1

INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „MARIUS NASTA”
Şos. Viilor nr. 90, Sector 5 Bucureşti, cod 050152 Tel. 335.69.10-17 Tel./Fax secretariat: 337.38.01 e-mail: nasta@mariusnasta.ro Manager: Conf.Dr.Nicolae Galie, medic pr. chirurgie toracică, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar Catedra de Anatomie şi Embriologie UMF „Carol Davila” Bucureşti, conferenţiar Catedra de Chirurgie Facultatea de Medicină Universitatea „Ovidius” Constanţa, competenţe în bronhologie, managementul serviciilor de sănătate publică. Director Medical: Dr.Emilia Crişan, medic primar pneumolog, cerc..şt.gr.I, doctor în ştiinţe medicale, competenţă în bronhologie, competenţă în managementul sanitar, preşedinte al secţiei de bronhologie a Societăţii Române de Bronhologie. Director Financiar-Contabil: Ec. Gheorghe Baltă Director Administrativ: Ing.Radu Iordăchel Director de Îngrijiri Medicale : As. Dana Preda Director Cercetare-Dezvoltare: Dr.Irina Strâmbu - medic pr. pneumolog, şef de lucrări Catedra de Pneumologie UMF Carol Davila, doctor în ştiinţe medicale Scurt istoric Promotorii ideii de a construi primul spital pentru tuberculoză în Bucureşti au fost prof. Dr. I. Cantacuzino şi Dr. G. Procare, care începând din anul 1902 au depus eforturi susţinute ce au dus în 1906 la crearea Spitalului Filaret din Dealul Filaretului (actuala Şos. Viilor 90), spital cu 80 de paturi pentru bolnavii cu TBC deschise sau înaintate şi 20 paturi de sanatoriu pentru bolnavii cu forme nedeschise sau incipiente (actualele pavilioane II şi III din Institut). Descris anterior ca fiind ocupat de viile unui mare bogătaş, dealul pe care a fost plasat acest spital, modest ca suprafaţă şi ca venituri, a avut ulterior şi primul Dispensar anti-TBC din ţară, unde se acordau consultaţii de 2 ori pe săptămână. Numele de atunci al spitalului vine de la Mitropolitul Filaret II, un cărturar de seamă al Bisericii Ortodoxe. După 1920 şi până la al II-lea război mondial, Spitalul Filaret a continuat să fie o unitate de avangardă în promovarea idelor progresiste care priveau organizarea luptei antituberculoase din România şi formarea cadrelor de specialitate. În 1947 a luat fiinţă prima Clinică de Ftiziologie a Facultăţii de Medicină din Bucureşti, condusă de Prof. Dr. Marius Nasta, urmând o perioadă în care s-a ajuns la complexul actual de clădiri şi s-a înfiinţat Institutul de Ftiziologie (1949). De la început, sub conducerea Prof. Dr. Marius Nasta, Institutul îşi organizează activitatea în mod complex, axându-se pe munca de cercetare ştiinţifică, activitatea didactică, îndrumarea tehnică a teritoriului şi asistenţa medicală de înaltă calificare. Ulterior, au urmat anii comunismului, care au concis cu o perioadă de reducere, datorită unor factori mai mult sau mai puţin obiectivi, a cifrelor legate de prevalenţa şi mortalitatea prin tuberculoză, până în anii ´86, pentru ca apoi să se anunţe o creştere progresivă a incidenţei acestui flagel, ascuns mult timp de autorităţi.

2

Cel care în calitate de director a facilitat prin tactul şi politica sa managerială anii de tranziţie din perioada care au urmat Revoluţiei, a fost Prof. Dr. C. Anastasatu. Prof. Dr. E. Corlan, succesorul Prof. Dr. C. Anastasatu, a încercat să dea o nouă faţadă nu numai Institutului, dar şi luptei antituberculoase din România. Lui i-a urmat Prof. Dr. I. P. Stoicescu care a încercat să reducă distanţa ce ne separă de pneumologia modernă. Sub conducerea Domniei Sale s-au modernizat serviciile de radiologie, bacteriologie şi bronhologie în Institut, s-a înfiinţat şi utilat un serviciu de terapie intensivă, CPU, CT, s-au modernizat secţiile chirurgie toracică şi A.T.I, s-a extins plaja investigaţiilor ce tind să intre în rutină: mediastinoscopie, toracoscopie, tehnici endoscopie intervenţională (laser, biopsii transbronşice, LBA), a luat fiinţă laboratorul de biologie moleculara.

med. doctor în ştiinţe medicale.asis. al Colegiului American de Angeologie CHEST. doctor în ştiinţe medicale As.medic pr. Univ. univ.asist. Bogdan Miron Alexandru . doctor în ştiinţe medicale. pneumolog.medic pr.medic pr. Asis.şef Mioara Marinache .gen.gen. Dr.medic pr. Anca Macri .Antonela Dragomir . coordonatorul nucleului de oxigenoterapie la domiciliu. pneumolog. doctor în ştiinţe medicale Prof.pr. • Secţia Clinică Pneumoftiziologie I Şef secţie: Conf. competenţă în pneumologie pediatrică. ATS. Emil Corlan. pneumologie. drd. pneumolog.: Dr. Dr. medicină internă şi pneumologie. medicină internă şi pneumologie. Ileana Rohan . Mihaela Tănăsescu . Claudia Toma . doctor în ştiinţe medicale. vicepreşedintele Societăţii Române de Pneumologie.pr. coordonator tehnic naţional al Programului Naţional de Control al Tuberculozei Dr. Dr.şef Dana Trandafir . doctor în ştiinţe medicale. pneumolog. SLPF. univ. curs management pentru director de îngrijiri şi asistenţi şefi • Secţia Clinică de Pneumoftiziologie III Şef secţie: Conf. membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale Dr.medic pr. pneumolog. membru al Societăţii Austriece de Pneumologie.medic sp. pneumolog. competenţă endoscopie toracică. medic pr. vicepreşedinte SRP Şef lucrări: Dr. doctor în ştiinţe medicale. membru al ERS. Dr.gen • Secţia Clinică Pneumoftiziologie II Sef secţie: As. univ. drd. Vladimir Şerban Ghinescu . Dr. supraspecializări homeopatie. doctor în ştiinţe medicale Dr.3 I. somnografie. Dr. Bogdan Miron Alexandru . Asis. pneumolog Asis. Vicepreşedinte al SRP. • Secţia Clinică Pneumoftiziologie IV Şef secţie: Prof.medic sp. pneumolog. acupunctură.şef Margareta Oproiu .medic pr. master în managementul serviciilor sanitare publice. pneumologie. şef catedră pneumologie UMF „Carol Davila”.pr. Dr. competenţă endoscopie toracică. Elisabeta Petreasa . sevraj tabagic.med. ..med.med.medic pr. doctor în ştiinţe medicale As.pneumolog.asist. drd. Dr. vicepreşedintele organizaţiei neguvernamentale „Aer Pur” şi preşedinte al reţelei pentru prevenirea fumatului din România.: Dr.şef Nicoleta Preda .gen. pneumolog Asis.medic sp.medic pr.medic sp. As. Dragoş Bumbăcea . medic pr. drd. Preşedinte al Societăţii Române de Pneumologie. şef catedră de pneumologie UMF „Carol Davila”.asist.medic sp. Cornelia Tudose . Florin Mihălţan. Constantin Marica . CLINICA DE PNEUMOFTIZIOLOGIE Şef clinică: Prof. pneumolog. Dr. Stefan Dumitrache-Rujinski .

Micapora Neagos – medic pr. 336. Elena Dalia Manolache . • Secţia Clinică Pneumoftiziologie VII Str. doctor în ştiinţe medicale Şef lucrări Dr.pr. competenţă în management sanitar As. Gabriela Otel .55 Şef secţie: Dr.25.medic pr.: 336.71. Bucureşti Tel. 336.şef Nicoleta Moise . drd. curs management pentru director de îngrijiri şi asistenţi şefi • Secţia Clinică Pneumoftiziologie VI Str. 336. medic pr. Şerban Vodă nr. pediatru cu competenţă în pneumologie Dr.şef Ovidiu Ioniţă .asist.med. Radu Chiotan – medic pr.pneumolog Asist. Univ. Dr.şef Aura Cernica . pediatru cu supraspecializare în pneumologie pediatrică.Irina Strâmbu .medic pr. 289.med.55 Sef sectie Dr. Emilia Elena Andrei. Emilia Tabacu – medic pr. Dan Avramescu – medic pr. Dr. • Secţia de Pneumoftiziologie Copii IX Str.med.pr. pediatru Asist.99. competenţă homeopatie Asist.pr. Dr.med.99.univ. • Secţia Clinică Pneumoftiziologie VIII Str. 289. Mihaela-Carmen Mitrea .pneumolog.medic sp. 4500596 Şef.pr. pneumolog.gen.gen.: 336. Sector 4.71.medic sp. Dr.asis.99. drd. pneumolog. pneumolog Asist. pneumolog As.40. Şerban Vodă nr. Sector 4.gen. Casandra Cîlţ . Bucureşti tel. pneumolog. pneumolog.: 336.4 • Secţia Clinică de Pneumoftiziologie V Şef secţie: Dr. Cristian George Popa .şef Camelia Marin . Ioana Varachiu – medic pr.medic pr. Sector 4.asist. pneumolog.şef Daniela Bastar . master în managementul sanitar Dr. Bucureşti Tel. Şerban Vodă nr.gen .med. Dr..Ana-Maria Sasu. pneumolog. Eugenia Aurora Constantinescu – medic primar pneumolog.medic pr. 289. Dr.Dr. Jeni Mihaela Petrea – medic pr. Secţie .asist. pneumolog. drd. doctor în ştiinţe medicale.71. Asis.25. Cristina Iacobescu.4500594.55 Şef secţie: Dr.25.Delia Liana Marta . medic pr.medic pr.asist. Dr. Bucureşti Tel. Sector 5.. Dr. pneumolog. medic pr.Lacul Bucura nr. competenţă homeopatie Dr.gen. pneumolog.pr. drd.

4500594.Victor Spînu – med. drd.şef Daniela Mariana Anghelescu –asist.medic pr. Daniela Mihăilescu. • Secţia de Pneumologie Cronici MDR-TB Şef. secţie As.med.pr. doctor în ştiinţe medicale Dr.Univ. Bucureşti tel. pneumolog.primar pneumolog Dr. Asist. Gheorghe Murgoci . 40. homeopatie.gen.Mihaela Bădulescu . 4500596 Şef secţie: Dr. Sector 5. volum rezidual. medic pr. volum gazos intratoracic • aparatură pentru determinarea transferului gazos • aparatură video-endoscopie toracică şi endoscopică • aspiratoare pleurale • balon de respiraţie asistată • bicicletă ergometrică SIEMENS • cabinet de explorări funcţionale respiratorii • cabinet ecografie • cabinet tratamente • cameră de recoltare a sputelor • compartiment terapie intensivă cu paturi şi monitorizare cu 3 canale HELLIGE • endoscop cu vedere axială PENTAX FX 29V • flow-screen JAEGER • Gas-analyser Medical Instruments • instrumente biopsie pleurală • monitoare funcţii vitale NELLCOR • pense de biopsie endoscop de diferite profile • pH-metru • pletismograf body-test JAEGER cu compliance-test • polisomnograf • serviciu de radiologie propriu • sonde de radiologie propriu .pediatru cu competenţă în pneumologie Asist.asist.Dr. competenţe ecografie generală. Dotări: • ac puncţie biopsie pleurală • aparat de aerosoli PARIPLUS • aparatură pentru determinarea rezistenţelor ca flux. Viorica Filipescu .medic sp. alergologie. pneumoftiziologie pediatrică.Cristina Popa – medic primar pneumolog.Lacul Bucura nr.pr. Dr.gen. curs management pentru director de îngrijiri şi asistenţi şefi Andreea Dumitrescu – psiholog.med.şef .5 • Secţia de Pneumoftiziologie Copii X Str.

bronşiectazii etc. bronhodilatatoare) • testarea capacităţii de adaptare la efort • testarea forţei de contracţie a muşchilor respiratorii • determinări de rezistenta la flux. prin fibroscopie sau bronhoscopie rigidă. aspirat bronşic pentru examen bacteriologic. referitoare la incidenţa şi prevalenţa anuală a tuberculozei. • instilaţii intratraheale (spalaturi bronsice) • biopsii bronşice. cu viză diagnostică sau terapeutică directă şi videoasistată. volum rezidual si volum gazos intratoracic prin metoda pletismografică • determinarea parametrilor elasticităţii pulmonare • determinarea factorului de transfer gazos prin membrana alveolo-capilara • înregistrarea şi ajustarea terapiei în bolile obstructive cronice • examene bronhoscopice. ce cuprinde totalitatea bolnavilor cu tuberculoză • evaluarea rezultatelor chimioterapiei antituberculoase în condiţii de program la nivel naţional • supravegherea epidemiologică a sensibilităţii la medicamentele antituberculoase pe tulpinile microbacteriene izolate în ţară • efectuarea de spirometrii si curbe flux-volum in scop diagnostic • testare farmodinamică bronşică (teste bronhoconstrictoare. • aerosolo-terapie (in scop diagnostic sau terapeutic) • oxigenoterapie-intermitentă sau de lungă durată • debutul oxigenoterapiei şi evaluarea beneficiilor şi a toleranţei pe lungă durată • diagnosticul de laborator bacteriologic şi imunologic al infecţiilor cu micobacterii • examen bacteriologic pentru tuberculoza pulmonară şi extrapulmonară • cultivarea produselor patologice din tuberculoza pulmonară şi extrapulmonară cu ajutorul tehnicilor de cultivare rapida (MB/BACT) • efectuarea PCR din produsele patologice paucibacilare • testarea sensibilităţii micobacteriilor la antituberculoase • selectarea si tratarea cazurilor de chimiorezistenţă la tuberculostatice in centrul de excelenta din cadrul Institutului • colectarea datelor bacteriologice pentru asigurarea corespondenţelor de dublă notificare şi menţinerea la zi a Registrului Naţional de micobacterii • colectarea datelor la nivel naţional. BPOC. foraje transtumorale . FID. lavaj bronşic.6 • • • • sonde de aspiraţie şi lavaj trusă de intubaţie orotraheală/aspiraţie trusă de prim ajutor cu defibrilator videoendoscop Olympus GIF V2 Servicii medicale: • consult clinic pneumologic • diagnosticul si terapia medicală a afecţiunilor pulmonare TBC şi non TBC • bilanţul preoperator sau prechimioterapic în neoplasmele bronhopulmonare • monitorizarea evoluţiei si tratamentului unor boli respiratorii cronice ca: astm bronşic. cu ţinerea la zi a Registrului Naţional de Tuberculoză.

bacteriologic • puncţii evacuatorii ale revărsatelor pleurale. produse de puncţie ganglionară. in scop diagnostic.7 • biopsii transbronşice ganglionare sau periferice • bronhoaspiraţii cu viză de combatere a sindromului de încărcare bronşică • bronhografii • citologia şi imunocitologia lichidului de lavaj bronhoalveolar pentru diagnosticul bolilor pulmonare interstiţiale • coloraţii speciale histochimice şi pentru Pneumocystis Carinii • aplicaţii de proteze endotraheale • examinare endobronşică în autofluorescenţă • LASER-terapie endobronşică • asigurarea investigaţiilor de laborator necesare diagnosticului. in scop terapeutic (introducere de substanţă terapeutică în cavitatea intrapleurală) • puncţie-biopsie pleurală cu acul • determinarea adenozindezaminazei în lichidul pleural pentru diagnosticul pleureziei tuberculoase • rezolvarea m1arilor urgenţe pneumologice: hemoptizii. aspirat bronşic. lavaj bronşic şi bronhioloalveolar. pleurale. pneumotoraxuri. cu aspiraţie activa si recoltare de probe pentru diagnostic biochimic. pleurezii masive • dozarea gazelor sanguine şi a echilibrului acido-bazic • asistenţă de urgenţă a acutizărilor din insuficienţele respiratorii cronice si a cazurilor de insuficienţa respiratorie acută • instruirea ventilaţiei mecanice invazive sau non-invazive (pe mască) din insuficienţele respiratorii cronice • tratamentul chirurgical al afecţiunilor patologice toraco-pulmonare • toracoscopie in scop diagnostic sau terapeutic (pleurodeza) • intervenţii chirurgicale toracice şi patologie traumatologică toracică . extratoracice • examenul pieselor de exereză chirurgicală (extemporaneu si la parafina) • examen radioscopic pulmonar 24 ore din 24 • examen radiografic standard • microradiografii • tomografii plane şi în plan bronşic • tomografie axiala computerizata • fistulografii pentru fistulele esobronşice • tranzit baritat eso-gastro-duodenal • puncţii evacuatorii ale revărsatelor pleurale. transtoracice. • examene histopatologice bronşice. lichid pleural. transtoracică etc. citologic. pulmonare. mediastinale. braşaj bronşic. uzuale sau specifice • determinarea angiotensin-covertazei serice pentru diagnosticul sarcoidozei • determinarea cantitativă a proteinelor speciale şi de fază acută implicate în patologia pleuropulmonară • determinarea fenotipurilor limfocitare • diagnosticul bolilor autoimune cu implicaţii în patologia pleuro-pulomare nespecifice • examene microbiologice pentru germenii implicaţi in patologia pleuropulmonară • testarea sensibilităţii antimicrobiene a factorilor etiologici al infecţiilor pleuropulmonare • examene citologice de spută.

chirurgie toracică. pneumologie intervenţională.med. Ioan Cordoş . supraspecializare chirurgie toracică – toracoscpie. competenţă chirurgie minim invazivă mediastinoscopie. Asist.gen.med. CLINICA CHIRURGIE TORACICĂ Şef clinică chirurgie toracică: Conf. Dr.medic pr. Radu-Dragoş Posea .pr.medic primar chirurgie toracică. Cristian Paleru . doctor în ştiinţe medicale. univ. drd. drd. mediastinocopie.medic pr.medic pr. Fellow of International College of Surgeons.8 II. chirurgie toracică. chirurgie toracică. chirurgie toracică. supraspecializări chirurgie cardiotoracică. Codin Theodor Saon . pr. chirurgie laparoscopică. chirurgie toracică.asist. . Fellow of College of Chest Phycisians As.medic pr. doctor în ştiinţe medicale Şef secţie chirurgie toracică: Dr. Boris Constantin Coman . chirurgie toracică şi chirurgie generală. chirurgia traheei. cervico-toracică chirurgie toracică video asistată extragere corpi străini intrabonşici mediastinoscopie toracoscopie toată gama de intervenţii chirurgicale din sfera chirurgiei toracice generale chirurgie esofag. supraspecialitate. competenţe toracoscopie. Dr. doctor în st. competenţe chirurgie toracoscopică şi bronhoscopie. Mihnea George Orghidan . competenţe chirurgie toracoscopică. competenţe chirurgie toracoscopică şi mediastinoscopie. medicale Dr.Dr. chirurgie toracoscopică. Dr. Dotări: • • • • • • • • • • • mediastinoscop instrumentar pentru chirurgia toracică şi toracoscopie Servicii medicale: asistarea endobronşică a pacienţilor cu canule traheale asistarea postoperatorie a pacienţilor operaţi pe torace chirurgie de graniţă toraco-abdominală. supraspecializări mediastinoscopie.şef Anca Pavel . drd.

Şef secţie: Dr.asist.gen. TA. doctor în ştiinţe medicale Dr.I.T. Genoveva Cadar .T.pr..med. • aparate dotate cu sistem de monitorizare a bolnavilor şi a gazelor anestezice • aparate Hot Line pentru încălzirea şi transfuzia rapidă a sângelui – SIMS Portex • aparate pentru respiraţie artificială (ventilatoare) tip Drager + Siemens • aparatură de defibrilare şi conversie electrică din ultimă generaţie (Cardio 2000) • aspiratoare manometrice • aspirator secreţii • capnograf • defibrilator extern • echipament modern de monitorizare şi asistare a funcţiilor vitale • echipament resuscitare cardiorespiratorie • electrocardiograf • injectomate • materiale pentru cateterism central şi periferic • monitoare complete pentru sală de operaţii şi terapie intensivă (EKG. analizor gaze) • pace-makere temporare • paturi pentru bolnavi aflaţi în postoperator • pompe volumetrice • pulsoximetre portabile • punct de transfuzie – cu centrifugă • respirator pentru transport (portabil) • seringi injectomat . Dr.I. Radu Stoica .T. Simona Bliorţ . competenţă bronhologie. Dr. A. A. drd. ŞI COMPARTIMENTUL T. respiraţie. A.ATI Kinetoterapeut: Cătălina Lucia Marinescu Kinetoterapeut: Alexandru Pahonţu Asist.I. FABIUS) cu monitorizare invazivă şi noninvazivă • aparate de menţinerea temperaturii constante a corpului preoperator şi în saloanele T.I.9 III.şef Anita Bumbănac .medic pr.I. curs management pentru director de îngrijiri şi asistenţi şefi Dotări: • analizor de gaze sanguine şi echilibru acido-bazic • aparat aerosoli • aparat de anestezie generală SULLA • aparat determinare rapidă a glicemiei • aparat determinare rapidă a Hb • aparat de ventilaţie anestezie – HJFV (High Jet Frecquency Ventilation) • aparate de anestezie de ultimă generaţie (Drager – Julian.medic pr. Iolanda Ion – medic sp. puls..medic sp. SECŢIA A.T.I.

) posibilităţi determinare gaze sanguine şi echilibru acidobazic posibilităţi de protezare respiratorie cu aparatură modernă terapia intensivă a urgenţelor medicale respiratorii.I.10 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • sistem de gaze centralizat O2 azot (la sălile de operaţii) surse aer comprimat tensiometre electronice termostat produse sanguine truse pentru anestezia locoregională unitate mobilă de radiologie (Siemens şi general Electric) Servicii medicale: acordarea primului ajutor în caz de urgenţe medicale analiza gazelor sanguine (AVL) şi a echilibrului acido-bazic anestezie şi terapia intensivă la bolnavii cu afecţiuni pulmonare toracice. cât şi în saloanele de T. chirurgicale toracice. terapia durerii acute postoperatorii şi a durerii cronice terapia intensivă a afecţiunilor medicale cu risc vital terapia intensivă intra şi postoperatorie aseptică terapie intensivă respiratorie transfuzii-determinări de grupe sanguine fibrobrohoscopie de urgenţă . esofagiene etc. anestezii de conducere: peridurale şi rahianestezie asistenţă medicală de specialitate pentru urgenţe de medicină internă şi/sau nefrologie monitorizarea clinică şi paraclinică a parametrilor homeostaziei nutriţie enterală şi parenterală la bolnavul în stare critică posibilităţi de defibrilare (atât în sălile de operaţie.

-puncţii pleurale diagnostice şi terapeutice.nebulazitor . tratament şi reevaluare pentru pacienţii care necesită internare. prelucrarea şi raportarea adecvată a informaţiilor medicale. monitorizare. cu prioritate urgenţele majore. stabilizarea şi tratamentul iniţial al tuturor urgentelor . stocarea.11 IV.atele.electrocardiiograf 3 canale . -primirea.ventilator . -tratament .instrumentar mică chirurgie . curs management pentru director de îngrijiri şi asistenţi şefi Dotări: a) 5 paturi supraveghere b) echipament medical . -asigurarea asistenţei medicale de urgenţă pentru urgenţe prin echipele mobile de intervenţie (consult..aspirator .monitor / defibrilator .Mirela Ciontu – medic sp.brancarde c) acces continuu şi prioritar la laboratoarele institutului d) acces continuu şi prioritar la sterilizarea institutului Servicii medicale: -triajul urgentelor la prezentarea la spital. -înregistrarea . pneumolog Asist. COMPARTIMENTUL DE PRIMIRE A URGENŢELOR (CPU) Medic coordonator: Dr. tratament. -consultul de specialitate în echipa cu medicii şefi de secţie din spital pentru stabilirea secţiei în care urmează să se interneze pacienţii. . coliere cervicale . transport) -investigaţii clinice şi paraclinice necesare stabilirii diagnosticului şi începerii tratamentului iniţial.med.kit intubaţie .coordonator: Constanţa Dumitru asist.pulsoximetru .sac mască valvă . -monitorizare .tensiometru .pr.gen.lampă chirurgicală . stabilizare şi reevaluare pentru pacienţii care nu necesită internare.negatoscop . stabilizare.injectomat .

medic sp. gr. pneumolog. Colectiv lavaj bronhoalveolar – activitate de cercetare şi asistenţă medicală Şef laborator: Dr. pneumolog Dr.pr. şt.şt. pr.Cristian Nicolae Didilescu – medic pr. supraspecializare citodiagnostic în lavaj bronhoalveolar.I. Claudina Maria Mangu – asistent cercetare. medic pr.cerc.medic pr.dr. pneumolog Dr. competenţă endoscopie bronşică. doctor în ştiinţe medicale.Elmira Ibraim . Colectiv de cercetare a tuberculozei şi a altor boli pulmonare cronice Coordonator: Prof.gr. medic primar pneumolog. Ioana Munteanu– cerc.Iuliana Husar . doctor în chimie Dr. I.gr.pneumolog 2.cerc.şt. secretar ştiinţific.cerc. Luminiţa Iuliana Cerviş . şt. rezident MF Prof. Mirela Ţigău – cerc.12 V.I .pneumolog Dr. III.şt.şt.Asoc. doctor în ştiinţe medicale Dr. III Dotări: • • • • • • • • • • • • agitator Vorkex centrifugi linie Elisa microscoape spectrofotometru UV-VIS JASCO termostate Servicii medicale: citodiagnostic în lavajul bronhoalveolar coloraţii speciale în lavajul bronhoalveolar imunocitologia lavajului bronhoalveolar dozarea angiotensin-convertazei serice dozarea fosfatazei acide dozarea adenozin-dezominase . chimist principal. Ileana Dediu – cerc. coordonator ambulator de specialitate. st. şt. cerc. medic pr. cerc. şt.I. cerc.pr. Emil Corlan . doctor in ştiinţe medicale Dr. gr.. cerc. Ruxandra Spătaru – cerc. şt. medic medicină generală cu competenţă în medicina de întreprindere.II..chimist specialist. medic pr. SECŢIA DE CERCETARE A INSTITUTULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE "MARIUS NASTA" 1.gr.Dr. medic sp.şt. Ileana Stoicescu – asistent cercetare. pneumolog.Aneta Şerbescu. medic primar pneumolog Dr..şt. Cristina Maria Teleagă .III – medic pr. master în managementul serviciilor de sănătate Dr. pneumolog Dr. pneumolog Dr. pr. gr. gr.pr. medic pr. Domnica Ioana Chiotan – cerc. chim.gr. pneumolog.

13 • • • Singurul Laborator din România unde se efectuează: dilataţii traheale. şt. Nicoleta Bâscă . cerc. competenţe: explorări funcţionale respiratorii speciale. şt. gr.şt.medic pr. bronşice biopsie pulmonară transbronşică aplicare de proteze (stenturi) endotraheale 3. 4.medic pr. gr. Roxana Nemeş .III. pneumologie pediatrică. Dr. Diana Ioniţă . pr. doctor în ştiinţe medicale. pneumolog.gr. doctor în ştiinţe medicale. şt. competenţă în managementul sanitar. competenţă în bronhologie. competenţă în bronhologie.activitatea de cercetare si asistenţă medicală (detaliată mai jos) Coordonator: Dr. Colectiv endoscopie bronşică . doctor în ştiinţe medicale Dr. Colectiv Fiziopatologie Respiratorie . preşedinte al secţiei de bronhologie a Societăţii Române de Bronhologie.I. drd. pneumolog. competenţă explorări funcţionale respiratorii speciale Dotare: • • • • • • • • • • • • • • • • • aparat pentru măsurarea difuziunii alveolo-capilare (transfer gazos) aparat pentru măsurarea gazelor sanguine cicloergometru bodypletismograf electrocardiograf portabil BIOSET 3700 flowscreen nebulizator pentru testul bornhomotor spirograf Servicii medicale: analiza gazelor sanguine EKG repaus.gr.Emilia Crişan .şt. competenţă formator pneumologie. drd. cerc.medic pr. cerc. efort examen pletismografic examen spirografic + curbe flux-volum factor de transfer gazos prin membrana alveolo-capilară indici de elasticitate pulmonară teste bronhomotor (bronhoconstrictor. bronhodilatator) teste de efort presiuni musculare . pneumolog.pr. I. gr.Mihai Alexe – medic pr. III. pneumolog. cerc.Explorări Funcţionale Respiratorii Speciale – activitate de cercetare si asistenta medicală Şef laborator: Dr. cerc.medic pr. competenţă explorări funcţionale respiratorii speciale Dr. pneumologie. III..pr.

gr. cerc. Colectiv Bacteriologie – detalierea dotărilor şi a serviciilor medicale cuprinsă în cadrul Laboratorului de Analize Medicale Olga Moldovan – biolog principal. doctor în biologie .I. cerc.şt. doctor în biologie Dorina Bănică – biolog principal.I..şt.14 5.gr.

imunologie. cerc.gr.Mihai Alexe – medic pr. drd.pr.şt. COLECTIV ENDOSCOPIE BRONŞICĂ Coordonator: Dr. pneumolog.medic sp. competenţă în bronhologie. competenţă în managementul sanitar. examene bacteriologice . Dr. competenţă formator pneumologie.Ruxandra Ulmeanu . doctor în ştiinţe medicale Supraspecializări: -biopsie pulmonară transbronşică -puncţie ganglionară transbronşică -autofluorescenţă endobronşică -laseroterapie endobronşică -electrocoagulare şi argon plasmă coagulare endobronşică -protezare endobronşică -terapie fotodinamică endobronşică -medic îndrumător pentru competenţă în bronhologie Dr. • broşaj (periaj) bronşic pentru prelucrări citologice • biopsie bronşică • puncţie ganglionară pentru prelucrare citologică (fibrobronhoscopie) şi histologică (bronhoscopie rigidă) • extracţie de corpi străini kintrabronşici • bronhoaspiraţii • lavaj bronhoalveolar – citodiagnostic. bacteriologice. coloraţii speciale.Emilia Crişan .15 VI.medic pr. Supraspecializări: -biopsie pulmonară transbronşică -puncţie ganglionară transbronşică -autofluorescenţă endobronşică -laseroterapie endobronşică -electrocoagulare şi argon plasmă coagulare endobronşică -protezare endobronşică -terapie fotodinamică endobronşică -medic îndrumător pentru competenţă în bronhologie Dr. doctor în ştiinţe medicale.pr. preşedinte al secţiei de bronhologie a Societăţii Române de Bronhologie.Petronela Grigore . pneumolog. cerc.şt. competenţă în bronhologie. competenţă în ecografie generală.III.medic pr. competenţă în bronhologie.gr. competenţă în bronhologie. Servicii medicale: • fibrobronhoscopie • bronhoscopie rigidă cu anestezie generală în sistem „jet-ventilation” • laser terapie Nol-Yag endobronşică pentru obstrucţii ale căilor aeriene centrale • aspirat bronşic pentru prelucrări citologice.I. pneumolog. pneumolog şi medicină generală / medicină de familie. drd. micotice etc.

radiologie şi imagistică medicală. SERVICIUL DE RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ MEDICALĂ • Laborator computer-tomograf Şef laborator: Dr.medic sp. competenţă tomografie computerizată Dr.16 VII. competenţă tomografie computerizată şi rezonanta magnetica tomografie • Laborator Radiologie Şef laborator: Dr. scopie – Eltex 400 aparat Röntgen digital ddR MULTi-SYSTEM – SWISSRAY Elveţia aparat Röngen MRF mobil – pe autocaravană Philips M40 MULLER aparatură KODAK şi AGFA pentru procesare automată a filmelor radiologice computer-tomograf maşină automată de developat Kodak Servicii medicale: examene radiologice la angajare sau examene periodice explorări radiologice ale tubului digestiv irigografii radiografii abdominale radiografii craniofaciale. radiografii osoase radioscopii şi radiografii pulmonare tomografii plane urografii . Dorina Victoria Roşca . doctor în ştiinţe medicale. Svetlana Vasile-Bugarin . radiologie şi imagistică medicală. competenţă tomografie computerizată Dotări: • • • • • • • • • • • • • • • aparat radioscopie/grafie pentru radiologie generală (Siemens) aparat Röntgen – D6 – Post I. radiologie şi imagistică medicală.medic pr.medic pr. Tudor Cipruţ .

Olga Mihaela Dorobăţ. pr. univ. Adriana Moisoiu .sp. doctor in biologie Monica Bendorf – biolog pr.17 VIII. tipizare serologică) produse de bacterii • diagnostic de laborator în parazitoze (examen coproparazitologic) • diagnostic imunoenzimatic al infecţiilor HIV (Elisa) • dozări şi determinări de imunoglobuline. proteine patologice • determinarea spectrului de sensibilitate la antibiotice şi chimioterapice a bacteriene şi fungice • diagnostic de laborator (izolare. laborator. BD • microscoape cu fluorescenţă • termostate Servicii medicale: • determinarea spectrului de sensibilitate la antibiotice şi chimioterapice a bacteriene şi fungice • diagnostic de laborator (izolare. medic pr. Dr. prof..med. doctor în ştiinţe medicale Dr. LABORATOR ANALIZE MEDICALE: • Laborator Bacteriologie si Laborator Naţional de Referinţă în diagnosticul tuberculozei Sef laborator: Olga Moldovan – biolog pr. Aurica Georgeta Răduţa Stan – biolog pr. tipizare serologică) produse de bacterii tulpinilor în infecţii tulpinilor în infecţii . laborator • Laborator flora nespecifică Sef laborator: Prof. caracterizare fenotipică. şt. complement. în spec. caracterizare fenotipică. congelator – 800 C. gr. cerc. la Facultatea Titu Maiorescu. pipete automate electronice şi semiautomate) • compartiment de sterilizare • echipamente electroforeză: HELENA (cu scanner şi computer) USA • instrumentar de unică folosinţă • LASER nefelometru pentru diagnosticul infecţiilor specifice şi nespecifice pleuropulmonare • Linie ELISA pentru diagnosticul imunoenzimatic al infecţiilor HIV micobacteriene şi nespecifice • medii de cultură: IC. Georgeta Cristea – medic sp.microbiologie Dotări: • agitator Vortex • analizor pentru depistarea rapidă a infecţiilor cu micobacterii • aparatură şi reactivi de mare sensibilitate pentru determinări imunoserologice (linii semiautomate. Dr. I.microbiologie.

diagnosticul tuberculozei active prin metode de biologie moleculara PCR (reacţia de polimerizare ADN specifice TB PCR) .. cerc. doctor în biologie Dotări: Aparat de termociclare Sistem de electroforeza Transluminator Sistem de prelucrare a imaginii Sistem de alimentare curent electric Centrifuga cu racire Minicentrifuga Termo-bloc Vortex Incubator Frigider – 2 buc. complement.gr. şt.I.18 • • • diagnostic de laborator în parazitoze (examen coproparazitologic) diagnostic imunoenzimatic al infecţiilor HIV (Elisa) dozări şi determinări de imunoglobuline. proteine patologice • Laborator Diagnostic PCR Şef laborator: Dorina Bănică .biolog pr. Servicii medicale: .

cerc. pneumolog. pneumolog Dr.Viilor.cabinet tratament DOTS Ambulatorul colaborează cu toate laboratoarele institutului pentru asigurarea unui diagnostic complet. microscopie. pr. Investigaţia radiologică : Rx-scopie. şt.Doinita Lugoji – medic pr. master în managementul serviciilor de sănătate Cabinete consultaţii medicale: Dr. bolile pulmonare cronice. tabagismul . RF Investigaţia bacteriologică: ex.15. microbiologie. tomografie convenţională. Sector 5 Tel.Mariana Popescu – medic pr.69.335. biochimie. la nivel naţional Elaborare de lucrări de cercetare privind endemia tuberculoasă la nivel naţional şi teritorial. competenţă endoscopie bronşică. 90.Dr. Nr. anatomie patologică Ecografie abdominală Prescriere de reţete gratuite şi compensate Asistenţa bolnavilor de TBC – teritorializat pentru Sectorul 4 şi o parte şi jud. I. culturi. antibiograme. doctor în ştiinţe medicale. imunochimie. pneumolog Dotări : -8 cabinete consultaţii -cabinet ocrotire -cabinet consiliere pentru renunţarea la fumat -serviciul de radiologie şi imagistică medicală -camera de recoltare a sputelor -birou tehnoredactare . Ilfov Îndrumare şi control metodologic în specialitate – pneumologie . pneumologie Dr.Carmen Teoibas – medic pr. imunoenzimatic Consiliere pentru renunţarea la fumat . tipizări. medic pr. Palaghianu Tudor – medic pr. pneumologie Dr. biochimie. Rx –grafie.41 Coordonator dispensar: Prof.Asoc.10 Fax:337. Servicii medicale: Consultaţii de specialitate pentru diagnosticul în pneumologie pentru adulţi şi copii. gr.19 IX. studii de laborator. Explorări funcţionale respiratorii Bronhoscopie Hematologie.Cristian Nicolae Didilescu. AMBULATORIUL DE SPECIALITATE AL INSTITUTULUI DE PEUMOFTIZIOLOGIE „MARIUS NASTA” • Dispensar de Pneumoftiziologie Sector 4 – Şos.

Daniela Arboreanu-Negreanu . Mihai Tirea. Dan Găinaru. pneumolog Dr. pneumoftiziologie Dr. competenţă homeopatie Dr. medic pr. competenţă explorări funcţionale. Anca-Cristina Cazacu . pneumoftiziolog. pneumolog. culturi laborator explorări funcţionale respiratorii.Ileana Rădulescu . medicină generală şi pneumolog Dotări: • • • • • • • • • • • cabinete consultaţii pneumoftiziologie adulţi cabinet consultaţii pneumoftiziologie copii laborator de bacteriologie pentru BK: ex.medic primar pneumolog Dotare : • cabinete consultaţii adulţi . tomografii plane) Servicii medicale: efectuare radiografii toracice efectuare tomografii plane ex. competenţă homeopatie. master în managementul serviciilor de sănătate Dr. dotat cu aparat flow-screen – Jaeger laborator statistică – computer + internet + e-mail sală de tratamente serviciul de radiotomografie dotat cu aparat Diagnomax (radiografii.medic pr. pneumolog Dr. Sector 5 Cabinete consultaţii pneumologie Medic coordonator: Dr. Mihaela Ghiran .medic pr. pneumoftiziolog.medic pr. microscopice pentru BK din spută culturi BK din spută • Dispensar de Pneumoftiziologie nr. master în managementul serviciilor de sănătate Dr. Denisa Moian . pneumolog Dr. Felicia Brânzoi . pneumoftiziolog.medic pr.medic sp.medic pr.medic pr. master în managementul serviciilor de sănătate Dr. medic pr. Lucian Tulus . Georgeta-Gilda Popescu . 4. Luminiţa Palaghianu . pneumoftiziolog.20 • Dispensar de Pneumoftiziologie Sector 5 – Str. drd. Malcoci nr.medic pr. Manuela Gheorghiu-Brănaru .medic pr. microscopice. pneumoftiziolog Dr.medic pr. pneumolog Dr. Intrarea Aurora Cabinete consultatii pneumologie Medic coordonator : Dr. master în managementul serviciilor de sănătate Dr.17E Sector 6 – Str. Marilena Răileanu ..

21 • • • • • • • • cabinete consultaţii pediatrie explorări funcţionale respiratorii laborator bacteriologie radiologie Servicii medicale: efectuare radiografii toracice efectuare tomografii plane ex. Microscopice pentru BK din spută culturi BK din spută .

farmacist primar Florica Andrei .farmacist principal Minodora Chirilia . FARMACIE INSTITUT Diriginte: Otilia Petrescu .22 X.farmacist primar .

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROGRAMELOR DE CONTROL AL TUBERCULOZEI (U.) Director coordonator: Dr.I.23 XI.P. pneumolog.implementarea proiectelor în cadrul acordului cu Fondul Global în domeniul controlului Tuberculozei în România. master în managementul serviciilor de sănătate .Manuela Gheorghiu-Brănaru – medic pr. .

24 XII. CENTRUL DE CONSILIERE PENTRU RENUNŢAREA LA FUMAT Dr. medic sp. Magdalena Ciobanu. pneumolog .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.