Sunteți pe pagina 1din 2

Comisia Europeana pt Democratie prin Drept -organ consultativ al Consiliului Europei,alcatuita din experti independenti in domeniul dreptului constitutional.

-se mai numeste si Comisia de la Venetia. -infiintata in 1990 ca acord partial intre 18 state membre ale Consiliului Europ ei. -sesiuni de 4 ori pe an(martie,iunie,octom,dec)la Venetia unde are si Sediul. -din 2002 pot deveni membri cu drepturi depline ai Comisiei si state non-europen e. -in prezent Comisia are 58 state membre,6 observatori si un membru asociat. -Comisia vizeaza sustinerea a 3 principii:democratia,drepturile omului si a stat ului de drept care sunt pietrele de temelie ale Consiliului Europei. -Comisia lucreaza in 4 domenii-cheie: 1.asistenta constitutionale 2.partide politice,alegeri,referendum-uri 3.cooperarea cu instantele constitutionale si mediatorii 4.studii transnationale,rapoarte,seminarii. -Campul sa specific de actiune este acela al garantiilor oferite de drept in ser viciul democratiei.Sunt urmarite urmatoarele obiective: 1.cunoasterea sistemelor lor juridice in vederea apropierii lor 2.intelegerea culturii lor juridice 3.examinarea problemelor puse de functionarea,intarirea si dezvoltarea i nstitutiilor democratice. -Orice propunere a Comisiei poate fi discutata si aprobata de organele statutare ale Consiliului Europei. -Comisia formuleaza avize la solicitarea Adunarii Parlamentare,a Secretariatului General si a oricarui stat membru al Consiliului Europei,adresate prin intermed iul Comitetului Ministrilor. -Orice stat nemembru poate beneficia de activitate a Comisiei,la fel si orice or ganizatie interguvernamentala adresand solicitarea Comitetului Ministrilor in ve derea obtinerii acordului acestuia. -In indeplinirea sarcinilor sale Comisia coopereaza cu Institutul International al Democratiei,creat sub egida Conferintei de la Strasbourg asupra democratiei p arlamentare. -Comisia poate stabili legaturi cu institutii si centre de documentare,de studii si de cercetare. -Din Comisie fac parte experti independenti de renume international,cu experient a in cadrul institutiilor democratice si care au contribuit la dezvoltarea drept ului si stiintelor politice. -Expertii sunt desemnati,catre unul din fiecare tara,de catre statele membre ale Consiliului Europei;membre ale acordului partial,-pt un mandat de 4 ani care po ate di reinoit. -Pot asista la lucrarile Comisiei: Presedintele Adunarii Parlamentare,presedinte le Consiliului regional al regiunii Venetia sau reprezentantul lor. -Comitetul Ministrilor poate decide in unanimitate admiterea participarii unui s tat european nemembru al Consiliului Europei la lucrarile Comisiei.Statul respec tiv poate desemna un membru asociat sau un observator care sa faca parte din Com isie. -Orice alt stat poate fi invitat,dupa aceleasi modalitati,sa desemneze un observ ator. -Comisia alege dintre membrii sai un Birou format din Presedinte,3 Vicepresedint i si alti 4 membri. -Durata mandatului tuturor membrilor Biroului este de 2 ani,exceptie un vicepres edinte si alti 2 membri ai biroului desemnati in timpul primei alegeri al caror mandat este de 1 an. -Presedintele conduce lucrarile Comisiei si asigura reprezentarea sa externa.Tot el convoaca reuniunile si stabileste locul unde acestea au loc. -Comisia poate crea comitete restranse pt a se ocupa de chestiuni specifice. -Comisia defineste metodele sale de lucru si procedurile in regulamentul sau int erior si decide daca activitatile sale pot fi facute publice.

-Limbile de lucru:engleza si franceza. -Comisia poate fi asistata cand este necesar,de consultanti in domeniul dreptulu i sau al practicii institutionale a tarii sau tarilor in cauza. -Comisia poate invita sa participe la lucrarile sale orice persoana calificata s au organizatie neguvernamentala dintr-un anumit domeniu de competenta al Comisie i pt a o ajuta in indeplinirea obiectivelor sale. -Cheltuielile legate de punerea in aplicare a programului lui de activitati fac obiectul unui buget de acord partial finantat de statele membre ale acordului pa rtial. -Comisia poate accepta contributii voluntare destinate unor cercetari specifice. -Refiunea Venetia pune la dispozitia Comisiei un sediu in mod gratuit. -Cheltuielile legate de secretariatul local si de functionarea sediului Comisiei sunt asumate de regiunea Venetia si de Guvernul italian. -O data pe an Comisia transmite Comitetului Ministrilor un raport de activitate care cuprinde si liniile generale ale activitatii sale viitoare. -Comisia este asistata de Secretariatul General al Consiliului Europei care asig ura legatura cu personalul detasat de autoritatile italiene la sediul Comisiei. -Comisia poate propune orice amendament la prezentul statut Comitetului Ministri lor.