Sunteți pe pagina 1din 1

INSTITUȚIA PUBLICĂ

UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE


„NICOLAE TESTEMIȚANU” DIN REPUBLICA MOLDOVA Pag. 1 / 1

APROB
Rector

_______________ Emil Ceban


____ ___________________

Stimate Domnule Rector,

Subsemnatul(a) ___________________________________________________________,

medic-rezident în anul____, gr. ____, specializarea__________________________________


______________________________, Catedra de ___________________________________
____________________________________________ solicit acordul Dumneavoastră privind
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Anexă: __________________________________________________________________
(după caz)

________________ __________________
data semnătura

Dlui Emil Ceban,


rector al IP USMF „Nicolae Testemiţanu”,
profesor universitar, dr. hab. șt. med.

COORDONAT
Șef catedră

Responsabil instituțional
la baza clinică de rezidențiat

Decan