Sunteți pe pagina 1din 14

PROJECT

MANAGEMENT
6, 7
1. Project, project management,
project lifecycle
2. Pre-feasibility study: resources
analysis
3. Objectives, activities, results
4. Project management: Work
Package, Working Plan, Timing,
Critical Path; project monitoring
5. Risk Assessment, Risk Analysis
Constrains
11

2
ACTIVITIES (HOW?)
Activities:
AIM

Objective O Objective A Objective M


1. More than one
for each Activity 1 Activity 2

objective
Result 1
2. Ending with at
least one Result 2….

certain result
Financial
I. Personnel Costs

II. Operational Costs


1. Materials
2. Equipments
3. Mobility
4. Other
5. Overheads

III. Subcontracting
Financial
A1.1 A1.2. .. A2.1. …. Total
I. Personnel Costs

II. Operational Costs


1. Materials
2. Equipments
3. Mobility
4. Other
5. Overheads

III. Subcontracting

TOTAL

Realistic!!!!
Eligible!!!!
10. Structura bugetului:
DENUMIRE CAPITOL BUGET ANUL I ANUL II TOTAL
NR. (RON) VALOARE
CRT (RON) (RON)
1. CHELTUIELI DE PERSONAL *
[salarii, CAS, Şomaj, Contribuţia pentru asigurările sociale de
sănătate, colaborări, diurna-deplasari interne/externe]
2. CHELTUIELI INDIRECTE (regie, max 5% din valoarea grantului)

3. CHELTUIELI DE INFORMARE DOCUMENTARE 3. = 3.1.


+ 3.2.

3.1 Cheltuieli materiale


3.2 Mobilitati
[vizite de studiu, participări la manifestări ştiinţifice interne şi
internaţionale în concordanţă cu tematica grantului, taxe de acces,
cheltuieli de transport şi cazare) – max. 15% din valoarea grantului
4. MATERIALE, OBIECTE DE INVENTAR
[materiale consumabile inclusiv reactivi, componente, costuri pentru
acces la infrastructura de cercetare a tertilor]
5. COSTURI DE VALORIFICARE A REZULTATELOR
CERCETARII
[materiale consumabile inclusiv reactivi, componente, costuri pentru
acces la infrastructura de cercetare a tertilor]
6. TAXE DE ACCES la laboratoare specializate
7. TOTAL
10. Structura bugetului:
DENUMIRE CAPITOL BUGET ANUL I ANUL II TOTAL
NR. (RON) VALOARE
CRT (RON) (RON)
1. CHELTUIELI DE PERSONAL *
[salarii, CAS, Şomaj, Contribuţia pentru asigurările sociale de
sănătate, colaborări, diurna-deplasari interne/externe]
2. CHELTUIELI INDIRECTE (regie, max 5% din valoarea grantului)

3. CHELTUIELI DE INFORMARE DOCUMENTARE


3.1 Cheltuieli materiale
3.2 Mobilitati
[vizite de studiu, participări la manifestări ştiinţifice interne şi
internaţionale în concordanţă cu tematica grantului, taxe de acces,
cheltuieli de transport şi cazare) – max. 15% din valoarea grantului
4. MATERIALE, OBIECTE DE INVENTAR
[materiale consumabile inclusiv reactivi, componente, costuri pentru
acces la infrastructura de cercetare a tertilor]
5. COSTURI DE VALORIFICARE A REZULTATELOR
CERCETARII
[materiale consumabile inclusiv reactivi, componente, costuri pentru
acces la infrastructura de cercetare a tertilor]
6. CHELTUIELI DE CAPITAL / TAXE DE ACCES la laboratoare
specializate
7. TOTAL
PERSONNEL COSTS
• BRUTO SALARY = NET INCOME + PEROSNAL
TAXES + INSTITUTIONAL TAXES
• BRUTO SALARY/MONTH = HOURLY INCOME X
171
• INCLUDE DAILY RATE IN MOBILITY
• IN RO, THE DAILY RATE:
– 35 EUR (ABROAD)
– APROX 13 RON (INLAND)
TO BE CONSIDERED IN ALL THE ACTIVITIES
INDIRECT COSTS
(OVERHEADS)
• TD: 5% FROM THE TOTAL GRANT
AMOUNT/YEAR
• OTHER MODELS:
– IF NO OTHER SPECIFIED: 15% FROM THE
TOTAL GRANT AMOUNT/YEAT
– REAL COSTS BASED
– (20…60)% FROM THE DIRECT COSTS
– (40…80)% FROM THE PERSONNEL COSTS
TO BE CONSIDERED IN ALL THE ACTIVITIES
EXCEPT: DISSEMINATION
INFORMAION AND
DOCUMENTATION
MATERIALS EXPENDITURES: BOOKS, PATTENTS
(purchased)
TO BE CONSIDERED IN THE “STATE OF ART” , AND CONCEPTION
ACTIVITIES

MOBILITY COSTS:
– TRAVEL AND ACCOMMODATION
• ORIENTATIVE: PLANE: 350 EUR; ACCOMMODATION: 50-60 EUR/NIGHT
– INSURANCE
– CONFERENCE FEES
TO BE CONSIDERED IN THE DISSEMINATION ACTIVITIES
TO BE EXPLAINED IN THE PROJECT (WHERE, why?)
MATERIALS
• EVERYTHING BELLOW 1800 RON
– CONSUMABLE (PAPER, TONNER, FILES,
ETC.)
– SUBSTANCES
– VERY SMALL EQUIPMENT (<1800 RON)
TO BE CONSIDERED IN THE
PRACTICAL ACTIVITIES
VALORISATION COSTS
• PRINTING BOOKS (INCLUDING THE
THESIS!)
• DEVELOPING THE PROTOTYPE
• ACCESS IN OTHER LABORATORIES
TO BE CONSIDERED IN THE FINAL
PHASE (IF NECESSARY)
EQUIPMENT (CAPITAL
COSTS)
• EQUIPMENTS, DEVICES, ITEMS
ABOVE 1800 RON (EXCEPT
CONSUMABLES, INCLUDING
SUBSTANCES)
• TO BE CONSIDERED IN A SEPRATAE
ACTIVITY: INFRASTRUCTURE
UPDATING/DEVELOPMENT (NOT IN
TD)
DENUMIRE CAPITOL BUGET (2008) A1.1... A2.1.... A3.1.
NR. Sinteza
CRT literatura exp valorificare

1. CHELTUIELI DE PERSONAL * X X X
[salarii, CAS, Şomaj, Contribuţia pentru asigurările sociale de
sănătate, colaborări, diurna-deplasari interne/externe]
2. CHELTUIELI INDIRECTE (regie, max 5% din valoarea grantului) X X X

3. CHELTUIELI DE INFORMARE DOCUMENTARE


3.1 Cheltuieli materiale X
3.2 Mobilitati X
[vizite de studiu, participări la manifestări ştiinţifice interne şi
internaţionale în concordanţă cu tematica grantului, taxe de acces,
cheltuieli de transport şi cazare) – max. 15% din valoarea grantului
4. MATERIALE, OBIECTE DE INVENTAR X
[materiale consumabile inclusiv reactivi, componente, costuri pentru
acces la infrastructura de cercetare a tertilor]
5. COSTURI DE VALORIFICARE A REZULTATELOR - - ?
CERCETARII
[materiale consumabile inclusiv reactivi, componente, costuri pentru
acces la infrastructura de cercetare a tertilor]
6. TAXE DE ACCES la laboratoare specializate - - -

7. TOTAL