Sunteți pe pagina 1din 24

1

INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „MARIUS NASTA”


Şos. Viilor nr. 90, Sector 5
Bucureşti, cod 050152
Tel. 335.69.10-17
Tel./Fax secretariat: 337.38.01
e-mail: nasta@mariusnasta.ro

Manager: Conf.Dr.Nicolae Galie, medic pr. chirurgie toracică, doctor în ştiinţe medicale,
conferenţiar Catedra de Anatomie şi Embriologie UMF „Carol Davila” Bucureşti, conferenţiar
Catedra de Chirurgie Facultatea de Medicină Universitatea „Ovidius” Constanţa, competenţe în
bronhologie, managementul serviciilor de sănătate publică.

Director Medical: Dr.Emilia Crişan, medic primar pneumolog, cerc..şt.gr.I, doctor în ştiinţe
medicale, competenţă în bronhologie, competenţă în managementul sanitar, preşedinte al secţiei de
bronhologie a Societăţii Române de Bronhologie.

Director Financiar-Contabil: Ec. Gheorghe Baltă


Director Administrativ: Ing.Radu Iordăchel
Director de Îngrijiri Medicale : As. Dana Preda
Director Cercetare-Dezvoltare: Dr.Irina Strâmbu - medic pr. pneumolog, şef de lucrări
Catedra de Pneumologie UMF Carol Davila, doctor în ştiinţe medicale

Scurt istoric
Promotorii ideii de a construi primul spital pentru tuberculoză în Bucureşti au fost prof. Dr. I.
Cantacuzino şi Dr. G. Procare, care începând din anul 1902 au depus eforturi susţinute ce au dus în
1906 la crearea Spitalului Filaret din Dealul Filaretului (actuala Şos. Viilor 90), spital cu 80 de
paturi pentru bolnavii cu TBC deschise sau înaintate şi 20 paturi de sanatoriu pentru bolnavii cu
forme nedeschise sau incipiente (actualele pavilioane II şi III din Institut).
Descris anterior ca fiind ocupat de viile unui mare bogătaş, dealul pe care a fost plasat acest
spital, modest ca suprafaţă şi ca venituri, a avut ulterior şi primul Dispensar anti-TBC din ţară, unde
se acordau consultaţii de 2 ori pe săptămână.
Numele de atunci al spitalului vine de la Mitropolitul Filaret II, un cărturar de seamă al Bisericii
Ortodoxe.
După 1920 şi până la al II-lea război mondial, Spitalul Filaret a continuat să fie o unitate de
avangardă în promovarea idelor progresiste care priveau organizarea luptei antituberculoase din
România şi formarea cadrelor de specialitate.
În 1947 a luat fiinţă prima Clinică de Ftiziologie a Facultăţii de Medicină din Bucureşti,
condusă de Prof. Dr. Marius Nasta, urmând o perioadă în care s-a ajuns la complexul actual de
clădiri şi s-a înfiinţat Institutul de Ftiziologie (1949).
De la început, sub conducerea Prof. Dr. Marius Nasta, Institutul îşi organizează activitatea în
mod complex, axându-se pe munca de cercetare ştiinţifică, activitatea didactică, îndrumarea tehnică
a teritoriului şi asistenţa medicală de înaltă calificare.
Ulterior, au urmat anii comunismului, care au concis cu o perioadă de reducere, datorită unor
factori mai mult sau mai puţin obiectivi, a cifrelor legate de prevalenţa şi mortalitatea prin
tuberculoză, până în anii ´86, pentru ca apoi să se anunţe o creştere progresivă a incidenţei acestui
flagel, ascuns mult timp de autorităţi.
2

Cel care în calitate de director a facilitat prin tactul şi politica sa managerială anii de tranziţie
din perioada care au urmat Revoluţiei, a fost Prof. Dr. C. Anastasatu.
Prof. Dr. E. Corlan, succesorul Prof. Dr. C. Anastasatu, a încercat să dea o nouă faţadă nu
numai Institutului, dar şi luptei antituberculoase din România.
Lui i-a urmat Prof. Dr. I. P. Stoicescu care a încercat să reducă distanţa ce ne separă de
pneumologia modernă. Sub conducerea Domniei Sale s-au modernizat serviciile de radiologie,
bacteriologie şi bronhologie în Institut, s-a înfiinţat şi utilat un serviciu de terapie intensivă, CPU,
CT, s-au modernizat secţiile chirurgie toracică şi A.T.I, s-a extins plaja investigaţiilor ce tind să intre
în rutină: mediastinoscopie, toracoscopie, tehnici endoscopie intervenţională (laser, biopsii
transbronşice, LBA), a luat fiinţă laboratorul de biologie moleculara.
3

I. CLINICA DE PNEUMOFTIZIOLOGIE
Şef clinică: Prof. Dr. Bogdan Miron Alexandru - medic pr. medicină internă şi
pneumologie, şef catedră pneumologie UMF „Carol Davila”, competenţă endoscopie toracică,
doctor în ştiinţe medicale, vicepreşedintele Societăţii Române de Pneumologie.

• Secţia Clinică Pneumoftiziologie I

Şef secţie: Conf. Dr. Constantin Marica - medic pr. pneumolog, doctor în ştiinţe medicale,
Vicepreşedinte al SRP, master în managementul serviciilor sanitare publice, coordonator tehnic
naţional al Programului Naţional de Control al Tuberculozei
Dr. Elisabeta Petreasa - medic pr. pneumolog, doctor în ştiinţe medicale
Dr. Mihaela Tănăsescu - medic sp. pneumolog
Asis.şef Dana Trandafir - asist.med.pr.gen

• Secţia Clinică Pneumoftiziologie II

Sef secţie: As. Univ. Dr. Anca Macri - medic pr. pneumolog, doctor în ştiinţe medicale
Prof. Dr. Emil Corlan, medic pr. pneumolog, doctor în ştiinţe medicale, membru titular al
Academiei de Ştiinţe Medicale
Dr. Ileana Rohan - medic pr. pneumolog
Asis.şef Mioara Marinache - asist.med.pr.gen., curs management pentru director de îngrijiri şi
asistenţi şefi

• Secţia Clinică de Pneumoftiziologie III

Şef secţie: Conf. Dr. Florin Mihălţan, medic pr. pneumolog, supraspecializări homeopatie,
acupunctură, coordonatorul nucleului de oxigenoterapie la domiciliu, somnografie, sevraj tabagic,
doctor în ştiinţe medicale, Preşedinte al Societăţii Române de Pneumologie, vicepreşedintele
organizaţiei neguvernamentale „Aer Pur” şi preşedinte al reţelei pentru prevenirea fumatului din
România, membru al ERS, ATS, SLPF, membru al Societăţii Austriece de Pneumologie, al
Colegiului American de Angeologie CHEST, competenţă în pneumologie pediatrică.
Dr.Antonela Dragomir - medic sp.pneumolog, drd.
Asis.şef Margareta Oproiu - asist.med.pr.gen.

• Secţia Clinică Pneumoftiziologie IV

Şef secţie: Prof. Dr. Bogdan Miron Alexandru - medic pr. medicină internă şi pneumologie,
şef catedră de pneumologie UMF „Carol Davila”, competenţă endoscopie toracică, doctor în
ştiinţe medicale, vicepreşedinte SRP
Şef lucrări: Dr. Dragoş Bumbăcea - medic pr. pneumologie, doctor în ştiinţe medicale
As. univ.: Dr. Cornelia Tudose - medic sp. pneumologie, drd.
As. univ. Dr. Stefan Dumitrache-Rujinski - medic sp. pneumolog, drd.
Dr. Vladimir Şerban Ghinescu - medic pr. pneumolog, doctor în ştiinţe medicale
As. univ.: Dr. Claudia Toma - medic sp. pneumolog, drd.
Asis.şef Nicoleta Preda - asis.med.gen.
4

• Secţia Clinică de Pneumoftiziologie V

Şef secţie: Dr.Delia Liana Marta - medic pr. pneumolog, doctor în ştiinţe medicale
Şef lucrări Dr.Irina Strâmbu - medic pr.pneumolog, doctor în ştiinţe medicale, competenţă în
management sanitar
As. Univ. Dr. Casandra Cîlţ - medic pr. pneumolog, drd.
Dr. Elena Dalia Manolache - medic sp. pneumolog,
Dr. Cristian George Popa - medic sp. pneumolog, drd.
Asis.şef Daniela Bastar - asist.med.pr.gen., curs management pentru director de îngrijiri şi
asistenţi şefi

• Secţia Clinică Pneumoftiziologie VI

Str. Şerban Vodă nr. 289, Sector 4, Bucureşti


Tel.: 336.25.71, 336.99.55
Şef secţie: Dr. Mihaela-Carmen Mitrea - medic pr. pneumolog
As.univ. Dr. Radu Chiotan – medic pr. pneumolog, drd.
Dr. Ioana Varachiu – medic pr.pneumolog
Asist.şef Nicoleta Moise - asist.med.pr.gen.

• Secţia Clinică Pneumoftiziologie VII

Str. Şerban Vodă nr. 289, Sector 4, Bucureşti


Tel.: 336.25.71, 336.99.55
Şef secţie: Dr.Ana-Maria Sasu, medic pr. pneumolog, competenţă homeopatie
Dr. Cristina Iacobescu, medic pr. pneumolog,
Dr. Emilia Elena Andrei, medic pr. pneumolog, competenţă homeopatie
Asist.şef Camelia Marin - asist.med.pr.gen.

• Secţia Clinică Pneumoftiziologie VIII

Str. Şerban Vodă nr. 289, Sector 4, Bucureşti


Tel.: 336.25.71, 336.99.55
Sef sectie Dr. Emilia Tabacu – medic pr. pneumolog, drd., master în managementul sanitar
Dr. Dan Avramescu – medic pr. pneumolog
Asist.şef Ovidiu Ioniţă - asis.med.pr.gen.

• Secţia de Pneumoftiziologie Copii IX


Str.Lacul Bucura nr.40, Sector 5, Bucureşti
tel.4500594; 4500596
Şef. Secţie - Dr. Jeni Mihaela Petrea – medic pr. pediatru cu supraspecializare în
pneumologie pediatrică;
Dr. Eugenia Aurora Constantinescu – medic primar pneumolog;
Dr. Micapora Neagos – medic pr. pediatru cu competenţă în pneumologie
Dr. Gabriela Otel - medic pr. pediatru
Asist.şef Aura Cernica - asist.med.pr.gen
5

• Secţia de Pneumoftiziologie Copii X

Str.Lacul Bucura nr. 40, Sector 5, Bucureşti


tel.4500594; 4500596
Şef secţie: Dr. Gheorghe Murgoci - medic pr. pneumoftiziologie pediatrică, competenţe
ecografie generală, homeopatie, alergologie, doctor în ştiinţe medicale
Dr. Daniela Mihăilescu, medic pr. pneumolog.
Dr. Viorica Filipescu - medic sp.pediatru cu competenţă în pneumologie
Asist.şef - Mihaela Bădulescu - asist.med.pr.gen.

• Secţia de Pneumologie Cronici MDR-TB

Şef. secţie As.Univ.Dr.Victor Spînu – med.primar pneumolog


Dr.Cristina Popa – medic primar pneumolog, drd.
Asist.şef Daniela Mariana Anghelescu –asist.med.pr.gen, curs management pentru director
de îngrijiri şi asistenţi şefi

Andreea Dumitrescu – psiholog.

Dotări:
• ac puncţie biopsie pleurală
• aparat de aerosoli PARIPLUS
• aparatură pentru determinarea rezistenţelor ca flux, volum rezidual, volum gazos
intratoracic
• aparatură pentru determinarea transferului gazos
• aparatură video-endoscopie toracică şi endoscopică
• aspiratoare pleurale
• balon de respiraţie asistată
• bicicletă ergometrică SIEMENS
• cabinet de explorări funcţionale respiratorii
• cabinet ecografie
• cabinet tratamente
• cameră de recoltare a sputelor
• compartiment terapie intensivă cu paturi şi monitorizare cu 3 canale HELLIGE
• endoscop cu vedere axială PENTAX FX 29V
• flow-screen JAEGER
• Gas-analyser Medical Instruments
• instrumente biopsie pleurală
• monitoare funcţii vitale NELLCOR
• pense de biopsie endoscop de diferite profile
• pH-metru
• pletismograf body-test JAEGER cu compliance-test
• polisomnograf
• serviciu de radiologie propriu
• sonde de radiologie propriu
6

• sonde de aspiraţie şi lavaj


• trusă de intubaţie orotraheală/aspiraţie
• trusă de prim ajutor cu defibrilator
• videoendoscop Olympus GIF V2

Servicii medicale:
• consult clinic pneumologic
• diagnosticul si terapia medicală a afecţiunilor pulmonare TBC şi non TBC
• bilanţul preoperator sau prechimioterapic în neoplasmele bronhopulmonare
• monitorizarea evoluţiei si tratamentului unor boli respiratorii cronice ca: astm bronşic,
BPOC, FID, bronşiectazii etc.
• aerosolo-terapie (in scop diagnostic sau terapeutic)
• oxigenoterapie-intermitentă sau de lungă durată
• debutul oxigenoterapiei şi evaluarea beneficiilor şi a toleranţei pe lungă durată
• diagnosticul de laborator bacteriologic şi imunologic al infecţiilor cu micobacterii
• examen bacteriologic pentru tuberculoza pulmonară şi extrapulmonară
• cultivarea produselor patologice din tuberculoza pulmonară şi extrapulmonară cu ajutorul
tehnicilor de cultivare rapida (MB/BACT)
• efectuarea PCR din produsele patologice paucibacilare
• testarea sensibilităţii micobacteriilor la antituberculoase
• selectarea si tratarea cazurilor de chimiorezistenţă la tuberculostatice in centrul de excelenta
din cadrul Institutului
• colectarea datelor bacteriologice pentru asigurarea corespondenţelor de dublă notificare şi
menţinerea la zi a Registrului Naţional de micobacterii
• colectarea datelor la nivel naţional, referitoare la incidenţa şi prevalenţa anuală a
tuberculozei, cu ţinerea la zi a Registrului Naţional de Tuberculoză, ce cuprinde totalitatea
bolnavilor cu tuberculoză
• evaluarea rezultatelor chimioterapiei antituberculoase în condiţii de program la nivel
naţional
• supravegherea epidemiologică a sensibilităţii la medicamentele antituberculoase pe tulpinile
microbacteriene izolate în ţară
• efectuarea de spirometrii si curbe flux-volum in scop diagnostic
• testare farmodinamică bronşică (teste bronhoconstrictoare, bronhodilatatoare)
• testarea capacităţii de adaptare la efort
• testarea forţei de contracţie a muşchilor respiratorii
• determinări de rezistenta la flux, volum rezidual si volum gazos intratoracic prin metoda
pletismografică
• determinarea parametrilor elasticităţii pulmonare
• determinarea factorului de transfer gazos prin membrana alveolo-capilara
• înregistrarea şi ajustarea terapiei în bolile obstructive cronice
• examene bronhoscopice, prin fibroscopie sau bronhoscopie rigidă, cu viză diagnostică sau
terapeutică directă şi videoasistată.
• instilaţii intratraheale (spalaturi bronsice)
• biopsii bronşice, lavaj bronşic, aspirat bronşic pentru examen bacteriologic, foraje
transtumorale
7

• biopsii transbronşice ganglionare sau periferice


• bronhoaspiraţii cu viză de combatere a sindromului de încărcare bronşică
• bronhografii
• citologia şi imunocitologia lichidului de lavaj bronhoalveolar pentru diagnosticul bolilor
pulmonare interstiţiale
• coloraţii speciale histochimice şi pentru Pneumocystis Carinii
• aplicaţii de proteze endotraheale
• examinare endobronşică în autofluorescenţă
• LASER-terapie endobronşică
• asigurarea investigaţiilor de laborator necesare diagnosticului, uzuale sau specifice
• determinarea angiotensin-covertazei serice pentru diagnosticul sarcoidozei
• determinarea cantitativă a proteinelor speciale şi de fază acută implicate în patologia pleuro-
pulmonară
• determinarea fenotipurilor limfocitare
• diagnosticul bolilor autoimune cu implicaţii în patologia pleuro-pulomare nespecifice
• examene microbiologice pentru germenii implicaţi in patologia pleuropulmonară
• testarea sensibilităţii antimicrobiene a factorilor etiologici al infecţiilor pleuropulmonare
• examene citologice de spută, aspirat bronşic, braşaj bronşic, lavaj bronşic şi bronhiolo-
alveolar, lichid pleural, produse de puncţie ganglionară, transtoracică etc.
• examene histopatologice bronşice, transtoracice, pleurale, pulmonare, mediastinale,
extratoracice
• examenul pieselor de exereză chirurgicală (extemporaneu si la parafina)
• examen radioscopic pulmonar 24 ore din 24
• examen radiografic standard
• microradiografii
• tomografii plane şi în plan bronşic
• tomografie axiala computerizata
• fistulografii pentru fistulele esobronşice
• tranzit baritat eso-gastro-duodenal
• puncţii evacuatorii ale revărsatelor pleurale, in scop diagnostic, cu aspiraţie activa si
recoltare de probe pentru diagnostic biochimic, citologic, bacteriologic
• puncţii evacuatorii ale revărsatelor pleurale, in scop terapeutic (introducere de substanţă
terapeutică în cavitatea intrapleurală)
• puncţie-biopsie pleurală cu acul
• determinarea adenozindezaminazei în lichidul pleural pentru diagnosticul pleureziei
tuberculoase
• rezolvarea m1arilor urgenţe pneumologice: hemoptizii, pneumotoraxuri, pleurezii masive
• dozarea gazelor sanguine şi a echilibrului acido-bazic
• asistenţă de urgenţă a acutizărilor din insuficienţele respiratorii cronice si a cazurilor de
insuficienţa respiratorie acută
• instruirea ventilaţiei mecanice invazive sau non-invazive (pe mască) din insuficienţele
respiratorii cronice
• tratamentul chirurgical al afecţiunilor patologice toraco-pulmonare
• toracoscopie in scop diagnostic sau terapeutic (pleurodeza)
• intervenţii chirurgicale toracice şi patologie traumatologică toracică
8

II. CLINICA CHIRURGIE TORACICĂ


Şef clinică chirurgie toracică: Conf.Dr. Ioan Cordoş - medic pr. chirurgie toracică şi
chirurgie generală, supraspecializări mediastinoscopie, chirurgie laparoscopică, chirurgie toracică,
doctor în ştiinţe medicale

Şef secţie chirurgie toracică: Dr. Boris Constantin Coman - med. pr. chirurgie toracică,
supraspecializare chirurgie toracică – toracoscpie, competenţe toracoscopie, mediastinocopie, doctor
în ştiinţe medicale, Fellow of International College of Surgeons, Fellow of College of Chest
Phycisians
As. univ. Dr. Cristian Paleru - medic pr. chirurgie toracică, supraspecialitate, chirurgie
toracoscopică, competenţă chirurgie minim invazivă mediastinoscopie, drd.
Dr. Radu-Dragoş Posea - medic pr. chirurgie toracică, supraspecializări chirurgie cardio-
toracică, competenţe chirurgie toracoscopică, pneumologie intervenţională, doctor în st. medicale
Dr. Codin Theodor Saon - medic pr. chirurgie toracică, competenţe chirurgie toracoscopică şi
mediastinoscopie, chirurgia traheei, drd.
Dr. Mihnea George Orghidan - medic primar chirurgie toracică, competenţe chirurgie
toracoscopică şi bronhoscopie, drd.
Asist.şef Anca Pavel - asist.med.pr.gen.

Dotări:
• mediastinoscop
• instrumentar pentru chirurgia toracică şi toracoscopie

Servicii medicale:
• asistarea endobronşică a pacienţilor cu canule traheale
• asistarea postoperatorie a pacienţilor operaţi pe torace
• chirurgie de graniţă toraco-abdominală, cervico-toracică
• chirurgie toracică video asistată
• extragere corpi străini intrabonşici
• mediastinoscopie
• toracoscopie
• toată gama de intervenţii chirurgicale din sfera chirurgiei toracice generale
• chirurgie esofag.
9

III. SECŢIA A.T.I. ŞI COMPARTIMENTUL T.I.

Şef secţie: Dr. Radu Stoica - medic pr. A.T.I., competenţă bronhologie, doctor în ştiinţe
medicale
Dr. Genoveva Cadar - medic pr. A.T.I., drd.
Dr. Simona Bliorţ - medic sp. A.T.I.
Dr. Iolanda Ion – medic sp.ATI
Kinetoterapeut: Cătălina Lucia Marinescu
Kinetoterapeut: Alexandru Pahonţu
Asist.şef Anita Bumbănac - asist.med.pr.gen, curs management pentru director de îngrijiri şi
asistenţi şefi

Dotări:
• analizor de gaze sanguine şi echilibru acido-bazic
• aparat aerosoli
• aparat de anestezie generală SULLA
• aparat determinare rapidă a glicemiei
• aparat determinare rapidă a Hb
• aparat de ventilaţie anestezie – HJFV (High Jet Frecquency Ventilation)
• aparate de anestezie de ultimă generaţie (Drager – Julian, FABIUS) cu monitorizare
invazivă şi noninvazivă
• aparate de menţinerea temperaturii constante a corpului preoperator şi în saloanele T.I.
• aparate dotate cu sistem de monitorizare a bolnavilor şi a gazelor anestezice
• aparate Hot Line pentru încălzirea şi transfuzia rapidă a sângelui – SIMS Portex
• aparate pentru respiraţie artificială (ventilatoare) tip Drager + Siemens
• aparatură de defibrilare şi conversie electrică din ultimă generaţie (Cardio 2000)
• aspiratoare manometrice
• aspirator secreţii
• capnograf
• defibrilator extern
• echipament modern de monitorizare şi asistare a funcţiilor vitale
• echipament resuscitare cardiorespiratorie
• electrocardiograf
• injectomate
• materiale pentru cateterism central şi periferic
• monitoare complete pentru sală de operaţii şi terapie intensivă (EKG, TA, respiraţie, puls,
analizor gaze)
• pace-makere temporare
• paturi pentru bolnavi aflaţi în postoperator
• pompe volumetrice
• pulsoximetre portabile
• punct de transfuzie – cu centrifugă
• respirator pentru transport (portabil)
• seringi injectomat
10

• sistem de gaze centralizat O2 azot (la sălile de operaţii)


• surse aer comprimat
• tensiometre electronice
• termostat produse sanguine
• truse pentru anestezia locoregională
• unitate mobilă de radiologie (Siemens şi general Electric)

Servicii medicale:
• acordarea primului ajutor în caz de urgenţe medicale
• analiza gazelor sanguine (AVL) şi a echilibrului acido-bazic
• anestezie şi terapia intensivă la bolnavii cu afecţiuni pulmonare toracice, esofagiene etc.
• anestezii de conducere: peridurale şi rahianestezie
• asistenţă medicală de specialitate pentru urgenţe de medicină internă şi/sau nefrologie
• monitorizarea clinică şi paraclinică a parametrilor homeostaziei
• nutriţie enterală şi parenterală la bolnavul în stare critică
• posibilităţi de defibrilare (atât în sălile de operaţie, cât şi în saloanele de T.I.)
• posibilităţi determinare gaze sanguine şi echilibru acidobazic
• posibilităţi de protezare respiratorie cu aparatură modernă
• terapia intensivă a urgenţelor medicale respiratorii, chirurgicale toracice.
• terapia durerii acute postoperatorii şi a durerii cronice
• terapia intensivă a afecţiunilor medicale cu risc vital
• terapia intensivă intra şi postoperatorie aseptică
• terapie intensivă respiratorie
• transfuzii-determinări de grupe sanguine
• fibrobrohoscopie de urgenţă
11

IV. COMPARTIMENTUL DE PRIMIRE A URGENŢELOR (CPU)

Medic coordonator: Dr.Mirela Ciontu – medic sp. pneumolog


Asist.coordonator: Constanţa Dumitru asist.med.pr.gen., curs management pentru director de
îngrijiri şi asistenţi şefi

Dotări:
a) 5 paturi supraveghere
b) echipament medical
- ventilator
- nebulazitor
- sac mască valvă
- kit intubaţie
- aspirator
- electrocardiiograf 3 canale
- monitor / defibrilator
- injectomat
- pulsoximetru
- lampă chirurgicală
- instrumentar mică chirurgie
- negatoscop
- tensiometru
- atele, coliere cervicale
- brancarde
c) acces continuu şi prioritar la laboratoarele institutului
d) acces continuu şi prioritar la sterilizarea institutului

Servicii medicale:
-triajul urgentelor la prezentarea la spital;
-primirea, stabilizarea şi tratamentul iniţial al tuturor urgentelor , cu prioritate urgenţele majore;
-asigurarea asistenţei medicale de urgenţă pentru urgenţe prin echipele mobile de intervenţie
(consult, stabilizare, monitorizare, tratament, transport)
-investigaţii clinice şi paraclinice necesare stabilirii diagnosticului şi începerii tratamentului
iniţial;
-consultul de specialitate în echipa cu medicii şefi de secţie din spital pentru stabilirea secţiei în
care urmează să se interneze pacienţii;
-monitorizare , tratament şi reevaluare pentru pacienţii care necesită internare;
-tratament , stabilizare şi reevaluare pentru pacienţii care nu necesită internare;
-înregistrarea , stocarea, prelucrarea şi raportarea adecvată a informaţiilor medicale;
-puncţii pleurale diagnostice şi terapeutice.
12

V. SECŢIA DE CERCETARE A INSTITUTULUI DE


PNEUMOFTIZIOLOGIE "MARIUS NASTA"
1. Colectiv de cercetare a tuberculozei şi a altor boli pulmonare cronice

Coordonator: Prof.Asoc.Dr.Cristian Nicolae Didilescu – medic pr. pneumolog,


competenţă endoscopie bronşică, cerc. şt. pr. gr. I, doctor în ştiinţe medicale, coordonator ambulator
de specialitate, master în managementul serviciilor de sănătate
Dr. Mirela Ţigău – cerc. şt., medic primar pneumolog
Dr. Ruxandra Spătaru – cerc.şt.pr.gr.III – medic pr. pneumolog
Dr. Domnica Ioana Chiotan – cerc.şt.pr.gr.I, medic pr. pneumolog, doctor in ştiinţe
medicale
Dr. Ileana Dediu – cerc.şt. medic pr. pneumolog
Dr.Elmira Ibraim - cerc.şt,gr.II, medic pr. pneumolog
Dr.Iuliana Husar - cerc.şt., medic sp.pneumolog
Dr. Claudina Maria Mangu – asistent cercetare, medic medicină generală cu competenţă în
medicina de întreprindere, rezident MF
Prof.dr. Emil Corlan - cerc.şt.pr.gr.I , medic primar pneumolog, doctor în ştiinţe medicale
Dr. Ioana Munteanu– cerc. st., medic pr. pneumolog
Dr. Ileana Stoicescu – asistent cercetare, medic sp.pneumolog

2. Colectiv lavaj bronhoalveolar – activitate de cercetare şi asistenţă medicală

Şef laborator: Dr. chim.Aneta Şerbescu, chimist principal, supraspecializare citodiagnostic


în lavaj bronhoalveolar, cerc. şt. pr. gr.I, secretar ştiinţific, doctor în chimie
Dr. Luminiţa Iuliana Cerviş - medic pr. pneumolog, cerc. şt. gr. III,
Cristina Maria Teleagă - chimist specialist, cerc. şt. gr. III

Dotări:
• agitator Vorkex
• centrifugi
• linie Elisa
• microscoape
• spectrofotometru UV-VIS JASCO
• termostate

Servicii medicale:
• citodiagnostic în lavajul bronhoalveolar
• coloraţii speciale în lavajul bronhoalveolar
• imunocitologia lavajului bronhoalveolar
• dozarea angiotensin-convertazei serice
• dozarea fosfatazei acide
• dozarea adenozin-dezominase
13

Singurul Laborator din România unde se efectuează:


• dilataţii traheale, bronşice
• biopsie pulmonară transbronşică
• aplicare de proteze (stenturi) endotraheale

3. Colectiv endoscopie bronşică - activitatea de cercetare si asistenţă medicală


(detaliată mai jos)

Coordonator: Dr.Emilia Crişan - medic pr. pneumolog, cerc.şt.pr.gr.I, doctor în ştiinţe


medicale, competenţă în bronhologie, competenţă în managementul sanitar, preşedinte al secţiei de
bronhologie a Societăţii Române de Bronhologie.
Dr.Mihai Alexe – medic pr. pneumolog, cerc.şt.pr.gr.III, competenţă în bronhologie,
competenţă formator pneumologie, drd.

4. Colectiv Fiziopatologie Respiratorie - Explorări Funcţionale Respiratorii


Speciale – activitate de cercetare si asistenta medicală

Şef laborator: Dr. Nicoleta Bâscă - medic pr. pneumologie, competenţe: explorări funcţionale
respiratorii speciale, pneumologie pediatrică, cerc. şt. pr. gr. I, doctor în ştiinţe medicale
Dr. Diana Ioniţă - medic pr. pneumolog, cerc. şt. gr. III, doctor în ştiinţe medicale, competenţă
explorări funcţionale respiratorii speciale
Dr. Roxana Nemeş - medic pr. pneumolog, cerc. şt. gr. III, drd., competenţă explorări
funcţionale respiratorii speciale

Dotare:
• aparat pentru măsurarea difuziunii alveolo-capilare (transfer gazos)
• aparat pentru măsurarea gazelor sanguine
• cicloergometru
• bodypletismograf
• electrocardiograf portabil BIOSET 3700
• flowscreen
• nebulizator pentru testul bornhomotor
• spirograf

Servicii medicale:
• analiza gazelor sanguine
• EKG repaus, efort
• examen pletismografic
• examen spirografic + curbe flux-volum
• factor de transfer gazos prin membrana alveolo-capilară
• indici de elasticitate pulmonară
• teste bronhomotor (bronhoconstrictor, bronhodilatator)
• teste de efort
• presiuni musculare
14

5. Colectiv Bacteriologie – detalierea dotărilor şi a serviciilor medicale


cuprinsă în cadrul Laboratorului de Analize Medicale

Olga Moldovan – biolog principal, cerc.şt.gr.I, doctor în biologie


Dorina Bănică – biolog principal, cerc.şt.gr.I., doctor în biologie
15

VI. COLECTIV ENDOSCOPIE BRONŞICĂ


Coordonator: Dr.Emilia Crişan - medic pr. pneumolog, cerc.şt.pr.gr.I, doctor în ştiinţe
medicale, competenţă în bronhologie, competenţă în managementul sanitar, preşedinte al secţiei de
bronhologie a Societăţii Române de Bronhologie.
Supraspecializări:
-biopsie pulmonară transbronşică
-puncţie ganglionară transbronşică
-autofluorescenţă endobronşică
-laseroterapie endobronşică
-electrocoagulare şi argon plasmă coagulare endobronşică
-protezare endobronşică
-terapie fotodinamică endobronşică
-medic îndrumător pentru competenţă în bronhologie
Dr.Mihai Alexe – medic pr. pneumolog, cerc.şt.pr.gr.III, competenţă în bronhologie,
competenţă formator pneumologie, drd.
Dr.Ruxandra Ulmeanu - medic pr. pneumolog, competenţă în bronhologie, doctor în ştiinţe
medicale
Supraspecializări:
-biopsie pulmonară transbronşică
-puncţie ganglionară transbronşică
-autofluorescenţă endobronşică
-laseroterapie endobronşică
-electrocoagulare şi argon plasmă coagulare endobronşică
-protezare endobronşică
-terapie fotodinamică endobronşică
-medic îndrumător pentru competenţă în bronhologie

Dr.Petronela Grigore - medic sp. pneumolog şi medicină generală / medicină de familie,


competenţă în bronhologie, competenţă în ecografie generală, drd.

Servicii medicale:
• fibrobronhoscopie
• bronhoscopie rigidă cu anestezie generală în sistem „jet-ventilation”
• laser terapie Nol-Yag endobronşică pentru obstrucţii ale căilor aeriene centrale
• aspirat bronşic pentru prelucrări citologice, bacteriologice, micotice etc.
• broşaj (periaj) bronşic pentru prelucrări citologice
• biopsie bronşică
• puncţie ganglionară pentru prelucrare citologică (fibrobronhoscopie) şi histologică
(bronhoscopie rigidă)
• extracţie de corpi străini kintrabronşici
• bronhoaspiraţii
• lavaj bronhoalveolar – citodiagnostic, coloraţii speciale, imunologie, examene
bacteriologice
16

VII. SERVICIUL DE RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ MEDICALĂ


• Laborator computer-tomograf

Şef laborator: Dr. Tudor Cipruţ - medic pr. radiologie şi imagistică medicală, doctor în ştiinţe
medicale, competenţă tomografie computerizată şi rezonanta magnetica tomografie

• Laborator Radiologie

Şef laborator: Dr. Dorina Victoria Roşca - medic pr. radiologie şi imagistică medicală,
competenţă tomografie computerizată
Dr. Svetlana Vasile-Bugarin - medic sp. radiologie şi imagistică medicală, competenţă
tomografie computerizată

Dotări:
• aparat radioscopie/grafie pentru radiologie generală (Siemens)
• aparat Röntgen – D6 – Post I, scopie – Eltex 400
• aparat Röntgen digital ddR MULTi-SYSTEM – SWISSRAY Elveţia
• aparat Röngen MRF mobil – pe autocaravană Philips M40 MULLER
• aparatură KODAK şi AGFA pentru procesare automată a filmelor radiologice
• computer-tomograf
• maşină automată de developat Kodak

Servicii medicale:
• examene radiologice la angajare sau examene periodice
• explorări radiologice ale tubului digestiv
• irigografii
• radiografii abdominale
• radiografii craniofaciale, radiografii osoase
• radioscopii şi radiografii pulmonare
• tomografii plane
• urografii
17

VIII. LABORATOR ANALIZE MEDICALE:

• Laborator Bacteriologie si Laborator Naţional de Referinţă în


diagnosticul tuberculozei

Sef laborator: Olga Moldovan – biolog pr., cerc. şt. pr. gr. I, doctor in biologie
Monica Bendorf – biolog pr.
Aurica Georgeta Răduţa Stan – biolog pr.microbiologie;
Dr. Georgeta Cristea – medic sp. laborator

• Laborator flora nespecifică

Sef laborator: Prof. Dr. Olga Mihaela Dorobăţ, prof. univ. la Facultatea Titu Maiorescu,
medic pr. în spec. laborator, doctor în ştiinţe medicale
Dr. Adriana Moisoiu - med.sp.microbiologie

Dotări:
• agitator Vortex
• analizor pentru depistarea rapidă a infecţiilor cu micobacterii
• aparatură şi reactivi de mare sensibilitate pentru determinări imunoserologice (linii
semiautomate, congelator – 800 C, pipete automate electronice şi semiautomate)
• compartiment de sterilizare
• echipamente electroforeză: HELENA (cu scanner şi computer) USA
• instrumentar de unică folosinţă
• LASER nefelometru pentru diagnosticul infecţiilor specifice şi nespecifice pleuro-
pulmonare
• Linie ELISA pentru diagnosticul imunoenzimatic al infecţiilor HIV micobacteriene şi
nespecifice
• medii de cultură: IC, BD
• microscoape cu fluorescenţă
• termostate

Servicii medicale:
• determinarea spectrului de sensibilitate la antibiotice şi chimioterapice a tulpinilor
bacteriene şi fungice
• diagnostic de laborator (izolare, caracterizare fenotipică, tipizare serologică) în infecţii
produse de bacterii
• diagnostic de laborator în parazitoze (examen coproparazitologic)
• diagnostic imunoenzimatic al infecţiilor HIV (Elisa)
• dozări şi determinări de imunoglobuline, complement, proteine patologice
• determinarea spectrului de sensibilitate la antibiotice şi chimioterapice a tulpinilor
bacteriene şi fungice
• diagnostic de laborator (izolare, caracterizare fenotipică, tipizare serologică) în infecţii
produse de bacterii
18

• diagnostic de laborator în parazitoze (examen coproparazitologic)


• diagnostic imunoenzimatic al infecţiilor HIV (Elisa)
• dozări şi determinări de imunoglobuline, complement, proteine patologice

• Laborator Diagnostic PCR

Şef laborator: Dorina Bănică - biolog pr., cerc. şt.gr.I, doctor în biologie

Dotări:
- Aparat de termociclare
- Sistem de electroforeza
- Transluminator
- Sistem de prelucrare a imaginii
- Sistem de alimentare curent electric
- Centrifuga cu racire
- Minicentrifuga
- Termo-bloc
- Vortex
- Incubator
- Frigider – 2 buc.

Servicii medicale:
- diagnosticul tuberculozei active prin metode de biologie moleculara PCR (reacţia de
polimerizare ADN specifice TB PCR)
19

IX. AMBULATORIUL DE SPECIALITATE AL INSTITUTULUI DE


PEUMOFTIZIOLOGIE „MARIUS NASTA”

• Dispensar de Pneumoftiziologie Sector 4 – Şos.Viilor, Nr. 90, Sector 5

Tel.335.69.10 Fax:337.15.41

Coordonator dispensar: Prof.Asoc.Dr.Cristian Nicolae Didilescu, medic pr. pneumolog,


competenţă endoscopie bronşică, cerc. şt. pr. gr. I, doctor în ştiinţe medicale, master în
managementul serviciilor de sănătate

Cabinete consultaţii medicale:

Dr.Doinita Lugoji – medic pr. pneumolog


Dr.Mariana Popescu – medic pr. pneumologie
Dr.Carmen Teoibas – medic pr. pneumologie
Dr. Palaghianu Tudor – medic pr. pneumolog

Dotări :
-8 cabinete consultaţii
-cabinet ocrotire
-cabinet consiliere pentru renunţarea la fumat
-serviciul de radiologie şi imagistică medicală
-camera de recoltare a sputelor
-birou tehnoredactare
- cabinet tratament DOTS

Ambulatorul colaborează cu toate laboratoarele institutului pentru asigurarea unui diagnostic


complet.
Servicii medicale:
Consultaţii de specialitate pentru diagnosticul în pneumologie pentru adulţi şi copii.
Investigaţia radiologică : Rx-scopie, Rx –grafie, tomografie convenţională, RF
Investigaţia bacteriologică: ex. microscopie, culturi, antibiograme, tipizări.
Explorări funcţionale respiratorii
Bronhoscopie
Hematologie, biochimie, imunochimie, anatomie patologică
Ecografie abdominală
Prescriere de reţete gratuite şi compensate
Asistenţa bolnavilor de TBC – teritorializat pentru Sectorul 4 şi o parte şi jud. Ilfov
Îndrumare şi control metodologic în specialitate – pneumologie , la nivel naţional
Elaborare de lucrări de cercetare privind endemia tuberculoasă la nivel naţional şi teritorial,
bolile pulmonare cronice, tabagismul , studii de laborator, microbiologie, biochimie,
imunoenzimatic
Consiliere pentru renunţarea la fumat
20

• Dispensar de Pneumoftiziologie Sector 5 – Str. Malcoci nr. 4, Sector 5

Cabinete consultaţii pneumologie

Medic coordonator: Dr. Georgeta-Gilda Popescu - medic pr. pneumolog


Dr. Luminiţa Palaghianu - medic pr. pneumolog
Dr. Daniela Arboreanu-Negreanu - medic pr. pneumolog
Dr. Mihaela Ghiran - medic pr. pneumolog
Dr. Lucian Tulus - medic sp. medicină generală şi pneumolog

Dotări:
• cabinete consultaţii pneumoftiziologie adulţi
• cabinet consultaţii pneumoftiziologie copii
• laborator de bacteriologie pentru BK: ex. microscopice, culturi
• laborator explorări funcţionale respiratorii, dotat cu aparat flow-screen – Jaeger
• laborator statistică – computer + internet + e-mail
• sală de tratamente
• serviciul de radiotomografie dotat cu aparat Diagnomax (radiografii, tomografii plane)

Servicii medicale:
• efectuare radiografii toracice
• efectuare tomografii plane
• ex. microscopice pentru BK din spută
• culturi BK din spută

• Dispensar de Pneumoftiziologie Sector 6 – Str. Intrarea Aurora


nr.17E

Cabinete consultatii pneumologie

Medic coordonator : Dr. Manuela Gheorghiu-Brănaru - medic pr. pneumolog, competenţă


homeopatie, master în managementul serviciilor de sănătate
Dr. Dan Găinaru, medic pr. pneumoftiziologie
Dr. Marilena Răileanu - medic pr. pneumoftiziolog, drd., master în managementul serviciilor
de sănătate
Dr. Felicia Brânzoi - medic pr. pneumoftiziolog, competenţă homeopatie
Dr. Denisa Moian - medic pr. pneumoftiziolog, master în managementul serviciilor de sănătate
Dr. Mihai Tirea, medic pr. pneumoftiziolog
Dr. Anca-Cristina Cazacu - medic pr. pneumoftiziolog, competenţă explorări funcţionale,
master în managementul serviciilor de sănătate
Dr.Ileana Rădulescu - medic primar pneumolog

Dotare :
• cabinete consultaţii adulţi
21

• cabinete consultaţii pediatrie


• explorări funcţionale respiratorii
• laborator bacteriologie
• radiologie

Servicii medicale:
• efectuare radiografii toracice
• efectuare tomografii plane
• ex. Microscopice pentru BK din spută
• culturi BK din spută
22

X. FARMACIE INSTITUT

Diriginte: Otilia Petrescu - farmacist principal


Minodora Chirilia - farmacist primar
Florica Andrei - farmacist primar
23

XI. UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROGRAMELOR DE


CONTROL AL TUBERCULOZEI (U.I.P.)
Director coordonator: Dr.Manuela Gheorghiu-Brănaru – medic pr. pneumolog, master în
managementul serviciilor de sănătate
- implementarea proiectelor în cadrul acordului cu Fondul Global în domeniul controlului
Tuberculozei în România.
24

XII. CENTRUL DE CONSILIERE PENTRU RENUNŢAREA LA


FUMAT
Dr. Magdalena Ciobanu, medic sp. pneumolog

S-ar putea să vă placă și