Sunteți pe pagina 1din 2

PROGRAMA ANALITIC

Denumirea
disciplinei
Conceperea strategiilor de securitate
Codul disciplinei Anul II Semestrul 1 Numr de credite 7
Facultatea De tiine Politice Relaii Internaionale i Studii
de Securitate
Numr ore pe semestru
Catedra Relaii Internaionale i Studii de Securitate
Domeniul Social politic Total C S
Proramul de
studiu
Promo!area Securitii prin Relaii Internaionale "# $% $%
Categoria formativ a disciplinei
DF & 'undamental( D) * eneral( DS * de specialitate( D+ &economic ,manaerial( D- *
umanist
!
Cateoria de opionalitate a disciplinei. DI * impus( D/ * opional( D0 * li1er aleas
2'acultati!3
I
O"iective Studenii s de!in capa1ili.
* s utili4e4e repere teoretice pentru aprecierea situaiilor sociale critice i a
cri4elor din centrele de deci4ie politic5
* s conceap proiecte de anali4 strateic a situaiilor sociale critice5
* c conceap documente strateice cu 'inalitate pentru deci4ia politic5
* s e!alue4e strateii i anali4e ale pro1lematicii de securitate6
Con#inut
$descriptori%
Nr6 ore
des'urate
C !
16 coli de 7ndire 8n 4ona studiilor strateice de securitate6 Dimensiunile
securitii
$ $
$6 Delimitri conceptuale pri!ind anali4a strateiilor de securitate $ $
96 Interesul naional i modelul tradiionalist de producere a strateiilor de
securitate
$ $
:6 ;etodoloia conceperii strateiilor de securitate naional 8n spaiul euro*
atlantic6 Securitatea pre!enti!
$ $
"6 ;etodoloia conceperii strateiilor de securitate naional speci'ice
spaiului asiatic6 Ne!oile naionale
$ $
#6 /rani4aii internaionale de securitate6 Strateii de securitate internaional
i reional
$ $
76 Strateiile de com1aterea terorismului i 7ndirea de tip reea $ $
%6 Intellience*ul competiti! i strateiile de securitate6 Remodelarea
2<enc=mar>in*ul3 strateiilor de securitate
$ $
?6 Construirea =rilor de !ulnera1iliti i anali4a 'actorilor de risc $ $
1@6 Folosirea capa1ilitiilor naionale 8n reali4area strii de securitate naional $ $
1
116 Tendine pri!ind manaementul de securitate naional $ $
1$6 Implicarea societii ci!ile 8n reali4area strii de securitate naional $ $
196 )lo1ali4area i riscurile asimetrice $ $
1:6 Contri1uii rom7neti i internaionale pri!ind studiul i ela1orarea
strateiilor de securitate
$ $
Forma de e!aluare 2+*eAamen3 C
Sta1ilirea notei 'inale
2procentaBe3
Participarea acti! la seminar. pre4entare( dialo( anali4 critic. $@C
+Aamenul 'inal #@C
-n proiect $@C
&i"liografia <arna( Cristian( Terorismul. Ultima soluie?( +d6 Top Form( <ucureti( $@@"6
)l6lt6dr6 <dlan( +6( )l616dr6 Frun4eti( T6( Fore i tendine n mediul de
securitate european( +ditura Academiei Forelor Terestre( Si1iu( $@@96
Petrescu( Stan( Mediul de securitate global i euroatalantic, +d6 ;ilitar(
<ucureti( $@@"6
Rdoi( ;ireille( Serviciile de inormaii i deci!ia politic"( +ditura Tritonic(
<ucureti( $@@"6
Sa!a( Ionel Nicu( Studii de Securitate, +ditura Centrului Rom7n de Studii
Reionale( <ucureti( $@@"6
Troncot( Cristian( <lidaru Doraiu( #areul de ai$ serviciile secrete ale
Marii %ritanii, SU&, 'usiei, (sraelului$ o cronica a rontului secret la
rasp)ntie de milenii( +d6 +lion( <ucuresti( $@@96
Troncot( Cristian( *elinitile insecurit"ii( +ditura Tritonic( <ucureti( $@@:6
Documente de re'erin.
#+ina,s *ational -eense in .//0, In'ormation /''ice o' t=e State Council
o' t=e PeopleEs Repu1lic o' C=ina Decem1er $@@:( <eiBin6
Annual report to Conress( T+e Militar1 2o3er o t+e 2eople4s 'epublic o
#+ina( -S /''ice o' t=e SecretarF o' De'ense( $@@"6
0ista materialelor
didactice necesare
* 1ursuri editate
* cri( 1rouri( pliante
* !ideoproiector
Coordonator de disciplin )rad didactic( titlu( prenumele( numele Semntura
Pro'6 uni!6 dr6
$