Sunteți pe pagina 1din 87

Univesitatea din Petroani Faculatea de tiine Specializarea:Sociologie

LUCRARE DE LICEN

Coordonator : Lector univ. dr. Bocsa Eva

ABS L!E"# :

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) Petroani +,--

EFECTELE MIGRA IEI INTERNA IONALE ASUPRA COPILULUI

.Cea /ai /are 0og*ie din aceast* lu/e sunt copiii1 /ai /ult dec2t toi 0anii din lu/e i toat* puterea de pe p*/2nt3 Mario Puzo

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*)

CUPRINS

Introducere CAPITOLUL I - MIGRAIE. PREZENTARE GENERAL -.-. 6e7inirea /igraiei 8/o0ilitatea populaiei9 -.+. $igraia internaional* -.:. $igraie i parentalitate CAPITOLUL II - FAMILIA, IMPORTANA ACESTEIA N PROCESUL DE N!ARE +.-. 6e7inirea 7a/iliei +.+. Structuri i 7uncii ale 7a/iliei +.+.-. Structura 7a/iliei +.+.+. Funciile 7a/iliei +.:. Fa/ilia i coala +.<. Fa/ilia transnaional* CAPITOLUL III - DEZ!OLTAREA COPILULUI N CADRUL FAMILIAL :.-. 6ezvoltarea 7izic* :.+. 6ezvoltarea cognitiv* :.:. 6ezvoltarea a7ectiv* :.<. %/aginaia /icului colar :.4. 6ezvoltarea g2ndirii :.=. Contiina /oral* :.5. 'elaiile colare CAPITOLUL I! - EFECTELE MIGRAIEI INTERNAIONALE ASUPRA COPILULUI <.-. #ul0ur*ri psi>ice <.+. 'ezultate sla0e la ?nv**tur* <.:. A0senteis/ul <.<. Eecul colar sau a0andonul colar

4 5 5 5 ;

-: -: -< -< -4 -; +-

+: +: +: +< +4 += += +5 +; +; ::+ :< :

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) <.4. #endine suicidale CAPITOLUL ! - ETAPELE, ARIA "I METODOLOGIA CERCETRII 4.-. Aria cercet*rii 4.+. $etodologia cercet*rii CAPITOLUL !I - ANALIZA "I INTERPRETAREA DATELOR =.-. Situaia 7a/ilial* a copiilor =.+. Starea a7ectiv* a copiilor =.:. 'ezultatele la ?nv**tur* i riscul de a0andon colar =.<. Studii de caz =.<.-. Studiu de caz nr. =.<.+. Studiu de caz nr.+ CONCLUZII %I%LIOGRAFIE Ane@a - ) C>estionar Ane@a + ) #a0ele de 7recven* Ane@a + ) #a0ele de corelaie #$ :5 :; <, <, <5 4: 4= 45 =: 5, 5+ 5: 5A A< :4

<

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*)

INTRODUCERE
Bntotdeauna au 7ost copii or7ani ... Bn ur/a r*z0oaielor1 cala/it*ilor1 0olilor1 accidentelor i /ultor altor cauze. Bn ti/purile actuale1 de pace1 asist*/ la un alt7el de or7anat c*ruia)i cad victi/e sute de /ii de 7iine u/ane1 a7late ?n pri/ii ani ai vieii . $igraia pentru /unca ?n str*in*tate s)a intensi7icat din cauza insta0ilit*ii socio) econo/ice i a tranziiei inter/ina0ile ceea ce a dus la un pronostic ?ngriCor*tor ?n ur/a e7ectu*rii unor studii pertinente ar*t2nd c* ?n prezent e@ist* :4,.,,, de copii or7ani1 dar cu p*rinii ?n via*. E@ist* o pro0le/* destul de delicat* care se ridic*: ar 7i /ai 0ine s* r*/2n* ?n 'o/2nia i p*rinii s* nu ai0* 0ani1 ast7el s* nu ai0* posi0ilitatea de educare1 ?ngriCire sau e /ai 0ine s* plece eli/in2ndu)se pro0le/ele 7inanciare iar copii s* r*/2n* ?n griCa altor persoane sau a tat*lui. Lucrurile nu pot 7i privite ?n al0 i negru1 ?ns* tre0uie evideniate consecinele psi>ologice care apar odat* cu a0sena /a/ei i a tat*lui. 6in /o/entul naterii copilul o0serv* c* sunt dou* persoane ?n Curul lui cu roluri di7erite. B/preun* p*rinii ?ndeplinesc toate 7unciile 7a/iliale1 7uncia instru/ental* este legat* /ai /ult de tat* iar cea a7ectiv* de /a/*. Apare identi7icarea 0*iatului cu tat*l iar a 7etei cu /a/a1 necesar* constituirii identit*ii de sine a copilului. Aceast* identitate este a7ectat* c2nd nu sunt a/0ii p*rini. Copii ?nva* s* accepte li/itele i disciplina pe care p*rinii o i/pun. Ei pot /anipula prin dualitatea lor pe p*rinii care nu sunt unii1 de e@e/plu: c2nd nu reuete s* o0in* ceva de la unul ?ncearc* la cel*lalt i reuete ast7el ?n cele /ai /ulte cazuri. La v2rsta de : ani copilul crede c* el este cel /ai puternic. prin educaie i prin li/itele i/puse. Bn /o/entul c2nd acetia nu sunt se si/te puternic c* poate s* 7ac* orice1 ?ns* in /o/entul c2nd nu reuete s* 7ac* 7a* pro0le/elor duce la 7oarte /ulte consecine cu/ ar 7i: Probleme psihologice& ne?ncredere ?n sine1 depresie1 tul0ur*ri a7ective1 co/parare cu viaa /ai 7ericit* a colegilor. Probleme emoionale& an@ietate /*rit*1 senti/ente de culpa0ilitate1 7ric* de a0andon1 izolare1 /2nie1 7ric* de r*niri i /oarte. 4 /nipotena este o iluzie1 o 7antezie a copilului1 p*rinii 7iind cei care ?l 7ace s* revin* picioarele pe p*/2nt

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) Probleme fizice& 0oli ine@plica0ile1 sunt e@pui la accidente1 dezvoltare 7izic* /ai lent*. Probleme comportamentale& agresivitate sau pasivitate la agresiunile celorlali1 pro0le/e cu so/nul1 7uga de acas*1 sarcini la v2rste /ici1 /utilare1 consu/ de droguri i alcool1 co/porta/ent de7ensiv cu /inciuna. Probleme colare& a0sene1 a0andon colar1 sc>i/0*ri 0rute ?n per7or/anele colare1 lips* de concentrare1 lipsa de /aniere sociale. 6up* cu/ a/ v*zut1 /igraia p*rinilor duce la o serie de pro0le/e1 de aceea ?n lucrarea de 7a* preocuparea /ea a 7ost s* ?ncerc prevenirea unor pro0le/e cu care se con7runt* copii cu v2rst* precolar* /ic* 8= D 5 E -, D -- ani9. Acetia intr* pentru pri/a dat* pe 0*ncile colii i au nevoie de suportul 7a/iliei 8/a/*1 tat* 9 nu de cel al 0unicilor sau al altor persoane pentru a avea o dezvoltare 7izic*1 psi>ic* i intelectual* corespunz*toare v2rstei. Lucrarea este structurat* pe un nu/*r de patru capitole principale1 ast7el: Capitolul I1 este cel pe parcursul c*ruia doresc s* aduc ?n atenie Migraia i o Prezentare general a acesteia. Capitolul II1 Familia, importana acesteia n procesul de nvare1 relev* c2t de i/portant* este 7a/ilia ?n dezvoltarea copilului . Capitolul III1 Dezvoltarea copilului n cadrul familial este un capitol care se re7er* la pro0le/atica s*r*ciei i e7ectele ei asupra 7a/iliei i copilului. Capitolul IV este capitolul ?n care evideniez c2teva dintre internaionale asupra copilului. Capitolul V, aduce ?n atenie care au 7ost ?n perioada de cercetare etapele1 aria i /etodologia aplicat*. Capitolul VI 7or/eaz* partea practic* de !naliz i interpretare a datelor, i este o co/pletare la capitolul precedent1 ?n care a/ ?ncercat s* interpretez datele o0inute ?n ur/a cercet*rii. $enionez c* a/ plecat de la ur/*toarele ipoteze de lucru: ) ) elevii care au unul sau ambii prini n strintate, au o stare elevii care au prinii plecai n strintate au rezultate slabe la general afectiv negativ" nvtur i risc de abandon colar. fectele migraiei

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*)

CAPITOLUL I MIGRAIE. PREZENTARE GENERAL

'.'. De()n)re* +),r*-)e) .+o/)0)t*te* 1o1u0*-)e)2 6icionarul de sociologie- de7inete /igraia ca 7iind un .7eno/en ce const* ?n deplasarea unor /uli/i de persoane dintr)o arie teritorial* ?n alta1 ur/at* de sc>i/0area do/iciliului iDsau de ?ncadrarea ?ntr)o 7or/* de activitate ?n zona de sosire. Feno/enul /igraiei reprezint* unul dintre /arile dra/e ale ti/purilor /oderne1 acest 7eno/en 7iind 7avorizat de posi0ilit*ile /ari de transport1 de circulaia in7or/aiilor1 de tensiunile sociale i nu ?n ulti/ul r2nd de situaiile econo/ice precare ale unor *ri sc*pate de su0 o0l*duirea co/unist*1 ?n care trecerea la o econo/ie real* de pia* se 7ace 7oarte lent i cu /ari sacri7icii sociale. de7inire eti/ologic* a ter/enului /igraie sau /igraiune1 vine din latinescul: /igratio) onis cu di7erite sensuri pe care ?nse/n*tatea cuv2ntului ?n sine avut)o ?n istorie: 3deplasare ?n /as* a unor tri0uri sau a unor populaii de pe un teritoriu pe altul1 deter/inat* de 7actori econo/ici1 sociali1 politici sau naturaliF /igrare3Gsau cu sensul: 3deplasare ?n /as* a unor ani/ale dintr)o regiune ?ntr)alta1 ?n vederea reproducerii1 a c*ut*rii de >ran* etc+. !aloarea /oderna a ter/enului din punct de vedere sociologic are ca ?nse/n*tate: 3deplasare ?n vederea sc>i/0*rii locului de trai i de /unc*1 deter/inat* de 7actori sociali1 politici1 econo/ici sau naturali. Feno/enul /igraiei: ro/2nilor ?n str*in*tate este cunoscut ?n genere doar prin a/ploare i cauzele socioecono/ice care ?l deter/in*. Concluzion2nd de7iniiile /ai sus a/intite pot spune cu propriile cuvinte c*1 /igraia reprezint* p*r*sirea unui teritoriu de 0az* pentru un altul propice unor activit*i constructive cu un puternic caracter personal1 p*r*sire ce i/plic* totodat* sc>i/0area do/iciliului. $igraia are o condiionare social* i genereaz* consecine sociale. '.3. M),r*-)* )ntern*-)on*04 Prin /igraia internaional* a 7orei de /unc* se ?nelege procesul de trecere 7orei de /unc* dintr)o ar* ?n alta1 ?n vederea des7*ur*rii unei activit*i ?n a7ara *rii unde se

Ha/7ir C.1 !l*sceanu L.1 6icionar de sociologie1 Ed. Ba0el1 Bucureti1 -;;A1 p.:4, >ttp :DDde@onlin e.ro : Sandu 6u/itru1 Lu/ile sociale ale /igraiei ro/2neti ?n str*in*tate1 Ed. Poliro/1 %ai1 +,,;1 p.;A

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) a7l* reedina ei per/anent*1 ur/2nd ca cei ce /igreaz* s* 7ie retri0uii de persoane 7izice1 Curidice sau de organis/e internaionale pentru care des7*oar* activit*ile respective. Particularitatea /igraiei internaionale a 7orei de /unc* din zilele noastre const*1 ?n principal1 ?n aceea c* acest proces are loc ?n str2nsa leg*tur* cu 7lu@ul internaional de capital. #endina de concentrare a capitalurilor ?n 7unciune ?n *rile dezvoltate deter/ina o parte a 7orei de /unc* din *rile sla0 dezvoltate i ?n curs de dezvoltare s* e/igreze ?n aceste *ri. Acest 7eno/en de /igraie a 7ost deter/inat de /ai /ulte cauze1 printre care a/inti/: ) accentuarea 7lu@ului internaional de capital din ulti/ul deceniuF ) criza econo/ic* /ondial*F ) di7erene /ari de salariu dintre *riF ) dorina 7iec*rui individ de a c2tiga /ai /ult1 de a g*si perspectiveF ) lipsa locurilor de /unc*F ) lipsa cercet*rilor i dot*rilorF ) discri/in*ri la angaCare si la pro/ovareF ) instituii ne7uncionaleF ) dorina oa/enilor pentru o via* ur0an* /ai 0un*F ) dorina indivizilor pentru o cali7icare superioar* i recunoatere. %/igraia internaional* poate genera riscuri la adresa securit*ii ?n *rile receptoare1 ?n *rile de tranzit i ?n *rile 7urnizoare de i/igrani1 dei nu de natur* /ilitar*. Bn *rile de origine1 cel /ai adesea e/igreaz* cet*enii api de /unc*. Bn e/igraia de /as*1 7ora de /unc* este redus* cu p2n* la +,):,I ?n ara de origine. Apar 7eno/ene sociale ce a7ecteaz* grav ec>ili0rul econo/ic i social: 7a/ilii dezintegrate1 /inori nesupraveg>eai1 siste/ de pensii 7*r* resurse1 etc. Un ast7el de e@e/plu este i 'o/2nia. Bn *rile de tranzit1 7eno/enul /igraiei ?ncuraCeaz* Jindustriile tra7icului cu persoane3: procurarea docu/entelor de transport1 alegerea destinaiei 7inale1 identi7icarea viitorului loc de /unc*. Bn *rile receptoare1 principala di7icultate rezid* ?n integrarea social* a noilor venii. Apar ta0erele de re7ugiai1 o 0irocraie local* pentru procesarea datelor personale ale i/igranilor1 legislaie1 delicven* .a. Capacitatea instituiilor sociale1 econo/ice1 politice1 ad/inistrative de a integra un nu/*r /are de i/igrani1 rezistena unor co/unit*i de i/igrani la asi/ilare1 a7ecteaz* sta0ilitatea statelor i1 ?n acest /od1 a7ecteaz* capacitatea guvernelor de a guverna.

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) $igraia internaional* din zilele noastre se realizeaz* su0 c2teva 7or/e /ai i/portante: e/igraniF /igraia 7orat* de cala/it*i naturaleF de persecuii politice sau religioase1 de r*z0oaie etc. 6ac*1 ?n ceea ce privete /igraia intern*1 nu intervin dec2t arareori opreliti de ordin Curidic1 migraia internaional este, ntr#o msur important, determinat de politicile /aterializate ?n regle/ent*ri speci7ice ?n raport cu e/igraia i1 /ai ales1 cu i/igraia. Societatea ro/2neasc* se con7runt* cu o serie de trans7or/*ri care sunt cone@e cu /igraia ea dese/neaz* deplasarea populaiei unei regiuni ?n alt* regiune1 ?ndeose0i din zonele rurale c*tre cele ur0anizate1 dar i dinspre o societate spre alta. Bn a/0ele cazuri cei care se deplaseaz* nu sunt cei /ai s*raci1 ci indivizii capa0ili s* sesizeze decalaCul dintre aspiraiile lor i posi0ilitatea de a le realiza. E7ectul principal al /igraiei este acela c* ?i constr2nge pe cei care e/igreaz* s*)i ela0oreze o serie de roluri noi. $igraia< este unul dintre procesele sociale care in7lueneaz* pro7und societatea ro/2neasc* actual*F totui1 din 0i0liogra7ia de specialitate lipsesc ?nc* lucr*rile tiini7ice care s* redea co/ple@itatea acestui 7eno/en. 'ezultatul este o i/agine co/ple@*1 ?n care /igraia ro/2neasc* devine su0iect de re7lecie al*turi de alte te/e centrale ast*zi ?n tiinele sociale. '.#. M),r*-)e 5) 1*rent*0)t*te Bn 'o/2nia1 /igraia pentru /unca ?n str*in*tate s)a intensi7icat1 ast7el nu/*rul 7a/iliilor transnaionale a crescut puternic: nu/*rul e@act al acestora este greu de esti/at. $aCoritatea /e/0rilor activi ai 7a/iliilor /igreaz*1 l*s2nd acas* copiii1 0*tr2nii i 0olnavii. $igranii ?ncearc* s* susin* de la distan* aceti /e/0rii ai 7a/iliilor1 dependeni de ei. perioad*1 presa din 'o/2nia a /ediatizat negativ plecarea p*rinilor1 ?n special a /a/elor. P*rini plecai la /unc* ?n str*in*tate au 7ost acuzai de .a0andon31 iar copiii acestora au 7ost considerai de c*tre /edia .victi/e3. Con7or/ datelor recente guverna/entale1 ?n +,,=1 peste <.,,, de 7a/ilii de ro/2ni au lucrat ?n str*in*tate1 ?n sensul c* aproape =,.,,, de copii 8?n cazul de +<.,,, de a/0ii
<

/igraia 7orei de /unc*F /igraia /e/0rilor 7a/iliilor lucr*torilor anterior

Ang>el '.&.1 Korvat> %.1 Sociologia /igraiei. #eorii i studii de caz ro/2neti1 Ed. Poliro/1 %ai1 +,,;1 p.54

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) p*rini1 iar ?n caz de :+.,,, unuia dintre p*rini sunt e/igrani9 sunt a7ectai ?n /od direct. Specialitii din do/eniul socio)u/an /enioneaz* di7eritele tipuri de riscuri1 spre care aceti copii sunt e@pui: solicitare 7izic* i /ental* supra)vulnera0ilitate ?n 7aa a0uzurilor 7izice1 psi>ice1 se@uale1 e@ploatare prin /unc*1 tra7icului de 7iine u/ane1 prostituie1 etc. 6ezvoltarea insu7icient* a unor a0ilit*i de via* care sunt co/une la /aturitate ) independen* ?n procesul decizional1 ?ncrederea ?n vigoare la un proprii1 de ti/p i de gestionare a 0anilor1 de control i de e@presie a e/oiilor1 reea de construire1 a0ilit*i de co/unicare1 etc ) sunt ad*ugate ca riscuri la situaia ?n care aceti copii sunt l*sai singuri. Feno/enul de e/igrare ur/eaz*1 de ase/enea1 un /odel teritorial1 ?n 7uncie de calitatea indicatorilor econo/ici a *rii. Ast7el cea /ai /are parte din aceste 7a/ilii se a7l* ?n $oldova1 ?n nord)estul 'o/2nia1 cea /ai s*rac* regiune a *rii i ?n care /ai /ulte localit*i sunt literal/ente goale de tinerii p*rini. Aici g*si/ doar generaiile vec>i cu rolul de a ?ngriCi la do/iciliu copii La0andonaiL. 6e aici apare i concentrarea teritorial* a riscurilor /enionate. Prin revizuirea literaturii recente1 analiza datelor statistice o7iciale precu/ i reprezent*ri ?n /ass)/edia a 7eno/enului1 studiul de 7a* ur/*rete s* evalueze cuprinz*tor dina/ica e/igraiei sezoniere1 respectiv a consecinelor sale asupra educaiei copiilor. %ntensi7icarea /igraiei pentru /unc* ?n str*in*tate a p*rinilor a dus la creterea nu/*rului copiilor r*/ai acas* ?n ?ngriCirea altora 8AI dintre copii1 con7or/ &allup1 U"%CEF1 +,,A9. Fa/iliile transnaionale ai c*ror /e/0ri sunt aceti copii1 au dezvoltat strategi prin care adulii1 c>iar de la distan*1 le o7er* spriCin e/oional i educaional. Co/unicarea transnaional* Coac* un rol decisiv ?n spriCinul e/oional i educaional al copiilor1 te>nologia /odern* 8tele7oanele /o0ile1 internet1 etc.9 relativiz2nd distanele. #rans7erul ?ngriCirii c*tre un alt adult acas* este o alt* strategie a p*rinilor e/igrani pentru susinerea copiilor1 susinerea 7inanciar* 7iind principala prioritate. 6atele statistice arat* c* rezultatele colare ale copiilor cu p*rinii e/igrani sunt uneori in7luenate negativ de c*tre /igraia p*rinilor1 dar a/ o0servat ?n cazul copiilor din cadrul co/unit*ilor transnaionale o tendin* ridicat* de a renuna la continuarea studiilor. Acest 7apt intr* ?n con7lict de o0icei cu dorina p*rinilor e/igrani de a)i continua studiile copiii lor. D*te0e 6t*t)6t)ce o7erite de studiile din 'o/2nia ne dau in7or/aii i/portante despre valorile nu/erice ale 7eno/enului i prin corelarea ci7relor din /ai /ulte studii pute/ o0serva a/ploarea 7eno/enului.

-,

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) Sur6e o8c)*0e: 4;.;4; copii au cel puin un p*rinte plecat la /unc* ?n str*in*tate. 6intre acetia1 +-.<,, au a/0ii p*rini plecai la /unc* ?n str*in*tate1 iar =.++< au p*rintele unic susin*tor plecat la /unc* ?n str*in*tate4. Sur6e o8c)*0e: A+.<=< copii au cel puin un p*rinte plecat la /unc* ?n str*in*tate. 6intre acetia1 +=.<,= au a/0ii p*rini plecai la /unc* ?n str*in*tate1 iar A.;,< au p*rintele unic susin*tor plecat la /unc* ?n str*in*tate. Cercet4r): ?n r2ndul populaiei colare la nivel naional -5,.,,, de elevi din clasele !)!%%% au cel puin un p*rinte plecat la /unc* ?n str*in*tate. 6intre acetia 44.,,, au /a/a plecat*1 A,.,,, au tat*l plecat1 iar :4.,,, au a/0ii p*rini plecai=. Sur6e o8c)*0e: ;+.:+A copii au cel puin un p*rinte plecat la /unc* ?n str*in*tate. 6intre acetia1 +A.5;4 au a/0ii p*rini plecai la /unc* ?n str*in*tate1 iar -,.<,A au p*rintele unic susin*tor plecat la /unc* ?n str*in*tate. Cercet*ri: la nivel naional1 :4,.,,, de copii1 reprezent2nd circa 5I din totalul populaiei ,)-A ani1 aveau cel puin un p*rinte plecat ?n str*in*tate. 6intre acetia: -45.,,, de copii aveau doar tat*l plecat1 =5.,,, de copii aveau doar /a/a plecat*1 -+=.,,, de copii aveau a/0ii p*rini plecai ?n str*in*tate. Pe ansa/0lul populaiei ,)-A ani1 ali circa <,,.,,, de copii au e@peri/entat la un /o/ent dat ?n via* a0sena unuia dintre p*rini ca ur/are a plec*rii acestuia la /unc* ?n str*in*tate. Bn ci7re a0solute1 7eno/enul relev* o a/ploare se/niMcativ*1 de /as*. :4,.,,, de copii ai c*ror p*rini sunt plecai ?n prezent1 <,,.,,, care au avut la un /o/ent dat unul sau a/0ii p*rini plecai.

377$

3779

377:

dat* cu plecarea p*rinilor peste >otare1 copiii preiau rolurile acestora nu doar ?n ?ntreinerea gospod*riei1 dar i ?n ceea ce privete ?ngriCirea 7railor i a surorilor /ai /ici. Ec>ili0rul intern al 7a/iliei este pertur0at prin plecarea unui p*rinte. Fa/ilia tre0uie s* se reorganizeze i s* se adapteze1 ceea ce reprezint* un proces ?ndelungat1 care poate dura i c2teva luni. Aceast* perioad* este resi/it* ca o criz* i este considerat* cea /ai diMcil* perioad*. Acest proces se ?nc>eie prin resta0ilirea unui ec>ili0ru atunci c2nd ali /e/0ri ai 7a/iliei reuesc s* ?/part* i s* preia rolurile i responsa0ilit*ile celui plecat. E@ist* o categorie de /inori care nu se aN* su0 directa supraveg>ere a unui adult 8p*rinte1 rud* sau cunotin*9. Bn general1 ei au peste -:)-< ani i sunt l*sai de p*rini singuri1 7*r* 0unici sau alte rude. Pentru ei riscurile de a a0andona coala1 de a M i/plicai ?n co/iterea de 7apte penale sau consu/ de droguri1 sunt /ai /ari.

Situaie copii cu p*rini plecai la /unc* ?n str*in*tate :-.-+.+,,= ) statistic* e/is* de Autoritatea "aional* pentru Protecia 6repturilor Copilului1 >ttp:DDOOO.copii.ro
=

&eorgiana #ot>1 Ale@andru #ot>1 vidiu !oicu1 $i>aela te7*nescu1 E7ectele /igraiei: copiii r*/ai acas*1 Fundaia Soros1 +,,51 p.A

--

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) Copilul resi/te at2t lipsa in7or/*rii c2t i lipsa particip*rii la decizie1 ?ntr)un /od negativ1 cu consecine asupra atitudinii i co/porta/entului ?n lipsa p*rinilor. $uli copii ?i asu/* $ eecul % 7a/iliei consider2nd c* ei sunt de vin* pentru plecarea p*rinilor. Ei au tendina s* se considere responsa0ili de situaia creat*. Este posi0il ca acest 7apt s* se M a/pliMcat1 ?n /od neintenionat1 de p*rini1 care o0inuiesc s* spun* copiilor c* pleac* pentru 0inele lor1 precu/ i de ?ngriCitori1 care le a/intesc 7oarte 7recvent acest lucru. La nivel social i ?n /ass)/edia se pune /ai degra0* accent pe su7erina i situaia dezavantaCat* ?n care aceti copii se aN* i /ai puin pe /odul ?n care sunt respectate drepturile acestor copii sau pe soluiile la pro0le/ele lor1 pe serviciile concrete la care acetia se pot adresa. $aCoritatea persoanelor de ?ngriCire spun c* la nivel de co/unitate nu e@ist* anu/ite servicii pentru copiii r*/ai 7*r* ?ngriCire p*rinteasc* i c>iar dac* e@ist*1 ei nu le cunosc. Principalul e7ect pozitiv invocat de c*tre copii este 0un*starea /aterial*. Copiii e/igranilor1 ?n special cei cu a/0ii p*rini plecai1 tind ?ntr)o pondere /ai /are1 s* ai0* e@periena de a unor c*l*torii ?n str*in*tate co/parativ cu ceilali copii.

-+

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*)

CAPITOLUL II FAMILIA, IMPORTANA ACESTEIA N PROCESUL DE NVARE


3.'. De()n)re* (*+)0)e) Familia - este considerat* ele/entul natural i 7unda/ental al societ*ii1 principiu ce apare at2t ?n cadrul actelor noastre legislative1 c2t i ?n unele acte internaionale privind drepturile o/ului1 cu/ ar 7i: Declaraia &niversal a Drepturilor 'mului, adoptat* la Adunarea &eneral* a .".U. la -, dec. -;<A1 Pactul (nternaional Privind Drepturile .".U. la -= 7e0r. -;==1 conomice, )ociale i *ulturale, adoptat la Adunarea &eneral* a asigurarea continuit*ii i a7ir/*rii depline a 7iinei u/ane. F*+)0)* 8?n sens larg9 reprezint* un grup social ai c*rui /e/0rii sunt legai prin raporturi de v2rst*1 c*s*torie sau adopie i care tr*iesc ?/preun*1 coopereaz* su0 raport econo/ic i au griC* de copiiF 8?n sens restr2ns9 7a/ilia este un grup social 7or/at dintr)un cuplu c*s*torit i copiii acestuiaA. Ea este o 7or/* special* a co/unit*ii u/ane1 legat* ?n per/anen* de realitatea social*1 care nu poate 7i separat* de nu/eroasele 7eno/ene i procese care caracterizeaz* societatea. 6ac* de0utul sec. PP; /arca ?nceputul e@tinderii i generaliz*rii siste/ului 7a/iliei nucleare1 deceniul al nou*lea conse/neaz* regresul acesteia. Una din 7unciile tradiionale1 cea de ?ngriCire a v2rstnicilor este pe cale de dispariie1 iar 7uncia de socializare a copiilor1 este ?/p*rt*it* cu alte instituii sociale. Sc>i/0area statusului social a 7e/eii prin i/plicarea ei in activit*i pro7esionale e@tra7a/iliale a deter/inat noi con7iguraii ale raporturilor dintre cei doi parteneri1 ?n sensul unei reg2ndiri1 rede7iniri ale rolurilor acestora ?n 7a/ilie. Copilul ocup* un rol central1 alt*dat* /ai puin ?nregistrat1 7apt ce conduce la r2ndul s*u la sta0ilirea de noi relaii ?ntre p*rini1 pe de o parte 8de e@e/plu1 redistri0uirea responsa0ilit*ilor ?n educaie i ?ngriCirea copiilor91 iar pe de alt* parte1 la noi raporturi ?ntre p*rini i copii. Fa/ilia devine din ce ?n ce /ai /ult un loc de re7ugiu a7ectiv ca reacie la condiiile stresante ale /ediului e@terior. dat* cu constituirea sociologiei ca tiin*1 7a/ilia a reprezentat un o0iect de studiu privilegiat. 6aca la ?nceput1
5 A

etc5. Familia reprezint* una dintre verigile sociale cele /ai vec>i i /ai speci7ice ?n

$itro7an %.1 $itro7an ".1 Fa/ilia de la AG la H1 Ed. tiini7ic*1 Bucureti1 -;;-1 p.-<Ha/7ir C.1 !l*sceanu L.1 6icionar de sociologie1 Ed. Ba0el1 Bucureti1 -;;A1 p.+:< ; %lu Petru1 Sociopsi>ologia i antropologia 7a/iliei1 Ed. Poliro/1 %ai1 +,,41 p.=5

-:

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) cercetarea 7a/iliei s)a 7*cut ?n cadrul unor /odele etnolingvistice i istorice1 ulterior 7a/ilia a devenit o0iectul unor studii analitice1 de ordin psi>ologic1 sociologic1 i psi>osocial. A0ia ?ncep2nd cu anii Q=,1 i p2n* ?n prezent1 cercet*rile sociologice au cunoscut o dezvoltare 7*r* precedent. Aceasta deoarece ?n ulti/ele decenii1 7a/ilia a su7erit /utaii pro7unde ?n ceea ce privete structura i 7unciile sale. Felul ?n care 7a/ilia ?i ?ndeplinete rolul speci7ic ?ntr)o societate dat* este in7luenat i de o succesiune de 7actori sociali1 de e@e/plu1 un siste/ totalitar sau de/ocratici nivelul de dezvoltare econo/ic1 nivelu- general de cultur* i de educaie1 legislaia i politicile sociale1 etc. E@ist* totui i 7actorii interni cu/ ar 7i statutul Curidic al 7a/iliei1 /*ri/ea ei1 controlul ?n 7a/ilie1 personalitatea /e/0rilor ei1 etc. Bnte/eierea unei 7a/ilii tre0uie s* 7ie un act contient1 un act preg*tit cu /ult ti/p ?nainte ?n cadrul 7a/iliei. 6in perspectiv sociologic1 7a/ilia poate 7i de7init* ca un grup social constituit pe 0aza relaiilor de c*s*torie1 consangvinitate i rudenie1 /e/0rii grupului ?/p*rt*ind senti/ente1 aspiraii i valori co/une. 6in aceast* perspectiv*1 7a/ilia este un grup pri/ar ?n care predo/in* relaiile directe1 in7or/ale. Calitatea de grup pri/ar nu se/ni7ic* a0sena nor/elor i regle/ent*rilor. 6i/potriv*1 7a/ilia este unul dintre grupurile pri/are cu cea /ai /are ?nc*rc*tur* nor/ativ*. Din perspectiv +uridic1 7a/ilia este un grup de persoane ?ntre care s)a instituit un set de drepturi i o0ligaii1 regle/entat prin nor/e legale. Aceste nor/e se re7er* la /odul de ?nc>eiere a c*s*toriei1 sta0ilirea paternit*ii1 drepturile i o0ligaiile soilor1 relaiile dintre p*rini i copii1 /odul de trans/itere a /otenirii etc. 6in perspectiv* Curidic*1 7a/ilia este un grup 7or/al1 regle/entat prin legi i alte acte nor/ative. /are parte din cunotinele despre natur*1 societate1 deprinderile igienice1 o0inuinele de co/porta/ent1 copiii le datoreaz* educaiei pri/ite ?n 7a/ilie1 ast7el a ap*rut /ult cunoscuta sintag/* a e@presiei .a avea cei apte ani de acas*3. 3.3. Structur) 5) (unc-)) *0e (*+)0)e) 3.3.'. Structur* (*+)0)e) Fa/ilia este un grup social pri/ar ce posed* o anu/it* structur* tin2nd sea/a de aceast* realitate a putea ?ncerca o caracterizare structurii 7a/iliei: R R R 7a/ilia nucleuF 7a/ilia e@tins*F 7a/ilia poliga/* -<

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) Familia nucleu (nuclear, const* din doi aduli de se@ opus i proprii lor copii. E@ist* dou* tipuri de 7a/ilie nucleu: 7a/ilie nuclear* de orientare ?n care ne nate/ i ocup*/ statutul de copil. Prin /e/0rii acestei 7a/ilii o0ine/ orientare iniial* ?n via* F 7a/ilie nucleu de procreare 8conCugal*91 care se 7or/eaz* prin c*s*torie i ?n care o0ine/ statutul de adult. Familia extins se re7er* la dou* sau /ai /ulte 7a/ilii nucleare unite prin leg*tura p*rinte)copil1 care include i leg*turile ?ntre 7rai i surori. Familia poligam ca ter/en general presupune1 at2t /ai /ulte soii1 c2t i /ai /uli soi. C2nd o 7e/eie poate avea doi sau /ai /uli soi1 vor0i/ de poliandrie. C2nd un 0*r0at poate avea dou* sau /ai /ulte soii vor0i/ despre poliga/ie. 'olurile 7a/iliale pot 7i e@ercitate ?ntr)o /ultitudine de 7or/e: un so poate 7i 7oarte tandru1 altul 7oarte autoritarF un tat* se ocup* ?ndeaproape de educarea copiilor1 altul consider* c* nu e de/n ca un 0*r0at s* se preocupe de aceste aspecteF o soie i o /a/* poate 7i 7oarte 0un* gospodin*1 alta re7uz* s* 7ac* /enaCulF un copil poate 7i ascult*tor altul recalcitrant. Cu toat* aceast* /are diversitate a e@ercit*rii rolurilor 7a/iliale1 e@ist* totui anu/ite /arCe de variaie care1 o dat* dep*ite1 pot conduce la sc*derea solidarit*ii 7a/iliale sau la destr*/area 7a/iliei. Structura grupului 7a/ilial poate 7i perceput* i din perspectiva raporturilor de autoritate 8adic* a dreptului unei persoane de a in7luena alte persoane pe 0aza statusului pe care ?l deine9. Bn raport cu /odul de e@ercitare a autorit*ii ?n cadrul 7a/iliei1 deose0i/ 7a/ilii cu structuri autoritare i 7a/ilii cu structuri egalitare. Bn cazul 7a/iliilor autoritare1 0*r0atul 8soul1 tat*l9 este principalul dein*tor de autoritate. Aceast* poziie ?i este con7erit*1 ?n /od o0inuit de puterea sa econo/ic*1 /ai /are ?n raport cu soia1 i de dependena econo/ic* i social* a copiilor 7a* de p*rini. 3.3.3. Func-))0e (*+)0)e) Fa/ilia este un grup social co/ple@ care realizeaz* 7uncii /ultiple. Funciile 7a/iliei au 7ost clasi7icate ?n diverse /oduri -,. $urdocS distinge patru 7uncii: se@ual*1 reproductiv*1 econo/ic* i socializatoare. Bn 'o/2nia1 ?n studiile de sociologie a 7a/iliei este larg acceptat* i utilizat* clasi7icarea pro7esorului ;enr) ;. St*<0'', ?n care sunt puse ?n eviden* ur/*toarele tipuri i su0tipuri:
-, --

$i>*ilescu %.1 Sociologie general*1 Ed. Poliro/1 %ai1 +,,51 p.-=+ Sta>l K. Paul1 Fa/ilia i coala1 Ed. Paideia1 Bucureti1 +,,-1 p.;4

-4

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) funcii interne1 prin care se asigur* /e/0rilor 7a/iliei un cli/at de a7eciune1 securitate i protecieF ) 7uncii 0iologice i sanitare1 prin care se asigur* satis7acerea nevoilor se@uale ale /e/0rilor cuplului1 procrearea copiilor1 necesit*ile igienico)sanitare ale copiilor i dezvoltarea 0iologic* nor/al* a /e/0rilor 7a/ilieiF ) 7uncii econo/ice1 care constau ?n organizarea gospod*riei i acu/ularea de resurse necesare 7uncion*rii /enaCului pe 0aza unui 0uget co/unF ) 7uncii de solidaritate 7a/ilial*1 care se re7er* la aCutorul 0azat pe senti/ente de dragoste i respect ?ntre /e/0rii 7a/ilieiF ) 7uncii pedagogico)educative i /orale1 prin care se asigur* socializarea copiilor. e@teriorul. Func-)* /)o0o,)c4 este o di/ensiune esenial* a 7a/iliei. Bn /od o0inuit1 necesit*ile se@uale ale indivizilor sunt satis7*cute ?n cadrul cuplurilor 7a/iliale. Fa/ilia este principalul loc ?n care sunt satis7*cute tre0uinele se@uale i singura /odalitate de reproducere 0iologic*. Se@ualitatea este asociat* cu dragostea1 cel puin din perspectiva nor/elor i valorilor sociale acceptate social. A7ectivitatea este una dintre principalele tr*s*turi prin care 7a/ilia se deose0ete de alte tipuri de grupuri sociale. Func-)* econo+)c4 a 7a/iliei are /ai /ulte co/ponente: de producie1 de pro7esionalizare a descendenilor i de generare i gestionare a unui 0uget co/un. Bn societ*ile tradiionale1 co/ponenta productiv* era 7oarte i/portant*. $ai ales ?n 7a/iliile de *rani1 gospod*ria1 care se identi7ica cu 7a/ilia1 asigura /aCoritatea celor necesare traiului. Autar>ia aproape co/plet* i/punea organizarea resurselor de producie interne 8p*/2nt1 ani/ale de /unc* i de producie1 7ora de /unc* u/an*9 ?n aa 7el ?nc2t 7a/ilia 8gospod*ria9 s* depind* c2t /ai puin de e@terior. Fa/ilia asigura i pro7esionalizarea descendenilorF ?n /od o0inuit1 copiii reproduceau pro7esiile p*rinilor1 /o0ilitatea social* i pro7esional* 7iind 7oarte redus*. Bn 7a/iliile din societ*ile conte/porane1 7uncia econo/ic* a 7a/iliei i)a di/inuat /ult i/portana1 /ai ales ?n ceea ce privete co/ponenta de producie i de pro7esionalizare a descendenei. C>iar dac* unii copii ?/0r*ieaz* pro7esiile p*rinilor1 7or/area lor pro7esional* este asigurat* ?n principal de instituiile educaionale e@terioare 7a/iliei. Bn perioadele i ?n societ*ile cu o puternic* /o0ilitate pro7esional* i social*1 7a/ilia nici nu este capa0il* s* asigure pro7esionalizarea descendenilor. '*/2ne ?nc* i/portant* co/ponenta econo/ic* re7eritoare la -= funcii externe1 prin care se asigur* relaionarea 7a/iliei cu

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) generarea i gestionarea unui 0uget co/un. 6ei a crescut independena econo/ic* a soiilor1 ad/inistrarea unui 0uget co/un ?n cadrul aceluiai /enaC r*/2ne o tr*s*tur* de7initorie pentru /aCoritatea 7a/iliilor 8cel puin pentru 7a/iliile nucleare co/plete1 legal constituite9. C>iar i ?n cadrul unui parteneriat educaional e7icient 7a/iliei ?i revin1 totui1 cele /ai relevante 7uncii: asigurarea condiiilor 7avora0ile pentru securitatea i dezvoltarea psi>o7izic* a copiluluiF copiluluiF crearea unui cli/at psi>ologic 7avora0il pentru satis7acerea tre0uinei de respect de sine a copilului i a condiiilor oportune pentru e@plorarea sineluiD autocunoatereF ?ncuraCarea tentaiei copilului pentru autoeducaieF o7erirea unor /odele relaionale i co/porta/entale. crearea /ediului relaional care ar in7luena direct socializarea

Fa/ilia nu este nu/ai un loc de consu/1 ci i un loc de acu/ulare a unui patri/oniu. Acest patri/oniu este 7olosit ?n co/un de /e/0rii 7a/iliei i este trans7erat copiilor 8parial c2nd acetia se c*s*toresc i ?n totalitate ?n ur/a decesului p*rinilor9. 6ei activitatea econo/ic* se des7*oar* predo/inant ?n a7ara 7a/iliei 8gospod*riei91 e@tinderea1 gestionarea i trans/iterea patri/oniului continu* s* reprezinte o co/ponent* i/portant* a 7unciei econo/ice a 7a/iliei. Bn perioadele de di7icult*i econo/ice 8crize1 o/aC91 patri/oniul 7a/ilial constituie un loc sigur de re7ugiu pentru /e/0rii 7a/iliei a7lai te/porar ?n di7icultate. 6e ase/enea1 patri/oniul poate 7i un /iCloc de supravieuire a persoanelor ?n v2rst* care nu dispun de resurse 7inanciare necesare asigur*rii unor condiii de trai decente. #rans/iterea patri/oniului de la p*rini la descendeni este regle/entat* prin acte nor/ativeF nu/ai ?n situaii 0ine de7inite de lege p*rinii ?i pot dez/oteni descendenii. Func-)* de 6oc)*0)=*re. Fa/ilia este una dintre principalele instituii de socializare ale societ*ii. Bn cadrul 7a/iliei1 copilul ?i ?nsuete nor/ele i valorile sociale i devine apt s* relaioneze cu ceilali /e/0rii ai societ*ii. Socializarea ?n 7a/ilie are /ai /ulte co/ponente: nor/ativ* 8prin care i se trans/it copilului principalele nor/e i reguli sociale9F cognitiv* 8prin care copilul do02ndete deprinderi i cunotine necesare aciunii ca adult9F creativ* 8prin care se 7or/eaz* capacit*ile de g2ndire creatoare i de a da r*spunsuri adecvate ?n situaii noi9F i psi>ologic* 8prin care se dezvolt* a7ectivitatea -5

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) necesar* relaion*rii cu p*rinii1 cu viitorul partener1 cu propriii copii i cu alte persoane9. Bn 7a/ilie se realizeaz* socializarea de 0az* sau pri/ar*. Copilul ?nva* c* indivizii au interese1 dorine i o0iceiuri de care cel*lalt tre0uie s* in* sea/a1 ?nva* c* tre0uie s* ?/part* resursele li/itate 8locuin*1 >ran*1 o0iecte1 a7eciune91 ?nva* cu/ ateapt* societatea ca el s* se poarte1 ?nva* cu/ s* acioneze pentru a)i satis7ace un scop1 o dorin*. Socializarea ?n cadrul 7a/iliei este esenial* pentru integrarea social* a copiilor. Eecurile socializ*rii ?n 7a/ilie au consecine negative la nivelul co/unit*ilor i al societ*ii. Bn /od nor/al1 socializarea ?n 7a/ilie este convergent* cu nor/ele i valorile pro/ovate la nivelul societ*ii. E@ist* ?ns* i situaii ?n care socializarea ?n 7a/ilie se 7ace ?n discordan* cu nor/ele i valorile sociale generale. Copiii socializai ?n acest /od vor 7i neintegrai i ?n con7lict per/anent cu societatea. Co/parativ cu 7a/iliile din societ*ile tradiionale1 7uncia socializatoare a 7a/iliei a ?nceput s* 7ie tot /ai /ult preluat* de alte instituii sociale 8coal*1 instituii culturale1 /iCloace de co/unicare ?n /as*9. Cu toate aceste trans7eruri de co/petene socializatoare1 7a/ilia continu* ?ns* s* r*/2n* una dintre principalele instituii de socializare. AvantaCul socializ*rii ?n 7a/ilie este c* ea se realizeaz* ?ntr)un cli/at de a7ectivitate1 care 7aciliteaz* trans/iterea i ?nsuirea valorilor i nor/elor sociale. Bn c>ip 7iresc1 7a/ilia tre0uie s* ?ndeplineasc* toate 7unciile care ?i sunt proprii1 ?n realitate ?ns*1 7a/iliile ?ndeplinesc ?n /oduri 7oarte di7erite aceste 7uncii. Unele 7a/ilii pot 7i caracterizate ca 0ogate 7uncional1 ?n ti/p ce altele prezint* carene 7uncionale i/portante 8nu reuesc s* realizeze anu/ite 7uncii sau le realizeaz* discordant ?n raport cu societatea9. 6is7unciile din cadrul 7a/iliei au consecine asupra soilor1 asupra copiilor1 asupra relaiilor 7a/iliei cu e@teriorul. Carenele -+ ?n 7uncia de solidaritate a7ectiv* atrag dis7uncii ?n satis7acerea necesit*ilor se@uale i1 ?n ti/p1 pot conduce la disoluia cuplului 7a/ilial. Carenele ?n realizarea 7unciei econo/ice pot avea e7ecte negative asupra condiiilor de via* ale /e/0rilor 7a/iliei. 6is7unciile din cadrul 7a/iliei devin evidente ?n condiiile separ*rii partenerilor 8separare ?n 7apt sau divor91 a0andonului 7a/ilial1 violenei do/estice sau ?n condiiile delincventei Cuvenile. 6isoluia vizi0il* a 7a/iliei este o etap* 7oarte avansat* a /ani7est*rii unor dis7uncionalit*i intra7a/iliale. 'ealitatea din cadrul 7a/iliilor este /ult /ai co/plicat* dec2t o percepe/ prin se/nele vizi0ile ale dispariiei solidarit*ii. Sunt 7a/ilii carenate 7uncional care continu* totui s* supravieuiasc*. Aceste 7a/ilii ridic* cele /ai di7icile pro0le/e pentru sociologia 7a/iliei i pentru politicile sociale ?n do/eniul 7a/iliei1 ?ntruc2t di7icult*ile i carenele lor nu sunt

-+

B*ran)Pescaru Adina1 Fa/ilia azi.

perspectiv* sociopedagogic*1 Ed. Ara/is1 Bucureti1 +,,;1 p.4=

-A

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) uor de identi7icat. 6e alt7el1 de /ulte ori1 nici /e/0rii acesteia nu sunt contieni de carenele 7a/iliei ?n care tr*iesc. "u/ai o 7a/ilie unit* i care reprezint* conduite ar/onioase ale /e/0rilor s*i este capa0il* s* asigure un cli/at educativ propriu dezvolt*rii conduitelor nor/ale i pozitive ale copilului1 deoarece identi7icarea cu a/0ii p*rini1 i/itarea co/porta/entului acestora i ?nsuirea pe aceast* 0az* a unor convingeri i atitudini 7avora0ile solicit* i/perios un potenial 7uncional de7init de integralitate i coeren*1 care s* asigure co/ple/entaritatea rolurilor i sarcinilor 7a/iliale. C2nd unele 7uncii ale 7a/iliei sunt deteriorate sau a0sente1 apar trau/e su7leteti pe care copilul le resi/te ?n /odul cel /ai acut cu putin*1 la nivelul contiinei sale /orare ?n curs de 7or/are. %ntenionat sau nu1 siste/atic sau spontan1 p*rinii e@ercit* i in7lueneaz* ?n plan /oral1 constituindu)se aa nu/ita .Contiin* /oral*3 pri/ar*1 care acioneaz* ca un 7el de .voce3 a p*rinilor1 asigur2nd pe de o parte reglarea conduitelor1 iar pe de alt* parte o anu/it* securitate a7ectiv* a copilului. 3.#. F*+)0)* 5) 5co*0* Familia se preocup de dezvoltarea fizic a copiilor lor -.. Ea asigur* >rana i ?/0r*c*/intea copiilor1 ?i 7erete de pericole1 le las* ti/p de Coac*1 le creeaz* condiii c2t /ai 0une de odi>n* i se ?ngriCete de s*n*tatea lor. Un regi/ raional de via* nu poate avea dec2t ur/*ri pozitive asupra dezvolt*rii sale 7izice. #otodat* ?i 7or/eaz* copilului pri/ele deprinderi de igien* personal* i social* i ?l o0inuiete s* utilizeze 7actorii naturali 8apa1 aerul1 soarele9 pentru 0un*starea organis/ului. Bn perioada pu0ert*ii1 sc>i/0*rile 7iziologice produse ?n organis/ pun pro0le/e noi pentru dezvoltarea 7izic* a copiluluiF prin ?ndru/*ri perseverente i a7ectuoase1 prin /odi7icarea regi/ului de odi>n*1 prin crearea unor deprinderi igienice1 7a/ilia le va putea rezolva la ti/pul potrivit. Dezvoltarea intelectual a copilului depinde ?n /are /*sur* de 7a/ilia din care acesta provine. Bn cadrul 7a/iliei copilul ?i ?nsuete li/0aCul1 volu/ul1 precizia1 voca0ularului i corectitudinea e@pri/*rii. #oate acestea depind de /unca depus* de p*rini ?n aceast* direcie. Ca pri/ 7actor educativ 7a/ilia o7er* copilului apro@i/ativ ;,I din cunotinele uzuale 8despre plante1 ani/ale1 ocupaiile oa/enilor1 o0iecte casnice etc.9. Fa/ilia se preocup* i de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea le dezvolt* spiritul de o0servaie1 /e/oria i g2ndirea. P*rinii ?ncearc* s* e@plice copiilor sensul unor 7eno/ene i o0iecte pentru a le putea ?nelege /ai 0ine. Copiii pun cele /ai /ulte ?ntre0*ri ?n Curul v2rstei de :)= ani1 iar p*rinii ?i aCut* s*)i ?nsueasc* un nu/*r c2t /ai /are de
-:

St*nciulescu Elisa0eta1 Sociologia educaiei 7a/iliale1 Ed. Poliro/1 %ai1 -;;51 p.-,+

-;

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) cunotine1 r*spunz2nd c2t se poate de corect i e@act. Bn perioada colar* /ic*1 7a/ilia vine ?n spriCinul colii1 susin2nd .gustul de citit3 a)l elevilor. Cel /ai i/portant este sti/ularea curiozit*ii copilului de a citii1 prin cu/p*rarea unor c*ri care s* pun* 0azele unei /ici 0i0lioteci. Bn preadolescen* este posi0il* o deviere de la su0iectele strict legate de coal* sau indicate v2rstei 7ragedeF ast7el1 datoria p*rinilor este de a ?ndru/a copilul s* citeasc* ceea ce corespunde v2rstei sale. 6orina de lectur* poate deveni e@cesiv*1 copilul sacri7ic2nd ast7el orele de so/n. Bn cadrul 7a/iliei tre0uiesc asigurate copilului cele necesare studiului: rec>izite colare1 c*ri de lectur*1 /anuale colare etc.1 c2t i nite condiii 0une de /unc*: un 0irou1 un co/puter i nu ?n ulti/ul r2nd linitea necesar* pentru a se putea concentra. P*rinii tre0uie s*)i aCute copiii la ?nv**tur*1 aCutorul tre0uie li/itat la o ?ndru/are sau spriCin1 ne7iind indicat s* e7ectueze ei1 te/ele copiilor. Cu ti/pul1 p*rini se vor li/ita la controlarea te/elor de cas* i a carnetului de note. 6eci atitudinea p*rinilor tre0uie s* 7ie una de /iCloc1 s* nu)l aCute prea /ult pe copil1 dar nici s* nu se intereseze deloc de rezultatele acestuia. ducaia moral a copiilor reprezint* o alt* latur* a 7or/*rii copiilor ast7el c* pot spune c* 7a/ilie se 7or/eaz* cele /ai i/portante deprinderi de co/porta/ent: respectul1 politeea1 cinstea1 sinceritatea1 decena ?n vor0ire i atitudini1 ordinea1 cu/p*tarea1 griCa 7a* de lucrurile ?ncredinate. Bn realizarea acestor sarcini1 /odelul parental aCut* cel /ai /ult1 p*rintele este un e@e/plu pentru copil. P*rinii le spun copiilor ce e 0ine i ce e r*u1 ce e drept i ce este nedrept1 ce e 7ru/os i ce e ur2t ?n co/porta/ente. Aceste noiuni ?l aCut* pe copil s* se orienteze ?n evaluarea co/porta/entului s*u i a celor din Cur. #ot ?n sens /oral1 7a/ilia ?l ?ndru/* s* 7ie socia0il1 s* 7ie un 0un coleg i tot o dat* un 0un prieten. ducaia estetic a copilului revine de ase/enea tot 7actorului .7a/ilie31 p*rinii sunt cei care realizeaz* contactul copilului cu 7ru/useile naturii 8colorile i /irosul 7lorilor1 c2ntecul p*s*rilor1 verdele c2/pului etc.91 cu viaa social* 8tradiii1 o0iceiuri str*vec>i etc.9. $iCloacele /ass)/edia i ?n /od special televiziunea e@ercit* o in7luen* puternic* asupra educaiei estetice. nu se poate vor0i despre o in7luen* strict pozitiv* sau strict negativ*F pe de o parte e@ist* nu/eroase e/isiuni culturale1 de ?/0og*ire a cunotinelor1 dar pe de alt* parte sunt di7uzate nu/eroase progra/e care pot de7or/a i/aginaia1 inocena copiilor ?ntr)un sens negativ. P*rinii tre0uie s* controleze at2t ti/pul pe care copilul ?l petrece ?n 7aa televizorului c2t i e/isiunile pe care acesta le ur/*rete. Bn unele 7a/ilii preocuparea pentru cultura estetic* a copilului lipsete cu des*v2rire1 iar ?n altele este e@agerat*. 6ac* copilul nu are aptitudini i nici pl*cere pentru +,

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) di7erite arte 80alet1 /uzic*1 teatru etc.9 p*rinii tre0uie s* respecte opiunea copilului. 7erind copilului un cli/at de pro7und* securitate ?n condiiile c*ruia se poate dezvolta ar/onios1 grupul 7a/ilial ?i con7er* tot odat* un ideal de sine1 o i/agine linititoare a propriului eu1 un antidot pentru nelinitile sale interioare. 3.>. F*+)0)* tr*n6n*-)on*04 Familiile transnaionale sunt acelea ?n care /e/0rii lor tr*iesc o perioad* /ai /are sau /ai /ic* de ti/p separai1 dar care ?nc* in puternice leg*turi ?ntre ei i creeaz* un cadru care o7er* un senti/ent de 0un*stare colectiv* i unitate1 nu/it .7a/iliaritate31 c>iar dincolo de graniele naionale-<. Aceast* cola0orare ?n viaa gospod*riei e@ist* c>iar dac* /e/0rii activi ai 7a/iliei nu locuiesc ?/preun*. Fa/iliile transnaionale de 7apt reuesc s* ?i construiasc* proprie identitate i s* ?i /enin* 7uncionalitatea. Forele care unesc aceste 7a/ilii pot 7i /ai puternice dec2t acele 7ore 7izice i legale care le despart. Studiile 7a/iliilor transnaionale1 ?n special centrate pe 7a/ilia restr2ns* 8relaia so ) soie ) copii sau /a/* ) tat* ) copii91 iau de ase/enea ?n considerare 7a/ilia l*rgit* 80unici1 7rai1 surori1 cu/nai1 nepoi i nepoate1 unc>i i /*tui9. $odul ?n care p*rinii e/igrani reuesc s* p*streze leg*tura cu copiii de acas*1 o7erindu)le suport e/oional1 educaional1 7inanciar i ?ngriCire este de ase/enea e@tre/ de i/portant ?n dezvoltarea viitoarei generaii tinere. Plecarea p*rinilor ?n str*in*tate nu ar 7i 7ost posi0il* dac* acas* nu ar 7i g*sit spriCin ?n preluarea sarcinilor directe de ?ngriCire a copiilor din partea 7a/iliei sau a altor apropiai ai 7a/iliei -4. Plecarea p*rinilor la /unc* ?n str*in*tate poate provoca anu/ite sc>i/0*ri ?n psi>icul copilului: de la perceperea acestui lucru ca pe un eveni/ent de via* stresant la tr*irea unor e@periene psi>o)trau/atizante. Aceste sc>i/0*ri au la 0az* anu/ii 7actori dein de /odul ?n care a 7uncionat 7a/ilia copilului ?nainte de plecare i /odul ?n care dina/ica relaiilor intra7a/iliale a su7erit sc>i/0*ri dup* plecarea p*rinteluiDp*rinilor1 7actori ce in de copil incluz2nd v2rsta copilului i caracteristicile psi>ologice ale acestuia i 7actori ce in de reeaua de suport a 7a/iliei i i/plicit a copilului. Pe l2ng* aceti 7actori1 un rol i/portant ?n /odul de percepere de c*tre copil a plec*rii p*rinilor ?l are nivelul de in7or/are cu privire la plecare: cu c2t copilul este in7or/at din ti/p despre plecare i cu c2t este angaCat ?n /od direct ?n preg*tirea plec*rii1 sc>i/0*rile care vor avea loc ?n viaa lui1 ?i cer p*rerea1 este asigurat de a7eciunea p*rinilor1 i particip* la etapele preg*titoare plec*rii cu at2t va
-<

BrTceson 6.1 !uorela1 Ulla1 /he /ransnational famil0. 1e2 uropean frontiers and global net2or3s. @7ord1 +,,+

-4

'ot> $aria1 6ucu !.1 Suportul e/oional i educaional o7erit copiilor ?n cadrul 7a/iliilor transnaionale1 Universitatea Ba0e)BolTai 1 CluC1 +,,;

+-

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) do02ndi un anu/it control asupra situaiei care ?l vor aCuta s* 7ac* 7a* plec*rii propriu) zisei perioadelor ulterioare ?n care va resi/i nevoia p*rinteluiDp*rinilor. $igraia p*rinilor este un eveni/ent care produce tr*iri e/oionale puternice1 de cele /ai /ulte ori acestea av2nd o conotaie negativ*. Aceste e/oii deseori ?i ?/piedic* pe copii s* co/unice1 s*)i ?ndeplineasc* responsa0ilit*ile1 s* se co/porte aa cu/ o 7*ceau p2n* la plecarea p*rinilor. Atunci c2nd copiii se si/t copleii de e/oii1 le este 7oarte diMcil s*)i controleze aciunile reieite din pri/ul i/puls i s* ia deciziile adecvate. Bn plus1 ei nu /ai pot s* co/unice clar ceea ce vor cu adev*rat s* spun*. P*rinii /igrani p*streaz* inti/itatea 7a/ilial* ?n /od .virtual31 co/unic2nd regulat cu cei de acas* 8zilnic cel /ai des p2n* la s*pt*/2nal cel /ai rar91 prin inter/ediul tele7onului sau cel /ai adesea sunt cazuri ?n care este utilizat internetul1 p*rinii reuind ast7el s* traseze de la distan* sarcini1 veri7ic* ?ndeplinirea acestora i o7er* reco/pense cel /ai adesea /ateriale. Bn cazul 7a/iliilor transnaionale1 dincolo de co/unicarea regulat*1 care devine ca un ritual ?n 7a/ilie ) ore iDsau zile 7i@e de co/unicare )1 tele7onul /o0il este un accesoriu o0ligatoriu al copiilor r*/ai ?n ar* i a p*rinilor /igrani. 6atorit* curselor regulate ale /iCloacelor de transport ?n co/un care s)au dezvoltat ?n ulti/ii ani ?ntre co/unit*ile de origine i co/unit*ile de destinaie1 se asigur* un 7lu@ constant al o0iectelor /ateriale care asigur* un contact indirect ?ntre p*rini i copii. Bn 'o/2nia1 ?nt2lni/ i vizitele reciproce ?ntre p*rini i copii1 /ult /ai 7recvente dec2t ?n alte *ri1 p*rinii /igrani vin ?n ar* cel puin o dat* pe an i stau acas* +): luni de s*r0*tori. Bn cazul ?n care p*rinii nu se pot ?ntoarce ?n ar*1 atunci copiii din 'o/2nia /erg cu ocazia vacanelor de Cr*ciun sau Pati ?n vizit* la p*rini. Se poate ?nt2/pla1 ?n cazul acestor 7a/ilii1 ca p*rinii s*)i duc* pe copii ?n ara lor de destinaie unde acetia ?nt2/pin* di7icult*i de adaptare 8?n pri/ul r2nd datorit* li/0ii i a relaiilor sociale9. Aceti p*rini renun* la proiectul lor de /igraie 7iind pui s* aleag* ?ntre /unca ?n str*in*tate i starea de 0ine a copiilor lor1 ?n acest caz ei aleg s* se ?ntoarc* ?n ar*.

++

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*)

CAPITOLUL III DEZVOLTAREA COPILULUI N CADRUL FAMILIAL


Pentru a studia /ai uor dezvoltarea copilului ?n cadrul 7a/iliei1 tre0uie s* ave/ ?n vedere trei do/enii principale. Aceast* divizare este 7oarte util* pentru studiu1 dar tre0uie s* ti/ c* 7oarte puini din 7actorii acestor do/enii aparin nu/ai unuia1 ?n general ei interacion2ndu)se. 1. Dezvoltarea fizic 2. Dezvoltarea cognitiv 3. Dezvoltarea afectiv #.'. De=?o0t*re* ()=)c4 Aceasta include tot ce ine de dezvoltarea corporal* 8?n*li/e1 greutate1 /uc>i1 glande1 creier1 organe de si/91 a0ilit*ile /otorii 8de la ?nv*area /ersului p2n* la ?nv*area scrisului9. #ot aici sunt incluse aspecte privind nutriia i s*n*tatea. 6e)a lungul acestui proces1 corpul nu nu/ai c* se /*rete1 dar ?i sc>i/0* i proporiile p2n* aCunge la deplina /aturitate. #.3. De=?o0t*re* co,n)t)?4 %nclude toate procesele /intale care intervin ?n actul cunoaterii sau a adapt*rii la /ediul ?nconCur*tor. Bn acest stadiu include/ percepia1 i/aginaia1 g2ndirea1 /e/oria1 ?nv*area i li/0aCul. 'eprezentantul de sea/* al acestei teoriei cognitive este Uean Piaget -A;=)-;A,. El a ela0orat anu/ite ?ntre0*ri legate de dezvoltarea cognitiv* 8intelectual*9 ?ntre0*ri considerate ca standard i care au 7ost incluse ?n testarea nivelului de inteligen* al copilului. El i)a propus s* g*seasc* v2rsta la care cei /ai /uli copii pot s* r*spund* corect la 7iecare ?ntre0are. A descoperit ast7el c* la un anu/it nivel de v2rst* copiii au ca/ aceleai reuite i /ai ales aceleai greeli1 lucru care l)a deter/inat s* considere c* dezvoltarea intelectual* se 7ace secvenial1 ?n etape. Aceast* teorie considera c* pentru dezvoltarea a0ilit*ilor cognitive este /ai i/portant cu/ g2ndete copilul dec2t ceea ce tie

+:

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) la un /o/ent dat. Piaget-= descoper* patru stadii de dezvoltare intelectual*1 7iec*ruia dintre ele corespunz2ndu)i un anu/it tip de g2ndire. V de la 5 la -- ani ) sta iul concret operaional. Copilul ?nelege i 7olosete operaiile logice ?n rezolvarea de pro0le/e. Bn aceast* perioad* copilul ?i de7inete noiunea de Lnu/*rL1 Lclasi7icareL i .conservareL. #eoria cognitiv* este valoroas* prin aceea c* per/ite 7actorilor educaionali s* solicite copiii ?n 7uncie de posi0ilit*ile lor la un anu/it interval de v2rst*. #.#. De=?o0t*re* *(ect)?4 6ezvoltarea psi>ic* a copilului este un proces e@tre/ de co/ple@. La s72ritul acestui proces tre0uie s* g*si/ o/ul /atur1 L?nar/atL cu tot ceea ce)i per/ite adaptarea la societatea din care 7ace parte. Acest proces este unul activ1 dina/ic care se realizeaz* ca o consecin* a in7luenei 7actorilor e@terni 8/ediul social1 educaie etc.9 asupra particularit*ilor individuale ale copilului. #oi aceti 7actori inter)relaioneaz*1 i/portana 7iec*ruia dintre ei devenind decisiv*. Ereditatea1 /ediul social i educaia sunt considerai 7actori i/portani ?n devenirea u/an*. P2n* la 5 ani1 a7ectivitatea copilului1 dei relativ dezvoltat*1 r*/2ne totui la un nivel in7antil speci7ic1 7iind do/inat* de ataa/ent i a7eciune 7a* de /e/0rii 7a/iliei.
-5

6up* intrarea ?n coal*1 nor/ele sociale colare1 cu

caracterul lor riguros1 se opun adesea dialectic posi0ilit*ilor reduse de a le satis7ace ?n /od opti/al1 deoarece elevul /ic este ?nc* /ult supus la tot 7elul de tentaii1 dorine spontane1 dispoziii cu caracter capricios i i/petuos. Bn esen* are loc trecerea de la aciuni dictate de ceea ce ?i pl*cea copilului la aciuni dictate de ceea ce este necesar. $icul colar c2tig* treptat o /ai /are sta0ilitate i un /ai evident ec>ili0ru al vieii a7ective1 de 7apt el devine din ce ?n ce /ai socia0il. Bn procesul educaional1 treptat1 se /odi7ic* i /otivaia activit*ii. Uocul continu* s* reprezinte sursa a nu/eroase st*ri a7ective1 pozitive i negative1 dar activitatea colar* devine activitatea cea /ai ?nc*rcat* de /otive /odelatoare. E@ist* ?/preCur*ri i condiii nu/eroase care 7ac s* evolueze aspiraiile i autoaprecierea1 etalonul personal de consideraie a propriilor capacit*i i ale altora. Bn perioada celei de a treia copil*rii ?ncep s* se pun* 0azele acestui i/portant co/parti/ent al reaciilor a7ective1 ca o co/ponent* a a7ectivit*ii socializate1 /orale. Cu ti/pul1 senti/entele a7ective se 7or/eaz*1 aadar1 ?n /od activ i sunt do02ndite de)a lungul anilor ca i co/ponente ale concepiei despre lu/e i via*. Foarte active devin
-= -5

Piaget Uean1 Psi>ologia copilului1 Ed. Cartier1 Bucureti1 +,,-1 p.:4 c>iopu Ursula1 Psi>ologia copilului1 Ed. E.6.P.1 Bucureti1 -;A,1 p.+<,

+<

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) senti/entele i e/oiile intelectuale1 odat* cu creterea copilului. Senti/entele intelectuale1 dei se dezvolt* ?n pri/ul r2nd prin inter/ediul colii ele pot s* se /ani7este i independent de activitatea colar*. Bn sta0ilirea unei tipologii i a unei psi>odiagnostic*ri a a7ectivit*ii1 prezena sau a0sena tr*s*turilor a7ective enu/erate prezint* o /are i/portan*. Uneori insuccesele colare pot genera negativis/ul1 /ai ales c2nd ?n coal* se constat* o sla0* preocupare pentru e/ulaie. Bn leg*tur* cu /ani7est*rile negative intereseaz* prezena invidiei1 a ec>ili0rului privind atitudinea 7a* de sine i 7a* de alii1 7alsele senti/ente colectiviste ce se e@pri/a prin .copiatul3 la lecii sau prin .p2r2tul3 a tot 7elul de ni/icuri1 ne?ncrederea ?n sine1 i/pulsivitatea e@cesiv* etc. Bn concluzie integrarea colar* creeaz* i spriCin* dezvoltarea socia0ilit*ii unui copil. Aceast* dezvoltare1 ?n concluzie1 este centrat* asupra personalit*ii i dezvolt*rii sociale ca p*ri ale unui ?ntreg. 6ezvoltarea e/oional* este i ea analizat*1 e@pri/2nd i/pactul 7a/iliei i societ*ii asupra individului. #.>. I+*,)n*-)* +)cu0u) 5co0*r Ca 7actor intelectiv al creativit*ii1 imaginaia cunoate la v2rsta colarit*ii o adev*rat* Le@plozieL1 ea 7iind acu/ la apogeu i pentru c* g2ndirea se a7l* ?nc* la un nivel de dezvoltare ce /ai are de str*0*tut stadii i/portante. %/aginaia co/pleteaz* ast7el1 ?ntr)un anu/e 7el1 sl*0iciunile g2ndirii i c>iar daca ea se a7l* apogeul /ani7est*rii sale nu se a7la i la apogeul calit*ii sale. Prin Coc copilul ?nva*1 do02ndete e@perien*1 co/0in* i reco/0in* propriile reprezent*ri de care dispune la un /o/ent dat1 e@peri/enteaz* lucruri noi.. 7a0uleaz*. Bi 7or/eaz* deprinderi de lucru1 coloreaz*1 picteaz*1 ?/pru/ut* prin i/itaie etc.1 ?ntr)un cuv2nt creeaz* 7*r* a /ai i/ita ?n totalitate1 iar1 uneori1 c>iar 7oarte puin. Prin i/aginaie copiii pot aCunge la descoperiri de adev*ruri1 ?i pot antrena capacit*ile lor de a aciona creativ pentru ca strategiile Cocului sunt1 ?n 7ond1 strategii euristice1 ?n care se /ani7est* istei/ea1 spontaneitatea1 inventivitatea1 iniiativa1 ?ndr*zneala etc. (maginaia poate fi definit ca acel proces psi>ic al c*rui rezultat este o0inerea unor reacii1 7eno/ene psi>ice noi pe plan cognitiv1 a7ectiv sau /otor. Fiind co/ponenta cea /ai i/portant* a creativit*ii1 ?nsuirile prin care ea se /ani7est* pot 7i considerate drept principalele caracteristici ale creativit*ii. #.@. De=?o0t*re* ,And)r))

+4

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) &2ndirea copilului este str2ns legat* de dezvoltarea senzaiilor i percepiilor. &2ndirea copilului ?ncepe ?n investigaii practice asupra o0iectelor i 7eno/enelor din Curul lui1 0az2ndu)se ?n continuare pe actul percepiei 8de aceea se spune c* la acest /o/ent g2ndirea copilului este concret*9. &2ndirea concret* a copilului se deose0ete 7oarte puin de i/presiile sale reale. dat* cu 7olosirea cuvintelor copilul devine capa0il de g2ndire si/0olic*. Folosindu)se de cuvinte ca si/0oluri ale o0iectelor1 7eno/enelor1 persoanelor1 aciunilor1 copilul ?i dezvolt* a0ilitatea de a ?nelege i de a co/unica -A. El are posi0ilitatea la aceast* v2rst* de a se Cuca Jde)a coala31 Jde)a /a/a31 dezvolt* ast7el Cocul i/aginar ?n care cuvintele ?nlocuiesc situaiile concrete. Aceast* a0ilitate a copilului de a se 7olosi de si/0oluri nu include a0ilitatea relaion*rii logice. Copilul respect*1 prin g2ndirea sa1 principiul conserv*rii cantit*ilor1 a nu/*rului. este i caracterul ei egocentric. La v2rste alta caracteristic* a g2ndirii /ici copilul ?i centreaz* g2ndirea asupra

propriului ego. 6atorita 7eno/enului percepiei sociale1 copilul de v2rst* colar* este ?n stare s* realizeze o selecie ?n relaiile sale interpersonale1 consider2ndu)i pe unii dintre partenerii s*i prieteni sau rivali. Siste/ul relaiilor interpersonale constituie 7ondul pe care ?ncep sa se contureze tr*s*turile caracteriale. !2rsta colara este v2rsta la care relaia dintre g2ndire i li/0aC are un anu/it speci7ic: particularit*ile 7iec*rui 7eno/en1 e@pri/* particularit*ile celuilalt i a/0ele 7eno/ene se dezvolt* ?n corelaie1 7avoriz2ndu)se reciproc. #.$. Con5t))n-* +or*04 Utiliz2nd di7erite /etode educative p*rinii ur/*resc interiorizarea de c*tre copil a unor reguli i nor/e de co/porta/ent1 adic* ur/*resc 7or/area contiinei /orale. Psi>ologii au p*reri di7erite despre aceast* pro0le/*. 6ezvoltarea /oral* este un aspect esenial al socializ*rii. Fiecare societate are regulile sale /orale care orienteaz* co/porta/entul /e/0rilor s*i ?n di7erite situaii. Prin procesul de dezvoltare /oral* copilul interiorizeaz* nor/ele /orale ale societ*ii ?n care tr*iete1 ?nva* ce este corect i ce este greit. Specialitii au aCuns la concluzia c* dezvoltarea /oral* este str2ns legat* de dezvoltarea cognitiv* a copilului-;. Analiz2nd /ii de r*spunsuri date de copiii de v2rst* colar*1 psi>ologii au identi7icat : stadii ale dezvolt*rii /orale:

-A -;

Sc>a77er 'udol71 %ntroducere ?n psi>ologia copilului1 Ed. ASC'1 CluC "apoca1 +,,51 p. -+; KaTes ".1 rrell L.1 %ntroducere ?n psi>ologie1 Ed. ALL1 Bucureti1 -;;51 p.++4

+=

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) -. )tadiul moralitii preconvenionale. Bn acest stadiu corectitudinea

co/porta/entului este apreciat* ?n 7uncie de consecinele sale. 4. 5n stadiul moralitii convenionale devine i/portant* respectarea regulilor sociale. .. )tadiul moralitii postconvenionale. Cei care se a7l* ?n acest stadiu nu neag* rolul legilor i nor/elor sociale1 dar nici nu le a0solutizeaz*F ei ?i dau sea/a c* acestea sunt doar nite instru/ente necesare pentru 0una 7uncionare a unei societ*i. Ei ?neleg c* uneori unele nor/e sau legi pot 7i ?n contradicie cu 0unele intenii ale unei persoane. Fiecare o/ ?n dezvoltarea sa de la copil la adult trece prin aceste stadii ?n aceeai ordine1 dar unii trec /ai ?ncet ?ntr)un stadiu superior1 alii /ai repede. Unii nu aCung niciodat* ?n ulti/ul stadiu. #.9. Re0*-))0e 5co0*re $ediul colar1 ?n care copilul este pri/it1 este co/plet di7erit de cel 7a/ilial1 el 7iind creat1 nu pentru a distri0ui satis7acii a7ective1 ci pentru o /unc* disciplinat* continu*1 organizat*. coala constituie un /ediu care1 ?n locul unui grup restr2ns i o7er* copilului o colectivitate i un loc de /unc* cu nu/eroase ?ntrep*trunderi /entale1 a7ective1 /orale1 care se constituie ca un i/portant resort al dezvolt*rii psi>ice de /ai t2rziu al copiilor. Aici cunoate poate1 pentru pri/a dat* relaiile colare 0ine de7inite ?ntre el 8ca elev9 i cadrele didactice i tot odat* relaiile dintre el 8ca i coleg9 i colegii s*i de clas*. Adaptarea la relaiile colare1 la ocupaiile colare1 presupune o oarecare /aturitate din partea copilului1 care s*)i insu7le capacitatea de a se lipsi de activitatea ?ngust* din /ediul 7a/ilial i de interesele i/ediate ale Cocului pentru a p*trunde ?ntr)un nou univers de leg*turi sociale i a)i asu/a ?ndatoriri. 6eclan2nd un proces de adaptare la un /ediu i la un siste/ de solicit*ri 7oarte di7erit ca structur*1 cli/at1 7uncionare1 de cel din 7a/ilie i din gr*dini*1 coala ?i e@ercit* de 7apt calitatea ei 7or/atoare asupra 7or/aiei psi>ice a copilului. Preg*tirea copilului pentru adaptarea colar* ?ncepe ?nc* din 7a/ilie1 7iind continuat* ?n ur/*torii ani petrecui ?n alte instituii1 7recventate pre/erg*tor perioadei colare. Foarte e/otivi1 ei caut* /ereu co/pania i oscileaz* cu uurin* ?ntre r2s i pl2ns1 dorind sa 7ie /ereu ?n centrul ateniei. %nadaptarea colar*1 considerata ca 7or/* de inadaptare social*1 creeaz* pre/isele unei integr*ri di7icile1 ?n etapele ur/*toare ale e@istenei i se poate r*s7r2nge asupra W adultului de /2ine X. Aceste pro0le/e pot 7i rezolvate co/plet atunci c2nd e@ist* o +5

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) cola0orare ?ntre p*rinte i ?nv**tor1 caracteristicilor native sau do02ndite ale copilului adres2ndu)se /odalit*i de a0ordare pedagogic* di7ereniate1 care s* pun* ?n valoare talentul 7iec*rui copil. La 7el de i/portant este e@istena unor relaii ar/onioase ?n 7a/ilie c2t i la coal*. colarul /ic are o personalitate ?n evoluie. Adaptarea sa colara rezult* din 7elul ?n care se aCusteaz* caracteristicile i tr*s*turile sale de personalitate la e@igenele colare din ce in ce /ai /ari. Preg*tirea pentru o integrare colar* reuit*1 ?ncepe ?nc* din 7a/ilie1 apoi continu* ?n gr*dini* 8perioada ce pre/erge celei colare9. %ntrat ?n coal*1 copilul este solicitat intens intelectual1 ?nv*area devenind tipul 7unda/ental de activitate. El do02ndete o /ai /are sta0ilitate i un ec>ili0ru al vieii a7ective. Atitudinea 7a* de coala1 7elul relaion*rii cu ceilali1 depind de Le@periena de via*L acu/ulata ?n 7a/ilie. 6ac* p*rinii reuesc /enin* ?n 7a/ilie o at/os7er* cald*1 securizant* i ?i /ani7est* autoritatea ?ntr)un /od ec>ili0rat1 acest 7apt va avea rezonane pozitive ?n adaptarea propriu)zis* a copilului la relaiile colare.

CAPITOLUL

IV

EFECTELE MIGRAIEI INTERNAIONALE ASUPRA


+A

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*)

COPILULUI
>.'. Tu0/ur4r) 16)<)ce ! "ul#urri e a aptare! Sunt st*ri de su7erin* su0iectiv* +, i de a7ectare e/oional*1 inter7er2nd de o0icei per7or/anele i 7uncionarea social*1 i lu2nd natere ?n perioada de adaptare la o sc>i/0are se/ni7icativ* de via*1 sau ca o consecin* a unui eveni/ent stressant de via* 8incluz2nd prezena sau posi0ilitatea unei 0oli 7izice grave9. Agentul de stress 8stressorul9 poate s* 7i a7ectat integritatea reelei sociale a persoanei 8pierderea unei 7iine dragi1 e@periene de separare91 sau siste/ul /ai larg al valorilor sau suporturilor sociale 8i/igraie1 statut de re7ugiat9. Stressorul poate i/plica nu/ai individul sauDi grupul s*u co/unitar. Predispoziia individual* sau vulnera0ilitatea Coac* un rol /ai /are ?n riscul apariiei sau ?n conturarea /ani7est*rilor tul0ur*rii de adaptare dec2t ?n celelalte st*ri din cadrul acestui grup1 dar1 cu toate acestea1 se consider* c* starea n)ar 7i ap*rut 7*r* stressor. $ani7est*rile variaz*1 i includ dispoziia depresiv*1 an@ietatea1 ?ngriCorarea1 sau o co/0inaie a acestora1 un senti/ent al incapacit*ii de a 7ace 7a*1 de a plani7ica 8viitorul9 sau de a continua situaia prezent*1 precu/ i unele grade de a7ectare ?n per7or/ana rutinei cotidiene. Su0iectul poate s* se si/t* predispus la co/porta/ente dra/atice sau e@plozii de violen*1 dar acestea apar rar. #otui tul0ur*rile de conduit* 8co/porta/entul agresiv sau disocial9 pot 7i o tr*s*tur* asociat* /ai ales la adolesceni. La copii1 7eno/enele regresive cu/ sunt revenirea la udarea patului sau la vor0irea copil*reasc* sau sugerea policelui1 sunt o parte 7recvent* a /odelului si/pto/atic. ! "ul#urare istimic Aceasta este o 7or/a uoara1 dar cronic* de depresie. Si/pto/ele disti/iei dureaz*1 de regul*1 cel puin doi ani i deseori /ai /ult dec2t at2t1 ?n special c2nd tul0urarea apare ?n copil*rie. 6ei si/pto/ele disti/iei pot 7i de intensitate /ai /ic* dec2t cele ale depresiei1 ea poate a7ecta /ai grav viaa pacientului pentru c* dureaz* /ai /ult. Bn cazul disti/iei1 pacientul ?i pierde interesul pentru activit*ile de 7iecare zi1 se si/te 7*r* speran*1 nu este productiv i are ?ncredere sc*zuta ?n sine. Bn general1 disti/ia ?l ?/piedic* s*)i tr*iasc*
+,

6iagnostic and Statistical $anual o7 $ental 6isorders1 Fourt> Edition 86S$)%!91 p.-5;

+;

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) viata din plin1 iar calitatea general* a acesteia poate 7i sc*zut*. 6isti/ia /ai este cunoscuta i su0 nu/ele de tul0urare disti/ic*1 depresie cronic* sau depresie /inor*. Ele/entul esenial al tul0ur*rii disti/ice ?l constituie dispoziia depresiv* cronic*1 survenind cea /ai /are parte a zilei1 de cel puin doi ani. %ndivizii cu tul0urare disti/ic* ?i descriu dispoziia ca trist* ori .a0*tut*3. La copii1 dispoziia poate 7i /ai cur2nd irita0il* dec2t depresiv*1 iar durata /ini/* este de nu/ai un an. %n cursul perioadelor de dispoziie depresiv*1 cel puin dou* din ur/*toarele si/pto/e adiionale sunt prezente: apetit redus sau /2ncat e@cesiv1 inso/nie sau >iperso/nie1 energie sc*zut* sau 7atiga0ilitate1 sti/* de sine sc*zut*1 concentrare redus* sau di7icultate ?n a lua decizii i senti/entul de disperare. %ndivizii pot re/arca prezena nota0il* a unui interes sc*zut i a autocriticii1 v*z2ndu)se adesea pe ei ?nii ca neinteresai sau incapa0ili. Poate s* apar* sau deteriorare se/ni7icativ* ?n do/eniul social1 pro7esional ori in alte do/enii i/portante de 7uncionare. La copii1 tul0urarea disti/ic* pare a surveni ?n /od egal la a/0ele se@e i duce adesea la deteriorarea per7or/anei colare i interaciunii sociale. Copiii cu tul0urare disti/ic* sunt de regul* irita0ili i capricioi1 precu/ i depresivi. Ei au o sti/* de sine sc*zut* i aptitudini sociale1 sunt pesi/iti. ! $nxietatea generalizat! #r*s*tura esenial* este an@ietatea1 generalizat* i persistent*1 dar nu li/itat* 8sau puternic predo/inat*9 la nicio circu/stan* a/0iental* particular* 8adic* este .li0er 7lotant*39.+La 7el ca pentru alte tul0ur*ri an@ioase1 si/pto/ele do/inate sunt 7oarte varia0ile1 dar includ acuze co/une de nervozitate per/anent*1 tre/or1 tensiune /uscular*1 transpiraii1 a/eeli1 palpitaii i discon7ort epigastric. #ea/a c* su0iectul sau o rud* apropiat* su0iectului va avea un accident sau se va ?/0oln*vii sunt e@pri/ate adesea1 ?/preun* cu o varietate de alte te/eri i presi/iri rele. Aceast* tul0urare este co/un* la 7e/ei i adesea corelat* cu un stres a/0iental cronic. Cursul evoluiei este varia0il1 dar tinde s* 7ie oscilant i cronic. 5ndreptar diagnostic6 su7erindul tre0uie s* ai0* si/pto/ele pri/are ale an@iet*ii /ai /ulte zile1 cel puin c2teva s*pt*/2ni ?n ir. Aceste si/pto/e tre0uie s* cuprind* de o0icei ur/*toarele ele/ente:

+-

6iagnostic and Statistical $anual o7 $ental 6isorders1 Fourt> Edition 86S$)%!9 -,1 p.=A

:,

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) ) apre>ensiune 8te/eri despre viitoare nenorociri1 senti/entul de a 7i .pe /arginea pr*pastiei31 di7icult*i de concentrare etc.9F ) tensiune /otorie 87r*/2ntare per/anent*1 ce7alee de tip tensiune1 tre/ur*turi1 incapacitate de rela@are9F ) >iperactivitate vegetativ* 8a/eeli1 transpiraii1 ta>icardie sau ta>ipnee1 discon7ort epigastric1 gur* uscat* etc.9. La copii1 nevoia de protecie i acuzele so/atice pot 7i proe/inente. ! "ul#urri e con uit! #r*s*turile tul0ur*rilor de conduit* pot 7i si/pto/atice i altor st*ri psi>iatrice1 ?n care caz tre0uie codi7icat diagnosticul de 0az*. Se caracterizeaz* printr)un pattern repetitiv i persistent de conduit* disocial*1 agresiv* sau s7id*toare. Ast7el de co/porta/ent1 c2nd are un co/porta/ent e@tre/ pentru individ1 duce la ?nc*lc*rile atept*rilor sociale corespunz*toare v2rstei 7iind ast7el /ai sever dec2t o0r*znicia copilului sau .r*zvr*tirea3 adolescentului. Actele disociale sau in7raciunile nu sunt prin ele ?nsele 0aze de diagnostic1 acesta i/plic2nd un pattern persistent 8sta0il9 de co/porta/ent. #ul0ur*rile de conduit* pot duce ?n unele cazuri la tul0ur*ri de personalitate de tip disocial. Ele sunt 7recvent asociate cu condiii a/0ientale adverse1 incluz2nd relaii 7a/iliale nesatis7*c*toare i eecuri colare1 7iind /ai 7recvente la 0*iei. E@e/ple clare de co/porta/ente pe care se 0azeaz* acest diagnostic sunt : tendine e@cesive spre 0*taie i atitudine de s7idare1 cruzi/ea 7a* de ani/ale i oa/eni1 distrugeri de 0unuri1 incendieri1 7urturi1 /inciuni repetate1 a0senteis/ colar i 7uga de acas*1 iz0ucniri colerice neo0inuit de intense i severe1 co/porta/ent provocator i s7id*tor i o nesupunere persistent* i sever*. >.3. Re=u0t*te 60*/e 0* Bn?4-4tur4 %nsuccesul colar sau o0inerea unor rezultate sla0e la ?nv**tur* nu /ai este doar o pro0le/* pedagogic*1 ci i una social*. "oiunile de succes i insucces colar nu sunt ate/porale1 ci sunt i/puse de istoria social*. 6in acest ung>i1 succesul colar const* ?n .o0inerea unui randa/ent superior ?n activitatea instructiv)educativ*1 la nivelul cerinelor progra/elor i al 7inalit*ilor ?nv**/2ntuluiL1 iar insuccesul se re7er* la .r*/2nerea ?n ur/a la ?nv**tur* sau la ne?ndeplinirea cerinelor o0ligatorii din cadrul procesului instructiv)educativ1 7iind e7ectul discrepanei dintre e@igene1 posi0ilit*i i rezultate.L Alt7el spus1 reuita sau nereuita elevului la ?nv**tura nu pot 7i Cudecate ?n sine1 7*r* raportare la e@igenele nor/elor colare. %nsuccesul colar sau o0inerea de c*tre elev :-

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) a rezultatelor sla0e la ?nv**tur* reprezint* alternativa negativ*1 ne7avora0il* a randa/entului colar 7iind denu/it* i nereuit* colar* sau eec colar. %nsuccesul colar evideniaz* rezultatele sla0e la ?nv**tur* i insu7icien* a di/ensiunilor personalit*ii elevilor. #re0uie avut ?n vedere 7aptul c* randa/entul colar /ediocru reprezentat de notele 4 i = o0inute de elevi este ?n 7ond un rezultat relativ sla0 dei o7er* pro/ova0ilitate. 6e aceea1 specialiti ?n educaie1 apreciaz* c* notele 4 i = o0inute de unii elevi ?nsea/n* se/ieec colar. %nsuccesul elevilor ?/0rac* o ga/* variata de /ani7est*ri1 de la 7or/ele cele /ai si/ple1 de r*/2nere ?n ur/a la ?nv**tur*1 p2n* la 7or/ele persistente i grave1 repetenia i a0andonul colar1 7iecare 7iind tr*it* individual la niveluri speci7ice de intensitate1 pro7unzi/e i persisten*. >.#. A/6ente)6+u0 $utaiile din societatea i din 7a/ilia conte/poran* 8pro0le/ele econo/ice1 pro0le/ele de relaionare ?ntre p*rini i copii1 ti/p redus petrecut cu 7a/ilia1 redistri0uirea rolurilor1 suportul e/oional redus1 supra?nc*rcarea pro7esional* a p*rinilor etc.9 pot deter/ina o serie de pro0le/e i/portante la adolescenii zilelor noastre. La acesta se adaug* presiunea grupului1 /etodele educaionale sla0e1 inconstana1 supra?nc*rcarea colar*1 dis7unciile ?n evaluare i notare1 7rica de e@a/ene etc.1 care constituie adev*rai 7actori pertur0atori pentru elevi1 care din p*cate1 uneori evit* con7runtarea cu .pro0le/a3 prin 7uga de la ore. Fenomenul absenteismului ?nregistreaz* creteri se/ni7icative an de an1 ating2nd ?n prezent cote alar/ante1 /ai ales la nivel liceal ++. St*p2nirea i eradicarea lui nu sunt posi0ile 7*r* dezv*luirea i cunoaterea ?n pro7unzi/e a cauzelor care ?l genereaz* i 7*r* adaptarea i a/pli7icarea unor /*suri de intervenie e7icace. A0senteis/ul ?n literatura de specialitate are /ai /ulte de7iniii ale 7eno/enului ?n educaia colar*+:F trau/atizant*9F Pro0le/* predo/inant e/oional* 8conduit* de tip evazionist1 de evadare 7izic* i psi>ologic* din situaia perceput* ca Pro0le/* social*1 conduit* evazionist*1 cronic*1 care re7lect* atitudinea structurat* a lipsei de interes1 /otivaie1 ?ncredere

++ +:

Cos/ovici1 A1 %aco01 L.1 Psi>ologie colar*1 Ed. Poliro/1 %ai1 -;;;1 p. +:, "eculau1 A.1Psi>ologie social*1 Ed. Poliro/1 %ai1 p. -4=

:+

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) For/* de /ani7estare a devianei colare 8se/nal tardiv al e@istenei unor pro0le/e9F 'educere a ataa/entului i a integr*rii1 identi7icare sc*zut* cu o0iectivele i aspiraiile grupului de eleviF Literatura de specialitate 7ace distincie ?ntre ur/*toarele 7or/e ale a0senteis/ului colar : A0senteis/ul selectiv 87uga de la coal* este 7recvent* la o singur* disciplin* sau doar la c2teva discipline9F A0senteis/ generalizat 87uga de la coal* este 7recvent* i generalizat*1 pre7igureaz* a0andon colar9F Studiile consacrate analizei 7eno/enului a0senteis/ului colar /enioneaz* ur/*toarele cauze 7avorizante ale 7eno/enului: *auze care in de personalitatea i de sntate a elevului : /otivaie colar* sc*zut*1 lips* de interes1 ?ncredere sc*zut* ?n educaia colar*1 o0oseal*1 an@ietate1 autoe7icacitate sc*zut*1 i/agine de sine deteriorat*1 senti/ente de in7erioritate1 a0ilit*i sociale reduse1 pasivitateF la care se poate ad*uga re7uzul de a adera la o alegere 7*cut* de alii 8 ca reacie la presiunea e@ercitat* de dorinele adulilor9. *auze care in de familie1 condiiile socio)econo/ice ale 7a/iliei: s*r*cia1 stil parental indi7erent1 negliCent1 7a/ilii dizar/onice1 p*rini 7oarte ocupai sau plecai ?n str*in*tate. *auze care in de conte7tul colar specific 8inclusiv relaia pro7esor)elev9: presiunea grupului1 supra?nc*rcarea colar*1 co/unicare de7ectuoas* elev pro7esor 8ironizarea u/ilirea elevului91 evaluarea su0iectiv*1 7rica de evaluare1 con7lict cu colegii1 practici educative percepute de elevi ca 7iind nedrepte1 7rustrante1 inco/pati0ilitate ?ntre aspiraiile1 tre0uinele de ?nv*are i o7erta educaional* a coliiF se poate /ani7esta i ca 7or/* de ap*rare ?/potriva disciplinei e@cesiv de rigide i severe. Una dintre cauzele cu 7oarte /are i/portan* este i varia0ila v2rst*. Ast7el1 la elevii din clasele /ici1 7uga de la coal* poate 7i o /ani7estare a .7o0iei colare31 al c*rei cauze tre0uie c*utat* ?n: dependena crescut* de p*riniF p*rini care valorizeaz* e@cesiv educaia colar*F stilurile parentale protectoare1 autoritare sau indi7erenteF strategie de7ensiv* 7a* de colegii violeni1 eecul colar1 situaii u/ilitoare. La elevii /ari1 7uga de la coal* este rezultatul unei opiuni 8proces de deli0erare1 luare a deciziei91 al c*ror cauze pot 7i: 7rica de evaluare1 de eec1 7o0ia sau an@ietatea social* 87recvent* ?n perioada adolescenei1 /ani7estat* prin an@ietate 7a* de situaia de a ::

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) 7i o0servat de colegi1 tea/a de a vor0i ?n pu0lic1 tea/a de a interaciona cu persoanele de se@ opus1 tea/a de critic*1 sti/* de sine sc*zut*9F tea/a de pedeaps*1 tea/a de a pierdere a statutului ?n grup. >.>. E5ecu0 5co0*r 6*u */*ndonu0 5co0*r Unul dintre e7ectele negative ce apar ?n cadrul 7a/iliilor transnaionale este o puternic* 7or/* de eec colar sau a0andon colar al copiilor acestora. Cele /ai des ?nt2lnite 7eno/ene sunt: a0senteis/ul1 per7or/ane educaionale sc*zute i a0andon interior 8prezen* 7izic*1 dar a0andon psi>ologic9. Bn cazul acestor copii este posi0il ca elevul s* r*/2n* ?n coal*1 ?ns* 7*r* a se i/plica su7icient ?n activit*ile colare i1 prin ur/are1 7*r* a atinge un nivel satis7*c*tor al per7or/anelor colare. A/*ndonu0 5co0*r este o varia0il* i>oto/ic* prin care se sta0ilete dac* elevul este prezent 7izic sau a0sent 7izic1 prin a0senteis/ul acestuia1 per7or/anele colare sc*zute i corigenele lui care sunt indicatori ai i/plic*rii psi>ologice reduse ?n coal*. Aceast* tipologie relev* patru categorii de elevi: -. Pri/a categorie ?i include pe cei care au a0andonat coala at2t 7izic c2t i psi>ologic. Pentru acetia1 a0andonul 7izic este si/pla /aterializare a i/plic*rii psi>ologice reduse ?n coal*. +. A doua categorie include elevii care a0andoneaz* 7izic coala1 dar care r*/2n i/plicai psi>ologic ?n procesul educaional. Aceti elevi sunt nevoii s* renune la coal* dintr)o cauz* e@tern* 8sarcin*1 c*s*torie1 pentru a ?ngriCi un /e/0ru al 7a/iliei1 pentru a /uncii ca s* ?i ?ntrein* 7a/ilia9. 6ac* sunt spriCinii i ?ncuraCai1 elevii din acest grup1 se pot ?ntoarce la coal* pentru a)i 7inaliza studiile. :. A treia categorie este a celor la care se /ani7est* a0andonul interior: dei sunt prezent 7izic la coal*1 nu sunt i/plicai psi>ologic ?n activit*ile colare i au 7oarte /ari anse s* se al*ture elevilor din pri/a categorie. <. A patra categorie de elevi ?i include pe cei prezeni 7izic ?n coal* i i/plicai psi>ologic ?n procesul educaional1 cu alte cuvinte1 elevii cu succes colar. Pentru a preveni eecul colar este necesar* identi7icarea acelor 7actori de risc care coreleaz* cu rezultatele colare sc*zute ale elevilor. 6ac* eecul colar este analizat dintr)o perspectiv* conte@tual* 8care vizeaz* 7a/ilia1 grupul de prieteni1 coala1 vecin*tatea9 /ai degra0* de c2t dintr)o perspectiv* de/ogra7ic* sau perspectiv* centrat* pe caracteristicile personale ale elevilor1 pute/ identi7ica o ga/* /ai larg* de situaii de risc. :<

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) Factorii protectivi se re7er* la capacitatea elevilor de a dep*i situaiile de risc i de a o0ine succese ?n coal* c>iar i ?ntr)un conte@t /ai puin 7avora0il. Printre 7actorii protectivi se nu/*r* co/petenele sociale 87le@i0ilitatea1 e/patia1 co/unicarea a7ectiv*1 capacitatea de a sta0ili relaii de prietenie91 autono/ia 8sti/a de sine1 autodisciplina1 e7iciena personal*9 sau 7actorii conte@tuali 8sigurana din coal*1 cartier1 7a/ilie1 spriCinul adulilor9. >.@. Tend)n-e 6u)c)d*0e Sinuciderea1 nu/it* i suicid1 8din latin* sui caedere1 a se o/or? pe sine9 este actul prin care cineva ?i ia singur viaa. Con7or/ 6icionarului: Suicidul este tul0urarea rganizaia $ondial* a instinctului de conservare1 prin care o persoana se distruge singur*1 aleg2nd o /etod* 7izico)c>i/ic* 8sp2nzurare1 ?nec1 electrocutare9L1 iar dup* S*n*t*ii1 Lsuicidul este actul prin care un individ caut* s* se autodistrug*1 cu intenia /ai /ult sau /ai puin de a)i pierde viaa1 7iind /ai /ult sau /ai puin contient de /otivele sale...L Cea /ai serioas* consecin* a episodului depresiv /aCor o constituie tentativa e suici sau suici ul complet. 'iscul de suicid este e@tre/ de /are la indivizii cu ele/ente psi>otice1 cu istoric de tentative de suicid anterioare1 cu un istoric 7a/ilial de suicid. Poate e@ista1 de ase/enea1 o rat* crescut* de /ori pre/ature prin condiii /edicale generale. Episoadele depresive /aCore ur/eaz* adesea unor stressori psi>osociali 8/oartea unei 7iine iu0ite1 separare /arital*1 divor9. Ca si cauze e@trinseci 8sociologice9 ce ?/ping la sinucidere1 se nu/*r*: /ediul ) raporturile anturaCului1 condiiile de via*1 ocupaia i gradul de cultur*. 'aporturile precare cu anturaCul1 condiiile di7icile de via*1 lipsa unei ocupaii1 precu/ i nivelul sc*zut al culturii1 ?i pot deter/ina pe unii oa/eni s*)i doreasc* /oartea. Specialitii avertizeaz* c* dac* nu este tratat*1 a7eciunea poate avea consecine grave. St*rile de an@ietate i de depresie sunt cauze 7recvente ale suicidului.

CAPITOLUL V

:4

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*)

ETAPELE, ARIA I METODOLOGIA CERCETRII

Partea de cercetare a lucr*rii /ele a vizat un lot de su0ieci care se con7runt* ?n /od real i actual cu pro0le/atica /igraiei ast7el c* cercetarea necesar* de7initiv*rii lucr*rii de licen* a/ e7ectuat)o ?n drepturile copilului ?n 'o/2nia. Bn cadrul acestui centru se cunoate situaia copiilor cu p*rinii plecai la /unc* ?n str*in*tate i specialitii i/plicai au dezvoltat progra/ul .Crete/ ?/preun*3 ?n cadrul c*ruia deruleaz* activit*i zilnice cu copiii a7ectai de /igraia internaional*. Fac activit*i de socializare1 terapie prin art*1 Coc1 sport i distracie. Acest progra/ conine al*turi de alte servicii specializate i consiliere psi>ologic* individual* i de grup cu copiii. Scopurile principale ale specialitilor din cadrul acestui progra/ 8sociolog1 pedagog1 asistent social9 sunt ur/*toarele: identi7icarea copiilor a7lai ?n situaie de risc prin plecarea p*rinilor ?n %talia1 Spania sau alte *ri europeneF iniierea unor progra/e de suport colar1 de orientare colar* i consiliere pentru copiiF dezvoltarea progra/elor de ti/p li0er1 7acilitarea socializ*rii i asigurarea co/unic*rii per/anente cu p*rinii plecaiF iniierea unor progra/e de suport i consiliere pentru persoane ?n a c*ror griC* au r*/as copiii. Ast7el c* pot concluziona c* ?n cadrul progra/ului .Crete/ ?/preun*3 copiii pri/esc suport pedagogic1 consiliere psi>ologic* i asisten* social*. Pro0le/atica copiilor a7lai ?n ?ngriCirea altor persoane dec2t a p*rinilor care sunt plecai la /unc* ?n str*in*tate reprezint* o categorie a populaiei a7lat* ?ntr)o poziie evident dezavantaCat* social 7a* de alte categorii de oa/eni ) este o te/* de actualitate ?n 'o/2nia pentru pro7esionitii ce activeaz* ?n do/eniul tiinelor sociale care poate 7i di/inuat* nu/ai prin e7ortul co/un al actorilor sociali interesai de soluionarea acestei pro0le/e din perspectiva /ultia@ial*)social*1 psi>ologic*1 Curidic*1 educaional*1 pedagogic*1 7a/ilial*. raul Petrila la Centrul de zi .Salvai copiii3 care este o organizaie neguverna/ental*1 de utilitate pu0lic*1 non)pro7it1 care pro/oveaz* din -;;,

:=

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) &radul de civilizaie al societ*ii ?n /are /*sur* este deter/inat de atitudinea celorlalte persoane 7a* de copiii cu pro0le/e sociale de adaptare. Crearea unor condiii pentru educaie i ?nv**/2nt1 adaptarea socio)pro7esional* i integrarea social* a acestor copii constituie un o0iectiv principal al oric*rui stat i al co/unit*ii ?n general. Un argu/ent i/portant care de/onstreaz* actualitatea te/ei pe care a/ ales)o1 se 0azeaz* pe 7aptul c* pro0le/a copiilor r*/ai ?n griCa rudelor deoarece p*rini lor care au plecat la /unc* ?n str*in*tate1 este una dintre cele /ai acute nu nu/ai ?n do/eniul proteciei copilului i al 7a/iliei dar i ?n viaa social* a co/unit*ii ?n general. %#iectivele lucrrii Aceast* cercetare vizeaz* ur/*toarele o0iective: -. 6eter/inarea particularit*ilor speci7ice ce caracterizeaz* at2t situaiile de risc social sau colar ?n cazul copiilor a7lai ?n di7icultate c2t i identi7icarea acelor p2rg>ii speci7ice de re/ediere a acestor situaii de risc ?n conte@tul proteciei sociale ?n 'o/2niaF +. Studierea pro0le/ei legat* de protecia social* a copiilor cu pro0le/e serioase de adaptare ?n cadrul Centrului de Hi .Salvai copiii3 din Petrila din cadrul progra/ului .Crete/ ?/preun*3. A/ ?nceput partea de cercetare a lucr*rii pornind de la ur/*toarele ipoteze& ) ) elevii care au unul sau ambii prini n strintate, au o stare elevii care au prinii plecai n strintate au rezultate slabe la general afectiv negativ" nvtur i risc de abandon colar. Pe parcursul perioadei de cercetare1 din luna /artie p2n* ?n luna /ai +,--1 /)a/ adresat centrului de zi pentru spriCin.

@.'. Ar)* cercet4r)) Cercetarea practic)aplicativ* a 7ost e7ectuat* la Centrului de zi .Salvai copiii3 din oraul Petrila. Aici a/ c>estionat +4 de persoane care ?ngriCesc copii ai c*ror p*rini sunt plecai ?n str*in*tate. Situaia gra7ic* a acestora o voi prezenta ?n 7igura ur/*toare:

:5

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*)

84% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% masculin masculin feminin feminin 16%

F),. '. Re1*rt)-)* 0otu0u) de 6u/)ec-) 1e 6eC

A/ putut constata ?n ur/a aplic*rii c>estionarului c* /aCoritatea su0iecilor 8A<I9 este 7or/at* din persoane de se@ 7e/inin. Aceasta deoarece p*rinii care au plecat la /unc* ?n str*in*tate au l*sat copiii 7ie ?n griCa /a/elor lor sau dup* caz1 ?n griCa unor rude de se@ 7e/inin din 7a/iliile lor 80unici1 /*tui1 surori etc9. Procentul su0iecilor de se@ /asculin este /ini/ 8-=I9 ?n acest caz. 6oar o /ic* parte dintre cei c>estionai sunt de se@ /asculin deoarece ?n cazul acestora1 aa cu/ au declarat au plecat ?n str*in*tate soiile lor. !2rsta su0iecilor r*/ai acas* s* ai0* griC* de copiii a7lai la v2rste 7ragede este de ase/enea 7oarte relevant* ?n partea /ea de cercetare. Aceast* situaie se prezint* ast7el:
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% mai putin de 30 de ani 31-40 ani 41-50 ani peste 50 ani 12% 24% 32% 32%

F),. 3. Re1*rt)-)* 0otu0u) de 6u/)ec-) 1e ?Ar6te :A

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) Concluzia pe care a/ putut s* o evideniez ?n ur/a analizei e7ectuate asupra situaiei lotului de su0ieci pe v2rste este aceea c*1 ?n /area lor /aCoritate1 su0iecii sunt /aturi1 persoane care ?n proporie de :+I au v2rste cuprinse ?ntre <- i 4, de ani iar ?nc* o trei/e 8:+I9 dintre ei sunt persoane cu /ult* e@perien* deoarece au v2rste de peste 4, de ani. Acest procent este reprezentat ?n /aCoritate de 0unicii copiilor ai c*ror p*rini sunt plecai la /unc* ?n str*in*tate. Aproape un s7ert dintre su0ieci 8+<I9 au declarat c* au v2rste cuprinse ?ntre :- i <, de ani1 acetia 7iind1 ?n ur/a discuiilor avute1 p*rini ai copiilor ce 7ac o0iectul cercet*rii /ele1 i provin din 7a/ilii unde doar unul dintre p*rini este plecat. Un procent de -+I dintre su0ieci au /ai puin de :, de ani. Ei sunt 7rai /ai /ari ai /inorilor r*/ai acas* sau sunt rude de gradul % 8unc>i1 /*tui9 care au griC* de copii. Aceasta deoarece pot considera c* spriCinul a7ectiv1 r*0darea dar i o v2rst* /atur* care s* i/plice ?n totalitate responsa0ilit*ile pe care le i/plic* ?ngriCirea unui copil /inor sunt a0solut necesare ?n cazul copiilor ai c*ror p*rini sunt plecai ?n str*in*tate. @.3. Metodo0o,)* cercet4r)) Pentru cercetare a/ 7olosit ca /etode de analiz* studiul de caz i o0servaia e@tern*. Ca instru/ent principal de cercetare a/ apelat la c>estionarul sociologic care este unul dintre cele /ai 7recvent 7olosite instru/ente de realizare a anc>etelor sociologice. C>estionarul este un ansa/0lu de ?ntre0*ri scrise1 ordonate logic i psi>ologic1 care i/pun celor c>estionai conse/narea1 ?n scris1 a r*spunsurilor. Studierea pro0le/aticii a0ordate a/ realizat)o prin aplicarea ur/*toarelor /etode de cercetare social*: 'bservaia e7tern a co/porta/entului ver0al i nonver0al al copiilor ai c*ror p*rini sunt plecai ?n str*in*tate ca /etod* preli/inar* necesar* ela0or*rii studiului de caz F )tudiul de caz aplicat la nivel individual asupra 0ene7iciarilor direci ai serviciilor sociale de specialitate acordate ?n 0aza progra/elor sociale susinute de progra/ul .Crete/ ?/preun*F !naliza statistic a datelor relevante te/ei vizateF !ncheta pe baz de chestionar realizat* pe su0ieci care au ?n ?ngriCire copii /inori ai c*ror p*rini sunt plecai la /unc* ?n str*in*tate1 realiz2nd analiza 7recvenei1 veri7icarea ipotezelor1 analiza corelaiilorF

:;

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) su0iectF !naliza documentelor: studierea i analiza literaturii tiini7ice de specialitate1 dosarele /edicale1 7ia psi>ologic*1 7ia de anc>et* social* a 7iec*rui

CAPITOLUL VI ANALIZA I INTERPRETAREA DATELOR


Centrul de Hi .Salvai copiii3 o7er* progra/e care se adreseaz* nevoilor /ultiple ale copiilor r*/ai acas*1 in2ndu)se cont de starea lor de s*n*tate1 de nevoile lor a7ective i educaionale1 sti/ularea psi>osocial* a acestora1 ?n paralel ?ncuraC2ndu)se sudarea relaiilor intra7a/iliale ale copilului cu 7a/ilia sa. $.'. S)tu*-)* (*+)0)*04 * co1))0or Pentru a ne crea o i/agine c2t /ai corect* asupra pro0le/aticii studiate1 voi ?ncerca ?n pri/ul su0capitol al analizei pe care a/ e7ectuat)o s* sta0ilesc care este situaia 7a/ilial* real* a copiilor ai c*ror p*rini au plecat la /unc* ?n str*in*tate . !oi ar*ta ?n gra7icul ur/*tor care este v2rsta copiilor ce au r*/as ?n griCa rudelor: 87ig. :9.

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% sub 8 ani intre 8-9 ani intre 9-10 ani peste 10 ani 16% 20% 16% 48%

F),. #. !Ar6t* co1))0or 6in reprezentarea gra7ic* a r*spunsurilor pri/ite la aceast* ?ntre0are pot spune c* aproape Cu/*tate dintre copii 8<AI9 au v2rste de peste -, ani. Acetia au r*/as ?n griCa 0unicilor lor care au declarat c* copiii r*/ai ?n griCa lor se a7l* la o v2rst* di7icil*1 ?neleg <,

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) /ai greu realit*ile cu care se con7runt* p*rinii lor i de ce au ales s* plece. !o/ vedea ?n continuare /odul ?n care percep aceti copii desp*rirea de p*rini i care este capacitatea lor de adaptare. cinci/e dintre respondeni 8+,I9 au declarat c* /inorii r*/ai ?n griCa lor sunt elevi ?n pri/ele clase pri/are1 ast7el c* au ?ntre A i ; ani. Bn procente egale de -=I sunt su0iecii care au r*spuns c* v2rsta copiilor r*/ai ?n griCa lor au v2rste cuprinse ?ntre ; i -, ani sau su0 A ani. Este i/portant pentru dezvoltarea lor psi>o)social* corect* s* poat* relaiona nor/al i 7iresc cu cei din Cur1 ast7el c* /)a/ g2ndit la co/unitatea ?n care aceti copii socializeaz* i a/ adresat su0iecilor ur/*toarea ?ntre0are: .Bn ce clas* se a7l* copilul a7lat ?n griCa du/neavoastr*Y3.
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% clasa intai clasa a doua clasa a treia clasa a patra 16% 28% 24% 32%

F),. >. C0*6* Bn c*re 6e *(04 co1)0u0 0* 5co*04


6in 7igura < rezult* c* /aCoritatea copiilor sunt elevi ?n clasa a patra. Ei reprezint* o trei/e 8:+I9 dintre copiii r*/ai ?n griCa rudelor sau a unui p*rinte. Puin /ai /ult de un s7ert 8+AI9 dintre su0ieci au ?n ?ngriCire copii ce sunt elevi ?n clasa a treia1 ur/*torul procent de aproape un s7ert 8+<I9 este al celor care au ?n ?ngriCire copii elevi ?n clasa a doua iar di7erena procentual* de -=I este al su0iecilor care au declarat c* copiii a7lai ?n ?ngriCirea lor sunt elevi ?n clasa ?nt2i. 6eoarece copiii ce 7ac o0iectul cercet*rii /ele sunt /inori r*/ai ?n griCa unor aduli a/ dorit s* tiu care este gradul de rudenie al copiilor cu persoanele ce ?i au ?n griC*.

<-

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*)

8%

8%

20% 64%

mama/tata

bunic/bunica

frate/sora

unchi/matusa

F),. @. Gr*du0 de ruden)e 6up* cu/ se vede ?n 7igura 41 /ai /ult de Cu/*tate dintre su0ieci 8=<I9 au declarat c* sunt p*rini unici ai /inorilor r*/ai ?n griCa lor deoarece cel*lalt p*rinte1 din di7erite /otive1 a plecat la /unc* ?n str*in*tate. cinci/e dintre /inori 8+,I9 se a7l* ?n griCa 0unicilor deoarece1 ?n cazul acestora1 a/0ii p*rini sunt plecai. Bn procente egale de AI se a7l* respondenii care au declarat c* se a7la ?n situaia de rudenie .7rateDsor*3 sau .unc>iD/*tu*3 cu /inorii a7lai ?n griCa lor. Este cazul acelor p*rini care nu au avut alt* alternativ* la /o/entul ?n care au plecat la /unc* ?n str*in*tate1 dec2t s* se 0azeze pe spriCinul 7railor /ai /ari sau pe spriCinul propriilor 7rai sau surori. 6up* ce anterior a/ sta0ilit care este gradul de rudenie al /inorului r*/as ?n griCa rudelor1 este 7iresc s* evideniez care p*rinte este plecat ?n str*in*tate 87ig. =9.

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% numai tata doar mama ambii parinti 40% 32% 28%

F),. $. P4r)nte0e 10ec*t

<+

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) Bn cazul a dou* cinci/i dintre respondeni 8<,I9 este plecat doar tat*l din 7a/ilie. Aceti /inori au r*/as ?n griCa /a/ei1 dar copiii resi/t e/oional i a7ectiv lipsa tat*lui. Este ?ngriCor*tor c* ?n cazul a o trei/e dintre respondeni 8:+I9 este plecat* /a/a deoarece aceasta are o /are i/portan* ?n viaa de zi cu zi a unui copil /inor. Copiii r*/ai ?n griCa tat*lui aduc acestuia un /otiv de stres ?n plus deoarece lipsa /a/ei ?i 7ace s* ai0* aproape ?n per/anen* un co/porta/ent de revolt* ?ngreun2nd tat*lui /isiunea pe care i)a asu/at)o. $ai /ult de un s7ert dintre respondeni 8+AI9 au declarat c* /inorii se a7l* ?n griCa lor deoarece sunt plecai ?n str*in*tate .a/0ii p*rini3. Aceasta situaia celor care sunt 0unici1 7rai sau c>iar unc>iD/*tu* i tre0uie s* suplineasc* ?n /ediul social al copiilor lipsa a/0ilor p*rini. Bn cazul copiilor r*/ai ?n griCa rudelor deoarece p*rinii sunt plecai la /unc* ?n str*in*tate responsa0ilitatea psi>o)social* a educ*rii acestor copii cade at2t pe u/*rul celor r*/ai ?n ar* s* ai0* griC* de /inori1 dar reprezint* i un 7actor de stres pentru cei plecai ?n str*in*tate din /otive1 considerate de ei1 7oarte o0iective. Bn acest conte@t a/ dorit s* a7lu care sunt /otivele pentru care p*rintele D p*rinii copiilor au plecat la /unc* ?n str*in*tate 87ig. 59.

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% lipsa baniilor necesitatea unui loc de munca un viitor copiilor 20% 8% 72%

F),. 9. Mot)?e0e 10ec4r)) 0* +unc4 Bn 6tr4)n4t*te A/ constatat c* situaia econo/ico)7inanciar* pe care o traverseaz* societatea noastr* ?n ziua de ast*zi ?i pune a/prenta i asupra acestor 7a/ilii1 i asta deoarece aproape trei s7erturi 85+I9 dintre respondeni sunt plecai ?n str*in*tate /otiv2nd ?n principal lipsa 0anilor. Creterea o/aCului ?n ara noastr* i ?n principal ?n zona !*ii Uiului a 7*cut ca o cinci/e 8+,I9 dintre su0ieci s* declare c* rudele lor au plecat ?n str*in*tate ?n c*utarea unui loc de /unc* dup* ce au 7ost disponi0ilizai de la locurile de /unc* avute ?n <:

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) ar*. E@ist* i un procent de AI dintre su0ieci care au declarat c* rudele lor1 dei aveau un loc de /unc* ?n ar*1 acesta era pl*tit insu7icient pentru a putea s* le asigura copiilor lor un viitor. Acetia au renunat i au plecat la /unc* ?n str*in*tate cu dorina de a)i re?ntregi 7a/ilia la un /o/ent dat1 socotit oportun i 7avora0il realiz*rilor lor pe viitor. Este deose0it de i/portant ti/pul pe care p*rinii ?l petrec la /unc* ?n str*in*tate dar nu ?n ulti/ul r2nd este i/portant ti/pul pe care copiii lor ?l petrec cu rudele ?n lipsa acestora. 6ac* plecarea p*rinilor s)a produs de /ai /ult sau de /ai puin ti/p ?i pune a/prenta ?n /od di7erit asupra 7iec*rui copil r*/as ?n ur/a lor. 6in acest /otiv a/ dorit s* a7lu de c2t ti/p s)a produs plecarea p*rintelui D p*rinilor 87ig. A9.

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% de mai putin de o intre o luna si un de mai mult de un luna an an 12% 16% 72%

F),. : Dur*t* 10ec4r)) Aa cu/ era de ateptat1 av2nd ?n vedere situaia di7icil* din punct de vedere /aterial cu care se con7runt* societatea noastr* ?n ziua de azi1 a/ putut s* re/arc c* ?n cazul a aproape trei s7erturi 85+I9 dintre respondeni p*rinii copiilor sunt plecai la /unc* ?n str*in*tate de /ai /ult de un an de zile. Un procent de -=I au r*spuns c* rudele lor sunt plecate de un interval de ti/p cuprins ?ntre .o lun* i un an3 ?n ti/p ce di7erena procentual* de -+I aparine su0iecilor care au declarat c* p*rinii copiilor a0ia au plecat ?n str*in*tate1 .de /ai puin de o lun*3. #oi acetia au plecat l*s2ndu)i /inorii ?n ur/* din dorina de a le asigura acestora un trai /ai 0un. "u le este nici lor uor1 la actualul loc de /unc* din str*in*tate1 p*rinii tre0uie s* respecte anu/ite clauze contractuale i veniturile lor sunt dr*/uite ?n aa 7el ?nc2t nu pot veni ?n ar* de c2te ori i atunci c2nd i)ar dori. La ?ntre0area .6e c2nd au e/igrat c2t de 7recvent s)au ?ntors ?n ar* s* ?i viziteze copilulY3 a/ pri/it ur/*toarele r*spunsuri: <<

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*)

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% lunar 3-4 ori pe ani odata/doua ori pe an deloc 8% 32% 16% 44%

6
F),. D Frec?en-* ?)=)te0or 6oar un procent /ini/ de AI dintre respondeni au declarat c* p*rinii au posi0ilitatea s* revin* ?n ar* lunar. Este cazul acelor p*rini care au ales s* e/igreze ?n *ri vecine i apropiate i c2tigul lor lunar le per/ite revenirea ?n ar* cu o 7recven* /ulu/itoare. trei/e dintre su0ieci 8:+I9 au r*spuns c* /inorii a7lai ?n griCa lor sunt vizitai de c*tre p*rinii plecai cu o 7recven* de .:)< ori pe an3. Procentul ur/*tor de /ai 0ine de dou* cinci/i 8<<I9 aparine celor care au declarat c* p*rinii care au e/igrat pot reveni ?n ar* doar o dat* sau de dou* ori pe an1 lucru considerat a nu 7ii su7icient pentru spriCinul a7ectiv i e/oional al /inorilor r*/ai ?n ar*. 6ar e@ist* o realitate total negativ* a celor care ?n proporie de -=I au declarat c* p*rinii odat* plecai nu au /ai revenit .deloc3. Bn cazul acestor copiii1 situaia este /ai di7icil* at2t din partea celor care tre0uie s* suplineasc* lipsa p*rinilor c2t i privind partea e/oional* a /inorului care nu ?nelege de ce p*rintele lui nu /ai revine. Este i/portant ?n aceste cazuri ca /inorii i persoanele aparin*toare lor s* 7ie consiliate pentru a putea atenua pe c2t posi0il realitatea grea cu care acetia se con7runt*. Aa cu/ a/ ar*tat anterior1 scopul principal al plec*rii p*rinilor ?n str*in*tate a 7ost cel pecuniar. Su0 acest aspect a/ adresat su0iecilor ?ntre0area .P*rinii spriCin* 7inanciar educaia copiluluiY3. '*spunsurile sunt redate ?n 7igura -,.

<4

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*)

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% a !u 24% 76%

F),. '7 S1r)E)n ()n*nc)*r A 7ost un 7apt pozitiv s* constat ?n ur/a analizei e7ectuate la r*spunsurile privitoare la acest aspect c* /ai 0ine de trei s7erturi 85=I9 dintre respondeni sunt spriCinii 7inanciar de c*tre p*rinii /inorilor care au e/igrat. E@ist* totui i un s7ert dintre su0ieci 8+<I9 care au r*spuns c* p*rinii /inorilor a7lai ?n griCa lor nu ?i spriCin* 7inanciar 7a/iliile a7late ?n ar*. parte dintre acetia1 datorit* crizei econo/ice /ondiale1 i)au pierdut locul de /unc* avut ?n str*in*tate1 /o/entan a7l2ndu)se ?n c*utarea unui alt /iCloc de venit ?n ti/p ce o alt* parte dintre ei i)au a0andonat de7initiv 7a/iliile din ar*. La 7inalul acestui su0capitol pot concluziona ?n ur/a analizei pe care a/ e7ectuat)o c* /otivele pentru care p*rinii /inorilor au plecat ?n str*in*tate sunt ?n principal1 /otive 7inanciare. P*rinii i)au l*sat copiii ?n griCa p*rintelui r*/as acas* sau a rudelor cu cel /ai apropiat grad de rudenie. parte dintre ei sunt contieni de greut*ile pe care le ?nt2/pin* copiii ?n lipsa lor dar se consider* 7orai de ?/preCur*ri i ?ncearc* s* aCute prin spriCin 7inanciar i vizite pe c2t posi0il de dese. 6ar e@ist* i un procent /ini/ care au a0andonat 7a/iliile r*/ase ?n ar* neacord2ndu)le acestora nici o 7or/* de spriCin i venind ?n ar* 7oarte rar sau deloc. Bn acest conte@t a/ considerat s* evideniez pe c2t posi0il care este starea a7ectiv* a /inorilor a7lai ?n griCa rudelor.

<=

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) $.3. St*re* *(ect)?4 * co1))0or Bn dezvoltarea nor/al* i 7ireasc* a unui copil1 prezena p*rinilor are un rol deose0it de i/portant ce ?i poate pune a/prenta asupra viitorului s*u su0 toate aspectele. Linitea i ar/onia unui c*/in nu 7ac dec2t s* spriCine ?n /od pozitiv1 e/oional dezvoltarea unui viitor adult care la /o/entul oportun va putea lua decizii i/portante av2nd ?n 7a/ilia sa un /odel. 6ar lipsa unuia sau a a/0ilor p*rini din viaa unui copil /inor1 oric2t de o0iectiv ar 7i 7ost /otivai p*rinii s*)i lase ?n griCa altora1 pot avea un i/pact e/oional ?nse/nat asupra dezvolt*rii lor ulterioare. Ast7el doresc ?n acest su0capitol s* scot ?n eviden* analiza r*spunsurilor pri/ite din partea su0iecilor re7eritoare la situaia a7ectiv* i e/oional* ?n care se a7l* /inorii a7lai ?n griCa lor. A/ dorit s* cunosc opinia su0iecilor re7eritoare la i/portana 7a/iliei ?n dezvoltarea socio)psi>o)educaional* a copilului. A/ pri/it ur/*toarele r*spunsuri:

8%

92%

Da

Nu

F),. '' I+1ort*n-* (*+)0)e) Sunt 7oarte relevante r*spunsurile pri/ite la acest aspect 87ig.--9. Un procent se/ni7icativ 8;+I9 dintre su0ieci au r*spuns c* 7a/ilia este 7oarte i/portant* pentru o 0un* dezvoltare socio)psi>o)educaional* a copilului pe care ?l au ?n ?ngriCire. Este 7oarte i/portant* pentru senti/entul de siguran* pe care ?l dau copilului i nu ?n ulti/ul r2nd este 7oarte i/portant* pentru ca acetia s* se tie ?n per/anen* ocrotii i sprCinii a7ectiv i e/oional de proprii lor p*rini. Procentul /ini/ de AI al celor care au r*spuns cu Jnu3 la aceast* ?ntre0are este reprezentat de cuplurile divorate sau care au copii ?n a7ara unei relaii o7iciale de c*s*torie. Este cazul /a/elor singure care au l*sat /inorii ?n griCa p*rinilor lor i au plecat ?n str*in*tate ?n sperana unui trai /ai 0un1 at2t pentru ele c2t i pentu copiii lor. <5

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) Este i/portant de o0servat care sunt lucrurile care le 7ac pl*cere copiilor cel /ai /ult. 'udele r*/ase acas* care au ?n griC* /inori i care 7ac o0iectul cercet*rii /ele ?n ur/a discuiilor avute la Centru de zi au declarat c* 7ac e7orturi s* atenueze pe c2t posi0il lipsa p*rinilor din viaa actual* a copiilor lor. Bn acest sens ei ?ncearc* s* relaioneze c2t /ai /ult cu /inorii s* le ?neleag* griCile i te/erile pentru a le putea 7i al*turi. %)a/ rugat1 ast7el s* enu/ere trei lucruri pe care le 7ac constant spre pl*cerea celor /ici. '*spunsurile le)a/ ilustrat ?n 7ig. -+ i au 7ost ur/*toarele:

20% 40%

40%

"ocul impreuna

"ocuri pe calculator

plimbarile

F),. '3 Lucrur) 104cute "evoia de a7ectivitate la v2rste 7ragede se poate spune c* este concluzia acestor r*spunsuri. Aceasta deoarece ?n procente egale de c2te dou* cinci/i dintre respondeni 8<,I9 au r*spuns c* /inorilor care se a7l* ?n griCa lor le 7ace pl*cere s* se Coace ?/preun*1 s* petreac* ast7el /ult ti/p ?n co/pania celor care ?i au ?n griC*. Pentru cei care au ?n ?ngriCire copii de clasa a treia sau a patra r*spunsurile au 7ost c* acetia pre7er* 7oarte /ult Cocurile pe calculator. 6oar o cinci/e dintre su0iecii au r*spuns c* copiilor a7lai ?n griCa lor le 7ace pl*cere 7oarte /ult pli/0*rile ?n aer li0er al*turi de rudele lor. Starea a7ectiv* i e/oional* a copilului r*/as ?n griCa rudelor se poate constata i ?n reacia pe care acesta a avut)o la plecarea p*rinilor lor.

<A

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*)

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% destul de afectat afectat doar la inceput nu a a#ut nici o reactie 40% 36% 24%

F),. '# Re*c-)* co1)0u0u) Procentul /a@i/ ?n acest caz aparine ?n proporie de dou* cinci/i 8<,I9 copiilor care au 7ost destul de a7ectai e/oional i a7ectiv de plecarea p*rinilor lor ?n str*in*tate. Ur/*torul procent de /ai /ult de o trei/e 8:=I9 aparine su0iecilor care au declarat c* /inorii au 7ost a7ectai la ?nceput1 dar c*1 pe ur/* cu /ult* r*0dare i ?nelegere din parte lor1 i)au revenit. 6ar e@ist* i un procent de aproape un s7ert dintre su0ieci care au r*spuns c* /inorii r*/ai ?n griCa lor nu au avut nici o reacie la plecarea p*rinilor. Acest lucru s)a datorat ?ndeose0i 7aptului c* /inorii au avut v2rste prea 7ragede1 ?nc* nu /ergeau la coal* i au luat totul ca pe o Coac*. Bn concluzie pot spune din discuiile pe care le)a/ avut cu su0iecii c>estionai c* /area /aCoritate a /inorilor r*/ai ?n griCa lor au 7ost a7ectai ?n di7erite /*suri1 unii dintre ei s)au interiorizat1 alii au devenit agresivi cu copiii din Cur i neascult*tori cu adulii din preaC/a lor1 unii au devenit /ai triti. Fiecare dintre /inori deoarece sunt la v2rste /ici1 au reacionat 7iecare ?n /*sura ?n care au si/it asupra lor i/pactul plec*rii p*rinilor de l2ng* ei. 'e7eritor la 7elul ?n care au reacionat copiii ca i co/porta/ent 7a* de cei din Curul lor a/ a7lat :

<;

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*)

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% comportament normal tristi si abatuti re#oltati 24% 40% 36%

F),. '> In(0uen-* 0)16e) 14r)nte0u) $aCoritatea procentual* 8<,I9 ?n acest caz aparine celor care au declarat c* /inorii l*sai ?n griCa lor au avut ?n general un co/porta/ent nor/al1 lucru care se datoreaz* ?n pri/ul r2nd 7aptului c* au r*/as ?n griCa 0unicilor cu care erau o0inuii sau care 7*ceau parte zilnic din co/unitatea ?n care tr*iau. Acetia 7iind /ici1 au luat plecarea p*rinilor ca pe un 7apt nor/al1 aCutai a7ectiv de 0unicii lor i au dep*it cu 0ine acest /o/ent. Aproape un s7ert dintre respondeni 8+<I9 au r*spuns c* /inorii r*/ai ?n griCa lor au devenit /ai triti1 au ?nceput s* co/unice cu cei din Cur din ce ?n ce /ai greu. Acetia au luat decizia s* consulte un specialist ast7el c* /inorii au 7ost inclui ?n progra/ul .Crete/ ?/preun*3 derulat ?n cadrul centrului de zi din Petrila. Ulti/ul procent1 dar destul de ?nse/nat1 de /ai /ult de o trei/e 8:=I9 dintre respondeni au declarat c* /inorii r*/ai ?n griCa lor au ?nceput s* se /ani7este negativ cu cei din Cur. Acetia sunt revoltai i ?n ?ncercarea de a dep*i aceste /o/ente1 involuntar1 au devenit /ai agresivi at2t ver0al c2t i 7izic cu ceilali copii din Cur care aveau p*rinii aproape. A/ cerut respondenilor opinia lor ?n ceea ce privete /*sura consecinelor socio) psi>o)educaionale1 asupra copilului1 ?n ti/pul a e/igr*rii p*rinteluiDp*rinilor:

4,

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*)

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% foarte $ra#e $ra#e 8% 12%

80%

mai putin $ra#e

F),. '@ M46ur* con6ec)n-e0or A/ constatat c* un procent de AI dintre su0iecii c>estionai sunt ?ngriCorai deoarece consider* c* asupra /inorilor r*/ai ?n griCa lor1 lipsa p*rinilor poate avea consecine .7oarte grave31 7iind ur/ai procentual de cei care ?n proporie de -+I cred c* lipsa p*rinilor poate avea consecine grave. Aceti su0ieci au declarat c* copiii r*/ai ?n griCa lor erau deCa la v2rsta colar*. Era nor/al ?n viaa lor de 7a/ilie de 7iecare zi s* ?i 7ac* te/ele cu spriCinul p*rinilor i acu/ c* sunt plecai1 aceti /inori accept* /ai greu aceast* sc>i/0are. 6evin revoltai1 agresivi1 li se pare nedrept s* nu ai0* p*rinii al*turi1 i nu ?ntotdeauna ?neleg care au 7ost /otivele pentru care acetia au plecat. A/ rugat respondenii s* ?i spun* propria opinie re7eritoare la in7luena pe care o are lipsa p*rinilor asupra co/porta/entului copiilor r*/ai ?n griCa lor. '*spunsurile lor au 7ost ur/*toarele:

4-

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*)

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% tulburari psihice re%ultate slabe la in#& absenteism scolar altele 24% 8% 32% 36%

F),. '$ E(ecte0e +),r*-)e) *6u1r* co1))0or Concluzia general* pe care a/ putut s* o desprind ?n ur/a analizei asupra acestor r*spunsuri a 7ost aceea c* ?ntr)o /*sur* sau alta /inorii r*/ai ?n griCa rudelor ?n ar* au resi/it lipsa p*rinilor prin diverse /ani7est*ri. Ast7el pot a7ir/a c* su0iecii au r*spuns ?n proporie de aproape un s7ert 8+<I9 c* /inorii a7lai ?n griCa lor au /ani7estat anu/ite tul0ur*ri psi>ice1 au devenit /ai triti1 /ai 7ricoi1 unii dintre ei au ?nceput s* pl2ng* /ai /ult i /ai des1 etc. 'udele ?n aceste cazuri au 7ost nevoite s* caute aCutor specializat. trei/e dintre respondeni au declarat c* rezultatele colare ale /inorilor a7lai ?n griCa lor1 au ?nceput s* scad* progresiv. Copiii au si/it spriCinul p*rinilor la lecii i 0unicii ?n griCa c*rora au 7ost l*sai nu au su7iciente cunotine sau destul* r*0dare pentru ai aCuta. #oate acestea s)au re7lectat asupra situaiei create prin 7aptul c* /inorii au ?nceput s* pri/easc* note /ai /ici la coal* i au ?nceput s* nu se /ai si/t* integrai ?n colectivul de colegi. #oate aceste au 7*cut ca unii dintre /inori s* a0senteze /ai des de la scoal*1 ast7el c* AI dintre respondeni au declarat c* copiii r*/ai ?n griCa lor se con7runt* cu a0senteis/ul colar. $ai /ult de o trei/e dintre respondeni 8:=I9 au r*spuns c* nu au constatat e7ecte negative asupra co/porta/entului /inorilor a7lai ?n griCa lor. F*c2nd o analiz* asupra celor declarate anterior de c*tre rudele ?n griCa c*rora au r*/as /inorii ?n ur/a plec*rii p*rinilor lor ?n str*in*tate pot a7ir/a c* ipoteza - a lucr*rii /ele se con7ir/*: elevii care au unul sau am#ii prini 'n strintate( au o stare general afectiv negativ.

4+

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) $.#. Re=u0t*te0e 0* Bn?4-4tur4 5) r)6cu0 de */*ndon 5co0*r& 6up* ce a/ putut concluziona care este starea a7ectiv* a copiilor a c*ror p*rini sunt plecai ?n str*in*tate1 ?n continuare doresc s* evideniez care este situaia colar* a acestor copiii i dac* lipsa p*rinilor lor au e7ecte asupra rezultatelor lor colare. A/ ?ntre0at respondenii dac* au cunotin* despre atitudinea copiilor a7lai ?n griCa lor1 7a* de coal*1 ?nainte de a e/igra p*rinii acestora i dac* s)a sc>i/0at ceva.

32%

68%

!u

F),. '9 At)tud)ne* co1)0u0u) (*-4 de 5co*04 A/ apreciat ?n ur/a r*spunsurilor pri/ite la aceast* ?ntre0are1 un 7apt ?/0ucur*tor c* doar o trei/e dintre respondeni 8:+I9 au o atitudine sc>i/0at* 7a* de coal*. Un ele/ent pozitiv a 7ost s* re/arc c* o proporie se/ni7icativ* de /ai /ult de dou* trei/i 8=AI9 dintre respondeni nu i)au sc>i/0at atitudinea 7a* de coala pe care o ur/eaz*. 6ei cei care au o atitudine sc>i/0at* 7a* de coal* sunt /inoritari1 ei prezint* ?n prezent o pro0le/* pentru societate ast7el c*1 Centru de zi .Salvai copiii3 au de/arat un progra/ de spriCin .Crete/ ?/preun*3 ?n care acetia au 7ost inclui. Bn cadrul acestui progra/1 at2t /inorii c2t i rudele acestora.

4:

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*)

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% consiliere discutii cu dna& 'n#atatoare 50% 50%

F),. ': T)1ur) de 61r)E)n Cei care la ?ntre0area anterioar* au declarat c* au e@istat pro0le/e ?n atitudinea /inorului 7a* de scoal* au 7ost rugai s* e@e/pli7ice tipul de spriCin la care au apelat. '*spunsurile lor1 le)a/ ar*tat ?n gra7icul de /ai sus i pot spune c* ?n procente egale de c2te 4,I1 rudele copiilor au dorit ca /inorii a7lai ?n griCa lor s* 7ie consiliai de c*tre specialiti iar ceilali au 7ost la coal* s* discute cu dna. ?nv**toare de la clas*. A/ dorit s* cunosc dac* cei care au constatat c* /inorii a7lai ?n griCa lor au ?nt2/pinat pro0le/e de adaptare1 au apelat la spriCin specializat ?n cadrul centrului de zi.

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% a

75%

25%

!u

F),. 'D Con6u0t*re* unu) con6)0)er

4<

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) '*spunsurile pri/ite la acest aspect cu care se con7runt* cei care au r*/as s* ai0* griC* de /inori au ar*tat e7iciena serviciilor de specialitate deoarece o proporie de trei s7erturi dintre respondeni 854I9 au apelat la spriCinul unui consilier psi>ologic din cadrul centrului de zi. 6ar1 e@ist* i un s7ert dintre su0ieci 8+4I9 care au declarat c* nu consider* necesar s* apeleze la spriCinul unui specialist. Acetia consider* c* se pot descurca i singuri sau datorit* v2rstei lor /ai ?naintate 80unicii copiilor9 consider* c* aceste servicii nu sunt destul de e7iciente i cred c* dragostea i r*0darea lor pot s* ?ndrepte lucrurile ?n cele din ur/*. Un 7apt relevant ?n cercetarea /ea a 7ost s* a7lu r*spunsurile su0iecilor la ?ntre0area re7eritoare la rezultatele colare ale copilului ?naintea e/igr*rii p*rinteluiDp*riniilor anterioar*1 a/ ilustrat analiza e7ectuat* ?n gra7icul ur/*tor:

16%

24%

60%

foarte bune

bune

suficiente

F),. 37 Re=u0t*te 5co0*re *nter)or e+),r4r)) 14r)n-)0or 'ezultatele colare anterior e/igr*rii p*rinilor pot a7ir/a c* erau /ulu/itoare deoarece dou* trei/i dintre respondeni 8=,I9 au r*spuns c* copiii au avut rezultate 0une la scoal*1 aproape un s7ert dintre respondeni 8+<I9 au spus c* rezultatele colare ale /inorilor erau .7oarte 0une3 ?n ti/p ce ulti/ul procent de -=I aparine su0iecilor care au declarat c* rezultatele colare erau doar .su7iciente3. Pentru a realiza o analiz* co/parativ* asupra acestui aspect a/ adresat su0iecilor o ?ntre0are cu privire la situaia colar* a copilului dup* e/igrarea p*rinteluiDp*rinilor Y

44

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*)

16%

48%

36%

bune

suficie nte

foarte bune

F),. 3' Re=u0t*te 5co0*re du14 e+),r*re* 14r)n-)0or Atitudinea /inorilor 7a* de coal* s)a sc>i/0at ?n sens negativ1 deoarece prin co/paraia celor dou* gra7ice pot a7ir/a c* rezultatele colare .7oarte 0une3 au sc*zut procentual la doar -=I1 rezultatele .0une3 au sc*zut i ele de ase/enea la <AI ?n ti/p ce rezultatele doar .su7iciente3 au crescut se/ni7icativ la :=I. Copiii au ?nceput s* co/unice /ai greu cu colegii de coal*1 au ?nceput s* se si/t* .alt7el3. Si/t per/anent nevoia de a 7i din nou cu p*rinii lor la 7el ca i colegii lor. A0senteaz* /ai des de la scoal*1 lucru ce ridic* un se/nal serios re7eritor la a0andonul colar. Bn concluzie pot a7ir/a c* ipoteza nr. + a lucr*rii /ele: elevii care au prinii plecai 'n strintate au rezultate sla#e la 'nvtur )i risc e a#an on )colar ! 6e con()r+4.

$.>. Stud)) de c*= )nd)?)du*0e Prin inter/ediul studiilor de caz1 ce vor 7i evideniate ?n cele ce ur/eaz*1 sunt identi7icate anu/ite particularit*i speci7ice dezvolt*rii a7ectiv)e/oionale a copiilor a c*ror p*rini sunt plecai la /unc* ?n str*in*tate1 c2t i aspecte ale integr*rii acestora din punct de vedere social ?n conte@tul proteciei sociale actuale e@istente ?n Centrul de Hi .Salvai copiii3 din Petrila. Studiile ela0orate sunt cele /ai reprezentative pentru pro0le/atica vizat* de cercetare.

4=

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*)

$.>.'. STUDIU DE CAZ NR.' Date *eneficiar& +. ,orin( - ani Istoricul social al #eneficiarului& Sorin provine din relaia legal constituit* a p*rinilor s*i $aria i %onel actual/ente divorai. Copilul locuiete cu sora /a/ei sale 8/*tua /atern*9 i 7a/ilia acesteia ?ntr)o cas* proprietate personal*. 6in punct de vedere /aterial /*tua are toate condiiile necesare. A 7ost integrat ?n anul +,-, ?n progra/ul .Crete/ ?/preun*3 din cadrul Centrului de zi .Salvai copiii3 din cauza pro0le/elor sale de adapta0ilitate. $a/a lui Sorin este plecat* la /unc* ?n %talia de un an iar copilul a r*/as ?n griCa rudelor /aterne deoarece p*rinii sunt desp*rii. #at*l este dezinteresat de situaia 7iului s*u. El lucreaz* la /in* i unica leg*tur* cu 7iul s*u este plata pensiei ali/entare. $a/a nu tri/ite ?n /od regulat 0ani pentru copil ast7el c* 7a/ilia nu se 0azeaz* pe acele venituri1 dar unc>iul i /*tua copilului au locuri de /unc* i i/plicit venituri constante. Cu puin ti/p ?nainte de a 7i ?ncadrat ?n progra/ul Centrului de Hi .Salvai copiii31 Sorin prezenta st*ri dese de nervozitate1 co/porta/ent >iperc>inetic1 se adapta greu la colectivul de colegi la coal*1 se certa cu adulii ?/potrivindu)se regulilor i/puse de acetia. Bn colectiv la coal* unde este elev ?n clasa % ?i agreseaz* pe ceilali copii ?n /od intenionat1 este r*ut*cios cu acetia i are ?n per/anen* di7icult*i de adaptare ?n colectiv. 6up* o cercetare /ai a/*nunit* a situaiei1 s)a o0servat c* dei /ediul 7a/ilial ?n care tr*iete copilul o7er* toate condiiile /ateriale necesare1 acesta nu poate suplini lipsa /a/ei din viaa copilului. Acesta 7iind /otivul principal pentru reaciile de revolt* ale copilului. parte de responsa0ilitate 7a* de situaia ?n care s)a aCuns o are i tat*l lui Sorin deoarece nu se preocup* a0solut deloc de 0una dezvoltare e/oional* a 7iului s*u. .evoi i entificate& "evoile lui Sorin sunt ?ntr)o continu* sc>i/0are din cauza st*rii e/oionale a copilului. 6eoarece lipsa /a/ei ?i pune a/prenta c2t /ai elocvent asupra co/porta/entului s*u ?n societate1 copilul are nevoi a7ective1 dorindu)i 7oarte /ult dragostea p*rinilor s*i1 atenie i r*0dare din partea lor. A/ identi7icat la Sorin 8cu aCutorul dnei. psi>olog care /)a aCutat pe parcursul cercet*rii pe care a/ ?ntreprins)o la centrul de zi9 un co/porta/ent >iperc>inetic1 se adapteaz* greu1 crize puternice de 7urie1 se ceart* cu aduli 7recvent1 se ?/potrivete regulilor sau cerinelor adulilor1 ?i agreseaz* pe ceilali copiii ?n /od intenionat 8centru i coal*91 este r*ut*cios i dornic de r*z0unare1 i prezint* serioase tul0ur*ri de adaptare.

45

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) (giena copilului este corespunz*toare1 este 0ine i nor/al dezvoltat 7izic i din punct de vedere cognitiv1 este corespunz*tor. Li/0aCul este 0ine dezvoltat1 dar are a0ilit*i reduse de e@pri/are e/oional*1 toleran* sc*zut* la 7rustr*ri1 asi/ileaz* 0ine in7or/aiile colare dar nu e prea atent1 8alori i scopuri personale identi7icate ?n cazul lui Sorin: realizeaz* consecinele co/porta/entului s*u ?ns* lipsa /a/ei ?l ?/piedic* uneori s*)i controleze e/oiile1 ?n viitor sper* s* 7ie al*turi de /a/a sa c>iar dac* acest lucru va ?nse/na s* locuiasc* cu ea ?n %talia. 5n relaiile cu dna. nvtoare i colegii: este noncon7or/ist1 vor0ete /ult1 ne?ntre0at are prieteni puini1 deranCeaz* orele de curs. Situaia 7inanciar* a 7a/iliei este 0un*1 condiiile de locuit sunt 0une1 /a/a tri/ite 0ani ?n 7uncie de posi0ilit*i1 nu se pot 0aza pe un venit constant din partea ei1 $ciuni 'ntreprinse& $*tua /atern* s)a adresat Centului de zi .Salvai copiii3 deoarece a dorit ca nepotul s*u s* pri/easc* spriCin specializat pentru a dep*i /ai 0ine desp*rirea te/porar* de /a/a sa. 6up* ce s)a luat la cunotin* despre toate pro0le/ele pe care le ?nt2/pin* Sorin i i/plicit 7a/ilia lui s)a luat decizia de al spriCini prin integrarea acestuia ?n progra/ul .Crete/ ?/preun*3 din cadrul centrului de zi .Salvai copiii3. Ast7el s)au ?ntreprins c2teva aciuni ce au dorit s*)i o7ere suport specializat i s* ?l conving* s*)i ?ndrepte co/porta/entul at2t la coal* c2t i ?n 7a/ilie i societate. A/ e7ectuat aciuni de consiliere educaional* 8= edine a c2te :, /inute 7iecare9 6e ase/enea au 7ost ?ntreprinse ?n paralel i aciuni recreative1 Sorin lu2nd parte la activit*ile Centrului de zi1 al*turi de ceilali copii 7recvent2nd activit*ile ludice i activit*ile de creaie artistic* care au 7ost organizate ?n cadrul acestuia. +eto ologie utilizat& Bn re/edierea situaiei lui Sorin a/ utilizat ur/*toarele /etode: /etoda 0iogra7ic*1 unde a/ o0inut copiluluiF /etoda o0servaiei1 unde Sorin a putut 7i supraveg>eat 7iind vizate ur/*toarele aspecte: capacitatea de socializare1 capacitatea de e@pri/are a senti/entelor negative dar i a celor pozitive1 capacitatea de sta0ilire a relaiei de ataa/ent1 capacitatea copilului de a ?ndeplini anu/ite sarcini adaptate v2rstei saleF /etoda investigativ*F date se/ni7icative re7eritoare la situaia

4A

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) docu/entarea la do/iciliul 7a/iliei /*tuii lui Sorin unde au avut loc convor0iri cu /*tua i unc>iul acestuia i discuia ?n cadrul colii pri/are cu doa/na ?nv**toarea C.C.: %ar ca instru/ente speci7ice de te>nic* asistenial*1 ?n acest caz s)au utilizat: raport de ?ntrevedereF istoric socialF 7ia de evaluare a situaiei socialeF anc>et* social*F 7i* de /onitorizare i reevaluareF A/ utilizat ca te>nic* speci7ic* de lucru: genogra/a i identi7icat ?n 0aza ur/*toarei genogra/e: /enograma lui ,orin $.! 4< ani eco/apa. Ast7el a/

$.%. 4, ani %.6 =+ ani. %.$. =, ani

$.C. +A ani

%.A. :, ani

%.L. :+ ani

Sorin 5 ani

. LE&E"6Z:

) 7e/eie ) relaie ec>ili0rat* de c*s*torie ) relaie 7oarte puternic* de ataa/ent ) relaie de uniune consensual* ) relaie de divor

5n elaborarea genogramei au fost utilizat metoda de cercetare calitativ a documentelor ce au vizat urmtoarele instrumente de asisten social6 ancheta social, fi consiliere, raport ntrevedere

4;

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) ) 0*r0at 7aptul c*1 Sorin ?n v2rst* de 5 ani provine dintr)o relaie a p*rinilor s*i Lucian :+ ani i Alina :, ani care sunt desp*rii. 6e ase/enea a/ /ai constatat c* 0unicul patern al /inorului are =+ de ani1 iar 0unica sa paterna are v2rsta de =, de ani. $a/a lui Sorin are o sor* Ca/elia de +A ani. Bunicii /aterni sunt !asile de 4< ani i %rina de 4, ani. Bntre acetia e@ist* o relaie 7oarte puternic* de ataa/ent. 6e ase/enea pe 0aza analizei eco/apei a/ ilustrat ur/*toarea sc>e/*: Eco+*1*&

/*tua i unc>iul

Psi>olog Centru de zi 6na. ?nv**toare

/a/a

Sorin 5 ani

tata

Le,end4&

relaie ar/onioas*1 ec>ili0rat* relaie 0ilateral* relaie stresan* relaie ?ncordat*1 dezec>ili0rat* relaie unilateral*

a vizat natura relaiilor interpersonale ale /inorului ?n raport cu ali /e/0rii. Ast7el prezint* o relaie 0ilateral* a 0*iatului cu /a/a sa cu care co/unic* /ai /ult tele7onic1
[

comapa 9ecoharta sau harta eco, este o reprezentare grafic, schematic, a relaiilor individului cu mediul social 9persoane i instituii cu care interacioneaz,.

=,

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) aceasta 7iind singura persoan* de re7erin* care ?l poate in7luena 7oarte /ult. 6e ase/enea are o relaie unilateral* cu /*tua i unc>iul lui la care locuiete ?n prezent. Bntre Sorin i psi>ologul Centrului de zi1 e@ist* o relaie ec>ili0rat* unilateral*1 deoarece acesta se ocup* ?ndeaproape de cazul lui. Cu d)na. ?nv**toare are o relaie stresant*1 pentru c* aceasta nu reuete s* sta0ileasc* o cale de co/unicare 7le@i0il* cu Sorin. Copilul are o relaie ?ncordat*1 dezec>ili0rat* cu tat*l s*u deoarece acesta nu a sta0ilit cu acesta o relaie a7ectiv* adecvat* ?ntre un tat* i 7iul s*u. Desf)urarea interveniei 1. ,esizarea6 Cazul a 7ost sesizat Centrului de Hi JSalvai copiii3 ?n luna noie/0rie +,-,1 de c*tre /*tua lui Sorin care i)a dorit ca el s* ?i ?ndrepte co/porta/entul di7icil1 at2t acas* c2t i la coal*1 pe care l)a dezvoltat ?n ur/a plec*rii /a/ei sale ?n str*in*tate. Bn cadrul Centrului de zi .Salvai copiii3 cu aCutorul progra/ului .Crete/ ?/preun*3 a/ o0inut date concrete despre 0ene7iciar i condiiile sale de via* necesare ?n vederea sta0ilirii nevoilor acestuia c2t i pentru co/pletarea 7iei de desc>idere a cazului. 2. Desc0i erea cazului& Pentru ca intervenia specializat* s* poat* 7i declanat* i pentru ca specialistul social s* asigure un proces e7icient de intervenie1 cea de a doua aciune a acestei etape a 7ost desc>iderea cazului ?n vederea evalu*rii o0iective a situaiei reale a lui Sorin. Bn /o/entul ?n care copilul a 7ost integrat ?n progra/ul .Crete/ ?/preun*31 a avut loc desc>iderea o7icial* a cazului i a 7ost declanat procesul de investigaie i ela0orat planul de intervenie. 3. 1tapa e evaluare iniial& Aceast* etap* a i/plicat o analiz* si o interpretare a pro0le/elor 7a/iliei lui Sorin a situaiei sale deose0ite1 el 7iind un /inor l*sat ?n griCa /*tuii sale /aterne ?n ti/p ce /a/a lui se a7l* la /unc* ?n str*in*tate iar tat*l s*u ?n ur/a divorului1 este co/plet dezinteresat de soarta copilului. Bn aceast* etap* au 7ost utilizate ur/*toarele /etode investigative: docu/entarea ?n teritoriu cu privire la speci7icul cazului i o0servaia. Ca te>nici speci7ice au 7ost utilizate: te>nica ?ntrevederii1 te>nici de co/unicare)re7or/ulare1 para7razarea i interpretarea. Ca instru/ente1 ?n aceast* etapa au 7ost utilizate: raportul de convor0ire1 raportul de vizita i de consiliere 7a/ilial* c2t i 7ia de evaluare iniial*. 2. 1tapa e evaluare propriu!zis& Bn ceast* etap* au 7ost analizate nevoile de 0az* ale copilului1 /ediul s*u de via*1 a gradul de i/plicare ?n procesul de educaie al copilului din partea rudelor lui Sorin1 s)a 7*cut o evaluare iniiala a situaiei lui Sorin prin /etode investigative 8docu/entarea ?n teritoriu cu privire la speci7icul cazului9. Pentru o evaluare corect* i o0iectiv* au 7ost utilizai ite/i de tip cantitativ i anu/e identi7icarea =-

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) 0ene7iciarului1 datele lui de contact1 datele persoanelor apropiate 8ale /*tuii s*i 91 starea de a7ectivitatea a lui Sorin1 7iind prioritar*. 3. ,electarea #eneficiarului 'n procesul suportiv 'n #aza rezultatelor evalurii sociale efectuate& Bn ur/a acestor analizelor e7ectuate anterior1 cazul lui Sorin a 7ost selectat ?n atenia Centrului de Hi JSalvai copiii31 i integrat ?n progra/ul .Crete/ ?/preun*31 ast7el a 7ost ela0orat un plan de intervenie personalizat. Aceasta s)a des7*urat ur/2nd anu/ite etape sta0ilite de c*tre lucr*toru social i a 7ost reco/andat s* se contureze o relaie de cola0orare proactiv* i constructiv* ?ntre p*rile i/plicate care s* duc* la un rezultat 0ene7ic i de ?ncredere. 4. 1la#orarea planului e intervenie personalizat& #oate de/ersurile pe care le)a/ propus pentru soluionarea a pro0le/aticii sociale dezvoltate Sorin au vizat respectarea ur/*toarelor aspecte 7oarte i/portante: ) identi7icarea resurselor e/oionale a copiluluiF ) corelarea nevoilor acestuia i a nevoilor sale cu resursele1 cu o7erta serviciilor sociale ce le puteau 7i o7erite de c*tre progra/ul .Crete/ ?/preun*3F ) sta0ilirea strategiei de interveniei. Planul de intervenie tre0uie s* respecte alegerile1 atept*rile1 scopurile pe ter/en scurt i lung 7or/ulate ?/preuna cu Sorin i rudele acestuia1 e7ectele tre0uiau e@plicate pe ?nelesul tuturor celor i/plicai. Au 7ost sta0ilite scopurile 7inale care s* corespund* cu dorinele 0ene7iciarilor i s* 7ie ?n avantaCul acestora. S)au 7i@at o0iectivele concrete ce puteau 7i atinse1 s)au sta0ilit i s)au ordonat o0iectivele interveniei sociale ?n 7uncie de priorit*ile e@istente ?n 7a/ilia lui Sorin. A/ generat strategii de intervenie 0ine ancorate ?n realitatea social* a 0*iatului i a/ 7i@at sarcinile1 responsa0ilit*ile i aciunile necesare pentru ?ndeplinirea o0iectivelor. -. Contractul cu 5aura& Progra/ul ?n care a 7ost integrat Sorin1 .Crete/ ?/preun*3 a 7urnizat copilului anu/ite servicii1 nu/ai ?n conte@tul unei relaii pro7esionale 0azate pe un raport contractual se/nat de a/0ele pari. Contractul 7iind o etap* o0ligatorie ?n /unca lucr*torului social i persoana spriCinit* con7or/ procedurilor /etodologice de centralizare. Utilizarea contractului 7iind avantaCoas* deoarece el 7ace o precizare e@plicit* a pro0le/elor i scopurilor ur/*rite de lucr*torul social i persoana vizat*. 6. 7ealizarea interveniei sociale 'n conformitate cu o#iectivele planificate& Bn aceast* etap* a 7ost pus ?n aplicare planul de intervenie individualizat pe pro0le/ele de co/porta/ent pe care le avea Sorin 7a* de 7a/ilia i colegii s*i de coal*. Ast7el el a 7ost aCutat pe plan colar din punct de vedere a7ectiv i social. S)au respectat strategiile de =+

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) aciune i o0iectivele plani7icate ?n cazul lui Sorin. P*str2nd /ereu o atitudine pozitiv* i 7le@i0il* 7a* de evoluia cazului1 ur/*rind progresul realizat. 8. +onitorizarea cazului& Pe tot parcursul interveniei specializate s)a veri7icat i ?nregistrat per/anent ceea ce s)a ?nt2/plat cu cazul pe care progra/ul l)a susinut din punct de vedere e/oional1 a7ectiv i social. Ast7el a/ /onitorizat dac* situaia co/porta/entului copilului s)a /ai ?/0un*t*it. 6ac* tat*l lui Sorin a contientizat nevoia e/oional* pe care o are copilul1 Sorin a pri/it /ai /ult suport a7ectiv din partea rudelor lui i acetia au ?nceput s* se i/plice /ai /ult ?n situaia colar* i a co/porta/entului pe care acesta ?l are 7a* de colegii lui. 19. 1valuarea final a rezultatelor o#inute& La 7inalizarea acestei intervenii1 pro7esionistul a putut ?nregistra roadele /uncii sale sociale prestate ?n 7avoarea lui Sorin i a rudelor sale. Ast7el s)a putut evalua calitatea prestaiei sociale1 pe tot parcursul interveniei c2t i gradul ?n care o0iectivele plani7icate au 7ost atinse. Aceast* evaluare 7inal* a putut clari7ica /etodele i strategiile e7iciente ?n rezolvarea pro0le/elor lui Sorin. 11. +onitorizarea postintervenie& 6up* perioada de ?nc>eiere a interveniei propriu)zis*1 pe o perioad* de ?nc* = luni1 Sorin a 7ost /onitorizat de c*tre lucr*torul social de la Centrul de Hi .Salvai copiii3 ?n cadrul progra/ului .Crete/ ?/preun*3 ce a r*spuns de acest caz1 pentru a se asigura c* o0iectivele pe ter/en /ediu sau lung au 7ost ?ndeplinite. 12. :nc0i erea cazului& La ?nc>eierea acestui caz1 pe 0aza rapoartelor a 7ost e7ectuat* o evaluare a gradului de ?ndeplinire a o0iectivelor propuse. Conc0u=))& Ur/are a ?ntrevederilor avute ?ntre copil i specialitii din cadrul Progra/ului .Crete/ ?/preun*31 acetia se declar* /ulu/ii de evoluia lui Sorin1 acesta a devenit /ai puin agresiv cu colegii i rudele sale1 s)a integrat /ai 0ine ?n colectiv1 /enion2nd c* s)au o0servat sc>i/0*ri evidente1 pozitive1 ?n co/porta/entul acestuia pe toate planurile. La 7inalizarea interveniei s)a o0servat c* Sorin a ?nceput s* ai0* rezultate colare /ai 0une1 atitudinea lui devenind dintr)una distructiv*1 una constructiv* 7a* de colegi i 7a* de doa/na ?nv**toare. $.>.3. STUDIU DE CAZ NR. 3 Date *eneficiar& /.$. Florina( 19 ani Istoricul social al #eneficiarului& Florina este copilul /iClociu ?n clasa a %!)a1 al unei /a/e singure1 Elena de :, de ani care ?i crete singur* cei patru copii1 ?n ur/a divorului pronunat de tat*l lor1 %onel1 ?n ur/* cu un an. El /ai are un 7rate i dou* surori1 i anu/e &eorge de ; ani1 elev ?n clasa a =:

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) treia1 $i>aela de -- ani i Claudia de -: ani1 a/2ndou* eleve ?n clasa a !)a i a !%%)a. P*rinii 7iind divorai1 copiii tr*iesc cu /a/a lor ?ntr)o garsonier*1 con7ort redus1 ?ntr)o zon* /*rgina* a oraului Petrila. Situaia /aterial* a 7a/iliei este destul de grea deoarece unicul venit ?n cas* este salariul /a/ei1 care lucreaz* ca in7ir/ier* la spital cu un salariu de /ini/ pe econo/ie i alocaiile celor patru copii. Situaia acestei 7a/ilii este cu at2t /ai grea cu c2t tat*l este plecat ?n str*in*tate i nu ?i pl*tete lunar o0ligaiile 7inanciare 7a* de copii. #at*l acestor copii nu are /o/entan un loc de /unc* i locuiete ?n %talia. &arsoniera ?n care Florina locuiete ?/preun* cu /a/a i cei trei 7rai ai s*i este un /odest /o0ilat*1 ?n care se poate o0serva lipsa 0anilor pentru ?ntreinere. Florina este neascult*toare i care pleac* destul de 7recvent de la coal*1 co/unic* greu cu cei din Cur1 este /ereu revoltat* i se consider* ne?neleas*1 are pro0le/e de adaptare at2t ?n 7a/ilie c2t i ?n colectiv la coal*1 are rezultate sla0e1 este corigent* la /ate/atic*1 /a/a acesteia 7iind c>e/at* 7oarte des la coal*. Bn aceast* situaie1 /a/a s)a adresat Centrului de zi .Salvai copiii3 unde i)a e@pus ver0al toate pro0le/ele /ateriale i sociale. Ea a 7ost integrat* ?n progra/ul .Crete/ ?/preun*3 din cadrul centrului de zi 1 care au 7ost de acord s* investig>eze cazul 7a/iliei lor i s* vad* ?n ce /*sur* o pot aCuta pe Florina. $a/a ?ns* se te/e ca acesta s* nu 7ac* un o0icei din a lipsi de la coal*1 din a /ini i ?n 7inal s* nu recurg* la un a0andon colar. .evoi i entificate 6atorit* veniturilor /ini/e ale 7a/iliei i nevoilor /ult /ai /ari ?n co/paraie cu acestea1 >rana zilnic* a lui Florina1 nu este de 0un* calitate i su7icient*1 /a/a neput2ndu)i o7eri /ini/u/ de calorii necesare zilnic dezvolt*rii nor/ale1 7actori care duc la crearea unor pro0le/e de s*n*tate. Uneori 7ata este palid*1 are cearc*ne1 a/eete des1 are pro0le/e sto/atologice i uneori este lipsit* de vlag*. Bn ceea ce privete co/porta/entul social a lui Florina aceasta nu poate 7i atent supraveg>eat* de /a/a sa su7icient i /ani7est* 7a* de cei din Cur un co/porta/ent agresiv1 /ereu revoltat* i nu reuete s* se adapteze la colectivul clasei sale. "u are /uli prieteni i 7recventeaz* un anturaC negativ ast7el c* are /are nevoie de a7ectivitate1 de suport e/oional dat* 7iind situaia grea a 7a/iliei1 /a/a sa este /ai /ereu nervoas* i stresat*. $ciuni 'ntreprinse 6up* ce a/ cunoscut toate pro0le/e pe care le are Florina ?n cadrul 7a/iliei i colectivit*ii ei1 s)a luat decizia de a 7i integrat* ?n Progra/ul .Crete/ ?/preun*3. Ast7el aciunile ?ntreprinse au dorit s* o spriCine i s* o conving* s*)i ur/eze ?n continuare coala i s*)i sc>i/0e co/porta/entul. Ast7el a/ e7ectuat aciuni educaionale de consiliere1 =<

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) Florina 7iind aCutat* de personalul specializat din cadrul progra/ului1 cu r*0dare i ?nelegere s*)i dep*easc* 0arierele e/oionale. A/ ?ntreprins activit*i ludice const2nd ?n diverse Cocuri educaionale cu aCutorul c*rora Florina s* se si/t* integrat* ?n colectivul clasei sale i s* ?nvee al*turi de ceilali s* respecte regulile de la Cocul de c*ri1 ea a desenat i a pictat i a 7ost de acord s* ia parte la e@cursiile de grup care au 7ost organizate ?n cadrul Centrului de Hi .Salvai copiii3. +eto ologie utilizat Pentru a avea o i/agine c2t /ai e@act* a situaiei a/ 7olosit /etoda 0iogra7ic*1 unde a/ ?ncercat s* o0in din partea personalului specializat1 c2t /ai /ulte date re7eritoare la situaia lui Florina1 i /etoda o0servaiei1 /erg2nd periodic la Centrul de Hi .Salvai copiii31 unde Florina vine zilnic. Ea a putut 7i ast7el o0servat*1 dac* /ai are cearc*ne1 dac* /ai este palid* i dac* /ai acuz* alte pro0le/e de s*n*tate. La 7el de i/portant a 7ost dac* co/porta/entul ei 7a* de ceilali copii s)a ?/0un*t*it i dac* ea a devenit un 0un partener de Coac*. S)a 7olosit i /etoda investigativ*1 docu/entarea la do/iciliul 7a/iliei lui Florina unde a/ avut o discuie cu /a/a acesteia1 precu/ i cu doa/na ?nv**toare C.%.. S)au a0ordat te>nici speci7ice i anu/e te>nica ?ntrevederii ?n ur/a c*reia s)a 7olosit1 ?n calitate de asistent social1 instru/entele necesare ca genogra/a: Geno,r*+* B.!. B.C . %.%.
%.$ =<an i

ani
B.%onel <:ani Elena :, ani

B. &. ; ani

Florina -, ani

B.$ -ani

B.C. -: *n)

&enogra/a este o te>nic* utilizat* ?n do/eniul psi>o)social care presupune culegerea de in7or/aii pentru crearea unei reprezent*ri gra7ice a structurii 7a/iliei1 ase/*n*toare unuiJar0ore genealogic3.

=4

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) Legenda: ) 7e/eie ) 0*r0at decedat ) relaie ec>ili0rat* de c*s*torie ) relaie 7oarte puternic* de ataa/ent ) relaie de uniune consensual* ) relaie de divor ) 0*r0at A/ putut evidenia 7aptul c* p*rinii lui Florina1 %onel de <: ani i Elena :, ani se a7l* ?ntr)o relaie de divor. Florina are -, ani i /ai are dou* surori i un 7rate: $i>aela --ani1 Claudia1 -: ani i &eorge ; ani. Bunicul /atern al /inorului este decedat1 iar 0unica sa /atern* are v2rsta de =< ani. Bunicii paterni sunt decedai. 6e ase/enea pe l2ng* genogra/* a/ utilizat i analiza c2/pului de 7ore: An*0)=* cA+1u0u) de (or-e .F2 For-e 1o=)t)?e -. 6orina /a/ei de a o aCuta pe Florina .-2 For-e ne,*t)?e -. 'elaie stresant* cu tat*l ei plecat ?n str*in*tate

+. 6orina specialitilor din Progra/ul +. Plecarea 7recvent* de la coal* .Crete/ ?/preun*3 de a o spriCini pe Florina

:. Florina accept* s* /earg* zilnic la Centrul :. Starea de s*n*tate precar* de Hi .Salvai copiii3 <. Prezena la coal* s)a ?/0un*t*it <. #ea/a de neaCunsurile de acas*

Desf)urarea interveniei: 1. ,esizarea& Cazul a 7ost sesizat ?n luna dece/0rie +,-,1 de c*tre /a/a lui Florina care s) a prezentat la Centrul de zi .Salvai copiii31 unde ?n ur/a discuiilor avute a 7ost integrat* ?n Progra/ul .Crete/ ?/preun*3. Pentru o0inerea datelor concrete despre 0ene7iciar i condiiile sale de via*1 evaluarea nevoilor urgente i pentru co/pletarea 7iei de desc>idere a cazului a 7ost e7ectuat* ?ntrevedere cu /a/a lui Florina. 2. Desc0i erea cazului& Bn ur/a discuiilor avute cu /a/a acesteia1 lucr*torul social de la Centrul de Hi .Salvai copiii3 a considerat c* era necesar* intervenia social*. S)a discutat i cu d)na ?nv**toare care a relatat specialistului din cadrul progra/ului1 care este ==

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) situaia colar* a copilului i s)a sta0ilit s* cola0oreze ?/preun* pentru a o aCuta pe Florina s* ?neleag* i/portana colii ?n viaa sa i s* renune la co/porta/entul s*u agresiv. Ast7el s)a decis desc>iderea cazului prin co/pletarea 7iei ?n vederea evalu*rii o0iective a situaiei reale a lui Florina. 3. 1tapa e evaluare iniial& Bn aceast* etap* a/ 7*cut o analiz* i o interpretare a pro0le/elor lui Florina pentru care s)a o7erit aCutor i de ase/enea a i/plicat utilizarea criteriilor de selecie presta0ilite de pro7esionist ?n vederea select*rii potenialilor 0ene7iciarii1 ?n cazul nostru Florina i 7a/ilia ei. Bn aceast* etap* au 7ost utilizate ur/*toarele /etode investigative: docu/entarea ?n teritoriu cu privire la speci7icul cazului i o0servaia. Ca te>nici speci7ice au 7ost utilizate de c*tre specialistul social de la Centrul de Hi JSalvai copiii3: te>nica ?ntrevederii1 te>nici de co/unicare)re7or/ulare1 para7razarea i interpretarea. Ca instru/ente1 ?n aceast* etapa au 7ost utilizate: raportul de convor0ire1 de vizita i de ?ntrunire c2t i 7ia de evaluare iniial*. 2. 1tapa e evaluare propriu!zis& Bn aceast* etap* au 7ost analizate nevoile de 0az* a /ediului de via*1 a gradului de i/plicare ?n procesul de educaie sau de instrucie c2t i starea de s*n*tate a lui Florina. Pentru o evaluare corect* i o0iectiv* au 7ost utilizai ite/i de tip cantitativ i anu/e identi7icarea 0ene7iciarului ?n cazul nostru Florina1 c2t i ale persoanelor apropiate 8ale /a/ei sale9. 3. ,electarea #eneficiarului 'n procesul suportiv asistenial 'n #aza rezultatelor evalurii sociale efectuate Bn ur/a acestor analize1 cazul lui Florina a 7ost selectat ?n atenia Progra/ului .Crete/ ?/preun*31 ast7el specialitii au ela0orat un plan de intervenie personalizat. %ntervenia ?n cazul copilului a 7ost des7*urat* ur/2nd anu/ite etape sta0ilite de c*tre specialistul social i a 7ost reco/andat s* se contureze o relaie de cola0orare proactiv* i constructiv* ?ntre p*rile i/plicate care s* duc* la un rezultat 0ene7ic i de ?ncredere. 4. 1la#orarea planului e intervenie personalizat& Bn toate de/ersurile sale al*turi de 7a/ilia lui Florina1 specialistul social le)a propus acestora /*suri de soluionare a pro0le/aticii sociale e@istente ?n 7a/ilia lor. La ela0orarea planului de intervenie au 7ost vizate respectarea ur/*toarelor aspecte 7oarte i/portante: identi7icarea resurselor individuale ale 7a/iliei copilului ce puteau 7i utilizateF corelarea nevoilor lui Florina i a nevoilor 7a/iliei lui cu resursele1 cu o7erta serviciilor sociale ce le puteau 7i o7erite de c*tre progra/ul ?n care au 7ost integrai i tot odat* de reeaua social*F sta0ilirea strategiei de interveniei. Planul de intervenie tre0uia s* respecte alegerile1 atept*rile1 scopurile pe ter/en scurt i lung 7or/ulate ?/preun* cu Florina i /a/a acesteia1 e7ectele tre0uiau =5

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) e@plicate pe ?nelesul tuturor celor i/plicai. Au 7ost sta0ilite scopurile 7inale care s* corespund* cu dorinele 0ene7iciarilor i s* 7ie ?n avantaCul acestora. S)au 7i@at o0iectivele concrete ce puteau 7i atinse1 s)au sta0ilit i s)au ordonat o0iectivele interveniei sociale ?n 7uncie de priorit*ile e@istente ?n 7a/ilia lui Florina. S)au generat strategii de intervenie 0ine ancorate ?n realitatea social* a copilului i a 7i@at sarcinile1 responsa0ilit*ile i aciunile necesare pentru ?ndeplinirea o0iectivelor. -.Contractul cu Vla : Pentru Florina s)au 7urnizat anu/ite servicii1 nu/ai ?n conte@tul unei relaii pro7esionale 0azate pe un raport contractual se/nat de a/0ele pari. Contractul 7iind o etap* o0ligatorie ?n /unca social* i persoana asistat*. Utilizarea contractului 7iind avantaCoas* deoarece el 7ace o precizare e@plicit* a pro0le/elor i scopurilor ur/*rite de specialistul social i 0ene7iciarul lui1 ?n cazul nostru Florina i 7a/ilia ei. 6.7ealizarea interveniei asisteniale 'n conformitate cu o#iectivele planificate& Bn aceast* etap* a 7ost pus ?n aplicare planul de intervenie individualizat pe pro0le/elor de co/porta/ent i sociale pe care le avea Florina ?n cadrul 7a/iliei sale i a colectivului de colegi la coal*. Ast7el ea a 7ost aCutat* pe plan colar1 a7ectiv i social. Au 7ost respectate strategiile de aciune i o0iectivele plani7icate ?n cazul lui Florina. P*str2nd /ereu o atitudine pozitiv* i 7le@i0il* 7a* de evoluia cazului1 ur/*rind progresul realizat. 8. +onitorizarea cazului& Pe tot parcursul interveniei s)a veri7icat i ?nregistrat per/anent ceea ce s)a ?nt2/plat cu cazul susinut din punct de vedere social. Ast7el s)a /onitorizat dac* ?n cadrul 7a/iliei lui Florina1 situaia acestora s)a /ai ?/0un*t*it. 6ac* /a/a ei a contientizat situaia copilului s*u1 dac* Florina a pri/it /ai /ult suport e/oional i a7ectiv din partea /a/ei i dac* aceasta a ?nceput s* se i/plice /ai /ult ?n situaia colar* a 7etei. 19. 1valuarea final a rezultatelor o#inute: La 7inalizarea acestei intervenii1 pro7esionistul a putut ?nregistra roadele /uncii sale sociale prestate ?n 7avoarea 7a/iliei lui Florina. Ast7el el a putut evalua calitatea prestaiei sociale1 pe tot parcursul interveniei c2t i gradul ?n care o0iectivele plani7icate au 7ost atinse. aceast* evaluare 7inal* a putut clari7ica /etodele i strategiile e7iciente ?n rezolvarea pro0le/elor lui Florina. 12. +onitorizarea postintervenie& 6up* perioada de ?nc>eiere a interveniei propriu)zis*1 pe o perioad* de ?nc* < luni1 7a/ilia lui Florina i ea personal au 7ost /onitorizai de c*tre specialitii Progra/ului social de la Centrul de Hi ce a r*spuns de acest caz1 pentru a se asigura c* o0iectivele pe ter/en /ediu sau lung au 7ost ?ndeplinite. 12. :nc0i erea cazului& La ?nc>eierea acestui caz1 pe 0aza rapoartelor a 7ost e7ectuat* o evaluare a gradului de ?ndeplinire a o0iectivelor propuse. =A

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) Concluzii& La ?nc>eierea interveniei s)a o0servat c* Florina a ?nceput s* /earg* /ai 7recvent la coal*1 rezultatele colare 7iind /ult /ai 0une iar atitudinea i co/porta/entul ei1 devenind dintr)una distructiv*1 una constructiv* at2t 7a* de 7a/ilia lui c2t i 7a* de doa/na ?nv**toare. Ur/area acestei intervenii s)a putut o0serva din 7aptul c* Florina a devenit /ai socia0il*1 /ai linitit*1 /ai respectuoas* ast7el c* colegii ei i)au sc>i/0at i ei atitudinea 7a* de ea i au devenit /ai prietenoi. $a/a lui Florina a contientizat c* tre0uie s* 7ie /ai r*0d*toare i /ai ?neleg*toare cu copilul care trece printr)o perioad* /ai di7icil* i s* ?ncerce s* ?i o7ere /ai /ult* a7ectivitate i s* 7ie /ai atent* la nevoile ei.

=;

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*)

CONCLUZII
%nsta0ilitatea socio)econo/ic* din 'o/2nia i tranziia inter/ina0il* au deter/inat pe /uli dintre ro/2ni s* plece la /unc* ?n str*in*tate pentru a)i putea ?ntreine 7a/ilia. 6esigur1 c2tigurile o0inute sunt i/portante at2t pentru 7a/ilie c2t i pentru econo/ia ro/2neasc*1 ?ns* aceast* /igraie spre vest are i aspecte /ai puin dorite. Acestea ar 7i destr*/area 7a/ilial* i .a0andonulJ copiilor la 0unici sau la alte rude1 cu consecine psi>ologice grave ?n ti/p pentru acetia. Sunt i cazuri ?n care copilul cel /are de v2rsta adolescenei este i tat* i /a/*1 av2nd griC* de 7raii lui /ai /ici. Bn situaii e@tre/e copilul r*/2ne total a0andonat i autorit*ile tre0uie s* ai0* griC* de el. E@ist* o pro0le/* destul de delicat* care se ridic*: ar 7i /ai 0ine s* se r*/2n* ?n 'o/2nia i p*rinii s* nu ai0* 0ani1 ast7el s* nu ai0* posi0ilitatea s*)i educe i s*)i ?ngriCeasc* sau e /ai 0ine s* plece1 eli/in2ndu)se pro0le/ele 7inanciare1 ?ns* s* r*/2n* copii ?n griCa altor persoane sau doar cu un p*rinte. Lucrurile nu pot 7i privite ?n al0 i negru1 ?ns* tre0uie evideniate consecinele psi>ologice care apar ca ur/are a a0senei nu/ai a unuia din p*rini pe o perioad* /ai lung*. 6in /o/entul naterii1 copilul o0serv* c* e@ist* dou* persoane ?n Curul lui cu roluri di7erite. B/preun*1 p*rinii ?ndeplinesc toate 7unciile 7a/iliale. Funcia instru/ental* este legat* /ai /ult de tat*1 iar cea a7ectiv* de /a/*. Bn aceste condiii apare identi7icarea 0*iatului cu tat*l1 iar a 7etei cu /a/a1 necesar* constituirii identit*ii de sine a copilului. Aceast* identitate este a7ectat* c2nd nu e@ist* a/0ele 7iguri parentale ?n preaC/a copilului. Copii ?nva* s* accepte li/itele i disciplina pe care p*rinii o i/pun1 p*rinii 7iind cei care ?l 7ac s* revin* cu capul pe p*/2nt prin educaie i prin li/itele i/puse. Bn /o/entul c2nd acestea nu sunt1 copilul se si/te puternic1 c* poate s* 7ac* orice1 ?ns* ?n /o/entul c2nd nu reuete s* 7ac* 7a* pro0le/elor intervine deza/*girea i 7rustrarea. Plecarea unuia dintre p*rini sau a a/0ilor1 conduce la un senti/ent de a0andon sau la an@ietatea de separare. Ast7el 7iecare desp*rire pe parcursul vieii lor va 7i trau/atic* i accentuat*. E7orturile vor 7i ?ndreptate spre evitarea desp*ririi1 c>iar dac* uneori aceasta este necesar*. Ast7el vor ap*rea /ulte co/pro/isuri i tul0ur*ri a7ective. %ntervine i lipsa ataa/entului care nu poate 7i co/pensat* ?n nici un alt 7el. Lipsa de a7ectivitate este de cele /ai /ulte ori autoco/pensat* prin c>eltuieli neCusti7icate i prin i/aginea a7iat*1 ?ns* 0anii nu pot co/pensa lipsa p*rinilor i rolul lor ?n dezvoltarea copilului i ?n viaa de zi cu zi. A0sena p*rinilor sau doar a unuia poate conduce i la pro0le/e colare1 copilul nu 5,

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) se /ai concentreaz*1 se ?nc>ide ?n el sau devine nelinitit1 a0andoneaz* coala uneori1 nu are ni/eni puterea s*)l controleze. Copilul su7er* de disciplin*1 de lipsa de li/itare. P*rinii plecai sunt de /ai /ulte 7eluri: care sun* des1 care vin acas* la c2teva luni i)l viziteaz* sau care nu/ai tri/it 0ani. Bn aceast* privin* autorit*ile tre0uie s* i/pun* ca plecarea ?n str*in*tate s* ai0* loc dup* ce s)a l*sat copilul pe /2ini 0une i s)a luat angaCa/entul de a se ine un contact per/anent cu copiii1 cu toate c* cele /ai /oderne /iCloace de co/unicare1 tele7onul sau internetul nu in loc de c*ldur* u/an* i de un s7at dat de aproape1 cu a7eciune p*rinteasc*. 6in p*cate1 aceast* datorie se uit* c2nd se aCunge ?n str*in*tate i dac* la ?nceput era ?n plan r*/2nerea pentru o perioad* scurt*1 aceasta se prelungete p2n* se aCunge la instalarea unei rupturi puternice ?ntre p*rini i copii. Bn concluzie1 se reco/and* s* se evite plecarea a/0ilor p*rini ?n str*in*tate i de ase/enea1 ?nainte de aceasta1 c2teva ?nt2lniri de consiliere psi>ologic* care s* sta0ileasc* relaia dintre p*rini dup* plecare i relaia ?ntre p*rintele plecat i copilDcopii1 pentru a se evita apariia de pro0le/e ?n 7a/ilie i la copii. Alt7el1 se creeaz* la copii senti/entul a0andonului i este posi0il ca odat* aCuni la /aturitate s* a0andoneze i ei pe copii lor ca un 7el de protest i ca r*z0unare ?/potriva propriilor p*rini.

5-

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*)

I LIOGRAFIE

-. Ang>el '.&.1 Korvat> %.1 )ociologia migraiei. /eorii i studii de caz rom:neti1 Ed.
Poliro/1 %ai1 +,,;

+. B*ran)Pescaru Adina1 Fa/ilia azi. ' perspectiv sociopedagogic1 Ed. Ara/is1


Bucureti1 +,,;

:. BrTceson 6.1 Ulla !.1 /he /ransnational famil0. 1e2 uropean frontiers and
global net2or3s., @7ord1 +,,+

<. Cos/ovici1 A1 %aco01 L.1 Psihologie colar1 Ed. Poliro/1 %ai1 -;;; 4. %lu Petru1 )ociopsihologia i antropologia familiei1 Ed. Poliro/1 %ai1 +,,4 =. KaTes ".1 rrell L.1 (ntroducere n psihologie1 Ed. ALL1 Bucureti1 -;;5 5. $i>*ilescu %.1 )ociologie general1 Ed. Poliro/1 %ai1 +,,5 A. $itro7an %.1 $itro7an ".1 Familia de la !; la <1 Ed. tiini7ic*1 Bucureti1 -;;;. "eculau A.1 Psihologie social1 Ed. Poliro/1 %ai1 +,,; -,. Piaget Uean1 Psihologia copilului1 Ed. Cartier1 Bucureti1 +,,--. 'ot> $aria1 6ucu !.1 )uportul emoional i educaional oferit copiilor n cadrul
familiilor transnaionale1 Universitatea Ba0e)BolTai 1 CluC1 +,,;

-+. c>iopu Ursula1 Psihologia copilului1 Ed. E.6.P.1 Bucureti1 -;A, -:. St*nciulescu Elisa0eta1 )ociologia educaiei familiale1 Ed. Poliro/1 %ai1 -;;5 -<. Sandu 6u/itru1 =umile sociale ale migraiei rom:neti n strintate, Ed. Poliro/1
%ai1 +,,;

-4. Sc>a77er 'udol7, (ntroducere n psihologia copilului1 Ed. ASC'1 CluC "apoca1
+,,5

-=. Sta>l K. Paul1 Familia i coala1 Ed. Paideia1 Bucureti1 +,,-5. #ot> &.1 #ot> A.1 !oicu .
Soros1 +,,5 fectele migraiei6 copiii rmai acas1 Fundaia

-A. Ha/7ir C.1 !l*sceanu L.1 Dicionar de sociologie1 Ed. Ba0el1 Bucureti1 -;;A -;. \ \ \1 Diagnostic and )tatistical Manual of Mental Disorders, Fourth dition
86S$)%!91 Ed. A/erican PsTc>iatric Pu0lis>ing1 +,,,

+,. >ttp :DDde@onlin e.ro


5+

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*)

+-. >ttp:DDOOO.copii.ro

ANEGA ' C;ESTIONAR

5:

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*)

Universitatea din Petroani Facultatea de tiine Specializarea Asistena Social* C;ESTIONAR St)+*te do+nHdo*+n4, Acest c>estionar este 7olosit cu scopul de a)/i e7ectua partea de cercetare a lucr*rii /ele de licen* ?n cadrul c*reia a0ordez studierea pro0le/aticii copiilor cu p*rinii plecai in str*in*tate adic* starea a7ectiv* i rezultatele sla0e la ?nv**tur* ale acestora. Bn realizarea acestuia a/ nevoie de spriCinul dvs. i /enionez c* datele o0inute de la dvs. vor avea un caracter con7idenial. !* rog s* co/pletai toate ?ntre0*rile. !* /ulu/esc] -.Enu/erai trei lucruri care 7ac pl*cerea copiilor r*/ai ?n griCa du/neavoastr*. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ +.Care sunt /otivele pentru care rudele du/neavoastr* au plecat la /unc* ?n str*in*tateY ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ :.6e c2t ti/p s)a produs plecarea acestoraY :.-. 6e /ai puin de o lun* :.+. Bntre o lun* i un an :.:. 6e /ai /ult de un an <.6e c2nd au e/igrat c2t de 7recvent s)au ?ntors ?n ar* s* ?i viziteze copilulY <.-. Lunar <.+. :)< ori pe an 5<

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) <.:. o dat* D de dou* ori pe an <.<. 6eloc

4.Cu/ a reacionat copilul la plecarea p*riniilorY 4.-.A 7ost destul de a7ectat 4.+.6oar la ?nceput a 7ost a7ectat dup* care i)a revenit 4.:."u a avut nici o reacie

=.P*rinii spriCin* 7inanciar educaia copiluluiY =.-."u =.+.6a.6ac* da ?n ce /*sur*Y ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 5.Au e@istat pro0le/e ?n atitudinea copilului 7a* de coal*Y 5.-.6a 5.+."u

6ac* ai ales varianta 5.- r*spundei i la ?ntre0*rile A i ; 1 dac* ai ales 5.+ r*spundei direct la ?ntre0area -,. A.Care ar 7i acesteaY ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ;.Ai consultat consilierul ps>iologic din cadrul centruluiY ;.-.6a.Bn ce 7elY ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ;.+."u

-,.Considerai c* este i/portant* 7a/ilia ?n dezvoltarea socio)psi>o)educaional* a copiluluiY -,.-.6a -,.+."u

54

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) --.Cu/ in7lueneaz* plecarea p*rinteluiDp*rinilor co/porta/entul i starea a7ectiv* a copiluluiY ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

-+.Care au 7ost rezultatele colare ale copilului ?naintea e/igr*rii p*rinteluiDp*riniilorY ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ -:.Care este situaia colar* a copilului dup* e/igrarea p*rinteluiDp*rinilor Y ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ -<. Credei c* /*sura consecinelor socio)psi>o)educaionale1 asupra copilului1 ?n ti/pul a e/igr*rii p*rinteluiDp*rinilor vor 7i: -<.-.Foarte grave -<.+.&rave -<.:. $ai puin grave

-4.Care sunt1 dup* p*rerea 6)voastr*1 e7ectele /igraiei p*rinilor asupra copilului8notai cu -1+1: ?n 7uncie de i/portana lor 9. etc.9 -=.Care dintre p*rini sunt plecai ?n str*in*tateY -=.-."u/ai tata -=.+.6oar /a/a -=.:.A/0ii p*rini 5= -4.+. 'ezultate sla0e la ?nv**tur* -4.:. A0senteis/ colar -4.<. Altele ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ -4.-. #ul0ur*ri psi>ice 8este /ai trist1 /ai 7ricos1 pl2nge /ai /ult1

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) -5.Care este gradul de rudenie cu copilul care v* este ?n griC*Y Eventual su0liniai sau indicai varianta corespunzatoare. -A.!arsta copilului: -A.- su0 A ani -A.+ intre A ); ani -A.: intre ; E -, ani -A.< peste -, ani -5.-.$a/*D#at* -5.+.FrateDSor* -5.:.Unc>iD$*tu* -5.<.BunicDBunic*

-;.Bn ce clas* se a7l* copilul a7lat ?n griCa du/neavoastr*Y -;.- clasa ?nt2i -;.+ clasa a doua -;.: clasa a treia -;.< clasa a patra

+,.Se@ul du/neavoastr* 8 persoana la care este copilul ?n griC* 9Y +,.- /asculin +,.+ 7e/inin

+-.!arsta du/neavoastr* ca persoan* ?n griCa c*reia se a7l* copilulY +-.-. /ai puin de :, de ani +-.+. :-)<, ani +-.:. <-)4, ani +-.<. peste 4, de ani

55

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*)

ANEGA 3 TA%ELE DE FREC!EN

5A

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*)

:ntre#area 1. Enu/erai trei lucruri care 7ac pl*cerea copiilor r*/ai ?n griCa du/neavoastr*. Eocu0 B+1reun4 -, <, :ntre#area 2. Care sunt /otivele pentru care rudele du/neavoastr* au plecat la /unc* ?n str*in*tateY !ARIANTE DE RSPUNS A0s. I 0)16* /*n)0or -A 5+ 0oc de +unc4 4 +, ?))toru0 co1))0or + A Tot*0 +4 -,, !ARIANTE DE RSPUNS 10)+/4r)0e c*0cu0*toru0 4 -, +, <, Tot*0 +4 -,,

A0s. I

:ntre#area 3. 6e c2t ti/p s)a produs plecarea acestoraY !ARIANTE DE RSPUNS +*) 1u-)n de o 0un4 A0s. I : -+ )ntre o 0un4 5) un *n < -= de +*) +u0t de un *n -A 5+ Tot*0 +4 -,,

:ntre#area 2. 6e c2nd au e/igrat c2t de 7recvent s)au ?ntors ?n ar* s* ?i viziteze copilulY 0un*r + !ARIANTE DE RSPUNS #-> or) H*n od*t4Hdou4 or) 1e *n de0oc A -< Tot*0 +4 5;

A0s.

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) I A :+ << -= -,,

:ntre#area 3. Cu/ a reacionat copilul la plecarea p*riniilorY !ARIANTE DE RSPUNS A0s. I de6tu0 de *(ect*t -, <, *(ect*t do*r 0* Bnce1ut ; := n)c) o re*c-)e = +< Tot*0 +4 -,,

:ntre#area 4. P*rinii spriCin* 7inanciar educaia copiluluiY !ARIANTE DE RSPUNS A0s. I d* -; 5= nu = +< Tot*0 +4 -,,

:ntre#area -. Au e@istat pro0le/e ?n atitudinea copilului 7a* de coal*Y !ARIANTE DE RSPUNS A0s. I d* A :+ nu -5 =A Tot*0 +4 -,,

:ntre#area 6. Care ar 7i acesteaY !ARIANTE DE RSPUNS A0s. con6)0)ere 0* centru < d)6cu-)) cu dn*. Bn?4-4to*re < Tot*0 A

A,

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) I 4, 4, -,,

:ntre#area 8. Ai consultat consilierul ps>iologic din cadrul centruluiY !ARIANTE DE RSPUNS A0s. I d* = 54 nu + +4 Tot*0 A -,,

:ntre#area 19. Considerai c* este i/portant* 7a/ilia ?n dezvoltarea socio)psi>o)educaional* a copiluluiY !ARIANTE DE RSPUNS A0s. I d* +: ;+ nu + A Tot*0 +4 -,,

:ntre#area 11. Cu/ in7lueneaz* plecarea p*rinteluiDp*rinilor co/porta/entul i starea a7ectiv* a copiluluiY !ARIANTE DE RSPUNS A0s. I co+1ort*+ent nor+*0 -, <, */4tu-) = +< re?o0t*-) ; := Tot*0 +4 -,,

:ntre#area 12. Care au 7ost rezultatele colare ale copilului ?naintea e/igr*rii p*rinteluiDp*riniilorY !ARIANTE DE RSPUNS A-

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) A0s. I (o*rte /une = +< /une -4 =, 6u()c)ente < -= Tot*0 +4 -,,

:ntre#area 13. Care este situaia colar* a copilului dup* e/igrarea p*rinteluiDp*rinilor Y !ARIANTE DE RSPUNS A0s. I (o*rte /une < -= /une -+ <A 6u()c)ente ; := Tot*0 +4 -,,

:ntre#area 12. Credei c* /*sura consecinelor socio)psi>o)educaionale1 asupra copilului1 ?n ti/pul a e/igr*rii p*rinteluiDp*rinilor vor 7i: !ARIANTE DE RSPUNS A0s. I (o*rte ,r*?e + A ,r*?e : -+ +*) 1u-)n ,r*?e +, A, Tot*0 +4 -,,

:ntre#area 13. Care sunt1 dup* p*rerea 6)voastr*1 e7ectele /igraiei p*rinilor asupra copiluluiY tu0/ur4r) 16)<)ce = +< :ntre#area 14. Care dintre p*rini sunt plecai ?n str*in*tateY !ARIANTE DE RSPUNS A0s. I nu+*) t*t* -, <, do*r +*+* A :+ *+/)) 14r)n-) 5 +A Tot*0 +4 -,, A+ !ARIANTE DE RSPUNS re=u0t*te 60*/e 0* */6ente)6+ 5co0*r Bn?4-4tur4 A + :+ A *0te0e ; := Tot*0 +4 -,,

A0s. I

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*)

:ntre#area 1-. Care este gradul de rudenie cu copilul care v* este ?n griC*Y +*+*Ht*t* -= =< :ntre#area 16. !2rsta copilului: 6u/ : *n) < -= :ntre#area 18. Bn ce clas* se a7l* copilul a7lat ?n griCa du/neavoastr*Y c0*6* BntA) < -= :ntre#area 29. Se@ul du/neavoastr* 8 persoana la care este copilul ?n griC* 9Y !ARIANTE DE RSPUNS A0s. I +*6cu0)n < -= (e+)n)n +A< Tot*0 +4 -,, !ARIANTE DE RSPUNS c0*6* * dou* c0*6* * tre)* c0*6* * 1*tr* = 5 A +< +A :+ Tot*0 +4 -,, !ARIANTE DE RSPUNS Bntre :-D *n) Bntre D-'7 *n) 1e6te '7 *n) 4 < -+ +, -= <A Tot*0 +4 -,, !ARIANTE DE RSPUNS (r*teH6or4 unc<)H+4tu54 /un)cH/un)c4 + + 4 A A +, Tot*0 +4 -,,

A0s. I

A0s. I

A0s. I

:ntre#area 21. !2rsta du/neavoastr* ca persoan* ?n griCa c*reia se a7l* copilulY !ARIANTE DE RSPUNS +*) 1u-)n #'->7 *n) >'-@7 *n) 1e6te @7 *n) de #7 *n)

Tot*0

A:

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) A0s. I : -+ = +< A :+ A :+ +4 -,,

ANEGA # TA%ELE DE CORELAIE

A<

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*)

Core0*-)* '& ?ntre se@ 8?ntre0area +,9 i clasa ?n care se a7l* copilul l*sat ?n griCa rudelor 8?ntre0area -;9:

c0*6* BntA) SeC a0s. M*6cu0)n a0s. : < I 3@ I '>.#7

c0*6* * dou* a0s. a0s. 4 = I 3@ I 3#.:7

c0*6* * tre)*

c0*6* * 1*tr* Tot*0 a0s. a0s. 5 A I 3@ I ##.## <_-,,I

a0s. a0s. = 5

I 3@ I 3:.@9

Fe+)n)n Tot*0

+-_-,,I +4

Core0*-)* 3& ?ntre se@ 8?ntre0area +,9 i reacia copilului la plecarea p*rinilor 8?ntre0area 49:

de6tu0 de *(ect*t SeC M*6cu0)n Fe+)n)n Tot*0 a0s. + a0s. A -, I @7 I #:.'7

*(ect*t do*r 0* Bnce1ut a0s. a0s. A ; I 3@ I #:.'7

nu * *?ut n)c)o re*c-)e Tot*0 a0s. a0s. 4 = I 3@ I 3#.:7 <_-,,I +-_-,,I +4

A4

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*)

Core0*-)* #& ?ntre v2rsta copilului 8?ntre0area -A9 i p*rintele plecat 8?ntre0area -=9:

nu+*) t*t* !Ar6t* co1)0u0u) 6u/ : *n) a0s. < a0s. + a0s. Bntre D - '7 *n) 1e6te '7 *n) Tot*0 a0s. : -, I '77 I >7 I 3@ I 3@

nu+*) +*+* a0s. ) a0s. a0s. a0s. = A I

*+/)) 14r)n-) Tot*0 a0s. ) a0s. + a0s. + a0s. : 5 I <_-,,I I >7 I @7 I 3@ -+_-,,I +4 <_-,,I

Bntre : - D *n)

I 37 I 3@ I @7

4_-,,I

Core0*-)* >& ?ntre v2rsta copilului 8?ntre0area -A9 i gradul de rudenie ?n griCa c*ruia se a7l* copilul 8?ntre0area -59:

+*+4Ht*t4 !Ar6t* co1)0u0u) a0s. 6u/ : *n) < a0s. : a0s. Bntre D - '7 *n) 1e6te '7 *n) ) a0s. ; I 9@ I '77 I $7 I

(r*teH6or4

unc<)H+4tu54

/un)cH/un)c4 Tot*0

a0s. ) a0s. ) a0s. a0s. -

a0s. )

a0s. )

I <_-,,I I >7 I @7 I :.## -+_-,,I <_-,,I

Bntre : - D *n)

a0s. ) a0s. a0s. -

a0s. + a0s. + a0s. -

4_-,,I

I 3@ I :.##

I 3@ I :.##

A=

EFEC#ELE $%&'A(%E% %"#E'"A(% "ALE ASUP'A C P%LULU% ) Lucrare de Licen*) Tot*0 -= + + 4 +4

Core0*-)* @& ?ntre v2rsta copilului 8?ntre0area -A9 i e7ectele /igraiei p*rinilor asupra copilului 8?ntre0area -49:

!Ar6t* co1)0u0u) 6u/ : *n)

tu0/ur4r) 16)<)ce a0s. : a0s. : a0s. I 9@ I $7 I

re=u0t*te 60*/e 0* Bn?4-4tur4 a0s. ) a0s. a0s. : I 37 I 9@ I ##.## I

*/6ente)6+ 5co0*r a0s. ) a0s. ) a0s. a0s. + I I

*0te0e Tot*0 a0s. a0s. a0s. ) a0s. 5 ; I @:.#> -+_-,,I +4 I 3@ I 37 I <_-,,I <_-,,I

Bntre : - D *n) Bntre D - '7 *n) 1e6te '7 *n) Tot*0

4_-,,I

I 3@ I :.##

) a0s. ) = I

a0s. < A

A5