Sunteți pe pagina 1din 1

Norvegia si Italia pozitia economico-geografica:-Ambele tari sint state peninsulare,situate pe continentul European.

-Ambele tari fac parte din Organizatia Natiunilor Unite (ONU si Organizatia!ratatului Atlanticuluide Nord (NA!O Ambele tari au o amplasare fizico-geografica favorabila.-"ozitia geografica a abelor tari afavorizat dezvoltarea pisciculturei#eosebiri$ Norvegia este asezata in Europa Nordica (peninsula %candinava .Italia este situata in Europa de %ud(peninsula Italic& si cuprinde si de asemenea 'ncon(oar& dou&enclave independente: %an )arino i*atican. + Norvegia: %uprafata: ,+, -./ 0m1 si este impartita in $2 districte.Italia:%uprafata: ,3$.,+,0m1,esteimpartitain$3+provincii,grupatein+3deregiuni., Norvegia:*ecini:4usia(la$250m, 6inlanda(la-$50m, %uedia(la$5$2 0m.-OceanulAtlantic()areaNordului,)areaNorvegiei,siOceanulArctic()area7arents 8la+5.30mItalia: *ecini: 6ranta (.$.0m 9 Elvetia(-$/0m , Austria (:$.0m 9 %lovenia(+$/0m .-)area Adriatica9 )area Ionica9 )area )editerana9 )area !ireniana (-:.50m 9 N-are iesiredirecta la ocean.;onditii si resurse naturale:-Ambele state dispun de un relief muntos(Italia este str&b&tut& de )un<ii Apenini,dar este mai ales asociat& cu doi faimo=i vulcani: acumadormitul *ezuviu 'n apropriere de Napoli =i activul Etna 'n %icilia. ( Norvegia este o <ar& muntoas&, str&b&tut& de Alpii %candinavici, mun<i vec>i, 'n mare parteeroda<i. ;ele mai importante piscuri sunt : ?littertind (+:3. m , %n@>etta (++/5 m , 4ondane(+$/, m , ?austa ($//, m , 7orge ($-3, m . Ambele tari dispun de resurse piscicole, datorita faptului ca au iesire la mai multe mari aleoceanului planetar.-Ambele tari nu dispun de o retea densa de riuri(I!:4e<eaua de r'uri nu este dens&, cele mai important fiind r'ul "ad cu afluen<ii s&i. Alte rAuricunoscute sunt !ibrul, Adige =i Arno. (Norv: Norvegia nu are o re<ea de r'uri prea dens&, principalele fiind : ?lomma, Otra, Bagen,Clar, !ana. #eosebiri:$ ;lima Italiei este temperat maritim& 'n prima (um&tate a teritoriului pornind de lacontinent =i subtropical& mediteraneean& 'n centrul =i sudul pentinsulei.;lima Norvegiei este temperat& oceanic&, relativ bl'nd, influen<at& de ;urentul ?olfului.;antitatea anual& de precipita<ii este de /33 mm, doar 'n partea vestic& a <&rii ea fiind de +333mm, din cauza maselor de aer cu presiune atmosferoc& sc&zut& din Oceanul Atlantic. )a(oritatea porturilor nu 'ng>ea<& iarna, dar multe regiuni au cel pu<in , luni cu z&pad& pe an. Dn nordul <&rii,de eEemplu la !roms@, soarele nu este vizibil 'ntre noiembrie =i ianuarie.+ I!: 4ezervele de gaze naturale =i de petrol sunt ne'nsemnate. #e aceea petrolul esteimportat din Orientul )i(lociu =i Bibia =i prelucrat 'n centre ca: )ilazzo, ;remona,4avenna, "orto )arg>era, Bivorno, )antova, 4oma.norv: "rincipalele resurse minerale intalnite in Norvegia sunt petrolul si gazele naturaleintalnite in )area Nordulul., It: Fara nu este bogat& nici 'n celelalte resurse minerale, cu eEcep<ia sulfului, marmurei =ia zincului. Norvegia dispune de bogate resurse de subsol : minereuri de fier, cupru, zinc, plumb, molibden =ide un substan<ial poten<ial >idroenergetic.