Sunteți pe pagina 1din 1

www.waldorfcluj.

ro

CERERE DE TRANSFER
anul şcolar _____________________, secţia ___________________

Subsemnatul(a) _______________________________________________________________

cu domiciliul în ____________________ str. ______________________________ nr. _____ ap. ___

telefon ___________________________, e-mail_____________________________________,

vă rog să aprobaţi transferului fiului/fiicei meu/mele

_____________________________________________________________________________ ,

elev(ă) în clasa _____, cursuri ____________ profil____________________________ de la

unitatea şcolară _______________________________________________________________.

Solicit cererea din următoarele motive:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Anexez următoarele documente în susţinerea cererii mele:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Semnătura _________________________ Data ______________

Avizul unităţii şcolare Avizul unităţii şcolare


de unde pleacă elevul/a unde pleacă elevul/a

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI


INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ
LICEUL WALDORF cu grupe de grădiniţă
400368 Cluj-Napoca, str. Sergiu Celibidache nr. 8-12
Tel./fax: +40 (0)264 455 560 | E-mail: liceulwaldorf.cluj@yahoo.com, office@waldorfcluj.ro