Sunteți pe pagina 1din 1

Model oferit de www.myaccountant.

eu

S.C. ____________________________________
Nr.ord.reg.com/an ________________________
C.I.F. __________________________________
Capital social ____________________________
Sediu __________________________________
Tel/Fax: ________________________________
Banca _________________________________
Contul _________________________________

PROCES VERBAL
Incheiat astazi: 31.12.______

Cu ocazia ncheierii procedurii de inventariere la casieria societii, efectuat


n baza deciziei nr.__/_____.
n urma inventarierii faptice, s-a constatat n casieria societtii suma de
______________ lei, astfel:

500* ____ buc =________________


100 * ____ buc =________________
50 * ____ buc =________________
10 * ____ buc =________________
5* ____ buc =________________
1 *____ buc =________________
0.5 *____ buc =________________
0.1 *____ buc =________________
TOTAL : ___________________________

COMISIA DE INVENTARIERE :
_________________________
_________________________