L E TU I D EN LU CE AM RU STI RT TO RI O A U P M UM E T O S S C N U O OD C R P

INTRODUCERE
• Studierea comportamentului consumatorului - cum îşi aleg cumpărătorii bunurile şi serviciile necesare satisfacerii multiplelor nevoi,care sunt stimulii, factorii care le influenţează alegerea

• •

Zona Valea Prahovei reprezintă un important centru turistic, fiind una dintre cele mai căutate destinaţii turistice din ţara noastră. Acest fapt se datorează în primul rând resurselor naturale şi antropice, dar şi accesibilităţii zonei. Pe Valea Prahovei întâlnim staţiuni ce funcţionează în tot timpul anului, ceea ce sporeşte rolul turismului în economie.

CONCEPTUL DE COMPORTAMENT
• Termenul de comportament al consumatorului se referă la comportamentul pe care consumatorii îl manifestă în cercetarea pentru cumpărare, folosire , evaluare a produselor şi serviciilor de la care ei aşteaptă să le satisfacă nevoile.
• •
      CE cumpără ei DE CE cumpără CÂND cumpără UNDE cumpără CÂT DE DES cumpără CÂT DE DES FOLOSESC un produs sau serviciu

• • • •
• • • • • • •

Cererea de produse turistice este formată din acele categorii de consumatori care iș i exprimă nevoia socială pentru turism

Consumul turistic – manifestarea cererii solvabile a populaţiei pentru produsele turistice oferite pe piaţă

Cererea turistică nu se identifică în totalitate cu consumul turistic Particularităţile cererii turistice: MOBILA, CONTINUA, ELASTICA Cererea turistica e determinata de: factori externi si interni, economici, sociali, culturali, psihologici, demografici, progres tehnic, acesibilitatea ofertei, politici, promovare.

Particularităţile consumului turistic : coencide cu locul ofertei dar nu si cu locul de formare al cererii, simultaneitatea productiei si a consumului, se realizeaza in bazinul ofertei, volumul este dimensionat in functie de preturi si tarife si venituri, puternic concentrat in timp, spatiu si motivatie

• •

Etapele consumului turistic înainte de deplasarea la locul de destinaţie(cumpãrarea unui echipament sportiv)

• • •

în timpul deplasãrii la locul de destinaţie (transportul) la destinaţia turisticã(cazare , alimentaţie)

Sezonalitatea cererii și consumului turistic cerere negativă adversitate exprimată de o anumită categorie de consumatori fașă de produsul turistic cerere absentă lipsa informașiilor despre produsul turistic respectiv sau de preșuti mult prea mari cerere latentă existenșa dorinșei de cumpărare dar produsul turistic nu este pe măsura așteptărilor Cerere efectivă : cererea in dezvoltare, cererea deplina, cererea in declin, cererea neregulată, cererea excesivă

• • • • • • •

Topul preferinș elor privind cazarea

Numar total locuri de cazare aferente Judeș ului Prahova este de 9249 locuri. Sosiri Mai – Septembrie 2009

Dinamica fluxurilor de turisti : Indici de creștere/scădere cu bază in lanț , Ritmul de creștere/scădere cu bază in lanț

• •

• •

Media turiști sosiși in unitășile hoteliere și pensiuni urbane este de 23921 persoane Sporul mediu = - 273 persoane pentru totalul turiștilor sosiși in unitășile hoteliere și pensiunile urbane.


Ritmul mediu = - 1,11% indică scăderea medie procentuală a numărului total de turiști sosiți in unitățile hoteliere și in pensiunile urbane de la o luna la alta in intervalul analizat Mai – Septembrie 2009.

• •

Innoptările turistilor: hotel, pensiuni, vile

Indicele de utilizare neta a locurilor de cazare indică cea mai mare valoare respectiv 34,7% in luna august, urmata de luna iulie cu 30,3% si septembrie cu o valoare de 27,1%.

MODELE DE STUDIERE A COMPORTAMENTULUI TURISTULUI
• •

Cele mai cunoscute teorii şi modele privitoare la comportamentul consumatorului :

• • • •

Modelul Marshallian; Modelul Pavlovian; Modelul Freudian; Modelul Veblenian

Modelul Marshallian

- deciziile de cumpãrare şi achiziţionarea sunt

efectul unor calcule raţionale şi constient economice.
• •

Oamenii îşi cheltuiesc veniturile pentru cumpãrarea acelor mãrfuri care le procurã cea mai mare satisfacţie, în concordanţã cu gusturi raţionale şi cu preţurile pe care sunt nevoiţi sã le plãteascã. “Omul economic” este : un model normativ pentru cumpãrãtorii care vor sã fie “raţionali”. preocupat de a obţine pentru sine prin calcularea amãnunţitã a consecinţelor de “fericire” pe care la oferã cumpãrarea de bunuri şi servicii.

• •


Modelul Pavlovian -

are la bazã teoria învãţãrii si opereazã cu

patru concepte de bazã: impuls, sugestie, reacţie şi recidivã. Este util, în special în problema introducerii (lansarii) unui nou produs pe piaţã şi în domeniul strategiei reclamei.


Modelul Freudian – construit pe toria psihoanalitica cu privire la fiinta

umana, impune cercetarea motivationala a comportamentului cu accent pe atitudini si opinii.

• •

Modelul Veblenian- este un model socio-psihologic ce sugereazã
consumatorului

dezvoltarea cercetãrilor motivaţionale legate de studierea comportamentului propune studierea individului din “interiorul” lui, prin luarea în considerare a motivaţiei exterioare, care ţine de influenţele sociale asupra comportamentului. nivelurile la care societatea influenţeazã comportamentul consumatorului sunt: cultura; subcultura; clasele sociale; grupurile de referinţã; grupurile de apartenenţã.

• • • • • • •

Modelul Hobbesian - denumit şi “al factorilor de organizaţie” aduce în

discuţie problema comportamentului asociat oamenilor care reprezintã organizaţii si pune în atenţie achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru entitaţi colective instituţionalizate.

Propune douã puncte de vedere diferite: preponderenţa motivelor raţionale legate de interesele organizaţiei; preponderenţa motivelor de ordin personal.

• • • •
• •

Modelul Nicosia - reprezintă schematic modul prin care acţiunea combinata a

variabilelor ce-l definesc pe cumpărător (variabile endogene) şi a variabilelor care definesc mediul (variabile exogene) se concretizează într-un anumit comportament al acestuia.

Nicosia a utilizat ca bază a modelului său un model tehnologic pe computer, împărţit în patru zone sau câmpuri. Rezultatul din fiecare câmp devine intrarea în câmpul următor. Modelul descrie un mesaj (de exemplu o reclamă), mergând de la sursă (firma producătoare a produsului) în direcţia unui eventual rezultat decizional realizat de consumator. Factorii de influenţă, conform modelului propus, pot fi grupaţi astfel: factori de influenţă interni; factori de influenţă externi.

• •

Modelul Engel, Kollat si Blackwell - are la bază o abordare secvenţială
a deciziei de cumpărare delimitându-se cinci trepte ale procesului de achiziţie:

1. Recunoaşterea problemei 2. Cercetarea informaţiilor 3. Evaluarea alternativelor 4. Decizia de cumpărare 5. Rezultatele acţiunii de cumpărare

Sursele de informare ale turistului

In te r

Motivatiile turistice si procesul decizional de cumparare
Piramida lui Maslow Nevoile nu sunt niciodată pe deplin satisfăcute

Etapele procesului decizional de cumparare

Alegerea unei vacante turistice

Factori de influenta in asteptarile clientilor

Comunicaţiile orale

Niveluri de asteptare

Factori de risc

Hotărârea unui consumator de a-şi schimba, amâna sau evita să ia o decizie de cumpărare este influenţată în mod semnificativ de riscul perceput.

• •

riscul financiar, legat de pierderea banilor; riscul psihologic, legat de imaginea individului faţă de sine însuşi şi faţă de alţii (teama de ridicol, de ironizare etc);

• •

riscul fizic, legat de pericolul pentru sănătate, pentru mediu etc.; riscul decepţiei, legat de performanţele aşteptate de la un produs turistic, şi care s-ar putea dovedi a fi iluzorii.

Tipuri de consumatori turistici
1. • • • • Criterii economice turişti la limita existenţei turişti săraci, turişti de condiţie medie turişti de lux, Criterii geografice turişti locali, turişti naţionali turişti străini


2. • • •


Relieful şi condiţiile hidrografice turismul montan turismul de litoral turismul de deltă, lacuri şi râuri

• • •

2. 3.

3. Criterii demosociale

Ciclul de viaţă

Influenţa ciclului de viaţă familială asupra consumului turistic

Faza

fam ili

Copil

4. Criterii psihosociale
1. Atitudinea faţă de risc şi înclinaţia spre aventură • alocentriştii • Psihocentriştii


2. Stitul de viaţă familiali economi neîncrezători organizaţi în căutarea unui statut pasionaţi de istorie nocturni sociali ecologişti intelectuali sportivi. culturali

• • • • • • • • • • • •

3. Comportamentul atitudinea faţă de oferta turistică (favorabilă, indiferentă, ostilă) gradul de fidelitate faţă de firmă (fidel, neutru, infidel) avantajele căutate de client la un serviciu turistic (prestigiu, calitate, confort, distracţie, economie).

• • •

4. Comportamentul pe timpul calatoriei sedentariştii -persoane cu venituri mici preferă animaţia din incinta staţiunilor unde sunt cazaţi; itineranţii - motivaţi în special cultural sau social, pun accent pe transportul rapid şi cazarea de scurtă durată şi vizitează tot ceea ce le sugerează ghizii, find fotografi şi cameramani pasionaţi, amatori de folclor şi de suveniruri nomazii - persoane tinere care doresc să afle cât mai mult în contact cu natura şi populaţia locală. Călătoresc în grupuri mici sau individual şi preferă cazarea în moteluri, hanuri, campinguri sau rulote. Sunt foarte motivaţi sub aspect cultural, religios, artistic, afectiv. Sunt amatori de produse culinare locale şi consumatori de folclor autentic.

• •

Influenta clasei sociale

Turist Dedică

superio

călători