Sunteți pe pagina 1din 1

progresulsilvic.

ro

CERERE INSCRIERE IN SOCIETATEA PROGRESUL SILVIC

CATRE
FILIALA ___________________ a S.P.S.

Subsemnatul (a) .., C.N.P


domiciliat in judlocalitatea str.nr
absolvent al Facultatii ..in anul
cu locul de munca.. avand titlul stiintific ( daca este cazul)
solicit inscrierea ca membru in filiala .a Societatii
Progresul silvic.
Ma angajez sa respect intrutotul prevederile statutului organizatiei , sa platesc taxa de
inscriere si cotizatia anuala.
Anexez copie de pe diploma de absolvire a studiilor superioare nr ./...
eliberata de . sau adeverinta de absolvire nr
Cu multumiri,

Semnatura
Data: