge un nivel semnificativ sau conduce la generarea rapid a altor riscuri care ar putea periclita nivelul de toleran la risc este monitorizat i sunt ntreprinse aciuni; n aceste situaii sunt propuse aciuni specifice, aprobate i implementate imediat n vederea reducerii gradului de expunere la un nivel acceptabil. Riscul de pre al mrfurilor n privina riscului de pia, activitile Societii sunt expuse n mod normal riscurilor de pia datorit volatilitii preului care se reflect n fluxul de trezorerie generat din activitile de producie, rafinare i marketing, precum i din activitile din domeniul ieiului, produselor petroliere, gazelor i electricitii. Riscul de pia are o importan strategic n cadrul portofoliului de riscuri din cadrul OMV Petrom S.A. i n cadrul lichiditii pe termen mediu a companiei. Riscurile aferente preului de pe piaa bunurilor aparinnd Societii sunt analizate n detaliu, cuantificate, evaluate i diminuate atunci cnd este cazul n vederea obinerii impactelor previzionate conform obiectivelor pe termen mediu ale companiei. Instrumentele financiare sunt folosite dup caz, pentru acoperirea mpotriva principalelor riscuri specifice industriei, asociate cu volatilitatea preului petrolului, cum ar fi impactul negativ semnificativ al scderii preului ieiului asupra fluxurilor de trezorerie. Pentru a proteja fluxul de numerar n 2012, OMV Petrom S.A. a utilizat n continuare aceeai strategie de acoperire mpotriva riscurilor i a contractat n septembrie 2011 instrumente swap de acoperire a riscului privind preul la iei, ce asigur, pentru un volum de 30.000 barili/zi un nivel al preului Brent de 101 USD/baril, ceea ce reprezint aproximativ 30% din producia de iei planificat n 2012. La 31 decembrie 2011 valoarea just era de 142,63 milioane RON, ca i datoria aferent (a se vedea nota 15). n cursul anului 2012, instrumentele de acoperire a riscului privind preul ieiului au fost realizate, genernd o cheltuial de 394,08 milioane RON. OMV Petrom S.A. a contractat n 2011 instrumente swap de acoperire a riscului privind preul la iei, ce asigurau pentru un volum de 25.000 barili/zi, un nivel al preului Brent de aproximativ 97 USD/baril, ceea ce a reprezentat 30% din producia intern de iei. n cursul anului 2011 instrumentele de acoperire a riscului privind preul ieiului au fost realizate, genernd o cheltuial de 403,34 milioane RON. Gestionarea riscului de moned strin Deoarece Petrom opereaz n diferite valute, sunt analizate activitile specifice industriei i riscurile valutare corespunztoare acesteia. Petrom este n principal expus la modificarea cursului de schimb al dolarului american i al Euro fa de leul romnesc. Alte valute au doar un efect limitat asupra fluxului de numerar i asupra profitului nainte de dobnzi i impozitare.

70

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) 32. GESTIONAREA RISCURILOR (continuare) Analiza de senzitivitate a valutei Valorile bilaniere ale activelor i datoriilor OMV Petrom S.A. denominate n valut la data de raportare sunt dup cum urmeaz: 31 decembrie 2012 Active Mii USD Mii EUR Datorii Mii USD Mii EUR 31 decembrie 2011 1 ianuarie 2011

568.069 234.803

661.766 238.496

780.566 215.503

54.177 611.048

91.496 699.691

101.977 880.973

Urmtorul tabel detaliaz senzitivitatea Societii la o cretere sau scdere cu 10% a cursului de schimb al EUR i USD. Analiza de senzitivitate cuprinde numai elementele bilaniere monetare denominate n valut, n sold la data raportrii, i ajusteaz translatarea lor la sfritul perioadei pentru o modificare cu 10% a cursurilor de schimb valutar. O sum pozitiv n tabelul de mai jos arat o cretere n profit generat de o variaie n cursul de schimb de 10% i o sum negativ indic o scdere n profit cu aceeai valoare.

+10% Cretere n cursul de schimb al monedelor strine Impact mii USD (i) 2012 Profit/ (pierdere) Alte elemente de capital 51.389 2011 61.293 (4.266) 2010 67.859 2012 (37.625) Impact mii EUR (ii) 2011 (46.120) 2010 (66.547) -

-10% Scdere n cursul de schimb al monedelor strine Impact mii USD (i) 2012 Profit/ (pierdere) Alte elemente de capital (51.389) 2011 (61.293) 4.266 2010 (67.859) Impact mii EUR (ii) 2012 37.625 2011 46.120 2010 66.547 -

(i) Acest impact este n principal aferent expunerii la USD a numerarului, creanelor, datoriilor cu furnizorii i a ltor active i datorii financiare n sold la sfritul anului. (ii) Acest impact este n principal aferent expunerii la EUR mprumuturilor, a datoriilor cu furnizorii i a altor datorii financiare n sold la sfritul anului. Analiza de senzitivitate a riscului valutar inerent, prezentat mai sus, arat expunerea la riscul de translatare de la sfritul anului; cu toate acestea, expunerea din cursul anului este n permanen monitorizat i gestionat de ctre Societate.

71

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel)

Gestionarea riscului de rat a dobnzii n vederea gestionrii riscului de rat a dobnzii, datoriile Societii sunt analizate prin prisma ratelor fixe i variabile de ndatorare, a valutelor i a scadenelor. Analiza de senzitivitate de mai jos a fost determinat pe baza expunerii la rate ale dobnzii la data bilanului. Pentru datoriile cu rate variabile, analiza este efectuat presupunnd c suma n sold la data bilanului a fost n sold pe parcursul ntregului an. O cretere sau o scdere de 1% reprezint estimarea managementului aferent unei modificri rezonabile posibil a ratelor dobnzii (celelalte variabile rmnnd constante). Analiza aferent modificrii riscului de rat a dobnzii:

mprumuturi cu rat variabil:

Sold la 31 decembrie 2012 2011 1.277,97 2.197,26 2010 1.186,34 3.465,51

Efectul modificrii 1% n rata dobnzii 2012 14,83 17,35 2011 12,78 21,97 2010 11,86 34,66

mprumuturi pe termen scurt mprumuturi pe termen lung

1.482,62 1.735,00

Gestionarea riscului de credit Riscul de credit se refer la riscul c un partener de afaceri nu va reui s i ndeplineasc obligaiile contractuale genernd o pierdere financiar pentru Societate. Riscul de credit aferent celor mai importani parteneri este evaluat, monitorizat i gestionat folosind limite predefinite pentru anumite ri, bnci i parteneri de afaceri. Pe baza bonitii, clienilor le sunt alocate expunerile maxime permise din punct de vedere al limitelor de credit (sume i scadene), iar evaluarea bonitii si a limitelor admise sunt revizuite n mod regulat. O parte a limitelor de credit este asigurat pentru toi partenerii de afaceri, n funcie de categoria de lichiditate, prin intermediul titlurilor de lichiditate contractuale, precum scrisori de garanie bancar, asigurare a creditului i alte instrumente. Procedurile privind monitorizarea limitei de credit sunt definite prin reglementri exacte. Societatea nu are nicio expunere semnificativ la riscul de credit fa de un singur partener sau grup de parteneri avnd caracteristici similare. Compania definete partenerii ca avnd caracteristici similare dac acetia sunt pri afiliate. Gestionarea riscului de lichiditate n scopul evalurii riscului de lichiditate, fluxurile de trezorerie (intrri si ieiri) operaionale i financiare bugetate sunt monitorizate i analizate lunar n vederea stabilirii nivelului estimat al modificrilor nete n lichiditate. Analiza furnizeaz baza pentru deciziile de finanare i angajamentele de capital. Rezerve de lichiditate sub forma liniilor de credit angajate sunt constituite pentru a asigura n orice moment solvabilitatea i flexibilitatea financiar necesar Societii. Scadena datoriilor financiare ale Societii este prezentat n nota 15.

72

S.C. OMV PETROM S.A. NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE PENTRU ANUL NCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2012 (toate sumele sunt exprimate n milioane RON, mai puin unde este specificat altfel) 33. EVENIMENTE ULTERIOARE Pe 7 ianuarie 2013, OMV Petrom S.A. a finalizat tranzacia de vnzare a participaiei sale de 99,99% n cadrul filialei Petrom LPG S.A. ctre Crimbo Gas International. Vnzarea acestei participaii este n confomitate cu strategia Grupului Petrom de a se concentra pe activitile sale principale. Pe 13 februarie 2013, ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited (EMEPRL) i OMV Petrom S.A. au anunat semnarea unui contract cu Romgaz S.A. (Romgaz) pentru a oferi Romgaz opiunea de a participa n operaiuni petroliere n poriunea de ap mai adnc a perimetrului Midia n zona romneasc a Mrii Negre. n octombrie 2012, EMEPRL i OMV Petrom S.A. au semnat un contract de transfer cu Sterling Resources Ltd. i Petro Ventures Europe B.V. pentru achiziia unei participaii de 85% pentru drepturile de explorare i producie de hidrocarburi aferente unei poriuni din perimetrul Midia XV. Opiunea Romgaz de a intra este declanat de finalizarea contractului de transfer i de anunul unei descoperiri comerciale. EMEPRL va fi operatorul operaiunilor petroliere n zona de ap mai adnc a perimetrului Midia. Pe 22 februarie 2013, OMV Petrom S.A. a semnat un contract de farm-out cu Repsol prin care acesta din urm a achiziionat o participaie de 49% pentru zona cu adncime mai mare de 2.500 3.000 de metri a perimetrelor onshore de explorare Bicoi V, Trgovite VI, Piteti XII i Trgu Jiu XIII, localizate n sudul Carpailor de Curbur i respectiv al Carpailor Meridionali. Acest parteneriat este n acord cu strategia Societii de a debloca potenialul de explorare onshore de mare adncime n Romnia i vizeaz investiii estimate la aproximativ 50 milioane EUR n urmtorii doi ani. n contextul aprobrii de ctre guvernul Romniei a calendarului de liberalizare a preului la gaze, ncepnd cu 1 februarie 2013 i pn la sfritul anului 2014, guvernul a introdus o tax de 60% pe veniturile suplimentare rezultate din liberalizarea preurilor la gazele din producia intern, din care se deduc redevenele aferente i investiiile din activitatea de explorare i producie (acestea din urm fr a depi, ns, 30% din veniturile adiionale), pentru companiile care desfoar att activiti de extracie, ct i activiti de vnzare a gazelor extrase din Romnia, incluznd perimetrele de explorare din Marea Neagr. n plus, pentru perioada ncepnd cu 1 februarie 2013 si pn la sfritul anului 2014, guvernul a introdus i o tax special, de 0,5% aferent extraciei de iei realizat de companiile care desfoar activiti de exploatare/extracie a resurselor naturale.

73