Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Catedra _____________________________________
Fişa de pontaj a rezidenților anul _______
Luna ianuarie 2016
total zile
total zile
nr. Numele, prenumele studii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 împrezen
prezență
ță
1 rezid. 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 18
2 rezid.
3 rezid.
4 rezid.
5 rezid.
6 rezid.
7 rezid. c/m c/m c/m c/m c/m c/m c/m c/m 15 8
8 rezid. c/ac

Şef catedră, prof.univ.,d.h.ş.m. ________________


(numele, prenumele)

Șef studii ________________


(numele, prenumele)

Verificat: DEC Galina Nazarova

data prezentării fişei de pontaj ____________

Nota: Tabele de pontaj p/u rezidenți de prezentat obligator pînă în data de 20 a fiecărei luni a anului. În lipsa informației bursa nu va fi.

S-ar putea să vă placă și