Sunteți pe pagina 1din 2

Nivelul datoriei si deficitului guvernamental

NIVELUL DATORIEI SI DEFICITULUI GUVERNAMENTAL CONFORM TRATATULUI DE LA


MAASTRICHT

Pentru a accesa tabelele priin! n"ti#icarea !at"riei si !e#icitului $uerna%ental apasati aici&
Pentru a accesa Inentarul c"ns"li!at !e surse si %et"!e priin! Pr"ce!ura De#icitului E'cesi
(PDE) apasati aici*
LISTA UNIT+,ILOR RECLASIFICATE -N SECTORUL ADMINISTRA,IILE PU.LICE /
S01 Clic2 aici E'plicatii test 345 c#& SEC63

La capit"lul 7P"litica ec"n"%ica si #inanciara89 Sectiunea 7P"litica ec"n"%ica89 artic"lul 04:
(e'&art&04:c) !in Tratatul !e instituire al Uniunii Eur"pene se pree!e;
0& < Statele %e%bre eita !e#icitele publice e'cesie&
=& Pentru a identifica erorile evidente, Comisia supravegheaza evolutia situatiei bugetare si a
nivelului datoriei publice in statele membre. Comisia examineaza in special daca disciplina
bugetara a fost respectata, pe baza urmatoarelor doua criterii:
A& Daca raportul intre deficitul public planificat sau realizat si produsul intern brut
depaseste o valoare de referinta, cu exceptia cazului n care: - raportul s-a diminuat n mod
semnificativ si constant si atinge un nivel apropiat de valoarea de referinta, sau - depasirea
valorii de referinta este exceptionala si temporara si respectivul raport se mentine aproape
de valoarea de referinta;
.& Daca raportul intre datoria publica si produsul intern brut depaseste o valoare de
referinta, cu exceptia cazului in care acest raport se diminueaza suficient si se apropie de
valoarea de referinta ntr-un ritm satisfacator.
C"n#"r% Pr"t"c"lului priin! pr"ce!ura aplicabila !e#icitel"r e'cesie9 ane'a la Tratat9 al"rile !e
re#erinta ale cel"r !"ua criterii sunt;
15 pentru rap"rtul !intre !e#icitul public prea>ut sau real si pr"!usul intern brut la preturile
pietei?
@45 pentru rap"rtul !intre !at"ria publica si pr"!usul intern brut la preturile pietei&
T"t"!ata9 in Pr"t"c"l se pree!e ca statele %e%bre n"ti#ica peri"!ic C"%isiei !e#icitele prea>ute si
reale9 precu% si nielul !at"riei l"r&
In peri"a!a !e prea!erare9 AncepBn! cu anul =4409 R"%Bnia a trans%is N"ti#icarea !e#icitului si !at"riei
$uerna%entale9 cu titlu !e e'ercitiu9 " sin$ura !ata pe an& Dupa a!erare9 "bli$atia !e trans%itere9
c"n#"r% Re$ula%entului UE nr& 1@43C06619 este !e !"ua "ri pe an9 respecti la 10 %artie si 14
septe%brie&
Tabelele rap"rtate in ca!rul N"ti#icarii !e#icitului Di !at"riei $uerna%entale au ur%Et"rul #"r%at;
Tabelul 1 cuprin!e un su%ar al cel"r %ai i%p"rtanti in!icat"ri; necesarul netCcapacitatea neaE !e
#inantare pentru sect"rul a!%inistratiei publice si subsect"arele acestuia? !at"ria sect"rului
a!%inistratiei publice !etaliata pe instru%ente? !"ban>ile care trebuie platite !e a!%inistratia publica?
#"r%area bruta !e capital #i' a a!%inistratiei publice si pr"!usul intern brut&
Acest tabel este elab"rat !e Institutul Nati"nal !e Statistica9 Ministerul Finantel"r Publice si C"%isia
Nati"nala !e Pr"$n">a&
Tabelele 2 (2A, 2B, 2C i 2D) c"ntin ele%entele !e aFustare care asi$ura le$atura !intre !e#icitul
a!%inistratiei publice (apr"bat la niel nati"nal !e catre Parla%ent) si necesarul netCcapacitatea neta !e
#inantare c"n#"r% SEC 06639 pentru #iecare !in subsect"arele a!%inistratiei publice& De#icitul
a!%inistratiei publice trebuie sa #ie aFustat cu "peratiuni e#ectuate in a#ara bu$etului9 !ar care !in
punctul !e e!ere al c"ntabilitatii nati"nale sunt parte a "peratiunil"r a!%inistratiei publice& De
ase%enea9 !e#icitul a!%inistratiei publice trebuie sa #ie c"rectat atat cu acele "peraGiuni care An
c"ntabilitatea naGi"nala sunt c"nsi!erate "peratiuni #inanciare si nu au i%pact asupra necesarului
netCcapacitatii nete !e #inantare c"n#"r% SEC 0663 (!e e'e%plu9 i%pru%uturi ac"r!ate !e
a!%inistratia publica s"cietatil"r ne#inanciare)9 cat si cu "peratiunile care in c"ntabilitatea nati"nala
sunt c"nsi!erate cHeltuieli si au i%pact asupra necesarului netCcapacitatii nete !e #inantare c"n#"r%
SEC 0663 (!e e'e%plu9 inFectiile !e capital)&
Aceste tabele sunt elab"rate !e Ministerul Finantel"r Publice&
Tabelele 3 (3A, 3B, 3C, 3D, 3E) cuprin! aFustarile care trebuie #acute pentru a arata c"relatia !intre
e"lutia necesarului netCcapacitatii nete !e #inantare si ariatia !at"riei brute a a!%inistratiei publice&
Cu t"ate ca ariatia !at"riei brute in cursul peri"a!ei !e re#erinta re#lecta in %are %asura !e#icitul
inre$istrat in acea peri"a!a9 cei !"i in!icat"ri p"t aea e"lutii !i#erite& De e'e%plu9 pentru un !e#icit
!at (cHeltuieli %ai %ari !ecat eniturile)9 acHi>itii %ai %ari !e actie #inanciare c"n!uc la un necesar
%ai %are !e #inantare9 !eci la " ariatie %ai %are a !at"riei publice&
Aceste tabele sunt elab"rate !e .anca Nati"nala a R"%aniei9 pe ba>a !atel"r #urni>ate !e Ministerul
Finantel"r Publice care sunt eri#icate si c"%pletate cu in#"r%atii !in statisticile elab"rate in .anca
Nati"nala a R"%aniei (statistici %"netare9 statistici ale sect"rului e'tern)&
Tabelul 4 c"ntine in#"r%atii supli%entare; s"l!ul cre!itel"r c"%erciale acu%ulate !e a!%inistratia
publica #ata !e #urni>"rii !e bunuri si sericii si su%e !in !at"ria e'terna utili>ate pentru #inantarea
pr"iectel"r !e inestitii (in#"r%atii pr"!use !e Ministerul Finantel"r Publice si utili>ate !e .anca
Nati"nala a R"%aniei la elab"rarea c"nturil"r #inanciare si a statisticil"r sect"rului e'tern)9 %ari%ea si
%"tiele !i#erentel"r substantiale (!aca e'ista) intre al"area n"%inala si cea actuala a !at"riei publice
(in#"r%atii pr"!use !e Ministerul Finantel"r Publice) si enitul nati"nal brut (elab"rat !e Institutul
Nati"nal !e Statistica)&
Resp"nsabilitatile instituti"nale in ca!rul N"ti#icarii !e#icitului si !at"riei $uerna%entale au #"st
stabilite prin Pr"t"c"lul !e c""perare priin! !e>"ltarea Siste%ului Nati"nal pentru Statistica
Finantel"r Guerna%entale9 incHeiat intre Ministerul Finantel"r Publice9 Institutul Nati"nal !e
Statistica (cu r"l !e c""r!"nat"r la niel nati"nal)9 .anca Nati"nala a R"%aniei si C"%isia Nati"nala
!e Pr"$n">a&