Sunteți pe pagina 1din 21

PERSOANA DESEMNATA - marfa - alfabetic Acordul european AETR stabileste reglementari privind:

activitatea echipajelor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere.

Acordul european ATP stabileste reguli privind:


transportul de marfuri perisabile n trafic international.

Acordul european privind activitatea ec ipa!elor ve iculelor care efectuea"a transporturi rutiere #n trafic international$AETR%& se refera la:
timpul de conducere a vehiculului ( perioada de conducere ) si timpul de repaus ( perioada de repaus) a conducatorului auto;

Acordul european referitor la transportul rutier #n trafic international al marfurilor periculoase $ADR%& stabileste reglementari privind:
efectuarea unui transport rutier n trafic intentional de marfuri si deseuri periculoase;

Activitatea de mar'eting in transporturile rutiere presupune :


promovarea serviciilor oferite si satisfacerea dorintei clientilor prin calitatea serviciilor de transport;

Are voie sa plece #n cursa conducatorul auto cu ta ograful defect sau desigilat (
nu.

Autocamioanele cu masa totala ma)ima autori"ata mai mare de *&+ tone vor efectua inspectia te nica periodica la intervale de:
1 an de la ultima inspectie;

Autove iculele cu mase si,sau gabarite depasite trebuie:


sa aiba montate semne speciale de avertizare cu lumina galbena;

-a functie a mar'etingului& ma)imi"area eficientei economice $a profitului% repre"inta:


o functie obiectiv.

-.nd vi"ibilitatea este redusa sau partea carosabila este acoperita cu polei& g eata sau "apada:
circulatia autovehiculelor cu mase si/sau gabarite depasite nu este permisa.

-apacitatea financiar/ pentru autove icule este de:


9.000 euro pentru primul autovehicul i !.000 euro pentru celelalte autovehicule;

-ardul conducatorului auto are o perioada ma)ima de valabilitate:


cinci ani.

-are din cele de mai !os ar fi clasificate ca fiind c eltuieli de e)ploatare la un operator de transport (
costurile ocazionate de nlocuirea anvelopelor;

-are din cele de mai !os poate fi folosita ca mi!loc de a #mbunatati flu)ul de numerar #ntro societate(
v"nzarea sumelor cuvenite dar nencasate da la clienti catre un posibil beneficiar.

-are din cele de mai !os va aparea ca un activ circulant #ntr-un bilant (
debitorii comerciali;

-are din conditiile de mai !os trebuie sa le #ndeplineasca conducatorii auto care efectuea"a transporturi cu ve icule a caror mase sau ale caror dimensiuni ma)ime de gabarit depasesc limitele ma)ime admise:
sa fie apti medical si psihologic conform e#aminarilor periodice;

-are din urmatoarele accidente sunt considerate grave:


cele care au drept consecinte pagube materiale de peste $0% din valoarea autovehiculului

-are din urmatoarele categorii de marfuri intr-un transport international nu este reglementata #n conventia -MR(
colete postale.

-are din urmatoarele c eltuieli directe se iau #n considerare la calculul tarifului de transport marfa(
ntretinere si reparatii;

-are din urmatoarele conditii sunt obligatorii pentru a putea efectua transport agabaritic:
vehiculul sa fie semnalizat corespunzator si sa se obtina autorizatia speciala eliberata de &'()'*;

-are din urmatoarele costuri varia"a #n functie de distanta parcursa de un autove icul(
combustibilul

-are din urmatoarele date trebuie mentionate de c.tre conducatorul auto pe o diagrama ta ograf la #nceputul utili"arii acesteia:
numele si prenumele conducatorului auto.

-are din urmatoarele date trebuie sa fie mentionate de catre conducatorul auto pe foaia de #nregistrare $diagrama ta ograf% la #nceputul folosirii acesteia:
+ilometrajul afisat pe aparatul tahograf la nceputul zilei de munca.

-are din urmatoarele documente ar satisface cerintele A0D0R0 privind instructiunile scrise(
fisa de siguranta;

-are din urmatoarele functii concura la siguranta circulatiei #n transportul rutier:


conducator auto;

-are din urmatoarele indicatii sunt cuprinse #n scrisoarea de trasura pentru transportul national:
cheltuieli de transport;

-are din urmatoarele sisteme este proiectat pentru a fi utili"at la parcurgerea pantelor lungi:
,istemul de fr"na de ncetinire;

-are din variantele de mai !os evidentia"a cel mai bine principalele mi!loace la care poate apela un #ntreprin"ator pentru atingerea obiectivelor strategice(
produsul- pretul- distributia- promovarea;

-are dintre cele de mai !os sunt clasificate drept costuri fi)e (
amortismentul vehiculului;

-are dintre cele e)puse mai !os vor fi tratate de operatorul de transport ca fonduri pe termen scurt (

provizioane de impozitare;

-are dintre urm/toarele cerin1e trebuie #ndeplinit/ pentru e)ercitarea ocupa1iei de operator de transport rutier conform Regulamentului -E nr02342,5336 (
s. aib. un sediu real i stabil pe teritoriul unui stat membru

-are dintre urm/toarele cerin1e trebuie s/ le #ndeplineasc/ #ntreprinderea pentru a avea acces la ocupa1ia de operator de transport rutier (
bun. reputa/ie

-are dintre urm/toarele cerin1e trebuie s/ le #ndeplineasc/ #ntreprinderea pentru a avea acces la ocupa1ia de operator de transport rutier (
capacitate financiar. adecvat. num.rului de vehicule utilizat

-are dintre urm/toarele cerin1e trebuie s/ le #ndeplineasc/ #ntreprinderea pentru a avea acces la ocupa1ia de operator de transport rutier (
competen/. profesional.

-are dintre urm/toarele cerin1e trebuie s/ le #ndeplineasc/ #ntreprinderea pentru a avea acces la transportul rutier #n cont propriu (
bun. reputa/ie

-are dintre urm/toarele cerin1e trebuie s/ le #ndeplineasc/ #ntreprinderea pentru a avea acces la transportul rutier #n cont propriu (
competen/. profesional.

-are dintre urmatoarele variante satisfac cerintele Regulamentului $-E% nr0 +72,5337 privind #nlocuirea pau"ei de 8+ de minute a conducatorului auto prin pau"e separate:
1! min. 0 10 min.

-are este cota T9A la facturarea serviciilor de transport :


0.23

-are este numarul ma)im al birourilor vamale de plecare si de destinatie pentrutransporturile efectuate sub acoperirea unui carnet T:R (
3;

-are sunt raspunderile transportatorului atunci c.nd circula sub -onventia -MR :
sa nu piarda total sau partial sau sa nu avarieze marfa de la ncarcare p"na la destinatie

-are sunt raspunderile transportatorului atunci c.nd circula sub conventia -MR:
sa nu piarda total sau partial sau sa nu avarieze marfa de la ncarcare p"na la destinatie;

-are sunt tipurile de operatiuni de leasing :


financiar si operational;

-are sunt tipurile de societati comerciale aprobate #n ba"a ;egii nr0 *2,2663:
societate cu raspundere limitata 4 societate pe actiuni 4 comandita simpla 4comandita pe actiuni 4 ,'&.

-arnetul T:R poate fi folosit:


pentru o singura calatorie;

-artela conducatorului auto repre"inta:

cartela tahografica care identifica conducatorul auto si permite stocarea datelor privind activitatea acestuia;

-.te tipuri de societati comerciale pot fi& #n ba"a ;egii nr0 *2,2663:
cinci.

ca"ul conducerii autove iculului #n ec ipa! de 5 conducatori auto& timpul "ilnic de odi na este de: -e conditii sunt impuse ve iculelor utili"ate la transportul rutier de animale vii:
vehiculele destinate acestui tip de transport trebuie sa fie amenajate special n acest scop;

-e conditii trebuie #ndeplinite de ve iculele utili"ate la transportul rutier de marfuri generale:


vehiculele trebuie sa se ncadreze n normele legale de siguranta si securitate ce se regasesc in reglementarile privind transporturile rutiere;

-e conditii trebuie #ndeplinite de ve iculele utili"ate la transportul rutier de marfuri generale(


vehiculele trebuie sa se ncadreze n normele legale de siguranta si securitate ce se regasesc in reglementarile privind transporturile rutiere;

-e este acordul ADR (


(cordul 5uropean referitor la transport rutier in trafic international al marfurilor periculoase.

-e masuri trebuie sa ia o #ntreprindere detinatoare de parc auto pentru prevenirea accidentelor de circulatie(
sa efectueze investigarea accidentelor de circulatie soldate cu victime

-e obliga1ie are operatorul de transport& #n ca"ul #n care constat/ c/ nu mai #ndepline<te condi1ia de capacitate financiar/ pentru toate autove iculele pentru care s-au emis copii conforme ale licen1ei comunitare(
n termen de 1o zile- s. depun. la (.*.*. un num.r de copii conforme egal cu num.rul de autovehicule pentru care condi/ia de capacitate financiar. nu mai este ndeplinit.

-e obligatii are conducatorul auto #n ca"ul defectarii aparatului ta ograf (


sa consemneze pe spatele diagramei diferitele perioade de activitate;

-e repre"inta activele societatii (


toate proprietatile societatii;

-e repre"inta capitalul circulant al societatii (


fondul de bani disponibil pentru functionarea zilnica a societatii.

-e repre"inta c eltuielile de regie pentru un operator de transport (


chiria pentru sediul firmei.

-e repre"inta contul de profit si pierderi al unei societati comerciale (


este o evidenta pentru o perioada de timp privind ncasarile si platile incluz"nd si dob"nda plus amortismentul;

-e repre"inta pasivele societatii (


toate datoriile societatii;

-e repre"inta un creditor (
o persoana careia societatea i datoreaza bani;

-e repre"inta un debitor (

o persoana care datoreaza bani societatii.

-e se #ntelege prin inspectie te nica periodica:


verificarea tehnica a vehiculelor rutiere nmatriculate- efectuate la termene stabilite;

-e se #ntelege printr-un birou vamal de destinatie (


biroul vamal unde se ncheie pentru toata ncarcatura sau o parte a ei transportul international sub regim 67*;

-e trebuie sa faca un conducator auto care a condus 6 ore #ntro "i si intentionea"a sa mai conduca 2 ora:
conducatorul auto trebuie sa ia o pauza de minim 3! minute si sa mai conduca 1 ora- daca n saptam"na respectiva a mai e#tins cel mult odata timpul zilnic de conducere la 10 ore;

-ererea pentru ob1inerea certificatului de transport #n cont propriu <i a copiilor conforme ale acestuia va fi #nso1it/ de:
cazierul judiciar al managerului de transport

-ererea pentru ob1inerea certificatului de transport #n cont propriu <i a copiilor conforme ale acestuia va fi #nso1it/ de:
cazierul judiciar al ntreprinderii

-ererea pentru ob1inerea certificatului de transport #n cont propriu <i a copiilor conforme ale acestuia va fi #nso1it/ de:
certificatul de competen/. profesional. al managerului de transport

-ererea pentru ob1inerea licen1ei comunitare <i a copiilor conforme ale acesteia va fi #nso1it/ de:
documentul privind asigurarea ntre/inerii tehnice a vehiculelor rutiere utilizate

-ererea pentru ob1inerea licen1ei comunitare <i a copiilor conforme ale acesteia va fi #nso1it/ de:
cazierul judiciar al managerului de transport

-ererea pentru ob1inerea licen1ei comunitare <i a copiilor conforme ale acesteia va fi #nso1it/ de:
cazierul judiciar al ntreprinderii

-ererea pentru ob1inerea licen1ei comunitare <i a copiilor conforme ale acesteia va fi #nso1it/ de:
certificatul de competen/. profesional. al managerului de transport

-ertificarea #ncadrarii ve iculelor rutiere #n normele te nice privind siguranta circulatiei rutiere& protectia mediului si #n categoria de folosinta conform destinatiei se face #n conformitate cu urmatoarea reglementare:
*'6* 1.

-ertificatul de agreare ATP pentru transporturi internationale are valabilitatea de:


ma#. $ ani;

-ertificatul de agreare pentru ve icule care transporta anumite marfuri periculoase se eliberea"a de:
*egistru (uto *om"n 8 *.(.*.

-ertificatul de transport #n cont propriu nu se poate elibera dac/:


ntreprinderea nu ndepline te condi/ia de competen/. profesional.

- eltuielile cu #nfiintarea& de"voltarea si fu"iunea unitatilor patrimoniale sunt:


imobilizari necorporale;

-ine are datoria de a certifica ca bilantul contabil al unei firme ofera o perspective adevarata si e)acta a situatiei financiare (
e#pertii contabili;

-ine are obligatia sa asigure pregatirea personalului in vederea prevenirii evenimentelor rutiere (
agentii economici detinatori de parc auto;

-ine are obligatia sa verifice e)actitatea mentiunilor din scrisoarea de transport -MR(
conducatorul auto;

-ine are obligatia sa verifice starea aparenta a marfii la primirea acesteia pentru transport conform -onventiei -MR (
transportatorul

-ine este responsabil de pierderea totala sau partiala a marfurilor sau deteriorarea marfurilor sau #nt.r"ierea la transport(
transportatorul.

-omanda de transport marfa trebuie sa cuprinda& printre altele:


cele prevazute la punctele a)- b) si c).

-ompartimentul de mar'eting al unei #ntreprinderi se afla #n relatii functionale cu:


conducerea ntreprinderii;

-onditiile te nice suplimentare pe care trebuie sa le #ndeplineasca autove iculele care transporta marfuri periculoase pentru a circula pe drumurile publice sunt preva"ute #n:
*'6* 8 1

-onducatorii auto care au peste 8+ de ani si efectuea"a transport de marfuri trebuie sa efectue"e e)aminarea medicala si psi ologica la urmatoarele intervale:
1 an e#aminare medicala si 1 ani e#aminare psihologica;

-onducatorii de autove icule cu gabarite depasite trebuie sa aiba v.rsta minima de:
21 ani;

-onducatorul auto este obligat& la primirea marfii& sa verifice:


ambalajul marfii

-onducatorul auto poate sa intervina asupra aparatului ta ograf (


nu.

-onducatorul auto poate sa se abata de la prevederile #n vigoare privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odi na:
da- daca este necesar pentru a asigura securitatea pasagerilor- vehiculului sau ncarcaturii acestuia;

-onform -onventiei -MR un operator de transport care efectuea"a transport international de marfuri poate :
sa8si decline responsabilitatea &9* daca destinatarul nu a cunoscut termenii conventiei;

-onform -onventiei -MR& transportatorul este e)onerat de raspunderea pentru pierderea $totala sau partiala% sau pentru avarierea& produse #ntre momentul primirii marfii si cel al eliberarii acesteia& daca:

pierderea sau avarierea marfii a avut drept cauza o culpa a persoanei care are dreptul sa dispuna de marfa;

-onform prevederilor O0=0 nr0 54,5322& certificatul de transport #n cont propriu se eliberea"/ de autoritatea competent/ cu o valabilitate de:
10 ani

-onform prevederilor O0=0 nr0 54,5322& copia conform/ a certificatului de transport #n cont propriu este personali"at/ de c/tre emitent cu:
num.rul de nmatriculare al autovehiculului pentru care a fost emis.

-onform prevederilor O0=0 nr0 54,5322& #n ca"ul efectu/rii transportului rutier na1ional #n cont propriu& la bordul autove iculului trebuie s/ se afle:
copia conform. a certificatului de transport n cont propriu

-onform prevederilor O0=0 nr0 54,5322& licen1a comunitar/ se p/strea"/ de c/tre #ntreprindere la:
sediul ntreprinderii

-onform prevederilor O0=0 nr0 54,5322& perioada de valabilitate a copiilor conforme ale licen1ei comunitare este de:
minimum un an- f.r. a dep. i perioada de valabilitate a licen/ei comunitare

-onform prevederilor O0=0 nr0 54,5322& perioada de valabilitate a copiilor conforme ale ale certificatului de transport n cont propriu este de: minimum un an- f.r. a dep. i perioada de valabilitate a certificatului de transport n cont propriu -onform prevederilor O0=0 nr0 54,5322&certificatul de transport #n cont propriu se p/strea"/ de c/tre #ntreprindere la:
sediul ntreprinderii

-onform reglementarilor in vigoare privind stabilirea perioadelor de conducere si aperioadelor de odi na ale conducatorului auto& timpul "ilnic de odi na normal se poate efectua #n perioade separate a caror durata #nsumata trebuie sa fie de minim:
12 ore;

-onform reglementarilor privind circulatia pe drumurile publice& autove iculele care depasesc masa si,sau gabaritul trebuie ec ipate:
o placuta de identificare fluorescent8reflectorizanta- av"nd fondul alb si chenarul rosu- montata la partea din st"nga fata;

-onform Regulamentul Parlamentului European si al -onsiliului $-E% nr0 +72,5337& durata de conducere saptam.nala nu trebuie sa depaseasca:
!$ ore;

-onform Regulamentului $-E% nr0 +72,5337 durata totala de conducere pentru 5 saptam.ni consecutive nu trebuie sa depaseasca:
90 ore;

-onform Regulamentului $-E% nr0 +72,5337 un conducator auto trebuie sa pre"inte cu oca"ia unui control #n trafic foile de #nregistrare $diagramele ta ograf% pentru:
ziua n curs si ultimele 2: de zile;

-onform Regulamentului $-E% nr0 +72,5337& timpul de odi na "ilnic redus pentru conducatorii auto este de:

minim 9 ore dar mai mic de 11 ore;

-onform Regulamentului $-E% nr0 +72,5337& timpul de odi na "ilnica normal poate fi redus astfel:
de cel mult 1 ori ntre doi timpi de odihna saptam"nali;

-onform Regulamentului $-E% nr0 +72,5337& timpul de odi na "ilnic normal este de cel putin:
11 ore consecutive;

-onform Regulamentului -E nr0 +72,5337 durata "ilnica de conducere ma)ima este de:
9 ore; poate fi prelungita la 10 ore de doua ori pe saptam"na;

-onform Regulamentului Parlamentului European si al -onsiliului $-E% nr0 +72,5337& timpul de odi na saptam.nal normal este de:
3! de ore.

-onform Regulamentului Parlamentului European si al -onsiliului $-E% nr0+72,5337 un conducator auto nu trebuie sa conduca #n doua saptam.ni consecutive mai mult de:
90 ore;

-onform Regulamentului Parlamentului European si al -onsiliului $-E% nr0 +72,5337 durata de conducere "ilnica de 6 ore poate fi e)tinsa la 23 ore(
de doua ori pe saptam"na;

-onform Regulamentului Parlamentului European si al -onsiliului $-E% nr0 +72,5337& #n ca"ul conducerii autove iculului in ec ipal de 5 conducatori auto& timpul "ilnic de odi na este de:
minim 9 ore n 10 de ore;

-onsilierul de siguranta rutiera pentru transport de marfuri periculoase trebuie:


sa ntocmeasca fisa de siguranta pentru fiecare transport de marfuri periculoase.

-onsiliul de Administratie poate lua deci"ii #n ba"a:


;egii nr. 11/1990 si a <otar"rii (dunarii =enerale a (ctionarilor;

-ontractul de transport se #nc eie:


prin oferta facuta de catre o parte si acceptata de cealalta parte;

-ontractul de van"are cumparare se refera la :


transmiterea proprietatii si a dreptului de proprietate ;

-onventia -MR se aplica:


transporturilor de marfuri perisabile internationale.

-onventia -MR se aplica:


transporturilor publice de marfuri in trafic international.

-opia conform/ a licen1ei comunitare este personali"at/ de c/tre emitent cu:


num.rul de nmatriculare al autovehiculului pentru care a fost emis.

-opia conform/ a licen1ei comunitare se eliberea"/:


pentru fiecare autovehicul i ansambluri de vehicule

-reditorul contractului de van"are-cumparare este :


d) vanzatorul ;

-resterea salariilor soferilor va figura ca:


cheltuiala marita n contul comercial.

-resterea valorii reparatiilor cladirii pe care un operator de transport trebuie sa o ac ite& care nu poate fi trecuta mai departe clientului drept plata aditionala:
va reduce numai profitul.

-u ce trebuie ec ipate ve iculele utili"ate #n transporturile rutiere agabaritice:


dispozitive si sisteme de arimare;

Debitorul contractului de van"are-cumparare este:


cumparatorul ;

Depo"itele pe termen lung sub forma disponibilitatilor #n conturi sunt:


imobilizari financiare.

Discurile$diagramele% utili"ate la un ta ograf trebuie sa poata #nregistra continuu cel putin:


23 ore;

Documentul care permite reducerea si simplificarea formalitatilor si controalelor vamale este denumit:
carnet 67*.

Dupa patru ore si !umatate de conducere& conducatorul auto trebuie sa faca o pau"a:
3! minute;

:mobili"arile corporale sunt:


active fi#e tangibile;

>n ba"a licen1ei comunitare <i a copiilor conforme ale acesteia& un operator de transport poate efectua conform prevederilor O0=0 nr0 54,5322:
opera/iuni de transport rutier contra cost i n cont propriu

>n care din urmatoarele situatii& utili"area drumurilor nationale este conditionata de plata tarifelor suplimentare:
n cazul efectuarii transporturilor rutiere care depasesc masa ma#ima admisa pe osie;

>n ca"ul aplic/rii m/surii de suspendare a unei copii conforme a licen1ei comunitare& operatorul de transport va depune acest document la:
inspectoratul teritorial al 7.,.&.6.*. n raza c.ruia s8a f.cut controlul n termen de ma#imum ! de la comunicarea m.surii

>n ca"ul aplic/rii m/surii de suspendare licen1ei comunitare& operatorul de transport va depune acest document la:
inspectoratul teritorial al 7.,.&.6.*. n raza c.ruia s8a f.cut controlul n termen de ma#imum ! de la comunicarea m.surii

>n ca"ul de1inerii unui num/r de 5 autove icule <i * remorci condi1ia de capacitate financiar/ este #ndeplinit/ dac/ se dispune de un capital <i re"erve de cel pu1in:
13000 euro.

>n ca"ul de1inerii unui num/r de * autove icule si + remorci condi1ia de capacitate financiara este #ndeplinita dac/ se dispune de un capital <i re"erve de cel pu1in:
19.000 euro;

>n ca"ul de1inerii unui num/r de + autove icule si + remorci condi1ia de capacitate financiara este #ndeplinita dac/ se dispune de un capital <i re"erve de cel pu1in:
29.000 euro;

>n ca"ul efectu/rii transportului rutier interna1ional de m/rfuri #n cont propriu& prin document de transport se #n1elege:
scrisoarea de transport tip &.9.*.

>n ca"ul efectu/rii transportului rutier na1ional de m/rfuri #n cont propriu& prin document de transport se #n1elege:
avizul de nso/ire al m.rfurilor

>n ca"ul imposibilitatii onorarii platilor #n termen scurt& care din actiunile urmatoare ar fi mai indicate (
angajarea unui credit prin cont descoperit;

>n ca"ul #n care #ntreprinderea de transport #n cont propriu #<i sc imb/ sediul& aceasta trebuie s/ notifice sc imbarea c/tre A0R0R0& #n cel mult:
1! zile

>n ca"ul #n care operatorul de transport rutier #<i sc imb/ sediul social& acesta trebuie s/ notifice sc imbarea c/tre A0R0R0& #n cel mult:
1! zile

>n ca"ul #n care rata inflatiei creste& o #ntreprindere:


va fi afectata de cresterea dob"nzilor.

>n ca"ul sc imb/rii sediului& operatorul,#ntreprinderea de transport rutier are urm/toarea obliga1ie:
s. notifice schimbarea c.tre (.*.*. n termen de cel mult 1! zile de la producerea ei

>n ca"ul transportului rutier interna1ional de m/rfuri contra cost& prin document de transport se #n1elege:
scrisoarea de transport tip &.9.*..

>n ca"ul transportului rutier interna1ional de m/rfuri contra cost& la bordul ve iculului trebuie s/ se afle:
certificatul de competen/. profesional. al conduc.torului auto

>n ca"ul transportului rutier interna1ional de m/rfuri contra cost& la bordul ve iculului trebuie s/ se afle:
atestatul de conduc.tor auto prev.zut la art. ! din *egulamentul (&5) nr. 10>2/2009- dac. conduc.torul auto nu este resortisant al unui stat membru ?5

>n ca"ul transportului rutier interna1ional de m/rfuri generale contra cost& la bordul ve iculului trebuie s/ se afle:
legitima/ia de serviciu valabil. a conduc.torului auto

>n ca"ul transportului rutier interna1ional de m/rfuri generale #n cont propriu& la bordul ve iculului trebuie s/ se afle:
legitima/ia de serviciu valabil. a conduc.torului auto

>n ca"ul transportului rutier interna1ional de m/rfuri #n cont propriu& la bordul ve iculului trebuie s/ se afle:
certificatul de competen/. profesional. al conduc.torului auto

>n ca"ul transportului rutier interna1ional de m/rfuri #n cont propriu& la bordul ve iculului trebuie s/ se afle:
atestatul de conduc.tor auto prev.zut la art. ! din *egulamentul (&5) nr. 10>2/2009- dac. conduc.torul auto nu este resortisant al unui stat membru ?5

>n ca"ul transportului rutier na1ional de m/rfuri contra cost& la bordul ve iculului trebuies/ se afle:
atestatul de conduc.tor auto prev.zut la art. ! din *egulamentul (&5) nr. 10>2/2009- dac. conduc.torul auto nu este resortisant al unui stat membru ?5

>n ca"ul transportului rutier na1ional de m/rfuri contra cost& la bordul ve iculului trebuie s/ se afle:
certificatul de competen/. profesional. al conduc.torului auto

>n ca"ul transportului rutier na1ional de m/rfuri contra cost& prin document de transport se #n1elege:
scrisoarea de transport tip &.9.*.

>n ca"ul transportului rutier na1ional de m/rfuri generale contra cost& la bordul ve iculului trebuie s/ se afle:
legitima/ia de serviciu valabil. a conduc.torului auto

>n ca"ul transportului rutier na1ional de m/rfuri generale #n cont propriu& la bordul ve iculului trebuie s/ se afle:
legitima/ia de serviciu valabil. a conduc.torului auto

>n ca"ul transportului rutier na1ional de m/rfuri #n cont propriu& la bordul ve iculului trebuie s/ se afle:
certificatul de competen/. profesional. al conduc.torului auto

>n ca"ul transportului rutier na1ional de m/rfuri #n cont propriu& la bordul ve iculului trebuie s/ se afle:
atestatul de conduc.tor auto prev.zut la art. ! din *egulamentul (&5) nr. 10>2/2009- dac. conduc.torul auto nu este resortisant al unui stat membru ?5

>n ca"ul transporturilor de marfuri periculoase& operatorul de transport trebuie sa aiba pe l.nga managerul de transport si un:
consilier de siguranta;

:n ca"ul transporturilor rutiere efectuate cu autove icule #nc iriate este necesar:
contractul de nchiriere sa fie la bordul autovehiculului 4 in original sau in copie conforma cu originalul

>n ca"ul unui ec ipa! dublu& #n timp ce ve iculul se afla #n mers& cel deal doilea conducator auto care nu este la volan poate sa-si efectue"e odi na "ilnica (
nu- autovehiculul trebuie sa fie oprit;

>n ca"ul unui transport din Rom.nia spre Marea ?ritanie la care marfurile ram.n #n autove iculul pe tot traseul& -onventia -MR se aplica:
la ntreaga cursa.

>n ce conditii carnetul T:R va putea fi pre"entat birourilor vamale de destinatie :


doar daca toate birourile vamale de plecare au acceptat carnetul 67*

>n conformitate cu O= nr0 54,5322 privind transporturile rutiere& din punct de vedere al caracterului comercial al activit/1ii e)ist/ urm/toarele categorii de transport rutier:
transport rutier contra cost i transport rutier n cont propriu

>n conformitate cu O= nr0 54,5322 privind transporturile rutiere& din punct de vedere al ariei de desf/<urare e)ist/ urm/toarele categorii de transport rutier:
transport rutier na/ional i transport rutier interna/ional

>n conformitate cu prevederile O0=0 nr0 54,5322& la bordul autove iculului care efectuea"/ transport rutier contra cost trebuie s/ se afle:
copia conform. a licen/ei comunitare

>n conformitate cu prevederile O0=0 nr0 54,5322& la bordul autove iculului care efectuea"/ transport rutier de m/rfuri contra cost trebuie s/ se afle:
documentul de transport

>n conformitate cu prevederile O0=0 nr0 54,5322& la bordul autove iculului care efectuea"/ transport rutier na1ional de m/rfuri #n cont propriu trebuie s/ se afle:
documentul de transport

>n conformitate cu prevederile O0=0 nr0 54,5322& licen1a comunitar/ se eliberea"/ de autoritatea competent/ cu o valabilitate de:
10 ani

>n conformitate cu prevederile Regulamentului $-E% nr0 2345,5336& prin opera1iuni de cabota! se #n1elege:
transportul interna/ional contra cost n numele unui ter/ ntre cel pu/in dou. puncte de nc.rcare/desc.rcare situate n acela i stat membru

>n conformitate cu prevederile Regulamentului -E nr02342,5336& atunci c.nd un manager de transport #<i pierde buna reputa1ie& certificatul de competen1/ profesional/ al managerului de transport declarat inapt:
i pierde valabilitatea n toate statele membre p"n. la luarea unei m.suri de reabilitare

>n conformitate cu prevederile Regulamentului nr02345,5336& copiile conforme corespun"/toare licen1ei comunitare sunt eliberate ve iculelor de1inute:
sub orice form.

>n conformitate cu prevederile Regulamentului nr02345,5336& licen1a comunitar/ este eliberat/:


pe numele operatorului de transport i nu este transmisibil.

>n conformitate cu prevederile Regulamentului nr02345,5336& licen1a comunitar/ este eliberat/ de autorit/1ile competente din statul membru de stabilire pentru o perioad/ de p.n/ la:
10 ani- care poate fi rennoit.

>n doua saptam.ni consecutive conducatorul auto poate sa munceasca:


12 perioade de conducere n total si ma#imum 90 ore;

>n fiecare perioada de 58 de ore de la sf.rsitul ultimul timp de odi na "ilnic sau saptam.nal& conducatorul auto beneficia"a de un timp de odi na "ilnic normal de cel putin:
11 ore consecutive;

>n saptam.na curenta aveti * "ile #n care perioada de odi na a fost de 6 ore0 -.te ore trebuie de odi na trebuie sa luati #n compensare si #n ce perioada de timp (
nu se compenseaza;

>n timpul unei "ile de lucru un conducator auto sc imba autove iculul0 -e obligatii are privind utili"area diagramelor ta ograf(
foloseste aceeasi diagrama tahograf- not"nd n prealabil pe verso numarul de nmatriculare al celui deal doilea autovehicul- +ilometrajul care figureaza pe contorul +ilometric al noului vehicul si ora la care a facut schimbarea.

>n transporturile internationale& o factura comerciala @vi"ataA se verifica de catre:


camera de comert-

>n vederea efectu/rii transportului rutier de m/rfuri periculoase& operatorul de transport rutier va depune sau va transmite prin po<t/ la ARR:
certificatul de atestare profesional. a consilierului de siguran/.

>n vederea efectu/rii transportului rutier de m/rfuri periculoase& operatorul de transport rutier va depune sau va transmite prin po<t/ la A0R0R0:
certificatul de agreare eliberat de *.(.*.- pentru vehiculele pentru care este necesar a se elibera respectivul certificat

>n vederea efectu/rii transportului rutier de m/rfuri periculoase& operatorul de transport rutier va depune sau va transmite prin po<t/ la A0R0R0:
certificatul de atestare profesional. al conduc.torului auto- specific m.rfurilor periculoase care vor fi transportate

>n vederea efectu/rii transportului rutier de m/rfuri periculoase& operatorul de transport rutier va depune sau va transmite prin po<t/ la A0R0R0:
certificatul de inspec/ie tehnic.- n cazul suprastructurilor specializate pentru transportul recipientelor cu gaze lichefiate sau cu alte m.rfuri periculoase

>n vederea efectu/rii transportului rutier de m/rfuri periculoase& operatorul de transport rutier va depune sau va transmite prin po<t/ la A0R0R0:
autoriza/ia eliberat. de &omisia 'a/ional. pentru &ontrolul (ctivit./ilor 'ucleare- pentru vehiculele care transport. m.rfuri periculoase din clasa >

>nainte de prima cursa a "ilei& un sofer trebuie sa mentione"e #n centrul foii de #nregistrare$diagramei ta ograf% urmatoarele date:
localitatea de la care ncepe sa utilizeze diagrama (locul de la care ncepe efectuarea cursei);

>nc irierea unui ve icul rutier de c/tre un operator de transport se face prin:
contract de nchiriere pe durat. determinat.- contra cost

:ndicele curent este dat de:

raportul dintre active curente si pasive curente.

:ndicele de lic iditate imediata este dat de:


diferenta ntre active curente si stocuri raportata la pasivele curente;

>nregistrarea tran"actiilor societatii se face prin:


contul de profit si pierderi si bilantul contabil;

:nspectia te nica periodica la autoremorc ere e)pira la:


1 an de la ultima inspectie;

:nspectia te nica periodica la remorci si semiremorci av.nd o masa totala ma)ima autori"ata mai mare de *0+33 'g se efectuea"a la intervale de:
12 luni;

:nspectia te nica periodica la ve iculele certificate pentru transportul de marfuri periculoase se efectuea"a de:
*.(.*. n statiile reprezentantelor sale;

:nspectia te nica periodica la ve iculele destinate e)clusiv pentru transportul de butelii de ga"e se efectuea"a de:
*.(.*. n statiile reprezentantelor sale;

:nspectiile te nice periodice se efectuea"a:


n cadrul statiilor autorizate de *(*;

>ntreprinderea care efectuea"a transporturi rutiere de marfuri periculoase are obligatia:


sa utilizeze conducatori auto care poseda certificat de atestare profesionala valabil pentru clasa marfii periculoase transportate si pentru tipul de vehicul rutier utilizat;

>ntreprinderea care efectuea"a transporturi rutiere de marfuri periculoase are obligatia:


sa desemneze unul sau mai multi consilieri de siguranta;

;a ce organism se poate adresa conducatorul auto in ca"ul ruperii unui sigiliu vamal sau al deteriorarii marfurilor pe parcurs(
autoritatilor vamale- sau in lipsa acestora- altor autoritati competente din tara n care se gaseste;

;a ce se refera carnetul T:R:


la transportul de marfa international;

;a e)aminarea #nregistrarilor de vite"a de pe o diagrama ta ograf se constata ca sunt multe ascutite in sus si in !os foarte apropiate intre ele0 Acest lucru indica:
o conducere neeconomica.

;a inspectia te nica periodica a autove iculelor ec ipate cu motoare diesel se verifica:


nivelul opacitatii gazelor de evacuare;

;a o societate comerciala cu raspundere limitata raspunderea asociatilor poate fi:


limitata;

;a o societate comerciala nu pot fi cen"ori:


rudele si afinii de gradul 7@.

;a solicitarea copiei conforme #n ca"ul transportului de marfuri periculoase #ntreprinderea are obligatia de a pre"enta suplimentar fata de transportul de marfuri generale:
certificatul de atestare profesionala al conducatorului auto- specific marfurilor periculoase ce vor fi transportate;

;a solicitarea copiei conforme #n ca"ul transportului de marfuri periculoase #ntreprinderea are obligatia de a pre"enta suplimentar fata de transportul de marfuri generale:
contractul individual de munca- decizia de numire si certificatul de atestare profesionala a consilierului de siguranta;

;a timpul pre"ent provi"ioanele sunt considerate:


datorii probabile;

Mandatarul este persoana care :


are obligatia de a e#ecuta mandatul ;

Marfurile transportate sub prevederile -onventiei vamale referitoare la transportul rutier de marfuri in trafic international sub acoperirea carnetelor T:R sunt supuse controlului vamal:
da- daca organele vamale considera ca e necesar;

Mentinerea #n circulatie a ve iculelor rutiere este conditionata de:


efectuarea inspectiei tehnice periodice;

Modificarea statutului societatii comerciale se face prin:


act aditional la statut n baza hotar"rii (dunarii =enerale a (ctionarilor;

Numarul membrilor consiliului de administratie poate fi:


numar impar;

O metoda prin care un operator de transport poate sa #ncura!e"e clientii pentru ac itarea prompta a notelor de plata si a facturilor este:
sa le ofere un rabat pentru plata nainte de termen;

O societate comerciala este condusa de catre:


(dunarea =enerala a (ctionarilor;

Obligatia de a respecta regulile privind #ncarcarea& reparti"area #ncarcaturii& asigurarea si fi)area marfurilor transportate revine:
conducatorului auto

Omologarea individuala a unui ve icul rutier trebuie efectuata #n urmatoarea situatie:


vehiculul rutier a suferit modificari prin care au fost afectate caracteristicile mentionate n cartea de identitate a

Operatorii de transport trebuie s/ de1in/ la sediu:


scrisorile de transport &9* pentru anul n curs i anul precedent

Operatorul de transport are obligatia sa asigure e)istenta la bordul ve iculelor in ca"ul transportului rutier de marfuri #n trafic international in Turcia:
carnetul 67*;

Operatorul de transport are obliga1ia s/ de1in/ la sediu:

copiile c.r/ilor de identitate ale vehiculelor- pentru cele de/inute cu orice alt titlu dec"t n proprietate

Operatorul de transport are obliga1ia s/ de1in/ la sediu:


c.r/ile de identitate ale vehiculelor- n original pentru cele de/inute n proprietate

Operatorul de transport are obliga1ia s/ de1in/ la sediul social:


documentele din care reiese men/inerea condi/iilor de acces la profesie i la pia/.

Operatorul de transport este raspun"ator & conform -onventiei -MR& pentru:


pierderea totala sau partiala a marfii- produse intre momentul primirii si cel al eliberarii acesteia;

Operatorul de transport trebuie s/ de1in/ la sediu:


documentele privind ntre/inerea vehiculelor pentru o perioad. de 1: luni

Operatorul de transport trebuie s/ de1in/ la sediu:


autoriza/iile speciale de transport privind transportul m.rfurilor indivizibile cu dep. irea maselor ma#ime admise

Operatorul de transport& respectiv #ntreprinderea& trebuie s/ de1in/ la sediu:


documentele doveditoare din care s. rezulte angajarea n condi/ii legale a persoanelor cu func/ii care concur. la siguran/a circula/iei

Operatorul de transport& respectiv #ntreprinderea& trebuie s/ de1in/ la sediu:


documentele doveditoare din care s. rezulte c. de/ine autovehicule cu orice alt titlu- n original

Operatorul de transport& respectiv #ntreprinderea& trebuie s/ de1in/ la sediu:


avizele medicale i psihologice valabile ale conduc.torilor auto

Operatorul de transport& respectiv #ntreprinderea& trebuie s/ de1in/ la sediu:


avizele medical i psihologic valabile ale managerului de transport

Operatorul de transport& respectiv #ntreprinderea& trebuie s/ de1in/ la sediu:


formularul de e#pedi/ie/transport- n cazul transportului de de euri- pentru anul n curs i anul precedent

Operatorul de transport& respectiv #ntreprinderea& are urm/toarea obliga1ie:


s. nu permit. interven/ia persoanelor neautorizate asupra aparatelor tahograf i a limitatoarelor de vitez.

Operatorul de transport& respectiv #ntreprinderea& are urm/toarea obliga1ie:


s. nu permit. plecarea n curs. a vehiculelor f.r. suficiente foi de nregistrare pentru efectuarea ntregului parcurs al transportului

Operatorul de transport& respectiv #ntreprinderea& are urm/toarea obliga1ie:


s. nu permit. plecarea n curs. a vehiculelor care au tahograful defect

Operatorul de transport& respectiv #ntreprinderea& are urm/toarea obliga1ie:


s. nu permit. plecarea n curs. a vehiculelor care au limitatorul de vitez. defect

Operatorul de transport& respectiv #ntreprinderea& are urm/toarea obliga1ie:


s. planifice transporturile astfel nc"t conduc.torul auto s. poat. respecta prevederile legale privind timpul de odihn.

Operatorul de transport& respectiv #ntreprinderea& are urm/toarea obliga1ie:


s. asigure instruirea conduc.torilor auto privind obliga/iile ce revin acestora

Operatorul de transport,#ntreprinderea are obliga1ia s/ se asigure c/ #nc/rc/tura #nf/<urat/ sau fi)at/ #n ve icul este #n conformitate cu dispo"i1iile din:
recomand.rile europene privind cele mai bune practici n domeniul fi#.rii nc.rc.turii pentru transportul rutier

Operatorul de transport,#ntreprinderea are obliga1ia s/ se asigure c/ elementele de fi)are a m/rfii respect/ urm/toarea condi1ie:
sunt adaptate pentru fi#area m.rfii respective

Operatorul de transport,#ntreprinderea are obliga1ia s/ se asigure c/ elementele de fi)are a m/rfii respect/ urm/toarea condi1ie:
nu prezint. noduri sau elemente deteriorate

Operatorul de transport,#ntreprinderea are obliga1ia s/ se asigure c/ elementele de fi)are a m/rfii respect/ urm/toarea condi1ie:
sunt conforme cu standardele europene i/sau interna/ionale n vigoare n domeniu

P.na c.nd este valabil carnetul T:R:


p"na n ultima zi de valabilitate stabilita de asociatia garanta;

Panoul portocaliu ADR are doua seturi de numere& unul sperior si unul inferior0 -e indica setul superior de numere(
numarul de identificare al pericolului;

Panourile de semnali"are de culoare portocalie amplasate pe ve iculele care transporta marfuri periculoase pot contine:
numarul de identificare al pericolului si numarul A'? al substantei transportate.

Pentru a conduce un ve icul articulat $ansamblu format dintr-un autove icul tragator si o remorca,semiremorca% av.nd o greutate ma)ima autori"ata mai mare de 40+ tone& un conducator auto are nevoie de:
permis de conducere categoria &5;

Pentru a stabili soldul contului de disponibilitati preconi"at de un operator de transport la sf.rsitul fiecarei luni ar fi necesar sa se pregateasca:
o prognoza a flu#ului mare de capital;

Pentru care categorie si tip de transport rutier dintre cele enumerate este obligatorie licen1a comunitar/:
transport contra cost

Pentru care categorii de autove icule este obligatorie dotarea cu limitatoare de vite"a:
destinate transportului de marfuri si care au o masa totala ma#ima autorizata mai mare de 1-! tone daca viteza ma#ima constructiva este mai mare de 90 +m/h;

Pentru care dintre urmatoarele clase de marfuri periculoase este necesar ca ve iculele sa detina autori"atie eliberata de -omisia Nationala pentru -ontrolul Activitatilor Nucleare:
clasa >;

Pentru care ve icule rutiere este necesar certificatul de agreare eliberat de catre Registrul Auto Rom.n:
vehicule care transporta marfuri periculoase n cisterna

Pentru efectuarea unui transport de marfuri periculoase& la bordul autove iculului trebuie sa se afle:
fisele de siguranta pentru toate marfurile aflate n autovehicul.

Pentru #ndeplinirea cerin1ei de acces la ocupa1ia de operator de transport privind sediul& o #ntreprindere stabilit/ #n Rom.nia trebuie s/:
desf. oare opera/iunile referitoare la autovehiculele utilizate cu echipamentele i instala/iile tehnice corespunz.toare- ntr8un centru de e#ploatare situat pe teritoriul *om"niei

Pentru #ndeplinirea cerin1ei de acces la ocupa1ia de operator de transport privind sediul& o #ntreprindere stabilit/ #n Rom.nia trebuie s/:
de/in. cel pu/in un punct de lucru nregistrat la Aficiul 'a/ional al *egistrului &omer/ului

Pentru ob1inerea licen1ei de serviciu pentru punctele de lucru este necesar:


nu este reglementat. necesitatea ob/inerii licen/ei de serviciu pentru punctele de lucru.

Pentru plata despagubirilor privind #nt.r"ierea la livrare destinatarul trebuie sa #si e)prima #n scris re"erve fata de transportator& #n termen de:
cel mult 21 zile de la data punerii marfii la dispozitia destinatarului

Pentru solutionarea unei probleme financiare #n care clientul d-voastra a avut dreptate& veti trimite clientului:
o nota de credit.

Pentru transportul marfurilor periculoase& soferii trebuie sa:


fie atestati de c"tre 9inisterul 6ransporturilor si 7nfrastructurii.

Pentru utili"area drumurilor nationale se vor plati tarife suplimentare& atunci c.nd:
se efectueaza transporturi rutiere care depasesc dimensiunile ma#ime de gabarit admise n circulatia pe drumurile nationale;

Pentru utili"area retelei de drumuri nationale din Rom.nia& se va plati:


un tarif de utilizare a drumurilor nationale- denumit rovigneta;

Perioada de odi na saptam.nala redusa este de minimum de 58 de ore& dar mai putin de 8+ de ore0 Reducerea este compensata printr-o perioada de odi na luata p.na la sf.rsitul:
celei dea treia saptam"ni care urmeaza;

Perioada de odi na "ilnica de 22 ore ori de minim 6 ore poate fi #ntrerupta:


numai n cazul n care autovehiculul este transportat pe un feribot sau tren.

Perioada saptam.nala de odi na a conducatorului auto:


urmeaza dupa $ perioade zilnice de conducere consecutive;

Perioada saptam.nala de odi na a unui conducator auto poate fi redusa la mai putin de 8+ de ore& cu conditia sa fie compensata ulterior0 Aceasta nu poate #nsa sa fie redusa la mai putin de:
23 ore;

Perioada "ilnica de odi na se poate lua #n 5 sau * perioade separate (

nu;

Pierderea& sustragerea sau deteriorarea certificatului de transport #n cont propriu <i,sau a copiei conforme a acestuia se anun1/ la A0R0R0 #n termen de:
ma#im 1! zile de la data constat.rii

Pierderea& sustragerea sau deteriorarea certificatului de transport #n cont propriu <i,sau copiei conforme a acestuia se public/ #n:
n 9onitorul Aficial al *om"niei

Pierderea& sustragerea sau deteriorarea copiei conforme a licen1ei comunitare se anun1/ la A0R0R0 #n termen de:
ma#im 1! zile de la data constat.rii

Pierderea& sustragerea sau deteriorarea copiei conforme a licen1ei comunitare se public/ #n:
n 9onitorul Aficial al *om"niei

Pierderea& sustragerea sau deteriorarea licen1ei comunitare se anun1/ la A0R0R0 #n termen de:
ma#im 1! zile de la data constat.rii

Pierderea& sustragerea sau deteriorarea licen1ei comunitare se anun1/ la A0R0R0 se public/ #n:
n 9onitorul Aficial al *om"niei

Potrivit Regulamentului -E nr0 +72,5337 pau"a de 8+ de minute poate fi #nlocuita cu:


o pauza de cel putin 1! minute si o alta de cel putin 10 de minute;

Preci"ati cum actionea"a efectiv sistemul de fr.nare al unui autove icul care este ec ipat cu dispo"itiv A?S:
previne blocarea rotilor autovehiculului la actionari energice ale pedalei de fr"na;

Prevederile OB= 54,5322 privind accesul la ocupa1ia de operator de transport nu se aplic/ #ntreprinderilor anga!ate e)clusiv #n urm/toarele tipuri de transport rutier na1ional:
transporturi po tale efectuate n cadrul unui serviciu universal

Prevederile OB= 54,5322 privind accesul la ocupa1ia de operator de transport nu se aplic/ #ntreprinderilor anga!ate e)clusiv #n urm/toarele tipuri de transport rutier na1ional:
transportul de m.rfuri n regim de ta#i

Prin care din metodele enuntate mai !os se poate reduce timpul de stationare la #ncarcare-descarcare:
mecanizarea operatiunilor de ncarcare8descarcare;

Prin #ntocmirea unui plan al veniturilor si c eltuielilor urmarite pe urmatoarele 25 luni& acesta va fi:
buget;

Prin masa totala ma)ima autori"ata se #ntelege:


masa ma#ima a unui vehicul ncarcat- declarata admisibila n urma omologarii de catre autoritatea competenta;

Principala obligatie a cumparatorului este :


obligatia de plata a pretului ;

Principala obligatie a van"atorului este :


sa predea lucrul vandut ;

Proba contractului de transport se face prin:


scrisoare de trasura;

Procesul de selectionare a clientilor unui operator de transport& se numeste:


segmentarea pietei;

Reducerile de preturi sunt forme de:


promovare a v"nzarilor;

Reglementarile #n vigoare privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odi na ale conducatorilor auto& nu se aplica conducatorilor auto care efectuea"a transporturi rutiere cu:
vehicule destinate transportului rutier de marfuri a caror greutate ma#ima admisa- inclusiv cea a remorcilor sau semiremorcilor- nu depaseste 1.! tone;

Reglementarile #n vigoare stabilesc urmatoarele categorii de drumuri din punct de vedere al maselor si dimensiunilor ma)ime admise:
europene reabilitate- europene- modernizate- pietruite.

Reparti"area corecta a greutatii pe osii este obligatia:


conducatorului auto

Saptam.na de lucru conform reglementarilor in vigoare privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odi na ale conducatorilor auto este definita astfel:
perioada cuprinsa ntre ora 00-00 a zilei de luni si ora 23-00 a zilei de duminica.

Scrisoarea de transport preva"uta de -onventia -MR constituie:


proba contractului de transport;

Sistemul de fi)are a #nc/rc/turii trebuie s/ re"iste la for1a corespun"/toare unei acceler/ri,deceler/ri a ve iculului spre fa1/ #n valoare de:
decelerare de 0-: # g (accelera/ie gravita/ional.)

Sistemul de fi)are a #nc/rc/turii trebuie s/ re"iste la for1a corespun"/toare unei acceler/ri,deceler/ri a ve iculului spre spate #n valoare de:
decelerare de 0-! # g (accelera/ie gravita/ional.)

Sistemul de fi)are a #nc/rc/turii trebuie s/ re"iste la for1a corespun"/toare unei acceler/ri,deceler/ri a ve iculului spre ambii pere1i laterali #n valoare de:
accelerare de 0-! # g (accelera/ie gravita/ional.)

Sunteti desemnat manager de transport0 Pe cine informati despre intentia de a ac i"itiona un autove icul speciali"at pentru transport de marfuri e)plo"ive& solicit.nd asistenta pentru aceasta ac i"itie(
consilierul de siguranta al ntreprinderii-

Tarife suplimentare de utili"are a drumurilor nationale se vor aplica pentru:


transporturile rutiere efectuate cu vehicule care depasesc masa totala ma#ima admisa;

Timpul de odi na "ilnic normal poate fi luat #n perioade separate0 -are dintre urmatoarele variante corespunde prevederilor Regulamentului Parlamentului European si al -onsiliului $-E% nr0 +72,5337:
1 ore 0 9 ore;

Timpul de odi na "ilnic se poate lua intr-un autove icul (


da- daca acesta este stationat si echipat cu pat de dormit;

Totalul capitalului utili"at repre"inta:


activele fi#e plus activele circulante.

Transportul rutier #n cont propriu se efectuea"/:


prin transportarea m.rfii din sau c.tre ntreprindere n scopuri proprii

Transportul rutier #n cont propriu:


nu constituie dec"t o activitate au#iliar. ansamblului de activit./i desf. urate de ntreprindere

Transportul rutier international de marfuri poate fi e)ecutat cu capul de tractor #nmatriculat in Rom.nia iar semiremorca in strainatate:
da;

Transporturile efectuate cu ve icule a caror masa totala ma)ima admisa& masa ma)ima admisa pe a)a si,sau ale caror dimensiuni ma)ime admise de gabarit depasesc limitele ma)ime admise se efectuea"a:
pe baza autorizatiei speciale de transport eliberate de &.'.(.).'.*.

Bn bilant la o anumita data este o declaratie care arata:


activele si pasivele societatii;

Bn carnet T:R se #ntocmeste pentru:


fiecare vehicul rutier sau container;

Bn conducator auto a luat #n saptam.na curenta o perioada de odi na saptam.nala redusa la *3 de ore0 -.te ore de odi na trebuie luate #n compensare si #n ce interval de timp (
1! ore p"na sf"rsitul urmatoarelor trei saptam"ni;

Bn conducator auto a luat #n saptam.na curenta o perioada de odi na saptam.nala redusa la 58 de ore0 -.te ore de odi na trebuie luate #n compensare si #n ce interval de timp (
21 de ore p"na sf"rsitul urmatoarelor trei saptam"ni;

Bn conducator auto poate efectua transporturi de marfuri periculoase daca:


detine certificat profesional pentru transport de marfuri periculoase;

Bn operator de transport poate utili"a copia conform/ a licen1ei comunitare a altui operator de transport:
nu

Bnui operator de transport rutier i se poate elibera un num/r ma)im de copii conforme ale licen1ei comunitare corespun"/tor:
num.rului de autovehicule pentru care ndepline te condi/ia de capacitate financiar.

9aloarea neta a unei societati comerciale este data de:


diferenta ntre activele si pasivele societatii.

9erificarea ta ografelor trebuie sa fie facuta la fiecare:


2 ani.

9ite"a ma)ima reglata la limitatoarele de vite"a care ec ipea"a autove icule conceputesi construite pentru transportul de marfuri& nu trebuie sa depaseasca:
90 +m/h