Sunteți pe pagina 1din 3
T est recapitulativ BREVIAR TEORETIC   TITLUL CONŢINUTULUI   EXEMPLE, EXPLICAŢII   10

T est recapitulativ

BREVIAR TEORETIC

T est recapitulativ BREVIAR TEORETIC   TITLUL CONŢINUTULUI   EXEMPLE, EXPLICAŢII   10
T est recapitulativ BREVIAR TEORETIC   TITLUL CONŢINUTULUI   EXEMPLE, EXPLICAŢII   10
T est recapitulativ BREVIAR TEORETIC   TITLUL CONŢINUTULUI   EXEMPLE, EXPLICAŢII   10
 

TITLUL CONŢINUTULUI

 

EXEMPLE, EXPLICAŢII

 

10

Divizibilitatea în N

Un număr natural este divizibil cu un alt număr natural dacă restul împărţirii dintre cele două numere este egal cu zero.

Dacă avem m d sau divizorul lui m.

d

m

 

atunci: m este multiplul lui d şi d este

Exemplu:

D

12

{1;2;3;4;6;12}

.

Exemplu:

M

3

{0;3;6;9;

 

;3

n

;

 

}

.

11

Criteriile de divizibilitate

bc 2 dacă c = 0, sau 2, sau 4, sau 6, sau 8.

a

bc 5

a

dacă c = 0, sau 5.

 

a

bc 10 dacă c = 0.

bc 3 dacă a+…+b+c se împarte exact la 3.

a

bc 9 dacă a+…+b+c se împarte exact la 9.

a

a bc 4 dacă bc 4 .

 

12

Proprietăţile divizibilităţii (cele mai uzuale)

Dacă avem

m d atunci şi ( k m )d .

 

Dacă

avem

m m   d d

şi n d atunci şi ( m n )d .

 
 

Dacă avem

şi

m e

 

iar ( d , e ) 1, atunci şi m ( d e ) .

13

Numere prime şi numere compuse

Numere prime sunt numere care au doar doi divizori: pe 1 şi pe el însuşi. Exemple: 2, 3, 5, 7, 11, etc.

Numere compuse sunt numere care au cel puţin trei divizori. Exemple: 6, 12, 15, etc.

14

Numere pare şi numere impare

Numere pare sunt numere divizibile cu 2. Forma de scriere a

acestora

este 2 k ,

k N .

 
 

Numere impare sunt numere nedivizibile cu 2. Forma de

scriere a acestora este 2 k 1 sau

2 k 1,

k N .

15

Numere prime între ele

Numere prime între ele sunt numere care au ca divizor comun doar numărul 1. Exemple: 4 şi 9; 15 şi 19.

16

Descompunerea unui număr natural într-un produs de puteri de numere prime

Prin descompunerea unui număr natural într-un produs de puteri de numere prime se înţelege scrierea acestuia sub formă de produs de factori care la rândul lor nu se mai pot descompune.

Exemplu: 48 16 3

2

4

 

3.

 

17

C.m.m.d.c. şi c.m.m.m.c.

Pentru a afla c.m.m.d.c. şi c.m.m.m.c. se procedează astfel:

Se descompun în produs de puteri de numere prime numerele date:

 

4

3

 
 

180 48

2 2

2

3

2

5

 
 

Pentru a afla c.m.m.d.c. se iau factorii comuni (o singură dată) cu puterea cea mai mică şi se înmulţesc între ei:

 

(48,180)

 

2

2

3

12

.

Pentru a afla c.m.m.m.c. se iau factorii comuni şi necomuni (o singură dată) cu puterea cea mai mare şi se înmulţesc între ei:

 

[48,180]

2

4

3

2

5

240

.

 

18

Divizibilitatea în Z

Divizibilitatea în Z este asemănătoare cu divizibilitatea în N.

În Z:

{

D  

4

4;

2;

  

1;

1;

2;

4}

.

EXERCIŢII PROPUSE:

10

Divizibilitatea în N

1. Scrieţi toţi divizorii naturali ai numărului 18.

2. Scrieţi toţi divizorii naturali ai numărului 24.

3. Scrieţi toţi divizorii naturali ai numărului 49.

4. Scrieţi toţi primii 5 multiplii naturali ai numărului 3.

5. Scrieţi toţi primii 4 multiplii naturali ai numărului 5.

6. Scrieţi toţi primii 6 multiplii naturali ai numărului 7.

11

Criteriile de divizibilitate

1. Aflaţi toate numerele de forma 53 x divizibile cu 2.

2. Aflaţi toate numerele de forma 53 x divizibile cu 3.

3. Aflaţi toate numerele de forma x 3 x divizibile cu 3.

4. Aflaţi toate numerele de forma 53 x divizibile cu 4.

5. Aflaţi toate numerele de forma 53 x divizibile cu 5.

6. Aflaţi toate numerele de forma 53 x divizibile cu 9.

7. Aflaţi toate numerele de forma 54 x divizibile cu 9.

8. Aflaţi cel mai mare număr natural format din trei cifre diferite divizibil cu 2.

9. Aflaţi cel mai mare număr natural format din trei cifre diferite divizibil cu 3.

10. Aflaţi cel mai mare număr natural format din trei cifre diferite divizibil cu 9.

11. Aflaţi cel mai mic număr natural format din trei cifre diferite divizibil cu 3.

12. Aflaţi cel mai mic număr natural format din trei cifre diferite divizibil cu 9.

12

Proprietăţile divizibilităţii (cele mai uzuale)

1. Aflaţi cel mai mic număr natural divizibil cu 4 şi cu 9.

2. Aflaţi cel mai mic număr natural format din două cifre divizibil cu 3 şi cu 5.

 

3. Aflaţi cel mai mare număr natural format din două cifre divizibil cu 3 şi cu 4.

4. 5. 2 3a a  

Dacă

Dacă

b 5 demonstraţi că şi

numărul 7 a 5b 5 . şi numărul a 9b 10 .

7 b 10 demonstraţi că

13

Numere prime şi numere compuse

1. Suma a trei numere naturale prime este egală cu 12. Aflaţi cele trei numere.

2. Suma a trei numere naturale prime este egală cu 29. Aflaţi cele trei numere.

3. Numerele a , b şi c sunt numere naturale prime. Aflaţi cele trei numere dacă a 3b 6c 53 .

4. Suma a două numere prime se divide cu 4. Aflaţi trei perechi de asemenea numere.

14

Numere pare şi numere impare

1. Suma a trei numere naturale consecutive este egală cu 39. Aflaţi cele trei numere.

2. Suma a trei numere naturale pare consecutive este egală cu 42. Aflaţi cele trei numere.

3. Suma a cinci numere naturale impare consecutive este egală cu 65. Aflaţi cele trei numere.

4. Demonstraţi că suma a trei numere naturale consecutive se divide cu 3.

5. Demonstraţi că suma a trei numere naturale impare consecutive se divide cu 3.

6. Demonstraţi că suma a cinci numere naturale consecutive se divide cu 5.

15

Numere prime între ele

1. Demonstraţi că două numere naturale consecutive sunt prime între ele.

2. Arătaţi că numerele 54 şi 35 sunt prime între ele.

3. Demonstraţi că numerele 3a 5 şi 5a 8 sunt numere prime

între ele (a

între ele ( a  ).

).

16

Descompunerea unui număr natural într-un produs de puteri de numere prime

1. Descompuneţi în produs de puteri de numere prime numerele:

24,

45,

54,

72,

98,

14400.

 

17

C.m.m.d.c. şi c.m.m.m.c.

1. Aflaţi c.m.m.d.c. şi c.m.m.m.c. al următoarelor numere:

a) 24 şi 32;

b) 48 şi 72;

c) 45 şi 75.

2. Aflaţi două numere naturale dacă c.m.m.d.c.= 6 şi c.m.m.m.c.= 2520.

3. Aflaţi două numere naturale dacă c.m.m.m.c.= 180 şi produsul lor este egal cu 1080.

4. Aflaţi cel mai mic număr natural care împărţit pe rând la 24, 36 şi la 40 se obţine de fiecare dată rest 5.

5. Aflaţi cel mai mic număr natural care împărţit pe rând la 12, 15 şi la 20 se obţine rest 5, 8 şi respectiv 13.

18

Divizibilitatea în

18 Divizibilitatea în În 1. scrieţi toţi divizorii numărului 12.

În

1. scrieţi toţi divizorii numărului 12.

În 1. scrieţi toţi divizorii numărului 12.
 

În

În 2. scrieţi toţi divizorii numărului – 9.

2. scrieţi toţi divizorii numărului 9.

3. Aflaţi x

4. Aflaţi x

astfel încât3. Aflaţi x  4. Aflaţi x  5   3 3 astfel încât 2

5

  3 3  

astfel încât

2

6

x

x

.
.
.
.

3

x

1