Sunteți pe pagina 1din 5

2.3.3.

Indici de echivalen complec i calcula i ca raport direct


Pentru calculul indicilor de echivalen de utilizeaz mai mul i parametrii.
Indicele de echivalen se calculeaz pe baza rela iei:
Ie = Pp1 x Pp2 x ... Ppn / Pb1 x Pb2 x... Pbn
Unde: Pp = parametru produs i Pb = Parametru baz de compara ie
Exemplul 10: Se presupue c ntr-o ntreprindere cheltuielile generate de ob inerea
produc iei sunt n sum de 6.6. lei i au rezultat urmtoarele cantit i de produse: ! =
"#.$ tone% & = '.$ toe i ( = $. tone. (ei doi parametrii ale i pentru determinarea
indicilor de echivalen prezint urmtoarele valori:
Produsul ! : p" = 6.#$ i p# = #%'
Produsul & : p" = $. i p# = "".#$
Produsul ( : p" = ).#$ i p# = *%'$
S-a ales drept baz de compara ie produsul &.
Se cere s se calculeze costul pe unitatea de produs +init.
2.3.4.Indici de echivalen complec i calcula i ca raport inver
Indicele de echivalen se calculeaz pe baza rela iei:
Ie = Pb1 x Pb2 x ... Pbn / Pp1 x Pp2 x... Ppn
Unde: Pp = parametru produs i Pb = Parametru baz de compara ie
Exemplul 11: Se reiau datele din e,emplul " i se aplic indicii de echivalen
complec i calcula i ca raport invers.
2.3.!.Indici de echivalen a"re"a i
-aloarea metodologic a metodei coe+icien.ilor de echivalen. spore/te n condi.iile n
care se utilizeaz coe+icien.ii de echivalen. agrega.i. !gregarea se +ace prin nmul.irea
coe+icien.ilor de echivalen. simpli% stabili.i di+eren.iat pe articole de calcula.ie% 0exemplu pentru
cheltuielile cu materiile prime se va lua n considerare consumul pe unitatea de produs) cu
greutatea speci+ic a +iecrui articol de calcula.ie n costul total de repartizat.
1ormula de calcul a coe+icientului de echivalen. total agregat este:
ij
m
1 J
i
K Kt

=
= , i = 1 n
n care:
Kt reprezint coeficientul de echivalen total agregat,
"
i - greutatea specific (ponderea) fiecrui articol de calculaie i! n totalul
costurilor"
K
i#
- coeficientul de echivalen simplu pe fiecare articol de calculaie i! pentru
fiecare produs #!$
(oe+icientul de echivalen. al +iecrui produs este egal cu
i
K
i#
$
2dat calcula.i coe+icien.ii de echivalen. agrega.i% repartizarea costurilor n vederea
calculrii costului pe unitatea conven.ional /i pe +iecare produs se e+ectueaz potrivit
metodologiei coe+icien.ilor de echivalen. simpli% pondera.i mai nainte.
Exemplul 12: 3atele de eviden i calcul:
1$%osturile totale de producie pe articole de calcula ie&
Articole de calculaie Costuri totale de
producie
1$ 'aterii prime ()) )))
*$ +alarii directe ,)) )))
,$ %osturi indirecte de producie *)) )))
TOTAL 1 000 000
#. -arametrii folosi i pentru calculul indicilor de echivalen &
Articole de calculaie
Parametrii
Produse
. / 0
) 1 * ,
1$ 'aterii prime 1 1) 2
*$ +alarii directe 3 2 *
,$ %osturi indirecte de
producie
* * 2
&aza de compara ie s-a ales produsul 4.
). %antitatea de produse fa4ricat &
Produsele Cantiti n uniti
naturale
. 2 )))
/ * )))
0 1 )))
TOTAL x
2.3.#.Procedeul ci$relor de echivalen %n mrimi abolute
5tape:
1.Pentru $iecare produ %n carte e $ace echivalarea calculatorie a produc iei
$abricate prin tran$ormarea ei %n unit i de mur conven ionale:
#
&ei = & x pi
'nde:
&ei = (antitatea echivalat) & = cantitatea $abricat i pi = parametrul
produului
2.*e calculea+ cotul unitar conven ional ,cu
conv
-:
cu
conv
= .otal cheltuieli/.otal cantitate echivalat
3.Pentru $iecare produ %n parte e calculea+ cotul unitar ,cu
i
-:
cu
i
= cu
conv
x &ei / &
Exemplul 13: Se reiau datele din e,emplul 6 i se aplic procedeul ci+relor de
echivalen n mrimi absolute.
2.4.Procedeul echivalrii cantitative a produului ecundar cu produul principal
!cest procedeu se utilizeaz pentru determinarea costului unitar pe produs n
ntreprinderile care ob in din provesul de produc ie un produs principal i un produs care se
consider secundar.
5tape:
1.*e tran$orm produc ia ecundar %n produc ie teoretic principal ,$oloind o
rela ie de echivalare-:
&p = &/E
'nde:
&p = cantitatea de produ ecundar tran$ormat %n produ principal
& = cantitatea de produ ecundar
E = rela ia de echivalare
2.*e calculea+ cantitatea teoretic de produ principal:
&tpp = &p / &p
'nde:
&tpp = cantitatea teoretic de produ principal
&p = cantitatea de produ principal
3.*e calculea+ cotul unitar al produului principal teoretic:
(uppt = .otal cheltuieli / &tpp
)
4.*e calculea+ cheltuielile a$erente produului ecundar ,(hec-:
(hec = (uppt x &p
!.*e calculea+ prin di$eren cheltuielile a$erente produului principal ,(hpp-:
(hpp = (heltuieli totale 0 (hec
#.*e calculea+ coturile unitare ale celor dou produe principal ,(upp- i
ecundar ,(up-:
(upp = (hpp / &p
(up = (hec / &
Exemplul 14: 2 sond petrolier produce #. t .i.ei /i $. m
)
gaze de sond.
(heltuielile ocazionate de ob.inerea ambelor produse sunt n sum de ").*7. lei. Produc.ia
de gaze de sond% considerat produs secundar se echivaleaz cu produc.ia de .i.ei considerat
produs principal dup rela.ia: ". m
)
gaze sond = " ton .i.ei. (alcula i costul unitar al
produsului principal /i al celui secundar.
2.!. Procedee de calcula1ie %n ca+ul produc1iei cuplate
2.!.1. Procedeul valorii rmae ,retului2 ubtractiv-
Se aplic n cazul unei produc.ii cuplate% unde din procesul tehnologic rezult un produs
principal /i unul sau mai multe produse secundare. 8otodat% ntre produsul principal /i
produsele secundare e,ist o puternic discrepan. valoric.
1ormula de calcul se prezint ast+el:
(ot total produ principal = (oturi totale ale proceului de produc ie cuplat 3 Pre de
valori$icare ,de v4n+are-
al produului ecundar
Pre.urile de valori+icare 0v9nzare: ale produselor secundare sunt eventual diminuate cu
costurile speciale de +abrica.ie repartizabile pentru prelucrarea sau pregtirea produselor
secundare dup ncheierea procesului de produc.ie cuplat.
Exemplul 1!: S se calculeze costul unitar al produsului principal potrivit datelor:
cheltuieli totale #$.. lei; produc.ia +abricat ".$ t produs principal /i 6" t produs
7
secundar. 3estina.ia produc.iei secundare este: " t consumat n ntreprindere /i $" t livrat
ter.ilor. Pre.ul de valori+icare al produc.iei secundare este ). lei<t iar cheltuielile
suplimentare pentru produc.ia secundar livrat ter.ilor sunt n valoare de ).$. lei.
2.!.2. Procedeul reparti+rii
3omeniul de aplicare al acestui procedeu% l reprezint produc.ia unde rezult mai multe
produse cuplate aproape identice ca valoare. =n aceste condi.ii% repartizarea costurilor procesului
de produc.ie cuplat se +ace dup caz% n raport cu datele de pia. 0pre.uri% ncasri:% n raport cu
parametrii cantitativi sau dup criterii tehnice 0putere caloric % rezisten.a la presiune etc:.
Exemplul 1#. 5eparti+area %n raport cu valoarea veniturilor reali+ate ,cantitatea
pre1ul-. (oturile totale ale proceului cuplat unt de 2 601 u.m.2 %n timpul perioadei.
-ro-
duse
%antiti
v5ndute
-reuri de
pia
unitare
u$m$
1 *61 ,,1(
* *7, ,,,(
, 176 *,3(
2 117 *,*)
( 71 1,1(
89-
8:;
1 )*1 x
$