Sunteți pe pagina 1din 16

Complementul simplu 1.

Cel mai frecvent tip de cancer gastric este :


a. Carcinom cu celule scuamoase b. Adenocarcinom c. Angiosarcom

6. +egat de vaccinul antigripal$ urmatoarele afirmatii


sunt adevarate$ cu e%ceptia a. este un vaccin viu atenuat b. este produs annual pe ou embrionat c. este recomandat subiectilor sub 1, ani$ cu spitalizare de durata medie d. este recomandat subiectilor de peste 1, ani e. este recomandat pacientilor cu diabet$ aflati sub tratament 7care nu pot fi echilibrati doar prin regim8

d. Carcinosarcom e. Metastaze de la tumori primare adiacente sau distale

2. Testul cutanat pentru determinarea unei alergii se


numest a. test Moore b. test Shumann c. pain-test d. pric -test e. aler-test

9. 5e cate teste serologice este nevoie pentru a pune cu


a. 24/. b. c. d. imunoblot e. f. un test "+4SA combinat test reactiv "+4SA : imunoblot : "+4SA combinat un singur test reactiv "+4SA test reactiv "+4SA : test ;estern blot un singur teast ;estern blot sau certitudine diagnosticul de infectie cu

!. "lementul cheie in sindromul hepatopulmonar este


a. b. c. d. e. platipneea dispneea tusea vomica hemoptizia

1). Care din urmatoarele nu este o cauza de hemoptizie


la un fost pacient tuberculos: a. recidiva <= b. aspergilom c. bronholitiaza d. dilatare postcicatriciala a bronhiilor e. bronhospasm

#. Semne de gravitate a astmului sunt urmatoarele$ cu


e%cepti a. dificultatea de a tusi b. &'(!)*min c. +iniste auscultatorie d. Transpiratii e. An%ietate

11. 'eprezinta factori de risc pentru cancerul


esofagian$ cu e%ceptia: a. Achalazia b. "sofagul <arrett c. Sclerodermia d. /aricele esofagiene e. 4nto%icatia alcoolotabagica

,. Care dintre structurile anatomice enumerate mai -os


este obligatoriu lezata pentru ca o plaga abdominala sa fie considerata penetranta. a. /iscerele cavitare b. Aponevroza c. /iscerele parenchimatoase d. "piploonul e. 0eritoneul parietal

12. "%udat nu apare in:


a. b. c. d. e. sindrom nefrotic boala ;egener sindrom S-ogren embolie pulmonara pleurezii tuberculoase

1. Semnul 2oover reprezinta


a. b. c. palparea batailor atriului drept in epigastru coborarea bazelor pulmonare in inspir deplasarea peretelui toracic sper interior in contractia diafragmului d. echimoza pe hemitoracele de pe partea cu o fractura de col chirurgical al humerusului e. echimoza in linie la nivelul plicii cotului

1!. Semnele clinice din peritonite sunt urmatoarele$ cu


e%cepti a. Contractura abdominala b. /arsaturi c. 5urere colicativa d. >prirea tranzitului intestinal e. &ebra

3. 4nfectiile legate de cateter:


a. Sunt mai frecvente la cateterele periferice decat cele centrale b. 5iagnosticul nu este obligatoriu sa fie stabilit printr-o cultura pozitiva a cateterului c. Sunt cele mai grave infectii nosocomiale d. 'aspund cel mai bine la antibiotice e. Sunt intotdeauna infectii nosocomiale

1#. ?n cazul trombozei venoase cerebral


a. 0acientul poate prezenta hipertensiune intracranian@$ An unele cazuri b. 0acientul nu prezint@ deficite neurologice focale c. Bu afecteaz@ niciodat@ sistemul vertebro-bazilar d. Cefaleea este Ansotit@ Antotdeauna de vertie. 0acientul poate prezenta misc@ri coreo-atetozice

1,. BC reprezint@ fracturi ale masivului trohanterian


femural a. b. c. d. e. Trohanterodiafizare Supratrohanteriene 4ntertrohanteriene Subtrohanteriene 0ertrohanteriene

22. Trombocitopenia imunoalergic@ indus@ de heparin@


se caracterizeaz@ prin: a. "ste benign b. Are character progresiv c. Sc@dere H#)I din num@rul de trombocite d. Are character moderat H1)) ))) tr*ml e. Asimptomatic@

11. 5iagnosticul hepatitei virale " se realizeaz@ cu


a-utorul a. b. c. d. e. Ag2/" A5B -/2" D sEnge A5B -/2" D scaun AC anti /2" Bici o variant@ nu este corect@

2!. Sindromul Jilbert este cu bilirubina


a. b. c. d. necon-ugata con-ugata directa mi%ta$ cea necon-ugata avand valoare mai mare decat cea con-ugata e. mi%ta$ cea con-ugata avand valoare mai mare decat cea necon-ugata

13. Tratamentul antiviral An hepatit@ viral@ C$ are


urm@toarele indicaFii a. "ste indicat la un scor Metavir &> b. Se indica administrarea unui astfel de tratament An cirozele decompensate e%trahepatice c. Bu se administreaz@ la pacienFii cu manifest@ri e%trahepatice d. "ste indicat inclusiv An absenta$ fibrozei semnificative e. "ste propus la cei cu fenotip 1

2#. Crm@torii sunt factori de decompensare cardiac@$


cu e%cepFia a. Administrarea de Carvedilol b. Astm bronGic c. &ebr@ d. 0useu de hipertensiune e. 4nsuficienF@ renal@ cu apariFie recenta

2,. 5espre mecanismele fiziopatolgice ale infarctelor


cerebrale sunt adev@rate urmatoarele$ CC "KC"04A a. 2TA multiplic@ riscul de aterom de # ori b. CEteodat@ nu se g@sete nicio cauz@ a infarctului 73,I din infarctele cerebrale la subiectul tEn@r8 c. <olile arterelor mici stau la originea infarctelor denumite LlacunareM d. ?n cazul cardiopatiilor emboligene cel mai adesea este incriminat infarctul miocardic recent e. 'areori se incrimineaz@ hiperviscozitatea sau tulbur@rile de coagulare

16. 5intre urmatoarele dignostice diferentiale ale


hemoragiei digestive superioare sunt adevarat cu e%ceptia a. 2emoptizie b. /arsaturi cu continut de culoare rosie c. Sangerare cu originea >'+ d. 2ematochezia e. Sangerare bucala

19. Care dintre urm@toarele clase de medicamente nu


este utilizat de prim@ intenFie An tratamentul 2ipertensiunii arteriale. a. 5iuretice b. 4nhibitorii enzimei de conversie c. <locanFi ai canalelor de calciu d. Alfablocante e. AntagoniGtii receptorilor angiotensinei 44

21. Care dintre urm@toarele nu este o complicaFie a


fibrilaFiei atriale a. 4nsuficienFa cardiac@ b. Accident vascular ischemic c. ComplicaFii legate de tratamentul anticoagulant d. <oal@ aritmic@ atrial@ e. "dem pulmonar acut

2). Ce investigaFie este contraindicat@ An caz de


metroragie la femeia An menopauz@ a. ecografia pelvin@ b. histerosalpingografia c. biopsia de endometru d. e%amen anatomopatologic e. e%amen de boli de nutritie Gi metabolism

23. Care din complicatiile litiazei veziculare se pot


insoti de ileus biliar. a. &istula bilio-biliara b. &istula bilio-cutanata c. &istula colecisto-duodenala d. /ezicula biliara de portelan e. 2idropsul vezicular

21. Tratamentul ocluziilor intestinale presupun


a. b. c. d. e. 'eechilibrarea bolnavului Montarea unei sonde nazogastrice 'ezolvarea cauzei ocluziei 'egim alimentar absolut Toate de mai sus

26. <ronhodilatator cu actiune scurta este


a. b. c. d. prednison salmeterol bromura de tiotropium fenoterol

e.

formoterol

29. Tomografia computerizat@ An infarctul cerebral:


a. Arat@ Antotdeauna semne de ischemie cerebral@ b. Cneori$ trombul intravascular se vizualizeaz@ ca o hipodensitate c. Se folosete doar An cazul suspiciunii de A/C hemoragic d. 4nitial poate fi LnormalM e. Se foloseste numai An cazul tabloului clinic de afectare a teritoriului arterei cerebrale medii

b. 1 mg c. 1) mg d. 1 g e. # mg !1. Agentul etiologic cel mai frecvent responsabil de septicemiile cu poarta de intrare endocardica este un: a. pneumococ b. streptococ c. stafilococ d. enterococ e. bacil gram negative

!). Meningita purulenta cu bacili gram pozitivi are ca


agent etiologic : a. +isteria monocNtogenes b. 2emophilus influenze c. streptococcus pneumonie d. meningococ e. stafilococ

!3. 4n tratamentul edemului pulmonar acut se


administreaz@: a. 5erivaFi nitraFi sublingual b. &urosemid pe cale intravenoas@ c. <locante ale canalelor de calciu pe cale intravenoas@ d. 4nhibitori ai enzimei de conversie pe cale oral@ e. &urosemid pe cale oral@

!1. Care din urm@toarele afirmaFii sunt adev@rate cu


privire la ulcerul perforat. a. "ste urgenF@ medical b. Apare durere difuz@ abdominal c. "ste urgenta chirurgicala d. "ste o complicaFie rar@ e. Tratamentul este endoscopic

!6. Managementul unei 4ST nu cuprinde


a. b. c. vErst@ d. e. 0rofila%ia recidivelor Tratamentul factorilor de risc 0rofila%ia primar@ Gi secundar@ Tratamentul curativ /accinarea anti-20/ indiferent de

!2. Crm@toarele sunt caracteristici ale infarctului


sNlvian complet$ CC "KC"0T4A a. 2emianopsie laterala omonim@ b. Afazie i apra%ie An cazul afect@rii emsiferei cerebrale dominante c. Tulbur@ri ale st@rii de contien@ An cazul infarctului OmalignO$ cu volumH1,) cm cubi d. Semnele neurologice sunt ipsilaterale leziunii e. 5eficit senzitivomotor masiv i proportional

!9. Crm@toarele afirmaii despre tratamentul


neurochirurgical An infarctele cerebrale sunt adev@rate$ CC "KC"0T4A a. 4nfarctul cerebelos cu efect de mas@ se poate opera b. Se pot opera pacienii cu risc de anga-are cerebral@ c. &iecare caz se evalueaz@ An functie de tarele asociate si de prognosticul infarctului d. Se pot opera pacientii cu infarct emisferic si edem cerebral e%tensiv secundar e. Se opereaz@ orice A/C hemoragic An scop de hemostaz@

!!. +ocalizarea cea mai frecvent@ a infecFiei cu


Citomegalovirus An infecFiile cu 24/ este: a. Cerebral@ b. Jinecologic@ c. 5igestiva d. 'espiratorie e. 'etiniana

#). Manevrele de baz@ de resuscitare cuprind


urm@toarele manevre$ cu e%cepFia urm@toarelor a. Masa-ul cardiac e%tern Antr-un ritm de 12) bpm b. /entilaFie gur@ la gur@ c. /entilaFie cu un insufl@tor manual d. 4ntubarea Gi ventilaFia mecanic@ trebuie realizate cEt mai repede posibil e. AlternanFa a !) de compresii toracice la 2 insufl@ri

!#. Accidentul ischemic tranzitoriu:


a. Are aceleasi etiologii ca acelea ale infarctelor cerebrale b. Bu este o urgent@ medical@ c. Se prezint@ cu tulbur@ri motorii si*sau senzitive bilaterale ce permit o localizare precis@ d. 0acientii prezint@ adesea cecitate complet@ ce se remite spontan e. ?n cazul afect@rii teritoriului vertebrobazilar$ pacientul poate prezenta afazie

#1. Stadiul 5 in scorul tomografic <althazar pentru a. b. c. d.


pancreatita acuta se caracterizeaza prin: Cn singur fuzeu de necroza peripancreatica 4nfiltrarea grasimii peripancreatice Crestere de volum difuza a pancreasului 0ancreas normal

!,. Care este doza de adrenalin@ de iniFiere a


resuscit@rii stopului cardiac a. ! mg

e. 0rezenta bulelor de gaz in cadrul unui fuzeu


necrotic

a. b. c. d. e.

lupus discoid artrite erozive rash malar A2A4 ulceraFii ale mucoaselor orale Gi nazofaringiene

#2. Tusea acuta poate avea urmatoarele cause$ cu


e%ceptia a. embolie pulmonara b. insuficienta cardiaca stanga c. astm bronsic d. into%icatii cu vapori iritanti e. edem pulmonar

#9. Care dintre urm@toarele afirmaFii despre


tratamentul din ulcer$ sunt adev@rate: a. Se administreaz@ tripla terapie indiferent dac@ infecFia cu 2elicobacter pNlori este prezent@ sau nu b. "radicarea 2elicobacter pNlori se realizeaz@ doar prin administrarea de inhibitori de pomp@ de protoni c. 0rescrierea tratamentului cu inhibotori de pomp@ de protoni are o perioad@ fi%@ d. Tratamentul An ulcer cu risc provocat de antiinflamatoare nesteroidiene const@ An admnistrarea de inhibitori de pomp@ de protoni timp de 1 s@pt@mEni e. ?n ulcerul gastric se efectueaz@ control endoscopic la 1 s@pt@mEni

#!. Tratamentul recomandat al fibromului intracavitar


submucos ( # cm este a. rezecFia histeroscopic@ b. miometrectomie laparoscopic@ c. 2isterctomie d. Ane%ectomie e. chiureta- uterin

##. Tratamentul chirurgical al endocarditei infecFioase


nu este indicat An urm@toarele situaFii a. infecFie Antins@ sau necontrolat@ b. dac@ sub un tratament antibiotic corect condus$ dimensiunile vegetaFiilor nu se reduc Gi hemoculturile r@mEn pozitive dup@ ! zile de antibioterapie c. An situaFiile cu risc hemodinamic d. An soc$ "0A$ insuficienF@ cardiac@ e. pentru prevenFia riscului embolic

,). Crmatoarele cauze ale icterului intrahepatic sunt


adevarate$ cu e%ceptia a. Ampulom vaterian b. 2epatita c. Ciroza hepatica d. >bstructie e%trinseca de origine tumorala a cailor intrahepatice e. Ciroza biliara primitiva Complement multiplu

#,. Care dintre urm@toarele aspecte imagistice 7CT sau


'MB8 nu pledeaz@ pentru etiologia herpetic@ An cazul unui pacient internat cu diagnosticul de meningoencefalit@ acut@. a. leziuni intracraniene bilaterale b. leziuni intracraniene asimetrice c. leziuni intracraniene ce capteaz@ substanFa de contrast d. anomalii radiologice temporale interne e. anomalii radiologice periventriculare

,1.

Manifestarile clinice in cancerul de colon necomplicat includ. a. Cefaleeb b. Tulburari de tranzit intestinal c. Alterarea starii generale d. 'ectoragii e. &ebra

,2.

#1. 4n clasificarea TBM a cancerului rectal categoria


T2 inseamna a. Carcinom in situ b. Tumora invadeaza submucoasa c. Tumora invadeaza tunica musculara d. Tumora invadeaza subseroasa e. Tumora perforeaza peritoneul visceral

#3. Cauze uterine de hemoragie genital@ An afara


sarcinii sunt urm@toarele$ cu e%cepFia a. cancer endometrial b. ectropion c. polip endometrial d. fibrom uterin e. adenomioza

Clasificarea conform lui Salter si 2arris$ in cazul leziunilor localizate la nivelul cartila-ului de crestere$ cuprinde urmatoarele$ cu e%ceptia. a. urma se prelungeste spre epifiza b. linia de fractura trece partial prin cartila-ul de crestere c. urma se prelungeste spre metafiza d. urma se prelungeste spre metafiza de o parte si spre epifiza de cealalta parte e. fara compresie a%iala

,!. Angina ulcero-necrotic@ se AntElneste An:


a. Mononucleoza infectioas@ b. 5ifterie c. 2erpes d. ancru sifilitic e. Angina /incent

#6. 5iagnosticul An +"5 include urm@toarele


argumente clinice Gi biologice$ cu e%cepFia

,#.

Sindromul +eriche se caracterizeaz@ prin urm@toarele simptome a. 4mpotenF@ b. ClaudicaFie a celor dou@ membre inferioare c. Angor abdominal d. 5ureri lombare e. 5urere fesier@

d. plagile netratate correct e. toaleta insuficienta

12. &actorii de risc pentru pielonefrita la copil sunt:


a. semne de instabilitate vezicala b. 4'C c. diaree d. litiaza e. constipatie 1!. "ste adev@rat despre complicaiile AntElnite An boala Crohn: a. Colita acut@ grav@ apare mai frecvent decEt An rectocolita hemoragic@ b. Tromboza venoas@ profund@ este o complicaie acut@ c. Amiloidoza AA este o complicaie subacut@ d. 'ecidiva postoperatorie este rar@ e. 5enutriia este o complicaie pe termen lung

,,.

5espre cancerele fara celule mici sunt adevarate : a. cel mai frecvent la femeie b. tutunul are rol important c. cancerul epidermoid este o varietate a sa d. nu pot fi clasificate TBM e. chimioterapia cu saruri de platina poate fi utila

,1. 5ifteria este caracterizat@ de.


a. Semne generale marcate b. 4ncurbarea v@lului palatin c. Adenopatii cervicale unilaterale d. 0osibil@ paralizie velopalatin@ e. Angin@ cu membrane false AngroGate$ gri Gi sEngerEnde

1#.

,3.

Tabloul clinic al abcesului localizat la nivelul mainii cuprinde. a. supuratie b. inflamatia periunghiala c. colectare fluctuanta sau retinuta d. durere pulsatila e. durerea provoaca insomnii ?n tratamentul anginei eritematoase se pot prescrie. a. 0enicilina J b. 0enicilina / c. "ritromicin@ d. Amo%icilin@ e. Tetraciclin@

'ealizarea unei coproculturi pe medii selective este indicata in caz de. a. Sindrom dizenteric b. 5iaree H , zile c. 5iaree cu deshidratare moderata d. Sindrom infectios sever ine%plicat e. Suspiciune de to%iinfectie alimentara 4n icterul cu bilirubina con-ugata sau mi%ta avem: a. scaune decolorate b. urini inchise la culoare c. scaune hipercrome d. urini deschise la culoare e. prurit Stadiul 444 A al cancerului fara celule mici cuprinde. a. T!$B) b. T#$B2 c. T!$B1 d. T1$ !B2 e. T2$B)

1,.

,6.

9#.

,9. Sindromul PT lung asociaz@:


a. Alter@ri ale morfologiei miocardului b. MutaFie pe canalul de potasiu pentru formele congenitale c. Cord morfologic indemn d. MutaFie pe canalul de sodiu e. PT corectat H #,) ms

13. ?n stopul cardiac$ alcalinizarea prin administrarea


de bicarbonat este indicat@ An caz de. a. 2ipopotasemie neconfirmat@ b. 2iperpotasemie confirmat@ sau suspectat@ c. Stop cardiac An cadrul unei into%icaFii cu antidepresive triciclice d. 2ipocalcemie suspectat@ e. 2ipercalecemie

1).

4n faza icterica a unei hepatite virale au loc urmatoarele evenimente. a. 4cter cu bilirubina con-ugata b. 4cter cu bilirubina necon-ugata c. 0rurit facultativ d. 5urere subcostala drapta e. +ipsa hepatomegaliei Sunt factori favorizanti ai infectiilor acute ale partilor moi ale mainii: a. suturile in tensiune$ urmate de necroza b. diabetul c. imunodepresia

16. ?n afar@ de suflul diastolic$ auscultaFia unui pacient


a. b. c. d. e. cu insuficienF@ aortic@ poate pune An evidenF@: Suflu sistolic Austin &lint An focarul tricuspidian Suflu sistolic Austin &lint An focarul mitral Suflu diastolic Austin &lint An focarul mitral Jalop protodiastolic 7Q!8 Clacment mezosistolic in regiunea subclavicular@ dreapt@

11.

e.

leuconichie Tratamentul postinfarctului include. Bifedipin@ 4"C An primele #6 ore Atenolol 7dac@ &"/S e normal@8 Aspirin@ 3,-!2, mg*zi 7toat@ viaFa. &ondaparinu%

19.

5espre cancerele cu celule mici sunt adevarate urmatoarele afirmatii: a. adenocarcinomul este o varietate a sa b. rapiditatea semnelor c. prezenta sindroamelor paraneoplazice d. prezenta sindromului de vena cava superioara e. nu apare afectare mediastinala Cna dintre complicaFiile pericarditei acute este tamponada cardiac@. Aceasta are urm@torul r@sunet clinic. a. Semne de edem pulmonar b. Semne ma-ore de insuficienF@ cardiac@ dreapt@ c. 0uls parado%al =ussmaul d. Rugulare turgescente e. edem al membrelor inferioare

31.
a. b. c. d. e.

3).

33.

31. Care dintre urmatoarele fac parte din criteriile


endoscopice de gravitate ale colitei acute grave. a. ulceratii e%tinse $cu dezlipire si punti mucoase b. colita acuta grava rezistenta la tratamentul medical c. ulceratii profunde d. tromboza venoasa profunda e. ulceratii delabrante dezgolind musculara

+a camera de gard@ se prezint@ un pacient cu suspiciunea de pericardit@ acut@. Semnele clinice care orienteaz@ diagnosticul c@tre aceast@ patologie sunt: a. &ebr@$ astenie b. 5urere toracic@ intensificat@ An inspir c. 'espiraFie ChaNene-Sto es d. 'aluri crepitante bazal bilateral e. &rec@tur@ pericardic@ 4n cazul unui pacient diagnosticat cu embolie pulmonara 7vizualizarea trombului ecocardiografie8 si insuficienta renala cu clearance de creatinina ( !) ml*min se contraindica: a. heparina calcica b. fondaparinu% c. inhibitor selective al factoruluiKa d. eno%aparina e. heparina cu greutatemoleculara mica

36.

32. &eocromocitomul:
a. b. c. d. "ste o tumor@ malign@ An 9)I din cazuri Sediul frecvent este An corticosuprarenal@ "ste asimptomatic Tratament chirurgical sub alfablocante si betablocante e. "ste o tumora cu celule cromatofine

39.

3!. Crm@toarele reprezint@ manevre de resuscitare de baz@


a. 'espiraFie gur@ la gur@$ gur@ la nas sau cu insufl@tor manual b. 4ntubaFie oro-traheal@ Gi ventilaFie mecanic@ cEt mai precoce c. Masa- cardiac e%tern 1) compresii pe minut d. Alternarea !) compresii: , insufl@ri e. Masa- cardiac e%tern 1)) compresii pe minut

5igitalicele se administreaz@ An insuficienFa cardiac@: a. 5eoarece reduce mortalitatea b. 4ndicaFie An caz de &ia asociat@ insuficienFei cardiace c. 5eoarece reduce frecvenFa spitaliz@rilor d. 5e prim@ intenFie An tratamentul oric@rei insuficienFe cardiace e. 5eoarece are risc sc@zut de to%icitate 4n cazul unor pacienti imunodeprimati$ pentru limitarea transmiterii sunt instituite urmatoarele masuri de izolare. a. +imitarea circulatiei persoanelor b. &olosirea materialelor de protectie sterile de catre personalul de ingri-ire c. Spalarea mainilor d. +imitarea transportului pacientului e. 0ermiterea doar a vizitelor rudelor de gradul 5espre schTannomul acustic sunt adev@rate urm@toarele$ CC "KC"04A. a. Tumor@ beningn@ a celulelor SchTann b. ?n stadii tardive este afectat nervul oculomotor c. ?n stadii precoce este afectat i nervul trigemen d. 'iscul chirurgiei este paralizia facial@ postoperatorie e. ?n stadiul precoce apar numai semn auditive i*sau vestibulare 0rivind Gocul anafilactic sunt false

6).

3#.

Crm@toarele afirmatii sunt adev@rate despre imagstica 'MB An cazul infarctelor cerebrale. a. 2emoragia este vizualizabila pe secventele eco de gradient 7T2S8 b. 2iposemnal An secvenele de difuzie c. "%amenul este Antotdeauna revelator d. Se completeaz@ An general cu secvene angio-'MB cervicale7dupa in-ectarea de gadoliniu8 e. Se vizualizeaza trombul vascular hiperdens Semne de insuficienta hepatocelulara in ciroza hepatica. a. angioame stelare b. eritroza palmara c. splenomegalie d. hipocratism digital

61.

3,.

62.

urm@toarele afirmaFii a. Mecanismul patologic este vasconstricFia masiv@ b. Mecanismul adaptativ - stimulare parasimpatic@ c. Mecanismul patologic este vasodilataFia masiv@ d. "ficienFa stimul@rii simpatice este crescut@ e. "ficienFa stimul@rii simpatice este sc@zut@ 6!. Care sunt indicatiile tratamentului chirurgical in rectolita ulcero-hemoragica. a. 'ezistenta la tratament medical b. 4nterval scurt intre pusee c. Cancer d. 5isplazie de grad inalt e. Colita acuta grava rezistenta la tratament medical 6#. Tratamentul antibiotic din septicemii: a. se face intravenos b. cel mai adesea in biterapie c. are o durata in general de 3 zile d. este initiat dupa recoltarea probelor microbiologice e. este initial probabilistic 6,. 5iagnosticul pozitiv in caz de flegmon digital al mainii se pune pe urmatoarele semne locale. a. cresterea temperaturii locale b. durere la fle%ia degetului c. deget incovoiat din cauza tensiunii dureroase legate de lichidul din teaca de invelis d. durere electiva de-a lungul invelisului pana la obstructia in deget de manusa si pro%imal: pliul pumnului pentru degetele 44 si / e. durere electiva de-a lungul invelisului pana la obstructia in deget de manusa si pro%imal: pliu palmar distal pentru degetele 44$ 444 si 4/ 61. 4nsuficienta respiratorie cronica restrictiva are urmatoarele cauze. a. astmul bronsic b. cifoscolioza c. poliradiculonevrita d. miastenie e. scleroza laterala amiotrofica 63. Afirmatiile adevarate despre voletul costal sunt : a. dovada socului violent b. apare secundar unei fracturi costala unice c. frecvent asociat unui hemotora% d. apare secundar fracturilor costale bifocale e. sunt # tipuri de grupuri costale afectate : anterior$ lateral$ posterior$medial 66.Tratamentul sindromului coronarian acut f@r@ supradenivelare a ST: a. Aspirin@ b. Analgezice c. &ibrinoliz@ d. Anti J0 44b*444a

e. 2eparin@ cu greutate molecular@ mic@ 69. 'eprezinta complicatii ale apendicitei a. 0lastronul apendicular b. >cluzia intestinala in caz de apendice situate retrocecal c. 0soita in caz de apendice situat mezoceliac d. Abces apendicular e. 0eritonita generalizata 9). &legmonul digital cuprinde urmatoarele stadii$ cu e%ceptia. a. stadiul 1: lichid sero-hemoragic b. stadiul !: lichid purulent c. stadiul !: tendon necrotic d. stadiul 2: lichid hemoragic e. stadiul 2: lichid limpede 91. 0acientii cu febra tifoida se pot prezenta cu: a. 0ete lenticulare b. 0uls disociat c. 0erioade lungi de scaunde diareice ce alterneaza cu episoade de constipatie d. Scaune diareice cu aspect galbui e. Scaune diareice cu aspect de suc de pepene 92. 5iagnosticul de tulburare ventilatorie restrictiva presupune. a. diminuarea cavitatii pulmonare totale b. /"MS*C/ scazut c. 5iminuarea compliantei pulmonare d. /"MS normal e. C/ scazuta 9!.Criteriile scorului lui ;ells sunt : a. cancer b. hemoptizie c. hematemeza d. imobilizare e. frecventa cardiac a(1))batai*min 9#. 2ipertensiunea portopulmonara se caracterizeaza prin: a. hipertensiunea arteriala pulmonara la subiectul cu hipertensiune portala b. complicatie posibila : insuficienta cardiaca c. tratamentul cu beta-blocante este contraindicat d. insuficienta cardiaca nu poate sa apara ca si complicatie e. transplantul hepatic se considera ca tratament

9,.

4nsuficienFa cardiac@ are urm@toarele mecanisme compensatorii la nivel cardiac. a. Stimularea a%ei renin@ angiotensin@ b. 5ilatare a ventricolului stEng c. 2ipertrofie a ventriculului stang d. Activarea secreFiei de prostaglandine e. Tahicardie

91. "numeraFi semne biologice care pot ap@rea An starea


de Goc a. 2ipo%ia nu poate ap@rea b. Citoliz@ hepatic@

c. Coagularea intravascular@ diseminat@ d. 4nsuficienFa renal@ funcFional@ e. Colestaza hepatic@ - An mod constant

1)#. &racturile specifice ale copilului sunt urmatoarele$


cu e%ceptia. a. fractura Lin butoias de untM b. fractura in T c. dezlipirea epifizara d. compresiunea a%iala a cartila-ului de crestere e. deformarea plastica. angularea diafizara

93. Semnele clinice de r@sunet ale 2TA sunt:


a. b. c. d. e. 0roteinurie 7H!))mg*2# ore. A/C ischemic "dem papilar "deme gambiere &enomene hemoragipare

96. Mecanisme de actiune a asistentei ventilatorii


mecanice nu sunt: a. cresterea ventilatiei alveolare b. punerea in miscare a muschilor respiratori c. corectia alterarii nocturne a schimburilor cazoase d. scaderea compliantei pulmonare e. utilizare de volume curente importante in timpul noptii

1),. 5espre bronsita acuta sunt false.


a. b. c. d. e. afectare ascendenta in faza seaca apare febra se pot administra sedative ale tusei se percep raluri crepitante nu este agravata de fumat

1)1.

99. 4n caz de <0>C se fac urmatoarele investigatii


paraclinice: a. fibroscopie bronsica b. "=J c. Jazometrie d. 0letismografie e. 2emoleucograma

"tiologii ale blocurilor atrioventriculare. a. 4atrogen: blocanFi ai receptorilor pentru angiotensin@ b. Sindrom coronarian acut c. <oala Chagas d. 2iperpotasemie e. 4atrogen: betablocante

1)3. Tratamentul vasopresor An cadrul Gocului se poate


face cu: a. b. c. d. e. Boradrenalin@ 5opamine si coloizi Ser fiziologic Coloizi Adrenalin@

1)).

Tratamentul de prima intentie in eradicarea 2elicobacter pNlori cuprinde urmatoarele medicamente. a. inhibitori pompa protonica doza dubla b. claritromicina c. amo%icilina d. penicilina e. antiacide

1)6.
a. b. c. d. e.

1)1. Tratamentul simptomatic in diareea acuta infectioasa


consta in: a. 4nhibitori de en efalinze b. Topice adsorbante c. Antibioterapie d. Antispastice e. Antialgice

0rincipalele indicatii ale steroizilor sunt: 0oliartrita reumatoida +ombocruralgie Maladia 2orton <ursita 'ahialgii

1)9.
a. b. c. d. e.

1)2. 5in cadrul tratamentului non-specific An cadrul


Gocului sunt false a. Becesitatea a dou@ c@i venoase central este obligatorie b. Sond@ urinar@ c. >%igeno-terapia este necesar@ d. /entilaFia mecanic@ este obligatorie e. 4ntubaFie oro-traheal@ An caz de detres@ respiratorN

'itmul idioventricular accelerat 7'4/A8: Aspect de tahicardie ventricular@ rapid@: frecvenF@ H1,)bpm "ste prost tolerat@ de c@tre pacient Becesit@ tratament antiaritmic "ste patognomonic pentru o reperfuzare coronarian@ Aspect de tahicardie ventricular@ lenta. frecvenF@ Antre 6)-1)) bpm

11).

1)!. A%a comple%ului P'S deviat@ la dreapta este


patognomonic@ pentru: a. 2ipertrofie atrial@ dreapt@ b. 4nfarct inferior c. 4nfarct lateral d. Cord verticalizat e. 2emibloc posterior stEng

0e radiografiile de pumn fata : profil$ in cazul fracturilor e%tremitatii inferioare a radiusului$ se urmareste. a. analiza oaselor carpiene b. analiza interliniei articulare c. analiza orientatiei glenei radiale d. analiza oaselor metacarpiene e. analiza liniei bistiloidiene

111.
a. b. c. d. e.

Chistul ovarian organic este evidenFiat prin Caracter multilocular 0erete subtire Component@ solid@ /egetaFii intrachistice Ascit@

116. 0iosalpin%ul se caracterizeaz@ prin:


a. 5ureri$ febr@ sau subfebrilitate b. 5ismenoree c. Sindrom biologic inflamator d. Ascit@ e. Metroragie

112.

Cnda 0: a. 0ozitiv@ An derivaFiile inferioare b. Begativ@ An a/' c. ?n anomalie atrial@ stEng@: unda 0H2$, m/ d. ?n anomalie atrial@ dreapt@: unda 0H 12) ms e. Scurtarea intervalului 0' semnific@ pericardit@ acut@ Stadiul 4 de encefalopatie hepatica presupune. asteri%is inversarea ritmului nictemeral sindrom confuzional coma semne e%trapiramidale

119. Semne de hipertensiune portala in ciroza hepatica


sunt urmatoarele. a. splenomegalie b. icter si asteri%is posibile in caz de ciroza decompensata c. angioame stelare d. circulatie venoasa colaterala de tip portocav e. ascita in caz de ciroza decompensata

11!.
a. b. c. d. e.

12). Mecanismul patologic in cazul socului cardiogen nu


este reprezentat de : a. cresterea functiei de pompa cardiaca b. scaderea functiei de pompa cardiac c. scaderea debitului cardiac d. cresterea debitului cardiac e. aportul de o%igen crescut la nivelcelular

11#. Tratamentul inotrop pozitiv in starea de soc consta


in: a. b. c. dobutamina de prima intentie dopamina de prima intentie adrenalina$ echivalent noradrenalina si dobutamina d. aderenalina de prima intentie e. Adrenalina$ echivalent noradrenalina si dopamina

121. Semnele de depistare ale unui cancer ovarian sunt:


a. /arsta medie de descoperire este de ,) de ani b. Metroragie c. 5ureri pelvine d. Anomalii citologice la frotiul de depistare e. Anomalii la histerosalpingografie

11,. 'eferitor la hipotermizarea terapeutic@ din


resuscitarea cardiac@ sunt adev@rate urm@toarele afirmaFii a. "ste indicat@ mai ales dup@ recuperarea pacientului post stop cardiac An &/ b. Se realizeaz@ prote-area inimii c. Se realizeaz@ prin r@cirea pacientului la !2-!# grade d. '@cirea se face timp de 12-2# ore e. '@cirea se face timp de #6 ore

122. Complicatiile infectiei tetanice sunt:


a. b. c. d. e. Complicatii trombembolice Suprainfectii pulmonare 5ecompensarea tarelor 5istonie neurovegetativa >pistotonus

12!. ?n leziunile &orest 4A$ atitudinea terapeutic@ se


caracterizeaz@ prin: a. "ndoscopie cu hemostaza local@ b. Se poate reinterveni endoscopic dac@ hemoragia continua c. Tratament farmacologie cu >ctreotid d. &ara intervenFie chirurgical@ e. "mbolizari arteriale sub control radiologic

111. Crmatoarele patologii includ afectarea nervilor


cranieni a. Beurosifilis 7forma precoce8 b. 0ostchirurgical in cazul schTanomului acustic 7paralizie faciala postoperatorie c. Beuropaludism d. "ncefalita herpetica e. Meningita cu listeria monocNtogenes 7debut subacut cu paralizie faciala periferica.

12#. 5iagnosticarea infectiilor cu Neisseria


gonorrhoeae cuprinde urmatoarele etape a. e%aminare clinica b. recoltare prelevat ureteral$ ideal dimineata$ dupa prima mictiune c. recoltare prelevat vaginal d. realizarea unei culturi pe mediu specific e. izolarea bacteriei

113. +eziunea cartila-ului de crestere 7dezlipire


epifizara8 poate determina. a. deformatiile angulare de fata sau profil b. inegalitate de lungime intre membre c. deformare a%iala a segmentului osos d. rahitism e. rasucire a segmentului de os afectat

12,. Anevrismul de aort@ abdominal@ este AntElnit An


urm@toarele patologii: a. Ateroscleroz@ b. <oala Marfan c. 5iabet

d. e.

Arterita temporal@ <oala Ta aNasu

1!2. Aspectul tipic 'MB pentru meningiom const@ An:


a. tumor@ e%tranevra%ial@ b. captare intens@ Gi omogen@ a substanei de contrast c. baza de implantare meningian@ e%tracentral@ d. limite precise e. demielinizare e%tins@ An trunchiul cerebral

121. 2idrotoracele este caracterizat prin : 78


a . lichid sarac in proteine 7 (1)g*l8 b. asociat cu ascita c. lichide bogat in proteine 7 H2) g*l8 d. localizare dreapta frecventa e. ecografia cardiaca vizeaza e%cluderea unei insuficiente cardiace

1!!. Criteriile clinice Anthonisen in e%acerbarea


bronsitei cronice la un pacient cu <0>C sunt : a. cresterea volumului e%pectoratiei b. cresterea perioadei de tuse c. cresterea purulentei e%pectoratiei d. aparitia hemoptiziei e. accentuarea dispneei

123. &aza secundara de evolutie a +J/ se caracterizeaza


prin: a. leziuni cutaneo-mucoase papulare la nivel faringian b. leziuni cutaneo-mucoase la nivel anal c. adenopatii inghinale d. febra e. alterarea starii generale

1!#. 0rincipalele masuri de igiena$ in cadrul masurilor


profilactice de prevenire a aparitiei infectiilor nosocomiale$ cuprind. a. 4giena mainilor b. 0urtarea manusilor c. 0urtarea mastii d. Sterilizarea instrumentelor e. 4nformarea populatiei in legatura cu masurile de igiena de baza

126. 5espre complicaiile pe termen lung ale


hemoragiilor meningiene sunt adev@rate urm@toarele. a. 0ot r@mEne sechele motorii sau cognitive b. Se poate institui hidrocefalie cu presiune crescut@ c. Se poate institui hidrocefalie cu presiune normal@ d. 0oate ap@rea epilepsie secundar@ e. 5iagnosticul de hidrocefalie este susinut radiologic de dilatarea sistemului ventricular cu hipodensit@i periventriculare

1!,. 5espre accidentele vasculare cerebrale sunt


adev@rate urm@toarele: a. ?n practic@$ cele mai frecvente sunt cele ischemice b. 5eficitul este brutal$ central$ focal c. +a suspiciunea de A/C se practic@ imagistica cerebral@ de urgen@ d. Se prefer@ e%amenul 'MB e. Se prefer@ e%amenul CT

129. Semnele fizice ale insuficienFei aortice includ


urm@toarele$ cu e%cepFia a. Suflu protdiastolic b. Clacment mezosistolic c. <alansarea capului la fiecare bataie cardiaca d. 2ippus pupilar e. 0uls L0arvus et tardusM

1!1. 5espre hemoragiile meningiene sunt adev@rate


urm@toarele. a. >rice cefalee cu debut brutal este o hemoragie prin ruptur@ de anevrism pEn@ la proba contrarie b. 0oate surveni An conte%tul unui traumatism cranian c. 5ac@ e%amenul CT arat@ hemoragie meningian@ se practic@ 'MB cu contrast de urgen@ d. Sindromul meningian apare inconstant e. Se contraindic@ repausul la pat$ pacientul trebuie mobilizat constant

1!). Crmatoarele afirmatii sunt false$ cu e%ceptia.


a. b. c. d. e. &racturile parcelare de cap femural au o frecventa mare. 4n fractura cervicala de femur riscul de necroza secundara a capului femural este crescut datorita lezarii arterei femurale. 5urerea si impotenta functionala se intalnesc in fracturile e%tremitatii superioare a femurului$ cu e%ceptia fracturii angrenate. Mielomul poate determina o fractura spontana a osului. 4n fracturile e%tremitatii inferioare a radiusului$ postoperator$ poate aparea sindromul de compartiment al lo-elor.

1!3. Care dintre fracturile masivului trohanterian nu se


complica cu necroza dar au posibilitatea de a se consolida vicios. a. fracturile subtrohanteriene b. fracturile trohanterodiafizare$ ale caror despicaturi nu separa un segment diafizar c. fracturile pertrohanteriene d. fracturile intertrohanteriene 7oblice$ intre cele doua trohantere. e. fracturile intertrohanteriene 7orizontale$ intre cele doua trohantere.

1!1. Tratamentul cervicitelor chlamidiozice este


reprezentat de: a. tetraciclina generatia a2a D 21 zile b. aminopenicilina- acid clavulanic D 1) zile c. fluorochinolone- 21 zile d. macrolide e. tetraciclina generatia a 2 a D 3 zile

1!6. 5espre tromboza hemoroidala interna sunt


10

adevarate urmatoarele. a. dureri anale acute b. margine anala normala la palpare in absenta prolapsului c. margine anala modificata la palpare in absenta prolapsului d. prezenta de trombi e. sagerare

1##. Salpingitele pot da urmatoarele complicatii:


a. b. c. d. e. 4nfertilitate 0iosapinge "fuziuni de puroi in sacul lui 5ouglas Aderente pelvine "ndometrita

1#,. 4n caz de ocluzie prin brida cu necroza intestinala


se procedeaza astfel: a. rezectie$ anatomopatologie b. restabilirea continuitatii digestive sistematic c. stomie sistematic d. laparorafie e. restabilirea continuitatii digestive sau stomie in functie de situatia locala

1!9. 4n leagtura cu tumorile mamare benigne sunt


adevarate urmatoarele afirmatii: a. 4n adenofibromul mamar$ pot fi prezente adenopatii a%ilare homolarerale b. 0apilomul intraductal este o formatiune tumorala care provoaca durere c. Scurgerile mamelonare sunt manifestari atat ale distrofiei fibrochistice$ cat si ale papilomului intraductal d. 4n papilomul intraducatal se recomanda e%tirparea chirurgicala a intregii zone glandulare unde este localizat papilomul e. Cu e%ceptia papilomului intraductal$ in celelalte tumori mama benigne nu se va interveni chirurgical daca caracterul benign e sigur si formatiunea nu -eneaza si nu ingri-oreaza pacienta

1#1. ?n funcFie de gradul de severitate Gi malignitate


glioamele cerebrale se clasific@ An a. Astrocitom 7grad Analt cu prognostic nefavorabil8 b. Jlioblastom 7grad sc@zut8 c. >ligodendrogliom d. Jlioblastom 7grad Analt cu prognostic nefavorabil8 e. Astrocitom 7grad sc@zut8

1#). Crmatoarele afirmatii in legatura cu sifilisul


secundar sunt adevarate. a. apare la ! saptamani dupa aparitia sancrului b. prezenta rozeolei sifilitice c. alopecie d. hepatosplenomeglie e. adenopatii

1#3. Trismusul:
a. b. c. d. e. "ste permanent "ste ireductibil Asociaza febra 4mpune spitalizare de urgenta 0oate fi simptomul inaugural in tetanos

1#1. 5espre tabloul clinic al trombozelor venoase


cerebrale sunt adev@rate urm@toarele. a. Asociaz@ cefalee b. Cneori pacientii prezint@ crize de epilepsie c. +a suspiciunea de tromboflebit@ cerebral@ se e%ecut@ obligatoriu CT sau 'MB cerebral de urgent@$ f@r@ si cu contrast d. Tratamentul simptomatic cuprinde antalgice si anticomitiale e. 5eficitele neurologice se instaleaz@ frecvente brutal

1#6. Tratamentul edemului pulmonar refractar la


diuretice Gi vasodilatatoare : a. 4"C b. Clonidin@ c. Adrenalin@ d. 5obutamin@ e. <alon de contrapulsaFie

1#9. +a copil este ultilizat in principal tratamentul


ortopedic pentru ca. a. poate determina episoade de flebite minore sub ghips b. scade riscul de epifiziodeza postoperatorie c. determina o buna toleranta a fi%arii vicioase prin remodelarea scontata d. d.absenta complicatiilor de rigiditate e. poate provoca infectii minore ale zonei fracturate

1#2. Sindromul 0rinzmetal are urm@toarele


caracteristici: a. Cnde T normale b. Cnde T An opoziFie de faz@ c. Cnde T gigante d. Supradenivelare de ST focalizat@ la un teritoriu vascular e. Bu se corecteaz@ sub tratament cu nitroglicerin@

1#!. Sunt complicatii alea infectiilor acute ale mainii:


a. b. c. d. e. tetanosul endocardita tromboflebita migratorie artrita reactiva flegmon digital

1,). "lectrocardiograma din pericardita acut@ are


urm@toarele caracteristici: a. Supradenivelarea segmentului ST concav@ An sus b. Cnde T negative c. Amplitudinea undei ' H1,mm d. Subdenivelare a segmentului 0P

11

e.

Microvolta-- amplitutdine P'S (,mm

b. c. d. e.

1,1. Stadializarea TBM in cancerul esofagian


presupune. a. tumora ce invadeaza musculara proprie b. T1 tumora ce invadeaza submucoasa c. metastaze in ganglionii cervicali in cazul unui cancer esofagian thoracic d. M1a metastaze in ganglionii celiaci in cazul unui cancer esofagian inferior e. T# tumora ce invadeaza adventitia

4naine de 3) ani riscul de fractura vertebrala predomina 0entru fractura de sold se administreaza ralo%ifen 0entru fractura de sold se administreaza bifosfonat sau ranelat de strontium 5urata tratamentului cu teriparatid dureaza 12 luni

1,6. 5etresa circulatorie$ se poate datora


a. b. c. d. e. Cnui Goc hemoragic Cnei lu%aFii e%trapericardice a cordului Cnui Goc cardiogenic legat de o contuzie miocardic@ sau o disecFie coronar@ Cnei suprainfecFii a unei pl@gi mai vechi penetrante Cnei contuzii toracice simple

1,2. Combaterea edemului cerebral se realizeaz@ prin:


a. b. c. d. e. "chilibrarea aporturilor hidroelectrolitice 0oziFie An ortostatism Corticoterapie intravenoas@ Tratament antiepileptic profilactic Tratament hiperosmolar 7manitol8

1,!. 5ignosticul serologic al sifilisului se poate realiza


prin urmatoarele teste. a. /5'+ b. T02A c. &TA d. 0C' e. T04

1,9. /olvulusul de sigmoid se recunoaste prin:


a. b. c. d. e. meteorism voluminos asimetric niveluri colice in C inversat pe radiografie abdominala simpla$ CT meteorism voluminos difuz nivel colic la nivelul hipocondrului stang absenta aspectului obisnuit granitat al cecului

1,#. 'eferitor la volvulusul sigmoidian sunt adevarate


urmatoarele afirmatii: a. /arsta peste 3) de ani reprezinta un factor de risc b. Se caracterizeaza prin meteorism voluminos difuz c. 'adiografia abdominala simpla arata nivele hidroaerice colice in C inversat d. Tratamentul este e%clusiv chirurgical 7interventie 2artmann8 e. Mecanismul de producere a ocluziei este prin strangulare

11). Tabagismul este un factor de risc cardio-vascular:


a. b. c. d. e. 2ipo%emie legat@ de C> AcFiune trombogen@ 5isfuncFie endotelial@ CreGte 25+ Scade consumul miocardic de o%igen

111. 5iagnosticul pozitiv in fractura e%tremitatii


inferioare a radiusului: a. deformarea pumnului Lin dos de furculitaM$ daca deplasarea este anterioara b. edem c. impotenta functional d. fatigabilitate e. cianoza

1,,. Crm@toarele afirmaFii referitoare la stenoza aortic@


sunt adev@rate. a. Se vorbeGte de stenoz@ strEns@ cEnd orificiul valvular e mai mic de 1cm2 b. Stenoza aortic@ degenerativ@ este mai frecvent@ la tineri c. 0oate fi cauz@ de sincop@ d. +a auscultaFie Q2 e accentuat e. +a auscultaFie se poate identifica un suflu diastolic

112. 5urerea in conte%tual infectiilor acute ale mainii$


are urmatoarele caracteristici: a. apare in pozitie decliva b. poate produce insomnia c. apare electiv de-a lungul invelisului pana la obstructia in deget de manusa pro%imal: pliul pumnului pentru degetele 4 si / d. apare la e%tensia pasiva a degetului e. apare la fle%ia degetului

1,1. Cel mai frecvent infectiile mainii$ prin e%tindere la


distanta$ pot determina. a. 0seudoartroza b. "ndocardita c. >steomielita d. >steita e. artrita

11!. Semnele de severitate ale unei ocluzii sunt:


a. b. c. d. e. deshidratare soc$ greata$ v@rsaturi febra$ sepsis sever$ soc aparare abdominala*durere severa varsaturi

1,3. Sunt adevarate urmatoarele afirmatii:


a. 4nainte de 3) ani riscul de fractura de sold e dominant

12

11#. 'ezultate fals pozitive in utilizarea testelor nontreponemice pentru diagnosticarea sifilisului apar in: a. ciroza b. sarcina c. sclerodermie d. lupus e. scarlatina

11,. 'eactia 2er%heimer se manifesta prin:


a. b. c. d. e. febra eruptie cutanata poliadenopatii uretrita hemoliza intravasculara

cancerul pancreatic a. Ma-oritatea tumorilor sunt adenocarcinoame b. +ocalizarea tumorii este cel mai frecvent corpul pancreasului c. Carcinomatoza peritoneala reprezinta o contraindicatie a e%erezei d. 4cterul progresiv reprezinta un semn clinic al cancerului de corp de pancreas e. 4n cazul unei tumori metastatice este indicata chimioterapia

132.

111. "%trasistolele ventriculare maligne se


caracterizeaz@ prin a. "S/ care dispar la efort b. "CJ normal in absenFa "S/ c. Sunt AnsoFite de lipotimie sau sincop@ d. 0resupun e%istenFa unei cardiopatii de fond e. Sunt de obicei monomorfe

0araclinic$ diagnosticul pozitiv in cazul infectiilor partilor moi ale mainii cuprinde. a. hiperleucocitoza b. fibrinogen crescut c. proteina C reactiva crescuta d. neutropenie e. eozinofilie

13!. "lectrocardiograma unui pacient prezint@ tahicardie


neregulat@ cu P'S Anguste Gi ritm neregulat. 5iagnosticul diferenFial este a. Tahicardie -oncFional@ b. Tahicardie ventricular@ c. &lutter atrial d. &ibrilaFie atrial@ e. Tahicardie ap@rut@ An urma unui efort fizic

113. 5upa inregistrarea "=J a unui pacien tgasit in stop


cardio-respirator se administreaza soc electric e%tern bifazic nesincron 1,)-2))R cu revenirea la ritm sinusal. 'itmul identificat pe "=J a fost : a. &ibrilati eventriculara b. Asistola c. <radicardie d. <loc de ramurastanga e. Tahicardie ventriculara fara puls

13#.

116. Crm@toarele m@suri se adreseaz@ suspiciunii de


tumor@ intracranian@: a. CT cerebral$ apoi CT cu contrast7sau 'MB8 b. Serologie 24/ An suspiciunea de abces cerebral c. 'adiografie cranian@ d. CT toracoabdominopelvian e. 2emoculturi

0rincipiu de tratament in traumatismul pancreatic se refera la a. pacient stabil: tratament medical b. pacient stabil cu plaga a ductului ;irsung: tratament medical c. pacient instabil: interventie chirurgicala d. peritonita asociata. tratament medical initial e. plaga a ductului ;irsung netratabila endoscopic. interventie chirurgicala Managementul contuziilor abdominale la pacientii instabili presupune. a. laparotomie UscurtaU b. CT de corp intreg c. splenectomie d. sutura arterei e. pac ing

13,.

119. Semnele clinice in traumatismul splinei BC sunt:


a. b. c. d. e. fracturi ale ultimelor coaste stangi instabilitate hemodinamica aparare abdominala 25S 254

131. &actori de risc in cancerul colo-rectal sunt:


a. b. c. d. e. acromegalia Constipatia cancer colic ereditar non polipozic sindrom 0eutz Regers fumatul

13). 5espre pneumotora% sunt false urmatoarele


afirmatii: a. pe radiografie se observa a zona de hipertransparenta b. murmur vezicular inasprit c. transmiterea vibratiilor vocale d. raluri bronsice e. impingerea mediastinului de partea opusa

133. &actorii de risc ai fracturii sunt urmatorii:


a. b. c. /arsta peste ,) ani Tratament cu corticosteroizi H3$, mg*zi timp de ! luni Medicatia antihipertensiva

131. Sunt adevarate urmatoarele afirmatii legate de

13

d. e.

Scaderea acuitatii vizuale Antecedente de fracturi femurale distale

d. e.

e%cizia parFial@ a mezorectului restabilirea continuit@Fii printr-o anastomoz@ colorectal@ -oas@

136. 4n cazul infectiilor acute ale partilor moi ale mainii


asociate cu artrita se practica urmatoarele. a. terapie cu antibiotice tintite timp de 2 saptamani b. ablatii articulare chirurgicale :*sinovectomii c. recoltari bacteriologice d. terapie cu antibiotice cu spectru larg timp de #, zile e. chirurgie de debridare

16#. Crmatoarele afirmatii sunt false in legatura cu


terapia osteoporozei: a. 4n cazul undei fracturi vertebrale se incepe tratamenul daca scorul este (-2 b. 4n cazul unei fracturi nonvertebrale se incepe daca scorul este (-2 c. 4n cazul unei fracturi vertebrale se incepe daca scorul este (-1 d. Se propune tratamentul daca in cazul unei fracturi la nivelul incheieturii mainii scorul este (-1 e. Se propune tratament daca se gaseste un conte%t clinic de osteoporoza 7femei la menopauza$cel putin un factor de risc clinic.

139. Managementul pancreatitei cronice presupune.


a. b. c. d. e. Monitorizarea morfologica prin 'MB pancreatic Sevra-ul alcoolic si tabagic 4nsulinoterapia este rar necesara "nzimoterapie cu enzime pancreatice 5rena-ul transgastric al eventualelor pseudochiste

16,. "%plorari biologice in urgenta$ de prima intentie$


in caz de infarct cerebral sunt$ cu e%ceptia. a. holter ecg 2#-#6 ore b. bilant lipidic c. serologie hiv d. 2emoleucograma e. hemostaza

16). Caracterizeaza e%amenul imagistic in traumatismul


hepatic. a. ecografie insotita de CT in caz de instabilitate hemodinamica b. hemoperitoneu c. pneumoperitoneu d. hematom$ fracturi$ contuzii e. leziuni ale venelor suprahepatice$ venei porte$ arterei hepatice

161. > deplasare conform clasificarii lui Jarden


cuprinde. a. Jarden 4: valgus7angrenata8 b. Jarden 44: fara deplasare 7angrenata. c. Jarden 444:varus cu persistenta unui angrena- al articulatiei posterioare d. Jarden 444: varus cu verticalizarea traveelor osoase e. Jarden 4/: varus cu ruptura completa 7oblicitatea traveelor8

161. 4n leagatura cu tratamentul si monitorizarea


tumorilor hepatice benigne sunt adevarate urmatoarele a. 2emangioamele nu se opereaza decat e%ceptional si nu se monitorizeaza b. 2iperplazia nodulara focala se va e%ciza chirurgical din cauza riscului de transformare maligna c. Chistul biliar nu se opereaza niciodata si nici nu se monitorizeaza d. 4n adenomul hepatic$ se recomanda un tratament cu estroprogestative e. 2iperplazia nodulara focala nu se opereaza daca disgnosticul este sigur

163. Crm@toarele afirmaii sunt adev@rate despre


sindromul ;allenberg: a. "ste un sindrom cerebelos b. "ste un sindrom altern c. 5e partea leziunii pacienii pot prezenta anestezia hemifeei secundar@ afect@rii nervului trigemen d. 5e partea opus@ leziunii pacienii pot prezenta anestezie termoalgezic@ a hemicorpului$ f@r@ afectarea fetei e. "ste secundar ischemiei dorsopontine

162. Triada Charcot consta in:


a. b. c. d. e. 5urere biliara 4cter Aparare musculara &ebra Crini hipocrome

166. Moartea fetala intrauterina poate avea urmatoarele


etiologii: a. 2'0 b. Anomalii cromozomice c. Consum de substante to%ice d. Sindromul transfuzor-transfuzat e. Chisturi ovariene

16!. ?n cancerul de rect superior tratamentul chirurgical


const@ An: a. amputaFie de rect abdomino-perineal@ b. olectomie stEnga si rezecFie parFial@ a rectului 7, cm sub tumor@8 c. limfadenectomie cu ligatura vaselor mezenterice inferioare

169. M@surile de neuroprotecie An cadrul


managementului unei hemoragii meningiene nontraumatice sunt:

14

a. b. c. d. e.

Combaterea hipertensiunii Combaterea edemului Combaterea hiperglicemiei Combaterea hipertermiei Combaterea hipotensiunii

a. b. c. d.

19). 0entru a preveni e%tinderea septica spre o situatie de


urgenta$ tratamentul initial al partilor moi trebuie sa fie respectat: a. bai septice de 2 ori pe zi b. terapie cu antibiotice 7penicilina. timp de 2) zile si bai septice de 2 ori pe zi c. terapie cu antibiotice dupa e%cizia completa$ chiar si in absenta semnelor generale d. terapie cu antibiotice 7penicilina. timp de 1) zile si bai septice de # ori pe zi e. chirurgie de debridare

e.

Semne de afectare a trunchiului cerebral Afectare senzitiv@ sau motorie pe hemicorpul contralateral leziunii Afectarea senzitiv@ sau motorie pe hemicorpul de aceeaGi parte cu leziunea Afectarea nervilor cranieni de partea controlateral@ cu leziunea Afectarea nervilor cranieni de aceeaGi parte cu leziunea

191. "%aminari biologice de realizat in urgenta in cazul


unui infarct cerebral sunt: a. ionograma sanguina b. hemostaza c. bilant hepatic d. troponina 4 e. hemoleucograma

191. 5espre infecFiile de plag@ operatorie$ din cadrul


infecFiilor nosocomiale$ se poate afirma a. 'eprezinta pEn@ la 1,I dintre infecFiile nosocomiale b. Se caracterizeaz@ prin semne clinice c. Apar semne radiologice d. Apar semne biologice e. 'eprezint@ 1)I dintre infecFiile nosocomoiale

193. Crm@toarele semne pot face parte din semiologia


infarctelor lacunare. a. Mic@ri coreice b. 2emiparez@ i ata%ie An cazul afect@rii coronei radiata c. 2emianestezie izolat@ An cazul afect@rii talamusului d. 2emiplegie pur@ An cazul afect@rii capsulei interne e. 'edoare de ceaf@

192. 5espre infectia spontana a lichidului de ascita sunt


adevarate urmatoarele. a. 0MB ( 2,)*mm! in ascita b. &recvent culturile sunt negative c. Se face perfuzie cu albumina in zilele 1 si ! d. 0oate aparea hipotermine e. Apare constipatie

196. Crmatoarele afirmatii sunt false$ cu e%ceptia.


a. b. c. d. 0articularitatile terapeutice ale fracturilor la copil sunt legate de crestere. =inetoterapia este o metoda terapeutica fecvent utilizata la copii. 0reventia tromboembolica nu poate fi indicata la copil. Tratamentul fracturilor la copii este cel mai frecvent ortopedic. 4moblizarea in aparat gipsat$ cu sau fara reductie sub anestezie$ este ce mai utilizata la copil.

19!. Sunt adevarate urmatoarele afirmatii in legatura cu


terapia osteoporozei: a. Teriparatidul se administreaza in-ectabil subcutan in doza de !) micrograme b. Teriparatidul este contraindicat in boala 0aget c. 'anelatul de strontiu se administreaza pe cale orala d. Alergia cutanata poate fi o reactie adversa la ranelatul de strontium e. Teriparatidul se administreaza in formele usoare

e.

199. 5espre infarctul sNlvian superficial sunt adev@rate


urm@toarele. a. 0acientul poate prezenta hemianopsie omonim@ lateral@ b. Semnele sunt ipsilaterale leziunii c. 5aca este afectat@ emisfera cerebral@ dominant@ pacientul prezint@ afazie d. 0acientul poate prezenta sindrom de emisfer@ cerebral@ minor@7afazie$ apra%ie. e. 5eficitul senzitivomotor este predominant localizat An centura pelvin@ i membrele inferioare

19#. Crm@toarele leziuni intracerebrale pot ap@rea An


conte%tul unei serologii 24/ pozitive. a. Sarcom =aposi b. Tuberculom c. Abces cu criptococ d. Meningiom petroclival e. Meningiom de unghi pontocerebelos

2)).

19,. Sindroamele alterne$ reprezint@

5espre infectia spontana a lichidului de ascita sunt adevarate urmatoarele$ cu e%ceptia. a. este o complicatie grava b. clinic se asociaza cu febra sau hipotermie c. nu poate aparea encefalopatie d. nu se poate a-unge la sindrom hepatorenal e. apare constipatie

15

16