Sunteți pe pagina 1din 7

1. Icterul neonatal apare: (pg 278) A. in prima zi de viata B. intre a cincea zi si a zecea zi de viata C.

intre a doua zi si a cincea zi de viata D. dupa o saptamana de viata . intre a sasea zi si a noua zi de viata
Raspuns: C

2. Diagnosticul neinvaziv al sindromului Budd!C"iari este pus de : (pg 28#) A. $%& B. punctie 'iopsie "epatica C. C( D. ecogra)ie a'dominala com'inata cu Doppler . radiogra)ia
Raspuns: D

Raspuns: E

*. In care dintre urmatoarele tul'urari "epatocelulare+ icterul nu este de tip o'structiv sau colestatic: (pg 27,!27,) A. "epatita alcoolica si steatoza alcoolica B. colestaza intra"epatica recurenta 'enigna C. colangita sclerozanta primitiva D. ciroza 'iliara primitiva . icterul indus de acidul )lavaspidic -. A'senta completa a glucuronil trans)erazei caracterizeaza icterul din: (pg 278) A. .indromul $otor. B. Ciroza 'iliara primitiva. C. .indromul Crigler &a//ar tip I. D. 0epatita alcoolica. . Colangiocarcinom. 1. 2n pacient ce prezinta un icter progresiv cu nuanta verzuie+scadere ponderala+scaune ac"olice "em pozitive si o vezicula 'iliara palpa'ila la e3amenul )izic ne orienteaza spre urmatorul diagnostic: (pg 28#) A. "epatocarcinom B. "epatita cronica grava C. ciroza 'iliara D. carcinom ampular . colangita sclerozanta 4. Icterul )iziologic neo natal este determinat de: (pg 278) A. 5eziuni "epatocelulare. B. 0emoliza. C. De)icit tranzitor de glucuronil trans)eraza. D. %al)ormatii 'iliare. . .tare septica 7. Cel mai )recvent simptom asociat cu colestaza cronica este: (pg 27,)

Raspuns: C

Raspuns: D

Raspuns: C

Raspuns: C

A. durerea a'dominala B. icterul C. pruritul D. altralgii . )e'ra 8. Care dintre urmatoarele a)irmatii legate de producerea icterului este )alsa: (pg 278) A. poate apare prin supraproductie de 'iliru'ina B. se poate datora captarii "epatice scazute C. se produce prin preluare "epatica crescuta D. se poate datora con/ugarii "epatice scazute . se poate datora e3cretiei scazute a 'iliru'inei in 'ila ,. Inelele 6a7ser!8leisc"er sunt speci)ice pentru: (pg 28#) A. ciroza alcoolica B. sindrom 9il'ert C. colangiocarcinom D. carcinom de cap de pancreas . 'oala :ilson 1#. Cea mai )recventa cauza de urina gal'en maronie intensa + e3ceptand urina concentrata este : (pg 278) A. 'iliru'inuria B. por)iria C. "emoglo'inuria D. ocronoza . melanomul

Raspuns: C

Raspuns: E

Raspuns: A

11. In conditii normale+ e3cretia urinara zilnica de uro'ilinogen nu depaseste: (pg 274) A. * mg B. 8 mg C. - mg D. 4 mg . 1 mg
Raspuns: C

12. 2rmatoarele situatii se asociaza cu risc crescut de icter nuclear+ cu o e3ceptie (pg 274) A. "emoliza B. alcaloza meta'olica C. "ipoal'uminemia D. unele medicamente . e3cesul de acizi grasi li'eri
Raspuns: B

1*. A)ectarea e3cretiei 'iliru'inei este )recventa in ciroza de orice etiologie in stadiul tardiv+ dar apare mult mai devreme intr!un caz: (pg 27,) A. Ciroza alcoolica B. Ciroza virala B

Raspuns: D

C. Ciroza virala C D. Ciroza 'iliara primitiva . Boala :ilson 1-. 0iper'iliru'inemie predominant con/ugata apare in urmatoarele situatii cu e3ceptia: (pg. 2*1) A. icter neonatal B. o'structie intraductala C. carcinom pancreatic D. sindrom $otor . icter colestatic de sarcina

Raspuns: A

11. Care dintre urmatoarele )orme de icter evolueaza cu 'iliru'inurie: (pg 278) A. icterul din colangita sclerozanta B. sindromul 9il'ert C. sindromul Crigler!&a//ar tip I D. icterul "emolitic . icterul neonatal
Raspuns: A

Raspuns: D

14. Care dintre urmatoarele a)irmatii privitoare la 'iliru'ina delta ('iliproteina) sunt adevarate: (pg 271) A. reprezinta o )orma de 'iliru'ina necon/ugata B. este legata reversi'il+ necovalent de al'umina C. este e3cretata prin rinic"i D. reprezinta 'iliru'ina con/ugata legata covalent+ ireversi'il de al'umina . are un timp de in/umatatire scurt si dispare rapid din ser 17. .indromul $otor se caracterizeaza prin: (pg 278) A. icter prin captare "epatica scazuta a 'iliru'inei B. icter prin con/ugare scazuta a 'iliru'inei C. icter prin eritropoeza ine)icienta D. a)ectarea e3cretiei "epatice a 'iliru'inei . icter prin compresia ductelor 'iliare 18. In legatura cu e3cretia renala a 'iliru'inei sunt adevarate urmatoare a)irmatii: (pg 274) A. urina contine 'iliru'ina detecta'ila doar prin procedee spectro!)otometrice sensi'ile B. e3ista un proces de secretie tu'ulara pentru 'iliru'ina necon/ugata C. sarurile 'iliare scad )iltrarea glomerulara a 'iliru'inei con/ugate D. prezenta 'iliru'inei in urina apare doar in "iper'iliru'inemiile necon/ugate . 'iliru'ina necon/ugata este )iltrata la nivelul glomerulilor renali 1,. .caunele ac"olice pledeaza pentru: (pg 271) A. Icter din sindromul $otor B. Icter din "epatocitoliza C. Icter din sindromul 9il'ert D. Icter cu 'iliru'inemie predominant con/ugata

Raspuns: D

Raspuns: A

Raspuns: D

. Icter cu 'iliru'inemie predominant necon/ugata

Raspuns: A

2#. ; activitate moderat scazuta a glucuronil!trans)erazei apare in: (pg 278) A. sindromul Crigler!&a//ar tip ll B. sindromul $otor C. icter neonatal D. sindromul Crigler!&a//ar tip l . sindromul 9il'ert

21. Care dintre urmatoarele a)irmatii legate de "iper'iliru'inemia predominant con/ugata din 'oala "epatocelulara si colestatica "epatica este )alsa: (pg 27,) A. se poate produce prin ocluzia canaliculelor de catre 'ila ingrosata B. se poate produce prin ocluzia canaliculara de catre "epatocitele um)late C. se poate produce prin o'structia ductelor 'iliare intra"epatice terminale prin celule in)lamatorii D. se poate produce prin scaderea permea'ilitatii mem'ranei "epatocelulare . se poate produce prin in"i'itia speci)ica a proteinelor de transport mem'ranare
Raspuns: D

22. In a)ectiunile 'iliare e3tra"epatice asociate cu icter o'structiv concentratia de 'iliru'ina creste+ ulterior atingandu!se un platou< precizati la ce nivel se situeaza acesta (pg 27,) A. *!- mg=dl B. *#!-# mg=dl C. 1!1# mg=dl D. 1#!11 mg=dl . 2#!21 mg=dl
Raspuns: B

Raspuns: D

2*. Icterul asociat cu prezenta scaunelor ac"olice si "em!pozitive (scaune >de argint>) se intalneste in: (pg 27,) A. "epatita acuta virala B. 'oala "epatica alcoolica C. carcinomul "epatocelular primitiv D. carcinomul ampular . "emangiom "epatic 2-. Ce diagnostic sugereaza la un pacient icteric palparea unei vezicule 'iliare destinse+ nedureroase ? (pg 28#) A. 5itiaza coledociana. B. Colecistita acuta. C. ;'structie 'iliara distala prin tumora maligna. D. Colangiocarcinom. . Colangita.

Raspuns: C

21. @alorile normale ale )ractiunii directe sau con/ugate a 'iliru'inei masurate prin teste clinice de rutina sunt estimate la: (pg 271) A. #+*!1 mg=dl B. #+1!#+1 mg=dl

Raspuns: B

C. #+1!1 mg=dl D. #+*!#+4 mg=dl . #+1!1+1 mg=dl 24. Arezenta 'iliru'inuriei marcate este un semn pentru: (pg 27,) A. Ciroza "epatica B. 0epatita acuta C. 0emoglo'inopatie D. ;'structia 'iliara completa . .indromul 9il'ert 27. Diagnosticul di)erential clinic al carotenomiei )ata de icter se pune pe: () A. culoarea portacalie a tegumentelor< B. culoarea rosiatica a sclerelor< C. culoarea gal'en pai tegumentelor< D. a'senta coloratiei sclerelor< . mirosul caracteristic la tegumentelor. 28. Care este cea mai )recventa cauza de crestere usoara a 'iliru'inei necon/ugate (pg 28#) A. anemia "emolitica autoimuna B. resor'tia unui "ematom voluminos C. anemia "emolitica microangiopatica D. sindromul 9il'ert . "epatita acuta 2,. .indromul ductului 'iliar disparut nu apare in (pg 281) A. .IDA B. dupa iradiere C. dupa tratament anticonvulsivant D. in colangita sclerozanta primara . in invectia cu @C% *#. In sindromul ductului 'iliar disparut+ cand ta'loul clinic este mai sugestiv pentru colestaza sau ciroza 'iliara+ calea cea mai directa pentru diagnostic este )urnizata de: (pg 281) A. Colangiopancreatogra)ia endoscopica retrograda. B. Biopsia "epatica. C. cogra)ia a'dominala. D. Colangiogra)ia trans"epatica. . Computertomogra)ie. *1. Coloratia icterica a tegumentelor+ sclerelor si mucoaselor devide vizi'ila cand nivelul plasmatic al 'iliru'inei depaseste: (pg 271) A. 1!1+1 mg=dl B. 2!2+1 mg=dl C. -!1 mg=dl

Raspuns: D

Raspuns: D

Raspuns: D

Raspuns: D

Raspuns:B

D. *+1!- mg=dl . 1+1!2 mg=dl


Raspuns: B

*2. Concentratia serica normala a 'iliru'inei directe sau con/ugate este: (pg 271) A. 2+1 ! 4+8 micromol=l B. 7+* ! 22 micromol=l C. 2+1 ! 1#+1micromol=l D. 1+7 ! 8+1 micromol=l . *+* ! 7+1 micromol=l
Raspuns: D

Raspuns: E

**. Arecizati care din urmatoarele reprezinta o cauza atat de "iper'iliru'inemie con/ugata cit si necon/ugata: (pg 278) A. pancreatita B. "emo'ilia C. litiaza 'iliara D. .dr. Crigler!&a//ar de tip.1 . starile septice *-. Concentratiile serice normale ale 'iliru'inei varieaza intre: (pg 271) A. 2!1# micromol=l B. 7!22 micromol=l C. 1!17 micromol=l D. 2#!1- micromol=l . **!71 micromol=l *1. Care dintre urmatoarele cauze nu produce scaune acolice "em!pozitive (scaune de argint): (pg 27,) A. carcinomul ampular B. carcinomul periampular C. colangiocarcinomul D. "epatocarcinomul . carcinomul pancreatic invaziv in caile 'iliare

Raspuns: C

Raspuns: D

*4. Concentratiile serice normale ale 'iliru'inei variaza intre: (pg 271) A. #+1!1+1 mg=dl B. #+1!1 mg=dl C. 1!2 mg=dl D. #+*!1 mg=dl . 1!1+1 mg=dl
Raspuns: D

*7. 2n pacient cu o nuanta verzuie a icterului ce asociaza scadere ponderala+adenopatii si splenomegalie spre ce a)ectiune ne poate orienta: (pg 28#) A. colangiocarcinom B. carcinom ampular C. carcinom periampular D. "epatita cronica grava

Raspuns: E

. cancer pancreatic