Sunteți pe pagina 1din 5

Reorganizari de entitati

CURS 5

16.03.2015

FUZIUNEA SOCIETATILOR COMERCIALE


EXEMPLUL 1: FUZIUNEA ABSORBTIEI cazul in care absorbantul detine
titluri la absorbit.
La 01.01.N, societatea A absoarbe societatea B. Soc A detine un capital
constituit din 10.000 de actiuni * 1 leu/ actiune valoare nominala, iar B 3.000 e
actiuni * 1leu/ actiune valoare nominala.
ELEMENTE

ACTIVE
Imobilizari corporale
43.000
15.000
Amortizarea
(33.000)
(5.800)
Stocuri
1.500
800
Creante
5.200
2000
Disponibilitati
300
200
Total ACTIVE
17.000
12.200
PASIVE
Capital social
10.000
3.000
Rezerve
2.000
1.200
Datorii
5.000
8.000
Total PASIVE
17.000
12.200
Cu ocazia reevaluarilor activele fixe au fost (re)evaluate la 13.000 la soc A si
11.000 la soc B.
Determinarea activului net a lui A :
Valoarea patrimoniala a lui A= ActiveReevaluateReale-DatoriiReevaluate
=( 13.000+1.500+5.200+300)-5.000=15.000
Sau
Valoarea patimoniala a lui A= Cap proprii- active fictive +/- Diferente din
reevaluare =(10.000+2000)+/-[13.000-(43.000-33.000)]= 15.000lei
Valoarea reala a lui A= val patrimoniala a lui A/ nr actiuni= 15.000/ 10.000= 1,5
lei/ actiune
Determinarea activului net a lui B :
Valoarea patimoniala a lui B= Cap proprii- active fictive +/- Diferente din
reevaluare
=(3.000+1.200)+/-[11.000-(15.000-5.800)]=6.000lei
Valoarea reala a lui B= val patrimoniala a lui B/ nr actiuni= 6.000/ 3.000= 2 lei/
actiune.
PARITATEA DE SCHIMB= Val reala a absorbitului B/ Val reala a absorbantului
A= 2/1,5= 4/3=> semnifica faptul ca pentru 3 actiuni de la B, obtinem 4 actiuni
de la A. Paritatea poate fi negociata, dar in cazul nostru nu.
Numar actiuni de emis= Nr actiuni absorbit B * Paritatea de
schimb=3.000*4/3= 4.000 actiuni.
Cresterea de capital social la A= Nr actiuni de emis * Val nominala / actiune
A=4.000act* 1 leu/act= 4.000
Prima de fuziune= Valoarea patimoniala B- Cresterea de capital social A
=6.000-4.000= 2.000 lei
EXISTA 2 MODALITATI DE CONTABILIZARE
1. Prima metoda practicata in Romania, care presupune utilizarea conturilor
891 bilant de deschidere, 892 bilant de inchidere,

Reorganizari de entitati

CURS 5

16.03.2015

2. A doua metoda este metoda rezultatului si se practica in tarile occidentale


dar si de multinationalele din Romania. Aceasta presupune existenta unui
rezultat al fuziunii c apare ca diferenta din reevaluare.
METODA 1: Contabilizarea prin metoda romaneasca.
SOCIETATEA B
Inregistratea dif din reevaluarea
imobilizarilor
281=21 5.800 lei
21= 105 1.800 lei

SOCIETATEA A
Inregistrarea reevaluarii
281=21 33.000
Inregistrare plus din reev: 21=105
3.000

Transfera activele si datoriile


catre soc A prin ctl 892 bilant de
inchidere
%=892 14.000 lei
4dat
8.000
456
6.000

Inregistrarea majoraarii de cap


social
456 B = %
6.000 lei
1012 4.000
1042 2.000

Se primesc aporturile de la soc B


(active si datorii) prin contul 891
bilant de deschidere:
%
= 891
14.000 lei
21
11.000
3stocuri
800
4crente
2000
5 disponibilitati
200

892=%
14.000 lei
21
11.000
3stocuri
800
4crente
2000
5 disponibilitati 200

Inchiderea capitaluri proprii


%= 456 6.000 lei
1012
3.000
891=%
106
1.200
4dat
105
1.800
456
In acest moment societatea este
lichidata
In momentul in care am primit actiunile de la soc A, soc B se

14.000 lei
8.000
6.000

inchide

METODA 2: Varianta europeanasau varianta rezultatului.


SOCITATEA B
Nu se inreg diferenta din
reevaluare. In schimb se
trensfera activele si datoriile
catre societatea A.
19.800 %
=
%
19.800
5.800 2181
21 imob
15.000
8.000 4Dat
3 stocuri
800
6.000 461
4Creante 2.000
5 Disp
200

SOCIETATEA A
Majorarea de captal social
456=%
6.000
1012 4.000
1042 2.000
Primire aporturi

14.000 % =
%
11.000 21
4dat
2.000 4cr
456
800
3st
200
5 disp

14.000
8.000
6.000

Reorganizari de entitati

CURS 5

16.03.2015

121
1.800
Primire actiuni: 503= 461 6.000
Se lichideaza cap proprii:
%
= 456 6.000
1012
3.000
106
1.200
121
1.800
Se procedeaza la schimbul de
actiuni. Fiecare actionar a lui B
ce detine 3 actiuni pimeste la
schimb 4 actiuni a lui A. 456=
503 6.000
EXEMPLUL 2: FUZIUNE CONTOPIRE. Aceleasi 2 societati fuzioneaza dand
nastere soceitatii C , al carui capital este constituit din suma activelor nete ale lui
A si B.
Adica, capital C= Activ net A+ Activ net B = 15.000+ 6.000= 21.000
Fiind societate noua intreaga valoare merge la capital care se divide coform
hotararii AGA. Presupunem ca AGA doreste actiuni de 1 leu/ actiune. Asta
inseamna ca soc A va primi din numarul total de actiuni 15.000 actiuni iar soc B
va primi 6.000 de actiuni.
Soc A=[ 15.000/ (15.000+6000)]*21.000 actiuni noi= 15.000
Soc B= 21.000-15.000= 6.000
SOCIETATEA A
Inreg dif din
reevalure
281= 21 3.000
21=105 3.000
Soc A transfera tot
ceea ce are catre
ssoc C
892= %
20.000
21
13.000
3st
1.500
4cr
5.200
5disp
300
%=892 20.000
4dat
5.000
456
15.000
% = 456 15.000
1012
10.000
106
2.000
105
3.000

SOCIETATEA B
Inreg dif din
reevalure
281= 21 5.800
21=105 1.800
Soc B transfera tot
ceea ce are catre
soc C
892= %
14.000
21
11.000
3st
800
4cr
2.000
5disp
200
%=892 14.000
4dat
8.000
456
6 .000
% = 456 6.000
1012
3.000
106
1.200
105
1.800

SOCIETATEA C
Constituie capitalul
%= 1012 21.000
456 a
15.000
456 b
6.000
Primeste aporturile
A
% = 891 20.000
21
13.000
3st
1.500
4cr
5.200
5disp
300
891= % 20.000
4dat
5.000
456 15.000

Primeste aporturile
B
% = 891 14.000
21

Reorganizari de entitati

CURS 5

16.03.2015
11.000
3st
800
4cr
2.000
5disp
200
891= %
4dat
456

14.000
8.000
6.000

BILANTUL LUI C DUPA FUZIUNE ARATA ASTFEL


ELEMENTE
ACTIV
Imobilizari Corporale
STOCURI
Creante
DISPONIBILITATI
TOTAL ACTIV
PASIV
CAPITAL SOCIAL
DATORII
TOTAL PASIV

SOCIETATEA C
24.000
2.300
7.200
500
34.000
21.000
13.000
34.000

Ca urmare a calculelor financiare de cele mai multe ori apar greutati


in impartirea actiunilor, respectiv:
1. Din calculul financiar rezulta ca paritatea de schimb este de 93 la 27.
Practic imposibil de repartizat aceste actiuni. In aceste cazuri arta
negocierilor este cea care primeaza, ea permitand sa se ajunga la un nr de
actiuni cat mai rotund de schimb, respectiv o paritatea de schimb simpla.
De ex in cazul nostr 1 la 4
2. Paritatea a fost sau nu negociata, dar atunci cand se calculeaza nr actiuni
de emis se ajunge la fractiuni de actiuni, caz ce nu poate fi luat in calcul.
Pentru a rezolva situatia se apeleaza la sulta (vezi in lichidare).
EXEMPLU pentru cazul 2:
Societatea B are un capital de 10.000 de actiuni * 1 leu/ actiune valoare
nominala. Activul net= 20.000
Ea este absorbita de soc A ale care actiuni sunt evaluare la 2,8 lei/ actiune.
VRB= 2 lei / actiune
Paritatea de schimb= VR B /VR A= 2 / 2,8= 1/ 1,4= 5/7. Vo fi schimbate 7 actiuni
ale lui B contra 5 actiuni ale lui A.
Nr actiuni de emis= 10.000*(5/7)=7.142, 86 actiuni

Reorganizari de entitati

CURS 5

16.03.2015

Din negocieri se hotaraste sa se emita doar 7.000 de actiuni. Pt diferenta de


142,86 se acorda sulta. Adica cresterea de capital va fi de 7.000 de actiuni *2,8
lei/ actiune= 19.600=>
sulta= 20.000- 19.600= 400
cum contabilizam:
20.0000 456 =% 20.000
1012
1042
462
400
Dupa ce societatea A primeste aportul plateste sulta catre actionarii lui B : 462=
5121 400 lei