Sunteți pe pagina 1din 5

Lecia 2 Relieful Europei

SPAIUL EUROPEAN
Caracteristici
- este penultimul continent ca suprafa -10 170 340 Km
2
-7,05% din
suprf. uscatului
- este situat numai n misfera !ordic
- limite"
!- #. !ord 710$ lat.!-%c. &rctic
o 4000'm
(- #. )atapan3* lat !- ). )editeran
( - ). #auca+
- ).,ral *730 lon-.-&sia
o 5000 'm
.-#. /occa 034 lon- .- %c. &tlantic
- pre+int rmuri e1trem de articulate-23 $0 000 'm
- pre+int un relief comple1 alt. medie 300 m
- pre+int un climat caracteristic +onei temperate cond. fa4ora5ile
locuirii
- resurse de ap relati4 reduse r6uri cu de5ite 7 n . 8i !, 9n ( 8i (
- intens populat desitatea 71 loc: 'm
2
- este lea-nul 4ec;i ci4ili+aii, precum 8i a unor 5locuri re-ionele
!&<%, ,
- aici a a4ut loc prima e1plo+ie demo-rafic
- cuprinde 4* de state 7/usia, 9 .atican
EVOLUIA PALEOGEOGRAFIC
A RELIEFULUI RO!NIEI SI EUROPEI
=ormele de relief din /om6nia s-au reali+at ntr-un inter4al de timp ndelun-at ca urmare a aciunii
con>u-ate a a-enilor interni ?care au nlat munii 8i celelalte forme de relief@ 8i e1terni ?au ni4elat 8i
fra-mentat formele de relief e1istente s-au au dat na8tere la altele noi .
Anter4alul de timp este redat de scara -eocronolo-ic, constituit din ere, perioade epoci etc"
"# Era Preca$%ria&' ?cuprinde &r;aicul 8i Brotero+oicul@ are loc oro-ene+a 5ai'alian care cutea+
8isturile cristaline din soclul Blatformei st uropene,
care formea+ n pre+ent fundamentul sectorului nordic
al Bodi8ului )oldo4ei
2# Era Paleo(ic' ?cuprinde #am5ian, %rdo4ician, (ilurian, Ce4onian, #ar5onifer, Bermian@
n Siluria& are loc oro)e&e(a cale*o&ia&'
n uropa se formea+ munii" Scoiei *e N+ Pe&i&i+ Gra$pia&i+
Cale*o&ici+ Sca&*i&a,iei
n /om6nia se cutea+ 8isturile 4er+i din centrul Co5ro-ei d6nd na8tere la
Po*i-ul Casi$cei
n Car%o&ifer are loc oro)e&e(a .erci&ic'
n uropa se formea+" asi,ul Ce&tral Fra&ce(+ u&ii Vos)i+
u&ii /ura+ u&ii P'*urea Nea)r'+ u&ii P'*ura
0uri&)iei+ Patrulaterul 1oe$iei
n /om6nia se cutea+ ce alctuiesc n pre+ent u&ii 'ci& 8i
metamorfo+ea+ depo+itele sedimentare din -eosinclinalul
carpatic
2# Era e(o(oic' ?cuprinde perioadele <riasic, Durasic, #retacic@
n Cretacic are loc oro)e&e(a alpi&' ce d na8tere
n uropa" u&ii Alpi+ Cauca(+ 1alca&i+ Ape&i&i+ Piri&ei+ Pi&*ului
Brof. /ducan (orin 1
1
Lecia 2 Relieful Europei
n /om6nia se cutea+ partea central a u&ilor Carpailor ?+ona
cristalino-me+o+oic@, determin6nd n acela8i timp scufundarea
lent a re-iunilor intra 8i e1tracarpatice
3# Era Neo(oic' ?cuprinde Baleo-enul, !eo-enul 8i #uaternarul@
n Paleo)e& are loc formarea munilor din fli8 ?roci sedimentare recutate parial@ 8i
alipirea acestora la lanul carpatic
n Neo)e& au loc"
- erupii 4ulcanice care 4or da na8tere lanului 4ulcanic din . #arpailor
%rientali 8i a munilor 4ulcanici din ( ). &puseniE
- formarea (u5carpailor ?dealuri cu structur cutat sau monoclinal@ n
e1teriorul #arpailor %rientali, de #ur5ur 8i )eridionali
- colmatarea treptat a 5a+inelor transil4an, panonic 8i pontic situate n interiorul
respecti4 e1teriorul arcului carpatic
n Cuater&ar are loc"
- ridicarea n 5loc a #arpailor a unitilor n4ecinate
- formarea piemonturilor ?Bod. Fetic, Cealurile de .est@
- e1ondarea c6mpiilor
- definiti4area structurii (u5carpailor 8i Cepresiunii colinare a
<ransil4aniei
- indi4iduali+area unor depresiuni tectonice ?Cep. Gra8o4@
- apariia unor manifestri ma-matice ce au dat na8tere unor m-uri de
5a+alt n #arpai, Cealurile de .est etc
- n Bleistocen pe fondul rcirii climei se instalea+ pe culmile carpatice
-;earii
- n Holocen clima se ncl+e8te determin6nd topirea -;earilor 8i
definiti4area aspectului actual al reliefului
CARAC0ERIS0ICILE RELIEFULUI
EUROPEI
"# CARAC0ERIS0ICILE GENERALE
- atitudinea medie este de 340 m altitudine redus
- altitudinea ma1im este de 5 *42 m n 4f. l5rus- mIii #auca+, 4 $07 m 4f. )ont Glanc - )Iii &lpi
- altitudinea minim este su5 ni4elul )rii n #. %landei 8i #. Brecaspic- ?-2$@ m
- relieful se desf8oar ntre 0 5 000 m altitudine - ma1ime 4 $07 m 4f. )ont Glanc-)-ii &lpi
5 *42 m 4f. l5rus- ). #auca+
- minime - ?10-23@ m JF. Kuider Kee- )area !ordului
- alt. su5 500 m $5% din suprafaa contin. J c6mpii centru 8i est
- munii dein 15% din suprafa se concentrea+ mai ales n !., ( 8i centru
- predomin relieful de c6mpie cu altitudini 9 200 m -52% tipuri
o c6mpii litorale" =rana, %landa, &n-lia, ! Fermaniei 8i Boloniei
o c6mpii re+ultate prin umplerea unor 5a+ine tectonice" Banonic, Badului, ( (paniei
o c6mpii re+ultate prin sedimentarea unor platforme continentale" #. Fermano- Bolon, #.
/om6n, #. /us
- dealurile 8i podi8urile 200- 1 000 m J 37%- predominante n centrul 8u estul continentului tipuri
o de+4oltate pe roci ma-matice 8i roci cristaline foarte 4ec;i" ,craina, #e;ia, /usia, Fermania,
=inlanda, (uedia
o re+ultate prin fra-mentarea unor podi8uri situate la mar-inea munilor" /usia, Bolonia, ,n-aria
- munii 7 1 000 m J 10% s-au format n 3 oro-ene+e distincte"
Brof. /ducan (orin 2
2
Lecia 2 Relieful Europei
o oro-ene+a caledonian ?nceputul Baleo+oicului@" )-ii Benini, )-ii Frampiani, )-ii (coiei,
&lpii (candina4iei
o oro-ene+a ;ercinic ?sf6r8itul Baleo+oicului@" )esseta (paniol, )asi4ul #entral =rance+, )-ii
,ral, )-ii )cin
o oro-ene+a alpin ?sf6r8itul )e+o+oicului@" lanul muntos Birinei-&lpi-#arpai- Galcani ?(tara
Blanina@
- relieful insular este preponderent 4ulcanic
2# 0IPURILE 4E RELIEF GENE0IC 54ERIVA06
RELIEFUL 4ERIVA0
ste re+ultatul aciunii a-enilor e1terni asupra reliefului ma>or. #ele mai 4ec;i forme se re-sesc la
ni4elul interflu4iilor, iar cele mai noi la ni4elul 4ilor
"# Suprafeele *e ero(iu&e
- sunt re+ultatul ni4elrii munilor sau dealurilor nalte, apar su5 forma
peneplenelor n masi4ele 4ec;i sau su5 forma platourilor n sisitemul alpin
2# 0erasele -i lu&cile
- s-au format ca urmare a alternanei climatice 8i ridicrilor tectonice
- sunt fa4ora5ile amplasrii a8e+rilor, a-riculturii, cilor de comunicaie
- ca numr difer n funcie de unitatea de relief a46nd 4-$ trepte mai ales n
uropa #entral 8i de (ud
2# Pie$o&turile -i )lacisurile
- apar su5 forma unor c6mpii sau podi8uri la contactul dintre muni 8i depresiuni
mai ales n uropa (udic
3# Relieful )laciar
- este re+ultatul ero+iunii -;earilor de calot din nordul continentului 8i al celor
montani instalai la peste 1 $00m n trecut a+i la peste 3 000 m
- se pre+int su5 forma de" circuri -laciare ?n pre+ent ocupate de lacuri
-laciare@, 4i -laciare ?,@ , pra-uri, morene
7# Relieful carstic
- se de+4olt pe roci di+ol4a5ile, unde apar -oluri, iar prin precipitare apar cruste
8i forme po+iti4e- Bod. Karst-(lo4enia"
pe calcare 8i -ips ?%ptimices'aia, ,craina@ apar" platouri
carstice cu lapie+uri, doline, c;ei, pe8teri-Holoc;, l4eia ?n interiorul crora
apar stalactite-#ue4as de !er>a, (pania, stala-mite-Krasno;ors'a, (lo4acia,
draperii etc@
pe sare apar forme efemere" lapie+uri, a4ene, pe8teri ?* (
-/omania@, pr5u8iri, alunecri, depresiuni ?n care se instalea+ lacurile
srate@
8# Relieful eolia&
- format din c6mpuri de dune ( =ranei, #. Brecaspic
9# Relieful ,ulca&ic
- include 4ulcanii stin8i 8i platourile 4ulcanice din pliocen precum 8i 4ulcanii
acti4i din #uaternar" .e+u4iu, tna, (traom5oli, .ulcano etc
:# Relieful litoral
- este cel mai recent fiind re+ultatul e4oluiei din ultimele milenii
- este repre+entat de" fale+e pla>e, limane 8i la-une
- n funcie de -ene+ rmurile se mpart"
o rmuri cu fioduri"uropa de !ord
o 8rmuri cu riass" )area Gritanie, !. =ranei
o rmuri cu canale" . #roaiei
o rmuri cu delte" .ol-a, Cunre, Bad
Brof. /ducan (orin 3
3
Lecia 2 Relieful Europei
o rmuri cu estuare" <amisa, l5a, (ena, 2oara
2# SU14IVI;IUNI
<ii Alpicaracteristici
formai n oro-ene+a alpin
pre+int cele mai mari altitudini 4 $07 m 4f.
)ont Glanc
limite" ). 2i-uric- #. Banonic
pre+int cea mai mare masi4itate, cel mai e1tins
relief -laciar, iar n apare relieful carstic
<ii Carpaicaracteristici
formai n oro-ene+a alpin
pre+int altitudini intermediare ntre &lpi 8i
Galcani 2 *55 m 4f. Ferla;o4'a
limite" Ga+inul .ienei-4. <imo'ului
au o masi4itate mai redus dec6t &lpii
<ii Piri&eicaracteristici
formai n oro-ene+a alpin
pre+int altitudini 7 3 000 m, masi4itate
remarca5il 8i relief -laciar
limite" %c. &tlantic- ). )editeran
<ii Ape&i&icaracteristici
formai n oro-ene+a alpin
pre+int altitudini de 2 000 m ?Fran(asso@,
culmile paraele orientate !-(
apare relieful 4ulcanic
<ii 1alca&icaracteristici
formai n oro-ene+a alpin
pre+int altitudini de 2 37* m 4f. Gote4
<ii Alpii 4i&aricicaracteristici
formai n oro-ene+a alpin
relieful carstic este e1tins
apre rmul de tip dalmatin ?cu canale@
<ii Cauca(caracteristici
formai n oro-ene+a alpin
pre+int altitudini mari 8i o tectonic acti4
<ii Pi&*uluicaracteristici
formai n oro-ene+a alpin
pre+int altitudini de 2 011 m 4f. %limp
pre+int relief carstic 8i ruiniform
asi,ul Ce&tral Fra&ce(
caracteristici
format n oro-ene+a ;ercinic
pre+int altitudini medii dde 700 m ma1im
1 $$* m 4f. )t. Core
pre+int relief 4ulcanic ?centru 8i !@ intens
erodat, carsti ?( 8i (.@ 8i tectonic ?-ra5ene n
centru@
<ii Uralcaracteristici
formai n oro-ene+a ;ercinic
pre+int altitudini medii de *00 m
au aspectul unui lan muntos orientat !(
2 000 Km
esseta Spa&iol'caracteristici
format n oro-ene+a ;ercinic
pre+int un relief intens erodat 8i faliat, dominat
i+olat de culmi muntoase re+ultate n urma
renlrilor din #uaternar
<ii Vos)i<P'*urea
Nea)r'caracteristici
formai n oro-ene+a ;ercinic
se pre+int su5 forma a dou masi4e separate de
-rea5enul /inului, intens erodate
asi,ul =istos Re&a&caracteristici
format n oro-ene+a ;ercinic
orientat ., tiat de 4alea rinulu
pre+int relief 4ulcanic
<ii /uracaracteristici
formai n oro-ene+a ;ercinic
pre+int relief de tip >urasian
altitudinile sunt reduse
Patrulaterul 1oe$ieicaracteristici
format n oro-ene+a ;ercinic
pre+int altitudini reduse
include" Bod. Goemiei str5tut de )-ii
Bdurea Goemiei 8i ncadrat de )-ii (udei, )-
ii )etaliferi 8i #olinele #e;o-)ora4e
<ii Pe&i&icaracteristici
formai n oro-ene+a caledonian
pre+int nlimi reduse 9 000m
intens erodai, pre+int relief carstic
<ii Sca&*i&a,icicaracteristici
formai n oro-ene+a caledonian
pre+int altitudini 7 2 000 m datorit
renlrilor alpine
pre+int un 4ersant a5rupt spre ocean modelat
de -;eari ?fiorduri@ 8i domiol spre Bod. (uediei
Po*i-ul Fi&la&*eicaracteristici
are aspect colinar modelat de ero+iunea
-laciar numeroase lacuri -laciare
C>$pia Europei *e Estcaracteristici
este a doua ca suprafa de pe Flo5
are altitudini ntre 4*3 m n ! la ?J 2$@ m n
+ona )rii #aspice
se pre+int ca o asociere de c6mpii 8i podi8uri
sau dealuri >oase Bod. .aldai, #olinele
<iman, Bod. #entral /us, Bod. .ol-i
r6urile mari au o orientare !(
Brof. /ducan (orin 4
4
Lecia 2 Relieful Europei
C?$pia Nor*<
Europea&'caracteristici
po+iionat ntre ). !ordului 8i ). Galtic a
fost intens fra-mrntat de -;earii de
calotmorene 8i sandre
este 4lurit 8i acoperit cu loess, iar n +ona de
litoral r6urile formea+ estuare sau la-une
C?$pia Pa*uluicaracteristici
este un fost -olf al ). &driatice intens colmatat
n +ona de litoral apar la-unela 8i Celta Badului
C?$pia Pa&o&ic'caracteristici
Antens faliat se pre+int su5 forma unor
sectoare >oase 8i unele mai nalte dominate de
muni insulari
C?$pia Ro$?&'caracteristici
po+iionat n lun-ul Cunrii, e4ideniat de pre+ena
2uncii Cunrii, teraselor Cunrii 8i a celor trei tipuri
-enetice de c6mpii ?ta5ulare, piemontane 8i de su5siden@
dispusen f68ii paralele
Brof. /ducan (orin 5
5