Sunteți pe pagina 1din 5

Amarandei Lavinia

Master : Familia si Managementul resurelor familiale


Anul II
Mass-Media inamicul invizibil al tinerilor de azi
Comportamentul consumatorului de televiziune,radio sau presa scrisa are la
baza o s erie de mecanisme inconstiente,cunoscute de producatorii din mass-
media.Asa-numiteleretete de succes nu sunt de multe ori decat tentative de
manipulare a telespectatorului,radio-ascultatorului sau cititorului de
ziare.Simplul fapt de a manca chipsuri in timp ce ne uitam la un film de groaza
are loc deoarece creierul nostru asociaza teama cu nevoia de grasimi...
De asemenea,reclamele folosesc trucuri foarte eficiente pentru a ne
determina sa preciem anumite produse:de eemplu,prezentand un automobil
sub forma unei fiinte umane ce are caracter,chip,etc.!nele studii psihologice
arata ca aceste retete activeaza resorturile inconstientului nostru,care determina
schimbarea comportamentului fara sa ne dam seama.
"u as spune ca ceea ce mass-media face cu noi e o violen a simbolic are nu
este o realitate strict politic cum o clasifica si o definesc altii , n cadrul
unei societ i . #ntr-o societate $n care se acrediteaz% ideea de consum de
bunuri, ideologia consumatorist% poart% cu ea semnele i semnifica iile prin
care se acrediteaz% identitatea social% a consumatorului de produse.
Deasemena discursul publicitar, discursul politic, discursul academic, discursul
lansat&prelucrat de media, discursul trainingurilor pentru team-building $n
cadrul unei companii multina ionale etc. sunt toate surse de violen % simbolic%,
prin care se urm%re te crearea de categorii i identit% i sociale disponibile s%
accepte defini ii, semne i simboluri purt%toare de semnifica ii partinice,
aduc%toare de profit elitei care gestioneaza sistemul de domina ie social%.
'
(oate aceste definitii m-au indreptat cu gandul spre mass media din tara
noastra care practica acesta violenta simbolica tot mai des si alaturi de care noi
oamneii,societatea, participam voluntar la dezvoltarea ei.)ersonal m-am gandit
la acele emisiuni in care sunt promovate domnisoareletrase prin inel,modul
lor de a a*unge si inteligenta care domina in ele precum si urmariile
devastatoare ce au loc asupra imaginii de sine si in sufletle acelor tinere care
'
+++.academos.ro ,
sunt marginalizate sau discrimitate din pricina greutatii pe care o au si pentru
ca nu se inscriu in tiparele femeii perfecte de la televizor,fara a conta nivelul
educational al lor.,ie personal acest crieteriu de selectie-frumusete si prostie
cat cuprinde. ma inspaimanta si tind sa cred ca ne aflam pe margine prapastiei.
De asemenea consider ca o forma de violenta simbolica si reclamelel
publicitare ce au loc la televizor,presa,radio,etc prin care sunt promovate fel si
fel de mancaruri si dulciuri,ca mai apoi sa ne intebam de ce ocupam un loc in
calasamnetul tariilor cu rata mare de obezitate si in principal sa se discrimineze
fara nepasare acele persoane care se lupta cu /ilogramele dar sunt foarte bune
intr-un domeniu practicant de aceste dra s anu fie luate in considerate din
pricina aspectului fizic.Astfel asistam neputinciosi la propriile drame,unii, sau
alaturi de altii visand la un viitor mai roz pentru copii nostri.
Consider ca ar trebui sa se promoveze capacitatea intelectuala nu moduriile in
care a*ungi trasa prin inel,deoarece multe sunt cazuriile in care adolescente
au incercat metodele pe care le-au auzit la aceste vedete devenid mai apoi
propriul ucigas. Si astazi tot mai multe sunt persoanele si institutiile care
parcatica acest gen de violenta,totul rezumandu-se in principal la infatisarea
fizica ceea ce pentru persoanele cu mai multe /ilograme nu poate aduce decat
dublu efect si anume sentimentul de discriminare si acel de violare a
sentimentelor.
Copilul a caror parinti&membrii ai familiei ,colegi ,prieteni ,il vor ridiculariza
pe seama surplusului sau de greutate ii vor crea in suflet o stare de neputinta,de
neincredere si lipsa dorintei de a trai-poate. sau sau il vor face sa fie si mai
nebun dupa manacare.Acelasi lucru il intalnim si in cazul copiilor care sunt
descura*ati,nemotivati pe motivul ca si asa esti prost0.
1iolenta simbolica ia nastere oricunde in orice mediu.2ar televiziune,presa
societatea si toti actorii participanti a*uta la mentinerea si perpetuarea
ei.1iolenta simbolica in cadrul familiei eu o vad si in acele acele forme de abuz
emotional,psihologic ce impedica buna desfasurarea a dezvoltarii
persoanei.Astfel am gasit urmatoarele definiti.
Aceste mi*loacele de informare $n mas% au rol important $n societate
concretizat prin urmatoarele func3ii:
'. 4!5C62A D" (7A5S,2("7" A 25487,A62"2 aiic intalnim acele posturi
de readuiio saiu televiziune care informeaza populatie cu stri necesare vietii d
ezi cu zi sau cu lucruri folositoare pentru viata sociala ,profesionala si
persoanala
9. 4!5C62A D" 487,A7",254:!"56A7" ;2 ,A52)!:A7" A 8)252"2
)!<:2C" . ,anipularea se realizeaz% $n prezent $n forme diverse =i cu
mi*loace de mare fine3e. De multe ori se face uz de t%inuirea unor informa3ii sau
de prezentarea diformat% a lor. Ceea ce se urmareste $n general este crearea
unei imagini pozitive $ntr-un anumit contet despre o anume persoan%,un partid
politic,o institu3ie sau o idee insinuandu-se c% orice altceva este >r%u>.
?. 4!5C62A D" "D!CA62" - At$t con3inutul informa3iilor cat =i felul $n care se
realizeaz% transmiterea lor contribuie la educarea publicului. #n cazul unei
emisiuni radio,de eemplu modul de stabilire a titlului unei =tiri,tonul folosit de
spea/er, contetul $n care este $ncadrat% informa3ia cu efect asupra receptorului.
@. 4!5C62A D" 7":AAA7" ;i D" D21"7(2S,"5( B fiecare parinte daca
ar fi atent la ceea ce doreste sa faca cu copilul sau atunci ar stii cu siguranta ce
fel de emisiune ar pute a aduce relaare sau divertisment copilului .)roblema
apare atunci cand parintii isi uita copilul in fata televizorului ,gasind in avesrta
o dadaca perfecta uitand ca defapt toate aceste fapte ale sale vor avea
repercursiuni tot asupra sa ,ca si parinte.
"plozia radiourilor comerciale,fie retele na3ionale,fie posturi locale,a
modificat radical percep3ia ascult%torului. )entru cei trecu3i de o anumit% vCrst%
radioul $mseamn% locul de unde afli $n primul rCnd informa3ia. Cei tineri $ns%
v%d $n radio prietenul care le ofer% muzica pe care vor s% o asculte. "i percep
radioul ca un loc unde cCteva voci interesante ofer% mai mult decCt un tonomat.
Se creeaz% simpatii =i antipatii. Se particip%, se intr% $n direct, se pot cC=tiga
concursuri. ,ult mai aproape de realitatea din *urul nostru.
)resa scris% este un alt mi*loc de informare =i influen3are a tinerilor.
7olul *urnalistului este acela de a afla ce se $ntCmpl% $n ora=,$n 3ar% =i $n lume
pentru ca mai apoi s% informeze opinia public% $ntr-un mod cCt mai
acurat,impar3ial =i obiectiv. Astfel, presa trebuie s% relateze evenimentele din
perspectiv% obiectiv% pentru ca cititorul s% i=i poat% eprima punctul de vedere.
De cele mai multe ori adev%rul este deformat,ziarele =i revistele epun
editoriale,articole >mincinoase> $n vederea atragerii unui segment cCt mai larg
al popula3iei. Cei mai predispu=i acestei manipul%ri sunt tinerii.
(recCnd $n revist% efectele mass-media asupra tineretului,o solu3ie pentru
minimalizarea efectelor negative =i maimizarea celor pozitive ar fi un obiectiv
mai mult decCt idealist. #n acest sens ar trebui ca atCt educa3ia laic% cCt =i cea
religioas% $n combina3ie cu discern%mCntul s% echilibreze balan3a,$n cazul
fiec%rui individ $n parte. Con=tientizarea lucrurilor mai sus men3ionate poate
$mbun%t%3i atCt via3a noastr% din prezent cCt =i pe cea a copiilor no=tri din
viitor ,prin filtrarea cu gri*% a ceea ce vedem&vizion%m,auzim sau citim.