Sunteți pe pagina 1din 5

1.

Administrarea de insulina in tratamentul PA e necesara la valori ale glicemiei de (pag428): A: 200 mg/dl B: sub 150mg/dl C: peste 250mg/dl D: peste 110mg/dl E: 2 0mg/dl Raspuns: C 2. !ratamentul durerii in PA se "ace cu (pag42#): A: mor"ina sau derivate mor"inice B: A$%& C: derivati salicilati D: ibupro"en E: aspirina Raspuns: A . 'espre tratamentele speci"ice in pancreatita acuta sunt adevarate urmatoarele cu e(ceptia (pag 42#): A: au ca obiectiv antagoni)area autodigestiei en)imatice a pancreasului B: utili)ea)a somatostatina sau octreotide C: au ca scop controlul secretiei pancreatice D: urmaresc neutrali)area mediatorilor in"lamatiei E: sonda de aspiratie na)o*gastrica Raspuns E 4. $ndicatiile propuse pt reali)area unui +! in PA sunt urmatoarele cu e(ceptia (pag 415): A: diagnostic clinic incert (primele ,2 de ore) B: -iperamila)emie.semne clinice de PA severa C: scor /anson 0 sau scor Apac-e $$ 0 8 D: absenta raspunsului terapeutic dupa ,2 de ore de tratament conservator E: ameliorare clinica Raspuns: E 5. +riteriile de stabilire a gravitatii in PA sunt urmatoarele cu e(ceptia (pag 418): A: terenul pacientului: mai mult de 80 de ani1 obe)itate B: scorurile bioc-imice si clinice(/anson si $mrie) peste valoarea prag de C: concentratia serica a proteinei + reactive D: scorul de re)onanta magnetica 2alt-a)ar E: criterii bioc-imice si clinice de insu"icienta viscerala Raspuns: D 3. +u ce boli care au o componenta autoimuna poate "i asociata pancreatita acuta4 (pag 40,) A: Pem"igus bulos B: 5or"eea generali)ata C: +olangita sclero)anta primitiva D: 6itiligo E: 2oala celiaca /aspuns: +

,. &tadiul 7+7 al clasi"icarii tomodensitometrice /anson si 2alta)ar este repre)entat de: (pag. 420) A: pancreas normal B: cresterea in volum a pancreasului cu conservarea conturului glandei C: pancreas -eterogen si densi"icare a grasimii peripancreatice D: pre)enta unei colectii peripancreatice E: pre)enta mai multor colectii lic-idiene peripancreatice si la distanta de pancreas Raspuns: C 8. &imptomul ma8or pre)ent in cadrul tabloului clinic al pancreatitei acute este repre)entat de: (pag. 410*411) A: durere B: greturi C: "ebra D: varsaturi bilioase E: ta-icardie Raspuns: A #. 9ermenii responsabili de in"ectia necro)elor pancreatice sunt repre)entati cel mai "recvent de: (pag. 424) A: bacterii 9ram*po)itive B: bacterii 9ram*negative C: bacterii anaerobe D: virusuri E: "ungi Raspuns: B 10. &corul /anson ia in calcul urmatorii parametrii cu e(ceptia: (pag. 418) A: 9licemia B: 6arsta C: :'; D: !9P E: !9< Raspuns: E 11. =n pseudoc-ist pancreatic sub 3 cm: (pag. 4 5) A: necesita antibioterapie curativa> B: necesita interventie c-irurgicala de rutina> C: necesita imediat drena8 percutanat g-idat prin ec-ogra"ie sau tomogra"ie computeri)ata D: necesita derivatie digestiva : c-isto8e8unoanastomo)a sau c-istogastroanastomo)a> E: aproape 8umatate din ele regresea)a spontan daca nu e(ista o comunicare cu canalul pancreatic Raspuns: E 12. +ea mai sensibila si mai speci"ica do)are in diagnosticul biologic al pancreatitei acute este: (pag. 41 ) A: cresterea lipa)emiei B: cresterea amila)emiei C: cresterea 6&;

D: cresterea bilirubinemiei E: cresterea amila)uriei Raspuns: A 13. <biectivul tratamentului medical in tratamentul pancreatitelor acute este: (pag. 428) A: restabilirea volemiei si balantei -idroelectrolitice B: scaderea per"u)iei tisulare C: cresterea consumului de o(igen D: administrarea de antibiotice E: analge)ia Raspuns: A 14. &tadiul 727 al clasi"icarii tomodensitometrice 2A:!;A?A/ e repre)entat de: (pag. 420) A: pancreas normal B: marire "ocala sau di"u)a a pancreasului C: in"lamarea pancreasului si a grasimii peripancreatice cu pierderea conturului D: pre)enta unei colectii peripancreatice E: pre)enta mai multor colectii lic-idiene peripancreatice si la distanta de pancreas Raspuns: B 15. &tadiul 7'7 al clasi"icarii tomodensitometrice 2A:!;A?A/ e repre)entat de: (pag. 420) A: pancreas normal B: cresterea in volum a pancreasului cu conservarea conturului glandei C: in"lamarea pancreasului si a grasimii peripancreatice cu pierderea conturului D: pre)enta unei singure colectii peripancreatice E: pre)enta mai multor colectii lic-idiene peripancreatice si la distanta de pancreas Raspuns: D 13. 'in punct de vedere mor"opatologic "orma edematoasa a pancreatitei acute presupune: (pag. 40#) A: abcese pancreatice B: abcese peripancreatice C: pancreas marit de volum prin edem interstitial1 dilatatie capilara si in"iltrat in"lamator D: sec-estre pancreatice E: le)iuni -emoragice si necrotice Raspuns: C 17. &tadiul 7A7 al clasi"icarii tomodensitometrice 2A:!;A?A/ e repre)entat de: (pag. 420) A: pancreas normal B: cresterea in volum a pancreasului cu conservarea conturului glandei C: in"lamarea pancreasului si a grasimii peripancreatice cu pierderea conturului D: pre)enta unei colectii peripancreatice E: pre)enta mai multor colectii lic-idiene peripancreatice si la distanta de pancreas Raspuns: A 18. &tadiul @ al clasi"icarii tomodensitometrice 2A:!;A?A/ e repre)entat de: (pag. 420) A: pancreas normal B: cresterea in volum a pancreasului cu conservarea conturului glandei

C: in"lamarea pancreasului si a grasimii peripancreatice cu pierderea conturului D: pre)enta unei colectii peripancreatice E: pre)enta mai multor colectii sau pre)enta de bule de ga) in interiorul unei colectii Raspuns: E 19. $n pancreatita acuta1 radiogra"ia abdominala simpla poate evidentia urmatoarele aspecte : (pag. 414) A: disparitia umbrei psoasului B: distensia primei anse 8e8unale A Bansa sentinelaC> C: aerocolie di"u)a D: ascensiunea -emidia"ragmului drept E: imagine -idroaerica suprapusa pe aria de proiectie a "icatului Raspuns: B 20. =rmatorul aspect ecogra"ic il intalnim in pancreatita acuta la debut: (pag. 414) A: calci"icari pancreatice di"u)e la nivelul glandei pancreatice B: glanda pancreatica marita de volum cu ecogenitate diminuata C: reducerea dimensiunilor glandei pancreatice cu dilatarea canalului pancreatic principal D: cresterea ecogenicitatii parenc-imului glandular E: aspect -eterogen al grasimii peripancreatice1 colectii peripancreatice Raspuns: B 21. +are dintre urmatorii parametrii nu intra in componenta scorului $mrie de evaluare a prognosticului unei pancreatite acute: (pag. 418) A: leucocito)a> B: glicemia> C: varsta> D: potasiul seric> E: !9P Raspuns: D 22. +are dintre urmatoarele nu repre)inta complicatie a pancreatitei acute : (pag. 422) A: in"arct entero*me)enteric> B: pseudoc-istul pancreatic> C: accidentul vascular cerebral> D: necro)a pancreatica> E: necro)a coledocului distal Raspuns: C 2 . &omatostatina si <ctreotidul reali)ea)a (pag. 42#) A: stimularea secretiei gastrice> B: in-ibarea en)imelor pancreatice> C: controlul secretiei pancreatice> D: in-ibarea migrarii neutro"ilelor> E: neutrali)area mediatorilor in"lamatiei. Raspuns: C 24. +ea mai "ecventa etiologie a pancretitei acute la varstnici de se( "eminin este: (pg. 405*403) A: alcool>

B: litia)a biliara> C: tulburari metabolice> D: in"ectia virala> E: -iperparatiroidism. Raspuns: B 25. Colangiopancreatogra ia en!oscopica retrogra!a nu este in!icata pentru "pag 41#$ 430$ 431%: A: diagnosticul pancreatitei acute 2: diagnosticul anomaliilor canaliculare pancreatice +: diagnosticul litia)ei coledociene ': tratamentul litia)ei coledociene @: inlocuirea c-irurgiei precoce in pancreatita acuta asociata cu icter/sepsis biliar Raspuns: A 2#. +ontaminarea bacteriana a necro)ei pancreatice se controlea)a prin: (pag 425) A: Punctia aspirativa "ina percutana g-idata imagistic B: :aparoscopie C: %ecrosectomie si cultura bacteriana D: $nsamintare din lic-idul peritoneal E: Abordul retroperitoneal sub videoscopie Raspuns: A 27. Pseudoc-istul pancreatic: (425*423) A: este o colectie seroasa strict intrapancreatica B: apare secundar edemului pancreatic C: poate aparea si la cateva luni dupa pancreatita acuta D: se de)volta predominant la nivelul capului pancreatic E: are pereti proprii Raspuns: C