Sunteți pe pagina 1din 2

Suport lecie:

Rzboiul de 30 ani (1618-1648)


Structura leciei :
1. CAUZE 2. TABERE PARTICIPANTE 3. DESFASURARE
4. PACEA DE A !ESTFAIA ". #ARIE DE $%S (studiu de caz) &. C%NCUZII
1. CAUZE
OBS. Fr'(' )e opu(e *'+)+ur,ilor -eo'rece e)te .(co(/ur't0 -e po)e)iu(ile *'+)+ur,ice 1l' Su- 2 Sp'(i'3
l' E)t 2 S45(tul I6periu Ro6'(o78er6'(3 l' Nor- 2 #0rile -e $o) 9'+)+ur,ice
2. TABERE PARTICIPANTE
2.a. Tabra Imperial: Ar6't' I6peri'l0 : Pri(cipii c'tolici ,er6'(i
2.b. Tabra Prte!ta"t: Pri(cipii prote)t'(i ,er6'(i3 Ce9i'3 D'(e6'rc'3 Sue-i'3 Fr'('
#. $ES%ASURARE & Ce'ia ( )erma"ia
#.a. Etapa ce' * 1+1, - defenestrararea de la Praga 7 co()ilierii i6peri'li ,er6'(i )u(t
'ru(c'i pe 4ere')tr' P'l'tului Re,'l -i( Pr','
1+2- 2 Ce9ii )u(t .(4r5(i .( +0t0li' -e l' ;u(tele Al+<Ce9i' e)te rec'tolici='t0
#.b. Etapa .a"e/ 01+21&1+223 2 o co'liie ' pri(cipilor prote)t'(i ,er6'(i >i D'(e6'rc' e)te
.(4r5(t0 -e i6peri'lii co(-u>i -e ,e(er'lul7co(te ?o( !'lle()tei(
#.c. Etapa !ue.e/ 01+#-&1+#13 2 Sue-e=ii3 co(-u>i -e re,ele 8u)t'?7A-ol4 'l II7le' 1u( ,e(iu
6ilit'r@ o+i( ?ictorii. I( 1&323 8u)t'? 6o're< -e=')tru 6ilit'r
)ue-e=
#... Etapa 4ra"ce/ 01+#1&1+5A@ 2 % (ou0 'li'(0 4r'(co7)ue-e=03 -up0 6'ri ?ictorii3 .i o+li,0 pe
i6peri'li )0 ce'r0 p'ce'
CAUZE
PO6ITICE
BI(cerc're' *'+)+ur,ilor -e ' cre' u( I7PERIU UNI8ERSA6 CATO6IC cu o 6o('r9ie '+)olut0 -uce
l' co(4lictul cu principii germani protestani c're -ore)c )07>i p0)tre=e 'uto(o6i' politic0
BDo6i('i' 9'+)+ur,ic0 ')upr' Cehiei prote)t'(te c're7>i -ore>te i(-epe(-e('
Frana, dei catolic, are deja o politic naional (anti-habsburgic)
CAUZE
RE6I)IOASE
BBi)eric' ro6'(o7c'tolic0 .(c0 (u ' re(u('t l' pl'(ul -e lic9i-'re ' prote)t'(ti)6ului >i l'
rec'tolici='re' %cci-e(tului
CAUZE
ECONO7ICE
BCo(trolul )t'telelor (or-ice prote)t'(te 1Suedia i Danemarca@ ')upr' -ru6urilor co6erci'le
ce le,'u ;'re' B'ltic0 -e ;'re' ;e-iter'(0 er' '6e(i('t -e *'+)+ur,i
1
$c: !!!Danemarca este nfrnt. Papistaii sunt la Marea Baltic.....singurul lr scp este s distrug
cmer!ul suedez i s pun picirul n patria nastr. "uedia este n pericl din cauza puterii #a$s$urgilr...%
18u)t'?7A-ol4 'l II7le'3 re,ele Sue-iei3 1&2C@
B "denti#ic '-?er)'rii *'+)+ur,ilor
B $rgumentea% c'r'cterul 6e-ie?'l 7 reli,io) 'l R0=+oiului -e 3D '(i
B &'plic -e ce Fr'(' c'tolic0 lupt0 'l0turi -e prote)t'(i
B "denti#ic -i( -ocu6e(t cele -ou0 6oti?'ii 'le i(tr0rii Sue-iei .( r0=+oi
B $rgumentea% '4ir6'i' : &z$iul de '( ani este ultimul rz$i medie)al religis si primul rz$i mdern
al ra!iunii de stat (* argumente religiase + * argumente,interese statale)
B Compar 4'=ele ce90 >i 4r'(ce=0 1c'u=e >i co()eci(e@
B "denti#ic -ou0 per)o('lit0i 6ilit're 2 )i6+oluri 'le R0=+oiului -e 3D '(i
B (enionea% co()eci(ele r0=+oiului pe(tru ci?ilii ,er6'(i
B )usti#ic politic' Fr'(ei -e ' (u i(ter?e(i 6ilit'r -e l' i(ceput i( co(4lict
5. PACEA $E 6A 9EST%A6IA 01+5,3
S7'u )e6('t -ou0 tr't'te -e p'ce:
ETr't'tul -i( 7:"!terF 1.(c9ei't .(tre S45(tul I6periu )i Fr'(' @
ETr't'tul -i( O!"abr:c;F 1.(c9ei't .(tre S45(tul I6periu )i Sue-i'@.
Pri"cipiile Pcii
i+ert'te' cultelor prote)t'(te >i c'tolice
Ec9ili+rul -e putere .(tre )t'te
Pre<e.eri:
1. =ARI6E $E >OS ? $e 6a@e 6a".e" ? PaA!&Ba! & !tu.iu .e ca/
PRO8INCII 6OCUITORI RE6I)IE 6I7BB STAT ACTUA6
NEDERAND %l'(-e=i 1(eerl'(-e=i@
Prote)t'(t0 %l'(-e=0 1(eerl'(-e=0@ %ANDA
FANDRA %l'(-e=i 14l'6'(=i@ C'tolic0 %l'(-e=0 14l'6'(-'@
BE8IA
GA%NIA Fr'(ce=i 1?'lo(i@ C'tolic0 Fr'(ce=0 1?'lo(0@
UHE;BUR8 uIe6+ur,9e=i C'tolic0 uIe6+ur,9e=0 UHE;BUR8


2
B"denti#ic o ')e60('re >i o -eo)e+ire .(tre pro?i(ciile Ne-erl'(- >i Fl'(-r'
BPe +'=' criteriului reli,io), identi#ic .( ce t'+ere 'u p'rticip't l' co(4lict pro?i(ciile #0rilor -e $o)
B (enionea% 4'ctorul e)e(i'l 1et(i' )'u reli,i'@ ce )t0 l' +'=' co()tituirii Bel,iei
B *reci%ea% cele -ou0 li6+i o4ici'le -i( Bel,i' 'ctu'l0
B $rgumentea% '4ir6'i' : -landa i Belgia s-au frmat pe $aza criteriului identitar medie)al (religia)
CONC6UZII
BR0=+oiul -e 3D '(i .(cepe c' u( co(4lict ci?il -e tip 6e-ie?'l 1r0=+oi reli,io)@ .(tre Di(')ti' -e
*'+)+ur,
>i )upu>ii )0i prote)t'(i >i )e ter6i(0 c' u( r0=+oi 6o-er( 'l i(tere)elor ('io('le3 l' c're 'u p'rticip't
6'i 6ulte )t'te
BR0=+oiul .(locuie>te criteriul i-e(tit'r 6e-ie?'l 1'p'rte(e(' l' o reli,ie@ cu u( criteriu 6o-er(
1loi'lit'te 4'0 -e )t't@J toto-'t0 i(tro-uce u( pri(cipiu -iplo6'tic 6o-er(<'cel' 'l ec9ili+rului -e putere
.(tre )t'te
B Se ter6i(0 EPOCA 7E$IE8A6BJ .(cepe EPOCA 7O$ERNB
Fr'(' -e?e(e' ce' 6'i 6're putere -e pe co(ti(e(t >i u( 6o-el cultur'l3 politic >i eco(o6ic
pe(tru Europ'
I6periul e)te 40r56i't .( pe)te 3DD )t'te ,er6'(e. K6p0r'tul .>i p0)tre'=0 'utorit'te' re'l0 -o'r
.( Au)tri'. 8er6'(i' r065(e' rui('t0 eco(o6ic >i -epopul't0. Teritorii ,er6'(e )u(t '(eI'te -e
Fr'(' 1Al)'ci' : ore('@ >i Sue-i'
Sue-i' -e?i(e 6're putere .( (or-ul Europei
%l'(-' prote)t'(t0 -e?i(e .(-epe(-e(t0.
Fro(tierele europe(e r065( (e)c9i6+'te p5(0 .( )ec. HIH 1pr0+u>ire' I6periului lui N'poleo( I
i6+' 4r'(ce=0 -e?i(e li6+' -iplo6'tic0 ' Europei >i lu6ii p5(0 l' )45r>itul celui -e7'l -oile'
r0=+oi 6o(-i'l 1.(locuit0 cu e(,le='@
TE7A RECAPITU6ATI8B PENTRU ACASB
B $nali%ea% co(clu=iile -e 6'i )u) >i reali%ea% u( t'+el .( c're3 pe -ou0 colo'(e notea% ele6e(tele
)peci4ice epocii 6e-ie?'le >i cele )peci4ice epocii 6o-er(e
B Compar c'u=ele -ecl'(>0rii r0=+oiului cu e4ectele 'ce)tui' 1pri(cipiile p0cii -e l' !e)t4'li'@@