Sunteți pe pagina 1din 4

MANAGERUL

Managerul este o persoana care in virtutea sarcinilor, competentelor si responsabilitatilor postului ocupat adopta decizii si initiaza actiuni prin care influenteaza comportamentul altor persoane. Managerul poate fi o persoana sau un grup de personae (organisme participative de management). In ipostaza de manager se afla nu numai cel care conduce firma (managerul general) ci si alte persoane situate ierarhic superior sau inferior pozitiei ocupate de manager: Adunarea generala a actionarilor; Consiliul de administratie; Administratorul unic; Managerul general; Managerii e ecutivi (economic, commercial); !efii de compartimente.

Managerul se deosebeste de e ecutanti in sensul ca: "l trebuie sa fie concomitant un bun specialist in domeniul in care s#a pregatit si un profesionist in management; Munca managerului are un caracter inedit prin situatiile in care acesta este pus si este solicitat sa decida; $onderea cunostintelor de management este superioara cu cele detinute de e ecutanti; %biectivele ce ii revin sunt superioare obiectivelor subordonatilor (sarcinile, competentele, responsabilitatile) atat cantitative cat si prin importanta lor. Competenta unui manager poate fi abordata din doua puncte de vedere: &. Competenta acordata (autoritate oficiala) reprezinta libertatea decizionala (dreptul de decizie) al titularului postului de management pentru rezolvarea problemelor cu care se confrunta domeniul condus;

'. Competenta propriu#zisa (autoritatea personala) vizeaza cunostintele, calitatile si aptitudinile pe care ocupantul unui post de management trebuie sa le posede pentru e ercitarea autoritatii cu care a fost investit. a) Competenta profesionala e primata prin cunostintele profesionale (partea stiintifica) si calitatile, aptitudinile profesionale (a e ecitarii profesiei de baza); b) Competenta manageriala data de cunostintele de management (stiinta) si calitatile si aptitudinile manageriale (arta managementului). %rice proces managerial implica eforturi si efecte. (in compararea acestora rezulta sau nu eficienta muncii managerului. "ficienta muncii managerului implica: (erularea tuturor actiunilor in care este implicat managerul; Comensurarea eforturilor pe care le solicita aceste actiuni: consum de timp, consum de resurse material, financiare, umane; Identificarea cu precizie a efectelor directe si indirecte si anume: sporuri de profit, sporuri de venituri (cifra de afaceri), economie de cheltuieli, economie la salarii, economie la numarul de personal. "ficacitatea unui manager este data de masura in care acesta reuseste sa: $lanifice corespunzator activitatile domeniului condus; %rganizeze domeniul condus astfel incat obiectivele asumate sa poata fi indeplinite; Armonizeze deciziile si actiunile personalului din subordine (pentru realizarea obiectivelor); Controleze munca acestora (in functie de rezultatele obtinute); "valueze aceste rezultate, sa afle cauzele care au provocat abateri pozitive si negative si sa adopte decizii de corectie.

DEFICIENTE IN UTILIZAREA INFORMATIILOR (pentru cine nu a primit la curs acest material) )na dintre cele mai importante deficiente referitoare la informatie este dezinformarea. (ezinformarea se prezinta sub mai multe forme: a) (istorsiunea; b) *iltra+ul; c) !curtcircuitarea. Distorsiunea este modalitatea de modificare partiala, neintentionata a mesa+ului sau continutului unei informatii pe parcursul culegerii, prelucrarii si transmiterii de la emitator la receptor (se culeg, se prelucreaza si se transmit in mod neintentionat mesa+e sau informatii eronate). Cauze: " istenta unor circuite lungi; (eficiente in pregatirea persoanelor implicate in miscarea informatiei; ,ivelul tehnic scazut al mi+loacelor de tratare a informatiilor; !tocarea si manipularea negli+enta a suportilor de informatii;

Filtrajul este o forma a dezinformarii prin care se modifica in mod intentionat, partial sau total, mesa+ul sau continutul informatiilor, pe parcursul inregistrarii, prelucrarii si transmiterii acestora. Cauze: Interventia unor persoane pe parcursul inregistrarii, transmiterii si prelucrarii informatiilor, care au intersul ca beneficiarul informatiei sa primeasca un mesa+ schimbat; (orinta unor anga+ati de a se prote+a impotriva unor sanctiuni; Interesul unor anga+ati de a#si asuma meritele altora; Managerul nu isi e ercita atributiile de control.

(istorsiunea si filtra+ul duc la diminuarea calitatii deciziilor, la scaderea eficientei muncii si la deteriorarea relatiilor de munca.

Scurtcircuitarea este forma a dezinformarii prin care unele persoane sau subdiviziuni organizatorice sunt eliminate intentionat din circuitul sau fl-u ul informational. Cauza: Intentia unor personae de a mari viteza de deplasare a informatiei prin eliminarea unor puncte de prelucrare. .ipsa unui volum suficient de date si informatii duce la decizii insuficient fundamentate.

S-ar putea să vă placă și