Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect de activitate integrata

Data : 12 martie 2013 Grupa: mica-mijlocie-Buburuzele Categorii de activitati: ADP, A A, AD!: D C"!ducarea limbajului#-$!u %pu& u&a, tu %pui multe'-joc didactic %i D()"Activitate practica#-* aleaua'-rupere, lipire, ra%ucire+ ,ema %aptama&ii: Flori de primavara ,ema zilei: *-ubim .lorile

Forma de realizare: Activitate integrata


,ipul activitatii: veri.icare %i co&%olidare )copul: */ormarea depri&derii de a .olo%i corect %ub%ta&tivele la %i&gular %i plural0 *Dezvoltarea ate&tiei %i a memoriei vizuale0 e1er%area pro&u&tarii corecte a u&or %u&ete %i cuvi&te0 2Dezvoltarea vitezei de e1ecutie %i a i&dema&arii+ Durata : 34 mi&+ (B-!C,-5! ! 678A7-,! -9 CAD76 D(8!9-- (7 !:P!7-!9,-A !: D C-!ducarea limbajului-$!u %pu& u&a, tu %pui multe'-joc didactic (biective operatio&ale: - )a .olo%ea%ca corect .ormele de %i&gular %i plural ale %ub%ta&tivelor0 - )a .ormuleze propozitii %imple0 - )a recu&oa%ca imagi&ea %i %a i&dice corect daca reprezi&ta u& obiect %au mai multe obiecte0 - )a recu&oa%ca culorile0 - )a ra%pu&da corect la a&umite ceri&te ale educatoarei, .olo%i&d limbajul oral+ )arci&a didactica: Alegerea corecta a jeto&ului cu u&a %au mai multe imagi&i, e1primarea corecta a %i&gularului %i pluralului, i& propozitii+

!leme&te de joc: Cautarea %i ma&uirea materialului, %urpriza, i&trecerea, g;icirea, aplauze+ 7egulile jocului: Copiii actio&eaza cu materialul, rezolva %arci&a data &umai la coma&da educatoarei, aplauda ra%pu&%urile corecte+ Copiii %u&t impartiti i& doua ec;ipe+ au pe ma%ute co%ulete cu jetoa&e+ !i recu&o%c imagi&ea %i alcatuie%c propozitii cu %i&gularul %i pluralul %ub%ta&tivelor+ /iecare ra%pu&% corect e%te pu&ctat+ Ca%tiga ec;ipa cu cele mai multe ra%pu&%uri corecte+ )trategii didactice: 8etode %i procedee: e1plicatia, demo&%tratia, e1ercitiul, problematizarea+ 8aterial didactic: jetoa&e, cutia cu %urprize, %cri%oarea, jucarii, .lipc;art, buli&e+ D()-Activitate practica-* aleaua'-rupere, lipire, ra%ucire+ (biective operatio&ale: -)a cu&oa%ca %i %a utilizeze u&elte %imple de lucru pe&tru realizarea activitatii practice0 -)a rupa ;artia i& bucati mici0 -)a aplice ;artia colorata pe .loarea lalelei0 -)a ra%ucea%ca bucata de ;artie0 -)a .ie capabili %a realizeze lucrari practice+ )trategii didactice: 8etode %i procedee: co&ver%atia, e1plicatia, demo&%tratia+ 8aterial didactic: .oi, ;artie gla%ata, ;artie crepo&ata, lipici+ Bibliogra.ie : -Curriculum pe&tru i&vatama&tul pre%colar"3-<=>a&i#, 8+!+C+,+-200? -7evi%ta -&vatama&tului pre%colar &r+ 1-2=200? %i &r+3-3=200?

-9D768A7- 8!,(D-C! @iua va debuta cu -9,A 9-7!A D! D-8-9!A,A+ )A 6,6 : por&e%te de la educatoare %i e%te creio&ul vorbitor + $ Bu&a dimi&eata, dragi pitici,= 8a bucur ca %u&tem aici+= A-&ceput o &oua zi,= Aai %a &eadu&am, copii'+ Dupa %alut educatoarea .ace preze&ta zil&ica+ -8PA7,A)-7!A C6 C!- A ,- : )c;imbul de impre%ii, aducerea i& prim pla& a e1perie&telor proprii, pareri de%pre o i&tamplare, u& eve&ime&t pe care l-au trait rece&t+ Ace%t mome&t %olicita i&treaga grupa %i co&tribuie la realizarea u&ei i&tercu&oa%teri, la e1primarea libera i& .ata celorlalti, i&vata&d %a a%culte %i %a-%i e1prime trairile+ !ducatoarea le %pu&e copiilor ca pe parcur%ul zilei vor avea parte de multe activitati .rumoa%e+ 9(6,A,- ! @- !-: ,oate me%ajele vor .i %curte, directe, adre%ate tuturor+ -mpreu&a cu copiii educatoarea completeaza cale&darul &aturii+ Dupa acea%ta activitate educatoarea e1plica %arci&ile ce le revi& copiilor la .iecare %ector+ Dupa preze&tarea ce&trelor, copiii i%i aleg locul u&de vor lucra pe&tru i&ceput, urma&d %a %e rotea%ca pe la toate ce&trele+ 7otatia grupurilor %e va .ace i& a%a .el i&cat toti copiii %a participe la %ectorul )tii&ta %i Arta+ ),--9,A: $ alele, multe lalele'- a ace%t %ector copiii au de rezolvat o .i%a de lucru u&de vor trebui %a alcatuia%ca multimea lalelelor, %a .ormeze perec;i i&tre lalele %i .luturi, %a co&%tate u&de %u&t mai multe=mai puti&e %i %a coloreze multimea cu mai puti&e obiecte+ a %ectorul A7,A copiii au de colorat .lori-$/lori i culori' a %ectorul C(9),76C,-- au ca %arci&a %a co&%truia%ca *co%ulete pe&tru .lori'+ Apoi prezi&ta obiectivele activitatii de ed+ limbajului, care %e va de%.a%ura .ro&tal, cu i&treaga grupa %i, dupa aceea a activitatii practice+ Dupa i&c;eierea i&tregii activitati %e va .ace evaluarea + co&ti&uat de toti membrii grupei .olo%i&d

/(78! D! !,AP! ! AC,-5-,A,-1+8ome&t orga&izatoric C(9,-96, ),--9,-/-C Pe&tru o bu&a de%.BCurare a activitBDii %e iau urmBtoarele mB%uri: crearea %paDiului ambie&tal &ece%ar0 pregBtirea materialelor didactice &ece%are0 i&trarea ordo&atB a copiilor E& %ala de grupB cu 2+ Captarea ate&tiei cF&tecul *5i&e, vi&e PrimBvara'+ -&troducerea E& activitate %e realizeaza %ub .ormB de %urprizB: Dupa i&tal&irea de dimi&eata %e prezi&ta copiilor o cutie cu %urprize %i o %cri%oare de la ,,@a&a PrimavaraGG+ -,,Dragi copii, A venit primavara si, odata cu ea, au venit si surprizele. Am auzit ca sunteti cuminti, curiosi si dornici de a afla cat mai multe .Va propun sa intram in lumea minunata a cuvintelor prin jocul pe care vi l-am trimis, iar apoi, fiindca cu totii iubim florile, va rog sami pregatiti si cateva lalele. Cu multumiri, Zana 3+ A&u&tarea temei 3+ Dirijarea i&vatarii %i obti&erea per.orma&telor Primavara. A%adar, a%tazi vom juca u& joc care %e &ume%te: ,,!u %pu& u&a, tu %pui multe' pe&tru ca voi %a vorbiti corect roma&e%te+ Copiii %u&t impartiti i& doua grupe+ !1plic cum %e va de%.a%ura jocul, preciza&d regulile de joc+ Hocul de proba: Copiii vor primi co%ulete cu jetoa&e, cate u&ul pe&tru .iecare ec;ipa"pe&tru .iecare %ub%ta&tiv propu% i& joc vor e1i%ta doua jetoa&e, u&ul repreze&ta&d u& %i&gur eleme&t, iar altul cu mai multe eleme&te de acela%i .el#, vor %coate jeto&ul core%pu&zator %i vor %pu&e ce e%te !1plicatia Demo&%tratia !1plicatia Co&ver%aDia /ro&tal ),7A,!G-D-DAC,-C! (7GA9-@A7!

repreze&tat i& imagi&e+ 6&ul di& jetoa&e va .i pe ma%a educatoarei, iar celalalt repartizat copiilor, i& a%a .el i&cat %a e1i%te atat pe ma%a cat %i la copii jetoa&e care co&ti& %i u& %i&gur eleme&t %i care redau mai multe eleme&te+ A%adar, u& copil va ve&i la ma%a educatoarei, alege u& carto&a% %pu&a&d, de e1emplu: *!u am u& jeto& cu o .loare'+ De la ma%ute, copilul care ga%e%te carto&a%ul cu mai multe .lori %e ridica %i %pu&e: *!u am u& jeto& cu multe .lori'+ )e acorda %timule&te pe&tru .iecare ec;ipa+ De%.a%urarea propriu-zi%a a jocului: 1+ )e de%.a%oara jocul propri-zi%+ 2+ Prezi&t copiilor cutia cu %urprize %i cateva jucarii+ 6& copil va alege u& plic di& cutia cu %urprize %au o jucarie %i va trebui %a %pu&a ce-a ale%+ Apoi va &umi u& alt copil di& grupa care %a .ormuleze pluralul ori %i&gularul %i va alcatui, eve&tual, propozitii cu cuva&tul re%pectiv+ 3+5or ra%pu&de %i la cate-o g;icitoare+ )e vor acorda %timule&te pe&tru .iecare ra%pu&% corect de la ec;ipa re%pectiva+ )e cite%c g;icitorile %i %e ra%pu&de+ /iecare ra%pu&% corect e%te pu&ctat+ a#'Ci&e umbla pri& padure Dupa .ragi %i dupa mureI' - )titi voi cum .ace ur%ulI b#' u&gi urec;i, mu%tati la bot Coada &u am mai deloc, )u&t .rico% &evoie mare Am doar morcovi de ma&care+' -)titi voi u& ca&tec de%pre iepureI "%e ca&ta -epura%ul ,up#+ (bti&erea per.orma&tei: -mpart copiilor .i%e u&de au ca %arci&a %a i&cercuia%ca imagi&ea care reprezi&ta, *o lalea' %i pe cea care !1plicatia -&dividual Problematizarea Pe grupe !1ercitiul /ro&tal

reprezi&ta ,, mai multi .luturi'+ Aprecieri: 5om &umara impreu&a %timule&tele+ 5a ca%tiga ec;ipa cu cele mai multe pu&cte+ 5or .i ra%platiti cu aplauze %i bomboa&e+

!1ercitiul

Co&ver%atia !1plicatia

/ro&tal

AC,-5-,A,! P7AC,-CA ,recerea la urmBtoarea etapB %e realizeazB pri&tr-o tra&ziDie !Dac" vrem s" fim voinici #acem sport $nc" de mici. %ocus, pocus, abracadabra &ingea sare nu $n spinare Ci pe cele dou" picioare. i %e ami&te%te copiilor de %cri%oarea primita de la @a&a Primavara, i& care-i ruga %a-i pregatea%ca %i cateva lalele+ -&tuirea materialelor: )e i&tuie%c materialele pu%e la di%poziie pe mB%ue+ !1plicarea i demo&%trarea: Pe .oaia de ;artie e%te co&turata laleaua+ Copiii, di& culoarea dorita, vor rupe bucati de ;artie gla%ata, pe care-o vor lipi pe .loarea lalelei+ Apoi, di& ;artia crepo&ata, pe care-o vor ra%uci, vor obti&e codita lalelei+ !1erciDii pe&tru E&cBlzirea mu%culaturii mFi&ii: !'merii $i vom mica, (patele vom $ndrepta. Degetele-mi sunt petale, (e desc)id ca la o floare, *ar apoi le r"sfir"m Ca la pian noi c+nt"m. ,ebedele-n jur privesc, 8u&ca i&dividuala -&dividual !1ercitiul !1plicatia Demo&%tratia Co&ver%atia /ro&tal

&+inile mi le rotesc &orica o $nv+rtesc i la lucru eu pornesc. 7ealizarea propriu-zi%B a lucrBrilor: /iecare copil lucreazB i&dividual+ )e va %upraveg;ea activitatea copiilor Ci %e vor o.eri e1plicaDii %uplime&tare+ (bDi&erea per.orma&Dei Ci a%igurarea .eedbacJ-ului: ,ra&ziDie: ,,-oi cu to.ii am lucrat /i lucrul am terminat 0ucuro1i s" ne-nv+rtim Pentru c" 1tim s" muncim, Alerg"m ca iepura1ii /i zbur"m ca flutura1ii. - ame&ajarea u&ei e1poziDii cu lucrBrile copiilor0 4+ !valuarea Ci E&c;eierea activitBDii - a&alizarea lucrBrilor+ !ducatoarea .ace aprecieri a%upra modului i& care %-a de%.a%urat i&treaga activitate+ )e .ac aprecieri i&dividuale %i colective+ )e o.erB %timule&te+ /ro&tal Co&ver%atia