Sunteți pe pagina 1din 3

Anul al III-lea, seria a II-a Sem.

I, 2012-2013

ISTORIA LIMBII ROMNE Plan de seminar Seminar 1 Noiuni introductive (latina clasic latina vulgar; latina oriental latina occidental; romanizare; locul de formare a limbii romne; periodizare; romna ntre limbile romanice: Romania occidental Romania oriental) Seminar 2, 3 Fonetic istoric. Evoluia vocalismului (legile fonetice n trecerea de la latin la romn; factorii care influeneaz evoluia vocalic: rolul cantitii timbrului; rolul accentului; rolul conte!tului: poziia vocalelor n cuvnt poziie iniial final; conte!tul consonantic imediat precedent urmtor (poziia nazal); diftongare "i monoftongare; vocale nou aprute n romn) Seminar 4, Fonetic istoric. Evoluia consonantismului

(legile fonetice n trecerea de la latin la romn; factorii care influeneaz evoluia consonantic: rolul conte!tului: poziia consoanei n cuvnt iniial# final# intervocalic; aciunea vocalei imediat urmtoare problema aciunii iotului; grupurile consonantice (asimilare parial# total# palatalizare) Seminar ! Fonetic istoric. Accidente fonetice (asimilare# disimilare# aferez# protez# metatez# sinerez# epentez# apocop# sincop)$
Bibliografie (seminarele 2-6) %vid &ensusianu# Istoria limbii romne, vol$ ''# (ucure"ti# )ditura *tiinific "i )nciclopedic# +,-+# p$ +-./0$ Enciclopedia limbii romne, (ucure"ti# )ditura 1nivers )nciclopedic# 233+ articolele: vocalism, centrale (vocale), consonantism, africate, fricative, palatale, prepalatale (consoane), palatalizare, nazal (poziie), nazale (consoane), diftongare, metafonie, monoftongare, betacism, asimilare, disimilare, rotacizare, aferez, protez, metatez, sinerez, epentez, apocop, sincop

Seminar " !orfologia numelui. Evoluii "n fle#iunea nominal rom$neasc (tendine romanice "i reorganizarea sistemului; reorganizri ale claselor de declinare; reorganizri ale categoriilor gramaticale: gen# numr# caz; genul neutru n limba romn)
Bibliografie 4l$ Rosetti# Istoria limbii romne, (ucure"ti# )ditura *tiinific "i )nciclopedic# +,56# p$ +/5.+0/# +-5.+53 Istoria limbii romne, vol ''# )ditura 4cademiei# +,-,# p$ 2+/.2+5 Istoria limbii romne (coord$ 7lorica &imitrescu)# (ucure"ti# )ditura &idactic "i Pedagogic# +,56# p$ 2+2. 2+6$

Seminar # !orfologia numelui. Evoluii "n fle#iunea nominal rom$neasc (originea desinenelor de plural; fle!iunea cazual: e!primare sintetic vs$ analitic; tendine romanice; forme ar8aice "i 9inovaii: romne"ti)
Bibliografie 4l$ Rosetti# Istoria limbii romne, (ucure"ti# )ditura *tiinific "i )nciclopedic# +,56# p$ +/6.+0/ Istoria limbii romne (coord$ 7lorica &imitrescu)# (ucure"ti# )ditura &idactic "i Pedagogic# +,56# p$ 23+. 2+2; 2+6.220$

Seminar $ Fle#iunea %ronominal. Pronumele personal$ %rigine# inovaii "i evoluii romne"ti
Bibliografie Istoria limbii romne, vol ''# )ditura 4cademiei# +,-,# p$ 2/,.20/ '$ 7isc8er# Latina dunrean, (ucure"ti# )ditura *tiinific "i )nciclopedic# +,6;# p$ ,,.+3/ Istoria limbii romne (coord$ 7lorica &imitrescu)# (ucure"ti# )ditura &idactic "i Pedagogic# p$ 20,.2-3

Seminar 10 !orfologia verbului. Evoluii "n fle#iunea verbal (tendine romanice "i reorganizarea sistemului; reorganizri ale con<ugrilor din latin; analitic "i sintetic n fle!iunea verbal)
Bibliografie 4l$ Rosetti# Istoria limbii romne, (ucure"ti# )ditura *tiinific "i )nciclopedic# +,56# p$ +0,.+;0; ;-3.;- Istoria limbii romne (coord$ 7lorica &imitrescu)# (ucure"ti# )ditura &idactic "i Pedagogic# +,56# p$ 2,6. /2;$

Seminar 11 !orfologia verbului. =erbele a fi, a avea, a vrea evoluie$


Bibliografie Istoria limbii romne (coord$ 7lorica &imitrescu)# (ucure"ti# )ditura &idactic "i Pedagogic# +,56# p$ 2,2. 2,6 4l$ Rosetti# Istoria limbii romne, (ucure"ti# )ditura *tiinific "i )nciclopedic# +,56# p$ +;-.+;,$

Seminar 12 Evoluii "n vocabularul limbii rom$ne : dezvoltare# nnoire "i stratificri etimologice$
Bibliografie Istoria limbii romne (coord$ 7lorica &imitrescu)# (ucure"ti# )ditura &idactic "i Pedagogic# +,56# p$ ;;.-0 (le!icul latin mo"tenit); p$ 53.5- (le!icul auto8ton); p$,+.6, (influena slav vec8e "i slavon); p$ ,,.+32 (influena mag8iar); p$ +32.+36 (influena greac); p$ +3,.+++ (influena turc); p$ ++2.++; (influena german) >arius ?ala# e la latin la romn, (ucure"ti# )ditura 1nivers )nciclopedic# +,,6# p$ /6.++,$

Seminar 13 A%licaii. @omentarea unor fenomene de limb vec8e pe baza unor pagini din scrieri vec8i romne"ti$

&storia limbii rom$ne Bibliografie general orientativ 1. Is%&rii ale lim'ii Istoria limbii romne# 2 vol$# (ucure"ti# )d$ 4cademiei# +,-;# +,-, %v$ &ensusianu# Istoria limbii romne# 2 vol$# (ucure"ti# )d$ *tiinific# +,-+ 4l$ Rosetti# Istoria limbii romne# (ucure"ti# )d$ *tiinific "i )nciclopedic# +,56 7lorica &imitrescu (coord$)# Istoria limbii romne# (ucure"ti# )d$ &idactic "i Pedagogic# +,56 A$ 'vnescu# Istoria limbii romne# 'a"i# +,6+ Arigore (rncu"# Introducere !n istoria limbii romne, (ucure"ti# )ditura 7undaiei Romnia de >ine# 2330 'on A8eie (coord$)# Istoria limbii romne literare" epoca vec#e ($%&'($)*+)# (ucure"ti# )d$ 4cademiei# +,,5 >aria @vasni @tnescu# Limba romn" origini ,i dezvoltare# (ucure"ti# )ditura Bumanitas# +,,2. (i)*i&nare icionarul e-plicativ al limbii romne# )d$ 1nivers )nciclopedic# (ucure"ti# +,,6 Csau alt ediie mai nouD (&)E) icionar de ,tiine ale limbii # (ucure"ti# )d$ *tiinific# +,,5 (ediia ') (ucure"ti# )d$ Femira# 233+ (ediia a ''.a)# 233; (ediia a '''.a) (&?G) icionarul limbii romne# (ucure"ti# )d$ 4cademiei# +,+/ "$u$ (&4) icionarul limbii romne (serie nou)# (ucure"ti# )d$ 4cademiei# +,-; "$u$ (&GR) '$4$ @andrea# %v$ &ensusianu# icionarul etimologic al limbii romne. Elementele latine (.(/utea) # (ucure"ti# )ditura Paralela 0;# 233/ (@&&)) @i8ac# ictionnaire d01t2mologie daco(romane# 2 vol$# 7rancfort# +653.+65, 4le!andru @iornescu# icionarul etimologic al limbii romne# (ucure"ti# )d$ ?aeculum '$%$# (ucure"ti# 233+ 4lfred )rnout# 4ntoine >eillet# ictionnaire d01t2mologie de la langue latine. 3istoire des mots # Paris# +,;, A8eorg8e Auu# icionar latin(romn# (ucure"ti# )d$ *tiinific "i )nciclopedic# +,6/ H$ >eIer.GJbKe# 4omanisc#es et2mologisc#es 56rterbuc## Beidelberg# +,/; A8$ >i8il# icionarul limbii romne vec#i (sfr,itul secolului al 7(lea !nceputul secolului al 78I( lea), (ucure"ti# +,50 ?e!til Pu"cariu# Et2mologisc#es 5orterbuc# der rumanisc#en 9prac#e. I. Lateinisc#es Element mit :eruc;sic#tigung aller romanisc#en 9prac#en, Beidelberg# +,3; Enciclopedia limbii romne, (ucure"ti# )ditura 1nivers )nciclopedic# 233+

S-ar putea să vă placă și