Sunteți pe pagina 1din 52

CAPITOLUL I

SECOLUL XVI: DESPRIREA FRAILOR MINORI N FRAI MINORI


OBSERVANI l FRAI MINORI CONVENTUALI.
BULA PAPAL ITE VOS"
Diferitele tentative de unire dintre Conventuali i Observai, promovate de
Martin V (1430) i u!en "V (1443), #i$olae V (14%3) i Calist """ (14%&), 'i(t "V
(14)*) i "ulian "" (1%0&) au avut $a re+ultat de$i+ia papei ,eon - prin bula papal. Ite
vos, promul!at. pe */ mai 1%1), de a desp.ri 0raii Minori 1n dou. ordine separate2
0raii Minori Observani i 0raii Minori Conventuali3
Divi+iunea Ordinului 0ran$is$an, 1n$eput. prin $urentul Observanei 1n
interiorul Ordinului (13&4, 134), 1344) i prin aprobarea ei deplin. la Con$iliul din
Constan+a (141%) afirmat. apoi $u u!en "V $are de$lara pra$ti$ $. Observana era 1n
realitate autonom. 1n $adrul Ordinului (144&)
1
, a dus la de+nod.m5ntul bulei leoniane
*
$are re$unotea Observantilor 1ntrea!a independen. i statutul 6uridi$ al Ordinului $a
atare3
7$east. bul. papal. a$orda Observantilor privile!iul de a repre+enta 1n mod
ofi$ial Ordinul Minor i pentru a$est primat 6uridi$ li se a$orda titlul privile!iat de
80rai Minori9, dei de multe ori ei sunt $:emai 1n do$umentele epo$ii i $u titlul de
80rai Minori ai Observanei ;i!ide9, termen $are a fost folosit p5n. 1n 14/)3
<n a$elai timp papa ,eon - prin bula sa 1i ridi$a pe superiorii observantilor la
demnitatea de Minitri !enerali i provin$iali, i prevedea doar pentru ei re!imul
ministerial prev.+ut de sf3 0ran$is$ 1n ;e!ula sa $u stru$tura ierar:i$.3 De asemenea,
Observantilor le era a$ordat privile!iul de a avea sub 6urisdi$ia lor per omnia"
(toate) eventualele noi reforme $are s=ar fi n.s$ut 1n $adrul Ordinului minoriti$
3
3
BULA ITE VOS" I MINUTA SA
1
u!en "V $u bula papal. Ut sacra, reda$tat.3pe 113 013 144& i promul!at. pe *33 0)3 144&, 1n
Bullarwm Franciscamim, voi3 ", pp3 4/)=%003
*
,eon - $u bula papal. Ite vos, promul!at. pe */3 0%3 1%1), 1n Bullarium Romanum, voi3 V, pp3 &/*=
&/43
3
,3 Di 0on+o, >3 Odoardi, 73 ?ompei, @ Frai Minori Conventuali. Storia e vita (1!"#1"$%&, ;oma
1/)4, p3 11&3
1
Aula papal. Ite vos" nu spune mult despre po+iia 6uridi$. a Conventualilor 1n
$adrul Ordinului minoriti$3 7$east. bul. vorbete despre un do$ument $are va fi
publi$at dup. a$eea i 1n $are va fi pre$i+at $um vor trebui s. fie supui i as$ult.tori
(su'(ici et o'e)ire& noilorB Minitri !enerali i provin$iali aiC Dbservanilor3 Dar,
minuta bulei anti$ipase 1ntr=o oare$are m.sur., dei 1ntr=un modC mult mai drasti$,
de$i+iile do$umentului papal
4
3
Conventualii fiind privai de primatul 6uridi$ i de re!imul ministerial, minuta
bulei Ite vos" 1i de$lara $a i minitrii, $omisari, provin$iali, !enerali doar pe
'uperiorii Observanei3 Aula 1i supunea pe Conventuali $onfirm.rii i as$ult.rii
neominitrilor !enerali i provin$iali Observani, d5nd a$estora i dreptul de 8a vi*ita,
a +n)repta ,i a re-orma" $asele $onventualilor, prev.+5nd ale!erea unor $omisari
provin$iali la $ondu$erea provin$iilor l.sate sub 6urisdi$ia Conventualilor3 7$eti
$omisari provin$iali 1mpreun. $u Ministrul !eneral observant aveau privile!iul de a
$onfirma sau nu pe superiorii Conventualilor3
Do$umentul a$orda multe $on$esii i privile!ii Observanilor, dei
Conventualii nu le=au $erut ni$iodat. fa. de Vi$arii Observani, atun$i $5nd a$etia
erau sub 6urisdi$ia i autoritatea Conventualilor, av5nd dreptul de a $onfirma i vi+ita
$onventele Observanilor3
7rti$olul final al a$estor $on$esii f.$ute Observanilor pre6udi$ia 1ns.i
e(istena $onventualilor2 inter+i$ea,6n virtutea sfintei as$ult.ri i sub pedeapsa de
e($omuni$are, $a i $onventualii s. primeas$. noi $andidai 1n Ordin sau la
profesiune2 8ad :abitum probationis seu ad professionem Ordinis, in Conventibus
Euos in:abitant, nullo modo re$ipiant9
%
3 Minuta fusese reda$tat. dup. luna mai 1%1&,
av5nd la ba+. proie$tele de unifi$are elaborate de Observanii fran$e+i 1ntre 1%03=
1%0% i de o $omisie de reli!ioi, printre $are nu era ni$i un $onventual2 1ntr=adev.r,
trei erau observani i unul $oletan3 'e ad.u!au la $omisie patru $ardinali, iar trei
dintre ei erau 1mpotriva $onventualilor3
Desi!ur nu au lipsit ni$i presiunile politi$e $are aveau $a s$op obinerea
bunurilor materiale a $onventualilor, din partea re!ilor ?ortu!aliei, 'paniei i 0ranei
$e erau nu at5t interesai de reforma spiritual. a fran$is$anilor $5t de deposedarea lor
de benefi$iile lor3
4
Minuta bulei Ite vos +n.rc/ivio I'ero#.mericano, n3 14, 1/%4, pp3 334=3443
%
I)em., p3 3443
*
7v5nd la ba+. a$este proie$te de unifi$are a observanilor, minuta avea $a
s$op prin$ipal desfiinarea $onventualilor sau asimilarea lor la Observan.3 7$esta
reiese din dorinele prin$ipilor $are invo$au o 1ntoar$ere a fran$is$anilor la ori!ine,
$onstr5n!5nd Conventualii s. imbr.ie+e Observan., av5nd desi!ur interesul de a se
1mpropriet.ri de toate bunurile lor materiale3
7u fost rea$ii vii din partea prote$torilor $onventualilor 1mpotriva de$i+iilor
din = minut0 oare au fost adunate 1ntr=o prim. reda$tare a bulei Ite vos" 1n martie=
apriFie 1%1)3 Conventualii au !.sit prieteni i ap.r.tori ale intereselor lor 1n $5rd3
>rimani, o mare parte din 'a$rul Cole!iu al Cardinalilor, unii ambasadori ai re!ilor pe
l5n!. 'f5ntul '$aun, ;epubli$a Veneia i $:iar papa, $are 1ntre timp 1i s$:imbase
po+iia3 Cum de$lara ambasadorul portu!:e+ Mi!uel de 'ilva s=a adoptat politi$a
'anul +n lupt0 cu 'anu-. 7 fost $:iar o tentativ. de a se re1ntoar$e la statutul iniial al
$onventualilor, dar nu a fost posibil deoare$e 1ntre timp po+iia 'paniei, ?ortu!aliei i
0ranei era net 1n favoarea observanilor3 De$i+iile minutei 1n privina bunurilor
materiale i 1n $eea $e privete primirea $andidailor 1n Ordin 1nsemnau o sentin. la
moarte pentru $onventuali3 Dar, din feri$ire, a$este norme nu au fost puse 1n apli$are3
SUPRIMRILE MINUTEI I ATENURILE DIN BULA PAPAL ITE VOS"
Dependena $onventualilor de observani despre $are se vorbea 1n bula papal.
Ite vos", a !.sit o pre$i+are 1n aa=numita bula Con$ordiei (Aulla Con$ordiae2
1mnipotens 2eus"& din 1* iunie 1%1) i 1n do$umentul semnat de $onventuali i
observani "nstrumentum transa$tionis et $on$ordiae2 Sciant univers34 din 1/ iunie
1%1)3
#i$i unul din a$este do$umente nu amintea de$i+iile drasti$e din minut0 sau
termenii duri 8s. fie supui i s. as$ulte9 din Ite vos". 1n a$este do$umente !.sim
formule i e(presii mai atenuate $are au desi!ur o semnifi$aie 1n a$eea $e privete
po+iia papei fa. de $onventuali3
<n 1mnipotens 2eus" este amintit. de$i+ia din minut0 1n $eea $e privete
ale!erea superiorului $onventualilor, ea fiind atenuat.2 el va fi ales de $onventuali i
dintre $onventualiB va fi numit $u titlul de Maestru !eneral i va fi $onfirmat de
Ministrul !eneral observant
&
3
&
,O# -, 1mnipotens 2eus, 1n G7DD"#>, .nnales Minonim 151$, n3 30, voi3 -V", p3 %/3
3
'uperiorii $onventualilor numii 8maetrii provin$iali9
)
erau $ondiionai de
$onfirmarea Minitrilor provin$iali observanti3 1n s$:imb termenii folosii 1n
1mnipotens 2eus" amintes$ de$i+iile bulei ,,@te vos" $5nd Vi$arii !enerali sau
provin$iali observanti trebuiau s. fie $onfirmai de $.tre $onventuali, dar a$east.
$onfirmare era doar formal., de a$eea i po+iia de dependen. a $onventualilor fa.
de observanti dup. 1%1) avea un $ara$ter formal3
O alt. diferen. 1n $eea $e privete de$i+iile luate de do$umentul 1mnipotens
2eus" fa. de minut0 este norma prin $are se stabilete $. 1n ni$i un mod Minitri
!enerali observanti trebuie s. se ameste$e 1n problemele interne ale $onventualilor sau
ale "nstitutelor $e depindeau de ei, $um era al doilea i al treilea Ordin ($larisele i
teriari), fie pentru a vi+ita fie pentru a 1ndrepta sau pentru a e(er$ita o 6urisdi$ie
asupra lor3 Vi+ita Ministrul !eneral observant nu mai are 1n 1mnipotens 2eus"
$ara$terul $anoni$ din minut06 8$a el s. nu s.v5reas$. ni$i un a$t de 6urisdi$ie93
De$i+ia din minut. i din bula ,,@te vos" $u privire la primatul 6uridi$ este $onfirmat.
i 1n 8Omnipotens Deus9, el r.m5n5nd 1n posesiea observantilor3
1n do$umentul Sciant universis 1n$:eiat 1ntre $onventuali i observanti
dreptul de a repre+enta Ordinul r.m5ne de asemenea observantilor, e($epie f.$5nd
$onventele din 7ssisi i ?adova $are r.m5n $a i 1nainte sub 6urisdi$ia dire$t. a
superiorului $onventualilor3 1n a$est do$ument se sublinia+. valoarea titlului de
Maestru a$ordat superiorilor $onventualilor (!enerali sau provin$iali), el fiind
re$unos$ut $u valoare deplin. de superior2 9adev.rat, de ne$ontestat i imediat
superior9 $um pre$i+a Sciant univers34. De asemenea "nstitutele dependente de
$onventuali r.m5neau sub 6urisdi$ia imediat. a maestrului $onventual, 8$a i atun$i
$5nd era ministru93 Do$umentul mai stabilea i un privile!iu a$ordat 1n e($lusivitate
observantilor2 a$ela de a purta 8$alepodia9 sau 8+o$$oli9 (saboi), denumire $are de=a
lun!ul istoriei p5n. 1n +ilele noastre a $.p.tat un $ara$ter dispreuitor (i ast.+i
observanii sunt $:emai uneori 8+o$$olanti9)
4
3 Conventualii trebuiau s. poarte
1n$.l.ri din piele3
Dup. $um se observ. 1n a$este dou. do$umente nu se mai vorbete despre
inter+i$erea de a mai primi 1n Ordin sau la profesiuneB despre dreptul de a pre+ida
Capitolele $onventualilor de $.tre observantiB de privile!iul observantilor de a=i
destitui pe superiorii $onventualilorB despre as$ultarea superiorilor $onventualilor fa.
)
,3 Dl 0O#HO, op. cit., p3 1143
4
G7DD"#>, .nnales Minonim 151$, n3 33, voi3 -V", pp3 &&=&)3
4
de $.tre minitri observanti, i ni$i despre dreptul observantilor de 8a vi+ita, a $ore$ta
i a reforma9 $onventele i reli!ioii $onventuali
/
3 #u se mai vorbea ni$i despre a$el
8a fi supui i a as$ulta9 din ,,@te vos", fiind subliniat faptul $. era e($lus. ori$e
6urisdi$ie din partea observanilor
10
3
2.2 Regl! "#" $ll!%! &R"$'
((
<n $eea $e privete datarea Rn' 1n mod !eneral, observ. Ci$eri, se poate
susine $eea $e de mai mult timp susinea D3 0lood, adi$. Rn' se pre+int. $a un te(t
$ompus 1ntr=un timp destul de 1ndelun!at
1*
3 De asemenea I3 sser sublinia $., dup.
studiile $onvin!.toare ale lui D3 0lood, este $lar $. a$east. ;e!ul. nu a fost s$ris. 7)i
8etto9 (toat. odat.), dar a fost reluat. de mai multe ori i reelaborat., $ompletat. i
$ore$tat.
13
3 Ori$um tim $u si!uran. $. te(tul a$estei ;e!uli, aa $um 1l avem ast.+i,
a fost aprobat i definitivat la Capitolul !eneral de la ?ente$oste din anul 1**13
0ormarea i de+voltarea a$estei ;e!uli a fost influenat. f.r. dubiu de
$reterea rapid. a noii fraternit.i 1n 6urul lui 0ran$is$3 Da$. la 1n$eput, mi$ului !rup
adunat 1n 6urul 7S0r0cuului )in .ssisi9 1i a6un!eau doar $5teva pasa6e evan!:eli$e
pentru or!ani+area vieii fraterne, i asta deoare$e i 0ran$is$ era mereu $u ei i avea
un raport dire$t $u fie$are frate, a$est lu$ru nu mai este posibil atun$i $5nd
fraternitatea $retea i se r.sp5ndea 1n diferite +one ale "taliei i apoi 1n afara "taliei,
lui 0ran$is$ nu=i mai era posibil s.=i $unoas$. pe toi fraii, $um nu era posibil ni$i
tuturor frailor s.=1 $unoas$. dire$t pe el3 7poi, odat. $u $reterea num.rului frailor,
$reteau i diferite e(i!ene, de6a de nivelul unui adev.rat Ordin reli!ios, astfel 1n$5t
at5t difi$ult.ile $5t i ne$esit.ile e(tinderii Ordinului $ereau mereu o amplifi$are a
;e!ulii primare3 "n a$est sens putem spune $. Rn' a avut rolul de a or!ani+a
0raternitatea fran$is$an. pe $alea ei de de+voltare primitiv.3
"n $eea $e privete !enul literar putem !5ndi $. Rn' aparine $elui 6uridi$=
le!islativ, tipi$ unei ;e!uli3 1ns. a$est !en 6uridi$=le!islativ nu=1 !.sim 1n 1ntre!ime 1n
/
,3 Dl 0O#HO, op. cit., p3 11/3
10
>3 7A7J, Conferme dei Vi$ari >enerali Cappu$$ini 1%*4=1&1/, 1n Colletanea 0ran$es$ana, n3 33,
1/&3, pp3 4*3=4413
11
7supra s$estei ;e!uli s=au f.sut diferite studii, mai re$ente 73 CiC;l, 1p. cit, pp3 1*)=*&4, opera
$.ruia este re+ultatul unui studiu pre!.tit pentru Settimana Francescana )i Stu)io (*=) septembrie
1//&), pre!.tit de Stu)io :eolo8ico S. Bemar)ino )i ;erona, $are avea $a tem. Re8ola non 'ollata. "n
$ontinuare vom fave mai multe referiri la a$est studiu3
1*
Cf3 D3 0,OOD, 2ieRe8ulanon 'ullata..., op3 $it3, pp3 10%=1*1B 1n 73 CiC;l, 1p. cit., pp3 134=13%3
13
Cf3 I3 '';, <li scritti )i S. Francesco )4.ssisi, ?adova 1/4*, p3 %313
%
Rn'. De fapt, dat. fiind folosirea intensiv. a $on6un$tivului, a$est te(t se poate
$onsidera e(ortativ=sapienial $u finalitate peda!o!i$., tipi$. 7verti+.rilor3
2.) Regl! $l!%* &R$'
Din $5te am v.+ut p5n. a$um putem observa $. fie 0ran$is$, fie Ordinul $are
se forma 1n 6urul lui, au avut o de+voltare treptat. tin+5nd spre o anumit. maturi+areB
da$. $onvertirea lui 0ran$is$ s=a perfe$ionat prin 1nt5lnirea sa $u leprosul, la fel
putem a$$epta $. Ordinul fondat de el s=a perfe$ionat odat. $u s$rierea te(tului
definitiv al ;e!ulei i $u aprobarea ei de $.tre ?apa KKonoriu al """=lea prin bula
7Solet annuere9, din */ noiembrie 1**33 >3 ;a$$a afirm. $. a$est pas a 1nsemnat
intrarea ;e!ulii fran$is$ane 1n r5ndul marilor ;e!uli, adi$. a 'f5ntului Vasile, a
'f5ntului 7u!ustin i a 'f5ntului Aenedi$t
14
3
Aio!rafiile ofi$iale i $ele neofi$iale fa$ mai multe referine la a$east. ;e!ul.B
Aonaventura referindu=se la ;e!ula aprobat. de ?apa KKonoriu al """=lea 1n al VL"=
1ea an al pontifi$atului s.u, ne informea+. $. 0ran$is$ a s$ris a$east. ;e!ul. pe un
munte (muntele 0onte Colombo) 1n pre+ena a altor doi frai ($f3 =e8Ma8 "V, 11)3
Ori!inalul a$estei ;e!uli se !.sete 1n bun. stare la 'a$ro Convento din 7ssisi3 O alt.
$opie a sa, $onsiderat. autenti$., dup. $um notea+. I3 sser, se !.sete 1n Catalo!ul
(;A M;e!isterbandN) 7r:ivei Vati$ane
1%
3
ste aadar $ert $. te(tul ;e!uli a fost definitivat i aprobat pe data de */
noiembrie 1**3B 1ns. se poate spune, afirm. sser, $. 0ran$is$ a dis$utat te(tul 7cum
consilio -ratri'us9 la Capitolul de la ?ente$oste din 1**3
1&
, definind apoi stru$tura
final. 1n $ursul anului, mai ales $u a6utorul $ardinalului L!olino
1)
3 De a$eeai p.rere
este i studiosul $onventual Di 0on+o, pentru $are a$est Capitol se poate identifi$a $u
Capitolul ;o!o6inelor
14
3
7$east. ;e!ul. definitiv., $are $onine doispre+e$e $apitole $u un prolo! i un
epilo! al ?apei KKonoriu al """=lea, a fost o emblemati$. repre+entare nu numai a
Ordinului Minoriti$, dar i a noii forme i norme $anoni$e de via. a Ordinelor
mendi$ante din se$olul al -l""=lea i se$olele urm.toare
1/
3
14
Cf3 >3 ;7CC7, =a Re8ola )ei-rai minori, 7ssisi 1//%, p3 1)3
1%
Cf3 I3 '';, <liscritti..., op3 $it, p3 4%/3
1&
Cf3 Cronica -ra tris >or)ani, n3 31B 1n I3 '';, <li scritti..., op3 $it3, p3 4)&3
1)
I3 '';, <li scritti..., op3 $it, p3 4)&3
14
Cf3 ,3 Dl 0O#HO, Il-amoso capitolo..., op3 $it, pp3 34*=34/3
1/
Cf3 I'i)em.
&
"""3 "'JO;"7 O" DHVO,J7;7 "#J;#P 7 O;D"#L,L"
*0
"storia vieii i a de+volt.rii interne a Ordinului minoriti$, de la 1n$eputuri p5n.
la 1%1), se inspir. 1n prima sa fa+. dire$t din 1ns.i viaa 'f5ntului 0ran$is$3 7 fost
perioada e(perienei lo!i$e, a or!ani+.rii eseniale i totodat. a rapidei ader.ri la
a$tivit.ile apostoli$e3
13 DHVO,J7;7 V"Q"" COML#"J7; O" 7 7CJ"V"JPQ"" 0;7Q",O; M"#O;"
<#J; 7#"" 1**&=1*)4
,a moartea 'f5ntului 0ran$is$ Ordinul $onstituit de el num.ra $ir$a 10 000 de
frai $are $ontinuau s. se e(tind. 1n toate p.rile uropei3
Cres$5nd num.rul de preoi i de maetri 1n teolo!ie $are intrau 1n Ordin, $a i
num.rul tinerilor $are aveau nevoie de o pre!.tire ade$vat. pentru pra$ti$area
ministerelor pastorale, 1n mod spe$ial 1n timpul !eneralatului fratelui lia (1*3*=
1*3/), au fost des$:ise studii re!ulare de teolo!ie 1n aproape toate ?rovin$iile3 7poi a
avut lo$ $onstruirea $onventelor i biseri$ilor p.storite de $.tre frai $u o des$:idere i
pentru orae la $erina poporului, $a i preo$uparea frailor pentru un mai lar!
apostolat reli!ios, so$ial i misionar, $e a f.$ut $a Ordinul s. se reor!ani+e+e 1n mai
multe provin$ii3
Dorindu=se o form. mai demo$rati$. de !uvern, mai ales din partea frailor
preoi i a maetrilor de teolo!ie, 1n anul 1*3/ prin voina ?apei >re!oriu al "-=lea, a
fost $onvo$at Capitolul >eneral la ;oma, 1n $are a fost depus fratele lia i a fost ales
$a Ministru >eneral 0eri$itul 7lbert de ?isa3 ,a a$est Capitol roman au fost $ompuse
i primele Constituii
*1
ale Ordinului3 Jot 1n a$est Capitol s=a stabilit termenul trienal
ale Capitolelor !enerale (termen indi$at, 1ns. l.sat fa$ult.ilor >eneralului da $.tre
;e!ul., $ap3 V""") i ale!erea dire$t. a ?rovin$ialilor de $.tre Custo+i i de $.tre frai
1n propriile $apitoleB s=au stabilit i normele de vi+it. !eneral. a provin$iilor
readu$5ndu=se la 3*2 1& $ismontane i 1& transmontane3 ,a a$est Capitol a fost
*0
<n a$est apitol vom urma 1ndeaproape studiul lui ,3 Dl 0l#HO, Storia e sviluppo interno, 1n @ Frai
Minori Conventuali..., op3 $it3, pp3 34=%43
*1
7$este prime Constituii nu au a6uns p5n. "a noi, 1ns. Constituiile de "a #arbona, din 1*&0, ne
vorbes$ despre ele3
)
favori+at. primirea i promovarea 1n Ordin a $leri$ilor i preoilor pentru misiunea lor
indispensabil.3
7stfel Ordinul 1n$epea s. se transforme 1ntr=un Ordin clerical, i asta mai ales
din $au+a e(i!enelor ministeriale, $.$i 'f3 '$aun voia $a 0raii s.=i dea aportul 1n
mun$a pastoral., de asemenea o influen. deosebit. a avut=o or!ani+area s$olasti$. i
e(emplul pe $are=1 d.dea Ordinul !eam.n al Domini$anilor3
Dis$uii mai aprinse 1n primii 30 de ani dup. moartea 'f3 0ran$is$ (1*30=1*&0)
au fost $u privire la difi$ult.ile pra$ti$e de via.2 difi$ult.i la nivelul intern al
Ordinului $u privire la valoarea Jestamentului l.sat de 0ran$is$ $are $erea observarea
absolut. a s.r.$iei, $u inter+i$erea a$$ept.rii banilor (misionarilor din Maro$ le=a fost
de6a permis 1n 1**& de $.tre Konoriu al """=lea s. se foloseas$. de bani)B difi$ult.i
e(terne, mai ales 1n relaiile $u $lerul die$e+an pentru parti$iparea i libertatea
ministerului sa$ru (problem. $omun. pe $are o aveau i $elelalte Ordine)3 Ordinul nu
putea re+olva a$este probleme, da$. nu prin re$ur!erea la ?apiB a$etia au intervenit,
$:iar 1n mod !eneros, pentru a fru$tifi$a $5t mai bine posibil a6utorul pe $are=1 puteau
a$orda reli!ioii3
De6a 1n 1*30 ?apa >ri!ore al "-=lea a de$larat $. Jestamentul lui 0ran$is$ nu
are valoare 6uridi$. i $a atare nu este obli!atoriu3 ?entru administrarea bunurilor
Ordinului a instituit RnuniiS apostoli$i, $a o ad.u!ire sau o substituire a fotilor
Rprieteni spiritualiS prev.+ui de ;e!ul., pentru a reali+a a$tele de proprietate 1n
numele binef.$.torilor 'f5ntului '$aun
**
3
Mai t5r+iu, "no$eniu al "V=lea a l.r!it puterea RnunilorS, $onstituindu=i
Rpro$uratoriS apostoli$i, repre+entanii frailor, pentru a re+olva problemele lor i
pentru R$omoditateaS Ordinului2 dou. bule
*3
$are, dei au fost suspendate 1n
Capitolele >enerale din 1*%1, 1*%4 i 1*&0, au fost totui $onfirmate i perfe$ionate
mai t5r+iu prin numirea a$estor repre+entani ai Ordinului drept RprimariS apostoli$i
*4
B
tot 1n a$elai timp s=a prev.+ut o folosire mai lar!. i uoar. a bunurilor pentru
reali+area studiilor, $onstru$iilor i a$tivit.ii Ordinului3 ste important faptul $.
toate bunurile Ordinului ($onvente, biseri$i, propriet.i imobile), 1n teritoriile de sub
6urisdi$ia 'f5ntului '$aun, 1n a$east. perioad. aparineau 'fanului '$aunB 1n alte
**
Cf3 >;">O; al "-=lea, ?uo elon8ati, din *4 septembrie 1*30, 1n BullFranc ", pp3 &4=)0B i de
asemenea 1n ,3 G7DD"#>, .nnMin, a3 1*30, n3 143
*3
"#OC#Q"L al "V=lea, 1r)inem vestrum, din 14 noiembrie 1*4% i ?uanto stu)iosius, din 1/ au!ust
1*4), 1n BullFranc "3
*4
Cf3 @Aultantes in 2omino, din 14 ianuarie 1*43, 1n BullFranc ""3
4
p.ri, din afara 6urisdi$iei papale, bunurile Ordinului au r.mas 1n proprietatea
prim.riilor din oraele respe$tive3
Cu privire apoi la libertatea ministerului sa$ru, dup. primele intervenii
pontifi$ale $ontra limit.rilor, e($luderilor, pretinderilor fis$ale din partea $lerului din
diferite naiuni i pra$ti$a a$ord.rii libert.ii reli!ioilor, avem mai multe intervenii
pontifi$ale 1ntre anii 1*31=1*%0B avem o bul. papal. fundamental. a lui "no$eniu al
"V=lea, Cum tamen veri (din % aprilie 1*%0 i *1 au!ust 1*%*), prin $are biseri$ile
prin$ipale ale Ordinului, la $are 1n !eneral era ane(at i un $onvent ($u 13 frai), au
fost de$larate R$onventualeS, adi$. publi$e i e!ale $u biseri$ile $ole!iale ale $lerului
$u drepturile relative la $elebrarea 'f3 ,ituri!:ii, a sa$ramentelor i a$tivit.ilor
reli!ioase, pre$um i folosirea $lopotelor i $imitirelor, respe$t5nd 1n a$elai timp i
drepturile paro:iale3
Califi$area $anoni$. a a$estor biseri$i $oin$ide $u denumirea popular. a
frailor $are lo$uiau 1n $onventele ane(ate, $e formau ma6oritatea 1n Ordin2 Rfrai
$onventuali de 7ssisi, de 0oli!noS, Rfratribus minoribus $onventualibus da Campo
OrtiS
*%
3 7$est nume va deveni 1n anii 1400 distin$tiv pentru familia fran$is$an.
Conventual. de ast.+i, iar din 1%1), dup. $onfirmarea Observanilor i a altor
reforme, devine :ume ofi$ial3
7$east. de+voltare, a$est pro!res al Ordinului, $a i aderarea sa la misiunea $e
i=a fost $erut. de $.tre Aiseri$., nu a fost a$$eptat. 1ntotdeauna de toi fraiiB astfel
$5iva dis$ipoli ai lui 0ran$is$ i ali urmai ai lor, ma6oritatea eremii i doritori de a
tr.i 1n mod inte!ral idealul primitiv, au a$$eptat !reu a$este inovaii de via. i de
a$tivitate ale Ordinului3 7numite tulbur.ri a mai multor 7*elanti9 (aa sunt denumii),
au fost ani:ilate de $.tre >eneralul frate lia i de $.tre ?rovin$ialul din Mar$:e fr3
Cres$en+io da "ei ($ea3 1*40=1*44, apoi >eneral 1*44=1*4)), dar au fost favori+ate
de su$$esorul s.u 0eri$itul "oan Auralli de ?arma (1*4)=1*%))2 un frate dotat i
stimat, 1ns., din $au+a ader.rii sale des$:ise la teoriile ioa$:imite, s=a $ompromis
1naintea Ordinului i a Curiei ;omane3 De fapt el i=a dat demisia la Capitolul >eneral
anti$ipat de la ;oma 1n 1*%)3
0eri$itului "oan de ?arma i=a urmat 'f3 Aonaventura (1*%)=1*)4), un om sf5nt
i un mare maestru s$olasti$, $re+5nd le!itim. a$ordarea idealului lui 0ran$is$ $u
de+voltarea lo!i$. a vieii i de asemenea $onsider5nd benefi$. a$tivitatea Ordinului,
a aprobat, a $ontinuat i a asi!urat orientarea definitiv. a Ordinului prefer5nd viaa
*%
Cf3 Ln do$ument testamentar din 1*)), din 7r:iva Conventului 'f3 0ran$is$ al ?rato din ?eru!ina3
/
fratern. 1n $onvente, a l.r!it $asa de 'tudiu din ?aris i a favori+at lu$r.rile la 'a$ro
Convento din 7ssisi, pe $are le=a $onsiderat mai adaptate pentru formarea i dis$iplina
frailor, pentru desf.urarea solemn. a $eremoniilor sa$re i a predi$.rii, pentru o
p.storire mai bun. a poporului $retin din orae3
Aonaventura, prin Constituiile fundamentale de la #arbona din 1*&0, $are
reor!ani+au i $ompletau pe $ele pre$edente din 1*3/, $a i prin alte s$rieri a ilustrat
$ara$teristi$ile eseniale ale vo$aiei fran$is$ane, in$lu+5nd folosirea moderat. i
s.ra$. a bunurilorB a ap.rat apoi, 1mpotriva ata$urilor maetrilor $lerului
se$ular din ?aris, autenti$itatea divin. i perfe$iunea intrinse$. a idealului reli!ios
fran$is$an 1n sine i 1n des$:iderea sa $.tre a$tivit.ile tiinifi$e i apostoli$e, 1n
slu6irea sufletelor i Aiseri$ii3 Denun5nd abu+urile 1mpotriva s.r.$iei $a i abu+urile
1n a $ere privile!ii, i subliniind obli!aia de a respe$ta $lerul, el 1nsui a $erut alte
favoruri i fa$ult.i 6uste de la 'f5ntul '$aun3 1n sf5rit a refu+at frailor RHelantiS
pretinderea de o 1ntoar$ere a Ordinului la formele de via. primare, i a suprimat
ioa$:imismul3
"deile lui Aonaventura asupra vieii fran$is$ane au fost reluate 1n de$laraii i
do$umente pontifi$ale fundamentale pre$um @Aiit Bui seminal al ?apei #i$olae al """=
lea, din 14 au!ust 1*)/B su$$esorii lui #i$olae i=au urmat e(emplul3
2. COMUNITATEA CONVENTUAL+ SPIRITUALII I CRI,A DINTRE ANII (2-./
()01
Jo$mai 1n timpul Con$iliului din ,ion (1*)4), din $au+a unor vo$i false despre
intenia $on$iliar. de a 1ndep.rta s.r.$ia absolut. a Ordinului, a avut lo$ e(plo+ia
mi$.rii Spiritualilor fran$is$ani, probabil de inspiraie ioa$:imit.3
Mi$area, derivat. de la pre$edenii 7*elanti9, a luat amploare form5ndu=se 1n
diferite !rupuri 1n mod spe$ial 1n Mar$:e av5nd $a repre+entani pe fr3 ,iberato da
Ma$erata i 7n!elo Clareno, 1n Jos$ana pe fr3 Lberto da Casale, 1n ?roven+a i
,in!uado$a pe urmaii fratelui ?ietro di >iovanni OliviB ultimul a fost $onsiderat
maestrul spiritual al tuturor, 1ns. a fost mai moderat de$5t $eilali, fiind iniiatorul unei
reforme 1n interiorul Ordinului, sub as$ultarea superiorilor3 Mi$area 1n sine, $are
provo$a tulbur.ri i separ.ri mai ales 1n "talia, a $ondus la dubiile asupra le!itimit.ii
1ntre!ii $omunit.i i a de$laraiilor pontifi$ale, definind obli!atorii Jestamentul
'f5ntului 0ran$is$ i e($luderea ori$.rei interpret.ri a ;e!ulei Rdi$tat. de CristosS i
10
sinte+. a van!:eliei3 7$este idei au fost nutrite de diferite s$rieri i profeii atribuite
lui 0ran$is$ asupra de$.derii i restaur.rii Ordinului prin fraii RspiritualiSB de
asemenea se pot !.si i ideile ioa$:imite $u privire la noua Aiseri$. reformat. Rs.ra$.
i spiritual.S3
Dup. o prim. represiune 1n Mar$:e i o $ondamnare indire$t. de $.tre #i$olae
al "V=lea, primul pap. fran$is$an (1*44=1*/*), 'piritualii din Mar$:e, spri6inii fiind
de $.tre >eneralul ;aimondo >aufredi (1*4/=1*/%), i de $.tre ?apa Celestin al V=lea
(1*/4), s=au putut $onstitui 1ntr=un !rup autonom $u numele de R'.ra$ii eremii ai
?apei CelestinS (7Coveri eremiti )i Capa Celestino9& $are, dup. $e au fost desfiinai
de Aonifa$iu al VL"=lea 1n 1*/%
*&
, $ontinuau s. lu$re+e 1n s5nul i pe l5n!. Ordin3 O
tentativ. de re$on$iliere a fost f.$ut. la Con$iliul e$umeni$ de Vienne, unde s=a
dis$utat amplu despre a$east. $:estiune3 Clement al V=lea a emis o nou. de$laraie
asupra ;e!ulei
*)
, prin $are, re$:em5nd pe toi fraii la observarea fidel. a ;e!ulei, la
as$ultarea, unirea i 1nele!erea fratern., a $onfirmat 1n a$elai timp viaa i a$tivitatea
$omunit.ii $onventuale a Ordinului3 1ns. ne1nele!erile i dis$uiile au $ontinuat, prin
noi $ontraste, 1naintea ?apei "oan al --""=lea (131&=1334), $are i=a primit pe $apii
'piritualilor ne!5nd 1ns. $ererea lor de separare i $onsider5nd $aritatea i as$ultarea
mai presus de$5t s.r.$ia, $onfirm5nd 1n a$elai timp superiorilor Ordinului fa$ultatea
de a stabili normeleCde via. i de s.r.$ie pentru frai
*4
3
O alt. mare ne1nele!ere a i+bu$nit 1ntre 1ns.i fraii $omunit.ii i ?apa "oan
al --""=lea, $u privire la valoarea i realitatea Rs.r.$iei absolute a lui Cristos i a
7postolilorS2 o $:estiune Rteoreti$. a s.r.$ieiS, $are 1mbr.$a 1ns. fundamentele ideale
ale vieii fran$is$ane, $u impli$aii e$le+iolo!i$e relative la puritatea vieii spirituale,
la proprietatea i puterea temporal. a Aiseri$ii, pe $are ?apa a pus=o 1n dis$uie la
Curia din 7vi!non p5n. 1n martie 13**, prin teolo!i fran$is$ani i alte $oli3
;ea$ion5nd apoi 1mpotriva unei pronun.ri imprudente a Capitolului >eneral de la
?eru!ia, 1n luna iunie a anului su$$esiv, ?apa a retras primarii i proprietatea
apostoli$. asupra bunurilor mobile i imobile ale Ordinului, $u e($epia biseri$ilor i
*&
Cf3 AO#"0"C"L al VK"=lea, 1lim Caelestimus, din 4 aprilie 1*/%, a revo$at toate aprob.rile
$elestine3
*)
Cf3 C,M#J al V=lea, @Aivi )epara)iso, din & mai 131*3
*4
Cf3 "O7# al --""=lea, ?uorum)am eAivit, din ) o$tombrie 131)3
11
$onventelor
*/
, definind ereti$. sentina fran$is$an. absolutisti$. asupra a$estei
$:estiuni
30
3
7$east. $ontinu. tensiune a fost a!ravat. de lupta politi$o=reli!ioas. a lui
,udovi$ Aavare+ul $ontra ?apeiB a urmat dire$ia !reit. luat. de $.tre Ministrul
>eneral Mi$:ele 0us$:i da Cesena (131&=13*4), $are de la 7vi!non s=a refu!iat i s=a
al.turat Aavare+ului, la ?isa i la Miin$:en 1n AavariaB 1n 13*/ a fost e($omuni$at i a
format un !rup al s.u de s$:ismati$i numii 7Mic/elisti9, pe $5nd la ;oma de $.tre
a$elai imperator, f.r. a$ordul Ordinului, era 1ns$.unat antipapa fran$is$anul fr3 ?ietro
;ainallu$$i da Corvaro (#i$olae al V=lea, 13*4=1330)3
<n a$ord $u fraii Comunit.ii, 'piritualii suspendai 1mpreun. $u !rupurile lor
pre$edente i noi, $unos$ui a$um sub numele de Fraticelli (1n afara Ordinului din
131)=1314) $ontinuau viaa lor independent. 1ntre represiuni i pro$ese in$:i+itoriale
1n 0rana meridional., 1n p.rile $atalane i 1n mod spe$ial 1n "talia3 7stfel avem
Fraticelli fu!ii din Jos$ana 1n 'i$ilia i apoi 1n Calabria 1n frunte $u fr3 nri$o da
Ceva (1ntre anii 131*=1313)2 Clareni sau aa numiii '.ra$ii eremii ai lui Celestin al
V=lea DCoveri eremiti )i Celestine9 ; sau Fraticelli 7)e paupere vita9&E Mic/elisti sau
Fraticelli 7)e opinione9 (a$ea opinie fran$is$an. $u privire la s.r.$ia lui Cristos), $are
au $ontinuat i dup. moartea repre+entantului lor Mi$:ele 0us$:i (134*)B urmaii lui
0ilippo di Maior$a ($leri$ se$ular, fratele re!inei 'an$ia) 1n Catalu!na i 1n #apoli, $a
i alte !rupe f.r. o identifi$are bine determinat.3
Cu vi$arul apostoli$ $5rd3 Aernardo de la Jour, OMin3 (13*4), i apoi prin
noul >eneral fr3 >eraldo= Oddone (>uiral9Ot, 13*/=3134*), din a$eeai re!iune $u
?apa i prieten al a$estuia, Ordinul a trebuit s. urme+e diferite arti$ole papale
influenate de $on$epia fran$is$an. pauperisti$.
31
3 1ntre timp, pe l5n!. $ore$t.rile
f.$ute Constituiilor (1n$ep5nd din anul 131&), au fost $ompletate spe$ialele Statute
'ene)ictine (133&), 1n mod analo! $u $ele $onformiste impuse i altor Ordine
reli!ioase i monasti$e de $.tre Aenedi$t al -K=lea, $u diferite pres$rieri minore de
tendin. mai ales monasti$e, dei pe ba+e fran$is$ane, efi$a$e i pentru timp 1ndelun!
influente, 1mpreun. $u Constituiile Farinerie din 13%4, $are au fost valabile p5n. 1n
anul 14303
*/
Cf3 "DM, .) con)itorem, din 4 de$embrie 13**3
30
Cf3 Constituia do!mati$. Cum inter nonnulla, din 1* noiembrie 13*33
31
Cf3 #"CO,7 al V=lea, ?uia vir repro'us, din 1& noiembrie 13*/, prin $are a fost e($omuni$at
Mi$:ele 0us$:i3
1*
Comunitatea Minoriti$. avea pe atun$i (1n anul 133%) $ir$a 3% 000 de reli!ioi,
distribuii 1n 34 de provin$ii, *11 $ustodii i 1 4** de $onvente, 1n plus % vi$ariate
misionare (Euasi=provin$ii) $are se e(tindeau din ;usia p5n. 1n Mediul i (tremul
Orient (C:ina)3
<n a doua parte al se$olului -"V, dei foarte impli$at 1n a$tivitatea pastoral., 1n
p.storirea marilor biseri$i i 1n predi$are, 1n studii i a$tivit.i misionare, $a i=n alte
servi$ii e$le+iasti$e pre$um in$:i+iia, epis$opi i $ardinali, nuni apostoli$i
3*
,
Ordinul nu a s$.pat de la $omuna de$.dere a Ordinelor i "nstitutelor reli!ioase i
1ns.i a Aiseri$ii3
?rin prevederile amintite ale lui "oan al --""=lea $are au atenuat sensul
s.r.$iei, prin impunerea administr.rii mai dire$te a bunurilor, influenate mai ales de
$onse$inele Ciumei ne8re din toat. uropa (1344=13&*), a R0*'oiului )e 1!! )e ani
+n Frana (133/=14%3) i a Sc/ismei papale, au $ondus i la dividerea Ras$ult.riiS 1n
diferite provin$ii i naiuni, $u doi sau trei !enerali i provin$iali, 1ntre 13)4=141)3
<n a$east. $lim. nu au lipsit desi!ur restaur.ri f.$ute de papi sau minitri
!enerali, printre $are putem aminti pe Mar$o da Viterbo (13%/=13&&), feri$itul ri$o
7lfieri da 7sti (134)=140%) i 7ntonio Vinitti da ?ereto (140%=14*0)3 1n a$elai timp
au i+bu$nit noi fermente de via. eremiti$. i de reform. reli!ioas., 1n parte derivate,
1n $eea $e privete Ordinul fran$is$an, din renaterea ideii de re1ntoar$ere la ori!ini3
33 0;7Q"" M"#O;" OA';V7#Q" O" 7,J ;0O;M (13&4=144&)
O mi$are mai $ara$teristi$., $unos$ut. 1n aproape toate Ordinele reli!ioase
ale timpului sub numele de 1sservan*a (1ntoar$erea la observarea pur. a ;e!ulei), a
1n$eput 1n "talia, 1n Ordinul fran$is$an, prin a$tivitatea fratelui lai$ feri$itul ?aolu$$io
Jrin$i da 0oli!no, $are 1n anul ()01 a avut aprobarea de la >eneralul Jommaso da
0ri!nano s. se retra!. 1n s$:itul din Aro!liano pentru a tr.i 1ntr=o mai str5ns.
observare a ;e!ulei3 Dup. pre$edentele tentative ale fratelui >iovanni della Valle i
ale fratelui >entile da 'poleto, 1n a$elai lo$ retras (1334=13%%), a fost 1n$er$area lui
Jrin$i $are a dus la prima re-orm0, $e a devenit o fi!ur. stabil. 1n "talia i 1n Ordin, $u
$5iva frai aliai voluntari i, din 1344, $u proprii novi$i3
7nalistul Gaddin! sublinia $u interes parti$ular, pentru istorie, primele date 1n
a$east. privin.2 7Foc anno G1H%IJ 1r)inis re-ormatio toties a' aliis intentata, non
3*
Cf3 >;">O; al -l=lea, Cunctis c/rist-i)eli'us, din *) mai 13)3, 1n $are se fa$ ample elo!ii
vitalit.ii Ordinului, 1ns. de asemenea sunt detestate abu+urile dis$iplinare3
13
tamen pru)enter )irecta, /umile se) sta'ile sumptis initium in /omine un)iBne eA
st0tu et statura, corporis e((i8ie, et nomine contempti'ili, se) 8enere et pietate
specta'ili. +sKuit Caulutius Ful8inas..., in tu8uriolo sancti Bart/olomaei in soluti)ine
Bruliani... Foc itaBue anno in )omuncula ista, in loco /orroris et vastae solitu)inis,
Ful8inium inter et Camerinum, ra)ices -iAit Caulitius, et -un)amenta iecit eo
soli)iora, Buo /umiliora, re8ularis o'servantia. Socios a)vocavit viros 'onos...9
HH
, i
printre ei Rprin$ipaliS, fr3 7n!elo da Monteleone i fr3 >iovanni da 'tron$one,
predi$atori +eloi
34
, $are 1mpreun. $u ali frai $are li s=au al.turat 1n primii ani au fost,
dup. o alt. e(presie a lui Gaddin!, 7-uturae ma8nae 8entis novi )uces9
H5
.
7a numita 7re-ormatio9, 1n $onfi!urarea unei familii spe$iale, a $res$ut 1n
mod lent 1n prima sa 6um.tate de se$ol de via., $:iar da$. favori+at. de superiori $are
au 1n$redinat a$elor Rfrai pioiS (sau 7-ratres )e -amilia9, $um mai erau numii)
diferite $onvente i s$:ituri 1n Lmbria, 1n Valle ;eatina, 1n Mar$:e i 1n alte lo$uriB de
la ** de s$:ituri i &0 de frai reli!ioi 1n 13/1 (la moartea lui Jrin$i), au tre$ut la 34
de s$:ituri $u $ir$a *00 de frai 1n anul 141%
3&
3
'imilar, dar independent a luat fiin. 1'servana -rance*0, 1n$eput. 1n
$onventul de Mirebeau 1n 1344 i pre+entat. de un 7petitio9 i o dele!aie de $ir$a
*00 de reli!ioi i 11@1* $onvente la Con$iliul din Constan+a $are, prin $onstituia
Suplicationi'us personarum din *3 septembrie 141%, a aprobat sub numele e(pli$it de
Re8ulara 1'servant0 i $u un !uvern Rvi$ariS proprii sub 6urisdi$ia Minitrilor
!enerali i provin$iali ai Ordinului, 1n provin$iile respe$tive3 7$eeai aprobare pra$ti$
era valabil. (de fapt i 1n prin$ipiu) i pentru mi$.rile analo!i$e din alte naiuni3
<n 0rana (Aor!o!na), 1ntre timp, s=a afirmat o alt. familie inspirat. de la
$larisa reformatoare Coletta di CorbieB de a$eea aa numiii Colettani, $u 1n$eputuri 1n
$onventul din Dole 1n anul 14*4, mi$are $ontinuat. 1n mod independent (sub
as$ultarea Minitrilor) p5n. 1n anul 1%1)3
<n 'pania i ?ortu!alia mi$area observant. a avut 1n$eputurile sale 1ntre anii
13/0=1404, $uprin+5nd un !rup de 4 $onvente 1n 7ra!ona 1n anul 14*4 ($ustodie
proprie) i alte !rupuri 1n Castilia, 1n >ali+ia i ?ortu!alia (toate 1mpreun. *1 de
s$:ituri i $ir$a *00 de frai 1n 141%)B 1n Castilia s=a afirmat i o alt. reform. numit. a
33
,3 G7DD"#>, .nnMin, a3 13&4, nn3 10 i 1*3
34
I'i)em,n. 133
3%
I'i)em,a. 13)4, n3 *03
3&
Cf3 I'i)em, a3 13&4, nn3 10=14B a3 141%, nn3 */ i 343
14
;illacre*ani#lor, fondat. $u o mai mare ri!oare de via. de feri$itul ?ietro Villa$re$es
la ,a 7!uilera, 1n apropiere de Aur!os, 1n 1403, $u 3@4 $ase 1n anul 141%3
7stfel 1n anul 141%, la Con$iliul din Costan+a, a avut lo$ prima aprobare $anoni$.,
e(ist5nd $ir$a )0 de s$:ituri i &00 de reli!ioi $are $onstituiau nu$leul ori!inar a noii
familii fran$is$ane a R;e!ularei ObservaneS3 7$easta era de fapt un umil 1n$eput al
unei mi$.ri $are avea s. se afirme3
;apida lor e(pansiune 1n uropa, 1ntre anii 141%=1440, p.rea s. repete analo!
fenomenul primitivilor minori3 >rupul Observanilor italieni, dup. umilele 1n$eputuri
dintre anii 13&4=141%, a 1n$eput o mai lar!. de+voltare prin a$tivitatea 'f3 Aernardin
de 'iena, $omisar i apoi vi$ar !eneral (1434=144*), al.turat de feri$itul 7lberto da
'arteano i de sfinii "oan de Capestrano i >ia$omo della Mar$a (patru st5lpi ai
Observanei), $are au or!ani+at familia observant. i au r.sp5ndit=o i 1n afara "taliei2
1n Aal$ani (143*), 1n 7ustria (14%1), 1n Aoemia i 1n ?olonia (Cra$ovia, 14%*=14%3),
unde au fost i sunt 1n$. numii Bernar)ini, de la primul $onvent din Cra$ovia dedi$at
'f5ntului de 'iena3 7$eiai Observani, $are 1ntre timp au a6uns 1n Ln!aria
(#a!TUani+sa 14*3, Auda 1443=1444), 1n >ermania (Keidelber! 14*&), 1n Olanda
(7vesnes 14*/, DunUerEue 143&) i 1n a$tuala Ael!ie (Di(mude 14%3, Aru!es 14%4),
1n "rlanda (Duin$:e 1433 i "nis 7r$ain 144/), 1n Q.rile de Fos (>ouda 143/), au a6uns
mai t5r+iu 1n ,ituania (Gilno i Iaunas 14&4), 1n Danemar$a (Ioldin! 14&4, Odense
14&/, 'vendbor! 14)*), '$oia (dimbur! 14&3) i 1n sf5rit 7n!lia (>reenVi$:
144*)3
<n idealul lo!i$, 1mp.rt.it la 1n$eput de a$ei 'fini ai Observanei italiene i de
Minitrii !enerali pentru o str5ns. uniune ierar:i$. i $omuniune de via. i de
apostolat 1n Ordin, dei la diverse nivele 1ntre toi reli!ioii, a fost $on$ordat, 1n
Capitolul >eneral din 7ssisi din 1430, un te(t $omun al Constituiilor Martiniane (sub
Martin al V=lea), $u renunarea esenial. a Observanilor la propria autonomie i
ierar:ie diferit., i din partea Conventualilor, la folosirea bunurilor imobile3 "ns.
a$etia din urm., 1n frunte $u Ministrul >eneral >u!lielmo da Casale (1430=144*), au
refu+at dup. o lun. a$este Constituii $are au fost de6a a$$eptate prin 6ur.m5nt la
7ssisi ($eea $e ?apa a a$ordat pentru a nu 1mpiedi$a interesele roditoare ale
Ordinului2 Crivile8is, *) iulie 1430), i au obinut $onfirmarea apostoli$. a modului
lor de via. moderat., $a i 1nainte, $u o 6ustifi$are e(pli$it. a simplei folosiri a
1%
bunurilor mobile i imobile sub proprietatea 'f5ntului '$aun
3)
3 ?rin a$easta, 1n mod
natural, reintrau 1n vi!oare prevederile din 13/% i din 14*4 i de asemenea institutul
primarilor apostoli$i $onstituit 1n 14*4
34
B nu era autori+at. folosirea banilor, dis$iplina
re!ular. fiind deseori re$:emat. la ordine, $.$i mai muli reli!ioi i mai multe
$onvente du$eau o via. de$adent. aa $um de altfel era de observat 1n mai toate
Ordinele reli!ioase i 1n Aiseri$a din a$el se$ol al Lmanismului3
.) statum 1r)inis din 1430, $a i alte do$umente papale, nu erau 7ma8na
c/arta9 sau a$tul de natere a 0railor Minori Conventuali, dar era o simpl. le!itimare
6uridi$. a unui fapt i a unui mod de via. de+voltat pre$edent i aprobat de diferite
do$umente papale3
u!en al "V=lea (1431=144)), $are apre$ia i se folosea de a$tivitatea $elor
dou. familii fran$is$ane, $onfirm5nd toate $on$esiunile pre$edente 0railor Minori
Conventuali, a prev.+ut o mai mare autonomie a Observanilor, $re5nd pentru ei o
proprie ierar:ie de ;icari !enerali i provin$iali, distin$i pentru $ele dou. !rupuri
Cismontane i Jransmontane (1443), i a pres$ris pentru ataamentul lor ideal sau
unitatea 6uridi$. a Ordinului $onfirmarea lor, obli!atoriu 1n timp de trei +ile de la
ale!erea lor 1n propriile Capitole, de $.tre Mini,tri !enerali i provin$iali ai
Conventualilor
3/
3
Do$umentul papal (Ut sacr0&, $ompus pra$ti$ de 'f3 "oan de Capestrano i
$ontestat puterni$ de $.tre >eneralul 7ntonio ;us$oni da Como (1443=144/), $a i de
ali minitri !enerali de dup. el, $are au $erut de mai multe ori abro!area, 1ns. f.r.
ni$i un re+ultat, a 1nsemnat )ivi)erea practic0 a 1r)inului, $are a $ontinuat pentru
$ele dou. familii printr=o or!ani+are diferit. a provin$iilor i $onventelor (provin$iile
Observante erau numite ;icariate&, a Capitolelor !enerale i provin$iale, i $u
Constituii proprii p5n. la anul 1%1)3
7stfel Observanii $ismontani urmau Constituiile Capestranesi i Martiniane
(1443=14&1)B iar $ei transmor3tani, urmau Constituiile Barcellonesi din 14%1, pentru
mai multe se$ole3
O situaie similar., dar $u o mai str5ns. uniune $u Conventuali i ierar:ia lor,
a fost a$eea a ;illacre*iani#lor, a Colettani#loA, i apoi a $elorlalte !rup.ri noi formate
3)
.) statum 1r)inis -ratrum Minorum, din *3 au!ust 14303 7$east. $ondiie a durat pentru
Conventuali p5n. "a emanarea de$retului tridentin din 1%&3, $are a a$ordat lor i altor Ordine
mendi$ante proprietatea 1n $omun3
34
Cf3 M7;J"# al V="ea, .ma'4)es-mctus, din 1 noiembrie 14*43
3/
Cf3 L># al "V=lea, Ut sacra, din 11 ianuarie, 1ns. publi$at. pe data de *3 iulie 144&3
1&
1n a doua parte a se$olului -V2 Con!re!aia .ma)eiti#lor a 0eri$itului 7madeo
Mene+ de 'ilva, portu!:e+, 1n ,ombardia i la ;oma ($ea3 14&0)B un !rup de
$ontinuatori a Clareni#lov, reintrai 1n Ordin sub 'i(t al "V=lea (14)3)B <ua)alupensi
sau Con!re!aia 'f3 van!:elii i 7)e caputio9, eremii f.r. 1n$.l.minte ai 0eri$itului
"oan de >uadalupe, 1n 'pania i ?ortu!alia (14/%)3 7dev.raii Conventuali, 1ns. f.r.
bunuri stabKe (1n$ep5nd $u $ea3 14%0) au fost aa numiii Martiniani din provin$ia de
'a(onia3
7lte !rupuri minore erau sub as$ultarea Vi$arilor !enerali ai Observantilor,
$are au 1n$er$at de mai multe ori s. atra!. de partea lor i $elelalte !rupuri reformateB
1n a$elai timp Observanii i Colettanii tindeau la RreformareaS i ane(area
reli!ioilor i $aselor Conventualilor3
43 ;,7Q"", D"#J; CO#V#JL7," O" D"0;"J, ;0O;M (144&=14/0)
<n realitatea pra$ti$., a$este $on$epii diferite de via. i mai ales diferitele
forme de a$tivitate se $ompletau 1n mod re$ipro$, prin dublarea numeri$. a frailor,
efi$a$itatea a$tivit.ii fran$is$ane3
<ns. 1n interiorul Ordinului r.m5nea nere+olvat. problema bunelor relaii 1ntre
familiile mai mari ale Conventualilor i Observantilor3 Cronistul $ontemporan
0eri$itul Aernardino 7mi$i 7Euilano, Obs3, dup. $e a semnalat raporturile bune de la
1n$eput, a transmis apoi deteriorarea pro!resiv. mai ales din $au+a R$onventelorS, dar
i din $au+a pre+enei i ministerului din a$eleai lo$uri, unde erau fraii $are
aparineau la familii fran$is$ane diferite3
De fapt, pentru o psi:olo!ie diferit., interferene politi$e i favori+area
prin$ipilor i a poporului pentru una sau $ealalt. familie fran$is$an. 1n diferite lo$uri,
s$rieri polemi$e, i mai ales o$up.ri permanente a $aselor Conventualilor i
pretinderea RreformeiS din partea Observantilor, au f.$ut $a raporturile fraterne de
$uviin., $are, dup. $e a fost dep.it. idea de reinte!rare a unit.ii !uvernului, fiind
promovate i parial reali+ate de doi Minitri !enerali ilutri din a$ea perioad.3
0ran$es$o della ;overe da 'avona (14&4=14&/, apoi ?apa 'i(t al "V=lea) i 0ran$es$o
'ansone da 'iena (14)%=14//2 $el mai lun! !uvern, pentru *4 de ani)3 i de altfel, $a
i toi $eilali Minitri !enerali 7totius 1r)inis Minorum9, toi Conventuali i Maietri
1n teolo!ie p5n. la anul 1%1), 1n afar. de $onfirmarea obli!atorie i a 6urisdi$iei
asupra Observanilor =i Vi$arilor lor, nu aveau ni$i o alt. putere, i !uvernau 1n mod
dire$t propria familie Conventual. i alte !rupuri supuse 1n mod dire$t a$estora
1)
(numii reformai 7su' ministris9, pe $5nd $ei Observani erau numii 7su' vicariis9&.
?e de alt. parte 1ns.i Observantii tindeau la s$:imbarea prevederilor lui u!en al "V=
lea de supunere a Vi$arilor Obserbani autorit.ii Ministrului >eneral3
Conventualii, mereu sub numele ofi$ial 0rai Minori sepmliciter" (OMin) 1n
a$tele i do$umentele timpului p5n. la 1%1), au $ontinuat a$tivit.ile proprii, 1n mod
deosebit tiinifi$e i a$ademi$e, p.str5nd W ve$:ile biseri$i i $onvente, 'tudiile
universitare i bibliote$ile, $u e($epia multor s$:ituri i $onvente minore, i unele de
mai mare importan. $edate sau ori$um tre$ute la Observani, pe $are p5n. i ast.+i le
p.strea+.2 printre a$estea sunt, san$tuarele din Valle ;eatina (13)0=13)3), ,a Verna
(1431), Car$eri, 'f3 Damian i 1ns.i 'f5nta M.ria a 1n!erilor (?or+iun$ula@7ssisi,
143*), Custodia Q.rii 'finte (1434=143/), $onventul 7ra$aeli din ;oma (144%)3
Conventualii au transferat pe atun$i 'tudiul lor universitar roman i Curia !eneral. a
Ordinului la 'anti 7postoli (14&3, ba+ili$a le=a fost donat. de $.tre Cardinalul
Aessarione)B apoi au re1nnoit le!islaia lor prin Statutele SiAtine 1n 14&/, $omplet5nd
Constituiile Farinerie din 13%4 (mereu 1n vi!oare), i $u Constituiile .leAan)rine 1n
anul 1%00 (editate 1n 1%01)3
(=!eneralul Ordinului i papa Conventualul 'i(t al "V=lea (14)1=1444), dup.
o tentativ. de abolire a autonomiei Observanilor (14)*), a favori+at ambele familiiB a
$onfirmat i a amplifi$at 1n parti$ular pentru Conventuali, $a i pentru Domini$ani i
alte Ordine mendi$ante, ve$:ile privile!ii, fa$ult.i i $on$esiuni apostoli$e
40
3 ?rin
2um -ructus u'eres 'i(t al "V=lea, $onfirma o mai lar!. folosire a bunurilor,
amintind, din propria 7eAperientia9 de ministru !eneral, $. Ordinul 0railor Minori
(Conventuali) 7eA incerta men)icitate et minutis eleemosLnis9 nu putea prevede $um
se $uvine propria susinere mai ales $u privire la nevoile 'tudiilor teolo!i$e i la
p.strarea stru$turilor pe $are le aveau, pre$um i a biseri$ilor de $are se 1n!ri6eau3
%3 C;OJ;7 D"0"CL,JPQ",O; O" D'?P;Q"; O0MOA'3 (14/0=1%1))
<ntre anii 14/0=1%0&, printr=o re1nnoit. mi$are reformat., Conventualii au
pierdut peste 300 de $onvente 1n 0rana i 1n 'pania
41
3
40
Cf3 '"-J al "V=lea, Dum fru$tus uberes, din */ februarieB ;e!imini, Rmare ma!numS, din 31 au!ust
14)4, i 'a$rum ?raedi$atorum et Minorum Ordines, Rbolla aureaS, din *& iulie 14)/3
41
Cf3 ,3 G7DD"#>, .nnMin, a3 14/%, n334B 14/&, nn3 /=1%B 14/4, nn3 )=4B 1%00, nn3 1%=1&B de
asemenea do$umente papale emanate de 7,-7#D;L Vl=lea, Super 8re8em, din 1* ianuarie 14/4 i
1) au!ust 14//3
14
7$easta a fost opera epis$opului de 7lbi ,udovi$o dC7mbrosie i a $ardinalilor
>ior!io dC7mbrosie, 0ran$es$o -imenes de Cisneros (a$tiv 1ntre 14/%=1%1)X), i a
1nsui >eneralului Conventual !idio Delfini di 7meria (1%00=1%0&), f.uritor a unei
tentative utopi$e de uniune $u Observanii i Colettani, un proie$t pe $are 1=a su!erat
i papei "uliu al ""=lea, i de $.tre a$esta din urm. repropus, f.r. ni$i un re+ultat 1n
1%0&
4*
3 7stfel ?apa s=a limitat, doar la fu+iunea sau la o mai str5ns. uniune a
;eformelor minore, 1n mod liber $u Conventualii sau $u Observanii, i revo$at 1n
1%10 un te(t pre$ar Statutele Iuliane, s$rise 1n bun. parte de $olettan=ul, fr3 Aonifa$iu
da Ceva (1%0&=1%04) pentru uniunea tuturor reli!ioilor Rsub minitriS
43
B a$este
statute au fost rev.+ute apoi de a$elai fr3 Aonifa$iu i observate doar de Colettani3
<n sf5rit, printre alte 1nt5mpl.ri i noi s$rieri polemi$e, 1n spe$ial 1n 0rana
1ntre Colettani i Observani, la $ererea i a multor re!i i prin$ipi ai uropei, ,eon al
-=lea a voit s. de$id. asupra $:estiunii fran$is$ane pe $are a 1n$redinat=o unei
Comisii de $ardinali3 Dup. o dis$ret. mun$. pre!.titoare, 1n bun. parte diplomati$.,
os$il5nd 1ntre diferite formule, ?apa a $onvo$at un Capitol 78eneralissimo9 la ;oma,
pentru ?ente$oste din 1%1)2 repre+entanii Conventualilor, ai Observanilor $a i ai
$elorlalte prin$ipale !rupuri de reformai, propun5nd de la 1n$eput unirea pur. i
simpl. a tuturor, sub formula vieii RreformateS3 1ns., deoare$e Observanii refu+au s.
se uneas$. i s. se supun. minitrilor i frailor nereformai, i deoare$e Conventuali
de$larau 1n mod ferm le!itimitatea vieii lor fran$is$ane aprobat. prin diferite
do$umente apostoli$e i urmat. de R30 000 de reli!ioiS $u $ontiina 1mp.$at., ?apa
pra$ti$ l.s5ndu=i pe Conventuali 1n starea lor de via., a de$is $u autoritate fu+iunea
tuturor !rupurilor reformate, ori$are ar fi forma i denumirea lor, sub un propriu
ministru 8eneral re-ormat $u titlu (i relativ $u si!iliu) de ministru !eneral 7totius
1r)inis9, i $u numele de reli!ioi unii Frailor Minori sau, 1n alternativ., Frai
Minori ai Re8ularei 1'servane.
7$easta este, pe s$urt, a$tul esenial a lui ,eon al -=lea3 1ns. pentru interesul
istori$ al dispo+iiei i al familiilor i !rupurilor impli$ate, spe$ifi$.m $. a$elai ?ap.
$are 7su' nomine Re-ormatorum, ac pure et sempliciter Re8ulam sancti Francisci
/uiusmo)i o'servantium9, $uprindea toate !rupurile dup. $um urmea+.2 Observanii
fie )e -amilia" Madi$. mai marea familie a Observanilor $ismontani i transmontani,
4*
Cf3 ,3 G7DD"#>, .nnMin, a3 1%0&, nn3 3=/, $u bulele emanate de "L,"L al ""=lea, nn3 )=43
43
Cf3 I'i)em, a3 1%10, n3 113
1/
unii p5n. atun$i sub Vi$ari !eneraliN, fie re-ormaii su' ascultarea Mini,trilor
Mprintre a$etia erau spre e(emplu Martiniani )e SaAoniaJ, pre$um i 7madeiii,
Colettani, Clareni, >uadalupesi, i alii ori$are ar fi denumirea lor3 ?apa 1n$:eia 7eA
Bui'us omni'us supra)ictus unum corpus insimul -acientes, eos)em a) invicem
perpetuo unimus. Ita Buo) )e cetero, omissa )iversitate nominum prae)ictorum,
Fratres Minorum sancti Francisci Re8ularis 1'servantiae, vel simulvel )isiunctive
nuncupentur9
MM
.3
7stfel, faimoasa bul. Ite vos, a fostY$:ema3t. de unire sau de separare, 1n
fun$ie de aspe$tele evideniate mai sus
4%
3
?e data de 1 iunie a a$eluiai an, RVi$ariiS provin$iali Observani, de$larai de
?apa RminitriS i R$usto+iS 1n sensul pe $are=1 d.dea ;e!ula fran$is$an., au ales 1n
$onventul 7ra$aeli din ;oma pe Ministrul lor !eneral 1n persoana ?.rintelui
Cristoforo #umai da 0orli, de6a Vi$ar !eneral $ismontan O0MObs3 (1%14=1%1))B pe
$5nd Conventualii au ales 1n Conventul 'anti 7postoli pe al 44Z Ministru !eneral al
lor, ?.rintele 7ntonio Mar$ello de ?etris da C:erso3
7$elai ?ap. 1=a numit, dup. doar o lun., $ardinal pe ?r3 #umai (& iulie
1%1)), i apoi ar:iepis$op pe ?r3 Mar$ello 1n 1%*03
?rintre unele dispo+iii mai sus amintite ale bulei Ite vos i 1n mod parti$ular a
altor dou. bule su$$esive, pentru o oare$are le!.tur. 6uridi$. a Conventualilor de
Observani voit. de papa, dar nereali+at., i pentru bunele relaii 1ntre $ele dou.
familii (titlul de RmaestruS !eneralului O0MConv3, i $onfirmarea 1n timp de trei +ile
a a$estuia i a provin$ialilor Conventuali de $.tre minitiri !enerali i provin$iali
O0MMObs3N), a intrat 1n vi!oare doar primatul (uri)ic sau de onoare oferit 1n Aiseri$.
Ministrului !eneral O0M(Obs3)3 7$estora 1ns. li se inter+i$ea ori$e 6urisdi$ie sau
ameste$ 1n !uvernul Conventualilor i 1n e!al. m.sur. o$uparea $onventelor lor (1n
mod parti$ular 'a$ro Convento din 7ssisi), $a i m.n.stirile de Clarise i $asele
Jeriarilor ataate Conventualilor2 7Bui eatenus su' Ministro 8enerali Conventualium
-uerat re8imine9, i aa trebuiau s. r.m5n., sub as$ultarea RMaestruluiS lor !eneral
4&
3
7stfel dup. 1%0 de ani de via. (13&4=1%1)) reforma Observant., 1mpreun. $u alte
!rupuri reformate, a $.p.tat autonomia sa total. i odat. $u a$easta i primatul 6uridi$
1n Ordin, e(primat 1n mod parti$ular prin atribuirea superiorilor lor titlul de RMinitriS
44
Cf3 ,O# al -=lea, Ite vos, din */ mai 1%1)3
4%
Cf3 ,3 G7DD"#>, .nnMin, a3 1%1), nn3 *0=**, i te(tul bulei n3 *33
4&
Cf3 ,O# al -=lea, 1mnipotens, din 1* iunie 1%1), 1n ,3 G7DD"#>, .nnMin, a3 1%1), n3 303
*0
!enerali i provin$iali i mai mult = prin r.sturnarea istori$. a p.rilor operat. de ?apa2
fapt uni$ 1n istoria Ordinelor reli!ioase = prin sus amintita dispo+iie fi(at. pentru
RMaetriS !enerali i provin$iali ai Conventualilor de a $ere $onfirmarea propriei
ale!eri minitrilor Observ5nd3 "ns. a$east. dispo+iie, dup. $um am amintit de6a, nu a
fost apli$at. ni$i arun$i i ni$i apoi, a$eeai superiori Conventuali re$.p.t5nd titlul de
RMinitriS 1n a$elai se$ol3
'timatul analist, ,u$a Gaddin!, 1ntr=o alt. o$a+ie re+uma toate 1nt5mpl.rile
ultimului se$ol dinaintea anului 1%1) i $elor din a$est an 1n termeni urm.tori2
71'servantes vero paulNtim, etsi per multas t-i'ulatOones# el contr4a)ictiones,
creverunt su' Conventuali'usE neBue vo+uerunt unBuam a' 1r)inis corpore )ivelli,
se) testas re8en)i et si8illum 1r)inis resi)e'at, /umiliter su'esse, iuAta illu) ipsius
san)i Francisci praeceptum6 et alii Fratres teneantur -ratri Francisco et eius
Successori'us o'e)ire. :une autem -acta est separatio, Buan)o a Conventuali'us a)
1'servantes translatus est cum si8illo Crimatus, et Mini,tri <eneralis totius 1r)inis,
Buae prius penes Conventuales erat, nomenclaturaE uti a =eone Conti-ice... -actum
-uisse multopraemisso consilio narravimus )i--use9
M$
.3
1n a$el an 1%1), $onsistena numeri$. a $elor dou. familii fran$is$ane era aproape
e!al.2 1ntre *%@30 000 de Conventuali, $u mai bine de 1 %00 de $onventeB tot $am
at5tea $onvente aveau i Observanii i $ea3 30 000 de reli!ioi, prin unirea
;eformelor minore ale Colettani=lor, 7madeii=lor, Clareni=lor, i >uadalupensi=lor3
2 2 2
'tatisti$a Ordinului 1n $ele trei se$ole des$rise pre+int. urm.toarele
indi$ii apro(imative de de+voltare2
= 1ntre 1**1=1*30, de la % la 103000 de fraiB 1n anul 1*4* aveau 13*)1 de
$ase $u $ir$a 303000 de fraiB
= 1n 133%, 1 4** $ase i $ir$a 3%3000 de frai, 34 provin$ii i % vi$ariateB 1n
1344, 34 de provin$ii, 10 vi$ariate i 13&41 $aseB
= 1n 141%, $ir$a 13)00 de $onvente $u $ir$a 30 000 de frai Conventuali, 1n
plus $ir$a )0 $ase i $ir$a &00 frai Observani i reformaiB
4)
Cf3 ,3 G7DDr#>, .nnMin, a3 1%*4, n3 1&3
*1
= 1n $ea3 1%00, pe $5nd Conventualii prin pierderea multor $ase, dar prin
des$:iderea altora $onservau aproape a$elai num.r de $ase i de frai,
Observanii au a6uns s. aib. $ir$a 13300 de $ase $u peste *03000 de frai3
# #um.rul provin$iilor, fi(at la 34 1n 1*)* i meninut 1n 1300, a a6uns la 40
1n 1%1) pentru ConventualiB 1n a$elai an erau $ir$a %* de Vi$ariate i
Custodii ale Observanilor3
<n sinte+.2 1n 1%1), Conventualii aveau 40 de provin$ii, $ir$a 13%00 de
$onvente, *%@303000 de fraiB Observanii aveau %* vi$ariate sau provin$ii, $ir$a 13%00
de $onvente, apro(imativ 303000 de frai, 1mpreun. $u toate $elelalte !rupuri $are li s=
au al.turat3
?entru o idee mai $on$ret. a statisti$ii i e(pansiunii Ordinului la a$east. dat.,
s. se $onsulte !rafi$a !eo!rafi$o=statisti$. ane(at.3
IV. ORDINUL FRAILOR MINORI CONVENTUALI
.1
/ Originea i evoluia Or!inului "#n$ la %&%' (
0raii Minori Conventuali $onstituies$ una dintre $ele trei mari famili ale
?rimului Ordin fran$is$an sau minoriti$, 1mpreun. $u 0raii Minori (numii i
Observani) i 0raii Minori Capu$ini3 #umele ofi$ial este 1r)o Fratrum Minorum s.
Francisci Conventualium6 si!la fiind O0MConv3
13 D#LM";7 O" 'M#"0"C7Q"7 7C1P;@P:U.=I9
#umelui de Minori sau 0rai Minori pe $are 1=a dat 'f3 0ran$is$ ?rimului Ordin al s.u
($f3 ;nb V" i V""B ;b "), nu a 1nt5r+iat s. se adau!e i $el de Conventuali, $are odat.
$u naterea i afirmarea reformelor fran$is$ane a 0railor Minori Observani,
;eformai, '$al+i sua 7l$antarini, ;e$olletti (13&4), i a 0railor Minori Capu$ini
(1%*%), devine numele distin$tiv al 0railor Minori Conventuali $are p5n. atun$i, mai
pre$is p5n. la 1%1), erau numii 1n !eneral i ofi$ial 0rai Minori, Ordinul 0railor
Minori
4/
3
44
<n a$east. parte al $ursului nostru vom urma 1ndeaproape studiul lui >3 ODO7;D", Frai Minori
Conventuali, 1n I-rai minori conventuali..., op3 $it3, pp341=11%3
4/
Cf3 BullFranc "=V"", ;oma 1)%/=1/04B BullFranc, numerele urm.tore "=""", Duara$$:i 1/*/=1*4/B
,O[#al -=lea, Ite vos, */ mai 1%1) i 1mnipotens 2eus, 1* iunie 1%1), 1n G7DD"#>L', .nnMin,
a3 1%1), n3 *3 i 302 voi3 -V", pp3 %3 i &03
**
(.( De"345e! 6e 7C#"8e"%!l49
Jermenul R$onventualS, este $unos$ut de6a 1n do$umentele e$le+iasti$e
pre$edente fran$is$anismului, de e(emplu 1n Constituia a -=a a Con$iliului ,ateran
"V din 1*1%
%0
3 1n "storia fran$is$an. apare pentru prima dat. pentru Ordinul Jeriar, 1n
Memoriale Cropositi din 1**1=1**4
%1
, iar pentru ?rimul Ordin sau pentru Ordinul
minoriti$, l.s5nd la o parte 7conventualis )isciplina9 promovat de $.tre >ia$omo da
VitrT 1n 1**0
%*
, 1nt5lnim a$est termen 1ntr=un a$t de notariat din / ianuarie 1*41
%3
3
7a $um Con$iliul ,ateran vorbete despre 7conventuales ecclesiae9, la fel i
Memoriale Cropositi vorbes$ de 7)omus conventuales9 pentru ?eniteni sau Jeriari
sf5ntului 0ran$is$, i respe$tiv de 78uar)ianus conventualis )e @sculo9 sau superiorul
Minorilor de la 7s$oli ?i$eno3
<n 1*%0 i 1*%* au fost numite $onventuale i biseri$ile minoriilor2
7)ecernimus ut ecclesiae vestre omnes u'i conventus eAistunt conventuales
vocentur9. 'e distin! aadar, 1ntre Minorii, biseri$i $onventuale i ne$onventuale, 1n
!eneral a$estea din urm. se !.seau pe l5n!. s$:ituriB primele au primit drepturile i
privile!iile biseri$ilor $ole!iale2 $elebrarea publi$. a misterelor divine, predi$area,
administrarea sa$ramentelor i p.strarea 'fintei u:aristii, re$itarea =$oral. a ofi$iului
divin, folosirea $lopotelor, 1nmorm5ntarea e$le+iasti$.
%4
3
"ma!inea $onventelor minoriti$e se poate vedea i=n $eea $e 0ran$is$ prefera
s. numeas$. 7loca9, 7/a'itacula9, 7)omus9 ($f3 Rn' V""B R' V"B :est % i )), iar
$ostituiunile de la #arbona, redate de 'f3 Aonaventura 1n 1*&0, fa$ distin$ie 1ntre
7loca conventualia9 i 7loca non conventualia9. ,o$uinele ne$onventuale sunt
s$:iturile amintite de 'f3 0ran$is$
%%
B 1ns. 1n ora i lo$uinele $onventuale trebuiau s.
aib. 71H -ratres et supra9, $u drepturi $omunitare i $apitulare spe$iale, i mai mult
$u diferite obli!ai pastorale, litur!i$e, $ulturale, $aritativo=so$iale
%&
3
%0
Cf3 CO#C","L,L" ,7J;7# "V, Constituia -, 1n M7#'" --"", $ol3 //4B Con1ec2ecr, pp3 *3/=
*403
%1
Cf3 Memoriale ?ropositi, 1n >3 >3 M;''M7#, Dossier de lCOrdre de la ?enitens au -Kf sie$le,
0reibur! 1/&1, p3 /)3
%*
Cf3 ?3 '7A7J";, '3 0ran$is$i ,e!endae veteris fra!menta Euaedam, 1n Opus$ules de CritiEue
KistoriEue ", p3 1 i *0B ;3 A3 C3 KL\>#', ,ettres de FaEues de VitrT (11&0@11)0=1*40), eveEue de
'aint=Fean=dC7$re3 dition $ritiEue, ,eida 1/&0, pp3 131=13*3
%3
Cf3 .tto notariale, 1n MiscFranc 3* (1/3*), pp3 1%1=1%*3
%4
Cf3 "#OC#Q"L al "V=lea, Cum tamBuam veri, din % aprilie 1*%0 i din *1 au!ust 1*%*, 1n
BullFranc ", pp3 %34 i &**3
%%
Cf3 '03 0;7#C"'C, 2e reli8iosa /a'itatione in eremo, 13
%&
Cf3 Constituiile )e la Par'ona V""", & i "-, *0=**, 1n .rc/FrancFist 34 (1/41), pp3 *4% i */%3
*3
Cum am amintit mai sus, !uardianului de 7s$oli ?i$eno termenul de
$onventual 1i este atribuit de6a 1n 1*41, 1ns. a$est termen, este atribuit 1n mod $omun
frailor $are, $u o formare ade$vat., tr.iau i a$tivau 1n a$ele biseri$i i $onvente, doar
dup. de$laraiile ino$eniane (1*%0 i 1*%*) i le!islaia bonaventurian. asupra
$onventelor3 7$elai "no$eniu al 0V=lea 1n 1*%4 i Clement al "V=lea 1n 1*&% au
adresat bulele lor2 7Ministris, Custo)i'us, <uar)ianis conventualis9
5$
, pe $5nd
$ostituiuniele de la #arbona deosebes$ 7<uar)iani conventuales9 de 7<uar)iani
non conventuales9
5I
.
O6!%* : ;<e54#544 e;%e =45e;: ;* =4e $alifi$ai :! >4 :#"8e"%!l4 >4 fraii :!5e %5*4!
;! a$tivau 1n a$ele biseri$i sau $onvente3 7stfel, 7rnaldo de 0oli!no, dire$torul
spiritual a feri$itei 7n!ela de 0oli!no, spune despre sine 1n 1*/12 7.ssisium a)
sanctum Franciscum mora'ar conventualis9
1!5
E la fel 7lvaro ?elaTo, $onfesor papal
1ntre ani 1330=133*, notea+. despre sine2 R cum essem conventualis i'i, Romae, in
.racoeli9
5"
.
#u lipses$ ni$i referirile mai e(pli$ite la $omunitatea $onventual.2 1n 1*%4
$$leston 1n 7n!lia amintete 7Buem)am locum9 $u 7-ratres conventuales9
%!
E la 4
de$embrie 1*)) la ?eru!ia a fost f.$ut un a$t testamentar 7-ratri'us minori'us
conventuali'us )e Campo 1r)9 a$tualul 'f3 0ran$is$ al ?rato al 0railor Minori
Conventuali
&1
B la fel 1ntr=un testament din 13 o$tombrie 131), 1n favoarea frailor de la
'a$ro Convento i de la Aa+ili$a 'f3 0ran$is$ din 7sisi, $el $are las. testamentul,
s$rie2 7reliBuit et a)iu)icavit cuili'et -ratri conventuali )icti loci unum 'olo8ninum
)e ar8ento9
%
.
Oi pre$um biseri$ile, $onventele, superiorii, fraii i $omunit.ile, la fel i
Ordinul a fost $:emat i $onsiderat $onventual3 De6a 1n 1*%/ 7le(andru al "V=lea 1n
dou. bule
&3
identifi$. 71r)inis -ratres9 i 7li'ertates 1r)inis9 $u 7-ratres
conventuales9 i 7li'ertates9 de $are se bu$urau $a i $um ar fi fost privile!ii3
7Comunitas 1r)inis9 despre $are s=a vorbit mult 1n timpul lui Clement al V=lea
(130%=1314), i=n mod deosebit 1n timpul Con$iliului de la Vierme (1311=131*), i
%)
"#OC#Q"L al "V=lea, ?uia tune potissimum, din 14 martie 1*%4, 1n BullFranc ", p3 )14B
C,M#J al "V=lea, 2ilecti-ilii, din *% iulie 1*&%, 1n BullFranc """, p3 *4=*%3
%4
Constituiile )e la Par'ona "-, 1/ i *1, 1n .rc/FrancFist 34 (1/41), p3 */%3
%/
7;#7,DO D7 0O,">#O, ;ita '. .n8elae ", n3 343
&0
CC,'JO#, 2e aventu Fratri Minori in .n8liam, $ol3 ", ed3 ,ittle, p3 43
&1
Cf3 M7HH7J"#J", .rc/ivi, "", p3 *433
&*
'3 Conv. Instrum. """, p3 *)B MiscFranc &3 (1/&3), p3 */%3
&3
7,-7#D;L al "V=lea, Pimis iniuste, % februarie 1*%/, 1n .rc/FrancFist &(1/13), pp3 3/0=3/13
*4
1mpotriva $.reia au fost aduse diferite a$u+e din partea 'piritualilor, se identifi$. $u
$omunitatea $onventual.3
#u este aadar surprin+.tor s. !.sim 1n 13*) 7-rate .ccursio -iorentino
)ell41r)ine )ei -rai minori conventuali per autorita apostolica InBuisitore )ell4eresia
nella Crovincia )i :oscana9
%M
B $u at5t mai puin surprin+.tor este s. $itim 1ntr=un a$t
de Cortona reda$tat la *% noiembrie 13/*2 7tra)entes... )icto 1r)inum -ratrum
minorum conventualium9
%5
. 'untem de6a 1n perioada reformeiB Observana sau
;e!ulara Observan. s=a n.s$ut 1n "talia (13&4), 'pania (134)), 0rana (1344)B i $a 1n
timpul 'piritualilor, 1ns. $u motive diferite, trebuie s. fie distini i pre$i+ai3
7stfel pentru a se distin!e $:iar i=n denumire, numelui 0rai Minori, $omun
ambelorC famili, devine din $e 1n $e mai fr$vent. ad.u!area unui nume spe$ifi$ i
distin$tiv $are era 1n$. 7Communitas 1r)inis9 aa $um apare 1n Supplicationi'us
personarum (*3 septembrie 141%) al Con$iliului de Constan+a
&&
B 7-ratres )e
claustoro9 sau 7claustrales9 amintii de Martin al V=lea 1n 'pania
&)
B 7non )e
1'servantia9 i 7non Re-ormai9
%I
, 1ns. denumirea $are apare mai des este a$eea de
7Conventuales9, 7Fratres Conventuales9, 7Fratres Minores Conventuales9, i 1ntr=o
form. $omplet. 7Fratres Minores Conventuales 1r)inis s. Francisci9
%"
.
7adar, pe l5n!. Conventuali, i distin$i de ei, erau 7Fratres o'servantiae...
re8ularis o'servantiae9
$!
E 7Fratres )evoti9, 7Fratres )e -amilia9, 7Fratres
re-ormai6 su' ;icariis, su' Ministris9, 7Fratres )e o'servantia9, 7Fratres 1r)inis
Minorum )e 1'servantia9, i definitiv, aa $um i=a numit ,eon al -=lea 1n 1%1)2
7Fratres Minores sancti Francisci Re8ular is 1'servantiae, vel simul vel
)isiunctive9
$1
.
(.2 Se3"4=4:?4! 6e"34544 6e 7C#"8e"%!l49
&4
Do$umentul 13*), 1n "3 DO,"#>;, Beitra8e *ur SeQten8esc/ic/te )es Mittelalters, voi3 "",
Mun$:en 14/0, p3 %4%3
&%
>3 0;7#CK"#", 2e antiBuioritate -ranciscana, ;on$i!lione 1&4*, pp3 4*=433
&&
<n BullFranc V"", p3 4/43
&)
M7;J"# al V=lea, Super 8re8em, din *4 de$embrie 14*), 1n BullFranc V"", pp3 &/*=&//3
&4
Cf3 L># al "V=lea, Super 8re8em, din 1 septembrie 1433, 1n BullFranc, ns, ", p3 *1B ,O# al -=
lea, Ite vos, din */ mai 1%1), 1n G7DDt#>, .nnMin, a3 1%1), n3 *3, voi3 -V", pp3 %<i %%3
&/
Cf3 L># al "V=lea, Cum no'is, din 10 septembrie 1440, 1n .rc/FranFist */ M1/3&N, p3 4/*B
,O# al -=lea, Punciatum est vo'is, din 10 septembrie 1%1), 1n ,3 G7DD"#>, .nnMin, a3 1%1), nn3
*3, 30 i 31, voi3 -V", pp3 %3, %4, %%, %/, &0 i &33
)0
Cf3 CO#C","L, D CO'J7#H7, Supplicationi'us personarum, din *3 septembrie 141%, 1n
BullFranc V"", pp3 4/3 i 4/43
)1
Cf3 Aulele de6a amintite mai sus i de asemenea C7,"'Jal """=lea, Re8imini, din *4 mai 14%4, 1n
BullFranc, ns "", p3 *30B "L,"L al ""=lea, @Aponi no'is, din 14 aprilie 1%1*, 1n ,3 G7DD"#D, .nnMin,
a3 1%1*, n3 *3, voi3 -V, pp3 %*&=%*)3
*%
'emnifi$aia a$estui termen nu a fost 1ntotdeauna a$eeai3 ,a 1n$eput, 1n istoria
Ordinului, a fost mai mult !eneri$.2 conventual de la convent, i de$i de la tot $eea $e
re$:ema sau aparinea la $onvent3 7poi, din $e 1n $e mai mult, a$est termen se
de+volt. 1n le!.tur. $u evenimentele istori$e parti$ulare, $a de e(emplu2
= tr.irea i a$tivitatea Minoriilor 1n a$ele $onvente i biseri$i pe $are papatul
le=a numit $onventuale distin!5ndu=se astfel, $a reli!ioi $onventuali, de ali
$onfrai $are tr.iau 1n s$:ituriB
= instalarea i !enerali+area unui $onventualism sau a unei viei $onventuale
mai puin ri!id. i auster. de$5t a$eea din s$:ituri, i de asemenea mai
des$:is. spre dispensele i $on$esiunile papale $:iar i $u privire la s.r.$ie,
1ns. i mai a$tiv. i an!a6at. 1n e(i!enele Aiseri$ii i so$iet.ii, i $u mai
mult. responsabilitate 1n studiu i apostolat, responsabilite impus. de
$onventele i biseri$ile $onventuale din oraeB
= de+voltarea a$estei viei, 1ntotdeauna din voina Aiseri$ii, $:iar i=n afara
oraelor i naiunilor proprii, prin misiuni populare i misiuni 1n mi6lo$ul $elor
ne$redin$ioi, an!a6area ierar:i$. i dele!at., lupta antiereti$al. i
in$:i+iionar., a$tivitatea universitar., $a i $ea $aritativo=so$ial.B
= 1n sf5rit se vede ne$esitatea da a distin!e a$east. Comunitate
$onventul. sau Comunitatea Ordinului de alte !rup.ri, fie pentru a nu
$ompromite presti!iul i demnitatea sa 1naintea ne1nele!erilor pornite de la
'pirituali sau de le aa numiii FraticelF, fie pentru a p.stra $ara$terul i
istanele sale de via. reli!ioas. fran$is$an., de altfel aprobat. i favori+at. de
$.tre Aiseri$., 1naintea mi$.rilor mai ri!ide i austere $a $ele ale Observanei3
De la !eneri$ul $onventual de la $onvent, s=a tre$ut aadar la pre$i+.rile2
Conventuali a$tivi 1n biseri$i $onventualeB ConventuaFii, susin.torii i promotorii
unei viei reli!ioase mai $orespun+.toare e(i!enelor studiului i apostolatului la $are
1i $:ema Aiseri$aB Conventualii, repre+entanii a 1ns.i Comunit.ii Ordinului $are
to$mai pentru a$ele e(i!ene se de+volta 1n mod $onventualB Conventualii, $are odat.
$u naterea i afirmarea reformelor fran$is$ane, 1n plin. autonomie i independen.,
formea+., $u numele de 0rai Minori Conventuali, una dintre $ele trei mari familii ale
?rimului Ordin 0ran$is$an sau minoriti$3
<ns. nu peste tot 0raii Minori Conventuali au primit a$elai nume $omun i
ofi$ial3 1n 0rana i 1n .rile de limb. fran$e+. sunt numii 7Cor)eliers9, de la $in!olB
1n 7n!lia sunt $:emai 7<reL Friars9 sau Frai cenu,ii de la ve$:ea :ain. a Ordinului
*&
de $ulore $enuie, folosit. peste tot p5n. la ;evoluia 0ran$e+.B 1n >ermania i 1n
.rile de limb. !erman. sunt numii 7Minoriten9 de la numele primitiv al OrdinuluiB
1n unele 'tate ameri$ane, 1n ?olonia i $:iar la noi 1n ;om5nia sunt numii
7Franciscani9 de la fondatorul 'f3 0ran$is$3
#ume disp.rute2 a$ela de Claustrali, de la porti$ul interior al $onventelor, 1n
'pania i 1n 'arde!naB i de 7Bar-usser9 (]Des$uli), de6a $omun 1n >ermania i .rile
de limb. !erman., de la ve$:iul obi$ei de a folosi sandale 1n lo$ de pantofi3
*3 VO,LQ"7 CO#V#JL7,P ?[#P ,7 1%1)
Ln element de ba+. al a$estei evoluii se poate vedea 1n ale!erea apostoli$. pe
$are a f.$ut=o 0ran$is$ $are, dup. $e a r.t.$it prin p.duri i $5mpii, ru!5ndu=se,
$5nt5nd i lu$r5nd, $.ut5nd voina divin., 1n!ri6orat de dubiul da$. trebuie s. se
dedi$e $ontempl.rii sau vieii a$tive, s=a de$is pentru a$easta din urm., f.r. 1ns. s. o
ne!li6e+e pe primaB astfel Joma de Celano putea s. spun. despre el2 7non +am orans
Buam oratio -actus9 = nu p.rea numai un om 1n ru!.$iune, $i ru!.$iunea 1ns.i (Cel
/%)3
*31 Viaa de apostolat i atenu.ri
<n ale!erea sa de via. apostoli$., $are de altfel i=a fost inspirat. i de le$tura
sfintei van!:elii amintite mai sus, 0ran$is$ a fost 1ndemnat de primul preot al
Ordinului, fratele 'ilvestru, $a i de $.tre ClaraB va fi $redin$ios a$estei ale!eri $u
1ntre!ul s.u Ordin, $:iar da$. de la ea, din $au+a e(i!enelor pe $are le va $rea, vor
avea lo$ primele manifest.ri ale evoluiei $onventuale2 p.r.sirea s$:iturilor,
$onstruirea $onventelor i biseri$ilor 1n orae, or!ani+area studiilor i $leri$ali+area,
l.r!irea apostolatului i diversifi$area a$estuia, atenuarea normelor mai ri!ide ale
;e!ulei $:iar i $u privire la s.r.$ie, 1ns. nu f.r. buna 1nele!ere i 6ustifi$area
Aiseri$ii 1n slu6irea $.reia Minoriii s=au dedi$at pe deplin3
O tentativ. de atenuare a normelor ri!ide de s.r.$ie absolut. a fost f.$ut., 1n$.
de pe timpul lui 0ran$is$, de primul s.u vi$ar fratele ?ietro Cattani, adi$. 1nainte de
10 martie 1**1, $5nd a murit a$esta din urm.3 #um.rul frailor de la 'f3 M.ria a
1n!erilor $are $retea din $e 1n $e mai mult $rea probleme e$onomi$e destul de
$onsiderabile3 ?omenile pe $are le primeau nu puteau fi sufi$ienteB Cattani netiind
$um s. pro$ure $ele ne$esare at5tor frai, i=a propus lui 0ran$is$ s. pun. "a o parte
unele lu$ruri din bunurile novi$ilor, $are intrau 1n Ordin, astfel 1n$5t $u ele s. poat.
*)
fa$e fa. ne$esit.ilor $are se iveau3 1ns. Rdeparte de noi, a r.spuns '.r.$uul, a$east.
ne1nele!ere a piet.ii $are ne indu$e s. pro$ed.m $ontra ;e!uleiS (Cel &))3
,a $are ;e!ul. se refer. 0ran$is$ 1n a$east. propo+iie este !reu de spus,
deoare$e prima 7-ormula vitae9 din 1*0/@1*10 nu a a6uns la noiB a$ea din 1**3 nu era
1n$. reda$tat.B iar a$eea din 1**1 permitea, $el puin 1n $a+ de ne$esitate, de a reine
$5te $eva R$a i $eilali s.ra$iS (Rn' "") 1n afar. de bani3 Ori$um este $unos$ut idealul
de s.r.$ie absolut. a lui 0ran$is$, atenionarea sa fiind astfel de 1neles3 Dup. p.rerea
mea, $red $. este vorba de o pres$riere pe $are 0ran$is$ a f.$ut=o 1ntre anii 1*0/@1*10
i 1**1, pres$riere $are apoi 1n reda$tarea ;e!ulei din 1**1 nu a mai fost luat. 1n
$onsideraie, sau a fost 1nlo$uit. $u 1ns.i propo+iia de mai sus $are a$orda frailor de
a avea $5te $eva 1n $a+ de nevoie3
Ca+ul de ne$esitate, pe $are l=am v.+ut mai sus, nu a fost amintit de 0ran$is$
1n ;e!ula bulat. sau definitiv. din 1**3, 1ns. a f.$ut alte afirmaii $are, puini ani
dup., au $ondus la $eva asem.n.tor $u $eea $e propunea Catani, i mai t5r+iu, la o
6ustifi$are papal. a a$estei propuneri, to$mai 1n ba+a ;e!ulei3 0ran$is$ a afirmat, $u
privire la bunurile $andidailor la Ordin, $. puteau s. $ear. sfatul oamenilor $u fri$a
de Domnul, pentru a dispune 1n mod liber de ele dup. inspiraia divin., d.ruindu=le
s.ra$ilor ($f3 R' "")B papa Clement al V=lea, 1n @Aivi )e Cara)iso din & mai 131*, a
tras toate $on$lu+iile, dovedind $. putea fi l.sat aadar $eva frailor i $i puteau primi,
$a i ali s.ra$i
)*
, e(presie $e este luat. din Re8ula nun 'ullula. Mai mult se poate
a$$entua libertatea $u $are $andidaii trebuiau s. dispun. de bunurile lor i asupra
ne$esit.ilor pe $are le aveau fraii, fiind i ei s.ra$i
)3
3
2.2 A%e"*54 : <54845e I! ;*5*:4e
'in!ura e($epie f.$ut. 1n ;e!ula din 1**1 de a putea primi 1n mod dire$t bani
pentru fraii bolnavi2 7propter mani-estam necessitatem in-irmoruni -ratrum9 (Rn'
V"""), 1n ;e!ula din 1**3 a fost $ondiionat., ad.u!5ndu=se i pentru :ainele tuturor
frailor, medierii prietenilor spirituali2 7nulio mo)o recipiant... tamen pro
necessitati'us in-irmorum et aliis -ratri'us in)uen)is per amicos spirituales9 (R' "V)3
"ns. s=au n.s$ut e(i!ene noi, i Minorilor misionari 1n Maro$ a trebuit s. li se a$orde
s. primeas$. i s. $:eltuias$. bani f.r. intermediari pentru :aine i pentru m5n$are2
)*
C-. C,M#J al V=lea, @Aivi )e Cara)iso. din & mai 131*, 1n BulI Franc V, p3 4*3
)3
AO#7VK#JL;7 D7 A7>#O;>"O, @Apositio Rc8ulae, $ap3 "i, n3 /, 1n 1pera omnia V""", pp3
3//=4003
*4
7tantummo)o propter ci'os et vestes9, lu$ru a$ordat de $.tre Konoriu al """=lea
)4
3
7$easta este prima atenuare papal. $u privire la s.r.$ie3
Cu o semnifi$aie $res$5nd. de realism, alte atenu.ri s=au f.$ut prin bula ?uo
elon8ati a lui >ri!ore al "-=lea, din *4 septembrie 1*30, $are este i prima de$laraie
ofi$ial. $u privire la ;e!ula i Jestamentul 'f5ntului 0ran$is$3 0.$5nd referire la
7lon8a -amiliaritas9 pe $are a avut=o $u 0ran$is$, $unos$5nd pe deplin inteniile sale,
?apa 1n$epe de$lar5nd neobli!atoriu Jestamentul $are impunea s. nu se dea note
e(pli$ative ;e!ulei (7sine 8lossa9& sau de a o interpretaB apoi tre$e la diferite
de$laraii asupra ;e!ulei, printre $are2
= a$eea de a putea $ontinua s. primeas$. i s. $:eltuias$. bani prin
intermediul Rprietenilor spiritualiS, Roamenilor $u fri$a de DomnulS sau
RnunilorS, $are s. a$tive+e 1n numele binef.$.torilor, 1ns. f.r.
restri$iile pre$edente2 bolnavi, 1mbr.$.minte, m5n$are, $i 1n diferite
ne$esit.i2 7pro necesitati'us..., pro aliis imminenti'us necessitati'us9E
= a$eea de a putea dispune de bunurile mobile de $are donatorii nu i=au
re+ervat vreo proprietate, $u aprobarea $ardinalului prote$tor, pe $5nd
imobilele, pe atun$i limitate doar la $onvente i teritoriul pe $are st.teau,
biseri$i i $imitire, r.m5neau 1n proprietatea donatorilor, fie ei lai$i sau
e$le+iasti$iB
= a$eea de simpla folosire pra$ti$. a bunurilor mobile i imobileB
= a$eea de a e($lude ori$e proprietate, privat. sau $omun., $u privire la
a$eleai bunuri
)%
3
'e salvea+. astfel s.r.$ia absolut., i a$easta 1n ba+a ;e!ul$i $a Rfraii nimi$
s. nu=i atribuieS (R' V")3
Ln alt pas 1nainte a fost f.$ut de $.tre "no$eniu al "V=lea 1n 1*4%, $u o nou.
de$laraie asupra ;e!ulei3 Confirm5nd s.r.$ia absolut. a Ordinului i revendi$5nd
Aiseri$ii ori$e proprietate a bunurilor mobile i imobile 1n $a+ul 1n $are donatorii lor
nu i=au p.strat proprietatea, a$orda frailor s. poat. avea bani nu numai pentru
lu$rurile ne$esare, dar i lu$rurile utile i avanta6oase, 1n mod spe$ial $5nd difi$ult.ile
lor ar fi fost ne!li6ate3 7$est lu$ru era posibil 1ntotdeauna prin intermediul Rpretenilor
spiritualiS, Roamenilor $u fri$a de DomnulS, RnunilorS, instituii printr=un de$ret
papal spe$ial $a i superiori ma6ori ai Ordinului, numii apoi Rnuni apostoli$iS3
)4
KO#O;"L al """=lea, @Aparte nostra, din 1) martie 1**&, 1n BullFranc ", p3 *&3
)%
>;">O; al "-=lea3 ?uo elon8ati, din *4 septembrie 1*30, 1n BullFranc ", pp3 &4=)03
*/
7$ionau de fapt mai mult 1n numele papei de$5t 1n $el al binef.$.torilor, i trebuiau
s. se preo$upe de frai 7in necessitali'us et commo)is9, in5nd $ont aadar 7rem
necessarium aut utilem9, i 1n a$elai timp s. nu ne!li6e+e difi$ult.ile lor
(7incommo)a9&
$%
.
7a $um Konoriu al """=lea a$ordase de6a misionarilor din Maro$ folosirea
banilor f.r. ni$i un intermediar, la fel a f.$ut "no$eniu al "V=lea, printr=o dero!are
e(pres. asupra ;e!ulei, a$ord5nd frailor dedi$ai $onstruirii basili$ii sf5ntului
0ran$is$ (1*%3), folosirea banilor $u $ondiia $a ori$e ofert. s. fie 7totaliter et
-i)eliteri9 folosit. 1n a$est s$op
))
3
2.) Re!:?4! !>! "34?4l#5 7,el!"%49 &@el#>4'
Desi!ur, $ontra a$estor atenu.ri a normelor ri!ide ale ;e!ulei $u privire la
s.r.$ie, nu au lipsit $riti$ile mai mult sau mai puin viva$e3 Heloii, perseverani i
$onvini susin.tori ai obli!ativit.ii Jestamentului sf5ntului 0ran$is$, i observarea
;e!ulei 1n mod literar, f.r. interpret.ri sau de$laraii (7sine 8lossa9&, vedeau 1n
a$estea din urm. o rela(are a fervoarei primitive3 Ln e$ou s=a au+it de6a la $apitolul
!eneral din >enova (1*%1) unde, $u toate $. ma6oritatea frailor, 7-ere totum
Capitolum9, ap.rau privile!iile papale, totui 9vo$ile9 en!le+e au obinut renunarea
la de$retele $u privire la primirea banilor prin intermediul 7pro$uratorilor9 sau a
Rnunilor apostoli$iS, i s. suspende $eea $e era 7laAior9 1n de$laraia ino$enian. 1n
$omparaie $u $ea !ra!orian.
)4
3
#u a $reat probleme $ererea de suspendare a $eea $e era sau putea s. devin.
abu+ 1ntre a$ei 7como)a -ratrum9. 1ns. a $reat probleme $ererea de suspendare a
pnvile!ilor $u privire la 7necessitules9 a frailor, $are au fost f.$ute Ordinului pentru
a favori+a de+voltarea sa i pentru a r.sp5ndi i a fa$e mai efi$a$e a$tivitatea pastoral.
a frailor, a$este privile!ii au fost a$ordate, $um am v.+ut mai sus, de6a de Konoriu al
""1=lea3
De fapt, aa numiii 7como)a -ratrum9, dei amintii de 7le(andru al "V=lea
)/
,
nu mai sunt amintii de >ri!ore al -=lea $are a$ord. frailor posibilitatea de a dispune
)&
Cf3 "#OC#Q"L al "V=lea, 1r)inem vestrum, din 14 noiembrie 1*4%B i ?uunlo stu)iosius (prin $are
de$retea+. numirea nunilor apostoli$i), din 14 au!ust 1*4), ambele 1n BullFranc ", pp3 400=40*, 44)=
4443
))
Cf3 "#OC#Q"L al "V=lea, 2ecret el eApe)it, din 10 iulie 1*%3, 1n BullFranc ", p3 &&&B MiscFranc
&3 (1/&3), pp3 4)=443
)4
Cf3 CC,I'JO#, 2e a)ventu Frai Minori in .n8liam, $ol3 "-, ed3 ,ittle, p3 4*3
)/
Cf3 7,-7#D;L al "V=lea, 1r)inem vestrum, din *0 februarie 1*%), 1n BullFranc "", p3 1/&3
30
de bunurile mobile f.r. s. re$ur!. la 'f3 '$aun
40
B Rpro$uratoriiS $.rora li s=au opus
at5t de mult en!le+ii 1n Capitolul din 1*%1, au fost $onfirmai, $u a$est nume sau $a i
Rprieteni ai frailorS, de $.tre #i$olae al """=lea 1n 1*)/, deoare$e erau destul de utili
i fun$ia lor nu era delo$ $ontrar. ;e!ulei2 7in nullo Re8ulae puritas in-rin8itur9
I1
.
7$eti pro$uratori pentru un oare$are timp vor fi numii de $.tre 'f3 '$aun sau
de $.tre Cardinalul prote$tor, 1ns. Martin al "V=lea 1n 1*43, $onfirm5ndu=i 1n$. odat.
sub numele de Radministratori, e$onomi, primari ai frailorS, 1i pre+int. $a fiind
numii de $.tre Ordin
4*
3 0un$ia lor, aa $um am amintit de6a, nu se mai e(tinde 7a)
commo)a -ratrum9, dar se e(tinde i la 7necessitates9 i 7utilitates9, la $are
pro$uratorii sau primarii frailor pot fa$e fa. i prin vinderea donaiilor $are au fost
f.$ute frailor2 teren, $ase, alte imobile $are nu puteau fi p.strate, 1n afar. de $a+ul 1n
$are erau lo$uine ale frailor, sau ane(ate lor, perntru folosul lor imediat i ne$esar3
7poi, ne$esit.ile pentru $are sunt prev.+ute nu sunt numai $ele RiminenteS,
dar i $ele $are $er 7tractum temporis9E Rfolosirea moderat.S este o Rfolosire de fapt
i nu de dreptS, se e(tinde la baniB bunurile mobile i imobile, pentru $are a$ea
folosire este permis., sunt proprietatea 'f3 '$aun, 1n afar. de $a+ul 1n $are ele sunt
re+ervate bunef.$.torilor, $.r.ra le este inter+is ori$um s.=i re+erve biseri$i i
$imitire
43
3
Ca i papii, la fel i ma6oritatea reli!ioilor vedeau 1n a$este privile!ii un a6utor
important 1n 1nfruntarea noilor e(i!ene de via. i de apostolat2 7a) o--wium sui
status eAecutionem9 afirma #i$olae al """=lea, $are nu a renunat la a$easta3 #=au lipsit
desi!ur abu+urile, 1ns. del.sarea de $are se temeau Heloii nu a avut lo$3 Contra
insinu.rilor unor adversari3 Kol+apfel $onsider. $. bula @Aiit, $are 1n mod substanial
repeta, pre$i+5ndu=le, de$laraiile lui >ri!ore al "-="ea i "no$eniu al "V=lea3
9nu a $au+at ni$i o minim. del.sare9
44
3
2.. E%!<e >4 3!"4=e;%*54 !le e8#l?4e4 :#"8e"%!le
?utem s. nu a$$ept.m !enero+itatea $onsideraiei de mai sus, 1ns. $ert este $.
atenu.rile pe $are le=am amintit p5n. a$um $a una dintre manifest.rile tr.irii
$onventuale, au favori+at $onsiderabil, f.$5nd posibile sau mai uoare, unele reali+.ri
40
C-. >;">O; al -=lea, ;oluntariaepaupert0i, din % noiembrie 1*)4, 1n BullFranc """3 p3 ***3
41
#"CO,7 al """=lea, @Aiit Bui seminal, din 14 au!ust 1*)/, 1n BullFranc """, pp3 40)=4 103
4*
C-. M7;J"# al "V=lea, @Aultanles in 2omino, din 14 ianuarie 1*43, 1n BullFranc """3 pp3 %01=%0*3
43
C-. I'i)em.
44
K3 KO,H7?0,, Manuale /istoriae 1r)inis -ratrum Minorum, 0reibur! 1/0/, p3 433
31
importante $are se pot numi etape ale evoluiei $onventuale ale Ordinului3 7u fost 1n
favoarea Aiseri$ii i a so$iet.ii, i putem s. le reasum.m astfel 1ntr=un s$urt $adru
lo!i$o=$ronolo!i$2
= abandonarea s$:iturilor i a lo$urilor solitare de periferie, i intrarea 1n
orae, din $e 1n $e mai mult 1n mi6lo$ul poporului (1**%)B
= $onstruirea $onventelor i biseri$ilor 1n $entrul oraelor (1*3%ss)B
= biseri$i de$larate R$onventualeS (1*%0, 1*%*)B
= $reterea obli!aiilor pastorale i asistena spiritual., predi$area,
administrarea sa$ramentelorB
= pro!res de $leri$ali+areB
= or!ani+area studiilor $onventuale, provin$iale, !enerale = ordinare sau
1n$orporate 1n universit.iB
= o formare teolo!i$. i $ultural. mai solid., i predi$area do$lrinal. mai
ampl. i efi$a$e 1n $omparaie $u $ea penitenial. de la 1n$eputul 0raternit.iiB
= misiuni populare i misiuni printre ne$retiniB
= servirea ampl. i variat. a Aiseri$ii 1n stru$tura sa ierar:i$. $u 14) de
epis$opi i ar:iepis$opi 1n se$olul al -l""=lea din 1**3, i printre ei 'f3
,udovi$ de 7n!ioB & $ardinali printre $are 'f3 AonaventuraB un pap., #i$olae
al "V=lea (1*44=1*/*), promotor al misiunilorB servirea Aiseri$ii 1n
le!islaia pontifi$al.2 7imone da 0avers:eim (1*34), >iovanni da ?ian
del Carpine (1*4%), >iovanni da ?arma (1*4/=1*%0)B 1n a$iunea $on$iliar.2
la primul Con$iliul din ,ion (1*4%) $u 7le(andru de Kales, la al ""=lea
Con$iliu de ,ion (1*)4) unde s=a remar$at 'f3 Aonaventura mai ales 1n
a$iunea e$umeni$. pentru unirea Aiseri$ilorB
= 1nv..m5nt uninersitar $are3 $u $ei doi m.iestri amintii mai sus, a $unos$ut
teolo!i, filosofi i 1nv.ai printre $are ;u!!ero Aa$one, >iovanni ?e$Uam,
?ier >iovanni Olivi, >ulielmo dCO$Uam2
= de+voltarea litur!i$. i devoional. $are au atras atenia mai ales asupra
misterelor Copil.riei i 'uferitei lui Cristos3 a 0e$ioarei M.ria i a
vieii viitoare, $u pruesepium#ORO voit de 0ran$is$, +n8erul 2omnului
pres$ris de Aonaventura, 2ies irae i Sta'at maier de Joma de Celano i
"a$opone da JodiB
= favori+area artei $are a $ondus la $onstruirea splendidelor biseri$i
fran$is$ane 1n 7ssisi, 0lorena, ?adova, Veneia, #apoli, ?alermo, 0reibur!,
3*
Aasilea, Giir+bur!, Ioln,333 unde, al.turi de $5iva artiti fran$is$ani printre
$are 0ilippo da Campello i fratele Martino, au lu$rat $ele mai mari !enii ale
pi$turii din se$olele -""" i -"V2 Cimabue, >iotto, 'imone Martini,
,oren+ettiB
= a$tivitatea $aritativo=so$ial. $are, 1n ma6oritatea $a+urilor, 1n a$ele biseri$i,
voite de popor i de $.tre autorit.ile or.eneti, din$olo de frai, aveau i
$entrul lor ideal i realB
= i, mai presus de toate, idealurile virtuilor i ale sfineniei, $are au fost
1mplinite nu de puini reli!ioi 1n mod eroi$, trebuie s. inem $ont $. primul
se$ol fran$is$an are 1) sfini (printre $are 1* martiri), *1 de feri$ii, sute de
Rferi$ii prin vo$ea poporuluiS
4%
3
Ln apostolat at5t de amplu i variat nu ar fi fost posibil da$. s=ar fi r.mas 1n
s$:ituri, sau l.s5nd=i pe urmaii lui 0ran$is$ 1n stadiul, $:iar da$. admirabil pentru
simpli$itatea i spiritualitatea sa, de 7silvestres /omines9 sau 7poenitentiales9 de
7ssisi (.nCer 1/)3 #u s=ar fi putut reali+a ni$i f.r. spiritul des$:is de adaptare la
noiile e(i!ene ale apostolatului, $:iar $u preul atenu.rii unor idealuri mai eroi$e sau
vreunei norme mai ri!ide pentru a se pre!.ti mai bine 1n vederea misiunii lor3
2.A S;?4"*%#544 e8#l?4e4 :#"8e"%!le
0ratelui lia, 1nsui adversarul s.u, 'alimbene 1i re$unotea meritul de a fi
promovat studiile teolo!i$e 1n Ordin
4&
B 'f3 7nton a f.$ut parte din $omisia $are a
obinut de la >ri!ore al "-=lea prima de$laraie asupra ;e!ulei
4)
(1*30) = aprob5nd
desi!ur de$i+iile de moderare $are au fost prospe$tate de6a 1n CapitolB 'f3
Aonaventura, opun5ndu=se abu+urilor f.$ute de Ordin 1n$. de la 1n$eputul primei sale
s$risori $ir$ulare din 1*%), 1n a$elai an, i apoi mai t5r+iu (1*&*)3 a obinut
$onfirmarea bulei 1r)inem vestrum de "no$eniu al lV=lea i atenu.rile i privile!iile
a$ordate Ordinului, $er5nd altele $5nd i se p.rea folositore i ne$esare vieii i
apostolatului frailor
44
3 7bandonarea s$:iturilor i p.irea 1n oraeB $asele i studiile
universitare $are s=au de+voltat, au fost de $.tre el apoi 1n mod 1nelept ap.rate i
4%
Fe54:4?4 <54" 8#:e! <#<#5l4 / ;"% !:e4 #!3e"4 6e 845%%e :!5e 6e>4 " ! =#;% 6e:l!5!?4 6e
B4;e54:* =e54:4?4 ;! ;=4"?4+ %#%>4 <#<#5l :5e>%4"+ <54"%5e :!5e ! %5*4% >4 4/! e64=4:!% <54" =!<%ele
l#5+ 4/! "34% >4 :#";46e5!% =e54:4?4.
4&
Cf3 '7,"MA0# D7 ?7;M73 Cronica (1*44), 1n Monumenta <crmaniae Fistorica. Scripiores, %.
XXXII+ B!""#8e5 (CDA/(C()+ <. (D..
4)
C=. CC,'JO#, 1p. cit., :#l. XIII+ <. 00.
44
Cf3 'V'", = 41r)ine )ei -rai Minori, voi3 ", Milano 1/4*, p3 /3
33
6ustifi$ate, 1mpreun. $u alte a$tivit.i apostoli$e $onse$vente 1nsuite de Ordin, le=a
presentat $a o dorin. ur!ent. a Aiseri$ii pentru $a fraii s. tr.ias$. i s. a$tive+e din
$e 1n $e mai mult 1n mi6lo$ul poporului2 7inter /omines... propter eorum
ae)i-icationem9E pe $5nd 1n $asele i biseri$ile $onventuale vedea avanta6ul unei
7maior )eLotio... or)inatior vita... o--icium )ivinum pulc/rius... novitii melius
in-ormai... stu)ium t/eolo8iae9
I"
B i de la studiile or!ani+ate 1n mod serios, p5n. la
$ele universitare, se repropunea o mai bun. 7e)i-watio -i)elium in-i)e el in mori'us9,
dat. fiind posibilitatea unei solide predi$.ri do$trinale
/0
3
#u f.r. ni$i un temei :rle ni=1 pre+int. pe 'f3 Aonaventura $a $el mai demn
repre+entant al Comunit.ii Ordinului sau al Conventualismului, s$riind2
9Aonaventura repre+int. Comunitatea 1n $ea mai frumos. i $omplet. form. a sa9
/1
3 l
$onsidera $. nu este interesul Aiseri$ii 1ntoar$erea la viaa auster. pra$ti$at. de
Minori 1n Valea de 'poleto, i mai mult, $onsidera pro!resul Ordinului $a naturaN i
ne$esar, favori+5ndu=13 Aonaventura voia totui, i a$easta $u fermitate, $a spiritul
0ondatorului s. 1nsufleeas$. s$:imbarea de dis$iplin. pe $are au impus=o diferitele
$ir$umstane
/*
3
2.0 N#4 eE4ge"?e: C#3"4%!%e >4 S<454%!l4
Comunitatea Ordinului $ontinua de+voltarea sa $onventual. 1n Radapt.rile
ne$esareS3 (i!enelor studiului i a$tivit.ii pastorale, misionare, $aritativo=so$iale, li
s=au mai ad.u!at 1n se$olele -"V i -V alte e(i!ene le!ate de evenimentele
parti$ulare $are de altfel au fost i $au+ele prin$ipale ale $ri+ei !enerale $are a lovit
Aiseri$a i so$ietatea 1n a$ea perioad.2 re+idena fran$e+. sau avi!none+. a ?apilor
(130%=13)))B r.+boiul fran$o=en!le+ de 100 de ani (1340=143))B $iuma nea!r. (1344=
134/) i marea s$:ism. a O$$identului (13)4=141))B alte r.+boaie $are au n.p.stuit
asupra 7n!liei, "mperiului, 'tatelor italiene i 1nsui asupra 'tatului pontifi$alB spiritul
re1nnoitor i inovator al Lmanismului i al ;enateriiB sl.birea, dei moderat., a
idealurilor vieii reli!ioase3 Desi!ur 1naintea a$estor noi realit.i s=au impus i alte
atenu.ri $are, $a i 1n tre$ut, au venit 1n a6utorul frailor, dei n=au lipsit ni$i abu+urile3
4/
Cf3 AO#7V#JL;7, @pist. ", n3 *B 2eterminationes, p3 ", prol3B E3 %B p3 "", E3 1%B @pisr. 2e H
Buaest.6 1pera omnia V""", pp3 333, 33%, 33), 340, 3&), 4&/3
/0
C-. K3 KO,H7?0I,, 1p.cit., pp3 30=3 13
/1
03 K;,, 2ie SpiritualeS 1n .=T<M. 3 (144)), pp3 %/1 =%/*3
/*
Cf3 I'i)cm.
34
'e$olul al -lV=lea se des$:ide $u o nou. de$laraie asupra ;e!ulei, i anume
a$eea a lui Clement al V=lea3 prin bula @Aivi )e Cara)iso
"H
, promul!at. la 1n$:eierea
Con$iliului de Vienne pe & mai 131*3 7$east. de$laraie $onfirm. s.r.$ia absolut. $u
e($luderea ori$.rei propriet.i private sau $omuneB a$east. proprietate, pentru toate
bunurile, r.m5ne 1n m5inile 'f3 '$aun sau a donatorilorB frailor le este a$ordat. doar
simpla folosire )e -apt. 'unt amintii i prietenii spirituali sau nunii pentru folosirea
banilor inter+is. frailor, i apare pentru prima dat. 1ntr=un do$ument papal e(presia
Rfolosirea s.r.$.$ioas. a lu$rurilorS, 1ns. nu 1n sensul voit de $.tre R'piritualiS, $are
voiau s. spun. 7usus arctus et -enuis9, folosirea ri!id. i limitat. a tuturor lu$rurilor,
dar 1n sensul dat de Comunitate $are p.stra 7pauper usus9 sau 7.arctus usus9
lu$rurilor prev.+ute de ;e!ul., i urma 7usus mo)eratus et temperantiae9, amintit
de6a 1ntr=un mod mai !eneri$ de #i$olae al """=lea, pentru toate lu$rurile3
Lrmea+. apoi anumite referine la abu+urile detestate de R'piritualiS 1n
Comunitate3 ,a r5ndul ei Comunitatea, respin!5nd a$u+ele e(a!erate i !enerali+ate,
re$unotea pre+ena unor $onvente i a unor reli!ioi pe $are Ordinul i=a luat 1n vedere
de mai multe ori 1n statutele i do$umentele sale punitive3 7$estora se adresea+. i
?apa, restr5n!5nd i el a$u+aiile i $onsider5nd ne!li6area s.r.$iei 1n elementele sale
!raduale
/4
3
O nou. atenuare a f.$ut=o Clement al V=lea2 a$eea $u privire la problema
:ambarelor i a be$iurilor3 ?apa s$rie $. nu i se pare $. 0ran$is$ ar fi a$$eptat aa
$eva, totui el a$$ept. $u $ondiia s. fie f.$ute 7non eA timore levi... se) eA iam
eApertis9, dup. $e au e(perimentat 1ntr=adev.r $. nu este o alt. $ale de a 1nfrunta
ne$esit.ile frailor
/%
3 Desi!ur fraii au evo$at deseori a$est privile!iu 1n timpul
evenimentelor politi$o=reli!ioase=militare triste amintite mai susB va fi evo$at i de
$.tre su$$esorul lui Clement al V=lea, "oan al --""=lea, pentru a e(tinde a$ea 6ude$at.
de stadiu de ne$esitate, ministrului !eneral pentru 1ntre! Ordinul, pre$i+5nd 1n a$elai
timp $. $ei $are se abin de la a$estea nu puteau s. spun.2 7suae Re8ulae
tras8ressores9
"%
.
<n a$eeai bul. ?apa 1i re$:eam. $u asprime pe 'pirituali la as$ultare, 7su'
eAcommunication+s poena9, nu numai pentru :ainele lor 7curtos, strictos, inusitatos,
et s8uali)os9 deformate 1n $omparaie $u $ele ale Comunit.ii Ordinului, dar i pentru
/3
Cf3 BullFranc V, pp3 4*=4%3
/4
Cf3 De asemenea LA;J"#O, Sanctitas vestra, 1n .lT<M. 3 (144)), pp3 %1=4/B K3 Koi3H7?Ki, 1p. cit. p3 %13
printre altele afirm.2 7U'ertinum tri'uen)o toi 1r)ini vitia sin8ulonKm miusle a8ere9.
/%
C-. BullFranc V, p3443
/&
"O7# al --""=lea, ?uorum)am eAi8it, din 1) o$tombrie 131), 1n BullFranc V, p3 1303
3%
viaa lor, a $.rei austeritate i s.r.$ie, le!at. de observarea literar. a ;e!ulei i a
Jestamentului 'f3 0ran$is$3 era $ompromis. de fanatism = 7-analicum -urarem9 s$ria
Kol+apfel
/)
= $u $are se opuneau vieii mai moderate, dar i operative a Ordinului, i
se opuneau i diferitelor de$laraii pontifi$ale $are au f.$ut posibil.2 7.1r)ini
)e-ra/ene9, notea+. ?apa, 7unionem scin)ens9, 7recta isparum )eclarationem ver'a
convertens in )evium..., sui, accommo)ans sensi'us9. 7poi ad.u!.2 =,^ori$e reli!ie
(Ordin) dispare da$. se sustra!e as$ultarea plin. de merite a supuilor3 Mare este
s.r.$ia, mai mare este $astitatea, 1ns. as$ultarea este un bine suprem3 ?rima de fapt
st.p5nete bunurile, a doua trupul, a treia mintea i spiritulS
/4
3
Ma6oritatea 'pirirualilor s=au supusB alii au fost $ondamnaiB iar alii s=au
supus as$ult.rii Ordinului, fond5nd un nou Ordin $u superiori proprii p5n. la ministru
!eneral $u idealurile de austeritate i observan. de6a $unos$ute3
;evoltarea lor des$:is. $ontra Aiseri$ii i a Ordinului a fost pedepsit. aspru,
fiind suspendai 1mpreun. $u Fraticelli, 1ntre $are s=au refu!iat i $u $are au fost
$onfundai dup. $ondamnare = 7a' @cclesia 2eipenitus a'olemus9
""
E s=a $omandat s.
se pro$ede+e $ontra lor i pe $ale $ivil. $a i2 7vir os pesti-er os et seminatores
errorum9. >reeli $are 1n mod !eneri$ au fost e(primate de6a 1n ?uorum)am eAi8it i
Sancta Romana, 1ns. au fost pre+entate 1n mod e(pli$it 1n <loriosam @cclesiam
1!!
$are a semnat $ondamnarea definitiv. a 'piritualilor i a Fraticelli#lor. ?rintre erorile
1n $are au $.+ut a$eti frai putem numi2 erori de spirit ioa$:imit, de inspiraie
donatist., erori din ambientul valde+, mai ales de tip 9spiritual92 7pestilentissimas
novitates9 $are prevedeau s. a$ione+e 7contra istorum insaniem Buasi contra
pu'licam pestem, @cciesiae Romanae re'elles, perver,i )o8matis asserlorea9
1!1
.
Dimpotriv. Ordinul, pe $are 'piritualii i Fraticelli 1l a$u+au de 7)e
tras8ressione Re8ulae9 pentru viaa sa moderat. dup. de$laraiile pontifi$ale, era
l.udat de "oan al --""=lea $a i 7-i)e clarus, caritate pro-ussus, /umilitate placi)us,
o'e)itione )evotus9, pentru do$trina i e(emplul admirabil, de mare a6utor Aiseri$ii
10*
3
'ubstana esenial. a afirmaiilor elo!iatoare de mai sus este destul de $lar. i real.,
adi$.2 pe de o parte, $:iar da$. s=au $onstatat i anumite abu+uri i o via. mai puin
ri!id., se slu6ea pe deplin Aiseri$a i so$ietateaB pe de alt. parte, $:iar da$. $u o via.
/)
K3 KO,H7?0,, 1p. cit, pp3 %4=%/3
/4
C-. "O7# al --""=lea, ?uorum)am..., op3 $it, pp3 1*4, 1303
//
"A"D, Sancta Romana, din 30 de$embrie 13 1), 1n BuliFranc V, p3 13%3
100
"A"D, <loriosam @cclesiam, din *3 ianuarie 1314, 1n BulIFrancpp. 13)=14*3
101
I'i)em.
10*
I'i)em.
3&
mai auster. i $u idealuri $are puteau a6un!e s. fie mai eroi$e, se $riti$a i se
r.+3vr.t$au 1mpotriva Ordinului i a Aiseri$ii uit5ndu=se de as$ultarea $are era
7'onum maAimum9, $um afirmase "oan al --""=lea, i $. 0ran$is$ 1n ;e!ula sa a voit
$a fraii s.i s. fie2 7semper su')iti ci su'ieci Sanctue Romanuc @cclcsiae9 (R' -"")3
2.- C#3"4%!%e! >4 ;*5*:4! !$;#l%*
Jrebuie s. se in. $ont $. i Ordinul pe $are "oan al --""=lea 1=a definit
7/umilitate placi)us9, 7o'e)itione )evotus9, s=a resimit $5nd ?apa a pus 1n dubiu
s.r.$ia absolut. al lui Cristos i a 7postolilor, pe $are se ba+a s.r.$ia absolut. a
;e!ulei fran$is$ane3 1n a$east. s.r.$ie, Comunitatea Ordinului, $a i 'piritualii,
vedeau perfe$iunea reli!ioas.3 'e poate 1nele!e astfel rea$ia $u $are la Capitolul
>eneral de la ?eru!ia (4=) iunie 13**) se pretindea s. se de$id. 1n favoarea ma(imei
fran$is$ane, mai presus de voina ?apei i a Comisiei de teolo!i numit. de el
103
3
7 fost o rea$ie in$onsiderabil., su!erat. de doi $ardinali ai Ordinului Vidai du
0our i Aertrad de la Jour, la $are "oan al --""=lea nu a 1nt5r+iat s. r.spund.,
1mpreun. $u Comisia sa, a $ondamnat, $a2 Reronat. i ereti$., opun5ndu=se 'fintei
'$ripturi, afirmaia st.ruitoare (1n$.p.5nat.) pre$um $. Cristos i 7postoli nu
posedau nimi$ ni$i 1n privat ni$i 1n $omunS
104
3 7tr.!5nd atenia aupra unei vi+iuni
mai realisti$e a s.r.$iei, i redimension5nd afirmaia perfe$iunii reli!ioase $are era
v.+ut. 1n s.r.$ia absolut. a ;e!ulei fran$is$ane, a tentat unirea Ordinului Minoriti$ la
toate $elelalte Ordine Mendi$ante, s$utindu=1 astfel de de$laraiile i privile!iile prin
$are bunurile mobile i imobile $are i=au fost a$ordate sau donate deveneau
proprietatea 'f3 '$aun, administrate, $a de e(emplu banii pomenilor sau eventualelor
v5n+.ri sau s$:imburi, de ?ro$uratori sau ?rimari apostoli$i, i ei desfiinai a$um
10%
3
#=au lipsit reinerile2 ambele de$i+ii erau $u privire la bunurile a$ordate sau
donate OrdinuluiB apoi prima, a$eea de a retra!e proprietatea 'f3 '$aun asupra
bunurilor, f.$ea e($epie pentru biseri$i, $onvente i ane(eB pe $5nd a doua, a$eea $u
privire la abolirea ?ro$uratorilor i a ?rimarilor apostoli$i i administraia lor, nu
e($ludea posibilitatea Rli$enelor spe$ialeS
10&
B 1ns. a$este e($epii erau minime 1n faa
drasti$it5ii m.surii le!islative papale
10)
3
103
Cf3 K3 KO,H7?0,, 1p. cir, pp3 %/=&03
104
"O7# al --""=lea, Cum inter mmnullos, din 13 noiembrie 13*3, 1n BuIlFranc V, pp3 *%&=*%/3
10%
C-. ";"D, .) con)itorem canonum, din 4 de$embrie 13**, 1n BuIlFranc V, pp3 *4%=*4&3
10&
Cf3 l'i)em.
10)
Cf3 K3 KO,H7?0,, 1p. cit, p3 &3B 3 G7>#;, Fistoria Constilutionem 8encralium 1r)inis
Fratrum Minorum, ;oma 1/%4, p3 303
3)
?rin a$easta $.dea a$el re!im de s.r.$ie $u $are >ri!ore al ,-=lea, lono$eniu
al "V=lea, #i$olae al """=lea3 Martin al "V=Fea i Clement al V=lea au fa$ilitat
observarea pres$rierilor ;e!ulei sf5ntului 0ran$is$2 Rs. nu=i 1nsueas$. nimi$S i Rs.
nu primeas$. bani sub ni$i o form.S (R' "V, &)B Ordinul, nu mai avea doar simpla
folosin. )e -apt a bunurilor, dar, $el puin )e iure, proprietar i administrator mai
dire$t3 Ve$:iul sistem era pre+entat $a o 7simulatio&&, $:iar $a o 7perversa simulatio9,
1n $are Rnu folosirea lu$rurile de $.tre frai trebuia s. se spun. simpl., dar st.p5nirea
'f3 '$aunS, Rst.p5nire verbal., nepl.$ut., 1mpov.r.toareS pentru $:estiunile i
$erturile pe $are le st5rneteB nefolositoare 1ns.i frailor, 1n $eea $e privete stadiul lor
de perfe$iune, pentru $. din lipsa amintit. de proprietate, $u $are Minoriii se
m5ndreau $u o s.r.$ie mai 1nalt. 1n $omparaie $u $elelalte Ordine Mendi$ante $are
posed. 1n $omun, nu re+ult. $. sunt mai s.ra$i2 deoare$e Rperfe$iunea vieii
$retineti $onst. 1n mod prin$ipal i esenial 1n $aritateS, mai mult de$5t 1n s.r.$ie
104
3
Jrebuie s. ad.u!.m la a$est pun$t rea$iile, de 1neles pe de=o parte, 1ns. pe de
alt. parte e($esive i ne6ustifi$abile, de $are s=au f.$ut repre+entani ma6ori 1ns.i
responsabilii Ordinului2 ministrul !eneral Mi$:ele da Cesena i pro$uratorul
Aona!ra+ia da Aer!amo prin aderarea deplorabil. la ,udovi$ Aavare+ul, 1mp.rt.ind
1ntr=un oare$are mod a$u+ele $ontra ?apei i prin urmare depunerea sa i e(altarea
antipapei #i$olae al V=leaB insistena lui "oan al --""=lea 1n ap.rarea de$i+iilor sale i
duritatea 1n a $ondamna 7-a'ricatores men)aciorum9 i $ei 7)uo v@G neBuam96
Mi$:ele da Cesena i Aona!ra+ia da Aer!amo3 7ta$urile aspre f.$ute Ordinului, dup.
supunerea sa, de $.tre e( 'pirituali sau Fraticelli, sunt de 1neles 1ntr=o $lim.
asem.n.toare, deoare$e dat. fiind apoi i alipirea 1ntre!ului Ordin la prin$ipiul
s.r.$iei absolute, nu era posibil. luarea 1n $onsideraie a unei propuneri $u privire la
proprietatea 1n $omun
10/
3
'=au $omis desi!ur erori !rave de $.tre autorit.ile supreme ale Ordinului 1ntre
ani 13**=13*4, $:iar da$. 1n ap.rarea unui ideal nobilB 1ns. supuii, 1n totalitatea lor
peste 30 de mii 1n diferite re!iuni ale $retin.t.ii i 1n misiuni, au r.mas $redin$ioi
Aiseri$ii i ?apatului, i de6a la Capitolul !eneral din ,ion (13*%), fiind 1n$. la
104
Cf3 .)con)itorem..., 1n BulIFranc V, p3 *4%, de asemenea pp3 *3&=*3) i *43=*443
10/
<n a$east. privin. sunt de $onsultat2 "O7# al --""=lea, ?uia Buorum)am, din 10 noiembrie 13*4B
2v)um a) no,tri, din & iunie 13*4B ?uia vir repro'us, din 1& noiembrie 13*/2 toate 1n BulIFranc V,
pp3 *)1=*40, 34&=34/, 404=40/B $u privire la noile $ondamn.ri2 BulIFranc V, pp3 *)/, 34), 404B
7ntipapa i Minorii2 BulIFranc V, pp3 344, 3%3=3%4B Aona!ra+ia i Cesenul2 BulIFranc V, pp3 *3)=
*4&, nt3 %B 34&=34/B de asemenea .nalFranc "", p3 13%B K3 KO,H7?0,, 1p. cit., pp3 %4=)1B F3
MOOIM7#, . FistorL o-l/e Franciscan 1r)er-rom ils oriUins to t/e Lear 151), O(ford 1/&4, pp3
313=3*%3
34
$ondu$erea Ordinului Mi$:ele da Cesena, desf.im.torii ?apei "oan au fost $onvo$ai
s. se $larifi$e2 7cum )e'itis reveren*ia el so'rietate9
11!
.
2.1 E8#l?44 "#4 >4 6e=4"4%48e : <54845e l! ;*5*:4e
Dup. $ontroversa aspr. asupra s.r.$iei, fraii, 1n linie de prin$ipiu, au r.mas
$redin$ioi pres$rierilor ;e!uleiB astfel liberai, pentru bunurile viitoare, de instituia
propriet.ii 'f3 '$aun i de administratorii sau ?rimarii apostoli$i, au re$urs la
?rimarii Clariselor_i la Rli$enele spe$ialeS prev.+ute3 "n linia )e -apt 1ns., nu au lipsit
o$a+iile 1n $are s=au folosit de privile!iile a$ordate de "oan al --""=lea (influena
$.ruia asupra Constituiilor Ordinului nu a 1nt5r+iat s. se fa$. simit., $ontribuind la
formarea unei noi mentalit.i 1n favoarea unei noi atitudini $u privire la s.r.$ie)3
Constituiile de la ,ion (13*%) 1nre!istrea+. anumite privile!ii invit5nd fraii s. le
respe$te
111
B $ele de la ?erpi!nano (1331) re$onfirm. proprietatea personal., 1ns. nu
spun nimi$ asupra propriet.ii 1n $omun
11*
B Constituiile Aenedi$tine ale
Cister$en+ianului Aenedi$t al -ll=lea (133&) par a fi mai adaptate $.lu!.rilor destul de
avui de $5t s.ra$ilor Minorii
113
3
De ai$i 1n$epe s. 1nainte+e prin$ipiul enunat, $u >ri!ore al "-=lea, de "oan al
--""=lea2 R7 poseda $5te $eva 1n $omun nu este o abatere de la 1nalta s.r.$ieS3 De
fapt fie 0raii Minori $a i 0raii ?redi$atori ($ei din urm. Rposed5nd $5te$eva 1n
$omunS), sunt numii de $.tre ?apa >ri!ore2 RLrmaii 1naltei s.r.$ii a lui CristosS
114
3
Ln asemenea raionament, $:iar da$. limitat numai la bunurile mobile,
ap.ruse 1ntre Minorii de6a din 1*30 prin bula amintit. ?uo elon8atiE reapare a$um
dup. un se$ol, 1ns. desi!ur mult mai de$isivB este de a6uns s. privim la atenu.rile
f.$ute $u privire la s.r.$ie de diferitele de$laraii pontifi$ale i 1n mod spe$ial de "oan
al --""=lea, de pra$ti$a i Constituiile Ordinului3 Va trebui totui s. trea$. mai bine
de dou. se$ole p5n. $e va fi primit definitiv de una dintre 0amiliile fran$is$ane, $ea
Conventunlfi, 1naintea noilor $ir$umstane i su!estiilor Aiseri$ii, $are dorea o mai
mare uniformitate 1ntre Ordinele reli!ioase, 1n Con$iliul Jridentin, 3 de$embrie 1%&33
110
Const. =u8)unenses, V"", 1&, 1n .rc/FrancFist 4 (1/11), p3 %333
111
I'i)em.
11*
Constituia )e la Cerpi8nana, 1n .rc/FrancFist (1/0/), p3 41)3
113
Constituiile lui Bene)ict VII, 1n .rc/FrancFist 30 (1/3)), pp3 33*=34&B de asemenea #3
>,7''A;>;, C/ronica, 1n .nalFranc "", p3 1&&B i 3 G7>#;, Fistoria Const. 333, op3 $it3, pp3
%3=%&3
114
"O7# al --""=lea, ?uia Buorum)am, din 10 noiembrie 13*4, 1n BullFranc V, p3 *)%3
3/
<ntre timp au fost $erui din nou i obinui de la Aonifa$iu al "-=lea
7dministratorii sau ?rimarii apostoli$i pe 1& februarie 13/%
11%
B a$etia au fost
$onfirmai de Martin al V=lea $are a revo$at $u privire la ei .) con)itorem canonum
pe 1 noiembrie 14*4
11&
3 7$elai ?ap.3 pe *4 iulie 14303 i=a dispensat pe Conventuali
de unele $lau+e restri$tive $u privire la s.r.$ie la $are s=au an!a6at prin Constituiile
Martiniane de la 7ssisi
11)
B dup. mai puin de o lun.3 pe *3 au!ust 1430, revo$5nd .)
con)itorem i pentru $eea $e privea proprietatea bunurilor, a$orda din nou 'f3 '$aun
proprietatea lor $u administraia ?ro$uratorilor sau a ?rimarilor apostoli$i, i $onfirma
folosirea a$estora de $.tre frai3 O proprietate mai e(tins. reiese din $ea prev.+ut. 1n
.) siatum 1r)inis6 avem astfel o folosin. mai ampl., $uprin+5nd nu numai bunurile
mobile i imobile ale de$laraiilor pontifi$ale pre$edente (1n $are spre e(emplu
imobilele erau limitate biseri$ilor, $onventelor sau terenutilor ane(ate), dar $:iar i
propriet.i i fonduri neane(ate veniturilor anuale, diferite roade i proveniene
obinute sau de obinut prin donaie, moteniri, alte titluri
114
3
Lnele dintre a$este folosine au fost ar!umentate de6a de Clement al V=lea 1n
@Aivi )e Cara)isoE 1n timpul $ri+ei !enerale din se$olul al -lV=lea i dup. de$i+iile lui
"oan al --""=lea erau destul de r.sp5ndite, aa $. .) statum 1r)inis nu mai fa$e noi
$on$esii $u privire la ele, 1ns. $odifi$a i 6ustifi$a un stadiu de fapt pre$edent3 7adar
este e(a!erat s. se vorbeas$. despre a$east. bul. $a i 7Ma8na c/arta9 a
Conventualilor sau a Conventualismului
11/
, $are, aa $um s=a v.+ut, are ori!ini mult
mai 1ndep.rtate2 90raii Minori Conventuali sunt 1n mod istori$, $ontinuitatea a$iunii
RComunit.iiS or!ani+ate de 'f3 Aonaventura9
1*0
3
Fustifi$area papal. i a a$estor ultime atenu.ri $u privire la s.r.$ie este a$eea
pe $are o $unoatem de6a2 e(i!ene mereu noi de via. i de apostolat, a6ut5nd de$i, pe
frai Rpentru $a s. se poat. dedi$a mai intens ministerului sa$ruS i Rpentru $a s. fie
!ratifi$ai de su$$ese mai 1nfloritoareS2 7ut )ivinis o'seBuiis intensius vacare possint9
i 7ui prosperiori'us in posterum successi'us 8ratulentur9
11
.
11%
Cf3 AO#l07CiL al "-=lea, ;estrae sacrae, 1n BuIlFranc V""3 p3 4%3
11&
Cf3 M7;J"# al V=lea, .ma'iles-ructus, 1n BuIlFranc V"", p3 )1*3
11)
Cf3 "A"D, Cervi8ilis more, 1n BullFranc V""3 p3 )343
114
Cf3 "A"D, .) statum 1r)inis, 1n BuIlFranc V"", p3 )3/3
11/
Cf3 K3 KO,H7?0,, 1p. cil, p3 101B ?3 'V'", =;r)ine..., op3 $it3, p3 %3B D3 C;'l, S. Francesco e
i suoi 1r)ini, 0iren+e 1/%%, p3 1133
1*0
=es Freres Mineurs Conventueles sont FistoriBuement, la continuite )e l 4ancienne 7Comunaute9
or8anise par st Bonaventure", 1n Cat/ol M (1/%&) p3 1&103
1*1
M7;J"# al V=lea, 1n BuIlFranc V"", pp3 )3), )3/3
40
Martin al V=lea (1430) a f.$ut astfel s. r.sune din nou 7l0u)a'ile opus9 de6a amintit
de Konoriu al """=lea (1**&), i 7o--iciorum sui status eAecutionem9 al lui #i$olae al
"""=lea (1*)/)B la fel i u!en al V=lea (143*) i 'i(t al FV=lea (14)*), $onfirm5nd
privile!iile martiniane, au f.$ut s. r.sune din nou motivaii2 primul s$riind $. a$ea
s.r.$ie atenuat. nu 1mpiedi$a frailor 7auamplurima -ruciuosa ac utila9
1
, iar al
doilea, de6a ministru !eneral al Ordinului, revel5nd $. a$easta na ar fi putut s. du$.
1nainte diferitele a$tivit.i apostoli$e i de studiu la $are a aderat $u at5ta +el3 nu s=ar fi
putut 1n!ri6i $um se $uvine ni$i de biseri$ile sale splendide, $entre de spiritualitate i
de art., 7eA incerta men)icitate et minutis elemosinii9
1H
7$eleai motive apostoli$e i $ulturale se sub1nele! pentru reali+area
uniformali+.rii 0amiliei Conventuale i a tuturor $elorlalte Ordine reli!ioase la
Con$i1iul Jridentin (3 de$embrie 1%&3), $5nd a primit proprietatea 1n $omun
1*4
$are a
1nsemnat ultima sa de+voltare din pun$t de vedere al atenu.rilor $u privire la s.r.$ie
$are era mereu le!at. de apostolatul mai amplu i de binele Aiseri$ii i al so$iet.ii3
2.C C#"8e"%!l44 >4 O$;e58!"?44
#e1nele!erile $are au 1n$eput de6a 1n se$olul al -l""=lea i au $ontinuat 1n
se$olul al -lV=lea de $.tre Heloi (Welanti& i 'pirituali, s=au reluat $u naterea (13&4)
i afirmarea Observanei (141%), $are prin 1ntoar$erea la s$:ituri, ne!li6area studiilor
$onsiderate peri$uloase pentru simpli$itatea fran$is$an., prin respin!erea demnit.ilor
e$le+iasti$e, printr=un mod divers de a se 1mbr.$a i 1n$.la, reluau unele din po+iiile
mai dis$utate ale Heloilor i 'piritualilor, $:iar reali+5nd 1n prima perioad. $ele mai
1nalte instane de spiritualitate i $ele mai austere idealuri de s.r.$ie3
;ealismul a f.$ut s. $ad. $eea $e era mar!inal sau ne$orespun+.tor
e(i!enelor apostolatului pe $are voia s.=1 de+volte i Observana3 '=a reali+at astfel
i=n s5nul Observanei un pro$es de adaptare i evoluie3 7 fost de altfel un pro$es
raional de $onventuali+are, $.ruia n=au r.mas str.ini reli!ioii de formare
$onventual. printre $are 'f3 Aernardin de 'iena i feri$itul 7lberto da 'arteano $are,
1mpreun. $u 'f3 "oan de Capestrano i 'f3 >ia$omo della Mar$a, au 1nsemnat
afirmarea deplin. a Observanei 1n slu6irea Aiseri$ii i a so$iet.ii3 ?rimei perioade de
$ir$a % de$enii mai umile, mai modeste, mai austere i retrase, 1ns. nu at5t de a$tive i
efi$a$e, i=a urmat o alt. perioad. ri!id., dar mai des$:is. adapt.rilor raionale, mai
1**
L># al "V=lea, Movet nos, din *4 aprilie 143*, 1n BullFranc ns3 "3 p3 3%3
1*3
'"-J al "V=lea, 2um-ructus u'eres, din *4 februarie 14)*, 1n BullFranc ns3 111, p3 &&3
1*4
Cf3 CO#C"LL, J;"D#J"#, 'es3 --V2 2e Re8ulari'us, $ap3 32 .cta "-, p3 10403
41
dens. 1n a$tivitate i virtui le!ate de a$tivit.ile apostoli$e ale R$oloanelor
ObservaneiS amintite mai sus3
#e1nele!erile i $onfli$tele $u Comunitatea Ordinului sau Conventualii nu au
luat sf5rit, i ve$:ile pl5n!eri au reap.rut 1n 7Buaerimoniae9 pre+entate la
Liniversitatea din ?aris (1410) i la Con$iliul de Costan+a (141%NB au fost apoi
adunate 1n .visamenta de Mi$:eli del ?adovano (14%%) i 1n Solutiones a lui Aru!man
(14&0)3 ,a ?aris Observana nu a f.$ut alt$eva de$5t s. repete a$u+ele pe $are
'piritualii, prin Lbertino da Casale, l$=au pre+entai la Con$iliul din Vienne $u un
se$ol 1nainte3 O repetiie literar., apoi $5teva nout.i, demonstra+. mai de!rab. un +el
e(a!erat2 7silen*ium -rNn8ere nun )u'itant6 )e inclinationi'us et aliis cerimoniis ni/il
vel saltem mo)icum curant9
15
.
Mai apar a$u+e pline de +el adunate de teolo!ul i umanistul $onventual, 1ns.
delo$ afe$tuos $u $onfraii s.i, 0ran$es$o Mi$:eli del ?adovano da 0iren+e2
Observanii spuneau $. nu puteau tr.i $u Conventualii pentru $. 1n $onventele lor se
primeau pomeni 1n bani2 $onventele i fraii deveneau astfel 7proprietarii9 i reli!ioii
tr.iau 7continuo in peceato mortali9
1%
.
7poi 1n 14&0 Observantul Aru!man, e( Conventual, re+uma 7/iAiorem
amatores9 al lui Lbertino da Casale, $u o formul. mai puin drasti$., 7laKae viae
-ratres9, 1ns. esenialul era a$elai, din moment $e invita pe noii s.i $onfrai s. se
fereas. de Conventuali i de $asele lor, numite 7)e )e-ormatione9 i de violen., 1n
afar. de $a+ul $. vreunul vrea s. devin. 7martLr aut apostat aut )issolutus9
1$
.
videna a$estor noi e(a!er.ri i !enerali+.ri reiese din faptul $. a$ele $ase
$onventuale sunt ae+ate 7in in-initis locis9, pe $5nd vreo 7incarceratio9 sau
7ver'eratio9, pe atun$i destul de $omune 1n so$ietatea $ivil. i reli!ioas., sunt
amintite 1n dou. $onvente din mi$a Custodie de Arabante3 ?e de alt. parte 'f3
Aernardin de 'iena $are a fost deseori oaspetele $aselor $onventuale la 'iena,
0lorena, Aolo!na, ?adova, 7Euila unde a i murit printre Conventuali (1444), nu a
devenit ni$i martir i ni$i desfr5nat3
#=au lipsit desi!ur abu+urile, unele $:iar !rave2 ne!li6area vieii de $omunitate
i afirmarea vieii privateB folosirea dire$t. i f.r. dis$reie a bunurilor i a banilorB
1*%
7$este te+e au fost $onfruntate de O,">; 1n .rc/FrancFist /(1/1&), pp3 *)=34, 403
1*&
M"CK," D, ?7DOV7#O D7 0";#H, .)OXisamenta, ed3 ;3 ?ratesi, 1n .rc/FrancFist 44
(1/%%), pp3 113, 11&3
1*)
A;L>M7#, Solutiones, ed3 03 73 K3 Van Den Komber!, 1n .rc/FrancFist &4 (1/)1), pp3 34/, 3%1,
3%*, 3%&3
4*
$.utarea fun$iilor i demnit.ii eAtra 1r)inemE e(a!erarea a$ord.rilor de !raii i
privile!ii superiorilor i maetrilor $u aso$iai i servitoriB del.sarea voturilor prin
nesupunere i superfi$ialitateB 1ns. ar fi in6ust s. se atribuie 1ntre!ului Ordin de 30 000
de reli!ioi abu+urile unei minorit.iB de asemenea n=ar fi $ore$t s. se $onsidere abu+
privile!iile sau dispensele, $:iar da$. dis$utabile 1ns. le!itime, deoare$e au fost
a$ordate de $.tre ?api3 Ceea $e r.m5ne valid, lu5nd 1n $onsideraie i $lima i
ambientul 1n $are a$ele abu+uri, adev.rate sau presupuse, se maturi+ea+. 1n Ordinul
0ran$is$an, $a i 1n $elelalte Ordine reli!ioase, $onstituind $ri+a !eneral. $are a lovit
Aiseri$a i so$ietatea 1n se$olele -"V i -V3
'e$olele amintite mai sus de $ri+. i abu+, sunt 1ns., 1n a$elai timp se$ole de
o mare vitalitate i importante reali+.ri mai ales 1n $5mpul misionar, pastoral, ierar:i$,
tiinifi$, $aritativo=so$ial, $u apostoli 1nsemnai i p.stori de suflete, sfini i oameni
de $aritate, m.iestri de via. i do$trin., promotori de $ultur. i art.3 'unt i ei le!ai,
$a i reali+.rile lor, de evoluia $onventual.3 7i$i ar fi de a6uns $5teva nume pentru a
$ompleta $ele spuse de6a $u privire la se$olul al -l""=lea (ve+i *34), i pentru a
$on$reti+a $ele spuse asupra pro$esului de evoluie $onventual. 1n se$olele -"V i
-V3 1n a$este se$ole, numai 0amilia Conventual., num.ra 30 = 3% 000 de reli!ioi, 34
de ?rovin$ii, ) Vi$ariate, **& de Custodi, 1 %00 de $onvente r.sp5ndite
pretutindeni
1*4
3
;elevant este num.rul lo$urilor de misiune ale 7fri$ii i ale 7siei unde, 1n
C:ina, a$tivitatea misionar. 1n$eput. de6a de >iovanni da Monte$orvino (1*4/
X13*4) a fost $ontinuat. de feri$itul Odori$o da ?ordenone (X1331) i >iovanni de
Mari!nolli (X13%/), pe $5nd feri$itul >entile da Mateli$a (X1340) evan!:eli+a ?ersiaB
sfinii #i$olae Javeli$ i ali trei $onfrai erau martiri+ai 1n Qara 'f5nt. (13/1)2 !ama
misiunilor fran$is$ane3 Custodia $.ruia a r.mas 1n m5na $onventualilor p5n. 1n 1434=
143/
1*/
3 ?ro!rese noi primes$ misiunile 1n Orientul european, rus i lituan $u
instituirea (de $.tre Ordinul ?redi$atorilor i Ordinul Minoriilor) 0railor ?ele!rinani
pentru dra!ostea lui Cristos ($ir$a 1300=14*%)
130
B apoi se des$:id noi $.i de
evan!:eli+are prin des$operirea noii lumi de $.tre europeni (14/*), nu f.r. $ontribuia
1*4
Cf3 ,3 Dl 0O#HO, Ser ies, p3 &4=&/3
1*/
Cf3 >3 >O,LAOV1C, Bi'i. :erra Santa e 1riente Francescano, voi3 ", pp3 1/0=*13B voi3 "", pp3 "31=
140Bvol3 """, pp3 4&=/&B voi3 "V, pp3 *%)=30/B voi3 V, pp3 *4*=*/)B de asemenea >3 ODO7;D",
Custo)ia )i :erra Santa, 1n MiscFranc 43 (1/43), pp3 *14=*%&3
130
C-. MO;J";, Fist. )es Ma+tres6 Freres Cere8rinants, voi3 """, pp3 *)=40, 44*=444, &)4=&41B K3
KO,H7?0l=, 1p. $@)3, p3 *1&=*1)3
43
fran$is$anilor >iovanni ?ere+ i 7ntonio di Mar$:ena, de formare $onventual. la =a
Ra'i)a, unde au fost $onsolatorii i susin.torii lui Colombo
131
3
7l.turi de apostolatul misionar $ontinua s. se de+volte i apostolatul pastoral2
$asele i biseri$ile mari $are de6a 1n se$olul -""" au devenit $entre de $ultur. i
spiritualitate, au fost $onduse la bun sf5rit i or!ani+ate mai bine3 Aiseri$ile au fost
dotate $u noi opere de art., i aa $um Cimabue, >iotto, 'imone Martini, ,oren+etti
erau $:emai s.=i dea aportul 1n Aa+ili$a 'f3 0ran$is$ din 7ssisi, la fel i ?inturi$$:io
i Melo++o da 0orli au fost $:emai la 7ra$oeli i la 's3 7postoli din ;oma
13*
B
Aeno++o >oo++oli, Ottaviano #elli i ?eru!ino 1n biseri$a 'f3 0ran$is$ de Montefal$o,
>ubbio, Citta del Cast$llo, ?eru!iaB ?ier della 0ran$es$a, "a$obello i ?ierpaolo della
Mase!ne 1n biseri$a 'f3 0ran$is$ din 7re++o i din Aolo!naB Aenedetto de Maiano i
,u$a della ;obbia 1n biseri$a 'f3 Cru$e din 0lorenaB Donatello 1n Aasili$a 'f3 7nton
din ?adovaB Are!no, Aellini i Vivarini 1n biseri$a 'f3 M.ria >loriosa dei 0rari din
Veneia3 Casele, i 1n mod spe$ial $ele din oraele mari, au or!ani+at noi studi i
bibliote$i3 1n 6urul anului 14%0 Conventualii aveau 1& $entre de studii !enerale
universitare autori+ate ofi$ial de $.tre Ordin, iar alte 30 fun$ionau )e -apt 1n diverse
orae ale uropei3 ?e l5n!. $ele mai ve$:i ?aris, O(ford, Cambrid!e, sunt de amintit
a$elea de la Jolous i Montpellier, ,erida i 'alaman$a, Ioln i rfurt, Viena i
?ra!a, Aolo!na, ?adova, 0lorena, ?eru!ia, ;oma, #apoli
133
3
<n a$este $entre de studii se nate i se afirm. $oala fran$is$an. $u dublul s.u
aspe$t2 bonaventurian i s$olasti$B se formea+. $ei mai mari oameni ai ordinului,
$.rora se datorea+. i $ontinuarea i $reterea slu6irii de6a ample a Aiseri$ii2 1n
ierar:ie, 1n a$tivitatea e$umeni$. i $on$iliar., 1n 1nv..m5ntul universitar, 1n i$:i+iie
i 1n predi$area $ru$iadelor 1mpotriva peri$olului tur$, 1n de+voltarea litur!i$. i
devoional., 1n promovarea tiinei i artei, 1n a$tivit.ile $aritativo=so$iale
$on$reti+ate 1n a$este se$ole prin Monti )i piet0 i Monti -rumentari (Munii de pietate
i Muni :r.nitori Mde !r5uN =`= )
134
3
Mai putem sublinia $. 1ntre se$olele -"V i -V au fost /1% pis$opi
Conventuali, *0 de Cardinali printre $are Mar$o da Viterbo foarte stimat de feri$itul
131
C-. 7 O;J>7, =a Ri'i)a, voi3 1, 'ivi!lia 1/*%, pp3 14&=*1%B .rc/l'.mcr 1) (1/%))3 p3 144B ?3
AOI>', Crimeras eApe)iciones a .merica, 1n .rc/l'.mer *) (1/&)), pp3 1*1=1333
13*
7nti$a Aa+ili$. a 's3 -" 7postoli din ;oma, din 14&3, prin voina Cardinalului Aessarione, este
p.storit. de 0raii Minori Conventuali, tot ai$i se afl. i Curia >eneral. a O0M$onv3
133
Cf3 ,3 A;7C7,O#F, =4arte -rancescana, Jodi 1/*4B A;,I, 2e evolutione stu)iorum, pp3 40=4)B
Dl 0O#HO, Stu)i, 1n MiscFranc 44 (1/44), pp3 1)0=1)&3
134
Cf3 73 >K"#7JO, Stu)i e )ocumenti intorno ai primitivi Monti )i Cicta, ;oma 1/%/B "DM, Monti
-rumentari, +n .ntH, (1/%4), pp3 4*3=44*B 34 (1/%/), pp3 3*=)*3
44
Lrban al V=lea, i ,udovi$o Donai Munul dintre fondatori 0a$ult.ii Jeolo!i$e din
Aolo!na 13&4, ?erre de 0oi( $are s=a o$upat mult de re$unoaterea lui Martin al V=lea
(141)=1431)NB 10 ?atriar:i de "erusalim, >rado, 7ntio$:ia, ConstantinopolB doi papi
7le(andru V (140/=1410), numele lui este le!at de tentativa de blo$are a s$:ismei
o$$identale la Con$iliul de ?isaB 'i(t al "V=lea
13%
3
Demni de menionat sunt i parti$ipanii la Con$iliul din Constan+a (1414=
1414), Aasilea=0errara=0lorena (1431=144%), ,ateran V (1%1*=1%1)), printre $are
?ierre de 0oi(B s=au distins Ministrul >eneral >ulielmo da Casale, Kelie de Aourdeille
viitorul $ardinal i marele ap.r.tor al drepturilor Aiseri$ii 1n 0rana, >ior!io Aeni!no
'alviati susin.torul lui 'avonarola, Mauri+io Fberni$o primat al "rlandei, s$riitor i
editor de filo+ofie i teolo!ie s$olasti$.
13&
3
?rintre alte nume mai mari sunt de amintit2 biblistul #i$$olo di ,Tre i
teolo!ul 0ran$es$o di MaTronB filo+oful 7ntonio Jrombetta i literatul >iovanni
Aertoldi di 'erravalle tradu$.torul latin al 2ivinei Comme)ii pentru $on$iliarii de
Costan+aB matemati$ianul ,u$a ?a$ioli, prieten al lui ,eon Aattista 7lberti, Melo++o
da 0orli, ?iero della 0ran$es$a (foarte stimat de ,eonardo da Vin$i $are i=a pre!.tit
desenele operei sale 2e )ivina proporlione&. De asemenea merit. menionai istori$ul
?aolino da Vene+ia i :a!io!raful Aartolomeo da ?isaB artitii Fa$opo Juriti i
>iovanni >io$ondo, dintre $are primul a parti$ipat la $rearea mo+ai$urilor din
ba+ili$a 'f3 "oan 1n ,ateran i 'anta M.ria Ma!!iore din ;omaB predi$atorii 0ilippo
da Mon$alieri, ;oberto Car$$iolo i >iovanni da Gerden, $ompilatorul $elebrului
oratoriu prontuar 72ormi secure9 $are, prin $ele *% de ediii numai 1n se$olul -V, a
oferit o adev.rat. !aranie i si!uran. multor predi$atori
13)
3
#=au lipsit, 1n a$ele se$ole de $ri+., ni$i reli!ioii de mari virtui i de o mare
sfinenie2 Ordinul a avut 1n a$ea perioad. & sfini printre $are martirul amintit #i$ola
Javeli$, 'f3 ?ietro ;e!alato i 1nsui Aernardin de 'ienaB 1) feri$ii printre $are
Odori$o da ?ordenone, >entile da Mateli$a, >ia$omo da 'trepaB alte $5teva sute de
9feri$ii9C prin vo$ea poporului printre $are Fo:annes Duns '$otus, L!o ?an+iera,
13%
Cf3 ;3 ;FJH,;, Car)inali e Capi 1FMConv.3 1n MiscFranc )1 (1/)1), pp3 3=)))3
13&
Cf3 ,3 '?PJ,"#>, 2er .nteil )er Fran*isQaner an )en <eneralQon*ilien, 1n .nt 3& (1/&1), pp3 300=
3403
13)
Cf3 ,3 Dl 0O#HO, I FrancescaniE 1n M3 'COA7; (sub 1n!ri6irea lui), 1r)ini e Con8re8a*ioni
reli8iose, voi3 ", Jorino (CA(+ <<. 1//=*03, *10=**0B 73 ML;"J, Cre)ication -ranc, 1n MiscFranc 3/
(1/3/), pp3 434=444B A3 A,,LCO, 2e sacra pre)icatione in 1Min, ;oma 1/%&3
4%
>iovanni da Monte$orvino, Aartolomeo da Oisa, >iovanni ;istori dire$torul spiritual
al sf5ntului Aernardin de 'iena
134
3
7stfel, 1n mod 6ust, s=a s$ris $., 9Conventualismul nu este sinonimul
rela(.rii9
13/
, i, $:iar da$. a f.$ut abu+uri i e($ese, a fost 9bine intenionat de $.tre
fraii $are l=au promovat i de ?apii $are l=au aprobat, fiind binevenit pentru roadele
pe $are le=a dat Aiseri$ii i so$iet.ii9
140
3 7$east. 6ude$at. a fost f.$ut. i de $.tre
papii sub $are 9tot Ordinul a evoluat 1n mod $onventual93 i de fapt, tin+5nd mereu
spre observarea $5t mai fidel. a ;e!ulei, au re$unos$ut 1n Minorii2 prin >ri!ore al
"-=lea i Con$iliul de ,ion "" (1*)4) 7evi)ens eA eis utilitas @cclesiae universali9
1M1
B
prin #i$olae al """=lea (1*)/) Rardoarea operei lorS
14*
B prin Clement al V=lea (131*)
Rroadele abundente produse de viaa lor e(emplar. i de do$trina lor s.n.toas.S
143
B pe
$5nd >ri!ore al -l=lea (13)3) 1i vedea 7in 2ei @clesia multiplici'us splen)ori/us
ra)iantes9
1MM
E Martin al V=lea (14*4) re$unotea Rroadele de l.udat $ulese 1n mod
abundent i p5n. i a$uma produse 1n mod asiduu 1n Aiseri$.S
14%
. 'i(t al "V=lea
$onfirm5nd privile!iile a$ordate de Martin al V=lea i u!en al "V=lea s$ria 1n 14)*,
$5 Ordinul Minorilor Conventuali 7omnium Con)itori 8ratissimus est, et piae
)evotioni -i)elium acceptus9
1M%
.
V3 0;7#C"'C7#"" <# ;OM[#"7 ?[#P <# 7#L, 1%1)
14)
Dup. tradiie, primii fran$is$ani au a6uns 1n Moldova 1n$. de pe timpul 'f3 0ran$is$3
deoare$e 1i !.sim de6a 1ntr=o provin$ie Rtransmontan.S, a$eea a Ln!ariei
144
, $are se
afl. la !raniele $u Vala:ia i Moldova3
?rimul do$ument $are vorbete despre pre+ena fran$is$anilor 1n a$este p.ri,
este o $erere a ?apei >ri!ore al "-=lea adresat. domini$anilor i fran$is$anilor 1n anul
1*34 pe $are 1i soli$ita s. predi$e o $ru$iad. 1mpotriva arului "mperiului ;om5no=
134
Cf3 MartLrolo8ium Franciscanum, ;oma 1/3/B .ureola Sera-ica, I/VI+ Vene+ia 1/% 1=1/%4B Dl
0O#HO, Series Buae)am /istorico#statislica 1FMConv. 1!"#1%!, ;oma 1/&1, pp3 44=%43
13/
CollFranc 31 (1/&1), p3 1143
140
D3 C;'", San Francesco..., op3 $it3, p3 10*3
141
Cf3 CO#C","L, D ,"O# 11, Const. *3, 1n Conc1ec2ecr, p3 3*)3 'l-J IV+ 2um -nictus u'eres,
din *4 februarie 14)*, 1n BullFranc ns, III+ p3 &&3
14*
#"CO,7 al """=lea, Convenienti'us vo'is, din 1& mai 1*)/, 1n BullFranc III+ p3 3/33
143
C,M#J al V=lea, @Aivi )e Cara)iso, din & mai 131*, 1n BuIlFranc V, p3 413
144
>;">O; al -l=lea, Cunctos C/risti-i)eles, din *) mai 13)3, 1n BuIlFranc V", %0%3
14%
M7;J"# al V=lea, .ma'iles-ruclus, din " noiembrie 14*4, 1n BuIlFranc V"", )1*3
14&
'"-J al lV=lea, 2um-ructus u'eres, din *4 februarie 14)*, 1n BuIlFranc ns, """, p3 &&3
14)
Do$umentate pe $are se ba+ea+. pa!inile a$estui $apitol au fost de6a editate de mai muli autori, noi
ne folosim de stru$tura pe $are a dat=o ?r3 Mi:ai DPMOC 1n lu$rarea sa de ,i$en., =a -on)a*ione
)ella Missione )ei Frai Minori Conventuali in Mol)avia e l4alaceia, ;oma *000 nn *3=303
144
,3 D" 0O#HO, Francescani, 1n I Frai Minori Conventuali..., op3 $it3, p3 343
4&
Aul!ar, "oni. 7san al ""=lea, $are 1i perse$uta pe $retinii de rit latin
14/
3 'e poate
dedu$e astfel $. fran$is$anii au tre$ut $u armata re!elui un!ar Aela al "V=lea prin
a$este +one3
Do$umentul $are a semnat 1n mod ofi$ial orientarea Ordinului, $a o misiune
spe$ial. din partea Aiseri$ii, $.tre p.m5nturile vala:ilor, a fost bula ?apei >ri!ore al
"-=lea3 Cum /ora un)ecima, din 11 iunie 1*3/
1%0
, 1n $are se $erea 1n mod e(pres
fran$is$anilor s. mear!. $a misionari la Aul!ari i la Cumani, a$ord5ndu=le 1n a$elai
timp i anumite privile!ii3
ste adev.rat $. 1n istorie se vorbete de o prim. $onvertire a Cumanilor, prin
opera domini$anilor, 1ntre anii 1**)=1**4, $are au avut drept re+ultat $rearea
epis$opiei de Mil$ov
1%1
, 1ns. este la fel de adev.rat $. nu toi $umanii au fost
$onvertii $u a$ea o$a+ie, i $. a$eeai epis$opie a fost distrus. de ata$urile t.tarilor
$are veneau dinspre 7sia 1n 1*413
;e!ele un!ur Aela al "V=lea, dup. retra!erea lor 1nspre stepele de nord a M.rii
#e!re, i=a introdus din nou pe fran$is$ani i domini$ani 1n Jransilvania
1%*
3
Do$umentele $are vorbes$ despre a$tivitatea frailor fran$is$ani, 1i
menionea+. $a i pre+eni de6a 1n Cumania, adi$. Moldova i nordul Vala:iei, 1nainte
de n.v.lirea t.tarilor, aa $um reiese i din s$risoarea s$ris. 1n 1*41 de re!ele Aela al
"V=lea lui Ionrad, re!ele >ermaniei, pentru a=i fa$e $unos$ute de+astrele provo$ate
de $.tre t.tari2 7Pationes Buae se tartaros appellant )e pla8a orientali velunt locustae
eA eremo proce)entes, maiori Fun8aria, Bul8aria, Cumania, Russia... re8num totum
ultra 2anu'ium ocuparunt... ;enera'ilus .rc/iepiscopis, episcopis, Monac/is,
Minori'us et Cre)icatori'us -ratri'us truci)itatis9.
Da$. au fost u$ii fran$is$anii, 1nseamn. $. a$etia au r.spuns invitaiei lui
>ri!ore al "-=lea din 1*3/ prin bula Cum /ora un)ecima, i $. au a6uns pe teritoriile
noastre 1nainte de 1*413
Jermin5ndu=se n.v.lirea t.tarilor, $are 1n 1*41 au t.v.lit toat. uropa
Oriental., $a o $onse$in. a tentativei Con$iliului din ,Ton (1*4%) de a uni Aiseri$a
O$$idental. i $ea Oriental., ?apa "no$eniu al "V=lea a trimis un num.r bun de
14/
Cf3 F3 K3 'A7;7,, Bullarium Franciscanum..., op3 $it3, voi3 "3 ;omae 1)%/, pp3 *4)=*443
1%0
Cf3 I'i)em, p3 *&/3
1%1
Cf3 3 KL;MLH7I3", 2ocumente privitoare la istoria romNnilor, voi3 1 (N 1//=134%), Au$ureti
144), p3 1043
1%*
Cf3 Dr3 AO;O', 7+ rdelTi 0eren$rendu=U, p3 *4B 1n "3 ?7,, Ori!inea $atoli$ilor din Moldova fi
0ran$es$ani p.storii lor de vea$uri, '.b.oani 1/4*, p3 *43
4)
misionari fran$is$ani la Aul!ari, Vala:i, Cumani i J.tari
1%3
3 7$elai lu$ru 1=a f.$ut i
1n 1*%4
1%4
3 7stfel a avut lo$ $onvertirea multor $umani i t.tari i 7+ntoarcerea multor
;ala/i9
155
la a$eeai $redin.3
Mai mult 1n 1*&3 0ran$is$anii au $onstruit 1n Jransilvania m.n.stirile din
J5r!u=Mure i Aistria 7rdelean., $are erau $:iar la !raniele Moldovei de ast.+i3
Jrebuie s. not.m $. i 1n Jransilvania ma6oritatea poporului era format din rom5ni,
astfel $. pentru misionari nu le era !reu s. trea$. i 1n Moldova3
Lna dintre $onse$inele luptei dintre Ai+an i ;oma a fost a$$entuarea po+iiei
antilatine a ierar:iei ortodo(e $are a$tiva pe teritoriul Cumaniei3 ste semnifi$ativ. 1n
a$est sens s$risoarea din 1304 al lui Aenedi$t al -l=lea adresat. Ministrului provin$ial
al domini$anilor din Ln!aria2 n?uia i8itur Buas)am amplas et populosas provincias
.l'aniam, Cumaniam prope Fun8ariam sitas...9
15%
. Din a$east. s$risoare reiese $.
prin anul 1304 1n Cumania se !.seau epis$opi, preoi i de asemenea $redin$ioi, $are
au p.strat ritul latin din timpul arului "oni. 7san i al ?apei "no$eniu al "l"=lea3
7$eti $redin$ioi au suferit diferite perse$uii din partea epis$opilor i preoilor !re$i3
?apa 1i invita aadar pe domini$ani la reluarea biseri$ilor latine $are erau luate de
$.tre epis$opii !re$i (7ecclesiae latinae a <raecis episcopis )etineatur9&, i a a$ordat
domini$anilor fa$ultatea de a de+le!a de toate p.$atele !rave pe $redin$ioii din
a$east. +on.3
"n 13%* Dra!o Voievodul, $a o $onse$in. a politi$ii re!elui un!ar 1n Jransilvania, a
tre$ut 1n Moldova i a fondat ?rin$ipatul Moldovei3 #um.rul rom5nilor din Moldova,
adi$. al a$elora $are erau latini 1nainte de venirea lui, a $res$ut, i asta pentru $. $ei
$are l=au 1nsoit pe Dra!o Vod. erau i ei latini, aa $um avea s. s$rie mai t5r+iu
prin$ipele iluminist al Moldovei, Dimitrie Cantemir (1&4/)2 72e -apt este cunoscut
celor care cunosc istoria ecle*iastic0, c0 :ransilvania ,i Un8aria +nainte )e
+ntemeierea Mol)ovei nu s#au supus nicio)at0 ConstantinopoluluiE a)ic0 +nainte )e
venirea +n acele 0ri a sectelor lui =ut/er ,i Calvin toi locuitorii erau -ii 'isericii
occi)entale... Urma,ii lui 2ra8o, au p0strai aceea,i reli8ie pe care au avut#o +nainte
)e a veni +n Mol)ova9
15$
.
1%3
Cf3 BullFranc, voi3 l, pp3 3%*, 3%), 3&0 i 3&*3
1%4
Cf3 I'i)em, voi3 "", ;omae 1)&N, p3 *4%3

1%%
"3 ?7"3, 1p. cit., p3 *)3
1%&
3 KL;ML'7Il, 1p. cit., pp3 %&3=%&%3
1%)
D3 C7#JM";3 2escriptio Mol)aviae, Au$ureti 1/)4, pp3 141=14*3
44
Ln alt do$ument de mare importan. $are atest. pre+ena 0ran$is$anilor 1n
Moldova la 1n$eputul se$olului al -lV="ea, este relaia pe $are epis$opul >irolamo
Catalano3 1ntors din misiunea din Cumania, a f.$ut=o ?apei loan al --""=Fea pe data
de & martie 13**3 1n $are s$ria $. die$e+a sa era Rdin oraul Varna al Aul!ariei p5n. la
'araT 1n latitudineB i de la Marea #ea!r. p5n. "a p.m5ntul ;utenilor 1n lon!itudineS3
7$elai epis$op amintete $. 0ran$is$anii au predi$at van!:elia 1ntre a$ele popoare2
adi$. Aul!arilor, Vala:ilor, Cumanilor, J.tarilor timp de 40 de ani i au $onstruit 40
de biseri$i
1%4
3
<ns. a$tivitatea a$estor $ura6oi misionari n=a fost s$utit. de suferine, de fapt
1ntre 1314=13*/ au fost u$ii $5iva fran$is$ani de $.tre bul!ari la Cetatea 7lb.,=1n
sudul Moldovei, 1ntre $are se amintete de 7n!elo de 'poleto3
<n $odi$ele .nonLmi Minoritae $are se !.sete la ,ondra, se afirm. $. 1n
7:artaria .Builonaria Fratres Minores /a'enl monasteria immo'ilia 1I, in
civitati'us et villis in-rascriptis, vi)elicet6 in vicina (uAta 2anu'iu. In Mauro#Castro
(Cetatea .l'0& ... i,ti sunt Fratres Minores Bui -uerunt martires in :artaria (c. 1H1M#
1H"& ... In Mauro#Castro, -i6 .n8elo )e Spoleto, tune custos, -uit mactatus per
;ul8aros9
15"
.
<n 13*&, doi fran$is$ani polone+i, ,u$a i Valentin, au fost torturai i
martiri+ai de t.tari 1n ,ivonia3 7u fost 1nmorm5ntai apoi $u mare veneraie de popor
la Oiret
1&0
, a$eeai soart. au avut=o fr3 Alasius i fr3 Mar$u 1n 1340
1&1
3
ste de amintit faptul $. dei la venirea lui Dra!o Vod. 1n Moldova 1n 13%*,
$um am v.+ut mai sus, se poate vorbi despre pre+ena $retinismului de rit latin 1n
Moldova, nu trebuie uitat 1ns. $. elementul bi+antin $ontinua s. persiste 1n preoii
ortodo$i $are aparineau patriar:iei ortodo(e de O$rida din Aul!aria3
<n timpul Voievodului Ao!dan 1n Moldova (13%/=13&%), a$esta, pentru a
obine independena de Ln!aria, a de$larat Aiseri$a din Moldova supus. epis$opului
de Kari$i (13%/=13&%), i a tre$ut i el la ritul !re$3 1ns. soia lui, M.ria, a r.mas
$atoli$.
1&*
, astfel $. fiul ,a$u $5nd a devenit Voievod al Moldovei (13&&=13)%), a
reafirmat uniunea Aiseri$ii din Moldova $u ;oma, i 1n a$easta a fost a6utat de doi
fran$is$ani2 fr3 #i$olae de Me:lsa$U i fr3 ?aul de '$:Veindnit+3 7$elai Voievod a
1%4
<. >O,LAOV"C, Bi'lioteca 'io#'i'lio8ra-ica )ella :erra Santa e )ell41riente Francescano, voi3
111 (1300=133*), Duara$$:i 1/0&, p3 443
1%/
"3 ?7,, 1p. cit.,p. 1333
1&0
Cf3 ,3 G7DD"#>, .nnMin, a3 13*&3
1&1
Cf3 I'i)em, a3 13403
1&*
Cf3 >3 >7#, :recute viei )e 2oamne ,i 2omnie, voi3 1, Au$ureti 1/3&3 p3 *03
4/
$erut ?apei >ri!ore al -l=lea s.=1 numeas$. epis$op pe fran$is$anul 7ndrei de
Cra$ovia, $are a fost misionar 1n Moldova pentru mai muli ani3 $eea $e ?apa a i
f.$ut prin repre+entanii s.i, ar:iepis$opii de ?ra!a, de Areslavia i de Cra$ovia3
7stfel fr3 7ndrei de Cra$ovia a fost $onsa$rat epis$op 1n +iua de / martie 13)1, pentru
noua die$e+. ale!5ndu=i $a sediu epis$opal, oraul Oiret
1&3
3 Ori$um opera "ui ,a$u
nu a avut un $ara$ter definitiv, i puini rom5ni au tre$ut la ritul latin3
?apa >ri!ore al -l=lea, 1n 13)1, a $erut fratelui #i$olae de Crosno, 'uperiorul
vi$ar al fran$is$anilor din ;usia, 6urisdi$iei $.ruia aparineau i $ei din Moldova, s.
alea!. 30 de frai pentru a readu$e pe s$:ismati$i la uniunea $u ;oma
1&4
3 1n 13//
a$elai fran$is$an a primit de la ?ap. o s$risoareC 1n $are ;omanul ?ontif 1i mulumea
pentru apostolatul roditor al fran$is$anilor 1n Moldova (:errae Minoris ;alac/iae
1%5
.
O alt. informaie important. $u privire la a$tivitatea frailor fran$is$ani 1n
Vala:ia i Moldova, i e(istena $atoli$ilor 1n a$east. perioad., este de$i+ia pe $are
?apa >ri!ore al -l=lea a luat=o 1n 13)4, $er5nd ar:iepis$opului de s+ter!on s.
instituie un epis$op pentru rom5nii $atoli$i, indi$5ndu=1 pe fr3 7ntonio de 'poleto
$are $unotea limba rom5n. i a$tiva de mai mult timp 1n a$east. +on. 7ipsi
Yalac/ones )e solo ministerio, ut )icitur sacer)o+um /un8arorum non sunt 'ene
conteni9
1%%
$u sediul epis$opal la 7r!e3 7$eti 7Yalac/ones9 erau de fapt saii
stabilii 1n Vala:ia, $are i=au 1nsuit limba i tradiiile lo$ului3
2 F 2
Joate a$este do$umente ne indi$. $u $ertitudine, pre+ena misionarilor
fran$is$ani 1n Moldova de6a 1nainte de 1*41, i marea lor a$tivitate 1n$ep5nd $u $ea de
a doua parte a se$olului al -l""=lea, p5n. la a avea un rol de$isiv 1n opera lui ,a$u
(13)0) $are, prin $ei doi fran$is$ani amintii mai sus, a re$unos$ut autoritatea ?apei3
Din a$east. anali+. a pre+enei fran$is$anilor 1n Cumania, se poate 1nele!e
importana pe $are au avut=o pentru raporturile $retinismului din a$este p.ri $u
;oma3
ste interesant de subliniat un element important al predi$.rii 0ran$is$anilor 1n
Moldova2 in5nd $ont de $ara$teristi$ile poporului, misionarii au 1n$er$at s. vin. 1n
a6utorul e(i!enelor lor, respe$t5nd $ultura lor, limba lor, $a i tradiiile lor3
1&3
Cf3 C3 >;1>O;'CL3 Istoria romNnilor, voi3 1, Au$ureti 1/13, pp3 344=34/3
1&4
Cf3 C3 LA,, Bullarium Franciscanum, ;omae 1/0*, voi3 V", p3 4&33
1&%
C-. I'i)em. voi3 V"", pp3 /0=/13
1&&
I'i)em. voi3 V", pp3 %3/=%403
%0
<n $on$lu+ie putem $onsidera $. puinele $omunit.i de rom5ni, din Vala:ia i
Moldova, dup. mai bine de trei se$ole de 1ndep.rtare de la ;oma (4/0=1*3/), i
slavoni+area intrat. prin litur!:ia bi+antin., au fost readui la $onta$tul $u
spiritualitatea latin. de o nou. vi!oare prin apostolatul domini$anilor i al
fran$is$anilor3
C:iar da$. 1n Moldova3 1n se$olele $e au urmat lui ,a$u, a fost din $e 1n $e
mai !reu s. se p.stre+e raporturile $u 1ndep.rtata ;om. din $au+a r.+boaielor i din
motive politi$e (7le(andru $el Aun = 1414) ?rovin$ia s=a de$larat supus. ?atriar:ului
de Constantinopol, a$tivit.ile frailor fran$is$ani, $are deseori erau prieteni $u
Voievo+ii i $onsilieri $u privire la relaiile diplomati$e $u O$$identul, au reuit s.
forme+e unele $omunit.i de $redin$ioi a$olo unde au p.truns, 1n $omuniune $u $ei
$are 1i $onsiderau s$:ismati$i
1&)
3
CONCLU,IE
<n $on$lu+ia a$estui $urs ne e(prim.m sperana $. a$este pa!ini 1i vor atin!e
s$opul propus i e(primat 1n introdu$ere, i anume de a des$:ide o pist. de studiu a
istoriei fran$is$ane $are poate fi l.r!it. de $.tre auditoriu prin le$turile personale a
operelor e(puse 1n primul $apitol, a $elor din biblio!rafia de mai 6os, $a i a altor
opere ne$uprinse 1n biblio!rafia propus.3
Desi!ur multe informaii din a$est $urs erau de6a $unos$ute, 1ns. diferitele
do$umente readuse 1n a$este pa!ini sper.m s. $ondu$. i ele la o l.r!ire a vi+iunii
istoriei i spiriualit.ii fran$is$ane, istorie i spiritualitate $are au tre+it interesul
marilor studioi de=a lun!ul se$olelor i mai ales 1n ultimul se$ol3
'per.m $a diferitele des$rieri ale vieii 'f5ntului 0ran$is$, ale operelor sale,
ale de+volt.rii i or!ani+.rii Ordinului 0ran$is$an 1n !eneral i al Ordinului
0ran$is$an Conventual 1n spe$ial, s. a6ute la o 1nele!ere mai profund. a Ordinului
aa $um este el ast.+i i a idealurilor sale3 ,a a$east. $ompre:ensiune o s.=i adu$.
aportul i partea a doua a $ursului $are va $ompleta a$este pa!ini prin e(punerea
1nt5mpl.rilor, a vieii i a a$tivit.ii Ordinului dup. 1%1)3
1&)
?entru o mai profund. informare 1n a$east. privin. s. se $onsulte i opera lui C3 7,H7Jl, :erra
romena tra 1riente e) 1cci)entc. C/iese et etnie nel lar)o 45!!, Milano 1/4*3
%1
2 2 2
<n$:ei a$est $urs $u o mulumire personal. adus. 'uperiorilor Ordinului i
"nstitutului Jeolo!i$ 0ran$is$an pentru posibilitatea pe $are mi=au a$ordat=o de a=mi
1mbo!.i $unotinele istori$e fran$is$ane prin pre!.tirea i predarea a$estui $urs3
Mulumes$ i studenilor $are $u r.bdare au luat parte la a$est $urs i $are 1n mod
dire$t sau indire$t (1n spe$ial $ore$torii), m=au a6utat i 1n$ura6at3
De asemenea un !5nd de mulumire i o ru!.$iune deosebit. 1nal Domnului
pentru sufletul t5n.rului profesor rom5n de la Lniversitatea >re!orian., 0a$ultatea de
"storie, ?r3 ,u$ian=Dumitru ?eri (de$edat), un bun prieten i apoi profesor, $are 1n
urm. $u dou. s.pt.m5ni, 1n urma unui a$$ident de $ir$ulaie 1ntre Clu6 i Araov, a
tre$ut la $ele veni$e3 S0 se o)i/neasc0 +n pacea 2omnuluiZ
%*