Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL SNTII

DIRECIA DE SNTATE PUBLIC A MUNICIPIULUI BUCURETI


____________________________________________________________________________________

Adresa: str. Avrig nr.72-74, sector 2, Bucureti Romnia


Tel: 021.252.79.78; 021.252.32.16/ Fax: 021.252.55.20
Site: www.dspb.ro/ e-mail: dspb@dspb.ro

Biroul Avize-Autorizri
Tel/Fax:021.252.80.69; Tel: 021.252.79.78- int.214 ; e-mail: avize@dspb.ro

Domnule Director,
Subsemnatul(a)
n_________________

Dr.___________________________________domiciliat()
str._________________________________,

nr._______

bl.______, sc.__ ap.______ sector _______telefon____________________________


e-mail _________________________cu
__________________________

specialitatea
competene_____________________

supraspecializri_______________________
codul de paraf ______________, solicit a-mi aproba nscrierea n Registrul Unic al
Cabinetelor Medicale partea a-I-a a: Cabinetului medical individual
___________________________________________, str.______________________
__________nr.___, bl.____, sc.___,et.___ ap____,cabinet ______ sector_____, telefon
______________ fax ______________________________cu suprafaa ________mp.
Punct de lucru: str.______________________________, nr._____, bl.___, sc.____
et.____,ap___,Cabinet nr.____________ sector_____,

telefon ___________, cu

suprafaa ________mp.
Menionez c n cadrul unitii medicale lucreaz_________ medici.
Contratur medic ______________________________________________
Data:

Semntura i parafa:

Anexez alturat:
o

1.Certificatul de membru eliberat de Colegiul Medicilor/Colegiul Medicilor Dentiti conform Legii 95/2006 din care
s reias specialitatea, competenele, supraspecializrile medicului - copie

2.Certificatul de avizare a cabinetului medical individual eliberat de Colegiul Medicilor - Str. Avram Iancu nr. 1,
sector 1/ Colegiul Medicilor Dentiti Str. Salcmilor nr.5 sector 2 ORIGINAL + copie

3.Dovada ndeplinirii condiiilor minime de spaiu i circuite funcionale n concordan cu serviciile medicale
furnizate pe specialiti, competene, supraspecializri (notificare eliberat de D.S.P-M.B.)

4.Dovada de deinere legal a spaiului (contract de vnzare-cumprare,nchiriere, concesiune, comodat) pe numele


medicului copie

5. Schia cabinetului - copie ;

6. Acceptul vecinilor, asociaiei de proprietari ;

MINISTERUL SNTII
DIRECIA DE SNTATE PUBLIC A MUNICIPIULUI BUCURETI
____________________________________________________________________________________

Adresa: str. Avrig nr.72-74, sector 2, Bucureti Romnia


Tel: 021.252.79.78; 021.252.32.16/ Fax: 021.252.55.20
Site: www.dspb.ro/ e-mail: dspb@dspb.ro

Biroul Avize-Autorizri
Tel/Fax:021.252.80.69; Tel: 021.252.79.78- int.214 ; e-mail: avize@dspb.ro

* Cerere pentru nregistrarea unui


Cabinetelor Medicale Partea I-a

Cabinet medical individual

n Registrul Unic al